HANDEL. Actualiteit en perspectieven. Monitoring & anticipatie. Werkgelegenheid, opleidingen en arbeidsmarktbemiddeling in Brussel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDEL. Actualiteit en perspectieven. Monitoring & anticipatie. Werkgelegenheid, opleidingen en arbeidsmarktbemiddeling in Brussel"

Transcriptie

1 Monitoring & anticipatie Werkgelegenheid, opleidingen en arbeidsmarktbemiddeling in Brussel SECTOR HANDEL Actualiteit en perspectieven Met de steun van het Europees sociaal fonds

2

3 Monitoring & anticipatie WERKGELEGENHEID, OPLEIDINGEN EN ARBEIDSMARKTBEMIDDELING IN BRUSSEL Sector handel: Actualiteit en perspectieven Juli 2014

4

5 Het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid, een dienst binnen Actiris, is opgericht in 1995 en wordt gecofinancierd door het Europees Sociaal Fonds. Momenteel sluit het Observatorium aan bij het programma Doelstelling regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De taken van het Observatorium bestaan erin de evolutie van de werkgelegenheid en de werkloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bestuderen. Via thematische analyses wordt onderzoek gedaan naar de mutaties en hervormingen die eigen zijn aan de arbeidsmarkt. Directrice - diensthoofd: Monica DE JONGE (nl) 02/ Verantwoordelijke: Stéphane THYS (FR) 02/ Medewerkers: Amandine BERTRAND (FR) 02/ Véronique CLETTE (FR) 02/ Mourad DE VILLERS (FR) 02/ Jérôme FRANÇOIS (fr) 02/ Sharon GECZYNSKI (FR) 02/ Inge GOOSSENAERTS (NL) 02/ Guillaume JACOMET (FR) 02/ The Man LAÏ (FR) 02/ Emmanuelle POTTIER (FR) 02/ Khadija SENHADJI (FR) 02/ Bénédicte VAN EGEREN (FR) 02/ Dries VANGENECHTEN (NL) 02/ Sandy VAN RECHEM (NL) 02/ Secretariaat: Xavier BERCKMANS (FR) 02/ Griet HANSSENS (NL) 02/ De Brouckèreplein Brussel ( website Observatorium Verantwoordelijke uitgever: Grégor CHAPELLE, Directeur-generaal van Actiris

6 Contactpersoon Amandine Bertrand 02/ Eindredactie Décember 2013 Dankwoord Wij maken van deze gelegenheid gebruik om de volgende organisaties en personen hartelijk te danken: de pool Detailhandel, Horeca, toerisme, MICE van de Directie Werkgevers van Actiris, Atrium, de studiedienst van BRUXELLES FORMATION, Bureau et Services van BRUXELLES FORMATION, FEBISP, FOREM, VDAB, CCFEE, BNCTO, le Service de Formation des Petites et Moyennes Entreprises (SFPME), CEFA van Brussel-Stad en van Sint-Gillis, IPIEQ, Comeos, BBTK, UCM, Unizo en de heer Wayens (Université Saint-Louis Brussel/Université libre de Bruxelles).

7 INHOUD VOORWOORD 8 DEEL 1: BESCHRIJVING VAN DE SECTOR 10 DEEL 2: BEDRIJVEN EN WERKGELEGENHEID Bedrijven die worden opgericht en weer verdwijnen De detailhandel wordt bezield door een vrij groot ondernemersdynamisme dat iets minder uitgesproken is dan in alle activiteitensectoren samen dat iets meer uitgesproken is in Brussel dan in de rest van het land De detailhandel is een gevoelige sector De detailhandel kent structureel talrijke bedrijven die verdwijnen, gecompenseerd door bedrijfsoprichtingen, in elk geval in Brussel De detailhandel kent veel faillissementen en dit geldt nog meer voor Brussel De detailhandel biedt veel tewerkstellingsperspectieven in Brussel en in de periferie De detailhandel, een sector met talrijke facetten Algemene of gespecialiseerde winkels in diverse activiteitssegmenten De bedrijven met loontrekkenden zijn variabel van omvang Verscheidene paritaire comités vertegenwoordigen de sector Geïntegreerde distributie naast geassocieerde of niet-geassocieerde zelfstandige handel Het nabijheidscriterium, een realiteit waarvan de omvang moeilijk te bepalen is De detailhandel vertoont een specifiek werkgelegenheidsprofiel Een genuanceerd werknemersportret Zelfstandige werkgelegenheid en de specifieke kenmerken ervan Andere wegen voor toegang tot werk in de sector De detailhandel houdt vrij goed stand in de crisis Brussel zet minder goede resultaten neer Uiteenlopende evoluties Werkaanbiedingen in de handel ontvangen door de openbare arbeidsbemiddelingsdiensten Talrijke werkaanbiedingen Gezochte beroepen Het profiel van de werkaanbiedingen voor alle beroepen samen 33 DEEL 3: DE HUIDIGE EN KOMENDE EVOLUTIES Sociaaldemografische evoluties De demografische groei Het demografisch profiel in Brussel en de segmentering Gezinnen die kleiner worden en éénoudergezinnen Belang van klanten die geen inwoners zijn Sociaaleconomische evoluties De conjuncturele context en de druk op de koopkracht Nieuwe budgetkeuzes en de evolutie van het uitgavenprofiel Bipolarisatie van de inkomsten 38

8 3. De evoluties van maatschappij en gedrag Een beter geïnformeerde klant is vaak minder trouw Nieuwe waarden die naast de prijs de basis vormen van de consumptie Alternatieve consumptiemodellen gestimuleerd door de crisis en overeenstemmend met de waarden van bewust consumeren De verwachtingen van de Brusselse klanten De technologische evoluties De opkomst van nieuwe distributiekanalen Online aankopen worden heel gewoon Het einde van de winkels of nieuwe kansen? Cross-channel-strategieën ontwikkelen Online- of offline-aankopen, de kansen variëren met de producten Niet alle winkeliers zitten in hetzelfde schuitje Verschillende aankooptrajecten, afhankelijk van de producten De onvermoede impact van het internet De evoluties van het commercieel landschap De evoluties van de werkgelegenheid: volume en profielen De prognoses voor het werkgelegenheidsvolume Uitdagingen voor het commercieel personeel Uitdagingen voor het management Nieuwe marketinguitdagingen Nieuwe profielen door de ontwikkeling van e-commerce 52 DEEL 4: DE HANDELSBEROEPEN Handelsberoepen vertonen talrijke facetten Brusselse werkzoekenden ingeschreven in een handelsberoep Een belangrijke doelgroep Het werkzoekendenprofiel vertoont gelijkenissen met het profiel van de werknemers in de sector Een specifiek profiel afhankelijk van de beroepen Aanzienlijke groei Vergelijkbare kansen om werk te vinden als het geheel van de werkzoekenden Werkaanbiedingen voor een handelsberoep in het Brussels Gewest De gezochte beroepen Na eerdere vooruitgang een daling in Eisen die specifiek zijn voor de sector Variabele vereisten, afhankelijk van het beroep Aanwervingsmoeilijkheden Te verklaren door een kwalitatieve onaangepastheid tussen vraag en aanbod Te verklaren door de arbeidsomstandigheden Nog versterkt door de moeilijkheid om personeel te behouden Gedeeltelijk het gevolg van een negatieve perceptie van de sector Kunnen soms verergerd worden door aanwervingen voor bepaalde periodes Kunnen soms verergerd worden door discriminerende praktijken Te verklaren door een gebrek aan opgeleide kandidaten? 65 CONCLUSIE 68 BIBLIOGRAFIE 71

9 VOORWOORD In het kader van het Pact voor een Duurzame Stedelijke Groei (de Brusselse New Deal) hebben de sociale partners en de Brusselse regering aan het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid, een dienst binnen Actiris, de leiding toevertrouwd over de werkzaamheden om een tool te creëren voor het monitoren van de beroepen en het anticiperen op de behoeften inzake werkgelegenheid, opleiding en onderwijs in de sectoren die als prioritair worden beschouwd in het Brusselse Gewest (maatregel 3.5, 5de voorwaarde tot welslagen, instrument 2). Om zijn opdrachten tot een goed einde te brengen heeft het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid duurzame partnerships ontwikkeld met de verschillende bevoegde actoren in het gewest: BRUXELLES FORMATION, in het kader van de samenwerkingsakkoorden Actiris/BRUXELLES FORMATION, de FOREM en de VDAB voor het luik opleiding, de Commission Consultative Formation Emploi Enseignement (CCFEE) en het Brussels Nederlandstalig Comité voor Tewerkstelling en Opleiding (BNCTO) voor het luik onderwijs. Deze actoren hebben onder andere meegewerkt aan de realisatie van interviews en hebben een deel van de noodzakelijke gegevens voor de analyses bezorgd. Een eerste resultaat van deze werkzaamheden zijn de sectorfocussen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid. Deze focussen willen alle processen onderzoeken die ertoe leiden dat een sector en de beroepen van deze sector zich vernieuwen, blijven voortbestaan en zich hervormen. Ons onderzoek heeft onder meer betrekking op de kwalificatie en de onderhandelingen hierover, de kwaliteit van de aangeboden arbeidsplaatsen, de praktijken van de werkgevers inzake de organisatie van het werk en de hernieuwing van de arbeidskrachten, het verband tussen de opleiding van jongeren en het productiestelsel. De doelstelling bestaat erin overheids- en privéactoren denkpistes aan te bieden, opdat de beroepsopleiding en de activering van werkzoekenden niet de enige mogelijke oplossingen zouden zijn voor het tekort aan werkkrachten en de hoge werkloosheidsgraad. Op deze manier vullen zij de analyses van de knelpuntberoepen die het Observatorium heeft uitgevoerd aan, door nuances aan te brengen bij de redenen voor de vastgestelde rekruteringsmoeilijkheden. Grégor Chapelle Directeur-generaal Yves Bastaerts Adjunct-directeur-generaal

10

11 DEEL 1: BESCHRIJVING VAN DE SECTOR De handelssector bestaat uit twee hoofdsegmenten, de groothandel en de kleinhandel. Het verschil tussen beide schuilt in het type klant waartoe ze zich richten. De groothandel is voornamelijk business-to-business -georiënteerd en omvat de verkoop van goederen aan tussenhandelaars, zoals detailhandelaars, bedrijven of vaklui. De detailhandel is daarentegen hoofdzakelijk het business-toconsumer -georiënteerd en wijdt zich dus aan de verkoop van goederen aan eindverbruikers. In het verleden onderscheidden beide segmenten zich van elkaar doordat het ene de verkochte goederen verder verwerkte en het andere niet. Maar de laatste jaren onderging de traditionele waardeketen in de handelssector een aantal wijzigingen 1. Verscheidene grote detailhandelsbedrijven begonnen ook de functie van groothandelaar uit te oefenen door rechtstreeks met de producenten zaken te doen (waarbij het erop aankomt om de bevoorradingsketens te beheersen). Op dezelfde manier oefenen sommige distributeurs nu de functie van producent uit door distributeursmerken te introduceren. De sector is op zoek gegaan naar schaalvergroting en een grotere rentabiliteit en maakte wegens deze verticale integratie vrij aanzienlijke wijzigingen door. En terwijl de distributeurs ook de functie van groothandelaar begonnen uit te oefenen, besteedden sommigen de logistiek uit aan gespecialiseerde bedrijven of regionale distributiecentra, al dan niet op exclusieve basis. De Europese activiteitennomenclatuur (NACE-BEL 2008) maakt een onderscheid tussen drie soorten distributie: de autohandel, zowel groot- als detailhandel, met inbegrip van de onderhouds- en herstellingsactiviteiten van voertuigen (gekenmerkt door code 45), de groothandel (code 46) en de detailhandel (code 47) 2. In het kader van deze focus zullen wij onze analyse concentreren op deze laatste code, waarvan een gedeelte als buurthandel kan worden bestempeld. Zijn daarentegen uitgesloten van de analyse: diensten en recreatie van commerciële aard, zoals bankagentschappen, horeca, kapsalons, fitnesscentra, bioscopen, Ondanks deze uitsluiting is de detailhandel die wij hieronder behandelen helemaal geen homogene realiteit. Integendeel, zoals zal blijken wanneer we de subsector zullen bekijken vanuit verschillende oogpunten, zoals de grootte, het activiteitssegment, de omvang van de vestigingen uitgedrukt in aantal loontrekkende werknemers of de paritaire comités die er zijn vertegenwoordigd. 1 2 Zie o.a.: Europese Commissie, DG Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen, 2009; Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, Speciale commissie inzake distributie, 2010; Dioux J. et al., In Brussel omvatten deze drie distributievormen in 2011 in totaal bedrijven met loontrekkende werknemers en banen voor zelfstandigen. Bijna de helft van de loontrekkende werknemers ( werkplekken) werken in een detailhandel (4.588 bedrijven, bijna 6 bedrijven op 10), bij de zelfstandigen is dit ongeveer twee derde. Bronnen: RSZ, Gedecentraliseerde statistieken, 31/12/2011 ; INASTI, 31/12/2011. MONITORING & ANTICIPATIE 10

12 DEEL 2: ONDERNEMINGEN EN WERKGELEGENHEID Verscheidene programmatische documenten van het Brussels Gewest maken melding van de handelssector. In Brussel is de detailhandel, een activiteit met een zekere lokale verankering, immers een belangrijke sociaaleconomische speler, die 2,9% van de toegevoegde waarde van het Gewest voor zijn rekening neemt 3. Verscheidene studies 4 wijzen er nochtans op dat de detailhandel een bescheiden productiviteitsgroei kent, die ook variabel is van segment tot segment, zodat elke verhoging van de loonkosten bijzonder schadelijk is en het concurrentievermogen en de winstmarges van de sector verder aantast. Ondanks een uitgesproken ondernemersdynamisme wordt de sector ook gekenmerkt door een bepaalde structurele en conjuncturele kwetsbaarheid. Dit komt tot uiting in de talrijke stopzettingen van activiteiten. Ten slotte is de detailhandel ook een belangrijke regionale speler die in Brussel banen oplevert. Hij biedt bovendien werkgelegenheidsvooruitzichten aan een gevarieerde doelgroep en meer bepaald aan minder goed opgeleide Brusselaars. Men heeft er bijgevolg alle belang bij om de detailhandel te steunen, zodat zij haar potentieel volledig kan ontwikkelen. 1. Oprichtingen en stopzettingen van ondernemingen Op Belgische schaal 5 zijn de bedrijven in de distributiesector relatief jong in vergelijking met de industrie of zelfs met de groothandel en de autohandel. Dit wijst erop dat het om een zeer concurrerende sector gaat. Zo wordt de detailhandel gekenmerkt door talrijke jonge of intredende bedrijven, maar ook door talrijke uittredende bedrijven. Eén van de elementen die worden ingeroepen om dit te verklaren is het feit dat de vaste kosten voor het openen van een handel lager zouden liggen dan de vaste kosten om een industrieel bedrijf te beginnen. Hieronder worden de statistieken van de FOD Economie over de btw-plichtigen, de btw-inschrijvingen (zowel de eerste inschrijvingen als de herinschrijvingen) en de schrappingen beschreven, om een beter zicht te krijgen op de demografie van de handelsbedrijven. De bewegingen van bedrijven die in deze statistieken worden opgetekend, maken het niet mogelijk om uitspraken te doen over de levensduur van bedrijven, maar ze weerspiegelen wel de omvang van de in- en uitstroom binnen de sector en de mate van turbulentie die er heerst. 1.1 De detailhandel wordt gedreven door een vrij grote ondernemersdynamiek dat iets minder uitgesproken is dan in alle activiteitensectoren samen Zowel in Brussel als in de rest van het land ligt de bruto oprichtingsgraad 6 die voor de detailhandel werd berekend systematisch lager dan de oprichtingsgraad berekend voor alle activiteitensectoren samen. Meer bepaald in Brussel werden in de periode gemiddeld 9, Bron: Instituut voor de Nationale Rekeningen, Belgostat. Zie o.a.: Konings J. et al., 2013; FOD Economie, Konings J. et al., Dit wil zeggen het aantal oprichtingen of btw-inschrijvingen in verhouding tot alle btw-plichtigen. 11 HANDELSECTOR: ACTUALITEIT EN PERSPECTIEVEN

13 detailhandelsbedrijven op 100 btw-plichtige bedrijven opgericht, tegenover 10,8 op het niveau van het gewest dat iets meer uitgesproken is in Brussel dan in de rest van het land De bruto oprichtingsgraad in de detailhandel ligt inderdaad hoger in Brussel (9,4) in vergelijking met het Vlaamse Gewest (6,6), de Brusselse periferie 7 (6,7) en in mindere mate het Waalse Gewest (8,1). Bruto oprichtingsgraad (gemiddelde ) Brussel 9,4 10,8 Periferie Brussels Grootstedelijk Gebied Vlaanderen 6,7 6,6 7,9 8,3 8,3 9,4 Wallonië België 7,8 8,1 8,8 8,8 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 Detailhandel Alle sectoren Bron: FOD Economie, ADSEI, berekeningen Observatorium 1.2. De detailhandel is een gevoelige sector De detailhandel kent structureel talrijke bedrijven die verdwijnen, gecompenseerd door bedrijfsoprichtingen, in elk geval in Brussel In vergelijking met het geheel van de activiteitensectoren kent de detailhandel relatief meer bedrijfssluitingen. In de periode zetten gemiddeld 8,4 op 100 btw-plichtige detailhandelsbedrijven in Brussel hun activiteiten stop, tegen 7,9 op gewestniveau. Sluitingsgraad (gemiddelde ) Brussel Periferie Brussels Grootstedelijk Gebied 6,4 7,0 7,2 8,4 7,9 7,7 Vlaanderen 6,3 7,3 Wallonië 7,6 8,5 België 6,9 7,7 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 Detailhandel Alle sectoren Bron: FOD Economie, ADSEI, berekeningen Observatorium 7 De bruto oprichtingsgraad in de detailhandel bedraagt 6,3 in Vlaams-Brabant en 7,4 in Waals-Brabant, tegen gemiddeld respectievelijk 8,3 en 8,5. MONITORING & ANTICIPATIE 12

14 Hoewel er in de sector veel bedrijven verdwijnen, worden er in Brussel nog meer opgericht, zodat de oprichtingen de stopzettingen compenseren. Dit is in tegenstelling tot de situatie in beide andere gewesten en in de Brusselse periferie. In Brussel komt de netto oprichtingsgraad van bedrijven voor de detailhandel, d.w.z. het verschil tussen het aantal oprichtingen en het aantal schrappingen in verhouding tot het totaal aantal btw-plichtige bedrijven, overeen met 1,0 in de periode , terwijl dit percentage negatief is in Vlaanderen (-0,7), in Wallonië (-0,5) en in de Brusselse periferie (- 0,5) 8. Netto oprichtingsgraad (gemiddelde ) Brussel 1,0 2,7-0,5 Periferie Brussels Grootstedelijk Gebied 0,2 1,9 2,3-0,7 Vlaanderen 1,9-0,5 Wallonië 1,2 België 0,1 1,8-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 Detailhandel Alle sectoren Bron: FOD Economie, ADSEI, berekeningen Observatorium De detailhandel kent veel faillissementen en dit geldt nog meer voor Brussel De detailhandel heeft een groot aandeel in het aantal faillissementen dat elk jaar wordt genoteerd, zowel in Brussel als in de rest van het land. Op faillissementen die in 2012 in Brussel werden geregistreerd, telde men 352 faillissementen van detailhandelsbedrijven (of 15,6% 9 van alle Brusselse faillissementen) waardoor in totaal 762 loontrekkende banen verloren gingen. Met andere woorden: in 2012 ging in Brussel bijna elke dag een bedrijf failliet in deze sector. In vergelijking met bedrijven uit beide andere gewesten en de Brusselse periferie zijn de Brusselse bedrijven structureel kwetsbaarder. Dit geldt ook voor de detailhandel: in de periode vond gemiddeld bijna een kwart (22,8%) van de faillissementen in de sector plaats in Brussel, terwijl slechts 10,9% van de btw-plichtige bedrijven er is gevestigd. Op 100 btw-plichtige detailhandelsbedrijven zijn er gemiddeld 3,1 faillissementen in het Brussels Gewest, tegenover 1,1 in Vlaanderen, 1,6 in Wallonië en 1,1 in de Brusselse periferie. 8 9 De netto oprichtingsgraad in de kleinhandel bedraagt -0,1 in Waals-Brabant en -0,7 in Vlaams-Brabant, tegen gemiddeld 1,9 in Waals- en Vlaams-Brabant. De slechtere prestaties van de detailhandel in Vlaams-Brabant komen uitsluitend voor rekening van het arrondissement Halle-Vilvoorde (- 1,5), want in het arrondissement Leuven bedraagt dit percentage 0,1. Het aandeel van de detailhandelsfaillissementen in het totaal ligt wat lager in Vlaanderen (12,1% in het Vlaamse Gewest, 12,2% in Vlaams- Brabant) en het niveau is relatief vergelijkbaar in Wallonië (16,4% in het Waalse Gewest en 15,9% in Waals-Brabant). 13 HANDELSECTOR: ACTUALITEIT EN PERSPECTIEVEN

15 Faillissementsgraad (gemiddelde ) Brussel 2,4 3,1 Periferie Brussels Grootstedelijk Gebied Vlaanderen 0,9 1,1 1,1 1,0 1,6 2,1 Wallonië 1,3 1,6 België 1,2 1,5 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 Detailhandel Alle sectoren Bron: FOD Economie, ADSEI, berekeningen Observatorium Ten slotte, als we de relatieve evolutie van het aantal geregistreerde faillissementen bekijken, stellen we vast dat de detailhandel ook gevoelig is voor conjunctuurschommelingen. 2. De detailhandel biedt veel tewerkstellingsperspectieven in Brussel De distributiesector in zijn geheel neemt een essentiële plaats in de Brusselse economie in. Dit geldt meer bepaald voor de detailhandel die talrijke tewerkstellingsperspectieven biedt, niet alleen voor loontrekkenden, maar ook voor zelfstandigen. Zo waren er in 2011 in de detailhandel bedrijven (of 13,2% van alle in het Brusselse Gewest gevestigde bedrijven) die samen loontrekkende werknemers telden, d.w.z. één baan op twintig van alle loontrekkende werknemers in Brussel (5,0%). Naast deze loontrekkende werknemers zijn er nog de zelfstandigen die in 2011 een activiteit in de detailhandel uitoefenden (of 13,5% van alle Brusselse zelfstandigen). Deze laatste gegevens over de zelfstandige arbeid bevestigen dat dit een belangrijk toegangskanaal voor deze sector is. Van de ongeveer banen in de sector ( loontrekkenden en zelfstandigen) wordt meer dan één op vier door een zelfstandige uitgeoefend (of 27,6%, tegenover 12,4% op het niveau van het gewest). Met banen vertegenwoordigt de detailhandel trouwens ongeveer één baan op zestien op het niveau van het gewest (6,1%). 2.2 en in de periferie In de periferie en meer bepaald in het arrondissement Halle-Vilvoorde, waar de grote distributiecentra gevestigd zijn, vertegenwoordigt de detailhandel ook een groot volume aan banen. Het wordt geraamd op ongeveer eenheden. Enerzijds telde de RSZ in 2011 in de periferie loontrekkende werknemers, waarvan ¾ in Vlaams-Brabant ( banen) of meer dan de helft in het arrondissement Halle-Vilvoorde (52,2% of banen). MONITORING & ANTICIPATIE 14

16 Anderzijds waren volgens het RSVZ in 2011 in de detailhandel in de periferie zelfstandigen actief, waarvan ¾ in de provincie Vlaams-Brabant (42,2% in het arrondissement Halle-Vilvoorde en 32,7% in het arrondissement Leuven) en de resterende ¼ in het arrondissement Nijvel. Bedrijven en totale binnenlandse werkgelegenheid in Brussel en in de detailhandel Bedrijven met loontrekkenden Totaal - Brussel Brussel Nijvel Halle- Vilv. Leuven Periferie Grootsted. zone Detailhadel (DH) België Bedrijven % bedrijv. DH / totaal bedrijv. 13,2 14,7 11,6 14,7 13,5 13,3 14,5 Binnenlandse werkgelegenheid Loontrekkenden Zelfstandigen Totaal % werkg. DH / totale werkg. 6,1 9,1 10,5 8,1 9,4 7,6 8,4 Bron: RSZ, RSVZ 10, 31/12/2011, Berekeningen Observatorium 3. De detailhandel, een sector met talrijke facetten Als we naar de typische kenmerken van de bedrijven kijken, kunnen we vaststellen dat de detailhandel zeer heterogeen is. Zo noteren we de grote diversiteit aan activiteitssegmenten, de diversiteit in de mate van specialisatie, de variabele omvang van de bedrijven op basis van het aantal werknemers in loondienst, de verschillende paritaire comités die er vertegenwoordigd zijn, de organisatiestructuren of het criterium van de nabijheid. 3.1 Algemene of gespecialiseerde winkels in diverse activiteitssegmenten In de eerste plaats omvat de detailhandel volgens de NACE-BEL-nomenclatuur verscheidene subsectoren, die zeer divers zijn als we kijken naar het type producten, de mate van specialisatie en de distributievorm. Deze sectorale opsplitsing maakt enerzijds een onderscheid tussen handelszaken die al dan niet voedingswaren verkopen en anderzijds tussen zaken die al dan niet gespecialiseerd zijn in één producttype. Zo vindt men niet-gespecialiseerde winkels in voedingswaren (hoofdzakelijk supermarkten, naast hypermarkten, superettes en algemene kruideniers), gespecialiseerde voedingswarenwinkels (zoals slagers) of gespecialiseerde non-food zaken (bijvoorbeeld kleding, ICTproducten of meubels). Deze nomenclatuur maakt ook een onderscheid tussen andere distributievormen die buiten de winkelruimte worden beoefend, zoals leurhandel, verkoop op afstand, elektronische handel en korte circuits, zoals de verkoop aan de consument bij de producent. Hoewel verder in dit document de elektronische handel onder de loep zal worden genomen, kan men uit de statistieken op basis van de activiteitennomenclatuur niet opmaken hoe belangrijk deze vorm van handel is 11. Deze nomenclatuur kijkt immers naar de hoofdactiviteit van de handelszaak om de activiteitensector te bepalen en houdt dus geen rekening met commerciële bedrijven van het type Click & Mortar 12 die een gedeelte van hun verkoop eveneens via het internet realiseren In de RSVZ-statistieken worden de ingeschrevenen regionaal ingedeeld volgens hun officiële (domicilie) of opgegeven adres, dat niet noodzakelijk overeenstemt met de plaats waar de beroepsactiviteit wordt uitgeoefend. NACE-BEL-code omvat de detailhandelszaken met als hoofdactiviteit de verkoop op afstand waarin zonder onderscheid de verkoop per briefwisseling en de verkoop via internet zijn inbegrepen. In zijn ruimste definitie is in de elektronische handel ook de verkoop van diensten inbegrepen, waarbij sommige zelfs zeer goed vertegenwoordigd zijn, zoals het toerisme. 15 HANDELSECTOR: ACTUALITEIT EN PERSPECTIEVEN

17 Op het meest elementaire niveau van de NACE-BEL-nomenclatuur is het nog mogelijk om over gegevens over de bedrijven en de loontrekkende werkgelegenheid van de RSZ te beschikken, zodat men de diverse gespecialiseerde handelszaken onderling van elkaar kan onderscheiden, maar dit geldt niet voor de gegevens over zelfstandige arbeid van de RSVZ. Als we kijken naar het algemene of gespecialiseerde karakter van de handelszaken in Brussel, zien we dat iets meer dan één derde van de loontrekkende arbeid (36,4% of ongeveer ) in nietgespecialiseerde winkels werkt, hoofdzakelijk warenhuizen en meer bepaald supermarkten die hoofdzakelijk voedingswaren verkopen (bijna één vierde van de werkgelegenheid, 23,3%). De rest van de werkgelegenheid bevindt zich hoofdzakelijk in gespecialiseerde winkels (meer dan zes op tien of ongeveer ), hoofdzakelijk in de segmenten textiel en leder (21,9%), alsook meubels en interieurinrichting (13,0%). Dan volgen gespecialiseerde voeding (5,7%), apotheken en winkels voor medische producten (5,0%), detailhandel in culturele goederen en vrijetijdsartikelen (4,3%) of in informatie- en communicatietechnologieën (3,2%), naast nog andere segmenten. Detailhandel (DH) Loontrekkende arbeid in de detailhandel per type specialisatie Brussels Gewest Nijvel Halle-Vilv. Leuven Periferie Hoofdst. zone België Niet-gespecialiseerde winkels 36,4 36,5 60,7 36,8 49,2 43,4 36,8 Algemene voeding 2,7 2,3 1,2 3,9 2,1 2,4 3,0 Superettes 2,2 1,8 1,3 3,2 1,9 2,0 1,8 Supermarkten 23,3 22,9 47,7 21,9 35,6 30,0 23,5 Hypermarkten 5,4 7,3 3,4 5,6 4,9 5,1 4,7 Warenhuizen zonder overwicht qua voeding 2,7 2,2 7,0 2,2 4,7 3,8 3,8 Gespecialiseerde winkels 62,6 62,3 38,2 62,1 49,7 55,6 61,7 Gespecialiseerde voeding 5,7 5,5 4,2 7,8 5,4 5,5 8,5 Kleding en leder 21,9 13,9 5,1 15,7 9,7 15,2 16,4 Meubels, uitrusting en inrichting 13,0 14,1 14,7 14,9 14,6 13,9 14,5 Apotheken en medische artikels 5,0 8,4 4,9 7,4 6,4 5,7 7,4 Culturele goederen en vrijetijdsart. 4,3 7,8 3,3 4,7 4,7 4,5 4,5 ICT 3,2 3,1 1,4 1,7 1,9 2,5 2,3 Andere gespecialis. winkels 13 9,6 9,5 4,6 9,9 7,0 7,4 8,1 Handel buiten de winkels 1,0 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,5 Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Totaal (absolute waarden) Bron: RSZ, Gedecentraliseerde statistieken, 31/12/2011, Berekeningen Observatorium 13 Met name de handel in parfums en schoonheidsproducten, horloges en juwelen, brandstoffen voor voertuigen, fotografische en optische materialen, bloemen en planten en diverse andere gespecialiseerde winkels. MONITORING & ANTICIPATIE 16

18 Als men bovendien een onderscheid maakt tussen de voedingshandel en de non-foodhandel op basis van de NACE-BEL-nomenclatuur, dan vertegenwoordigt de voeding, zowel gespecialiseerde als nietgespecialiseerde, ongeveer loontrekkende werknemers in Brussel, dus ongeveer vier loontrekkende banen op tien. Voedingsdistributie (VD) Loontrekkende arbeid in de detailhandel voeding Brussels Gewest Nijvel Halle-Vilv. Leuven Periferie Hoofdst. zone België Algemene voeding 6,9 5,8 2,1 9,3 4,2 5,3 7,2 Superettes 5,7 4,6 2,3 7,5 3,8 4,5 4,4 Supermarkten 59,2 57,5 82,4 51,7 71,5 66,6 56,6 Hypermarkten 13,8 18,3 5,9 13,2 9,8 11,4 11,3 Gespecialiseerde voeding 14,4 13,8 7,3 18,4 10,8 12,2 20,4 Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Totaal (absolute waarden) % werkgelegenh. VD / werkg. DH 39,3 39,8 57,9 42,4 49,8 45,1 41,5 Bron: RSZ, Gedecentraliseerde statistieken, 31/12/2011, Berekeningen Observatorium Het sectorale profiel van de loontrekkende arbeid in Brussel staat vrij dicht bij wat wordt waargenomen op het niveau van heel België, met uitzondering van de sterke specialisatie van Brussel in de verkoop van textielproducten (21,9% tegen 16,4% in België) en een geringere vertegenwoordiging van de segmenten van de gespecialiseerde voeding (5,7% en 8,5%). Maar in de Brusselse periferie vertoont dit profiel van de loontrekkende arbeid van de distributie sterkere afwijkingen. Daar is het gewicht van de niet-gespecialiseerde warenhuizen met of zonder overwicht qua voeding veel sterker uitgesproken (respectievelijk 45,2% tegen 31,5% in het Brussels Gewest). Dit is uitsluitend toe te schrijven aan het arrondissement Halle-Vilvoorde (58,1%), dat zich sterk onderscheidt van de arrondissementen Leuven (29,7%) en Nijvel (32,3%). Met bijna zes loontrekkende banen op tien in de voedingsdistributie onderscheidt het arrondissement Halle- Vilvoorde zich bovendien van Brussel en van beide andere arrondissementen van de periferie. Het valt ook op dat de voedingsdistributie in Halle-Vilvoorde hoofdzakelijk in handen is van supermarkten en hypermarkten (88%, tegen 73% in Brussel). Op basis van de RSVZ-gegevens opgesplitst op grond van de NACE-BEL-nomenclatuur in 3 niveaus, is de zelfstandige arbeid hoofdzakelijk geconcentreerd in de gespecialiseerde winkels. In Brussel vinden we meer bepaald bij de meest voorkomende segmenten: de andere gespecialiseerde winkels (4 zelfstandige banen op 10), maar een verder onderscheid is niet mogelijk, hoewel deze winkels een grote diversiteit vertegenwoordigen (ze omvatten onder andere de apotheken, kleding en schoenen, parfumeries, bloemenwinkels, ), culturele goederen en vrijetijdsartikelen (23,0%; boekhandels, krantenwinkels, papierwaren, muziek- en video-opnamen, sportartikels, speelgoed), het segment meubels en interieurinrichting (21,8%) en ten slotte de gespecialiseerde voeding (9,4%). Het sectoraal profiel van de zelfstandige arbeid in Brussel lijkt vrij sterk op het profiel van de zelfstandige arbeid in beide andere gewesten en de periferie, behalve dat we in Brussel enerzijds een licht lager aandeel van actieve zelfstandigen in de gespecialiseerde voeding zien en een iets grotere vertegenwoordiging van de culturele goederen en vrijetijdsartikelen anderzijds. 17 HANDELSECTOR: ACTUALITEIT EN PERSPECTIEVEN

19 Zelfstandige arbeid in de detailhandel per sector Brussels Gewest Nijvel Halle-Vilv. Leuven Periferie Hoofdst. zone België Niet-gespecialiseerde winkels 1,0 1,0 1,0 1,4 1,1 1,1 1,5 Gespecialiseerde winkels 97,0 97,0 95,7 95,0 95,8 96,2 96,7 Gespecialiseerde voeding 9,4 9,5 11,9 12,4 11,5 10,7 13,2 Meubels, uitrusting en inrichting 21,8 20,7 20,3 21,4 20,8 21,1 21,7 Culturele goederen en vrijetijdsartikelen 23,0 21,2 21,0 19,1 20,4 21,4 20,3 ICT 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 Autobrandstoffen 2,7 2,8 3,0 2,5 2,8 2,8 2,9 Andere gespecialiseerde winkels 39,9 42,6 39,5 39,5 40,3 40,1 38,6 Detailhandel buiten de winkel 2,1 2,0 3,3 3,6 3,1 2,7 1,8 Totaal Totaal (absolute waarden) Bron: RSZ, 31/12/2011, Berekeningen Observatorium 3.2 De bedrijven met loontrekkenden zijn variabel van omvang Er kan een tweede onderscheid worden gemaakt als men rekening houdt met de omvang van de bedrijven in de sector op basis van het gemiddelde aantal loontrekkende arbeidsplaatsen per bedrijf. Bedrijven met loontrekkend personeel in alle segmenten samen stellen in Brussel gemiddeld 7 mensen te werk, tegenover 18 op regionale schaal. Maar dit gemiddelde werkgelegenheidsvolume is verschillend per subsector. Het hoeft niet te verbazen dat dit gemiddelde het hoogste is in de grootdistributie (157 in de Brusselse hypermarkten, 52 in de supermarkten en 26 in de warenhuizen zonder overwicht qua voedingswaren). Het is ook hoger in het arrondissement Halle-Vilvoorde (14). Opvallend is ook het hoge concentratiegehalte in de sector, tenminste voor wat de loontrekkenden betreft, aangezien slechts 2,1% van alle bedrijven, dat wil zeggen de bedrijven met minstens 50 werknemers, samen banen tellen of bijna twee banen op vijf in de sector. Daarentegen werken in bijna alle bedrijven (98,1%) minder dan 50 werknemers, deze bedrijven omvatten 62,1% van alle werknemers van de sector. Deze werknemers hebben bijgevolg over het algemeen geen vakbondsvertegenwoordiging in het bedrijf, zodat over de arbeidsvoorwaarden wordt onderhandeld op sectorniveau, binnen de paritaire comités. Gemiddelde loontrekkende werkgelegenheid enerzijds en instellingen en loontrekkende arbeid per grootteklasse anderzijds, in Brussel en in de detailhandel Totaal - Brussel Brussel Nijvel Halle- Vilv. Detailhandel (DH) Leuven Periferie Hoofdst. zone België Gemidd. werkgelegenh. 18,2 6,9 6,5 13,5 5,7 8,5 7,7 6,3 Bedrijven per grootteklasse 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1 tot 19 87,1 94,5 95,0 92,5 95,4 94,3 94,4 95,1 20 tot 49 7,7 3,4 3,4 3,6 3,4 3,5 3,4 3,5 50 tot 99 2,5 1,6 1,0 1,8 0,7 1,2 1,4 1,0 100 en meer 2,7 0,5 0,7 2,1 0,4 1,0 0,8 0,4 Loontrekkenden per grootteklasse 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1 tot 19 18,4 48,1 58,7 26,3 64,7 43,2 45,4 57,5 20 tot 49 12,8 14,0 15,4 8,1 18,5 12,3 13,1 16,2 50 tot 99 9,7 15,8 10,2 10,0 8,5 9,7 12,5 10,7 100 en meer 59,0 22,1 15,6 55,6 8,4 34,8 29,0 15,6 Bron: RSZ, Gedecentraliseerde statistieken, 31/12/2011, Berekeningen Observatorium MONITORING & ANTICIPATIE 18

20 3.3 Verschillende paritaire comités vertegenwoordigen de sector In de handelssector zijn vier paritaire hoofdcomités en één paritair subcomité actief, met name: de paritaire comités van de handel in voedingswaren (PC en PC ), van de zelfstandige kleinhandel (PC ), van de grote kleinhandelszaken (PC ) en van de warenhuizen (PC ). Naast deze vijf paritaire comités is er nog het paritair comité PC313 dat de apotheken vertegenwoordigt, één van de bijzondere en belangrijke segmenten van de detailhandel. Bovendien is er ook nog paritair comité PC119 voor de werknemers van de handel in voedingswaren, dus niet alleen de kleinhandel, maar ook de groothandel. Ter informatie: in Brussel zijn deze paritaire comités van toepassing op ongeveer loontrekkenden 19. Elk van deze comités heeft eigen bevoegdheidsdomeinen, specifieke loonschalen en minder of meer gunstige arbeidsomstandigheden (zoals zondagswerk, betaling van overuren, ). Men merkt op dat de sector van de detailhandel wordt gekenmerkt door een hoge graad van aansluiting bij een vakbond 20, maar er zijn verschillen tussen de paritaire comités Geïntegreerde distributie naast geassocieerde of niet-geassocieerde zelfstandige handel Los van de sectorale classificatie die mogelijk gemaakt wordt door de NACE-BEL- activiteitennomenclatuur en die over het algemeen door economen wordt gebruikt, kan de detailhandel ook worden beschreven door uit te gaan van de uitbatingsvorm. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie vormen. Het betreft de geïsoleerde (of niet-geassocieerde) zelfstandige handel, de geïntegreerde handel en de geassocieerde zelfstandige handel 22. Hoewel deze vormen overeenstemmen met verschillende realiteiten, kunnen ze niet statistisch worden benaderd. Dit kan hoogstens op een onvolkomen manier, onder andere via statistieken per paritair comité. Volgens de vakbondsorganisaties vertegenwoordigen de paritaire comités PC202, PC311 en PC312 de werknemers die in grote winkelketens en warenhuizen werken, terwijl het personeel van kleine winkels of bij franchisenemers 23 van de grote merken (onder andere Carrefour en Delhaize) hoofdzakelijk terug te vinden zijn in de paritaire comités PC201 en PC202.01, waarbij het niet mogelijk is om een onderscheid te maken tussen de geassocieerde zelfstandige handel en de nietgeassocieerde zelfstandige handel. Ter informatie: deze laatste twee paritaire comités groeperen iets meer dan vier werknemers op de tien in Brussel, tegenover ongeveer de helft in de beide andere gewesten van ons land. Deze verhouding verschilt aanzienlijk van het gemiddelde afhankelijk van het activiteitssegment; ze is bijvoorbeeld 36,1% bij de handel in interieurinrichting, 51,9% bij de handel in confectiekleding of 14 Bevoegd voor de voedingssupermarkten (Delhaize, Aldi, Colruyt...) en de gespecialiseerde voedingszaken (zoals Renmans). 15 Bevoegd voor de werknemers en hun werkgevers met als voornaamste bedrijfsactiviteit de algemene voedingskleinhandel en die minder dan twintig werknemers tellen, met uitzondering van bedrijven met een hoofdzetel en minstens twee filialen. Bijvoorbeeld AD Delhaize met meer dan 20 werknemers. 16 Bijvoorbeeld AD Delhaize met minder dan 20 werknemers, Carrefour Express. 17 Bevoegd voor werknemers in het algemeen en hun werkgevers en dit in bedrijven die gewoonlijk minder dan drie afzonderlijke handelstakken uitoefenen en waar arbeiders en bedienden zijn tewerkgesteld die permanent minstens vijftig eenheden uitmaken. Bijvoorbeeld bedrijven zoals C&A, FNAC, Ikea, Blokker, Brico of H&M. 18 Bevoegd voor werknemers in het algemeen en hun werkgevers en dit voor bedrijven die gewoonlijk minstens drie afzonderlijke handelstakken uitoefenen (bijvoorbeeld een voedingsafdeling, een kledingafdeling en een multimedia-afdeling) en waar arbeiders en bedienden werken die permanent een personeelsbestand van minstens vijftig eenheden uitmaken. Bijvoorbeeld Cora, Carrefour of Inno. 19 Omdat het om twee verschillende realiteiten gaat, stemmen de NACE-BEL-classificatie ( werknemers van de detailhandel, van wie 90,6% behoort tot één van deze comités) en de paritaire comités ( werknemers die tot één van deze comités behoren, van wie 88,8% werkt in een bedrijf met een NACE-code uit de detailhandel) niet helemaal overeen. 20 Cornille D. et al., 2011, op. cit. 21 Coupain N., Zie o.a : Coupain N., 2005 ; Conseil central de l'économie, Commission spéciale de la distribution, Volgens de Belgische Franchise Federatie komen de meeste franchisenemers voor in de voedingsdistributie, de doe-het-zelf sector en de confectiekleding en doet ook de interieurinrichting er steeds meer een beroep op. Zie de website van de Federatie. 19 HANDELSECTOR: ACTUALITEIT EN PERSPECTIEVEN

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

FOCUS Werkgelegengheid in het Brussels Grootstedelijk Gebied

FOCUS Werkgelegengheid in het Brussels Grootstedelijk Gebied Brussels Observatorium voor de Oktober 2013 FOCUS Werkgelegengheid in het Brussels Grootstedelijk Gebied De arbeidsmarkten van de 3 gewesten in België zijn erg verschillend en hebben elk hun eigen specificiteit,

Nadere informatie

Geslacht, leeftijdsklasse en dichtheid 2014 Nationaliteit 2013

Geslacht, leeftijdsklasse en dichtheid 2014 Nationaliteit 2013 De Brusselse arbeidsmarkt: statistische gegevens - Kenmerken van de gemeenten van het Brussels Gewest December 2015 F. Kenmerken van de gemeenten van het Brussels Gewest Dit bestand verstrekt verschillende

Nadere informatie

B. Werkende beroepsbevolking en interne werkgelegenheid

B. Werkende beroepsbevolking en interne werkgelegenheid B. Werkende beroepsbevolking en interne werkgelegenheid Deze gegevens zijn afkomstig van de Federale Overheidsdienst Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI), meer bepaald

Nadere informatie

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis Oktober 2009 De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis De werkloosheid: moet het ergste nog komen? De uitzendarbeid en het aantal openstaande betrekkingen lopen weer terug Het

Nadere informatie

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 19 juli 2007 Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies Eén op de tien Belgen werkt in een ander gewest; één op de vijf in een andere

Nadere informatie

ACTUALITEIT EN PERSPECTIEVEN

ACTUALITEIT EN PERSPECTIEVEN MONITORING & ANTICIPATIE WERKGELEGENHEID, OPLEIDINGEN EN ARBEIDSMARKTBEMIDDELING IN BRUSSEL SECTOR HORECA ACTUALITEIT EN PERSPECTIEVEN Met de steun van het Europees sociaal fonds Monitoring en anticipatie

Nadere informatie

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten -

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 14 mei 2008 Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in 2007 - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - In 2007 Zijn 4,38 miljoen in

Nadere informatie

Sectorfoto PSC

Sectorfoto PSC Sectorfoto 2009-2013 PSC 149.01 Elektriciens: Installatie en Distributie 2014 Vormelek vzw Marlylaan 15/8 b2 1120 Brussel Tel.: 02/476.16.76 Fax: 02/476.17.76 Geen enkel gedeelte van dit werk mag gereproduceerd

Nadere informatie

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE SECTORFOTO Verhuissector 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/212 ADVIES NR. 16/52 VAN 4 OKTOBER 2016 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN ANONIEME GEGEVENS UIT HET

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 Geen heropleving van de arbeidsmarkt in 2013 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten 4.530.000 in België wonende personen zijn aan het werk in 2013. Hun aantal

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2014

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2014 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2014 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen 1 december Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%.

STUDIE Faillissementen 1 december Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%. STUDIE Faillissementen 1 december 2016 Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%. 1 september 2016 2 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

De Brusselse arbeidsmarkt: statistische gegevens - Zelfstandige arbeid Juli E. Zelfstandige arbeid

De Brusselse arbeidsmarkt: statistische gegevens - Zelfstandige arbeid Juli E. Zelfstandige arbeid De Brusselse arbeidsmarkt: statistische gegevens - Zelfstandige arbeid Juli 216 E. Zelfstandige arbeid Deze gegevens zijn afkomstig van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

Nadere informatie

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013)

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1 Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder in 1983 en 2013 De Belgische bevolking van

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2016 Verantwoordelijke uitgever Grégor Chapelle Directeur-generaal van Actiris, Gewestelijke dienst voor Arbeidsbemiddeling Directrice Diensthoofd:

Nadere informatie

ADVIES. Operationeel Programma 2014-2020 van de Europese Structuurfondsen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 15 mei 2014

ADVIES. Operationeel Programma 2014-2020 van de Europese Structuurfondsen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 15 mei 2014 ADVIES Operationeel Programma 2014-2020 van de Europese Structuurfondsen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 15 mei 2014 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan

Nadere informatie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels hoofdstedelijk gewest en zijn hinterland. 700.000 jobs in het BHG, waarvan 400.000 ingenomen door Brusselaars

Nadere informatie

kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg Executivee summary - Juni 2013

kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg Executivee summary - Juni 2013 Het beroep van loontrekkende kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg Executivee summary - Juni 2013 1 COLOFON Opdrachtgever van de studie: FOD Volksgezondheid, Cel Planning Gezondheidsberoepen

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen mei 2016

STUDIE Faillissementen mei 2016 STUDIE Faillissementen mei 2016 Maand mei: faillissementen stijgen +4,1%. Stijging vooral binnen de horeca Cumul 2016: -12,3% Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 5 februari 2009 Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal 2008 - Het hoeft geen

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Mei 2016

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Mei 2016 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Mei 2016 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

BRUSSELS PARLEMENT maart 2016

BRUSSELS PARLEMENT maart 2016 BRUSSELS PARLEMENT 16 maart 2016 1 Impact van de arbeidsstereotypen op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Knelpuntberoepen en Genderstereotypen+ Aanbevelingen voor een efficiëntere aanpak+

Nadere informatie

Willy Borsus : Beterschap in de horecasector

Willy Borsus : Beterschap in de horecasector Willy BORSUS Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie Contact: Pauline Bievez 0477/38.45.01 pauline.bievez@borsus.fgov.be Persbericht Willy Borsus : Beterschap

Nadere informatie

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen in de volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Inleiding In ons recent onderzoek betreffende de gerechtigden op wacht- en

Nadere informatie

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten,

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, PERSCOMMUNIQUÉ 2014-07-18 Links BelgoStat On-line Algemene informatie Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, 1995-2011. De drie Gewesten en de Nationale Bank van

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

! """# $$ %#&'(( )#* +, (-(.( /0 &/ 1 (-( /0 2. ($

! # $$ %#&'(( )#* +, (-(.( /0 &/ 1 (-( /0 2. ($ 1 Opmaak februari 27. #3 4 4 5(6'2. 78 1 6+ 8 4 '(($,, 5$ 9 :8, ;6 " 4< 7, '(($ 84 7 7 3*% 84 4, 8 ' 6 3*% 8 4 7 7, 4 4 '(($ '((/6 + 84, '(($ 4 :, 5$ 9 &5 9; 8 84 84 7 '(($ : #$. 9 4#;6 " '(($ 7 &2 9,

Nadere informatie

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS 1 Flexi-jobs: Synthese Tabel 1: Aantal en aandeel flexi-arbeid -2016Q4- Aantal Aandeel Werkgevers 5 223 21,4% Arbeidsplaatsen tijdens kwartaal 1 16 831 9,4% Voltijdsequivalenten

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag juni 2016

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag juni 2016 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag juni 2016 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie

STUDIE. Faillissementen januari 2017

STUDIE. Faillissementen januari 2017 STUDIE Faillissementen januari 2017 01/02/2017 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure is louter ter informatie opgesteld. De gegevens zijn

Nadere informatie

Leeftijd en geslacht jaar jaar jaar. Studieniveau en geslacht Laag Midden Hoog

Leeftijd en geslacht jaar jaar jaar. Studieniveau en geslacht Laag Midden Hoog De Brusselse arbeidsmarkt: statistische gegevens - Activiteitsgraad, werkzaamheidsgraad en werkloosheidsgraad Oktober 2015 A. Activiteitsgraad, werkgelegenheidsgraad en werkloosheidsgraad Deze kerncijfers

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt INHOUDSOPGAVE Maandverslag Juni 2013 Inhoudsopgave, editoriaal en kerncijfers...1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau...2 Door de RVA vergoede werklozen...3

Nadere informatie

Overzicht van de behoeften aan wetenschappelijke en technologische beroepen

Overzicht van de behoeften aan wetenschappelijke en technologische beroepen Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Overzicht van de behoeften aan wetenschappelijke en technologische beroepen 7 Juli 2010 Stéphane THYS Coördinator Opzet van de presentatie Studenten in wetenschappelijke

Nadere informatie

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK)

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Statistisch Product Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) Algemene informatie De steekproefenquête naar de arbeidskrachten (EAK), in België opgezet door de

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2015

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2015 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

De gezondheidszorg: de tewerkstelling in cijfers

De gezondheidszorg: de tewerkstelling in cijfers De gezondheidszorg: de tewerkstelling in cijfers De Sectorfoto van het PC 330 in een notendop FE.BI Een sectorfoto van het PC 330 : waarom? De social profit is een boeiende en bloeiende sector. Hij is

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

NIEUWE BAREMA S. op basis van beroepservaring. Vanaf 1 juli wijzigen de barema s. en de middelgrote levensmiddelenbedrijven:

NIEUWE BAREMA S. op basis van beroepservaring. Vanaf 1 juli wijzigen de barema s. en de middelgrote levensmiddelenbedrijven: BBTK NUMMER 2 NOVEMBER 2010 Informatiekrantje van BBTK voor het winkelpersoneel van de Zelfstandige Kleinhandel en de Middelgrote Levensmiddelenbedrijven OOG VOOR DETAIL NIEUWE BAREMA S op basis van beroepservaring

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten Hoeveel personen verrichten betaalde arbeid? Hoeveel mensen zijn werkloos? Hoeveel inactieve

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 6 september 2004;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 6 september 2004; SCSZ/04/105 BERAADSLAGING NR 04/034 VAN 5 OKTOBER 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET FOREM MET HET OOG OP DE EVALUATIE VAN HET PLAN FORMATION-INSERTION

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

De Belgische arbeidsmarkt in 2012

De Belgische arbeidsmarkt in 2012 1 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder Iets minder dan de helft van de bevolking van 15 jaar en ouder is aan het

Nadere informatie

BIJLAGE DERDE EDITIE ECONOMISCH GEWICHT VAN DE IZW S IN BELGIE

BIJLAGE DERDE EDITIE ECONOMISCH GEWICHT VAN DE IZW S IN BELGIE BIJLAGE DERDE EDITIE ECONOMISCH GEWICHT VAN DE IZW S IN BELGIE Bijdrage tot de welvaart België telt tienduizenden vzw s, stichtingen, sociale economiebedrijven en feitelijke verenigingen. 18.847 daarvan

Nadere informatie

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK)

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Statistisch Product Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) Algemene informatie De enquête naar de arbeidskrachten (EAK) is een sociaal-economische steekproefenquête

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Oktober 2015

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Oktober 2015 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Oktober 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 1 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig Evolutie van de vervangingsgraad (verhouding 15-24-jarigen

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 1 Autohandel A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers tewerkstellen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 Licht herstel van de arbeidsmarkt? Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2013 67,5% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage stijgt met 0,8 procentpunten

Nadere informatie

1) die zich vóór 2 oktober 2017 op een site van citydev.brussels gevestigd heeft;

1) die zich vóór 2 oktober 2017 op een site van citydev.brussels gevestigd heeft; Reglement voor de toekenning van steunmaatregelen voor de tewerkstelling van Brusselaars aan de ondernemingen die gevestigd zijn op de sites van citydev.brussels Het Brussels gewest en citydev.brussels

Nadere informatie

FOCUS De situatie van oudere werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt

FOCUS De situatie van oudere werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid April 2014 FOCUS De situatie van oudere werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt 1. Inleiding: context en algemene tendens Sinds tien stellen we elk een stijging

Nadere informatie

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 2014/6 Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 Dirk Hoorelbeke D/2014/3241/218 Samenvatting Dit artikel geeft een bondig overzicht van enkele resultaten uit de nieuwe Regionale economische vooruitzichten

Nadere informatie

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 28 oktober 67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk Tegen 2020 moet 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn.

Nadere informatie

STUDIE. Faillissementen. Maanden juli en augustus

STUDIE. Faillissementen. Maanden juli en augustus STUDIE Faillissementen Maanden juli en augustus 4 september 2017 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure is louter ter informatie opgesteld.

Nadere informatie

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996 Dit deel van het onderzoek omvat alle personen tussen de 18 en 55 jaar oud (leeftijdsgrenzen inbegrepen) op 30 juni 1997, wiens dossier van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met

Nadere informatie

2.2.1 Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt

2.2.1 Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2.2 Uitdagingen op het vlak van werkgelegenheid 2.2.1 Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt Het wordt steeds belangrijker om met voldoende kwalificaties naar de arbeidsmarkt te kunnen gaan. In Europees

Nadere informatie

Een regionale opsplitsing van de sociale balansen

Een regionale opsplitsing van de sociale balansen Een regionale opsplitsing van de sociale balansen Nationale Bank van België (2004). De sociale balans 2003, Economisch Tijdschrift 4-2004. Voor het eerst heeft de Nationale Bank van België de sociale balansen

Nadere informatie

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013 Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 24/ 213 Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 METHODOLOGIE 1 3 PROFIEL VAN DE UVW-WZ IN 24 EN IN 213 VOLGENS HET GEWEST 2 3.1 De -5-jarigen die

Nadere informatie

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 De grafische sector in West-Vlaanderen Foto: : Febelgra Jens Vannieuwenhuyse sociaaleconomisch beleid, WES De grafische sector is zeer divers. Grafische bedrijven

Nadere informatie

Meeruitgaven in 2005 t.o.v. 1996 voor vrouwelijke 60-plussers als gevolg van de pensioenhervorming in 1996

Meeruitgaven in 2005 t.o.v. 1996 voor vrouwelijke 60-plussers als gevolg van de pensioenhervorming in 1996 Meeruitgaven in 2005 t.o.v. 1996 voor vrouwelijke 60-plussers als gevolg van de pensioenhervorming in 1996 Inleiding Bij de pensioenhervorming van 1996 werd besloten de pensioenleeftijd van vrouwen in

Nadere informatie

Sectoren / paritaire comités Methodologie

Sectoren / paritaire comités Methodologie Sectoren / paritaire comités Methodologie Wouter Vanderbiesen Mei 2014 Methodologie Steunpunt Werk en Sociale Economie Parkstraat 45 bus 5303-3000 Leuven T:+32 (0)16 32 32 39 steunpuntwse@kuleuven.be www.steunpuntwse.be

Nadere informatie

HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm. Desk Research 2011. Arbeidsmarkt, sectorfoto horeca

HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm. Desk Research 2011. Arbeidsmarkt, sectorfoto horeca HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Desk Research 2011 Arbeidsmarkt, sectorfoto horeca 2011 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld.

Nadere informatie

Fiche 3: tewerkstelling

Fiche 3: tewerkstelling ECONOMISCHE POSITIONERING VAN DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE Fiche 3: tewerkstelling In de sector werken meer dan 29.400 personen; het volume van de tewerkstelling stijgt met een constant ritme van 3,7 %,

Nadere informatie

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (2001), Statistiek van de aangesloten vennootschappen jaar 2000, 68 p. Begin juni

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de logistiek

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de logistiek De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de logistiek APRIL 2012 INHOUD Blz 1. Loontrekkende werkgelegenheid 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Hoofdsectoren 2 1.3 Logistiek 3 1.3.1 Algemeen 3 1.3.2 Limburgse

Nadere informatie

Statistieken. Een blik op de tewerkstelling in de paritaire comités van de metaalsector

Statistieken. Een blik op de tewerkstelling in de paritaire comités van de metaalsector Statistieken Een blik op de tewerkstelling in de paritaire comités van de metaalsector Vanderbiesen, W. (2006). Sectorrapport: metaal. Een analyse van de RSZ-tewerkstelling op basis van de paritaire comités

Nadere informatie

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk 1 Arbeidsparticipatie en gezondheidsproblemen of handicap De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het

Nadere informatie

Een op vijf werknemers in Vlaamse bedrijven ouder dan 45 jaar

Een op vijf werknemers in Vlaamse bedrijven ouder dan 45 jaar Een op vijf werknemers in Vlaamse bedrijven ouder dan 45 jaar Baisier, L. (2004).. Brussel: SERV STV Innovatie & Arbeid. Vandaag is een op de vijf werknemers in de Vlaamse bedrijven ouder dan 45 jaar,

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2012

Sectoranalyse Horeca 2012 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2012 Arbeidsmarkt en tewerkstelling 2012 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg

Nadere informatie

BAROMETER. Taalgebruik in de Vlaamse Rand

BAROMETER. Taalgebruik in de Vlaamse Rand FEBRUARI 2015 BAROMETER Taalgebruik in de Vlaamse Rand Deze nieuwe editie van de barometer gaat in op het onderzoek Taalgebruik in de Vlaamse Rand dat Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum

Nadere informatie

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 september 2007 Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming Vormingsinspanningen van Belgische ondernemingen in 2005 62,5%

Nadere informatie

Prikkels om te Ondernemen West-Vlaanderen Werkt 4, 2010

Prikkels om te Ondernemen West-Vlaanderen Werkt 4, 2010 Hoe groot is de ondernemingslust in West-Vlaanderen? Lieselot Denorme sociaaleconomisch beleid, WES Startende ondernemingen zijn voor een regio van enorm groot belang. Ze houden de economische dynamiek

Nadere informatie

I. Wie is de uitzendkracht?

I. Wie is de uitzendkracht? I. Wie is de uitzendkracht? 01. De uitzendmarkt in cijfers (2013) 534.460 uitzendkrachten 162,49 miljoen gepresteerde uren 4.044,7 miljoen euro omzet Elke dag worden gemiddeld 82.819 uitzendkrachten tewerkgesteld

Nadere informatie

De wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen

De wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen De wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen 12 februari 2015 1 I. Intersectoraal niveau II. Sectoraal niveau 2 1 I. Intersectoraal niveau Twee maatregelen : A. Opname

Nadere informatie

De wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. 12 februari 2015

De wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. 12 februari 2015 De wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen 12 februari 2015 1 I. Intersectoraal niveau II. Sectoraal niveau 2 I. Intersectoraal niveau Twee maatregelen : A. Opname

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 januari 2012

PERSBERICHT Brussel, 25 januari 2012 PERSBERICHT Brussel, 25 januari 2012 2011 : MEER FAILLISSEMENTEN, MINDER JOBVERLIES In 2011 gingen in België in totaal 10.224 bedrijven failliet, een stijging van 6,8% in vergelijking met 2010. Het aantal

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen 3 oktober Stijgende faillissementscijfers in september

STUDIE Faillissementen 3 oktober Stijgende faillissementscijfers in september STUDIE Faillissementen 3 oktober 2016 Stijgende faillissementscijfers in september 1 september 2016 2 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

Hinder door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen

Hinder door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen Hinder door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen Een beeld vanuit de EAK Tijdens het tweede kwartaal van 2007 werd in de Enquête naar de Arbeidskrachten gevraagd of de respondenten in hun dagelijkse

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017 A D V I E S Nr. 2.051 ------------------------------ Zitting van dinsdag 26 september 2017 ---------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van een aantal

Nadere informatie

De honden en katten van de Belgen

De honden en katten van de Belgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 31 juli 2007 De honden en katten van de Belgen Highlights Ons land telde in 2004 1.064.000 honden en 1.954.000 katten; In vergelijking

Nadere informatie

De regionale impact van de economische crisis

De regionale impact van de economische crisis De regionale impact van de economische crisis Damiaan Persyn Vives Beleidspaper 11 Juli 2009 VIVES Naamsestraat 61 bus 3510 3000 Leuven - Belgium Tel: +32 16 32 42 22 www.econ.kuleuven.be/vives De regionale

Nadere informatie

Herstructureringen en faillissementen : banenverlies in België in 2016

Herstructureringen en faillissementen : banenverlies in België in 2016 Herstructureringen en faillissementen : banenverlies in België in 216 Als we ons buigen over het banenverlies in België, zijn het vooral de herstructureringen en collectieve ontslagen waaraan we denken.

Nadere informatie

Het beroep van loontrekkende kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg

Het beroep van loontrekkende kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg 2013 Het beroep van loontrekkende kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg Ipsos Public Affairs 24/06/2013 1 Het beroep van loontrekkende kinesitherapeut in de sector van de gezondheidszorg

Nadere informatie

De taalvereisten op de arbeidsmarkt en de talenkennis van de Brusselse werkzoekenden

De taalvereisten op de arbeidsmarkt en de talenkennis van de Brusselse werkzoekenden De taalvereisten op de arbeidsmarkt en de talenkennis van de Brusselse werkzoekenden Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 2011 Als hoofdstad van België en door zijn internationale rol concentreert

Nadere informatie

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (1 ste deel)

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (1 ste deel) «Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (1 ste deel) Eerste deel Evolueert de werkloosheidsduur naargelang de leeftijd van de werkloze? Hoe groot is de kans

Nadere informatie

... Graydon studie. Faillissementen. November 2017

... Graydon studie. Faillissementen. November 2017 ... Graydon studie Faillissementen November 2017 1 december 2017 [Typ hier] [Typ hier] [Typ hier] Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure

Nadere informatie

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Sociale economie De sociale economie bestaat uit een verscheidenheid van bedrijven en initiatieven die

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheidgraad blijft hoog Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2014 67% van de 20- tot 64-jarigen was aan het werk. Dat percentage blijft nagenoeg

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Oktober 2011 De arbeidsongevallen in de uitzendarbeidsector in 2010 1 Inleiding De arbeidsongevallen van de uitzendkrachten kunnen worden geanalyseerd op basis van drie selectiecriteria

Nadere informatie

De bouwsector en het BBP. Investeringen* in bouwwerken *Bruto vaste kapitaalvorming in bouwwerken 10% Aandeel van de bouw in het BBP (%)

De bouwsector en het BBP. Investeringen* in bouwwerken *Bruto vaste kapitaalvorming in bouwwerken 10% Aandeel van de bouw in het BBP (%) De bouwsector en het BBP % Vorming van het BBP door de bouw (miljard in vaste prijzen van ) 18 16 14 12 8 6 13, 12,84 13,38 13,17 13,8 14,53 14,67 14,59 14,75 5,4% 5,2% 5,2% 5,1% 5,3% 5,2% 5,2% 5,1% 5,%

Nadere informatie