WAARDERINGSKAMER RAPPORT. Betreft: Datum: 1 februari Onderzoek invloed "no-cure-no-pay-bezwaren" op uitvoering Wet WOZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAARDERINGSKAMER RAPPORT. Betreft: Datum: 1 februari 2012. Onderzoek invloed "no-cure-no-pay-bezwaren" op uitvoering Wet WOZ"

Transcriptie

1 WAARDERINGSKAMER RAPPORT Betreft: Onderzoek invloed "no-cure-no-pay-bezwaren" op uitvoering Wet WOZ Datum: 1 februari

2 1. Inleiding De Waarderingskamer heeft in opdracht van de staatssecretaris van Financiën onderzoek verricht naar de invloed van bedrijven die op basis van "no cure no pay" bezwaar voor belanghebbenden aantekenen tegen de WOZ-beschikking. 2. Aanpak Het onderzoek is verdeeld in vier fasen. De eerste fase heeft bestaan uit een onderzoek bij vijf gemeenten/ samenwerkingsverbanden (hierna: gemeenten) uit de groep grote gemeenten. Deze gemeenten zijn bezocht en met hen is gesproken over het fenomeen "no-cure-no-paybezwaren" in het algemeen. In het gesprek is ook onderzocht of gemeenten antwoorden konden geven op een vooraf opgestelde vragenlijst met vooral kwantitatieve vragen. Met de gemeenten is verkend of de gevraagde kengetallen door de gemeente uit de administratie af te leiden zijn. Doel van deze eerste fase was: - het krijgen van de eerste inhoudelijke antwoorden op de kwantitatieve vragen over de invloed van de "no-cure-no-pay-bezwaren" op het WOZ-proces; - het krijgen van inzicht of de vragen in de opgestelde vragenlijst door gemeenten te beantwoorden waren op basis van tellingen uit de administratie dan wel door het geven van schattingen; - het krijgen van inzicht in de manier waarop de "no-cure-no-pay-bezwaren" door gemeenten worden ervaren en of er sprake was van aanpassing van de werkprocessen. In de eerste fase is gesproken met de gemeenten Amstelveen, Amsterdam, Arnhem en Zaanstad en met het samenwerkingsverband Drechtsteden. De gesprekken vonden plaats aan het eind van de zomer van De eerste fase heeft ook geleid tot een bijstelling van de vragenlijst voor fase 2. In fase 2 is aan 30 gemeenten en samenwerkingsverbanden gevraagd een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst is voorgelegd aan de grootste gemeenten en samenwerkingsverbanden. In totaal ligt ruim 30% van het aantal WOZ-objecten binnen het gebied van deze 30 organisaties. Van 19 organisaties is deze vragenlijst ingevuld terugontvangen en verwerkt in deze rapportage. Het invullen van deze vragenlijsten is gedaan in de periode september/oktober De vragenlijst is in de vorm van een excelsheet ter beschikking gesteld, zodat deze eenvoudig kon worden ingevuld en ook de ingevulde vragenlijst eenvoudig kon worden verwerkt. Niet alle organisaties konden op alle vragen voldoende betrouwbare kengetallen geven, zodat de analyses in hoofdzaak gebaseerd zijn op een geringer aantal gemeenten. Fase 3 was primair gericht op de vraag of het beeld uit de eerste en tweede fase voldoende representatief was voor het hele land. Daarom zijn in de voortgangsinventarisatie van oktober 2011 (die door alle gemeenten is ingevuld) drie vragen gesteld over de invloed van "no-cure-no-pay-bezwaren". 2

3 Tenslotte zijn als vierde fase twee gesprekken gevoerd met de twee grootste bedrijven die op basis van "no cure no pay" bezwaren indienen tegen de WOZ-beschikkingen. Deze gesprekken vonden plaats in oktober en november Kwantitatieve bevindingen De kwantitatieve bevindingen komen voort uit fase 2 en fase 3 van het onderzoek. In fase 2 zijn gedetailleerde gegevens opgevraagd bij een beperkt aantal gemeenten. In fase 3 is aan alle gemeenten een beperkt aantal vragen gesteld Resultaten fase 2 Van de 30 gemeenten die aangeschreven zijn, hebben in totaal 19 gemeenten de vragenlijst ingevuld. Omdat niet alle gemeenten alle gevraagde kengetallen konden verstrekken, zijn in onderstaande analyse niet bij alle onderdelen alle 19 gemeenten betrokken. Waardepeildatum 1 januari 2010 (WOZ-beschikkingen verzonden 2011) Met betrekking tot de waardepeildatum 1 januari 2010 (de WOZ-beschikkingen die in 2011 bekend zijn gemaakt en waarover in 2011 eventueel bezwaarprocedures zijn gestart) geven de volgende kengetallen inzicht in de invloed van de "no-cure-no-paybezwaren" bij deze gemeenten: Totaal aantal woningen "onder bezwaar" Totaal aantal woningen "onder bezwaar" Hoeveel woningen zijn "onder bezwaar" als gevolg van een WOZ-bezwaarschrift ingediend door een bureau dat op basis van "no cure no pay" bezwaarprocedures voert? Van hoeveel woningen "onder bezwaar" zijn de WOZbezwaarschriften Hoeveel van de afgehandelde WOZ-bezwaren betreffen bezwaren in gediend door "nocure-no-pay-bedrijven"? woningen woningen percentage Idem, als gevolg van een WOZbezwaarschrift ingediend door een bureau dat op basis van "no cure no pay" bezwaarprocedures voert? Van hoeveel van deze woningen "onder bezwaar" zijn de WOZbezwaarschriften 965 Hoeveel van de afgehandelde WOZbezwaren Voor hoeveel van deze woningen zijn de WOZ-bezwaren geheel of gedeeltelijk gehonoreerd? 512 Hoeveel van de geheel of gedeeltelijke gehonoreerde WOZbezwaren 965 3,6% ,2% ,1% ,6% ,8% 3

4 "onder bezwaar" "onder bezwaar" Hoeveel niet-woningen zijn "onder bezwaar" als gevolg van een WOZ-bezwaarschrift ingediend door een bureau dat op basis van "no cure no pay" bezwaarprocedures voert? Van hoeveel niet-woningen "onder bezwaar" zijn de WOZbezwaarschriften Hoeveel van de afgehandelde WOZ-bezwaren betreffen bezwaren in gediend door "nocure-no-pay-bedrijven"? Welk bedrag aan bezwaarkosten is door de gemeente (of samenwerkingsverband) als gevolg van de geheel of gedeeltelijk gehonoreerde WOZbezwaarschriften uitgekeerd? Welk bedrag aan bezwaarkosten zal naar verwachting door uw gemeente nog worden uitgekeerd in verband met WOZ-bezwaren tegen WOZ-waarden naar waardepeildatum 1 januari 2010? 4616 Idem, als gevolg van een WOZbezwaarschrift ingediend door een bureau dat op basis van "no cure no pay" bezwaarprocedures voert? 4616 Van hoeveel van deze woningen "onder bezwaar" zijn de WOZbezwaarschriften 220 Hoeveel van de afgehandelde WOZbezwaren 3633 Voor hoeveel van deze nietwoningen zijn de WOZ-bezwaren geheel of gedeeltelijk gehonoreerd? 146 Hoeveel van de geheel of gedeeltelijke gehonoreerde WOZbezwaren nietwoningen nietwoningen percentage 220 4,8% ,7% ,4% ,1% 33 22,6% kosten kosten percentage Welk bedrag aan bezwaarkosten is door de gemeente (of samenwerkingsverband) als gevolg van de geheel of gedeeltelijk gehonoreerde WOZbezwaarschriften uitgekeerd aan "no-cure-no-pay-bedrijven"? Welk bedrag aan bezwaarkosten zal naar verwachting door uw gemeente nog worden uitgekeerd aan "nocure-no-pay-bedrijven" in verband met WOZ-bezwaren tegen WOZwaarden naar waardepeildatum 1 januari 2010? ,5% ,8% Enkele belangrijke bevindingen hieruit zijn: In de praktijk blijkt dat van de objecten onder bezwaar, slechts een beperkt gedeelte onder bezwaar is als gevolg van een bezwaarschrift dat is ingediend op basis van "no cure no pay" (3,6 % bij de woningen en 4,8 % bij de niet-woningen); 71,2 % van de bezwaren woningen in deze gemeenten was rond 1 oktober 2011 afgehandeld. Van de bezwaren ingediend door "no-cure-no-pay-bedrijven" is dit percentage 53,1%. Dit wijst er op dat belanghebbenden die gebruik maken van een "no-cure-no-pay-bedrijf" langer moeten wachten op duidelijkheid. Bij niet-woningen is dit effect ook zichtbaar, maar minder groot); 4

5 49,6% van de bezwaren woningen is geheel of gedeeltelijk gehonoreerd. Van de bezwaren ingediend door "no-cure-no-pay-bedrijven" is volgens de opgaven van gemeenten slechts 43,8% succesvol. Het inschakelen van een adviseur op basis van "no cure no pay", lijkt de kans op een succesvol bezwaar dus niet te vergroten. Dit effect lijkt bij de niet-woningen nog groter, maar hier zijn de aantallen te klein om een betrouwbare uitspraak te doen; In totaal hebben deze gemeenten vergoeding voor kosten in de bezwaarfase uitgekeerd en dit zal naar verwachting nog oplopen naar Van dit bedrag is aan bezwaarkosten uitgekeerd aan "no-cure-no-pay-bedrijven" en dit zal naar verwachting nog oplopen tot ; Als de inschatting over de nog te betalen vergoedingen kloppen, wordt in totaal circa 52 % van de totale vergoedingen voor kosten in de bezwaarfase uitbetaald aan "nocure-no-pay-bedrijven". Bij woningen is dit zelfs circa 68%; Uit de opgaven van gemeenten die alle relevante gegevens hebben ingevuld, kwam naar voren dat per gehonoreerd bezwaarschrift dat was ingediend op basis van "no cure no pay" gemeenten een vergoeding hebben betaald van 250 voor woningen en 271 voor niet-woningen. Wanneer we de door deze bedrijven ontvangen vergoeding afzetten tegen het totaal aantal door hen ingediende en inmiddels afgehandelde bezwaren, dan bedraagt de ontvangen vergoeding 111 (woningen). Waardepeildatum 1 januari 2009 (WOZ-beschikkingen verzonden 2010) Vergelijking met waardepeildatum 1 januari 2009 (de WOZ-beschikkingen die in 2010 bekend zijn gemaakt en waarover mogelijk in 2010 een bezwaarprocedure is gevoerd) laat zien dat: Totaal aantal woningen "onder bezwaar" Totaal aantal woningen "onder bezwaar" Hoeveel woningen zijn "onder bezwaar" als gevolg van een WOZ-bezwaarschrift ingediend door een bureau dat op basis van "no cure no pay" bezwaarprocedures voert? Van hoeveel woningen "onder bezwaar" zijn de WOZbezwaarschriften Hoeveel van de afgehandelde WOZ-bezwaren betreffen bezwaren in gediend door "nocure-no-pay-bedrijven"? woningen woningen percentage Idem, als gevolg van een WOZbezwaarschrift ingediend door een bureau dat op basis van "no cure no pay" bezwaarprocedures voert? Van hoeveel van deze woningen "onder bezwaar" zijn de WOZbezwaarschriften 494 Hoeveel van de afgehandelde WOZbezwaren Voor hoeveel van deze woningen zijn de WOZ-bezwaren geheel of gedeeltelijk gehonoreerd? 485 Hoeveel van de geheel of gedeeltelijke gehonoreerde WOZbezwaren 494 2,0% ,3% ,2% ,4% ,9% 5

6 "onder bezwaar" "onder bezwaar" Hoeveel niet-woningen zijn "onder bezwaar" als gevolg van een WOZ-bezwaarschrift ingediend door een bureau dat op basis van "no cure no pay" bezwaarprocedures voert? Van hoeveel niet-woningen "onder bezwaar" zijn de WOZbezwaarschriften Hoeveel van de afgehandelde WOZ-bezwaren betreffen bezwaren in gediend door "nocure-no-pay-bedrijven"? Welk bedrag aan bezwaarkosten is door de gemeente (of samenwerkingsverband) als gevolg van de geheel of gedeeltelijk gehonoreerde WOZbezwaarschriften uitgekeerd? Welk bedrag aan bezwaarkosten zal naar verwachting door uw gemeente nog worden uitgekeerd in verband met WOZ-bezwaren tegen WOZ-waarden naar waardepeildatum 1 januari 2010? 5767 Idem, als gevolg van een WOZbezwaarschrift ingediend door een bureau dat op basis van "no cure no pay" bezwaarprocedures voert? 5767 Van hoeveel van deze nietwoningen "onder bezwaar" zijn de WOZ-bezwaarschriften 20 Hoeveel van de afgehandelde WOZbezwaren 5679 Voor hoeveel van deze nietwoningen zijn de WOZ-bezwaren geheel of gedeeltelijk gehonoreerd? 18 Hoeveel van de geheel of gedeeltelijke gehonoreerde WOZbezwaren nietwoningen nietwoningen percentage 20 0,4% ,5% 18 90,0% ,2% 6 33,3% kosten kosten percentage Welk bedrag aan bezwaarkosten is door de gemeente (of samenwerkingsverband) als gevolg van de geheel of gedeeltelijk gehonoreerde WOZbezwaarschriften uitgekeerd aan "no-cure-no-pay-bedrijven"? Welk bedrag aan bezwaarkosten zal naar verwachting door uw gemeente nog worden uitgekeerd aan "nocure-no-pay-bedrijven" in verband met WOZ-bezwaren tegen WOZwaarden naar waardepeildatum 1 januari 2010? ,7% ,59% Enkele belangrijke bevindingen hieruit zijn: In 2010 was van het aantal objecten onder bezwaar een gering gedeelte onder bezwaar als gevolg van een bezwaarschrift dat is ingediend op basis van "no cure no pay" (bij de woningen 2,0 % in vergelijking met 3,6 % in 2011 en bij de niet-woningen 0,4 % in vergelijking met 4,8 % in 2011). Het "marktaandeel" van de "no-cure-no-paybedrijven" stijgt dus snel; De bezwaren die in 2010 zijn ingediend, zijn nagenoeg volledig afgehandeld; 37,4% van de bezwaren woningen is geheel of gedeeltelijk gehonoreerd. Van de bezwaren ingediend door "no-cure-no-pay-bedrijven" is volgens de opgaven van gemeenten 44,9% succesvol. Gemiddeld zijn in 2011 daarmee dus meer bezwaarschriften gehonoreerd, terwijl "de kans op succes" bij het inschakelen van een adviseur op basis van "no cure no pay" nagenoeg gelijk is gebleven; 6

7 In totaal hebben deze gemeenten vergoeding voor kosten in de bezwaarfase uitgekeerd. Van dit bedrag is aan bezwaarkosten uitgekeerd aan "no-cureno-pay-bedrijven". Wanneer we deze bedragen vergelijken met de in 2011 uitgekeerde bedragen dan lijkt ondanks de sterke toename van het aantal bezwaarprocedures door "no-cure-no-pay-bedrijven" de totaal aan hen betaalde vergoeding eerder gedaald te zijn dan gestegen. Ook bij gemeenten die zowel cijfers over 2010 als over 2011 konden geven, is gemiddeld sprake van een lichte daling, maar de onderlinge verschillen tussen gemeenten zijn groot. Ook wanneer we rekening houden met deze lichte daling van de betaalde vergoedingen, lijkt de inschatting van het totale bedrag dat deze gemeenten vergoeden voor kosten in de bezwaarfase voor waardepeildatum 1 januari 2010 te laag te zijn; In totaal is circa 51 % van de totale vergoedingen voor kosten in de bezwaarfase uitbetaald aan "no-cure-no-pay-bedrijven". Bij woningen is dit circa 60%. Het aandeel dat is uitbetaald aan "no-cure-no-pay-bedrijven" is dus in 2011 verder toegenomen (bij woningen bijvoorbeeld van 60 % naar 68 %); Uit de opgaven van gemeenten die alle relevante gegevens hebben ingevuld, kwam naar voren dat per gehonoreerd bezwaarschrift dat was ingediend op basis van "no cure no pay" gemeenten in 2010 een vergoeding hebben betaald van 456 voor woningen en 1774 voor niet-woningen. Wanneer we de door deze bedrijven ontvangen vergoeding afzetten tegen het totaal aantal door hen ingediende en inmiddels afgehandelde bezwaren, dan bedraagt de ontvangen vergoeding 188 (woningen). De ontvangen vergoeding per (gehonoreerd) bezwaar is in 2011 dus sterk gedaald ten opzichte van 2010 (voor woningen van 456 naar 250 per gehonoreerd bezwaar en van 188 naar 111 per ingediend bezwaar). Beroepsprocedures waardepeildatum 1 januari 2009 Met betrekking tot waardepeildatum 1 januari 2009 hebben we ook gevraagd naar de ervaringen omtrent beroepsprocedures. Enkele belangrijke kengetallen worden hieronder gegeven. Totaal aantal woningen waarvoor een bezwaar is afgehandeld. Bij hoeveel van de woningen waarvoor het bezwaar is afgehandeld, was het bezwaar ingediend door "no-cure-no-paybedrijf"? Voor hoeveel woningen is een beroepsprocedure gestart? Hoeveel van deze beroepsprocedures zijn gestart door een bedrijf dat werkt op basis van "no cure no pay"? woningen woningen percentage Voor hoeveel van deze woningen is een beroepsprocedure gestart? 485 Hoeveel van deze beroepsprocedures zijn gestart door een bedrijf dat werkt op basis van "no cure no pay"? 784 Hoeveel van deze beroepsprocedures zijn gestart door een bedrijf dat werkt op basis van "no cure no pay"? 201 Hoeveel van deze beroepsprocedures betroffen uitsluitend de vergoeding voor de bezwaarkosten? 784 3,2% ,6% ,7% Voor hoeveel woningen is een 784 Voor hoeveel woningen is inmiddels ,0 % 7

8 beroepsprocedure gestart? Voor hoeveel woningen is inmiddels uitspraak gedaan op het beroep? Voor hoeveel woningen is inmiddels uitspraak gedaan op het beroep dat is gestart door een "no-cure-no-pay-bedrijf"? waarvoor een bezwaar is afgehandeld. Bij hoeveel van de niet-woningen waarvoor het bezwaar is afgehandeld, was het bezwaar ingediend door "no-cure-no-paybedrijf"? Voor hoeveel niet-woningen is een beroepsprocedure gestart? Hoeveel van deze beroepsprocedures zijn gestart door een bedrijf dat werkt op basis van "no cure no pay"? Voor hoeveel niet-woningen is een beroepsprocedure gestart? Voor hoeveel niet-woningen is inmiddels uitspraak gedaan op het beroep? Voor hoeveel niet-woningen is inmiddels uitspraak gedaan op het beroep dat is gestart door een "no-cure-no-pay-bedrijf"? Welk bedrag aan proceskosten is door de gemeente (of samenwerkingsverband) als gevolg van de uitspraak van de rechter uitgekeerd? uitspraak gedaan op het beroep? 525 Voor hoeveel woningen is het beroep geheel of gedeeltelijk gehonoreerd? 183 Voor hoeveel woningen is het beroep, ingediend door een "nocure-no-pay-bedrijf", geheel of gedeeltelijk gehonoreerd? 5679 Voor hoeveel van deze nietwoningen is een beroepsprocedure gestart? 18 Hoeveel van deze beroepsprocedures zijn gestart door een bedrijf dat werkt op basis van "no cure no pay"? 120 Hoeveel van deze beroepsprocedures zijn gestart door een bedrijf dat werkt op basis van "no cure no pay"? 4 Hoeveel van deze beroepsprocedures betroffen uitsluitend de vergoeding voor de bezwaarkosten? 120 Voor hoeveel niet-woningen is inmiddels uitspraak gedaan op het beroep? 58 Voor hoeveel niet-woningen is het beroep geheel of gedeeltelijk gehonoreerd? 1 Voor hoeveel niet- woningen is het beroep, ingediend door een "nocure-no-pay-bedrijf", geheel of gedeeltelijk gehonoreerd? nietwoningen nietwoningen ,0% ,4% percentage 120 2,1% 4 4 3,3% 2 50,0% 58 48,3% 4 6,9% kosten kosten percentage Welk bedrag aan proceskosten is door de gemeente (of samenwerkingsverband) als gevolg van de uitspraak van de rechter uitgekeerd aan "no-cure-no-paybedrijven"? ,9% Circa 3 procent van de uitspraken op bezwaar leiden tot een beroepsprocedure. Of dit bij bezwaren ingediend door "no-cure-no-pay-bedrijven" hoger ligt, kan niet met zekerheid worden vastgesteld. De 219 beroepsprocedures gestart door een "no-cureno-pay-bedrijf" kunnen immers ook gericht zijn tegen de uitspraak op een door de belanghebbende zelf ingediend bezwaarschrift; Van de 904 beroepsprocedures in deze gemeenten zijn er 205 gestart door "no-cureno-pay-bedrijven" (22,7 %). Bij de woningen werd met betrekking tot waardepeildatum 1 januari 2009 meer dan 25% van de beroepsprocedures gevoerd op 8

9 basis van "no cure no pay". Het "marktaandeel" van de "no-cure-no-pay-bedrijven" is bij de beroepsprocedures daarmee veel groter dan bij de bezwaarprocedures; In 124 gevallen ging de procedure uitsluitend over de proceskosten. Verwacht mag worden dat door de inmiddels beschikbare jurisprudentie op dit terrein het aantal procedures uitsluitend over de kosten zal afnemen; Aan de "no-cure-no-pay-bedrijven" is uitgekeerd aan proceskosten voor deze beroepsprocedures. Dat is bijna 83% van de in totaal uitbetaalde proceskosten voor beroepsprocedures. De vergoeding betaald aan deze bedrijven had volledig betrekking op procedures over woningen. De aan anderen betaalde proceskosten (circa 5000) had voor ruim 30% betrekking op niet-woningen. Uit de opgaven van gemeenten die alle relevante gegevens hebben ingevuld, kwam naar voren dat per beroepsprocedure die was gestart door een bedrijf dat werkt op basis van "no cure no pay", en waar de belanghebbende geheel of gedeeltelijk gelijk heeft gekregen, gemeenten een vergoeding hebben betaald van 250. Dit betreft uitsluitend woningen. Wanneer we de door deze bedrijven ontvangen vergoeding afzetten tegen het totaal aantal door hen gestarte en inmiddels afgeronde beroepsprocedures, dan bedraagt de ontvangen vergoeding Resultaten fase 3 Vergelijking met de antwoorden van 418 gemeenten in de voortgangsinventarisatie van oktober 2011 laat zien dat de cijfers uit de 19 onderzochte gemeenten in redelijke mate representatief zijn voor de andere gemeenten. Hierbij moet aangetekend worden dat 164 gemeenten niet alle vragen met betrekking de "no-cure-no-pay-bedrijven" konden beantwoorden. Deze gemeenten zijn daarom niet meegenomen in de analyse. Uit nadere analyse van de antwoorden van deze 418 gemeenten bleek dat de vragen niet altijd consistent en logisch waren ingevuld. Hierbij is het een lastig aspect dat de gevraagde gegevens niet altijd makkelijk uit de administraties van gemeenten is te halen. Dit kan komen doordat gemeenten de bezwaarschriften inboeken op naam van de belanghebbende en niet op de indiener van het bezwaarschrift. Dit beeld komt ook naar voren tijdens de interviews met de gemeenten en een samenwerkingsverband. Daarom hebben wij besloten van deze 418 gemeenten slechts de antwoorden van die gemeenten te betrekken die op 1 oktober 2011 de bezwaarschriften voor minimaal 70% hadden afgehandeld en die tenminste een kennelijk betrouwbare opgave hebben gedaan van de gegevens met betrekking tot de "no-cure-no-pay-vragen" in de voortgangsinventarisatie. 9

10 In totaal hebben wij 254 gemeenten betrokken in de nadere analyse en komen tot de onderstaande tabel: Totaal aantal woningen waarvoor tot en met 1 oktober een bezwaarschrift is ingediend waarvoor tot en met 1 oktober een bezwaarschrift is ingediend Totaal aantal woningen waarvoor een uitspraak is gedaan waarvoor een uitspraak is gedaan Totaal aantal woningen waarvoor een bezwaarschrift is ingediend door een bureau die op basis van "no cure no pay" bezwaarprocedures voert? waarvoor een bezwaarschrift is ingediend door een bureau die op basis van "no cure no pay" bezwaarprocedures voert? Totaal aantal woningen waarvoor een bezwaarschrift is ingediend door een bureau die op basis van "no cure no pay" bezwaarprocedures voert? waarvoor een bezwaarschrift is ingediend door een bureau die op basis van "no cure no pay" bezwaarprocedures voert? Totaal aantal woningen waarvan het bezwaar is gehonoreerd waarvan het bezwaar is gehonoreerd 4023 Totaal aantal woningen waarvoor een bezwaarschrift is ingediend door een bureau dat op basis van "no cure no pay" bezwaarprocedures voert, en dat is gehonoreerd 844 waarvoor een bezwaarschrift is ingediend door een bureau die op basis van "no cure no pay" bezwaarprocedures voert en is gehonoreerd Percentage ,0% 844 2,8% ,0 % ,9 % % % In de geanalyseerde 254 gemeenten bevinden zich in totaal WOZ-objecten. In deze gemeenten is tot en met 1 oktober 2011 voor WOZ-objecten een bezwaarschrift ontvangen. Dit betreft woningen. Daarvan is voor 4023 (4,0%) woningen het WOZ-bezwaarschrift ingediend door een "no-cure-no-paybedrijf". Bij de gemeenten die in stap 2 centraal stonden, lag dit op 3,6 %; Van de bezwaren ingediend door "no-cure-no-pay-bedrijven" zijn er tot nu toe slechts geheel of gedeeltelijk gehonoreerd. Dit betreft woningen en 214 nietwoningen. Het percentage gehonoreerde bezwaren (32,2 % voor de woningen) ligt hierbij dus voor de "no-cure-no-pay-bedrijven" lager dan het gemiddelde honoreringspercentage voor bezwaren ingediend door belanghebbenden zelf of andere gemachtigden. Dit effect is ook in stap 2 geconstateerd, maar lijkt bij de overige gemeenten zich nog in sterkere mate voor te doen. Overzicht aan "no-cure-no-pay-bedrijven" betaalde vergoedingen bezwaarkosten: Betaalde vergoeding bezwaarkosten woningen circa Betaalde vergoeding bezwaarkosten niet-woningen circa Totaal betaalde vergoeding bezwaarkosten (in 254 gemeenten) Gemiddeld betaalde vergoeding per gehonoreerd bezwaarschrift Gemiddeld betaalde vergoeding per ingediend bezwaarschrift circa circa 350 ruim

11 Als gevolg van de gehonoreerde bezwaarschriften voor woningen die door "no-cureno-pay-bedrijven" zijn ingediend is ongeveer ,- uitgekeerd aan vergoeding voor bezwaarkosten. Voor de niet-woningen is dit circa In totaal hebben deze gemeenten dus ruim aan vergoeding bezwaarkosten betaald. Deze schatting sluit aan op de schatting die gemaakt is over de totale vergoeding die de in stap 2 betrokken gemeenten hebben betaald en gaan betalen in verband met de bezwaren over waardepeildatum 1 januari In vergelijking met de ervaringen over waardepeildatum 1 januari 2009 lijkt deze schatting aan de lage kant; Per gehonoreerd (door "no-cure-no-pay-bedrijf" ingediend) bezwaarschrift komt dit neer op circa 350. Rekening houdend met het percentage gehonoreerde bezwaarschriften ontvangen volgens deze cijfers de "no-cure-no-pay-bedrijven" ruim 105 per ingediend bezwaarschrift. Dit eerste bedrag is hoger dan in stap 2 is geconstateerd bij de kleinere groep gemeenten ( 250 per gehonoreerd bezwaarschrift), maar het tweede bedrag komt goed overeen ( 111 per ingediend bezwaarschrift). Geëxtrapoleerd naar alle gemeenten is er in 2011 (tot 1 oktober) circa uitbetaald aan vergoeding voor bezwaarkosten. Op basis van de vergelijking met waardepeildatum 1 januari 2009 zal dit naar verwachting eerder een te lage dan een te hoge inschatting zijn. 4. Visie gemeenten en samenwerkingsverband De gemeenten en het samenwerkingsverband waarmee gesproken is, geven aan dat zij een toename van het aantal bezwaarschriften dat door "no-cure-no-pay-bedrijven" wordt ingediend, ervaren. Deze ontwikkeling blijkt ook duidelijk uit de cijfers in de vorige paragraaf. Ook is er een toename van het aantal "no-cure-no-pay-bedrijven" die actief zijn. Verder geven de gemeenten aan dat zij de indruk hebben dat de "no-cure-no-paybedrijven" een uitgebreide analyse vooraf maken om zicht te hebben in welke gevallen (welke gemeente, welke type objecten, etc.) het indienen van bezwaarschriften kansrijk is. De gemeenten geven aan dat het krijgen van een zuiver kwantitatief beeld niet altijd even gemakkelijk is. De gemeenten geven aan dat zij hun WOZ-administratie niet zodanig hebben ingericht dat wordt vastgelegd welke bezwaren door een "gemachtigde" zijn ingediend en wie deze gemachtigde was. Daardoor kunnen zij niet uit hun systeem achterhalen of de indiener een "no-cure-no-pay-bedrijf" betreft. De gemeenten waarmee is gesproken is, zijn wel voornemens in het vervolg deze gegevens wel systematisch vast te leggen. De ervaringen met "no-cure-no-pay-bedrijven" zijn per gemeente verschillend. De meeste gemeenten geven wel aan dat uit de werkwijze van de "no-cure-no-paybedrijven" blijkt dat de vergoeding van de proceskosten door de gemeenten voorop staat. De meeste gemeenten geven aan van mening te zijn dat de "no-cure-no-paybezwaarschriften" het best voorkomen kunnen worden, door de kwaliteit van de WOZadministratie te verbeteren. Wanneer de onderbouwing van de WOZ-waarde zorgvuldig 11

12 is, zullen de gemeente minder bezwaarschriften honoreren en dan ook minder worden geconfronteerd met "no-cure-no-pay-bureaus". De meeste gemeenten behandelen de "no-cure-no-pay-bezwaarschriften" ten opzichte van de andere bezwaarschriften op een andere wijze. Wat de gevolgen zijn voor de wijze waarop de "no-cure-no-pay-bezwaarschriften" worden afgehandeld is per gemeente verschillend. De meeste gemeenten zoeken nog naar de meest efficiënte manier van het afhandelen van de "no-cure-no-pay-bezwaarschriften". Ze geven bijvoorbeeld aan dat de "no-cure-no-pay-bezwaarschriften" meer tijd kosten om af te handelen, de termijnen worden scherper bewaakt zodat de afhandeling niet stagneert, hoorzittingen bij gemeenten worden opgenomen om eventuele discussies bij de rechter te voorkomen. Soms worden er compromissen met de "no-cure-no-pay-bedrijven" gesloten wanneer bij nadere analyse door de gemeente blijkt dat de kans dat de rechter bij een beroepsprocedure de WOZ-waarde zal verlagen groot is. Een afweging van de kosten speelt hier een grote rol. Er zal dan eerder een compromis worden gesloten met een "nocure-no-pay-bureau" waarin ook een afspraak over de kostenvergoeding wordt gemaakt. Een gemeente is van mening dat er in het onderzoek niet alleen moet worden gekeken naar de uitgekeerde kostenvergoedingen aan "no-cure-no-pay-bedrijven". Ook dienen de kosten voor het afhandelen van het bezwaarschrift binnen de gemeente in ogenschouw te worden genomen. De werkelijke kosten om een bezwaarschrift af te handelen door de gemeente zullen bij bezwaren op basis van "no cure no pay" ook hoger uitvallen door bijvoorbeeld wensen omtrent horen en het verstrekken van gegevens. Ook wordt aangegeven dat deze bureaus extra procedures en kosten veroorzaken door verzoeken om WOZ-beschikkingen voor medebelanghebbenden etc. 5. Visie betrokken bedrijven De "no-cure-no-pay-bedrijven" geven aan dat zij de belanghebbenden een professionele stem willen geven in de contacten met de gemeente. Op die manier willen zij het machtsevenwicht herstellen dat is verstoord door het kennisverschil tussen gemeente en belanghebbende. De "no-cure-no-pay-bedrijven" zijn van mening dat het indienen van een bezwaarschrift voor veel mensen een hoge drempel kan zijn. Door de dienstverlening die de "no-cure-no-pay-bedrijven" aanbieden, wordt die verhouding op een meer gelijk niveau gebracht. Zij geven aan dat met een toename van de professionele ondersteuning van belanghebbenden de "WOZ" volwassen wordt. Immers ook op andere terreinen gebruiken belastingplichtigen van oudsher de professionele ondersteuning van belastingadviseurs en accountants. De "no-cure-no-pay-bedrijven" plaatsen de duidelijke kanttekening dat wanneer de gemeenten in eerste instantie een kwalitatief goede WOZ-waarde vaststellen, er helemaal geen bezwaarschriften hoeven te worden ingediend. Om tot een juistere WOZ-waarde te komen, is verhoging van de kwaliteit van de WOZ-administratie nodig. Overigens verwachten de bedrijven de komende jaren nog een duidelijke stijging van het aantal klanten. 12

13 In de beginfase was er vaak een moeizame relatie tussen de "no-cure-no-pay-bedrijven" en de gemeenten. "No-cure-no-pay-bedrijven" hadden het gevoel dat zij anders werden behandeld en werden tegengewerkt. Zij geven aan dat de relatie met de meeste gemeenten inmiddels een stuk verbeterd is, waardoor de samenwerking ook prettiger verloopt. Ook hier is sprake van een professionelere samenwerking. De "no-cure-no-pay-bedrijven" zien de geplande verhoging van de griffierechten niet als een belemmering om beroepsprocedures te starten. De verwachting van deze bedrijven is dat bij beroepsprocedures die zij starten, het merendeel zal worden toegekend. De "no-cure-no-pay-bedrijven" staan er voor open mee te werken aan een informele afhandeling van bezwaarschriften. Maar in een informele procedure dienen er dan wel afspraken te kunnen worden gemaakt over de vergoeding van de gemaakte (proces)kosten. 6. Conclusies In enkele jaren zijn de bezwaar- en beroepsprocedures die worden gevoerd op basis van "no cure no pay" een normaal onderdeel geworden van de WOZ-uitvoering. In totaal gaat het op dit moment om circa 4 % van de ingediende bezwaarschriften en ruim 20% van het aantal beroepsprocedures. Het "marktaandeel" van de bedrijven die werken op basis van "no cure no pay" in het totaal aantal bezwaarprocedures is echter het laatste jaar duidelijk gestegen (bij bezwaren tegen woningen van 2,0 % van de ingediende bezwaren naar 3,6 %). Een verdere stijging lijkt waarschijnlijk, gezien het feit dat deze bedrijven duidelijk in een behoefte blijken te voorzien en deze bedrijven ook steeds meer bekend worden door reclame en aandacht in de media. De vergoeding voor kosten in de bezwaarfase die aan deze bureaus wordt betaald, vormt een significant bedrag (tenminste circa 1 miljoen), maar vormt geen onredelijk bedrag in verhouding tot de totale uitgaven van gemeenten aan bezwaar en beroep (circa 20% van de jaarlijkse WOZ-kosten van 170 miljoen). Bij een verdere toename van het aantal bezwaren ingediend door "no-cure-no-pay-bedrijven" zal ook de totale kostenpost voor gemeenten toenemen. De door deze bedrijven ontvangen vergoeding bedraagt ruim 100 per ingediend bezwaarschrift. Dit bedrag betreft zowel de vergoeding voor de procedurele werkzaamheden (indienen bezwaarschrift, eventueel verstrekken van nadere inlichtingen, eventueel gehoord worden) als de taxatietechnische werkzaamheden. Er is nog geen betrouwbare inschatting te maken van de totale vergoeding die gemeenten betalen voor de proceskosten in beroepsprocedures. Dit hangt samen met het feit dat er nog uitsluitend cijfers beschikbaar zijn over de beroepsprocedures naar waardepeildatum 1 januari De beroepsprocedures met betrekking tot waardepeildatum 1 januari 2010 zijn nog voor een zeer belangrijk deel "onder handen". Uitgaande van circa beroepsprocedures per jaar over de WOZ-beschikking, waarvan 25% gevoerd op basis van "no cure no pay" is sprake van circa 2500 beroepsprocedures die gestart worden door "no-cure-no-pay-bedrijven". Wanneer inderdaad sprake is van een 13

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren WAARDERINGSKAMER Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren Een onderzoek naar overschrijding van de jaargrens bij de afhandeling van WOZ-bezwaarschriften 18 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 Telefoonnummer: Emailadres: In deze voortgangsinventarisatie wordt gevraagd naar de gemeentelijke situatie op 15 april 2015. Algemeen deel Deel waardepeildatum 1 januari

Nadere informatie

BENCHMARK WOZ-KOSTEN

BENCHMARK WOZ-KOSTEN BENCHMARK WOZ-KOSTEN 2007 - Inleiding In 1999 is de Waarderingskamer begonnen met het organiseren van een benchmark over de kosten voor de uitvoering van de Wet WOZ. Eind 2003 heeft dit geleid tot een

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Rotterdam uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 september 2014 Datum rapport: 21 november 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

RAPPORTAGE VAN HET ONDERZOEK NAAR DE BEZWAREN EN BEZWAARAFHANDELING BIJ NIET-WONINGEN

RAPPORTAGE VAN HET ONDERZOEK NAAR DE BEZWAREN EN BEZWAARAFHANDELING BIJ NIET-WONINGEN RAPPORTAGE VAN HET ONDERZOEK NAAR DE BEZWAREN EN BEZWAARAFHANDELING BIJ NIET-WONINGEN Datum onderzoek: Vanaf augustus 2012 Datum rapport: 15 februari 2013 Samenvatting Het doel van het thematische onderzoek

Nadere informatie

ons kenmerk bijlage(n) datum NH 1 31 mei 2013

ons kenmerk bijlage(n) datum NH 1 31 mei 2013 WAARDERINGSKAMER Gemeente Oegstgeest p/a Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland T.a.v. mevrouw drs. E.T.M. van Kesteren Postbus 1141 2302 BC LEIDEN ons kenmerk bijlage(n) datum 13.1673 NH 1 31 mei 2013 betreft:

Nadere informatie

Reactie RB op het Besluit proceskosten WOZ-zaken, op 2 mei 2013 ter consultatie voorgelegd

Reactie RB op het Besluit proceskosten WOZ-zaken, op 2 mei 2013 ter consultatie voorgelegd Reactie RB op het Besluit proceskosten WOZ-zaken, op 2 mei 2013 ter consultatie voorgelegd Op 2 mei 2013 is een internetconsultatie gestart met betrekking tot bovenstaand besluit. Het Register Belastingadviseurs

Nadere informatie

Beleidsregels proceskosten en wegingsfactoren bij fiscale procedures

Beleidsregels proceskosten en wegingsfactoren bij fiscale procedures Beleidsregels proceskosten en wegingsfactoren bij fiscale procedures Het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen; gelet op artikel 1:3 lid 7 en artikel 7:15, tweede lid van de Algemene Wet

Nadere informatie

Beoordelingsprotocol objectkenmerken

Beoordelingsprotocol objectkenmerken WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Beoordelingsprotocol objectkenmerken Datum: 7 februari 2014 Bijlage(n): - BEOORDELINGSPROTOCOL OBJECTKENMERKEN Inleiding De juiste registratie van alle gegevens over een

Nadere informatie

Resultaten WOZbezwaarfase

Resultaten WOZbezwaarfase Resultaten WOZfase 2013 1 1. Inleiding De jaarlijkse verzending van de belastingaanslagen en WOZ-beschikkingen kan worden gezien als één van de grootste communicatiemomenten van onze gemeente met de burgers.

Nadere informatie

ECGF/U200902279 Lbr. 09/124

ECGF/U200902279 Lbr. 09/124 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft Communicatie WOZ-beschikking 2010 ons kenmerk ECGF/U200902279 Lbr. 09/124 datum 5

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013 Datum rapport: 21 augustus 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

BENCHMARK WOZ-KOSTEN 2012-2013

BENCHMARK WOZ-KOSTEN 2012-2013 pagina 1 van 9 1211214 WAARDERINGSKAMER BENCHMARK WOZKOSTEN 212213 Het samenwerkingsverband Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid in cijfers Dit rapport laat diverse gegevens over de uitvoering van de

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Geldrop-Mierlo uitvoeringsorganisatie: Datum: 2 oktober 2014 Datum rapport: 14 oktober 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

Welkom op de Themamiddag Modernisering WOZ en voormeldingen dinsdag 26 juni 2012

Welkom op de Themamiddag Modernisering WOZ en voormeldingen dinsdag 26 juni 2012 Welkom op de Themamiddag Modernisering WOZ en voormeldingen dinsdag 26 juni 2012 Programma 13.00-13.15 uur Opening en inleiding 13.15-14.00 uur Ervaringen met voormeldingen WOZ gemeenten Borne en Tilburg

Nadere informatie

vast te stellen de Beleidsregels voor de bepaling van de hoogte van de proceskostenvergoeding in fiscale bezwaarprocedures.

vast te stellen de Beleidsregels voor de bepaling van de hoogte van de proceskostenvergoeding in fiscale bezwaarprocedures. Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2012 Nummer: 15 Uitgifte: 10 maart 2012 Bekendmaking van het besluit van 28 februari 2012 van de heffingsambtenaar tot vaststelling

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer. Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 mei Datum rapport: 22 juni 2016

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer. Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 mei Datum rapport: 22 juni 2016 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Zoetermeer Datum: 25 mei 2016 Datum rapport: 22 juni 2016 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek naar

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

ECGF/U200902279 Lbr. 09/124

ECGF/U200902279 Lbr. 09/124 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft Communicatie WOZ-beschikking 2010 ons kenmerk ECGF/U200902279 Lbr. 09/124 datum 5

Nadere informatie

25 april 2017 (definitief)

25 april 2017 (definitief) WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Arnhem uitvoeringsorganisatie: Datum: 23 maart 2017 Datum rapport: 5 april 2017 (concept) 25 april 2017 (definitief) 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is

Nadere informatie

bijlage(n) 1 Onlangs hebben wij onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) in uw gemeente.

bijlage(n) 1 Onlangs hebben wij onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) in uw gemeente. WAARDERINGSKAMER Gemeente Heerhugowaard T.a.v. mevrouw J. Dijkstra Postbus 390 1700 AJ HEERHUGOWAARD *B201213314* ONTVANGEN 1 1 SEP 2Q12 ons kenmerk 12.2665 IL bijlage(n) 1 betreft: Voortgang uitvoering

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lingewaard/uitvoering WOZ werkzaamheden door gemeente Arnhem. Datum: 25 april 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lingewaard/uitvoering WOZ werkzaamheden door gemeente Arnhem. Datum: 25 april 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Lingewaard/uitvoering WOZ werkzaamheden door gemeente Arnhem Datum: 25 april 2013 Datum rapport: 1 juli 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen

Nadere informatie

7 november 2016 (definitief)

7 november 2016 (definitief) RAPPORT VAN EN Gemeente/ Apeldoorn/Tribuut uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 september 2016 Datum rapport: 3 oktober 2016 (concept) 7 november 2016 (definitief) 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Oisterwijk/Tilburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 12 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Oisterwijk/Tilburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 12 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Oisterwijk/Tilburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 12 juli 2012 Datum rapport: 16 juli 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 3 september 2008. Datum rapport: 8 september 2008 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Nijmegen Datum: 3 september 2008 Datum rapport: 8 september 2008 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de ter plaatse die de Waarderingskamer

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Utrechtse Heuvelrug Datum: 28 mei en 16 juli 2009 Datum rapport: 3 augustus 2009 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de inspectie

Nadere informatie

Reactie op het ontwerp Besluit proceskosten WOZ

Reactie op het ontwerp Besluit proceskosten WOZ Reactie op het ontwerp Besluit proceskosten WOZ Wie niet bekend is met de praktijk van de proceskostenvergoeding in WOZ-zaken en de artikelen 7:15, 7:28 en 8:75 Awb en de artikelen 1 en 3 Bpb leest, krijgt

Nadere informatie

22 september 2016 (definitief)

22 september 2016 (definitief) WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Geldrop-Mierlo/Dienst Dommelvallei uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 augustus 2016 Datum rapport: 28 augustus 2016 (concept) 22 september 2016 (definitief) 1.

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Mill en St. Hubert/ Werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Mill en St. Hubert/ Werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Datum: 27 september 2016 Mill en St. Hubert/ Werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert Datum rapport: 7 oktober 2016 1. Inleiding

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Stadskanaal uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Stadskanaal uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Stadskanaal uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april 2017 Datum rapport: 12 april 2017 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen:

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen: WOZ-informatieavond Wat is de BSGR? Wet WOZ (Waardebepaling Onroerende Zaken) Waardebepaling Waarderingskamer Bestandsoptimalisatie Bezwaar/Beroep Contact De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Nadere informatie

2 mei 2016 (definitief)

2 mei 2016 (definitief) WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Almere uitvoeringsorganisatie: Datum: 11 april 2016 Datum rapport: 11 april 2016 (concept) 2 mei 2016 (definitief) 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Doesburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 mei Gemeente/ Datum rapport: 2 mei 2014

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Doesburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 mei Gemeente/ Datum rapport: 2 mei 2014 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Doesburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 mei 2014 Datum rapport: 2 mei 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek naar de

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Amstelveen uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Amstelveen uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Amstelveen uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli 2013 Datum rapport: 23 september 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

Informatieavond Oegstgeest

Informatieavond Oegstgeest Informatieavond Oegstgeest Wat is de BSGR? Wet WOZ (Waardebepaling Onroerende Zaken) Aanslag en beschikking Waardebepaling en aanverwante zaken Waarderingskamer Oegstgeest cijfers Waarderingskamer 2015

Nadere informatie

Evaluatie informele afhandeling WOZ-bezwaren

Evaluatie informele afhandeling WOZ-bezwaren Evaluatie informele afhandeling WOZ-bezwaren Hoe een verandering in houding heeft geresulteerd in betere dienstverlening en lagere kosten! Inleiding In 2012 kreeg het team Belastingen de bestuurlijke opdracht

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Velsen uitvoeringsorganisatie: Datum: 29 september Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Velsen uitvoeringsorganisatie: Datum: 29 september Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Velsen uitvoeringsorganisatie: Datum: 29 september 2015 Datum rapport: 9 november 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013. Gemeente/ Datum rapport: 15 mei 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Sluis uitvoeringsorganisatie: Datum: 28 maart 2013 Datum rapport: 15 mei 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/ Datum rapport: 11 juli 2014

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli Gemeente/ Datum rapport: 11 juli 2014 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Zoetermeer uitvoeringsorganisatie: Datum: 4 juli 2014 Datum rapport: 11 juli 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek naar

Nadere informatie

1 0a Het totaal aantal WOZ-objecten per 1 januari van het lopende jaar in de gemeente dat wordt gevraagd, is het aantal objecten:

1 0a Het totaal aantal WOZ-objecten per 1 januari van het lopende jaar in de gemeente dat wordt gevraagd, is het aantal objecten: Nummer Toelichting Waarderingsinstructie 1 0a Het totaal aantal WOZ-objecten per 1 januari van het lopende jaar in de gemeente dat wordt gevraagd, is het aantal objecten: Inclusief - geblokkeerde objecten;

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Texel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 februari Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Texel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 februari Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Texel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 februari 2016 Datum rapport: 22 februari 2016 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli 2012 Datum rapport: 13 augustus 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemert-Bakel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 oktober Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemert-Bakel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 oktober Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Gemert-Bakel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 oktober 2012 Datum rapport: 31 oktober 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zwolle uitvoeringsorganisatie: Datum: 21 september Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zwolle uitvoeringsorganisatie: Datum: 21 september Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Zwolle uitvoeringsorganisatie: Datum: 21 september 2015 Datum rapport: 9 november 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Krimpen aan den IJssel uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 mei 2014.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Krimpen aan den IJssel uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 mei 2014. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Krimpen aan den IJssel uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 mei 2014 Datum rapport: 23 mei 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Valkenswaard uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Valkenswaard uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Valkenswaard uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september 2015 Datum rapport: 22 september 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vlaardingen uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vlaardingen uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Vlaardingen uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april 2012 Datum rapport: 25 april 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni Gemeente/ Datum rapport: 25 juni 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Vaals uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juni 2013 Datum rapport: 25 juni 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sittard-Geleen uitvoeringsorganisatie: Datum: 5 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Sittard-Geleen uitvoeringsorganisatie: Datum: 5 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Sittard-Geleen uitvoeringsorganisatie: Datum: 5 juli 2012 Datum rapport: 13 augustus 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Bijgaande doen wij ter kennisname toekomen de jaarafsluiting 2012, belastingen 2012 van de gemeente Wormerland. a ge

Bijgaande doen wij ter kennisname toekomen de jaarafsluiting 2012, belastingen 2012 van de gemeente Wormerland. a ge GESCAND OP Gemeente Wormerland ill 2 7 KART 2013 Gomeente Wormeriand Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Wormerland Datum : 21 maart 2013 Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer : 13-003839 Behandeld

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lisse uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/ Datum rapport: 3 oktober 2016

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Lisse uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september Gemeente/ Datum rapport: 3 oktober 2016 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Lisse uitvoeringsorganisatie: Datum: 16 september 2016 Datum rapport: 3 oktober 2016 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002. Datum: 19 november 2003 Bijlage(n):

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002. Datum: 19 november 2003 Bijlage(n): WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002 Datum: 19 november 2003 Bijlage(n): Doel van de benchmark WOZ-kosten De afgelopen jaren heeft de Waarderingskamer

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Alphen-Chaam/BWB uitvoeringsorganisatie: Datum: 19 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Alphen-Chaam/BWB uitvoeringsorganisatie: Datum: 19 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Alphen-Chaam/BWB uitvoeringsorganisatie: Datum: 19 juli 2012 Datum rapport: 27 juli 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Epe/Gemeente Apeldoorn uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 december 2014.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Epe/Gemeente Apeldoorn uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 december 2014. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Epe/Gemeente Apeldoorn uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 december 2014 Datum rapport: 2 februari 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave

Nadere informatie

No-cure-no-pay. 1 Conclusies en aanbevelingen. Kan het aantal WOZ-bezwaren via dienstverleners omlaag?

No-cure-no-pay. 1 Conclusies en aanbevelingen. Kan het aantal WOZ-bezwaren via dienstverleners omlaag? No-cure-no-pay Kan het aantal WOZ-bezwaren via dienstverleners omlaag? Inhoud: 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Het no-cure-no-pay bureau 3. Bekendheid en wat als? 4. Leidt meer inzicht tot ander handelen?

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER Krimpen aan den IJssel

WAARDERINGSKAMER Krimpen aan den IJssel WAARDERINGSKAMER Krimpen aan den IJssel ZKE Gemeente Krimpen aan den IJssel T.a.v. de heer B. Karman Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL ons kenmerk bijlage(n) datum 16.1804 IL 10 juni 2016 betreft:

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer. Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Inspectie uitgevoerd door: Datum: 4 oktober 2012

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Zoetermeer. Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Inspectie uitgevoerd door: Datum: 4 oktober 2012 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ uitvoeringsorganisatie: Inspectie uitgevoerd door: Zoetermeer Ivo Lechner Datum: 4 oktober 2012 Datum rapport: 2 november 2012 Gesprek gevoerd met: Naam: A. de

Nadere informatie

1

1 1 http://rekenkamer.rotterdam.nl/onderzoeken/onderzoeksopzet-dienstverlening-en-personele-krimp/ 1 2 2 Leidraad Invordering 2008, behorend bij het uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990. 3 4 5 3 Voor

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gennep uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 augustus Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gennep uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 augustus Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Gennep uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 augustus 2012 Datum rapport: 6 september 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Loppersum/Groningen uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 september 2012.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Loppersum/Groningen uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 september 2012. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Loppersum/Groningen uitvoeringsorganisatie: Datum: 25 september 2012 Datum rapport: 19 oktober 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Goirle/TogNederland uitvoeringsorganisatie: Datum: 22 augustus 2012.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Goirle/TogNederland uitvoeringsorganisatie: Datum: 22 augustus 2012. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Goirle/TogNederland uitvoeringsorganisatie: Datum: 22 augustus 2012 Datum rapport: 22 september 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tytsjerksteradiel uitvoeringsorganisatie: Datum: 26 september 2012.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tytsjerksteradiel uitvoeringsorganisatie: Datum: 26 september 2012. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Tytsjerksteradiel uitvoeringsorganisatie: Datum: 26 september 2012 Datum rapport: 22 oktober 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

Fractie Heusden Één. Rekening houden met bezwaren van het voorgaand jaar

Fractie Heusden Één. Rekening houden met bezwaren van het voorgaand jaar Fractie Heusden Één Ons kenmerk: Uw brief van: 7 april 2008 Behandeld door: Dhr. E.F. Roosenboom Doorkiesnummer: (073) 513 17 89 E-mailadres: info@heusden.nl Onderwerp: OZB-aanslagen/WOZ-beschikkingen

Nadere informatie

Nota van toelichting Algemeen deel Dit besluit strekt ertoe om een regeling te introduceren voor de vergoeding van de kosten die een partij of een

Nota van toelichting Algemeen deel Dit besluit strekt ertoe om een regeling te introduceren voor de vergoeding van de kosten die een partij of een Nota van toelichting Algemeen deel Dit besluit strekt ertoe om een regeling te introduceren voor de vergoeding van de kosten die een partij of een belanghebbende maakt in verband met de behandeling van

Nadere informatie

Evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en 2013

Evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en 2013 Rapportage Evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en 2013 - Betalingsregelingen eigen risico Zvw - Sturing met eigen risico 13 mei 2014 Rapport evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE Inhoudsopgave Pagina Inleiding Samenstelling en taak commissie Vergaderfrequentie Aantal bezwaren Aard bezwaren Aard adviezen Advisering zonder

Nadere informatie

WOZMeldpunt. Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Algemene voorwaarden

WOZMeldpunt. Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Algemene voorwaarden WOZMeldpunt. Gratis deskundig bezwaar voor de particulier Algemene Voorwaarden Artikel 1. Algemene voorwaarden 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Purmerend uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/ Datum rapport: 21 mei 2013

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Purmerend uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/ Datum rapport: 21 mei 2013 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Purmerend uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april 2013 Datum rapport: 21 mei 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Bernheze uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Bernheze uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Bernheze uitvoeringsorganisatie: Datum: 13 juli 2015 Datum rapport: 14 september 2015 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:8351

ECLI:NL:RBMNE:2015:8351 ECLI:NL:RBMNE:2015:8351 Instantie Datum uitspraak 27-11-2015 Datum publicatie 23-12-2015 Zaaknummer UTR 15/612 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland Belastingrecht

Nadere informatie

WAARDEVERMINDERING. Onvrede van verzoeker Verzoeker is op twee punten ontevreden over de gemeente:

WAARDEVERMINDERING. Onvrede van verzoeker Verzoeker is op twee punten ontevreden over de gemeente: WAARDEVERMINDERING ANONIEM RAPPORT van de GEMEENTELIJKE OMBUDSMAN OLDEBROEK op basis van artikel 9:36 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht 13-0024 15 oktober 2013 Inleiding Op 25 februari 2013 stuurde

Nadere informatie

Toelichting Algemeen

Toelichting Algemeen Toelichting Algemeen Op grond van artikel 7:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een burger in aanmerking komen voor vergoeding van - onder andere - de kosten van beroepsmatige rechtsbijstand,

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aanmelding voor opleidingen tot vo docent steeds vroeger, pabo trekt steeds minder late aanmelders juni 2009 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

BENCHMARK WOZ-KOSTEN 2010-2011

BENCHMARK WOZ-KOSTEN 2010-2011 BENCHMARK WOZ-KOSTEN 2010-2011 WAARDERINGSKAMER Inleiding Dit rapport laat diverse gegevens over de uitvoering van de Wet WOZ op landelijk niveau zien. Hierbij zijn de gegevens over 2011 vergeleken met

Nadere informatie

Toelichting op beleidsregels proceskostenvergoeding bezwaarfase WOZ-beschikkingen en de daarop gebaseerde heffingen 2013.

Toelichting op beleidsregels proceskostenvergoeding bezwaarfase WOZ-beschikkingen en de daarop gebaseerde heffingen 2013. Toelichting op beleidsregels proceskostenvergoeding bezwaarfase WOZ-beschikkingen en de daarop gebaseerde heffingen 2013. Algemeen Op grond van artikel 7:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2012:BW7826

ECLI:NL:GHARN:2012:BW7826 ECLI:NL:GHARN:2012:BW7826 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 30-05-2012 Datum publicatie 08-06-2012 Zaaknummer 11-00572 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht Hoger

Nadere informatie

WOB. Veelgestelde vragen WOZ en Wob

WOB. Veelgestelde vragen WOZ en Wob WOB Veelgestelde vragen WOZ en Wob 1. Wat zijn in het kort de aandachtspunten als er een Wob-verzoek wordt ingediend? 2. Er is een verzoek bij de gemeente ingediend om WOZ-gegevens te verstrekken. Welke

Nadere informatie

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2004

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2004 ONTSLAGSTATISTIEK Jaarrapportage 2004 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsverhoudingen mei 2005 Inleiding Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen eindigen. De gegevens

Nadere informatie

BEZWAARAFHANDELING MARKTPARTIJEN ZAANSTAD. Een zakelijke insteek met een persoonlijke benadering

BEZWAARAFHANDELING MARKTPARTIJEN ZAANSTAD. Een zakelijke insteek met een persoonlijke benadering BEZWAARAFHANDELING MARKTPARTIJEN ZAANSTAD Een zakelijke insteek met een persoonlijke benadering INHOUD Voorstellen Interactief (ervaringen verwachtingen - stellingen) Kengetallen Zaanstad Informele communicatie

Nadere informatie

ons kenmerk bijlage(n) datum 14.1759 JG 31 juli 2014

ons kenmerk bijlage(n) datum 14.1759 JG 31 juli 2014 Aan de minister voor Wonen en Rijksdienst de heer drs. S.A. Blok Postbus 20011 2500 EA 's-gravenhage ons kenmerk bijlage(n) datum 14.1759 JG 31 juli 2014 betreft: gebruik WOZ in het woningwaarderingsstelsel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 382 Vragen van het lid

Nadere informatie

Met deze brief wil ik u informeren over de belangrijkste uitkomsten van de benchmark van de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen.

Met deze brief wil ik u informeren over de belangrijkste uitkomsten van de benchmark van de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen. Wethouder van Financiën en Stadsbeheer B.A. Revis Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Bestuur Uw brief van Uw kenmerk Onderwerp Uitkomsten Benchmark

Nadere informatie

Resultaten bestandsanalyse

Resultaten bestandsanalyse Resultaten bestandsanalyse Bezwaren WOZ maart 2012 Rekenkamer Amsterdam Resultaten bestandsanalyse Bezwaren WOZ Dit document bevat enkele resultaten van onze bestandsanalyse Bezwaren WOZ die wij begin

Nadere informatie

Workshop 15 TOOLKIT INFORMEEL CONTACT. VNG Belas2ngconferen2e 26 maart 2014

Workshop 15 TOOLKIT INFORMEEL CONTACT. VNG Belas2ngconferen2e 26 maart 2014 Workshop 15 TOOLKIT INFORMEEL CONTACT VNG Belas2ngconferen2e 26 maart 2014 ONDERWERPEN 1. Waarom informeel contact? 2. Informele interven2es bij de WOZ 3. Succesfactoren, valkuilen en resultaten è Voorbeeld

Nadere informatie

tegen een besluit Adressen en telefoonnummers Bezoekadres Gemeentekantoor Oranjeplein 1, Pijnacker Postadres Postbus 1, 2640 AA Pijnacker

tegen een besluit Adressen en telefoonnummers Bezoekadres Gemeentekantoor Oranjeplein 1, Pijnacker Postadres Postbus 1, 2640 AA Pijnacker Adressen en telefoonnummers Bezoekadres Gemeentekantoor Oranjeplein 1, Pijnacker Postadres Postbus 1, 2640 AA Pijnacker Telefoon 015-362 62 62 Uitgave gemeente Pijnacker-Nootdorp, november 2007 Bezwaar

Nadere informatie

Bezwaar en beroep februari 2013

Bezwaar en beroep februari 2013 Bezwaar en beroep februari 2013 Bezwaar en beroep Wie het niet eens is met een beslissing van Gedeputeerde Staten kan in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. Dan wordt de zaak opnieuw behandeld.

Nadere informatie

Bijlage E2: Reglement Commissie van Bezwaar en Beroep

Bijlage E2: Reglement Commissie van Bezwaar en Beroep Bijlage E2: Reglement Commissie van Bezwaar en Beroep Datum: juni 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Reikwijdte/bevoegdheid commissie... 3 3. Samenstelling... 3 4. Secretariaat... 4 5. Instellen van

Nadere informatie

Datum 2 november 2016 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Omtzigt over het telefonisch intrekken van bezwaren

Datum 2 november 2016 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Omtzigt over het telefonisch intrekken van bezwaren > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Financiën en Economie Naam regeling: Beleidsregels proceskostenvergoeding en wegingsfactoren in bezwaarprocedures 2012 Citeertitel: Beleidsregels

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aantal vooraanmeldingen voor 2 e graads opleiding stijgt, 1 e graads daalt en pabo blijft gelijk juni 2010 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie Datum: Versie 25 mei 2009 Bijlage(n): 1. Inleiding De kredietcrisis

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:4332

ECLI:NL:RBGEL:2017:4332 ECLI:NL:RBGEL:2017:4332 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 22-08-2017 Datum publicatie 22-08-2017 Zaaknummer AWB - 17 _ 2951 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

: Verantwoording hertaxtie Wet WOZ en kostenverrekening ten behoeve van WOZ-periode 1 januari 2001 tot en met 31 december 2004

: Verantwoording hertaxtie Wet WOZ en kostenverrekening ten behoeve van WOZ-periode 1 januari 2001 tot en met 31 december 2004 Commissie : ABZ 2 juni 2003 Agendanr. : 7 Doc.nr : B200306212 Afdeling: : Financiën COMMISSIEVOORSTEL Onderwerp : Verantwoording hertaxtie Wet WOZ en kostenverrekening ten behoeve van WOZ-periode 1 januari

Nadere informatie

Toelichting Zienswijzeprocedure

Toelichting Zienswijzeprocedure Toelichting Zienswijzeprocedure 1. Wat kunt u doen als u het niet eens bent met/uw mening wilt geven over het ontwerpbesluit? Antwoord: U kunt een zienswijze indienen. Alle horecaondernemers die een brief

Nadere informatie

Antwoorden. Onderwerp: Beantwoording vragen van de fractie Velsen lokaal over Wet Waardering Onroerende Zaken(WOZ) en Onroerend Zaken Belasting(OZB)

Antwoorden. Onderwerp: Beantwoording vragen van de fractie Velsen lokaal over Wet Waardering Onroerende Zaken(WOZ) en Onroerend Zaken Belasting(OZB) Vragen van de raad Raadsvragen 19 van 2011 Antwoorden Datum 05-04-2011 Registratienummer Rs11.00335 Portefeuillehouder R. Vennik Onderwerp: Beantwoording vragen van de fractie Velsen lokaal over Wet Waardering

Nadere informatie

Rapport. Datum: 05 september 2013. Rapportnummer: 2013/111

Rapport. Datum: 05 september 2013. Rapportnummer: 2013/111 Rapport Een onderzoek naar het secuur handelen van de afdeling belastingen van de gemeente Arnhem. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de Heffingsambtenaar gegrond.

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Tilburg. Datum: 31 mei 2011. Rapportnummer: 2011/167

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Tilburg. Datum: 31 mei 2011. Rapportnummer: 2011/167 Rapport Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Tilburg. Datum: 31 mei 2011 Rapportnummer: 2011/167 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat de gemeente Tilburg niet adequaat

Nadere informatie