JAARVERSLAG Met dank aan:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2011. Met dank aan:"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2011

2

3 JAARVERSLAG 2011 Groter groeien Met dank aan:

4 Willen is zoeken naar mogelijkheden. Niet willen is zoeken naar redenen. ///////////////////////////////// UITSPRAAK ROB ZIGTER, PERSONAL EN TEAM TRAINER/ - COACH, BETROKKEN BIJ STICHTING PRESENT NEDERLAND

5 Inhoud VOORWOORD 2 1 MEER SOORTEN GROEPEN 3 2 VERDIEPING M.O. - PRESENT 5 3 VRIJWILLIGERS VOOR DE ORGANISATIE 7 4 FINANCIËN EN FONDSENWERVING 9 5 CONCLUSIES 12 Bijlage 1 Overzicht contacten met MO's 13 Bijlage 2 Financieel overzicht

6 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag van Een jaar waarin we op zoek zijn gegaan naar groeimogelijkheden. Meer vrijwilligers, meer projecten, meer mensen die het werk helpen dragen, meer financiers, meer hulpverleners om mee samen te werken. Het is een beweging die ingaat tegen de economische crisis waardoor veel alleen maar minder lijkt te worden. Inmiddels zijn er 51 lokale stichtingen Present. Landelijk is er een groei van 30% in de werkzaamheden van Stichting Present. In Almere is dat niet anders. Present gaat hiermee tegen de stroom in. Een teken van hoop dat groei wel degelijk mogelijk is. Natuurlijk gaat ook het economische klimaat niet aan ons voorbij. Ook wij moeten steeds creatiever zijn om middelen te vinden om de groei te kunnen faciliteren. Concessies op het gebied van kwaliteit doen we niet. Zinvolle inzet van vrijwilligers bij soms vastgelopen hulpverleningsprocessen, steken niet alleen de hulpontvanger, maar ook de hulpverlener een hart onder de riem. Zij moeten kunnen rekenen op de kwaliteit die we voorstaan. We hebben veel geleerd in het afgelopen jaar. Nieuwe concepten ontwikkeld, nieuwe mogelijkheden van samenwerken ontdekt en uitgebouwd. We hopen dat u met plezier onze vorderingen meemaakt bij het lezen van dit jaarverslag. Bestuur Stichting Present Almere Gerard van der Schee (voorzitter) Jos Grijsen-Schaart (secretaris/penningmeester) Wijnanda Heslinga-van Dijk Ivo Kouters Carien Klein (algemeen coördinator)

7 1 Meer soorten groepen Doel 2011: Meer soorten groepen 26 groepen totaal In onderstaand overzicht is te zien vanuit welke achtergrond zich groepen hebben ingezet. Daaruit blijkt dat de spreiding tussen de diverse groepen gelijkmatiger is dan in Totaal zetten zich in groepen in bij 23 projecten. Dat zijn 192 vrijwilligers die samen bijna 1300 uur cadeau geven gepland 2011 Na de eerste ervaring in 2010 met een middelbare school passen we de werkwijze aan om de jongeren zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Verschillende scholieren schrijven zich daarna in op een stage en zo komen we in contact met nieuwe middelbare scholen. Aan het einde van het jaar hebben we op 8 middelbare scholen een presentatie gegeven en het aantal groepen dat daaruit aan de gang gaat, ziet u in de grafiek. Het plan was om ook met bedrijven aan de slag te gaan. Het is helaas niet gelukt om een groep collega s in te zetten. Wel zijn er contacten gelegd met een groot bedrijf dat graag /////////////////////////////////////////////////////// 3 1 MEER SOORTEN GROEPEN

8 iets met Stichting Present Almere wil gaan doen. De verwachting is dat we in 2012 hiervan de eerste resultaten kunnen laten zien. Wordt dus vervolgd. Ook hebben we aangehaakt bij een landelijk onderzoek naar gezinneninzet in het vrijwilligerswerk. Daardoor hebben we inmiddels ervaring opgedaan met de inzet van gezinnen als groep vrijwilligers. Dit geeft weer nieuwe kansen om andere gezinnen te bereiken. Door nieuwe contacten met bijvoorbeeld Home Start en opvoedingsbureaus komen er meer mogelijkheden om anderen te interesseren voor deze vorm van vrijwilligerswerk. De eerste aanmeldingen van flexwerkers zijn een feit: mensen die zich vaker willen inzetten voor een ander: eens per maand, eens per kwartaal Het geeft de mogelijkheid om in geval van nood een beroep te doen op deze groep vrijwilligers. We zoeken naar mogelijkheden om die groep uit te breiden met mensen die bijvoorbeeld langdurig werkloos zijn. Diverse gesprekken staan gepland om hier in 2012 verder praktische invulling aan te geven. De samenwerking met The Mall en The Rock rond Diverse City blijkt opnieuw een succes. De jongeren zijn gemotiveerd om iets voor een ander te doen. De contacten tussen de groepen en hulpontvangers zijn veelal leuk en inspirerend voor alle partijen. De contacten met groepen uit kerken beginnen nu hun vruchten af te werpen. Hoewel dit nog niet zichtbaar is in het aantal groepen dat zich heeft ingezet in 2011, komen er wel meer aanvragen voor presentaties. Er is afgelopen jaar ook een presentatie geweest bij ECA (Evangelisch Contact Almere), zodat meerdere kerken tegelijk kennis hebben gemaakt met Present Almere. Daarnaast is contact gezocht met een migrantenkerk. Ook dat heeft nog niet geleid tot de inzet van een groep. Bedrijven Gezinnen Groepen Kerken M.O. Scholen In totaal zijn er 24 presentaties gegeven over het werk van Present Almere. 4 ////////////////////////////////////////////////////// J AARVERSLAG 201 1

9 2 Verdieping MO-Present Doel 2011 Uitbreiding van het aantal hulpverleners per Maatschappelijke Organisatie Overleg met MO s over andere organisatievormen van vrijwillige inzet Van verschillende organisaties hebben we inmiddels met diverse hulpverleners samengewerkt. Het is leuk om te merken dat hulpverleners steeds vaker van Present horen via collega s en door de goede ervaringen er graag gebruik van willen maken. Uit de cijfers (bijlage 1) blijkt dat er inderdaad steeds meer hulpverleners binnen organisaties een project doen met Present. Alle hulpverleners geven in de evaluatie aan graag nogmaals een project met Present te doen. Inmiddels is er een goede samenwerking met o.a. de in de tabel genoemde organisaties. Uitdaging blijft om steeds nieuwe manieren van samenwerken te ontdekken en uit te bouwen Projecten 2010 Nieuwe hulpverleners bij Projecten 2011 Aanmelding + (gepland Project) 2012 tot /////////////////////////////////////////////////////// 5 2 VERDIEPING MO-PRESENT

10 Het Integraal Netwerk Almere is een mooi middel om steeds de verbinding te zoeken tussen vrijwillige inzet en professionele zorg. Veelal is de inzet van vrijwilligers bij de zorg van professionals een positieve bijdrage in het hulpverleningsproces. Ook in het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat deze vorm van overleg een toegevoegde waarde heeft om deze verbindingen ook daadwerkelijk te kunnen leggen en te onderhouden. Met diverse medewerkers van de VMCA hebben we besproken hoe we elkaar nog meer kunnen aanvullen. Het tijdelijk netwerk dat bij diverse andere stichtingen Present een succes is, krijgt in Almere via de VMCA al aandacht. Maar er zijn wel andere aanvullingen die nuttig zijn. We hebben afgelopen jaar samen overlegd hoe om te gaan met incidentele groepen die een keer iets willen organiseren in een instelling. De VMCA voorziet in een geregelde inzet van vrijwilligers. Het is geen probleem als er een keer een andere groep zich wil inzetten via Present. De vrijwilligers die het dan zo leuk vinden om het geregelder te doen, kunnen zo gemakkelijk doorschuiven van Present naar de VMCA. Omgekeerd kan als een geregelde inzet niet (meer) mogelijk is de vrijwilliger toch zo nu en dan actief blijven. Inmiddels hebben diverse groepen zich ingezet met een leuke koffieochtend (gezin) en een spelletjesmiddag (Diverse City 2011) in een bejaardentehuis in Almere. Zowel de groepen als de instellingen vonden het een groot succes. De weg is dus vrij om meer sociale projecten te gaan organiseren via Present. Dat geeft groepen vrijwilligers nog meer mogelijkheden om een leuke activiteit te vinden waar ze zich graag een keer voor willen inzetten. Het is heel inspirerend om zo samen na te denken over waar we elkaar als vrijwilligersorganisaties kunnen aanvullen. 6 ////////////////////////////////////////////////////// J AARVERSLAG 201 1

11 3 Vrijwilligers voor de organisatie Doel 2011: Naar 7 vrijwilligers voor de organisatie Kwaliteit waarborgen Met het groeien van het aantal projecten merken we dat het nodig is het werk over meer schouders te verdelen. Vaste vrijwilligers die mee willen helpen om Present Almere vorm geven, maken een groot verschil. Omdat we in Almere veel middelbare scholen hebben met veel leerlingen, zetten we in op de Maatschappelijke Stage. We vinden een vrijwilliger die zich wil inzetten voor de coördinatie Maatschappelijke Stage (4 uur per week). Daarnaast is er ook nog een groepenbegeleider speciaal voor deze jongeren voor 1 middag in de week. Voor de administratieve ondersteuning stelt een vrijwilliger zich voor 4 uur per week beschikbaar. Momenteel is de administratief medewerker bezig om zich te bekwamen in diverse programma s, zodat ook daarin zorgvuldigheid een plek krijgt. Twee groepenbegeleiders kunnen projecten openen en sluiten en doen dat gemiddeld 6 keer per jaar. Met de boekhouder en websitebeheerder -beide een dagdeel per maand- lukt het om deze projecten te draaien. Dat betekent dat we nu voor de organisatie gaan van 2 naar 7 vaste vrijwilligers. Het is de investering van mensen inwerken meer dan waard! Op de achtergrond zijn er diverse mensen die beschikbaar zijn om mee te lezen met plannen, die willen meedenken over het benaderen van mensen in het bedrijfsleven en meedenken over fondsenwerving. Geen structurele vrijwilligers, maar wel mensen die de kwaliteit van Present Almere gunstig beïnvloeden. In 2011 hebben we ook gebruik gemaakt van de expertise van Stichting Present Nederland. Onder andere in het gezinnenproject, waar ook landelijk een subsidie voor is aangevraagd. Met een aantal andere stichtingen Present ontwikkelen we een methode om /////////////////////////////////////////////////////// 7 3 VRIJWILLIGERS VOOR DE ORGANISATIE

12 gezinnen zo goed mogelijk te begeleiden in hun wens zich een keer in te zetten als vrijwilligersgroep. Door de ervaringen vanuit verschillende stichtingen te koppelen aan een onderzoek van de Gereformeerde Hogeschool, zijn we gedwongen om samen een goed product neer te zetten. De inzet van de verschillende stichtingen is divers en aanvullend. Zo leren we met en van elkaar. Daarnaast is er ook een regulier ontwikkelgesprek met Present Nederland geweest. De kwaliteit van Present Almere is goed; de voortgang en groei loopt netjes in de pas met de landelijke trend. Aandachtspunt voor de komende jaren zal vooral de financiering zijn, omdat de grote landelijke fondsen na 2012 waarschijnlijk wegvallen. 8 ////////////////////////////////////////////////////// J AARVERSLAG 201 1

13 4 Financiën en fondsenwerving Doel: Verwerven subsidie Gemeente Almere, Oranje Fonds en Skanfonds Samenwerkingsovereenkomst met 2 woningbouwverenigingen Bedrijven inlichten over Present Present op het collecterooster Donateurwerving opzetten De financiële verantwoording voor 2011 is opgenomen in bijlage 2. In de tabel kunt u het overzicht zien welke inkomstenbronnen we globaal in 2011 hebben begroot en werkelijk hebben ontvangen Begroting Werkelijk De aanvraag bij Gemeente Almere is (deels) gehonoreerd. Zowel het Oranje Fonds als het Skanfonds zeggen het aangevraagde bedrag toe. Het geeft ons de mogelijkheid om verder te bouwen aan een solide organisatie. /////////////////////////////////////////////////////// 9 4 FINANCIËN EN FONDSENWERVING

14 De samenwerking met 2 woningbouwverenigingen heeft inmiddels weer een nieuwe impuls gekregen. Er lopen contacten over een kantoorruimte met Goede Stede en met Ymere staat een vervolgafspraak gepland. Het kost meer tijd dan verwacht voor er een goede samenwerking op poten kan worden gezet. In eerste instantie zouden we dit jaar een aantal groepen inzetten via een woningbouwvereniging, maar doordat er geen begeleiding was voor een grote groep scholieren (25 jongeren), kon dit geen doorgang vinden. Klassikaal een stage lopen vraagt veel voorbereidingstijd en gaandeweg bleek een kleinschaliger groepje scholieren (max. 5 jongeren) eigenlijk veel prettiger om mee te werken. De beoogde tuinprojecten zijn veelal te zwaar voor de jongeren. Bovendien is het tijdstip van veel stages in de winterperiode en daarom niet de meest geschikte tijd voor een tuinproject. Nadat we een paar projecten moesten afblazen vanwege sneeuw/vorst of erg slecht weer, hebben we gekozen voor binnenprojecten voor de scholieren. Dit is een groot succes geworden. Diverse groepen jongeren hebben geholpen met behang afhalen, behangen, schilderen, opruimen en/of schoonmaken. Bij de evaluatie geven ze allemaal aan dat ze een dergelijk project aanraden aan klasgenoten. Ook melden ze dat het hun veel voldoening geeft zich op deze manier een keer in te zetten voor een stadgenoot. Naast de maatschappelijke stages zoeken we naar andere mogelijkheden om samen te werken met woningbouwverenigingen. We hopen dat we komend jaar iets kunnen regelen met huisvesting zodat we een partnerschap hierover kunnen aangaan. In juni hebben we contact gehad met een groot bedrijf in Almere. Stichting Present Nederland en Stichting Present Almere hebben in samenwerking met dit bedrijf gesproken en er is nu een contract in de maak met dit bedrijf. Gezien de omvang van het contract kost dit de nodige tijd om dit verder uit te werken. We zijn blij met deze ontwikkelingen. Het contact leggen met andere bedrijven is niet zo gegaan als we voor ogen hadden. We hebben wel met een klein bedrijf contact gehad, waardoor we gebruik kunnen maken van expertise op het werkgebied van dit bedrijf. Dit zal in 2012 een verdere uitwerking krijgen naar andere bedrijven toe. Het plan is om de CBMC (netwerk van christenondernemers) te contacten en dat is ook gelukt. Helaas is dit netwerk in Almere tijdelijk niet actief vanwege te weinig belangstelling. 10 ////////////////////////////////////////////////////// J AARVERSLAG 201 1

15 Het contact leggen met de VBA verloopt minder makkelijk dan we aanvankelijk hadden gehoopt. We zoeken momenteel naar een ingang om via persoonlijke weg dit netwerk te ontsluiten. Verder hebben we met een aantal andere stichtingen gewerkt aan een nieuw donateurwerving programma. Onder leiding van een deskundig en ervaren fondsenwerver hebben we het Fannoten-concept ontwikkeld. Een fannoot is iemand die structureel bijdraagt aan Present: iemand die enthousiast is over Present en zich mede-eigenaar voelt. Dat kan bijvoorbeeld door een financiële bijdrage zijn. Maar ook door structureel tijd in te zetten voor de organisatie. De eerste resultaten van de Fannoten-actie zijn bekend. In het afgelopen jaar is er al een mooi bedrag op deze manier bijgedragen aan Present Almere (zie financieel overzicht). Twee kerken dragen structureel bij middels de opbrengst van een reguliere collecte in de kerk. Zo langzamerhand beginnen onze inspanningen hun vruchten af te werpen. Tegelijk blijft er nog veel werk te doen om dit volgend jaar verder uit te bouwen. /////////////////////////////////////////////////////// 11 4 FINANCIËN EN FONDSENWERVING

16 5 Conclusies Veruit de meeste doelstellingen voor 2011 zijn gehaald! Het aantal groepen dat zich heeft ingezet is groter dan gepland. Er is een grotere spreiding van het soort groepen dan in Het aantal hulpverleners dat een project heeft gedaan met Present Almere is bijna verdubbeld. Er zijn nieuwe vormen van inzet van vrijwilligersgroepen gevonden en uitgewerkt. Zeven vrijwilligers meldden zich voor de organisatie en de kwaliteit blijkt gewaarborgd. De aangevraagde subsidies zijn ontvangen, de donateurwerving is opgezet met Stichting Present Nederland en 2 kerken steunen structureel met een reguliere collecte. Tegelijk liggen er ook nog uitdagingen. En die liggen vooral op financieel gebied. Om dit nog een extra impuls te geven, investeren we in 2012 in een medewerker die thuis is in het bedrijfsleven en zo voldoende aandacht kan geven aan de opbouw van financiële relaties met bedrijven en woningbouwverenigingen. Daarvoor is in de begroting van 2012 ruimte gecreëerd om speciaal hiervoor iemand aan te nemen voor 8 uur per week. We hopen daarmee de slag te kunnen maken die tot nu toe nog niet gelukt is. Vooruitblik naar 2012 Vanzelfsprekend willen we graag het groeimodel doorzetten! 45 groepen vrijwilligers in 2012! Om dat allemaal goed aan te kunnen sturen zijn weer andere vrijwilligers nodig: groepenbegeleiders en presentatoren. De algemene coördinatie komt zo steeds meer te liggen op het punt waar het moet: bij de coördinatie in plaats van de praktische uitvoering en begeleiding van projecten. De projectcoördinatie zal een aparte taak worden binnen Present Almere om de kwaliteit te kunnen waarborgen en de vrijwilligers goed aan te kunnen sturen bij projecten. In ons jaarplan 2012 kunt u daar meer over lezen. 12 ////////////////////////////////////////////////////// J AARVERSLAG 201 1

17 Bijlage 1 Tabel bij pagina 5 Maatschappelijke Organisatie Project in 2010 Project in 2011 Aanmelding + Project in 2012 Triade 3 3 (3) 2 (1) Kwintes 3 5 (4) 3 (2) + 1(1) De Schoor 1 Interakt Contour 1 1 (1) 1 (1) + 1 (1) Particulier coach 1 1 (1) Zorggroep 1 2 (2) 1 (1) Community Support 1 1 (1) Goede Stede 1 Leger des Heils (3)+ 3 (2) VMCA 2 (2) s Heerenloo 3 (2) MEE 2 (2) Meregaard 1 (1) 1 Budget Advies Almere 1 (1) De Overloop 1 (1) Buurtcentrum 1 (1) De Toonladder 1 (1) P= project A= aanmelding project ()= nieuwe hulpverlener die nog niet eerder project met Present heeft gedaan /////////////////////////////////////////////////////// 13 0 BIJLAGE 1

18 Bijlage 2 Kostensoort begroot 2011 realisatie 2011 aantal groepen 26,00 31,00 Totaal kosten projectmateriaal 1.000, ,75 Kantoorkosten Huur kantoor 0,00 330,00 Gas, water, licht etc. 0,00 45,00 Kantoorbenodigdheden 1.000,00 761,41 Verzekeringen 0,00 0,00 Laptop, beamer, fax, inventaris 500,00 0,00 Telefoonkosten (abonnement/gebruik) 400,00 435,63 Totaal kantoorkosten 1.900, ,04 Totaal Fondsenwerving, PR, drukkosten 2.500, ,50 Organisatiekosten Salarisadministratie 0,00 198,07 Bijdrage Present Nederland 3.875, ,00 Internettoegang 0,00 0,00 Registratie Kamer van Koophandel 50,00 37,64 Accountantskosten 3.000, ,54 Vorming egalisatiereserve 1.500, ,00 Postbus 175,00 166,60 Bankkosten 138,49 Totaal organisatiekosten 8.600, ,34 Personele kosten Belastingdienst 0,00 Kosten algehele coördinatie , ,67 Ondersteuning coördinatie 0,00 Kosten projectcoördinatie 0,00 Totaal loonkosten , ,67 14 ////////////////////////////////////////////////////// J AARVERSLAG 201 1

19 Pensioenfonds 0,00 Verzuimverzekering 686,00 0,00 Arbo-contract (onderdeel verzuimverzekering) 0,00 Reiskosten 1.000,00 567,85 Opleidingen en trainingen 1.000,00 214,00 Vrijwilligers, bestuurs- en stagevergoedingen 3.000,00 0,00 Overige personeelgerelateerde kosten 1.000,00 278,58 Totaal personele kosten 6.686, ,43 Totaal uitgaven , ,73 Opbrengsten kosten per project 1.538, ,15 Oranjefonds , ,00 Skanfonds , ,00 Lokale fondsen 0,00 Partners (bedrijven, kerken, particulieren) , ,09 Gemeente , ,00 Woningcorporaties ,00 0,00 Maatschappelijke stages -178,00 Present Gezinnen-actie ,00 Fannoten actie -190,00 Totaal inkomsten , ,09 resultaat 0, ,64 /////////////////////////////////////////////////////// 15 0 BIJLAGE 2

20 Stichting Present Almere Postbus AH Almere Rabobank

JAARVERSLAG 2010. Een vliegende start. Met dank aan:

JAARVERSLAG 2010. Een vliegende start. Met dank aan: JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG 2010 Een vliegende start Met dank aan: IK DURF NU DE DEUR WEER OPEN TE DOEN Ik heb Stichting Present ingeschakeld om klussers te zoeken voor het huis van een cliënte met een

Nadere informatie

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013 walcheren Stichting Present Walcheren Jaarplan 2013 2012-12-10 Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren... 1 Jaarplan 2013... 1 1. Inleiding... 2 2. Algemene beschrijving Present... 2 3. Beschrijving

Nadere informatie

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014 Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016 Versie 1.1 April 2014 Een duidelijk verhaal Maatschappelijke trends Het antwoord van Present; onze missie en visie Onze unieke werkwijze Bewezen toegevoegde

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Present Assen 2015

Jaarplan Stichting Present Assen 2015 Jaarplan Stichting Present Assen 2015 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Algemene doelstelling 2015.3 1.2 Speerpunten 2015 3 1.2.1 Operationeel Team en Bestuur..4 1.2.2 Samenwerking met Partners

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Present Walcheren

Jaarverslag. Stichting Present Walcheren Jaarverslag Stichting Present Walcheren 2014 Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Voorwoord... 3 3. Comité

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014 Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014 Postadres: Bezoekadres: Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 E-mail: info@presentwageningen.nl Website: www.presentwageningen.nl

Nadere informatie

Jaarrapportage 2011. Deze presentatie is een rapportage van de. en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid.

Jaarrapportage 2011. Deze presentatie is een rapportage van de. en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Jaarrapportage 2011 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Stichting Present Gouda in 2011 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting 2011

Nadere informatie

Samenvatting. 2012 is opnieuw een jaar van uitbouwen van Stichting Present Gouda geweest met beperkte financiële middelen.

Samenvatting. 2012 is opnieuw een jaar van uitbouwen van Stichting Present Gouda geweest met beperkte financiële middelen. Jaarrapportage 2012 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Stichting Present Gouda in 2012 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting 2012

Nadere informatie

1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE

1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE JAAR PLAN 2015 1 INHOUDSOPGAVEN 1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE 5. DOELSTELLINGEN 6. GEMEENTE 7. BEGROTING 2015

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg West-Brabant en Tholen STICHTING VRIJWILLIGERS PALLIATIEVE TERMINALE ZORG WEST-BRABANT & THOLEN

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg West-Brabant en Tholen STICHTING VRIJWILLIGERS PALLIATIEVE TERMINALE ZORG WEST-BRABANT & THOLEN STICHTING VRIJWILLIGERS PALLIATIEVE TERMINALE ZORG WEST-BRABANT & THOLEN Pagina 1 BALANS 2014 Bedragen in euro's 2 AKTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Saldo Bank 1.034 7.012 Spaarrekening 126.138 130.964 Kasgeld

Nadere informatie

Jaarverslag. Postbus 161 3890 AD Zeewolde 06 26 01 80 07 info@stichtingpresent-zeewolde.nl www.stichtingpresent-zeewolde.nl KvK-nummer: 54810043

Jaarverslag. Postbus 161 3890 AD Zeewolde 06 26 01 80 07 info@stichtingpresent-zeewolde.nl www.stichtingpresent-zeewolde.nl KvK-nummer: 54810043 Jaarverslag IBAN: NL54 Regiobank RBRB 0850 85.00.30.528 0305 2012 2013 Jaarverslag Stichting Present Zeewolde 2012-2013 Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 2.0 Missie & Visie 3.0 Werkwijze & Projectaanpak 4.0

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2015 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2014 Stichting Present Leeuwarden

Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2014 Stichting Present Leeuwarden Jaarverslag 2014 1 Inhoud Jaarverslag 2014... 1 Inhoud... 2 Inleiding... 3 Cijfers 2014... 4 Gegevens overige organisaties 2014 die groepen ingezet hebben... 5 Projecten per maatschappelijke organisatie...

Nadere informatie

STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN. Jaarrekening 2013

STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN. Jaarrekening 2013 STICHTING PRESENT WOERDEN TE WOERDEN Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 4 4 Resultaat 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING PRESENT ZAANSTREEK ZAANDAM

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING PRESENT ZAANSTREEK ZAANDAM FINANCIEEL VERSLAG 2013 STICHTING PRESENT ZAANSTREEK INHOUD Pagina I. BESTUURSVERSLAG 1. Algemeen 3 2. Verslag van de activiteiten 4 3. Vooruitzichten 2014 4 II. FINANCIEEL VERSLAG Balans per 31 december

Nadere informatie

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014. Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 info@presentede.

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014. Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 info@presentede. Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014 Postadres: Bezoekadres: Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 E-mail: info@presentede.nl Website: www.presentede.nl

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014'

Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Juni 2014 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 Stichting Bij-1 info@bij-1.nl

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2015 Kameroen / Nederland Inleiding Komend jaar vieren we het lustrum van zowel de 24uurLiveBuild als de Afsluitrace. Onze jonge organisatie bestaat

Nadere informatie

Inhoud. Jaarverslag 2013 Present Noord-Groningen 3

Inhoud. Jaarverslag 2013 Present Noord-Groningen 3 Jaarverslag 2013 Inhoud 1. Voorwoord... 4 2. Inleiding... 5 3. Onze organisatie... 6 4. Onze werkwijze... 7 5. Relatie met Present Nederland... 8 6. Evaluatie 2013... 9 6.1. Algemeen... 9 6.2. Het operationele

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Fryslân 2014-2015

Jaarverslag Stichting Present Fryslân 2014-2015 Jaarverslag Stichting Present Fryslân 2014-2015 Jaarverslag 2014. Inhoud: 1. Inleiding 2. Doelstelling Verduurzaming. 3. Actieplan 2014 4. Bijstelling Plannen 2014/ 2015,Speerpunten 5. Projecten Present

Nadere informatie

5. Alle ons bekende risico s en/of claims die hun oorsprong hebben vóór de balansdatum zijn aan u meegedeeld;

5. Alle ons bekende risico s en/of claims die hun oorsprong hebben vóór de balansdatum zijn aan u meegedeeld; van Breukelen Accountants B.V. dhr. H. van Breukelen Productieweg 7b 3481 MH HARMELEN Datum : 18 maart 2015 Betreft : Bevestiging bij de jaarrekening 2014 Geachte heer Van Breukelen In het kader van de

Nadere informatie

Fondsaanvragen: succesfactoren & valkuilen. Luuk van Term 10 november 2014

Fondsaanvragen: succesfactoren & valkuilen. Luuk van Term 10 november 2014 Fondsaanvragen: succesfactoren & valkuilen Luuk van Term 10 november 2014 Even voorstellen: Termae Traiectum Vanaf 1998: VSBfonds Vanaf 2008 eigen bureau voor communicatieadvies en projectmanagement Twee

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Samen Present! voor en door bewoners van West-Betuwe

JAARVERSLAG 2014. Samen Present! voor en door bewoners van West-Betuwe JAARVERSLAG 2014 Samen Present! voor en door bewoners van West-Betuwe INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 1 1. Missie, aanpak en doelstellingen 2014. 4 2. Begeleiding groepen..... 6 3. Samenwerking met maatschappelijke

Nadere informatie

Samen Present! voor en door bewoners van West-Betuwe

Samen Present! voor en door bewoners van West-Betuwe JAARVERSLAG 2013 Samen Present! voor en door bewoners van West-Betuwe INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 1 1. Missie, aanpak en doelstellingen 2013. 4 2. Begeleiding groepen..... 6 3. Samenwerking met maatschappelijke

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2013 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.stichtingpresent-rotterdam.nl E

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Barneveld

Jaarverslag Stichting Present Barneveld Jaarverslag Stichting Present Barneveld 2013 Stichting Present Barneveld is opgericht op 7 mei 2013 De akte van oprichting is verleden door notaris mr. G.A. van den Bos De statutaire vestigingsplaats is

Nadere informatie

1.1 Vertrouwen en verbondenheid 4 1.2 Partners 4 1.3 De ontwikkeling van Present 5 1.4 Landelijke verbreding 5

1.1 Vertrouwen en verbondenheid 4 1.2 Partners 4 1.3 De ontwikkeling van Present 5 1.4 Landelijke verbreding 5 Strategisch plan Stichting Present Harderwijk 2011-2014 Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden Inhoudsopgave STRATEGISCH PLAN STICHTING PRESENT

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2014

Beleidsplan 2012-2014 Inleiding De is in februari 2012 opgericht om een formeel kader te vormen voor 1. de activiteiten voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (zoals onder meer - zwerfjongeren, dak- en thuislozen)

Nadere informatie

Van betekenis...in Zeewolde

Van betekenis...in Zeewolde Van betekenis......in Zeewolde Postbus161 161 Postbus 3890AD ADZeewolde Zeewolde 3890 0626 2601 0180 8007 07 06 KvK-nummer54810043 54810043 KvK-nummer: Regiobank 85.00.30.528 IBAN: NL54 RBRB 0850 0305

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2011 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.stichtingpresent-rotterdam.nl E

Nadere informatie

ANBI en communicatie. Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt

ANBI en communicatie. Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt ANBI en communicatie Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt Inhoud presentatie 1 Wat is ANBI waard? 2 Fondswerving in Nederland 3 Plan van aanpak 4 Ondersteuning SupportPunt Wat is ANBI waard?

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015. Jongeren en hun begeleiders werkten mee aan de Hulpkaravaan voor Griekenland

JAARVERSLAG 2015. Jongeren en hun begeleiders werkten mee aan de Hulpkaravaan voor Griekenland JAARVERSLAG 2015 Jongeren en hun begeleiders werkten mee aan de Hulpkaravaan voor Griekenland Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2015 van Stichting Present Alkmaar. Evenals 2014 was 2015 voor onze christelijk-sociale

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2014 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.presentrotterdam.nl E info@presentrotterdam.nl

Nadere informatie

Stichting Serve the City Haarlem JAARVERSLAG IF YOU CAN'T SERVE A HUNDRED PEOPLE, SERVE JUST ONE.

Stichting Serve the City Haarlem JAARVERSLAG IF YOU CAN'T SERVE A HUNDRED PEOPLE, SERVE JUST ONE. Stichting Serve the City Haarlem JAARVERSLAG 2014 IF YOU CAN'T SERVE A HUNDRED PEOPLE, SERVE JUST ONE. 1 Naam: Stichting Serve the City Haarlem Statutair adres: Professor Kouwerstraat 50 2035 CD Haarlem

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Scholieren helpen tijdens hun maatschappelijke stage heggen in Overdie te snoeien.

JAARVERSLAG 2014. Scholieren helpen tijdens hun maatschappelijke stage heggen in Overdie te snoeien. JAARVERSLAG 2014 Scholieren helpen tijdens hun maatschappelijke stage heggen in Overdie te snoeien. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2014 van Stichting Present Alkmaar. 2014 was voor onze christelijk-sociale

Nadere informatie

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Voorwoord Een belangrijke kerkelijke/diaconale missie luidt: helpen wie geen helper heeft. Naast de reeds eeuwenoude diaconale hulpverlening aan gezinnen

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2012 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.stichtingpresent-rotterdam.nl E

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 PRESENT WEST-BETUWE

JAARPLAN 2015 PRESENT WEST-BETUWE Jaarplan 2015 Stichting Present West-Betuwe pag. 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 Missie & doel... 4 Hoofdstuk 2 Projecten... 6 Hoofdstuk 3 Organisatie... 7 Hoofdstuk 4 Duurzaamheid... 8 Bijlage

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

Voorwoord. Namens de werkgroep van Stichting Present Delft. Studenten die een wandeling gaan maken met eenzame ouderen in een bejaardentehuis.

Voorwoord. Namens de werkgroep van Stichting Present Delft. Studenten die een wandeling gaan maken met eenzame ouderen in een bejaardentehuis. Voorwoord Studenten die een wandeling gaan maken met eenzame ouderen in een bejaardentehuis. Young professionals die een Turkse alleenstaande moeder helpen haar woonkamer op te knappen. Jongeren die spelletjes

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. christelijke jongeren enthousiast maken om zich actief in te zetten voor de medemens

Jaarverslag 2012. christelijke jongeren enthousiast maken om zich actief in te zetten voor de medemens Jaarverslag 2012 christelijke jongeren enthousiast maken om zich actief in te zetten voor de medemens Ede, juli 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Horizonjaar ROC Menso Alting College... 4 Netwerk Dien

Nadere informatie

1.2 Partners... 4 1.3 De ontwikkeling van Present... 5 1.4 Landelijke verbreding... 5

1.2 Partners... 4 1.3 De ontwikkeling van Present... 5 1.4 Landelijke verbreding... 5 Strategisch plan Stichting Present Purmerend 2012-2015 Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden 1 Inhoudsopgave Inhoud Voorwoord... 3 1.2 Partners...

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

Inkomsten 2012 2013 2013. Inkomsten totaal 43.413,40 38.007,00 62.379,09. Uitgaven 2012 2013 2013. Uitgaven totaal 78.446,36 38.000,00 37.

Inkomsten 2012 2013 2013. Inkomsten totaal 43.413,40 38.007,00 62.379,09. Uitgaven 2012 2013 2013. Uitgaven totaal 78.446,36 38.000,00 37. Financieel Jaarrekening 2013 Stichting hulp na seksueel misbruik Groenestraat 294 B2.8 6531 JC Nijmegen 024-3603258 @ info@hulpnaseksueelmisbruik.nl www.hulpnaseksueelmisbruik.nl NL84 INGB 0008036025 Financieel

Nadere informatie

Vereniging Postbus 95168 1090 HD Amsterdam Pagina 1 van 8. A. Voorwoord... 2. B. Organisatie... 3. C. Projecten... 4

Vereniging Postbus 95168 1090 HD Amsterdam Pagina 1 van 8. A. Voorwoord... 2. B. Organisatie... 3. C. Projecten... 4 Vereniging Postbus 95168 1090 HD Amsterdam Pagina 1 van 8 Jaarverslag 2008 Vereniging AANEEN te Amsterdam Inhoudsopgave: A. Voorwoord... 2 B. Organisatie... 3 C. Projecten... 4 D. Fondsenwerving en communicatie...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Droomdag

Beleidsplan Stichting Droomdag Beleidsplan Stichting Droomdag Inhoud Inleiding Visie Missie Doelstellingen De organisatie De realisatie Vrijwilligersbeleid Organisatiestructuur MVO beleid Beleid t.a.v. klachten en voorkomen verstrengeling

Nadere informatie

Betreft: subsidieaanvraag Stichting Kledingbank Drechtsteden

Betreft: subsidieaanvraag Stichting Kledingbank Drechtsteden Stichting Kledingbank Drechtsteden Buddingh'plein 20 33I1BV DORDRECHT 06-48909802 Gemeente Dordrecht ta.v. De leden van de gemeenteraad Postbus 8 3300AA DORDRECHT Dordrecht, 30 januari 2008 Betreft: subsidieaanvraag

Nadere informatie

Onbeperkt Actief Deventer

Onbeperkt Actief Deventer Onbeperkt Actief Deventer Korte karakteristiek In verschillende wijken in Deventer is een aanpak ontwikkeld waarin gewone wijkbewoners samen activiteiten ondernemen met wijkbewoners met een verstandelijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland

JAARVERSLAG 2014. Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland JAARVERSLAG 2014 Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland Correspondentie-adres: Haringvlietstraat 83 4301 XG ZIERIKZEE Hoofddoel: De Voedselbank wil een bijdrage

Nadere informatie

Jaarrapportage 2014. Deze presentatie is een rapportage van de. bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid.

Jaarrapportage 2014. Deze presentatie is een rapportage van de. bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Jaarrapportage 2014 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Present Gouda in 2014 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting In 2014 is het

Nadere informatie

Speelgoedbank Deventer

Speelgoedbank Deventer Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Deventer 2013 2014 Opgemaakt 02-01-2014 Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Deventer 2013-2014 Inhoud Pagina Inleiding 2 Over Stichting Speelgoedbank Deventer 3 Missie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Westbetuwe

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Westbetuwe Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Westbetuwe Van de voorzitter Na onze Stichting Leergeld te hebben opgericht en koers te hebben gegeven, hebben de bestuursleden van het eerste uur, Willem-Jan Meulemans,

Nadere informatie

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Jaarrekening 2014 Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Balans per 31 december 2014 Activa Vaste Activa 2014 Materiële vaste activa Herenwaard 23 1 Vlottende

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere

Stichting Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Stichting Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere J A A R R E K E N I N G 2 0 1 2-1 - INHOUDSOPGAVE Blz. 1. Bestuursverslag 3 2. Balans per 31 december 2012 (na verdeling exploitatiesaldo) 4 3. Staat

Nadere informatie

Vrijwilligerscollege Roosendaal

Vrijwilligerscollege Roosendaal Vrijwilligerscollege Roosendaal Wie zijn wij? Wat doen wij? Wat kunnen wij voor jou betekenen? Wat is het vrijwilligerscollege? Onze missie en visie Het motto is leren van elkaar. Het vrijwilligerscollege

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 Stichting Present Leeuwarden

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 Stichting Present Leeuwarden Jaarverslag 2013 1 Inhoud Jaarverslag 2013... 1 Inhoud... 2 Eerste lustrum voor SPL... 3 Cijfers... 4 Gegevens Kerken 2013 die groepen ingezet hebben... 5 Gegevens overige organisaties 2013 die groepen

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Door: Petra de Bruin, Astrid Kokmeijer en Idy van Leeuwen

Door: Petra de Bruin, Astrid Kokmeijer en Idy van Leeuwen Stichting Jongerencentrum León Nicaragua Beleidsplan 2014-2017 Door: Petra de Bruin, Astrid Kokmeijer en Idy van Leeuwen Stichting Jongerencentrum León, Nicaragua Herdersveld 143, 5665 JN Geldrop Telefoon:

Nadere informatie

///////////////////////////////// ALLEEN BEN JE SNELLER, SAMEN KOM JE VERDER GEA KLERCQ

///////////////////////////////// ALLEEN BEN JE SNELLER, SAMEN KOM JE VERDER GEA KLERCQ JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG 2010 ///////////////////////////////// ALLEEN BEN JE SNELLER, SAMEN KOM JE VERDER GEA KLERCQ Inhoud 1 VOORWOORD 3 2 ORGANISATIE 4 2.1 INLEIDING 4 2.2 MISSIE 4 2.3 VISIE 4

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Van jong tot oud!

JAARVERSLAG 2012. Van jong tot oud! JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 Van jong tot oud! 4 ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 2012 Inhoud 1 ORGANISATIE 9 2 WERKWIJZE 11 3 GROEPEN EN PROJECTEN 13 4 SAMENWERKING

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK gemeente De Bilt -3 Inleiding De jaarrekening van het Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt is dit jaar voor het laatst opgesplitst in de onderdelen

Nadere informatie

Strategisch Plan PRESENT DOETINCHEM 2014-2017

Strategisch Plan PRESENT DOETINCHEM 2014-2017 Stichting Present Doetinchem info@presentdoetinchem.nl www.presentdoetinchem.nl Strategisch Plan PRESENT DOETINCHEM 2014-2017 Inhoudsopgave VOORWOORD... 4 HOOFDSTUK 1 EEN FORMULE DIE BEWEGING BRENGT IN

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Jaarverslag 2011 Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Postadres: Postbus 277 1970 AG IJmuiden Telefoon: 06-22840270 Fax 084-7289657 Email: info@stichting-matthias.nl Opgericht

Nadere informatie

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Jaarverslag SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Inhoudsopgave Algemeen jaarverslag 1. Inleiding 2. Financiële ondersteuning 3. Werving vrijwilligers en opleiding tot schuldhulpmaatje 4. Aanmeldingen hulpvragers

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Present Heerhugowaard en Langedijk. Inhoud KANSEN, KANJERS EN KWALITEIT. 1 STICHTING PRESENT Heerhugowaard Langedijk

Jaarverslag 2012. Stichting Present Heerhugowaard en Langedijk. Inhoud KANSEN, KANJERS EN KWALITEIT. 1 STICHTING PRESENT Heerhugowaard Langedijk Jaarverslag 2012 Stichting Present Heerhugowaard en Langedijk. Inhoud KANSEN, KANJERS EN KWALITEIT 1 STICHTING PRESENT Heerhugowaard Langedijk 1.1 NAAM, RECHTSVORM EN VESTIGINGSPLAATS 1.2 DOELSTELLING,

Nadere informatie

Dichter bij elkaar. Strategie 2015-2019

Dichter bij elkaar. Strategie 2015-2019 Dichter bij elkaar Strategie 2015-2019 De zorg verandert. Vrijwilligers veranderen. De wensen van families veranderen. De maatschappij verandert. Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam wil klaar zijn voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STREEKFONDS ACHTERHOEK

JAARVERSLAG 2014 STICHTING STREEKFONDS ACHTERHOEK JAARVERSLAG 2014 STICHTING STREEKFONDS ACHTERHOEK Inhoudsopgave 1. Oprichting 2. Doel 3. Organisatie 4. Acties 5. Financiële bijdragen aan het Streekfonds 6. Financiële uitgaven van het Streekfonds 7.

Nadere informatie

begroting 2014 begroting begroting jaarrekening THUIS + HOSPICE 2014 2013 2012 kosten coördinator 48.500 48.250 43.025

begroting 2014 begroting begroting jaarrekening THUIS + HOSPICE 2014 2013 2012 kosten coördinator 48.500 48.250 43.025 december 2013 begroting 2014 begroting begroting jaarrekening THUIS + HOSPICE 2014 2013 2012 kosten coördinator 48.500 48.250 43.025 activiteiten verzekeringen 1.000 2.750 2.759 cursuskosten 3.000 3.000

Nadere informatie

Speelgoedbank Apeldoorn Ieder kind heeft het recht om te spelen

Speelgoedbank Apeldoorn Ieder kind heeft het recht om te spelen Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 2012-2013 Versie 7 april 2013 Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 2012-2013 1 Inhoud Pagina Inleiding 2 Over Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 3

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Steensoep

Jaarverslag 2013 Stichting Steensoep Jaarverslag 2013 Stichting Steensoep Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl 1. Over Stichting Steensoep

Nadere informatie

JAARVERSLAG 201 1. Elkaar ontmoeten, het blijft bij zonder!

JAARVERSLAG 201 1. Elkaar ontmoeten, het blijft bij zonder! JAARVERSLAG 201 1 JAARVERSLAG 201 1 Elkaar ontmoeten, het blijft bij zonder! 4 ////////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG 201 1 Inhoud 1 ORGANISATIE 9 2 WERKWIJZE 11 3 GROEPEN

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen Stichting Vrienden van Nadirkonyen Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Stichting Vrienden van Nadirkonyen Ringbaan West 116 5041 LS Tilburg

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Resultaat en balans In 2009 heeft de vereniging een tekort gekend van ruim 1000.-. Dit bedrag is ten laste gebracht van de algemene reserve.

Resultaat en balans In 2009 heeft de vereniging een tekort gekend van ruim 1000.-. Dit bedrag is ten laste gebracht van de algemene reserve. Natuurvereniging de Ruige Hof 14 april 2010 Financieel verslag 2009 en begroting 2010 Concept voor Algemene Ledenvergadering 12 mei 2010 Toelichting Jaarrekening 2009 en begroting 2010 2010 is voor de

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Communicatie en PR Website en social media Nieuwsbrief Bladzijde 4 Communicatie en PR Overig

Nadere informatie

In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013.

In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013. In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013. Het jaar 2012 stond in het teken van het wisselen van de wacht. Grethe Kruizinga vond

Nadere informatie

BELEIDSPLAN SERVE THE CITY HAARLEM

BELEIDSPLAN SERVE THE CITY HAARLEM 1. Analyse van de huidige situatie 2. Lange termijn 3. Middellange termijn 4. Financiën 5. Bekendheid Als je honderd mensen niet kunt helpen, help er dan eentje Moeder Theresa 1. Analyse van de huidige

Nadere informatie

Deze begroting 2014 laat een verwacht positief resultaat zien van 19.000.

Deze begroting 2014 laat een verwacht positief resultaat zien van 19.000. BEGROTING 2014 INLEIDING Voor u ligt de begroting van Stichting Vivaan voor het jaar 2014. In deze begroting zijn de jaarplannen per gemeente financieel vertaald. Samen vormen deze documenten de basis

Nadere informatie

Profielschets. Ondernemende school

Profielschets. Ondernemende school Profielschets Ondernemende school Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 fax: 023 534 59 00 1 Scholen met Succes Een school

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Talent-Plan 2012-2013. Talent-Plan

Jaarverslag. Stichting Talent-Plan 2012-2013. Talent-Plan Jaarverslag Stichting Talent-Plan 2012-2013 Talent-Plan Inhoudsopgave Inleiding...2 Doelstelling...2 Problematiek en doelgroep...2 Bereikte doelstellingen...2 Fondsenwerving en PR...3 Nieuwsbrief...3 Website...3

Nadere informatie

Ieder Motto project heeft nu per week 16 uur ondersteuning van een geestelijk verzorger.

Ieder Motto project heeft nu per week 16 uur ondersteuning van een geestelijk verzorger. Wie betaalt de geestelijke verzorging buiten de instelling? Inleiding tijdens studiemiddag VGVZ 4 april 2014. Elly Prinse, Centrum Levensvragen /MOTTO Rotterdam. Beste mensen, Mijn bijdrage aan deze studiemiddag

Nadere informatie

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 Samenvatting Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een groot exploitatieresultaat. Enerzijds komt dat doordat de inkomsten groeiden vanwege een sterke toename in het aantal

Nadere informatie

1.0 Voorwoord 3 1.1 Missie 4. 2.0 Organisatie 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Besluitvorming 5. 3.0 Fondsenwerving 6. 4.0 Doelstellingen 2015 7. 5.

1.0 Voorwoord 3 1.1 Missie 4. 2.0 Organisatie 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Besluitvorming 5. 3.0 Fondsenwerving 6. 4.0 Doelstellingen 2015 7. 5. JAARVERSLAG 2014 1 Inhoudsopgave: Pagina 1.0 Voorwoord 3 1.1 Missie 4 2.0 Organisatie 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Besluitvorming 5 3.0 Fondsenwerving 6 4.0 Doelstellingen 2015 7 5.0 Dankwoord 8 6.0 Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Den Haag. Juni 2010

Jaarverslag 2009. Den Haag. Juni 2010 2009 Jaarverslag 2009 Den Haag Juni 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Organisatiegegevens... 3 1. Organisatie... 4 Inleiding... 4 Missie... 4 Visie... 4 Werkwijze... 4 Samenstelling bestuur... 4 Operationeel

Nadere informatie

Spreekuur. Werklozenkrant

Spreekuur. Werklozenkrant Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Intro: pagina 3 Spreekuur: pagina 4 Werklozenkrant: pagina 4 Weekje Weg: pagina 5 Jeugdsportfonds: pagina 5 Organisatie: pagina 6 Financieel overzicht: pagina 7 Intro In

Nadere informatie

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Vastgesteld Raad van Bestuur 21 maart 2015 Inhoud 1 Verslag Raad van Bestuur... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Bestuur, directie en vaststelling jaarrekening...

Nadere informatie

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016 Stichting OKI Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding Periode 2011-2016 Bezoekadres : Eslaan 2 1401 EG Bussum www.stichtingoki.nl fiscaal nummer : 850376476 Beleidsplan Stichting OKI 1. Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland.

Jaarverslag. Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland. Jaarverslag 2015 Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland.nl Stichting Suba Nederland Jaarverslag 2015 1 JAARVERSLAG STICHTING

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve. Jaarrekening 2013

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve. Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve Jaarrekening 2013 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Acties e.d./ 2013 en vooruitblik 2014 4 Jaarstukken Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 6

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege.. Samen ontdekken waar je goed in bent Inhoud: 1. Wat wordt verstaan onder maatschappelijke stage? 2. De doelstelling van het Elzendaalcollege

Nadere informatie