Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten,"

Transcriptie

1 PERSCOMMUNIQUÉ Links BelgoStat On-line Algemene informatie Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, De drie Gewesten en de Nationale Bank van België startten in 2009 een gezamenlijk project om meer macroeconomische statistieken met een regionale dimensie te ontwikkelen. Voor het eerst wordt nu een regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten voor de periode volgens de ESR 1995-methodologie gepresenteerd die het resultaat is van de succesvolle samenwerking tussen de Bank en de Gewesten. De stromen tussen de gewesten konden, wegens het ontbreken van informatie over alle interregionale goederenen dienstenstromen, nog niet in kaart worden gebracht en zijn bijgevolg niet opgenomen in voorliggende resultaten. Daardoor konden geen gewestelijke handelsbalansen worden opgesteld. De cijfers voor het Rijk zijn coherent met die uit de nationale rekeningen gepubliceerd eind september 2013 op Belgostat. Door onvoldoende detail in de basisgegevens, kon een regionale verdeling van de in- en uitvoer van diensten voor de jaren 2006 en 2007 niet geraamd worden. Op het niveau van het Rijk is de totale invoer van goederen en diensten tussen 1995 en 2011 geëvolueerd van 127,7 naar 310,7 mld. euro (+143,3%). In die periode werd tussen 17,4 en 20,7 % van de totale invoer toegekend aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De totale Brusselse invoer nam toe van 24,0 mld. euro in 1995 naar 59,8 mld. euro in 2011 (+149,3 %). Van de totale invoer van goederen en diensten werd in de periode tussen 65,1 en 67,9 % toegekend aan het Vlaams Gewest. Tussen 1995 en 2011 steeg de Vlaamse invoer van 86,1 tot 206,1 mld. euro (+139,4 %). Tussen 13,5 en 15,3 % van de totale invoer van goederen en diensten was bestemd voor het Waals Gewest. De Waalse invoer evolueerde van 17,7 mld. euro in 1995 naar 44,9 euro (+153,9 %). (zie grafiek 1) De uitvoer van goederen en diensten van het Rijk nam in de periode toe van 135,9 naar 313,8 mld. euro (+130,9%). Daarvan was tussen 12,4 en 14,9 % afkomstig uit Brussel. De totale Brusselse uitvoer nam tussen 1995 en 2011 toe van 17,8 naar 45,8 mld. euro (+157,3 %). Tussen 67,5 en 71,8 % van de totale uitvoer kwam uit Vlaanderen. De Vlaamse uitvoer steeg van 96,2 mld. euro in 1995 naar 216,4 mld. euro in 2011 (+125,0 %). De Waalse uitvoer vertegenwoordigde tussen 15,7 en 17,5 % van de totale uitvoer van goederen en diensten. De uitvoer nam er toe van 21,9 naar 51,6 mld. euro tussen 1995 en 2011 (+135,3 %). (zie grafiek 2) De netto-uitvoer van goederen en diensten bleef op het niveau van het Rijk in alle jaren van de periode positief. Het niveau ervan lag vanaf 2008 echter beduidend lager. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd in alle jaren een negatieve netto-uitvoer opgetekend, terwijl die in het Vlaams en Waals Gewest in alle jaren positief was. De economisch moeilijker jaren vanaf 2008 manifesteerden zich in Brussel in een nog meer uitgesproken negatief saldo en in Vlaanderen in een lager positief saldo. In Wallonië bleef de netto-uitvoer op het niveau van de voorgaande jaren. (zie grafiek 3)

2 Het belang van de in- en uitvoer van enerzijds goederen en anderzijds diensten in de totale in- en uitvoer is sterk verschillend per gewest. (zie tabellen 1 en 2) In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest had tussen 70 en 76 % van de invoer en tussen 51 en 62 % van de uitvoer betrekking op goederen. In Vlaanderen sloeg tussen 81 en 85 % van de totale invoer op goederen. Langs uitvoerzijde lag het belang van de goederen t.e.m iets hoger (tussen 84 en 86 %). Vanaf 2008 daalde het belang ervan tot 79 à 82 %. In Wallonië had tussen 76 en 82 % van de invoer betrekking op goederen. Langs de uitvoerzijde was het belang van de goederen t.e.m en in 2008 nog hoger (tussen 82 en 86 %). Vanaf 2009 nam ook hier het belang van de goederen iets af en kwam uit tussen 80 en 82 %. Tussen 1995 en 2011 lijkt het belang van de diensten in de uitvoer van alle gewesten stelselmatig toegenomen te zijn. Langs de invoerzijde was dit enkel het geval in Vlaanderen. Verder kan vastgesteld worden dat de in- en uitvoer van goederen in periodes van laagconjunctuur, zoals tijdens de crisis van 2008 en 2009, in alle gewesten sterker daalde dan de in- en uitvoer van diensten, waardoor de diensten in die jaren een groter aandeel vertegenwoordigden in de totale in- en uitvoer. Naar bedrijfstakken toe waren het, in de periode , in de drie gewesten vooral de industriële en handelsbedrijfstakken die goederen in- en uitvoerden. Bij de invoer van goederen was het belang van de handel wel veel groter dan bij de uitvoer van goederen en dit in elk van de gewesten. (zie tabel 3) In de Brusselse industrie waren vooral de bedrijfstakken vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten en vervaardiging van transportmiddelen belangrijk. Daarnaast had ook de tak productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht een belangrijk aandeel in zowel de in- als uitvoer. In Vlaanderen vormden binnen de industrie de chemische nijverheid, de metaalverwerkende nijverheid, de vervaardiging van transportmiddelen en vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten de belangrijkste actoren. Langs uitvoerzijde kwamen daar ook nog de voedings- en textielnijverheid bij. Deze laatste vertoont echter een aandeel. Binnen de Waalse industrie waren het vooral de metaalverwerkende nijverheid, de farmacie, de chemie, de vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen en de vervaardiging van producten van kunststof en rubber die een groot aandeel hadden in de internationale handel in goederen. De invoer van diensten gebeurde in de periode in alle drie de gewesten vooral door dienstenbedrijfstakken. Daarnaast was een zeer groot deel van de invoer van diensten bestemd voor de consumptieve bestedingen. Dit deel heeft betrekking op de invoer van privé-reisverkeer. (zie tabel 4) In Brussel waren de handel, de zakelijke dienstverlening en de financiële activiteiten en verzekeringen steeds de belangrijkste takken bij de in- en uitvoer van diensten. Langs de uitvoerzijde was ook de horeca belangrijk. De Brusselse industrie vertegenwoordigde slechts een klein aandeel in zowel de in- als uitvoer van diensten. In Vlaanderen waren vervoer en opslag en de handel belangrijke takken voor de in- en uitvoer van diensten. Ook de totale industrie - vooral de chemie, de farmacie en de tak vervaardiging van cokes en geraffineerde aardolieproducten - had een belangrijk aandeel, dat groter was langs in- dan uitvoerzijde. Bij de uitvoer hadden ook de horeca en de zakelijke dienstverlening een significant aandeel. In Wallonië waren naast vervoer en opslag en de handel, verschillende industriële bedrijfstakken van belang voor de invoer van diensten: de farmacie, de chemie, de metaalnijverheid en de vervaardiging van producten van kunststof en rubber. Langs uitvoerzijde hadden vooral de financiële activiteiten en verzekeringen en de horeca een belangrijk aandeel. Ook de farmaceutische nijverheid was er een belangrijke bedrijfstak voor de uitvoer van diensten, vooral vanaf het jaar 2008.

3 Grafiek 1: Invoer van goederen en diensten per gewest, mln. euro Rijk=100% % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % BHG VL W Rijk BHG VL W Grafiek 2: Uitvoer van goederen en diensten per gewest, mln. euro Rijk=100% % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % BHG VL W Rijk BHG VL W Grafiek 3: Netto-uitvoer van goederen en diensten, (in mln. euro) BHG VL W Rijk

4 Tabel 1: Belang van enerzijds goederen en anderzijds diensten in de totale invoer per gewest, Aandeel van de goederen in de totale invoer per gewest (in %) Aandeel van de diensten in de totale invoer per gewest (in %) jaar BHG VL W Rijk BHG VL W Rijk ,0 85,1 79,2 82,0 27,0 14,9 20,8 18, ,8 84,7 78,5 82,2 24,2 15,3 21,5 17, ,3 84,4 79,9 82,3 23,7 15,6 20,1 17, ,2 83,6 80,0 81,6 24,8 16,4 20,0 18, ,8 83,0 79,4 80,7 27,2 17,0 20,6 19, ,2 82,8 79,8 80,8 25,8 17,2 20,2 19, ,5 82,5 78,5 79,8 28,5 17,5 21,5 20, ,8 82,1 75,9 79,4 27,2 17,9 24,1 20, ,8 81,9 77,0 79,6 26,2 18,1 23,0 20, ,8 82,7 78,2 80,6 25,2 17,3 21,8 19, ,4 84,3 79,2 81,6 26,6 15,7 20,8 18, ,3 17, ,7 18, ,6 83,0 81,5 81,2 25,4 17,0 18,5 18, ,7 80,5 79,0 78,4 29,3 19,5 21,0 21, ,6 80,6 77,9 78,7 27,4 19,4 22,1 21, ,1 82,3 79,2 80,3 25,9 17,7 20,8 19,7 Tabel 2: Belang van enerzijds goederen en anderzijds diensten in de totale uitvoer per gewest, Aandeel van de goederen in de totale uitvoer per gewest (in %) Aandeel van de diensten in de totale uitvoer per gewest (in %) jaar BHG VL W Rijk BHG VL W Rijk ,8 86,0 86,4 82,9 38,2 14,0 13,6 17, ,8 86,2 85,4 82,8 38,2 13,8 14,6 17, ,9 85,7 86,0 82,4 41,1 14,3 14,0 17, ,8 85,1 86,5 81,7 44,2 14,9 13,5 18, ,4 84,8 84,7 80,9 44,6 15,2 15,3 19, ,1 84,0 84,9 80,4 42,9 16,0 15,1 19, ,4 83,9 84,1 79,7 45,6 16,1 15,9 20, ,8 84,2 82,2 79,8 45,2 15,8 17,8 20, ,7 84,0 84,0 79,8 44,3 16,0 16,0 20, ,4 83,5 83,9 80,0 41,6 16,5 16,1 20, ,8 84,5 83,0 80,2 44,2 15,5 17,0 19, ,9 19, ,8 20, ,1 81,6 84,2 78,5 42,9 18,4 15,8 21, ,2 78,5 81,7 75,0 48,8 21,5 18,3 25, ,2 79,2 79,5 75,6 45,8 20,8 20,5 24, ,3 80,9 81,7 77,6 42,7 19,1 18,3 22,4 Tabel 3: Aandeel van de industrie en de handel in de totale in- en uitvoer van goederen per gewest, Gewest Aandeel Trend Aandeel Trend Brussel Invoer Uitvoer Vlaanderen Invoer Uitvoer Wallonië Invoer Uitvoer 27 à 36 % 38 à 65 % 43 à 53 % 61 à 71 % 51 à 57 % 78 à 81 % t.e.m. 2009, daarna terug stijgend 43 à 62 % 29 à 38 % 43 à 50 % 24 à 33 % 35 à 40 % 15 à 19 % stijgend stijgend lager sedert 2006

5 Tabel 4: Aandeel van de belangrijkste bedrijfstakken bij de in- en uitvoer van diensten per gewest, Gewest A38-bedrijfstak Aandeel tussen Gemiddeld aandeel INVOER Brussel Vlaanderen Wallonië UITVOER Brussel Vlaanderen Wallonië Financiële activiteiten en verzekeringen Consumptieve bestedingen gezinnen Consumptieve bestedingen gezinnen Consumptieve bestedingen Financiële activiteiten en verzekeringen Horeca Horeca Horeca Financiële activiteiten en verzekeringen 12 à 26 % 16 à 19 % 10 à 28 % 7 à 12 % 24 à 30 % 18 à 25 % 16 à 21 % 9 à 12 % 24 à 43 % 14 à 29 % 6 à 8 % 4 à 8 % 21 à 32 % 16 à 26 % 8 à 26 % 8 à 15 % 32 à 44 % 9 à 16 % 10 à 14 % 7 à 15 % 6 à 11 % 14 à 21 % 12 à 20 % 7 à 29 % 8 à 16 % 4 à 11 % 4 à 11 % 19,2 % 18,4 % 16,5 % 8,8 % 27,3 % 21,6 % 18,9 % 10,5 % 36,9 % 21,7 % 6,9 % 5,8 % 26,2 % 20,9 % 14,9 % 10,4 % 38,4 % 12,2 % 11,6 % 11,2 % 8,6 % 18,0 % 15,7 % 13,4 % 12,4 % 8,2 % 7,7 %

6 Technische nota De regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten maakt geen deel uit van de Europese statistische verplichtingen, maar gebeurt wel op basis van de op Europees niveau vastgelegde methodologische principes gehanteerd bij de overige variabelen per bedrijfstak die in het kader van de regionale rekeningen uitgesplitst worden per gewest, provincie en arrondissement op basis van de werkplaats (beloning van werknemers, bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen, bruto investeringen in vaste activa, aantal werkzame personen). De resultaten die voortvloeien uit de regionale verdeling van de internationale in- en uitvoer zijn dan ook coherent en vergelijkbaar met de overige aggregaten uit de regionale rekeningen. De in- en uitvoer van goederen en diensten wordt regionaal verdeeld volgens het arrondissement waar de in- of uitvoerder, eigenaar van het goed, gevestigd is en toegekend aan de bedrijfstak waartoe de in- of uitvoerder behoort. Wanneer een aangever vestigingen heeft in meerdere arrondissementen, wordt zijn in- of uitvoer uitgesplitst over de verschillende arrondissementen op basis van het aantal jobs per vestiging volgens de RSZ. In bepaalde gevallen is de individuele in- of uitvoerder niet gekend en wordt de in- en uitvoer verdeeld volgens een indicator, die direct gelinkt is met het te verdelen item. Zo wordt, bijvoorbeeld, de invoer (resp. uitvoer) van goederen door een fiscale vertegenwoordiger toegekend aan zijn klanten (resp. leveranciers). Een ander voorbeeld betreft de uitvoer van privé- en zakenreisverkeer, dat regionaal verdeeld wordt op basis van de overnachtingenstatistiek van de Algemene Directie Statistiek. Andere elementen worden bij gebrek aan detailinformatie niet meegenomen in de regionale verdeelsleutel en dus verdeeld zoals de gekende in- en uitvoer. De extrapolaties die per dienstenrubriek gebeuren in het kader van de raming van de nationale in- en uitvoer van diensten, bijvoorbeeld, worden verdeeld zoals de gekende in- en uitvoer per dienstenrubriek. Op de website van de Nationale Bank van België worden sinds het datajaar 2002 maandelijkse in- en uitvoercijfers voor goederen per gewest gepubliceerd. Die resultaten zowel het totaalcijfer op het niveau van het Rijk als de aandelen per gewest verschillen van degene die nu in het kader van de nationale en regionale rekeningen gepubliceerd worden. Op het niveau van het Rijk is het cijfer verschillend omdat in de nationale en regionale rekeningen de transit van aardgas uit de in- en uitvoer van goederen geëlimineerd werd en de cijfers gearbitreerd worden om de drie optieken van het bbp met elkaar in evenwicht te brengen. De verschillen in de aandelen per gewest spruiten voort uit de verschillende methodologische principes die gehanteerd worden bij de regionale verdeling zelf. Voor een gedetailleerde beschrijving van de toegepaste methode wordt verwezen naar de afzonderlijke publicatie Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, Methodologische nota, die geraadpleegd kan worden op de website van de Nationale Bank van België.

Regionale rekeningen Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten 1995-2011

Regionale rekeningen Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten 1995-2011 Regionale rekeningen Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten 1995-2011 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de verdeling van de Belgische

Nadere informatie

Regionale rekeningen Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten

Regionale rekeningen Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten Regionale rekeningen Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten 1995-2013 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de verdeling van de Belgische

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2014-01-31 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie 2011-2012: Economische terugval in 2012 verschilt per gewest Het Instituut voor de nationale rekeningen

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2015 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak, de finale consumptieve bestedingen per

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2010 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2013 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak en de inkomensrekeningen van de huishoudens

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2003-2012 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak en de inkomensrekeningen van de huishoudens

Nadere informatie

2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN

2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN Integrale versie 2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN In vergelijking met de vorig jaar gepubliceerde reeksen 2 over de kapitaalgoederenvoorraad (KGV) en de afschrijvingen zijn er drie methodologische aanpassingen

Nadere informatie

Persbericht. Economie verder gekrompen. Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitvoer blijft groeien. Minder investeringen

Persbericht. Economie verder gekrompen. Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitvoer blijft groeien. Minder investeringen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-011 14 februari 2013 9.30 uur Economie verder gekrompen Economie krimpt in vierde kwartaal 0,2 procent t.o.v. kwartaal eerder Ten opzichte van een jaar

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2014 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak en de inkomensrekeningen van de huishoudens

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen NATIONALE REKENINGEN 1999 Eerste kwartaal Kwartaalaggregaten Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en Economische Statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 0,7 procent gekrompen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 0,7 procent gekrompen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-009 15 februari 2012 9.30 uur Economie 0,7 procent gekrompen In vierde kwartaal 0,7 procent krimp t.o.v. een jaar eerder Consumptie 1,8 procent lager

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren

sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 05 Winning van steenkool en bruinkool 07 Winning van metaalertsen 08 Overige

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen NATIONALE REKENINGEN 2001 - Eerste kwartaal Kwartaalaggregaten Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en economische statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren

21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren 21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Afzetprijsindexen (basis 2000 = 100) September tot oktober 2007... 6 Indexen van

Nadere informatie

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 september 2007 Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming Vormingsinspanningen van Belgische ondernemingen in 2005 62,5%

Nadere informatie

Economie groeit met 0,7 procent

Economie groeit met 0,7 procent Persbericht PB14 010 14 februari 08.30 uur Economie groeit met 0,7 procent Economie groeit in vierde kwartaal met 0,7 procent ten opzichte van het derde kwartaal 8 duizend banen minder dan in het derde

Nadere informatie

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (2001), Statistiek van de aangesloten vennootschappen jaar 2000, 68 p. Begin juni

Nadere informatie

Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder

Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder Persbericht PB13-070 14 november 2013 09.30 uur Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder - Economie groeit in derde kwartaal met 0,1 procent ten opzichte van tweede kwartaal - 46 duizend

Nadere informatie

CBS: economie krimpt door lager gasverbruik

CBS: economie krimpt door lager gasverbruik Persbericht PB14-032 15 mei 2014 9.30 uur CBS: economie krimpt door lager gasverbruik - Sterke afname binnenlands verbruik en export van aardgas door milde winter - Mede hierdoor economische krimp van

Nadere informatie

Regionale rekeningen. Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten. Methodologische nota (versie: juli 2014)

Regionale rekeningen. Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten. Methodologische nota (versie: juli 2014) Regionale rekeningen Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten Methodologische nota (versie: juli 2014) Nationale Bank van België, Brussel in samenwerking met de drie

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Rekeningen van de overheid 2013 Inhoud van de publicatie De rekeningen van de Belgische overheid worden opgesteld volgens de definities van het

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 september 2017

PERSBERICHT Brussel, 26 september 2017 PERSBERICHT Brussel, 26 september 2017 Een derde van onze uitgaven gaat naar de woning De gemiddelde uitgaven van Belgische huishoudens in 2016 Een derde van het huishoudbudget ging naar de woning; 15%

Nadere informatie

Economie. 1 Kempense economie presteert in de Vlaamse middenmoot Kempen Provincie Antwerpen Vlaams Gewest

Economie. 1 Kempense economie presteert in de Vlaamse middenmoot Kempen Provincie Antwerpen Vlaams Gewest Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Severine Appelmans Economie Samenvatting 14,75 miljard euro aan waardecreatie (BBP) BBP per inwoner net boven Vlaamse

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 1,1 procent gekrompen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 1,1 procent gekrompen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-032 15 mei 2012 9.30 uur Economie 1,1 procent gekrompen In eerste kwartaal 1,1 procent krimp t.o.v. een jaar eerder Investeringen 4,2 procent lager Consumptie

Nadere informatie

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 2014/6 Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 Dirk Hoorelbeke D/2014/3241/218 Samenvatting Dit artikel geeft een bondig overzicht van enkele resultaten uit de nieuwe Regionale economische vooruitzichten

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel in samenwerking met de drie gewesten

Nationale Bank van België, Brussel in samenwerking met de drie gewesten Regionale rekeningen Regionale verdeling van de consumptieve bestedingen van de gezinnen, de overheid en de instellingen zonder winstoogmerk en de gezinsbesparingen 199-201 Inhoud van de publicatie Deze

Nadere informatie

Nr 3126 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren

Nr 3126 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren 02.05.2006 Nr 3126 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Afzetprijsindexen (basis 2000 = 100) Maart 2006... 6 Omzetindexen (PRODCOM) Februari

Nadere informatie

SECTORFOTO 2014 KLEINE PRIMAIRE EN SECUNDAIRE SECTOREN

SECTORFOTO 2014 KLEINE PRIMAIRE EN SECUNDAIRE SECTOREN SECTORFOTO 2014 KLEINE PRIMAIRE EN SECUNDAIRE SECTOREN Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 05 Winning van steenkool en bruinkool 08 Overige winning van delfstoffen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie krimpt 4,5 procent in eerste kwartaal 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie krimpt 4,5 procent in eerste kwartaal 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-038 15 mei 2009 9.30 uur Economie krimpt 4,5 procent in eerste kwartaal 2009 Grootste krimp na de Tweede Wereldoorlog Export en investeringen vallen

Nadere informatie

Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei

Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei Persbericht PB14-050 14 augustus 2014 09.30 uur Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei - Economie groeit volgens de flashraming met 0,5 procent ten opzichte van eerste kwartaal 2014 - Volgens

Nadere informatie

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Monitoring Rapport: Mei 212 Jan van Nispen Inleiding De start van de financiële crisis ligt nu al enkele jaren achter ons, maar in 211 voelden we nog steeds de

Nadere informatie

Regionale economische vooruitzichten

Regionale economische vooruitzichten 2015/2 Regionale economische vooruitzichten 2015-2020 Dirk Hoorelbeke D/2015/3241/213 Samenvatting Dit webartikel geeft een bondig overzicht van de nieuwe regionale economische vooruitzichten tot 2020.

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt FEBRUARI 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

Persbericht. Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek. Kwartaal-op-kwartaalgroei aangetrokken

Persbericht. Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek. Kwartaal-op-kwartaalgroei aangetrokken Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-103 1 juli 2004 9.30 uur Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal 2004 De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2004 met 0,9 procent

Nadere informatie

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Omzetindexen (PRODCOM) Juli Indexcijfers van de consumptieprijzen September

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Omzetindexen (PRODCOM) Juli Indexcijfers van de consumptieprijzen September 04.10.2006 Nr 3144 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Omzetindexen (PRODCOM) Juli 2006... 6 Indexcijfers van de consumptieprijzen September

Nadere informatie

Nr 3189 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren

Nr 3189 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren 31.10.2007 Nr 3189 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Afzetprijsindexen (basis 2000 = 100) Augustus 2007... 6 Indexen van de bouwvergunningen

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt SEPTEMBER 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 36 4 september 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Hoeveel verdienen de Belgen? Hoeveel geven ze uit?

Hoeveel verdienen de Belgen? Hoeveel geven ze uit? Hoeveel verdienen de Belgen? Hoeveel geven ze uit? Seminarie voor leerkrachten economie van het middelbaar onderwijs Brussel, 11 oktober 2017 Departement Algemene Statistieken Hans De Dyn 2 / 24 Inhoud

Nadere informatie

Regionale rekeningen. Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten ESR Methodologische nota (versie: juli 2016)

Regionale rekeningen. Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten ESR Methodologische nota (versie: juli 2016) Regionale rekeningen Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten ESR 2010 Methodologische nota (versie: juli 2016) Nationale Bank van België, Brussel in samenwerking met

Nadere informatie

De diensten als vaste waarde van de Brusselse uitvoer

De diensten als vaste waarde van de Brusselse uitvoer 19 April 2017 De diensten als vaste waarde van de Brusselse uitvoer Toon Vermeir De publicatie van de nieuwe regionale statistiek van de buitenlandse handel biedt de mogelijkheid om de uitvoer van het

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2004-2007 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak en de inkomensrekeningen van de huishoudens

Nadere informatie

De economische groei bedraagt 0,5 % in het eerste kwartaal van 2017

De economische groei bedraagt 0,5 % in het eerste kwartaal van 2017 Instituut voor de nationale rekeningen PERSCOMMUNIQUÉ 28-4-2017 Links: Publicatie NBB.Stat Algemene informatie De economische groei bedraagt 0,5 % in het eerste kwartaal van 2017 Over het hele jaar 2016

Nadere informatie

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Afzetprijsindexen (basis 2000 = 100) Mei Faillissementen Juni

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Afzetprijsindexen (basis 2000 = 100) Mei Faillissementen Juni 16.07.2008 Nr 3212 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Afzetprijsindexen (basis 2000 = 100) Mei 2008... 6 Faillissementen Juni 2008... 8

Nadere informatie

Een regionale opsplitsing van de sociale balansen

Een regionale opsplitsing van de sociale balansen Een regionale opsplitsing van de sociale balansen Nationale Bank van België (2004). De sociale balans 2003, Economisch Tijdschrift 4-2004. Voor het eerst heeft de Nationale Bank van België de sociale balansen

Nadere informatie

7 Andere primaire en secundaire sectoren

7 Andere primaire en secundaire sectoren 7 Andere primaire en secundaire sectoren A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Werknemersindexen en indexen van de gewerkte uren (basis 2000 = 100) Mei

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Werknemersindexen en indexen van de gewerkte uren (basis 2000 = 100) Mei 09.08.2006 Nr 3138 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Werknemersindexen en indexen van de gewerkte uren (basis 2000 = 100) Mei 2006...

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Een derde van de uitgaven gaat naar de woning De gemiddelde uitgaven van Belgische gezinnen in 2014 In 2014 gaf een doorsnee gezin in België bijna 36.000 euro uit;

Nadere informatie

TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN IN WEST VLAANDEREN

TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN IN WEST VLAANDEREN Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 66, 8200 Brugge T 050 40 31 66 F 050 71 94 06 E info@pomwvl.be KBO nummer: 0881.702.779 _ www.pomwvl.be TEXTIEL EN KUNSTSTOFFEN

Nadere informatie

De economische groei bedraagt 0,4 % in het eerste kwartaal van 2014

De economische groei bedraagt 0,4 % in het eerste kwartaal van 2014 Instituut voor de nationale rekeningen 2014-04-30 Links Publicatie BelgoStat On-line Algemene informatie De economische groei bedraagt 0,4 % in het eerste kwartaal van 2014 Bij een stijging van 0,3 % in

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 11 juni 2015

PERSBERICHT Brussel, 11 juni 2015 PERSBERICHT Brussel, 11 juni 2015 Vacatures in loondienst in België in 2014 In 2014 hadden Belgische ondernemingen 83.010 vacatures en 3.645.420 bezette arbeidsplaatsen volgens de definities van Eurostat.

Nadere informatie

De honden en katten van de Belgen

De honden en katten van de Belgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 31 juli 2007 De honden en katten van de Belgen Highlights Ons land telde in 2004 1.064.000 honden en 1.954.000 katten; In vergelijking

Nadere informatie

BIJLAGE DERDE EDITIE ECONOMISCH GEWICHT VAN DE IZW S IN BELGIE

BIJLAGE DERDE EDITIE ECONOMISCH GEWICHT VAN DE IZW S IN BELGIE BIJLAGE DERDE EDITIE ECONOMISCH GEWICHT VAN DE IZW S IN BELGIE Bijdrage tot de welvaart België telt tienduizenden vzw s, stichtingen, sociale economiebedrijven en feitelijke verenigingen. 18.847 daarvan

Nadere informatie

De economische groei bedraagt 0,2 % in het eerste kwartaal van 2016

De economische groei bedraagt 0,2 % in het eerste kwartaal van 2016 Instituut voor de nationale rekeningen PERSCOMMUNIQUÉ 28-4-2016 Links: Publicatie NBB.Stat Algemene informatie De economische groei bedraagt 0,2 % in het eerste kwartaal van 2016 Over het hele jaar 2015

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen mei 2016

STUDIE Faillissementen mei 2016 STUDIE Faillissementen mei 2016 Maand mei: faillissementen stijgen +4,1%. Stijging vooral binnen de horeca Cumul 2016: -12,3% Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon

Nadere informatie

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 19 juli 2007 Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies Eén op de tien Belgen werkt in een ander gewest; één op de vijf in een andere

Nadere informatie

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief)

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) BIJLAGE 1 BIJ HET KB TARIFERING - INDELING WERKGEVERS IN 5 TARIEFGROEPEN VOLGENS HOOFDACTIVITEIT tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) 1 Uitgeverijen 58 1 Ontwerpen en programmeren

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 14 januari 2015

PERSBERICHT Brussel, 14 januari 2015 PERSBERICHT Brussel, 14 januari 2015 Geharmoniseerde consumptieprijsindex - december 2014 o De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex daalt in december naar -0,4%,

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 13 oktober 2016

PERSBERICHT Brussel, 13 oktober 2016 PERSBERICHT Brussel, 13 oktober 2016 Geharmoniseerde consumptieprijsindex - september 2016 o De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex bedraagt in september 1,8% ten

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN. RvA-F006-2-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN. RvA-F006-2-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN RvA-F006-2-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen

Nadere informatie

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Afzetprijsindexen (basis 2000 = 100) April Faillissementen Mei

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Afzetprijsindexen (basis 2000 = 100) April Faillissementen Mei 19.06.2008 Nr 3210 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Afzetprijsindexen (basis 2000 = 100) April 2008... 6 Faillissementen Mei 2008...

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 12 november 2015

PERSBERICHT Brussel, 12 november 2015 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 01/2015 05/2015 09/2015 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 12 november 2015 Geharmoniseerde

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 14 december 2016

PERSBERICHT Brussel, 14 december 2016 PERSBERICHT Brussel, 14 december 2016 Geharmoniseerde consumptieprijsindex - november 2016 o De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex bedraagt in november 1,7% ten

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 16 januari 2017

PERSBERICHT Brussel, 16 januari 2017 PERSBERICHT Brussel, 16 januari 2017 Geharmoniseerde consumptieprijsindex - december 2016 o De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex bedraagt in december 2,2% ten

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening

Vlaamse Arbeidsrekening Vlaamse Arbeidsrekening Raming van het aantal jobs & vestigingen met personeel Update 2014 www.steunpuntwerk.be/cijfers Wouter Vanderbiesen September 2016 Methodologie Steunpunt Werk amsestraat 61 bus

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening

Vlaamse Arbeidsrekening Vlaamse Arbeidsrekening Raming van het aantal jobs & vestigingen met personeel Update 2015 www.steunpuntwerk.be/cijfers Wouter Vanderbiesen April 2017 Methodologie Steunpunt Werk amsestraat 61 bus 3551-3000

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economische groei derde kwartaal 2008 vertraagt tot 1,8 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economische groei derde kwartaal 2008 vertraagt tot 1,8 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-077 14 november 2008 9.30 uur Economische groei derde kwartaal 2008 vertraagt tot 1,8 procent Bijna een halvering in vergelijking met eerste halfjaar

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 5 december 2014

PERSBERICHT Brussel, 5 december 2014 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 5 december 2014 Geharmoniseerde consumptieprijsindex

Nadere informatie

2. METHODOLOGIE. Schema 2.1: Model van balans in ESR 1995

2. METHODOLOGIE. Schema 2.1: Model van balans in ESR 1995 Integrale versie 2. METHODOLOGIE De kapitaalgoederenvoorraad (KGV) maakt integrerend deel uit van het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen 1995 (ESR 1995). In de eerste plaats is de KGV

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 11 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 11 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 11 december 2015 Geharmoniseerde consumptieprijsindex - november 2015 De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex stijgt in november naar 1,4%, ten

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen 1 december Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%.

STUDIE Faillissementen 1 december Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%. STUDIE Faillissementen 1 december 2016 Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%. 1 september 2016 2 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding

Nadere informatie

Nationale rekeningen voldoen aan nieuwe internationale richtlijnen

Nationale rekeningen voldoen aan nieuwe internationale richtlijnen Nationale rekeningen voldoen aan nieuwe internationale richtlijnen De Nederlandse nationale rekeningen voldoen vanaf vandaag als één van de eerste lidstaten van de Europese Unie aan de nieuwe internationale

Nadere informatie

Bilaterale handel Vlaanderen - Colombia

Bilaterale handel Vlaanderen - Colombia Bilaterale handel Vlaanderen - Colombia Handelsbalans Vlaanderen - Colombia Onze handel met Colombia is steevast in een handelstekort geëindigd. Dat tekort was op zijn hoogst in 2008: zowat een half miljard

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 15 maart 2016

PERSBERICHT Brussel, 15 maart 2016 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 01/2015 05/2015 09/2015 01/2016 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 15 maart 2016 Geharmoniseerde

Nadere informatie

VANDAAG IN VLAANDEREN INDUSTRIEËN CREATIEVE MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE

VANDAAG IN VLAANDEREN INDUSTRIEËN CREATIEVE MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE CREATIEVE INDUSTRIEËN IN VLAANDEREN VANDAAG MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE WAT? WAA 2 WAT ZIJN CREATIEVE INDUSTRIEËN? Het geheel van sectoren en activiteiten die een beroep doen op de input van

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 13 mei 2015

PERSBERICHT Brussel, 13 mei 2015 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 01/2015 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 13 mei 2015 Geharmoniseerde consumptieprijsindex

Nadere informatie

nr. 421 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 25 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Sociaal Interventiefonds - Hulp bij outplacement

nr. 421 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 25 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Sociaal Interventiefonds - Hulp bij outplacement SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 421 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 25 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Sociaal Interventiefonds - Hulp bij Het Sociaal Interventiefonds

Nadere informatie

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek Publicatiedatum CBS-website 9 mei 2005 Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Enkele belangrijke uitkomsten revisiejaar 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

REGIONALE REKENINGEN

REGIONALE REKENINGEN REGIONALE REKENINGEN Aggregaten per bedrijfstak 1995-1999 Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en economische statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL 214-1-21 Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 213 Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

Nadere informatie

Faillissementen: Zomermaand juli telt 616 faillissementen

Faillissementen: Zomermaand juli telt 616 faillissementen Persbericht 1 augustus 2012 gelieve als bron Graydon Belgium te vermelden Graydon Belgium nv contact: Eric Van den Broele Uitbreidingstraat 84-b1 tel : 03 280 88 55 2600 Berchem www.graydon.be Faillissementen:

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Wat bepaalt het loon?

Hoofdstuk 2: Wat bepaalt het loon? Hoofdstuk 2: Wat bepaalt het loon? (www.statbel.fgov.be) 2.1. en 2.2.: Weinig mensen verdienen hetzelfde loon / Zoveel deelmarkten op de arbeidsmarkt (p. 81 e.v.) Netto belastbare inkomens, bedragen in

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 11 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 11 september 2015 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 01/2015 05/2015 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 11 september 2015 Geharmoniseerde

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen 3 oktober Stijgende faillissementscijfers in september

STUDIE Faillissementen 3 oktober Stijgende faillissementscijfers in september STUDIE Faillissementen 3 oktober 2016 Stijgende faillissementscijfers in september 1 september 2016 2 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure

Nadere informatie

VLAAMSE ARBEIDSREKENING: METHODOLOGISCH RAPPORT BIJ DE HET AANTAL VESTIGINGEN MET PERSONEEL

VLAAMSE ARBEIDSREKENING: METHODOLOGISCH RAPPORT BIJ DE HET AANTAL VESTIGINGEN MET PERSONEEL VLAAMSE ARBEIDSREKENING: METHODOLOGISCH RAPPORT BIJ DE RAMING VAN HET AANTAL VESTIGINGEN MET PERSONEEL UPDATES Departement WSE in samenwerking met Steunpunt WSE September 2009 Inhoudstafel Inhoudstafel...

Nadere informatie

STUDIE. Faillissementen januari 2017

STUDIE. Faillissementen januari 2017 STUDIE Faillissementen januari 2017 01/02/2017 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure is louter ter informatie opgesteld. De gegevens zijn

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-064 15 november 2012 9.30 uur Openstaande vacatures vrijwel stabiel Duizend minder openstaande vacatures Alleen in de zorg minder vacatures Laagste vacaturegraad

Nadere informatie

Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 2015

Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 2015 216-1-26 Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 215 Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

Nadere informatie

ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage

ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage Deze bijlage bevat enkele tabellen met aanvullend cijfermateriaal behorend bij de publicatie ICT, kennis en economie 2012. De tabellen zijn per hoofdstuk

Nadere informatie

De honden en katten van de Belgen

De honden en katten van de Belgen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 juli 2010 De honden en katten van de Belgen Enkele conclusies Ons land telde in 2008 1.167.000 honden en 1.974.000 katten; In vergelijking

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 14 december 2016

PERSBERICHT Brussel, 14 december 2016 PERSBERICHT Brussel, 14 december 2016 Een al bij al zeer moeilijk jaar voor landbouwers De heeft samen met de gewestelijke overheden en deskundigen ter zake de voorlopige schattingen van de Belgische landbouweconomische

Nadere informatie

De regionale impact van de economische crisis

De regionale impact van de economische crisis De regionale impact van de economische crisis Damiaan Persyn Vives Beleidspaper 11 Juli 2009 VIVES Naamsestraat 61 bus 3510 3000 Leuven - Belgium Tel: +32 16 32 42 22 www.econ.kuleuven.be/vives De regionale

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalrekeningen 2016-I

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalrekeningen 2016-I Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Kwartaalrekeningen 2016-I Inhoud van de publicatie De kwartaalrekeningen van België worden opgesteld volgens de definities van het Europees Stelsel

Nadere informatie