DBV Lijfrenteoplossingen. Nu oogsten of nog laten staan?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DBV Lijfrenteoplossingen. Nu oogsten of nog laten staan?"

Transcriptie

1 DBV Lijfrenteoplossingen Nu oogsten of nog laten staan?

2

3 DBV Lijfrenteoplossingen Nu oogsten of nog laten staan? DBV lijfrenteoplossingen voor: uw persoonlijke oudedagsvoorziening een directe aanvulling op uw inkomen een toekomstige aanvulling op uw inkomen een financiële steun voor uw (klein)kinderen afstorten eigen beheer DBV lijfrenteoplossingen als: uw lijfrenteverzekering vrijkomt u een pensioenkapitaal hebt opgebouwd u optimaal wilt profiteren van uw gouden handdruk u uw stakingswinst wilt gebruiken voor uw oude dag 3

4 Over deze brochure Voor uw vrijkomende lijfrentepolis, een gouden handdruk, uw opgebouwde pensioen of uw stakingswinst wilt u een goede bestemming die aansluit op uw persoonlijke situatie. Een bestemming die u vrijlaat in uw keuzes en u de zekerheid biedt van een optimaal rendement. Die vrijheid en zekerheid vindt u in de lijfrenteoplossingen van DBV. Oogsten of laten staan De oplossingen van DBV zijn volledig afgestemd op uw wensen en mogelijkheden. Zo kunt u het kapitaal direct oogsten voor een aanvulling op uw inkomen of besluiten het (nog even) te laten staan, zodat het kan renderen. Maar u hebt meer mogelijkheden. Want in sommige gevallen kunt u het kapitaal gebruiken om vervroegd met pensioen te gaan, het bedrag te schenken aan uw (klein)kind of het geld in contanten op te nemen. Wat u met uw kapitaal kunt en welke mogelijkheden u hebt, hangt in grote mate af van het soort polis en de fiscale kaders van uw kapitaal. In het schema hiernaast hebben wij de mogelijkheden voor u uitgewerkt. Opzet brochure De productoplossingen van DBV dienen aan te sluiten op uw wensen en mogelijkheden. Daarom worden in deze brochure eerst de meest voorkomende kapitaalbronnen behandeld. We geven kort en transparant een overzicht van de mogelijkheden wanneer we u door de brochure leiden. Aan het eind hebt u een overzicht van de oplossingen van DBV en kunt u uw keuze maken. Uiteraard staat uw adviseur u graag bij in het bepalen van uw mogelijkheden. 4

5 Uw lijfrentemogelijkheden in beeld Onderstaand schema geeft aan welke lijfrentemogelijkheden er zijn bij de verschillende fiscale kaders. Vanuit dit schema wordt u doorverwezen naar de voor u relevante pagina s. FISCALE KADERS LIJFRENTEMOGELIJKHEDEN Uitkering ineens Schenken Periodiek uitkeren Later uitkeren GA NAAR PAGINA Lijfrente oud regime Ja Ja Ja Ja 6 Lijfrente nieuw regime Nee Nee Ja Ja 8 Gouden handdruk Nee Nee Ja Ja 10 Pensioen Nee Nee Ja Ja 10 Stakingswinst Nee Nee Ja Ja 11 5

6 Oplossingen voor oud regime polissen Wat u met uw vrijkomende lijfrentekapitaal kunt, hangt af van de datum waarop de polis tot stand is gekomen. Door verschillende fiscale aanpassingen is er een onderscheid tussen oud regime en nieuw regime polissen. U hebt een zogenaamde oud regime polis, als de polis: tegen koopsom is gesloten vóór 1 januari 1992 tegen premiebetaling is gesloten vóór 16 oktober 1990 en waarbij de premie nadien niet is verhoogd Met een oud regime polis hebt u vier mogelijkheden om uw vrijkomende kapitaal te besteden. Daarbij kunt u kiezen voor een van deze opties, maar kunt u ze ook combineren. Zo kunt u bijvoorbeeld nu al een deel van uw lijfrentekapitaal tot uitkering laten komen en de rest op een later tijdstip, zodat het resterende bedrag kan aangroeien. Uw mogelijkheden: 1. Uitkering ineens 2. Schenken 3. Einddatum verlengen 4. Aankoop direct ingaande lijfrente 1. Uitkering ineens Reden U wilt direct over een bedrag in contanten beschikken. Vorm: U koopt de verzekering af: u gebruikt het opgebouwde kapitaal immers niet als lijfrente. Fiscaal: De uitkering wordt in het jaar van afkoop in één keer progressief belast tegen het tarief voor de inkomstenbelasting. 2. Schenken Reden: Vorm 1: Fiscaal: Vorm 2: Fiscaal: Uw (klein)kind heeft bijvoorbeeld geen of weinig inkomen. Als polishouder koopt u een direct ingaande lijfrente aan en begunstigt u uw (klein)kind die vervolgens de lijfrente-uitkeringen ontvangt (u schenkt de uitkeringen). Uw meerderjarig (klein)kind betaalt inkomstenbelasting over de lijfrente-uitkering; er is geen schenkingsrecht verschuldigd over de lijfrente-uitkeringen. U begunstigt de polis onherroepelijk vóór de einddatum aan uw (klein)kind (u schenkt de polis). De uitkering kan direct ingaan, maar kan ook (gedeeltelijk) worden uitgesteld. Uw (klein)kind is schenkingsrecht verschuldigd over de waarde van de polis. De polis behoudt alle mogelijkheden van het oude regime zodat uw (klein)kind de polis kan gebruiken voor de eigen pensioenopbouw of voor een lijfrente om bijvoorbeeld de studie te financieren. Over de uitkeringen betaalt uw meerderjarig (klein)kind inkomstenbelasting. 6

7 3. Einddatum verlengen Redenen: - U hebt op dit moment nog geen aanvulling op uw inkomen nodig. - U wilt een kapitaal ineens, maar wacht totdat u mogelijk in een lagere belastingschijf terechtkomt zodat u een groter bedrag overhoudt. - U vindt de huidige rente te laag en wacht op betere tijden om uw polis tot uitkering te laten komen. - U hebt meerdere polissen en u wilt alle polissen op dezelfde datum tot uitkering laten komen, zodat u tegen die tijd één direct ingaande lijfrente kunt aankopen. Daarmee bespaart u flink op de administratiekosten. Vorm: U kunt het vrijkomende kapitaal onderbrengen bij DBV Verzekeringen waarbij u uit een aantal lijfrenteoplossingen kunt kiezen. Fiscaal: U hoeft nu nog niet af te rekenen met de fiscus en u behoudt de fiscale rechten die u nu hebt. 4. Aankoop direct ingaande lijfrente Redenen: - U wilt vanaf dit moment uw inkomen aanvullen. - U wilt in de periode tot aan uw pensioen uw inkomen aanvullen. Vorm: U stort uw lijfrentekapitaal bij DBV Verzekeringen en kiest voor een tijdelijke of levenslange lijfrente, voor één of twee verzekerden, op basis van garantie of beleggingen. Fiscaal: U betaalt belasting over de lijfrente-uitkeringen. Tijdelijke of levenslange uitkering Als u kiest voor een direct ingaande lijfrente, en u dus een periodieke uitkering aankoopt, hebt u optimale vrijheid om te bepalen wanneer en over welke periode u een uitkering wenst te ontvangen. U kunt de uitkering, of een deel ervan, vóór uw pensioendatum aankopen, maar ook daarna. Voorwaarde is dat u uw uitkering uiterlijk op uw 75ste levensjaar laat ingaan. Met een tijdelijke lijfrente bepaalt u zelf het aantal jaren dat u een periodieke uitkering ontvangt. Als u tot uw overlijden een aanvulling op uw inkomen wenst, kiest u voor een levenslange lijfrente. DE OPLOSSINGEN VAN DBV VOOR OUD REGIME POLISSEN Periodiek uitkeren - Garantie Later uitkeren - Garantie Later uitkeren - Beleggen DBV Garant Lijfrente DBV Garant Koopsom DBV Flex Garant DBV Global Invest DBV Life Invest Ga naar pagina 14 Ga naar pagina 12 Ga naar pagina 12 Oplossingen voor nieuw regime polissen 7

8 Oplossingen voor nieuw regime polissen Wat u met uw vrijkomende lijfrentekapitaal kunt, hangt af van de datum waarop de polis tot stand is gekomen. Door verschillende fiscale aanpassingen is er een onderscheid tussen oud regime en nieuw regime polissen. Een nieuw regime lijfrenteverzekering kan worden gebruikt als oudedagsvoorziening. U hebt een zogenaamde nieuw regime polis, als de polis: tegen koopsom tot stand is gekomen na 1 januari 1992* tegen premiebetaling is gesloten na 16 oktober 1990* tegen premiebetaling is gesloten vóór 16 oktober 1990 én waarvan de premie na deze datum is verhoogd * inclusief polissen tot stand gekomen na 1 januari 2001 (IB 2001) Met een nieuw regime lijfrentepolis, hebt u twee bestemmingsmogelijkheden. Daarbij kunt u kiezen voor één van deze opties, maar u kunt ze ook combineren. Zo kunt u nu al een deel van uw lijfrentekapitaal tot uitkering laten komen en de rest op een later tijdstip, zodat het resterende bedrag kan blijven aangroeien. Uw mogelijkheden: 1. Einddatum verlengen 2. Aankoop direct ingaande lijfrente 1. Einddatum verlengen Redenen: - U hebt op dit moment nog geen aanvulling op uw inkomen nodig. - U vindt de huidige rente te laag en wacht op betere tijden om uw polis tot uitkering te laten komen. - U hebt meerdere polissen en u wilt alle polissen op dezelfde datum tot uitkering laten komen, zodat u tegen die tijd één direct ingaande lijfrente kunt aankopen. Daarmee bespaart u flink op de administratiekosten. Vorm: U kunt het vrijkomende kapitaal onderbrengen bij DBV Verzekeringen waarbij u uit een aantal lijfrenteoplossingen kunt kiezen. Fiscaal: U hoeft nu nog niet af te rekenen met de fiscus en u behoudt de fiscale rechten die u nu hebt. 2. Aankoop direct ingaande lijfrente Redenen: - U wilt vanaf dit moment uw inkomen verhogen of aanvullen. - U wilt in de eerste jaren van uw pensioen een aanvullend inkomen. Vorm: U stort uw lijfrentekapitaal bij DBV Verzekeringen en kiest voor een tijdelijke of levenslange lijfrente, voor één of twee verzekerden, op basis van garantie. Fiscaal: U betaalt belasting over de lijfrente-uitkeringen. 8

9 Overbruggingslijfrente Als u een lijfrentepolis hebt die vóór 1 januari 2006 is gesloten, kunt u voor de tot 1 januari 2006 opgebouwde waarde kiezen voor een overbruggingslijfrente waarmee u uitkeringen ontvangt tot uw pensioen. Indien voor de betreffende lijfrentepolis per 1 januari 2006 geen premie meer wordt voldaan, mag de volledige waarde van deze polis voor een overbruggingslijfrente worden aangewend*. De einddatum van deze lijfrente is uiterlijk het kalenderjaar waarin u 65 jaar wordt of uw pensioenregeling tot uitkering komt. De hoogte van de uitkering is gebonden aan een wettelijk maximum per jaar. * Eventueel in 2006 betaalde en in de aangifte over 2005 opgenomen premie is hierbij buiten beschouwing gelaten. Tijdelijke of levenslange oudedagslijfrente Met een tijdelijke oudedagslijfrente bepaalt u zelf, met een minimum van 5 jaar, het aantal jaren dat u een periodieke uitkering ontvangt. De hoogte van de uitkering is gebonden aan een wettelijk maximum per jaar. De uitkering mag op z n vroegst ingaan in het kalenderjaar waarin u de leeftijd van 65 jaar bereikt en uiterlijk in het kalenderjaar dat u 70 jaar wordt. Als u tot uw overlijden een aanvulling op uw inkomen wenst, kiest u voor een levenslange oudedagslijfrente. De uitkering kan dan op ieder door u gewenst moment ingaan, maar uiterlijk in het kalenderjaar dat u de leeftijd van 70 jaar bereikt. Nabestaandenlijfrente Als u voor een uitgestelde lijfrente met overlijdensuitkering kiest en u overlijdt voor het einde van de looptijd, dan ontvangen uw nabestaanden een nabestaandenlijfrente. De periodieke uitkeringen gaan dan in beginsel direct in na het overlijden van de verzekeringnemer of de partner. Een uitkering aan directe familieleden van de verzekeringnemer stopt bij het overlijden van de gerechtigde of uiterlijk op de 30ste verjaardag. De uitkering voor de overgebleven partner mag tijdelijk zijn. Ook als u een direct ingaande oud of nieuw regime lijfrente-uitkering aankoopt, kunt u met een nabestaandenlijfrente er voor zorgen dat uw partner een periodieke uitkering ontvangt. De uitkering gaat direct in na het overlijden en kan bijvoorbeeld variëren van 70% tot 100% van de oorspronkelijke uitkering. DE OPLOSSINGEN VAN DBV VOOR NIEUW REGIME POLISSEN Periodiek uitkeren - Garantie Later uitkeren - Garantie Later uitkeren - Beleggen DBV Garant Lijfrente DBV Garant Koopsom DBV Global Invest DBV Life Invest Ga naar pagina 14 Ga naar pagina 12 Ga naar pagina 12 9

10 Pensioen, gouden handdruk en stakingswinst Voor de besteding van uw pensioen, gouden handdruk of stakingswinst heeft DBV verschillende oplossingen. Hieronder leest u welke mogelijkheden u hebt. Pensioen (Pensioenwet en eigen beheer) Ook voor uw pensioenkapitaal zijn er verschillende mogelijkheden. Het gaat hier dan om pensioenkapitaal dat u hebt opgebouwd in Eigen Beheer (als directeur-grootaandeelhouder), bij uw (ex-)werk - gever (als werknemer) of pensioenkapitaal dat u door echtscheiding van uw ex-partner ter beschikking krijgt. Als het opgebouwde pensioenkapitaal op de pensioendatum vrijkomt, moet u een levenslange pensioenuitkering kopen. Heel belangrijk hierbij is de actuele rente op het moment van aankopen van de uitkering. Een lage rentestand zal een aanzienlijk lagere uitkering bieden dan een hoge rente. Als u een flexibele datum kunt kiezen voor het ingaan van uw pensioen, kunt u hier wellicht rekening mee houden. Om uw uitkering af te stemmen op uw inkomensbehoefte, kunt u binnen de levenslange uitkering gedurende een bepaalde periode een hogere uitkering ontvangen. De verhouding tussen de hoge en lagere uitkering mag afhankelijk van uw pensioentoezegging maximaal 100:75 bedragen. In sommige pensioenregelingen is uitruil toegestaan (u levert nabestaandenpensioen in voor een hoger levenslang ouderdomspensioen). Ook behoort een jaarlijks stijgende pensioenuitkering vaak tot de mogelijkheden. De uitkering dient in te gaan op de pensioendatum en uiterlijk op uw 70ste verjaardag. Uw mogelijkheden: Uw pensioendatum ligt nog in de toekomst: u kiest voor een uitgestelde pensioenuitkering U gaat nu met pensioen: u kunt alleen kiezen voor een direct ingaande pensioenuitkering op basis van garantie. Gouden handdruk Als u van uw werkgever een ontslagvergoeding ontvangt, kan het verstandig zijn het geld aan te wenden voor een DBV lijfrenteoplossing. Dat kan fiscaal aantrekkelijker zijn dan het geld direct op te nemen omdat er pas belastingheffing plaatsvindt als u de uitkering ontvangt. Uw ex-werkgever dient dan het aankoopbedrag voor uw lijfrenteoplossing rechtstreeks aan DBV over te maken. U kunt ervoor kiezen direct uitkeringen te ontvangen als aanvulling op uw inkomen, maar u kunt de uitkeringen ook uitstellen zodat uw vermogen optimaal kan renderen. Het is zelfs mogelijk een gedeelte nu als uitkeringen te laten ingaan en het andere deel te reserveren voor later. De uitkeringen moeten uiterlijk ingaan in het kalenderjaar dat u 65 wordt. Indien u een ontslagvergoeding hebt ontvangen met als doel te stoppen met werken tot aan uw pensioendatum, neemt u dan contact op met uw adviseur. Uw mogelijkheden: U hebt nu een aanvulling op uw inkomen nodig: u kiest voor een direct ingaande lijfrente U hebt nu een gedeeltelijke aanvulling op uw inkomen nodig: u kiest voor een combinatie van een direct ingaande lijfrente en van een uitgestelde lijfrente U hebt nu geen aanvulling op uw inkomen nodig: u kiest voor een uitgestelde lijfrente U bent onzeker over uw toekomstige financiële situatie: u kiest voor een uitgestelde lijfrente met de mogelijkheid tussentijds geld te onttrekken voor de aankoop van een direct ingaande lijfrente 10

11 Stakingswinst Als u als zelfstandig ondernemer uw onderneming staakt, hebt u recht op een aanvullende lijfrentepremieaftrek. De hoogte hangt af van specifieke omstandigheden zoals uw leeftijd en de hoogte van de gerealiseerde stakingswinst. Bij staking van uw onderneming kunt u de stakingswinst onderbrengen in een lijfrenteverzekering. Daarmee stelt u belastingheffing uit tot het moment dat u de uitkeringen ontvangt. Tot die tijd kunt u profiteren van belastingvrije vermogensopbouw in box 1. Het opgebouwde vermogen kunt u, afhankelijk van uw eigen wensen, omzetten in één of meerdere lijfrenten. Daarbij hebt u de mogelijkheid om tot een bepaald bedrag uw kapitaal om te zetten in een direct ingaande lijfrente en voor het restantbedrag een lijfrente te kopen die pas na verloop van tijd ingaat. Zo kunt u uw inkomen over een langere periode plannen. De lijfrente dient uiterlijk in te gaan in het kalenderjaar waarin u 70 jaar wordt, tenzij u uw onderneming na deze leeftijd staakt. De overige regelgeving is overeenkomstig het nieuw regime (zie pagina 8). Uw mogelijkheden: U hebt nu een aanvulling op uw inkomen nodig: u kiest voor een direct ingaande lijfrente U hebt nu een gedeeltelijke aanvulling op uw inkomen nodig: u kiest voor een combinatie van een direct ingaande lijfrente en een uitgestelde lijfrente U hebt nu geen aanvulling op uw inkomen nodig: u kiest voor een uitgestelde lijfrente KAPITAALBRON DE OPLOSSINGEN VAN DBV VOOR PENSIOEN, GOUDEN HANDDRUK EN STAKINGSWINST Opbouw - Garantie Opbouw - Beleggen Uitkeren - Garantie Uitkeren - Beleggen Pensioen DBV Garant Koopsom DBV Global Invest DBV Garant Lijfrente Gouden Handdruk DBV Flex Garant DBV Garant Koopsom DBV Global Invest DBV Life Invest DBV Garant Lijfrente DBV Global Invest* Stakingswinst DBV Garant Koopsom DBV Global Invest DBV Life Invest DBV Garant Lijfrente PAGINA Ga naar pag. 12 Ga naar pag. 12 Ga naar pag. 14 Ga naar pag. 14 DBV lijfrenteoplossingen voor uitgestelde uitkeringen 11

12 DBV lijfrenteoplossingen voor uitgestelde uitkeringen Als u uw lijfrente-uitkering wilt uitstellen, dan hebt u de keuze uit een aantal DBV lijfrenteoplossingen. Daarbij kunt u kiezen voor maximale zekerheid, zekerheid met kans op extra rendement, het rendement en risico van beleggingen of voor individueel vermogensbeheer. U kiest voor garantie - DBV Garant Koopsom Met DBV Garant Koopsom kiest u voor zekerheid en een hoog rendement. Deze lijfrenteoplossing is bijzonder geschikt als u uw lijfrentekapitaal voor een korte periode wilt wegzetten. Basis Looptijd marktrente vanaf 1 jaar Koopsom vanaf e 2.500,- (5 jaar: vanaf e 1.000,-) U ontvangt een gouden handdruk, u hebt een expirerende gouden handdrukverzekering of u hebt een oud-regime lijfrentepolis en u kiest voor garantie én flexibiliteit - DBV Flex Garant Met DBV Flex Garant kiest u voor een gegarandeerd eindkapitaal op basis van een hoge rente én voor maximale flexibiliteit. Zo kunt u, met een wachttijd van slechts één jaar, besluiten al voor de overeengekomen einddatum een deel van de opgebouwde waarde aan te wenden voor een periodieke uitkering. Daarom is deze oplossing bijzonder geschikt voor een optimale bestemming van uw gouden handdruk en uw oud-regime lijfrentepolis(sen). Basis Looptijd marktrente vanaf 5 jaar Koopsom vanaf e ,- U kiest voor optimale beleggingsvrijheid - DBV Life Invest Met DBV Life Invest kiest u voor rendement en het risico van beleggen. U hebt daarbij een ruime keuze uit zorgvuldig geselecteerde beleggingsfondsen en uit verschillende overlijdensrisicodekkingen. Basis Looptijd beleggingen vanaf 5 jaar Koopsom vanaf e 6.000,-

13 U kiest voor individueel vermogensbeheer - DBV Global Invest Lijfrente Als u met uw lijfrentepolis(sen) een kapitaal vanaf het equivalent van US $ , hebt opgebouwd, kunt u ervoor kiezen dit individueel te laten beheren door gerenommeerde vermogenbeheerders. Met DBV Global Invest kiest u voor een uitstekende oplossing waarbij uw vermogen op hoog niveau wordt belegd en u zelf de vinger aan de pols houdt. Basis Looptijd beleggingen vanaf 5 jaar Koopsom anaf US $ ,- Van de verschillende DBV lijfrenteoplossingen zijn afzonderlijke brochures beschikbaar. Vraag erom bij uw persoonlijke adviseur. Meerdere polissen Hebt u meerdere lijfrentepolissen of koopsommen met verschillende uitkeringsdata, dan is het verstandig deze te combineren tot één DBV lijfrenteoplossing. Daarmee bespaart u flink op de administratiekosten. Indien u oud én nieuw regime lijfrentekapitaal samenvoegt, wordt het gehele kapitaal als nieuw regime voortgezet. 13

14 DBV lijfrenteoplossingen voor direct ingaande uitkeringen Wilt u uw lijfrentepolis direct tot uitkering laten komen, dan kunt u kiezen voor DBV Garant Lijfrente. U kiest voor gegarandeerde uitkeringen - DBV Garant Lijfrente Met DBV Garant Lijfrente kiest u voor de zekerheid van een gegarandeerde periodieke uitkering. De uitkeringen kunnen zowel over de gehele looptijd gelijkblijvend zijn als jaarlijks met een vooraf overeengekomen percentage stijgen. U kunt hieraan ook een contraverzekering verbinden zodat bij overlijden van de verzekerde(n) de resterende uitkeringen ineens aan uw erfgenamen worden uitgekeerd. Looptijd Koopsom vanaf e 4.500,- Uitkeringen tijdelijk vanaf 1,5 jaar tot levenslang periodiek per maand, kwartaal, halfjaar of jaar Van de verschillende DBV lijfrenteoplossingen zijn afzonderlijke brochures beschikbaar. Sterftekans Voor een direct ingaande lijfrente gelden fiscale voorwaarden. Zo moet een nieuw regime lijfrentepolis, met uitzondering van een overbruggingslijfrente, een minimale looptijd hebben. Bovendien moet er een voor de verzekerde(n) reële sterftekans van 1% zijn gedurende de looptijd. Deze fiscale eisen hebben alleen gevolgen voor u als u een tijdelijke lijfrente wilt met een korte looptijd. 14

15 De hoogte van uw lijfrente-uitkering Het bedrag van uw lijfrente-uitkering hangt af van een aantal factoren: De duur van de uitkering: tijdelijk of levenslang. Hoe korter de gekozen periode, hoe groter de uitkeringen. De leeftijd en het geslacht (sterftekans) van de verzekerde. Hoe hoger de sterftekans, hoe groter de uitkeringen. De rentestand op het moment van aankoop. Hoe hoger de rentestand, hoe groter de uitkeringen. De vraag of de lijfrente op één of twee levens wordt afgesloten. Een lijfrente op één leven geeft een grotere uitkering dan een lijfrente op twee levens. Een gelijkblijvende uitkering, dan wel jaarlijks stijgend met een bepaald percentage. Een jaarlijks stijgende lijfrente begint op een lager uitkeringsniveau dan de gelijkblijvende lijfrente. Lijfrente op één of twee levens? Een lijfrente is verbonden aan het leven van de verzekerde. Zodra de verzekerde komt te overlijden stopt de uitkering. Veel partners sluiten daarom een lijfrente op beide levens zodat de achterblijvende partner de huidige levensstijl kan handhaven. De uitkering eindigt dan met het overlijden van de langstlevende partner. Bij een lijfrente op basis van twee levens hebt u meerdere mogelijkheden voor de hoogte van de uitkering voor de langstlevende partner. Contraverzekering Wilt u dat na het overlijden van de verzekerde(n) het resterende kapitaal beschikbaar blijft voor nabestaanden, dan kunt u kiezen voor een aanvullende contraverzekering op uw lijfrenteverzekering. Uw nabestaanden ontvangen dan bij uw overlijden een bedrag ineens. Hebt u een direct ingaande lijfrente op twee levens afgesloten, dan ontvangen uw nabestaanden het restkapitaal pas na het overlijden van de langstlevende partner. Rente De hoogte van uw uitkering wordt vastgesteld aan de hand van de marktrente op het moment dat u de verzekering afsluit. Is de rente relatief laag dan kan het verstandig zijn, voor zover de fiscale regels dit toestaan, de uitkering uit te stellen in de verwachting dat de rente later hoger is. 15

16 De innoverende kenmerken van DBV lijfrenteoplossingen U hebt een ruime keuze uit lijfrenteoplossingen. U hebt verschillende mogelijkheden om uw lijfrentekapitaal te laten doorgroeien. U kunt uw uitkering naadloos afstemmen op uw persoonlijke situatie. U profiteert van de deskundigheid van de lijfrentespecialisten van DBV. U kunt al uw lijfrentepolissen onderbrengen in één lijfrenteoplossing. U hebt verschillende uitkeringsmogelijkheden voor de langstlevende partner. Deskundig advies Uw persoonlijke adviseur beschikt over de kennis en expertise om u nader te informeren over uw mogelijkheden met de DBV lijfrenteoplossingen. Neem voor een deskundig advies daarom eerst contact op met uw adviseur. Financiële Bijsluiter De Financiële Bijsluiters behorende bij de in deze brochure genoemde producten kunt u raadplegen en downloaden van onze site: en worden op verzoek toegezonden. Informatie Deze brochure is informatief en derhalve niet bedoeld als (individueel) advies of als aanbeveling van een concreet financieel product. DBV Levensverzekeringsmaatschappij N.V. is ingeschreven in het register dat de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank aanhouden. Meer informatie over DBV Lijfrenteoplossingen vindt u op de website: Voor specifieke vragen kunt u telefonisch terecht bij DBV Leven & Pensioenen: +31 (0) LET OP! De rentestand tijdens de looptijd van de levensverzekering is van invloed op de hoogte van de winstdeling. Behoudens het gegarandeerde kapitaal is het gepresenteerde schema uitsluitend bedoeld als voorbeeld en niet als garantie of prognose. 16

17 17

18 DBV Levensverzekeringsmaatschappij N.V. Het deskundige leven- en pensioenbedrijf DBV Leven & Pensioenen is binnen DBV Verzekeringen een geïntegreerde afdeling die zich naast pensioenen toelegt op individuele lijfrenteoplossingen. Wij bieden u de zekerheid en deskundigheid voor een zorgvuldige en individuele uitvoering van uw lijfrenteoplossing. Samen met uw adviseur zorgen wij ervoor dat uw voorziening precies aansluit op uw doelstellingen en mogelijkheden. De onderscheidende verzekeraar DBV Verzekeringen ontwikkelt succesvolle verzekeringsproducten die aansluiten op de wensen van onze klanten en inspelen op de ontwikkelingen in de markt. DBV biedt particulieren en bedrijven flexibele levensverzekeringen, beleggingen, pensioenen en hypotheken. Variërend van verzekeringen met een gegarandeerd rendement tot onderscheidende combinaties van verzekeren en beleggen. Daarnaast onderscheiden wij ons door een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en een snelle en accu - rate behandeling van offertes, aanvragen en mutaties. DBV is een klantgerichte organisatie met heldere lijnen en een open karakter. In het belang van een persoonlijke dienstverlening werken wij nauw samen met professionele intermediairs. De solide moedermaatschappij DBV Verzekeringen maakt sinds 5 september 2007 deel uit van SNS REAAL. DBV Verzekeringen opereert onder dit verzekeringsbedrijf als een aparte vennootschap, met een eigen label. 18

19 19

20 BK DBV Levensverzekeringsmaatschappij N.V. Utrechtseweg 75 T +31 (0) K.v.K. Utrecht nr Postbus 521 E 3700 AM Zeist W

DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN?

DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN? n Laten uitkeren via een DE LIJFRENTEWIJZER UW LIJFRENTE KOMT VRIJ, WAT KUNT U DOEN? n Laten uitkeren via een UW LIJFRENTE KOMT VRIJ Uw lijfrentekapitaal komt binnenkort vrij. Weet u al wat u met het geld

Nadere informatie

Verzekerd ondernemen

Verzekerd ondernemen Verzekerd ondernemen 2 Uw persoonlijke positie verzekerd U zet zich in om uw bedrijf tot een succes te maken. En u geniet van de vrijheid om zelf uw koers te bepalen. Als zelfstandig ondernemer hebt u

Nadere informatie

Op het moment dat een oud regime polis tot uitkering komt, heeft u de keuze uit de volgende mogelijkheden:

Op het moment dat een oud regime polis tot uitkering komt, heeft u de keuze uit de volgende mogelijkheden: Oud regime lijfrente Als u de mogelijkheden die u heeft bij een oud regime lijfrente vergelijkt met de mogelijkheden die u heeft bij een nieuwe regime lijfrente, dan zult u zien dat de oud regime lijfrente

Nadere informatie

Uw financiële positie

Uw financiële positie Uw financiële positie 2 De belangrijkste risico s gedekt U zet zich in om uw bedrijf tot een succes te maken. En u geniet van de vrijheid om zelf uw koers te bepalen. Als directeur-grootaandeelhouder weet

Nadere informatie

Direct ingaande garantielijfrente

Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Wat is de Direct ingaande garantielijfrente? De Direct ingaande lijfrente is een lijfrenteverzekering waarmee u zorgt voor een vaste

Nadere informatie

Financiële zekerheid voor u en uw gezin In alle vrijheid investeren in uw toekomst

Financiële zekerheid voor u en uw gezin In alle vrijheid investeren in uw toekomst Ondernemers in verzekeringen De Goudse is een zelfstandige en onafhankelijke verzekeringsmaatschappij, in 1924 opgericht door Geert Bouwmeester. Zijn familie bezit ook vandaag nagenoeg alle aandelen in

Nadere informatie

Vrijkomende lijfrente. Wat doet u met uw vrijkomende

Vrijkomende lijfrente. Wat doet u met uw vrijkomende Vrijkomende lijfrente Wat doet u met uw vrijkomende Vrijkomende lijfrentekapitaal? lijfrente Inhoud Inleiding 1 Uw vrijkomende lijfrentekapitaal 1.1 Wat moet u doen als uw lijfrentekapitaal vrij komt?

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis Klaverblad Verzekeringen Garantie Groei Polis Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Offerte Garantie Plan - Premie

Offerte Garantie Plan - Premie Offertenummer GPP0100010000598 Offertedatum 31-05-2012 Geldigheid Deze offerte is geldig tot 4 weken na 31-05-2012. Binnen deze geldigheidstermijn moet de aanvraag zijn ingediend. Ook moet dan het ondertekende

Nadere informatie

Algemene brochure. Vrijkomende lijfrente. De mogelijkheden voor uw vrijkomende lijfrentekapitaal

Algemene brochure. Vrijkomende lijfrente. De mogelijkheden voor uw vrijkomende lijfrentekapitaal Algemene brochure Vrijkomende lijfrente De mogelijkheden voor uw vrijkomende lijfrentekapitaal Inhoud Uw vrijkomende lijfrentekapitaal 5 Lijfrente Wijzer 6 Fiscale informatie en Klantprofiel 8 Overige

Nadere informatie

Deze uitgave is van toepassing op Leven, Pensioen en Werk & Inkomen, zowel voor particulieren als ondernemers.

Deze uitgave is van toepassing op Leven, Pensioen en Werk & Inkomen, zowel voor particulieren als ondernemers. Kerncijfers 2011 Kerncijfers 2011 In deze jaarlijkse editie van de Kerncijfers vindt u een overzicht van fiscale en juridische cijfers, tarieven en regelgeving voor uw financieel advies in 2011. Deze uitgave

Nadere informatie

met het Privé Pensioen

met het Privé Pensioen Privé Pensioen 2 Meer inkomensmogelijkheden met het Privé Pensioen Of u nu zelfstandig ondernemer bent of werknemer in loondienst. U wilt zoveel mogelijk zekerheid over uw inkomen. Nu, maar ook in de toekomst.

Nadere informatie

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden De zekerheid dat de zorg voor uw nabestaanden goed is geregeld Even stilstaan bij iets waar u niet graag aan denkt U denkt er niet graag over

Nadere informatie

NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst

NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst NN Groei & Garant Vermogen Voor een verzekerde toekomst Verzekeringen www.nn.nl Inhoudsopgave De kansen van beleggen benutten 3 Vrij vermogen of extra inkomen 3 Zicht op een aantrekkelijk rendement 4 Bescherming

Nadere informatie

Inhoud. Werknemerssparen 17 Spaarloonregeling 17 Levensloopregeling

Inhoud. Werknemerssparen 17 Spaarloonregeling 17 Levensloopregeling KERNCIJFERS 2013 Inhoud Levensverzekering 4 Kapitaalverzekering 8 Lijfrenteverzekering gesloten na 1 januari 2001 13 Lijfrenteverzekering gesloten voor 1 januari 2001 15 Gouden handdruk Werknemerssparen

Nadere informatie

Kerncijfers 2010. Deze uitgave is van toepassing op Leven, Pensioen en Werk & Inkomen, zowel voor particulieren als ondernemers.

Kerncijfers 2010. Deze uitgave is van toepassing op Leven, Pensioen en Werk & Inkomen, zowel voor particulieren als ondernemers. Kerncijfers 2010 2 Kerncijfers 2010 In deze jaarlijkse editie van de Kerncijfers vindt u een overzicht van fiscale en juridische cijfers, tarieven en regelgeving voor uw verzekeringspraktijk in 2010. Deze

Nadere informatie

Inhoudsopgave. In dit document vindt u achtereenvolgens: Algemene Verzekeringsvoorwaarden AV07 Toelichting bij de offerte. 1van 1

Inhoudsopgave. In dit document vindt u achtereenvolgens: Algemene Verzekeringsvoorwaarden AV07 Toelichting bij de offerte. 1van 1 Inhoudsopgave In dit document vindt u achtereenvolgens: Bijlage 1: Bijlage 2: Algemene Verzekeringsvoorwaarden AV07 Toelichting bij de offerte 1van 1 Bijlage 1: Algemene Verzekeringsvoorwaarden Algemene

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening

Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening mei 2012 53268 (05-12) Algemeen De ASR lijfrente opbouwrekening is een geblokkeerde bankrekening waarop de rekeninghouder een lijfrentekapitaal

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. NnL

Kies de hypotheek die bij u past. NnL Kies de hypotheek die bij u past NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

Banksparen? Wij zijn uw bank.

Banksparen? Wij zijn uw bank. Banksparen? Wij zijn uw bank. U wilt voldoende extra inkomen als u met pensioen gaat. Wij hebben hiervoor de producten! Op enig moment gaat u met pensioen. Een leven met veel vrije tijd gaat dan beginnen.

Nadere informatie

Wat u moet weten over AEGON Verzekeren&Beleggen Koopsom

Wat u moet weten over AEGON Verzekeren&Beleggen Koopsom AEGON Verzekeren&Beleggen Koopsom Wat u moet weten over AEGON Verzekeren&Beleggen Koopsom Wij vinden het belangrijk u als klant goed te informeren. Daarom vindt u in dit boekje alle algemene informatie

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Straks ruimte voor uw toekomstplannen Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

SynVest Expirerende Lijfrente

SynVest Expirerende Lijfrente Producten SynVest Expirerende Lijfrente Uw lijfrente expireert of u wilt uw huidige polis oversluiten? Beleg bij SynVest voor een goed rendement en een gespreid risico. SynVest. Ondernemend vermogen. SynVest

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden Kies de hypotheek die bij u past Heldere uitleg over uw mogelijkheden 2 Introductie U bent op zoek naar een droomhuis. Of misschien heeft u dat huis zelfs al gevonden. Voordat u van het huis kunt gaan

Nadere informatie

Solide Vastgoedlijfrente met fraaie groeivooruitzichten.

Solide Vastgoedlijfrente met fraaie groeivooruitzichten. Solide Vastgoedlijfrente met fraaie groeivooruitzichten. Zowel voor het opbouwen van lijfrentekapitaal als voor een direct ingaande lijfrente Synvest vastgoedlijfrente B e l e g g e n i n n e d e r l a

Nadere informatie

Gouden Handdruk Polis

Gouden Handdruk Polis Gouden Handdruk Polis Optimaal rendement op uw ontslagvergoeding Uniek in Nederland Terugstortingsmogelijkheid in het depot als u uw uitkering op enig moment niet meer nodig heeft. Uw adviseur vertelt

Nadere informatie