De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de zorgeconomie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de zorgeconomie"

Transcriptie

1 De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de zorgeconomie DECEMBER 2012

2 INHOUD Blz 1. Loontrekkende werkgelegenheid Algemeen Hoofdsectoren Zorgeconomie Algemeen Limburgse subsectoren 4 2. Niet-werkende werkzoekenden Algemeen Zorgeconomie 6 Statistische bijlage 9-1-

3 1. Loontrekkende werkgelegenheid 1.1 Algemeen Volgens de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) werken er in Limburg op 31 december 2010 in totaal personen in loondienst, onder wie of 24,8% 50-plussers (figuur 1 en tabel 1). Aldus is gemiddeld nagenoeg 1 op de 4 werknemers in Limburg 50 jaar of ouder. Dit 50-plusaandeel bedraagt eind 2010 in Vlaanderen en België respectievelijk 23,8% ( van werknemers) en 24,5% ( van ). Aangezien drie jaar vroeger dit ouderenaandeel in Limburg met 20,7% nog kleiner was dan in Vlaanderen (20,9%) en België (21,9%), neemt de vergrijzing van het personeelsbestand in Limburg de laatste jaren sneller toe dan elders. Figuur 1 : %-aandeel van de 50-plussers in de loontrekkende werkgelegenheid 1.2 Hoofdsectoren Uit de tewerkstellingsgegevens per hoofdsector blijkt dat eind december 2010 (tabel 1) in Limburg in de tertiaire sector (25,5% of van de werknemers) het hoogste aandeel van 50- plussers wordt opgetekend en het laagste in de landbouw (20,4% of 326 van de 1.598). Sinds 2007 is het ouderenaandeel het sterkst gestegen in de Limburgse industrie, namelijk van 17,7% tot 22,9% ( van de ). In Vlaanderen en België zien we een nagenoeg gelijkaardig beeld, zij het veelal met iets lagere ouderenpercentages. Tabel 1 : %-aandeel van de 50-plussers in de loontrekkende werkgelegenheid volgens hoofdsector 31/12/ /12/2010 Evolutie Hoofdsectoren Limburg Vlaanderen België Limburg Vlaanderen België Limburg Vlaanderen België LANDBOUW 20,8 17,1 16,1 20,4 19,9 19,7-0,4 2,9 3,6 INDUSTRIE 17,7 20,2 21,0 22,9 23,3 23,9 5,3 3,2 2,9 BOUWNIJVERHEID 19,5 18,5 18,2 22,3 20,3 20,2 2,9 1,8 2,0 TERTIAIRE SECTOR 21,8 21,3 22,3 25,5 24,2 24,9 3,7 3,0 2,6 TOTAAL 20,7 20,9 21,9 24,8 23,8 24,5 4,0 3,0 2,6 Bron : RSZPPO, RSZ Verwerking : ERSV-Limburg -2-

4 1.3 Zorgeconomie Algemeen De hier gehanteerde definitie van zorgeconomie volgens de nace-code 2008 bestaat uit de volgende nace-codes van de industrie en de tertiaire sector: 21 Vervaardiging farmaceutische grondstoffen en producten 26.6 Vervaard. bestralingsapparat. en elektromedische en elektrotherapeutische apparat Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens Vervaardiging van overige artikelen van edele metalen 32.5 Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden Reparatie van elektronische en optische apparatuur Reparatie van elektrische apparatuur Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen Reparatie van andere apparatuur 33.2 Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen Groothandel in farmaceutische producten Apotheken Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels 72 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied Verhuur en lease van medisch en paramedisch materieel Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.) Ziekenfondsen en zorgkassen Activiteiten van Centra voor Leerlingbegeleiding (C.L.B.) 86.1 Ziekenhuizen 86.2 Praktijken van artsen en tandartsen 86.9 Overige menselijke gezondheidszorg 87.1 Verpleeginstellingen met huisvesting 87.2 Inst. met huisv. vr pers. met mentale handicap of psych. probl. en vr drugs- en alcoholverslaafden 87.3 Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap 87.9 Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting 88.1 Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten 88.9 Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting Figuur 2 : %-aandeel van de 50-plussers in de loontrekkende werkgelegenheid in de zorgeconomie -3-

5 Het 50-plusaandeel in de loontrekkende werkgelegenheid in de zorgeconomie (figuur 2 en tabel 2) is in de periode 31/12/ /12/2010 in Limburg opgelopen van 21,1% tot 25,5% ( van de ) of m.a.w. tot ruim 1 op de 4 werknemers. Hiermee is eind 2010 het aandeel van de oudere werknemers in de zorgeconomie in Limburg vrijwel even groot dan in Vlaanderen ( van de of 25,5%) en België ( van de of 25,3%). Het vergrijzingstempo sinds 2007 ligt in Limburg (+4,4%) wel iets hoger dan elders (Vlaanderen: +4,3% en België: +3,6%) Limburgse subsectoren De subsector reparatie van elektrische apparatuur (1 werknemer) buiten beschouwing gelaten, werken er in de zorgeconomie op 31/12/2010 relatief gezien het meeste aantal 50-plussers (figuur 3 en tabel 2) in de subsectoren activiteiten van Centra voor Leerlingbegeleiding (C.L.B.) (32,2% of 184 van de 572 werknemers), ziekenfondsen en zorgkassen (29,7% of 284 van de 956), Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.) (29,5% of 463 van de 1.568), maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten (28,6% of van de 4.407), verpleeginstellingen met huisvesting (27,7% of 577 van de 2.086), ziekenhuizen (26,9% of van de ) en instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden (26,8% of van de 4.040). Afgerond zijn in deze 7 subsectoren van de zorgeconomie in Limburg al 3 op 10 werknemers reeds 50 jaar of ouder. Figuur 3 : %-aandeel van de 50-plussers in de loontrekkende werkgelegenheid in Limburg in de zorgeconomie per subsector op 31/12/2010 Figuur 4 illustreert aan de hand van de jong/oud-ratio, zijnde het aantal jongere werknemers (< 30 jaar) per 100 oudere werknemers ( 50 jaar), nog beter in welke mate een subsector binnen de zorgeconomie in Limburg gekenmerkt wordt door een eerder jongere dan wel oudere samenstelling van zijn loontrekkenden. Blijkt dat eind 2010 in Limburg in de zorgeconomie niet alleen de reeds hoger genoemde subsectoren activiteiten van Centra voor Leerlingbegeleiding (C.L.B.) (41 jongere werknemers per 100 oudere werknemers), ziekenfondsen en zorgkassen (60), Openbare Centra -4-

6 voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.) (59), maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten (51), verpleeginstellingen met huisvesting (70), ziekenhuizen (78) en instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden (82) een eerder oudere personeelsstructuur hebben, maar ook praktijken van artsen en tandartsen (66) en overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting (65). De overige jonge subsectoren kunnen tevens niet verhinderen dat eind 2010 globaal gezien de zorgeconomie in Limburg een ongunstige jong/oud-ratio van 77 heeft, wat nog minder is dan de al ongunstige 86 voor de totale loontrekkende werkgelegenheid in Limburg. Figuur 4 : Jong/oud-ratio (werknemers <30 jaar in % van de werknemers 50 jaar) in de loontrekkende werkgelegenheid in Limburg in de zorgeconomie volgens subsector op 31/12/2010 Tabel 2 : De 50-plussers in de loontrekkende werkgelegenheid in Limburg in de zorgeconomie volgens subsector op 31/12/2010 Sectoren (nace 2008) Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten Vervaard. bestralingsapparatuur en elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens Vervaardiging van overige artikelen van edele metalen Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden Reparatie van elektronische en optische apparatuur Reparatie van elektrische apparatuur Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen Reparatie van andere apparatuur Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen Groothandel in farmaceutische producten Apotheken Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied Verhuur en lease van medisch en paramedisch materieel Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.) Ziekenfondsen en zorgkassen Activiteiten van Centra voor Leerlingbegeleiding (C.L.B.) Ziekenhuizen Praktijken van artsen en tandartsen Overige menselijke gezondheidszorg Verpleeginstellingen met huisvesting Inst. met huisv. vr pers. met mentale handicap of psych. probl. en vr drugs- en alcoholverslaafden Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting Maatschappelijke dienstverl. zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting TOTAAL ZORGECONOMIE

7 2. Niet-werkende werkzoekenden 2.1 Algemeen Op 31/12/2011 (tabel 3) zijn er in Limburg plussers of 26,8% van de in totaal nietwerkende werkzoekenden (nwwz). In Vlaanderen bedraagt dit ouderenaandeel 26,6% of van de nwwz. Ruim 1 op de 4 nwwz in Limburg is bijgevolg 50 jaar of ouder. Figuur 5 : Evolutie van het %-aandeel van de ouderen ( 50 jaar) in het totaal aantal nwwz Sinds eind 2007 is het aandeel van de ouderen onder de nwwz (figuur 5) toegenomen in Limburg met +0,4% en in Vlaanderen met +0,1%, waardoor nu ook de vergrijzing bij de nwwz in Limburg verder gevorderd is dan in Vlaanderen. Tabel 3 : Niet-werkende werkzoekende ouderen ( 50 jaar) op 31/12/2011 Oudere nwwz Totaal nwwz %-aandeel ouderen in totaal nwwz M V T M V T M V T LIMBURG ,5 30,0 26,8 VLAANDEREN ,8 28,5 26,6 Bron : VDAB Verwerking: ERSV-Limburg 2.2 Zorgeconomie Gemiddeld per maand kunnen we voor 2011, op basis van de VDAB-beroepsgroepen (tabel 4) medicus, paramedicus, verzorging en opvoeder, nwwz in Limburg beschouwen als potentiële zorgeconomiewerknemers, waarvan circa 1 op de 4 (426 of 25,6%) 50 jaar of ouder is. In Vlaanderen komt dit 50-plusaandeel op 22,3% (2.333 van ). Ook binnen deze mogelijke arbeidsreserve voor de zorgeconomie kent Limburg bijgevolg een grotere vergrijzingsgraad dan Vlaanderen. -6-

8 Tabel 4 : Nwwz-ouderen ( 50 jaar) potentieel geschikt voor de zorgeconomie jaargemiddelde 2011 %-aandeel ouderen in Oudere nwwz ( 50 jaar) Totaal nwwz totaal nwwz Limburg Vlaanderen Limburg Vlaanderen Limburg Vlaanderen Medicus ,5 18,2 Paramedicus, verzorging ,9 22,2 Opvoeder ,3 22,6 TOTAAL ,6 22,3 Bron : VDAB Verwerking: ERSV-Limburg De verhouding tussen het maandgemiddelde van de nwwz en het gemiddeld aantal openstaande vacatures per maand noemt men de spanningsgraad. Deze spanningsgraad, of m.a.w. het aantal nwwz per openstaande vacature, is een maatstaf voor het al of niet makkelijk invullen van vacatures binnen een regio of vakgebied, want hoe hoger de spanningsgraad, hoe gemakkelijker een vacature zal ingevuld worden door het groter aanbod aan werkzoekenden. Een hoge spanningsgraad wordt vanuit werkgeversperspectief als gunstig beschouwd; dit impliceert nl. minder knelpunten. Een heel krappe arbeidsmarkt wordt ervaren bij een spanningsgraad kleiner dan 4. Deze indicator moet evenwel met de nodige omzichtigheid geïnterpreteerd worden. De vacatures worden geregistreerd volgens de vestigingsplaats van het bedrijf, wat niet altijd overeen komt met de plaats van tewerkstelling. In kleine gebieden kan dit tot een vertekend beeld leiden. Het betreft hier de openstaande vacatures uit het normaal economisch circuit (NEC) zonder uitzendopdrachten. Door de uitzendopdrachten niet mee te tellen worden o.a. dubbeltellingen vermeden, zodat dit volgens de VDAB de beste indicator is om de toestand en evolutie op de vraagzijde van de arbeidsmarkt weer te geven. Figuur 6 : De spanningsgraden in jaargemiddelden (aantal NWWZ per openstaande vacature) In Limburg registreerde de VDAB in de loop van 2011 gemiddeld openstaande vacatures per maand. Afgezet tegen het gemiddeld aantal nwwz (27.897) geeft dit in 2011 voor Limburg een spanningsgraad van 5,5 nwwz per openstaande vacature (figuur 6 en tabel 5). Ten opzichte van Vlaanderen (3,5) is dit een betere score. De groep nwwz die potentieel geschikt is voor de zorgeconomie kent in 2011 een spanningsgraad van 4,6 in Limburg en 2,7 in Vlaanderen. Zowel in Limburg als Vlaanderen wordt de hoogste -7-

9 spanningsgraad binnen deze zorgeconomiegroep opgetekend bij de opvoeders (Limburg : 11,7 en Vlaanderen : 4,6) en de laagste bij de medici (2,1 en 2,3). De paramedici en verzorgers (4,1 en 2,3) vormen in beide regio s de overgrote meerderheid van de beschouwde arbeidsreserve in de zorgeconomie. Deze over het algemeen vrij lage spanningsgraden maken het niet gemakkelijk om vacatures ingevuld te krijgen, waardoor de kansen op tewerkstelling voor de ouderen zouden moeten toenemen. Tabel 5 : Nwwz, openstaande vacatures en spanningsgraden in jaargemiddelden Totaal nwwz Openstaande vacatures Spanningsgraad Limburg Vlaanderen Limburg Vlaanderen Limburg Vlaanderen Medicus ,1 2,3 Paramedicus, verzorging ,1 2,3 Opvoeder ,7 4,6 TOTAAL ZORGECONOMIE ,6 2,7 ALGEMEEN TOTAAL ,5 3,5 Bron : VDAB Verwerking: ERSV-Limburg -8-

10 Statistische bijlage Limburg Sectoren (nace 2008) Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten Vervaard. bestralingsapparatuur en elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens Vervaardiging van overige artikelen van edele metalen Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden Reparatie van elektronische en optische apparatuur Reparatie van elektrische apparatuur Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen Reparatie van andere apparatuur Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen Groothandel in farmaceutische producten Apotheken Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied Verhuur en lease van medisch en paramedisch materieel Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.) Ziekenfondsen en zorgkassen Activiteiten van Centra voor Leerlingbegeleiding (C.L.B.) Ziekenhuizen Praktijken van artsen en tandartsen Overige menselijke gezondheidszorg Verpleeginstellingen met huisvesting Inst. met huisv. vr pers. met mentale handicap of psych. probl. en vr drugs- en alcoholverslaafden Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting Maatschappelijke dienstverl. zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting TOTAAL ZORGECONOMIE De loontrekkende werkgelegenheid in de zorgeconomie volgens subsector en leeftijd op 31 december 2010 Limburg Sectoren (nace 2008) Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten 0,0 24,0 15,0 86,7 72,0 77,5 13,3 4,0 7,5 100,0 100,0 100,0 Vervaard. bestralingsapparatuur en elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens 27,3 22,2 25,5 48,5 61,1 52,9 24,2 16,7 21,6 100,0 100,0 100,0 Vervaardiging van overige artikelen van edele metalen NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden 28,3 17,9 23,4 40,6 66,0 52,6 31,1 16,0 24,0 100,0 100,0 100,0 Reparatie van elektronische en optische apparatuur NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT Reparatie van elektrische apparatuur 0,0 NVT 0,0 0,0 NVT 0,0 100,0 NVT 100,0 100,0 NVT 100,0 Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT Reparatie van andere apparatuur NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen 29,4 0,0 28,6 48,5 100,0 50,0 22,1 0,0 21,4 100,0 100,0 100,0 Groothandel in farmaceutische producten 22,3 14,5 18,6 61,5 67,9 64,6 16,1 17,7 16,9 100,0 100,0 100,0 Apotheken 19,8 30,4 29,2 34,1 48,5 46,8 46,2 21,1 24,0 100,0 100,0 100,0 Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels 18,2 27,7 25,3 68,2 55,4 58,6 13,6 16,9 16,1 100,0 100,0 100,0 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied 27,4 24,2 26,3 49,6 59,7 53,1 23,0 16,1 20,6 100,0 100,0 100,0 Verhuur en lease van medisch en paramedisch materieel 0,0 0,0 0,0 75,0 100,0 77,8 25,0 0,0 22,2 100,0 100,0 100,0 Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.) 18,3 17,1 17,4 48,7 54,4 53,1 33,0 28,5 29,5 100,0 100,0 100,0 Ziekenfondsen en zorgkassen 11,8 21,5 17,8 43,4 58,1 52,5 44,8 20,4 29,7 100,0 100,0 100,0 Activiteiten van Centra voor Leerlingbegeleiding (C.L.B.) 2,4 15,1 13,3 11,0 61,8 54,5 86,6 23,1 32,2 100,0 100,0 100,0 Ziekenhuizen 20,3 21,1 21,0 50,5 52,4 52,1 29,2 26,4 26,9 100,0 100,0 100,0 Praktijken van artsen en tandartsen 8,4 17,9 16,8 52,6 58,3 57,6 38,9 23,8 25,6 100,0 100,0 100,0 Overige menselijke gezondheidszorg 25,3 24,6 24,7 48,2 59,8 58,7 26,5 15,6 16,6 100,0 100,0 100,0 Verpleeginstellingen met huisvesting 18,2 19,5 19,4 49,3 53,3 53,0 32,5 27,2 27,7 100,0 100,0 100,0 Inst. met huisv. vr pers. met mentale handicap of psych. probl. en vr drugs- en alcoholverslaafden 18,7 22,9 21,9 44,5 53,1 51,2 36,8 24,0 26,8 100,0 100,0 100,0 Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap 22,6 26,2 25,8 49,8 55,5 55,0 27,6 18,3 19,2 100,0 100,0 100,0 Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting 19,5 27,6 25,6 52,5 53,5 53,3 28,0 18,8 21,1 100,0 100,0 100,0 Maatschappelijke dienstverl. zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten 14,3 14,6 14,6 60,4 56,7 56,8 25,3 28,7 28,6 100,0 100,0 100,0 Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting 14,2 17,0 16,5 55,0 58,7 58,0 30,8 24,3 25,5 100,0 100,0 100,0 TOTAAL ZORGECONOMIE 17,8 19,9 19,5 50,6 55,8 55,0 31,6 24,3 25,5 100,0 100,0 100,0 %-aandeel van de leeftijdsklassen per subsector inzake de loontrekkende werkgelegenheid in de zorgeconomie op 31 december 2010 NVT = niet van toepassing -9-

11 Vlaanderen Sectoren (nace 2008) Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten Vervaard. bestralingsapparatuur en elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens Vervaardiging van overige artikelen van edele metalen Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden Reparatie van elektronische en optische apparatuur Reparatie van elektrische apparatuur Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen Reparatie van andere apparatuur Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen Groothandel in farmaceutische producten Apotheken Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied Verhuur en lease van medisch en paramedisch materieel Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.) Ziekenfondsen en zorgkassen Activiteiten van Centra voor Leerlingbegeleiding (C.L.B.) Ziekenhuizen Praktijken van artsen en tandartsen Overige menselijke gezondheidszorg Verpleeginstellingen met huisvesting Inst. met huisv. vr pers. met mentale handicap of psych. probl. en vr drugs- en alcoholverslaafden Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting Maatschappelijke dienstverl. zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting TOTAAL ZORGECONOMIE De loontrekkende werkgelegenheid in de zorgeconomie volgens subsector en leeftijd op 31 december 2010 Vlaanderen Sectoren (nace 2008) Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten 11,5 14,3 12,8 65,8 70,0 67,8 22,8 15,8 19,4 100,0 100,0 100,0 Vervaard. bestralingsapparatuur en elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur 4,8 33,3 11,1 61,9 50,0 59,3 33,3 16,7 29,6 100,0 100,0 100,0 Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens 15,4 12,6 14,7 55,9 69,0 59,2 28,7 18,4 26,1 100,0 100,0 100,0 Vervaardiging van overige artikelen van edele metalen NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden 20,7 20,5 20,6 53,0 62,8 57,2 26,3 16,7 22,2 100,0 100,0 100,0 Reparatie van elektronische en optische apparatuur 16,7 25,0 18,4 56,7 62,5 57,9 26,7 12,5 23,7 100,0 100,0 100,0 Reparatie van elektrische apparatuur 16,0 0,0 14,8 28,0 100,0 33,3 56,0 0,0 51,9 100,0 100,0 100,0 Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen 11,4 10,3 11,4 32,1 51,3 32,5 56,5 38,5 56,1 100,0 100,0 100,0 Reparatie van andere apparatuur 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen 19,1 11,8 18,3 58,6 72,9 60,3 22,3 15,3 21,5 100,0 100,0 100,0 Groothandel in farmaceutische producten 13,9 15,2 14,6 64,3 70,5 67,3 21,8 14,3 18,2 100,0 100,0 100,0 Apotheken 24,3 24,3 24,3 36,6 51,2 49,6 39,1 24,4 26,1 100,0 100,0 100,0 Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels 16,1 35,2 29,4 56,5 51,0 52,6 27,4 13,8 17,9 100,0 100,0 100,0 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied 16,2 21,7 18,6 63,3 67,3 65,1 20,5 11,1 16,3 100,0 100,0 100,0 Verhuur en lease van medisch en paramedisch materieel 18,8 14,8 16,9 56,3 66,7 61,0 25,0 18,5 22,0 100,0 100,0 100,0 Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.) 19,6 17,5 18,0 51,2 55,3 54,2 29,3 27,2 27,8 100,0 100,0 100,0 Ziekenfondsen en zorgkassen 11,6 19,9 17,4 48,6 57,1 54,5 39,8 23,0 28,1 100,0 100,0 100,0 Activiteiten van Centra voor Leerlingbegeleiding (C.L.B.) 3,7 11,7 10,5 27,9 60,4 55,4 68,4 27,9 34,1 100,0 100,0 100,0 Ziekenhuizen 18,8 19,8 19,6 50,3 53,4 52,8 30,9 26,8 27,6 100,0 100,0 100,0 Praktijken van artsen en tandartsen 11,7 16,0 15,5 48,3 56,4 55,4 40,0 27,6 29,1 100,0 100,0 100,0 Overige menselijke gezondheidszorg 23,5 20,0 20,5 48,9 59,0 57,6 27,6 21,0 21,9 100,0 100,0 100,0 Verpleeginstellingen met huisvesting 17,7 18,2 18,1 48,5 51,9 51,5 33,9 30,0 30,4 100,0 100,0 100,0 Inst. met huisv. vr pers. met mentale handicap of psych. probl. en vr drugs- en alcoholverslaafden 19,5 24,4 23,3 45,8 52,6 51,1 34,7 23,0 25,5 100,0 100,0 100,0 Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap 21,1 24,3 23,9 50,6 54,1 53,7 28,3 21,6 22,3 100,0 100,0 100,0 Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting 20,6 29,4 26,9 51,2 50,3 50,6 28,2 20,3 22,5 100,0 100,0 100,0 Maatschappelijke dienstverl. zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten 15,9 13,3 13,4 54,1 59,3 59,1 30,0 27,4 27,5 100,0 100,0 100,0 Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting 17,6 20,7 19,9 54,4 56,3 55,8 28,0 22,9 24,3 100,0 100,0 100,0 TOTAAL ZORGECONOMIE 17,5 20,0 19,4 53,1 55,5 55,0 29,4 24,5 25,5 100,0 100,0 100,0 %-aandeel van de leeftijdsklassen per subsector inzake de loontrekkende werkgelegenheid in de zorgeconomie op 31 december 2010 NVT = niet van toepassing -10-

12 België Sectoren (nace 2008) Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten Vervaard. bestralingsapparatuur en elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens Vervaardiging van overige artikelen van edele metalen Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden Reparatie van elektronische en optische apparatuur Reparatie van elektrische apparatuur Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen Reparatie van andere apparatuur Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen Groothandel in farmaceutische producten Apotheken Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied Verhuur en lease van medisch en paramedisch materieel Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.) Ziekenfondsen en zorgkassen Activiteiten van Centra voor Leerlingbegeleiding (C.L.B.) Ziekenhuizen Praktijken van artsen en tandartsen Overige menselijke gezondheidszorg Verpleeginstellingen met huisvesting Inst. met huisv. vr pers. met mentale handicap of psych. probl. en vr drugs- en alcoholverslaafden Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting Maatschappelijke dienstverl. zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting TOTAAL ZORGECONOMIE De loontrekkende werkgelegenheid in de zorgeconomie volgens subsector en leeftijd op 31 december 2010 België Sectoren (nace 2008) Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten 15,0 15,6 15,3 67,4 69,9 68,6 17,6 14,4 16,1 100,0 100,0 100,0 Vervaard. bestralingsapparatuur en elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur 19,5 21,2 19,9 63,2 64,4 63,5 17,3 14,4 16,6 100,0 100,0 100,0 Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens 16,9 12,3 15,6 55,4 71,9 60,2 27,7 15,8 24,2 100,0 100,0 100,0 Vervaardiging van overige artikelen van edele metalen NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden 22,2 19,8 21,1 53,1 61,5 57,0 24,7 18,7 21,9 100,0 100,0 100,0 Reparatie van elektronische en optische apparatuur 16,7 25,0 18,4 56,7 62,5 57,9 26,7 12,5 23,7 100,0 100,0 100,0 Reparatie van elektrische apparatuur 13,2 55,6 21,3 34,2 44,4 36,2 52,6 0,0 42,6 100,0 100,0 100,0 Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen 10,0 10,5 10,1 34,2 48,6 34,5 55,8 41,0 55,4 100,0 100,0 100,0 Reparatie van andere apparatuur 0,0 50,0 12,5 66,7 50,0 62,5 33,3 0,0 25,0 100,0 100,0 100,0 Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen 19,5 11,6 18,5 57,7 70,4 59,4 22,8 18,0 22,2 100,0 100,0 100,0 Groothandel in farmaceutische producten 13,3 14,5 13,9 64,1 68,7 66,4 22,6 16,9 19,7 100,0 100,0 100,0 Apotheken 23,7 23,3 23,3 43,1 52,0 50,9 33,2 24,8 25,8 100,0 100,0 100,0 Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels 18,1 33,9 28,7 56,3 50,9 52,7 25,6 15,2 18,6 100,0 100,0 100,0 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied 26,0 32,3 28,8 56,3 56,6 56,5 17,7 11,1 14,7 100,0 100,0 100,0 Verhuur en lease van medisch en paramedisch materieel 23,8 14,8 19,7 60,3 72,2 65,8 15,9 13,0 14,5 100,0 100,0 100,0 Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.) 20,7 18,2 19,0 55,0 55,9 55,6 24,2 25,9 25,4 100,0 100,0 100,0 Ziekenfondsen en zorgkassen 11,8 18,0 16,0 49,6 56,0 53,9 38,6 26,0 30,1 100,0 100,0 100,0 Activiteiten van Centra voor Leerlingbegeleiding (C.L.B.) 7,8 13,5 12,5 44,6 55,3 53,4 47,6 31,2 34,0 100,0 100,0 100,0 Ziekenhuizen 19,0 19,1 19,1 51,6 53,2 52,9 29,4 27,7 28,0 100,0 100,0 100,0 Praktijken van artsen en tandartsen 12,6 15,2 14,9 49,8 56,0 55,2 37,7 28,8 29,9 100,0 100,0 100,0 Overige menselijke gezondheidszorg 25,3 19,7 20,6 48,2 56,6 55,3 26,6 23,6 24,1 100,0 100,0 100,0 Verpleeginstellingen met huisvesting 17,4 17,2 17,2 51,7 53,4 53,2 30,9 29,4 29,6 100,0 100,0 100,0 Inst. met huisv. vr pers. met mentale handicap of psych. probl. en vr drugs- en alcoholverslaafden 20,5 23,9 23,0 48,7 52,5 51,6 30,8 23,6 25,4 100,0 100,0 100,0 Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap 21,1 23,8 23,5 54,1 55,6 55,4 24,8 20,6 21,1 100,0 100,0 100,0 Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting 19,2 27,4 24,9 54,0 50,4 51,5 26,8 22,2 23,6 100,0 100,0 100,0 Maatschappelijke dienstverl. zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten 17,0 13,7 13,8 54,2 59,9 59,7 28,8 26,4 26,5 100,0 100,0 100,0 Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting 17,0 21,3 20,2 55,8 56,1 56,0 27,2 22,6 23,8 100,0 100,0 100,0 TOTAAL ZORGECONOMIE 18,1 19,8 19,4 54,3 55,5 55,2 27,6 24,7 25,3 100,0 100,0 100,0 %-aandeel van de leeftijdsklassen per subsector inzake de loontrekkende werkgelegenheid in de zorgeconomie op 31 december 2010 NVT = niet van toepassing -11-

13 Limburg Sectoren (nace 2003) jaar jaar 50 jaar en meer Totaal Productie radioactieve elementen voor medisch gebruik Vervaard. farmaceutische prod. en chemische en botanische prod. voor medicinaal gebruik Vervaardiging van rubberen handschoenen voor medisch gebruik Reparatie van distilleertoestellen en centrifuges voor laboratoria Vervaardiging medische apparatuur en instrumenten en van orthopedische artikelen Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur Vervaardiging van brillen Vervaardiging van invalidenwagens Vervaardiging van katalysatoren en laboratoriumartikelen van edele metalen Groothandel in farmaceutische producten Apothekers Detailhandel in medische en orthopedische artikelen Verhuur van medisch en paramedisch materieel Speur- en ontwikkelingswerk O.C.M.W's Ziekenfondsen en verzorgingskassen Ziekenhuizen Medische praktijken Tandartspraktijken Medische laboratoria Ziekenvervoer Paramedische activiteiten exclusief kinesitherapeuten Kinesitherapeuten (fysiotherapeuten) Bloedbanken, organenbanken en dergelijke Overige activiteiten i.v.m. gezondheidszorg Instituten voor gehandicapte minderjarigen Weeshuizen Instituten voor probleemkinderen Instituten voor gehandicapte volwassenen Rust- en verzorgingstehuizen Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting, n.e.g Kinderdagverblijven, onthaalmoeders en overige kinderopvang, ook vr gehandicapte kinderen Beschuttende werkplaatsen Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g TOTAAL ZORGECONOMIE De loontrekkende werkgelegenheid in de zorgeconomie volgens subsector en leeftijd op 31 december 2007 Limburg Sectoren (nace 2003) Productie radioactieve elementen voor medisch gebruik NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT Vervaard. farmaceutische prod. en chemische en botanische prod. voor medicinaal gebruik 22,2 44,0 34,9 77,8 48,0 60,5 0,0 8,0 4,7 100,0 100,0 100,0 Vervaardiging van rubberen handschoenen voor medisch gebruik 21,0 11,9 19,0 65,7 73,0 67,3 13,3 15,1 13,7 100,0 100,0 100,0 Reparatie van distilleertoestellen en centrifuges voor laboratoria 12,5 NVT 12,5 50,0 NVT 50,0 37,5 NVT 37,5 100,0 NVT 100,0 Vervaardiging medische apparatuur en instrumenten en van orthopedische artikelen 25,0 25,6 25,3 43,9 64,1 54,3 31,1 10,3 20,4 100,0 100,0 100,0 Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur 17,9 7,9 14,2 64,2 83,3 71,3 17,9 8,8 14,5 100,0 100,0 100,0 Vervaardiging van brillen 25,0 0,0 20,0 50,0 0,0 40,0 25,0 100,0 40,0 100,0 100,0 100,0 Vervaardiging van invalidenwagens 0,0 NVT 0,0 100,0 NVT 100,0 0,0 NVT 0,0 100,0 NVT 100,0 Vervaardiging van katalysatoren en laboratoriumartikelen van edele metalen NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT Groothandel in farmaceutische producten 31,9 17,5 25,3 53,4 71,6 61,7 14,7 10,9 13,0 100,0 100,0 100,0 Apothekers 17,8 27,8 26,5 38,9 51,7 50,1 43,3 20,5 23,4 100,0 100,0 100,0 Detailhandel in medische en orthopedische artikelen 10,0 27,5 22,5 70,0 62,7 64,8 20,0 9,8 12,7 100,0 100,0 100,0 Verhuur van medisch en paramedisch materieel 20,0 NVT 20,0 60,0 NVT 60,0 20,0 NVT 20,0 100,0 NVT 100,0 Speur- en ontwikkelingswerk 28,7 26,4 27,7 53,5 59,7 56,1 17,8 13,9 16,2 100,0 100,0 100,0 O.C.M.W's 24,1 15,3 17,2 39,4 60,8 56,0 36,5 23,9 26,8 100,0 100,0 100,0 Ziekenfondsen en verzorgingskassen 14,1 29,1 22,9 49,5 54,7 52,6 36,4 16,2 24,5 100,0 100,0 100,0 Ziekenhuizen 17,7 21,8 21,0 51,3 55,3 54,6 31,0 22,9 24,4 100,0 100,0 100,0 Medische praktijken 10,7 17,1 16,1 56,8 62,5 61,6 32,5 20,4 22,3 100,0 100,0 100,0 Tandartspraktijken 0,0 14,9 14,5 75,0 64,5 64,8 25,0 20,6 20,7 100,0 100,0 100,0 Medische laboratoria 10,8 13,4 12,9 40,5 70,9 64,3 48,6 15,7 22,8 100,0 100,0 100,0 Ziekenvervoer 28,1 40,0 31,9 46,9 53,3 48,9 25,0 6,7 19,1 100,0 100,0 100,0 Paramedische activiteiten exclusief kinesitherapeuten 23,1 22,8 22,8 67,7 66,7 66,7 9,2 10,5 10,4 100,0 100,0 100,0 Kinesitherapeuten (fysiotherapeuten) 14,3 35,0 31,6 28,6 58,9 54,0 57,1 6,1 14,4 100,0 100,0 100,0 Bloedbanken, organenbanken en dergelijke NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT Overige activiteiten i.v.m. gezondheidszorg NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT Instituten voor gehandicapte minderjarigen 17,0 23,0 21,6 49,2 60,0 57,6 33,8 17,1 20,7 100,0 100,0 100,0 Weeshuizen NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT Instituten voor probleemkinderen 20,9 30,8 28,5 45,9 52,6 51,0 33,1 16,6 20,5 100,0 100,0 100,0 Instituten voor gehandicapte volwassenen 20,5 23,7 23,1 48,5 57,7 55,8 31,0 18,6 21,1 100,0 100,0 100,0 Rust- en verzorgingstehuizen 16,6 24,0 23,3 55,7 59,5 59,2 27,8 16,5 17,5 100,0 100,0 100,0 Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting, n.e.g. 23,4 32,9 30,1 58,8 51,1 53,3 17,9 16,0 16,6 100,0 100,0 100,0 Kinderdagverblijven, onthaalmoeders en overige kinderopvang, ook vr gehandicapte kinderen 15,6 18,4 18,3 51,8 57,3 57,2 32,6 24,2 24,5 100,0 100,0 100,0 Beschuttende werkplaatsen 13,9 17,6 15,5 58,9 61,7 60,1 27,2 20,7 24,4 100,0 100,0 100,0 Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g. 18,2 19,4 19,2 56,0 61,5 60,6 25,8 19,2 20,2 100,0 100,0 100,0 TOTAAL ZORGECONOMIE 18,2 21,4 20,7 54,5 59,1 58,1 27,4 19,6 21,1 100,0 100,0 100,0 %-aandeel van de leeftijdsklassen per subsector inzake de loontrekkende werkgelegenheid in de zorgeconomie op 31 december 2007 NVT = niet van toepassing -12-

14 Vlaanderen Sectoren (nace 2003) jaar jaar 50 jaar en meer Totaal Productie radioactieve elementen voor medisch gebruik Vervaard. farmaceutische prod. en chemische en botanische prod. voor medicinaal gebruik Vervaardiging van rubberen handschoenen voor medisch gebruik Reparatie van distilleertoestellen en centrifuges voor laboratoria Vervaardiging medische apparatuur en instrumenten en van orthopedische artikelen Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur Vervaardiging van brillen Vervaardiging van invalidenwagens Vervaardiging van katalysatoren en laboratoriumartikelen van edele metalen Groothandel in farmaceutische producten Apothekers Detailhandel in medische en orthopedische artikelen Verhuur van medisch en paramedisch materieel Speur- en ontwikkelingswerk O.C.M.W's Ziekenfondsen en verzorgingskassen Ziekenhuizen Medische praktijken Tandartspraktijken Medische laboratoria Ziekenvervoer Paramedische activiteiten exclusief kinesitherapeuten Kinesitherapeuten (fysiotherapeuten) Bloedbanken, organenbanken en dergelijke Overige activiteiten i.v.m. gezondheidszorg Instituten voor gehandicapte minderjarigen Weeshuizen Instituten voor probleemkinderen Instituten voor gehandicapte volwassenen Rust- en verzorgingstehuizen Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting, n.e.g Kinderdagverblijven, onthaalmoeders en overige kinderopvang, ook vr gehandicapte kinderen Beschuttende werkplaatsen Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g TOTAAL ZORGECONOMIE De loontrekkende werkgelegenheid in de zorgeconomie volgens subsector en leeftijd op 31 december 2007 Vlaanderen Sectoren (nace 2003) Productie radioactieve elementen voor medisch gebruik 15,0 7,1 13,4 49,6 56,3 51,0 35,4 36,6 35,6 100,0 100,0 100,0 Vervaard. farmaceutische prod. en chemische en botanische prod. voor medicinaal gebruik 14,4 21,3 17,7 66,1 66,2 66,2 19,4 12,5 16,1 100,0 100,0 100,0 Vervaardiging van rubberen handschoenen voor medisch gebruik 18,0 16,7 17,7 64,2 68,5 65,0 17,8 14,8 17,2 100,0 100,0 100,0 Reparatie van distilleertoestellen en centrifuges voor laboratoria 34,6 6,7 32,1 49,0 73,3 51,2 16,3 20,0 16,7 100,0 100,0 100,0 Vervaardiging medische apparatuur en instrumenten en van orthopedische artikelen 22,0 23,5 22,6 54,3 64,7 58,5 23,7 11,8 18,9 100,0 100,0 100,0 Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur 23,6 17,2 21,2 61,2 70,0 64,5 15,2 12,8 14,3 100,0 100,0 100,0 Vervaardiging van brillen 32,5 31,5 31,9 59,8 56,9 58,1 7,7 11,6 10,1 100,0 100,0 100,0 Vervaardiging van invalidenwagens 13,3 12,1 12,9 68,7 69,7 69,0 18,1 18,2 18,1 100,0 100,0 100,0 Vervaardiging van katalysatoren en laboratoriumartikelen van edele metalen 11,4 9,4 10,5 50,0 68,8 57,9 38,6 21,9 31,6 100,0 100,0 100,0 Groothandel in farmaceutische producten 16,7 20,1 18,4 64,6 68,5 66,5 18,6 11,3 15,1 100,0 100,0 100,0 Apothekers 21,6 22,8 22,7 34,6 55,5 53,1 43,8 21,7 24,2 100,0 100,0 100,0 Detailhandel in medische en orthopedische artikelen 16,7 37,1 30,2 59,9 51,8 54,5 23,3 11,2 15,3 100,0 100,0 100,0 Verhuur van medisch en paramedisch materieel 16,2 17,4 16,9 70,3 67,4 68,7 13,5 15,2 14,5 100,0 100,0 100,0 Speur- en ontwikkelingswerk 19,6 27,9 23,3 60,8 63,1 61,8 19,7 9,0 14,9 100,0 100,0 100,0 O.C.M.W's 22,7 18,7 19,6 47,5 58,3 55,8 29,8 23,1 24,6 100,0 100,0 100,0 Ziekenfondsen en verzorgingskassen 12,8 24,0 20,5 55,5 58,5 57,6 31,6 17,5 21,9 100,0 100,0 100,0 Ziekenhuizen 17,9 20,7 20,1 53,7 57,0 56,4 28,4 22,3 23,5 100,0 100,0 100,0 Medische praktijken 12,3 16,0 15,5 50,7 59,4 58,2 37,0 24,5 26,4 100,0 100,0 100,0 Tandartspraktijken 11,5 18,3 18,1 76,9 63,8 64,1 11,5 17,9 17,8 100,0 100,0 100,0 Medische laboratoria 24,0 21,8 22,3 48,2 58,3 56,1 27,8 20,0 21,7 100,0 100,0 100,0 Ziekenvervoer 33,8 32,8 33,5 46,7 46,9 46,8 19,5 20,3 19,8 100,0 100,0 100,0 Paramedische activiteiten exclusief kinesitherapeuten 23,1 21,1 21,2 54,4 63,5 62,9 22,5 15,4 15,9 100,0 100,0 100,0 Kinesitherapeuten (fysiotherapeuten) 6,0 17,5 14,6 50,9 61,9 59,2 43,1 20,6 26,3 100,0 100,0 100,0 Bloedbanken, organenbanken en dergelijke 13,6 11,9 12,3 50,0 51,6 51,2 36,4 36,6 36,5 100,0 100,0 100,0 Overige activiteiten i.v.m. gezondheidszorg 16,7 16,2 16,3 50,0 56,8 55,8 33,3 27,0 27,9 100,0 100,0 100,0 Instituten voor gehandicapte minderjarigen 19,5 25,6 24,3 48,3 55,4 53,9 32,2 19,0 21,8 100,0 100,0 100,0 Weeshuizen NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT Instituten voor probleemkinderen 23,2 32,4 29,5 50,9 51,3 51,2 25,9 16,3 19,3 100,0 100,0 100,0 Instituten voor gehandicapte volwassenen 19,6 26,1 24,8 54,0 57,7 57,0 26,4 16,1 18,2 100,0 100,0 100,0 Rust- en verzorgingstehuizen 18,7 22,5 22,1 54,3 58,0 57,6 27,0 19,5 20,3 100,0 100,0 100,0 Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting, n.e.g. 19,8 26,9 25,0 56,9 56,2 56,4 23,3 16,9 18,6 100,0 100,0 100,0 Kinderdagverblijven, onthaalmoeders en overige kinderopvang, ook vr gehandicapte kinderen 22,9 23,2 23,2 53,1 54,9 54,9 24,0 21,8 21,9 100,0 100,0 100,0 Beschuttende werkplaatsen 18,2 20,0 19,0 57,4 61,2 59,0 24,4 18,9 22,0 100,0 100,0 100,0 Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g. 18,7 17,6 17,8 56,0 62,6 61,5 25,4 19,8 20,8 100,0 100,0 100,0 TOTAAL ZORGECONOMIE 18,3 21,1 20,4 56,2 59,0 58,4 25,4 20,0 21,2 100,0 100,0 100,0 %-aandeel van de leeftijdsklassen per subsector inzake de loontrekkende werkgelegenheid in de zorgeconomie op 31 december 2007 NVT = niet van toepassing -13-

15 België Sectoren (nace 2003) jaar jaar 50 jaar en meer Totaal Productie radioactieve elementen voor medisch gebruik Vervaard. farmaceutische prod. en chemische en botanische prod. voor medicinaal gebruik Vervaardiging van rubberen handschoenen voor medisch gebruik Reparatie van distilleertoestellen en centrifuges voor laboratoria Vervaardiging medische apparatuur en instrumenten en van orthopedische artikelen Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur Vervaardiging van brillen Vervaardiging van invalidenwagens Vervaardiging van katalysatoren en laboratoriumartikelen van edele metalen Groothandel in farmaceutische producten Apothekers Detailhandel in medische en orthopedische artikelen Verhuur van medisch en paramedisch materieel Speur- en ontwikkelingswerk O.C.M.W's Ziekenfondsen en verzorgingskassen Ziekenhuizen Medische praktijken Tandartspraktijken Medische laboratoria Ziekenvervoer Paramedische activiteiten exclusief kinesitherapeuten Kinesitherapeuten (fysiotherapeuten) Bloedbanken, organenbanken en dergelijke Overige activiteiten i.v.m. gezondheidszorg Instituten voor gehandicapte minderjarigen Weeshuizen Instituten voor probleemkinderen Instituten voor gehandicapte volwassenen Rust- en verzorgingstehuizen Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting, n.e.g Kinderdagverblijven, onthaalmoeders en overige kinderopvang, ook vr gehandicapte kinderen Beschuttende werkplaatsen Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g TOTAAL ZORGECONOMIE De loontrekkende werkgelegenheid in de zorgeconomie volgens subsector en leeftijd op 31 december 2007 België Sectoren (nace 2003) Productie radioactieve elementen voor medisch gebruik 19,9 11,4 18,4 51,3 56,6 52,2 28,8 31,9 29,4 100,0 100,0 100,0 Vervaard. farmaceutische prod. en chemische en botanische prod. voor medicinaal gebruik 18,4 20,6 19,4 66,1 66,7 66,4 15,5 12,6 14,2 100,0 100,0 100,0 Vervaardiging van rubberen handschoenen voor medisch gebruik 18,2 16,7 17,9 62,4 65,0 62,9 19,4 18,3 19,2 100,0 100,0 100,0 Reparatie van distilleertoestellen en centrifuges voor laboratoria 27,2 7,0 24,2 50,8 58,1 51,9 22,0 34,9 23,9 100,0 100,0 100,0 Vervaardiging medische apparatuur en instrumenten en van orthopedische artikelen 24,2 23,1 23,7 53,4 62,5 57,5 22,4 14,4 18,8 100,0 100,0 100,0 Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur 23,2 16,9 21,0 60,9 68,8 63,7 15,9 14,2 15,3 100,0 100,0 100,0 Vervaardiging van brillen 32,5 30,8 31,5 60,0 57,8 58,7 7,5 11,4 9,8 100,0 100,0 100,0 Vervaardiging van invalidenwagens 14,8 17,8 15,8 68,2 68,9 68,4 17,0 13,3 15,8 100,0 100,0 100,0 Vervaardiging van katalysatoren en laboratoriumartikelen van edele metalen 10,4 9,1 9,9 52,1 66,7 58,0 37,5 24,2 32,1 100,0 100,0 100,0 Groothandel in farmaceutische producten 15,9 18,6 17,3 63,9 67,5 65,7 20,2 13,9 17,0 100,0 100,0 100,0 Apothekers 23,0 23,2 23,2 42,6 54,2 52,9 34,3 22,5 23,9 100,0 100,0 100,0 Detailhandel in medische en orthopedische artikelen 21,7 31,7 28,1 56,7 53,5 54,6 21,7 14,7 17,2 100,0 100,0 100,0 Verhuur van medisch en paramedisch materieel 19,6 16,9 18,1 67,4 69,5 68,6 13,0 13,6 13,3 100,0 100,0 100,0 Speur- en ontwikkelingswerk 29,2 36,7 32,5 53,4 53,2 53,3 17,5 10,1 14,2 100,0 100,0 100,0 O.C.M.W's 23,1 18,7 20,0 53,5 58,0 56,7 23,4 23,4 23,4 100,0 100,0 100,0 Ziekenfondsen en verzorgingskassen 13,0 20,7 18,1 54,1 57,9 56,6 32,9 21,4 25,3 100,0 100,0 100,0 Ziekenhuizen 18,3 19,8 19,5 54,8 56,7 56,3 27,0 23,5 24,2 100,0 100,0 100,0 Medische praktijken 11,7 15,3 14,7 51,8 58,3 57,2 36,5 26,4 28,0 100,0 100,0 100,0 Tandartspraktijken 18,3 17,3 17,3 61,7 62,8 62,7 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 100,0 Medische laboratoria 21,7 19,8 20,3 49,5 55,4 53,9 28,8 24,7 25,7 100,0 100,0 100,0 Ziekenvervoer 36,0 34,9 35,7 46,3 46,5 46,3 17,8 18,6 18,0 100,0 100,0 100,0 Paramedische activiteiten exclusief kinesitherapeuten 23,6 21,8 21,9 53,5 61,7 61,1 22,9 16,5 17,0 100,0 100,0 100,0 Kinesitherapeuten (fysiotherapeuten) 5,1 18,3 14,6 47,5 58,5 55,4 47,5 23,2 29,9 100,0 100,0 100,0 Bloedbanken, organenbanken en dergelijke 16,3 12,8 13,8 48,3 49,1 48,9 35,3 38,2 37,3 100,0 100,0 100,0 Overige activiteiten i.v.m. gezondheidszorg 14,3 18,8 18,3 57,1 53,6 54,0 28,6 27,7 27,8 100,0 100,0 100,0 Instituten voor gehandicapte minderjarigen 18,8 22,9 21,9 49,9 55,6 54,2 31,3 21,5 23,9 100,0 100,0 100,0 Weeshuizen 20,0 17,5 18,2 46,7 58,3 55,2 33,3 24,2 26,7 100,0 100,0 100,0 Instituten voor probleemkinderen 22,0 27,9 26,1 53,8 52,2 52,7 24,2 19,8 21,2 100,0 100,0 100,0 Instituten voor gehandicapte volwassenen 21,4 25,4 24,4 55,2 57,5 56,9 23,4 17,1 18,7 100,0 100,0 100,0 Rust- en verzorgingstehuizen 19,6 22,7 22,3 56,8 58,2 58,0 23,6 19,1 19,6 100,0 100,0 100,0 Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting, n.e.g. 18,7 26,6 24,3 60,2 56,3 57,4 21,1 17,1 18,3 100,0 100,0 100,0 Kinderdagverblijven, onthaalmoeders en overige kinderopvang, ook vr gehandicapte kinderen 27,0 23,6 23,8 52,2 54,9 54,8 20,8 21,5 21,5 100,0 100,0 100,0 Beschuttende werkplaatsen 17,0 19,1 17,8 59,6 60,7 60,1 23,4 20,2 22,1 100,0 100,0 100,0 Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g. 17,9 17,7 17,8 56,6 61,6 60,7 25,5 20,7 21,6 100,0 100,0 100,0 TOTAAL ZORGECONOMIE 19,1 20,7 20,3 56,8 58,3 58,0 24,1 20,9 21,7 100,0 100,0 100,0 %-aandeel van de leeftijdsklassen per subsector inzake de loontrekkende werkgelegenheid in de zorgeconomie op 31 december

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de logistiek

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de logistiek De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de logistiek APRIL 2012 INHOUD Blz 1. Loontrekkende werkgelegenheid 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Hoofdsectoren 2 1.3 Logistiek 3 1.3.1 Algemeen 3 1.3.2 Limburgse

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de bouw

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de bouw De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt in de bouw MAART 2012 INHOUD Blz 1. Loontrekkende werkgelegenheid 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Hoofdsectoren 2 1.3 Bouwnijverheid 3 1.3.1 Algemeen 3 1.3.2 Limburgse

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt SEPTEMBER 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt FEBRUARI 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief)

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) BIJLAGE 1 BIJ HET KB TARIFERING - INDELING WERKGEVERS IN 5 TARIEFGROEPEN VOLGENS HOOFDACTIVITEIT tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) 1 Uitgeverijen 58 1 Ontwerpen en programmeren

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING VDAB SECTORRAPPORT SECTOR MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING SECTORRAPPORT MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten:

Nadere informatie

Medische sector West-Vlaanderen Werkt 1, 2010

Medische sector West-Vlaanderen Werkt 1, 2010 De medische sector in West-Vlaanderen Jens Vannieuwenhuyse sociaaleconomisch beleid, WES Door zijn grote diversiteit aan diensten en beroepen heeft de medische sector een belangrijke economische betekenis

Nadere informatie

Lokale besturen 2008

Lokale besturen 2008 SECTORFOTO Lokale besturen 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs

Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs Algemeen overzicht : Resoc-Serr Midden-West West-Vlaanderen NWWZ (2004) : 5989 Werkloosheidsgraad : 5,45 5989 werklozen Werkzaamheidsgraad : 72,67 102026 werkenden Activiteitsgraad

Nadere informatie

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JANUARI 2015. 3 e kwartaal 2014

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JANUARI 2015. 3 e kwartaal 2014 Limburgradar Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JANUARI 2015 3 e kwartaal 2014 3 e kwartaal 2013 De Limburgradar geeft driemaandelijks een actuele stand van zaken van de Limburgse

Nadere informatie

Statistieken. Een blik op de tewerkstelling in de paritaire comités van de metaalsector

Statistieken. Een blik op de tewerkstelling in de paritaire comités van de metaalsector Statistieken Een blik op de tewerkstelling in de paritaire comités van de metaalsector Vanderbiesen, W. (2006). Sectorrapport: metaal. Een analyse van de RSZ-tewerkstelling op basis van de paritaire comités

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen in Midden-Holland minder sterk In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Midden-Holland nagenoeg gelijk. Van alle

Nadere informatie

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie MEI 2014. 4 e kwartaal 2013

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie MEI 2014. 4 e kwartaal 2013 Limburgradar Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie MEI 2014 4 e kwartaal 2013 4 e kwartaal 2012 De Limburgradar geeft driemaandelijks een actuele stand van zaken van de Limburgse economie.

Nadere informatie

ECONOMISCH. KANSENGROEPEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT Een cijfermatige analyse EEN UITGAVE VAN POM-ERSV LIMBURG

ECONOMISCH. KANSENGROEPEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT Een cijfermatige analyse EEN UITGAVE VAN POM-ERSV LIMBURG ECONOMISCH 215.3RAPPORT KANSENGROEPEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT Een cijfermatige analyse EEN UITGAVE VAN POM-ERSV LIMBURG VOORWOORD Eind november 215 telt 31.8 niet-werkende werkzoekenden, een daling

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2017

De arbeidsmarkt in april 2017 De arbeidsmarkt in april 2017 Datum: 10 mei 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2017

De arbeidsmarkt in mei 2017 De arbeidsmarkt in mei 2017 Datum: 6 juni 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen vlakt af In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Haaglanden en Zuid- Holland Centraal nagenoeg

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in januari 2017

De arbeidsmarkt in januari 2017 De arbeidsmarkt in januari 2017 Datum: 7 februari 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche januari 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2017

De arbeidsmarkt in februari 2017 De arbeidsmarkt in februari 2017 Datum: 8 maart 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie OKTOBER e kwartaal 2014

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie OKTOBER e kwartaal 2014 Limburgradar Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie OKTOBER 2014 2 e kwartaal 2014 2 e kwartaal 2013 De Limburgradar geeft driemaandelijks een actuele stand van zaken van de Limburgse

Nadere informatie

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JANUARI e kwartaal 2013

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JANUARI e kwartaal 2013 Limburgradar Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JANUARI 2014 3 e kwartaal 2013 3 e kwartaal 2012 De Limburgradar geeft driemaandelijks een actuele stand van zaken van de Limburgse

Nadere informatie

VERSO- Cahier 2/ 2014 Profiel van de medewerkers in de social profit

VERSO- Cahier 2/ 2014 Profiel van de medewerkers in de social profit VERSO- Cahier 2/ 2014 Profiel van de medewerkers in de social profit Een beschrijvende analyse van de kenmerken van de social profitmedewerker Voor vragen en toelichting dirk.malfait@verso-net.be Zie verder

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2010 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

Regio Maasland SITUATIE IN LIMBURG

Regio Maasland SITUATIE IN LIMBURG Regio Maasland SITUATIE IN LIMBURG De werkloosheidsgraad, het aandeel werkzoekenden in de beroepsbevolking, in Limburg bedraagt in januari 2017 7,6% en ligt in lijn met Vlaanderen, waar deze graad 7,4%

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2017

De arbeidsmarkt in augustus 2017 De arbeidsmarkt in augustus 2017 Datum: 7 september 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

7 Andere primaire en secundaire sectoren

7 Andere primaire en secundaire sectoren 7 Andere primaire en secundaire sectoren A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart

Nadere informatie

STEEKKAART Toelichting Indicator Datum Bron Toelichting

STEEKKAART Toelichting Indicator Datum Bron Toelichting STEEKKAART 2013 - Toelichting Indicator Datum Bron Toelichting DEMOGRAFIE Totale bevolking 1/1/2012 ADSEI Evolutie bevolking 2001-2011 1/1/2002-1/1/2012 ADSEI Aandeel niet-belgen in totale bevolking 1/1/2012

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, augustus 2017 WW-uitkeringen in Holland Rijnland dalen minder sterk In augustus daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland licht. In de regio

Nadere informatie

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 september 2007 Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming Vormingsinspanningen van Belgische ondernemingen in 2005 62,5%

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juli 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juli 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt i 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting 10 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft

Nadere informatie

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie. Lanceringseditie. 1 e kwartaal 2013

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie. Lanceringseditie. 1 e kwartaal 2013 Limburgradar Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie Lanceringseditie 1 e kwartaal 2013 1 e kwartaal 2012 De Limburgradar geeft driemaandelijks een actuele stand van zaken van de Limburgse

Nadere informatie

Foto van de lokale arbeidsmarkt

Foto van de lokale arbeidsmarkt Regioscan West-Vlaanderen Werkt 1, Foto van de lokale arbeidsmarkt Tanja Termote sociaaleconomisch beleid, WES Er zijn tussen de West-Vlaamse regio s en gemeenten grote verschillen vast te stellen op het

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Analyse HCE (ESF-project EUREKA-Challenge) Provincie Limburg

Analyse HCE (ESF-project EUREKA-Challenge) Provincie Limburg Analyse HCE (ESF-project EUREKA-Challenge) Provincie Limburg 1 Analyse HCE (ESF-project EUREKA-Challenge) Provincie Limburg De analyse HCE wordt beperkt tot de tijdens de vergadering 28 mei 2014 vastgelegde

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR GEZONDHEIDSZORG

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR GEZONDHEIDSZORG VDAB SECTORRAPPORT SECTOR GEZONDHEIDSZORG SECTORRAPPORT GEZONDHEIDSZORG VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT GEZONDHEIDSZORG Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding 5-6 Binnenlandse werkgelegenheid:

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2008 Amsterdam, februari 2008 Lichte stijging aantal werkzoekenden in januari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in januari 2008 toegenomen met 2.000 (+ 0,4%)

Nadere informatie

Vacatures in de industrie 1

Vacatures in de industrie 1 Vacatures in de industrie 1 Martje Roessingh 2 De laatste jaren is het aantal vacatures sterk toegenomen. Daarentegen is in de periode 1995-2000 het aantal geregistreerde werklozen grofweg gehalveerd.

Nadere informatie

SUBREGIONALE ANALYSE VAN DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT. Departement WSE

SUBREGIONALE ANALYSE VAN DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT. Departement WSE SUBREGIONALE ANALYSE VAN DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT Departement WSE 1 O. INHOUDSOPGAVE I. Aan de vooravond van de crisis Subregionaal profiel van de aanbod en vraagzijde van de arbeidsmarkt II. Impact van

Nadere informatie

1. Aangiften : FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

1. Aangiften : FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Statistisch verslag van de arbeidsongevallen van 2015 - privésector 1. Aangiften : In 2015 werden 157.242 aangiften genoteerd. Het betreft een verdere daling (-6,5% t.o.v.

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2016 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JULI e kwartaal 2014

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JULI e kwartaal 2014 Limburgradar Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JULI 2014 1 e kwartaal 2014 1 e kwartaal 2013 De Limburgradar geeft driemaandelijks een actuele stand van zaken van de Limburgse economie.

Nadere informatie

nr. 337 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 9 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Activeringsmaatregelen 50-plussers - Stand van zaken

nr. 337 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 9 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Activeringsmaatregelen 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 337 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 9 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activeringsmaatregelen 50-plussers - Stand van zaken

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

SECTORFOTO 2012 LOKALE BESTUREN

SECTORFOTO 2012 LOKALE BESTUREN SECTORFOTO 2012 LOKALE BESTUREN Inleiding Sectoren spelen een belangrijke rol in het Vlaamse arbeidsmarktbeleid. Via de sectorconvenants (protocollen tussen de Vlaamse Regering en sectoren) engageren de

Nadere informatie

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen. FHI federatie van technologiebranches

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen. FHI federatie van technologiebranches Rapport Maatwerk voor brancheverenigingen FHI federatie van technologiebranches CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +31 70 337 38 00 www.cbs.nl projectnummer

Nadere informatie

POM Limburg - ERSV Provincie Limburg Werkgoesting in de zorg Cultuurcentrum Hasselt, 25 maart 2010

POM Limburg - ERSV Provincie Limburg Werkgoesting in de zorg Cultuurcentrum Hasselt, 25 maart 2010 POM Limburg - ERSV Provincie Limburg Werkgoesting in de zorg Cultuurcentrum Hasselt, 25 maart 2010 Demografie, zorgberoepen en vacatures. Nood aan statistieken Prof. dr. Jozef Pacolet Onderzoeksinstituut

Nadere informatie

NOTA. Arbeidsmarktrapport SAMENVATTING. Pijler leren en werken

NOTA. Arbeidsmarktrapport SAMENVATTING. Pijler leren en werken NOTA Arbeidsmarktrapport AUTEUR : Kim Nevelsteen DATUM : 31 januari 2017 BETREFT : Kempense arbeidsmarkt analyse SAMENVATTING Onze regio kent in 2016 een daling in het aantal werkzoekenden. Deze gunstige

Nadere informatie

WERK.FOCUS. Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt Juni juni 2016

WERK.FOCUS. Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt Juni juni 2016 WERK.FOCUS 17 juni 216 Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt Juni 216 In het kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt nemen we poolshoogte van de recente evoluties op de Vlaamse arbeidsmarkt. Na een synthese

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2016

De arbeidsmarkt in augustus 2016 De arbeidsmarkt in augustus 2016 Datum: 8 september 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2017

De arbeidsmarkt in maart 2017 De arbeidsmarkt in maart 2017 Datum: 12 april 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1.

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2016

De arbeidsmarkt in oktober 2016 De arbeidsmarkt in oktober 2016 Datum: 9 november 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren

sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 05 Winning van steenkool en bruinkool 07 Winning van metaalertsen 08 Overige

Nadere informatie

TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN IN WEST VLAANDEREN

TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN IN WEST VLAANDEREN Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 66, 8200 Brugge T 050 40 31 66 F 050 71 94 06 E info@pomwvl.be KBO nummer: 0881.702.779 _ www.pomwvl.be TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN

Nadere informatie

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JANUARI e kwartaal 2016

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JANUARI e kwartaal 2016 Limburgradar Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JANUARI 2017 3 e kwartaal 2016 3 e kwartaal 2015 De Limburgradar geeft driemaandelijks een actuele stand van zaken van de Limburgse

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013 ISO 9001 Kwaliteitssysteemcertificatie, voor de werkterreinen (verwijzing naar EA/IAF codes en NACE rev. 2 waar relet): 1 landbouw en visserij 2 winning delfstoffen 3 voedings- en genotmiddelen 4 textiel

Nadere informatie

Voor de analyse ELEKTRO beperken we ons tot de 19 zuivere elektroberoepen zoals tijdens de vergadering op 7 juli 2015 werd vastgelegd.

Voor de analyse ELEKTRO beperken we ons tot de 19 zuivere elektroberoepen zoals tijdens de vergadering op 7 juli 2015 werd vastgelegd. Analyse ELEKTRO (ESF-project EUREKA-Challenge) Provincie Limburg Analyse ELEKTRO (ESF-project EUREKA-Challenge) Provincie Limburg 1 Voor de analyse ELEKTRO beperken we ons tot de 19 zuivere elektroberoepen

Nadere informatie

In dit hoofdstuk bespreken we afzonderlijk de deelpopulatie werkenden, dit zijn de personen uit de onderzoekspopulatie die werkten op 30/6/1997.

In dit hoofdstuk bespreken we afzonderlijk de deelpopulatie werkenden, dit zijn de personen uit de onderzoekspopulatie die werkten op 30/6/1997. In dit hoofdstuk bespreken we afzonderlijk de deelpopulatie werkenden, dit zijn de personen uit de onderzoekspopulatie die werkten op 30/6/1997. Zoals reeds gesteld waren (op 30 juni 1997) 2 125 personen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief FEBRUARI 2015 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Graag het absolute aantal en het groeipercentage in de periode eind mei eind mei 2017.

Graag het absolute aantal en het groeipercentage in de periode eind mei eind mei 2017. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 645 van EMMILY TALPE datum: 13 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Krapte op de arbeidsmarkt - Evolutie per provincie De krapte

Nadere informatie

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen Juni tot juli 2008... 6

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen Juni tot juli 2008... 6 05.08.2008 Nr 3214 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen Juni tot juli 2008... 6 II. INDUSTRIE EN BOUWNIJVERHEID

Nadere informatie

SECTORFOTO 2014 KLEINE PRIMAIRE EN SECUNDAIRE SECTOREN

SECTORFOTO 2014 KLEINE PRIMAIRE EN SECUNDAIRE SECTOREN SECTORFOTO 2014 KLEINE PRIMAIRE EN SECUNDAIRE SECTOREN Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 05 Winning van steenkool en bruinkool 08 Overige winning van delfstoffen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2016

De arbeidsmarkt in maart 2016 De arbeidsmarkt in maart 2016 Datum: 11 april 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1.

Nadere informatie

KENMERKEN VAN DE VDAB-VACATUREMARKT Hoofdstuk 17

KENMERKEN VAN DE VDAB-VACATUREMARKT Hoofdstuk 17 KENMERKEN VAN DE VDAB-VACATUREMARKT Hoofdstuk 17 Natascha Van Mechelen In hoofdstuk 2 werd al aangetoond dat het aantal VDAB-vacatures alhoewel minder snel dan in de vorige jaren ook in 2000 sterk is toegenomen.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt Oktober 2017

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt Oktober 2017 WERK.FOCUS 27 oktober 217 Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt Oktober 217 Het tweede en derde kwartaal van 217 trok de Vlaamse arbeidsmarkt verder aan. Het aantal nietwerkende werkzoekenden bleef maand

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April De ontwikkeling van de werkloosheid algemeen

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April De ontwikkeling van de werkloosheid algemeen Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 213 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf, die tweemaandelijks verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2016

De arbeidsmarkt in april 2016 De arbeidsmarkt in april 2016 Datum: 10 mei 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht ruim zeven op de tien

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief NOVEMBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2014-01-31 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie 2011-2012: Economische terugval in 2012 verschilt per gewest Het Instituut voor de nationale rekeningen

Nadere informatie

Workshop Relatiedatabase HET Instrument 2010

Workshop Relatiedatabase HET Instrument 2010 Workshop Relatiedatabase HET Instrument mei Cendris De expertises van Cendris Als deelexpertise en geïntegreerd als totaaloplossing Klant contact informatie Behoeften & gedrag Klantcontact Data kwaliteit

Nadere informatie

Werkgelegenheid HTSM in Twente. Jaarbericht 2014 Over de topsector Hightech systemen en materialen - Publicatie in opdracht van het POWI -

Werkgelegenheid HTSM in Twente. Jaarbericht 2014 Over de topsector Hightech systemen en materialen - Publicatie in opdracht van het POWI - Werkgelegenheid HTSM in Twente Jaarbericht 214 Over de topsector Hightech systemen en materialen - Publicatie in opdracht van het POWI - Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Ontwikkeling HTSM-sector 3. Ontwikkeling

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2016

De arbeidsmarkt in mei 2016 De arbeidsmarkt in mei 2016 Datum: 17 juni 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

Marktanalyse rapport Mijn markt

Marktanalyse rapport Mijn markt Marktanalyse rapport Mijn markt Gemaakt door: Rino Both Bedrijfsnaam: D&B SLiM testomgeving - Olbico Datum: 10-09-2015 1. Inhoud 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Beschrijvingen van de selectie, markt en gebruikte

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2017 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Een op vijf werknemers in Vlaamse bedrijven ouder dan 45 jaar

Een op vijf werknemers in Vlaamse bedrijven ouder dan 45 jaar Een op vijf werknemers in Vlaamse bedrijven ouder dan 45 jaar Baisier, L. (2004).. Brussel: SERV STV Innovatie & Arbeid. Vandaag is een op de vijf werknemers in de Vlaamse bedrijven ouder dan 45 jaar,

Nadere informatie

Lokale arbeidsmarktindicatoren in de Vlaamse Arbeidsrekening (VAR)

Lokale arbeidsmarktindicatoren in de Vlaamse Arbeidsrekening (VAR) Lokale arbeidsmarktindicatoren in de Vlaamse Arbeidsrekening (VAR) Seminarie Subregionale en lokale arbeidsmarkt in cijfers Sessie 2 Lokale statistieken over de arbeidsmarkt, mens & maatschappij Wouter

Nadere informatie

In 2012 werden 18.762 vacatures geannuleerd. In In 2011 waren dat er 16.438, in 2010 15.908.

In 2012 werden 18.762 vacatures geannuleerd. In In 2011 waren dat er 16.438, in 2010 15.908. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 247 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 15 januari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Geannuleerde Tussen januari 2013 en december

Nadere informatie

De social profit in macro-economisch perspectief

De social profit in macro-economisch perspectief De social profit in macro-economisch perspectief Zorgnet-Icuro, 26 januari 2017 Marcia DE WACHTER 3 1. De uitdagingen van de vergrijzing voor de economie Demografische vooruitzichten 1 100% Naar leeftijdscategorie

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juni 2016

De arbeidsmarkt in juni 2016 De arbeidsmarkt in juni 2016 Datum: 8 juli 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche juni 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JANUARI e kwartaal 2015

Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JANUARI e kwartaal 2015 Limburgradar Driemaandelijkse situatieschets van de Limburgse economie JANUARI 2016 3 e kwartaal 2015 3 e kwartaal 2014 De Limburgradar geeft driemaandelijks een actuele stand van zaken van de Limburgse

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: : EN ISO/IEC 17021:2011 De Waal 21C 5684 PH Best Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 Certificatieschema 1 Kwaliteitssysteemcertificatie,

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2013

De arbeidsmarkt in oktober 2013 De arbeidsmarkt in oktober 2013 Datum: 8 november 2013 Van: Stad Antwerpen Actieve stad Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2013 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen eind

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: : EN ISO/IEC 17021-1:2015 De Waal 21C 5684 PH Best Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 Certificatieschema 1 Kwaliteitssysteemcertificatie,

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in januari 2016

De arbeidsmarkt in januari 2016 De arbeidsmarkt in januari 2016 Datum: 12 februari 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche januari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Milieubelastingen naar economische activiteit

Milieubelastingen naar economische activiteit Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2012 September 2014 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel E-mail:

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, augustus 2017 WW daalt licht in augustus In de augustus 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de drie arbeidsmarktregio s van Groot

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief APRIL 2016 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 2 Vlaanderen - Aanbod 4 Brussel - Vraag 5 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2016

De arbeidsmarkt in februari 2016 De arbeidsmarkt in februari 2016 Datum: 16 maart 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

De Vlaamse sectorconvenants in cijfers

De Vlaamse sectorconvenants in cijfers De Vlaamse sectorconvenants in cijfers In deze bijdrage wordt een beknopt overzicht gegeven van de mogelijkheden die er sinds kort zijn om statistieken van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) in

Nadere informatie