BEZWAARAFHANDELING MARKTPARTIJEN ZAANSTAD. Een zakelijke insteek met een persoonlijke benadering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEZWAARAFHANDELING MARKTPARTIJEN ZAANSTAD. Een zakelijke insteek met een persoonlijke benadering"

Transcriptie

1 BEZWAARAFHANDELING MARKTPARTIJEN ZAANSTAD Een zakelijke insteek met een persoonlijke benadering

2 INHOUD Voorstellen Interactief (ervaringen verwachtingen - stellingen) Kengetallen Zaanstad Informele communicatie Actualiteit Benadering NCNP (weerstand) Omslag basis (bouwstenen) Uitgangspunten Uitvoering Afspraken Ervaringen conclusies Zaanstad Procedurele rechtvaardigheid 2 praktijkvoorbeelden Discussie brainstorm PAGINA 2 Ilona Kooijman - Herman Binnendijk NCNP

3 VOORSTELEN ERVARINGEN - VERWACHTINGEN Voorstellen Ervaringen en verwachtingen 1. Wat verstaan jullie onder informele communicatie? 2. Hoe gaan jullie om met marktpartijen in het algemeen en specifiek bij bezwaar? 3. Wat zijn jullie ervaringen met no cure no pay-bedrijven? 4. Met welke verwachting zijn jullie naar deze masterclass gekomen? PAGINA 3 Ilona Kooijman - Herman Binnendijk NCNP

4 STELLINGEN MEDIA EN MENINGEN DE NO-CURE-NO-PAY-BEDRIJVEN (NCNP) MAKEN MISBRUIK VAN DE HUIDIGE WET- EN REGELGEVING JE MOET HET DE NCNP ZO LASTIG MOGELIJK MAKEN PAGINA 4 Ilona Kooijman - Herman Binnendijk NCNP

5 KENGETALLEN BELASTINGEN / BASISREGISTRATIES Zaanstad 2012 Aantal inwoners: Aantal heffingen: 16 Aantal WOZ-objecten: Aantal aanslagen: Opbrengst: 80 milj. Retour ontvangen: 0,18 % Bezwaar WOZ: 1,7% Aantal NCNP: 12,2% (3 bedrijven165 dossiers) Proceskosten: Zaanstad 2013 Aantal inwoners: Aantal heffingen: 16 Aantal WOZ-objecten: Aantal aanslagen: Opbrengst: 80 milj. Retour ontvangen: 0,19 % Bezwaar WOZ: 2,7% Aantal NCNP: 33,5% (8 bedrijven 735 dossiers) Proceskosten: begroot PAGINA 5 Ilona Kooijman - Herman Binnendijk NCNP

6 ACTUALITEIT 1. NCNP BZK Financiën Justitie ( ) fierensmarge Clusteren van bezwaarschriften Vermindering bedrag proceskostenvergoeding Taxatierapport Aanhouden bezwaar wet dwangsom 2. Ervaringen Zaanstad Sneeuwbal 7 presentaties Positief Copy paged + resultaat Negatief weerstand afspraken ncnp trend - bedrijfsvoering PAGINA 6 Ilona Kooijman - Herman Binnendijk NCNP

7 Informele communicatie Een uitdaging bij Belastingen (sinds 2011) Belastingen (algemeen kader) Geen inspraak bij lokale heffingen Burger geen andere keuze dan te betalen of formele bezwaar- & invorderingsprocedure Belastingen: een procesmatige afdeling met deadlines (in basis zakelijke insteek). Huidige tijdsgeest van bezuinigingen: verlaging uitvoeringskosten WOZ, lean & mean, standaardisatie van processen, uniforme werkwijze PAGINA 7 Ilona Kooijman - Herman Binnendijk NCNP

8 Benadering ncnp (weerstand) Basis analyse 2011 Aantal bezwaarschriften Verdere toename no cure no pay bezwaren Hoe hebben we het in 2011 aangepakt (NCNP niet gezien als volwaardige commerciële marktpartij) Waarom zou je een andere benadering kiezen dan KPMG Deloitte? Percentage gehonoreerd 2. Weerstand Management taxateurs juristen PAGINA 8 Ilona Kooijman - Herman Binnendijk NCNP

9 Omslag Basis (bouwstenen) Jurist Benadering van de mogelijkheden vanuit eigen werkwijze / werkveld (insteek vanaf de werkvloer / praktijk) Taxateur ziet bezwaar als mogelijke verbeterslag i.p.v. aanval op zijn taxatie Management ondersteuning & samenwerking voorwaarde succes Communicatieve vaardigheden (essentieel onderdeel) deels aan te leren maar ook een eigenschap van iemand. een gesprek ingaan & aanvoelen PAGINA 9 Ilona Kooijman - Herman Binnendijk NCNP

10 Uitgangspunten Zakelijke uitgangspunten Benadering vanuit de eigen bedrijfsvoering - Kostenbesparing in Acceptatie commerciële bureaus Geen onderscheid met andere marktpartijen Commercieel denken en handelen In de contacten geven wij onze grenzen aan en houd je hieraan (win / win, geven & nemen PAGINA 10 Ilona Kooijman - Herman Binnendijk NCNP

11 Uitgangspunten Contactpersoon aanwijzen - Samenwerking tussen management (commitment), jurist, taxateur Transparant zijn in de schriftelijke correspondentie (lever z.s.m. alle stukken, taxatieverslagen enz.) Voordat we eventueel horen een eerste contact (vooroverleg) door management Beleid over de proceskosten = de lijn rechtbank uitgangspunten PAGINA 11 Ilona Kooijman - Herman Binnendijk NCNP

12 Uitvoering (NCNP) Vooroverleg Hoofd Belastingen Directie bureau Toelichten ons beleid / werkwijze Uitleg dat bureau serieus wordt genomen Bezwaren worden bij het lezen geoormerkt en gaan afzonderlijke route in Bij inboeken goed letten op alle formaliteiten (machtigingen enz. In verband met procedurefouten) Ontvangstbevestiging + taxatieverslagen Geclusterde afhandeling door taxateur (prioriteit) PAGINA 12 Ilona Kooijman - Herman Binnendijk NCNP

13 Uitvoering (NCNP) Jurisprudentie in acht nemend gaat de jurist het gesprek aan om een bestendige lijn met elkaar af te spreken. (20 hoorzittingen of 1 keer alles afhandelen taxatierapport) Onderzoek op basis van de grieven en de uitgangspunten taxatie % direct duidelijke foutieve taxatie bezwaar gegrond + proceskosten % voldoende harde bewijzen taxatie goed handhaven Per zaak worden de bevindingen van de taxateur vermeld Bureau reageert per zaak: wel of niet akkoord Uit de reactie wordt zichtbaar wel of niet behoefte aan een hoorzitting PAGINA 13 Ilona Kooijman - Herman Binnendijk NCNP

14 Uitvoering (NCNP) Uitnodigen voor hoorzitting Insteek hoorzitting directe afstemming WOZ waarde en proceskosten. Eén zitting voor alle zaken Wij hebben expertise taxateur (waarde) en jurist (proceskosten) aan tafel. Afspraak dat het bureau dit ook doet Hoorzitting Tijdens gesprek in alle redelijkheid met elkaar de discussie voeren over de waarde. (taxateur versus taxateur) Nadat er overeenstemming is over de waarde komt het kostenaspect. (het belang van het bureau) PAGINA 14 Ilona Kooijman - Herman Binnendijk NCNP

15 Afspraken Vooraf is er afstemming (beleid proceskosten) over: de formulering akkoord of bijstelling waarde in de uitspraak op bezwaar; vereiste aanwezigen hoorzitting voor directe afstemming Welke wegingsfactor wordt gehanteerd vergoeding taxatiekosten (in / ex btw) en max. aantal uur punten samenhangende zaken bij woningen woningbouwvereniging een verlaagd vast bedrag hoorzitting voor meerdere zaken PAGINA 15 Ilona Kooijman - Herman Binnendijk NCNP

16 Afspraken pas inzending taxatierapport door bureau na eerst poging afstemming met gemeentelijk taxateur, anders geen vergoeding van kosten toezegging Zaanstad over korte afhandelingsduur bezwaren toezegging Zaanstad termijn overmaken totaal proceskosten toewijzing 1 rechtstreeks te benaderen contactpersoon (jurist) Toezending notulen hoorziting binnen 4 weken uitspraken / overmaking totaalbedrag proceskosten PAGINA 16 Ilona Kooijman - Herman Binnendijk NCNP

17 Ervaring & conclusie Zaanstad NCNP gaan niet weg Meerdere zaken te gelijk Snellere afhandeling (doorlooptijd) kostenreductie Korte persoonlijke lijnen snelle bereikbaarheid beide partijen / snel inpandige opname bij burger Uniforme werkwijze grote snelheid afdoening bezwaren zoveel mogelijk directe afstemming voorkomt beroep Rechtbank Haarlem heeft werkwijze 2012 ondersteund Belangrijke communicatieve rol taxateur / jurist en onderlinge samenwerking met afhandelaar bezwaar. PAGINA 17 Ilona Kooijman - Herman Binnendijk NCNP

18 ZAANSTAD No cure Acceptatie No pay Beperking kosten Zaanstad Marktpartijen PAGINA 18 Ilona Kooijman - Herman Binnendijk NCNP

19 Procedurele rechtvaardigheid (1) Procedurele rechtvaardigheid Voor burgers is de wijze waarop zij behandeld worden tijdens de besluitvormingsprocedure of tijdens klacht, bezwaar- of beroepsprocedure, van grote betekenis voor de bereidheid om overheidsbesluiten te aanvaarden en voor hun vertrouwen in de overheid. De, gedurende deze procedures ervaren eerlijkheid of rechtvaardigheid, is essentieel voor de wijze waarop burgers de kwaliteit van hun relatie met overheid beoordelen. De uitkomst van procedures is in mindere mate van belang. PAGINA 19 Ilona Kooijman - Herman Binnendijk NCNP

20 Procedurele rechtvaardigheid (2) Procedurele rechtvaardigheid is voor iedereen belangrijk, maar dat dit in het bijzonder geldt voor: mensen die persoonlijk geraakt worden door een beslissing mensen die het aan kennis en informatie omtrent de voor hen relevante regels of beleid ontbreekt mensen die getroffen worden door een negatieve uitkomst PAGINA 20 Ilona Kooijman - Herman Binnendijk NCNP

21 Uitgangspunten Belastingen Zaanstad Klantvriendelijkheid Vriendelijke Passief Korte termijn Dienstverlenend Klantgerichtheid Oplossend Pro-actief Lange termijn Waarde toevoegend PAGINA 21 Ilona Kooijman - Herman Binnendijk NCNP

22 WERKWIJZE eerste inzet op persoonlijk contact bij klachten, bezwaar en beroep informeel horen (niet klantvriendelijk, maar klantgericht*) zakelijke insteek met een persoonlijk karakter (bedrijven*) mediation PAGINA 22 Ilona Kooijman - Herman Binnendijk NCNP

23 WERKWIJZE Voorbereiding Interactie Uitgangspunten Direct inzetten op persoonlijk contact. Eerste fysieke contact Het gesprek Afronding - afspraken PAGINA 23 Ilona Kooijman - Herman Binnendijk NCNP

24 VOORBEELDEN Binnenhavengeld Foutieve aanslagen Dreiging SBS 6 Vakafdeling (beleid) en uitvoering (belastingen) Politiek gevoelig Begraafrechten Grafschennis, zonder toestemming rechthebbende opening graf Rijdende rechter Pers Mediation Schikking eis smartegeld PAGINA 24 Ilona Kooijman - Herman Binnendijk NCNP

25 Effectief omgaan met marktpartijen Welke mogelijkheden en effecten horen bij een bepaalde houding en opstelling t.o.v. marktpartijen Klantgericht, zakelijke insteek met een persoonlijke benadering. Effect is het creëren van een gelijkwaardige positie. Hoe ga je daar mee om. Welke vaardigheden zet je in? Oplossend, pro-actief, voeren van een open gesprek, wederzijdse belangen onderkennen, grenzen durven stellen. Welke prijs betaal je bij het uitgangspunt wantrouwen en bijbehorend gedrag? Hogere uitvoeringskosten, knelpunten in de bedrijfsvoering, negatief imago, ergernis, weerstand, juridische procedures. PAGINA 25 Ilona Kooijman - Herman Binnendijk NCNP

26 VRAGEN? DISCUSSIEPUNTEN PAGINA 26 Ilona Kooijman - Herman Binnendijk NCNP

Uitbesteden Belastingwerkzaamheden

Uitbesteden Belastingwerkzaamheden Uitbesteden Belastingwerkzaamheden Zorgeloze dienstverlening voor een scherpe prijs De visie en werkwijze van nader belicht Inhoud Hoofdstuk 1 Uitbesteden als nieuwe trend Blz. 03 Hoofdstuk 2 Doelgericht

Nadere informatie

Bezwaren bij de Wmo: van proceduregericht naar oplossingsgericht

Bezwaren bij de Wmo: van proceduregericht naar oplossingsgericht Eindrapportage onderzoek Wmo en mediationvaardigheden Bezwaren bij de Wmo: van proceduregericht naar oplossingsgericht Nederlands Mediation Instituut (NMI) December 2007 Arthur Hol Caroline Koetsenruijter

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

Ombudsman, doel en werkwijze

Ombudsman, doel en werkwijze Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat de overheid een

Nadere informatie

Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit

Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie Frederik Smit Geert Driessen Cees de Wit Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Nadere informatie

Een alternatief voor de WOZ; kan het objectiever en transparanter? Eindrapportage SGO3-onderzoek fiche 10

Een alternatief voor de WOZ; kan het objectiever en transparanter? Eindrapportage SGO3-onderzoek fiche 10 Een alternatief voor de WOZ; kan het objectiever en transparanter? Eindrapportage SGO3-onderzoek fiche 10 Een alternatief voor de WOZ; kan het objectiever en transparanter? Eindrapportage SGO3-onderzoek

Nadere informatie

Dank voor uw interesse in dit onderzoek en uw bereidheid een bijdrage te leveren!

Dank voor uw interesse in dit onderzoek en uw bereidheid een bijdrage te leveren! Vragenlijst Recruitmentscan Inleiding Dank voor uw interesse in dit onderzoek en uw bereidheid een bijdrage te leveren! Eindelijk weer een onderzoek over recruitment ken- en stuurgetallen U staat aan het

Nadere informatie

Betreft: Reactie NOvA op het ontwerpbesluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners

Betreft: Reactie NOvA op het ontwerpbesluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners Ministerie van Veiligheid en Justitie t.a.v. de heer mr. F. Teeven, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH Den Haag Den Haag, 21 december 2012 Dossiernummer: 1.5 Uw kenmerk:

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Draagvlak voor duurzame energie

Draagvlak voor duurzame energie Draagvlak voor duurzame energie Stappenplan voor een succesvolle aanpak in uw gemeente 2 Draagvlak voor duurzame energie Inhoud Introductie s Als het eerste idee ontstaat Verkenning of haalbaarheids Van

Nadere informatie

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 2 U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 5 In gesprek met de hulpverlener 7 Liever naar

Nadere informatie

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 Postbus 1539 3500 BM Utrecht Telefoon 030-297 03 03 Fax 030-297 06 06 E-mail npcf@npcf.nl Website www.npcf.nl Deze brochure maakt deel uit van de serie PATIËNTENRECHT Uw rechten als patiënt (WGBO) 1 Inzage

Nadere informatie

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma)

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma) Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma) deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012 Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 1065 KH Amsterdam Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nleuwwest.amsterdam.nl Datum 25-04-2012 Reg.nr./DECOS

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

In gesprek. Over resultaat en ontwikkeling. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

In gesprek. Over resultaat en ontwikkeling. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. In gesprek Over resultaat en ontwikkeling Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. 2008 Universiteit Leiden en Eric den Heijer training, coaching, advies Aan deze brochure kunt u geen rechten

Nadere informatie

R aci d. 17 Hèil 2011 XMD OP. Gemeente Wormer!and. de Nationale ombudsman

R aci d. 17 Hèil 2011 XMD OP. Gemeente Wormer!and. de Nationale ombudsman ^ R aci d XMD OP 17 Hèil 11 de Nationale ombudsman Gemeente Wormer!and Hierbij ontvangt u liet verslag van de Nationaie ombudsman over 1, dat vandaag is aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Voorwoord. We wensen u daarmee veel succes, Nico Janssens, Voorzitter A+O fonds Gemeenten

Voorwoord. We wensen u daarmee veel succes, Nico Janssens, Voorzitter A+O fonds Gemeenten Voorwoord In 2001 is het A+O fonds gestart met het ondersteunen van acht pilot-projecten bij gemeenten gericht op het ontwikkelen van verzuim- en reïntegratiebeleid en het terugdringen van het ziekteverzuim.

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

EEN NIEUW HANDBOEK FUNCTIE-INDELING

EEN NIEUW HANDBOEK FUNCTIE-INDELING EEN NIEUW HANDBOEK FUNCTIE-INDELING De CAO voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf kent sinds begin jaren 90 het Handboek functie-indeling. Dit Handboek bevat referentiefuncties aan de hand waarvan

Nadere informatie