Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013"

Transcriptie

1 walcheren Stichting Present Walcheren Jaarplan Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren... 1 Jaarplan Inleiding Algemene beschrijving Present Beschrijving Operationele organisatie Strategisch document Plaats binnen Present Nederland Huidige situatie Doelstellingen De centrale doelstelling: Coördinatie Projecten Groepen Kerken Maatschappelijke organisaties Woningcorporatie Gemeenten op Walcheren: Middelburg, Veere en Vlissingen Fondsenwerving en publiciteit Ondersteuning interne organisatie en personeel Politiek Begroting Bijlage 1: Bestuur en medewerkers... 8 Bijlage 2: Sponsors

2 1. Inleiding Stichting Present Walcheren (vanaf nu afgekort met Present ) wil met dit jaarplan de doelen voor het jaar 2013 aan u presenteren. Als Present zijn we trots op het afgelopen jaar waarin we voor zowel de vrijwilligers als de mensen die werden geholpen iets konden betekenen. Dat varieerde van het opknappen van een tuin tot het schoonmaken van een woning. Maar ook sociale projecten zijn het afgelopen jaar uitgevoerd. We willen in 2013 het aantal projecten laten toenemen, zodat de beweging van omzien naar elkaar gaat groeien. Dit jaarplan begint met een stuk algemene informatie over Present als organisatie, haar werkwijze en haar plaats binnen Present Nederland. U krijgt bij Huidige situatie een voorproefje op het jaarverslag van Dan volgen de doelen waarin we aangeven wat we willen bereiken. De doelen zijn onderverdeeld in 10 aandachtsgebieden. Onder elk gebied zijn 1 à 2 doelen opgenomen. We wensen u veel leesplezier en hopen in het nieuwe jaar op een goede samenwerking. Namens Stichting Present Walcheren, Daniël van der Meer, directeur 2. Algemene beschrijving Present Present heeft als doel: een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daar mee geholpen kunnen worden. Present wil bestaande of te vormen groepen vanuit het eigen netwerk en daarbuiten uitdagen om zich een dag in te zetten ten dienste van mensen die daar ook daadwerkelijk mee geholpen zijn. Die inzet is een teken van betrokkenheid bij de samenleving. Present heeft als visie dat er vanuit een christelijk sociale basis een maatschappelijke beweging op gang komt waarbij mensen, met hun beschikbare mogelijkheden, het vanzelfsprekend vinden zorg te dragen voor elkaar en de samenleving. Mensen die een project via Present hebben uitgevoerd hebben ervaren dat ze op een eenvoudige en gemakkelijke wijze, waardevolle hulp kunnen bieden. De 4 belangrijkste succesfactoren van Present zijn meteen de belangrijkste kenmerken. Het aanbod van de groep vrijwilligers staat centraal De inzet van de groep vrijwilligers gaat altijd via een maatschappelijke organisatie Present is een professionele organisatie en werkt vanuit structurele kaders Present zoekt op Walcheren plaatselijk draagvlak 2

3 3. Beschrijving Operationele organisatie De operationele organisatie heeft de volgende aandachtsvelden: Kerken Groepen Maatschappelijke organisaties Stafafdelingen/taken Ondersteuning interne organisatie Fondsenwerving en publiciteit Personeel en organisatie De directeur heeft de dagelijkse leiding van de operationele organisatie en is verantwoordelijk voor personeel, externe contacten en publiciteit. Het operationele team van Present werkt binnen de kaders zoals die zijn vastgesteld in het strategisch document Het team wordt aangestuurd door de directeur. De directeur functioneert onder verantwoordelijkheid van het plaatselijke stichtingsbestuur en is tevens de verbindende schakel tussen bestuur en team. 4. Strategisch document In het strategisch document wordt de richting bepaald voor de komende 4 jaar. Op basis van evaluatie, ontwikkelingen en doelstellingen wordt het document jaarlijks bijgesteld en wordt de strategie bepaald voor de middellange termijn. Binnen de kaders van het strategisch document is dit jaarplan opgesteld met per aandachtsveld de doelstellingen. 5. Plaats binnen Present Nederland Present Walcheren is statutair verbonden met Present Nederland. Present Nederland heeft 4 belangrijke succesfactoren (zoals deze hierboven zijn genoemd). Deze 4 factoren zijn kenmerkend voor Present en bieden kaders voor het plaatselijke team. De verbondenheid met Present Nederland blijkt verder uit: 1. Uniformiteit in uitstraling (website, folders, huisstijl). 2. Participatie in het toerustingsaanbod (workshop en cursussen) vanuit Present Nederland. 3. Afvaardiging vanuit het bestuur naar de Presentraad van Present Nederland. 4. Present Walcheren krijgt o.a. ondersteuning van Present Nederland in de vorm van het handboek, expertise en netwerkcontacten. 5. Present Walcheren levert de vastgestelde financiële bijdrage aan Present Nederland en die is in de begroting opgenomen. 6. Huidige situatie In het eerste jaar dat Present echt actief is geworden (2012) werden 21 projecten uitgevoerd. Het aantal vrijwilligers die zich heeft ingezet is gegroeid evenals het aantal uren die de vrijwilligers hebben besteed aan de uitvoer van projecten. De uitgaven waren in 2011 minder dan in Er is dus op verschillende gebieden een groei waar te nemen! De vormingvan een operationeel team geeft zorgen. Het team bestaat nu uit een betaalde kracht en een vaste vrijwilliger. Het doel is om in 2013 een aantal vaste vrijwilligers aan te nemen die het team zullen ondersteunen in haar werkzaamheden. De directeur zal zich dan meer kunnen richten op het werven van nieuwe groepen vrijwilligers, het geven van presentaties aan maatschappelijke organisaties en het onderhouden van de bestaande contacten. In het jaarverslag van 2013 kun u meer lezen. Dit jaarverslag zal begin maart op onze website te vinden zijn. Wilt u een schriftelijk exemplaar ontvangen? Stuur dan een mail naar:... 3

4 7. Doelstellingen 2013 Alle onderstaande doelstellingen zijn gericht op het uitvoeren van meer projecten (continuïteit), zonder dat de kwaliteit van voorbereiding en begeleiding minder wordt. De centrale doelstelling: Mensen die willen geven in contact brengen met mensen die daarmee geholpen zijn. Het team heeft verschillende aandachtsvelden, maar is gezamenlijk verantwoordelijk voor het bereiken van de centrale doelstelling. De onderstaande doelstellingen zijn afgeleid van de centrale doelstelling Coördinatie De coördinatie is in handen van de directeur. De directeur is de spin in het web en zorgt voor de communicatie tussen het bestuur en het team. Hij zorgt dat er binnen het operationeel team overzicht is en dat de medewerker(s) en vrijwilligers weten wat de taken zijn en deze zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. 5 Duidelijke taakbeschrijvingen ontwikkelen voor het werven van extra vaste vrijwilligers. Deze vrijwilligers gaan op diverse gebieden het Operationeel Team ondersteunen. Het vinden van nieuwe groepen vrijwilligers die zich aanmelden om projecten uit te voeren Projecten Het omzien naar elkaar nieuw leven inblazen, mensen naar elkaar laten omkijken, elkaar onvoorwaardelijk helpen Met andere woorden: Present wil een middel zijn voor meer betrokkenheid op elkaar. Tijdens projecten wordt er iets zichtbaar van dit omzien naar elkaar. Hoe vaker dit gebeurt, hoe beter. Present wil door middel van het uitvoeren van projecten een maatschappelijke beweging op gang brengen waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend gaan vinden om naar elkaar om te zien Groepen Vrijwilligers zijn nodig voor het uitvoeren van projecten. Voor elk project zijn er minstens twee vrijwilligers. Een gemiddelde groep bestaat uit zes vrijwilligers. Grote groepen (van 12+) worden in kleinere groepen verdeeld. Voor vrijwilligers is het belangrijk dat een project goed is voorbereid. Dat is een belangrijke taak voor Present. Bij een goede voorbereiding is het resultaat vaak goed. Dat betekent blijde gezichten bij de hulpontvangers en bij de vrijwilligers. Doelen: Present wil in 40 projecten uitvoeren. Present wil kwalitatief hoogwaardige projecten uitvoeren, waarbij de nadruk ligt op een gedegen voorbereiding. Present wil 2 vaste groepen van flexwerkers formeren die elk meerdere projecten gaan uitvoeren Kerken De kerken zijn een belangrijk middel om de beweging van omzien naar elkaar te doen groeien. Binnen kerken is vaak een bestaande structuur van groepen: Bijbelstudiegroepen, groeigroepen, jongerengroepen enz. Omdat Present aansluiting vindt bij kerken als het gaat om omzien naar de naaste en Present vooral met groepen werkt, wil Present ook in 2013 met kerken blijven samenwerken. Present wil de bestaande samenwerking met kerken uitbreiden door per kerk een contactpersoon te hebben. 4

5 7.5. Maatschappelijke organisaties De samenwerking met maatschappelijke organisaties is een essentieel onderdeel in de werkwijze van Present. Door nauwe samenwerking met diverse maatschappelijke organisaties worden hulpontvangers gevonden die passen bij het aanbod van de groepen vrijwilligers. In de aanloop naar een project dragen de maatschappelijke organisaties zorg voor goede voorbereidingen en afspraken richting de hulpontvanger. Na afloop van een project zorgt de hulpverlener van de maatschappelijke organisatie voor goede nazorg. Momenteel heeft Present contact met ruim 20 maatschappelijke organisaties. Present wil de bestaande samenwerking met maatschappelijke organisaties uitbreiden door bij elke maatschappelijke organisatie een contactpersoon te hebben Woningcorporatie Met woningcorporatie Woongoed is een samenwerking getart. Zij leveren een financiële bijdrage aan Present. De bijdrage is mede gebaseerd op de uitvoering van projecten in woningen van deze woningbouwvereniging. De samenwerking met Present levert de woningcorporatie een aantal voordelen op: 1. Present zorgt voor minder kosten onderhoud van woningen op de lange en korte termijn. 2. Present levert een bijdrage aan een betere verhuurbaarheid van de woningen. 3. Present geeft met de projecten een impuls aan de leefbaarheid van de straat en de wijk. 4. Present is een manier om invulling te geven aan de rol van maatschappelijk ondernemer. Present wil de samenwerking met Lefier en Steelande handhaven door jaarlijks contact te hebben over de samenwerking en het aantal projecten dat uitgevoerd is in woningen van beide Stichtingen Gemeenten op Walcheren: Middelburg, Veere en Vlissingen Met de gemeente Middelburg zijn er contacten op het gebied van Vrijwilligerswerk, Leefbaarheid én Welzijn en Zorg. In een beleidsplan van de gemeente Middelburg wordt Present genoemd als voorbeeld voor vrijwilligerswerk. Present wil de contacten met de gemeenten verbreden en versterken door te onderzoeken of er verdere samenwerking en ondersteuning mogelijk is Fondsenwerving en publiciteit Het werven van fondsen is een belangrijk onderdeel van Present. Door voldoende financiën kunnen doelstellingen behaald worden. Dat betekent heel concreet dat meer projecten worden uitgevoerd en dat mensen zich bewust gaan worden van het feit dat ze anderen op een eenvoudige en leuke manier waardevolle hulp kunnen bieden. Publiciteit is een belangrijk middel om het werk van Present bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Maar om publiciteit netwerkvergrotend te laten zijn, zal er door Present gerichter en concreter gepubliceerd moeten worden. Doel fondsenwerving: Present wil bij nog niet eerder aangeschreven fondsen 8.925,- aan sponsorgelden binnenhalen. Present wil vormgeven aan het beleid omtrent Vrienden van Present en dit beleid uitvoeren. Doel publiciteit: Present wil een plan opstellen voor publiciteit en dit uitvoeren. 5

6 Present wil een netwerkbijeenkomst organiseren waar mensen binnen en buiten het netwerk van Present voor uitgenodigd worden om de onderlinge betrokkenheid te verdiepen en te vergroten Ondersteuning interne organisatie en personeel Onder dit aandachtveld vallen diverse zaken zoals personeel en organisatie, maar ook administratie en huisvesting. Zoals goed gereedschap het halve werk is, zo geldt dat ook voor goed personeel. In 201 is een vrijwilliger benoemd voor het beheer van gereedschap en materialen. Door het aantrekken van meer vrijwilligers wil Present meer projecten uit gaan voeren en efficiënter gaan werken. Present wil onder financieel gunstige omstandigheden een betaalde medewerker aannemen. Present wil het Operationele Team uitbreiden met vrijwilligers voor de uitvoering van taken zoals administratieve ondersteuning, projectenbegeleiding, fondsenwerving en het beheer van de website Politiek De lokale politiek vervult een belangrijke rol in het vergroten van lokaal draagvlak voor het werk van Present. Voor de start van Present hebben verschillende politieke partijen hun steun betuigd voor de oprichting van Present. Nu Present is opgericht is het van belang dat zo veel mogelijk partijen Present ondersteunen. Niet alleen beleidmatig maar ook dor het uitvoeren van projecten. Present wil de samenwerking met politieke partijen uitbreiden door met politieke partijen projecten uit te voeren. 8. Begroting 2013 Op het moment dat dit jaarplan wordt geschreven (december 2012) heeft het bestuur een begroting aangenomen op basis van een reële verwachting van inkomsten voor Bij voldoende financiële capaciteit zal er tijdelijk een medewerker voor de administratieve ondersteuning aangenomen worden. De kosten van een algemeen medewerker zijn onder Personele medewerker zijn onder Personele kosten in de begroting meegenomen. T Begroting uitgaven 2013 Aantal projecten 40 Kantoorkosten: Huur kantoor Gas, water licht 0 kantoorbenodigdheden 750 Inventaris Verzekeringen 750 Telefoonkosten PR, fondswerving etc Organisatiekosten: Bijdrage Present Nederland Registratie Kamer van Koophandel 50 6

7 Accountantskosten Postbus 175 Internet 150 Totaal organisatiekosten Personele kosten Algehele coördinatie 0,4 fte Algemeen medewerker 0,4 fte Vrijwilligersvergoeding Reiskostenvergoeding Verzuimverzekering Opleiding / training 750 Overige Personeelgerelateerde kosten Totaal personeelkosten Totaal uitgaven Begroting inkomsten 2013 Gemeente Middelburg Wonincorporatie Woongoed Oranje Fonds Skanfonds Lokale fondsen Partners (kerken, bedrijven, donateurs) Totaal inkomsten

8 Bijlage 1: Bestuur en medewerkers Bestuur Jan Versteeg (voorzitter) Annemarieke van Casand (penningmeester) Adrie Franke (secretaris) vacature (algemeen adjunct) Begeleiding Present Nederland Arjan Klein (regiodirecteur) Operationeel team: Daniël van de Meer (directeur) René Franke (beheer materialen en gereedschappen) Richard van der Zwaag (website en sociale media) vacature (administratief medewerker) vacature (projectbegeleider) vacature (projectbegeleider) Contactgegevens Naam: Stichting Present Walcheren Opgericht: 30 maart 2011 te Middelburg KvK: Rabo: t.n.v. Stichting Present Walcheren te Middelburg Postbus AC Middelburg Website: telefoon: Kantoor- en opslagruimte: Ravesteinweg 1, 4337 PG Middelburg 8

9 Bijlage 2: Sponsors Present wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren: Walcheren/Noord-Beveland 9

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE

1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE JAAR PLAN 2015 1 INHOUDSOPGAVEN 1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE 5. DOELSTELLINGEN 6. GEMEENTE 7. BEGROTING 2015

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Als je hulp van een ander accepteert Betekent dat niet dat je hebt gefaald. Het betekent dat je er niet alleen voor staat. 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Present Assen 2015

Jaarplan Stichting Present Assen 2015 Jaarplan Stichting Present Assen 2015 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Algemene doelstelling 2015.3 1.2 Speerpunten 2015 3 1.2.1 Operationeel Team en Bestuur..4 1.2.2 Samenwerking met Partners

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Present Walcheren

Jaarverslag. Stichting Present Walcheren Jaarverslag Stichting Present Walcheren 2014 Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Voorwoord... 3 3. Comité

Nadere informatie

Stichting Present Woerden

Stichting Present Woerden Stichting Present Woerden Strategisch Meerjaren Beleidsplan 2015 2017 Present Woerden slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden Inhoud 1. Voorwoord

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014 Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016 Versie 1.1 April 2014 Een duidelijk verhaal Maatschappelijke trends Het antwoord van Present; onze missie en visie Onze unieke werkwijze Bewezen toegevoegde

Nadere informatie

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014 Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014 Postadres: Bezoekadres: Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 E-mail: info@presentwageningen.nl Website: www.presentwageningen.nl

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Inleiding Present Harderwijk heeft als doel een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wij

Nadere informatie

Inhoud. Jaarverslag 2013 Present Noord-Groningen 3

Inhoud. Jaarverslag 2013 Present Noord-Groningen 3 Jaarverslag 2013 Inhoud 1. Voorwoord... 4 2. Inleiding... 5 3. Onze organisatie... 6 4. Onze werkwijze... 7 5. Relatie met Present Nederland... 8 6. Evaluatie 2013... 9 6.1. Algemeen... 9 6.2. Het operationele

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag 2012 Stichting Present Opsterland

Jaarverslag Jaarverslag 2012 Stichting Present Opsterland Jaarverslag 2012 1 Inleiding Het eerste volle jaar voor Stichting Present Opsterland is achter de rug. Er zijn veel contacten gelegd en 52 projecten uitgevoerd. Al is het wat minder dan gepland, toch een

Nadere informatie

Jaarplan 2018 Stichting Present Assen

Jaarplan 2018 Stichting Present Assen Jaarplan 2018 Stichting Present Assen Vertrouwen in de toekomst? Vertrouwen op elklaar! 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 2. Doelstelling 2018..4 2.1. Regulier werk...4 2.2. Present en Asielzoekers/AZC......4

Nadere informatie

Strategisch plan

Strategisch plan Strategisch plan 2017-2020 Strategisch plan Stichting Present Noordoostpolder 2017-2020 Voor u ligt het strategisch document van de Stichting Present Noordoostpolder. Dit document omschrijft de plannen

Nadere informatie

JAAR VE R SL AG

JAAR VE R SL AG JAAR VE R SL AG 2 0 13 Jaarverslag 2013 Stichting Present Noordoost Friesland CITAAT: Erg leuk om zo met een groep vrienden zo n klus aan te pakken en iets te betekenen voor andere mensen. Je leert in

Nadere informatie

Moniek Kars - Algemeen Coördinator december Bezoekadres (donderdag):

Moniek Kars - Algemeen Coördinator december Bezoekadres (donderdag): Jaarplan 2018 Moniek Kars - Algemeen Coördinator december 2017 Postadres: Bezoekadres (donderdag): Postbus 8095 Harnjesweg 84 (Ons Huis) 6710 AB Ede Wageningen Telefoon: 06-45450377 E-mail: info@presentwageningen.nl

Nadere informatie

Jaarverslag. Postbus 161 3890 AD Zeewolde 06 26 01 80 07 info@stichtingpresent-zeewolde.nl www.stichtingpresent-zeewolde.nl KvK-nummer: 54810043

Jaarverslag. Postbus 161 3890 AD Zeewolde 06 26 01 80 07 info@stichtingpresent-zeewolde.nl www.stichtingpresent-zeewolde.nl KvK-nummer: 54810043 Jaarverslag IBAN: NL54 Regiobank RBRB 0850 85.00.30.528 0305 2012 2013 Jaarverslag Stichting Present Zeewolde 2012-2013 Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 2.0 Missie & Visie 3.0 Werkwijze & Projectaanpak 4.0

Nadere informatie

Stichting Present de Bevelanden

Stichting Present de Bevelanden Jaarplan 2017 Stichting Present de Bevelanden MISSIE Stichting Present de Bevelanden wil de makelaar zijn die groepen mensen die best eens een keer wat voor een ander willen doen, verbindt aan hen die

Nadere informatie

Jaarplan 2019 Stichting Present Assen

Jaarplan 2019 Stichting Present Assen Jaarplan 2019 Stichting Present Assen Voor wie helpen wil! 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen... 3 2. Doelstelling 2019.... 3 2.1. Praktische- en Sociale Projecten..... 3 2.2. Activiteiten t.b.v. Asielzoekers/AZC........

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2015

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2015 Jaarplan 2016 Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2015 Postadres: Bezoekadres: Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 E-mail: info@presentwageningen.nl Website:

Nadere informatie

Stichting Present Haarlem. PRESENT HAARLEM 2018

Stichting Present Haarlem.   PRESENT HAARLEM 2018 Stichting Present Haarlem info@presenthaarlem.nl www.presenthaarlem.nl PRESENT HAARLEM 2018 VOORWOORD In 2015 heeft stichting Present Haarlem een succesvolle herstart gemaakt. Een groep enthousiaste mensen

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Present Walcheren

Jaarverslag. Stichting Present Walcheren Jaarverslag Stichting Present Walcheren 2017 Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden Jaarverslag Present Walcheren 2017 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Barneveld

Jaarverslag Stichting Present Barneveld Jaarverslag Stichting Present Barneveld 2013 Stichting Present Barneveld is opgericht op 7 mei 2013 De akte van oprichting is verleden door notaris mr. G.A. van den Bos De statutaire vestigingsplaats is

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuidoost Groningen 2017

Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuidoost Groningen 2017 Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuidoost Groningen 2017 Stichting Present Zuidoost Groningen Postbus 12 9665 ZG Oude Pekela

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Als elke vrijwilliger een ster is, wordt het nooit meer donker!

Jaarverslag 2014 Als elke vrijwilliger een ster is, wordt het nooit meer donker! 1 Jaarverslag 2014 Geachte lezer, Een goede gewoonte die we in onze contacten met u er op nahouden is u te informeren door middel van een jaarverslag. Zo houden we u op de hoogte van het wel en wee van

Nadere informatie

Stichting Present Maassluis

Stichting Present Maassluis Stichting Present Maassluis Inhoudsopgave Blz. Missie Stichting Present Maassluis 2 Visie Stichting Present Maassluis 2 Interne organisatie 3 Operationeel team 3 Groepen 4 Maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Uitwerking meerjarenplan Stichting Present Harderwijk

Uitwerking meerjarenplan Stichting Present Harderwijk Uitwerking meerjarenplan Stichting Present Harderwijk 1. Inleiding Stichting Present Harderwijk is onderdeel van een landelijke netwerk (Stichting Present Nederland) dat inmiddels ongeveer 80 lokale stichtingen

Nadere informatie

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December Postbus 8095 Stationsweg AB Ede 6711 PN Ede Telefoon:

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December Postbus 8095 Stationsweg AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2017 Postadres: Bezoekadres: Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 E-mail: info@presentede.nl Website: www.presentede.nl

Nadere informatie

Missie Present. Mensen in beweging brengen voor elkaar

Missie Present. Mensen in beweging brengen voor elkaar JAARVERSLAG 2018 Jaarverslag 2018 Deze presentatie is een verslag van de activiteiten van Stichting Present Zoetermeer in 2018 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid.

Nadere informatie

Van betekenis...in Zeewolde

Van betekenis...in Zeewolde Van betekenis......in Zeewolde Postbus161 161 Postbus 3890AD ADZeewolde Zeewolde 3890 0626 2601 0180 8007 07 06 KvK-nummer54810043 54810043 KvK-nummer: Regiobank 85.00.30.528 IBAN: NL54 RBRB 0850 0305

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Stichting Present Zuidoost Friesland. Op zaterdag 3 september worden de vrijwilligers om half 2 verwacht op Ieleane 9.

Jaarverslag 2015 Stichting Present Zuidoost Friesland. Op zaterdag 3 september worden de vrijwilligers om half 2 verwacht op Ieleane 9. Op zaterdag 3 september worden de vrijwilligers om half 2 verwacht op Ieleane 9. Dit is een woonvorm waarbij de cliënten veel verzorging nodig hebben. De meeste cliënten zijn afhankelijk van de rolstoel.

Nadere informatie

Projectplan Stichting Present Maassluis

Projectplan Stichting Present Maassluis Projectplan 2015-2017 Stichting Present Maassluis Inhoudsopgave Blz. Missie Stichting Present Maassluis 2 Visie Stichting Present Maassluis 2 Interne organisatie 3 Operationeel team 3 Groepen 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

Jaarrekening Present Steenwijkerland

Jaarrekening Present Steenwijkerland Jaarrekening 2015 Present Steenwijkerland 31-03-2016-1- STICHTING PRESENT STEENWIJKERLAND Postbus 303 8330 AH Steenwijk E-mail: info@presentsteenwijkerland.nl www.presentsteenwijkerland.nl KvK 08210076

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Noordoost Friesland 1

Jaarverslag Stichting Present Noordoost Friesland 1 Jaarverslag 2016 - Stichting Present Noordoost Friesland 1 CITATEN PROJECTEN Vrijwilligers: Wat ons bovenal is bijgebleven, is hoe goed en gezellig het met elkaar was. Hoe wij als vriendengroep elkaar

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Winnaar Gouden Turf:

Jaarverslag 2013 Winnaar Gouden Turf: Jaarverslag 2013 Winnaar Gouden Turf: 1 Inleiding Een jaar waarin weer veel is veranderd en aangepakt. Sinds 25 mei 2013 is de naam van de stichting gewijzigd in Stichting Present Zuidoost Friesland. Reden

Nadere informatie

Moniek Kars - Algemeen Coördinator september Postbus 8095 Stationsweg AB Ede 6711 PN Ede Telefoon:

Moniek Kars - Algemeen Coördinator september Postbus 8095 Stationsweg AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: Moniek Kars - Algemeen Coördinator september 2018 Postadres: Bezoekadres: Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 E-mail: info@presentede.nl Website: www.presentede.nl

Nadere informatie

Stichting Present Enschede. Jaarrekening gevestigd te Enschede. Stichting Present Enschede 1

Stichting Present Enschede. Jaarrekening gevestigd te Enschede. Stichting Present Enschede 1 Stichting Present Enschede gevestigd te Enschede Jaarrekening 2018 Stichting Present Enschede 1 Inhoud Inleiding 1 Algemeen 3 1.1 Algemene gegevens 1.2 Bestuur 1.3 Oprichting Stichting Present Enschede

Nadere informatie

STICHTING WORTEL BELEIDSPLAN

STICHTING WORTEL BELEIDSPLAN STICHTING WORTEL INHOUD Inhoud... 2 Inleiding... 3 Strategie... 4 Kernprincipes en uitgangspunten van de stichting... 4 Statutaire doelstelling... 4 Afwezigheid van winstoogmerk... 4 Bestemming liquidatiesaldo...

Nadere informatie

RESULTATENBEGROTING DIACONALE STICHTING GEVANGENENZORG DE SLUIS ZAANDAM

RESULTATENBEGROTING DIACONALE STICHTING GEVANGENENZORG DE SLUIS ZAANDAM RESULTATENBEGROTING DIACONALE STICHTING GEVANGENENZORG DE SLUIS INHOUD 2 Pagina I. VOORWOORD 3 II. RESULTATENBEGROTING 1. Resultatenbegroting 4 2. Toelichting op de resultatenbegroting 5 Pagina 2 1. VOORWOORD:

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Present Walcheren

Jaarverslag. Stichting Present Walcheren Jaarverslag Stichting Present Walcheren 2013 Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden 1 Voorwoord Intussen zijn we als Stichting Present Walcheren (voortaan

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2016 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Met dank aan:

JAARVERSLAG 2011. Met dank aan: JAARVERSLAG 2011 JAARVERSLAG 2011 Groter groeien Met dank aan: Willen is zoeken naar mogelijkheden. Niet willen is zoeken naar redenen. ///////////////////////////////// UITSPRAAK ROB ZIGTER, PERSONAL

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

Jaarplan 2014 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER

Jaarplan 2014 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER ///////////////////////////////// VRIJWILLIGER: IK VOND HET BIJZONDER OM IEMAND WEER RUIMTE TE KUNNEN GEVEN OM TE LEVEN. LETTERLIJK EN FIGUURLIJK.

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2011 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.stichtingpresent-rotterdam.nl E

Nadere informatie

Samen voor Woerden. Colofon

Samen voor Woerden. Colofon Jaarverslag 2014 Samen voor Woerden: hét netwerk voor Maatschappelijk Betrokken Organisaties Samenwerken Verbinden Inspireren Samen voor Woerden: hét netwerk voor Maatschappelijk Betrokken Organisaties

Nadere informatie

JAARVERSLAG Wij geloven in een Hollands Kroon Waar mensen er zijn voor elkaar..

JAARVERSLAG Wij geloven in een Hollands Kroon Waar mensen er zijn voor elkaar.. JAARVERSLAG 2015 Wij geloven in een Hollands Kroon Waar mensen er zijn voor elkaar.. Stichting Present Hollands Kroon Secretariaat: Brugstraat40 1775BG Middenmeer 0227-502057 www.stichtingpresent.nl/hollandskroon

Nadere informatie

NETWERK NIEUW ROTTERDAM

NETWERK NIEUW ROTTERDAM NETWERK NIEUW ROTTERDAM JAARVERSLAG 2017 HULP EN NETWERK BIEDEN AAN EENZAME EN KW ETSBARE ROTTERDAMMERS 1 OPRICHTERS NETWERK NIEUW ROTTERDAM: PAULINE BUDDING EN HENRIEKE VAN TOOR 2 INHOUD Voorwoord...

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Fryslân 2014-2015

Jaarverslag Stichting Present Fryslân 2014-2015 Jaarverslag Stichting Present Fryslân 2014-2015 Jaarverslag 2014. Inhoud: 1. Inleiding 2. Doelstelling Verduurzaming. 3. Actieplan 2014 4. Bijstelling Plannen 2014/ 2015,Speerpunten 5. Projecten Present

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2015 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Vastgesteld Raad van Bestuur 21 maart 2015 Inhoud 1 Verslag Raad van Bestuur... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Bestuur, directie en vaststelling jaarrekening...

Nadere informatie

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014. Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 info@presentede.

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014. Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 info@presentede. Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014 Postadres: Bezoekadres: Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 E-mail: info@presentede.nl Website: www.presentede.nl

Nadere informatie

Stichting Present Zoetermeer Rabobank Jaarverslag 2012

Stichting Present Zoetermeer Rabobank Jaarverslag 2012 Stichting Present Zoetermeer Jaarverslag 2012 06-41756899 info@stichtingpresent-zoetermeer.nl www.stichtingpresent.nl/zoetermeer Rabobank 3881.44.432 1 STICHTING PRESENT ZOETERMEER 1.1 Bestuur en algemeen

Nadere informatie

Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuid-Oost Groningen 2016

Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuid-Oost Groningen 2016 Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuid-Oost Groningen 2016 Stichting Present Zuid-Oost Groningen Postbus 12 9665 ZG Oude Pekela

Nadere informatie

STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN. Jaarrekening 2013

STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN. Jaarrekening 2013 STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 4 4 Resultaat 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009 Beleidsplan Voor de jaren 2008-2009 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Doe Wat. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

6 January 2014 VRIENDEN VAN VISIE- MISSIE HOSPICE MARKIES. Voorlopig beleidsplan

6 January 2014 VRIENDEN VAN VISIE- MISSIE HOSPICE MARKIES. Voorlopig beleidsplan 6 January 2014 VRIENDEN VAN HOSPICE DE MARKIES VISIE- MISSIE Voorlopig beleidsplan Inhoud Algemeen, doel... 3 1. Inleiding... 3 MISSIE... 4 VISIE... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Financiële Doelstelling

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

Presentatie Present Besturendag. Workshop Financieel Beheer

Presentatie Present Besturendag. Workshop Financieel Beheer Presentatie Present Besturendag Workshop Financieel Beheer Jan Smit, 25 november 2017 1 Even voorstellen In 2016 gefuseerd 5 kantoren (Apeldoorn, Zwolle, Ommen, Wezep, Harderwijk) 80 medewerkers 9 partners

Nadere informatie

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014 Stichting Lunga Foundation ANBI-Beleidsplan 2014 Versie 1.0 Inleiding Het jaar 2013 stond in het teken van de oprichting van Stichting Lunga Foundation. Met overtuiging en trots is Stichting Lunga Foundation

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2015 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 4 Staat van Baten en Lasten over 2015 6 Toelichting 7 3 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag 2016 Stichting Present Zuidoost Friesland

Jaarverslag Jaarverslag 2016 Stichting Present Zuidoost Friesland Jaarverslag 2016 1 Inleiding. De impact van Present op de omgeving. Er zijn mensen die willen helpen en mensen die hulp nodig hebben. Dat is een vast gegeven. De uitdaging voor Stichting Present ZO Friesland

Nadere informatie

In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013.

In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013. In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013. Het jaar 2012 stond in het teken van het wisselen van de wacht. Grethe Kruizinga vond

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van Het Schaffelaar Park

Beleidsplan Stichting Vrienden van Het Schaffelaar Park 2018 Beleidsplan Stichting Vrienden van Het Schaffelaar Park Datum 14-11-2017 Stichting vrienden van Het Schaffelaar Park Nieuwe Markt 3 3771 CB Barneveld stichting@hetschaffelaarpark.nl www.hetschaffelaarpark.nl

Nadere informatie

1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE 5. DOELSTELLINGEN 6.

1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE 5. DOELSTELLINGEN 6. JAARPLAN 2016 1 1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE 5. DOELSTELLINGEN 6. UITBREIDEN PERSONEELSUREN 7. PERSONALIA (o.a.

Nadere informatie

JAARVERSLAG Jaarverslag 2017 Present Alkmaar

JAARVERSLAG Jaarverslag 2017 Present Alkmaar JAARVERSLAG 2017 Voorwoord In tegenstelling tot de jaren daarvoor was 2017 voor Present Alkmaar een lastig jaar. Dat heeft enerzijds te maken met verloop in het operationele team, waardoor er voor de coördinator

Nadere informatie

Stichting Present Haarlem. Strategisch Plan PRESENT HAARLEM

Stichting Present Haarlem.   Strategisch Plan PRESENT HAARLEM Stichting Present Haarlem info@presenthaarlem.nl www.presenthaarlem.nl Strategisch Plan PRESENT HAARLEM 2018-2020 Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 1. DOELSTELLINGEN 2018-2020... 4 1.1 AANBOD VAN VRIJWILLIGERS...

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Stichting Vrienden van De Rozelaar. Beleidsplan 2016

Stichting Vrienden van De Rozelaar. Beleidsplan 2016 Stichting Vrienden van De Rozelaar Beleidsplan 2016 Inhoud Inleiding...3 Doelstellingen...3 Boodschap...3 Doelgroepen...3 Achtergrond...3 Stichtingsbestuur...4 Financiën...4 Besteding giften...4 De manier

Nadere informatie

Standaardbeleidsplan Carelanka

Standaardbeleidsplan Carelanka Standaardbeleidsplan Carelanka Inhoud: 1. Werkzaamheden van de Goed Doel Stichting 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van het vermogen 4. Besteding van het vermogen Standaardbeleidsplan Carelanka 2

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2014

Beleidsplan 2012-2014 Inleiding De is in februari 2012 opgericht om een formeel kader te vormen voor 1. de activiteiten voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (zoals onder meer - zwerfjongeren, dak- en thuislozen)

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting ter behoud van de kerkelijke gebouwen van Oudehaske en Haskerhorne

Beleidsplan Stichting ter behoud van de kerkelijke gebouwen van Oudehaske en Haskerhorne Beleidsplan 2018-2022 Stichting ter behoud van de kerkelijke gebouwen van Oudehaske en Haskerhorne Plaats Oudehaske Datum 07-05-2018 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. Organisatie... 3 3. Visie en missie... 3

Nadere informatie

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Achtergrond 2.2 Onderbouwing 3. Identiteit 6 3.1 Missie & visie 3.2 Doelstelling 3.3 Strategie 4. Organisatie

Nadere informatie

Signs of Hope. Beleidsplan

Signs of Hope. Beleidsplan Signs of Hope Beleidsplan 2018 2019 Mijn plan met jullie staat vast spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. - Jeremia 29:11 (NBV) Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan 15-10-2016 Grip op de Knip Heerde Beleidsplan 2016-2019 Bestuur STICHTING GRIP OP DE KNIP HEERDE 1. Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Stichting Grip Op De Knip Heerde... 4 2.1 Ontstaan... 4 2.2 Doel en

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2017-2018 NETWERK NIEUW ROTTERDAM 1 INLEIDING Dit beleidsplan is op 23-11-2017 vastgesteld door het bestuur van stichting Netwerk Nieuw Rotterdam. 1.1 Bestuursleden Voorzitter: Piet Boekhoud

Nadere informatie

INHOUD. 1. Inleiding. 2. Werkzaamheden Doelstelling 2.2. Bestuur 2.3. Activiteiten. 3. Werving van gelden. 4.

INHOUD. 1. Inleiding. 2. Werkzaamheden Doelstelling 2.2. Bestuur 2.3. Activiteiten. 3. Werving van gelden. 4. Beleidsplan 2015 Stichting Terima Kasih Plaggeberg 27 (postadres) 3956 BK Leersum KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL 05 RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN.

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN. Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN www.stichtingsamenvoorelkaar.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de instelling... 3 2.1.Ontstaan, achtergrond en toekomst... 3 2.2 Missie/visie...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STEUN WOONVERENIGING DE BURGH. Inhoudsopgave. voorwoord pagina 2. doelstelling pagina 3. organisatie pagina 3

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STEUN WOONVERENIGING DE BURGH. Inhoudsopgave. voorwoord pagina 2. doelstelling pagina 3. organisatie pagina 3 JAARVERSLAG 2014 STICHTING STEUN WOONVERENIGING DE BURGH Inhoudsopgave voorwoord pagina 2 doelstelling pagina 3 organisatie pagina 3 financiering woonproject pagina 4 activiteiten pagina 4 inkomsten en

Nadere informatie

Beleidsplan. Contact. Inhoud. 1 Inleiding. 1. Inleiding 2. Missie/visie 3. Doelstelling 4. Strategie 5. Organisatie 6. Financiën

Beleidsplan. Contact. Inhoud. 1 Inleiding. 1. Inleiding 2. Missie/visie 3. Doelstelling 4. Strategie 5. Organisatie 6. Financiën Beleidsplan Contact Stichting Vlinderduin p/a Steenweg 8 4328 RL Burgh-Haamstede KvK-nummer: 68339054 Rek.nr.: NL69 RABO 0317715232 www.vlinderduin.nl info@vlinderduin.nl Inhoud 1. Inleiding 2. Missie/visie

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Present Meppel

Jaarrekening Stichting Present Meppel Jaarrekening 2016 Stichting Present Meppel 7-3-2017 Stichting Present Meppel Postbus 433 7940 AK Meppel E-mail: info@presentmeppel.nl www.stichtingpresent.nl/meppel KvK 59301821 RSIN 853411955 Bankgegevens:

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 02 Inhoud Inhoud Inleiding Visie en Missie Projecten Aanpak Toekomst p. 3 p 3 p. 4 p. 4 p. 7 03 Inleiding Visie en Missie Inleiding EducAIDed streeft naar goed onderwijs voor iedereen.

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014 Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis Beleidsplan 2014 Purmerend, december 2013 1 Inhoud 1. De stichting Statutaire doelstelling Bestuursleden Beloningsbeleid Officiële gegevens 2. Strategie Missie

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord Bijlagen Meerjarenbegroting Uren en FTE begroting Dekkingsplan

Inhoud. Voorwoord Bijlagen Meerjarenbegroting Uren en FTE begroting Dekkingsplan Inhoud Voorwoord 2 1. Inleiding 3 1.1. Missie 3 1.1.1. Werkwijze voor groepen in zeven stappen 3 1.2. Visie 4 1.3. Identiteit 4 1.4. De ontwikkeling van Stichting Present Woerden 5 1.5. Relatie met de

Nadere informatie

PROJECTPLAN BLESSED HOME

PROJECTPLAN BLESSED HOME PROJECTPLAN BLESSED HOME Stichting Blessed Home NIJKERK - GHANA mei 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 3 2.1 Hoofddoel... 3 2.2 Subdoelen... 3 2.2.1. Onderdak bieden aan stagiaires...

Nadere informatie

Stichting Grote Kerk Overschie

Stichting Grote Kerk Overschie Stichting Grote Kerk Overschie Jaarstukken 2017 pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Bestuursverslag... 4 1.1 Algemene gegevens... 4 1.2 Bestuur... 4 1.3 Verslag van de activiteiten... 5 1.4 Belangrijkste

Nadere informatie

5. Alle ons bekende risico s en/of claims die hun oorsprong hebben vóór de balansdatum zijn aan u meegedeeld;

5. Alle ons bekende risico s en/of claims die hun oorsprong hebben vóór de balansdatum zijn aan u meegedeeld; van Breukelen Accountants B.V. dhr. H. van Breukelen Productieweg 7b 3481 MH HARMELEN Datum : 18 maart 2015 Betreft : Bevestiging bij de jaarrekening 2014 Geachte heer Van Breukelen In het kader van de

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Beleidsplan en profiel van de Stichting ErOpuit Duiven

Beleidsplan en profiel van de Stichting ErOpuit Duiven Beleidsplan en profiel van de Stichting ErOpuit Duiven Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting ErOpuit Duiven voor het jaar 2017. Het plan omvat het overzicht van de doelstellingen en activiteiten

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan

Meerjarenbeleidplan Meerjarenbeleidplan 2014-2017 Samen leven : samen Leven IHS Inloophuis Schothorst Voorwoord. Dit meerjarenbeleidplan is opgesteld door een totaal vernieuwd bestuur, dat sinds februari 2013 verantwoordelijkheid

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting DMS [ ]

BELEIDSPLAN Stichting DMS [ ] BELEIDSPLAN Stichting DMS [2018 2022] Stichting Dutch Medical Service Vrusschenhusken 1 6422 PL Heerlen info@dutchmedicalservice.nl www.dutchmedicalservice.nl Inschrijvingsnummer Kvk 71024689 Bank: NL05

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Stichting Onafhankelijke Media Tilburgers.nl. Beleidsplan

Stichting Onafhankelijke Media Tilburgers.nl. Beleidsplan Stichting Onafhankelijke Media Tilburgers.nl. Beleidsplan Inhoudsopgave Stichting Onafhankelijke Media Tilburgers.nl...1 1. Doelstellingen...1 a Stichting Onafhankelijke Media...1 b Tilburgers.nl...1 Missie...1

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2017 STICHTING PRESENT OLDENZAAL

JAARVERSLAG 2017 STICHTING PRESENT OLDENZAAL JAARVERSLAG 2017 STICHTING PRESENT OLDENZAAL Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden Nijverheidsstraat 97 7575 BH Oldenzaal Tel: 06 52 86 25

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting 99%RIDE

Beleidsplan Stichting 99%RIDE Beleidsplan Stichting 99%RIDE Voor de jaren 2013-2015 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting 99%RIDE. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de

Nadere informatie

Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer. Beleidsplan 2018

Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer. Beleidsplan 2018 Beleidsplan 2018 Definitief Secretariaat: bank: NL02 TRIO 0338 6495 06 KvK nr. 17151409 Inleiding Achtergrond Dagblad Trouw 3 maart 1995: De basis voor de lokale Agenda 21 werd gelegd in 1992 tijdens de

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2014 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.presentrotterdam.nl E info@presentrotterdam.nl

Nadere informatie