65 jaar (1/10/1945), niet roker Expiratie kapitaal: Levenslang, gelijkblijvend, geen overgang partner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "65 jaar (1/10/1945), niet roker Expiratie kapitaal: 125.000 Levenslang, gelijkblijvend, geen overgang partner"

Transcriptie

1 Casus: Direct Ingaande Lijfrente Man: 65 jaar (1/10/1945), niet roker Expiratie kapitaal: Uitkering: Levenslang, gelijkblijvend, geen overgang partner Vragen: a. Welke verzekeraar biedt de hoogste uitkering? ASR 778,06 b. Welke partij biedt hoogste uitkering bij 70% overgang op 63 jr partner? Centraal Beheer 656,49 c. Bij welke aanbieders kan de DIL in de vorm van banksparen? d. Wat is de top 4 van bankspaaraanbieders voor een 20 jaars vaste rente? ABN 3,75%, DL 37% 3,7%, Friesland Bank 4%, Rabobank 37% 3,7% e. Hoeveel bedraagt de uitkering per maand bij levensl banciare lijrente? PV= , n=240, i=4%, FV=0 > PMT 757,47 27

2 Casus DIL 1a Persoonlijk Product Advies Rapport Gemaakt voor Dhr. Ad Voorbeeld en Mevr. Fien Voorbeeld-Advies door Dhr. M.R. van Leeuwen RLP MFP Woensdag 27 oktober

3 Uitleg productsoort Op basis van de analyse van uw persoonlijke situatie, zijn wij tot de conclusie gekomen dat een product uit de categorie Direct Ingaande Lijfrente - Garantie de beste oplossing vormt voor uw financiële behoefte: Het belangrijkste doel van een lijfrente is het opbouwen van een aanvullend pensioenkapitaal, waarbij voor de gegarandeerde variant geldt dat de uitkeringen gegarandeerd zijn. Daarbij geldt dat de uitkering van de verzekering/rekening belast is, terwijl de inleg fiscaal aftrekbaar is indien er sprake is van een aantoonbaar pensioentekort. De definitie van een lijfrente luidt: 'Een lijfrente is een aanspraak op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die eindigen uiterlijk bij overlijden en die niet kan worden afgekocht, vervreemd of tot voorwerp van zekerheid kan dienen.' Een lijfrenteverzekering/rekening valt uiteen in twee delen: de uitkeringsfase en de opbouwfase. Bij de Direct Ingaande Lijfrente staat de uitkeringsfase centraal. Op het moment dat de opbouwfase wordt afgerond (de polis/rekening expireert) kan de verzekeringnemer/rekeninghouder een lijfrente aankopen en gaat de uitkeringsfase in, waarbij er gedurende een periode (dit kan ook levenslang zijn) regelmatige uitkeringen plaatsvinden van de verzekeraar/bank aan de verzekeringnemer/rekeninghouder. Bij aanvang van de uitkeringsfase dient met het opgebouwde kapitaal één van de volgende lijfrentes te worden aangekocht: -Oudedagslijfrente (levenslange uitkering op eigen leven) -Tijdelijke oudedagslijfrente (tijdelijke uitkering op eigen leven) -Nabestaandenlijfrente (tijdelijke of levenslange uitkering bij overlijden, ten gunste van nabestaande) Tot 2006 was het mogelijk om te 'sparen' voor de aankoop een overbruggingslijfrente, bedoeld om eerder met pensioen te kunnen gaan. Deze mogelijkheid is voor nieuwe polissen komen te vervallen, maar voor bestaande verzekeringen is een overgangsregime gekomen, waarbij (een deel van) de uitkering toch gebruikt kan worden om een overbruggingslijfrente aan te kopen. 2

4 Uw eisen en wensen Hieronder ziet u de productkenmerken die wij op basis van uw persoonlijke profiel en uw eisen en uw wensen als selectiecriteria hebben gebruikt om het voor u best passende product te vinden. Deze selectiecriteria zijn gebruikt om de producten te selecteren die aan uw eisen voldoen en om te identificeren welke van deze geselecteerde producten het beste aan uw wensen tegemoet komt. Uw 'eisen' hebben wij gebruikt als 'filters'. Door deze 'filters' toe te passen op de eigenschappen van de producten in de markt zijn wij gekomen tot een selectie van producten die aan uw eisen voldoet. Binnen deze selectie hebben wij op basis van uw wensen een ranking aangebracht. Bij het maken van deze ranking hebben wij de volgende onderverdeling aangebracht in de productkenmerken die hierin zijn meegenomen: Cruciaal belang Zeer belangrijk Belangrijk Minder belangrijk Tot slot is er een categorie productkenmerken die niet is meegewogen bij de productselectie, maar die in deze rapportage wel ter informatie is meegenomen. In het onderstaande overzicht ziet u welke criteria als filters zijn toegepast, om te bepalen welke producten aan uw eisen voldoen en zo te komen tot een eerste productselectie. In de laatste kolom van de tabel is vermeld welk belang er is meegegeven aan de productkenmerken: Naam filter Filter definitie Belang Contraverzekering mogelijk Geen filter gedefinieerd Informatief Man 65/koopsom /expiratie elders/levenslang M65 K= Lev EL is groter dan of gelijk aan 767 Geen en is kleiner dan of gelijk aan De bovenstaande selectiecriteria zijn toegepast op alle producten die in de MoneyView Advisa Database aanwezig zijn. Binnen de productcategorie Direct Ingaande Lijfrente - Garantie gaat het hierbij om 34 producten. 3

5 Producten die aan uw wensen en eisen voldoen De volgende producten voldoen aan de door u gestelde eisen: ABN AMRO - Lijfrente Garantie Polis ASR Verzekeringen - Direct ingaande garantielijfrente REAAL - Zuivere Lijfrente Robein - Robein Garant Lijfrente SNS Bank - SNS Garantie Lijfrente Alle bovenstaande producten voldoen aan de door u gestelde eisen. Het kan zijn dat bovenstaande lijst producten bevat die tussen haakjes staan. Deze producten hebben we uit hoofde van een zo volledig mogelijke vergelijking tijdens onze analyse handmatig toegevoegd aan de lijst, hoewel ze niet voldoen aan uw eisen. Op basis van zowel uw eisen als uw wensen bevelen wij u uit de bovenstaande lijst het volgende product aan: ASR Verzekeringen - Direct ingaande garantielijfrente Dit product wordt in het vervolg van deze rapportage afgezet tegen het onderstaande product of -producten om u enig inzicht te verschaffen in de verschillen die op kunnen treden tussen producten onderling: ABN AMRO - Lijfrente Garantie Polis ASR Verzekeringen - Direct ingaande garantielijfrente REAAL - Zuivere Lijfrente Robein - Robein Garant Lijfrente Van in totaal 34producten was er informatie beschikbaar. De uiteindelijke productaanbeveling is tot stand gekomen op basis van de door u opgegeven informatie over uw persoonlijke situatie, uw wensen en uw eisen. 4

6 Beknopte Product Informatie In de onderstaande tabel worden op basis van de geselecteerde kenmerken en criteria de eigenschappen van de geselecteerde producten beknopt gepresenteerd: ABN AMRO Lijfrente Garantie Polis Is een contraverzekering mogelijk? ASR Verzekeringen Direct ingaande garantielijfrente Is een contraverzekering mogelijk? REAAL Zuivere Lijfrente Is een contraverzekering mogelijk? ja ja ja neen "man=65, kps= , elders?" "man=65, kps= , elders?" "man=65, kps= , elders?" 767,12 778,06 769,97 769,97 Robein Robein Garant Lijfrente Is een contraverzekering mogelijk? "man=65, kps= , elders?" 5

7 Uitgebreide Product Informatie In de onderstaande tabel worden op basis van de geselecteerde kenmerken en criteria de eigenschappen van de geselecteerde producten uitgebreid gepresenteerd: ABN AMRO Lijfrente Garantie Polis ASR Verzekeringen Direct ingaande garantielijfrente REAAL Zuivere Lijfrente Product Product Product Product Robein Robein Garant Lijfrente ABN AMRO Lijfrente Garantie Polis ASR Direct ingaande garantielijfrente REAAL Zuivere Lijfrente Robein Garant Lijfrente Start Start Start Start Is een contraverzekering mogelijk? Is een contraverzekering mogelijk? Is een contraverzekering mogelijk? Is een contraverzekering mogelijk? Het afsluiten van een contraverzekering is mogelijk. Het afsluiten van een contraverzekering is mogelijk. Het afsluiten van een contraverzekering is mogelijk. Het afsluiten van een contraverzekering is niet mogelijk. "man=65, kps= , elders?" Bij de levenslange lijfrente op leven man is uitgegaan van de volgende normering: Man, leeftijd 65 jaar Storting EUR ,- Geen slotuitkering Elders expirerend "man=65, kps= , elders?" Bij de levenslange lijfrente op leven man is uitgegaan van de volgende normering: Man, leeftijd 65 jaar Storting EUR ,- Geen slotuitkering Elders expirerend "man=65, kps= , elders?" Bij de levenslange lijfrente op leven man is uitgegaan van de volgende normering: Man, leeftijd 65 jaar Storting EUR ,- Geen slotuitkering Elders expirerend "man=65, kps= , elders?" Bij de levenslange lijfrente op leven man is uitgegaan van de volgende normering: Man, leeftijd 65 jaar Storting EUR ,- Geen slotuitkering Elders expirerend Gevraagd is naar de uitkeringen per maand (achteraf). Gevraagd is naar de uitkeringen per maand (achteraf). Gevraagd is naar de uitkeringen per maand (achteraf). Gevraagd is naar de uitkeringen per maand (achteraf). De uitkering bedraagt EUR 767,12. De uitkering bedraagt EUR 778,06. De uitkering bedraagt EUR 769,97. De uitkering bedraagt EUR 769,97. 6

8 Voetnoten: MY = Maatschappij expirerend EL = Elders expirerend GH = Gouden Handdruk ER = Effectief Rendement R = Rendement bij overleven nvt = Niet van toepassing nb = Niet bekend Dit rapport is gemaakt op 27 okt 2010 op basis van informatie afkomstig uit MoneyView Advisa Online. De gebruikte informatie dateert van 27 okt Hoewel al het mogelijke in het werk is gesteld om de juistheid van de informatie te waarborgen, dient u zich ervan bewust te zijn dat financiële producten aan veranderingen onderhevig zijn. Wij bevelen u dan ook aan om alvorens u over gaat tot de aanschaf van een product de informatie van de aanbiedende partij nogmaals uitvoerig door te nemen teneinde na te gaan of het betreffende product aan uw eisen en wensen voldoet. De MPR (MoneyView PoductRating) geeft uw adviseur de mogelijkheid om productinformatie zowel kwalitatief als kwantitatief te analyseren. Met behulp van de MPR methodiek wordt niet alleen inzichtelijk wie wat doet, maar ook hoe producten het doen ten opzichte van elkaar. Dit wordt bereikt door aan productkenmerken een score toe te kennen van 1 tot 5 punten. De score '3' staat hierbij voor marktconformiteit. Als een product op een bepaald kenmerk meer of juist minder dan 3 punten heeft, betekent dit dat het betreffende product op dat criterium beter of juist minder dan marktconform presteert, bij een score van precies 3 punten, is het product voor wat betreft die eigenschap precies marktconform. Deze rapportage is gemaakt met informatie afkomstig uit MoneyView Advisa Online. Hoewel de informatie in dit rapport met de grootst mogelijke zorg en zorgvuldigheid is bijeengebracht, accepteert MoneyView Research geen verantwoordelijkheid voor fouten of omissies en kan zij niet instaan voor het feit dat informatie die door derden is verstrekt geheel juist, actueel en compleet is. U dient derhalve alvorens u overgaat tot de aanschaf van een product altijd de offertes, voorwaarden en financiële bijsluiters van de onderhavige aanbieders nader te bestuderen. 7

9 Casus DIL 1b Persoonlijk Product Advies Rapport Gemaakt voor Dhr. Ad Voorbeeld en Mevr. Fien Voorbeeld-Advies door Dhr. M.R. van Leeuwen RLP MFP Woensdag 27 oktober

10 Uitleg productsoort Op basis van de analyse van uw persoonlijke situatie, zijn wij tot de conclusie gekomen dat een product uit de categorie Direct Ingaande Lijfrente - Garantie de beste oplossing vormt voor uw financiële behoefte: Het belangrijkste doel van een lijfrente is het opbouwen van een aanvullend pensioenkapitaal, waarbij voor de gegarandeerde variant geldt dat de uitkeringen gegarandeerd zijn. Daarbij geldt dat de uitkering van de verzekering/rekening belast is, terwijl de inleg fiscaal aftrekbaar is indien er sprake is van een aantoonbaar pensioentekort. De definitie van een lijfrente luidt: 'Een lijfrente is een aanspraak op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die eindigen uiterlijk bij overlijden en die niet kan worden afgekocht, vervreemd of tot voorwerp van zekerheid kan dienen.' Een lijfrenteverzekering/rekening valt uiteen in twee delen: de uitkeringsfase en de opbouwfase. Bij de Direct Ingaande Lijfrente staat de uitkeringsfase centraal. Op het moment dat de opbouwfase wordt afgerond (de polis/rekening expireert) kan de verzekeringnemer/rekeninghouder een lijfrente aankopen en gaat de uitkeringsfase in, waarbij er gedurende een periode (dit kan ook levenslang zijn) regelmatige uitkeringen plaatsvinden van de verzekeraar/bank aan de verzekeringnemer/rekeninghouder. Bij aanvang van de uitkeringsfase dient met het opgebouwde kapitaal één van de volgende lijfrentes te worden aangekocht: -Oudedagslijfrente (levenslange uitkering op eigen leven) -Tijdelijke oudedagslijfrente (tijdelijke uitkering op eigen leven) -Nabestaandenlijfrente (tijdelijke of levenslange uitkering bij overlijden, ten gunste van nabestaande) Tot 2006 was het mogelijk om te 'sparen' voor de aankoop een overbruggingslijfrente, bedoeld om eerder met pensioen te kunnen gaan. Deze mogelijkheid is voor nieuwe polissen komen te vervallen, maar voor bestaande verzekeringen is een overgangsregime gekomen, waarbij (een deel van) de uitkering toch gebruikt kan worden om een overbruggingslijfrente aan te kopen. 2

11 Uw eisen en wensen Hieronder ziet u de productkenmerken die wij op basis van uw persoonlijke profiel en uw eisen en uw wensen als selectiecriteria hebben gebruikt om het voor u best passende product te vinden. Deze selectiecriteria zijn gebruikt om de producten te selecteren die aan uw eisen voldoen en om te identificeren welke van deze geselecteerde producten het beste aan uw wensen tegemoet komt. Uw 'eisen' hebben wij gebruikt als 'filters'. Door deze 'filters' toe te passen op de eigenschappen van de producten in de markt zijn wij gekomen tot een selectie van producten die aan uw eisen voldoet. Binnen deze selectie hebben wij op basis van uw wensen een ranking aangebracht. Bij het maken van deze ranking hebben wij de volgende onderverdeling aangebracht in de productkenmerken die hierin zijn meegenomen: Cruciaal belang Zeer belangrijk Belangrijk Minder belangrijk Tot slot is er een categorie productkenmerken die niet is meegewogen bij de productselectie, maar die in deze rapportage wel ter informatie is meegenomen. In het onderstaande overzicht ziet u welke criteria als filters zijn toegepast, om te bepalen welke producten aan uw eisen voldoen en zo te komen tot een eerste productselectie. In de laatste kolom van de tabel is vermeld welk belang er is meegegeven aan de productkenmerken: Naam filter Filter definitie Belang Man 65/Vrouw 63/koopsom /expiratie M65V63 K= Lev EL is groter dan of gelijk aan Geen elders/levenslang 605 en is kleiner dan of gelijk aan De bovenstaande selectiecriteria zijn toegepast op alle producten die in de MoneyView Advisa Database aanwezig zijn. Binnen de productcategorie Direct Ingaande Lijfrente - Garantie gaat het hierbij om 34 producten. 3

12 Producten die aan uw wensen en eisen voldoen De volgende producten voldoen aan de door u gestelde eisen: ABN AMRO - Lijfrente Garantie Polis Centraal Beheer Achmea - Garantie Inkomen REAAL - Zuivere Lijfrente Robein - Robein Garant Lijfrente SNS Bank - SNS Garantie Lijfrente Alle bovenstaande producten voldoen aan de door u gestelde eisen. Het kan zijn dat bovenstaande lijst producten bevat die tussen haakjes staan. Deze producten hebben we uit hoofde van een zo volledig mogelijke vergelijking tijdens onze analyse handmatig toegevoegd aan de lijst, hoewel ze niet voldoen aan uw eisen. Op basis van zowel uw eisen als uw wensen bevelen wij u uit de bovenstaande lijst het volgende product aan: Centraal Beheer Achmea - Garantie Inkomen Dit product wordt in het vervolg van deze rapportage afgezet tegen het onderstaande product of -producten om u enig inzicht te verschaffen in de verschillen die op kunnen treden tussen producten onderling: ABN AMRO - Lijfrente Garantie Polis Centraal Beheer Achmea - Garantie Inkomen REAAL - Zuivere Lijfrente Robein - Robein Garant Lijfrente Van in totaal 34producten was er informatie beschikbaar. De uiteindelijke productaanbeveling is tot stand gekomen op basis van de door u opgegeven informatie over uw persoonlijke situatie, uw wensen en uw eisen. 4

13 Beknopte Product Informatie In de onderstaande tabel worden op basis van de geselecteerde kenmerken en criteria de eigenschappen van de geselecteerde producten beknopt gepresenteerd: ABN AMRO Lijfrente Garantie Polis "man=65, vrouw=63, kps= , elders?" Centraal Beheer Achmea Garantie Inkomen "man=65, vrouw=63, kps= , elders?" REAAL Zuivere Lijfrente "man=65, vrouw=63, kps= , elders?" 609,68 656,49 611,3 611,3 Robein Robein Garant Lijfrente "man=65, vrouw=63, kps= , elders?" 5

14 Uitgebreide Product Informatie In de onderstaande tabel worden op basis van de geselecteerde kenmerken en criteria de eigenschappen van de geselecteerde producten uitgebreid gepresenteerd: ABN AMRO Lijfrente Garantie Polis Centraal Beheer Achmea Garantie Inkomen REAAL Zuivere Lijfrente Product Product Product Product Robein Robein Garant Lijfrente ABN AMRO Lijfrente Garantie Polis Garantie Inkomen REAAL Zuivere Lijfrente Robein Garant Lijfrente Start Start Start Start "man=65, vrouw=63, kps= , elders?" Bij de levenslange lijfrente op leven echtpaar is uitgegaan van de volgende normering: Man, leeftijd 65 jaar Vrouw, leeftijd 63 jaar Storting EUR ,- met 70% overgang op de langstlevende Geen slotuitkering Elders expirerend "man=65, vrouw=63, kps= , elders?" Bij de levenslange lijfrente op leven echtpaar is uitgegaan van de volgende normering: Man, leeftijd 65 jaar Vrouw, leeftijd 63 jaar Storting EUR ,- met 70% overgang op de langstlevende Geen slotuitkering Elders expirerend "man=65, vrouw=63, kps= , elders?" Bij de levenslange lijfrente op leven echtpaar is uitgegaan van de volgende normering: Man, leeftijd 65 jaar Vrouw, leeftijd 63 jaar Storting EUR ,- met 70% overgang op de langstlevende Geen slotuitkering Elders expirerend "man=65, vrouw=63, kps= , elders?" Bij de levenslange lijfrente op leven echtpaar is uitgegaan van de volgende normering: Man, leeftijd 65 jaar Vrouw, leeftijd 63 jaar Storting EUR ,- met 70% overgang op de langstlevende Geen slotuitkering Elders expirerend Gevraagd is naar de uitkeringen per maand (achteraf). Gevraagd is naar de uitkeringen per maand (achteraf). Gevraagd is naar de uitkeringen per maand (achteraf). Gevraagd is naar de uitkeringen per maand (achteraf). De uitkering bedraagt EUR 609,68. De uitkering bedraagt EUR 656,49. De uitkering bedraagt EUR 611,3. De uitkering bedraagt EUR 611,3. 6

15 Voetnoten: MY = Maatschappij expirerend EL = Elders expirerend GH = Gouden Handdruk ER = Effectief Rendement R = Rendement bij overleven nvt = Niet van toepassing nb = Niet bekend Dit rapport is gemaakt op 27 okt 2010 op basis van informatie afkomstig uit MoneyView Advisa Online. De gebruikte informatie dateert van 27 okt Hoewel al het mogelijke in het werk is gesteld om de juistheid van de informatie te waarborgen, dient u zich ervan bewust te zijn dat financiële producten aan veranderingen onderhevig zijn. Wij bevelen u dan ook aan om alvorens u over gaat tot de aanschaf van een product de informatie van de aanbiedende partij nogmaals uitvoerig door te nemen teneinde na te gaan of het betreffende product aan uw eisen en wensen voldoet. De MPR (MoneyView PoductRating) geeft uw adviseur de mogelijkheid om productinformatie zowel kwalitatief als kwantitatief te analyseren. Met behulp van de MPR methodiek wordt niet alleen inzichtelijk wie wat doet, maar ook hoe producten het doen ten opzichte van elkaar. Dit wordt bereikt door aan productkenmerken een score toe te kennen van 1 tot 5 punten. De score '3' staat hierbij voor marktconformiteit. Als een product op een bepaald kenmerk meer of juist minder dan 3 punten heeft, betekent dit dat het betreffende product op dat criterium beter of juist minder dan marktconform presteert, bij een score van precies 3 punten, is het product voor wat betreft die eigenschap precies marktconform. Deze rapportage is gemaakt met informatie afkomstig uit MoneyView Advisa Online. Hoewel de informatie in dit rapport met de grootst mogelijke zorg en zorgvuldigheid is bijeengebracht, accepteert MoneyView Research geen verantwoordelijkheid voor fouten of omissies en kan zij niet instaan voor het feit dat informatie die door derden is verstrekt geheel juist, actueel en compleet is. U dient derhalve alvorens u overgaat tot de aanschaf van een product altijd de offertes, voorwaarden en financiële bijsluiters van de onderhavige aanbieders nader te bestuderen. 7

16 Casus DIL 1d Persoonlijk Product Advies Rapport Gemaakt voor Dhr. Ad Voorbeeld en Mevr. Fien Voorbeeld-Advies door Dhr. M.R. van Leeuwen RLP MFP Woensdag 27 oktober

17 Uitleg productsoort Op basis van de analyse van uw persoonlijke situatie, zijn wij tot de conclusie gekomen dat een product uit de categorie Direct Ingaande Lijfrente - Garantie de beste oplossing vormt voor uw financiële behoefte: Het belangrijkste doel van een lijfrente is het opbouwen van een aanvullend pensioenkapitaal, waarbij voor de gegarandeerde variant geldt dat de uitkeringen gegarandeerd zijn. Daarbij geldt dat de uitkering van de verzekering/rekening belast is, terwijl de inleg fiscaal aftrekbaar is indien er sprake is van een aantoonbaar pensioentekort. De definitie van een lijfrente luidt: 'Een lijfrente is een aanspraak op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die eindigen uiterlijk bij overlijden en die niet kan worden afgekocht, vervreemd of tot voorwerp van zekerheid kan dienen.' Een lijfrenteverzekering/rekening valt uiteen in twee delen: de uitkeringsfase en de opbouwfase. Bij de Direct Ingaande Lijfrente staat de uitkeringsfase centraal. Op het moment dat de opbouwfase wordt afgerond (de polis/rekening expireert) kan de verzekeringnemer/rekeninghouder een lijfrente aankopen en gaat de uitkeringsfase in, waarbij er gedurende een periode (dit kan ook levenslang zijn) regelmatige uitkeringen plaatsvinden van de verzekeraar/bank aan de verzekeringnemer/rekeninghouder. Bij aanvang van de uitkeringsfase dient met het opgebouwde kapitaal één van de volgende lijfrentes te worden aangekocht: -Oudedagslijfrente (levenslange uitkering op eigen leven) -Tijdelijke oudedagslijfrente (tijdelijke uitkering op eigen leven) -Nabestaandenlijfrente (tijdelijke of levenslange uitkering bij overlijden, ten gunste van nabestaande) Tot 2006 was het mogelijk om te 'sparen' voor de aankoop een overbruggingslijfrente, bedoeld om eerder met pensioen te kunnen gaan. Deze mogelijkheid is voor nieuwe polissen komen te vervallen, maar voor bestaande verzekeringen is een overgangsregime gekomen, waarbij (een deel van) de uitkering toch gebruikt kan worden om een overbruggingslijfrente aan te kopen. 2

18 Uw eisen en wensen Hieronder ziet u de productkenmerken die wij op basis van uw persoonlijke profiel en uw eisen en uw wensen als selectiecriteria hebben gebruikt om het voor u best passende product te vinden. Deze selectiecriteria zijn gebruikt om de producten te selecteren die aan uw eisen voldoen en om te identificeren welke van deze geselecteerde producten het beste aan uw wensen tegemoet komt. Uw 'eisen' hebben wij gebruikt als 'filters'. Door deze 'filters' toe te passen op de eigenschappen van de producten in de markt zijn wij gekomen tot een selectie van producten die aan uw eisen voldoet. Binnen deze selectie hebben wij op basis van uw wensen een ranking aangebracht. Bij het maken van deze ranking hebben wij de volgende onderverdeling aangebracht in de productkenmerken die hierin zijn meegenomen: Cruciaal belang Zeer belangrijk Belangrijk Minder belangrijk Tot slot is er een categorie productkenmerken die niet is meegewogen bij de productselectie, maar die in deze rapportage wel ter informatie is meegenomen. In het onderstaande overzicht ziet u welke criteria als filters zijn toegepast, om te bepalen welke producten aan uw eisen voldoen en zo te komen tot een eerste productselectie. In de laatste kolom van de tabel is vermeld welk belang er is meegegeven aan de productkenmerken: Naam filter Filter definitie Belang Banksparen Lijfrenterekening is gelijk aan 'ja' Geen Gouden handdruk Gouden Handdruk is gelijk aan 'neen' Cruciaal Vaste rente looptijd 20 jaar Vaste rente looptijd 20 jaar in (3,70%, 3,75%, 4,00%) Geen De bovenstaande selectiecriteria zijn toegepast op alle producten die in de MoneyView Advisa Database aanwezig zijn. Binnen de productcategorie Direct Ingaande Lijfrente - Garantie gaat het hierbij om 34 producten. 3

19 Producten die aan uw wensen en eisen voldoen De volgende producten voldoen aan de door u gestelde eisen: ABN AMRO - ABN AMRO Leefrente Delta Lloyd Bank - Lijfrente Oogstrekening Friesland Bank - Lijfrente Uitkeren OHRA Bank - Direct Ingaande Lijfrenterekening Rabobank - Rabo ToekomstUitkering Alle bovenstaande producten voldoen aan de door u gestelde eisen. Het kan zijn dat bovenstaande lijst producten bevat die tussen haakjes staan. Deze producten hebben we uit hoofde van een zo volledig mogelijke vergelijking tijdens onze analyse handmatig toegevoegd aan de lijst, hoewel ze niet voldoen aan uw eisen. Op basis van zowel uw eisen als uw wensen bevelen wij u uit de bovenstaande lijst het volgende product aan: Friesland Bank - Lijfrente Uitkeren Dit product wordt in het vervolg van deze rapportage afgezet tegen het onderstaande product of -producten om u enig inzicht te verschaffen in de verschillen die op kunnen treden tussen producten onderling: ABN AMRO - ABN AMRO Leefrente Delta Lloyd Bank - Lijfrente Oogstrekening Friesland Bank - Lijfrente Uitkeren Rabobank - Rabo ToekomstUitkering Van in totaal 34producten was er informatie beschikbaar. De uiteindelijke productaanbeveling is tot stand gekomen op basis van de door u opgegeven informatie over uw persoonlijke situatie, uw wensen en uw eisen. 4

20 Beknopte Product Informatie In de onderstaande tabel worden op basis van de geselecteerde kenmerken en criteria de eigenschappen van de geselecteerde producten beknopt gepresenteerd: ABN AMRO ABN AMRO Leefrente Is het product een bancaire direct ingaande lijfrenterekening? Delta Lloyd Bank Lijfrente Oogstrekening Is het product een bancaire direct ingaande lijfrenterekening? Friesland Bank Lijfrente Uitkeren Is het product een bancaire direct ingaande lijfrenterekening? ja ja ja ja Hoeveel bedraagt de vaste rente bij een looptijd van 20 jaar? Hoeveel bedraagt de vaste rente bij een looptijd van 20 jaar? Hoeveel bedraagt de vaste rente bij een looptijd van 20 jaar? 3,75% 3,70% 4,00% 3,70% Kan een gouden handdruk/stamrecht-uitkering worden gestort in de verzekering/rekening? Kan een gouden handdruk/stamrecht-uitkering worden gestort in de verzekering/rekening? Kan een gouden handdruk/stamrecht-uitkering worden gestort in de verzekering/rekening? neen neen neen neen Rabobank Rabo ToekomstUitkering Is het product een bancaire direct ingaande lijfrenterekening? Hoeveel bedraagt de vaste rente bij een looptijd van 20 jaar? Kan een gouden handdruk/stamrecht-uitkering worden gestort in de verzekering/rekening? 5

21 Uitgebreide Product Informatie In de onderstaande tabel worden op basis van de geselecteerde kenmerken en criteria de eigenschappen van de geselecteerde producten uitgebreid gepresenteerd: ABN AMRO ABN AMRO Leefrente Delta Lloyd Bank Lijfrente Oogstrekening Friesland Bank Lijfrente Uitkeren Product Product Product Product Rabobank Rabo ToekomstUitkering ABN AMRO Leefrente Delta Lloyd Bank Lijfrente Oogstrekening Rabo ToekomstUitkering Start Start Start Start Is het product een bancaire direct ingaande lijfrenterekening? Het product is een bancaire direct ingaande lijfrenterekening. Hoeveel bedraagt de vaste rente bij een looptijd van 20 jaar? De vaste rente voor een looptijd van 20 jaar bedraagt 3,75%. Kan een gouden handdruk/stamrecht-uitkering worden gestort in de verzekering/rekening? Er kan geen gouden handdruk/stamrecht-uitkering worden gestort op de rekening. Is het product een bancaire direct ingaande lijfrenterekening? Het product is een bancaire direct ingaande lijfrenterekening. Hoeveel bedraagt de vaste rente bij een looptijd van 20 jaar? De vaste rente voor een looptijd van 20 jaar bedraagt 3,70%. Kan een gouden handdruk/stamrecht-uitkering worden gestort in de verzekering/rekening? Er kan geen gouden handdruk/stamrecht-uitkering worden gestort op de rekening. Is het product een bancaire direct ingaande lijfrenterekening? Het product is een bancaire direct ingaande lijfrenterekening. Hoeveel bedraagt de vaste rente bij een looptijd van 20 jaar? De vaste rente voor een looptijd van 20 jaar bedraagt 4,00%. Kan een gouden handdruk/stamrecht-uitkering worden gestort in de verzekering/rekening? Er kan geen gouden handdruk/stamrecht-uitkering worden gestort op de rekening. Is het product een bancaire direct ingaande lijfrenterekening? Het product is een bancaire direct ingaande lijfrenterekening. Hoeveel bedraagt de vaste rente bij een looptijd van 20 jaar? De vaste rente voor een looptijd van 20 jaar bedraagt 3,70%. Kan een gouden handdruk/stamrecht-uitkering worden gestort in de verzekering/rekening? Er kan geen gouden handdruk/stamrecht-uitkering worden gestort op de rekening. 6

22 Voetnoten: MY = Maatschappij expirerend EL = Elders expirerend GH = Gouden Handdruk ER = Effectief Rendement R = Rendement bij overleven nvt = Niet van toepassing nb = Niet bekend Dit rapport is gemaakt op 27 okt 2010 op basis van informatie afkomstig uit MoneyView Advisa Online. De gebruikte informatie dateert van 27 okt Hoewel al het mogelijke in het werk is gesteld om de juistheid van de informatie te waarborgen, dient u zich ervan bewust te zijn dat financiële producten aan veranderingen onderhevig zijn. Wij bevelen u dan ook aan om alvorens u over gaat tot de aanschaf van een product de informatie van de aanbiedende partij nogmaals uitvoerig door te nemen teneinde na te gaan of het betreffende product aan uw eisen en wensen voldoet. De MPR (MoneyView PoductRating) geeft uw adviseur de mogelijkheid om productinformatie zowel kwalitatief als kwantitatief te analyseren. Met behulp van de MPR methodiek wordt niet alleen inzichtelijk wie wat doet, maar ook hoe producten het doen ten opzichte van elkaar. Dit wordt bereikt door aan productkenmerken een score toe te kennen van 1 tot 5 punten. De score '3' staat hierbij voor marktconformiteit. Als een product op een bepaald kenmerk meer of juist minder dan 3 punten heeft, betekent dit dat het betreffende product op dat criterium beter of juist minder dan marktconform presteert, bij een score van precies 3 punten, is het product voor wat betreft die eigenschap precies marktconform. Deze rapportage is gemaakt met informatie afkomstig uit MoneyView Advisa Online. Hoewel de informatie in dit rapport met de grootst mogelijke zorg en zorgvuldigheid is bijeengebracht, accepteert MoneyView Research geen verantwoordelijkheid voor fouten of omissies en kan zij niet instaan voor het feit dat informatie die door derden is verstrekt geheel juist, actueel en compleet is. U dient derhalve alvorens u overgaat tot de aanschaf van een product altijd de offertes, voorwaarden en financiële bijsluiters van de onderhavige aanbieders nader te bestuderen. 7

40.000 (afkoopsom lijfrenteverzekering) Zonder risico oudedagslijfrente opbouwen

40.000 (afkoopsom lijfrenteverzekering) Zonder risico oudedagslijfrente opbouwen Casus: Lijfrente Koopsom Sparen Man: Koopsom: Klantprofiel: 45 jaar 40.000 (afkoopsom lijfrenteverzekering) Zonder risico oudedagslijfrente opbouwen Geen opbouw in verzekering Inzage in rekening via internet

Nadere informatie

Advies Lijfrente spaarproduct met eenmalige betaling (koopsom)

Advies Lijfrente spaarproduct met eenmalige betaling (koopsom) Advies Lijfrente spaarproduct met eenmalige betaling (koopsom) Met uitgebreide toelichting Ten behoeve van De heer T. Test Opgesteld door: De heer PP Palm Maandag 21 oktober 2013 1 Inhoudsopgave In dit

Nadere informatie

Advies Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

Advies Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen Advies Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen Met uitgebreide toelichting Ten behoeve van De heer T. Test Opgesteld door: De heer PP Palm Maandag 21 oktober 2013 1 Inhoudsopgave In dit rapport

Nadere informatie

Persoonlijk Product Advies Rapport

Persoonlijk Product Advies Rapport Persoonlijk Product Advies Rapport Gemaakt voor De heer Anton Visser en Mevrouw Susan Visser - Van Dam door De heer M.R. Leeuwen RLP MFP Donderdag 26 februari 2009 Deze rapportage is gemaakt met informatie

Nadere informatie

UITKERING BIJ OVERLIJDEN KOOPSOM BIJ LEVEN MET RESTITUTIE 15-07-10 Restitutie- Aanbieder. LIJFRENTE DEPOSITO'S Aanbieder. 15-07-2010 Nr.

UITKERING BIJ OVERLIJDEN KOOPSOM BIJ LEVEN MET RESTITUTIE 15-07-10 Restitutie- Aanbieder. LIJFRENTE DEPOSITO'S Aanbieder. 15-07-2010 Nr. 15-07-2010 Nr. K1410 UITKING BIJ OVLIJDEN KOOPSOM BIJ LEVEN MET RESTITUTIE 15-07-10 Restitutie- Productnaam percentage Afsluitprovisie ABN AMRO Koopsom Polis 90% + 100% 6,7% over de storting AEGON Koopsom

Nadere informatie

Vergelijkingsoverzicht Life Supply BV

Vergelijkingsoverzicht Life Supply BV Bedrijfsnaam Naam: Plaats: Life Supply BV Heemstede Wft-nummer: 12018417 Persoongegevens Geboortedatum: 24-8-1949 Geslacht: Woonachtig in: Uitgangspunten Product: Uitgangspunt: Fiscale herkomst: Man Nederland

Nadere informatie

VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw lijfrente komt tot uitkering VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw lijfrenteverzekering of lijfrenterekening komt binnenkort tot uitkering. Een mooi en belangrijk moment. Jaren geleden heeft

Nadere informatie

Uw lijfrente komt tot uitkering. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Uw lijfrente komt tot uitkering. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw lijfrente komt tot uitkering verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw lijfrenteverzekering of lijfrenterekening komt binnenkort tot uitkering. Een mooi en belangrijk moment. Jaren geleden heeft

Nadere informatie

Direct ingaande garantielijfrente

Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Wat is de Direct ingaande garantielijfrente? De Direct ingaande lijfrente is een lijfrenteverzekering waarmee u zorgt voor een vaste

Nadere informatie

Moneywise Lijfrente Onderzoek oktober 2017

Moneywise Lijfrente Onderzoek oktober 2017 Moneywise Lijfrente Onderzoek oktober 2017 Uitgangspunten bij de vergelijking Man geboortedatum: 1-6-1949 Vrouw geboortedatum: 1-6-1951 Overgang bij overlijden: 100% Uitkering per: maand Beschikbaar bedrag:

Nadere informatie

Moneywise Lijfrente Onderzoek oktober 2017

Moneywise Lijfrente Onderzoek oktober 2017 Moneywise Lijfrente Onderzoek oktober 2017 Uitgangspunten bij de vergelijking Man geboortedatum: 1-6-1949 Vrouw geboortedatum: 1-6-1951 Overgang bij overlijden: 100% Uitkering per: maand Beschikbaar bedrag:

Nadere informatie

MoneyWise Lijfrente Onderzoek 2014

MoneyWise Lijfrente Onderzoek 2014 MoneyWise Lijfrente Onderzoek 2014 Uitgangspunten bij de vergelijking Man geboortedatum: 1-6-1949 Vrouw geboortedatum: 1-6-1951 Overgang bij overlijden: 100% Uitkering per: maand Beschikbaar bedrag: 25.000,

Nadere informatie

Op het moment dat een oud regime polis tot uitkering komt, heeft u de keuze uit de volgende mogelijkheden:

Op het moment dat een oud regime polis tot uitkering komt, heeft u de keuze uit de volgende mogelijkheden: Oud regime lijfrente Als u de mogelijkheden die u heeft bij een oud regime lijfrente vergelijkt met de mogelijkheden die u heeft bij een nieuwe regime lijfrente, dan zult u zien dat de oud regime lijfrente

Nadere informatie

Direct ingaande lijfrente

Direct ingaande lijfrente Direct ingaande lijfrente Direct ingaande lijfrente Wat is de Direct ingaande lijfrente? De Direct ingaande lijfrente is een lijfrenteverzekering waarmee u zorgt voor een aanvulling op uw pensioen of inkomen.

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime Ken je lijfrente Lijfrente nieuw regime Lijfrente nieuw regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij midden in het leven Uw lijfrente komt vrij De mogelijkheden Inhoud 5 6 7 8 9 11 16 17 Uw lijfrente komt vrij Uitstellen, verzamelen en kiezen Met pensioen Lijfrenten, welke uitkeringen zijn mogelijk?

Nadere informatie

MoneyWise Lijfrente Onderzoek 2015

MoneyWise Lijfrente Onderzoek 2015 MoneyWise Lijfrente Onderzoek 2015 Uitgangspunten bij de vergelijking Man geboortedatum: 1-6-1949 Vrouw geboortedatum: 1-6-1951 Overgang bij overlijden: 100% Uitkering per: maand Beschikbaar bedrag: 25.000,

Nadere informatie

MoneyWise Lijfrente Onderzoek 2013

MoneyWise Lijfrente Onderzoek 2013 MoneyWise Lijfrente Onderzoek 2013 Uitgangspunten bij de vergelijking Man geboortedatum: 1-6-1948 Vrouw geboortedatum: 1-6-1950 Overgang bij overlijden: 100% Uitkering per: maand Beschikbaar bedrag: 25.000,

Nadere informatie

Vrijkomende lijfrente

Vrijkomende lijfrente Vrijkomende lijfrente Wat doet u met uw vrijkomende lijfrentekapitaal? Mei 2016 2 Inleiding Inleiding Binnenkort bereikt uw lijfrenteverzekering de einddatum. Dit betekent dat een lijfrentekapitaal beschikbaar

Nadere informatie

150.000, 2 levens, gelijkblijvend, 20 jaar. 1. Overzicht van premies van alle aanbieders met provisie TAF 46,94 Reaal 48,16 Dela 52,63

150.000, 2 levens, gelijkblijvend, 20 jaar. 1. Overzicht van premies van alle aanbieders met provisie TAF 46,94 Reaal 48,16 Dela 52,63 Casus: Risicoverzekering 1 Man & Vrouw: 10 5 1965 1965 & 14 10 1972 10 1972 (niet rokers) Dekking: 150.000, 2 levens, gelijkblijvend, 20 jaar Vragen: 1. Overzicht van premies van alle aanbieders met provisie

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime Ken je lijfrente Lijfrente oud regime Lijfrente oud regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

Moneywise Lijfrente Onderzoek november 2016

Moneywise Lijfrente Onderzoek november 2016 Moneywise Lijfrente Onderzoek november 2016 Uitgangspunten bij de vergelijking Man geboortedatum: 1-6-1949 Vrouw geboortedatum: 1-6-1951 Overgang bij overlijden: 100% Uitkering per: maand Beschikbaar bedrag:

Nadere informatie

Lijfrente: polishouders vergelijken niet en laten duizenden euro s liggen

Lijfrente: polishouders vergelijken niet en laten duizenden euro s liggen Lijfrente: polishouders vergelijken niet en laten duizenden euro s liggen Bezitters van een lijfrenteverzekering kunnen (tien)duizenden euro s besparen door aanbieders van lijfrente-uitkeringen goed te

Nadere informatie

Klantwensen afstemmen op productinvulling met MoneyView

Klantwensen afstemmen op productinvulling met MoneyView Klantwensen afstemmen op productinvulling met MoneyView Financial Life Support 1 AFM neemt met boetes Huis & Hypotheek op korrel 30-01-2012 AM, jaargang 2012, nummer 01 0 reacties. De boete van 50.000

Nadere informatie

De ingangsdatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de verhoogde AOW leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar.

De ingangsdatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de verhoogde AOW leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar. Een lijfrenteverzekering 1. Wat voor lijfrenteverzekering heb ik nu? U hebt nu een verzekering waarmee u lijfrentekapitaal opbouwt. U betaalt premie, of een koopsom, of eventueel een extra storting. De

Nadere informatie

Geschreven door mr. R.M.J. van Zijp zaterdag, 23 oktober 2010 22:54 - Laatst aangepast donderdag, 09 juni 2011 23:45

Geschreven door mr. R.M.J. van Zijp zaterdag, 23 oktober 2010 22:54 - Laatst aangepast donderdag, 09 juni 2011 23:45 Banksparen Inleiding Als u uw pensioen wilt aanvullen heeft u de keus uit een groot aantal mogelijkheden. Deze website www.pensioenvoordenotaris.nl geeft u objectieve en onafhankelijke informatie over

Nadere informatie

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime volgens het oud regime DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het oud regime UW LIJFRENTE KOMT VRIJ Uw lijfrente komt binnenkort vrij. Het is waarschijnlijk een tijd

Nadere informatie

DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN?

DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN? n Laten uitkeren via een DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN? n Laten uitkeren via een UW LIJFRENTE KOMT VRIJ Uw lijfrentekapitaal komt binnenkort vrij. Weet u al wat u met het geld

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over uw vrijkomende lijfrenteverzekering

Alles wat u moet weten over uw vrijkomende lijfrenteverzekering AEGON Lijfrente Stappenplan Alles wat u moet weten over uw vrijkomende lijfrenteverzekering Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een doel. Dat houdt nooit op, het hoort

Nadere informatie

Ten behoeve van. De heer xxxxx

Ten behoeve van. De heer xxxxx Advies Spaarhypotheek Met uitgebreide toelichting Ten behoeve van De heer xxxxx Opgesteld door: De heer xxxxxxx Vrijdag 25 februari 2011 1 Inhoudsopgave In dit rapport adviseren wij u in uw keuze voor

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij Uw lijfrente komt vrij Inhoud 1. Wat is lijfrente? 3 2. 4 3. Meer informatie over het uitkeren van uw lijfrente 5 4. Meer informatie over het verlengen van uw lijfrente 8 5. Vrijkomende lijfrente in bijzondere

Nadere informatie

DBV Lijfrenteoplossingen. Nu oogsten of nog laten staan?

DBV Lijfrenteoplossingen. Nu oogsten of nog laten staan? DBV Lijfrenteoplossingen Nu oogsten of nog laten staan? DBV Lijfrenteoplossingen Nu oogsten of nog laten staan? DBV lijfrenteoplossingen voor: uw persoonlijke oudedagsvoorziening een directe aanvulling

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij Uw lijfrente komt vrij Inhoud 1. Wat is lijfrente? 3 2. 4 3. Meer informatie over het uitkeren van uw lijfrente 5 4. Meer informatie over het verlengen van uw lijfrente 8 5. Vrijkomende lijfrente in bijzondere

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij. Pensioen

Uw lijfrente komt vrij. Pensioen Uw lijfrente komt vrij Pensioen Inhoud 1. Wat is lijfrente? 3 2. Uw lijfrente komt vrij 4 3. Meer informatie over het uitkeren van uw lijfrente 5 4. Meer informatie over het verlengen van uw lijfrente

Nadere informatie

Over ons. Erasmus Leven, wie zijn wij?

Over ons. Erasmus Leven, wie zijn wij? Over ons Over ons 1 Onze werkwijze 2 Digi-e 3 Onze producten 4 Aanvragen en medisch 6 Met dit document maakt u kennis met Erasmus Leven. U leest in het kort wie wij zijn, onze werkwijze, onze producten

Nadere informatie

Adviesrapport Beleggingsproducten

Adviesrapport Beleggingsproducten Adviesrapport Beleggingsproducten Vergelijking gemaakt op 05-03-2010 om 14:44 Berekende Resultaten o.b.v. Eigen Keuzerendement In onderstaande tabel treft u een vergelijking aan van de producten die op

Nadere informatie

Benodigde documenten bij kapitaaloverdracht

Benodigde documenten bij kapitaaloverdracht Benodigde documenten bij kapitaaloverdracht Gaat u een lijfrentekapitaal oversluiten naar een Rabo ToekomstRekening of Rabo GoudenHanddrukRekening? Dan heeft de overdragende aanbieder altijd een ondertekend

Nadere informatie

Veranderingen Advisa en AeQuote online per 29-03-2013

Veranderingen Advisa en AeQuote online per 29-03-2013 Veranderingen Advisa en AeQuote online per 29-03-2013 In de nieuwe versie van Advisa en AeQuote Online is een aantal toepassingen toegevoegd. De nieuwe toepassingen gelden voor de modules Lijfrente Sparen

Nadere informatie

Adviesrapport Beleggingsproducten

Adviesrapport Beleggingsproducten Adviesrapport Beleggingsproducten Vergelijking gemaakt op 05-03-2010 om 14:44 Berekende o.b.v. Eigen Keuzerendement In onderstaande tabel treft u een vergelijking aan van de producten die op basis van

Nadere informatie

Adviesrapport Beleggingsproducten

Adviesrapport Beleggingsproducten Adviesrapport Beleggingsproducten Vergelijking gemaakt op 05-03-2010 om 14:44 Berekende Resultaten o.b.v. Eigen Keuzerendement In onderstaande tabel treft u een vergelijking aan van de producten die op

Nadere informatie

Kenmerken OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening

Kenmerken OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening Kenmerken OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening Algemeen Via een OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening laat u uw lijfrentekapitaal in gelijke termijnen uitbetalen. Dit gebeurt onder inhouding van belastingen

Nadere informatie

Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven

Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven Keuzemogelijkheden en belastingregels Klik op de vraag om het antwoord te lezen. inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Leeswijzer 3 1. Regime pre-brede Herwaardering

Nadere informatie

Algemene informatie oudedagvoorzieningen

Algemene informatie oudedagvoorzieningen Algemene informatie oudedagvoorzieningen Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: De productvormen... 2 Direct ingaande bancaire lijfrente... 2 Direct ingaande verzekerde lijfrente...

Nadere informatie

Klaar voor uw pensioen. Kies de lijfrenteuitkering die past bij uw wensen

Klaar voor uw pensioen. Kies de lijfrenteuitkering die past bij uw wensen Klaar voor uw pensioen Kies de lijfrenteuitkering die past bij uw wensen 2 Uw toekomst met financieel perspectief Uw pensioen is in aantocht. Als u via één of meerdere lijfrentepolissen geld opzij hebt

Nadere informatie

Expirerende Lijfrente

Expirerende Lijfrente GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen. Vandaag de dag betekent dit dat het regelen

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Expirerende lijfrentes

Beoordelingskader Dashboardmodule Expirerende lijfrentes Beoordelingskader Dashboardmodule Expirerende lijfrentes De Dashboardmodule Expirerende Lijfrente bestaat uit de volgende twee onderdelen: I. Kwaliteit van de informatie (weging 50%) II. Beleid en procedures

Nadere informatie

Banksparen? Wij zijn uw bank.

Banksparen? Wij zijn uw bank. Banksparen? Wij zijn uw bank. U wilt voldoende extra inkomen als u met pensioen gaat. Wij hebben hiervoor de producten! Op enig moment gaat u met pensioen. Een leven met veel vrije tijd gaat dan beginnen.

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Klaar voor uw pensioen. Kies de lijfrenteuitkering die past bij uw wensen

Klaar voor uw pensioen. Kies de lijfrenteuitkering die past bij uw wensen Klaar voor uw pensioen Kies de lijfrenteuitkering die past bij uw wensen 2 Uw toekomst met financieel perspectief Uw pensioen is in aantocht. Als u via één of meerdere lijfrentepolissen geld opzij hebt

Nadere informatie

over vermogen, levens- en inkomensverzekeringen Een aandeel in elkaar

over vermogen, levens- en inkomensverzekeringen Een aandeel in elkaar Uw advies bij de Rabobank over vermogen, levens- en inkomensverzekeringen Een aandeel in elkaar Uw advies U wilt een advies van de Rabobank? Bijvoorbeeld over uw inkomen voor later, zorg voor nabestaanden

Nadere informatie

Oudedagsvoorzieningen

Oudedagsvoorzieningen Algemene informatie Oudedagsvoorzieningen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Direct ingaande bancaire lijfrente Bij de direct ingaande bancaire lijfrente ontvangt de rekeninghouder

Nadere informatie

Het lijfrente-advies van mijn VvAA-adviseur geeft mij een zeker gevoel.

Het lijfrente-advies van mijn VvAA-adviseur geeft mij een zeker gevoel. Het lijfrente-advies van mijn VvAA-adviseur geeft mij een zeker gevoel. Welke bestedingsmogelijkheden heb ik voor mijn lijfrentekapitaal? VvAA biedt zorgprofessionals alles wat nodig is om professioneel

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over uw vrijkomende lijfrente verzekering

Alles wat u moet weten over uw vrijkomende lijfrente verzekering AEGON Lijfrente Stappenplan Alles wat u moet weten over uw vrijkomende lijfrente verzekering Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Dat houdt nooit op, het hoort

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis Klaverblad Verzekeringen Garantie Groei Polis Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Bijlage. ING Direct Ingaande Lijfrente

Bijlage. ING Direct Ingaande Lijfrente Bijlage ING Direct Ingaande Lijfrente Waarom deze informatie? Een financieel product zoals een levensverzekering vinden veel mensen ingewikkeld. Daarom is het goed om te weten wat een dergelijk product

Nadere informatie

De MoneyWise Lijfrentewijzer. Uw lijfrente komt vrij, wat zijn uw mogelijkheden?

De MoneyWise Lijfrentewijzer. Uw lijfrente komt vrij, wat zijn uw mogelijkheden? De MoneyWise Lijfrentewijzer Uw lijfrente komt vrij, wat zijn uw mogelijkheden? Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Uw lijfrente komt vrij... 3 Uw mogelijkheden... 4 Meer mogelijkheden met Oud Regime... 4

Nadere informatie

DE MONEYWISE LIJFRENTEWIJZER

DE MONEYWISE LIJFRENTEWIJZER DE MONEYWISE LIJFRENTEWIJZER Uw lijfrente komt vrij, wat zijn uw mogelijkheden? UW ONLINE GIDS IN FINANCIËN INHOUDSOPGAVE 1. uw lijfrente komt vrij 3 2. uw mogelijkheden 4 de belangrijkste verschillen

Nadere informatie

De MoneyWise Lijfrentewijzer. Uw lijfrente komt vrij, wat zijn uw mogelijkheden?

De MoneyWise Lijfrentewijzer. Uw lijfrente komt vrij, wat zijn uw mogelijkheden? De MoneyWise Lijfrentewijzer Uw lijfrente komt vrij, wat zijn uw mogelijkheden? Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Uw lijfrente komt vrij... 3 Uw mogelijkheden... 4 Meer mogelijkheden met Oud Regime... 4

Nadere informatie

Vrijkomende lijfrente Wat doet u met uw vrijkomende lijfrentekapitaal?

Vrijkomende lijfrente Wat doet u met uw vrijkomende lijfrentekapitaal? Vrijkomende lijfrente Wat doet u met uw vrijkomende lijfrente? Inhoudsopgave 1 vrijkomende lijfrente 2 1.1 Wat moet u doen als uw lijfrente vrij komt? 2 1.2 laten uitkeren of laten doorgroeien? 2 1.3 Moet

Nadere informatie

Kenmerken en risico s OHRA Pensioen Spaarrekening

Kenmerken en risico s OHRA Pensioen Spaarrekening Kenmerken en risico s OHRA Pensioen Spaarrekening Wat zijn de kenmerken van de OHRA Pensioen Spaarrekening? Algemene kenmerken Met een OHRA Pensioen Spaarrekening bouwt u vermogen op met als doel om uw

Nadere informatie

Advies TAK 21 levensverzekering zonder fiscaal voordeel op de premie

Advies TAK 21 levensverzekering zonder fiscaal voordeel op de premie Advies TAK 21 levensverzekering zonder fiscaal voordeel op de premie Met uitgebreide toelichting Ten behoeve van De heer P. Janssen Opgesteld door: De heer A. Adviseur Leuven, Vrijdag 8 augustus 2014 1

Nadere informatie

Adviesrapport Beleggingsproducten

Adviesrapport Beleggingsproducten Adviesrapport Beleggingsproducten Vergelijking gemaakt op 05-03-2010 om 14:44 Berekende Resultaten o.b.v. Eigen Keuzerendement In onderstaande tabel treft u een vergelijking aan van de producten die op

Nadere informatie

Direct Ingaand Pensioen

Direct Ingaand Pensioen Direct Ingaand Pensioen Direct Ingaand Pensioen U hebt in een pensioenregeling een pensioenkapitaal opgebouwd. Met dit pensioenkapitaal moet u een pensioen aankopen. Dit is meestal een levenslang ouderdomspensioen,

Nadere informatie

Lees deze brochure zorgvuldig door. Uw advies bij de Rabobank. Advies over vermogen, levensen inkomensverzekeringen. Een aandeel in elkaar

Lees deze brochure zorgvuldig door. Uw advies bij de Rabobank. Advies over vermogen, levensen inkomensverzekeringen. Een aandeel in elkaar Lees deze brochure zorgvuldig door Uw advies bij de Rabobank Advies over vermogen, levensen inkomensverzekeringen Een aandeel in elkaar Leeswijzer In deze brochure leest u welke vormen van advies de Rabobank

Nadere informatie

VRIJKOMEND OUD REGIME LIJFRENTEKAPITAAL EN WAT U ER ALLEMAAL MEE KUNT DOEN

VRIJKOMEND OUD REGIME LIJFRENTEKAPITAAL EN WAT U ER ALLEMAAL MEE KUNT DOEN VRIJKOMEND OUD REGIME LIJFRENTEKAPITAAL EN WAT U ER ALLEMAAL MEE KUNT DOEN INHOUD Een woord vooraf 3 Wat als uw verzekering de einddatum nadert? 5 Welke belastingregels gelden voor mijn lijfrenteverzekering?

Nadere informatie

Advies Gelijkblijvende Risicoverzekering. Met uitgebreide toelichting. Ten behoeve van. Dhr. Peter Jansen en Mevr. Astrid Jansen.

Advies Gelijkblijvende Risicoverzekering. Met uitgebreide toelichting. Ten behoeve van. Dhr. Peter Jansen en Mevr. Astrid Jansen. Advies Gelijkblijvende Risicoverzekering Met uitgebreide toelichting Ten behoeve van Dhr. Peter Jansen en Mevr. Astrid Jansen Opgesteld door: Dhr. AA Adviseur Amsterdam, Dinsdag 14 juli 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening De AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening is een geblokkeerde spaarrekening. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Pensioen aanvullen en lijfrente uitkeren Een aandeel in elkaar

Pensioen aanvullen en lijfrente uitkeren Een aandeel in elkaar Pensioen aanvullen en lijfrente uitkeren Een aandeel in elkaar Advies over uw inkomen voor later U wilt tijdens uw pensioen blijven genieten van het leven. Daar willen we u bij helpen. Als u een inkomensaanvulling

Nadere informatie

Productwijzer ABN AMRO Pensioenaanvulling met variabele en vaste rente December 2014

Productwijzer ABN AMRO Pensioenaanvulling met variabele en vaste rente December 2014 Productwijzer ABN AMRO Pensioenaanvulling met variabele en vaste rente December 2014 Pensioenaanvulling 1. Waarvoor is de Pensioenaanvulling bedoeld? Aanvragen 2. Wilt u advies om te kijken welk pensioenproduct

Nadere informatie

Informatieblad aanvulling op uw inkomen

Informatieblad aanvulling op uw inkomen Informatieblad aanvulling op uw inkomen Waarom ontvangt u dit informatieblad? Wij vinden het belangrijk om u informatie te geven over onze dienstverlening. In dit informatieblad leggen wij uit wat u van

Nadere informatie

Gouden Handdruk Polis

Gouden Handdruk Polis Gouden Handdruk Polis Optimaal rendement op uw ontslagvergoeding Uniek in Nederland Terugstortingsmogelijkheid in het depot als u uw uitkering op enig moment niet meer nodig heeft. Uw adviseur vertelt

Nadere informatie

Vrijkomende lijfrente. Wat doet u met uw vrijkomende

Vrijkomende lijfrente. Wat doet u met uw vrijkomende Vrijkomende lijfrente Wat doet u met uw vrijkomende Vrijkomende lijfrentekapitaal? lijfrente Inhoud Inleiding 1 Uw vrijkomende lijfrentekapitaal 1.1 Wat moet u doen als uw lijfrentekapitaal vrij komt?

Nadere informatie

Het Gouden Handdrukplan

Het Gouden Handdrukplan Het is uw gouden handdruk. Daar nemen wij geen risico s mee. Het Gouden Handdrukplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in levensverzekeringen, pensioenen

Nadere informatie

Aanvraag offerte Koopsomplan

Aanvraag offerte Koopsomplan Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Aanvraag offerte Koopsomplan Terugsturen naar: 0 Lees eerst het dienstverleningsdocument en vul de Kennis- en ervaringstoets in voordat u dit formulier

Nadere informatie

Uw inkomen voor nu of later. Lijfrente opbouwen en uitkeren

Uw inkomen voor nu of later. Lijfrente opbouwen en uitkeren Uw inkomen voor nu of later Lijfrente opbouwen en uitkeren Wat leest u in deze brochure? 01 Genieten van het leven 3 02 Uw pensioenopbouw 4 03 Lijfrente 5 04 Lijfrente opbouwen met Extra Pensioen Sparen

Nadere informatie

ZZP GarantiePlusPensioen

ZZP GarantiePlusPensioen ZZP GarantiePlusPensioen Het zekerheidbiedend pensioen voor de zelfstandige zonder personeel ZZP GarantiePlusPensioen Zekerheid voor nu en later Gegarandeerd kapitaal op einddatum Gegarandeerd rendement

Nadere informatie

ienstverleningsdocument sdocument

ienstverleningsdocument sdocument Dienstverlening ienstverleningsdocument sdocument U heeft behoefte aan persoonlijk advies omtrent de mogelijke aanschaf van een (complex) financieel product. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning verlenen.

Nadere informatie

Klantprofiel KR8 in Verzekeringen

Klantprofiel KR8 in Verzekeringen Klantprofiel KR8 in Verzekeringen Inleiding Alvorens een advies te geven, zijn wij als financieel adviseur verplicht ons een beeld te vormen van uw persoonlijke en financiële situatie. Dit Klantprofiel

Nadere informatie

Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015

Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 U heeft de fiscale jaaropgave van uw hypotheek bij WestlandUtrecht Bank ontvangen. Hierin staan de fiscale gegevens

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 (in het kort)? 2. Voor wie is

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

Benut uw vermogen optimaal met GOODLIFE rente

Benut uw vermogen optimaal met GOODLIFE rente GOODLIFE rente 2 Benut uw vermogen optimaal met GOODLIFE rente U hebt er al vaak aan gedacht. Het moment dat uw koopsom- of lijfrenteverzekering tot uitkering komt. Toen u de verzekering afsloot, deed

Nadere informatie

Haal het maximale uit uw ontslagvergoeding

Haal het maximale uit uw ontslagvergoeding AEGON Gouden Handdruk Verzekering Haal het maximale uit uw ontslagvergoeding Haal het maximale uit uw Gouden Handdruk U bent bij uw werkgever vertrokken en heeft hiervoor van uw werkgever een vergoeding

Nadere informatie

Even over uw inkomen voor nu of later.

Even over uw inkomen voor nu of later. Even over uw inkomen voor nu of later. Inhoud. Genieten van het leven. Ook na uw pensioen. 3 Uw pensioenopbouw. 4 Lijfrente. 5 Lijfrente opbouwen met Extra Pensioen Sparen. 6 Lijfrente uitkeren met Extra

Nadere informatie

Kenmerken en risico s

Kenmerken en risico s Kenmerken en risico s OHRA Gouden Handdruk Spaarrekening Wat zijn de kenmerken van de OHRA Gouden Handdruk Spaarrekening? Algemeen Met een OHRA Gouden Handdruk Spaarrekening bouwt u vermogen op met als

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013 Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013 Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013 (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Provisieloos 2013****

Provisieloos 2013**** 175.000 (op 2 levens) per maand PROFIEL NIET ROKERS Verzekerings- Daling Totale kosten Verschil t.o.v. afgelopen 7 looptijd scherpste looptijd AEGON* 167,13 46,82-72% 16.855,20 0,00 Legal & General 205,00

Nadere informatie

Aanvullend PensioenSparen. Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen

Aanvullend PensioenSparen. Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen Aanvullend PensioenSparen Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen 2 Aanvullend PensioenSparen op een bankspaarrekening Uw pensioen is iets voor later. Al lijkt het soms ver weg, toch is het goed

Nadere informatie

Productwijzer ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele- en vaste rente Augustus 2015

Productwijzer ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele- en vaste rente Augustus 2015 Productwijzer ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele- en vaste rente Augustus 2015 Gouden Handdruk Opbouwrekening 1. Waarvoor is de Gouden Handdruk Opbouwrekening bedoeld? 2. Welke ontslagvergoeding

Nadere informatie

gegarandeerde aanvulling op

gegarandeerde aanvulling op AEGON Garantie Inkomen Genieten van een gegarandeerde aanvulling op uw inkomen Genieten van een gegarandeerde aanvulling op uw inkomen U heeft een kapitaal beschikbaar of u heeft via uw lijfrenteverzekering

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

Koopsomplan. Een flexibele aanvulling op uw inkomen voor later

Koopsomplan. Een flexibele aanvulling op uw inkomen voor later Koopsomplan Een flexibele aanvulling op uw inkomen voor later Extra financiële ruimte Hebt u nu een bedrag beschikbaar dat u nog met fiscaal voordeel bij Loyalis wilt storten? Dan kunt u kiezen voor het

Nadere informatie

Claudia Duijndam en Ferd Beukers

Claudia Duijndam en Ferd Beukers Wetswijzigingen ontslagvergoeding en de rol van banken en verzekeraars bij het informeren en begeleiden van klanten in geval van veranderende wetgeving Claudia Duijndam en Ferd Beukers Programma Achtergrond

Nadere informatie

Productwijzer ABN AMRO Pensioenaanvulling met variabele en vaste rente Augustus 2015

Productwijzer ABN AMRO Pensioenaanvulling met variabele en vaste rente Augustus 2015 Productwijzer ABN AMRO Pensioenaanvulling met variabele en vaste rente Augustus 2015 Pensioenaanvulling 1. Waarvoor is de Pensioenaanvulling bedoeld? Aanvragen 2. Wilt u advies om te kijken welk pensioenproduct

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen.

Nadere informatie

DAGELIJKS OPVRAAGBARE SPAARREKENINGEN (in %) Inleg (in EUR)

DAGELIJKS OPVRAAGBARE SPAARREKENINGEN (in %) Inleg (in EUR) 27-07-2007 Nr. Z1507 DAGELIJKS OPVRAAGBARE SPAARREKENINGEN (in %) Inleg (in EUR) Max. opname/ Rekening 450 2.500 4.500 10.000 25.000 maand ABN AMRO Beleggers Spaarrekening 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 onbeperkt

Nadere informatie

Pensioen voor ZZP ers. 12 juni 2015 - AMSTERDAM

Pensioen voor ZZP ers. 12 juni 2015 - AMSTERDAM Pensioen voor ZZP ers 12 juni 2015 - AMSTERDAM 1 Inhoud Een oudedagsvoorziening opbouwen Drie nieuwe initiatieven Fiscaliteiten Vermogensbeheer Uitkering bij Arbeidsongeschiktheid Wat gebeurt er bij Overlijden?

Nadere informatie

Q&A Evi Pensioenbeleggen. www.evipensioen.nl. 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi?

Q&A Evi Pensioenbeleggen. www.evipensioen.nl. 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? Q&A Evi Pensioenbeleggen www.evipensioen.nl Inhoudsopgave 1. Wat is Evi Pensioen? 2. Wanneer kies ik voor Evi Pensioenbeleggen, Evi Netto Pensioenbeleggen of voor Evi? 3. Waarom gebruiken we de life-cycle

Nadere informatie

Technisch rapport Pensioentekort Berekening 2016/ NAW-gegevens Partner Pensioen. Adres Tingietersweg 2

Technisch rapport Pensioentekort Berekening 2016/ NAW-gegevens Partner Pensioen. Adres Tingietersweg 2 BOX 1 Pensioenrapport NAW-gegevens Naam Peter Pensioen Naam partner Partner Pensioen Adres Tingietersweg 2 Woonplaats 2031 ES Haarlem Algemeen Geboortedatum pensioengerechtigde (man) 21-12-1968 Geboortedatum

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Versie 1-01-07-2014 Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld dat je met deze

Nadere informatie