Jaarverslag bezwaarschriften 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag bezwaarschriften 2013"

Transcriptie

1 Jaarverslag bezwaarschriften 2013

2 Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Houten, maart 2014

3 1

4 Jaarverslag bezwaar- en beroepschriften 2013 In dit jaarverslag wordt ingegaan op het aantal bezwaarschriften dat behandeld is, de inhoud van de genomen beslissingen en de doorlooptijden. Tevens worden aantal en resultaten gemeld van de zaken die bij de rechtbank Utrecht en bij de hoger beroepsrechter (Centrale Raad van Beroep en Raad van State) hebben gespeeld. In de afhandeling van bezwaarschriften is een splitsing gemaakt tussen eenvoudige en complexe bezwaarzaken. In de complexe zaken adviseert de bezwaarschriftencommissie. In de eenvoudige zaken adviseert een onafhankelijk adviseur. Samenstelling bezwaarschriftencommissie: 1. Voorzitter: de heer mr. J.R.F. Kleefman; 2. Lid/ plaatsvervangend voorzitter: de heer mr. D. Goris; 3. Lid/ plaatsvervangend voorzitter: mevrouw mr. J.A. van Luijk; 4. Lid: de heer E.J.W. Bruinsma; 5. Lid: mevrouw mr. G.J. Deen; 6. Lid: mevrouw mr. I.G. van den Konink. Onafhankelijk adviseurs Er zijn drie onafhankelijk adviseurs aangesteld. Alle drie hebben zij voorheen deel uitgemaakt van de bezwaarschriftencommissie. Het zijn: 1. Mevrouw mr. J. Heijerman-Verbeet; 2. De heer mr. R. Brussaard; 3. De heer G.L. Altheer Bezwaarschriften Ontvangen bezwaarschriften (559)* 144 Afgehandelde bezwaarschriften *Tegen de omgevingsvergunning Zendmast Het Meer zijn in totaal 407 bezwaarschriften ingediend (395 daarvan zijn gezamenlijk ingediend en zijn inhoudelijk hetzelfde, deze zijn in het overzicht als één bezwaarschrift vermeld). Het aantal ontvangen bezwaarschriften is flink gedaald door de start van de regionale sociale dienst Werk en Inkomen Lekstroom (WIL), per 1 mei De uitvoering van de Wet werk en bijstand en de bezwaar- en beroepschriften op dat gebied, waren vanaf dat moment de verantwoordelijkheid van de WIL. Het aantal afgehandelde bezwaarschriften is hoger dan het aantal ontvangen bezwaarschriften omdat begin 2013 een achterstand is weggewerkt die in 2012 is ontstaan. 2

5 Aantal afgehandelde bezwaarschriften per onderwerp/ afdeling Afdeling/ onderwerp Sociale Zaken/ WWB Sociale Zaken/ Wmo Publiekszaken VTH Welzijn Openbare Werken Urgentiezaken huisvesting Personeel & Organisatie Planschade Totaal Het aantal afgehandelde bezwaarschriften Aantal bezwaarschriften in 2013 afgehandeld na: - advies van de bezwaarschriftencommissie: 25 - advies van de onafhankelijk adviseur: 34 - intrekking 28 (32%) 3

6 Intrekkingen/ pre-mediation 1 Bezwaarschriften worden ingetrokken om verschillende redenen. Het bezwaar of probleem van bezwaarmaker wordt op een andere wijze opgelost. Vaak vindt er overleg plaats met bezwaarmaker en de vakafdeling. Deze informele aanpak of pre-mediation hebben wij in 2013 verder structureel ingevoerd. Er wordt snel na ontvangst van het bezwaarschrift contact opgenomen met bezwaarmaker. Bij handhavingszaken gebeurt dat niet omdat daar al veel overleg is geweest tussen bezwaarmaker en de vakafdeling. Acties pre-mediation Gesprek aangaan met bezwaarmaker Overleg vakafdeling Naar een gezamenlijke oplossing zoeken Zonodig besluit herzien en intrekken bezwaarschrift Beslissingen op bezwaar bij de onafhankelijk adviseur 1 Het verschil tussen pre mediation en mediation is dat er bij pre-mediation geen onpartijdige en onafhankelijke derde, de mediator, aan te pas komt. 4

7 bij de bezwaarschriftencommissie Afwijking van het advies Het college is in 2013 één keer gedeeltelijk afgeweken van het advies van de bezwaarschriftencommissie. Dit had betrekking op een verleende omgevingsvergunning. De commissie en het college verschilden van mening omtrent de reeds vergunde situatie van een noodtrap. Er is geen beroep ingediend. De beslissing op bezwaar is inmiddels onherroepelijk. Doorlooptijden Voor bezwaarschriften die worden behandeld door de bezwaarschriftencommissie bedraagt de termijn twaalf weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. Dit kan eventueel nog worden verdaagd (verlengd) met een termijn van zes weken. Voor de bezwaarschriften die worden behandeld door de onafhankelijk adviseur geldt een termijn van zes weken. Ook deze termijn kan eventueel nog worden verdaagd met zes weken. 5

8 Doorlooptijd bezwaarschriftencommissie In totaal zijn er 25 bezwaarschriften bij de bezwaarschriftencommissie behandeld. De doorlooptijd van één bezwaarschrift is langer dan 24 weken. Er zijn vier bezwaarschriften die een doorlooptijd hebben tussen de 18 en 24 weken. Dit betekent dat 20 van de 25 bezwaarschriften binnen de 18 weken zijn afgehandeld (80%). In 2012 was dat 29%. In de cijfers is een aantal extra bezwaarschriften betrokken dat begin 2013 met een inhaalslag is afgehandeld. Dit was nodig wegens een achterstand die was ontstaan, omdat in 2012 en 2013 capaciteit van het juridische cluster werd ingezet voor de WIL. Doorlooptijd onafhankelijk adviseur In totaal zijn er 34 bezwaarschriften afgehandeld via de onafhankelijk adviseur. Er zijn twee bezwaarschriften die een langere afhandelingstermijn hebben dan 24 weken. Zeven bezwaarschriften zijn afgehandeld tussen de 12 en 18 weken. De overige 25 bezwaarschriften zijn binnen de twaalf weken afgehandeld. In vergelijking met 2012 zijn vorig jaar veel meer bezwaarschriften binnen de eerste zes weken afgehandeld (in % ten opzichte van 0% in 2012). In 2013 is 91% binnen de 18 weken afgehandeld. In 2012 was dat 84%. 6

9 Conclusie afhandelingstermijnen In 2013 zijn de doorlooptijden flink verkort ten opzichte van voorgaande jaren. De afhandelingstermijnen via de onafhankelijk adviseur zijn aanzienlijk korter dan bij de bezwaarschriftencommissie. Dit geldt vooral voor de bezwaarschriften die binnen de eerste zes weken zijn afgehandeld. Het college heeft in 2013 besloten om de bevoegdheid om beslissingen op bezwaar te nemen gemandateerd, voor zover het eenvoudige zaken betreft. Dit heeft een positief effect gehad op de doorlooptijden. Verder valt op dat de afhandelingstermijnen van zaken waarin de bezwaarschriftencommissie heeft geadviseerd flink zijn verkort. In 2012 werd 71% van de bezwaarschriften pas na 18 weken afgerond. In 2013 is dat gedaald tot 20%. Afhandelingstermijnen in % Cie 2013 Desk Cie 2012 Desk Binnen 6 weken 8% 37% 0% 0% 2% Tussen 6-12 weken 20% 33% 2% 41% 34% Tussen weken 52% 21% 27% 43% 42% Na 18 weken 20% 9% 71% 16% 22%. Voorlopige voorzieningen en beroepschriften 7

10 Van de 18 beroepszaken in 2013 was er in drie gevallen sprake van rechtstreeks beroep. Dit is evenveel als in Dit zijn ruimtelijke ordeningszaken waarbij de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht is toegepast en de bezwaarprocedure wordt overgeslagen. In 2013 is vier keer hoger beroep ingediend. In 2012 was dat vijf keer. Resultaten beroepschriften bij de rechtbank in 2013 Het aantal verzoeken om voorlopige voorzieningen is gedaald. In 2012 waren zeven verzoeken om een voorlopige voorziening gerelateerd aan de ruimtelijke ordening. In 2013 waren dat er drie. Vier verzoeken hadden in 2012 betrekking op de Wet werk en bijstand. In 2013 waren dat er twee (tot 1 mei). De daling in het aantal beroepschriften wordt grotendeels verklaard door de start van de WIL. In 2012 zijn er vijf beroepschriften ingediend op het gebied van de Wet werk en bijstand. In 2013 waren dat er twee (vóór 1 mei). Het aantal beroepschriften op het gebied van de ruimtelijke ordening was in 2013 zes en in 2012 vier. Uitspraak direct beroep Toegewezen 1 Nog geen uitspraak 2 Totaal 3 Uitspraak rechtbank beroepschriften Ingetrokken 2 Ongegrond 4 Gegrond 2 Deels gegrond 1 Nog geen uitspraak 2 Totaal 11 8

11 Uitspraak verzoek voorlopige voorzieningen Ingetrokken 2 Afgewezen 1 Toegewezen 1 Deels toegewezen 1 Totaal 5 Uitspraak hoger beroep in 2013 Ongegrond 3 Nieuwe beslissing op bezwaar nemen 1 Totaal 4 Conclusie en aanbevelingen Met de start van de regionale sociale dienst WIL per 1 mei 2013, zijn de bezwaar- en beroepschriften gerelateerd aan de Wet werk en bijstand niet meer de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het aantal ontvangen bezwaarschriften is hierdoor flink gedaald. In 2013 zijn de doorlooptijden verkort. Begin 2013 is er een inhaalslag geweest om de achterstand in de afhandeling van bezwaarschriften weg te werken. Er zijn dus nog enkele lange afhandelingstermijnen die zijn ontstaan in 2012, maar het grootste deel is in een aanzienlijk kortere tijd afgehandeld. Een van de aanbevelingen in het vorige jaarverslag betrof het in mandaat afhandelen van de beslissing op bezwaar. In 2013 zijn de bezwaarschriften die via de onafhankelijk adviseur zijn afgehandeld in mandaat door het afdelingshoofd Bedrijfsvoering, Communicatie en Juridische Zaken getekend. Deze werkwijze verloopt naar wens en zorgt voor een verkorting van de doorlooptijd met twee weken. Het voorstel is om de afhandeling in mandaat uit te breiden naar de beslissingen op bezwaar die bij de commissie zijn behandeld en waarvan het advies van de commissie wordt overgenomen. Ook dan ontstaat een tijdswinst van twee weken. De informele aanpak van bezwaarschriften met mediationvaardigheden is structureel ingevoerd. Met uitzondering van de handhavingszaken wordt bij ieder bezwaarschrift telefonisch contact opgenomen. Door de bezwaarmakers wordt dit snelle contact zeer gewaardeerd. Het primaire doel van deze aanpak is niet het intrekken van een bezwaarschrift, maar inzicht krijgen in het daadwerkelijke probleem van bezwaarmakers en het eventueel oplossen van dat probleem. 9

Jaarverslag bezwaarschriften 2012

Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Houten, maart 2013 1 Jaarverslag bezwaar- en beroepschriften 2012 In dit jaarverslag wordt ingegaan op het aantal bezwaarschriften dat

Nadere informatie

Behandeling klachten en bezwaarschriften

Behandeling klachten en bezwaarschriften Hoofdstuk 2 Behandeling klachten en bezwaarschriften In de Algemene wet bestuursrecht is het klachtrecht en het recht om bezwaar te maken opgenomen. Een ieder kan een klacht indienen over gedragingen van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht

Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Over de periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Uitgebracht in april 2015. Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften Jaarverslag Commissie bezwaarschriften 08 Inhoudsopgave Betreft Pagina Inleiding / Samenvatting Aanbevelingen 4 Overzicht Kamer algemene zaken 4 Overzicht Kamer sociale zaken 7 Lijst van afkortingen 0

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht

Jaarverslag Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Jaarverslag 2016 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Over de periode 1 januari 2016 t/m 31 december 2016. Uitgebracht in maart 2017. Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften Jaarverslag Commissie bezwaarschriften 07 Gemeente Dronten Inhoudsopgave Betreft Pagina Inleiding / Samenvatting Aanbevelingen Overzicht Kamer algemene zaken Overzicht Kamer sociale zaken 7 Lijst van afkortingen

Nadere informatie

Gemeente Landerd. Jaarverslag Commissie van advies voor de bezwaarschriften

Gemeente Landerd. Jaarverslag Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd Jaarverslag Commissie van advies voor de bezwaarschriften Inhoudsopgave. Inleiding.... Doel.... Samenstelling commissie.... Procedure.... Ingediende en afgehandelde bezwaarschriften....

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE MIDDELBURG

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE MIDDELBURG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE MIDDELBURG JAARVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 3 pagina 2. Commissie... 4 2.1. Samenstelling 2.2. Secretariaat 2.3. Taak en werkwijze 2.4. Vergaderingen 3.

Nadere informatie

JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 2016/2017. Gemeente Losser

JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 2016/2017. Gemeente Losser JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 2016/2017 Gemeente Losser 14 mei 2018 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Inleiding 3 2. Samenstelling en taakverdeling 4 3. Vergaderingen 5 4. Aantallen bezwaarschriften

Nadere informatie

JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 2013

JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 2013 Zaaknummer : 76651 JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 2013 Postbus 5 2970 AA Bleskensgraaf T 14 0184 I www.gemeentemolenwaard.nl 2 INHOUDSOPGAVE BLZ. Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Samenstelling,

Nadere informatie

Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd

Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd Jaarverslag 2014 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doel, samenstelling commissie, procedure 2 Hoofdstuk 2 Ingediende en afgehandelde bezwaarschriften

Nadere informatie

Voor u ligt het verslag van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het jaar 2012.

Voor u ligt het verslag van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het jaar 2012. COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2012 Inleiding Voor u ligt het verslag van de commissie van advies voor de bezwaarschriften over het jaar 2012. De commissie ziet het aantal zaken

Nadere informatie

Jaarverslag commissie bezwaarschriften. Gemeente Hollands Kroon en Gemeente Texel 2017

Jaarverslag commissie bezwaarschriften. Gemeente Hollands Kroon en Gemeente Texel 2017 Jaarverslag commissie bezwaarschriften Gemeente Hollands Kroon en Gemeente Texel 2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. OVERZICHT BEZWAARSCHRIFTEN 2017 4 1.1 Binnengekomen bezwaarschriften naar onderwerp 4

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN DE BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE BLOEMENDAAL

JAARVERSLAG 2014 VAN DE BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE BLOEMENDAAL Kenmerk: 2015040994 JAARVERSLAG 2014 VAN DE BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE BLOEMENDAAL 1. Inleiding De commissie van advies voor bezwaarschriften (hierna: de commissie) brengt jaarlijks verslag

Nadere informatie

Sociale Dienst Walcheren

Sociale Dienst Walcheren Sociale Dienst Walcheren JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Pagina: 3 Inleiding Pagina: 4/5 Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen Pagina: 6 Hoofdstuk 3: Statistieken Pagina: 7 / 8 / 9 Hoofdstuk 4: Beroep Pagina:

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2016

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2016 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 3 pagina 2. Commissie... 4 2.1. Taak en werkwijze 2.2. Samenstelling 2.3. Secretariaat 2.4. Vergaderingen 3. De bezwaarschriften

Nadere informatie

Commissie bezwaarschriften

Commissie bezwaarschriften Commissie bezwaarschriften JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE KATWIJK MAART 2017 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De samenstelling en werkwijze van de commissie 4 Aantal ingekomen en behandelde bezwaarschriften 5 Uitkomst

Nadere informatie

Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland. Jaarverslag 2012

Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland. Jaarverslag 2012 Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. De bezwaarschriftencommissie 4 2.1 Samenstelling commissie en secretariaat 4 2.2 De taak en werkwijze van

Nadere informatie

Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren

Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Orionis Walcheren Jaarverslag 2014 Bezwarencommissie 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 1. INLEIDING... 4 1.1SAMENSTELLING COMMISSIE... 5 HOOFDSTUK

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2017 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 3 pagina 2. Commissie... 4 2.1. Taak en werkwijze 2.2. Samenstelling 2.3. Secretariaat 2.4. Vergaderingen 3. De bezwaarschriften

Nadere informatie

Olst-Wijhe, februari 2015 doc. nr.: Jaarverslag 2014 bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden

Olst-Wijhe, februari 2015 doc. nr.: Jaarverslag 2014 bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden Olst-Wijhe, februari 2015 doc. nr.: 15.010536 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Procedure 1.2 Commissie 1.3 Andere Aanpak 2. Gegevens over 2014 4 2.1 Aantal bezwaarschriften 2.2 Behandeling van de bezwaarschriften

Nadere informatie

Olst-Wijhe, 2012 doc. nr.: Jaarverslag commissie van advies voor de bezwaarschriften 2011 gemeente Olst-Wijhe

Olst-Wijhe, 2012 doc. nr.: Jaarverslag commissie van advies voor de bezwaarschriften 2011 gemeente Olst-Wijhe Olst-Wijhe, 2012 doc. nr.: 12.005812 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Totaaloverzicht 4 2.1 bezwaarschriften 2.2 Behandeling van de bezwaarschriften 2.3 Beslissing op de bezwaarschriften 2.4 Proceskostenvergoeding

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE Inhoudsopgave Pagina Inleiding Samenstelling en taak commissie Vergaderfrequentie Aantal bezwaren Aard bezwaren Aard adviezen Advisering zonder

Nadere informatie

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2011

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2011 Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst Jaarverslag Inhoud Voorwoord.... Commissie.... Taak en samenstelling.... Ondersteuning.... Premediation.... Werkwijze.... Digitaal bezwaar....6 Hoorzittingen....7

Nadere informatie

Gemeente Gennep. Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 2016

Gemeente Gennep. Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 2016 Gemeente Gennep Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 206 8-5-207 Inhoud Inleiding... 2. De commissie... 3. Instelling commissie... 3.2 Samenstelling van de commissie... 3.3 Vergaderfrequentie...

Nadere informatie

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2012

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2012 Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst Jaarverslag 202 Inhoud Voorwoord... 2. Commissie... 3. Taak en samenstelling... 3.2 Ondersteuning... 3.3 Premediation... 3.4 Werkwijze... 3.5 Digitaal bezwaar...

Nadere informatie

JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004-

JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004- JAARVERSLAG COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN -2004- Opbouw jaarverslag 2004 Het verslag heeft de volgende hoofdstukindeling:. Inleiding. Doel.2 Samenstelling Commissie 2. Ingediende

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2016

Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2016 Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2016 Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Aanbevelingen en conclusies 4 Inleiding 5 1. Werkwijze van de bezwaren 5 2. Overzicht van de bezwaren 6 2.1.

Nadere informatie

Bezwaarprocedure Eindhoven, oktober 2016

Bezwaarprocedure Eindhoven, oktober 2016 Bezwaarprocedure Eindhoven, oktober 2016 Inhoudsopgave Hoe dien ik een bezwaar in? 3 Wat gebeurt er met mijn bezwaar? 3 Wanneer ontvang ik een beslissing op bezwaar? 5 Wat als ik het er niet mee eens ben?

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Commissie bezwaarschriften van gemeente Liesveld

Jaarverslag 2009 Commissie bezwaarschriften van gemeente Liesveld Jaarverslag 2009 Commissie bezwaarschriften van gemeente Liesveld Februari/maart 2010 Zaaknummer : LSV - 1008081/ INTERN-03595 -2- INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I Inleiding 3 BLZ. Hoofdstuk II Taak, werkwijze

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Commissie bezwaarschriften van de gemeente Heerhugowaard

JAARVERSLAG 2014. Commissie bezwaarschriften van de gemeente Heerhugowaard JAARVERSLAG 2014 Commissie bezwaarschriften van de gemeente Heerhugowaard Heerhugowaard, juli 2015 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Inleiding 1. Algemeen 4 1.1 Instelling commissie 4 1.2 De commissie.. 4 1.2.1

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften

Jaarverslag Commissie bezwaarschriften Jaarverslag 2015 Commissie bezwaarschriften 1. Inleiding en doelstelling Op grond van artikel 19 van de Verordening commissie bezwaarschriften Krimpenerwaard 2015, brengt de commissie bezwaarschriften

Nadere informatie

Jaarverslag 2017 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Heusden - -

Jaarverslag 2017 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Heusden - - Jaarverslag 217 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Heusden - - Heusden, 16 april 218 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Doel... 3 1.2 Samenstelling commissie... 3 1.3 Procedure... 3 2. Ingediende en afgehandelde

Nadere informatie

Juridisch. jaarverslag 2017

Juridisch. jaarverslag 2017 Juridisch jaarverslag 2017 VOORWOORD Voor u ligt het juridisch jaarverslag 2017. Het is weer tijd om samen de balans op te maken. Het is goed om samen even stil te staan en terug te kijken. Wat hebben

Nadere informatie

Olst-Wijhe, maart 2017 doc. nr.: Jaarverslag 2016 bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden

Olst-Wijhe, maart 2017 doc. nr.: Jaarverslag 2016 bezwarenadviescommissie algemene aangelegenheden Olst-Wijhe, maart 2017 doc. nr.: 17.001489 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Procedure 1.2 Commissie 1.3 Andere Aanpak 2. Gegevens over 2016 4 2.1 Aantal bezwaarschriften 2.2 Behandeling van de bezwaarschriften

Nadere informatie

Commissie voor de Bezwaarschriften van de gemeente Bunnik Jaarverslag 2013 en 2014

Commissie voor de Bezwaarschriften van de gemeente Bunnik Jaarverslag 2013 en 2014 Commissie voor de Bezwaarschriften van de gemeente Bunnik Jaarverslag 2013 en 2014 Inhoudsopgave Inleiding p.3 Hoofdstuk 1 Samenstelling van de Commissie voor de Bezwaarschriften p.5 Hoofdstuk 2 Het bezwaarschrift

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften

Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Jaarverslag 2016 Commissie Bezwaarschriften Vastgesteld door commissie: 14 maart 2017 Gemeente Zandvoort Telefoon: 14023 Fax: 023 571 37 24 E-mail: info@zandvoort.nl Internet: www.zandvoort.nl Postadres:

Nadere informatie

Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2017

Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2017 Gemeente Hof van Twente Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2017 Commissie bezwaarschriften Secretariaat: L. Müller E. Beernink 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Samenstelling commissie... 4 3. Hoorzittingen...

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAAR EN BEROEP vaste commissie van advies voor de bezwaar- en de beroepschriften gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

COMMISSIE BEZWAAR EN BEROEP vaste commissie van advies voor de bezwaar- en de beroepschriften gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COMMISSIE BEZWAAR EN BEROEP vaste commissie van advies voor de bezwaar- en de beroepschriften gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2008 van de Commissie Bezwaar en Beroep periode 1 januari

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BEZWAREN EN KLACHTEN WATERSCHAP RIVIERENLAND

JAARVERSLAG 2014 BEZWAREN EN KLACHTEN WATERSCHAP RIVIERENLAND JAARVERSLAG 2014 BEZWAREN EN KLACHTEN WATERSCHAP RIVIERENLAND Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. BEZWAREN AWB... 4 2.1 Samenstelling adviescommissie Awb:... 4 2.2 Overzicht

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarderadeel

Gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel 25 februari 2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 pagina Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 5 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar 8 Hoofdstuk 4 Termijnen 9 Hoofdstuk 5 Conclusies

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2011 van de Commissie Bezwaarschriften periode 1 januari 2011-31

Nadere informatie

Orionis Walcheren JAARVERSLAG 2012

Orionis Walcheren JAARVERSLAG 2012 Orionis Walcheren JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Voorwoord Pagina: 3 Inleiding Pagina: 4 Hoofdstuk 2: Ontwikkelingen Pagina: 5 / 6 Hoofdstuk 3: Statistieken Pagina: 7 / 8 / 9 Hoofdstuk 4: Beroep Pagina:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel

JAARVERSLAG 2013. Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel JAARVERSLAG 2013 Bezwaarschriftencommissie gemeente Leeuwarderadeel Stiens, 15 maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 pagina Hoofdstuk 1 Procedure 3 Hoofdstuk 2 Zittingen 6 Hoofdstuk 3 Besluiten op bezwaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Heusden

Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Heusden Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Heusden Inhoud 1. lnleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Samenstelling commissie 3 1.3 Procedure 3 2. Ingediende en afgehandelde bezwaarschriften 2015 4 2.1 Overzicht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 23 COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN - 2 - Inhoudsopgave Voorwoord 4.Inleiding 5 2.Commissie van advies voor de bezwaarschriften 2. Samenstelling commissie en secretariaat 6 2.2

Nadere informatie

Jaarverslag Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente

Jaarverslag Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente Jaarverslag 2017 Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente Vastgesteld op 9 maart 2018 0 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Samenstelling en ondersteuning bezwarencommissie 3 2. Werkwijze

Nadere informatie

Inleiding Het jaarverslag Commissie bezwaarschriften en het jaarverslag klachten, beide over 2012, treft u hierbij aan.

Inleiding Het jaarverslag Commissie bezwaarschriften en het jaarverslag klachten, beide over 2012, treft u hierbij aan. Zaaknummer: 00340479 Onderwerp: Jaarverslag bezwaar en klachten 2012 Collegevoorstel Inleiding Het jaarverslag Commissie bezwaarschriften en het jaarverslag klachten, beide over 2012, treft u hierbij aan.

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften 2013 Gemeente Beesel

Jaarverslag Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften 2013 Gemeente Beesel Jaarverslag Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften 2013 Gemeente Beesel INHOUD 1. Leeswijzer pag. 2 2. Samenstelling van de Commissie pag. 3 3. Werkwijze van de Commissie pag. 4 4. Ingekomen bezwaarschriften

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente. W. Averesch-Zendman D. Djodikromo-de Jong L. Müller

Gemeente Hof van Twente. W. Averesch-Zendman D. Djodikromo-de Jong L. Müller Gemeente Hof van Twente W. Averesch-Zendman D. Djodikromo-de Jong L. Müller JAARVERSLAG COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 2011-2012 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 4 2.1 Samenstelling commissie... 4 2.1.1 De Kamer

Nadere informatie

Gemeente Woerden

Gemeente Woerden COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN gemeente WOERDEN Aan het college van burgemeester en wethouder van Woerden 3440 AA WOERDEN Gemeente Woerden 13.021841 Onderwerp: Aanbieden jaarverslag 2012 aan de raad Regisfratiedatum:

Nadere informatie

Commissie voor de bezwaarschriften Kamers I en II JAARVERSLAG 2017

Commissie voor de bezwaarschriften Kamers I en II JAARVERSLAG 2017 Commissie voor de bezwaarschriften Kamers I en II JAARVERSLAG 2017 - 2 - Voorwoord 3 Hoofdstuk 1. Algemeen 4 1.1 Commissie voor de bezwaarschriften 4 1.2 Samenstelling van de commissie 4 1.3 Het secretariaat

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Klachten

Jaarverslag 2014 Klachten Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Jaarverslag 2014 Klachten Datum 9 april 2014 Afdeling Afdeling Bestuursondersteuning Auteur C.E. van Dijk Inhoudsopgave

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 JURIDISCHE ZAKEN GEMEENTE LANDGRAAF

JAARVERSLAG 2016 JURIDISCHE ZAKEN GEMEENTE LANDGRAAF JAARVERSLAG 2016 JURIDISCHE ZAKEN GEMEENTE LANDGRAAF Inhoudsopgave I. JURIDISCHE ZAKEN... 3 1. Inleiding... 3 2. Bezwarencommissie... 3 2.1 Horen van belanghebbenden... 3 2.2 Commissie voor de bezwaarschriften...

Nadere informatie

Advies: 1. kennis te nemen van het jaarverslag van de commissie bezwaarschriften over het jaar 2013.

Advies: 1. kennis te nemen van het jaarverslag van de commissie bezwaarschriften over het jaar 2013. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: B. Belali Tel.nr. : Datum: 1 mei 2014 Team: JFZ Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): directie, teammanagers, commissie bezwaarschriften

Nadere informatie

Bezwaar en beroep februari 2013

Bezwaar en beroep februari 2013 Bezwaar en beroep februari 2013 Bezwaar en beroep Wie het niet eens is met een beslissing van Gedeputeerde Staten kan in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. Dan wordt de zaak opnieuw behandeld.

Nadere informatie

Commissie Bezwaarschriften. Jaarverslag van de Commissie Bezwaarschriften van de Gemeente Bloemendaal

Commissie Bezwaarschriften. Jaarverslag van de Commissie Bezwaarschriften van de Gemeente Bloemendaal Jaarverslag 2017 van de van de Gemeente Bloemendaal Gerechtelijke procedure Jaarlijks brengt de van de gemeente Bloemendaal (hierna: de commissie) verslag uit. Daarin geeft de commissie een beeld van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaarschriften

Jaarverslag 2014. Commissie voor bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Commissie voor bezwaarschriften 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de commissie voor bezwaarschriften van Waterschap De Dommel. Dit jaarverslag heeft betrekking op alle bezwaarschriften

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Gemeente Súdwest-Fryslân

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Gemeente Súdwest-Fryslân JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Gemeente Súdwest-Fryslân Maart 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Samenstelling en bevoegdheden 3 2.1 Samenstelling commissie 3 2.2 Het secretariaat van de

Nadere informatie

Postbus AA Bleskensgraaf T Aan de leden van de gemeenteraad

Postbus AA Bleskensgraaf T Aan de leden van de gemeenteraad Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 5 2970 AA Bleskensgraaf T 14 0184 www.gemeentemolenwaard.nl Zaaknummer: 557246 Datum: 14 juni 2016 Portefeuillehouder: burgemeester D.R. (Dirk) van der Borg Bijlage:

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2011 Gemeente Heusden

Jaarverslag klachten 2011 Gemeente Heusden Gemeente Heusden 1 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Klachten 2 a. De cijfers 2 - Aantal klachten in 11 - Wijze van afdoening van klachten - Uitslag klachtbehandeling 3 - Aard van de klachten 4 - De termijnen b.

Nadere informatie

Orionis Walcheren. Jaarverslag Bezwaarschriften 2017

Orionis Walcheren. Jaarverslag Bezwaarschriften 2017 Orionis Walcheren Jaarverslag Bezwaarschriften 217 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Hoofdstuk 1. De commissie bezwaarschriften... 4 Hoofdstuk 2. Statistieken... 6 Hoofdstuk 3. Uitspraken in

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2. Voorwoord 3. Aanbevelingen en conclusies 4. Inleiding Werkwijze van de commissie 5

Inhoudsopgave 2. Voorwoord 3. Aanbevelingen en conclusies 4. Inleiding Werkwijze van de commissie 5 Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2012 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Aanbevelingen en conclusies 4 Inleiding 5 1. Werkwijze van de commissie 5 2. Overzicht van de bezwaren 7 2.1

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2017 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN

JAARVERSLAG 2017 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN JAARVERSLAG 2017 VAN DE VASTE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN Gemeente HALDERBERGE JAARVERSLAG 2017 van de Vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Halderberge

Nadere informatie

Gemeente Berg en Dal Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften

Gemeente Berg en Dal Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Gemeente Berg en Dal Jaarverslag 2015 Commissie Bezwaarschriften Mei 2016 1 Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften I. Inleiding Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en

Nadere informatie

Commissie voor de bezwaarschriften. Jaarverslag 2014

Commissie voor de bezwaarschriften. Jaarverslag 2014 Commissie voor de bezwaarschriften Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 De Commissie voor de bezwaarschriften 4 2.1 Grondslag 4 2.2 Doel 4 2.3 Samenstelling 4 2.4 Werkwijze 5 3 De bezwaren 6

Nadere informatie

fgemeente2010 Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften Gemeente Wijk bij Duurstede Verslag over 2015

fgemeente2010 Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften Gemeente Wijk bij Duurstede Verslag over 2015 fgemeente2010 Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften Gemeente Wijk bij Duurstede Verslag over 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1. Voorwoord 3 2. De commissie van advies voor de bezwaarschriften 2.1 Positie

Nadere informatie

Jaarverslag commissie bezwaarschriften voor de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek en de gemeenschappelijke regeling Laborijn

Jaarverslag commissie bezwaarschriften voor de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek en de gemeenschappelijke regeling Laborijn Jaarverslag 2017 commissie bezwaarschriften voor de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek en de gemeenschappelijke regeling Laborijn januari 2018 VOORWOORD Hierbij bied ik u namens de commissie bezwaarschriften

Nadere informatie

college van Burgemeester en wethouders Piet Hugense Datum 7 januari 2015 Onderwerp jaarverslag klachtbehandeling 2014 Zaaknummer

college van Burgemeester en wethouders Piet Hugense Datum 7 januari 2015 Onderwerp jaarverslag klachtbehandeling 2014 Zaaknummer Aan college van Burgemeester en wethouders Van Piet Hugense Datum 7 januari 2015 Onderwerp jaarverslag klachtbehandeling 2014 Zaaknummer 212009 1. Inleiding Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

KLACHTENCOMMISSIE. van de GEMEENTE IJSSELSTEIN JAARVERSLAG 2009

KLACHTENCOMMISSIE. van de GEMEENTE IJSSELSTEIN JAARVERSLAG 2009 7010 KLACHTENCOMMISSIE van de GEMEENTE IJSSELSTEIN JAARVERSLAG 2009 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2. 2. Samenstelling commissie/secretariaat 2. 3. Klachtenprocedure 2. 4. Advisering door de klachtencommissie

Nadere informatie

CONGRES VERENIGING GEMEENTE MEDIATION. 12 november 2010 Zwolle Berry van Elst

CONGRES VERENIGING GEMEENTE MEDIATION. 12 november 2010 Zwolle Berry van Elst CONGRES VERENIGING GEMEENTE MEDIATION 12 november 2010 Zwolle Berry van Elst VOORSTELLEN Sinds augustus 2008 gemeentemediator van Lelystad (0,5 fte.) Verder projectleider bijzondere projecten bij Beheer

Nadere informatie

Bijlage I: Cuijk 7. Bijlage II: Grave 11. Bijlage III: Mill en Sint Hubert 15. Bijlage IV: Werkorganisatie CGM 18

Bijlage I: Cuijk 7. Bijlage II: Grave 11. Bijlage III: Mill en Sint Hubert 15. Bijlage IV: Werkorganisatie CGM 18 Onderwerp : Jaarverslag 2015 van de Onafhankelijke commissie behandeling bezwaarschriften van de gemeenten Cuijk, Grave, en Mill en Sint Hubert en de Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie CGM. Datum

Nadere informatie

Jaarverslag klachtbehandeling 2018

Jaarverslag klachtbehandeling 2018 Jaarverslag klachtbehandeling 2018 Ede, februari 2019 VERSIE: 1.0 A. Bezemer, klachtencoördinator 1 1. Inleiding In dit jaarverslag wordt gerapporteerd over de behandeling van klachten in 2018 op grond

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 en 2015 Bezwaarschriftencommissie gemeente Helmond

Jaarverslag 2014 en 2015 Bezwaarschriftencommissie gemeente Helmond Jaarverslag 2014 en 2015 Bezwaarschriftencommissie gemeente Helmond 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Helmond over de kalenderjaren 2014 en 2015.

Nadere informatie

Raadsbrief. Inhoudelijke boodschap Kort gezegd heeft de commissie het navolgende geconcludeerd:

Raadsbrief. Inhoudelijke boodschap Kort gezegd heeft de commissie het navolgende geconcludeerd: afgelopen drie jaar. Doel van het jaarverslag is, dat de commissie op basis van opgedane ervaringen conclusies trekt en aanbevelingen doet aan de raad, het college en de burgemeester. Het verslag over

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2014

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN. Jaarverslag 2014 COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Jaarverslag 2014 Haaksbergen, mei 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 COMMISSIE... 4 TOELICHTING CIJFERS... 5 OPMERKINGEN, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN... 7 CIJFERS... 8 2 INLEIDING

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 van de externe bezwarencommissie, de klachtencommissie en de interne bezwarencommissie

Jaarverslag 2015 van de externe bezwarencommissie, de klachtencommissie en de interne bezwarencommissie Jaarverslag 2015 van de externe bezwarencommissie, de klachtencommissie en de interne bezwarencommissie - 1 - Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Externe bezwarencommissie 4 Hoofdstuk 2 Interne commissie

Nadere informatie

was reeds door de deelgemeenten uitbesteed aan de ABC van de gemeente Rotterdam. Ook deze categorie bezwaarschriften blijft echter buiten

was reeds door de deelgemeenten uitbesteed aan de ABC van de gemeente Rotterdam. Ook deze categorie bezwaarschriften blijft echter buiten 1 2 1 http://rekenkamer.rotterdam.nl/onderzoeken/onderzoeksopzet-dienstverlening-en-personele-krimp 2 Het ging hierbij met name om besluiten inzake omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten. De behandeling

Nadere informatie

Jaarverslag Klachtencommissie 2013 Gemeente Oirschot

Jaarverslag Klachtencommissie 2013 Gemeente Oirschot Jaarverslag Klachtencommissie 2013 Gemeente Oirschot 1. Inleiding Als burgers zich niet correct of netjes behandeld voelen door bestuurders of ambtenaren van de gemeente Oirschot, dan kunnen zij hierover

Nadere informatie

Bezwaarschriftencommissie. gemeente Houten. Jaarverslag 2010. Jaarverslag 2010 van de Bezwaarschriftencommissie gemeente Houten 1

Bezwaarschriftencommissie. gemeente Houten. Jaarverslag 2010. Jaarverslag 2010 van de Bezwaarschriftencommissie gemeente Houten 1 Bezwaarschriftencommissie gemeente Houten Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 van de Bezwaarschriftencommissie gemeente Houten 1 Jaarverslag 2010 van de Bezwaarschriftencommissie gemeente Houten 2 INHOUDSOPGAVE:

Nadere informatie

*Z006BB2F632* documentnr.: INT/G/14/07582 zaaknr.: Z/G/14/08602

*Z006BB2F632* documentnr.: INT/G/14/07582 zaaknr.: Z/G/14/08602 Grave *Z006BB2F632* documentnr.: INT/G/14/07582 zaaknr.: Z/G/14/08602 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststellen Verordening behandeling bezwaarschriften Grave 2014 Datum college : 29 april 2014 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Jaarverslag commissie bezwaarschriften voor de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek en de gemeenschappelijke regeling Laborijn

Jaarverslag commissie bezwaarschriften voor de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek en de gemeenschappelijke regeling Laborijn Jaarverslag 2018 commissie bezwaarschriften voor de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek en de gemeenschappelijke regeling Laborijn januari 2019 VOORWOORD Ter voldoening aan hetgeen geregeld is in

Nadere informatie

Voorwoord INHOUDSOPGAVE

Voorwoord INHOUDSOPGAVE Jaarverslag Bezwaar en Beroep 2013 Versie 2.0 AB 31 maart 2014 2 Voorwoord Met ingang van 1 juli 2013 heeft de gemeente Landgraaf, als laatste van de deelnemende gemeenten, de uitvoering van de bezwaar-

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 162/2014 Datum : 20 oktober 2014 B&W datum : Beh. ambtenaar : P. Ikink Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2013 Aanleiding

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad. Geachte heer/mevrouw,

De leden van de gemeenteraad. Geachte heer/mevrouw, inlichtingen bij mevrouw E.M. Rozeboom doorkiesnummer (035) 548 17 49 uw BSN ons kenmerk erm/jz/ 2008.4668 datum 7 juli 2008 De leden van de gemeenteraad onderwerp Jaarverslag 2007 bezwaarschriftencommissie

Nadere informatie

Jaarverslag commissie bezwaarschriften voor de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek en de gemeenschappelijke regeling Laborijn

Jaarverslag commissie bezwaarschriften voor de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek en de gemeenschappelijke regeling Laborijn Jaarverslag 2016 commissie bezwaarschriften voor de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek en de gemeenschappelijke regeling Laborijn februari 2017 VOORWOORD Hierbij bied ik u namens de commissie bezwaarschriften

Nadere informatie

hoofdstuk 1 inleiding blz. 2 1.1 algemeen blz. 2 1.2 bezwaarschriften blz. 2/3 1.3 inhoud jaarverslag blz. 3

hoofdstuk 1 inleiding blz. 2 1.1 algemeen blz. 2 1.2 bezwaarschriften blz. 2/3 1.3 inhoud jaarverslag blz. 3 INHOUDSOPGAVE hoofdstuk 1 inleiding blz. 2 1.1 algemeen blz. 2 1.2 bezwaarschriften blz. 2/3 1.3 inhoud jaarverslag blz. 3 hoofdstuk 2 samenstelling van de commissie blz. 3 2.1 leden van de commissie blz.

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillenadviescommissie Hogeschool van Amsterdam

Jaarverslag Geschillenadviescommissie Hogeschool van Amsterdam Jaarverslag 2014-2015 Geschillenadviescommissie Hogeschool van Amsterdam Geschillenadviescommissie - Hogeschool van Amsterdam 1 Inhoudsopgave Voorwoord. 3 Samenvatting 4 Taak, werkwijze en samenstelling

Nadere informatie

COMPLIMENT OF KLACHT. In dit document kunt u de Regeling Complimenten en Klachten van Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht lezen.

COMPLIMENT OF KLACHT. In dit document kunt u de Regeling Complimenten en Klachten van Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht lezen. COMPLIMENT OF KLACHT Gemeente Utrecht biedt haar burgers sociale basiszorg via buurtteams. Voor elke Utrechter is er vanaf 1 januari 2015 een buurtteam. Achter de schermen werken hier twee teams, een team

Nadere informatie

Bezwaarschriftenprocedure

Bezwaarschriftenprocedure Informatie over de bezwaarschriftprocedure Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, overweegt een bezwaarschrift in te dienen of tegen een aan u verleende vergunning bezwaar is gemaakt dan kunnen wij

Nadere informatie

2.6 Mediation in bezwaarprocedures. Hans Slooijer BMC Groep. Dick Bosgieter Gemeente Rotterdam

2.6 Mediation in bezwaarprocedures. Hans Slooijer BMC Groep. Dick Bosgieter Gemeente Rotterdam 2.6 Mediation in bezwaarprocedures Hans Slooijer BMC Groep Dick Bosgieter Gemeente Rotterdam Mediation in bezwaarprocedures de ideale bezwaarprocedure Hans Slooijer Dick Bosgieter Den Bosch, 28 november

Nadere informatie

1 De bezwaarschriften in het kader van de gemeentelijke belastingen en de WOZ worden namelijk behandeld zonder tussenkomst van een commissie.

1 De bezwaarschriften in het kader van de gemeentelijke belastingen en de WOZ worden namelijk behandeld zonder tussenkomst van een commissie. Jaarverslag 2006 Adviescommissie voor bezwaar- en beroepschriften van de gemeente Eemsmond Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de vaste commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften van

Nadere informatie

Afhandeling bezwaar- en beroepschriften, klachten en Wob-verzoeken. Gemeente Heemskerk. Jaarverslag 2014 Z/2015/ OD/2015/ *Z0174EB4B6B*

Afhandeling bezwaar- en beroepschriften, klachten en Wob-verzoeken. Gemeente Heemskerk. Jaarverslag 2014 Z/2015/ OD/2015/ *Z0174EB4B6B* Afhandeling bezwaar- en beroepschriften, klachten en Wob-verzoeken Gemeente Heemskerk Jaarverslag 2014 2 Inhoudsopgave 1. Samenstelling commissie blz. 3 2. Afhandeling bezwaarschriften blz. 4 2.1 Aantal

Nadere informatie

Jaarverslag Klachten gemeente Harderwijk

Jaarverslag Klachten gemeente Harderwijk Jaarverslag 2016 Klachten gemeente Harderwijk Inhoud 1. Inleiding en algemeen... 3 1.1 Schriftelijk en mondeling... 3 1.2 Formele en informele klachtafhandeling... 3 1.3 Wanneer kan de inwoner niet meer

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie voor bezwaar van de gemeente Doetinchem

Jaarverslag Commissie voor bezwaar van de gemeente Doetinchem Jaarverslag 2013 Commissie voor bezwaar van de gemeente Doetinchem Januari 2014 VOORWOORD Hierbij biedt de Commissie voor bezwaar van de gemeente Doetinchem u haar verslag over het jaar 2013 aan. Uit

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE WIJDEMEREN

JAARVERSLAG 2013 COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE WIJDEMEREN JAARVERSLAG COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE WIJDEMEREN Inhoudsopgave Hoofdstuk pagina Inhoudsopgave Voorwoord I Inleiding 6 II De bezwaarschriftencommissie 6. Taak en samenstelling 6. Doelstelling

Nadere informatie

Jaarverslag klachtenbehandeling

Jaarverslag klachtenbehandeling Jaarverslag klachtenbehandeling datum 19 maart 2019 versie Definitief auteur I.A. de Vries Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Cijfermateriaal... 3 3 Klachtonderwerpen... 5 4 Informele afdoening... 6 5 Klachtadviescommissie

Nadere informatie

Naar een andere behandeling van bezwaarschriften

Naar een andere behandeling van bezwaarschriften Naar een andere behandeling van bezwaarschriften 1 2 Hoofdpunten van de nota: Er komt een nieuwe commissie voor bezwaarschriften. De commissie heeft 7 Kamers met een externe voorzitter en twee ambtelijke

Nadere informatie