De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de logistiek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de logistiek"

Transcriptie

1 De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de logistiek APRIL 2012

2 INHOUD Blz 1. Loontrekkende werkgelegenheid Algemeen Hoofdsectoren Logistiek Algemeen Limburgse subsectoren 3 2. Niet-werkende werkzoekenden Algemeen Logistiek 6 Statistische bijlage 8-1-

3 1. Loontrekkende werkgelegenheid 1.1 Algemeen Volgens de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) werken er in Limburg op 31 december 2009 in totaal personen in loondienst, onder wie of 23,7% 50-plussers (figuur 1 en tabel 1). Aldus zijn gemiddeld ruim 2 op de 10 werknemers in Limburg 50 jaar of ouder. Dit 50-plusaandeel bedraagt eind 2009 in Vlaanderen en België respectievelijk 23,0% ( van werknemers) en 23,8% ( van ). Aangezien twee jaar vroeger dit ouderenaandeel in Limburg met 20,7% nog kleiner was dan in Vlaanderen (20,9%) en België (21,9%), neemt de vergrijzing van het personeelsbestand in Limburg de laatste jaren sneller toe dan elders. Figuur 1 : %-aandeel van de 50-plussers in de loontrekkende werkgelegenheid 1.2 Hoofdsectoren Uit de tewerkstellingsgegevens per hoofdsector blijkt dat eind december 2009 (tabel 1) in Limburg in de tertiaire sector (24,5% of van de werknemers) het hoogste aandeel van 50- plussers wordt opgetekend en het laagste in de landbouw (20,6% of 318 van de 1.542). Sinds 2007 is het ouderenaandeel het sterkst gestegen in de Limburgse industrie, namelijk van 17,7% tot 21,6% ( van de ). In Vlaanderen en België zien we een nagenoeg gelijkaardig beeld, zij het veelal met iets lagere ouderenpercentages. Tabel 1 : %-aandeel van de 50-plussers in de loontrekkende werkgelegenheid volgens hoofdsector 31/12/ /12/2009 Evolutie Hoofdsectoren Limburg Vlaanderen België Limburg Vlaanderen België Limburg Vlaanderen België LANDBOUW 20,8 17,1 16,1 20,6 19,6 19,7-0,2 2,6 3,6 INDUSTRIE 17,7 20,2 21,0 21,6 22,4 23,0 4,0 2,3 2,0 BOUWNIJVERHEID 19,5 18,5 18,2 21,6 20,1 20,0 2,1 1,6 1,8 TERTIAIRE SECTOR 21,8 21,3 22,3 24,5 23,3 24,2 2,7 2,1 1,9 TOTAAL 20,7 20,9 21,9 23,7 23,0 23,8 3,0 2,1 1,9 Bron : RSZPPO, RSZ Verwerking : ERSV-Limburg -2-

4 1.3 Logistiek Algemeen De hier gehanteerde definitie van logistiek volgens de nace-code 2008 bestaat uit de volgende nacecodes van de tertiaire sector : 49.2 Goederenvervoer per spoor 49.4 Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven 49.5 Vervoer via pijpleidingen 50.2 Goederenvervoer over zee- en kustwateren 50.4 Goederenvervoer over binnenwateren Goederenvervoer door de lucht 52.1 Opslag 52.2 Vervoerondersteunende activiteiten 53.2 Overige posterijen en koeriers Het 50-plusaandeel in de loontrekkende werkgelegenheid in de logistiek (figuur 2 en tabel 2) is in de periode 31/12/ /12/2009 in Limburg opgelopen van 24,3% tot 25,5% (2.410 van de 9.434) of m.a.w. tot ruim 1 op de 4 werknemers. Hiermee is eind 2009 het aandeel van de oudere werknemers in de logistiek in Limburg groter dan in Vlaanderen ( van de of 25,1%) en België ( van de of 25,2%). Figuur 2 : %-aandeel van de 50-plussers in de loontrekkende werkgelegenheid in de logistiek Limburgse subsectoren In Limburg werken er in de logistiek op 31/12/2009 relatief gezien het meeste aantal 50-plussers (tabel 2 en figuur 3) in de subsectoren goederenvervoer per spoor (64,5% of 169 van de 262 werknemers), overige posterijen en koeriers (28,6% of 91 van de 318), vervoerondersteunende -3-

5 activiteiten (28,2% of 238 van de 844) en goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven (27,3% of van de 6.447). Afgerond zijn in deze 4 subsectoren van de logistiek in Limburg vrijwel 3 op 10 werknemers reeds 50 jaar of ouder. De logistieke subsector opslag (9,9% of 155 van de 1.559) daarentegen valt op met een zeer lage graad van vergrijzing. Tabel 2 : De 50-plussers in de loontrekkende werkgelegenheid in Limburg in de logistiek volgens subsector op 31/12/2009 Subsectoren M V T M V T M V T M V T Goederenvervoer per spoor Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven Vervoer via pijpleidingen Goederenvervoer over zee- en kustwateren Goederenvervoer over binnenwateren Goederenvervoer door de lucht Opslag Vervoerondersteunende activiteiten Overige posterijen en koeriers Totaal Logistiek Figuur 3 : %-aandeel van de 50-plussers in de loontrekkende werkgelegenheid in Limburg in de logistiek per subsector op 31/12/2009 Figuur 4 illustreert aan de hand van de jong/oud-ratio, zijnde het aantal jongere werknemers (< 30 jaar) per 100 oudere werknemers ( 50 jaar), nog beter in welke mate een subsector binnen de logistiek in Limburg gekenmerkt wordt door een eerder jongere dan wel oudere samenstelling van zijn loontrekkenden. De respectievelijk zeer oude en zeer jonge personeelsstructuur van de subsectoren goederenvervoer per spoor (5 jongere werknemers per 100 oudere werknemers) en opslag (285) komen hier nog meer expliciet tot uiting. Ook blijkt dat eind 2009 deze jonge subsector opslag niet kan verhinderen dat globaal gezien de logistiek in Limburg een ongunstige jong/oud-ratio van 68 heeft. -4-

6 Figuur 4 : Jong/oud-ratio (werknemers <30 jaar in % van de werknemers 50 jaar) in de loontrekkende werkgelegenheid in Limburg in de logistiek volgens subsector op 31/12/ Niet-werkende werkzoekenden 2.1 Algemeen Op 31/12/2011 (tabel 3) zijn er in Limburg plussers of 26,8% van de in totaal nietwerkende werkzoekenden (nwwz). In Vlaanderen bedraagt dit ouderenaandeel 26,6% of van de nwwz. Bijna 3 op de 10 nwwz in Limburg zijn bijgevolg 50 jaar of ouder. Figuur 5 : Evolutie van het %-aandeel van de ouderen ( 50 jaar) in het totaal aantal nwwz -5-

7 Sinds eind 2007 is het aandeel van de ouderen onder de nwwz (figuur 5) toegenomen in Limburg met +0,4% en in Vlaanderen met +0,1%, waardoor nu ook de vergrijzing bij de nwwz in Limburg verder gevorderd is dan in Vlaanderen. Tabel Niet 3 : Niet-werkende werkzoekende werkzoekende ouderen (>= ouderen 50 jaar) per ( geslacht 50 jaar) op op 31/12/2011 Oudere nwwz Totaal nwwz %-aandeel ouderen in totaal nwwz M V T M V T M V T LIMBURG ,5 30,0 26,8 VLAANDEREN ,8 28,5 26,6 Bron : VDAB Verwerking: ERSV-Limburg 2.2 Logistiek Gemiddeld per maand kunnen we voor 2011, op basis van de VDAB-beroepsgroepen (tabel 4) werknemer verkeer en havenarbeider, magazijnier, nwwz in Limburg beschouwen als potentiële logistiekwerknemers, waarvan er 569 of 24,2% 50 jaar of ouder zijn. In Vlaanderen komt dit 50-plusaandeel op 24,8% (4.441 van ). Binnen deze mogelijke arbeidsreserve voor de logistiek kent Limburg aldus een iets kleinere vergrijzingsgraad dan Vlaanderen, wat het gevolg is van de in Limburg minder ver gevorderde veroudering in de beroepsgroep havenarbeider, magazijnier. Tabel 4 : Nwwz-ouderen ( 50 jaar) potentieel geschikt voor de logistiek jaargemiddelde 2011 %-aandeel ouderen in Oudere nwwz ( 50 jaar) Totaal nwwz totaal nwwz Limburg Vlaanderen Limburg Vlaanderen Limburg Vlaanderen Werknemer verkeer ,9 29,8 Havenarbeider, magazijnier ,2 20,5 TOTAAL ,2 24,8 Bron : VDAB Verwerking: ERSV-Limburg De verhouding tussen het maandgemiddelde van de nwwz en het gemiddeld aantal openstaande vacatures per maand noemt men de spanningsgraad. Deze spanningsgraad, of m.a.w. het aantal nwwz per openstaande vacature, is een maatstaf voor het al of niet makkelijk invullen van vacatures binnen een regio of vakgebied, want hoe hoger de spanningsgraad, hoe gemakkelijker een vacature zal ingevuld worden door het groter aanbod aan werkzoekenden. Een hoge spanningsgraad wordt vanuit werkgeversperspectief als gunstig beschouwd; dit impliceert nl. minder knelpunten. Een heel krappe arbeidsmarkt wordt ervaren bij een spanningsgraad kleiner dan 4. Deze indicator moet evenwel met de nodige omzichtigheid geïnterpreteerd worden. De vacatures worden geregistreerd volgens de vestigingsplaats van het bedrijf, wat niet altijd overeen komt met de plaats van tewerkstelling. In kleine gebieden kan dit tot een vertekend beeld leiden. Het betreft hier de openstaande vacatures uit het normaal economisch circuit (NEC) zonder uitzendopdrachten. Door de uitzendopdrachten niet mee te tellen worden o.a. dubbeltellingen vermeden, zodat dit volgens de VDAB de beste indicator is om de toestand en evolutie op de vraagzijde van de arbeidsmarkt weer te geven. -6-

8 Figuur 6 : De spanningsgraden in jaargemiddelden (aantal NWWZ per openstaande vacature) In Limburg registreerde de VDAB in de loop van 2011 gemiddeld openstaande vacatures per maand. Afgezet tegen het gemiddeld aantal nwwz (27.897) geeft dit in 2011 voor Limburg een spanningsgraad van 5,5 nwwz per openstaande vacature (figuur 6 en tabel 5). Ten opzichte van Vlaanderen (3,5) is dit een betere score. De groep nwwz die potentieel geschikt is voor de logistiek kent in 2011 een spanningsgraad van 11,4 in Limburg en 8,3 in Vlaanderen. Zowel in Limburg als Vlaanderen wordt de hoogste spanningsgraad binnen deze logistiekgroep opgetekend bij de havenarbeiders en magazijniers (Limburg : 18,8 en Vlaanderen : 13,0) en de laagste bij de werknemers verkeer (7,7 en 5,8). Deze over het algemeen hogere logistieke spanningsgraden maken het gemakkelijker om vacatures ingevuld te krijgen, waardoor de kansen op tewerkstelling in de logistiek voor de ouderen er minder gunstig zouden kunnen uitzien, als gevolg van de veelal onjuiste perceptie over oudere werklozen. Tabel 5 : Nwwz, openstaande vacatures en spanningsgraden in jaargemiddelden Totaal nwwz Openstaande vacatures Spanningsgraad Limburg Vlaanderen Limburg Vlaanderen Limburg Vlaanderen Werknemer verkeer ,7 5,8 Havenarbeider, magazijnier ,8 13,0 TOTAAL LOGISTIEK ,4 8,3 ALGEMEEN TOTAAL ,5 3,5 Bron : VDAB Verwerking: ERSV-Limburg -7-

9 Statistische bijlage Limburg jaar jaar 50 jaar en meer Totaal Vervoer per spoor Goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten Vervoer via pijpleidingen Vervoer over water Luchtvaart volgens dienstregeling Luchtvaart zonder dienstregeling Vrachtbehandeling en opslag Overige vervoerondersteunende activiteiten Overige tussenpersonen op het gebied van vervoer Koeriers, exclusief de nationale posterijen Totaal Logistiek De loontrekkende werkgelegenheid in de logistiek volgens subsector en leeftijd op 31 december 2007 %-aandeel van de leeftijdsklassen per subsector inzake de loontrekkende werkgelegenheid in de logistiek op 31 december 2007 Limburg Vervoer per spoor 6,8 20,8 7,7 45,4 53,2 45,9 47,8 26,0 46,4 100,0 100,0 100,0 Goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten 16,3 32,0 18,1 57,3 59,4 57,6 26,4 8,6 24,3 100,0 100,0 100,0 Vervoer via pijpleidingen NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT Vervoer over water 0,0 NVT 0,0 100,0 NVT 100,0 0,0 NVT 0,0 100,0 NVT 100,0 Luchtvaart volgens dienstregeling NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT Luchtvaart zonder dienstregeling 28,6 0,0 22,2 71,4 100,0 77,8 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 Vrachtbehandeling en opslag 36,8 39,1 37,7 55,3 55,5 55,4 7,9 5,5 6,9 100,0 100,0 100,0 Overige vervoerondersteunende activiteiten 6,3 21,9 8,7 52,4 45,3 51,3 41,3 32,8 40,0 100,0 100,0 100,0 Overige tussenpersonen op het gebied van vervoer 24,9 21,4 23,2 65,1 70,3 67,6 10,0 8,3 9,2 100,0 100,0 100,0 Koeriers, exclusief de nationale posterijen 17,9 27,9 19,7 58,0 54,4 57,3 24,1 17,6 22,9 100,0 100,0 100,0 Totaal Logistiek 17,0 32,3 19,6 55,7 58,3 56,1 27,3 9,4 24,3 100,0 100,0 100,0 NVT = niet van toepassing Limburg Goederenvervoer per spoor Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven Vervoer via pijpleidingen Goederenvervoer over zee- en kustwateren Goederenvervoer over binnenwateren Goederenvervoer door de lucht Opslag Vervoerondersteunende activiteiten Overige posterijen en koeriers Totaal Logistiek De loontrekkende werkgelegenheid in de logistiek volgens subsector en leeftijd op 31 december 2009 %-aandeel van de leeftijdsklassen per subsector inzake de loontrekkende werkgelegenheid in de logistiek op 31 december 2009 Limburg Goederenvervoer per spoor 3,9 0,0 3,4 31,3 37,9 32,1 64,8 62,1 64,5 100,0 100,0 100,0 Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven 13,7 28,2 15,7 56,3 61,8 57,1 30,0 10,0 27,3 100,0 100,0 100,0 Vervoer via pijpleidingen NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT Goederenvervoer over zee- en kustwateren NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT Goederenvervoer over binnenwateren 25,0 NVT 25,0 75,0 NVT 75,0 0,0 NVT 0,0 100,0 NVT 100,0 Goederenvervoer door de lucht NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT Opslag 28,1 28,6 28,3 60,4 64,6 61,8 11,5 6,8 9,9 100,0 100,0 100,0 Vervoerondersteunende activiteiten 12,9 18,9 14,6 54,2 65,2 57,2 32,9 15,9 28,2 100,0 100,0 100,0 Overige posterijen en koeriers 15,5 16,7 15,7 54,3 61,7 55,7 30,2 21,7 28,6 100,0 100,0 100,0 Totaal Logistiek 15,4 26,1 17,3 55,9 62,7 57,1 28,7 11,2 25,5 100,0 100,0 100,0 NVT = niet van toepassing -8-

10 Vlaanderen Vervoer per spoor Goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten Vervoer via pijpleidingen Vervoer over water Luchtvaart volgens dienstregeling Luchtvaart zonder dienstregeling Vrachtbehandeling en opslag Overige vervoerondersteunende activiteiten Overige tussenpersonen op het gebied van vervoer Koeriers, exclusief de nationale posterijen Totaal Logistiek De loontrekkende werkgelegenheid in de logistiek volgens subsector en leeftijd op 31 december 2007 %-aandeel van de leeftijdsklassen per subsector inzake de loontrekkende werkgelegenheid in de logistiek op 31 december 2007 Vlaanderen Vervoer per spoor 10,6 25,3 11,7 48,4 60,9 49,3 40,9 13,8 39,0 100,0 100,0 100,0 Goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten 14,7 25,5 15,8 57,9 61,8 58,3 27,4 12,7 25,9 100,0 100,0 100,0 Vervoer via pijpleidingen 0,0 0,0 0,0 70,8 100,0 74,1 29,2 0,0 25,9 100,0 100,0 100,0 Vervoer over water 16,9 26,8 19,4 52,6 58,1 54,0 30,5 15,1 26,6 100,0 100,0 100,0 Luchtvaart volgens dienstregeling 24,3 27,9 26,1 64,7 67,0 65,8 11,0 5,1 8,1 100,0 100,0 100,0 Luchtvaart zonder dienstregeling 22,3 35,8 25,5 59,4 58,4 59,1 18,3 5,8 15,3 100,0 100,0 100,0 Vrachtbehandeling en opslag 25,0 29,9 26,6 60,2 60,2 60,2 14,9 9,8 13,2 100,0 100,0 100,0 Overige vervoerondersteunende activiteiten 13,0 27,6 16,0 51,6 58,8 53,1 35,3 13,6 30,9 100,0 100,0 100,0 Overige tussenpersonen op het gebied van vervoer 27,3 31,0 28,8 55,1 58,3 56,4 17,6 10,7 14,8 100,0 100,0 100,0 Koeriers, exclusief de nationale posterijen 26,3 25,6 26,1 61,4 64,9 62,4 12,3 9,5 11,5 100,0 100,0 100,0 Totaal Logistiek 17,4 28,6 19,7 56,2 60,6 57,1 26,5 10,9 23,2 100,0 100,0 100,0 Vlaanderen Goederenvervoer per spoor Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven Vervoer via pijpleidingen Goederenvervoer over zee- en kustwateren Goederenvervoer over binnenwateren Goederenvervoer door de lucht Opslag Vervoerondersteunende activiteiten Overige posterijen en koeriers Totaal Logistiek De loontrekkende werkgelegenheid in de logistiek volgens subsector en leeftijd op 31 december 2009 %-aandeel van de leeftijdsklassen per subsector inzake de loontrekkende werkgelegenheid in de logistiek op 31 december 2009 Vlaanderen Goederenvervoer per spoor 10,0 15,0 10,5 35,5 44,9 36,5 54,5 40,1 53,0 100,0 100,0 100,0 Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven 13,2 22,4 14,1 56,1 61,7 56,7 30,7 15,9 29,2 100,0 100,0 100,0 Vervoer via pijpleidingen 0,0 0,0 0,0 62,5 66,7 63,0 37,5 33,3 37,0 100,0 100,0 100,0 Goederenvervoer over zee- en kustwateren 14,3 25,4 19,1 54,8 60,8 57,4 30,9 13,8 23,4 100,0 100,0 100,0 Goederenvervoer over binnenwateren 23,0 20,8 22,7 49,7 43,4 48,8 27,3 35,8 28,5 100,0 100,0 100,0 Goederenvervoer door de lucht 15,8 23,2 17,2 63,8 66,3 64,2 20,5 10,5 18,6 100,0 100,0 100,0 Opslag 22,5 24,4 23,2 61,4 62,9 61,9 16,1 12,6 14,9 100,0 100,0 100,0 Vervoerondersteunende activiteiten 17,5 25,1 19,9 54,6 60,1 56,3 28,0 14,7 23,8 100,0 100,0 100,0 Overige posterijen en koeriers 23,4 20,7 22,6 62,3 66,6 63,5 14,3 12,7 13,8 100,0 100,0 100,0 Totaal Logistiek 16,0 24,1 17,7 56,1 61,2 57,2 28,0 14,7 25,1 100,0 100,0 100,0-9-

11 België Vervoer per spoor Goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten Vervoer via pijpleidingen Vervoer over water Luchtvaart volgens dienstregeling Luchtvaart zonder dienstregeling Vrachtbehandeling en opslag Overige vervoerondersteunende activiteiten Overige tussenpersonen op het gebied van vervoer Koeriers, exclusief de nationale posterijen Totaal Logistiek De loontrekkende werkgelegenheid in de logistiek volgens subsector en leeftijd op 31 december 2007 %-aandeel van de leeftijdsklassen per subsector inzake de loontrekkende werkgelegenheid in de logistiek op 31 december 2007 België Vervoer per spoor 9,8 21,1 11,0 48,5 64,3 50,1 41,8 14,6 38,9 100,0 100,0 100,0 Goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten 14,9 24,4 15,8 58,1 61,4 58,5 27,0 14,2 25,8 100,0 100,0 100,0 Vervoer via pijpleidingen 0,0 0,0 0,0 65,4 83,3 68,8 34,6 16,7 31,3 100,0 100,0 100,0 Vervoer over water 17,6 26,3 19,7 53,6 59,1 54,9 28,9 14,6 25,4 100,0 100,0 100,0 Luchtvaart volgens dienstregeling 23,1 25,4 24,2 64,4 67,0 65,6 12,4 7,6 10,2 100,0 100,0 100,0 Luchtvaart zonder dienstregeling 22,2 35,5 25,4 59,6 58,9 59,4 18,3 5,6 15,2 100,0 100,0 100,0 Vrachtbehandeling en opslag 25,6 30,2 27,0 59,9 60,1 60,0 14,5 9,6 13,0 100,0 100,0 100,0 Overige vervoerondersteunende activiteiten 13,1 28,0 16,1 52,3 57,7 53,4 34,7 14,3 30,6 100,0 100,0 100,0 Overige tussenpersonen op het gebied van vervoer 27,6 30,7 28,7 56,2 58,2 56,9 16,2 11,0 14,3 100,0 100,0 100,0 Koeriers, exclusief de nationale posterijen 26,8 25,4 26,5 60,5 65,1 61,7 12,6 9,5 11,8 100,0 100,0 100,0 Totaal Logistiek 16,7 27,4 18,7 55,7 60,8 56,6 27,6 11,7 24,6 100,0 100,0 100,0 België Goederenvervoer per spoor Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven Vervoer via pijpleidingen Goederenvervoer over zee- en kustwateren Goederenvervoer over binnenwateren Goederenvervoer door de lucht Opslag Vervoerondersteunende activiteiten Overige posterijen en koeriers Totaal Logistiek De loontrekkende werkgelegenheid in de logistiek volgens subsector en leeftijd op 31 december 2009 %-aandeel van de leeftijdsklassen per subsector inzake de loontrekkende werkgelegenheid in de logistiek op 31 december 2009 België Goederenvervoer per spoor 9,6 16,7 10,8 37,6 51,9 40,0 52,8 31,5 49,1 100,0 100,0 100,0 Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven 13,5 21,3 14,2 56,6 61,2 57,1 29,9 17,5 28,7 100,0 100,0 100,0 Vervoer via pijpleidingen 0,0 0,0 0,0 59,3 60,0 59,4 40,7 40,0 40,6 100,0 100,0 100,0 Goederenvervoer over zee- en kustwateren 14,8 25,6 19,5 54,5 60,7 57,2 30,7 13,7 23,3 100,0 100,0 100,0 Goederenvervoer over binnenwateren 23,8 19,0 23,1 50,7 49,2 50,4 25,6 31,7 26,5 100,0 100,0 100,0 Goederenvervoer door de lucht 17,8 22,0 18,6 65,7 67,0 66,0 16,5 11,0 15,5 100,0 100,0 100,0 Opslag 23,9 25,7 24,4 61,2 62,1 61,4 14,9 12,2 14,1 100,0 100,0 100,0 Vervoerondersteunende activiteiten 18,3 25,4 20,4 55,5 59,9 56,8 26,3 14,7 22,8 100,0 100,0 100,0 Overige posterijen en koeriers 23,6 21,5 23,1 61,8 66,0 62,9 14,5 12,5 14,0 100,0 100,0 100,0 Totaal Logistiek 16,3 24,0 17,8 56,1 60,6 57,0 27,7 15,4 25,2 100,0 100,0 100,0-10-

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR TRANSPORT, LOGISTIEK EN POST

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR TRANSPORT, LOGISTIEK EN POST VDAB SECTORRAPPORT SECTOR TRANSPORT, LOGISTIEK EN POST SECTORRAPPORT TRANSPORT, LOGISTIEK EN POST VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT TRANSPORT, LOGISTIEK EN POST Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding

Nadere informatie

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JANUARI 2015. 3 e kwartaal 2014

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JANUARI 2015. 3 e kwartaal 2014 Limburgradar Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JANUARI 2015 3 e kwartaal 2014 3 e kwartaal 2013 De Limburgradar geeft driemaandelijks een actuele stand van zaken van de Limburgse

Nadere informatie

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie MEI 2014. 4 e kwartaal 2013

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie MEI 2014. 4 e kwartaal 2013 Limburgradar Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie MEI 2014 4 e kwartaal 2013 4 e kwartaal 2012 De Limburgradar geeft driemaandelijks een actuele stand van zaken van de Limburgse economie.

Nadere informatie

TRANSPORT EN LOGISTIEK IN WEST-VLAANDEREN

TRANSPORT EN LOGISTIEK IN WEST-VLAANDEREN Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 66, 8200 Brugge T 050 40 31 66 F 050 71 94 06 E info@pomwvl.be KBO nummer: 0881.702.779 _ www.pomwvl.be TRANSPORT EN LOGISTIEK

Nadere informatie

1 Transport en expeditie

1 Transport en expeditie 1 Transport en expeditie A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers

Nadere informatie

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld?

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 420 van JAN HOFKENS datum: 6 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Samenwerkingsverband BouwKan met bouwsector De bestaande

Nadere informatie

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 De grafische sector in West-Vlaanderen Foto: : Febelgra Jens Vannieuwenhuyse sociaaleconomisch beleid, WES De grafische sector is zeer divers. Grafische bedrijven

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR GRAFISCHE NIJVERHEID, PAPIER EN KARTON

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR GRAFISCHE NIJVERHEID, PAPIER EN KARTON VDAB SECTORRAPPORT SECTOR GRAFISCHE NIJVERHEID, PAPIER EN KARTON SECTORRAPPORT GRAFISCHE NIJVERHEID, PAPIER EN KARTON VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT GRAFISCHE NIJVERHEID, PAPIER EN KARTON Inhoudstafel 3-4

Nadere informatie

ECONOMISCH. KANSENGROEPEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT Een cijfermatige analyse EEN UITGAVE VAN POM-ERSV LIMBURG

ECONOMISCH. KANSENGROEPEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT Een cijfermatige analyse EEN UITGAVE VAN POM-ERSV LIMBURG ECONOMISCH 215.3RAPPORT KANSENGROEPEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT Een cijfermatige analyse EEN UITGAVE VAN POM-ERSV LIMBURG VOORWOORD Eind november 215 telt 31.8 niet-werkende werkzoekenden, een daling

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2015

De arbeidsmarkt in april 2015 De arbeidsmarkt in april 2015 Datum: 12 mei 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in november 2015

De arbeidsmarkt in november 2015 De arbeidsmarkt in november 2015 Datum: 7 december 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche november 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Vacatures in de industrie 1

Vacatures in de industrie 1 Vacatures in de industrie 1 Martje Roessingh 2 De laatste jaren is het aantal vacatures sterk toegenomen. Daarentegen is in de periode 1995-2000 het aantal geregistreerde werklozen grofweg gehalveerd.

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2015

De arbeidsmarkt in februari 2015 De arbeidsmarkt in februari 2015 Datum: 24 maart 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR CHEMIE, RUBBER & KUNSTSTOF

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR CHEMIE, RUBBER & KUNSTSTOF VDAB SECTORRAPPORT SECTOR CHEMIE, RUBBER & KUNSTSTOF SECTORRAPPORT CHEMIE, RUBBER & KUNSTSTOF VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT CHEMIE, RUBBER EN KUNSTSTOF Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding

Nadere informatie

SECTORFOTO 2014 TRANSPORT SECTOR

SECTORFOTO 2014 TRANSPORT SECTOR SECTORFOTO 2014 TRANSPORT SECTOR Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 49 Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen 49.1 Personenvervoer per spoor, m.u.v. personenvervoer

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

Analyse HCE (ESF-project EUREKA-Challenge) Provincie Limburg

Analyse HCE (ESF-project EUREKA-Challenge) Provincie Limburg Analyse HCE (ESF-project EUREKA-Challenge) Provincie Limburg 1 Analyse HCE (ESF-project EUREKA-Challenge) Provincie Limburg De analyse HCE wordt beperkt tot de tijdens de vergadering 28 mei 2014 vastgelegde

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in december 2014

De arbeidsmarkt in december 2014 De arbeidsmarkt in december 2014 Datum: 14 januari 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche december 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING VDAB SECTORRAPPORT SECTOR MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING SECTORRAPPORT MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten:

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juli 2014

De arbeidsmarkt in juli 2014 De arbeidsmarkt in juli 2014 Datum: 13 augustus 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juli 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR ENERGIE, WATER EN AFVALVERWERKING

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR ENERGIE, WATER EN AFVALVERWERKING VDAB SECTORRAPPORT SECTOR ENERGIE, WATER EN AFVALVERWERKING SECTORRAPPORT ENERGIE, WATER EN AFVALVERWERKING VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT ENERGIE, WATER EN AFVALVERWERKING Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten:

Nadere informatie

Gemeentefoto. De Panne

Gemeentefoto. De Panne DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Gemeentefoto De arbeidsmarktsituatie in De Panne in samenwerking met Inhoud 0. Woord vooraf...3 1. Inleiding...4 2. Kenmerken van de bevolking op arbeidsleeftijd...6

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR VERVAARDIGING VAN BOUWMATERIALEN

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR VERVAARDIGING VAN BOUWMATERIALEN VDAB SECTORRAPPORT SECTOR VERVAARDIGING VAN BOUWMATERIALEN SECTORRAPPORT VERVAARDIGING VAN BOUWMATERIALEN VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT VERVAARDIGING V. BOUWMATERIALEN Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten:

Nadere informatie

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid verder toegenomen Persbericht PB14-019 20 maart 09.30 uur Werkloosheid verder toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in februari met 13 duizend gestegen - Vrijwel evenveel werkloze jongeren als drie maanden geleden - Aantal

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Gemeentefoto. Oudenaarde

Gemeentefoto. Oudenaarde DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Gemeentefoto De arbeidsmarktsituatie in Oudenaarde in samenwerking met Inhoud 0. Woord vooraf...3 1. Inleiding...4 2. Kenmerken van de bevolking op arbeidsleeftijd...6

Nadere informatie

sectorfoto 2012 transport en expeditie

sectorfoto 2012 transport en expeditie sectorfoto 2012 transport en expeditie Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 49 Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen 49.1 Personenvervoer per spoor, m.u.v. personenvervoer

Nadere informatie

Werkloosheid opnieuw gestegen

Werkloosheid opnieuw gestegen Persbericht PB14-012 20 februari 09.30 uur Werkloosheid opnieuw gestegen - Werkloze beroepsbevolking in januari met 10 duizend toegenomen - Aantal WW-uitkeringen met 23 duizend gestegen De voor seizoeninvloeden

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2014

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2014 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 214 In deze notitie van UWV WERKbedrijf, die tweemaandelijks verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht.

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR HORECA & TOERISME

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR HORECA & TOERISME VDAB SECTORRAPPORT SECTOR HORECA & TOERISME SECTORRAPPORT HORECA EN TOERISME VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT HORECA EN TOERISME Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding 5-6 Binnenlandse werkgelegenheid:

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening Definities

Vlaamse Arbeidsrekening Definities Vlaamse Arbeidsrekening Definities www.steunpuntwse.be / www.werk.be (laatste update: mei 2011) Een uitgebreide beschrijving van het concept van de Vlaamse Arbeidsrekening en de gehanteerde methodologie

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR ONTSPANNING, CULTUUR EN SPORT

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR ONTSPANNING, CULTUUR EN SPORT VDAB SECTORRAPPORT SECTOR ONTSPANNING, CULTUUR EN SPORT SECTORRAPPORT ONTSPANNING, CULTUUR EN SPORT VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT ONTSPANNING, CULTUUR EN SPORT Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding

Nadere informatie

Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en nietwerkende werkzoekenden van het UWV

Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en nietwerkende werkzoekenden van het UWV 16 februari 2012 Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en nietwerkende werkzoekenden van het UWV Samenvatting Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en UWV publiceren

Nadere informatie

Arbeidsmarkt en vergrijzing: een macrosectorale invalshoek

Arbeidsmarkt en vergrijzing: een macrosectorale invalshoek CRB workshop 17 september 2013 Arbeidsmarkt en vergrijzing: een macrosectorale invalshoek Koen Hendrickx Federaal Planbureau Overzicht 1. Data en methodologie 2. Demografie en activiteitsgraden 3. Impact

Nadere informatie

SECTOR INFORMATICA, MEDIA EN TELECOM

SECTOR INFORMATICA, MEDIA EN TELECOM VDAB SECTORRAPPORT SECTOR INFORMATICA, MEDIA EN TELECOM SECTORRAPPORT INFORMATICA, MEDIA EN TELECOM VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT INFORMATICA, MEDIA EN TELECOM Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV WERKbedrijf.

Centraal Bureau voor de Statistiek. Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV WERKbedrijf. 9 juli 2010 Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV WERKbedrijf Samenvatting Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en UWV publiceren maandelijks

Nadere informatie

Hoofdstuk IV - 2. Industrie en Bouw.

Hoofdstuk IV - 2. Industrie en Bouw. Hoofdstuk IV - 2. Industrie en Bouw. 2.1. Omschrijving Voornamelijk kwantitatieve beschrijving van de sector aan de hand van RSZcijfers. Voor de afbakening van de sectoren en de opdeling in subsectoren

Nadere informatie

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen in de volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Inleiding In ons recent onderzoek betreffende de gerechtigden op wacht- en

Nadere informatie

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015

Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015 Evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt Maandverslag Januari 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave en kerncijfers... 1 Geharmoniseerde cijfers op Europees niveau... 2 Door de RVA vergoede werklozen... 3 Overzicht

Nadere informatie

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE SECTORFOTO Verhuissector 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Logistiek in Twente. Jaarbericht 2014 Over de sector Logistiek Publicatie op verzoek van het POWI Bijlage bij Arbeidsmarktmonitor augustus 2014

Logistiek in Twente. Jaarbericht 2014 Over de sector Logistiek Publicatie op verzoek van het POWI Bijlage bij Arbeidsmarktmonitor augustus 2014 Logistiek in Twente Jaarbericht 2014 Over de sector Logistiek Publicatie op verzoek van het POWI Bijlage bij Arbeidsmarktmonitor augustus 2014 Introductie Deze publicatie gaat over de sector Logistiek

Nadere informatie

Sport werkt! De Vlaamse sportarbeidsmarkt in beeld

Sport werkt! De Vlaamse sportarbeidsmarkt in beeld Sport werkt! De Vlaamse sportarbeidsmarkt in beeld Prof. Jeroen Scheerder m.m.v. S. Vos, S. Pabian en G. Pauwels ISB-congres 17 maart 2010 Opzet Aantal ontwikkelingen en kenmerken van de Vlaamse sportarbeidsmarkt

Nadere informatie

SECTORFOTO. Internationale Handel, Vervoer en Logistiek 2008

SECTORFOTO. Internationale Handel, Vervoer en Logistiek 2008 SECTORFOTO Internationale Handel, Vervoer en Logistiek 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak december 2015

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak december 2015 Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak december 2015 INHOUD Blz. 1. WERKLOOSHEID...1 2. WERKAANBIEDINGEN...6 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID...9 4. VERGUNDE

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

! """# $$ %#&'(( )#* +, (-(.( /0 &/ 1 (-( /0 2. ($

! # $$ %#&'(( )#* +, (-(.( /0 &/ 1 (-( /0 2. ($ 1 Opmaak februari 27. #3 4 4 5(6'2. 78 1 6+ 8 4 '(($,, 5$ 9 :8, ;6 " 4< 7, '(($ 84 7 7 3*% 84 4, 8 ' 6 3*% 8 4 7 7, 4 4 '(($ '((/6 + 84, '(($ 4 :, 5$ 9 &5 9; 8 84 84 7 '(($ : #$. 9 4#;6 " '(($ 7 &2 9,

Nadere informatie

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001

TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 TRAINING & OPLEIDING Opleidingen in de lift: + 25% in 2001 Training en opleiding (T&O) van werkzoekenden en werknemers is één van de kerntaken van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV 4 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013)

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1 Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder in 1983 en 2013 De Belgische bevolking van

Nadere informatie

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland Districtsrapportage NOORDWEST - - 21 INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 3 1 WERKGELEGENHEID 4 2 VACATURES 5 3 ECABO ENQUETE 6 4 LEERLINGEN 7 5 GEDIPLOMEERDEN 8 7 PERSPECTIEVEN WERKGEVERS 1 8 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN

Nadere informatie

FOCUS De situatie van oudere werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt

FOCUS De situatie van oudere werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid April 2014 FOCUS De situatie van oudere werknemers op de Brusselse arbeidsmarkt 1. Inleiding: context en algemene tendens Sinds tien stellen we elk een stijging

Nadere informatie

EEN BEELD VAN DE HORECA Hoofdstuk 11

EEN BEELD VAN DE HORECA Hoofdstuk 11 EEN BEELD VAN DE HORECA Hoofdstuk 11 Maarten Tielens Tussen 1994 en 2001 groeide de werkgelegenheid in de horeca met 20% tot ongeveer 69 800 jobs. De helft van de loontrekkende jobs vinden we terug bij

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in beeld

Arbeidsmarkt in beeld Arbeidsmarkt in beeld Veerle Goossens - Product Manager Logistiek & Transport Infosessie Een job in de logistiek? Klinkt logisch! 26 januari 2011 Logistiek is al lang meer dan enkel schuiven met dozen

Nadere informatie

Omgevingsanalyse. bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019. 4. Economie en arbeidsmarkt

Omgevingsanalyse. bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019. 4. Economie en arbeidsmarkt Omgevingsanalyse bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 4. Economie en arbeidsmarkt De gegevens werden bijgewerkt tot 30 september 2012. Voor een groot deel van de cijferreeksen zijn actuele updates

Nadere informatie

4. Werkloosheid in historisch perspectief

4. Werkloosheid in historisch perspectief 4. Werkloosheid in historisch perspectief Werkloosheid is het verschil tussen het aanbod van arbeid en de vraag naar arbeid. Het arbeidsaanbod in Noord-Nederland hangt samen met de mate waarin de inwoners

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 1 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig Evolutie van de vervangingsgraad (verhouding 15-24-jarigen

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Arbeidsmarkt vijftigplussers

Arbeidsmarkt vijftigplussers Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt vijftigplussers Samenvatting 2012) 50.216 werkende 50+ ers (2011) aantal werkende vijftigplussers

Nadere informatie

Gedifferentieerde evolutie van de langdurige werkloosheid volgens geslacht

Gedifferentieerde evolutie van de langdurige werkloosheid volgens geslacht Gedifferentieerde evolutie van de langdurige werkloosheid volgens geslacht Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 VERGELIJKENDE EVOLUTIE VAN DE BEVOLKING VAN 15 T.E.M. 49 JAAR VOLGENS

Nadere informatie

De evoluties op de arbeidsmarkt en het - beleid en hun impact op de social profit. Trefdag voor arbeidsbemiddelaars, 8/10/2015 Dirk Malfait

De evoluties op de arbeidsmarkt en het - beleid en hun impact op de social profit. Trefdag voor arbeidsbemiddelaars, 8/10/2015 Dirk Malfait De evoluties op de arbeidsmarkt en het - beleid en hun impact op de social profit Trefdag voor arbeidsbemiddelaars, 8/10/2015 Dirk Malfait Inhoud presentatie Evolutie op de Vlaamse arbeidsmarkt: stand

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014 In deze notitie van UWV WERKbedrijf, die tweemaandelijks verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht.

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT BOUWSECTOR

VDAB SECTORRAPPORT BOUWSECTOR VDAB SECTORRAPPORT BOUWSECTOR SECTORRAPPORT BOUW VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT BOUW Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding 5-6 Binnenlandse werkgelegenheid: Situering van de sector 7-8 Loontrekkende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2014

Sectoranalyse Horeca 2014 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2014 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen Omzet en investeringen 2014 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Vlaanderen: een ruimer (arbeidsmarkt)kader. www.vdab.be 0800 30 700

De arbeidsmarkt in Vlaanderen: een ruimer (arbeidsmarkt)kader. www.vdab.be 0800 30 700 De arbeidsmarkt in Vlaanderen: een ruimer (arbeidsmarkt)kader Werkloosheid daalt Evolutie aantal NWWZ in Vlaanderen 250.000 225.000 200.000 175.000 150.000 dec '04 jun '05 dec'05 jun '06 dec '06 Werkaanbod

Nadere informatie

ALGEMEEN OMZET FEBRUARI 2016 16/02/2016. Boordtabellen Horeca. Synthese:

ALGEMEEN OMZET FEBRUARI 2016 16/02/2016. Boordtabellen Horeca. Synthese: FEBRUARI 2016 16/02/2016 Boordtabellen Horeca Synthese: De omzetgroei in de horeca zet door en is het sterkst in restaurants en logies. De horeca inflatie blijft op een hoog niveau. Het aantal arbeidsplaatsen

Nadere informatie

FOTO VAN DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT

FOTO VAN DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT FOTO VAN DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT JANUARI 2009 INHOUD Blz INLEIDING 3 A. MENSELIJK POTENTIEEL 4 A.1. ARBEIDSMARKTAANBOD 4 Doorstromingscoëfficiënt 4 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

Lerend werken, werkend leren

Lerend werken, werkend leren Lerend werken, werkend leren De versterking van het arbeidsaanbod is een kernopdracht voor de VDAB. In dit perspectief wordt bijzondere aandacht besteed aan de verschillende formules van opleiding en begeleiding

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

!"##$%&'$#! ( ()( * + (), )( )()( )() - ). ( ))( ( )) (( %#!$%&'$#! /)( * (/ /) (/ /))( 0 (/ /)) *% (1 /))/ (+

!##$%&'$#! ( ()( * + (), )( )()( )() - ). ( ))( ( )) (( %#!$%&'$#! /)( * (/ /) (/ /))( 0 (/ /)) *% (1 /))/ (+ ! "# $% &%'' !"##$%&'$#! ( (( * + (, $#!$%&'$#! ( (( ( -. ( ( ( (( %#!$%&'$#! /( * (/ / (/ /( 0 (/ / *% (1 // (+ * $#& + 1( (, 1 # ( 1( 2 ( 1 ( 1/ * (- ( $%,$$%&'$#! +( +. ( +/ 3 ' ( +/( ( +/ +// 1 + -!&.!

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMOBILITEIT Hoofdstuk 8

ARBEIDSMARKTMOBILITEIT Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 8 Tom Vandenbrande Anno 2000 verloopt de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in Vlaanderen vrij vlot. Ruim driekwart van de jongeren is een jaar na het schoolverlaten aan het werk. Minder

Nadere informatie

Werkgelegenheid, vacatures en werving in de provincie Utrecht 2013. De knelpunten die Utrechtse bedrijven ervaren

Werkgelegenheid, vacatures en werving in de provincie Utrecht 2013. De knelpunten die Utrechtse bedrijven ervaren Werkgelegenheid, vacatures en werving in de provincie Utrecht 2013 De knelpunten die Utrechtse bedrijven ervaren Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Crisis kost meer

Nadere informatie

RESOC LIMBURG Streek Noord-Limburg DOSSIER TER ONDERSTEUNING VAN HET ADVIES IKV HET JAP 2011.

RESOC LIMBURG Streek Noord-Limburg DOSSIER TER ONDERSTEUNING VAN HET ADVIES IKV HET JAP 2011. RESOC LIMBURG Streek Noord- DOSSIER TER ONDERSTEUNING VAN HET ADVIES IKV HET JAP 2011. VDAB Studiedienst Januari 2010 1. DEMOGRAFIE In 2007 bedroeg de totale bevolking in 1 820.272 personen. Het Federaal

Nadere informatie

Omschrijving: De werkzaamheidsgraad is het aandeel werkenden ( volgens IAB-statuut) in de bevolking.

Omschrijving: De werkzaamheidsgraad is het aandeel werkenden ( volgens IAB-statuut) in de bevolking. Methodologie Boordtabel Eindeloopbaan Steunpunt WSE Werkzaamheidsgraad naar leeftijd en geslacht De werkzaamheidsgraad is het aandeel werkenden ( volgens IAB-statuut) in de bevolking. - Voor België en

Nadere informatie

Gemeentefoto. Kortenberg

Gemeentefoto. Kortenberg DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Gemeentefoto De arbeidsmarktsituatie in Kortenberg in samenwerking met Inhoud 0. Woord vooraf...3 1. Inleiding...4 2. Kenmerken van de bevolking op arbeidsleeftijd...6

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Werkvormm vzw. Containerherstelling

Werkvormm vzw. Containerherstelling Werkvormm vzw Opleiding containerhersteller Containerherstelling 1 Werkvormm is een letterwoord Het staat voor; Werk door Vorming, Opleiding, Re-ïntegratie, resocialisatie, rehabilitatie en zolang het

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-196 26 september 2002 9.30 uur Werkgelegenheid commerciële sector daalt Voor het eerst sinds 1994 is het aantal banen van werknemers in commerciële bedrijven

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht ruim zeven op de tien

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Midden-Limburg

Arbeidsmarktregio Midden-Limburg Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 15 15 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de in het ECABOdomein. ECABO brengt in samenwerking

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/156 BERAADSLAGING NR. 15/056 VAN 1 SEPTEMBER 2015 INZAKE DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak september 2014

Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak september 2014 Het verloop van de sociaaleconomische indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen - Opmaak september 214 INHOUD Blz. 1. WERKLOOSHEID...1 2. WERKAANBIEDINGEN...5 3. TIJDELIJKE WERKLOOSHEID...8 4. VERGUNDE

Nadere informatie

Tekortvakken in het voortgezet onderwijs Deborah van den Berg januari 2012

Tekortvakken in het voortgezet onderwijs Deborah van den Berg januari 2012 Tekortvakken in het voortgezet onderwijs Deborah van den Berg januari 2012 1. Inleiding In het voortgezet onderwijs worden op de korte termijn tekorten aan leraren verwacht, oplopend tot een verwacht tekort

Nadere informatie