Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2015"

Transcriptie

1 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht van de werkzoekenden... 4 Stromen NWWZ... 4 Evolutie van het aantal NWWZ... 5 Kenmerken van de NWWZ... 5 Werkloosheidsgraad... 7 Tewerkstellingsmogelijkheden... 8 Glossarium KERNCIJFERS Volgens de meest recente werkloosheidscijfers telde het Brussels Gewest eind juli 2015, niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn werkzoekenden meer (+1,6%) ten opzichte van de maand voordien. Op jaarbasis evolueert het aantal NWWZ in dalende lijn. Zo tellen we NWWZ minder dan in juli 2014 (-8,8%). Deze daling treft meer vrouwen (-9,4%) dan mannen (-8,3%). Administratieve werkloosheidsgraad (NBB), juli 2015: 18,5% Geharmoniseerde werkloosheidsgraad (IAB), gemiddelde van de laatste vier trimesters: 18,3% Werkzoekende uitkeringsgerechtigde werklozen (RVA), juni 2015: Bij Actiris ingeschreven niet-werkende werkzoekenden (NWWZ), juli 2015: Door Actiris ontvangen werkaanbiedingen, juli 2015: waarvan beheerd door Actiris We merken op dat de cijfers van Actiris deze maand werden beïnvloed door de schrappingen bij de RVA ten gevolge de beperking van de inschakelingsuitkeringen tot maximum drie jaar. Op jaarbasis zien we dat de jongerenwerkloosheid is gedaald met NWWZ jonger dan 25 jaar (-20,6%) in vergelijking met juli Het aantal jonge NWWZ is ook gedaald t.o.v. vorige maand (-272 eenheden of een daling met 2,6%). We stellen bovendien vast dat het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd op jaarbasis naar omlaag is gegaan (daling van jongeren, of -26,4%). In de loop van juli 2015 heeft Actiris in totaal werkaanbiedingen ontvangen. Dit is het totale aantal aanbiedingen dat Actiris heeft ontvangen en bevat tevens de aanbiedingen die de Forem en de VDAB aan Actiris hebben doorgegeven in het kader van het akkoord inzake de systematische uitwisseling van Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Publicatie augustus 2015 pagina 1/10

2 werkaanbiedingen tussen de gewestelijke openbare tewerkstellingsinstellingen (Forem, VDAB en Actiris). Daarnaast werden eveneens de werkaanbiedingen die via partnerwebsites worden ontvangen (momenteel via Jobat) meegerekend. Het aantal werkaanbiedingen voor betrekkingen in het Brussels Gewest bedraagt Anderzijds heeft Actiris in juli werkaanbiedingen rechtstreeks ontvangen. Dat is een daling met 13 eenheden ten opzichte van het aantal aanbiedingen dat het jaar voordien tijdens dezelfde maand werd ontvangen. In juli werden werkaanbiedingen ingevuld. Dat zijn er 92 minder dan in juli GEHARMONISEERDE CIJFERS OP EUROPEES NIVEAU In deze rubriek worden de voornaamste arbeidsmarktindicatoren voorgesteld zoals bepaald op grond van de aanbevelingen van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB): de activiteitsgraad, de werkzaamheidsgraad en de werkloosheidsgraad. Deze percentages worden berekend op basis van de resultaten van de Enquêtes naar de Arbeidskrachten (EAK). In België worden deze enquêtes Drie te onthouden cijfers voor het Brussels Gewest: activiteitsgraad: 66,4% werkzaamheidsgraad: 54,2% werkloosheidsgraad: 18,3% uitgevoerd door de FOD Economie, die de resultaten per jaar en per kwartaal publiceert. Vermits de kwartaalgegevens voor het Brussels Gewest door de beperkte omvang van de steekproef van trimester tot trimester sterk variëren, werd ervoor gekozen om de cijfers voor de laatste vier beschikbare kwartalen samen te voegen (in dit geval gaat het om het gemiddelde van de laatste drie kwartalen van 2014 en van het eerste kwartaal van 2015). Tabel 1: Activiteitsgraad, werkzaamheidsgraad en werkloosheidsgraad volgens geslacht Geharmoniseerde activiteitsgraad Laatste vier kwartalen Geharmoniseerde werkzaamheidsgraad Geharmoniseerde werkloosheidsgraad jaar jaar Jongeren (< 25 jaar) jaar Laatste vier kwartalen Laatste vier kwartalen Laatste vier kwartalen Mannen 73,8 59,1 42,9 47,0 41,9 21,2 20,3 19,9 Vrouwen 59,0 49,3 36,0 30,6 30,4 17,0 16,2 16,4 Totaal 66,4 54,2 39,9 39,5 36,7 19,3 18,5 18,3 Bron: FOD Economie Algemene Directie Statistiek en Economische informatie (EAK), berekeningen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Volgens deze gegevens bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 18,3%. Dat is een daling met 0,2 procentpunten ten opzichte van Indien we de evolutie volgens geslacht bekijken, stellen we vast dat de werkloosheidsgraad bij de mannen licht is gedaald terwijl bij de vrouwen dit percentage zo goed als stabiel is gebleven. Bovendien stellen we vast dat de jongerenwerkloosheidsgraad in Brussel aanzienlijk is gedaald dankzij het gezamenlijk gevolg van de sterke daling van de jongerenwerkloosheid bij de jonge mannen en de stabilisering van de jongerenwerkloosheid bij de vrouwen. De geharmoniseerde indicatoren leren ons bovendien dat de werkloosheidsgraad voor de laatste vier beschikbare kwartalen in het Vlaams Gewest 5,1% bedraagt, tegenover 12,1% in Wallonië. Voor heel België ligt de werkloosheidsgraad op 8,6%. Dit leunt dicht aan bij de 8,5% voor 2013 en Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Publicatie augustus 2015 pagina 2/10

3 DOOR DE RVA VERGOEDE WERKLOZEN De RVA deelt elke maand de cijfers m.b.t. het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde werklozen mee 1. Deze statistieken geven een beeld van de omvang van de betalingen van de RVA en de evolutie van de werkloosheid. De gegevens worden met een maand vertraging ten opzichte van de gegevens van Actiris verstrekt. Tabel 2: Evolutie van het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde werklozen per gewest Werkzoekende uitkeringsgerechtigde werklozen Juni 2015 Mannen Vrouwen Totaal jaarbasis in aantal jaarbasis in % maandbasis in aantal maandbasis in % Brussels Gewest , ,2 Vlaams Gewest , ,6 Waals Gewest , ,7 België , ,9 Bron: RVA (Stat info), berekeningen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde werklozen in het Brussels Gewest is op jaarbasis gedaald van personen in juni 2014 tot personen in juni 2015 (een daling met eenheden). Na een analyse van deze evolutie per geslacht zien we dat de daling van het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde werklozen groter is bij de vrouwen dan bij de mannen (respectievelijk -13,9% en -11,2%). Indien we de evolutie op maandbasis bekijken, stellen we overigens een stabilisering van het aantal Brusselse uitkeringsgerechtigde werklozen vast (-143 personen of -0,2%). Deze stabilisering komt overeen met een stijging van het aantal vrouwen (+0,7%) en een daling van het aantal mannen (-0,9%). 1 Tot september 2014 betrof deze categorie de werklozen na een voltijdse tewerkstelling of na studies. Vanaf oktober 2014 omvat de categorie werkzoekende uitkeringsgerechtigde werklozen de werklozen na een voltijdse tewerkstelling, de werklozen na een vrijwillige deeltijdse tewerkstelling, de werklozen die recht hebben op een bedrijfstoeslag en de werklozen na studies. Dit leidt dus tot een statistische breuk vanaf deze datum. Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Publicatie augustus 2015 pagina 3/10

4 OVERZICHT VAN DE WERKZOEKENDEN Eind juli 2015 waren in het Brussels Gewest werkzoekenden bij Actiris ingeschreven, waarvan niet-werkende werkzoekenden (NWWZ), werkende werkzoekenden en werkzoekenden in opleiding. Figuur 1: Overzicht van de werkzoekenden in het Brussels Gewest Ingeschreven werkzoekenden Niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) Werkzoekenden in opleiding Werkende werkzoekenden WZ die een uitkeringsaanvraag hebben ingediend Voltijds Jongeren in beroepsinschakelingstijd Deeltijds Andere NWWZ Bron: Actiris Van de NWWZ hebben werkzoekenden (of 70,1%) een werkloosheidsuitkering aangevraagd, zijn er jongeren in beroepsinschakelingstijd (4,2%) en tellen we andere NWWZ die vrij of verplicht ingeschreven zijn (25,7%). STROMEN NWWZ De relatieve stijging van de werkloosheid op maandbasis komt overeen met een hogere instroom dan uitstroom. In juli bedroeg de totale instroom in de werkloosheid personen ( herinschrijvingen en nieuwe inschrijvingen) tegenover een uitstroom van personen. Dit betekent dat in de loop van de maand meer dan personen uit de werkloosheid zijn getreden. Figuur 2: Instroom in en uitstroom uit de werkloosheid in de loop van de maand in het Brussels Gewest NWWZ Juni Nieuwe inschrijvingen: Herinschrijvingen: Uitstroom: NWWZ Juli Bron: Actiris Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Publicatie augustus 2015 pagina 4/10

5 EVOLUTIE VAN HET AANTAL NWWZ Wanneer we de evolutie van de werkloosheid over een langere periode bekijken, zien we dat deze grote verschillen vertoont naargelang de leeftijdsklasse. Zo heeft de wijziging van de wetgeving in juli 2002, die met de afschaffing van de vrijstelling van inschrijving als werkzoekende meer 50-plussers aan het werk wilde krijgen, een grote impact gehad op de werkloosheid binnen deze leeftijdscategorie. We stellen evenwel ook vast dat de gevolgen van deze gewijzigde wetgeving sinds het eerste kwartaal van 2011 lijken af te nemen. Op jaarbasis groeide het aantal werkzoekenden ouder dan 50 jaar met 0,3% t.o.v. juli Figuur 3: Evolutie van het aantal NWWZ volgens leeftijdsklasse (jaarlijkse variatie) +40% +30% +20% +10% +0% -10% -20% -30% Totaal < en + De werkloosheid bij de min-25-jarigen is gedaald ten opzichte van vorig jaar (-20,6%), en ook het aantal NWWZ tussen 25 en 50 jaar is met 9,6% afgenomen. KENMERKEN VAN DE NWWZ Op een jaar tijd is het aantal jonge werkzoekenden in beroepsinschakelingstijd gedaald (-26,4% in vergelijking met juli 2014). Ook de laatste maand is hun aantal afgenomen (-11,3% of een afname met 544 eenheden). Het aantal werkzoekenden die een uitkeringsaanvraag hebben ingediend (WZUA) ging op zijn beurt eveneens omlaag (-11,2%), terwijl het aantal andere NWWZ is gegroeid ten opzichte van vorig jaar (+2,9%). Voorts stellen we een afname vast van de werkloosheid bij de min-25-jarigen. Hun aantal is, ter herinnering, op één jaar tijd met 20,6% gedaald (ofwel personen). Op maandbasis is de werkloosheid bij deze groep eveneens gedaald (-2,6%). Het aantal NWWZ (50 jaar en ouder) is daarentegen gestegen ten opzichte van de vorige maand (+1,6%). Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Publicatie augustus 2015 pagina 5/10

6 Tabel 3: Evolutie van het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) volgens diverse kenmerken Juli 2015 maandbasis jaarbasis Aandeel in het totaal Aandeel vrouwen Categorie WZUA ,3-11,2 70,1 44,9 Jongeren in beroepsinschakelingstijd ,3-26,4 4,2 52,2 Andere NWWZ ,7 +2,9 25,7 52,3 Geslacht Mannen ,3-8,3 52,9 Vrouwen ,8-9,4 47,1 Leeftijdsklasse < 25 jaar ,6-20,6 10,0 48, jaar ,1-14,7 14,4 53, jaar ,3-10,1 29,1 50, jaar ,2-5,5 23,7 43,5 50 jaar > ,6 +0,3 22,8 42,5 Nationaliteit Belg ,8-11,8 64,8 48,2 Buitenlanders EU ,7-5,5 15,6 49,4 Buitenlanders niet-eu ,6-0,5 19,6 41,6 Studieniveau Laag ,4-13,6 23,9 43,0 Middelmatig ,8-13,9 19,4 49,5 Hoog ,8-11,1 13,7 53,8 Andere studies ,1-2,4 43,0 46,2 Inactiviteitsduur < 6 maanden ,1-12,1 20,4 47,9 6 tot 11 maanden ,4-12,6 14,0 49,4 12 tot 23 maanden ,0-10,7 17,0 47,0 > of = 24 maanden ,6-5,4 48,6 46,2 Totaal niet-werkende werkzoekenden ,6-8,8 100,0 47,1 Wanneer we alle studieniveaus onder de loep nemen, stellen we vast dat het aantal NWWZ op jaarbasis is gedaald. De NWWZ met een laag studieniveau hebben sinds vorig jaar een aanzienlijke daling gekend (-13,6%) en ook de NWWZ met een hoog studieniveau hebben een sterke daling gekend (-11,1%). Het aantal NWWZ dat minder dan 6 maanden inactief is geweest, kent een daling op jaarbasis (-12,1%). Het aantal NWWZ die reeds 24 maanden of langer werkzoekend zijn, is op jaarbasis eveneens gedaald (- 5,4%). Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Publicatie augustus 2015 pagina 6/10

7 WERKLOOSHEIDSGRAAD Eind juli 2015 bedroeg de werkloosheidsgraad in Brussel 18,5% (18,2% voor de mannen en 18,8% voor de vrouwen). Dit percentage wordt gemeten op grond van de beroepsactieve bevolking, waarbij rekening wordt gehouden met de recente evolutie van de Brusselse werkgelegenheid. Deze actieve bevolking wordt berekend op basis van de actuele gegevens van de Nationale Bank en de Enquête naar de Arbeidskrachten van de FOD Economie. Het is goed eraan te herinneren dat er enorme verschillen bestaan tussen de demografische evolutie van Brussel en de andere twee gewesten. We stellen vast dat een aanzienlijk aantal nieuwkomers de Brusselse arbeidsmarkt betreedt. Zo steeg in 2014 de Brusselse bevolking op beroepsactieve leeftijd met 0,8%. Voor heel België was dat 0,1%. In absolute waarde ging de bevolking op beroepsactieve leeftijd in het Brussels Gewest met ongeveer eenheden omhoog. Figuur 4: Werkloosheidsgraad per gemeente van het Brussels Gewest 30% 25% 27,1 25,1 21,5 21,4 21,0 20,8 20% 19,3 19,2 18,5 17,7 17,1 16,3 15,9 15,5 15,4 15% 12,2 12,2 11,3 11,1 10% 9,1 5% 0% De geografische verdeling van de werkloosheid vertoont echter grote ongelijkheden. Zo hebben de gemeentes Sint-Joost-ten-Node en Molenbeek de hoogste werkloosheidscijfers (respectievelijk 27,1% en 25,1%). De werkloosheidsgraad in elk van de zuidoostelijke gemeentes van de tweede kroon (Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe, Oudergem en Sint-Pieters-Woluwe) bedraagt minder dan 15%. Onze jaarlijkse monitoring bevat gedetailleerdere informatie per gemeente. Hier wordt tevens een opsplitsing van de werkloosheidsgraad gemaakt naargelang het geslacht, zowel voor de jongeren als voor de volledige bevolking op beroepsactieve leeftijd. Ten slotte vindt u er ook de belangrijkste kenmerken van de werkloosheid per gemeente. Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Publicatie augustus 2015 pagina 7/10

8 TEWERKSTELLINGSMOGELIJKHEDEN In juli 2015 werden werkaanbiedingen (WA) rechtstreeks bij Actiris ingediend van deze vacatures hadden betrekking op jobs in het Brussels Gewest. Dit is een daling van 0,5% ten opzichte van vorig jaar. Actiris heeft bovendien werkaanbiedingen van de VDAB en de Forem en 379 werkaanbiedingen van partners (via Jobat) ontvangen. Tabel 4: Werkaanbiedingen rechtstreeks ontvangen door Actiris of door tussenkomst van de Forem en de VDAB, volgens bron en plaats van tewerkstelling Brussels Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Andere Totaal juli 2015 Actiris VDAB en Forem Partners Totaal % 33,2 53,9 10,8 2,1 100,0 Eind juni 2015 telde Actiris openstaande werkaanbiedingen, waarvan in het reguliere arbeidscircuit. Eén maand later stonden vacatures open. We merken hierbij op dat in juli nieuwe werkaanbiedingen werden geregistreerd en in totaal vacatures werden ingevuld (waarvan 432 dankzij de tussenkomst van de diensten van Actiris). 706 werkaanbiedingen werden geannuleerd. Tabel 5: Werkaanbiedingen rechtstreeks ontvangen door Actiris, volgens beschikbaarheid en arbeidscircuit Arbeidscircuit Openstaande WA eind juni 2015 WA ontvangen in de loop van de maand WA door Actiris ingevuld in de loop van de maand Mannen Vrouwen Totaal Totaal aantal ingevulde WA WA geannuleerd in de loop van de maand Openstaande WA eind juli 2015 Gewone werkaanbiedingen waarvan : Onbep. duur Bepaalde duur Uitzendarbeid Andere EURES Gesubsidieerde arbeidsplaatsen Totaal In juli 2015 ontving Actiris 988 Select -vacatures (d.w.z. voor preselectie en vooraanwerving aan Actiris toevertrouwd). Dit betekent een stijging van 15,3% tegenover juli Bovendien werden er 542 Select -vacatures ingevuld tijdens deze maand. Voor deze maand bedraagt de invullingsgraad voor de Select -vacatures 54,9% tegenover 58,3% voor alle vacatures. Tabel 6 : Invullingsgraad van "Select"-vacatures Juli 2015 TOTAAL Jaarlijkse variatie (in aantal) Jaarlijkse variatie (in %) Juli 2015 SELECT Jaarlijkse variatie (in aantal) Jaarlijkse variatie (in %) Ontvangen vacatures , ,3 Ingevulde vacatures , ,7 Invullingsgraad 58,3 54,9 Bron: Actiris, berekeningen Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Publicatie augustus 2015 pagina 8/10

9 Wanneer we de werkaanbiedingen bekijken die Actiris gedurende de laatste twaalf maanden heeft ontvangen, zien we dat de vacatures voor administratief bedienden op de eerste plaats staan. Ze zijn goed voor ongeveer één tiende van alle werkaanbiedingen die tijdens deze periode werden ontvangen. Hierna volgen de beroepsdomeinen verkoop in winkels, schoonmaak en beheer. Globaal genomen vertegenwoordigen de 10 beroepsdomeinen die het afgelopen jaar de meeste tewerkstellingsmogelijkheden boden bijna de helft van de werkaanbiedingen die in deze periode van 12 maanden werden ontvangen. Tabel 7: Top 10 van werkaanbiedingen rechtstreeks ontvangen door Actiris, volgens beroepsdomein Beroepsdomein WA ontvangen in de loop van de laatste 12 maanden % van totaal aantal ontvangen WA Administratieve bedienden privésector ,5 Handel: verkoop in winkels ,1 Schoonmaak en diensten ,7 Beheer: verantwoordelijkheden ondernemingen/project/dienst ,4 Administratie: bedienden overheidssector ,9 Onderwijs: 1 ste en 2 de graad secundair onderwijs en secundair beroepsonderwijs ,8 Informatica: netwerken, systemen, programmatie enz ,5 Psychosociaal 927 3,4 Paramedisch: kinderverzorging en hulp bij verzorging 923 3,4 Beheer: directie ondernemingen/diensten 770 2,9 Totaal Top ,6 Totaal WA ontvangen tijdens de laatste 12 maanden ,0 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Publicatie augustus 2015 pagina 9/10

10 GLOSSARIUM Activiteitsgraad en werkgelegenheidsgraad De activiteitsgraad is de verhouding tussen het aantal actieve personen (bestaande uit de werkende beroepsbevolking en de werklozen) en de bevolking tussen 15 en 64 jaar. De werkgelegenheidsgraad (of tewerkstellingsgraad) van de bevolking op beroepsactieve leeftijd is de verhouding tussen het aantal personen van 15 tot 64 jaar dat een baan heeft en het totale aantal personen in deze leeftijdscategorie. Werkloosheidsgraad IAB en administratieve werkloosheidsgraad (NBB) De werkloosheidsgraad volgens de definitie van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB), ook wel de geharmoniseerde werkloosheidsgraad genoemd, is het aandeel van het aantal werklozen (personen ouder dan 15 jaar, zonder werk, die beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en werk zoeken) in de beroepsactieve bevolking (zowel werkenden als werklozen). De werkloosheidsgraad IAB wordt berekend op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten, en niet op basis van administratieve gegevens. Over het algemeen stellen we vast dat de werkloosheidsgraad IAB lager ligt dan de administratieve werkloosheidsgraad. Voor de berekening van deze laatste wordt uitgegaan van de verhouding van het aantal werklozen (m.a.w. van het aantal NWWZ dat bij de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten is ingeschreven) tot de beroepsactieve bevolking. Werkzoekende uitkeringsgerechtigde werklozen In dit verslag bedoelen we met werkzoekende uitkeringsgerechtigde werklozen de niet-werkende werkzoekenden die recht hebben op een uitkering van de RVA, hetzij na een voltijdse tewerkstelling, hetzij na studies. Niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) De niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) zijn personen zonder werk die werk zoeken en onmiddellijk beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Naargelang van hun sociaal statuut, kan het gaan om werkzoekenden die een uitkeringsaanvraag hebben ingediend (WZUA), jongeren in beroepsinschakelingstijd, verplicht ingeschreven werkzoekenden of vrij ingeschreven werkzoekenden. Werkzoekenden die een uitkeringsaanvraag hebben ingediend (WZUA) De werkzoekenden die een uitkeringsaanvraag hebben ingediend, zijn personen die een werkloosheidsuitkering ontvangen (op basis van een voltijdse of deeltijdse tewerkstelling) of een inschakelingsuitkering krijgen. Jongeren in beroepsinschakelingstijd De jongeren die net hun studies hebben beëindigd en nog niet (voldoende) hebben gewerkt om recht op een werkloosheidsuitkering te hebben, kunnen na hun studies die recht geven en na gedurende twaalf maanden als werkzoekende ingeschreven te zijn geweest, een inschakelingsuitkering ontvangen. Deze periode van inschrijving als werkzoekende wordt beroepsinschakelingstijd genoemd. Andere NWWZ Deze categorie bestaat uit werkzoekenden die bij Actiris zijn ingeschreven maar geen werkloosheidsuitkeringen ontvangen of die niet in de beroepsinschakelingstijd zijn ingeschreven. Het gaat dus om personen die wachten op de beslissing van de RVA inzake hun mogelijkheid om voor werkloosheidsuitkeringen in aanmerking te komen, personen met een leefloon of personen die geen enkel vervangingsinkomen ontvangen. Andere studies In deze rubriek worden de studies ondergebracht die niet voldoen aan de eisen die aan het in België georganiseerde onderwijs worden gesteld (gemeenschapsonderwijs provinciaal onderwijs gemeentelijk onderwijs vrij onderwijs). We vinden hier dus de diploma s van buitenlandse scholen in terug, ongeacht het studieniveau. Maandverslag nr. 35 Juli 2015 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid (Coördinator: Stéphane THYS) Koningsstraat Brussel Tel.: 02/ Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Publicatie augustus 2015 pagina 10/10

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Oktober 2015

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Oktober 2015 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Oktober 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Mei 2016

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Mei 2016 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Mei 2016 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag juni 2016

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag juni 2016 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag juni 2016 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2014

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2014 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Juli 2014 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt INHOUDSOPGAVE Maandverslag Juni 2013 Inhoudsopgave, editoriaal en kerncijfers...1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau...2 Door de RVA vergoede werklozen...3

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Maart 2014

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Maart 2014 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Maart 2014 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Februari 2015

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Februari 2015 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Februari 2015 INHOUDSOPGAVE Editoriaal, inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen...

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag September 2014

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag September 2014 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag September 2014 INHOUDSOPGAVE Editoriaal, inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen...

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 Jeugdwerkloosheid gedaald in het eerste kwartaal van 2015 Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2015 In het eerste kwartaal van 2015 was 67,4% van de 20- tot 64-jarigen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 Licht herstel van de arbeidsmarkt? Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2013 67,5% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage stijgt met 0,8 procentpunten

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Lichte daling werkloosheid Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2015 De werkloosheidgraad gemeten volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau daalde

Nadere informatie

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis Oktober 2009 De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis De werkloosheid: moet het ergste nog komen? De uitzendarbeid en het aantal openstaande betrekkingen lopen weer terug Het

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheidgraad blijft hoog Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2014 67% van de 20- tot 64-jarigen was aan het werk. Dat percentage blijft nagenoeg

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Leeftijd en geslacht jaar jaar jaar. Studieniveau en geslacht Laag Midden Hoog

Leeftijd en geslacht jaar jaar jaar. Studieniveau en geslacht Laag Midden Hoog De Brusselse arbeidsmarkt: statistische gegevens - Activiteitsgraad, werkzaamheidsgraad en werkloosheidsgraad Oktober 2015 A. Activiteitsgraad, werkgelegenheidsgraad en werkloosheidsgraad Deze kerncijfers

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 Geen heropleving van de arbeidsmarkt in 2013 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten 4.530.000 in België wonende personen zijn aan het werk in 2013. Hun aantal

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten Hoeveel personen verrichten betaalde arbeid? Hoeveel mensen zijn werkloos? Hoeveel inactieve

Nadere informatie

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal

Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 5 februari 2009 Jongeren vinden moeilijker een job - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, derde kwartaal 2008 - Het hoeft geen

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

Geslacht, leeftijdsklasse en dichtheid 2014 Nationaliteit 2013

Geslacht, leeftijdsklasse en dichtheid 2014 Nationaliteit 2013 De Brusselse arbeidsmarkt: statistische gegevens - Kenmerken van de gemeenten van het Brussels Gewest December 2015 F. Kenmerken van de gemeenten van het Brussels Gewest Dit bestand verstrekt verschillende

Nadere informatie

FOCUS De situatie van oudere werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt

FOCUS De situatie van oudere werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid April 2014 FOCUS De situatie van oudere werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt 1. Inleiding: context en algemene tendens Sinds tien stellen we elk een stijging

Nadere informatie

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK)

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Statistisch Product Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) Algemene informatie De enquête naar de arbeidskrachten (EAK) is een sociaal-economische steekproefenquête

Nadere informatie

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten -

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 14 mei 2008 Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in 2007 - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - In 2007 Zijn 4,38 miljoen in

Nadere informatie

Stijging van het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen maar eerste daling bij de jongeren onder 25 jaar

Stijging van het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen maar eerste daling bij de jongeren onder 25 jaar Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Directie Interne en Externe Communicatie Keizerslaan, 7-9 - 1000 Brussel Tel. 02 515 42 81 www.rva.be Brussel, 8 mei Persmededeling Stijging van de volledige werkloosheid,

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK)

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Statistisch Product Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) Algemene informatie De steekproefenquête naar de arbeidskrachten (EAK), in België opgezet door de

Nadere informatie

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 28 oktober 67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk Tegen 2020 moet 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2016

De arbeidsmarkt in april 2016 De arbeidsmarkt in april 2016 Datum: 10 mei 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2016

De arbeidsmarkt in maart 2016 De arbeidsmarkt in maart 2016 Datum: 11 april 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1.

Nadere informatie

Impact van de activeringsmaatregelen op de tewerkstelling van werknemers met een buitenlandse nationaliteit

Impact van de activeringsmaatregelen op de tewerkstelling van werknemers met een buitenlandse nationaliteit Impact van de activeringsmaatregelen op de tewerkstelling van werknemers met een buitenlandse nationaliteit Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE ACTIVERINGSMAATREGELEN

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2016

De arbeidsmarkt in augustus 2016 De arbeidsmarkt in augustus 2016 Datum: 8 september 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2016

De arbeidsmarkt in februari 2016 De arbeidsmarkt in februari 2016 Datum: 16 maart 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in januari 2016

De arbeidsmarkt in januari 2016 De arbeidsmarkt in januari 2016 Datum: 12 februari 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche januari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013)

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1 Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder in 1983 en 2013 De Belgische bevolking van

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2015

De arbeidsmarkt in augustus 2015 De arbeidsmarkt in augustus 2015 Datum: 8 september 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in november 2015

De arbeidsmarkt in november 2015 De arbeidsmarkt in november 2015 Datum: 7 december 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche november 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting

BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting BRUSSELS ARMOEDERAPPORT 2015 Welzijnsbarometer: samenvatting De Welzijnsbarometer verzamelt jaarlijks een reeks indicatoren die verschillende aspecten van armoede in het Brussels Gewest belichten. De sociaaleconomische

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juni 2016

De arbeidsmarkt in juni 2016 De arbeidsmarkt in juni 2016 Datum: 8 juli 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche juni 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

FEBRUARI 2016 BAROMETER

FEBRUARI 2016 BAROMETER FEBRUARI 2016 BAROMETER Deze nieuwe editie van de barometer geeft een overzicht van de werkloosheidscijfers en vacaturecijfers in 2015, aangevuld met enkele indicatoren met betrekking tot de economische

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs R A P P O RT Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs december 2009 Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2017

De arbeidsmarkt in augustus 2017 De arbeidsmarkt in augustus 2017 Datum: 7 september 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2016

De arbeidsmarkt in mei 2016 De arbeidsmarkt in mei 2016 Datum: 17 juni 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juni 2015

De arbeidsmarkt in juni 2015 De arbeidsmarkt in juni 2015 Datum: 15 juli 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche juni 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2015

De arbeidsmarkt in april 2015 De arbeidsmarkt in april 2015 Datum: 12 mei 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2017

De arbeidsmarkt in mei 2017 De arbeidsmarkt in mei 2017 Datum: 6 juni 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2015

De arbeidsmarkt in februari 2015 De arbeidsmarkt in februari 2015 Datum: 24 maart 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk

De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het werk 1 Arbeidsparticipatie en gezondheidsproblemen of handicap De helft van de 15 tot 64-jarigen met een langdurig gezondheidsprobleem of moeilijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen is aan het

Nadere informatie

Evolutie sinds 1954 van de vergoede volledige werkloosheid in perspectief geplaatst

Evolutie sinds 1954 van de vergoede volledige werkloosheid in perspectief geplaatst Evolutie sinds 1954 van de vergoede volledige werkloosheid in perspectief geplaatst Directie Statistieken, Budget en Studies Stat@rva.be Inhoudsopgave: 1 INLEIDING 1 2 EVOLUTIE VAN DE VERGOEDE VOLLEDIGE

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief NOVEMBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief OKTOBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief DECEMBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2013

De arbeidsmarkt in oktober 2013 De arbeidsmarkt in oktober 2013 Datum: 8 november 2013 Van: Stad Antwerpen Actieve stad Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2013 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen Stuk 1025 (1997-1998) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 29 april 1998 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Marc Olivier c.s. houdende invoering van een recht op opleiding voor structureel werklozen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2015

De arbeidsmarkt in mei 2015 De arbeidsmarkt in mei 2015 Datum: 11 juni 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in januari 2017

De arbeidsmarkt in januari 2017 De arbeidsmarkt in januari 2017 Datum: 7 februari 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche januari 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2015

De arbeidsmarkt in oktober 2015 De arbeidsmarkt in oktober 2015 Datum: 9 november 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

Meeruitgaven in 2005 t.o.v. 1996 voor vrouwelijke 60-plussers als gevolg van de pensioenhervorming in 1996

Meeruitgaven in 2005 t.o.v. 1996 voor vrouwelijke 60-plussers als gevolg van de pensioenhervorming in 1996 Meeruitgaven in 2005 t.o.v. 1996 voor vrouwelijke 60-plussers als gevolg van de pensioenhervorming in 1996 Inleiding Bij de pensioenhervorming van 1996 werd besloten de pensioenleeftijd van vrouwen in

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2017

De arbeidsmarkt in april 2017 De arbeidsmarkt in april 2017 Datum: 10 mei 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in december 2014

De arbeidsmarkt in december 2014 De arbeidsmarkt in december 2014 Datum: 14 januari 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche december 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2015

De arbeidsmarkt in maart 2015 De arbeidsmarkt in maart 2015 Datum: 9 april 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2017

De arbeidsmarkt in februari 2017 De arbeidsmarkt in februari 2017 Datum: 8 maart 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juli 2014

De arbeidsmarkt in juli 2014 De arbeidsmarkt in juli 2014 Datum: 13 augustus 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juli 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2017

De arbeidsmarkt in maart 2017 De arbeidsmarkt in maart 2017 Datum: 12 april 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1.

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief MEI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Activering en opleiding van werklozen: actualisering van de resultaten (2 de semester 2013)

Activering en opleiding van werklozen: actualisering van de resultaten (2 de semester 2013) Directie statistieken, begroting en studies Activering en opleiding van werklozen: actualisering van de resultaten (2 de semester 2013) Inleiding In juli 2013 werd de studie Activering en opleiding van

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2016

De arbeidsmarkt in oktober 2016 De arbeidsmarkt in oktober 2016 Datum: 9 november 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2013

De arbeidsmarkt in augustus 2013 De arbeidsmarkt in augustus 2013 Datum: 5 september 2013 Van: Stad Antwerpen Actieve stad Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2012 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013 Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 24/ 213 Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 METHODOLOGIE 1 3 PROFIEL VAN DE UVW-WZ IN 24 EN IN 213 VOLGENS HET GEWEST 2 3.1 De -5-jarigen die

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs Oktober 21 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Inhoudstafel INHOUD Inleiding 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in september 2014

De arbeidsmarkt in september 2014 De arbeidsmarkt in september 2014 Datum: 13 oktober 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche september 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel)

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel) «Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel) Tweede deel In de vorige Stat info ging de studie globaal (ttz. alle statuten bijeengevoegd) over het verband

Nadere informatie

Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs

Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs Algemeen overzicht : Resoc-Serr Midden-West West-Vlaanderen NWWZ (2004) : 5989 Werkloosheidsgraad : 5,45 5989 werklozen Werkzaamheidsgraad : 72,67 102026 werkenden Activiteitsgraad

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief APRIL 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2014

De arbeidsmarkt in mei 2014 De arbeidsmarkt in mei 2014 Datum: 13 juni 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2014

De arbeidsmarkt in augustus 2014 De arbeidsmarkt in augustus 2014 Datum: 17 september 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief OKTOBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op 30.06.2015 Genk telde eind juni 3.807 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 343 of 9,9% meer dan in juni 2014. In Limburg was er een stijging van 3,3%,

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op 31.12.2015 Genk telde eind september 3.586 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 162 of 4,7% meer dan in december 2014. In Limburg was er een stijging

Nadere informatie

De taalvereisten op de arbeidsmarkt en de talenkennis van de Brusselse werkzoekenden

De taalvereisten op de arbeidsmarkt en de talenkennis van de Brusselse werkzoekenden De taalvereisten op de arbeidsmarkt en de talenkennis van de Brusselse werkzoekenden Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 2011 Als hoofdstad van België en door zijn internationale rol concentreert

Nadere informatie

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op 31.03.2016 Genk telde eind maart 3.547niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 526 of 12,9% minder dan in maart 2015. In Limburg was er een daling van

Nadere informatie

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (1 ste deel)

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (1 ste deel) «Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (1 ste deel) Eerste deel Evolueert de werkloosheidsduur naargelang de leeftijd van de werkloze? Hoe groot is de kans

Nadere informatie

VDAB WERKLOOSHEIDSBERICHT MEI Kerncijfers werkloosheid. Evolutie Werkloosheid. NWWZ Vlaams Gewest - absolute aantallen

VDAB WERKLOOSHEIDSBERICHT MEI Kerncijfers werkloosheid. Evolutie Werkloosheid. NWWZ Vlaams Gewest - absolute aantallen VDAB WERKLOOSHEIDSBERICHT MEI 2017 Kerncijfers werkloosheid mei 2017 jaarverschil aandeel NWWZ 201.762-5,3% Categorie WZUA 140.164-8,3% 69,5% BIT 10.091-8,8% 5,0% Vrij ingeschreven 29.063-1,8% 14,4% Andere

Nadere informatie

DE ARBEIDSDEELNAME VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP

DE ARBEIDSDEELNAME VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP DE ARBEIDSDEELNAME VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP Ontwikkelingen in de arbeidsdeelname van arbeidsgehandicapten Op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten is de arbeidsparticipatie van mensen

Nadere informatie

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op

De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op De Genkse werkloosheidscijfers Toestand op 30.09.2016 Genk telde eind september 3.614 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 322 of 8,2% minder dan in september 2015. In Limburg was er een daling

Nadere informatie

Omschrijving: De werkzaamheidsgraad is het aandeel werkenden ( volgens IAB-statuut) in de bevolking.

Omschrijving: De werkzaamheidsgraad is het aandeel werkenden ( volgens IAB-statuut) in de bevolking. Methodologie Boordtabel Eindeloopbaan Steunpunt WSE Werkzaamheidsgraad naar leeftijd en geslacht De werkzaamheidsgraad is het aandeel werkenden ( volgens IAB-statuut) in de bevolking. - Voor België en

Nadere informatie

2.2.1 Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt

2.2.1 Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2.2 Uitdagingen op het vlak van werkgelegenheid 2.2.1 Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt Het wordt steeds belangrijker om met voldoende kwalificaties naar de arbeidsmarkt te kunnen gaan. In Europees

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Resultaten van de socioeconomische. Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Resultaten van de socioeconomische. Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Resultaten van de socioeconomische monitoring Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg ORIGINE EN MIGRATIEACHTERGROND CONCEPTEN 2 Origine Identificatie van personen

Nadere informatie

Vraag nr. 37 van 29 januari 2002 van de heer ROLAND VAN GOETHEM Antwoord 1. Overzicht over alle kenmerken heen

Vraag nr. 37 van 29 januari 2002 van de heer ROLAND VAN GOETHEM Antwoord 1. Overzicht over alle kenmerken heen Vraag nr. 37 van 29 januari 2002 van de heer ROLAND VAN GOETHEM Werkloosheidscijfers Allochtonen Het "Maandverslag Arbeidsmarkt" van de V l a a m- se Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Nadere informatie

DE GEHARMONISEERDE WERKLOOSHEID IN RUIME ZIN

DE GEHARMONISEERDE WERKLOOSHEID IN RUIME ZIN 1 DE GEHARMONISEERDE WERKLOOSHEID IN RUIME ZIN INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 1.1. DE WERKZOEKENDE VOLLEDIG WERKLOZE IN STRIKTE ZIN... 3 1.2. BREDERE DEFINITIE VAN WERKLOOSHEID... 4 2. DE CIJFERS VAN DE

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2014

De arbeidsmarkt in oktober 2014 De arbeidsmarkt in oktober 2014 Datum: 19 november 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie