De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de bouw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de bouw"

Transcriptie

1 De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de bouw MAART 2012

2 INHOUD Blz 1. Loontrekkende werkgelegenheid Algemeen Hoofdsectoren Bouwnijverheid Algemeen Limburgse subsectoren 3 2. Niet-werkende werkzoekenden Algemeen Bouwnijverheid 5 Statistische bijlage 8-1-

3 1. Loontrekkende werkgelegenheid 1.1 Algemeen Volgens de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) werken er in Limburg op 31 december 2009 in totaal personen in loondienst, onder wie of 23,7% 50-plussers (figuur 1 en tabel 1). Aldus zijn gemiddeld ruim 2 op de 10 werknemers in Limburg 50 jaar of ouder. Dit 50-plusaandeel bedraagt eind 2009 in Vlaanderen en België respectievelijk 23,0% ( van werknemers) en 23,8% ( van ). Aangezien twee jaar vroeger dit ouderenaandeel in Limburg met 20,7% nog kleiner was dan in Vlaanderen (20,9%) en België (21,9%), neemt de vergrijzing van het personeelsbestand in Limburg de laatste jaren sneller toe dan elders. Figuur 1 : %-aandeel van de 50-plussers in de loontrekkende werkgelegenheid 1.2 Hoofdsectoren Uit de tewerkstellingsgegevens per hoofdsector blijkt dat eind december 2009 (tabel 1) in Limburg in de tertiaire sector (24,5% of van de werknemers) het hoogste aandeel van 50- plussers wordt opgetekend en het laagste in de landbouw (20,6% of 318 van de 1.542). Sinds 2007 is het ouderenaandeel het sterkst gestegen in de Limburgse industrie, namelijk van 17,7% tot 21,6% ( van de ). In Vlaanderen en België zien we een nagenoeg gelijkaardig beeld, zij het veelal met iets lagere ouderenpercentages. Tabel 1 : %-aandeel van de 50-plussers in de loontrekkende werkgelegenheid volgens hoofdsector 31/12/ /12/2009 Evolutie Hoofdsectoren Limburg Vlaanderen België Limburg Vlaanderen België Limburg Vlaanderen België LANDBOUW 20,8 17,1 16,1 20,6 19,6 19,7-0,2 2,6 3,6 INDUSTRIE 17,7 20,2 21,0 21,6 22,4 23,0 4,0 2,3 2,0 BOUWNIJVERHEID 19,5 18,5 18,2 21,6 20,1 20,0 2,1 1,6 1,8 TERTIAIRE SECTOR 21,8 21,3 22,3 24,5 23,3 24,2 2,7 2,1 1,9 TOTAAL 20,7 20,9 21,9 23,7 23,0 23,8 3,0 2,1 1,9 Bron : RSZPPO, RSZ Verwerking : ERSV-Limburg -2-

4 1.3 Bouwnijverheid Algemeen Het 50-plussersaandeel in de loontrekkende werkgelegenheid in de bouw (figuur 2 en tabel 1) is in de periode 31/12/ /12/2009 in Limburg opgelopen van 19,5% tot 21,6% (4.054 van de ). Hiermee blijft eind 2009 het aandeel van de oudere werknemers in Limburg in de bouw niet alleen groter dan in Vlaanderen ( van de of 20,1%) en België ( van de of 20,0%) maar is bovendien het vergrijzingstempo sedert 2007 ook hoger. Figuur 2 : %-aandeel van de 50-plussers in de loontrekkende werkgelegenheid in de bouw Limburgse subsectoren De subsector bouw van andere civieltechnische werken (55 werknemers) buiten beschouwing gelaten, werken er in Limburg in de bouw op 31/12/2009 relatief gezien het meeste aantal 50- plussers (tabel 2 en figuur 3) in de subsectoren bouw van wegen en spoorwegen (32,0% of 455 van de werknemers) en burgerlijke en utiliteitsbouw (27,3% of van de 5.728). Afgerond zijn in deze 2 subsectoren van de bouw in Limburg al 3 op 10 werknemers reeds 50 jaar of ouder. De 50-plussers Tabel 2 : in De de 50-plussers loontrekkende in de werkgelegenheid loontrekkende in werkgelegenheid de bouw volgens subsector in Limburg op 31 in december bouw 2009 volgens subsector op Limburg 31/12/2009 >=50 jaar Totaal %-aandeel >=50 jaar in totaal Subsectoren M V T M V T M V T Ontwikkeling van bouwprojecten ,0 25,5 22,4 Burgerlijke en utiliteitsbouw ,1 13,6 27,3 Bouw van wegen en spoorwegen ,2 27,4 32,0 Bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven ,0 17,9 24,6 Bouw van andere civieltechnische werken ,7 0,0 30,9 Slopen en bouwrijp maken van terreinen ,0 9,7 21,3 Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie ,5 16,1 14,7 Afwerking van gebouwen ,4 13,0 17,9 Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten ,2 16,4 18,1 TOTAAL BOUW ,1 15,6 21,6-3-

5 Figuur 3 : %-aandeel van de 50-plussers in de loontrekkende werkgelegenheid in Limburg in de bouw per subsector op 31/12/2009 Figuur 4 illustreert aan de hand van de jong/oud-ratio, zijnde het aantal jongere werknemers (< 30 jaar) per 100 oudere werknemers ( 50 jaar), nog beter in welke mate een subsector binnen de bouw in Limburg gekenmerkt wordt door een eerder jongere dan wel oudere samenstelling van zijn loontrekkenden. Blijkt dat eind 2009 in Limburg in de bouw niet alleen de reeds hoger genoemde subsectoren bouw van wegen en spoorwegen (58 jongere werknemers per 100 oudere werknemers) en burgerlijke en utiliteitsbouw (84) een eerder oudere personeelsstructuur hebben, maar ook ontwikkeling van bouwprojecten (68) en bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven (92). Globaal gezien echter heeft de bouwnijverheid in Limburg niettemin nog een gunstige jong/oud-ratio van 129. Figuur 4 : Jong/oud-ratio (werknemers <30 jaar in % van de werknemers 50 jaar) in de loontrekkende werkgelegenheid in Limburg in de bouw volgens subsector op 31/12/

6 2. Niet-werkende werkzoekenden 2.1 Algemeen Op 31/12/2011 (tabel 3) zijn er in Limburg plussers of 26,8% van de in totaal nietwerkende werkzoekenden (nwwz). In Vlaanderen bedraagt dit ouderenaandeel 26,6% of van de nwwz. Bijna 3 op de 10 nwwz in Limburg zijn bijgevolg 50 jaar of ouder. Tabel Niet 3 : Niet-werkende werkzoekende werkzoekende ouderen (>= ouderen 50 jaar) per ( geslacht 50 jaar) op op 31/12/2011 Oudere nwwz Totaal nwwz %-aandeel ouderen in totaal nwwz M V T M V T M V T LIMBURG ,5 30,0 26,8 VLAANDEREN ,8 28,5 26,6 Bron : VDAB Verwerking: ERSV-Limburg Sinds eind 2007 is het aandeel van de ouderen onder de nwwz (figuur 5) toegenomen in Limburg met +0,4% en in Vlaanderen met +0,1%, waardoor nu ook de vergrijzing bij de nwwz in Limburg verder gevorderd is dan in Vlaanderen. Figuur 5 : Evolutie van het %-aandeel van de ouderen ( 50 jaar) in het totaal aantal nwwz 2.2 Bouwnijverheid Eind 2011 kunnen we op basis van de VDAB-beroepsgroepen (tabel 4), elektricien, houtbewerker, bouwarbeider, machinist, kraanbestuurder en architect, meetkundige, nwwz in Limburg beschouwen als potentiële bouwwerknemers, waarvan er 462 of 25,2% 50 jaar of ouder zijn. In Vlaanderen komt dit 50-plusaandeel op 22,7% (2.803 van ). Ook binnen deze mogelijke arbeidsreserve voor de bouwnijverheid kent Limburg bijgevolg een grotere vergrijzingsgraad dan Vlaanderen. -5-

7 Tabel 4 Nwwz-ouderen : Nwwz-ouderen (>= 50 ( 50 jaar) jaar) potentieel potentieel geschikt geschikt voor voor de bouwnijverheid de bouwnijverheid op 31/12/2011 op 31/12/2011 %-aandeel ouderen in Oudere nwwz ( 50 jaar) Totaal nwwz totaal nwwz Limburg Vlaanderen Limburg Vlaanderen Limburg Vlaanderen Elektricien ,3 24,1 Houtbewerker ,6 16,4 Bouwarbeider ,3 24,3 Machinist, kraanbestuurder ,7 27,9 Architect, meetkundige ,5 12,7 TOTAAL ,2 22,7 Bron : VDAB Verwerking: ERSV-Limburg De verhouding tussen het maandgemiddelde van de nwwz en het gemiddeld aantal openstaande vacatures per maand noemt men de spanningsgraad. Deze spanningsgraad, of m.a.w. het aantal nwwz per openstaande vacature, is een maatstaf voor het al of niet makkelijk invullen van vacatures binnen een regio of vakgebied, want hoe hoger de spanningsgraad, hoe gemakkelijker een vacature zal ingevuld worden door het groter aanbod aan werkzoekenden. Een hoge spanningsgraad wordt vanuit werkgeversperspectief als gunstig beschouwd; dit impliceert nl. minder knelpunten. De indicator moet evenwel met de nodige omzichtigheid geïnterpreteerd worden. De vacatures worden geregistreerd volgens de vestigingsplaats van het bedrijf, wat niet altijd overeen komt met de plaats van tewerkstelling. In kleine gebieden kan dit tot een vertekend beeld leiden. Het betreft hier de openstaande vacatures uit het normaal economisch circuit (NEC) zonder uitzendopdrachten. Door de uitzendopdrachten niet mee te tellen worden o.a. dubbeltellingen vermeden, zodat dit volgens de VDAB de beste indicator is om de toestand en evolutie op de vraagzijde van de arbeidsmarkt weer te geven. Figuur 6 : De spanningsgraden in jaargemiddelden (aantal NWWZ per openstaande vacature) In Limburg registreerde de VDAB in de loop van 2011 gemiddeld openstaande vacatures per maand. Afgezet tegen het gemiddeld aantal nwwz (27.897) geeft dit in 2011 voor Limburg een spanningsgraad van 5,5 nwwz per openstaande vacature (figuur 6 en tabel 5). Ten opzichte van Vlaanderen (3,5) is dit een betere score. De groep nwwz die potentieel geschikt is voor de -6-

8 bouwnijverheid kent een spanningsgraad van 3,9 in Limburg en 3,1 in Vlaanderen. Zowel in Limburg als Vlaanderen wordt de hoogste spanningsgraad binnen deze bouwgroep opgetekend bij de bouwarbeiders (Limburg : 5,5 en Vlaanderen : 4,8) en de laagste bij de elektriciens (2,3 en 1,6). Deze over het algemeen vrij lage spanningsgraden maken het niet gemakkelijk om vacatures ingevuld te krijgen, waardoor de kansen op tewerkstelling voor de ouderen zouden moeten toenemen. Tabel 5 Nwwz, : Nwwz, openstaande openstaande vacatures vacatures en spanningsgraden spanningsgraden 2011 in -jaargemiddelden jaargemiddelden Totaal nwwz Openstaande vacatures Spanningsgraad Limburg Vlaanderen Limburg Vlaanderen Limburg Vlaanderen Elektricien ,3 1,6 Houtbewerker ,8 2,2 Bouwarbeider ,5 4,8 Machinist, kraanbestuurder ,5 1,9 Architect, meetkundige ,1 2,4 TOTAAL BOUW ,9 3,1 ALGEMEEN TOTAAL ,5 3,5 Bron : VDAB Verwerking: ERSV-Limburg -7-

9 Statistische bijlage De loontrekkende werkgelegenheid in de bouw volgens subsector en leeftijd op 31 december 2007 Limburg minder dan 30 jaar jaar 50 jaar en meer Totaal Het bouwrijp maken van terreinen Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg- en waterbouw Bouwinstallatie Afwerking van gebouwen Verhuur mach. voor de bouwnijv. met bedieningspers Totaal Bouw %-aandeel van de leeftijdsklassen per subsector inzake de loontrekkende werkgelegenheid in de bouw op 31 december 2007 Limburg Het bouwrijp maken van terreinen 25,0 24,2 24,9 57,0 69,7 57,7 18,0 6,1 17,4 100,0 100,0 100,0 Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg- en waterbouw 24,2 24,2 24,2 51,9 61,9 52,5 23,8 13,9 23,3 100,0 100,0 100,0 Bouwinstallatie 41,5 22,5 40,0 45,7 61,6 46,9 12,8 15,9 13,1 100,0 100,0 100,0 Afwerking van gebouwen 29,8 25,4 29,5 53,7 65,6 54,7 16,4 9,0 15,8 100,0 100,0 100,0 Verhuur mach. voor de bouwnijv. met bedieningspers. 25,0 54,5 30,5 66,7 45,5 62,7 8,3 0,0 6,8 100,0 100,0 100,0 Totaal Bouw 28,6 24,4 28,3 51,4 63,0 52,2 19,9 12,6 19,5 100,0 100,0 100,0 De loontrekkende werkgelegenheid in de bouw volgens subsector en leeftijd op 31 december 2009 Limburg Ontwikkeling van bouwprojecten Burgerlijke en utiliteitsbouw Bouw van wegen en spoorwegen Bouw van civieltechnische werken t.b.v. van nutsbedrijven Bouw van andere civieltechnische werken Slopen en bouwrijp maken van terreinen Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie Afwerking van gebouwen Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten Totaal Bouw %-aandeel van de leeftijdsklassen per subsector inzake de loontrekkende werkgelegenheid in de bouw op 31 december 2009 Limburg Ontwikkeling van bouwprojecten 18,6 10,9 15,2 61,4 63,6 62,4 20,0 25,5 22,4 100,0 100,0 100,0 Burgerlijke en utiliteitsbouw 23,0 22,4 22,9 48,9 64,0 49,7 28,1 13,6 27,3 100,0 100,0 100,0 Bouw van wegen en spoorwegen 18,8 13,7 18,6 48,9 58,9 49,4 32,2 27,4 32,0 100,0 100,0 100,0 Bouw van civieltechnische werken t.b.v. van nutsbedrijven 22,5 25,0 22,6 52,5 57,1 52,7 25,0 17,9 24,6 100,0 100,0 100,0 Bouw van andere civieltechnische werken 23,1 33,3 23,6 44,2 66,7 45,5 32,7 0,0 30,9 100,0 100,0 100,0 Slopen en bouwrijp maken van terreinen 22,9 16,1 22,5 55,2 74,2 56,2 22,0 9,7 21,3 100,0 100,0 100,0 Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie 40,5 21,1 38,7 45,0 62,8 46,6 14,5 16,1 14,7 100,0 100,0 100,0 Afwerking van gebouwen 29,3 20,9 28,5 52,4 66,1 53,6 18,4 13,0 17,9 100,0 100,0 100,0 Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten 31,5 23,6 31,0 50,3 60,0 51,0 18,2 16,4 18,1 100,0 100,0 100,0 Totaal Bouw 28,5 20,8 27,9 49,5 63,6 50,5 22,1 15,6 21,6 100,0 100,0 100,0-8-

10 De loontrekkende werkgelegenheid in de bouw volgens subsector en leeftijd op 31 december 2007 Vlaanderen minder dan 30 jaar jaar 50 jaar en meer Totaal Het bouwrijp maken van terreinen Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg- en waterbouw Bouwinstallatie Afwerking van gebouwen Verhuur mach. voor de bouwnijv. met bedieningspers Totaal Bouw %-aandeel van de leeftijdsklassen per subsector inzake de loontrekkende werkgelegenheid in de bouw op 31 december 2007 Vlaanderen minder dan 30 jaar jaar 50 jaar en meer Totaal Het bouwrijp maken van terreinen 26,4 25,8 26,4 56,4 62,5 56,7 17,2 11,7 16,9 100,0 100,0 100,0 Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg- en waterbouw 26,7 25,2 26,6 52,1 61,1 52,6 21,3 13,7 20,8 100,0 100,0 100,0 Bouwinstallatie 38,2 20,6 36,8 47,7 63,0 48,9 14,2 16,4 14,3 100,0 100,0 100,0 Afwerking van gebouwen 31,7 25,5 31,2 51,7 61,4 52,5 16,6 13,0 16,3 100,0 100,0 100,0 Verhuur mach. voor de bouwnijv. met bedieningspers. 18,5 29,6 19,4 59,7 62,0 59,9 21,8 8,5 20,7 100,0 100,0 100,0 Totaal Bouw 29,8 24,3 29,4 51,4 61,6 52,1 18,8 14,0 18,5 100,0 100,0 100,0 De loontrekkende werkgelegenheid in de bouw volgens subsector en leeftijd op 31 december 2009 Vlaanderen Ontwikkeling van bouwprojecten Burgerlijke en utiliteitsbouw Bouw van wegen en spoorwegen Bouw van civieltechnische werken t.b.v. van nutsbedrijven Bouw van andere civieltechnische werken Slopen en bouwrijp maken van terreinen Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie Afwerking van gebouwen Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten Totaal Bouw %-aandeel van de leeftijdsklassen per subsector inzake de loontrekkende werkgelegenheid in de bouw op 31 december 2009 Vlaanderen Ontwikkeling van bouwprojecten 14,7 18,9 16,8 64,2 59,6 62,0 21,0 21,5 21,2 100,0 100,0 100,0 Burgerlijke en utiliteitsbouw 25,6 21,7 25,4 49,4 62,1 50,2 25,0 16,2 24,5 100,0 100,0 100,0 Bouw van wegen en spoorwegen 19,9 23,0 20,1 52,0 62,0 52,6 28,1 15,0 27,3 100,0 100,0 100,0 Bouw van civieltechnische werken t.b.v. van nutsbedrijven 25,1 25,1 25,1 53,6 61,2 54,0 21,2 13,7 20,8 100,0 100,0 100,0 Bouw van andere civieltechnische werken 24,1 28,9 24,6 47,7 55,3 48,5 28,3 15,8 26,9 100,0 100,0 100,0 Slopen en bouwrijp maken van terreinen 24,1 25,5 24,1 56,1 61,7 56,4 19,8 12,8 19,4 100,0 100,0 100,0 Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie 36,7 20,3 35,3 48,3 61,8 49,5 15,0 17,9 15,3 100,0 100,0 100,0 Afwerking van gebouwen 31,1 23,5 30,5 51,1 61,6 52,0 17,8 14,9 17,5 100,0 100,0 100,0 Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten 30,7 21,5 30,1 51,8 63,4 52,6 17,5 15,1 17,3 100,0 100,0 100,0 Totaal Bouw 29,0 22,2 28,5 50,6 61,7 51,5 20,4 16,1 20,1 100,0 100,0 100,0-9-

11 De loontrekkende werkgelegenheid in de bouw volgens subsector en leeftijd op 31 december 2007 België minder dan 30 jaar jaar 50 jaar en meer Totaal Het bouwrijp maken van terreinen Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg- en waterbouw Bouwinstallatie Afwerking van gebouwen Verhuur mach. voor de bouwnijv. met bedieningspers Totaal Bouw %-aandeel van de leeftijdsklassen per subsector inzake de loontrekkende werkgelegenheid in de bouw op 31 december 2007 België Het bouwrijp maken van terreinen 26,4 25,4 26,3 56,3 62,3 56,6 17,3 12,3 17,1 100,0 100,0 100,0 Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg- en waterbouw 27,8 24,2 27,6 51,8 60,3 52,3 20,3 15,5 20,1 100,0 100,0 100,0 Bouwinstallatie 35,9 19,3 34,6 49,0 63,0 50,1 15,2 17,7 15,4 100,0 100,0 100,0 Afwerking van gebouwen 32,6 23,8 31,9 51,4 62,1 52,3 16,0 14,1 15,8 100,0 100,0 100,0 Verhuur mach. voor de bouwnijv. met bedieningspers. 17,6 24,7 18,1 58,6 62,4 58,8 23,8 12,9 23,0 100,0 100,0 100,0 Totaal Bouw 30,2 22,9 29,8 51,4 61,5 52,0 18,4 15,6 18,2 100,0 100,0 100,0 De loontrekkende werkgelegenheid in de bouw volgens subsector en leeftijd op 31 december 2009 België Ontwikkeling van bouwprojecten Burgerlijke en utiliteitsbouw Bouw van wegen en spoorwegen Bouw van civieltechnische werken t.b.v. van nutsbedrijven Bouw van andere civieltechnische werken Slopen en bouwrijp maken van terreinen Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie Afwerking van gebouwen Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten Totaal Bouw %-aandeel van de leeftijdsklassen per subsector inzake de loontrekkende werkgelegenheid in de bouw op 31 december 2009 België Ontwikkeling van bouwprojecten 16,0 17,8 16,8 61,5 61,3 61,4 22,5 20,9 21,8 100,0 100,0 100,0 Burgerlijke en utiliteitsbouw 27,4 21,4 27,1 49,4 61,3 50,1 23,1 17,3 22,8 100,0 100,0 100,0 Bouw van wegen en spoorwegen 18,8 24,0 19,1 51,5 59,0 51,9 29,7 17,0 29,0 100,0 100,0 100,0 Bouw van civieltechnische werken t.b.v. van nutsbedrijven 24,3 23,4 24,2 54,2 60,7 54,5 21,5 15,9 21,3 100,0 100,0 100,0 Bouw van andere civieltechnische werken 21,5 28,5 22,1 50,7 54,9 51,0 27,9 16,6 26,8 100,0 100,0 100,0 Slopen en bouwrijp maken van terreinen 24,7 22,1 24,5 55,7 62,6 56,1 19,6 15,3 19,4 100,0 100,0 100,0 Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie 34,7 19,1 33,4 48,9 61,7 49,9 16,4 19,2 16,7 100,0 100,0 100,0 Afwerking van gebouwen 32,3 22,6 31,5 50,5 62,2 51,4 17,2 15,2 17,0 100,0 100,0 100,0 Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten 33,1 20,7 32,3 50,5 61,6 51,1 16,5 17,8 16,5 100,0 100,0 100,0 Totaal Bouw 29,5 21,2 28,9 50,3 61,3 51,1 20,2 17,4 20,0 100,0 100,0 100,0-10-

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de logistiek

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de logistiek De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de logistiek APRIL 2012 INHOUD Blz 1. Loontrekkende werkgelegenheid 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Hoofdsectoren 2 1.3 Logistiek 3 1.3.1 Algemeen 3 1.3.2 Limburgse

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de zorgeconomie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de zorgeconomie De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de zorgeconomie DECEMBER 2012 INHOUD Blz 1. Loontrekkende werkgelegenheid 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Hoofdsectoren 2 1.3 Zorgeconomie 3 1.3.1 Algemeen 3 1.3.2 Limburgse

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt SEPTEMBER 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt FEBRUARI 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 6 Bouw A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers tewerkstellen die

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT BOUWSECTOR

VDAB SECTORRAPPORT BOUWSECTOR VDAB SECTORRAPPORT BOUWSECTOR SECTORRAPPORT BOUW VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT BOUW Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding 5-6 Binnenlandse werkgelegenheid: Situering van de sector 7-8 Loontrekkende

Nadere informatie

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JANUARI 2015. 3 e kwartaal 2014

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JANUARI 2015. 3 e kwartaal 2014 Limburgradar Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JANUARI 2015 3 e kwartaal 2014 3 e kwartaal 2013 De Limburgradar geeft driemaandelijks een actuele stand van zaken van de Limburgse

Nadere informatie

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie MEI 2014. 4 e kwartaal 2013

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie MEI 2014. 4 e kwartaal 2013 Limburgradar Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie MEI 2014 4 e kwartaal 2013 4 e kwartaal 2012 De Limburgradar geeft driemaandelijks een actuele stand van zaken van de Limburgse economie.

Nadere informatie

Foto van de lokale arbeidsmarkt

Foto van de lokale arbeidsmarkt Regioscan West-Vlaanderen Werkt 1, Foto van de lokale arbeidsmarkt Tanja Termote sociaaleconomisch beleid, WES Er zijn tussen de West-Vlaamse regio s en gemeenten grote verschillen vast te stellen op het

Nadere informatie

SECTORFOTO 2014 BOUWSECTOR

SECTORFOTO 2014 BOUWSECTOR SECTORFOTO 2014 Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 41 Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten 41.1 Ontwikkeling van bouwprojecten 41.2 Burgerlijke en utiliteitsbouw

Nadere informatie

Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs

Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs Algemeen overzicht : Resoc-Serr Midden-West West-Vlaanderen NWWZ (2004) : 5989 Werkloosheidsgraad : 5,45 5989 werklozen Werkzaamheidsgraad : 72,67 102026 werkenden Activiteitsgraad

Nadere informatie

Regio Maasland SITUATIE IN LIMBURG

Regio Maasland SITUATIE IN LIMBURG Regio Maasland SITUATIE IN LIMBURG De werkloosheidsgraad, het aandeel werkzoekenden in de beroepsbevolking, in Limburg bedraagt in januari 2017 7,6% en ligt in lijn met Vlaanderen, waar deze graad 7,4%

Nadere informatie

sectorfoto 2012 bouw

sectorfoto 2012 bouw sectorfoto 2012 bouw Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 41 Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten 41.1 Ontwikkeling van bouwprojecten 41.2 Burgerlijke

Nadere informatie

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie OKTOBER e kwartaal 2014

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie OKTOBER e kwartaal 2014 Limburgradar Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie OKTOBER 2014 2 e kwartaal 2014 2 e kwartaal 2013 De Limburgradar geeft driemaandelijks een actuele stand van zaken van de Limburgse

Nadere informatie

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JANUARI e kwartaal 2013

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JANUARI e kwartaal 2013 Limburgradar Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JANUARI 2014 3 e kwartaal 2013 3 e kwartaal 2012 De Limburgradar geeft driemaandelijks een actuele stand van zaken van de Limburgse

Nadere informatie

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie. Lanceringseditie. 1 e kwartaal 2013

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie. Lanceringseditie. 1 e kwartaal 2013 Limburgradar Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie Lanceringseditie 1 e kwartaal 2013 1 e kwartaal 2012 De Limburgradar geeft driemaandelijks een actuele stand van zaken van de Limburgse

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief FEBRUARI 2015 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2016 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen April 2008... 6. Bouwnijverheid Maart 2008...

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen April 2008... 6. Bouwnijverheid Maart 2008... 04.06.2008 Nr 3208 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen April 2008... 6 II. INDUSTRIE EN BOUWNIJVERHEID

Nadere informatie

SUBREGIONALE ANALYSE VAN DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT. Departement WSE

SUBREGIONALE ANALYSE VAN DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT. Departement WSE SUBREGIONALE ANALYSE VAN DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT Departement WSE 1 O. INHOUDSOPGAVE I. Aan de vooravond van de crisis Subregionaal profiel van de aanbod en vraagzijde van de arbeidsmarkt II. Impact van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2017 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

SECTOR HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE

SECTOR HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE VDAB SECTORRAPPORT SECTOR HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE SECTORRAPPORT HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding 5-6 Binnenlandse

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief APRIL 2016 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie APRIL e kwartaal 2014

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie APRIL e kwartaal 2014 Limburgradar Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie APRIL 2015 4 e kwartaal 2014 4 e kwartaal 2013 De Limburgradar geeft driemaandelijks een actuele stand van zaken van de Limburgse

Nadere informatie

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JANUARI e kwartaal 2016

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JANUARI e kwartaal 2016 Limburgradar Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JANUARI 2017 3 e kwartaal 2016 3 e kwartaal 2015 De Limburgradar geeft driemaandelijks een actuele stand van zaken van de Limburgse

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

WAV-raming 1997-2002 - Methodologie

WAV-raming 1997-2002 - Methodologie WAV-raming 1997-2002 - Methodologie Verklarende woordenlijst Aanwezigheidsindex: de aanwezigheidsindex duidt per regio aan in hoeverre de werkgelegenheid er sterk of minder sterk aanwezig is in vergelijking

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JULI - AUGUSTUS e kwartaal 2016

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JULI - AUGUSTUS e kwartaal 2016 Limburgradar Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JULI - AUGUSTUS 2016 1 e kwartaal 2016 1 e kwartaal 2015 De Limburgradar geeft driemaandelijks een actuele stand van zaken van de

Nadere informatie

ECONOMISCH. KANSENGROEPEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT Een cijfermatige analyse EEN UITGAVE VAN POM-ERSV LIMBURG

ECONOMISCH. KANSENGROEPEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT Een cijfermatige analyse EEN UITGAVE VAN POM-ERSV LIMBURG ECONOMISCH 215.3RAPPORT KANSENGROEPEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT Een cijfermatige analyse EEN UITGAVE VAN POM-ERSV LIMBURG VOORWOORD Eind november 215 telt 31.8 niet-werkende werkzoekenden, een daling

Nadere informatie

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 De grafische sector in West-Vlaanderen Foto: : Febelgra Jens Vannieuwenhuyse sociaaleconomisch beleid, WES De grafische sector is zeer divers. Grafische bedrijven

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2017 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR VERVAARDIGING VAN BOUWMATERIALEN

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR VERVAARDIGING VAN BOUWMATERIALEN VDAB SECTORRAPPORT SECTOR VERVAARDIGING VAN BOUWMATERIALEN SECTORRAPPORT VERVAARDIGING VAN BOUWMATERIALEN VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT VERVAARDIGING V. BOUWMATERIALEN Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten:

Nadere informatie

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld?

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 420 van JAN HOFKENS datum: 6 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Samenwerkingsverband BouwKan met bouwsector De bestaande

Nadere informatie

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JULI e kwartaal 2014

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JULI e kwartaal 2014 Limburgradar Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JULI 2014 1 e kwartaal 2014 1 e kwartaal 2013 De Limburgradar geeft driemaandelijks een actuele stand van zaken van de Limburgse economie.

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief NOVEMBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2017 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief APRIL 2015 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

VERSO- Cahier 2/ 2014 Profiel van de medewerkers in de social profit

VERSO- Cahier 2/ 2014 Profiel van de medewerkers in de social profit VERSO- Cahier 2/ 2014 Profiel van de medewerkers in de social profit Een beschrijvende analyse van de kenmerken van de social profitmedewerker Voor vragen en toelichting dirk.malfait@verso-net.be Zie verder

Nadere informatie

Analyse HCE (ESF-project EUREKA-Challenge) Provincie Limburg

Analyse HCE (ESF-project EUREKA-Challenge) Provincie Limburg Analyse HCE (ESF-project EUREKA-Challenge) Provincie Limburg 1 Analyse HCE (ESF-project EUREKA-Challenge) Provincie Limburg De analyse HCE wordt beperkt tot de tijdens de vergadering 28 mei 2014 vastgelegde

Nadere informatie

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JANUARI e kwartaal 2015

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JANUARI e kwartaal 2015 Limburgradar Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JANUARI 2016 3 e kwartaal 2015 3 e kwartaal 2014 De Limburgradar geeft driemaandelijks een actuele stand van zaken van de Limburgse

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2015

De arbeidsmarkt in augustus 2015 De arbeidsmarkt in augustus 2015 Datum: 8 september 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2014

De arbeidsmarkt in oktober 2014 De arbeidsmarkt in oktober 2014 Datum: 19 november 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie APRIL e kwartaal 2015

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie APRIL e kwartaal 2015 Limburgradar Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie APRIL 2016 4 e kwartaal 2015 4 e kwartaal 2014 De Limburgradar geeft driemaandelijks een actuele stand van zaken van de Limburgse

Nadere informatie

Arbeidsmarkt. 1 Kempense werknemers. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse

Arbeidsmarkt. 1 Kempense werknemers. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 10 oktober 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt Samenvatting 199.172 werkende Kempenaren (2011) aantal werkenden groeit vooral toename bij

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs R A P P O RT Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs december 2009 Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Gemeentefoto. De Panne

Gemeentefoto. De Panne DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Gemeentefoto De arbeidsmarktsituatie in De Panne in samenwerking met Inhoud 0. Woord vooraf...3 1. Inleiding...4 2. Kenmerken van de bevolking op arbeidsleeftijd...6

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2015

De arbeidsmarkt in februari 2015 De arbeidsmarkt in februari 2015 Datum: 24 maart 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief MAART 2015 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING VDAB SECTORRAPPORT SECTOR MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING SECTORRAPPORT MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten:

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2015 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Lokale arbeidsmarktindicatoren in de Vlaamse Arbeidsrekening (VAR)

Lokale arbeidsmarktindicatoren in de Vlaamse Arbeidsrekening (VAR) Lokale arbeidsmarktindicatoren in de Vlaamse Arbeidsrekening (VAR) Seminarie Subregionale en lokale arbeidsmarkt in cijfers Sessie 2 Lokale statistieken over de arbeidsmarkt, mens & maatschappij Wouter

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR GRAFISCHE NIJVERHEID, PAPIER EN KARTON

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR GRAFISCHE NIJVERHEID, PAPIER EN KARTON VDAB SECTORRAPPORT SECTOR GRAFISCHE NIJVERHEID, PAPIER EN KARTON SECTORRAPPORT GRAFISCHE NIJVERHEID, PAPIER EN KARTON VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT GRAFISCHE NIJVERHEID, PAPIER EN KARTON Inhoudstafel 3-4

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR CHEMIE, RUBBER & KUNSTSTOF

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR CHEMIE, RUBBER & KUNSTSTOF VDAB SECTORRAPPORT SECTOR CHEMIE, RUBBER & KUNSTSTOF SECTORRAPPORT CHEMIE, RUBBER & KUNSTSTOF VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT CHEMIE, RUBBER EN KUNSTSTOF Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding

Nadere informatie

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie OKTOBER e kwartaal 2015

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie OKTOBER e kwartaal 2015 Limburgradar Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie OKTOBER 2015 2 e kwartaal 2015 2 e kwartaal 2014 De Limburgradar geeft driemaandelijks een actuele stand van zaken van de Limburgse

Nadere informatie

Graag het absolute aantal en het groeipercentage in de periode eind mei eind mei 2017.

Graag het absolute aantal en het groeipercentage in de periode eind mei eind mei 2017. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 645 van EMMILY TALPE datum: 13 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Krapte op de arbeidsmarkt - Evolutie per provincie De krapte

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs Oktober 21 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Inhoudstafel INHOUD Inleiding 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

STEEKKAART Toelichting Indicator Datum Bron Toelichting

STEEKKAART Toelichting Indicator Datum Bron Toelichting STEEKKAART 2013 - Toelichting Indicator Datum Bron Toelichting DEMOGRAFIE Totale bevolking 1/1/2012 ADSEI Evolutie bevolking 2001-2011 1/1/2002-1/1/2012 ADSEI Aandeel niet-belgen in totale bevolking 1/1/2012

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

WERK.FOCUS. Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt Juni juni 2016

WERK.FOCUS. Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt Juni juni 2016 WERK.FOCUS 17 juni 216 Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt Juni 216 In het kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt nemen we poolshoogte van de recente evoluties op de Vlaamse arbeidsmarkt. Na een synthese

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2016

De arbeidsmarkt in augustus 2016 De arbeidsmarkt in augustus 2016 Datum: 8 september 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR ENERGIE, WATER EN AFVALVERWERKING

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR ENERGIE, WATER EN AFVALVERWERKING VDAB SECTORRAPPORT SECTOR ENERGIE, WATER EN AFVALVERWERKING SECTORRAPPORT ENERGIE, WATER EN AFVALVERWERKING VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT ENERGIE, WATER EN AFVALVERWERKING Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten:

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR TEXTIEL, KLEDING EN SCHOEISEL

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR TEXTIEL, KLEDING EN SCHOEISEL VDAB SECTORRAPPORT SECTOR TEXTIEL, KLEDING EN SCHOEISEL SECTORRAPPORT TEXTIEL, KLEDING EN SCHOEISEL VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT TEXTIEL, KLEDING EN SCHOEISEL Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief OKTOBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

De werkloosheid in de Europese Unie Juli tot augustus Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 11

De werkloosheid in de Europese Unie Juli tot augustus Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 11 29.10.2008 Nr 3224 I. SAMENLEVING Werkgelegenheid en werkloosheid De werkloosheid in de Europese Unie Juli tot augustus 2008... 5 II. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen

Nadere informatie

Lokale besturen 2008

Lokale besturen 2008 SECTORFOTO Lokale besturen 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief DECEMBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

OKTOBER - NOVEMBER 2016

OKTOBER - NOVEMBER 2016 Limburgradar Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie OKTOBER - NOVEMBER 2016 2 e kwartaal 2016 2 e kwartaal 2015 De Limburgradar geeft driemaandelijks een actuele stand van zaken van

Nadere informatie

Vacatures in de industrie 1

Vacatures in de industrie 1 Vacatures in de industrie 1 Martje Roessingh 2 De laatste jaren is het aantal vacatures sterk toegenomen. Daarentegen is in de periode 1995-2000 het aantal geregistreerde werklozen grofweg gehalveerd.

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie APRIL 2017

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie APRIL 2017 Limburgradar Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie APRIL 2017 4 e kwartaal 2016 4 e kwartaal 2015 2016 afgesloten als topjaar voor de Limburgse economie Toenemende War for talent op

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR TRANSPORT, LOGISTIEK EN POST

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR TRANSPORT, LOGISTIEK EN POST VDAB SECTORRAPPORT SECTOR TRANSPORT, LOGISTIEK EN POST SECTORRAPPORT TRANSPORT, LOGISTIEK EN POST VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT TRANSPORT, LOGISTIEK EN POST Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding

Nadere informatie

Ondernemingen. 1 Meer oprichtingen dan stopzettingen. Kempen Provincie Antwerpen Vlaams Gewest. Streekpact Cijferanalyse.

Ondernemingen. 1 Meer oprichtingen dan stopzettingen. Kempen Provincie Antwerpen Vlaams Gewest. Streekpact Cijferanalyse. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Severine Appelmans Ondernemingen Samenvatting Aantal BTW-plichtige ondernemingen blijft stijgen (periode 2003-2013)

Nadere informatie

STREEKFOTO MAASLAND. Socio-economische analyse van de streek Maasland en haar 5 gemeenten JULI 2014

STREEKFOTO MAASLAND. Socio-economische analyse van de streek Maasland en haar 5 gemeenten JULI 2014 STREEKFOTO MAASLAND Socio-economische analyse van de streek Maasland en haar 5 gemeenten - - JULI 2014 -2- VOORWOORD Deze streekfoto omvat een sociaal-economische analyse van het Maasland en haar 5 gemeenten

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Limburgradar. Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JULI ,0% 11,2% 8,8% 9,2%

Limburgradar. Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JULI ,0% 11,2% 8,8% 9,2% Limburgradar Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JULI 2017 Vergelijking 1 e kwartaal 2017 met 1 e kwartaal 2016 36,0% 32,2% 1,5% 8,0% 11,2% 8,8% 9,2% -7,5% -1,7% -16,0% -25,7% -20,0%

Nadere informatie

Gemeentefoto. Oudenaarde

Gemeentefoto. Oudenaarde DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Gemeentefoto De arbeidsmarktsituatie in Oudenaarde in samenwerking met Inhoud 0. Woord vooraf...3 1. Inleiding...4 2. Kenmerken van de bevolking op arbeidsleeftijd...6

Nadere informatie

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt Oktober 2017

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt Oktober 2017 WERK.FOCUS 27 oktober 217 Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt Oktober 217 Het tweede en derde kwartaal van 217 trok de Vlaamse arbeidsmarkt verder aan. Het aantal nietwerkende werkzoekenden bleef maand

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2015

De arbeidsmarkt in april 2015 De arbeidsmarkt in april 2015 Datum: 12 mei 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen in Midden-Holland minder sterk In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Midden-Holland nagenoeg gelijk. Van alle

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juni 2016

De arbeidsmarkt in juni 2016 De arbeidsmarkt in juni 2016 Datum: 8 juli 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche juni 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2017

De arbeidsmarkt in mei 2017 De arbeidsmarkt in mei 2017 Datum: 6 juni 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in december 2014

De arbeidsmarkt in december 2014 De arbeidsmarkt in december 2014 Datum: 14 januari 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche december 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2013

De arbeidsmarkt in oktober 2013 De arbeidsmarkt in oktober 2013 Datum: 8 november 2013 Van: Stad Antwerpen Actieve stad Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2013 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juli 2014

De arbeidsmarkt in juli 2014 De arbeidsmarkt in juli 2014 Datum: 13 augustus 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juli 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in november 2015

De arbeidsmarkt in november 2015 De arbeidsmarkt in november 2015 Datum: 7 december 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche november 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2016

De arbeidsmarkt in april 2016 De arbeidsmarkt in april 2016 Datum: 10 mei 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2008 Amsterdam, februari 2008 Lichte stijging aantal werkzoekenden in januari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in januari 2008 toegenomen met 2.000 (+ 0,4%)

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in januari 2017

De arbeidsmarkt in januari 2017 De arbeidsmarkt in januari 2017 Datum: 7 februari 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche januari 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2017

De arbeidsmarkt in februari 2017 De arbeidsmarkt in februari 2017 Datum: 8 maart 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2012 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2012 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2012 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief FEBRUARI 2016 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie