JAARVERSLAG 2011 Stichting Hoedje van Papier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2011 Stichting Hoedje van Papier"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2011 Stichting Hoedje van Papier

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Organisatie en personeel stichting Hoedje van Papier & asociación Pasa la Voz Bestuur en personeel stichting Hoedje van Papier Bestuur en personeel asociación Pasa la Voz Projecten in Nederland Algemeen Activiteiten Wijktijgerworkshops Wijktijgerpersbureaus Resultaten Wijktijgers UCee Station Resultaten UCee Station Overige opdrachten Samenwerkingspartners Franchisepartners Breda Overige steden Activiteiten van Pasa la Voz Algemeen De Pasa la Voz Workshops Resultaten Capaciteitsopbouw binnen Het Pasa la Voz Netwerk Resultaten Activiteiten Cositas Resultaten Wervingsactiviteiten voor Hoedje van Papier Nawoord en bestuurlijke voornemens Bijlage 1: Overzicht Bijlage 2: factsheet Bijlage 3: strategisch plan Bijlage 4: begroting

3 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de stichting Hoedje van Papier. In dit verslag vindt u een omschrijving de activiteiten van de stichting Hoedje van Papier en haar zusterstichting Pasa la Voz in Peru over het jaar In het jaar 2011 heeft Hoedje van Papier een nieuwe look gekregen met een volledig nieuwe huisstijl. Ook het project dat voorheen bekend was onder de naam Hoedje van Papier in de Wijk heeft een nieuwe naam gekregen; Wijktijgers. Een naam, verzonnen samen met kinderen, die beter bij hen past en bij wat hen bezig houdt. Ook in de digitale wereld zijn er veranderingen geweest, zo is de website van Hoedje van Papier nu gericht op volwassenen en heeft Wijktijgers een eigen website waar kinderen de door hun eindproducten kunnen terugvinden. De veranderingen in de huisstijl zijn een weergave van de inhoudelijke veranderingen die in 2011 zijn doorgevoerd. De methodiek is verder doorontwikkeld en er is voor de Wijktijgerpersbureaus een nieuwe werkwijze geïmplementeerd. Ook zijn er belangrijke stappen gezet om de samenwerling met (potentiële) partners verder te verdiepen met het oog op verdere inbedding van de activiteiten van Hoedje van Papier in de toekomst. In Breda zijn de activiteiten door onze franchisepartner verder uitbebreid. In Den Haag zijn de eerste stappen gezet om de start van Wijktijgers in 2012 mogelijk te maken. Ook in Peru zijn de methodieken verder ontwikkeld binnen beide programmalijnen: de workshops voor kinderen en het trainingsprogramma voor hun begeleiders. Daarnaast zijn de contacten met het Ministerie van Onderwijs, Het Ministerie van Sociale Zaken en Unicef verder verdiept. Daarmee heeft Pasa la Voz een belangrijke plek veroverd binnen de regio Cusco en wordt zij gezien als belangrijke partner bij beleidsontwikkeling en op het gebied van capaciteitsopbouw. In 2012 wil Pasa la Voz de mogelijkheden onderzoeken om vanuit deze positie vorm te geven aan een formeel opleidingstraject voor sociaal werk, gebaseerd op de huidige methodieken en haar ervaring in de regiodat de kennis en ervaring uit Peru ook in Nederland nuttig is gebleken, werd duidleijk tijdens de derde uitwisseling die in het kader van Omgekeerde Ontwikkelingssamenwerking en in samenwerking met E-Motive heeft plaatsgevonden. Kortom, we kijken met tevredenheid terug op afgelopen jaar. We delen graag ons enthousiasme met onze partners, begunstigden, financiers en andere geïnteresseerden en wensen u veel leesplezier! 3

4 2. Organisatie en personeel stichting Hoedje van Papier & asociación Pasa la Voz 2.1 BESTUUR EN PERSONEEL STICHTING HOEDJE VAN PAPIER Op 24 maart 2005 is stichting Hoedje van Papier officieel opgericht bij de notaris en vervolgens op 5 juli 2005 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam. Op 30 mei in het jaar 2005 is de Asociación Pasa la Voz officieel opgericht in Cusco en sindsdien staat zij ingeschreven bij de notaris, de belastingdienst en de Kamer van Koophandel. Samen beogen zij de volgende hoofddoelstelling: het stimuleren van kennisontwikkeling en het versterken van het zelfvertrouwen van kinderen door middel van alternatieve technieken op het gebied van aanvullend (informeel) onderwijs, teneinde een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van de situatie van kinderen die opgroeien in een achterstandsituatie. In eerste instantie is de Nederlandse stichting in 2005 in het leven geroepen om vanuit Nederland ondersteuning te bieden aan de projecten in Peru, o.a. in de vorm van beleidsontwikkeling, managementondersteuning, financiële werving, voorlichting & communicatie en vrijwilligersorganisatie. Vanaf 2008 is de Nederlandse stichting bovendien begonnen met de organisatie van activiteiten in Rotterdam. Vanaf dat moment zijn de taken van de Nederlandse stichting uitgebreid en is de organisatie enorm gegroeid. In 2011 zijn de activiteiten inmiddels dermate uitgebreid dat Hoedje van Papier een door velen erke nde organisatie is binnen de Rotterdamse onderwijs- en welzijnswereld. In 2009 is de directeur van de stichting naar Nederland verhuisd, nadat zij 5 jaar in Peru heeft gewoond en gewerkt, en sindsdien is zij actief voor zowel de projecten in Peru als de activiteiten in Nederland. In Nederland is zij verantwoordelijk voor de aansturing van het team en de bewaking van het strategisch en operationeel plan. Vanuit Nederland coördineert zij bovendien de activiteiten in Peru. Daarvoor reist zij twee of drie keer per jaar naar Peru om projecten ter plekke te evalueren en nieuw strategische plannen te maken met het team in Peru. Daarnaast heeft ook in 2011 Mano, projectbureau voor maatschappelijke ontwikkeling, te Rotterdam, wederom een uitermate belangrijke rol gespeeld, met name op financieel-administratief vlak en op het gebied van relatienetwerken. Mano heeft jarenlange ervaring met het medeopzetten en begeleiden van (ontwikkelings)projecten in binnen- en buitenland. Het bestuur van stichting Hoedje van Papier bestaat uit 5 leden die tenminste 4 keer per jaar bijeen komen. Zij zijn sinds 2005 actief voor de stichting en hebben een controlerende functie. In 2011 bestond het bestuur van de stichting Hoedje van Papier uit de volgende personen: Voorzitter: Mw. Karen Duijs, fractievoorzitter van het CDA te Rotterdam en werkzaam bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Penningmeester: Dr. Pieter Piket, econoom Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer; Secretaris: Dhr. Kristian Sloot, webredactiemanager 3FM; Algemeen lid: Dhr. Tony Fernandes, verantwoordelijke Credit Programma s Azië/Latijns Amerika, Financial Business Unit, Cordaid; 4

5 Algemeen lid: Dhr. Bart de Graaf, eigenaar Class Adventure travel SA, Latijns-Amerikaans reisagentschap, o.a. gevestigd in Peru. Hoedje van Papier heeft reeds in 2006 de rangschikking artikel 24 van de belastingsdienst ontvangen. Deze wet houdt in dat elke gift aan onze stichting als schenking aangemerkt wordt en als zodanig opgevoerd kan worden op de jaarlijkse belastingopgave. De stichting is hiermee erkend als algemeen nut beogende instelling. In 2007 is deze verklaring over gegaan in de zogenaamde ANBI-verklaring van de Belastingdienst, die inmiddels ook in bezit is van de stichting. In het jaar 2011 had de stichting de volgende personen in dienst: Liesbeth Kerstens, directeur. Zij was in 2011 verantwoordelijk voor het inhoudelijk beleid van de projecten in Nederland. Bovendien had zij de verantwoordelijkheid voor de projecten van Pasa la Voz. In totaal werkte zij 40 uur in de week; Amy Jans, sectorcoördinator. Zij was in 2011 verantwoordelijk voor de coördinatie van de verschillende projecten van Hoedje van papier in Rotterdam. Zij werkte 36 uur in de week; Evalie van der Jeugd, projectmedewerker. Zij was in 2011 verantwoordelijk voor de uitvoering van de verschillende projecten van Hoedje van papier in Rotterdam. Zij werkte 36 uur in de week; Maurice Oosthoek, coach. Hij was in 2011 verantwoordelijk voor de coaching van de vakkrachten. Hij werkte 12 uur in de week; Hanneke Pleyte, office assistent en PR&publiciteit. Zij was verantwoordelijk voor de ondersteuning van het team en diverse pr en publiciteitstaken. Zij werkte 20 uur in de week. Daarnaast huurde de stichting projectbureau Mano in voor ondersteuning van de stichting, met de uitvoer van het financieel beleid, acquisitie en geldwerving in Nederland, projectleiding activiteiten Hoedje van Papier Rotterdam en P.R. & Communicatie. Patrick van de Westelaken en Michiel van Buuren waren namens Mano verantwoordelijk voor bovenstaande zaken, voor gemiddeld 32 uur per week. Als laatste heeft de stichting Melanie Peters op freelance-basis ingehuurd voor de uitvoering van de activiteiten in Rotterdam. Zij werkte naast Evalie aan de uitvoering van de activiteiten in Rotterdam. Zij werkte gemiddeld 24 uur in de week tot en met september

6 2.2 BESTUUR EN PERSONEEL ASOCIACIÓN PASA LA VOZ In Peru heeft Asociación Pasa la Voz een eigen bestuur, bestaande uit de volgende personen: Voorzitter: Maria Dora Elguera Velarde; Secretaris: Yuliana Lazarte Carrasco; Penningmeester: Michel David Mitrani Reaño. In Peru werken 16 mensen betaald mee aan de projecten van Pasa la Voz. Daarnaast was de directeur van de stichting werkzaam vanuit Nederland. Het team van Pasa la Voz is erg stabiel: er zijn weinig veranderingen ten opzichte van Het team zag er in 2011 als volgt uit: Liesbeth Kerstens verricht sinds 2009 haar activiteiten voor Pasa la Voz in deeltijd vanuit Nederland. Zij is in juni en september 2011 voor een paar weken in Peru geweest voor evaluaties en overleg, maar heeft de overige coördinerende, controlerende en fondsenwervende activiteiten vanuit Nederland uitgevoerd; Holguer Castillo Enriquez is projectleider van Pasa la Voz en is verantwoordelijk voor de financiële administratie, personeelsbeleid en het organisatorisch beleid. Holguer staat bovendien voortdurend in contact met de directeur; Holguer wordt ondersteund door een secretaresse: Andrea Celeste Taquia Canal en Victoriano Morales Quispe. Victor is bij Pasa la Voz begonnen als deelnemers aan één van de workshops en heeft zich dankzij zijn enorme inzet en gedragsverandering opgewerkt tot assistent op kantoor, waarmee hij een minimumloon verdient. Bovendien assisteert hij bij de theaterworkshops; Edgar Carpio Maldonado werkt in deeltijd als boekhouder en legaal adviseur; Willian Canal Castillo is verantwoordelijk voor het computernetwerk van Pasa la Voz en de technische ondersteuning binnen zowel de workshops voor jongeren als voor hun begeleiders; Hibeth Castillo Castilla was verantwoordelijk voor de pedagogische coördinatie. Zij stuurt een team aan, bestaande uit vijf leraren. Omdat haar coördinerende taken enorm zijn toegenomen, gaf zij in 2011 niet zelf les in de workshops; Pavel Chaparro, Sietske Bijman en Anahí Araoz waren verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van de activiteiten, trainingen en specialisatiecusrussen voor de organisaties van het netwerk van Pasa la Voz; Als laatste was Margarita Quispe Cruz verantwoordelijk voor het huishouden binnen Pasa la Voz. Hieronder vallen de bewaking en schoonmaak van het gebouw, bereiding van de snacks voor de kinderen en hulp bij het doen van boodschappen. APCI (Agencia Peruana de Cooperación Internacional) Ook in 2011 staat Pasa la Voz wederom ingeschreven bij het overkoepelende en controlerende overheidsorgaan voor internationale samenwerking. Dat betekent dat ook in 2011 alle nodige informatie omtrent de projecten en financiering naar de APCI is opgestuurd en door hen is goedgekeurd. 6

7 Cositas Ook het project Cositas liep in 2011 door. Nicole Matt is mededirecteur van het project. Zij heeft bovendien als bestuurslid directe controle op de uitvoering van de activiteiten. Zij verricht haar werkzaamheden als vrijwilligster. Zowel Liesbeth Kerstens als Holguer Castillo werken ook binnen het rooster van Pasa la Voz gedeeltelijk voor het project Cositas. Gezamenlijk hebben zij de leiding over 6 medewerkers in Cositas. Daaronder zijn 3 medewerkers werkzaam in de café-winkel, 3 medewerkers bij de workshops, waarvan één medewerkster bovendien als lerares is aangesteld voor de profesionele begeleiding van de kinderen. De middelen voor het project Cositas zijn voornamelijk afkomstig uit fondsenwerving in Liechtenstein door Nicole Matt. Daarnaast heeft Hoedje van Papier een klein gedeelte van de fondsen geworven. Ook in 2011 is gebruik gemaakt van het Kaypacha-boekhoudsysteem dat Pasa la Voz in staat stelt om zowel naar de belastingdienst toe als naar alle controlerende fondsenverstrekkende instanties haar inkomsten en uitgaven te verantwoorden. De boekhouder van Pasa la Voz is in 2011 ook verantwoordelijk geweest voor de boekhouding van het nieuwe project Cositas. 3. Projecten in Nederland 3.1 ALGEMEEN Sinds de start van Hoedje van Papier in Rotterdam heeft het aantal activiteiten van de stichting een enorme groei doorgemaakt, zowel kwantitatief als kwalitatief. Inmiddels is Hoedje van Papier een belangrijke speler binnen het sociaal-maatschappelijke veld in Rotterdam, maar ook in Breda! In 2011 heeft Hoedje van Papier haar projecten in de verschillende wijken van Rotterdam weten te bestendigen. Zowel de activiteiten in het kader van Wijktijgers als de UCee Station-activiteiten zijn succesvol uitgevoerd en met enthousiasme ontvangen door de deelnemers, maar ook deelgemeenten, woningcorporaties en andere belangrijke partijen in de wijken waar Hoedje van Papier actief is. In de tweede helft van 2011 heeft Hoedje van Papier een nieuwe werkwijze ingevoerd voor de Wijktkijgerpersbureaus. Daarbij is de samenwerking met partners in de wijken steeds belangrijker geworden. Uitindelijk is het doel van Hoedje van Papier om te onderzoeken hoe de Wijktijgeractiviteiten steeds verder door deze partners kunnen worden uitgevoerd en worden ingebed in de wijken. Met name de samenwerking met TOS (Thuis op Straat) is met dit lange termijndoel succesvol ingezet in meerdere wijken in Rotterdam. Aangezien TOS ook actief is in andere steden in Nederland, zullen samen met deze partner bovendien de mogelijkheden verder worden onderzocht om op langere termijn gezamenlijk de Wijktijgerprojecten verder uit te rollen naar drie nieuwe steden. 7

8 Het Oranjefonds Groeiprogramma heeft Hoedje van Papier ook in 2011 ondersteund. Danzij deze steun zijn de methodieken verder ontwikkeld, waarvoor in 2010 de basis is gelegd. Op 27 september 2010 heeft Hoedje van Papier uit de handen van Hunne Koninklijke Hoogheden de Prins van Oranje en Prinses Máxima der Nederlanden het Oranjefonds Groeidiploma ontvangen. Op 5 april 2011 heeft Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden Hoedje van Papier bezocht. Prinses Máxima bezocht het Wijktijgerpersbureau Feijenoord, waar Hoedje van Papier ook haar oorsprong heeft. Zij heeft hier gesproken over de methodiek en toekomstplannen en is vervolgens het gesprek aan gegaan met de kinderen van het Wijktijgerpersbureau. De kinderen mochten haar zelfs een aantal vragen stellen, net als echte journalisten! Foto: Oranjefonds / Bart Homburg De belangrijkste activiteiten die Hoedje van Papier in 2011 heeft uitgevoerd, zijn: Wijktijger workshops Wijktijgerpersbureaus Overige opdrachten UCee Station Rotterdam Franchise Breda 8

9 Hieronder een gespecificeerd overzicht van alle activiteiten van Hoedje van Papier die van januari tot en met december 2011 in Rotterdam hebben plaatsgevonden: Overige opdrachten: Activiteiten 887 kinderen en jongeren Trainingen 130 deelnemers DG Noord: 13 workshops 239 kinderen WPB Erasmusbuurt 27 kinderen WPB Oude Noorden 50 kinderen WPB Liskwartier 26 kinderen WPB Provenierswijk 15 kinderen 5 56 jongeren DG Prins-Alexander: 3 workshops 26 kinderen WPB Oosterflank 45 kinderen Totaal in 2011: 40 workshops 541 kinderen 10 Wijktijgerpersbureaus 297 kinderen UCee wijkredacties 132 jongeren Overige opdrachten 1017 deelnemers Centraal: 1 UCee CR 8 jongeren DG Kralingen-Crooswijk: 6 workshops 63 kinderen DG Rozenburg: 4 workshops 37 kinderen 1 18 jongeren DG Feijenoord: 14 workshops 176 kinderen WPB Afrikaanderwijk 40 kinderen WPB Feijenoord 36 kinderen WPB Katendrecht 37 kinderen WPB Bloemhof 6 kinderen WPB Hillesluis 15 kinderen 7 43 jongeren DG IJsselmonde: 1 7 jongeren De details t.a.v. scholen en kinderen per workshop, Wijktijgerpersbureau, UCee traject en overige opdrachten staan beschreven in Bijlage ACTIVITEITEN WIJKTIJGERWORKSHOPS Onder de naam Wijktijgerworkshops zijn in 2011 in totaal 40 workshops uitgevoerd. Deze trajecten van 6 tot 18 weken hebben als doel om kinderen kennis te laten maken met het gebruik van media, een mooi eindproduct te maken en om tijdens het proces sociale competenties te ontwikkelen. Kinderen maken kennis met de disciplines journalistiek, video of radio. Hoedje van Papier werkt met freelance vakkrachten welke ook professioneel actief zijn in de media als echte journalist, video- of radiomaker. Welke workshop wordt ingezet wordt in overleg met de school afgesproken. In 2011 zijn er voornamelijk journalistieke workshops afgenomen. 9

10 Procentueel is de afname als volgt: Wijktijger workshops 35% 8% 57% Journalistiek Video Radio WIJKTIJGERPERSBUREAUS Kinderen die kennis hebben gemaakt met media tijdens de Wijktijgerworkshops konden zich aansluiten bij één van de 10 Wijktijgerpersbureaus (WPB) in hun wijk. In een aantal wijken hebben de scholen hun krachten gebundeld en hebben zij bewust gekozen (bijvoorbeeld in verband met de overvolle activiteiten agenda s) om kinderen direct toe te laten stromen naar een WPB in de wijk. Kinderen die extra gemotiveerd zijn na deelname aan onze workshops, danwel van zichzelf al talenten hebben die zij nog niet voldoende kunnen ontwikkelen in hun huidige situatie, konden hun kennis verdiepen binnen de Wijktijgerpersbureaus van Hoedje van Papier waar zij gedurende een langere periode deelnamen aan de workshops en nog actiever aan de slag konden met de productie van berichtgeving rondom jeugd en alle zaken die voor hen van belang zijn. Bij de Wijktijgerpersbureaus kwamen de verschillende mediadisciplines aan bod: journalistiek & fotografie, video en radio. Op deze manier werd een substantiële bijdrage geleverd aan enerzijds de ontwikkeling van de kinderen zelf, maar anderzijds ook aan de betrokkenheid van de kinderen bij hun wijk. Als echte reporters volgden de kinderen wekelijks het nieuws dat ertoe doet in en buiten hun wijk, waarmee ze hun leefwereld en datgene wat voor hen belangrijk is zichtbaar konden maken. Voor de uitvoer van de Wijktijgerpersbureaus werd aangesloten bij bestaande wijksamenwerkingsverbanden en werd overleg gepleegd met verschillende partners zoals deelgemeentes, woningcorporaties, onderwijs- en welzijnsinstellingen. Opzet In de eerste helft van 2011 werden de Wijktijgerpersbureaus georganiseerd in blokken van ongeveer 6 weken waarin de disciplines journalistiek & fotografie, video en radio aan bod kwamen. Deze Wijktijgerpersbureaus werden uitgevoerd in een buurthuis. De inhoud van de workshops met betrekking tot de ontwikkeling van sociale competenties en vakinhoudelijke vaardigheden werden verzorgd door de vakkracht. Naast de vakkracht was sprake van begeleiding veelal door een stagiair onder verantwoordelijkheid van stichting Hoedje van Papier of een stagiair verbonden aan de betreffende welzijnsinstelling. De overdracht tussen de vakkrachten van de verschillende disciplines verliep aan de hand van een overdrachtsformulier, waarin de betreffende vakkracht naar zijn/haar opvolger aangaf wat deze gedaan had, welke mogelijkheden er in het vervolg nog lagen en welke 10

11 bijzonderheden er aan de orde waren geweest. De betrokkenheid van de begeleider/kinderwerker was hier veelal afhankelijk van de mate waarin deze betrokken werd door de vakkracht. Ieder blok werd, net zoals bij de Wijktijger workshops, afgerond met een magazine, video- of radioreportage Sinds de zomervakantie is een nieuwe manier van werken geïmplementeerd voor de Wijktijgerpersbureaus, waarbij er teams werden gevormd, bestaande uit: Een kinderwerker; Een vakkracht journalistiek & fotografie; Een vakkracht video. Door teams te formeren wordt het lesprogramma in samenspraak opgesteld voor het betreffende Wijktijgerpersbureau. Hierbij bepaalt dus niet alleen de vakkracht het programma, maar wordt dit in gezamenlijkheid opgezet met de belangrijke input van de kinderwerker. Daarmee wordt het Wijktijgerpersbureau ook een onderdeel van het reguliere programma van het kinderwerk. Met het Wijktijgerpersbureau wordt hierbij overigens meer dan voorheen de link gelegd met hetgeen zich in de directe woon- en leefomgeving van de kinderen afspeelt. Bij het opstellen van het gezamenlijke lesprogramma wordt met name duidelijk gekeken naar wat er zich in de buurt allemaal afspeelt: welke wijkactiviteiten staan er gepland, welke problemen spelen er, welke initiatieven worden er op wijkniveau ontplooid, zijn er bouwplannen/herinrichtingsplannen, zijn er in de buurt bijzondere winkels, bijzondere personen, etc? De Wijktijgerpersbureaus werden niet langer per blok afgesloten met een eindproduct. In plaats daarvan werden artikelen van kinderen geplaatst in buurt- en lokale kranten, op internetsites of werden videoreportages uitgezonden via lokale TV-stations. Aan het einde van het schooljaar (juni 2012) zal een compilatiekrant worden uitgebracht. 11

12 Rol kinderwerker/vakkrachten/coördinatie Voor elk team, bestaande uit een kinderwerker, een vakkracht journalistiek en een vakkracht video, is een taakverdeling vastgelegd. Daarbij was de kinderwerker het gezicht naar de kinderen toe en was deze ook iedere bijeenkomst aanwezig. Tijdens de eerste bijeenkomst waren zowel de kinderwerker als beide vakkrachten aanwezig. Deze bijeenkomst vormt namelijk de eerste kennismaking tussen de kinderen, de vakkrachten en de kinderwerker. Vervolgens vonden er bijeenkomsten plaats, waarbij de kinderwerker en één van de vakkrachten aanwezig was en bijeenkomsten die alleen door de kinderwerker werden geleid. Rol van de kinderwerker De kinderwerker kent in het vernieuwde concept een belangrijke rol binnen het Wijktijgerpersbureau. De kinderwerker is namelijk veelvuldig in de betreffende buurt aanwezig waar het Wijktijgerpersbureau wordt uitgevoerd en komt de meeste kinderen op meerdere momenten tegen. In tegenstelling tot de eerdere opzet, zal de kinderwerker nu ook zelfstandig bijeenkomsten verzorgen. Daarnaast heeft deze op de momenten dat de vakkracht de lesinhoud verzorgt een meer inhoudelijke rol. Voor de kinderwerker zien we dan ook de volgende rollen weggelegd: Werven van kinderen in de buurt voor deelname aan het Wijktijgerpersbureau Het vaststellen van een programma samen met de vakkrachten Het maken van afspraken per les over de rolverdeling tussen vakkracht en kinderwerker in het geval dat de vakkracht de lesinhoud verzorgt Het meedenken met de vakkracht over de invulling van de bijeenkomst, voorafgaand aan de blokken in het overleg uur speciaal gereserveerd voor kinderwerk en vakkracht journalistiek + video Het evalueren en geven van feedback op het verloop van de bijeenkomst die door de vakkracht verzorgd wordt Het zelfstandig verzorgen van bijeenkomsten ter voorbereiding en/of als uitwerking van een door de vakkracht verzorgde bijeenkomst Het samen met de vakkracht en de deelnemende kinderen opstellen van omgangsvormen over gedrag binnen de bijeenkomsten Het stimuleren van een positief pedagogisch klimaat binnen de groep Het ondersteunen en stimuleren van de kinderen bij het uitvoeren van de opdrachten bij de door de vakkracht gegeven bijeenkomst Het periodiek invullen van de observatieformulieren omtrent voortgangbij de kinderen in de ontwikkeling van sociale competenties Het onderhouden van contact en maken van afspraken met personen, instellingen uit de wijk omtrent het afleggen van bezoeken, bijwonen van activiteiten, enz. met het Wijktijgerpersbureau Rol van de vakkracht De vakkracht heeft bepaalde specifieke kennis als het gaat om het inzetten van een bepaald mediacommunicatiemiddel. Deze vakkracht zet deze specifieke kennis dan ook op bepaalde uitvoeringsmomenten van het Wijktijgerpersbureau in, waarbij deze de ontwikkeling van sociale competenties bij de kinderen en het op onderzoek gaan in de eigen woon- en leefomgeving in acht 12

13 neemt. Voor de vakkracht zien wij dan ook de volgende rollen weggelegd in de voorbereiding en uitvoering van het Wijktijgerpersbureau: Het vaststellen van een programma samen met de kinderwerker en andere vakkracht Het maken van afspraken per les over de rolverdeling tussen vakkracht en kinderwerker in het geval dat de vakkracht de lesinhoud verzorgt De lesvoorbereiding minimaal een dag van te voren voorleggen aan de kinderwerker, zodat deze zich kan voorbereiden en eventueel feedback kan geven Het evalueren met en openstaan voor feedback van de kinderwerker aangaande de verzorgde les Het informeren en aanleveren van materialen aan de kinderwerker voor de bijeenkomsten die zelfstandig door de kinderwerker worden verzorgd Het samen met de vakkracht en de deelnemende kinderen opstellen van omgangsvormen over gedrag binnen de bijeenkomsten Het stimuleren van een positief pedagogisch klimaat binnen de groep Het aanleveren van tekst, videomateriaal aan Hoedje van Papier voor lokale media waarbij de deadlines van lokale media ruim in acht worden genomen Het maken van afspraken met de kinderwerker over het benaderen van personen, instanties, etc. in de buurt om met het WPB te bezoeken. Het maken van afspraken zal zoveel mogelijk tijdens de lessen door de kinderen zelf onder begeleiding worden gedaan. Bijwonen van trainingen van Hoedje van Papier en het onderhouden van contact met de coach van Hoedje van Papier. Rol coördinatie Hoedje van Papier Stichting Hoedje van Papier wil met de Wijktijgerpersbureaus bepaalde doelstellingen behalen met de kinderen. Zo wil zij een aantal sociale competenties ontwikkelen, kinderen kennis laten maken met het gebruik van mediacommunicatiemiddelen en hen meer kennis laten opdoen van hun eigen woon- en leefomgeving en daar ook meer onderdeel van uit gaan laten maken. Zij zal dan ook met name de vakkrachten en kinderwerkers ondersteunen in de voorbereiding en uitvoering van de WPB s om deze doelstellingen te bereiken. Hierbij neemt stichting Hoedje van Papier de volgende rollen voor haar rekening: Het ondersteunen van de teams bij het opzetten van een programma en onderlinge taakverdeling voor het uitvoeren van de WPB s Het maken van afspraken met vakkrachten en welzijnsinstellingen over hun inzet met betrekking tot de uitvoering van de WPB s Het aanbieden van training en coaching gericht op de ontwikkeling van sociale competenties bij kinderen, het creëren van een goed pedagogisch klimaat, gebruik van creatieve werkvormen, etc. Het aanbieden van trainingen voor kinderwerkers op het gebied van het gebruik van media; Het verzorgen van netwerkbijeenkomsten voor aanvang van het WPB met verschillende relevante partijen in de wijk waar het WPB plaatsvindt Het verzorgen van benodigde materialen en middelen om de WPB s vorm te kunnen geven (fotocamera s, videocamera s, mogelijkheden voor uitstapjes buiten de wijk, inzet vakkrachten, etc.) Op aanvraag ondersteunen bij de opzet van bijeenkomsten in het kader van de WPB s 13

14 Het werven van kinderen via de in de wijk aanwezige basisscholen Eind 2010 waren er reeds Wijktijgerpersbureaus opgezet in de wijken Afrikaanderwijk, Feijenoord, Katendrecht, Oude Noorden, Erasmusbuurt, Oosterflank en Kralingen-Crooswijk. In 2010 is het Wijktijgerpersbureau in Kralingen-Crooswijk niet gecontinueerd maar is er gekozen om op deze locatie alleen workshops te organiseren. Het persbureau is gecontinueerd door WijkTV, een lokale samenwerkingspartner. In de 2 e helft van 2011 zijn naast bovengenoemde reeds bestaande persbureaus nieuwe Wijktijgerpersbureaus opgezet in de wijken Hillesluis, Bloemhof, Liskwartier en Provenierswijk. Overzicht Wijktijgerpersbureaus januari december 2011 (in totaal 297 deelnemende kinderen): Jan/Feb: Mrt/Apr: Mei/Jun: Okt/Dec: RESULTATEN WIJKTIJGERS Met de workshops en de Wijktijgerpersbureaus zet stichting Hoedje van Papier in op het ontwikkelen van sociale competenties bij de deelnemers. Bij de uitvoering van de activiteiten maken wij veel gebruik van levensechte leersituaties. De kinderen kunnen door op onderzoek uit te gaan in hun directe woon- en leefomgeving in levensechte situaties hun sociale competenties ontwikkelen. Daarnaast doen zij vaardigheden op in het gebruik van mediacommunicatiemiddelen. Om er achter te komen wat de kinderen van de Wijktijgeractiviteiten leren, verrichten wij verschillende metingen. Door met kinderen te evalueren, krijgen wij een beeld van wat kinderen vinden dat zij geleerd hebben en hoe zij de Wijktijgeractiviteiten ervaren. Aan de hand van observaties verkrijgen wij inzicht in de mate waarin er bij de kinderen sociale competenties worden ontwikkeld. Door het invullen van een evaluatieformulier krijgen wij ook van onze vakkrachten informatie over het verloop van de door hen verzorgde activiteiten. Ten slotte hebben wij ook contact met afgevaardigden van de verschillende scholen waarvan kinderen deelnemen aan onze activiteiten. In deze gesprekken vragen wij hen welke effecten zij waarnemen bij de kinderen die deelnemen aan de Wijktijgeractiviteiten. 14

15 Evaluaties kinderen In zijn algemeenheid is de waardering van de kinderen hoog. Zij geven de Wijktijgeractiviteiten een 8.8. Veelgenoemde dingen die zij zeggen geleerd te hebben zijn: Dat je eerst onderzoek moet doen voordat je een interview afneemt; Brainstormen over een onderwerp; Het bedenken van goede vragen (gebruik van de 5 W s en H vraag, stellen van open vragen); Jezelf presenteren, welke houding neem je aan; Interviewen; Beleefd omgaan met mensen als je gaat interviewen; Doorvragen; Goed luisteren; Het leren schrijven van een artikel / maken van een reportage; Het maken van een intro / outro (radio); Goede foto s maken; Het bedienen van een videocamera; Hoe je een microfoon goed vast moet houden; Samenwerken; Niet verlegen zijn (mensen durven aanspreken), meer zelfvertrouwen. Ook geven kinderen aan dat zij veel leren van de interviews die zij in hun eigen woon- en leefomgeving maken. Zij doen bijvoorbeeld allerlei kennis op over de thema s waar zij aan werken, leren bijvoorbeeld hoe een bakker te werk gaat, wat er voor nodig is om architect te worden, hoe een redactie van een krant werkt en hoe een krant tot stand komt, enz. 15

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Businessplan 2015 2018 Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Voorwoord Groter dan de som Hierbij presenteren wij Groter dan de som, het businessplan stichting voordekunst

Nadere informatie

Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing. een stimulans voor nieuwe projecten

Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing. een stimulans voor nieuwe projecten Vrouwenstemmen kleuren de vernieuwing een stimulans voor nieuwe projecten Inhoud 1. Introductie 4 2. Projectopzet 8 3. Basiscursus Wonen in West 12 4. Kadertraining met praktijkcoaching 16 5. Cursus Ouderraad

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Wat betekent dit voor mij?

Wat betekent dit voor mij? Wat betekent dit voor mij? Wijzer in geldzaken Programma 2013/2014 Voorwoord Het Platform Wijzer in geldzaken heeft in 2012 grote stappen voorwaarts gezet om de financiële kennis en vaardigheden van de

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014 Koorenhuis. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder

Activiteitenplan 2014 Koorenhuis. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Activiteitenplan 2014 Koorenhuis het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Algemene Informatie Naam instelling: Statutaire naam instelling: Statutaire doelstelling: Aard van de instelling: Koorenhuis, centrum

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. ACHTERGROND... 5 2.1. De wijk als vindplaats... 5 2.2. Roermondse wijkgerichte

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

Werkdocument voor het Jeugdcircus

Werkdocument voor het Jeugdcircus Werkdocument voor het Jeugdcircus Inhoudsopgave 8 9 H1-1 H1-1 H1-3 H1-3 H1-4 H1-4 H1-5 H1-5 H1-5 H1-5 H1-5 H1-6 H1-6 H1-7 H1-7 H1-8 H1-8 H1-8 H1-9 H1-9 H1-9 H1-9 H1-9 H1-10 H1-10 H1-11 H1-12 H1-12 H1-12

Nadere informatie

Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v)

Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v) Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v) Onderzoek naar vrijwilligerswerk door scholieren Maart 2002 Drs. Suzanne Tan Drs. ing. Norbert Broenink Dr. Klaas Gorter l 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag. Jaa rve rsla 201 g 1 Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.nl W www.vitalisdenhaag.nl Jaarverslag 2011

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie