STEEKKAART Toelichting Indicator Datum Bron Toelichting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STEEKKAART Toelichting Indicator Datum Bron Toelichting"

Transcriptie

1 STEEKKAART Toelichting Indicator Datum Bron Toelichting DEMOGRAFIE Totale bevolking 1/1/2012 ADSEI Evolutie bevolking /1/2002-1/1/2012 ADSEI Aandeel niet-belgen in totale bevolking 1/1/2012 ADSEI Bevolking zonder Belgische nationaliteit Aantal inwoners per km² 1/1/2012 ADSEI Natuurlijk accres per inwoners 2011 ADSEI Natuurlijk accres = geboorten - sterfte Migratiesaldo per inwoners 2011 ADSEI Migratiesaldo = inwijking - uitwijking Ouderdomscoëfficiënt 1/1/2012 ADSEI Bevolking van 60 jaar en ouder t.o.v. bevolking jonger dan 20 jaar Interne vergrijzing 1/1/2012 ADSEI Bevolking van 80 jaar en ouder t.o.v. bevolking van 60 jaar en ouder Dependentiecijfer 1/1/2012 ADSEI Bevolking van 60 jaar en ouder en bevolking jonger dan 20 jaar t.o.v. bevolking van 20 tot 60 jaar Doorstromingscoëfficiënt 1/1/2012 ADSEI Bevolking jaar t.o.v. bevolking jaar Aantal particuliere huishoudens 1/1/2012 ADSEI Private gezinnen Evolutie particuliere huishoudens /1/2002-1/1/2012 ADSEI Gemiddelde gezinsgrootte 1/1/2012 ADSEI Gemiddeld aantal personen per gezin Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 1/1/2012 ADSEI Beroepsbevolking 2011 WSE Werkenden + niet-werkende werkzoekenden jaar Evolutie beroepsbevolking WSE Activiteitsgraad 2011 WSE Beroepsbevolking t.o.v. bevolking jaar HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na /1/2012 ADSEI Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie 2012 ADSEI Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 2012 ADSEI Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 2012 ADSEI BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 1/1/2012 ADSEI Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 1/1/2012 ADSEI Bebouwde oppervlakte = oppervlakte van percelen met gebouwen Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 1/1/2012 ADSEI Oppervlakte voor bedrijvigheid = oppervlakte van percelen met ambachts- en industriegebouwen, opslagruimten, WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro 2010 ADSEI Inkomensjaar 2010 = aanslagjaar 2011 Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ADSEI Welvaartsindex (België = 100) 2010 ADSEI Gemiddeld inkomen per inwoner t.o.v. het gemiddeld inkomen per inwoner in België Aantal personenwagens per 100 gezinnen 8/2012 ADSEI WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers 31/12/2011 RSZ Evolutie aantal loontrekkers /6/ /12/2011 RSZ Aantal zelfstandigen en helpers 31/12/2011 RSVZ Exclusief zelfstandigen in bijberoep Evolutie aantal zelfstandigen en helpers /12/ /12/2011 RSVZ Industrialiseringsgraad 31/12/2011 RSZ+RSVZ Loontrekkers + zelfstandigen (excl. bijberoep) en helpers in industrie t.o.v. aantal inwoners Jobratio 2011 WSE Aantal jobs voor loontrekkers, zelfstandigen en helpers per 100 inwoners tussen 15 en 64 jaar Ondernemersgraad 2011 WSE Aantal zelfstandigen en helpers t.o.v. bevolking jaar Werkzaamheidsgraad 2011 WSE Aantal werkenden jaar t.o.v. bevolking jaar

2 STEEKKAART Toelichting Indicator Datum Bron Toelichting WERKLOOSHEID Aantal werklozen 2012 VDAB+RVA Niet-werkende werkzoekenden inclusief oudere werklozen uitgeschreven als werkzoekende Evolutie aantal werklozen VDAB+RVA Werkloosheidsdruk - totaal 2012 VDAB+RVA Werklozen t.o.v. bevolking jaar Werkloosheidsdruk - mannen 2012 VDAB+RVA Werkloosheidsdruk - vrouwen 2012 VDAB+RVA Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 2012 VDAB Laaggeschoold: geen diploma hoger secundair onderwijs, inclusief middenstandsopleiding en deeltijds beroepssecundair Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 2012 VDAB Jeugdwerklozen: jonger dan 25 jaar Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 2012 VDAB Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 2012 VDAB Langdurig werklozen: meer dan 5 jaar werkloos Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 2012 VDAB Vacatures: gemiddeld aantal openstaande vacatures op het einde van elke maand in het Normaal Economisch Circuit (NEC, OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs 2/2012 DOV Studenten die wonen in de betrokken regio Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 2/2012 DOV Aantal studenten hoger onderwijs 30/09/2012 HOVO Studenten die wonen in de betrokken regio Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 30/09/2012 HOVO Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 30/09/2012 HOVO INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen 2012 ADSEI Aantal BTW-plichtigen Oprichtingsratio 2012 ADSEI BTW-plichtigen met oprichtingsdatum in het referentiejaar (ook indien tijdens het jaar al weer geschrapt) t.o.v. actieve Uittredingsratio 2012 ADSEI BTW-plichtigen in de loop van het referentiejaar geschrapt (als niet-actief gemerkt) t.o.v. actieve ondernemingen Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 31/12/2011 RSZ Loontrekkers in hoog- en middelhoogtechnologische industrie en hoogtechnologische diensten t.o.v. totaal aantal loontrekkers LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven 5/2012 ADSEI Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw 5/2012 ADSEI Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 5/2012 ADSEI Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 31/12/2011 RSZ Agro-business: sectoren en subsectoren die in relatie staan met de land- en tuinbouw, nl. vervaardiging van en groot- en kleinhandel in: voeding, kunstmeststoffen, verdelgingsmiddelen en chemische producten voor de landbouw, landbouwmachines (o.b.v. nace-belnomenclatuur 2008) DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 26/03/2013 LOCATUS Als gevolg van een administratieve vereenvoudiging in 2011 is de teleenheid niet meer de vestiging maar de onderne-ming. Dit zorgt voor een daling van het aantal land- en tuinbouwbedrijven en een verschuiving van de tewerkstelling, het teeltpatroon en de veestapel tussen gemeenten onderling. Vergelijking met cijfers vóór 2011 is niet meer mogelijk. BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN *Rang: plaats van de gemeente in de rangschikking van de 64 West-Vlaamse gemeenten van hoogste waarde tot laagste waarde. Bronnen: ADSEI: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie DOV: Vlaamse Overheid, Departement Onderwijs en Vorming HOVO: Vlaamse Overheid, Agentschap voor Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs RSVZ: Rijksdienst voor de Sociale Verzekering van Zelfstandigen RSZ: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid RVA: Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening VDAB: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding WSE: Steunpunt Werk en Sociale Economie Steekkaart Tabblad

3 STEEKKAART Beernem Indicator Beernem Arr. Brugge West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,5% 16 +2,4% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 1,7% 40 3,2% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners -0,4 45-1,0-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners 8,2 9 4,5 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 113, ,0 132,3 112,3 Interne vergrijzing 22, ,9 22,6 21,8 Dependentiecijfer 86, ,1 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 84, ,4 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,3% 20 +7,5% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,6 4 2,3 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 23,6% 55 32,2% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,2% 21 +1,2% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 76,6% 44 75,4% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,5% 23 67,6% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 84,1% 6 63,9% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 209, ,4 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 71, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 13,1% 47 16,4% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 11,4% 47 14,6% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,3% 24 +4,1% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 104, ,0 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 124, ,8 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,2% ,0% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,0% ,2% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 5,2% 39 5,5% 7,9% 6,3% Jobratio 54,8% 41 76,3% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 12,9% 40 13,0% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 74,2% 29 71,6% 71,8% 69,8%

4 STEEKKAART Beernem Indicator Beernem Arr. Brugge West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,1% 20 +2,8% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 3,4% 58 5,2% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 3,1% 52 5,2% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 3,7% 57 5,1% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 43,8% 60 48,0% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 31,2% 1 24,3% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 23,8% 61 26,9% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 10,0% 40 9,3% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 12, ,8 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 35,6% 56 35,6% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 66,1% 20 69,2% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 30,4% 47 37,6% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 6,8% 42 7,1% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 5,4% 29 6,0% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 2,1% 36 7,4% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 67,1% 32 54,3% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 5,9% 38 6,8% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 8, ,5 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

5 STEEKKAART Blankenberge Indicator Blankenberge Arr. Brugge West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,1% 6 +2,4% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 4,2% 10 3,2% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners -4,9 59-1,0-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners 17,4 1 4,5 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 221, ,0 132,3 112,3 Interne vergrijzing 20, ,9 22,6 21,8 Dependentiecijfer 105,4 7 94,1 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 59, ,4 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,2% 6 +7,5% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,0 63 2,3 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 41,4% 2 32,2% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,1% 7 +1,2% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 71,2% 57 75,4% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,0% 44 67,6% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 68,1% 23 63,9% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 476, ,4 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 17, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 18,3% 29 16,4% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 12,3% 41 14,6% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,3% 23 +4,1% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 99, ,0 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 76, ,8 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,8% ,0% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,3% ,2% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 0,7% 62 5,5% 7,9% 6,3% Jobratio 48,6% 50 76,3% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 11,2% 54 13,0% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 64,6% 59 71,6% 71,8% 69,8%

6 STEEKKAART Blankenberge Indicator Blankenberge Arr. Brugge West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,6% 23 +2,8% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 9,7% 3 5,2% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 9,9% 2 5,2% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 9,4% 2 5,1% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 61,7% 2 48,0% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 20,5% 55 24,3% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 33,7% 10 26,9% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 10,5% 35 9,3% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 14, ,8 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 39,2% 50 35,6% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 48,3% 61 69,2% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 32,3% 33 37,6% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 6,8% 41 7,1% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 8,6% 4 6,0% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 0,5% 50 7,4% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 37,2% 61 54,3% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 5,7% 40 6,8% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 20,7 4 15,5 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

7 STEEKKAART Brugge Indicator Brugge Arr. Brugge West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,3% 55 +2,4% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 3,8% 13 3,2% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners -1,2 53-1,0-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners 2,9 31 4,5 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 143, ,0 132,3 112,3 Interne vergrijzing 23, ,9 22,6 21,8 Dependentiecijfer 91, ,1 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 87, ,4 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,8% 58 +7,5% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,2 56 2,3 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 35,2% 9 32,2% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,7% 56 +1,2% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 75,9% 51 75,4% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,7% 48 67,6% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 57,8% 42 63,9% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 289, ,4 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 138, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 24,4% 15 16,4% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 22,5% 13 14,6% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,7% 47 +4,1% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 110, ,0 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 104, ,8 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,3% ,0% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,1% ,2% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 5,5% 36 5,5% 7,9% 6,3% Jobratio 98,2% 5 76,3% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 10,5% 56 13,0% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 71,7% 50 71,6% 71,8% 69,8%

8 STEEKKAART Brugge Indicator Brugge Arr. Brugge West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,1% 12 +2,8% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 5,6% 14 5,2% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 6,0% 13 5,2% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 5,2% 20 5,1% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 48,0% 53 48,0% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 25,0% 35 24,3% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 23,8% 62 26,9% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 7,9% 60 9,3% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 44,1 8 36,8 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 34,3% 59 35,6% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 73,1% 5 69,2% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 40,2% 3 37,6% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 8,0% 10 7,1% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 6,9% 9 6,0% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 4,8% 19 7,4% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 28,7% 63 54,3% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 3,9% 56 6,8% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 15, ,5 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

9 STEEKKAART Damme Indicator Damme Arr. Brugge West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,8% 60 +2,4% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 1,7% 41 3,2% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners 0,3 38-1,0-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners -0,4 44 4,5 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 125, ,0 132,3 112,3 Interne vergrijzing 23, ,9 22,6 21,8 Dependentiecijfer 87, ,1 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 86, ,4 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,9% 57 +7,5% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,5 15 2,3 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 23,1% 59 32,2% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,3% 50 +1,2% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 75,9% 50 75,4% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,4% 36 67,6% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 54,3% 47 63,9% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 133, ,4 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 89, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 8,2% 58 16,4% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 6,1% 61 14,6% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,5% 19 +4,1% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 104, ,0 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 132, ,8 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,0% ,0% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,6% 8 +15,2% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 1,5% 55 5,5% 7,9% 6,3% Jobratio 55,3% 40 76,3% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 18,1% 8 13,0% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 73,2% 44 71,6% 71,8% 69,8%

10 STEEKKAART Damme Indicator Damme Arr. Brugge West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,4% 58 +2,8% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 3,5% 53 5,2% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 2,9% 57 5,2% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 4,2% 46 5,1% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 43,7% 61 48,0% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 27,0% 24 24,3% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 33,3% 12 26,9% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 10,9% 32 9,3% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 23, ,8 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 34,8% 57 35,6% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 76,3% 3 69,2% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 36,7% 9 37,6% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 7,0% 29 7,1% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 6,0% 20 6,0% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 0,4% 53 7,4% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 61,6% 42 54,3% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 4,3% 51 6,8% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 9, ,5 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

11 STEEKKAART Jabbeke Indicator Jabbeke Arr. Brugge West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,7% 52 +2,4% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 1,3% 52 3,2% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners 0,6 33-1,0-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners 5,4 21 4,5 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 111, ,0 132,3 112,3 Interne vergrijzing 19, ,9 22,6 21,8 Dependentiecijfer 91, ,1 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 92, ,4 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,9% 45 +7,5% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,6 6 2,3 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 21,7% 64 32,2% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,3% 62 +1,2% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 76,8% 40 75,4% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,0% 4 67,6% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 46,2% 55 63,9% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 148, ,4 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 53, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 15,8% 37 16,4% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 8,3% 57 14,6% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,0% 39 +4,1% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 111, ,0 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 135, ,8 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,3% ,0% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,2% ,2% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 2,3% 52 5,5% 7,9% 6,3% Jobratio 49,4% 49 76,3% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 14,8% 22 13,0% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 74,1% 31 71,6% 71,8% 69,8%

12 STEEKKAART Jabbeke Indicator Jabbeke Arr. Brugge West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,2% 16 +2,8% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 3,7% 50 5,2% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 3,3% 49 5,2% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 4,1% 49 5,1% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 37,6% 63 48,0% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 27,3% 21 24,3% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 26,5% 46 26,9% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 12,2% 15 9,3% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 85,7 3 36,8 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 34,4% 58 35,6% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 74,7% 4 69,2% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 36,5% 10 37,6% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 7,9% 13 7,1% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 5,2% 35 6,0% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 0,4% 52 7,4% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 67,4% 31 54,3% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 4,1% 53 6,8% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 9, ,5 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

13 STEEKKAART Knokke-Heist Indicator Knokke-Heist Arr. Brugge West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,7% 44 +2,4% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 5,6% 7 3,2% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners -6,6 63-1,0-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners 6,6 14 4,5 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 269, ,0 132,3 112,3 Interne vergrijzing 21, ,9 22,6 21,8 Dependentiecijfer 118,5 2 94,1 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 56, ,4 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,1% 43 +7,5% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,0 60 2,3 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 38,8% 6 32,2% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,7% 61 +1,2% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 70,3% 59 75,4% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,5% 9 67,6% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 75,9% 15 63,9% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 287, ,4 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 56, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 14,8% 40 16,4% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 8,5% 55 14,6% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,1% 2 +4,1% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 136, ,0 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 102, ,8 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,1% ,0% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,7% 7 +15,2% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 1,4% 57 5,5% 7,9% 6,3% Jobratio 71,1% 16 76,3% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 20,3% 4 13,0% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 66,5% 57 71,6% 71,8% 69,8%

14 STEEKKAART Knokke-Heist Indicator Knokke-Heist Arr. Brugge West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,5% 34 +2,8% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 5,4% 16 5,2% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 5,3% 15 5,2% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 5,5% 16 5,1% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 41,8% 62 48,0% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 17,3% 63 24,3% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 32,7% 16 26,9% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 10,4% 36 9,3% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 30, ,8 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 34,3% 60 35,6% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 66,5% 19 69,2% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 41,7% 1 37,6% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 6,0% 54 7,1% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 5,3% 32 6,0% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 0,9% 47 7,4% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 61,5% 43 54,3% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 4,7% 46 6,8% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 27,2 1 15,5 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

15 STEEKKAART Oostkamp Indicator Oostkamp Arr. Brugge West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,2% 13 +2,4% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 1,5% 47 3,2% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners 4,4 3-1,0-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners 5,5 18 4,5 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 113, ,0 132,3 112,3 Interne vergrijzing 19, ,9 22,6 21,8 Dependentiecijfer 92, ,1 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 90, ,4 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,8% 13 +7,5% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,5 21 2,3 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 24,3% 48 32,2% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,0% 24 +1,2% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 77,7% 22 75,4% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,2% 11 67,6% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 60,9% 38 63,9% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 150, ,4 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 79, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 16,9% 32 16,4% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 12,6% 39 14,6% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,9% 41 +4,1% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 106, ,0 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 127, ,8 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,9% ,0% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,0% ,2% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 9,7% 21 5,5% 7,9% 6,3% Jobratio 59,0% 34 76,3% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 13,7% 34 13,0% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 75,2% 20 71,6% 71,8% 69,8%

16 STEEKKAART Oostkamp Indicator Oostkamp Arr. Brugge West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,5% 59 +2,8% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 3,9% 42 5,2% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 3,6% 39 5,2% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 4,2% 47 5,1% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 44,0% 59 48,0% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 27,3% 23 24,3% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 27,5% 40 26,9% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 11,5% 23 9,3% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 40,0 9 36,8 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 35,8% 55 35,6% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 70,2% 14 69,2% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 37,2% 7 37,6% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 6,3% 49 7,1% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 4,7% 48 6,0% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 26,0% 2 7,4% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 50,6% 53 54,3% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 6,4% 34 6,8% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 13, ,5 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

17 STEEKKAART Torhout Indicator Torhout Arr. Brugge West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,2% 12 +2,4% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 2,0% 31 3,2% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners 1,6 22-1,0-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners 6,9 13 4,5 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 126, ,0 132,3 112,3 Interne vergrijzing 22, ,9 22,6 21,8 Dependentiecijfer 85, ,1 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 90, ,4 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,7% 7 +7,5% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,4 46 2,3 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 28,0% 23 32,2% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,9% 44 +1,2% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 77,1% 34 75,4% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,6% 10 67,6% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 68,5% 22 63,9% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 118, ,4 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 45, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 21,7% 17 16,4% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 10,7% 48 14,6% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,2% 29 +4,1% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 103, ,0 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 118, ,8 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,0% ,0% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,4% ,2% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 4,7% 41 5,5% 7,9% 6,3% Jobratio 63,8% 24 76,3% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 11,7% 50 13,0% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 73,9% 35 71,6% 71,8% 69,8%

18 STEEKKAART Torhout Indicator Torhout Arr. Brugge West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,4% 39 +2,8% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 4,5% 26 5,2% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 4,3% 25 5,2% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 4,8% 31 5,1% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 48,9% 50 48,0% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 24,4% 42 24,3% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 25,8% 52 26,9% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 11,2% 28 9,3% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 35, ,8 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 41,1% 41 35,6% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 59,9% 45 69,2% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 31,0% 43 37,6% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 6,4% 48 7,1% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 4,4% 54 6,0% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 1,4% 38 7,4% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 56,0% 50 54,3% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 5,4% 42 6,8% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 13, ,5 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

19 STEEKKAART Zedelgem Indicator Zedelgem Arr. Brugge West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,8% 43 +2,4% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 1,4% 49 3,2% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners 2,1 15-1,0-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners -4,0 57 4,5 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 106, ,0 132,3 112,3 Interne vergrijzing 18, ,9 22,6 21,8 Dependentiecijfer 88, ,1 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 95, ,4 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,6% 40 +7,5% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,5 16 2,3 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 21,9% 62 32,2% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,2% 51 +1,2% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 76,8% 37 75,4% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,6% 3 67,6% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 48,6% 51 63,9% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 165, ,4 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 60, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 20,1% 22 16,4% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 16,3% 27 14,6% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,0% 40 +4,1% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 103, ,0 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 127, ,8 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,2% 5 +10,0% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,5% ,2% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 17,0% 5 5,5% 7,9% 6,3% Jobratio 67,3% 21 76,3% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 12,8% 42 13,0% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 74,0% 33 71,6% 71,8% 69,8%

20 STEEKKAART Zedelgem Indicator Zedelgem Arr. Brugge West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,3% 33 +2,8% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 3,9% 41 5,2% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 3,4% 45 5,2% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 4,5% 37 5,1% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 46,4% 57 48,0% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 29,3% 6 24,3% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 26,7% 45 26,9% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 9,0% 49 9,3% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 26, ,8 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 38,3% 53 35,6% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 70,4% 12 69,2% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 33,3% 25 37,6% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 6,8% 37 7,1% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 5,3% 31 6,0% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 38,0% 1 7,4% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 57,8% 46 54,3% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 37,7% 3 6,8% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 11, ,5 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

21 STEEKKAART Zuienkerke Indicator Zuienkerke Arr. Brugge West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,7% 59 +2,4% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 1,1% 58 3,2% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners 1,1 29-1,0-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners -1,4 50 4,5 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 113, ,0 132,3 112,3 Interne vergrijzing 16, ,9 22,6 21,8 Dependentiecijfer 81, ,1 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 78, ,4 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,3% 56 +7,5% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,5 23 2,3 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 24,8% 43 32,2% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,0% 54 +1,2% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 79,4% 5 75,4% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,8% 41 67,6% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 75,3% 16 63,9% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 103, ,4 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 48, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 4,9% 64 16,4% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 8,0% 58 14,6% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,6% 13 +4,1% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 108, ,0 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 131, ,8 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,2% ,0% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,0% ,2% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 1,3% 58 5,5% 7,9% 6,3% Jobratio 46,1% 53 76,3% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 20,6% 3 13,0% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 76,4% 7 71,6% 71,8% 69,8%

22 STEEKKAART Zuienkerke Indicator Zuienkerke Arr. Brugge West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,8% 64 +2,8% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 3,2% 59 5,2% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 3,2% 51 5,2% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 3,3% 62 5,1% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 37,0% 64 48,0% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 21,7% 51 24,3% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 34,8% 4 26,9% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 6,5% 62 9,3% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 17, ,8 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 31,1% 64 35,6% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 77,4% 2 69,2% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 37,9% 5 37,6% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 5,9% 55 7,1% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 4,7% 50 6,0% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 6,7% 15 7,4% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 78,2% 12 54,3% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 5,3% 44 6,8% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 4, ,5 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

23 STEEKKAART Diksmuide Indicator Diksmuide Arr. Diksmuide West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,1% 15 +4,6% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 1,4% 50 1,1% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners -0,7 51 0,7-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners 4,4 27 5,0 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 114, ,1 132,3 112,3 Interne vergrijzing 23, ,9 22,6 21,8 Dependentiecijfer 90, ,3 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 110, ,4 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,6% 9 +10,7% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,4 43 2,5 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 28,6% 20 26,3% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,0% 5 +5,1% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 77,9% 20 77,7% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,1% 54 58,0% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 74,9% 18 68,2% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 225, ,9 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 149, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 6,9% 61 9,3% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 13,9% 36 12,7% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,7% 11 +4,6% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 92, ,8 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 119, ,6 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,0% 19 +7,6% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,8% ,2% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 4,1% 43 4,2% 7,9% 6,3% Jobratio 67,5% 19 56,9% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 16,4% 14 15,7% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 74,8% 24 74,8% 71,8% 69,8%

24 STEEKKAART Diksmuide Indicator Diksmuide Arr. Diksmuide West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,7% 5 +2,9% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 4,5% 29 4,2% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 4,1% 29 3,9% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 4,9% 29 4,4% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 51,4% 37 53,0% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 30,2% 4 28,8% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 27,2% 42 27,7% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 5,8% 64 9,1% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 20, ,9 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 44,2% 22 46,5% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 58,0% 49 54,2% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 33,0% 28 29,7% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 6,9% 33 7,5% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 5,0% 42 5,4% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 3,4% 25 1,7% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 76,7% 14 78,0% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 6,9% 30 7,1% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 14, ,9 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

25 STEEKKAART Houthulst Indicator Houthulst Arr. Diksmuide West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,6% 8 +4,6% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 0,8% 64 1,1% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners 2,5 10 0,7-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners 6,4 15 5,0 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 101, ,1 132,3 112,3 Interne vergrijzing 27,1 3 24,9 22,6 21,8 Dependentiecijfer 87, ,3 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 111, ,4 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,6% 8 +10,7% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,5 19 2,5 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 25,5% 35 26,3% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,7% 1 +5,1% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 77,9% 19 77,7% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,9% 49 58,0% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 62,3% 34 68,2% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 116, ,9 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 55, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 9,8% 55 9,3% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 10,2% 50 12,7% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,9% 4 +4,6% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 89, ,8 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 128, ,6 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,8% 22 +7,6% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,2% ,2% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 2,7% 49 4,2% 7,9% 6,3% Jobratio 47,4% 52 56,9% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 13,7% 33 15,7% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 74,9% 21 74,8% 71,8% 69,8%

26 STEEKKAART Houthulst Indicator Houthulst Arr. Diksmuide West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,5% 41 +2,9% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 4,3% 33 4,2% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 4,2% 27 3,9% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 4,4% 40 4,4% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 52,9% 28 53,0% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 27,7% 17 28,8% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 28,6% 35 27,7% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 12,1% 17 9,1% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 10, ,9 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 50,4% 2 46,5% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 47,8% 62 54,2% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 29,3% 53 29,7% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 8,3% 4 7,5% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 6,0% 21 5,4% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 0,5% 51 1,7% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 72,0% 24 78,0% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 1,5% 62 7,1% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 9, ,9 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

27 STEEKKAART Koekelare Indicator Koekelare Arr. Diksmuide West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,5% 21 +4,6% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 0,8% 63 1,1% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners -0,4 44 0,7-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners 9,1 7 5,0 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 115, ,1 132,3 112,3 Interne vergrijzing 24, ,9 22,6 21,8 Dependentiecijfer 84, ,3 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 94, ,4 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,7% ,7% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,4 40 2,5 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 26,8% 31 26,3% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,2% 35 +5,1% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 77,1% 31 77,7% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,5% 29 58,0% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 71,4% 20 68,2% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 100, ,9 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 39, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 12,9% 48 9,3% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 8,3% 56 12,7% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,3% 26 +4,6% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 94, ,8 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 124, ,6 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,2% 8 +7,6% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,0% 9 +15,2% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 1,5% 53 4,2% 7,9% 6,3% Jobratio 44,6% 56 56,9% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 14,4% 25 15,7% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 74,3% 27 74,8% 71,8% 69,8%

28 STEEKKAART Koekelare Indicator Koekelare Arr. Diksmuide West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,1% 52 +2,9% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 4,1% 37 4,2% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 3,6% 41 3,9% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 4,7% 34 4,4% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 53,2% 25 53,0% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 27,8% 16 28,8% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 27,8% 38 27,7% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 10,1% 39 9,1% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 17, ,9 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 49,5% 4 46,5% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 49,3% 59 54,2% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 26,4% 63 29,7% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 6,8% 43 7,5% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 6,4% 15 5,4% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 0,9% 46 1,7% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 91,9% 2 78,0% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 5,3% 43 7,1% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 11, ,9 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

29 STEEKKAART Kortemark Indicator Kortemark Arr. Diksmuide West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,0% 47 +4,6% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 1,1% 59 1,1% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners 2,4 11 0,7-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners 4,7 24 5,0 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 118, ,1 132,3 112,3 Interne vergrijzing 24, ,9 22,6 21,8 Dependentiecijfer 90, ,3 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 95, ,4 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,2% ,7% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,5 22 2,5 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 24,2% 49 26,3% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,9% 12 +5,1% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 77,2% 28 77,7% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,0% 45 58,0% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 68,0% 25 68,2% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 111, ,9 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 55, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 15,7% 38 9,3% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 17,2% 24 12,7% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,4% 21 +4,6% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 93, ,8 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 127, ,6 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,9% 59 +7,6% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,3% ,2% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 6,5% 33 4,2% 7,9% 6,3% Jobratio 56,1% 39 56,9% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 15,1% 20 15,7% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 74,5% 25 74,8% 71,8% 69,8%

30 STEEKKAART Kortemark Indicator Kortemark Arr. Diksmuide West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,6% 35 +2,9% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 3,9% 44 4,2% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 3,8% 37 3,9% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 4,0% 54 4,4% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 55,5% 16 53,0% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 29,1% 7 28,8% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 26,0% 49 27,7% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 10,1% 38 9,1% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 17, ,9 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 45,9% 10 46,5% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 52,9% 53 54,2% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 27,1% 61 29,7% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 8,5% 3 7,5% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 5,4% 30 5,4% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 0,1% 58 1,7% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 69,9% 27 78,0% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 9,6% 18 7,1% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 12, ,9 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

31 STEEKKAART Lo-Reninge Indicator Lo-Reninge Arr. Diksmuide West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,5% 53 +4,6% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 0,9% 61 1,1% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners -0,6 50 0,7-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners -5,7 60 5,0 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 102, ,1 132,3 112,3 Interne vergrijzing 28,5 1 24,9 22,6 21,8 Dependentiecijfer 98,4 9 89,3 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 140, ,4 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,1% ,7% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,7 1 2,5 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 23,6% 56 26,3% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,8% 28 +5,1% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 79,5% 4 77,7% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,2% 61 58,0% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 36,0% 60 68,2% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 150, ,9 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 62, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 6,8% 63 9,3% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 8,5% 54 12,7% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,2% 1 +4,6% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 85, ,8 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 131, ,6 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,2% 7 +7,6% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,0% ,2% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 6,9% 32 4,2% 7,9% 6,3% Jobratio 67,4% 20 56,9% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 24,5% 1 15,7% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 76,9% 6 74,8% 71,8% 69,8%

32 STEEKKAART Lo-Reninge Indicator Lo-Reninge Arr. Diksmuide West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,9% 14 +2,9% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 3,2% 60 4,2% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 2,9% 56 3,9% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 3,6% 59 4,4% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 53,1% 26 53,0% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 24,5% 41 28,8% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 34,7% 5 27,7% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 12,2% 14 9,1% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 33, ,9 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 42,1% 35 46,5% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 67,0% 18 54,2% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 29,7% 50 29,7% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 6,9% 35 7,5% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 4,7% 47 5,4% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 0,5% 49 1,7% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 84,8% 5 78,0% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 15,6% 9 7,1% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 8, ,9 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

33 STEEKKAART Heuvelland Indicator Heuvelland Arr. Ieper West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,7% 64 +2,2% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 6,5% 5 3,4% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners 2,1 16 1,3-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners -9,0 62 0,6 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 103, ,4 132,3 112,3 Interne vergrijzing 23, ,6 22,6 21,8 Dependentiecijfer 88, ,0 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 98, ,4 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,3% 64 +7,6% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,5 29 2,4 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 27,5% 26 28,2% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,6% 45 +2,8% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 76,7% 42 76,7% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,2% 62 50,6% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 27,9% 63 59,6% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 106, ,2 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 94, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 7,1% 60 11,7% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 11,8% 45 14,8% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,7% 8 +4,1% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 86, ,3 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 125, ,6 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,5% ,1% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,0% ,8% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 5,4% 37 8,5% 7,9% 6,3% Jobratio 52,0% 43 67,3% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 19,3% 5 13,5% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 72,8% 47 72,8% 71,8% 69,8%

34 STEEKKAART Heuvelland Indicator Heuvelland Arr. Ieper West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,9% 8-1,9% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 4,8% 20 5,1% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 4,9% 18 4,6% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 4,8% 32 5,5% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 52,1% 33 55,2% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 20,2% 58 23,3% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 34,0% 8 30,1% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 11,2% 29 10,3% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 20, ,1 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 45,9% 12 44,6% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 50,0% 58 61,2% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 26,6% 62 31,1% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 6,2% 51 6,7% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 5,0% 41 4,6% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 0,3% 54 7,8% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 79,5% 9 74,1% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 31,0% 5 11,0% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 12, ,8 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

35 STEEKKAART Ieper Indicator Ieper Arr. Ieper West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,0% 57 +2,2% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 3,4% 16 3,4% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners -0,6 49 1,3-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners -0,5 45 0,6 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 129, ,4 132,3 112,3 Interne vergrijzing 25, ,6 22,6 21,8 Dependentiecijfer 91, ,0 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 97, ,4 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,1% 44 +7,6% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,4 50 2,4 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 31,4% 12 28,2% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,3% 33 +2,8% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 75,5% 52 76,7% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,6% 58 50,6% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 77,7% 14 59,6% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 284, ,2 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 130, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 14,5% 42 11,7% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 20,2% 18 14,8% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,1% 35 +4,1% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 97, ,3 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 115, ,6 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,3% ,1% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,3% ,8% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 11,5% 16 8,5% 7,9% 6,3% Jobratio 97,7% 6 67,3% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 12,2% 44 13,5% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 71,1% 51 72,8% 71,8% 69,8%

36 STEEKKAART Ieper Indicator Ieper Arr. Ieper West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,2% 29-1,9% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 5,6% 15 5,1% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 5,2% 17 4,6% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 6,0% 13 5,5% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 55,7% 15 55,2% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 20,3% 57 23,3% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 30,5% 23 30,1% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 10,1% 37 10,3% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 37, ,1 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 44,4% 20 44,6% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 69,1% 15 61,2% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 34,5% 16 31,1% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 6,8% 36 6,7% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 4,0% 62 4,6% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 11,2% 4 7,8% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 71,2% 26 74,1% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 6,1% 37 11,0% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 16, ,8 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

37 STEEKKAART Langemark-Poelkapelle Indicator Langemark-Poelkapelle Arr. Ieper West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,7% 20 +2,2% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 2,1% 29 3,4% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners 5,6 2 1,3-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners 10,1 5 0,6 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 92, ,4 132,3 112,3 Interne vergrijzing 25, ,6 22,6 21,8 Dependentiecijfer 90, ,0 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 120, ,4 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,9% 29 +7,6% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,5 10 2,4 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 24,6% 44 28,2% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,9% 13 +2,8% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 78,9% 7 76,7% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,5% 53 50,6% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 55,6% 45 59,6% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 100, ,2 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 52, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 10,7% 53 11,7% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 12,1% 43 14,8% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,5% 17 +4,1% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 90, ,3 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 126, ,6 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,0% ,1% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,3% ,8% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 12,0% 12 8,5% 7,9% 6,3% Jobratio 59,4% 33 67,3% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 15,3% 18 13,5% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 76,3% 8 72,8% 71,8% 69,8%

38 STEEKKAART Langemark-Poelkapelle Indicator Langemark-Poelkapelle Arr. Ieper West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,8% 44-1,9% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 4,0% 39 5,1% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 3,7% 38 4,6% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 4,3% 44 5,5% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 51,9% 35 55,2% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 27,3% 22 23,3% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 33,1% 14 30,1% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 8,4% 55 10,3% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 16, ,1 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 43,8% 23 44,6% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 61,2% 39 61,2% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 30,6% 44 31,1% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 6,3% 50 6,7% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 4,3% 57 4,6% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 0,3% 56 7,8% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 71,6% 25 74,1% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 50,3% 1 11,0% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 9, ,8 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

39 STEEKKAART Mesen Indicator Mesen Arr. Ieper West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,0% 61 +2,2% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 13,6% 1 3,4% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners 6,3 1 1,3-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners 1,1 42 0,6 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 105, ,4 132,3 112,3 Interne vergrijzing 19, ,6 22,6 21,8 Dependentiecijfer 94, ,0 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 78, ,4 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,2% 53 +7,6% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,3 54 2,4 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 30,9% 13 28,2% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,9% 64 +2,8% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 69,9% 60 76,7% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,4% 64 50,6% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 37,5% 59 59,6% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 100, ,2 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 3, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 9,6% 56 11,7% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 4,3% 63 14,8% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,0% 38 +4,1% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 76, ,3 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 106, ,6 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,9% ,1% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,8% 1 +13,8% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 0,1% 64 8,5% 7,9% 6,3% Jobratio 24,2% 64 67,3% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 9,0% 62 13,5% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 61,4% 64 72,8% 71,8% 69,8%

40 STEEKKAART Mesen Indicator Mesen Arr. Ieper West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,7% 1-1,9% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 10,1% 1 5,1% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 8,0% 4 4,6% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 12,4% 1 5,5% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 62,2% 1 55,2% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 15,6% 64 23,3% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 31,1% 21 30,1% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 8,9% 50 10,3% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 3, ,1 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 52,4% 1 44,6% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 15,4% 64 61,2% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 33,3% 27 31,1% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 3,6% 64 6,7% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 9,1% 2 4,6% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 0,0% 64 7,8% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 66,6% 35 74,1% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 0,0% 64 11,0% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 11, ,8 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

41 STEEKKAART Poperinge Indicator Poperinge Arr. Ieper West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,2% 33 +2,2% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 2,1% 28 3,4% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners 2,3 13 1,3-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners -2,4 55 0,6 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 115, ,4 132,3 112,3 Interne vergrijzing 24, ,6 22,6 21,8 Dependentiecijfer 97, ,0 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 101, ,4 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,7% 39 +7,6% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,5 24 2,4 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 27,7% 24 28,2% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,3% 32 +2,8% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 77,1% 33 76,7% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,8% 55 50,6% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 50,5% 50 59,6% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 231, ,2 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 119, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 10,8% 52 11,7% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 14,0% 35 14,8% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,2% 28 +4,1% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 90, ,3 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 119, ,6 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,7% ,1% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,7% ,8% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 7,9% 28 8,5% 7,9% 6,3% Jobratio 63,2% 26 67,3% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 13,8% 32 13,5% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 73,7% 39 72,8% 71,8% 69,8%

42 STEEKKAART Poperinge Indicator Poperinge Arr. Ieper West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,8% 55-1,9% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 4,6% 25 5,1% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 4,2% 28 4,6% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 5,0% 24 5,5% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 54,1% 20 55,2% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 25,1% 34 23,3% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 31,7% 19 30,1% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 11,5% 25 10,3% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 16, ,1 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 44,7% 17 44,6% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 61,6% 36 61,2% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 28,7% 56 31,1% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 6,9% 32 6,7% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 4,8% 45 4,6% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 7,8% 8 7,8% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 78,6% 10 74,1% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 7,7% 26 11,0% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 14, ,8 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

43 STEEKKAART Vleteren Indicator Vleteren Arr. Ieper West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,0% 35 +2,2% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 1,1% 57 3,4% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners 0,5 34 1,3-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners -2,2 53 0,6 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 104, ,4 132,3 112,3 Interne vergrijzing 22, ,6 22,6 21,8 Dependentiecijfer 96, ,0 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 112, ,4 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,6% 41 +7,6% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,6 2 2,4 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 25,1% 38 28,2% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,6% 14 +2,8% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 77,7% 24 76,7% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,6% 60 50,6% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 25,0% 64 59,6% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 100, ,2 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 38, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 9,3% 57 11,7% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 9,3% 52 14,8% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,0% 3 +4,1% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 83, ,3 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 124, ,6 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,5% ,1% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,7% ,8% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 1,5% 54 8,5% 7,9% 6,3% Jobratio 41,4% 60 67,3% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 18,6% 7 13,5% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 74,9% 22 72,8% 71,8% 69,8%

44 STEEKKAART Vleteren Indicator Vleteren Arr. Ieper West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,7% 60-1,9% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 3,4% 55 5,1% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 2,9% 55 4,6% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 4,0% 55 5,5% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 50,9% 41 55,2% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 28,1% 12 23,3% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 24,6% 58 30,1% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 10,5% 34 10,3% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 12, ,1 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 46,7% 8 44,6% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 60,5% 42 61,2% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 29,8% 49 31,1% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 5,4% 60 6,7% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 4,3% 58 4,6% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 0,0% 62 7,8% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 74,6% 18 74,1% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 14,5% 10 11,0% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 11, ,8 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

45 STEEKKAART Wervik Indicator Wervik Arr. Ieper West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,3% 23 +2,2% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 5,2% 8 3,4% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners 0,4 37 1,3-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners 5,1 23 0,6 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 111, ,4 132,3 112,3 Interne vergrijzing 23, ,6 22,6 21,8 Dependentiecijfer 95, ,0 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 95, ,4 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,2% 37 +7,6% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,4 39 2,4 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 27,3% 27 28,2% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,3% 20 +2,8% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 76,1% 48 76,7% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,3% 52 50,6% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 46,1% 57 59,6% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 132, ,2 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 43, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 16,5% 35 11,7% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 13,2% 38 14,8% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,4% 55 +4,1% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 92, ,3 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 115, ,6 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,7% ,1% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,2% ,8% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 5,2% 38 8,5% 7,9% 6,3% Jobratio 40,7% 61 67,3% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 10,0% 59 13,5% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 71,8% 49 72,8% 71,8% 69,8%

46 STEEKKAART Wervik Indicator Wervik Arr. Ieper West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,3% 50-1,9% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 6,2% 11 5,1% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 5,5% 14 4,6% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 6,8% 8 5,5% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 57,8% 8 55,2% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 27,6% 18 23,3% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 25,0% 55 30,1% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 9,6% 47 10,3% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 4, ,1 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 43,6% 25 44,6% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 51,3% 55 61,2% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 28,8% 55 31,1% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 7,2% 19 6,7% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 5,9% 22 4,6% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 1,1% 42 7,8% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 72,2% 23 74,1% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 6,4% 33 11,0% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 9, ,8 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

47 STEEKKAART Zonnebeke Indicator Zonnebeke Arr. Ieper West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,1% 14 +2,2% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 1,2% 55 3,4% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners 3,4 6 1,3-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners 2,4 35 0,6 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 96, ,4 132,3 112,3 Interne vergrijzing 26,2 8 24,6 22,6 21,8 Dependentiecijfer 89, ,0 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 115, ,4 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,3% 15 +7,6% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,6 7 2,4 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 24,3% 47 28,2% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,5% 10 +2,8% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 78,7% 10 76,7% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,2% 59 50,6% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 47,6% 54 59,6% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 105, ,2 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 67, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 13,6% 44 11,7% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 12,2% 42 14,8% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,2% 27 +4,1% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 92, ,3 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 130, ,6 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,0% ,1% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,0% ,8% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 8,0% 27 8,5% 7,9% 6,3% Jobratio 51,5% 45 67,3% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 15,5% 16 13,5% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 76,1% 9 72,8% 71,8% 69,8%

48 STEEKKAART Zonnebeke Indicator Zonnebeke Arr. Ieper West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,1% 28-1,9% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 3,6% 52 5,1% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 2,8% 58 4,6% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 4,5% 38 5,5% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 53,3% 24 55,2% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 23,1% 46 23,3% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 33,2% 13 30,1% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 11,1% 30 10,3% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 16, ,1 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 44,8% 16 44,6% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 61,6% 37 61,2% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 29,1% 54 31,1% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 6,6% 45 6,7% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 4,5% 52 4,6% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 3,4% 26 7,8% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 67,5% 30 74,1% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 17,6% 8 11,0% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 9, ,8 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

49 STEEKKAART Anzegem Indicator Anzegem Arr. Kortrijk West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,3% 24 +1,9% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 0,9% 62 4,0% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners 1,4 26 1,3-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners 8,1 10 1,7 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 105, ,3 132,3 112,3 Interne vergrijzing 22, ,0 22,6 21,8 Dependentiecijfer 89, ,9 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 95, ,8 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,7% 23 +6,8% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,5 11 2,4 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 22,8% 60 29,3% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,5% 17 +2,1% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 78,1% 18 76,5% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,7% 22 66,6% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 88,2% 2 66,7% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 416, ,2 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 41, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 19,0% 26 27,2% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 17,6% 23 24,6% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,9% 44 +3,5% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 103, ,1 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 134, ,0 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,1% 33 +6,4% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,9% 28 +7,8% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 7,6% 30 10,2% 7,9% 6,3% Jobratio 57,4% 37 77,7% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 13,5% 36 11,4% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 75,3% 18 72,4% 71,8% 69,8%

50 STEEKKAART Anzegem Indicator Anzegem Arr. Kortrijk West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,8% 18 +4,0% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 3,9% 43 5,4% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 3,0% 54 5,2% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 4,5% 39 5,7% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 51,2% 39 53,5% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 20,7% 53 23,5% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 37,5% 2 27,6% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 17,2% 1 10,7% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 18, ,4 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 40,9% 44 40,5% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 72,7% 6 65,4% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 33,9% 21 34,3% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 6,8% 39 7,6% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 5,8% 24 6,0% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 1,3% 39 6,5% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 64,2% 37 54,0% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 9,2% 19 4,4% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 10, ,6 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

51 STEEKKAART Avelgem Indicator Avelgem Arr. Kortrijk West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,9% 19 +1,9% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 1,7% 39 4,0% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners 2,3 14 1,3-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners -3,8 56 1,7 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 113, ,3 132,3 112,3 Interne vergrijzing 27,0 4 23,0 22,6 21,8 Dependentiecijfer 86, ,9 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 94, ,8 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,4% 19 +6,8% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,4 47 2,4 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 29,4% 16 29,3% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,1% 53 +2,1% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 75,9% 49 76,5% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,4% 42 66,6% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 67,6% 27 66,7% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 117, ,2 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 21, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 20,8% 19 27,2% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 17,6% 22 24,6% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,5% 52 +3,5% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 97, ,1 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 117, ,0 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,3% 1 +6,4% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,4% 55 +7,8% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 12,4% 11 10,2% 7,9% 6,3% Jobratio 63,3% 25 77,7% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 9,9% 60 11,4% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 72,0% 48 72,4% 71,8% 69,8%

52 STEEKKAART Avelgem Indicator Avelgem Arr. Kortrijk West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,0% 57 +4,0% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 5,1% 19 5,4% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 4,5% 21 5,2% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 5,6% 15 5,7% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 56,4% 11 53,5% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 24,7% 37 23,5% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 29,5% 30 27,6% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 13,2% 10 10,7% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 8, ,4 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 42,8% 31 40,5% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 62,7% 29 65,4% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 34,9% 13 34,3% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 7,2% 22 7,6% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 6,2% 18 6,0% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 0,1% 59 6,5% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 69,1% 28 54,0% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 4,4% 50 4,4% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 11, ,6 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

53 STEEKKAART Deerlijk Indicator Deerlijk Arr. Kortrijk West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,4% 54 +1,9% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 1,8% 34 4,0% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners 1,5 25 1,3-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners 8,5 8 1,7 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 114, ,3 132,3 112,3 Interne vergrijzing 21, ,0 22,6 21,8 Dependentiecijfer 90, ,9 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 102, ,8 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,0% 55 +6,8% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,5 31 2,4 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 24,8% 41 29,3% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,3% 49 +2,1% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 78,9% 8 76,5% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,3% 15 66,6% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 79,5% 11 66,7% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 142, ,2 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 16, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 33,5% 6 27,2% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 28,8% 5 24,6% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,4% 53 +3,5% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 100, ,1 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 128, ,0 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,6% 54 +6,4% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,2% 60 +7,8% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 11,9% 14 10,2% 7,9% 6,3% Jobratio 70,3% 18 77,7% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 12,9% 41 11,4% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 76,0% 10 72,4% 71,8% 69,8%

54 STEEKKAART Deerlijk Indicator Deerlijk Arr. Kortrijk West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,9% 17 +4,0% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 4,1% 36 5,4% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 3,3% 48 5,2% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 5,0% 25 5,7% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 49,8% 47 53,5% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 28,6% 10 23,5% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 33,6% 11 27,6% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 11,5% 24 10,7% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 34, ,4 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 40,4% 47 40,5% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 70,3% 13 65,4% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 31,0% 41 34,3% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 7,0% 31 7,6% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 4,0% 61 6,0% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 2,2% 35 6,5% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 56,6% 49 54,0% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 4,2% 52 4,4% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 14, ,6 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

55 STEEKKAART Harelbeke Indicator Harelbeke Arr. Kortrijk West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,3% 30 +1,9% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 2,9% 20 4,0% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners 3,9 4 1,3-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners 2,6 34 1,7 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 118, ,3 132,3 112,3 Interne vergrijzing 20, ,0 22,6 21,8 Dependentiecijfer 84, ,9 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 92, ,8 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,5% 34 +6,8% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,4 48 2,4 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 27,1% 28 29,3% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,5% 16 +2,1% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 77,5% 26 76,5% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,0% 16 66,6% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 61,1% 37 66,7% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 208, ,2 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 29, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 34,5% 5 27,2% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 28,8% 6 24,6% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,5% 51 +3,5% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 101, ,1 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 122, ,0 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,6% 44 +6,4% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,8% 47 +7,8% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 10,2% 20 10,2% 7,9% 6,3% Jobratio 56,8% 38 77,7% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 10,4% 57 11,4% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 73,9% 36 72,4% 71,8% 69,8%

56 STEEKKAART Harelbeke Indicator Harelbeke Arr. Kortrijk West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,2% 31 +4,0% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 4,7% 22 5,4% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 4,3% 26 5,2% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 5,2% 21 5,7% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 56,0% 14 53,5% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 24,6% 40 23,5% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 28,4% 37 27,6% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 11,8% 20 10,7% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 16, ,4 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 41,9% 38 40,5% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 62,2% 32 65,4% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 34,0% 19 34,3% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 7,1% 26 7,6% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 6,3% 17 6,0% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 4,6% 21 6,5% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 57,3% 48 54,0% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 8,3% 22 4,4% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 10, ,6 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

57 STEEKKAART Kortrijk Indicator Kortrijk Arr. Kortrijk West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,9% 49 +1,9% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 6,2% 6 4,0% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners 0,9 31 1,3-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners 2,8 32 1,7 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 123, ,3 132,3 112,3 Interne vergrijzing 25, ,0 22,6 21,8 Dependentiecijfer 92, ,9 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 103, ,8 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,9% 63 +6,8% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,3 55 2,4 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 34,9% 10 29,3% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,6% 29 +2,1% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 75,4% 53 76,5% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,2% 47 66,6% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 62,0% 36 66,7% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 219, ,2 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 80, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 29,3% 13 27,2% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 21,0% 16 24,6% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,3% 58 +3,5% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 103, ,1 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 118, ,0 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,4% 27 +6,4% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,8% 51 +7,8% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 8,0% 26 10,2% 7,9% 6,3% Jobratio 106,6% 3 77,7% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 12,1% 46 11,4% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 70,1% 53 72,4% 71,8% 69,8%

58 STEEKKAART Kortrijk Indicator Kortrijk Arr. Kortrijk West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,1% 10 +4,0% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 6,8% 9 5,4% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 7,2% 5 5,2% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 6,4% 10 5,7% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 52,0% 34 53,5% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 21,4% 52 23,5% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 25,2% 54 27,6% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 8,7% 53 10,7% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 57,8 6 34,4 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 36,4% 54 40,5% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 68,6% 16 65,4% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 37,9% 6 34,3% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 8,0% 12 7,6% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 6,7% 11 6,0% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 7,0% 12 6,5% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 43,6% 55 54,0% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 1,7% 61 4,4% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 16, ,6 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

59 STEEKKAART Kuurne Indicator Kuurne Arr. Kortrijk West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,5% 39 +1,9% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 4,1% 11 4,0% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners 1,2 28 1,3-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners -2,1 52 1,7 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 123, ,3 132,3 112,3 Interne vergrijzing 21, ,0 22,6 21,8 Dependentiecijfer 93, ,9 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 97, ,8 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,7% 31 +6,8% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,4 41 2,4 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 27,1% 29 29,3% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,4% 31 +2,1% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 77,3% 27 76,5% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,0% 13 66,6% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 66,0% 29 66,7% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 114, ,2 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 10, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 46,1% 1 27,2% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 33,4% 2 24,6% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,0% 64 +3,5% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 98, ,1 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 189, ,0 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,4% 62 +6,4% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,1% 64 +7,8% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 14,9% 7 10,2% 7,9% 6,3% Jobratio 92,8% 7 77,7% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 11,0% 55 11,4% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 73,3% 41 72,4% 71,8% 69,8%

60 STEEKKAART Kuurne Indicator Kuurne Arr. Kortrijk West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,0% 21 +4,0% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 5,1% 18 5,4% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 4,9% 19 5,2% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 5,4% 18 5,7% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 51,3% 38 53,5% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 23,8% 44 23,5% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 24,1% 59 27,6% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 8,8% 52 10,7% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 36, ,4 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 40,7% 45 40,5% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 65,1% 25 65,4% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 33,3% 26 34,3% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 7,2% 24 7,6% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 5,2% 33 6,0% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 19,6% 3 6,5% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 49,9% 54 54,0% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 3,0% 58 4,4% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 15, ,6 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

61 STEEKKAART Lendelede Indicator Lendelede Arr. Kortrijk West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,5% 22 +1,9% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 1,3% 54 4,0% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners 0,5 35 1,3-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners 5,5 19 1,7 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 126, ,3 132,3 112,3 Interne vergrijzing 23, ,0 22,6 21,8 Dependentiecijfer 91, ,9 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 89, ,8 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,0% 17 +6,8% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,5 32 2,4 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 24,5% 46 29,3% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,0% 25 +2,1% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 76,8% 38 76,5% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,6% 14 66,6% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 65,8% 30 66,7% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 250, ,2 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 13, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 21,6% 18 27,2% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 17,7% 21 24,6% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,6% 49 +3,5% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 100, ,1 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 124, ,0 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,5% 50 +6,4% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,3% 53 +7,8% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 9,6% 22 10,2% 7,9% 6,3% Jobratio 60,8% 28 77,7% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 13,9% 30 11,4% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 74,2% 30 72,4% 71,8% 69,8%

62 STEEKKAART Lendelede Indicator Lendelede Arr. Kortrijk West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,1% 56 +4,0% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 3,8% 48 5,4% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 2,6% 62 5,2% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 4,9% 27 5,7% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 47,5% 56 53,5% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 25,3% 32 23,5% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 32,3% 17 27,6% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 12,1% 18 10,7% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 21, ,4 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 45,9% 13 40,5% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 70,7% 9 65,4% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 37,0% 8 34,3% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 7,0% 27 7,6% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 4,7% 49 6,0% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 1,2% 40 6,5% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 82,1% 8 54,0% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 28,1% 6 4,4% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 12, ,6 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

63 STEEKKAART Menen Indicator Menen Arr. Kortrijk West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,6% 45 +1,9% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 8,4% 2 4,0% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners -1,0 52 1,3-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners -0,8 46 1,7 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 115, ,3 132,3 112,3 Interne vergrijzing 24, ,0 22,6 21,8 Dependentiecijfer 94, ,9 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 94, ,8 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,4% 60 +6,8% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,3 51 2,4 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 31,5% 11 29,3% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,0% 58 +2,1% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 74,4% 54 76,5% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,3% 57 66,6% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 32,5% 61 66,7% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 108, ,2 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 33, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 30,4% 9 27,2% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 26,8% 8 24,6% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,1% 61 +3,5% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 91, ,1 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 109, ,0 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,0% 40 +6,4% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,9% 50 +7,8% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 6,0% 35 10,2% 7,9% 6,3% Jobratio 63,9% 23 77,7% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 9,7% 61 11,4% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 69,4% 54 72,4% 71,8% 69,8%

64 STEEKKAART Menen Indicator Menen Arr. Kortrijk West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,9% 22 +4,0% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 7,2% 6 5,4% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 6,9% 8 5,2% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 7,6% 5 5,7% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 60,0% 5 53,5% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 22,6% 48 23,5% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 24,7% 56 27,6% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 9,8% 41 10,7% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 9, ,4 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 41,2% 40 40,5% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 50,9% 56 65,4% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 31,3% 38 34,3% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 8,2% 5 7,6% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 5,8% 25 6,0% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 4,7% 20 6,5% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 43,0% 56 54,0% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 5,2% 45 4,4% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 15, ,6 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

65 STEEKKAART Spiere-Helkijn Indicator Spiere-Helkijn Arr. Kortrijk West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,0% 3 +1,9% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 5,1% 9 4,0% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners 1,9 21 1,3-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners -9,4 63 1,7 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 76, ,3 132,3 112,3 Interne vergrijzing 22, ,0 22,6 21,8 Dependentiecijfer 87, ,9 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 127,9 2 98,8 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,0% 16 +6,8% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,4 37 2,4 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 29,7% 15 29,3% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,9% 26 +2,1% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 76,7% 43 76,5% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,6% 50 66,6% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 28,6% 62 66,7% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 133, ,2 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 10, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 11,4% 50 27,2% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 25,6% 12 24,6% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,6% 50 +3,5% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 90, ,1 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 120, ,0 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,3% 2 +6,4% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,8% 6 +7,8% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 9,3% 24 10,2% 7,9% 6,3% Jobratio 60,8% 29 77,7% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 12,0% 48 11,4% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 71,0% 52 72,4% 71,8% 69,8%

66 STEEKKAART Spiere-Helkijn Indicator Spiere-Helkijn Arr. Kortrijk West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,6% 19 +4,0% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 7,4% 5 5,4% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 6,7% 10 5,2% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 8,1% 4 5,7% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 53,6% 22 53,5% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 28,6% 9 23,5% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 17,9% 64 27,6% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 6,0% 63 10,7% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 5, ,4 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 34,1% 61 40,5% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 48,3% 60 65,4% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 28,1% 58 34,3% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 8,1% 9 7,6% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 7,6% 6 6,0% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 3,7% 24 6,5% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 63,3% 40 54,0% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 1,0% 63 4,4% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 11, ,6 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

67 STEEKKAART Waregem Indicator Waregem Arr. Kortrijk West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,2% 41 +1,9% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 2,9% 21 4,0% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners 2,0 20 1,3-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners 1,7 39 1,7 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 114, ,3 132,3 112,3 Interne vergrijzing 20, ,0 22,6 21,8 Dependentiecijfer 86, ,9 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 99, ,8 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,5% 18 +6,8% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,4 42 2,4 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 27,7% 25 29,3% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,1% 40 +2,1% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 76,9% 36 76,5% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,9% 2 66,6% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 78,3% 13 66,7% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 191, ,2 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 44, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 37,2% 4 27,2% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 31,0% 4 24,6% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,0% 37 +3,5% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 104, ,1 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 125, ,0 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,8% 24 +6,4% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,0% 61 +7,8% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 15,3% 6 10,2% 7,9% 6,3% Jobratio 92,3% 9 77,7% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 11,7% 51 11,4% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 73,3% 43 72,4% 71,8% 69,8%

68 STEEKKAART Waregem Indicator Waregem Arr. Kortrijk West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,5% 13 +4,0% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 4,8% 21 5,4% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 4,3% 24 5,2% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 5,3% 19 5,7% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 50,7% 43 53,5% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 25,3% 31 23,5% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 30,1% 27 27,6% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 13,3% 9 10,7% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 51,4 7 34,4 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 43,7% 24 40,5% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 70,5% 11 65,4% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 33,9% 20 34,3% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 7,2% 21 7,6% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 6,3% 16 6,0% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 5,9% 18 6,5% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 42,0% 57 54,0% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 4,4% 48 4,4% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 14, ,6 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

69 STEEKKAART Wevelgem Indicator Wevelgem Arr. Kortrijk West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,6% 58 +1,9% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 1,8% 35 4,0% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners 1,2 27 1,3-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners -1,6 51 1,7 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 111, ,3 132,3 112,3 Interne vergrijzing 21, ,0 22,6 21,8 Dependentiecijfer 88, ,9 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 98, ,8 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,1% 54 +6,8% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,4 36 2,4 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 25,8% 33 29,3% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,2% 52 +2,1% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 77,6% 25 76,5% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,2% 27 66,6% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 68,0% 24 66,7% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 165, ,2 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 38, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 29,5% 12 27,2% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 27,4% 7 24,6% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,9% 42 +3,5% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 101, ,1 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 123, ,0 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,8% 41 +6,4% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,6% 62 +7,8% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 11,9% 13 10,2% 7,9% 6,3% Jobratio 61,0% 27 77,7% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 10,2% 58 11,4% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 74,3% 28 72,4% 71,8% 69,8%

70 STEEKKAART Wevelgem Indicator Wevelgem Arr. Kortrijk West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,2% 26 +4,0% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 4,5% 28 5,4% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 4,0% 30 5,2% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 5,0% 26 5,7% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 54,6% 17 53,5% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 28,0% 13 23,5% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 29,0% 34 27,6% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 11,3% 27 10,7% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 14, ,4 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 43,6% 27 40,5% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 64,8% 26 65,4% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 30,0% 48 34,3% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 8,0% 11 7,6% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 6,0% 19 6,0% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 10,0% 6 6,5% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 56,0% 51 54,0% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 7,8% 25 4,4% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 11, ,6 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

71 STEEKKAART Zwevegem Indicator Zwevegem Arr. Kortrijk West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,4% 29 +1,9% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 1,5% 43 4,0% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners 1,6 24 1,3-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners 2,6 33 1,7 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 109, ,3 132,3 112,3 Interne vergrijzing 21, ,0 22,6 21,8 Dependentiecijfer 88, ,9 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 100, ,8 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,5% 33 +6,8% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,5 26 2,4 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 24,9% 39 29,3% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,8% 27 +2,1% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 76,7% 41 76,5% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,1% 24 66,6% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 48,2% 52 66,7% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 132, ,2 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 63, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 18,2% 30 27,2% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 17,7% 20 24,6% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,3% 57 +3,5% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 103, ,1 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 121, ,0 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,0% 56 +6,4% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,9% 23 +7,8% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 10,7% 18 10,2% 7,9% 6,3% Jobratio 49,6% 48 77,7% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 11,7% 49 11,4% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 73,8% 37 72,4% 71,8% 69,8%

72 STEEKKAART Zwevegem Indicator Zwevegem Arr. Kortrijk West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,8% 45 +4,0% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 4,0% 40 5,4% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 3,6% 40 5,2% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 4,4% 42 5,7% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 50,0% 44 53,5% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 23,9% 43 23,5% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 34,3% 6 27,6% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 13,5% 7 10,7% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 15, ,4 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 39,7% 48 40,5% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 66,1% 21 65,4% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 34,7% 15 34,3% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 7,5% 14 7,6% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 5,1% 39 6,0% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 1,1% 43 6,5% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 59,3% 45 54,0% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 4,0% 54 4,4% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 10, ,6 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

73 STEEKKAART Bredene Indicator Bredene Arr. Oostende West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,0% 1 +6,4% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 2,7% 22 4,4% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners 0,4 36-2,4-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners 6,0 16 7,5 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 118, ,0 132,3 112,3 Interne vergrijzing 18, ,9 22,6 21,8 Dependentiecijfer 87, ,0 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 79, ,3 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,8% 3 +11,2% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,3 53 2,1 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 29,3% 18 38,0% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,7% 6 +3,7% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 73,9% 55 72,4% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,2% 6 69,3% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 86,6% 4 76,7% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 170, ,7 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 13, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 30,3% 10 15,7% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 8,6% 53 15,3% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,2% 33 +4,1% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 104, ,9 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 105, ,4 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,3% 3 +8,9% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,3% 3 +13,4% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 1,5% 56 3,2% 7,9% 6,3% Jobratio 30,9% 63 56,5% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 7,8% 64 10,5% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 69,1% 55 66,7% 71,8% 69,8%

74 STEEKKAART Bredene Indicator Bredene Arr. Oostende West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,3% 7 +7,2% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 6,1% 12 7,5% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 6,1% 11 8,0% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 6,0% 12 7,0% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 56,2% 13 54,3% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 21,8% 50 21,0% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 27,5% 39 28,2% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 10,9% 33 10,4% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 9, ,5 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 41,9% 36 41,1% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 54,5% 51 59,0% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 33,8% 22 34,6% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 8,8% 1 7,7% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 9,1% 3 7,0% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 0,0% 61 5,1% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 38,3% 59 57,0% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 9,0% 20 5,2% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 9, ,3 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

75 STEEKKAART De Haan Indicator De Haan Arr. Oostende West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,7% 10 +6,4% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 3,4% 15 4,4% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners -6,0 61-2,4-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners 2,2 37 7,5 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 226, ,0 132,3 112,3 Interne vergrijzing 19, ,9 22,6 21,8 Dependentiecijfer 110, ,0 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 60, ,3 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,1% 4 +11,2% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,1 57 2,1 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 38,1% 7 38,0% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,2% 34 +3,7% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 71,8% 56 72,4% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,7% 1 69,3% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 84,1% 5 76,7% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 418, ,7 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 42, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 13,5% 45 15,7% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 4,4% 62 15,3% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,3% 25 +4,1% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 112, ,9 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 101, ,4 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,2% 57 +8,9% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,0% ,4% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 0,6% 63 3,2% 7,9% 6,3% Jobratio 48,2% 51 56,5% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 15,3% 17 10,5% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 66,5% 56 66,7% 71,8% 69,8%

76 STEEKKAART De Haan Indicator De Haan Arr. Oostende West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,4% 30 +7,2% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 7,1% 7 7,5% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 7,1% 7 8,0% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 7,1% 6 7,0% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 48,1% 52 54,3% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 18,0% 62 21,0% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 37,6% 1 28,2% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 8,9% 51 10,4% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 24, ,5 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 33,4% 63 41,1% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 68,2% 17 59,0% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 30,4% 46 34,6% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 5,7% 57 7,7% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 5,6% 27 7,0% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 0,0% 60 5,1% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 57,5% 47 57,0% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 1,9% 60 5,2% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 15, ,3 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

77 STEEKKAART Gistel Indicator Gistel Arr. Oostende West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,3% 17 +6,4% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 1,8% 36 4,4% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners 0,9 30-2,4-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners -0,8 47 7,5 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 101, ,0 132,3 112,3 Interne vergrijzing 22, ,9 22,6 21,8 Dependentiecijfer 87, ,0 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 114,3 6 74,3 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,8% ,2% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,4 38 2,1 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 27,0% 30 38,0% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,6% 2 +3,7% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 77,2% 30 72,4% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,8% 33 69,3% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 64,4% 32 76,7% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 207, ,7 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 42, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 12,7% 49 15,7% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 14,3% 32 15,3% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,9% 43 +4,1% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 98, ,9 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 118, ,4 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,0% 48 +8,9% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,8% ,4% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 3,2% 47 3,2% 7,9% 6,3% Jobratio 43,1% 58 56,5% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 12,1% 45 10,5% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 73,4% 40 66,7% 71,8% 69,8%

78 STEEKKAART Gistel Indicator Gistel Arr. Oostende West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,0% 25 +7,2% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 4,5% 30 7,5% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 4,6% 20 8,0% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 4,3% 45 7,0% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 52,7% 29 54,3% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 25,3% 30 21,0% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 28,5% 36 28,2% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 12,8% 13 10,4% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 6, ,5 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 40,6% 46 41,1% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 62,7% 30 59,0% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 33,6% 23 34,6% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 6,7% 44 7,7% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 6,7% 10 7,0% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 4,0% 22 5,1% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 64,1% 38 57,0% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 6,6% 32 5,2% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 9, ,3 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

79 STEEKKAART Ichtegem Indicator Ichtegem Arr. Oostende West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,1% 25 +6,4% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 1,0% 60 4,4% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners 2,9 8-2,4-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners -1,0 49 7,5 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 104, ,0 132,3 112,3 Interne vergrijzing 21, ,9 22,6 21,8 Dependentiecijfer 84, ,0 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 90, ,3 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,8% ,2% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,5 34 2,1 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 23,8% 50 38,0% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,8% 8 +3,7% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 77,2% 29 72,4% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,1% 31 69,3% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 50,6% 49 76,7% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 118, ,7 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 45, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 16,7% 34 15,7% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 11,7% 46 15,3% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,2% 30 +4,1% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 94, ,9 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 124, ,4 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,6% 9 +8,9% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,3% ,4% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 2,4% 51 3,2% 7,9% 6,3% Jobratio 37,0% 62 56,5% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 12,6% 43 10,5% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 74,0% 32 66,7% 71,8% 69,8%

80 STEEKKAART Ichtegem Indicator Ichtegem Arr. Oostende West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,0% 36 +7,2% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 4,6% 24 7,5% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 4,3% 23 8,0% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 4,9% 28 7,0% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 60,4% 3 54,3% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 26,2% 28 21,0% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 29,5% 29 28,2% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 14,1% 5 10,4% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 8, ,5 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 42,7% 32 41,1% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 52,0% 54 59,0% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 25,7% 64 34,6% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 7,4% 16 7,7% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 5,7% 26 7,0% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 2,9% 29 5,1% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 68,0% 29 57,0% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 14,1% 11 5,2% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 11, ,3 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

81 STEEKKAART Middelkerke Indicator Middelkerke Arr. Oostende West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,5% 2 +6,4% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 2,5% 25 4,4% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners -3,6 56-2,4-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners 11,7 3 7,5 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 225, ,0 132,3 112,3 Interne vergrijzing 18, ,9 22,6 21,8 Dependentiecijfer 116, ,0 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 57, ,3 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,3% 1 +11,2% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,0 59 2,1 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 39,6% 5 38,0% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,6% 15 +3,7% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 68,8% 62 72,4% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,2% 21 69,3% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 87,6% 3 76,7% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 300, ,7 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 75, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 10,0% 54 15,7% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 6,3% 60 15,3% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,6% 16 +4,1% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 99, ,9 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 94, ,4 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,9% 35 +8,9% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,4% ,4% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 1,0% 60 3,2% 7,9% 6,3% Jobratio 42,6% 59 56,5% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 13,6% 35 10,5% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 63,9% 60 66,7% 71,8% 69,8%

82 STEEKKAART Middelkerke Indicator Middelkerke Arr. Oostende West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,5% 40 +7,2% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 6,8% 8 7,5% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 7,1% 6 8,0% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 6,5% 9 7,0% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 56,7% 10 54,3% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 20,0% 59 21,0% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 34,1% 7 28,2% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 11,7% 22 10,4% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 23, ,5 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 43,5% 28 41,1% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 50,5% 57 59,0% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 31,9% 35 34,6% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 7,1% 25 7,7% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 6,6% 13 7,0% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 1,2% 41 5,1% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 63,6% 39 57,0% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 7,2% 27 5,2% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 17,8 6 14,3 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

83 STEEKKAART Oostende Indicator Oostende Arr. Oostende West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,0% 26 +6,4% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 6,9% 4 4,4% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners -4,3 57-2,4-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners 11,0 4 7,5 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 195, ,0 132,3 112,3 Interne vergrijzing 24, ,9 22,6 21,8 Dependentiecijfer 104, ,0 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 71, ,3 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,5% ,2% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,0 64 2,1 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 44,6% 1 38,0% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,2% 39 +3,7% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 70,6% 58 72,4% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,2% 43 69,3% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 66,4% 28 76,7% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 442, ,7 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 37, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 30,9% 7 15,7% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 31,9% 3 15,3% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,9% 45 +4,1% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 100, ,9 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 76, ,4 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,4% 32 +8,9% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,7% ,4% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 4,9% 40 3,2% 7,9% 6,3% Jobratio 76,5% 14 56,5% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 8,6% 63 10,5% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 63,1% 61 66,7% 71,8% 69,8%

84 STEEKKAART Oostende Indicator Oostende Arr. Oostende West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,3% 6 +7,2% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 9,7% 2 7,5% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 10,7% 1 8,0% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 8,7% 3 7,0% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 54,3% 19 54,3% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 20,3% 56 21,0% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 26,0% 51 28,2% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 9,6% 45 10,4% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 13, ,5 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 41,0% 42 41,1% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 60,8% 40 59,0% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 38,5% 4 34,6% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 8,6% 2 7,7% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 7,5% 7 7,0% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 6,8% 14 5,1% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 22,7% 64 57,0% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 4,4% 49 5,2% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 16,3 8 14,3 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

85 STEEKKAART Oudenburg Indicator Oudenburg Arr. Oostende West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,6% 28 +6,4% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 1,5% 45 4,4% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners 2,1 18-2,4-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners 5,2 22 7,5 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 125, ,0 132,3 112,3 Interne vergrijzing 20, ,9 22,6 21,8 Dependentiecijfer 91, ,0 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 90, ,3 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,8% ,2% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,4 35 2,1 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 23,3% 58 38,0% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,6% 9 +3,7% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 76,2% 47 72,4% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,7% 18 69,3% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 82,3% 9 76,7% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 351, ,7 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 35, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 11,1% 51 15,7% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 13,9% 37 15,3% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,2% 32 +4,1% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 100, ,9 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 122, ,4 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,5% 10 +8,9% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,3% ,4% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 2,5% 50 3,2% 7,9% 6,3% Jobratio 44,5% 57 56,5% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 12,1% 47 10,5% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 73,1% 45 66,7% 71,8% 69,8%

86 STEEKKAART Oudenburg Indicator Oudenburg Arr. Oostende West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,0% 48 +7,2% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 4,4% 32 7,5% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 4,0% 33 8,0% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 4,7% 33 7,0% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 47,9% 54 54,3% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 24,7% 36 21,0% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 30,5% 22 28,2% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 13,2% 11 10,4% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 14, ,5 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 42,5% 33 41,1% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 62,0% 35 59,0% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 33,0% 29 34,6% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 7,0% 28 7,7% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 6,6% 12 7,0% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 0,0% 63 5,1% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 63,1% 41 57,0% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 2,5% 59 5,2% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 9, ,3 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

87 STEEKKAART Hooglede Indicator Hooglede Arr. Roeselare West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,9% 48 +4,1% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 1,8% 37 2,6% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners -0,5 47 0,9-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners -7,6 61 3,2 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 106, ,9 132,3 112,3 Interne vergrijzing 22, ,5 22,6 21,8 Dependentiecijfer 89, ,3 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 99, ,2 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,2% 36 +9,3% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,6 5 2,4 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 21,8% 63 27,8% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,1% 57 +2,6% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 78,1% 17 77,5% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,9% 17 67,7% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 53,2% 48 68,0% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 185, ,3 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 37, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 19,5% 24 25,7% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 15,0% 30 20,7% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,8% 46 +3,7% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 98, ,1 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 130, ,3 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,1% 6 +14,3% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,7% 57 +8,0% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 19,3% 3 10,8% 7,9% 6,3% Jobratio 92,6% 8 81,0% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 14,7% 23 12,7% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 75,7% 14 74,4% 71,8% 69,8%

88 STEEKKAART Hooglede Indicator Hooglede Arr. Roeselare West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,2% 3 +3,5% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 3,4% 57 4,3% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 3,0% 53 4,1% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 3,8% 56 4,6% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 50,0% 45 52,6% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 30,1% 5 26,9% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 30,1% 28 26,8% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 7,8% 61 9,8% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 22, ,4 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 43,0% 30 42,2% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 72,4% 7 62,9% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 31,2% 39 34,2% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 5,9% 56 7,3% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 5,1% 38 5,0% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 8,4% 7 6,5% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 66,9% 34 64,1% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 3,2% 57 9,7% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 10, ,7 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

89 STEEKKAART Ingelmunster Indicator Ingelmunster Arr. Roeselare West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,8% 51 +4,1% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 2,5% 24 2,6% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners 0,2 40 0,9-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners 1,7 40 3,2 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 120, ,9 132,3 112,3 Interne vergrijzing 23, ,5 22,6 21,8 Dependentiecijfer 91, ,3 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 106, ,2 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,6% 59 +9,3% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,5 28 2,4 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 24,9% 40 27,8% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,2% 37 +2,6% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 78,4% 14 77,5% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,9% 32 67,7% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 59,3% 39 68,0% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 177, ,3 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 16, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 30,7% 8 25,7% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 21,8% 14 20,7% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,1% 60 +3,7% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 97, ,1 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 127, ,3 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,8% ,3% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,3% 56 +8,0% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 11,1% 17 10,8% 7,9% 6,3% Jobratio 65,0% 22 81,0% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 13,0% 38 12,7% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 75,4% 17 74,4% 71,8% 69,8%

90 STEEKKAART Ingelmunster Indicator Ingelmunster Arr. Roeselare West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,8% 54 +3,5% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 4,2% 34 4,3% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 3,4% 43 4,1% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 5,1% 23 4,6% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 57,4% 9 52,6% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 26,5% 27 26,9% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 26,0% 50 26,8% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 14,2% 4 9,8% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 11, ,4 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 47,3% 5 42,2% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 56,9% 50 62,9% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 34,8% 14 34,2% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 6,8% 40 7,3% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 3,8% 63 5,0% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 7,0% 11 6,5% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 86,9% 3 64,1% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 7,9% 24 9,7% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 12, ,7 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

91 STEEKKAART Izegem Indicator Izegem Arr. Roeselare West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,1% 34 +4,1% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 2,0% 30 2,6% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners 0,1 41 0,9-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners 4,6 25 3,2 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 127, ,9 132,3 112,3 Interne vergrijzing 21, ,5 22,6 21,8 Dependentiecijfer 92, ,3 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 89, ,2 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,2% 28 +9,3% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,3 52 2,4 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 29,4% 17 27,8% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,2% 36 +2,6% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 77,1% 32 77,5% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,0% 35 67,7% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 64,8% 31 68,0% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 365, ,3 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 25, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 40,0% 2 25,7% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 26,5% 10 20,7% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,4% 54 +3,7% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 100, ,1 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 116, ,3 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,5% ,3% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,5% 63 +8,0% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 11,8% 15 10,8% 7,9% 6,3% Jobratio 77,2% 13 81,0% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 11,5% 52 12,7% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 73,7% 38 74,4% 71,8% 69,8%

92 STEEKKAART Izegem Indicator Izegem Arr. Roeselare West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,7% 51 +3,5% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 4,4% 31 4,3% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 4,0% 31 4,1% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 4,8% 30 4,6% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 54,4% 18 52,6% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 27,5% 19 26,9% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 29,4% 31 26,8% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 11,9% 19 9,8% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 25, ,4 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 44,2% 21 42,2% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 60,0% 44 62,9% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 34,1% 18 34,2% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 6,1% 52 7,3% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 5,2% 37 5,0% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 6,8% 13 6,5% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 38,0% 60 64,1% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 10,0% 13 9,7% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 13, ,7 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

93 STEEKKAART Ledegem Indicator Ledegem Arr. Roeselare West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,5% 46 +4,1% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 1,2% 56 2,6% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners 2,0 19 0,9-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners -10,4 64 3,2 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 112, ,9 132,3 112,3 Interne vergrijzing 22, ,5 22,6 21,8 Dependentiecijfer 94, ,3 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 99, ,2 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,5% 49 +9,3% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,5 18 2,4 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 23,3% 57 27,8% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,2% 38 +2,6% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 78,7% 11 77,5% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,5% 19 67,7% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 47,8% 53 68,0% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 110, ,3 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 24, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 18,7% 28 25,7% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 16,5% 25 20,7% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,2% 59 +3,7% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 95, ,1 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 126, ,3 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,7% ,3% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,9% 44 +8,0% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 3,3% 46 10,8% 7,9% 6,3% Jobratio 45,4% 54 81,0% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 15,2% 19 12,7% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 75,8% 13 74,4% 71,8% 69,8%

94 STEEKKAART Ledegem Indicator Ledegem Arr. Roeselare West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,1% 42 +3,5% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 3,8% 47 4,3% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 3,4% 44 4,1% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 4,1% 48 4,6% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 52,6% 30 52,6% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 28,1% 11 26,9% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 33,9% 9 26,8% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 11,7% 21 9,8% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 12, ,4 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 44,5% 19 42,2% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 59,3% 47 62,9% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 32,5% 31 34,2% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 7,5% 15 7,3% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 4,6% 51 5,0% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 2,5% 31 6,5% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 60,2% 44 64,1% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 9,6% 17 9,7% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 12, ,7 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

95 STEEKKAART Lichtervelde Indicator Lichtervelde Arr. Roeselare West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,2% 32 +4,1% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 1,5% 44 2,6% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners 0,0 43 0,9-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners 1,8 38 3,2 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 105, ,9 132,3 112,3 Interne vergrijzing 21, ,5 22,6 21,8 Dependentiecijfer 89, ,3 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 106, ,2 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,8% 38 +9,3% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,5 27 2,4 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 23,8% 51 27,8% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,9% 43 +2,6% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 79,1% 6 77,5% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,6% 25 67,7% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 46,2% 56 68,0% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 150, ,3 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 25, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 18,9% 27 25,7% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 12,5% 40 20,7% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,1% 34 +3,7% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 98, ,1 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 120, ,3 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,4% ,3% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,6% 49 +8,0% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 7,8% 29 10,8% 7,9% 6,3% Jobratio 57,4% 36 81,0% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 13,8% 31 12,7% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 77,1% 3 74,4% 71,8% 69,8%

96 STEEKKAART Lichtervelde Indicator Lichtervelde Arr. Roeselare West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,5% 63 +3,5% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 2,9% 63 4,3% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 2,4% 64 4,1% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 3,5% 61 4,6% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 48,7% 51 52,6% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 27,4% 20 26,9% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 29,2% 32 26,8% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 9,7% 43 9,8% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 6, ,4 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 42,2% 34 42,2% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 59,5% 46 62,9% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 32,0% 34 34,2% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 7,3% 17 7,3% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 6,4% 14 5,0% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 0,9% 45 6,5% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 76,2% 16 64,1% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 3,9% 55 9,7% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 8, ,7 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

97 STEEKKAART Moorslede Indicator Moorslede Arr. Roeselare West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,0% 42 +4,1% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 1,4% 48 2,6% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners -1,9 55 0,9-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners 7,5 12 3,2 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 123, ,9 132,3 112,3 Interne vergrijzing 23, ,5 22,6 21,8 Dependentiecijfer 95, ,3 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 92, ,2 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,7% 32 +9,3% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,5 33 2,4 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 26,2% 32 27,8% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,3% 48 +2,6% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 77,1% 35 77,5% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,4% 38 67,7% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 54,5% 46 68,0% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 130, ,3 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 35, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 17,8% 31 25,7% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 15,8% 28 20,7% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,0% 36 +3,7% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 94, ,1 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 124, ,3 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,6% ,3% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,9% 35 +8,0% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 4,5% 42 10,8% 7,9% 6,3% Jobratio 51,6% 44 81,0% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 14,1% 28 12,7% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 74,4% 26 74,4% 71,8% 69,8%

98 STEEKKAART Moorslede Indicator Moorslede Arr. Roeselare West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,9% 61 +3,5% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 3,7% 49 4,3% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 3,3% 47 4,1% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 4,1% 51 4,6% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 53,0% 27 52,6% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 24,6% 39 26,9% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 32,2% 18 26,8% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 13,1% 12 9,8% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 16, ,4 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 43,2% 29 42,2% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 65,5% 22 62,9% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 32,7% 30 34,2% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 7,3% 18 7,3% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 4,1% 60 5,0% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 6,0% 16 6,5% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 64,7% 36 64,1% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 9,8% 16 9,7% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 12, ,7 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

99 STEEKKAART Roeselare Indicator Roeselare Arr. Roeselare West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,6% 11 +4,1% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 3,9% 12 2,6% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners 2,1 17 0,9-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners 7,7 11 3,2 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 112, ,9 132,3 112,3 Interne vergrijzing 22, ,5 22,6 21,8 Dependentiecijfer 87, ,3 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 103, ,2 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,5% 14 +9,3% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,4 49 2,4 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 30,3% 14 27,8% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,0% 11 +2,6% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 76,8% 39 77,5% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,8% 34 67,7% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 74,9% 17 68,0% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 190, ,3 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 59, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 37,7% 3 25,7% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 25,7% 11 20,7% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,6% 48 +3,7% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 101, ,1 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 119, ,3 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,5% ,3% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,7% 46 +8,0% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 10,3% 19 10,8% 7,9% 6,3% Jobratio 98,6% 4 81,0% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 11,2% 53 12,7% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 73,3% 42 74,4% 71,8% 69,8%

100 STEEKKAART Roeselare Indicator Roeselare Arr. Roeselare West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,2% 4 +3,5% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 5,2% 17 4,3% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 5,3% 16 4,1% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 5,1% 22 4,6% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 51,7% 36 52,6% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 26,1% 29 26,9% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 24,0% 60 26,8% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 8,3% 57 9,8% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 85,9 2 56,4 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 38,9% 51 42,2% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 64,3% 27 62,9% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 36,5% 11 34,2% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 8,2% 7 7,3% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 5,2% 36 5,0% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 7,2% 10 6,5% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 53,7% 52 64,1% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 7,1% 28 9,7% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 16,2 9 13,7 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

101 STEEKKAART Staden Indicator Staden Arr. Roeselare West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,2% 56 +4,1% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 1,3% 53 2,6% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners 1,6 23 0,9-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners -4,5 59 3,2 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 114, ,9 132,3 112,3 Interne vergrijzing 25,4 9 22,5 22,6 21,8 Dependentiecijfer 94, ,3 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 112, ,2 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,9% 47 +9,3% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,5 14 2,4 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 25,3% 37 27,8% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,9% 55 +2,6% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 78,8% 9 77,5% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,9% 46 67,7% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 72,8% 19 68,0% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 113, ,3 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 46, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 19,2% 25 25,7% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 15,6% 29 20,7% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,6% 14 +3,7% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 92, ,1 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 125, ,3 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,4% ,3% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,4% 59 +8,0% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 18,5% 4 10,8% 7,9% 6,3% Jobratio 77,5% 12 81,0% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 16,9% 11 12,7% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 77,0% 5 74,4% 71,8% 69,8%

102 STEEKKAART Staden Indicator Staden Arr. Roeselare West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,7% 62 +3,5% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 2,6% 64 4,3% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 2,4% 63 4,1% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 2,8% 64 4,6% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 53,8% 21 52,6% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 30,3% 3 26,9% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 27,3% 41 26,8% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 8,3% 56 9,8% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 99,1 1 56,4 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 45,3% 15 42,2% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 62,1% 34 62,9% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 29,4% 52 34,2% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 6,6% 46 7,3% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 5,2% 34 5,0% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 1,5% 37 6,5% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 76,6% 15 64,1% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 42,8% 2 9,7% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 10, ,7 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

103 STEEKKAART Ardooie Indicator Ardooie Arr. Tielt West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,7% 63 +3,4% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 2,2% 27 2,3% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners 0,9 32 0,8-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners 1,7 41 2,7 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 127, ,5 132,3 112,3 Interne vergrijzing 24, ,8 22,6 21,8 Dependentiecijfer 90, ,5 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 90, ,1 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,1% 61 +8,9% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,5 30 2,5 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 25,6% 34 25,3% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,5% 60 +2,6% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 76,6% 45 78,5% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,6% 28 70,1% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 58,3% 40 62,3% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 110, ,8 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 34, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 20,1% 21 18,5% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 21,3% 15 20,2% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,6% 12 +4,1% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 99, ,7 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 126, ,7 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,8% 36 +3,7% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,2% ,9% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 24,9% 2 15,2% 7,9% 6,3% Jobratio 87,4% 11 74,2% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 16,5% 13 15,7% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 74,0% 34 75,9% 71,8% 69,8%

104 STEEKKAART Ardooie Indicator Ardooie Arr. Tielt West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,8% 11 +1,4% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 3,8% 46 3,7% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 3,5% 42 3,3% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 4,0% 52 4,1% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 49,7% 48 52,7% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 25,2% 33 25,0% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 27,0% 43 27,9% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 9,2% 48 11,6% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 28, ,4 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 43,6% 26 43,1% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 62,3% 31 64,4% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 33,5% 24 30,3% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 6,0% 53 6,2% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 4,9% 44 4,8% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 3,0% 28 3,2% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 77,7% 13 78,8% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 36,8% 4 10,8% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 9, ,0 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

105 STEEKKAART Dentergem Indicator Dentergem Arr. Tielt West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,2% 18 +3,4% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 1,5% 46 2,3% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners -0,5 46 0,8-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners 4,4 26 2,7 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 100, ,5 132,3 112,3 Interne vergrijzing 26,6 5 23,8 22,6 21,8 Dependentiecijfer 87, ,5 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 98, ,1 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,3% 25 +8,9% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,6 3 2,5 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 22,8% 61 25,3% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,4% 18 +2,6% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 79,7% 3 78,5% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,2% 20 70,1% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 62,1% 35 62,3% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 100, ,8 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 25, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 19,9% 23 18,5% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 14,3% 34 20,2% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,4% 20 +4,1% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 99, ,7 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 128, ,7 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,7% 60 +3,7% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,1% ,9% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 6,0% 34 15,2% 7,9% 6,3% Jobratio 49,7% 47 74,2% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 14,9% 21 15,7% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 77,0% 4 75,9% 71,8% 69,8%

106 STEEKKAART Dentergem Indicator Dentergem Arr. Tielt West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,3% 32 +1,4% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 3,9% 45 3,7% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 3,2% 50 3,3% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 4,5% 36 4,1% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 52,5% 31 52,7% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 30,5% 2 25,0% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 25,5% 53 27,9% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 11,3% 26 11,6% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 7, ,4 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 41,0% 43 43,1% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 65,4% 23 64,4% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 32,3% 32 30,3% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 5,1% 61 6,2% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 4,8% 46 4,8% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 3,7% 23 3,2% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 95,2% 1 78,8% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 5,8% 39 10,8% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 9, ,0 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

107 STEEKKAART Meulebeke Indicator Meulebeke Arr. Tielt West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,9% 50 +3,4% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 2,9% 19 2,3% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners -1,3 54 0,8-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners 0,5 43 2,7 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 113, ,5 132,3 112,3 Interne vergrijzing 24, ,8 22,6 21,8 Dependentiecijfer 87, ,5 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 104, ,1 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,5% 51 +8,9% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,5 25 2,5 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 25,3% 36 25,3% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,4% 30 +2,6% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 78,4% 15 78,5% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,5% 30 70,1% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 42,6% 58 62,3% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 115, ,8 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 29, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 21,9% 16 18,5% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 16,4% 26 20,2% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,4% 56 +4,1% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 95, ,7 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 125, ,7 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,3% 30 +3,7% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,7% ,9% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 9,3% 23 15,2% 7,9% 6,3% Jobratio 60,1% 31 74,2% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 15,5% 15 15,7% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 75,6% 15 75,9% 71,8% 69,8%

108 STEEKKAART Meulebeke Indicator Meulebeke Arr. Tielt West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,8% 43 +1,4% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 3,6% 51 3,7% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 3,3% 46 3,3% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 4,0% 53 4,1% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 56,3% 12 52,7% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 24,6% 38 25,0% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 29,1% 33 27,9% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 13,6% 6 11,6% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 22, ,4 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 44,6% 18 43,1% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 60,0% 43 64,4% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 27,3% 60 30,3% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 5,5% 59 6,2% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 5,5% 28 4,8% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 1,1% 44 3,2% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 83,5% 7 78,8% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 10,3% 12 10,8% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 12, ,0 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

109 STEEKKAART Oostrozebeke Indicator Oostrozebeke Arr. Tielt West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,2% 31 +3,4% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 1,9% 32 2,3% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners 0,3 39 0,8-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners 3,3 30 2,7 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 103, ,5 132,3 112,3 Interne vergrijzing 21, ,8 22,6 21,8 Dependentiecijfer 89, ,5 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 102, ,1 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,3% 26 +8,9% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,5 20 2,5 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 24,6% 45 25,3% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,4% 47 +2,6% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 77,8% 21 78,5% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,8% 8 70,1% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 71,4% 21 62,3% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 100, ,8 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 16, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 26,6% 14 18,5% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 26,6% 9 20,2% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,0% 63 +4,1% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 96, ,7 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 128, ,7 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,3% 64 +3,7% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,4% ,9% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 13,6% 9 15,2% 7,9% 6,3% Jobratio 60,6% 30 74,2% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 13,9% 29 15,7% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 75,4% 16 75,9% 71,8% 69,8%

110 STEEKKAART Oostrozebeke Indicator Oostrozebeke Arr. Tielt West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,5% 47 +1,4% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 3,4% 54 3,7% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 2,8% 59 3,3% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 4,1% 50 4,1% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 53,3% 23 52,7% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 28,7% 8 25,0% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 32,8% 15 27,9% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 14,8% 3 11,6% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 11, ,4 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 49,9% 3 43,1% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 60,8% 41 64,4% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 31,0% 42 30,3% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 7,0% 30 6,2% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 5,8% 23 4,8% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 3,1% 27 3,2% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 67,0% 33 78,8% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 7,0% 29 10,8% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 12, ,0 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

111 STEEKKAART Pittem Indicator Pittem Arr. Tielt West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,6% 37 +3,4% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 2,4% 26 2,3% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners 3,1 7 0,8-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners 2,4 36 2,7 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 106, ,5 132,3 112,3 Interne vergrijzing 22, ,8 22,6 21,8 Dependentiecijfer 88, ,5 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 103, ,1 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,2% 27 +8,9% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,6 8 2,5 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 23,7% 53 25,3% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,2% 22 +2,6% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 79,7% 2 78,5% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,2% 12 70,1% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 57,8% 43 62,3% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 123, ,8 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 34, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 16,2% 36 18,5% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 14,3% 33 20,2% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,6% 15 +4,1% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 95, ,7 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 135, ,7 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,0% 11 +3,7% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,3% ,9% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 8,4% 25 15,2% 7,9% 6,3% Jobratio 75,4% 15 74,2% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 18,9% 6 15,7% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 77,6% 2 75,9% 71,8% 69,8%

112 STEEKKAART Pittem Indicator Pittem Arr. Tielt West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,4% 38 +1,4% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 3,1% 61 3,7% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 2,6% 61 3,3% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 3,6% 58 4,1% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 51,0% 40 52,7% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 28,0% 14 25,0% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 26,0% 48 27,9% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 11,0% 31 11,6% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 33, ,4 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 47,3% 6 43,1% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 61,5% 38 64,4% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 27,4% 59 30,3% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 4,7% 62 6,2% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 4,3% 59 4,8% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 5,9% 17 3,2% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 74,4% 21 78,8% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 10,0% 14 10,8% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 11, ,0 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

113 STEEKKAART Ruiselede Indicator Ruiselede Arr. Tielt West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,9% 36 +3,4% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 2,6% 23 2,3% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners -0,6 48 0,8-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners -4,4 58 2,7 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 113, ,5 132,3 112,3 Interne vergrijzing 27,4 2 23,8 22,6 21,8 Dependentiecijfer 85, ,5 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 113, ,1 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,7% 48 +8,9% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,5 9 2,5 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 24,8% 42 25,3% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,3% 19 +2,6% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 78,7% 12 78,5% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,9% 40 70,1% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 67,6% 26 62,3% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 104, ,8 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 30, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 14,1% 43 18,5% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 10,2% 49 20,2% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,8% 7 +4,1% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 95, ,7 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 133, ,7 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,2% 52 +3,7% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,9% 5 +13,9% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 3,4% 44 15,2% 7,9% 6,3% Jobratio 59,6% 32 74,2% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 17,9% 9 15,7% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 75,9% 11 75,9% 71,8% 69,8%

114 STEEKKAART Ruiselede Indicator Ruiselede Arr. Tielt West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,2% 9 +1,4% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 3,4% 56 3,7% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 3,8% 34 3,3% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 3,0% 63 4,1% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 48,9% 49 52,7% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 19,6% 60 25,0% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 22,8% 63 27,9% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 9,8% 42 11,6% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 7, ,4 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 39,3% 49 43,1% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 72,3% 8 64,4% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 31,1% 40 30,3% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 6,5% 47 6,2% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 4,9% 43 4,8% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 2,2% 34 3,2% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 74,5% 20 78,8% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 9,9% 15 10,8% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 13, ,0 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

115 STEEKKAART Tielt Indicator Tielt Arr. Tielt West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,9% 27 +3,4% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 3,3% 17 2,3% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners 0,1 42 0,8-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners 10,0 6 2,7 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 124, ,5 132,3 112,3 Interne vergrijzing 23, ,8 22,6 21,8 Dependentiecijfer 89, ,5 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 97, ,1 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,3% 21 +8,9% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,4 44 2,5 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 28,6% 21 25,3% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,6% 46 +2,6% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 77,7% 23 78,5% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,9% 37 70,1% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 56,8% 44 62,3% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 141, ,8 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 68, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 16,9% 33 18,5% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 19,6% 19 20,2% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,2% 31 +4,1% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 102, ,7 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 120, ,7 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,4% 39 +3,7% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,6% ,9% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 14,1% 8 15,2% 7,9% 6,3% Jobratio 90,0% 10 74,2% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 14,4% 26 15,7% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 74,9% 23 75,9% 71,8% 69,8%

116 STEEKKAART Tielt Indicator Tielt Arr. Tielt West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,5% 15 +1,4% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 4,1% 38 3,7% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 3,8% 35 3,3% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 4,3% 43 4,1% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 50,9% 42 52,7% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 23,2% 45 25,0% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 26,2% 47 27,9% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 8,6% 54 11,6% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 73,1 4 33,4 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 38,5% 52 43,1% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 70,7% 10 64,4% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 31,3% 37 30,3% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 6,8% 38 6,2% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 5,0% 40 4,8% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 0,8% 48 3,2% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 84,4% 6 78,8% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 5,5% 41 10,8% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 15, ,0 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

117 STEEKKAART Wielsbeke Indicator Wielsbeke Arr. Tielt West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,4% 40 +3,4% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 1,9% 33 2,3% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners 3,5 5 0,8-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners -2,2 54 2,7 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 90, ,5 132,3 112,3 Interne vergrijzing 20, ,8 22,6 21,8 Dependentiecijfer 85, ,5 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 106, ,1 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,3% 35 +8,9% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,5 12 2,5 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 23,8% 52 25,3% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,1% 41 +2,6% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 78,3% 16 78,5% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,4% 5 70,1% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 82,4% 8 62,3% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 137, ,8 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 21, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 29,7% 11 18,5% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 44,0% 1 20,2% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,1% 62 +4,1% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 96, ,7 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 137, ,7 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,4% 53 +3,7% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,1% ,9% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 48,9% 1 15,2% 7,9% 6,3% Jobratio 114,0% 1 74,2% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 13,3% 37 15,7% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 75,3% 19 75,9% 71,8% 69,8%

118 STEEKKAART Wielsbeke Indicator Wielsbeke Arr. Tielt West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,7% 27 +1,4% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 4,6% 23 3,7% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 3,8% 36 3,3% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 5,5% 17 4,1% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 60,4% 4 52,7% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 26,7% 26 25,0% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 30,2% 25 27,9% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 14,9% 2 11,6% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 23, ,4 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 46,8% 7 43,1% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 59,0% 48 64,4% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 28,1% 57 30,3% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 8,2% 6 6,2% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 3,7% 64 4,8% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 7,3% 9 3,2% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 72,3% 22 78,8% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 6,1% 36 10,8% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 8, ,0 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

119 STEEKKAART Wingene Indicator Wingene Arr. Tielt West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,5% 4 +3,4% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 1,3% 51 2,3% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners 2,4 12 0,8-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners -0,9 48 2,7 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 103, ,5 132,3 112,3 Interne vergrijzing 24, ,8 22,6 21,8 Dependentiecijfer 89, ,5 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 105, ,1 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,7% 10 +8,9% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,5 17 2,5 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 23,7% 54 25,3% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,4% 3 +2,6% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 80,2% 1 78,5% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,6% 26 70,1% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 63,1% 33 62,3% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 115, ,8 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 68, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 15,0% 39 18,5% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 14,9% 31 20,2% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,7% 9 +4,1% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 94, ,7 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 128, ,7 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,6% 4 +3,7% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,4% ,9% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 7,0% 31 15,2% 7,9% 6,3% Jobratio 54,5% 42 74,2% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 17,6% 10 15,7% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 78,0% 1 75,9% 71,8% 69,8%

120 STEEKKAART Wingene Indicator Wingene Arr. Tielt West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,3% 37 +1,4% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 3,1% 62 3,7% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 2,7% 60 3,3% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 3,5% 60 4,1% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 50,0% 46 52,7% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 22,3% 49 25,0% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 30,2% 26 27,9% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 13,4% 8 11,6% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 21, ,4 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 41,8% 39 43,1% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 63,9% 28 64,4% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 29,6% 51 30,3% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 5,6% 58 6,2% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 4,4% 56 4,8% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 2,3% 32 3,2% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 74,6% 17 78,8% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 8,3% 21 10,8% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 11, ,0 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

121 STEEKKAART Alveringem Indicator Alveringem Arr. Veurne West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,6% 38 +6,2% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 1,6% 42 3,7% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners 2,6 9-5,4-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners 5,4 20 8,2 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 89, ,2 132,3 112,3 Interne vergrijzing 26,5 6 20,2 22,6 21,8 Dependentiecijfer 94, ,4 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 115,6 4 64,0 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,4% ,8% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,5 13 2,1 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 28,1% 22 36,4% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,9% 42 +1,5% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 78,6% 13 70,6% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,5% 63 62,8% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 58,3% 41 81,8% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 110, ,2 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 80, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 6,8% 62 10,8% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 6,9% 59 10,3% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,8% 6 +4,6% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 83, ,5 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 123, ,7 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,5% 43 +6,1% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,2% ,0% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 2,9% 48 3,9% 7,9% 6,3% Jobratio 45,1% 55 68,7% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 20,9% 2 15,5% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 75,8% 12 66,2% 71,8% 69,8%

122 STEEKKAART Alveringem Indicator Alveringem Arr. Veurne West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,9% 2-2,9% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 4,2% 35 5,9% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 4,0% 32 6,2% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 4,4% 41 5,7% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 44,2% 58 53,2% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 26,9% 25 21,9% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 26,9% 44 31,2% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 9,6% 46 9,6% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 13, ,2 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 45,5% 14 41,5% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 62,1% 33 63,3% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 31,7% 36 36,2% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 4,4% 63 7,0% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 4,4% 55 6,7% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 10,0% 5 1,8% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 85,3% 4 70,0% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 6,8% 31 10,8% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 9, ,2 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

123 STEEKKAART De Panne Indicator De Panne Arr. Veurne West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,8% 7 +6,2% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 8,1% 3 3,7% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners -4,3 58-5,4-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners 5,7 17 8,2 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 211, ,2 132,3 112,3 Interne vergrijzing 20, ,2 22,6 21,8 Dependentiecijfer 116, ,4 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 63, ,0 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,2% ,8% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,0 58 2,1 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 39,9% 4 36,4% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,3% 4 +1,5% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 68,7% 63 70,6% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,7% 51 62,8% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 78,8% 12 81,8% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 693, ,2 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 23, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 14,5% 41 10,8% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 9,4% 51 10,3% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,9% 5 +4,6% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 100, ,5 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 93, ,7 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,9% 58 +6,1% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,0% ,0% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 0,9% 61 3,9% 7,9% 6,3% Jobratio 51,4% 46 68,7% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 13,0% 39 15,5% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 62,7% 63 66,2% 71,8% 69,8%

124 STEEKKAART De Panne Indicator De Panne Arr. Veurne West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,1% 53-2,9% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 7,9% 4 5,9% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 8,8% 3 6,2% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 7,0% 7 5,7% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 59,2% 6 53,2% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 20,6% 54 21,9% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 31,4% 20 31,2% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 8,0% 59 9,6% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 26, ,2 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 45,9% 11 41,5% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 44,4% 63 63,3% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 35,0% 12 36,2% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 8,1% 8 7,0% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 9,1% 1 6,7% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 0,2% 57 1,8% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 30,0% 62 70,0% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 8,1% 23 10,8% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 23,5 3 19,2 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

125 STEEKKAART Koksijde Indicator Koksijde Arr. Veurne West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,5% 5 +6,2% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 3,5% 14 3,7% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners -6,4 62-5,4-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners 14,5 2 8,2 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 301, ,2 132,3 112,3 Interne vergrijzing 17, ,2 22,6 21,8 Dependentiecijfer 127, ,4 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 47, ,0 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,7% 5 +14,8% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,0 61 2,1 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 37,3% 8 36,4% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,0% 59 +1,5% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 67,0% 64 70,6% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,2% 7 62,8% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 81,2% 10 81,8% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 464, ,2 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 44, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 20,6% 20 10,8% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 3,3% 64 10,3% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,4% 22 +4,6% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 133, ,5 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 106, ,7 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,7% 29 +6,1% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,5% 2 +22,0% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 1,3% 59 3,9% 7,9% 6,3% Jobratio 57,7% 35 68,7% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 16,6% 12 15,5% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 62,9% 62 66,2% 71,8% 69,8%

126 STEEKKAART Koksijde Indicator Koksijde Arr. Veurne West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,2% 46-2,9% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 5,8% 13 5,9% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 6,0% 12 6,2% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 5,6% 14 5,7% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 47,6% 55 53,2% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 18,6% 61 21,9% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 35,5% 3 31,2% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 9,7% 44 9,6% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 15, ,2 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 33,8% 62 41,5% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 77,7% 1 63,3% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 41,5% 2 36,2% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 7,2% 20 7,0% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 7,8% 5 6,7% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 0,3% 55 1,8% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 41,8% 58 70,0% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 4,4% 47 10,8% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 16,7 7 19,2 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

127 STEEKKAART Nieuwpoort Indicator Nieuwpoort Arr. Veurne West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,6% 9 +6,2% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 3,0% 18 3,7% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners -5,6 60-5,4-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners 4,0 29 8,2 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 238, ,2 132,3 112,3 Interne vergrijzing 19, ,2 22,6 21,8 Dependentiecijfer 113, ,4 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 61, ,0 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,8% 2 +14,8% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,0 62 2,1 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 40,3% 3 36,4% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,2% 23 +1,5% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 69,6% 61 70,6% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,3% 39 62,8% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 89,9% 1 81,8% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 1.335, ,2 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 31, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 13,3% 46 10,8% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 12,1% 44 10,3% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,7% 10 +4,6% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 101, ,5 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 98, ,7 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,7% 20 +6,1% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,9% 4 +22,0% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 3,3% 45 3,9% 7,9% 6,3% Jobratio 70,8% 17 68,7% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 14,3% 27 15,5% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 64,7% 58 66,2% 71,8% 69,8%

128 STEEKKAART Nieuwpoort Indicator Nieuwpoort Arr. Veurne West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,3% 49-2,9% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 6,5% 10 5,9% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 6,8% 9 6,2% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 6,2% 11 5,7% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 58,8% 7 53,2% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 22,7% 47 21,9% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 30,4% 24 31,2% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 12,2% 16 9,6% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 29, ,2 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 46,6% 9 41,5% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 53,1% 52 63,3% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 34,3% 17 36,2% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 7,2% 23 7,0% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 7,0% 8 6,7% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 2,3% 33 1,8% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 74,5% 19 70,0% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 6,2% 35 10,8% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 23,8 2 19,2 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

129 STEEKKAART Veurne Indicator Veurne Arr. Veurne West-Vlaanderen Vlaams Gewest DEMOGRAFIE Totale bevolking Evolutie bevolking ,4% 62 +6,2% +3,3% +6,3% Aandeel niet-belgen in totale bevolking 1,8% 38 3,7% 3,4% 7,1% Aantal inwoners per km² Natuurlijk accres per inwoners -7,5 64-5,4-0,2 1,8 Migratiesaldo per inwoners 4,1 28 8,2 3,8 4,5 Ouderdomscoëfficiënt 135, ,2 132,3 112,3 Interne vergrijzing 26,4 7 20,2 22,6 21,8 Dependentiecijfer 96, ,4 93,5 86,5 Doorstromingscoëfficiënt 97, ,0 89,4 92,5 Aantal particuliere huishoudens Evolutie particuliere huishoudens ,9% ,8% +8,7% Gemiddelde gezinsgrootte 2,4 45 2,1 2,3 Aandeel alleenstaanden in particuliere huishoudens 29,0% 19 36,4% 31,0% Beroepsbevolking Evolutie beroepsbevolking ,4% 63 +1,5% +2,3% +3,6% Activiteitsgraad 76,4% 46 70,6% 75,7% 74,6% HUISVESTING Aandeel woongebouwen gebouwd na ,7% 56 62,8% 65,5% 69,4% Aantal vergunde woningen, nieuwbouw of renovatie Aandeel vergunde nieuwbouwwoningen in vergunde woningen 83,3% 7 81,8% 68,5% 65,8% Aantal vergunde nieuwbouwwoningen per 100 nieuwbouwgebouwen 359, ,2 216,2 206,4 BODEMBEZETTING Totale oppervlakte in km² 96, , , ,3 Aandeel bebouwde oppervlakte in oppervlakte 7,9% 59 10,8% 16,6% 18,5% Aandeel oppervlakte voor bedrijvigheid in bebouwde oppervlakte 20,4% 17 10,3% 17,9% 16,1% WELVAART Belastbaar inkomen per inwoner in euro Gemiddelde jaarlijkse groei belastbaar inkomen per inwoner ,5% 18 +4,6% +3,9% +3,5% Welvaartsindex (België = 100) 95, ,5 102,2 106,4 Aantal personenwagens per 100 gezinnen 118, ,7 114,5 WERKGELEGENHEID EN WERKZAAMHEID Aantal loontrekkers Evolutie aantal loontrekkers ,7% 37 +6,1% +8,7% +9,8% Aantal zelfstandigen en helpers Evolutie aantal zelfstandigen en helpers ,5% ,0% +12,5% +17,4% Industrialiseringsgraad 12,9% 10 3,9% 7,9% 6,3% Jobratio 112,2% 2 68,7% 72,5% 67,4% Ondernemersgraad 14,5% 24 15,5% 12,7% 10,4% Werkzaamheidsgraad 72,9% 46 66,2% 71,8% 69,8%

130 STEEKKAART Veurne Indicator Veurne Arr. Veurne West-Vlaanderen Vlaams Gewest WERKLOOSHEID Aantal werklozen Evolutie aantal werklozen ,2% 24-2,9% +3,1% +9,4% Werkloosheidsdruk - totaal 4,5% 27 5,9% 5,3% 6,3% Werkloosheidsdruk - mannen 4,5% 22 6,2% 5,2% 6,4% Werkloosheidsdruk - vrouwen 4,6% 35 5,7% 5,4% 6,1% Aandeel laaggeschoolden in niet-werkende werkzoekenden 52,3% 32 53,2% 52,4% 49,0% Aandeel jeugdwerklozen in niet-werkende werkzoekenden 28,0% 15 21,9% 23,8% 22,0% Aandeel 50-plussers in niet-werkende werkzoekenden 24,7% 57 31,2% 27,9% 24,9% Aandeel langdurig werklozen in niet-werkende werkzoekenden 8,2% 58 9,6% 10,1% 9,3% Gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 niet-werkende werkzoekenden 63,4 5 28,2 31,7 24,6 OPLEIDING Aantal studenten secundair onderwijs Aandeel studenten TSO en BSO in secundair onderwijs 41,9% 37 41,5% 40,6% 37,9% Aantal studenten hoger onderwijs Aandeel studenten hoger onderwijs in bevolking jaar 65,2% 24 63,3% 64,1% Aandeel universiteitsstudenten in studenten hoger onderwijs 30,6% 45 36,2% 34,4% 38,6% INDICATOREN VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT Aantal actieve ondernemingen Oprichtingsratio 6,9% 34 7,0% 7,2% 8,1% Uittredingsratio 4,5% 53 6,7% 5,7% 6,0% Aandeel loontrekkers in hoogtechnologische sectoren 2,6% 30 1,8% 6,1% 7,8% LAND- EN TUINBOUW Aantal land- en tuinbouwbedrijven Aantal tewerkgestelden in land- en tuinbouw Aandeel cultuurgrond in kadastrale oppervlakte 78,6% 11 70,0% 65,5% 45,7% Aandeel agro-business in loontrekkende tewerkstelling 18,9% 7 10,8% 7,2% 5,2% DETAILHANDEL Aantal detailhandelszaken per inwoners 19,4 5 19,2 14,2 10,8 BRON: AFDELING DATA, STUDIE EN ADVIES, POM WEST-VLAANDEREN

Uw gemeente in cijfers: Brugge

Uw gemeente in cijfers: Brugge Inleiding Brugge : Brugge is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Beernem, Blankenberge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Zedelgem

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Blankenberge

Uw gemeente in cijfers: Blankenberge Inleiding Blankenberge : Blankenberge is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Brugge, De Haan en Zuienkerke. Blankenberge heeft een oppervlakte

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Knokke-Heist

Uw gemeente in cijfers: Knokke-Heist Inleiding Knokke-Heist : Knokke-Heist is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Brugge en Damme. Knokke-Heist heeft een oppervlakte van

Nadere informatie

West-Vlaanderen Ontcijferd in een oogopslag

West-Vlaanderen Ontcijferd in een oogopslag In deze folder bieden wij een overzicht van de belangrijkste sociaaleconomische indicatoren uit de publicatie West-Vlaanderen Ontcijferd Sociaaleconomisch profiel van de provincie met een vergelijking

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Oostkamp

Uw gemeente in cijfers: Oostkamp Inleiding Oostkamp : Oostkamp is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Beernem, Brugge, Lichtervelde, Torhout, Wingene en Zedelgem. Oostkamp

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Zedelgem

Uw gemeente in cijfers: Zedelgem Inleiding Zedelgem : Zedelgem is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Brugge, Ichtegem, Jabbeke, Oostkamp en Torhout. Zedelgem heeft

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE OPGENOMEN TABELLEN

OVERZICHTSLIJST VAN DE OPGENOMEN TABELLEN overzichtslijst van de opgenomen tabellen OVERZICHTSLIJST VAN DE OPGENOMEN TABELLEN 1. Demografie 1.1 Totale bevolking 1.1.1 Totale bevolking naar leeftijd, gemeenten van West-Vlaanderen, 1 januari 2013.

Nadere informatie

Foto van de lokale arbeidsmarkt

Foto van de lokale arbeidsmarkt Regioscan West-Vlaanderen Werkt 1, Foto van de lokale arbeidsmarkt Tanja Termote sociaaleconomisch beleid, WES Er zijn tussen de West-Vlaamse regio s en gemeenten grote verschillen vast te stellen op het

Nadere informatie

VLAAMS GEWEST VLAAMS GEWEST AAN- DEEL

VLAAMS GEWEST VLAAMS GEWEST AAN- DEEL INDICATOR 1. Demografie DATUM WEST-VL. VLAAMS GEWEST AAN- DEEL 1.1. Totale bevolking - Totale bevolking 1/1/2013 1.173.019 6.381.859 18,4% - Evolutie bevolking 1/1/ 03-13 +3,4% +6,4% - - Bevolkingsdichtheid

Nadere informatie

West-Vlaanderen Ontcijferd. Sociaaleconomisch profiel van de provincie - editie deel 2

West-Vlaanderen Ontcijferd. Sociaaleconomisch profiel van de provincie - editie deel 2 West-Vlaanderen Ontcijferd Sociaaleconomisch profiel van de provincie - editie 2015 deel 2 overzichtslijst van de opgenomen tabellen OVERZICHTSLIJST VAN DE OPGENOMEN TABELLEN 1. Demografie 1.1 Totale

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: De Haan

Uw gemeente in cijfers: De Haan Inleiding De Haan : De Haan is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Blankenberge, Bredene, Jabbeke, Oudenburg en Zuienkerke. De Haan

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Damme

Uw gemeente in cijfers: Damme Inleiding Damme : Damme is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Beernem, Brugge, Knokke-Heist en Maldegem. Damme heeft een oppervlakte

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Torhout

Uw gemeente in cijfers: Torhout Inleiding Torhout : Torhout is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Hooglede, Ichtegem, Kortemark, Lichtervelde, Oostkamp en Zedelgem.

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Lichtervelde

Uw gemeente in cijfers: Lichtervelde Inleiding Lichtervelde : Lichtervelde is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Ardooie, Hooglede, Oostkamp, Roeselare, Torhout en Wingene.

Nadere informatie

RAPPORT SOCIALE KERNCIJFERS

RAPPORT SOCIALE KERNCIJFERS RAPPORT SOCIALE KERNCIJFERS (laatste actualisatie op 24 april 2013) Demografie Bevolking en loop van de bevolking Totale bevolking Private huishoudens Familiekernen Bevolkingsdichtheid Geboorten per 1.000

Nadere informatie

6497_deel 1_Feiten_2016_v04.indd 2 29/07/16 11:34

6497_deel 1_Feiten_2016_v04.indd 2 29/07/16 11:34 WOORD VOORAF West-Vlaanderen ontcijferd. West-Vlaanderen groeit. Ontsproten aan een traditie van begin de jaren 2000 publiceert de Provincie West-Vlaanderen, ondertussen via haar ontwikkelingsmaatschappij,

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Ichtegem

Uw gemeente in cijfers: Ichtegem Inleiding Ichtegem : Ichtegem is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Gistel, Jabbeke, Koekelare, Kortemark, Oudenburg, Torhout en Zedelgem.

Nadere informatie

DE GENKSE ARBEIDSMARKT (cijfers )

DE GENKSE ARBEIDSMARKT (cijfers ) UPDATE CIJFERS DE GENKSE ARBEIDSMARKT (cijfers 2007-2008) Bron: Vlaamse Arbeidsrekening Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning De data zijn afkomstig van de Vlaamse Arbeidsrekening, d.i. een raamwerk

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Hooglede

Uw gemeente in cijfers: Hooglede Inleiding Hooglede : Hooglede is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Kortemark, Lichtervelde, Roeselare, Staden en Torhout. Hooglede

Nadere informatie

Lokale arbeidsmarktindicatoren in de Vlaamse Arbeidsrekening (VAR)

Lokale arbeidsmarktindicatoren in de Vlaamse Arbeidsrekening (VAR) Lokale arbeidsmarktindicatoren in de Vlaamse Arbeidsrekening (VAR) Seminarie Subregionale en lokale arbeidsmarkt in cijfers Sessie 2 Lokale statistieken over de arbeidsmarkt, mens & maatschappij Wouter

Nadere informatie

Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs

Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs Algemeen overzicht : Resoc-Serr Midden-West West-Vlaanderen NWWZ (2004) : 5989 Werkloosheidsgraad : 5,45 5989 werklozen Werkzaamheidsgraad : 72,67 102026 werkenden Activiteitsgraad

Nadere informatie

Leeftijd en geslacht jaar jaar jaar. Studieniveau en geslacht Laag Midden Hoog

Leeftijd en geslacht jaar jaar jaar. Studieniveau en geslacht Laag Midden Hoog De Brusselse arbeidsmarkt: statistische gegevens - Activiteitsgraad, werkzaamheidsgraad en werkloosheidsgraad Oktober 2015 A. Activiteitsgraad, werkgelegenheidsgraad en werkloosheidsgraad Deze kerncijfers

Nadere informatie

GENKSE BEVOLKING OP ARBEIDSLEEFTIJD NAAR SOCIO-ECONOMISCHE POSITIE

GENKSE BEVOLKING OP ARBEIDSLEEFTIJD NAAR SOCIO-ECONOMISCHE POSITIE De data over de arbeidsmarkt zijn afkomstig van de Vlaamse Arbeidsrekening, d.i. een raamwerk waarin arbeidsmarktstatistieken die zowel de vraag- als aanbodzijde van de arbeidsmarkt beschrijven worden

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Oostende

Uw gemeente in cijfers: Oostende Inleiding Oostende : Oostende is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Bredene, Gistel, Middelkerke en Oudenburg. Oostende heeft een oppervlakte

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Bredene

Uw gemeente in cijfers: Bredene Inleiding Bredene : Bredene is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn De Haan, Oostende en Oudenburg. Bredene heeft een oppervlakte van

Nadere informatie

SOCIO-ECONOMISCHE ANALYSE VAN DE REGIO ZUID-WEST-VLAANDEREN APRIL 2013 STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN RESOC ZUID-WEST-VLAANDEREN

SOCIO-ECONOMISCHE ANALYSE VAN DE REGIO ZUID-WEST-VLAANDEREN APRIL 2013 STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN RESOC ZUID-WEST-VLAANDEREN SOCIO-ECONOMISCHE ANALYSE VAN DE REGIO ZUID-WEST-VLAANDEREN APRIL 2013 STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN RESOC ZUID-WEST-VLAANDEREN Voorliggende situatieschets biedt een actuele sociaaleconomische analyse

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt FEBRUARI 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: De Panne

Uw gemeente in cijfers: De Panne Inleiding De Panne : De Panne is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Koksijde en Veurne. De Panne heeft een oppervlakte van 23,9 km

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Knesselare

Uw gemeente in cijfers: Knesselare Inleiding Knesselare : Knesselare is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Aalter, Beernem, Maldegem en Zomergem. Knesselare heeft een

Nadere informatie

DE GENKSE ARBEIDSMARKT (cijfers )

DE GENKSE ARBEIDSMARKT (cijfers ) UPDATE CIJFERS DE GENKSE ARBEIDSMARKT (cijfers 2008-2009) Bron: Vlaamse Arbeidsrekening (Steunpunt WSE / Departement Werk en Sociale Economie) Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning De data over

Nadere informatie

deel 2 West-Vlaanderen sociaaleconomisch Cijfers

deel 2 West-Vlaanderen sociaaleconomisch Cijfers deel 2 West-Vlaanderen sociaaleconomisch Cijfers overzichtslijst van de opgenomen kaarten OVERZICHTSLIJST VA DE OPGEOME KAARTE aast de in deze publicatie opgenomen kaarten, stellen we op de website www.west-vlaanderen.be/economie

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Aalter

Uw gemeente in cijfers: Aalter Inleiding Aalter : Aalter is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Beernem, Deinze, Knesselare, Nevele, Ruiselede, Tielt (Tielt) en Zomergem.

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Maldegem

Uw gemeente in cijfers: Maldegem Inleiding Maldegem : Maldegem is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Beernem, Damme, Eeklo, Knesselare, Sint-Laureins en Zomergem. Maldegem

Nadere informatie

STREEKFOTO MAASLAND. Socio-economische analyse van de streek Maasland en haar 5 gemeenten JULI 2014

STREEKFOTO MAASLAND. Socio-economische analyse van de streek Maasland en haar 5 gemeenten JULI 2014 STREEKFOTO MAASLAND Socio-economische analyse van de streek Maasland en haar 5 gemeenten - - JULI 2014 -2- VOORWOORD Deze streekfoto omvat een sociaal-economische analyse van het Maasland en haar 5 gemeenten

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Nieuwpoort

Uw gemeente in cijfers: Nieuwpoort Inleiding Nieuwpoort : Nieuwpoort is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Diksmuide, Koksijde, Middelkerke en Veurne. Nieuwpoort heeft

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Houthulst

Uw gemeente in cijfers: Houthulst Inleiding Houthulst : Houthulst is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Diksmuide, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge en Staden.

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Koksijde

Uw gemeente in cijfers: Koksijde Inleiding Koksijde : Koksijde is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn De Panne, Nieuwpoort en Veurne. Koksijde heeft een oppervlakte

Nadere informatie

STREEKFOTO MIDDEN LIMBURG

STREEKFOTO MIDDEN LIMBURG STREEKFOTO MIDDEN LIMBURG Socio economische analyse van de streek Midden Limburg en haar 8 gemeenten - - JUNI 2010 INLEIDING Dataverzameling en data analyse, nodig voor het onderbouwen van een streekanalyse,

Nadere informatie

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE Bij het openen van het rapport worden de meest recente gegevens uit de databank gehaald. Inleiding In dit document worden de kansarmoede-indicatoren weergegeven

Nadere informatie

Voor de RESOC s in West-Vlaanderen wordt het cijfermateriaal op arrondissementeel niveau ontsloten.

Voor de RESOC s in West-Vlaanderen wordt het cijfermateriaal op arrondissementeel niveau ontsloten. WOORD VOORAF West-Vlaanderen 2014 ontcijferd. Het West-Vlaamse sociaaleconomische landschap in één oogopslag ontleed aan de hand van duidelijk cijfermateriaal, is een publicatie die de POM West-Vlaanderen

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Sint-Laureins

Uw gemeente in cijfers: Sint-Laureins Inleiding Sint-Laureins : Sint-Laureins is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Assenede, Eeklo, Kaprijke en Maldegem. Sint-Laureins

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt SEPTEMBER 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Eeklo

Uw gemeente in cijfers: Eeklo Inleiding Eeklo : Eeklo is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Kaprijke, Maldegem, Sint-Laureins, Waarschoot en Zomergem. Eeklo heeft

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Middelkerke

Uw gemeente in cijfers: Middelkerke Inleiding Middelkerke : Middelkerke is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Diksmuide, Gistel, Koekelare, Nieuwpoort en Oostende. Middelkerke

Nadere informatie

West-Vlaanderen Ontcijferd

West-Vlaanderen Ontcijferd West-Vlaanderen Ontcijferd Sociaaleconomisch profiel van de provincie - editie 2010 deel 1 woord vooraf Voor u ligt West-Vlaanderen Ontcijferd Sociaaleconomisch profiel van de provincie editie 2010. Wellicht

Nadere informatie

STREEKFOTO MAASLAND. Socio economische analyse van de streek Maasland en haar 5 gemeenten JUNI 2010

STREEKFOTO MAASLAND. Socio economische analyse van de streek Maasland en haar 5 gemeenten JUNI 2010 STREEKFOTO MAASLAND Socio economische analyse van de streek Maasland en haar 5 gemeenten - - JUNI 2010 INLEIDING Dataverzameling en data analyse, nodig voor het onderbouwen van een streekanalyse, vormen

Nadere informatie

Socio-economische blik op de Kempen

Socio-economische blik op de Kempen Socio-economische blik op de Kempen AAN : CC : AUTEUR : Streekplatform Kempen Kim Nevelsteen, Dominique Van Dijck DATUM : 6 maart 2017 BETREFT : Socio-economische analyse van de Kempen 517.884 inwoners

Nadere informatie

STREEKFOTO WEST-LIMBURG

STREEKFOTO WEST-LIMBURG STREEKFOTO WEST-LIMBURG Socio-economische analyse van de streek West-Limburg en haar 8 gemeenten - - JULI 2014 -2- VOORWOORD Deze streekfoto omvat een sociaal-economische analyse van West-Limburg en haar

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Veurne

Uw gemeente in cijfers: Veurne Inleiding Veurne : Veurne is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Alveringem, De Panne, Diksmuide, Koksijde en Nieuwpoort. Veurne heeft

Nadere informatie

STREEKFOTO MAASLAND. Socio-economische analyse van de streek Maasland en haar 5 gemeenten OKTOBER 2016

STREEKFOTO MAASLAND. Socio-economische analyse van de streek Maasland en haar 5 gemeenten OKTOBER 2016 STREEKFOTO MAASLAND Socio-economische analyse van de streek Maasland en haar 5 gemeenten - - OKTOBER 2016 -2- VOORWOORD Deze streekfoto omvat een sociaal-economische analyse van het Maasland en haar 5

Nadere informatie

Socio-economische blik op de Kempen

Socio-economische blik op de Kempen Socio-economische blik op de Kempen AAN : CC : AUTEUR : Streekplatform Kempen Kim Nevelsteen, Dominique Van Dijck DATUM : 6 maart 2017 BETREFT : Socio-economische analyse van de Kempen 517.884 inwoners

Nadere informatie

2.2.1 Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt

2.2.1 Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2.2 Uitdagingen op het vlak van werkgelegenheid 2.2.1 Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt Het wordt steeds belangrijker om met voldoende kwalificaties naar de arbeidsmarkt te kunnen gaan. In Europees

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Poperinge

Uw gemeente in cijfers: Poperinge Inleiding Poperinge : Poperinge is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Alveringem, Heuvelland, Ieper en Vleteren. Poperinge heeft een

Nadere informatie

STREEKFOTO WEST-LIMBURG

STREEKFOTO WEST-LIMBURG STREEKFOTO WEST-LIMBURG Socio-economische analyse van de streek West-Limburg en haar 8 gemeenten - OKTOBER 2016 -2- VOORWOORD Deze streekfoto omvat een sociaal-economische analyse van West-Limburg en haar

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Zomergem

Uw gemeente in cijfers: Zomergem Inleiding Zomergem : Zomergem is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Aalter, Eeklo, Knesselare, Lovendegem, Maldegem, Nevele en Waarschoot.

Nadere informatie

STREEKFOTO ZUID LIMBURG

STREEKFOTO ZUID LIMBURG STREEKFOTO ZUID LIMBURG Socio economische analyse van de streek Zuid Limburg en haar 14 gemeenten - - JUNI 2010 INLEIDING Dataverzameling en data analyse, nodig voor het onderbouwen van een streekanalyse,

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Langemark-Poelkapelle

Uw gemeente in cijfers: Langemark-Poelkapelle Inleiding Langemark-Poelkapelle : Langemark-Poelkapelle is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Houthulst, Ieper, Lo-Reninge, Staden

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Kalmthout

Uw gemeente in cijfers: Kalmthout Inleiding Kalmthout : Kalmthout is een gemeente in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Essen, Kapellen (Antwerpen) en Wuustwezel. Kalmthout heeft een oppervlakte

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Alveringem

Uw gemeente in cijfers: Alveringem Inleiding Alveringem : Alveringem is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Diksmuide, Lo-Reninge, Poperinge, Veurne en Vleteren. Alveringem

Nadere informatie

STREEKFOTO ZUID-LIMBURG

STREEKFOTO ZUID-LIMBURG STREEKFOTO ZUID-LIMBURG Socio-economische analyse van de streek Zuid-Limburg en haar 14 gemeenten - - JUNI 2012 INLEIDING Dataverzameling en data-analyse, nodig voor het onderbouwen van een streekanalyse,

Nadere informatie

WEST-VLAANDEREN SOCIAALECONOMISCH - FEITEN EN CIJFERS EDITIE 2008 TABELLEN

WEST-VLAANDEREN SOCIAALECONOMISCH - FEITEN EN CIJFERS EDITIE 2008 TABELLEN WEST-VLAANDEREN SOCIAALECONOMISCH - FEITEN EN CIJFERS EDITIE 2008 TABELLEN In dit document vindt u meer uitvoerig cijfermateriaal omtrent thema's die in het feitengedeelte van de publicatie 'West-Vlaanderen

Nadere informatie

STREEKFOTO ZUID-LIMBURG

STREEKFOTO ZUID-LIMBURG STREEKFOTO ZUID-LIMBURG Socio-economische analyse van de streek Zuid-Limburg en haar 14 gemeenten - - JULI 2014 -2- VOORWOORD Deze streekfoto omvat een sociaal-economische analyse van Zuid-Limburg en haar

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Dessel

Uw gemeente in cijfers: Dessel Inleiding Dessel : Dessel is een gemeente in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Mol en Retie. Dessel heeft een oppervlakte van 27,0 km 2 en telt 9.177 inwoners,

Nadere informatie

MOBILITEIT Wagenpark (bron: ADSEI) personenwagens andere Verkeersongevallen met gewonden MILIEU EN ENERGIE. Studiedienst van de Vlaamse Regering

MOBILITEIT Wagenpark (bron: ADSEI) personenwagens andere Verkeersongevallen met gewonden MILIEU EN ENERGIE. Studiedienst van de Vlaamse Regering licht ernstig De (SVR) is een Hij heeft een ondersteunende rol ten aanzien van beleidsdiensten die vragen hebben over statistiek, survey, monitoring, beleidsevaluatieonderzoek en toekomstverkenningen als

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Arendonk

Uw gemeente in cijfers: Arendonk Inleiding Arendonk : Arendonk is een gemeente in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Mol, Oud-Turnhout, Ravels en Retie. Arendonk heeft een oppervlakte van

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Stabroek

Uw gemeente in cijfers: Stabroek Inleiding Stabroek : Stabroek is een gemeente in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Antwerpen en Kapellen (Antwerpen). Stabroek heeft een oppervlakte van

Nadere informatie

STREEKFOTO ZUID-LIMBURG

STREEKFOTO ZUID-LIMBURG STREEKFOTO ZUID-LIMBURG Socio-economische analyse van de streek Zuid-Limburg en haar 14 gemeenten - - OKTOBER 2016 -2- VOORWOORD Deze streekfoto omvat een sociaal-economische analyse van Zuid-Limburg en

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Wijnegem

Uw gemeente in cijfers: Wijnegem Inleiding Wijnegem : Wijnegem is een gemeente in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Antwerpen, Schilde, Schoten en Wommelgem. Wijnegem heeft een oppervlakte

Nadere informatie

Hoeveel werkzoekenden telt uw gemeente?

Hoeveel werkzoekenden telt uw gemeente? Hoeveel werkzoekenden telt uw gemeente? Tanja Termote Sociaaleconomisch beleid, WES Van de 25.500 werkzoekenden in West-Vlaanderen wonen er 306 in en 166 in Moorslede. Maar hoe zit dat precies in uw gemeente?

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Herk-de-Stad

Uw gemeente in cijfers: Herk-de-Stad Inleiding Herk-de-Stad : Herk-de-Stad is een gemeente in de provincie Limburg en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Geetbets, Halen, Hasselt, Lummen en Nieuwerkerken (Hasselt). Herk-de-Stad

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Schoten

Uw gemeente in cijfers: Schoten Inleiding Schoten : Schoten is een gemeente in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Antwerpen, Brasschaat, Brecht, Schilde en Wijnegem. Schoten heeft een oppervlakte

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Borgloon

Uw gemeente in cijfers: Borgloon Inleiding Borgloon : Borgloon is een gemeente in de provincie Limburg en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Heers, Kortessem, Sint-Truiden, Tongeren en Wellen. Borgloon heeft een

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Borsbeek

Uw gemeente in cijfers: Borsbeek Inleiding Borsbeek : Borsbeek is een gemeente in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Antwerpen, Boechout, Mortsel en Wommelgem. Borsbeek heeft een oppervlakte

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Retie

Uw gemeente in cijfers: Retie Inleiding Retie : Retie is een gemeente in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Arendonk, Dessel, Geel, Kasterlee, Mol en Oud-Turnhout. Retie heeft een oppervlakte

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Mortsel

Uw gemeente in cijfers: Mortsel Inleiding Mortsel : Mortsel is een gemeente in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Antwerpen, Boechout, Borsbeek, Edegem en Hove (Antwerpen). Mortsel heeft

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Hove (Antwerpen)

Uw gemeente in cijfers: Hove (Antwerpen) Inleiding Hove (Antwerpen) : Hove (Antwerpen) is een gemeente in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Boechout, Edegem, Kontich, Lint en Mortsel. Hove (Antwerpen)

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Schelle

Uw gemeente in cijfers: Schelle Inleiding Schelle : Schelle is een gemeente in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Aartselaar, Bornem, Hemiksem, Kruibeke en Niel. Schelle heeft een oppervlakte

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Ieper

Uw gemeente in cijfers: Ieper Inleiding Ieper : Ieper is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Heuvelland, Komen-Waasten, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Poperinge,

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Schilde

Uw gemeente in cijfers: Schilde Inleiding Schilde : Schilde is een gemeente in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Brecht, Ranst, Schoten, Wijnegem, Wommelgem en Zoersel. Schilde heeft een

Nadere informatie

STREEKFOTO NOORD-LIMBURG

STREEKFOTO NOORD-LIMBURG STREEKFOTO NOORD-LIMBURG Socio-economische analyse van de streek Noord-Limburg en haar 9 gemeenten - OKTOBER 2016 -2- VOORWOORD Deze streekfoto omvat een sociaal-economische analyse van Noord-Limburg en

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Kuurne

Uw gemeente in cijfers: Kuurne Inleiding Kuurne : Kuurne is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Harelbeke, Kortrijk en Lendelede. Kuurne heeft een oppervlakte van

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Kasterlee

Uw gemeente in cijfers: Kasterlee Inleiding Kasterlee : Kasterlee is een gemeente in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Geel, Herentals, Lille, Olen, Oud-Turnhout, Retie, Turnhout en Vosselaar.

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Menen

Uw gemeente in cijfers: Menen Inleiding Menen : Menen is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Kortrijk, Moeskroen, Wervik en Wevelgem. Menen heeft een oppervlakte

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Vosselaar

Uw gemeente in cijfers: Vosselaar Inleiding Vosselaar : Vosselaar is een gemeente in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Beerse, Kasterlee, Lille en Turnhout. Vosselaar heeft een oppervlakte

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Lint

Uw gemeente in cijfers: Lint Inleiding Lint : Lint is een gemeente in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Boechout, Duffel, Hove (Antwerpen), Kontich en Lier. Lint heeft een oppervlakte

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Hoeselt

Uw gemeente in cijfers: Hoeselt Inleiding Hoeselt : Hoeselt is een gemeente in de provincie Limburg en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Bilzen, Diepenbeek, Kortessem en Tongeren. Hoeselt heeft een oppervlakte

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Hoegaarden

Uw gemeente in cijfers: Hoegaarden Inleiding Hoegaarden : Hoegaarden is een gemeente in de provincie Vlaams-Brabant en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Bevekom, Boutersem, Geldenaken, Hélécine en Tienen. Hoegaarden

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Malle

Uw gemeente in cijfers: Malle Inleiding Malle : Malle is een gemeente in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Beerse, Brecht, Lille, Rijkevorsel, Vorselaar en Zoersel. Malle heeft een oppervlakte

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Zutendaal

Uw gemeente in cijfers: Zutendaal Inleiding Zutendaal : Zutendaal is een gemeente in de provincie Limburg en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Bilzen, Genk, Lanaken en Maasmechelen. Zutendaal heeft een oppervlakte

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Beerse

Uw gemeente in cijfers: Beerse Inleiding Beerse : Beerse is een gemeente in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Lille, Malle, Merksplas, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar. Beerse heeft

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Oud-Heverlee

Uw gemeente in cijfers: Oud-Heverlee Inleiding Oud-Heverlee : Oud-Heverlee is een gemeente in de provincie Vlaams-Brabant en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Bertem, Bierbeek, Graven, Huldenberg en Leuven. Oud-Heverlee

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Zoutleeuw

Uw gemeente in cijfers: Zoutleeuw Inleiding Zoutleeuw : Zoutleeuw is een gemeente in de provincie Vlaams-Brabant en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Geetbets, Kortenaken, Landen, Linter en Sint-Truiden. Zoutleeuw

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Berlaar

Uw gemeente in cijfers: Berlaar Inleiding Berlaar : Berlaar is een gemeente in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Heist-op-den-Berg, Lier, Nijlen en Putte. Berlaar heeft een oppervlakte

Nadere informatie

WEBSITE LOKALE STATISTIEKEN BESCHIKBARE DATASETS EN REEKSEN

WEBSITE LOKALE STATISTIEKEN BESCHIKBARE DATASETS EN REEKSEN WEBSITE LALE STATISTIEKEN Algemeen Criminaliteit Diefstal en afpersingen totaal per 1000 inwoners Criminaliteit Misdrijven tegen lichamelijke integriteit totaal per 1000 inwoners Criminaliteit Misdrijven

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Meerhout

Uw gemeente in cijfers: Meerhout Inleiding Meerhout : Meerhout is een gemeente in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Balen, Geel, Ham, Laakdal en Mol. Meerhout heeft een oppervlakte van

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Zwijndrecht

Uw gemeente in cijfers: Zwijndrecht Inleiding Zwijndrecht : Zwijndrecht is een gemeente in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Antwerpen, Beveren (Sint-Niklaas) en Kruibeke. Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Diepenbeek

Uw gemeente in cijfers: Diepenbeek Inleiding Diepenbeek : Diepenbeek is een gemeente in de provincie Limburg en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Bilzen, Genk, Hasselt, Hoeselt en Kortessem. Diepenbeek heeft een oppervlakte

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Lanaken

Uw gemeente in cijfers: Lanaken Inleiding Lanaken : Lanaken is een gemeente in de provincie Limburg en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Bilzen, Maasmechelen, Riemst en Zutendaal. Lanaken heeft een oppervlakte

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Meise

Uw gemeente in cijfers: Meise Inleiding Meise : Meise is een gemeente in de provincie Vlaams-Brabant en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Merchtem en Wemmel. Meise

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Lille

Uw gemeente in cijfers: Lille Inleiding Lille : Lille is een gemeente in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Beerse, Herentals, Kasterlee, Malle, Vorselaar en Vosselaar. Lille heeft een

Nadere informatie