Uw inkomen voor nu of later. Lijfrente opbouwen en uitkeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw inkomen voor nu of later. Lijfrente opbouwen en uitkeren"

Transcriptie

1 Uw inkomen voor nu of later Lijfrente opbouwen en uitkeren

2 Wat leest u in deze brochure? 01 Genieten van het leven 3 02 Uw pensioenopbouw 4 03 Lijfrente 5 04 Lijfrente opbouwen met Extra Pensioen Sparen 7 05 Lijfrente uitkeren met Extra Pensioen Inkomen of Garantie Inkomen 9 06 Goed om te weten 15 2

3 01 Genieten van het leven Ook na uw pensioen Daar heeft u natuurlijk uw eigen idee over. Maar kan dat ook echt? Van alleen een AOW-uitkering kunnen veel mensen niet leven zoals zij gewend zijn. En pensioenfondsen en werkgevers bezuinigen flink op pensioenen. Misschien bouwt u wel te weinig of helemaal geen pensioen op. En denkt u erover om geld voor later opzij te zetten. Of misschien heeft u al een kapitaal opgebouwd. Bijvoorbeeld met uw lijfrenteverzekering. En u wilt het laten uitkeren. Wat zijn uw mogelijkheden? In deze brochure leest u meer over sparen voor later. Hoe bouwt u een lijfrente op? En hoe laat u uw opgebouwde lijfrentekapitaal uitkeren? 3

4 02 Uw pensioenopbouw Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit 4 pijlers. De AOW is de 1e pijler. Dit is een basisinkomen dat iedereen die in Nederland woont automatisch opbouwt. De 2e pijler is pensioenopbouw via de werkgever. Veel werkgevers bieden hun werknemers een pensioenregeling aan. Hierdoor krijgen gepensioneerde werknemers een uitkering bovenop de AOW. De 4e pijler is uw overig vermogen. Als u met pensioen gaat is het handig om spaargeld te hebben waar u direct bij kunt. Zeker om in het begin te wennen aan uw nieuwe inkomen. Daarnaast heeft u misschien ook vermogen waar u niet direct bij kunt. Bijvoorbeeld de overwaarde van uw woning of beleggingen die u liever nog niet wilt verkopen. Individuele verzekeringen en bankspaarproducten vormen de 3e pijler. Bijvoorbeeld: lijfrentes, koopsommen, Gouden Handdruk (stamrechten) en bepaalde levensverzekeringen. Daarmee spaart u fiscaal aantrekkelijk voor extra pensioen. Bijvoorbeeld om een pensioengat te dichten of eerder te stoppen met werken. 4

5 03 Lijfrente

6 Net als pensioen is lijfrente een vorm van uitgesteld inkomen. In een lijfrenteproduct legt u geld in. U kunt kiezen tussen een beleggings- en een spaarvariant of een mix daarvan. Een lijfrenteproduct kunt u afsluiten bij een verzekeraar, een bank of beleggingsinstelling. Bij lijfrenteproducten kennen we een opbouwen een uitkeerfase. Lijfrente opbouwen - de opbouwfase In de opbouwfase legt u eenmalig of periodiek geld in. Met deze inleg en het rendement daarop spaart u een bedrag. Dit bedrag gebruikt u in de toekomst voor de aankoop van periodieke lijfrente-uitkeringen (de uitkeerfase). U kunt de opbouwfase soms ook overslaan en direct een bedrag inleggen op een uitkerend lijfrenteproduct. Extra Pensioen Inkomen en Garantie Inkomen Centraal Beheer heeft 2 producten waarmee u uw opgebouwde lijfrentekapitaal kunt laten uitkeren: ons bankproduct Extra Pensioen Inkomen en ons verzekeringsproduct Garantie Inkomen. Extra Pensioen Sparen Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer is een bankspaarproduct waarmee u lijfrente kunt opbouwen. Uw lijfrente laten uitkeren - de uitkeerfase In de uitkeerfase koopt u een product aan dat gedurende een bepaalde periode op vaste tijdstippen een vast bedrag uitkeert. Deze uitkeringen kunnen een aanvulling zijn op uw pensioen. Of, als u geen pensioen heeft, een vervanging daarvan. Heeft u al wat langer geleden een lijfrenteproduct afgesloten? Dan kunt u soms ook de uitkeringen gebruiken als overbrugging tussen het stoppen met werken en de start van uw pensioen of AOW. 6

7 04 Lijfrente opbouwen met Extra Pensioen Sparen Met Extra Pensioen Sparen zet u nu op een geblokkeerde spaarrekening geld opzij. Hiermee vult u later uw AOW en eventuele pensioen aan. U bepaalt zelf hoeveel en wanneer u spaart. En het bedrag dat u elk jaar spaart mag u aftrekken bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. Hieraan zijn wel regels van de Belastingdienst verbonden. Uw spaartegoed laat u na uw pensionering via een lijfrente in termijnen uitkeren. Bijvoorbeeld elke maand. En die lijfrente-uitkeringen zijn fiscaal belast. Kenmerken van Extra Pensioen Sparen U spaart belastingvriendelijk voor extra pensioen. U bepaalt zelf hoeveel en wanneer u spaart. U mag ook extra stortingen doen of ervoor kiezen een tijdje te stoppen met sparen. Over uw inleg ontvangt u rente. Het spaartegoed dat u opbouwt hangt dus niet af van het resultaat van beleggingen. Bij Extra Pensioen Sparen kunt u kiezen voor een variabele rente. Bij een variabele rente weet u nooit zeker wat uw eindbedrag zal zijn. Een variabele rente kan namelijk altijd veranderen. Het eindbedrag is dus afhankelijk van de hoogte van de rente tijdens de looptijd. Bekijk de actuele rente. U kunt een deel van uw spaarbedrag ook vastzetten tegen een aantrekkelijke vaste rente. Dit heet een deposito. De minimale inleg op een deposito is 1.000,-. U kunt zelf een looptijd kiezen, tussen 1 en 25 jaar. Gedurende de looptijd van Extra Pensioen Sparen kunt u meerdere deposito s openen. Bekijk de actuele rentes. U betaalt geen kosten over uw inleg. U spaart op een geblokkeerde spaarrekening. Dat betekent dat u niet zomaargeld van uw rekening mag opnemen. Aan het einde van de looptijd krijgt u niet ineens uw spaartegoed op uw rekening. U koopt hiervan een lijfrente. Met uitkeringen uit deze lijfrente, vult u uw pensioen aan. Centraal Beheer Achmea biedt hiervoor de producten Extra Pensioen Inkomen of Garantie Inkomen. Maar u kunt dit ook regelen bij een andere bank of verzekeraar. Overlijdt u tijdens de looptijd? Dan beschikken uw erfgenamen over uw spaartegoed. Ook zij zijn wettelijk verplicht hiervan een lijfrente te kopen. Extra Pensioen Sparen loopt maximaal tot 1 november van het 5e jaar nadat u uw AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Dit is de wettelijke einddatum. Op dat moment moet u van uw spaartegoed een lijfrente kopen. 7

8 Past Extra Pensioen Sparen bij u? Verloopt uw pensioenopbouw anders dan u verwacht? Met Extra Pensioen Sparen regelt u zelf een aanvulling op uw AOW en pensioen. U moet dan wel: 18 jaar of ouder zijn maar niet ouder dan uw AOW-gerechtigde leeftijd plus 5 jaar en u moet een aantoonbare jaarruimte of reserveringsruimte hebben. Veel zaken zijn van invloed op uw pensioenopbouw. Is een van de onderstaande situaties op u van toepassing? Dan past Extra Pensioen Sparen misschien bij u. U heeft bij verschillende werkgevers met verschillende pensioenregelingen gewerkt. U bouwt geen pensioen op bij uw werkgever of omdat u ZZP er bent. Of u heeft geen pensioen opgebouwd bij vroegere werkgever(s). U bent tijdelijk werkloos (geweest). U bent gescheiden. Daardoor moet u straks een deel van uw opgebouwde pensioen afstaan aan uw ex-echtgenoot/echtgenote. U heeft een sabbatical gehad. U heeft in het buitenland gewoond. U bent langdurig ziek geweest. U ontvangt incidentele beloningen. Bijvoorbeeld overuren, een bonus of een 13e maand. Hierover bouwt u geen pensioen op. U heeft een leaseauto of een auto van de zaak. Dit is een onderdeel van uw inkomen waar u geen pensioen over opbouwt. Maar wel belasting over betaalt. In uw pensioenregeling wordt geen rekening gehouden met het AOW-gat. Uw huidige pensioen geeft geen recht op 70% van uw laatstverdiende loon maar over het gemiddelde loon dat u in alle jaren verdient (middelloon). U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op. Dit komt doordat uw werkgever een maximum aan uw salaris stelt waarover pensioen mag worden opgebouwd. Extra Pensioen Sparen is ook interessant voor u wanneer u: met vrijkomend lijfrentekapitaal verder wilt sparen. nu een lijfrenteverzekering, lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht bij een andere bank of verzekeraar heeft en wilt overstappen naar Extra Pensioen Sparen. als zelfstandig ondernemer een stakingswinst of een fiscale oudedagsreserve (FOR) heeft. U kunt de belastingheffing hierover uitstellen. In de toekomst moet u van het opgebouwde kapitaal wel een lijfrente kopen. Extra Pensioen Sparen past niet bij u als u: jonger bent dan 18 jaar. U mag dan nog geen product aanvragen. ouder bent dan de AOW-gerechtigde leeftijd plus 5 jaar. geen Nederlands ingezetene bent. U moet minimaal 4 maanden ingeschreven staan in een Nederlandse gemeente. geen jaarruimte of reserveringsruimte heeft of vrijkomend kapitaal om in te brengen. regelmatig geld wilt opnemen van uw rekening. uw pensioenverzekering wilt inbrengen. een Gouden Handdruk of ontslagvergoeding wilt inbrengen. u gebruik wilt maken van de uitkeringsmogelijkheden die gelden voor verzekeringen die vallen onder een oud regime. Deze verzekeringen zijn afgesloten vóór Of vóór oktober 1990 wanneer u premie heeft betaald.hierbij kunt u kiezen voor een kortere looptijd. Of u kunt de uitkeringen schenken. 8

9 05 Lijfrente uitkeren met Extra Pensioen Inkomen of Garantie Inkomen

10 U heeft een kapitaal opgebouwd. Het geld komt vrij. En u wilt het laten uitkeren. Dan moet u het kapitaal onderbrengen in een nieuw product: een uitkerende lijfrente. U koopt een nieuw product waaruit u een reeks periodieke uitkeringen ontvangt. De uitkeringen zijn mogelijk per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar. De uitkeringsmogelijkheden zijn afhankelijk van uw leeftijd en de belastingregels. U kunt kiezen voor een tijdelijke of een levenslange uitkering. Centraal Beheer biedt 2 uitkeringsproducten het bancaire product Extra Pensioen Inkomen. het verzekeringsproduct Garantie Inkomen. Kenmerken van Extra Pensioen Inkomen en Garantie Inkomen Wat voor soort product is het? Wat is de looptijd voor een (tijdelijke) oudedagslijfrente? Bankproduct Extra Pensioen Inkomen Uitkeringsproduct. Lijfrentespaarrekening. Dit is een geblokkeerde spaarrekening. Heeft u de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt? De minimale looptijd van uw uitkeringen is dan 20 jaar. De looptijd verhogen wij met het aantal jaar dat u op dat moment jonger bent dan de AOW-gerechtigde leeftijd. Heeft u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt? Dan loopt uw uitkering minimaal 5 jaar. Kiest u voor een looptijd tussen de 5 en 20 jaar? Dan mag de uitkering niet meer dan ,- per jaar zijn (maximum 2017). Bij een looptijd van meer dan 20 jaar geldt dit maximum niet. Verzekeringsproduct Garantie Inkomen Uitkeringsproduct. Lijfrenteverzekering. Dit is een levensverzekering waarbij de uitkering afhankelijk is van het leven van de verzekerde(n). Bij een lijfrenteverzekering kunt u kiezen voor een levenslange uitkering of een tijdelijke uitkering. De tijdelijke uitkering mag pas ingaan in het jaar waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. De uitkering moet een looptijd hebben van minimaal 5 jaar. En de uitkering is maximaal ,- per jaar (maximum 2017). Een levenslange uitkering is niet mogelijk. 10

11 Wat gebeurt er bij overlijden? Is de uitkering altijd een vast bedrag? Wat is mijn garantie bij faillissement van de aanbieder van het lijfrenteproduct? Bankproduct Extra Pensioen Inkomen Bij uw overlijden gaat de uitkering naar uw erfgenamen. Dat is de regel van de Belastingdienst. Wij stoppen tijdelijk de uitkering totdat duidelijk is wie uw wettelijke erfgenamen zijn. De erfgenamen moeten ten minste 4 maanden in Nederland wonen en ingeschreven staan in een Nederlandse gemeente. Ja, de bruto uitkering uit Extra Pensioen Inkomen blijft de gehele looptijd gelijk. Een indexatie (jaarlijkse stijging van de uitkering) is niet mogelijk. Uw Extra Pensioen Inkomen wordt aangeboden door Achmea Bank N.V. en valt onder het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank (DNB). Het depositogarantiestelsel garandeert een bedrag van ,- per rekeninghouder per instelling. Ongeacht het aantal rekeningen. Dit bedrag geldt voor het totale spaargeld dat u heeft bij Centraal Beheer, Avéro en FBTO. Verzekeringsproduct Garantie Inkomen U heeft bij het afsluiten 3 keuzes: 1. U sluit de verzekering op uw leven. Dit noemen we een lijfrente op 1 leven. De uitkeringen stoppen als u overlijdt. 2. U sluit de verzekering op uw leven en op het leven van een 2e verzekerde. Dit noemen we een lijfrente op 2 levens. Overlijdt u of de 2e verzekerde? Dan maken we de uitkering over naar de langstlevende. 3. Wilt u dat deel van de lijfrente dat nog niet is uitgekeerd op het moment van overlijden nalaten aan uw nabestaanden? Dan kunt u hiervoor een speciale overlijdensrisicoverzekering sluiten. Uw nabestaanden ontvangen dat deel als eenmalige uitkering. Ja, de bruto uitkering uit het Garantie Inkomen is vast. U kunt als u dit wilt een jaarlijkse stijging van de uitkering meeverzekeren. Dit kan tot 3% stijging per jaar. We noemen dit indexering. Als u indexatie meeverzekert is de jaaruitkering bij aanvang lager, maar stijgt jaarlijks met het afgesproken percentage. Bij faillissement van Achmea Pensioenen Levensverzekeringen N.V. geldt geen garantiestelsel. Voordat een verzekeraar failliet dreigt te gaan, probeert De Nederlandsche Bank (DNB) de verzekeringsverplichtingen over te dragen aan een financieel gezonde verzekeringsmaatschappij. De kans is erg klein dat een verzekeraar failliet gaat. De eisen die DNB aan verzekeraars stelt om op lange termijn aan de verplichtingen te voldoen, zijn hoger dan voor een bank. 11

12 Kan ik een Gouden Handdruk/ ontslagvergoeding omzetten in een uitkering? Bankproduct Extra Pensioen Inkomen Dat is niet mogelijk. Verzekeringsproduct Garantie Inkomen Dat is mogelijk. Heeft u voor 2013 een Gouden Handdruk ontvangen? Dan kunnen wij uw bestaande Gouden Handdrukverzekering of rekening omzetten in een perio dieke uitkering. Kan ik uitkeringen belastingvriendelijk schenken? Kan ik een overbruggingslijfrente afsluiten? Dat is niet mogelijk. Dat is niet mogelijk. Heeft u in 2013 of 2014 een Gouden Handdruk ontvangen? En bent u dit vóór 1 januari 2014 met uw ex-werkgever overeengekomen? Dan kunnen wij de Gouden Handdruk alleen omzetten in een periodieke uitkering als uw verzekering of rekening is afgesloten vóór 1 juli Dat kan als de lijfrenteverzekering is afgesloten vóór Dat is mogelijk. U mag daarvoor alleen de waarde van uw lijfrente op 31 december 2005 gebruiken. Heeft u geen premies meer betaald na 31 december 2005? Dan kunt u de volledige, vrijkomende waarde gebruiken voor een overbruggingslijfrente. Twijfelt u of de waarde van uw lijfrente kunt gebruiken voor een overbruggingslijfrente? Lees dan de belastingregels die gelden voor uw vrijgekomen kapitaal. Of neem contact op met de aanbieder waar u uw lijfrente heeft afgesloten. 12

13 Past Extra Pensioen Inkomen bij u? Extra Pensioen Inkomen is een geblokkeerde spaarrekening. U laat het vrijkomendekapitaal op de rekening zetten. U krijgt van ons een vaste rente over het vrijkomende kapitaal. Hier vindt u de actuele rente. We spreken met u af wanneer u een uitkering van het geld ontvangt. U kiest ook hoe lang u de uitkering wilt ontvangen. Vanaf de geblokkeerde spaarrekening maken we de uitkering aan u over. En als de spaarrekening leeg is, stoppen de uitkeringen. De uitkering die u ontvangt, is een netto uitkering. Dit betekent dat wij voor u de loonbelasting en premies inhouden. Extra Pensioen Inkomen past bij u als uw lijfrenteverzekering of lijfrenterekening bij Centraal Beheer of een andere bank of verzekeraar afloopt. Het opgebouwde kapitaal komt dan vrij en u wilt dit laten uitkeren. u eigen geld wilt inleggen. U moet dan wel een jaarruimte of reserveringsruimte hebben. u uw fiscale oudedagsreserve (FOR) wilt omzetten in een uitkering. u de stakingswinst van uw onderneming wilt omzetten in een uitkering. u uw uitkeringen wilt ontvangen vanaf een geblokkeerde spaarrekening. Hierover ontvangt u rente. u wilt dat bij uw overlijden de uitkeringen naar uw erfgenamen gaan. u inzicht wilt hebben in uw spaarrekening. u wilt dat uw opgebouwde tegoed valt onder het depositogarantiestelsel. Extra Pensioen Inkomen past niet bij u als u uw vrijgekomen kapitaal in 1 keer wilt laten uitkeren. het vrijgekomen kapitaal nu nog niet wilt omzetten in een lijfrente-uitkering maar dit wilt uitstellen. tussentijds extra geld wilt opnemen. de rekening vóór de einddatum wilt kunnen beëindigen. kapitaal uit een pensioenverzekering wilt laten uitkeren. levenslange uitkeringen wilt aankopen. een overbruggingslijfrente wilt aankopen. kapitaal uit een Gouden Handdruk of ontslagvergoeding wilt laten uitkeren. gebruik wilt maken van de flexibele uitkeringsmogelijkheden die gelden voor verzekeringen die vallen onder een oud regime. Dit zijn verzekeringen die zijn afgesloten vóór Of vóór 1990 wanneer u premie heeft betaald. Hierbij kunt u kiezen voor een kortere looptijd. Of u kunt de uitkeringen schenken aan iemand anders. 13

14 Past Garantie Inkomen bij u? Garantie Inkomen is een verzekering. U laat het vrijkomende kapitaal onderbrengen in een verzekering. Binnen de fiscale grenzen kiest u hoe lang u een uitkering wilt ontvangen. Garantie Inkomen past bij u als uw lijfrenteverzekering of lijfrenterekening bij Centraal Beheer of een andere verzekeraar afloopt. Het opgebouwde kapitaal komt dan vrij. u uw fiscale oudedagsreserve (FOR) wilt omzetten in een uitkering. u de stakingswinst van uw onderneming wilt omzetten in een uitkering. u uw Gouden Handdruk of ontslagvergoeding wilt omzetten in een uitkering. Deze moet u dan wel vóór 1 januari 2014 hebben ontvangen. u eigen geld wilt inleggen. U moet dan wel een jaarruimte of reserveringsruimte hebben. u een levenslange uitkering wilt ontvangen. u een overbruggingslijfrente wilt afsluiten. u de uitkering jaarlijks wilt laten stijgen (indexatie). U krijgt dan wel lagere uitkeringen dan wanneer de uitkeringen gelijk blijven. u gebruik wilt maken van de uitkeringsmogelijkheden die gelden voor verzekeringen die vallen onder een oud regime. Deze verzekeringen zijn afgesloten vóór Of vóór 1990 wanneer u premie heeft betaald. Hierbij kunt u kiezen voor een kortere looptijd. Of u kunt de uitkeringen schenken. Komt uw kapitaal vrij uit een pensioenverzekering? En wilt u dit laten uitkeren? Neemt u dan contact met ons op. Garantie Inkomen past niet bij u als u uw vrijgekomen kapitaal in 1 keer wilt laten uitkeren. het vrijgekomen kapitaal nu nog niet wilt omzetten in een lijfrente-uitkering maar dit wilt uitstellen. tussentijds extra geld wilt opnemen of op een andere manier over uw geld wilt beschikken. de verzekering vóór de einddatum van de lijfrente uitkeringen zou willen beëindigen. 14

15 06 Goed om te weten Wat doen wij en wie zijn wij? Wij bieden verzekeringen en andere financiële diensten aan. Rechtstreeks en ook via adviseurs die met ons samenwerken. Zo bent u goed verzekerd op de manier die bij u past. Centraal Beheer is een handelsnaam van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., K.v.K. nr , statutair gevestigd te Apeldoorn en Achmea Bank N.V., K.v.K.nr , statutair gevestigd te Den Haag. Achmea Bank heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer Het bezoekadres van Centraal Beheer is: Laan van Malkenschoten NP Apeldoorn centraalbeheer.nl Uw privacy - waarom vragen wij om uw gegevens? We vragen uw persoonsgegevens en andere gegevens als u bij ons een verzekering of financiële dienst aanvraagt. We gebruiken uw gegevens binnen de Achmea Groep om overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren. Ook geven we u informatie over producten en diensten die belangrijk voor u kunnen zijn. Waarvoor gebruiken we uw gegevens nog meer? We gebruiken uw gegevens daarnaast: om ons bestand van relaties te beheren; om fraude te voorkomen en te bestrijden; om statistisch onderzoek te doen; om te voldoen aan de wet. Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die hiervoor gelden, zoals de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Krijgt u liever geen informatie over onze producten en diensten? Of wilt u niet dat wij uw adres gebruiken? Stuur dan een brief naar: Centraal Beheer Postbus HZ Apeldoorn Of vul het webformulier op onze site in: centraalbeheer.nl/webformulier Over de Stichting CIS Wij kunnen uw gegevens opvragen of laten opnemen in de bestanden van de Stichting CIS in Den Haag. Dit is het centrale informatiesysteem van de verzekerings maatschappijen die in Nederland werken. Bijvoorbeeld als u belangrijke informatie niet heeft doorgegeven en wij de verzekering stoppen. Hierdoor willen we risico s beheersen en fraude voorkomen. 15

16 Kijk voor meer informatie op stichtingcis.nl Hier leest u ook hoe de stichting met uw gegevens omgaat. Bent u het niet met ons eens? Of heeft u een klacht? Dan horen wij dit graag. We willen u namelijk zo goed mogelijk helpen. Heeft u een klacht? Neem contact op met de afdeling waar u niet tevreden over bent. Stuur ons een . Dat kan op centraalbeheer.nl (klacht doorgeven) Stuur ons een brief. Ons adres is: Centraal Beheer t.a.v. Klachtenbureau Postbus HZ Apeldoorn Staan er fouten in deze brochure? Wij hebben de informatie in deze brochure met veel zorg opgesteld. Ons doel is dat alle informatie klopt en volledig is. Maar natuurlijk kan er altijd ergens een fout staan. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van die fout. Staat er iets anders in de polisvoorwaarden? Alles over de pensioenregeling staat in het pensioenreglement en in de uitvoeringsovereenkomst. Staat daar wat anders dan hier in deze brochure? Dan geldt het pensioenreglement en de uitkeringsovereenkomst. Bent u niet tevreden over onze oplossing? Bent u niet tevreden over de manier waarop wij uw klacht oplossen? Dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD helpt alleen particulieren. U kunt niet bij het KiFiD terecht als u een klacht heeft namens een bedrijf. KiFiD Postbus AG Den Haag telefoonnummer: (070) KiFiD.nl Voor deze financiële dienst geldt het Nederlands recht. 16

17 Contact met Apeldoorn? Stuur een Chat met ons Dat kan eenvoudig via onze app. Stuur een brief Centraal Beheer, Postbus 9150, 7300 HZ Apeldoorn Bel Even Apeldoorn (055) Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot uur en op zaterdag van 9.00 tot uur. Wij helpen u graag verder. centraalbeheer.nl/lijfrente

Even over uw inkomen voor nu of later.

Even over uw inkomen voor nu of later. Even over uw inkomen voor nu of later. Inhoud. Genieten van het leven. Ook na uw pensioen. 3 Uw pensioenopbouw. 4 Lijfrente. 5 Lijfrente opbouwen met Extra Pensioen Sparen. 6 Lijfrente uitkeren met Extra

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij. Pensioen

Uw lijfrente komt vrij. Pensioen Uw lijfrente komt vrij Pensioen Inhoud 1. Wat is lijfrente? 3 2. Uw lijfrente komt vrij 4 3. Meer informatie over het uitkeren van uw lijfrente 5 4. Meer informatie over het verlengen van uw lijfrente

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij Uw lijfrente komt vrij Inhoud 1. Wat is lijfrente? 3 2. 4 3. Meer informatie over het uitkeren van uw lijfrente 5 4. Meer informatie over het verlengen van uw lijfrente 8 5. Vrijkomende lijfrente in bijzondere

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij Uw lijfrente komt vrij Inhoud 1. Wat is lijfrente? 3 2. 4 3. Meer informatie over het uitkeren van uw lijfrente 5 4. Meer informatie over het verlengen van uw lijfrente 8 5. Vrijkomende lijfrente in bijzondere

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie

Met dit formulier vraagt u een offerte aan voor Garantie Inkomen (uitkering via lijfrente of pensioen).

Met dit formulier vraagt u een offerte aan voor Garantie Inkomen (uitkering via lijfrente of pensioen). Garantie Inkomen Aanvraagformulier Met dit formulier vraagt u een offerte aan voor Garantie Inkomen (uitkering via lijfrente of pensioen). Let op: we kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen als

Nadere informatie

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Inhoud Een goede werkgever denkt mee. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt de Algemene nabestaandenwet (Anw). 5 Bijverzekeren

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime Ken je lijfrente Lijfrente nieuw regime Lijfrente nieuw regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN?

DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN? n Laten uitkeren via een DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN? n Laten uitkeren via een UW LIJFRENTE KOMT VRIJ Uw lijfrentekapitaal komt binnenkort vrij. Weet u al wat u met het geld

Nadere informatie

Een nieuwe werkgever. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Een nieuwe werkgever. Wat betekent dit voor uw pensioen? Een nieuwe werkgever. Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud Gefeliciteerd! 3 Wanneer is waardeoverdracht gunstig voor u? 4 Hoe werkt waardeoverdracht? 6 Goed om even te weten. 7 2 Gefeliciteerd! U

Nadere informatie

Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen

Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen Uw Flexibel Directie Pensioen in de praktijk. Praktische informatie bij uw pensioen Inhoud Welkom! 3 Contact met Apeldoorn. 4 Veranderingen in uw persoonlijke situatie. 6 Beleggingen en uw Flexibel Directie

Nadere informatie

Werkgevers Uitstapverzekering. U voldoet aan uw verplichtingen als eigenrisicodrager

Werkgevers Uitstapverzekering. U voldoet aan uw verplichtingen als eigenrisicodrager Werkgevers Uitstapverzekering. U voldoet aan uw verplichtingen als eigenrisicodrager Inhoud Even uw voordelen op een rij! 4 Als u al eigenrisicodrager bent of wilt worden. 5 U kunt rekenen op hulp en advies

Nadere informatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie Extra Pensioen Uitkering Productinformatie 1/12 Extra Pensioen Uitkering, een bankspaarproduct Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie over de Extra Pensioen Uitkering bedoeld? 2. Algemene informatie

Nadere informatie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie

Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea

Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea Het Online Werknemer Pensioen. Gewoon een goed pensioen van Centraal Beheer Achmea Inhoud Gewoon een goed pensioen. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Open en duidelijk over kosten. 5 Rendement op het pensioenkapitaal.

Nadere informatie

Vrijkomende lijfrente

Vrijkomende lijfrente Vrijkomende lijfrente Wat doet u met uw vrijkomende lijfrentekapitaal? Mei 2016 2 Inleiding Inleiding Binnenkort bereikt uw lijfrenteverzekering de einddatum. Dit betekent dat een lijfrentekapitaal beschikbaar

Nadere informatie

Aanvullend PensioenSparen. Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen

Aanvullend PensioenSparen. Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen Aanvullend PensioenSparen Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen Aanvullend PensioenSparen op een bankspaarrekening Uw pensioen is iets voor later. Al lijkt het soms ver weg, toch is het goed nu

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij midden in het leven Uw lijfrente komt vrij De mogelijkheden Inhoud 5 6 7 8 9 11 16 17 Uw lijfrente komt vrij Uitstellen, verzamelen en kiezen Met pensioen Lijfrenten, welke uitkeringen zijn mogelijk?

Nadere informatie

VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw lijfrente komt tot uitkering VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw lijfrenteverzekering of lijfrenterekening komt binnenkort tot uitkering. Een mooi en belangrijk moment. Jaren geleden heeft

Nadere informatie

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering U gaat binnenkort met pensioen of u overweegt eerder te stoppen met werken. Eindelijk tijd om

Nadere informatie

U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea 1 Inhoud Als u er zelf niet uitkomt 3 Daarom kiest u voor onze Rechtsbijstandverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime Ken je lijfrente Lijfrente oud regime Lijfrente oud regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over uw vrijkomende lijfrenteverzekering

Alles wat u moet weten over uw vrijkomende lijfrenteverzekering AEGON Lijfrente Stappenplan Alles wat u moet weten over uw vrijkomende lijfrenteverzekering Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een doel. Dat houdt nooit op, het hoort

Nadere informatie

Het DGA Pensioen. Het pensioen dat bij u past

Het DGA Pensioen. Het pensioen dat bij u past Het DGA Pensioen. Het pensioen dat bij u past Inhoud Uw pensioen voor een zekere toekomst. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Uw pensioen opbouwen: uitbesteden of in eigen beheer? 5 Zo bouwt u pensioen

Nadere informatie

Uw lijfrente komt tot uitkering. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Uw lijfrente komt tot uitkering. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw lijfrente komt tot uitkering verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw lijfrenteverzekering of lijfrenterekening komt binnenkort tot uitkering. Een mooi en belangrijk moment. Jaren geleden heeft

Nadere informatie

Extra Pensioen Sparen. Algemene informatie na overlijden

Extra Pensioen Sparen. Algemene informatie na overlijden Extra Pensioen Sparen. Algemene informatie na overlijden Inhoud 1. Wat gebeurt er met Extra Pensioen Sparen, als de rekeninghouder 3 is overleden? 2. Wat is Extra Pensioen Sparen? 4 3. De verdeling van

Nadere informatie

Lijfrente spaarrekening. een bankspaarproduct.

Lijfrente spaarrekening. een bankspaarproduct. Lijfrente spaarrekening een bankspaarproduct. 1. Kiezen voor de Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Wat is een lijfrentespaarrekening? Een lijfrentespaarrekening is een bankrekening waarop u geld opzij

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

De Ongevallenverzekering van Centraal Beheer. Een financiële tegemoetkoming na een ongeval

De Ongevallenverzekering van Centraal Beheer. Een financiële tegemoetkoming na een ongeval De Ongevallenverzekering van Centraal Beheer. Een financiële tegemoetkoming na een ongeval Inhoud Een inkomen als er iets gebeurt. 3 Even uw voordelen op een rij! 5 Goed om even te weten. 6 2 Een inkomen

Nadere informatie

Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven

Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven Keuzemogelijkheden en belastingregels Klik op de vraag om het antwoord te lezen. inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Leeswijzer 3 1. Regime pre-brede Herwaardering

Nadere informatie

Aanvullend PensioenSparen. Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen

Aanvullend PensioenSparen. Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen Aanvullend PensioenSparen Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen Aanvullend PensioenSparen op een bankspaarrekening Uw pensioen is iets voor later. Al lijkt het soms ver weg, toch is het goed nu

Nadere informatie

Even over korting voor uw medewerkers. Regel het nu eenvoudig

Even over korting voor uw medewerkers. Regel het nu eenvoudig Even over korting voor uw medewerkers. Regel het nu eenvoudig Inhoud. Personeelsvoorzieningen. 3 Veel gestelde vragen. 5 Goed om even te weten. 6 2 Personeelsvoorzieningen. Een eenvoudige manier om uw

Nadere informatie

Aanvullend PensioenSparen. Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen

Aanvullend PensioenSparen. Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen Aanvullend PensioenSparen Banksparen voor een aanvulling op uw pensioen 2 Aanvullend PensioenSparen op een bankspaarrekening Uw pensioen is iets voor later. Al lijkt het soms ver weg, toch is het goed

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidverzekering

Arbeidsongeschiktheidverzekering Arbeidsongeschiktheidverzekering Aanmeldingsformulier Het UWV heeft u voor tenminste 35% arbeidsongeschikt verklaard. Daarom ontvangt u een wettelijke WIA-uitkering. Uw werkgever heeft voor u een aanvullende

Nadere informatie

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime

DE LIJFRENTEWIJZER. INHOUD Klik op het onderwerp voor meer informatie. UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het nieuw regime volgens het oud regime DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT ZIJN UW MOGELIJKHEDEN? volgens het oud regime UW LIJFRENTE KOMT VRIJ Uw lijfrente komt binnenkort vrij. Het is waarschijnlijk een tijd

Nadere informatie

Lijfrentesparen. Vraag & Antwoord over de omzetting van Lijfrentesparen naar Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer. Inhoud

Lijfrentesparen. Vraag & Antwoord over de omzetting van Lijfrentesparen naar Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer. Inhoud Lijfrentesparen Vraag & Antwoord over de omzetting van Lijfrentesparen naar Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer. Inhoud Algemeen Overstappen Rente en boete Rekeningafschriften en jaaropgaven Inleggen

Nadere informatie

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering U gaat binnenkort met pensioen of u overweegt eerder te stoppen met werken. Eindelijk tijd om

Nadere informatie

Vrijkomende lijfrente Wat doet u met uw vrijkomende lijfrentekapitaal?

Vrijkomende lijfrente Wat doet u met uw vrijkomende lijfrentekapitaal? Vrijkomende lijfrente Wat doet u met uw vrijkomende lijfrente? Inhoudsopgave 1 vrijkomende lijfrente 2 1.1 Wat moet u doen als uw lijfrente vrij komt? 2 1.2 laten uitkeren of laten doorgroeien? 2 1.3 Moet

Nadere informatie

Ziektewetmanagement. Wij helpen u met de taken die u als eigenrisicodrager voor de Ziektewet heeft

Ziektewetmanagement. Wij helpen u met de taken die u als eigenrisicodrager voor de Ziektewet heeft Ziektewetmanagement Wij helpen u met de taken die u als eigenrisicodrager voor de Ziektewet heeft Inhoud U wordt eigenrisicodragervoor de Ziektewet 3 Wij bieden hulp bij Ziektewetmanagement 4 Ziektewetmanagement

Nadere informatie

De MoneyWise Lijfrentewijzer. Uw lijfrente komt vrij, wat zijn uw mogelijkheden?

De MoneyWise Lijfrentewijzer. Uw lijfrente komt vrij, wat zijn uw mogelijkheden? De MoneyWise Lijfrentewijzer Uw lijfrente komt vrij, wat zijn uw mogelijkheden? Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Uw lijfrente komt vrij... 3 Uw mogelijkheden... 4 Meer mogelijkheden met Oud Regime... 4

Nadere informatie

Banksparen? Wij zijn uw bank.

Banksparen? Wij zijn uw bank. Banksparen? Wij zijn uw bank. U wilt voldoende extra inkomen als u met pensioen gaat. Wij hebben hiervoor de producten! Op enig moment gaat u met pensioen. Een leven met veel vrije tijd gaat dan beginnen.

Nadere informatie

RenteVast Rekening. Startpagina. Productvoorwaarden. Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan

RenteVast Rekening. Startpagina. Productvoorwaarden. Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan RenteVast Rekening Productvoorwaarden Startpagina Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons 1 27349 17.10 Inhoud Klik op de vraag om het antwoord

Nadere informatie

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Werkgevers Uitstapverzekering Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Wat leest u in deze brochure? 01 Werkgevers Uitstapverzekering 3 02 U

Nadere informatie

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen

Aanvullende PensioenUitkering. Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering Banksparen voor een uitkering naast uw pensioen Aanvullende PensioenUitkering U gaat binnenkort met pensioen of u overweegt eerder te stoppen met werken. Eindelijk tijd om

Nadere informatie

Algemene informatie oudedagvoorzieningen

Algemene informatie oudedagvoorzieningen Algemene informatie oudedagvoorzieningen Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: De productvormen... 2 Direct ingaande bancaire lijfrente... 2 Direct ingaande verzekerde lijfrente...

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Versie 1-01-07-2014 Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld dat je met deze

Nadere informatie

Lijfrente spaarrekening. een bankspaarproduct.

Lijfrente spaarrekening. een bankspaarproduct. Lijfrente spaarrekening een bankspaarproduct. 1. Kiezen voor de Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Wat is een lijfrentespaarrekening? Een lijfrentespaarrekening is een bankrekening waarop je geld opzij

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen

Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen 8.4252.00 (19-01-2017) Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrente Sparen. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Vrijkomende lijfrente. Wat doet u met uw vrijkomende

Vrijkomende lijfrente. Wat doet u met uw vrijkomende Vrijkomende lijfrente Wat doet u met uw vrijkomende Vrijkomende lijfrentekapitaal? lijfrente Inhoud Inleiding 1 Uw vrijkomende lijfrentekapitaal 1.1 Wat moet u doen als uw lijfrentekapitaal vrij komt?

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX]

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Een gegarandeerd inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Inhoud Een goede basis bij

Nadere informatie

Lijfrentesparen. Vraag & Antwoord over de omzetting van Lijfrentesparen naar Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer. Inhoud

Lijfrentesparen. Vraag & Antwoord over de omzetting van Lijfrentesparen naar Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer. Inhoud Lijfrentesparen Vraag & Antwoord over de omzetting van Lijfrentesparen naar Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer. Inhoud Algemeen Overstappen Rente en boete Rekeningafschriften en jaaropgaven Inleggen

Nadere informatie

Het Flexibel Renteniers Plan. Een pensioen dat past bij uw medewerkers

Het Flexibel Renteniers Plan. Een pensioen dat past bij uw medewerkers Het Flexibel Renteniers Plan. Een pensioen dat past bij uw medewerkers Inhoud Voor elke pensioenwens een oplossing 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Even de voordelen voor uw medewerker op een rij! 6 U

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening. In dit document leest u welke afspraken er gelden

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen van RegioBank. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Ook leest

Nadere informatie

Extra Pensioen Sparen.

Extra Pensioen Sparen. Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die hiervoor gelden, zoals de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Centraal Beheer Postbus 54, 7300 AB Apeldoorn Extra Pensioen Sparen.

Nadere informatie

Oudedagsvoorzieningen

Oudedagsvoorzieningen Algemene informatie Oudedagsvoorzieningen VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De productvormen Direct ingaande bancaire lijfrente Bij de direct ingaande bancaire lijfrente ontvangt de rekeninghouder

Nadere informatie

Lijfrente spaarrekening

Lijfrente spaarrekening Productinformatie Lijfrente Spaarrekening, een bankspaarproduct Inhoud 1. Kiezen voor de Lijfrente spaar rekening van a.s.r. 3 2. ASR Bank N.V. biedt (bank-)spaar producten aan. 4 3. Zo werkt de Lijfrente

Nadere informatie

Extra Pensioen Inkomen. Algemene informatie na overlijden

Extra Pensioen Inkomen. Algemene informatie na overlijden Extra Pensioen Inkomen. Algemene informatie na overlijden Inhoud 1. Wat gebeurt er met Extra Pensioen Inkomen, als de rekeninghouder 3 is overleden? 2. Wat is Extra Pensioen Inkomen? 4 3. De verdeling

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrentespaarrekening. Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrentespaarrekening. Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrentespaarrekening Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen. Extra sparen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies voor zekerheid met de Allianz Lijfrentespaarrekening

Nadere informatie

Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers. De rust van een gegarandeerd pensioen

Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers. De rust van een gegarandeerd pensioen Uitkomstzeker Pensioen voor werknemers De rust van een gegarandeerd pensioen Uitkomstzeker Pensioen, een rustig idee Pensioen, dat komt later wel. Daar hoeft u zich nu niet druk over te maken. Omdat u

Nadere informatie

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening De AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening is een geblokkeerde spaarrekening. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

Extra Pensioen Sparen

Extra Pensioen Sparen Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Startpagina Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Even over de Bestuurders AOV. Beperking van financiële risico s

Even over de Bestuurders AOV. Beperking van financiële risico s Even over de Bestuurders AOV. Beperking van financiële risico s Inhoud Bestuurders AOV. 3 Goed om even te weten. 8 De Bestuurders AOV is een gerichte en collectieve verzekeringsoplossing van VNG Verzekeringen

Nadere informatie

Verzuim WGA Compleet. Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk

Verzuim WGA Compleet. Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Verzuim WGA Compleet Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Inhoud U heeft de regie met Verzuim WGA Compleet 3 Verzuim WGA Compleet op een rij! 7 Goed om te

Nadere informatie

DE MONEYWISE LIJFRENTEWIJZER

DE MONEYWISE LIJFRENTEWIJZER DE MONEYWISE LIJFRENTEWIJZER Uw lijfrente komt vrij, wat zijn uw mogelijkheden? UW ONLINE GIDS IN FINANCIËN INHOUDSOPGAVE 1. uw lijfrente komt vrij 3 2. uw mogelijkheden 4 de belangrijkste verschillen

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Voorwaarden SNS Lijfrentenieren 8.4250.00 (19-01-2017) Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrentenieren. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

RenteVast Rekening. Startpagina. Productvoorwaarden. Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan

RenteVast Rekening. Startpagina. Productvoorwaarden. Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan RenteVast Rekening Productvoorwaarden Startpagina Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons 1 27350 17.10 Inhoud Klik op de vraag om het antwoord

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening. In dit document leest u welke afspraken er gelden

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

U verzekert risico s van uw vrijwilligers in 1 keer

U verzekert risico s van uw vrijwilligers in 1 keer U verzekert risico s van uw vrijwilligers in 1 keer Met de VNG Vrijwilligersverzekering Wat leest u in deze brochure? 01 Vrijwilligers zijn onmisbaar 3 02 Uw voordelen op een rij! 4 03 Hiervoor bent u

Nadere informatie

Even over de Zakelijke Rechtsbijstandverzekering. U doet graag zaken zonder zorgen

Even over de Zakelijke Rechtsbijstandverzekering. U doet graag zaken zonder zorgen Even over de Zakelijke Rechtsbijstandverzekering. U doet graag zaken zonder zorgen Inhoud U doet graag zaken zonder zorgen. 4 Daarom kiest u voor de Zakelijke Rechtsbijstandverzekering. 4 Een uitgebreide

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt En dan? Informatie voor de ondernemer

Arbeidsongeschikt En dan? Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt En dan? Informatie voor de ondernemer Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid U vraagt een uitkering aan U krijgt een uitkering Vragen? Bel ons gerust Goed om even te weten Een

Nadere informatie

Vergoeding voor ons renteverlies. Informatiebrochure over uw hypotheek

Vergoeding voor ons renteverlies. Informatiebrochure over uw hypotheek Vergoeding voor ons renteverlies Informatiebrochure over uw hypotheek Wat leest u in deze brochure? 01 Inleiding 3 02 Overstap op een lagere rente 4 03 De berekening van de vergoeding 5 04 Betaling van

Nadere informatie

Inkomen op Peil - informatie voor werknemers. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers

Inkomen op Peil - informatie voor werknemers. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers Inkomen op Peil - informatie voor werknemers De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Inkomen op Peil voor werknemers De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Het kan gebeuren

Nadere informatie

De MoneyWise Lijfrentewijzer. Uw lijfrente komt vrij, wat zijn uw mogelijkheden?

De MoneyWise Lijfrentewijzer. Uw lijfrente komt vrij, wat zijn uw mogelijkheden? De MoneyWise Lijfrentewijzer Uw lijfrente komt vrij, wat zijn uw mogelijkheden? Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Uw lijfrente komt vrij... 3 Uw mogelijkheden... 4 Meer mogelijkheden met Oud Regime... 4

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Extra Pensioen Sparen Inhoud Extra Pensioen Sparen in het kort...4 Hoe werkt Extra Pensioen Sparen?...4 De rekeninghouder...5 Inleg...5 Soorten rente...6 Spaartegoed opnemen...7

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening van BLG Wonen. In dit document leest u

Nadere informatie

Gemaksbeleggen. Heel makkelijk zelf online beleggen

Gemaksbeleggen. Heel makkelijk zelf online beleggen Gemaksbeleggen Heel makkelijk zelf online beleggen 01 Wat is beleggen? 2 02 De 3 grootste misverstanden over beleggen 4 03 Uw voordelen op een rij 5 04 Zo werkt Gemaksbeleggen bij Centraal Beheer 6 05

Nadere informatie

Direct ingaande garantielijfrente

Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Wat is de Direct ingaande garantielijfrente? De Direct ingaande lijfrente is een lijfrenteverzekering waarmee u zorgt voor een vaste

Nadere informatie

Direct ingaande lijfrente

Direct ingaande lijfrente Direct ingaande lijfrente Direct ingaande lijfrente Wat is de Direct ingaande lijfrente? De Direct ingaande lijfrente is een lijfrenteverzekering waarmee u zorgt voor een aanvulling op uw pensioen of inkomen.

Nadere informatie

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Werkgevers Uitstapverzekering Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Inhoud Werkgevers Uitstapverzekering 3 U kunt rekenen op hulp en advies

Nadere informatie

Productwijzer ABN AMRO Pensioenaanvulling met variabele en vaste rente December 2014

Productwijzer ABN AMRO Pensioenaanvulling met variabele en vaste rente December 2014 Productwijzer ABN AMRO Pensioenaanvulling met variabele en vaste rente December 2014 Pensioenaanvulling 1. Waarvoor is de Pensioenaanvulling bedoeld? Aanvragen 2. Wilt u advies om te kijken welk pensioenproduct

Nadere informatie

Kenmerken en risico s OHRA Pensioen Spaarrekening

Kenmerken en risico s OHRA Pensioen Spaarrekening Kenmerken en risico s OHRA Pensioen Spaarrekening Wat zijn de kenmerken van de OHRA Pensioen Spaarrekening? Algemene kenmerken Met een OHRA Pensioen Spaarrekening bouwt u vermogen op met als doel om uw

Nadere informatie

Informatie voor erfgenamen

Informatie voor erfgenamen Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die Of wilt u niet dat wij uw e-mailadres gebruiken? Centraal Beheer Postbus 54, 7300 AB Apeldoorn Of vul het webformulier op onze site

Nadere informatie

Het Flexibel Bedrijfs Pensioen Marktrente. Zekerheid voor u én uw medewerkers

Het Flexibel Bedrijfs Pensioen Marktrente. Zekerheid voor u én uw medewerkers Het Flexibel Bedrijfs Pensioen Marktrente. Zekerheid voor u én uw medewerkers Inhoud De zekerheid van een pensioen. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt het flexibel Bedrijfs Pensioen Markrente.

Nadere informatie

Verenigingen van Eigenaren en Centraal Beheer Achmea. Samen staan wij als een huis

Verenigingen van Eigenaren en Centraal Beheer Achmea. Samen staan wij als een huis Verenigingen van Eigenaren en Centraal Beheer Achmea. Samen staan wij als een huis Inhoud Een goede basis voor uw VvE. 3 U bepaalt zelf wat u nodig heeft. 4 Bent u voor genoeg geld verzekerd? Wij helpen

Nadere informatie

Klaar voor uw pensioen. Kies de lijfrenteuitkering die past bij uw wensen

Klaar voor uw pensioen. Kies de lijfrenteuitkering die past bij uw wensen Klaar voor uw pensioen Kies de lijfrenteuitkering die past bij uw wensen 2 Uw toekomst met financieel perspectief Uw pensioen is in aantocht. Als u via één of meerdere lijfrentepolissen geld opzij hebt

Nadere informatie

VRIJKOMEND OUD REGIME LIJFRENTEKAPITAAL EN WAT U ER ALLEMAAL MEE KUNT DOEN

VRIJKOMEND OUD REGIME LIJFRENTEKAPITAAL EN WAT U ER ALLEMAAL MEE KUNT DOEN VRIJKOMEND OUD REGIME LIJFRENTEKAPITAAL EN WAT U ER ALLEMAAL MEE KUNT DOEN INHOUD Een woord vooraf 3 Wat als uw verzekering de einddatum nadert? 5 Welke belastingregels gelden voor mijn lijfrenteverzekering?

Nadere informatie

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Het kan gebeuren dat uw werknemer arbeidsongeschikt wordt. Als

Nadere informatie

Bijlage. ING Direct Ingaande Lijfrente

Bijlage. ING Direct Ingaande Lijfrente Bijlage ING Direct Ingaande Lijfrente Waarom deze informatie? Een financieel product zoals een levensverzekering vinden veel mensen ingewikkeld. Daarom is het goed om te weten wat een dergelijk product

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Levensloop Totaalpakket

Wijzigingsformulier Levensloop Totaalpakket Wijzigingsformulier Levensloop Totaalpakket Als u iets wilt veranderen in uw Levensloop Totaalpakket, dan vult u dit formulier in. Dat doet u bijvoorbeeld als u een andere werkgever krijgt. Of als u stopt

Nadere informatie

Zorg voor uw nabestaanden. AEGON OverlijdensRisicoverzekering

Zorg voor uw nabestaanden. AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden AEGON OverlijdensRisicoverzekering Als u overlijdt, heeft u dan alles goed geregeld voor uw nabestaanden? Uw partner en kinderen kunnen anders voor onverwachte uitgaven komen

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Het ANW-Zekerheidsplan. Zekerheid voor later

Het ANW-Zekerheidsplan. Zekerheid voor later Het ANW-Zekerheidsplan Zekerheid voor later De Anw en meer zekerheid voor de werkgever Als iemand overlijdt, kunnen de nabestaanden - partner en kinderen - een uitkering aanvragen via de Algemene nabestaandenwet

Nadere informatie

Pensioen Aanvullingsplan. Uw pensioeninkomen aanvullen

Pensioen Aanvullingsplan. Uw pensioeninkomen aanvullen Pensioen Aanvullingsplan Uw pensioeninkomen aanvullen Uw pensioeninkomen aanvullen Is uw pensioen straks voldoende om te kunnen blijven leven zoals u dat gewend bent? Of is een aanvulling nodig? Het is

Nadere informatie

Op het moment dat een oud regime polis tot uitkering komt, heeft u de keuze uit de volgende mogelijkheden:

Op het moment dat een oud regime polis tot uitkering komt, heeft u de keuze uit de volgende mogelijkheden: Oud regime lijfrente Als u de mogelijkheden die u heeft bij een oud regime lijfrente vergelijkt met de mogelijkheden die u heeft bij een nieuwe regime lijfrente, dan zult u zien dat de oud regime lijfrente

Nadere informatie

Haal het maximale uit uw ontslagvergoeding

Haal het maximale uit uw ontslagvergoeding AEGON Gouden Handdruk Verzekering Haal het maximale uit uw ontslagvergoeding Haal het maximale uit uw Gouden Handdruk U bent bij uw werkgever vertrokken en heeft hiervoor van uw werkgever een vergoeding

Nadere informatie