De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de logistiek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de logistiek"

Transcriptie

1 De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de logistiek APRIL 2012

2 INHOUD Blz 1. Loontrekkende werkgelegenheid Algemeen Hoofdsectoren Logistiek Algemeen Limburgse subsectoren 3 2. Niet-werkende werkzoekenden Algemeen Logistiek 6 Statistische bijlage 8-1-

3 1. Loontrekkende werkgelegenheid 1.1 Algemeen Volgens de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) werken er in Limburg op 31 december 2009 in totaal personen in loondienst, onder wie of 23,7% 50-plussers (figuur 1 en tabel 1). Aldus zijn gemiddeld ruim 2 op de 10 werknemers in Limburg 50 jaar of ouder. Dit 50-plusaandeel bedraagt eind 2009 in Vlaanderen en België respectievelijk 23,0% ( van werknemers) en 23,8% ( van ). Aangezien twee jaar vroeger dit ouderenaandeel in Limburg met 20,7% nog kleiner was dan in Vlaanderen (20,9%) en België (21,9%), neemt de vergrijzing van het personeelsbestand in Limburg de laatste jaren sneller toe dan elders. Figuur 1 : %-aandeel van de 50-plussers in de loontrekkende werkgelegenheid 1.2 Hoofdsectoren Uit de tewerkstellingsgegevens per hoofdsector blijkt dat eind december 2009 (tabel 1) in Limburg in de tertiaire sector (24,5% of van de werknemers) het hoogste aandeel van 50- plussers wordt opgetekend en het laagste in de landbouw (20,6% of 318 van de 1.542). Sinds 2007 is het ouderenaandeel het sterkst gestegen in de Limburgse industrie, namelijk van 17,7% tot 21,6% ( van de ). In Vlaanderen en België zien we een nagenoeg gelijkaardig beeld, zij het veelal met iets lagere ouderenpercentages. Tabel 1 : %-aandeel van de 50-plussers in de loontrekkende werkgelegenheid volgens hoofdsector 31/12/ /12/2009 Evolutie Hoofdsectoren Limburg Vlaanderen België Limburg Vlaanderen België Limburg Vlaanderen België LANDBOUW 20,8 17,1 16,1 20,6 19,6 19,7-0,2 2,6 3,6 INDUSTRIE 17,7 20,2 21,0 21,6 22,4 23,0 4,0 2,3 2,0 BOUWNIJVERHEID 19,5 18,5 18,2 21,6 20,1 20,0 2,1 1,6 1,8 TERTIAIRE SECTOR 21,8 21,3 22,3 24,5 23,3 24,2 2,7 2,1 1,9 TOTAAL 20,7 20,9 21,9 23,7 23,0 23,8 3,0 2,1 1,9 Bron : RSZPPO, RSZ Verwerking : ERSV-Limburg -2-

4 1.3 Logistiek Algemeen De hier gehanteerde definitie van logistiek volgens de nace-code 2008 bestaat uit de volgende nacecodes van de tertiaire sector : 49.2 Goederenvervoer per spoor 49.4 Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven 49.5 Vervoer via pijpleidingen 50.2 Goederenvervoer over zee- en kustwateren 50.4 Goederenvervoer over binnenwateren Goederenvervoer door de lucht 52.1 Opslag 52.2 Vervoerondersteunende activiteiten 53.2 Overige posterijen en koeriers Het 50-plusaandeel in de loontrekkende werkgelegenheid in de logistiek (figuur 2 en tabel 2) is in de periode 31/12/ /12/2009 in Limburg opgelopen van 24,3% tot 25,5% (2.410 van de 9.434) of m.a.w. tot ruim 1 op de 4 werknemers. Hiermee is eind 2009 het aandeel van de oudere werknemers in de logistiek in Limburg groter dan in Vlaanderen ( van de of 25,1%) en België ( van de of 25,2%). Figuur 2 : %-aandeel van de 50-plussers in de loontrekkende werkgelegenheid in de logistiek Limburgse subsectoren In Limburg werken er in de logistiek op 31/12/2009 relatief gezien het meeste aantal 50-plussers (tabel 2 en figuur 3) in de subsectoren goederenvervoer per spoor (64,5% of 169 van de 262 werknemers), overige posterijen en koeriers (28,6% of 91 van de 318), vervoerondersteunende -3-

5 activiteiten (28,2% of 238 van de 844) en goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven (27,3% of van de 6.447). Afgerond zijn in deze 4 subsectoren van de logistiek in Limburg vrijwel 3 op 10 werknemers reeds 50 jaar of ouder. De logistieke subsector opslag (9,9% of 155 van de 1.559) daarentegen valt op met een zeer lage graad van vergrijzing. Tabel 2 : De 50-plussers in de loontrekkende werkgelegenheid in Limburg in de logistiek volgens subsector op 31/12/2009 Subsectoren M V T M V T M V T M V T Goederenvervoer per spoor Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven Vervoer via pijpleidingen Goederenvervoer over zee- en kustwateren Goederenvervoer over binnenwateren Goederenvervoer door de lucht Opslag Vervoerondersteunende activiteiten Overige posterijen en koeriers Totaal Logistiek Figuur 3 : %-aandeel van de 50-plussers in de loontrekkende werkgelegenheid in Limburg in de logistiek per subsector op 31/12/2009 Figuur 4 illustreert aan de hand van de jong/oud-ratio, zijnde het aantal jongere werknemers (< 30 jaar) per 100 oudere werknemers ( 50 jaar), nog beter in welke mate een subsector binnen de logistiek in Limburg gekenmerkt wordt door een eerder jongere dan wel oudere samenstelling van zijn loontrekkenden. De respectievelijk zeer oude en zeer jonge personeelsstructuur van de subsectoren goederenvervoer per spoor (5 jongere werknemers per 100 oudere werknemers) en opslag (285) komen hier nog meer expliciet tot uiting. Ook blijkt dat eind 2009 deze jonge subsector opslag niet kan verhinderen dat globaal gezien de logistiek in Limburg een ongunstige jong/oud-ratio van 68 heeft. -4-

6 Figuur 4 : Jong/oud-ratio (werknemers <30 jaar in % van de werknemers 50 jaar) in de loontrekkende werkgelegenheid in Limburg in de logistiek volgens subsector op 31/12/ Niet-werkende werkzoekenden 2.1 Algemeen Op 31/12/2011 (tabel 3) zijn er in Limburg plussers of 26,8% van de in totaal nietwerkende werkzoekenden (nwwz). In Vlaanderen bedraagt dit ouderenaandeel 26,6% of van de nwwz. Bijna 3 op de 10 nwwz in Limburg zijn bijgevolg 50 jaar of ouder. Figuur 5 : Evolutie van het %-aandeel van de ouderen ( 50 jaar) in het totaal aantal nwwz -5-

7 Sinds eind 2007 is het aandeel van de ouderen onder de nwwz (figuur 5) toegenomen in Limburg met +0,4% en in Vlaanderen met +0,1%, waardoor nu ook de vergrijzing bij de nwwz in Limburg verder gevorderd is dan in Vlaanderen. Tabel Niet 3 : Niet-werkende werkzoekende werkzoekende ouderen (>= ouderen 50 jaar) per ( geslacht 50 jaar) op op 31/12/2011 Oudere nwwz Totaal nwwz %-aandeel ouderen in totaal nwwz M V T M V T M V T LIMBURG ,5 30,0 26,8 VLAANDEREN ,8 28,5 26,6 Bron : VDAB Verwerking: ERSV-Limburg 2.2 Logistiek Gemiddeld per maand kunnen we voor 2011, op basis van de VDAB-beroepsgroepen (tabel 4) werknemer verkeer en havenarbeider, magazijnier, nwwz in Limburg beschouwen als potentiële logistiekwerknemers, waarvan er 569 of 24,2% 50 jaar of ouder zijn. In Vlaanderen komt dit 50-plusaandeel op 24,8% (4.441 van ). Binnen deze mogelijke arbeidsreserve voor de logistiek kent Limburg aldus een iets kleinere vergrijzingsgraad dan Vlaanderen, wat het gevolg is van de in Limburg minder ver gevorderde veroudering in de beroepsgroep havenarbeider, magazijnier. Tabel 4 : Nwwz-ouderen ( 50 jaar) potentieel geschikt voor de logistiek jaargemiddelde 2011 %-aandeel ouderen in Oudere nwwz ( 50 jaar) Totaal nwwz totaal nwwz Limburg Vlaanderen Limburg Vlaanderen Limburg Vlaanderen Werknemer verkeer ,9 29,8 Havenarbeider, magazijnier ,2 20,5 TOTAAL ,2 24,8 Bron : VDAB Verwerking: ERSV-Limburg De verhouding tussen het maandgemiddelde van de nwwz en het gemiddeld aantal openstaande vacatures per maand noemt men de spanningsgraad. Deze spanningsgraad, of m.a.w. het aantal nwwz per openstaande vacature, is een maatstaf voor het al of niet makkelijk invullen van vacatures binnen een regio of vakgebied, want hoe hoger de spanningsgraad, hoe gemakkelijker een vacature zal ingevuld worden door het groter aanbod aan werkzoekenden. Een hoge spanningsgraad wordt vanuit werkgeversperspectief als gunstig beschouwd; dit impliceert nl. minder knelpunten. Een heel krappe arbeidsmarkt wordt ervaren bij een spanningsgraad kleiner dan 4. Deze indicator moet evenwel met de nodige omzichtigheid geïnterpreteerd worden. De vacatures worden geregistreerd volgens de vestigingsplaats van het bedrijf, wat niet altijd overeen komt met de plaats van tewerkstelling. In kleine gebieden kan dit tot een vertekend beeld leiden. Het betreft hier de openstaande vacatures uit het normaal economisch circuit (NEC) zonder uitzendopdrachten. Door de uitzendopdrachten niet mee te tellen worden o.a. dubbeltellingen vermeden, zodat dit volgens de VDAB de beste indicator is om de toestand en evolutie op de vraagzijde van de arbeidsmarkt weer te geven. -6-

8 Figuur 6 : De spanningsgraden in jaargemiddelden (aantal NWWZ per openstaande vacature) In Limburg registreerde de VDAB in de loop van 2011 gemiddeld openstaande vacatures per maand. Afgezet tegen het gemiddeld aantal nwwz (27.897) geeft dit in 2011 voor Limburg een spanningsgraad van 5,5 nwwz per openstaande vacature (figuur 6 en tabel 5). Ten opzichte van Vlaanderen (3,5) is dit een betere score. De groep nwwz die potentieel geschikt is voor de logistiek kent in 2011 een spanningsgraad van 11,4 in Limburg en 8,3 in Vlaanderen. Zowel in Limburg als Vlaanderen wordt de hoogste spanningsgraad binnen deze logistiekgroep opgetekend bij de havenarbeiders en magazijniers (Limburg : 18,8 en Vlaanderen : 13,0) en de laagste bij de werknemers verkeer (7,7 en 5,8). Deze over het algemeen hogere logistieke spanningsgraden maken het gemakkelijker om vacatures ingevuld te krijgen, waardoor de kansen op tewerkstelling in de logistiek voor de ouderen er minder gunstig zouden kunnen uitzien, als gevolg van de veelal onjuiste perceptie over oudere werklozen. Tabel 5 : Nwwz, openstaande vacatures en spanningsgraden in jaargemiddelden Totaal nwwz Openstaande vacatures Spanningsgraad Limburg Vlaanderen Limburg Vlaanderen Limburg Vlaanderen Werknemer verkeer ,7 5,8 Havenarbeider, magazijnier ,8 13,0 TOTAAL LOGISTIEK ,4 8,3 ALGEMEEN TOTAAL ,5 3,5 Bron : VDAB Verwerking: ERSV-Limburg -7-

9 Statistische bijlage Limburg jaar jaar 50 jaar en meer Totaal Vervoer per spoor Goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten Vervoer via pijpleidingen Vervoer over water Luchtvaart volgens dienstregeling Luchtvaart zonder dienstregeling Vrachtbehandeling en opslag Overige vervoerondersteunende activiteiten Overige tussenpersonen op het gebied van vervoer Koeriers, exclusief de nationale posterijen Totaal Logistiek De loontrekkende werkgelegenheid in de logistiek volgens subsector en leeftijd op 31 december 2007 %-aandeel van de leeftijdsklassen per subsector inzake de loontrekkende werkgelegenheid in de logistiek op 31 december 2007 Limburg Vervoer per spoor 6,8 20,8 7,7 45,4 53,2 45,9 47,8 26,0 46,4 100,0 100,0 100,0 Goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten 16,3 32,0 18,1 57,3 59,4 57,6 26,4 8,6 24,3 100,0 100,0 100,0 Vervoer via pijpleidingen NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT Vervoer over water 0,0 NVT 0,0 100,0 NVT 100,0 0,0 NVT 0,0 100,0 NVT 100,0 Luchtvaart volgens dienstregeling NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT Luchtvaart zonder dienstregeling 28,6 0,0 22,2 71,4 100,0 77,8 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 Vrachtbehandeling en opslag 36,8 39,1 37,7 55,3 55,5 55,4 7,9 5,5 6,9 100,0 100,0 100,0 Overige vervoerondersteunende activiteiten 6,3 21,9 8,7 52,4 45,3 51,3 41,3 32,8 40,0 100,0 100,0 100,0 Overige tussenpersonen op het gebied van vervoer 24,9 21,4 23,2 65,1 70,3 67,6 10,0 8,3 9,2 100,0 100,0 100,0 Koeriers, exclusief de nationale posterijen 17,9 27,9 19,7 58,0 54,4 57,3 24,1 17,6 22,9 100,0 100,0 100,0 Totaal Logistiek 17,0 32,3 19,6 55,7 58,3 56,1 27,3 9,4 24,3 100,0 100,0 100,0 NVT = niet van toepassing Limburg Goederenvervoer per spoor Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven Vervoer via pijpleidingen Goederenvervoer over zee- en kustwateren Goederenvervoer over binnenwateren Goederenvervoer door de lucht Opslag Vervoerondersteunende activiteiten Overige posterijen en koeriers Totaal Logistiek De loontrekkende werkgelegenheid in de logistiek volgens subsector en leeftijd op 31 december 2009 %-aandeel van de leeftijdsklassen per subsector inzake de loontrekkende werkgelegenheid in de logistiek op 31 december 2009 Limburg Goederenvervoer per spoor 3,9 0,0 3,4 31,3 37,9 32,1 64,8 62,1 64,5 100,0 100,0 100,0 Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven 13,7 28,2 15,7 56,3 61,8 57,1 30,0 10,0 27,3 100,0 100,0 100,0 Vervoer via pijpleidingen NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT Goederenvervoer over zee- en kustwateren NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT Goederenvervoer over binnenwateren 25,0 NVT 25,0 75,0 NVT 75,0 0,0 NVT 0,0 100,0 NVT 100,0 Goederenvervoer door de lucht NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT Opslag 28,1 28,6 28,3 60,4 64,6 61,8 11,5 6,8 9,9 100,0 100,0 100,0 Vervoerondersteunende activiteiten 12,9 18,9 14,6 54,2 65,2 57,2 32,9 15,9 28,2 100,0 100,0 100,0 Overige posterijen en koeriers 15,5 16,7 15,7 54,3 61,7 55,7 30,2 21,7 28,6 100,0 100,0 100,0 Totaal Logistiek 15,4 26,1 17,3 55,9 62,7 57,1 28,7 11,2 25,5 100,0 100,0 100,0 NVT = niet van toepassing -8-

10 Vlaanderen Vervoer per spoor Goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten Vervoer via pijpleidingen Vervoer over water Luchtvaart volgens dienstregeling Luchtvaart zonder dienstregeling Vrachtbehandeling en opslag Overige vervoerondersteunende activiteiten Overige tussenpersonen op het gebied van vervoer Koeriers, exclusief de nationale posterijen Totaal Logistiek De loontrekkende werkgelegenheid in de logistiek volgens subsector en leeftijd op 31 december 2007 %-aandeel van de leeftijdsklassen per subsector inzake de loontrekkende werkgelegenheid in de logistiek op 31 december 2007 Vlaanderen Vervoer per spoor 10,6 25,3 11,7 48,4 60,9 49,3 40,9 13,8 39,0 100,0 100,0 100,0 Goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten 14,7 25,5 15,8 57,9 61,8 58,3 27,4 12,7 25,9 100,0 100,0 100,0 Vervoer via pijpleidingen 0,0 0,0 0,0 70,8 100,0 74,1 29,2 0,0 25,9 100,0 100,0 100,0 Vervoer over water 16,9 26,8 19,4 52,6 58,1 54,0 30,5 15,1 26,6 100,0 100,0 100,0 Luchtvaart volgens dienstregeling 24,3 27,9 26,1 64,7 67,0 65,8 11,0 5,1 8,1 100,0 100,0 100,0 Luchtvaart zonder dienstregeling 22,3 35,8 25,5 59,4 58,4 59,1 18,3 5,8 15,3 100,0 100,0 100,0 Vrachtbehandeling en opslag 25,0 29,9 26,6 60,2 60,2 60,2 14,9 9,8 13,2 100,0 100,0 100,0 Overige vervoerondersteunende activiteiten 13,0 27,6 16,0 51,6 58,8 53,1 35,3 13,6 30,9 100,0 100,0 100,0 Overige tussenpersonen op het gebied van vervoer 27,3 31,0 28,8 55,1 58,3 56,4 17,6 10,7 14,8 100,0 100,0 100,0 Koeriers, exclusief de nationale posterijen 26,3 25,6 26,1 61,4 64,9 62,4 12,3 9,5 11,5 100,0 100,0 100,0 Totaal Logistiek 17,4 28,6 19,7 56,2 60,6 57,1 26,5 10,9 23,2 100,0 100,0 100,0 Vlaanderen Goederenvervoer per spoor Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven Vervoer via pijpleidingen Goederenvervoer over zee- en kustwateren Goederenvervoer over binnenwateren Goederenvervoer door de lucht Opslag Vervoerondersteunende activiteiten Overige posterijen en koeriers Totaal Logistiek De loontrekkende werkgelegenheid in de logistiek volgens subsector en leeftijd op 31 december 2009 %-aandeel van de leeftijdsklassen per subsector inzake de loontrekkende werkgelegenheid in de logistiek op 31 december 2009 Vlaanderen Goederenvervoer per spoor 10,0 15,0 10,5 35,5 44,9 36,5 54,5 40,1 53,0 100,0 100,0 100,0 Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven 13,2 22,4 14,1 56,1 61,7 56,7 30,7 15,9 29,2 100,0 100,0 100,0 Vervoer via pijpleidingen 0,0 0,0 0,0 62,5 66,7 63,0 37,5 33,3 37,0 100,0 100,0 100,0 Goederenvervoer over zee- en kustwateren 14,3 25,4 19,1 54,8 60,8 57,4 30,9 13,8 23,4 100,0 100,0 100,0 Goederenvervoer over binnenwateren 23,0 20,8 22,7 49,7 43,4 48,8 27,3 35,8 28,5 100,0 100,0 100,0 Goederenvervoer door de lucht 15,8 23,2 17,2 63,8 66,3 64,2 20,5 10,5 18,6 100,0 100,0 100,0 Opslag 22,5 24,4 23,2 61,4 62,9 61,9 16,1 12,6 14,9 100,0 100,0 100,0 Vervoerondersteunende activiteiten 17,5 25,1 19,9 54,6 60,1 56,3 28,0 14,7 23,8 100,0 100,0 100,0 Overige posterijen en koeriers 23,4 20,7 22,6 62,3 66,6 63,5 14,3 12,7 13,8 100,0 100,0 100,0 Totaal Logistiek 16,0 24,1 17,7 56,1 61,2 57,2 28,0 14,7 25,1 100,0 100,0 100,0-9-

11 België Vervoer per spoor Goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten Vervoer via pijpleidingen Vervoer over water Luchtvaart volgens dienstregeling Luchtvaart zonder dienstregeling Vrachtbehandeling en opslag Overige vervoerondersteunende activiteiten Overige tussenpersonen op het gebied van vervoer Koeriers, exclusief de nationale posterijen Totaal Logistiek De loontrekkende werkgelegenheid in de logistiek volgens subsector en leeftijd op 31 december 2007 %-aandeel van de leeftijdsklassen per subsector inzake de loontrekkende werkgelegenheid in de logistiek op 31 december 2007 België Vervoer per spoor 9,8 21,1 11,0 48,5 64,3 50,1 41,8 14,6 38,9 100,0 100,0 100,0 Goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten 14,9 24,4 15,8 58,1 61,4 58,5 27,0 14,2 25,8 100,0 100,0 100,0 Vervoer via pijpleidingen 0,0 0,0 0,0 65,4 83,3 68,8 34,6 16,7 31,3 100,0 100,0 100,0 Vervoer over water 17,6 26,3 19,7 53,6 59,1 54,9 28,9 14,6 25,4 100,0 100,0 100,0 Luchtvaart volgens dienstregeling 23,1 25,4 24,2 64,4 67,0 65,6 12,4 7,6 10,2 100,0 100,0 100,0 Luchtvaart zonder dienstregeling 22,2 35,5 25,4 59,6 58,9 59,4 18,3 5,6 15,2 100,0 100,0 100,0 Vrachtbehandeling en opslag 25,6 30,2 27,0 59,9 60,1 60,0 14,5 9,6 13,0 100,0 100,0 100,0 Overige vervoerondersteunende activiteiten 13,1 28,0 16,1 52,3 57,7 53,4 34,7 14,3 30,6 100,0 100,0 100,0 Overige tussenpersonen op het gebied van vervoer 27,6 30,7 28,7 56,2 58,2 56,9 16,2 11,0 14,3 100,0 100,0 100,0 Koeriers, exclusief de nationale posterijen 26,8 25,4 26,5 60,5 65,1 61,7 12,6 9,5 11,8 100,0 100,0 100,0 Totaal Logistiek 16,7 27,4 18,7 55,7 60,8 56,6 27,6 11,7 24,6 100,0 100,0 100,0 België Goederenvervoer per spoor Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven Vervoer via pijpleidingen Goederenvervoer over zee- en kustwateren Goederenvervoer over binnenwateren Goederenvervoer door de lucht Opslag Vervoerondersteunende activiteiten Overige posterijen en koeriers Totaal Logistiek De loontrekkende werkgelegenheid in de logistiek volgens subsector en leeftijd op 31 december 2009 %-aandeel van de leeftijdsklassen per subsector inzake de loontrekkende werkgelegenheid in de logistiek op 31 december 2009 België Goederenvervoer per spoor 9,6 16,7 10,8 37,6 51,9 40,0 52,8 31,5 49,1 100,0 100,0 100,0 Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven 13,5 21,3 14,2 56,6 61,2 57,1 29,9 17,5 28,7 100,0 100,0 100,0 Vervoer via pijpleidingen 0,0 0,0 0,0 59,3 60,0 59,4 40,7 40,0 40,6 100,0 100,0 100,0 Goederenvervoer over zee- en kustwateren 14,8 25,6 19,5 54,5 60,7 57,2 30,7 13,7 23,3 100,0 100,0 100,0 Goederenvervoer over binnenwateren 23,8 19,0 23,1 50,7 49,2 50,4 25,6 31,7 26,5 100,0 100,0 100,0 Goederenvervoer door de lucht 17,8 22,0 18,6 65,7 67,0 66,0 16,5 11,0 15,5 100,0 100,0 100,0 Opslag 23,9 25,7 24,4 61,2 62,1 61,4 14,9 12,2 14,1 100,0 100,0 100,0 Vervoerondersteunende activiteiten 18,3 25,4 20,4 55,5 59,9 56,8 26,3 14,7 22,8 100,0 100,0 100,0 Overige posterijen en koeriers 23,6 21,5 23,1 61,8 66,0 62,9 14,5 12,5 14,0 100,0 100,0 100,0 Totaal Logistiek 16,3 24,0 17,8 56,1 60,6 57,0 27,7 15,4 25,2 100,0 100,0 100,0-10-

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de bouw

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de bouw De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de bouw MAART 2012 INHOUD Blz 1. Loontrekkende werkgelegenheid 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Hoofdsectoren 2 1.3 Bouwnijverheid 3 1.3.1 Algemeen 3 1.3.2 Limburgse

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR TRANSPORT, LOGISTIEK EN POST

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR TRANSPORT, LOGISTIEK EN POST VDAB SECTORRAPPORT SECTOR TRANSPORT, LOGISTIEK EN POST SECTORRAPPORT TRANSPORT, LOGISTIEK EN POST VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT TRANSPORT, LOGISTIEK EN POST Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding

Nadere informatie

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JANUARI 2015. 3 e kwartaal 2014

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JANUARI 2015. 3 e kwartaal 2014 Limburgradar Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JANUARI 2015 3 e kwartaal 2014 3 e kwartaal 2013 De Limburgradar geeft driemaandelijks een actuele stand van zaken van de Limburgse

Nadere informatie

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie MEI 2014. 4 e kwartaal 2013

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie MEI 2014. 4 e kwartaal 2013 Limburgradar Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie MEI 2014 4 e kwartaal 2013 4 e kwartaal 2012 De Limburgradar geeft driemaandelijks een actuele stand van zaken van de Limburgse economie.

Nadere informatie

TRANSPORT EN LOGISTIEK IN WEST-VLAANDEREN

TRANSPORT EN LOGISTIEK IN WEST-VLAANDEREN Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 66, 8200 Brugge T 050 40 31 66 F 050 71 94 06 E info@pomwvl.be KBO nummer: 0881.702.779 _ www.pomwvl.be TRANSPORT EN LOGISTIEK

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief FEBRUARI 2015 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2016 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

1 Transport en expeditie

1 Transport en expeditie 1 Transport en expeditie A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers

Nadere informatie

Foto van de lokale arbeidsmarkt

Foto van de lokale arbeidsmarkt Regioscan West-Vlaanderen Werkt 1, Foto van de lokale arbeidsmarkt Tanja Termote sociaaleconomisch beleid, WES Er zijn tussen de West-Vlaamse regio s en gemeenten grote verschillen vast te stellen op het

Nadere informatie

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie OKTOBER e kwartaal 2014

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie OKTOBER e kwartaal 2014 Limburgradar Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie OKTOBER 2014 2 e kwartaal 2014 2 e kwartaal 2013 De Limburgradar geeft driemaandelijks een actuele stand van zaken van de Limburgse

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief APRIL 2015 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief APRIL 2016 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief NOVEMBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2015 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief MAART 2015 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2017 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie. Lanceringseditie. 1 e kwartaal 2013

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie. Lanceringseditie. 1 e kwartaal 2013 Limburgradar Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie Lanceringseditie 1 e kwartaal 2013 1 e kwartaal 2012 De Limburgradar geeft driemaandelijks een actuele stand van zaken van de Limburgse

Nadere informatie

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht Cel Externe Communicatie Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T. 02-2773408 GSM 0473-916424 Persbericht Datum: 26 november 2007 Betreft: Bijna 200 indicatoren geven

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2016

De arbeidsmarkt in augustus 2016 De arbeidsmarkt in augustus 2016 Datum: 8 september 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

SUBREGIONALE ANALYSE VAN DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT. Departement WSE

SUBREGIONALE ANALYSE VAN DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT. Departement WSE SUBREGIONALE ANALYSE VAN DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT Departement WSE 1 O. INHOUDSOPGAVE I. Aan de vooravond van de crisis Subregionaal profiel van de aanbod en vraagzijde van de arbeidsmarkt II. Impact van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief OKTOBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2016

De arbeidsmarkt in april 2016 De arbeidsmarkt in april 2016 Datum: 10 mei 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

STEEKKAART Toelichting Indicator Datum Bron Toelichting

STEEKKAART Toelichting Indicator Datum Bron Toelichting STEEKKAART 2013 - Toelichting Indicator Datum Bron Toelichting DEMOGRAFIE Totale bevolking 1/1/2012 ADSEI Evolutie bevolking 2001-2011 1/1/2002-1/1/2012 ADSEI Aandeel niet-belgen in totale bevolking 1/1/2012

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief MEI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juni 2016

De arbeidsmarkt in juni 2016 De arbeidsmarkt in juni 2016 Datum: 8 juli 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche juni 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs R A P P O RT Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs december 2009 Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR GRAFISCHE NIJVERHEID, PAPIER EN KARTON

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR GRAFISCHE NIJVERHEID, PAPIER EN KARTON VDAB SECTORRAPPORT SECTOR GRAFISCHE NIJVERHEID, PAPIER EN KARTON SECTORRAPPORT GRAFISCHE NIJVERHEID, PAPIER EN KARTON VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT GRAFISCHE NIJVERHEID, PAPIER EN KARTON Inhoudstafel 3-4

Nadere informatie

ECONOMISCH. KANSENGROEPEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT Een cijfermatige analyse EEN UITGAVE VAN POM-ERSV LIMBURG

ECONOMISCH. KANSENGROEPEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT Een cijfermatige analyse EEN UITGAVE VAN POM-ERSV LIMBURG ECONOMISCH 215.3RAPPORT KANSENGROEPEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT Een cijfermatige analyse EEN UITGAVE VAN POM-ERSV LIMBURG VOORWOORD Eind november 215 telt 31.8 niet-werkende werkzoekenden, een daling

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2016

De arbeidsmarkt in februari 2016 De arbeidsmarkt in februari 2016 Datum: 16 maart 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

SECTOR HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE

SECTOR HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE VDAB SECTORRAPPORT SECTOR HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE SECTORRAPPORT HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding 5-6 Binnenlandse

Nadere informatie

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JULI e kwartaal 2014

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JULI e kwartaal 2014 Limburgradar Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JULI 2014 1 e kwartaal 2014 1 e kwartaal 2013 De Limburgradar geeft driemaandelijks een actuele stand van zaken van de Limburgse economie.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2016

De arbeidsmarkt in maart 2016 De arbeidsmarkt in maart 2016 Datum: 11 april 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2015

De arbeidsmarkt in april 2015 De arbeidsmarkt in april 2015 Datum: 12 mei 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JANUARI e kwartaal 2016

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JANUARI e kwartaal 2016 Limburgradar Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JANUARI 2017 3 e kwartaal 2016 3 e kwartaal 2015 De Limburgradar geeft driemaandelijks een actuele stand van zaken van de Limburgse

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2016

De arbeidsmarkt in oktober 2016 De arbeidsmarkt in oktober 2016 Datum: 9 november 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld?

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 420 van JAN HOFKENS datum: 6 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Samenwerkingsverband BouwKan met bouwsector De bestaande

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2017

De arbeidsmarkt in april 2017 De arbeidsmarkt in april 2017 Datum: 10 mei 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

WAV-raming 1997-2002 - Methodologie

WAV-raming 1997-2002 - Methodologie WAV-raming 1997-2002 - Methodologie Verklarende woordenlijst Aanwezigheidsindex: de aanwezigheidsindex duidt per regio aan in hoeverre de werkgelegenheid er sterk of minder sterk aanwezig is in vergelijking

Nadere informatie

Lokale besturen 2008

Lokale besturen 2008 SECTORFOTO Lokale besturen 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief APRIL 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief FEBRUARI 2016 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JULI - AUGUSTUS e kwartaal 2016

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JULI - AUGUSTUS e kwartaal 2016 Limburgradar Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JULI - AUGUSTUS 2016 1 e kwartaal 2016 1 e kwartaal 2015 De Limburgradar geeft driemaandelijks een actuele stand van zaken van de

Nadere informatie

SECTORFOTO 2014 TRANSPORT SECTOR

SECTORFOTO 2014 TRANSPORT SECTOR SECTORFOTO 2014 TRANSPORT SECTOR Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 49 Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen 49.1 Personenvervoer per spoor, m.u.v. personenvervoer

Nadere informatie

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie APRIL e kwartaal 2014

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie APRIL e kwartaal 2014 Limburgradar Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie APRIL 2015 4 e kwartaal 2014 4 e kwartaal 2013 De Limburgradar geeft driemaandelijks een actuele stand van zaken van de Limburgse

Nadere informatie

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 De grafische sector in West-Vlaanderen Foto: : Febelgra Jens Vannieuwenhuyse sociaaleconomisch beleid, WES De grafische sector is zeer divers. Grafische bedrijven

Nadere informatie

Graag het absolute aantal en het groeipercentage in de periode eind mei eind mei 2017.

Graag het absolute aantal en het groeipercentage in de periode eind mei eind mei 2017. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 645 van EMMILY TALPE datum: 13 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Krapte op de arbeidsmarkt - Evolutie per provincie De krapte

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2017

De arbeidsmarkt in februari 2017 De arbeidsmarkt in februari 2017 Datum: 8 maart 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in januari 2016

De arbeidsmarkt in januari 2016 De arbeidsmarkt in januari 2016 Datum: 12 februari 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche januari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2017

De arbeidsmarkt in maart 2017 De arbeidsmarkt in maart 2017 Datum: 12 april 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in november 2015

De arbeidsmarkt in november 2015 De arbeidsmarkt in november 2015 Datum: 7 december 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche november 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Februari De ontwikkeling van de werkloosheid algemeen

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Februari De ontwikkeling van de werkloosheid algemeen Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Februari 2013 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die tweemaandelijks verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juni 2015

De arbeidsmarkt in juni 2015 De arbeidsmarkt in juni 2015 Datum: 15 juli 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche juni 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR CHEMIE, RUBBER & KUNSTSTOF

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR CHEMIE, RUBBER & KUNSTSTOF VDAB SECTORRAPPORT SECTOR CHEMIE, RUBBER & KUNSTSTOF SECTORRAPPORT CHEMIE, RUBBER & KUNSTSTOF VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT CHEMIE, RUBBER EN KUNSTSTOF Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April De ontwikkeling van de werkloosheid algemeen

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April De ontwikkeling van de werkloosheid algemeen Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 213 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die tweemaandelijks verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht.

Nadere informatie

Vacatures in de industrie 1

Vacatures in de industrie 1 Vacatures in de industrie 1 Martje Roessingh 2 De laatste jaren is het aantal vacatures sterk toegenomen. Daarentegen is in de periode 1995-2000 het aantal geregistreerde werklozen grofweg gehalveerd.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2015

De arbeidsmarkt in augustus 2015 De arbeidsmarkt in augustus 2015 Datum: 8 september 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING VDAB SECTORRAPPORT SECTOR MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING SECTORRAPPORT MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten:

Nadere informatie

Lang naar school en toch werkzoekend! Toestand hooggeschoolden in de werkloosheid

Lang naar school en toch werkzoekend! Toestand hooggeschoolden in de werkloosheid Lang naar school en toch werkzoekend! Toestand hooggeschoolden in de werkloosheid Vlaanderen telt per eind januari 2002 5.380 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) met een universitair diploma. Daarnaast

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2015

De arbeidsmarkt in februari 2015 De arbeidsmarkt in februari 2015 Datum: 24 maart 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2015

De arbeidsmarkt in mei 2015 De arbeidsmarkt in mei 2015 Datum: 11 juni 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Lokale arbeidsmarktindicatoren in de Vlaamse Arbeidsrekening (VAR)

Lokale arbeidsmarktindicatoren in de Vlaamse Arbeidsrekening (VAR) Lokale arbeidsmarktindicatoren in de Vlaamse Arbeidsrekening (VAR) Seminarie Subregionale en lokale arbeidsmarkt in cijfers Sessie 2 Lokale statistieken over de arbeidsmarkt, mens & maatschappij Wouter

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2008 Amsterdam, februari 2008 Lichte stijging aantal werkzoekenden in januari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in januari 2008 toegenomen met 2.000 (+ 0,4%)

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs Oktober 21 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Inhoudstafel INHOUD Inleiding 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2013

De arbeidsmarkt in oktober 2013 De arbeidsmarkt in oktober 2013 Datum: 8 november 2013 Van: Stad Antwerpen Actieve stad Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2013 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in december 2014

De arbeidsmarkt in december 2014 De arbeidsmarkt in december 2014 Datum: 14 januari 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche december 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid verder toegenomen Persbericht PB14-019 20 maart 09.30 uur Werkloosheid verder toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in februari met 13 duizend gestegen - Vrijwel evenveel werkloze jongeren als drie maanden geleden - Aantal

Nadere informatie

Analyse HCE (ESF-project EUREKA-Challenge) Provincie Limburg

Analyse HCE (ESF-project EUREKA-Challenge) Provincie Limburg Analyse HCE (ESF-project EUREKA-Challenge) Provincie Limburg 1 Analyse HCE (ESF-project EUREKA-Challenge) Provincie Limburg De analyse HCE wordt beperkt tot de tijdens de vergadering 28 mei 2014 vastgelegde

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juli 2014

De arbeidsmarkt in juli 2014 De arbeidsmarkt in juli 2014 Datum: 13 augustus 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juli 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

VERSO- Cahier 2/ 2014 Profiel van de medewerkers in de social profit

VERSO- Cahier 2/ 2014 Profiel van de medewerkers in de social profit VERSO- Cahier 2/ 2014 Profiel van de medewerkers in de social profit Een beschrijvende analyse van de kenmerken van de social profitmedewerker Voor vragen en toelichting dirk.malfait@verso-net.be Zie verder

Nadere informatie

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JANUARI e kwartaal 2015

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JANUARI e kwartaal 2015 Limburgradar Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JANUARI 2016 3 e kwartaal 2015 3 e kwartaal 2014 De Limburgradar geeft driemaandelijks een actuele stand van zaken van de Limburgse

Nadere informatie

Gemeentefoto. De Panne

Gemeentefoto. De Panne DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Gemeentefoto De arbeidsmarktsituatie in De Panne in samenwerking met Inhoud 0. Woord vooraf...3 1. Inleiding...4 2. Kenmerken van de bevolking op arbeidsleeftijd...6

Nadere informatie

Limburgradar. Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JULI ,0% 11,2% 8,8% 9,2%

Limburgradar. Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JULI ,0% 11,2% 8,8% 9,2% Limburgradar Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JULI 2017 Vergelijking 1 e kwartaal 2017 met 1 e kwartaal 2016 36,0% 32,2% 1,5% 8,0% 11,2% 8,8% 9,2% -7,5% -1,7% -16,0% -25,7% -20,0%

Nadere informatie

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie APRIL e kwartaal 2015

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie APRIL e kwartaal 2015 Limburgradar Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie APRIL 2016 4 e kwartaal 2015 4 e kwartaal 2014 De Limburgradar geeft driemaandelijks een actuele stand van zaken van de Limburgse

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2015

De arbeidsmarkt in maart 2015 De arbeidsmarkt in maart 2015 Datum: 9 april 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR TEXTIEL, KLEDING EN SCHOEISEL

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR TEXTIEL, KLEDING EN SCHOEISEL VDAB SECTORRAPPORT SECTOR TEXTIEL, KLEDING EN SCHOEISEL SECTORRAPPORT TEXTIEL, KLEDING EN SCHOEISEL VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT TEXTIEL, KLEDING EN SCHOEISEL Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

sectorfoto 2012 transport en expeditie

sectorfoto 2012 transport en expeditie sectorfoto 2012 transport en expeditie Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 49 Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen 49.1 Personenvervoer per spoor, m.u.v. personenvervoer

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-021 21 maart 9.30 uur Opnieuw forse stijging werkloosheid 21 duizend werklozen meer in februari Werkloosheid verder opgelopen naar 7,7 procent

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Gepubliceerd Arbeidsmarkt

Gepubliceerd Arbeidsmarkt Gepubliceerd Arbeidsmarkt Inschatting van de effecten van de economische vertraging en de terroristische aanslagen van 11 september op de Belgische economie en arbeidsmarkt Groenez, S., Nicaise, I., Schrijvers,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juli 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juli 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt i 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting 10 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft

Nadere informatie

STREEKFOTO MAASLAND. Socio-economische analyse van de streek Maasland en haar 5 gemeenten JULI 2014

STREEKFOTO MAASLAND. Socio-economische analyse van de streek Maasland en haar 5 gemeenten JULI 2014 STREEKFOTO MAASLAND Socio-economische analyse van de streek Maasland en haar 5 gemeenten - - JULI 2014 -2- VOORWOORD Deze streekfoto omvat een sociaal-economische analyse van het Maasland en haar 5 gemeenten

Nadere informatie

Ondernemingen. 1 Meer oprichtingen dan stopzettingen. Kempen Provincie Antwerpen Vlaams Gewest. Streekpact Cijferanalyse.

Ondernemingen. 1 Meer oprichtingen dan stopzettingen. Kempen Provincie Antwerpen Vlaams Gewest. Streekpact Cijferanalyse. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Severine Appelmans Ondernemingen Samenvatting Aantal BTW-plichtige ondernemingen blijft stijgen (periode 2003-2013)

Nadere informatie

Werkloosheid opnieuw gestegen

Werkloosheid opnieuw gestegen Persbericht PB14-012 20 februari 09.30 uur Werkloosheid opnieuw gestegen - Werkloze beroepsbevolking in januari met 10 duizend toegenomen - Aantal WW-uitkeringen met 23 duizend gestegen De voor seizoeninvloeden

Nadere informatie

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie APRIL 2017

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie APRIL 2017 Limburgradar Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie APRIL 2017 4 e kwartaal 2016 4 e kwartaal 2015 2016 afgesloten als topjaar voor de Limburgse economie Toenemende War for talent op

Nadere informatie

Gemeentefoto. Oudenaarde

Gemeentefoto. Oudenaarde DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Gemeentefoto De arbeidsmarktsituatie in Oudenaarde in samenwerking met Inhoud 0. Woord vooraf...3 1. Inleiding...4 2. Kenmerken van de bevolking op arbeidsleeftijd...6

Nadere informatie