KLARE TAAL OR VERKIEZINGEN DE STEMMEN ZIJN GETELD DE UITSLAG IS BEKEND DE VERKIEZINGS- CAMPAGNE VAN DE VAKBOND ABC IS SUCCESVOL VERLOPEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KLARE TAAL OR VERKIEZINGEN DE STEMMEN ZIJN GETELD DE UITSLAG IS BEKEND DE VERKIEZINGS- CAMPAGNE VAN DE VAKBOND ABC IS SUCCESVOL VERLOPEN"

Transcriptie

1 OR VERKIEZINGEN DE STEMMEN ZIJN GETELD ABC-tje NIEUWSBRIEF Nr. 5 6 e jaargang - oktober/november 2006 DE UITSLAG IS BEKEND In deze nieuwsbrief: Uitslag OR-verkiezingen 2006 blz.1+2 Stelling van de maand blz. 2 Viering eerste lustrum Vakbond ABC blz. 3 Algemene Ledenvergadering 2006 blz. 4 Even voorstellen: Jordy Vreman blz. 5 Veranderingen in de WW blz. 6 De column van Henk van Engelen blz. 7 Brief naar minister Donner blz. 8 Voor u gelezen blz Contributieregeling blz. 11 Ledenwerfpremies blz. 11 Exclusief premievoordeel ABC-leden blz. 11 Aanmeldingsformulier blz. 12 Om te noteren: Het volgende ABC-tje verschijnt op maandag 18 december U kunt kopij inleveren tot en met woensdag 22 november. Het ABC-tje verschijnt minimaal 7 keer per jaar. Kijk voor het laatste nieuws op onze website: DE VERKIEZINGS- CAMPAGNE VAN DE VAKBOND ABC IS SUCCESVOL VERLOPEN ABC-OR LEDEN SPREKEN JOUW TAAL KLARE TAAL De gekozen kandidaten van de Vakbond ABC vindt u terug op pagina 2. ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel Valkenburgerweg AP Heerlen Tel.: Fax: Internet:

2 BEDANKTBEDANKTBEDANKTBE VAKBOND ABC FELICITEERT 7 OR-LEDEN! DANKTBEDANKTBEDANKTBEDA NKTBEDANKTBEDANKTBEDANK TBEDANKTBEDANKTBEDANKTB EDANKTBEDANKTBEDANKTBED ANKTBEDANKTBEDANKTBEDAN KTBEDANKTBEDANKTBEDANKT Jacqueline Gijswijt Fred Erdaus Ad Brokken BEDANKTBEDANKTBEDANKTBE HC Amsterdam HC Groningen HC Nijmegen DANKTBEDANKTBEDANKTBEDA NKTBEDANKTBEDANKTBEDANK TBEDANKTBEDANKTBEDANKTB EDANKTBEDANKTBEDANKTBED ANKTBEDANKTBEDANKTBEDAN KTBEDANKTBEDANKTBEDANKT Max van der Wal Raymond vd Broeck Geert Beelen Judith Vos-Hasert BEDANKTBEDANKTBEDANKTBE HC Rotterdam HC Valkenburg HC Venlo HC Zandvoort/ Schiphol Airport DANKTBEDANKTBEDANKTBEDA Bedankt voor jullie steun en vertrouwen! NKTBEDANKTBEDANKTBEDANK TBEDANKTBEDANKTBEDANKTB De Vakbond ABC is blij en tevreden met EDANKTBEDANKTBEDANKTBED de goede verkiezingsuitslag van de ORverkiezingen bij Holland Casino. Én nu maar hopen dat de a.s. Tweede ANKTBEDANKTBEDANKTBEDAN Kamer verkiezingen ook goed uitpakken voor het behoud van de monopoliepositie KTBEDANKTBEDANKTBEDANKT van Holland Casino!!! BEDANKTBEDANKTBEDANKTBE ABC-tje

3 VIERING EERSTE LUSTRUM VAKBOND ABC Op woensdag 7 juni jl. vond in de Strijp zaal van hotel Van der Valk te Eindhoven de viering plaats van het eerste lustrum van de Vakbond ABC. Indra Kandhai opende vanwege ziekte van de voorzitter de vergadering. Voordat de agenda ter hand werd genomen sprak ze de ruim 30 aanwezigen eerst toe. Zo stelde ze in haar toespraak dat de viering van het eerste lustrum van de Vakbond ABC zeker een applaus waard is. Nauwelijks had V.l.n.r.: Penningmeester Jack Hurxkens, Indra Kandhai (bestuurslid) en Abdel Bouanani (secretaris). ze die woorden uitgesproken en volgde er een luid applaus van alle aanwezigen. Ze merkte op dat de Vakbond ABC als jonge bond heel trots mag zijn op het bereiken van deze mijlpaal en vooral ook op datgene wat bestuur en kaderleden samen als bond hebben verricht c.q. bereikt. Ze legde de nadruk op het woord samen, want alleen kun je dit succes niet behalen. Ze gaf aan dat in het kader van het eerste lustrum een ABC Special is uitgegeven met interviews met Henk Kivits, Henk van Engelen, de oprichters Pieter Heinink en Hein Meijer en gelukwensen & boodschappen van kaderleden en bestuur. Het liefst had ze alle kaderleden aan het woord had gelaten in deze Special, maar dit was vanwege de speciale vormgeving niet mogelijk. Het leuke van deze Special is volgens Indra dat je leest dat iedereen die aan het woord is, positief is over de ABC en dat doet goed. In chronologische volgorde blikte Indra even terug en stond stil bij een aantal highlites in het vijfjarig bestaan van de ABC, zoals: 1. De oprichting van de ABC op 13 juni 2001 in vergadercentrum Hoog Brabant in Utrecht. Het oprichtingsbestuur bestond toen uit Hein Meijer en Pieter Heinink, Ferdi Daleman, Raymond van der Broeck, Albert Padt, Jack Hurxkens, Okke Verstrenge en haar persoon. 2. De lancering van een eigen website op 13 juni 2001, beheerd toen door Ferdi Daleman. 3. Het hebben van een eigen brochure, ook wel bekend als Wegwijzer ABC. In deze staat wie de ABC is, wat ze doet en waarom ze de beste en goedkoopste vakbond bij HC is. 4. Het uitgeven van een eigen periodiek, ook wel bekend als ABC-tje, waarvan drukwerk & lay out van het eerste nummer volledig in eigen beheer is gemaakt. Van de inhoud tot aan kopieën maken en het in elkaar nieten. 5. Het organiseren van onze eerste kaderledenvergadering op 30 augustus 2001 in Holland Casino Rotterdam. Kaderlid Max van der Wal heette ons allen van harte welkom in zijn werkgebied. In korte tijd had de Vakbond ABC een kader verspreid over alle HC-vestigingen in het land. 6. Al gauw na de oprichting had de ABC 400 leden. Dus volgens de penningmeester Jack Hurxkens genoeg leden om een vakbondsbestuurder aan te nemen. Op 14 januari 2002 treedt Henk van Engelen in dienst als de vakbondsbestuurder sec voor HC, iets wat de andere vakbonden zeker niet hebben!! 7. Ruim een jaar na de oprichting stond de teller op 1000 leden. Succes dus! De vestigingen Amsterdam en Valkenburg hadden de meeste leden. Dit was ook een beetje logisch, daar dit de bolwerken waren van de oprichters!! 8. Op 3 oktober 2002 doet de ABC mee aan de ORverkiezingen bij HC. Met 8 leden komen we in de OR. 9. Op 30 oktober 2002 hielden we onze eerste ALV in Utrecht en wel in hetzelfde vergadercentrum als ten tijde van onze oprichting. 10. In de ALV van vond er een bestuurswisseling plaats. Albert Padt en Ferdi Daleman traden af en in hun plaats werden Jacqueline Gijswijt en Abdel Bouanani gekozen. 11. In november 2003 wierp onze Petitie Achter de facade van glitter en goud veel stof op. We werden bestormd door de Nederlandse pers die wilde weten wat er aan de hand was. Deze actie leidde ook tot boze reacties bij een aantal leden die hun lidmaatschap opzegde. 12. Op 18 mei 2004 vond in de ALV weer een bestuurswisseling plaats. Hein Meijer trad af, de reden waarom is inmiddels bekend en zijn zetel werd bekleed door Rolf Haseloop. En in de ALV 2006, vonden er weer bestuursverkiezingen plaats. 13. Ledenvoordelen. Via het AXA-privépakket biedt de ABC vanaf 2004 aan haar leden een fikse korting op een aantal verzekeringspakketten. Gauw volgde ook een aanbod van The Phonehouse in Amersfoort met een leuk aanbod m.b.t. mobiele telefonie voor de leden. En in januari 2006 hebben we weer voordelen aan de leden kunnen bieden. Er zijn met het verzekeringskantoor Offermans Joosten Groep uit Geleen afspraken gemaakt om een scherp geprijsde en 3 ABC-tje

4 complete ziektekostenverzekering te kunnen aanbieden. Leden konden gebruik maken van de korting op deze ziektekostenverzekering zolang als ze lid zijn van de Vakbond ABC. 14. Scholing. Om er voor te zorgen dat de kaderleden hun werk goed kunnen uitvoeren, is de bond gestart met de kaderscholing. In april 2004 en oktober 2004 hebben circa 12 deelnemers uit diverse vestigingen deelgenomen aan de modules Pensioen, Ontslagrecht, wet op de CAO, vergader- en onderhandelingstechnieken en assertiviteitstraining. 15. Erelidmaatschap. Ook werd het erelidmaatschap uitgereikt aan Hein Meijer op 28 september 2004 ter gelegenheid van zijn zilveren dienstjubileum bij HC. Inmiddels zijn we 5 jaar verder. De ABC heeft zich meer dan bewezen en is bij HC niet meer weg te denken. Onze individuele belangenbehartiging is altijd heel sterk geweest, en collectief moeten we als grootste vakbond het spel bepalen. Indra Kandhai benadrukte dat we als Vakbond ABC moeten blijven onthouden hoe we als Vakbond ABC zijn ontstaan, nl. uit onvrede in de andere grotere vakbonden. En dat mogen we niet, nee moeten we volgens haar niet uit het oog verliezen, anders onderscheiden we ons niet meer. Iets dat we met z n allen toch nog willen. Deze statement bracht haar tot de afronding van De aanwezigen luisteren aandachtig haar betoog over de markante zaken in de afgelopen vijf jaar. Ze deed een dringend beroep op een ieder die vandaag aanwezig was, om mee te helpen aan datgene waarvoor de Vakbond ABC staat, nl. het bieden van een goede en deskundige behartiging van de belangen van onze leden. Op het bondskantoor gebeurt dat samen met het ABC-bestuur, en in de vestigingen met de kaderleden. Ze eindigde met de woorden Samen met de kaderleden gaan we aan de slag! Op naar ons tweede lustrum, proficiat! ALGEMENE LEDENVERGADERING 2006 Na de toespraak van Indra Kandhai werd de agenda van de Algemene Ledenvergadering ter hand genomen. Allereerst werd i.v.m. de verkiezingen het aantal stemgerechtigden vastgesteld. hoogtepunten van het afgelopen jaar, t.w. de CAOonderhandelingen en de inzet van Hubert Vankan, het Slaap-/Waakonderzoek, het inzetten van David de Boer en Arno Ruijten voor het Pensioendossier en de vertrekkende voorzitter Okke Verstrenge en de nieuwe voorzitter Harrie Boesten. Na de terugblik van Abdel Bouanani was penningmeester Jack Hurxkens aan zet. Hij leidde de aanwezigen via een powerpoint presentatie door de financiën. Ondanks stevige koerswinsten moest de penningmeester over 2005 rood schrijven. De op papier zo fraaie cijfers zijn vooral een papieren winst. De bezoekers kregen tekst en uitleg via de beamer in de zaal. Vervolgens verleende de ALV hem decharge. Na de presentatie van de penningmeester was het tijd voor de bestuursverkiezingen. Vakbondsbestuurder Henk van Engelen maakt de verkiezingsuitslag bekend. Daarna volgde het verslag van de ALV van vorig jaar. Met inachtneming van een aantal tekstuele aanpassingen werd het verslag 2005 door de aanwezigen met dank aan de secretaris Abdel Bouanani vastgesteld. Vervolgens blikte Abdel Bouanani terug op zijn ABC-tje Indra Kandhai legde uit dat voor een goed verloop van de verkiezingen een stembureau benoemd moet worden. Vanwege het onpartijdige karakter werd deze bemand door de volgende delegatie vanuit de ABW, t.w. hoofdbestuurslid Fred Foxen en de vakbondsbestuurders Ellen Keulen en Jan Haagmans. Vakbondsbestuurder Henk van Engelen kreeg de taak van voorzitter van het stembureau. >>>

5 EVEN VOORSTELLEN KADER- EN OC-LID JORDY VREMAN VAN HC UTRECHT Arbozaken hoog op de agenda Arbozaken is het duidelijke antwoord van Jordy Vreman (28) uit Elst op de vraag wat hij een belangrijk gespreksonderwerp vindt voor de Onderdeelcommissie (OC). Als het aan hem ligt, mag er meer aandacht zijn voor de Arboproblemen waar Holland Casino-medewerkers mee worden geconfronteerd. Te vaak vallen collega s voor langere tijd uit. Dat moet je proberen te voorkomen, zegt hij resoluut. Jordy maakt inmiddels vier jaar deel uit van de OC van Holland Casino Utrecht. Voor leden van de Vakbond ABC is hij als kaderlid een vraagbaak. Jordy Vreman werkt sinds 2000 bij Holland Casino. Hij was bezig met het afronden van zijn opleiding Facilitaire Dienstverlening toen hij meer dan normale belangstelling kreeg voor het werk van zijn neef in Holland Casino Nijmegen. Hij vertelde me dat in Utrecht ook een vestiging zou worden geopend. Ik heb een open sollicitatiebrief gestuurd. Jordy was op dat moment werkzaam in de horeca en de link met gasten wilde hij houden. Ik ga graag met mensen om en zeker met mensen die een avondje plezier willen beleven, zegt hij lachend. Jordy werd aangenomen bij Holland Casino en volgde zijn opleiding in de Nijmeegse vestiging. Vervolgens ging hij als medewerker Speelautomaten aan de slag in de nieuwe vestiging in Utrecht. Al vrij snel kreeg Jordy belangstelling voor medezeggenschap. Voorwaarde om deel uit te kunnen maken van de OC, is dat je een contract voor onbepaalde tijd moet hebben. Ik moest op dat moment wachten om van de OC deel uit te kunnen maken. In de tussentijd nam Jordy de tijd om de bonden die betrokken zijn bij de cao-onderhandelingen bij HC met elkaar te vergelijken. De keuze was toen snel gemaakt. Henk van Engelen heeft me wegwijs gemaakt binnen de ABC. Ik ben van mening dat je veel beter kunt kiezen voor een bond die alleen gericht is op HC-medewerkers, dan voor een bond waar je niet veel meer bent dan een nummer. Jordy nam in de OC het stokje over van John Koster. Niemand van mijn afdeling wilde zich beschikbaar stellen voor een plek in de OC. Mij interesseert dat werk en ik besloot de stap te maken. Toen er nieuwe OC-verkiezingen kwamen stelde Jordy zich herkiesbaar. Hij had de smaak te pakken. Mijn vader is politiek actief. Ook hij zet zich graag in voor anderen. Ik heb het dus niet van een vreemde. Van hem heb ik veel geleerd als het gaat om het opkomen voor anderen. Jordy bevalt het werk als kader- en OC-lid, waarin hij fungeert als secretaris, goed. Toch is het vaak zwaar. Gelukkig heb ik ook veel geleerd van Niek Huismans, voorzitter van het DB. Hij heeft me op sleeptouw genomen en me snel vertrouwd gemaakt met de OC. Inmiddels is hij goed ingewerkt en probeert Jordy zich met name in te zetten voor de Arbozaken. Niet dat andere onderwerpen me minder interesseren, maar ik denk dat HC als werkgever veel te winnen heeft bij een goed arbobeleid. Mijn vriendin Yvonne, die als croupier bij HC werkt, is bijvoorbeeld acht maanden thuis geweest. Als je een goed preventief beleid voert, kun je veel ellende voorkomen, weet hij zeker. Hoewel Jordy werkzaam is in HC Utrecht, heeft hij zijn oud-collega s van HC Nijmegen niet uit het oog verloren. Sterker nog, sinds een aantal jaren loopt hij met een grote HC-delegatie de Vierdaagse. Geweldig om te doen. Je verlegt je grenzen. De eerste tien kilometer zijn iedere dag weer het moeilijkst. Ik probeer met een minimale training, vier dagen lang vijftig kilometer per dag te lopen. Ik weet zeker dat iedereen, die geen last heeft van lichamelijke mankementen, de Vierdaagse kan voltooien. Het HC-team was van plan om dit jaar de allerlaatste vijf kilometer niet in bedijfskleding te lopen, zoals vorig jaar, maar in gele polo-shirts. De nette pakken waren toch niet de meest ideale wandeluitrusting. Helaas moet het plan tot volgend jaar worden uitgesteld omdat de Vierdaagse in verband met de tropische temperaturen na de eerste wandeldag werd afgelast. [Vervolg algemene ledenvergadering] Indra Kandhai legde vervolgens uit dat het ABCbestuur bestaat uit 8 personen, t.w. vanuit de ABW H. Boesten (voorzitter), J. Hurxkens (penningmeester) en zij zelf en vanuit HC de volgende 5 personen Abdel Bouanani (secretaris), Raymond van der Broeck, Jacqueline Gijswijt, Rolf Haseloop en Pieter Heinink. Voor de bestuursverkiezingen kandideerden de bovenstaande 5 personen aangevuld met Will Sanders. Kortom er waren 5 bestuurszetels beschikbaar en er kandideerden 6 personen. Na het stemmen volgde een korte pauze. Dit gaf het stembureau de tijd om de stemmen te tellen. Na de pauze maakte Henk van Engelen de verkiezingsuitslag bekend: Abdel Bouanani, Raymond van der Broeck, Rolf Haseloop, Pieter Heinink en Will Sanders. Indra Kandhai vond het jammer dat Jacqueline Gijswijt niet gekozen was en dankte haar voor haar inzet en vooral ook haar constructieve manier van besturen. Om uur sloot Indra Kandhai de vergadering en bedankte alle aanwezigen voor hun inbreng. Na de ALV vond een feestelijke borrel plaats in de Havana zaal. 5 ABC-tje

6 VERANDERINGEN IN DE WW Het jaar 2006 kan bestempeld worden als het jaar waarin veel veranderd is in de WW. Zo is per 1 april jl. de wekeneis aangepast. Verder is het vanaf 1 juli jl. voor WW-gerechtigden makkelijker geworden om een eigen bedrijf te starten en per 1 oktober zal de hoogte en de duur van de WW-uitkering worden aangepast. Ook hoeft u dan niet langer te protesteren tegen uw ontslag om in aanmerking te kunnen komen voor een WW-uitkering. In het onderstaande een overzicht van de wijzigingen die op verschillende momenten nog in werking zullen treden. Per 1 oktober 2006 De hoogte van de WW-uitkering wordt in alle gevallen (de kortdurende en de loongerelateerde uitkering) de eerste twee maanden 75% van het loon, en daarna 70% van het loon. Een werknemer die in de 36 weken voor de eerste werkloosheidsdag minimaal 26 weken in loondienst heeft gewerkt (wekeneis), krijgt recht op een loongerelateerde WW-uitkering van drie maanden. Nu is dit nog een uitkering ter hoogte van 70% van het minimumloon voor de duur van een half jaar. Voor een langere uitkering moet de werknemer in minimaal vier van de laatste vijf kalenderjaren over minstens 52 dagen loon hebben ontvangen (jareneis). Voor de werknemer die aan beide eisen voldoet, duurt de uitkering in maanden even lang als het arbeidsverleden in jaren. Bijvoorbeeld achttien jaar arbeidsverleden geeft recht op achttien maanden WW. De uitkeringsduur wordt verkort naar maximaal 38 maanden. Een werknemer die op of na 1 oktober 2006 werkloos wordt en dan 50 jaar of ouder is, kan na afloop van zijn WW-uitkering aanspraak maken op een uitkering ter hoogte van het sociaal minimum, maar zonder vermogenstoets: de IOW. Het wetsvoorstel voor de IOW wordt na de zomer bij de Tweede Kamer ingediend. Een werknemer hoeft niet langer te protesteren tegen zijn ontslag. Anders dan nu wordt de WWuitkering niet langer geweigerd omdat een werknemer met zijn ontslag instemt. Daarmee vervalt de noodzaak om pro forma procedures te voeren. Een werknemer die wordt ontslagen omdat hij zich ernstig heeft misdragen of die zelf ontslag neemt, kan nog wel verwijtbaar werkloos zijn. Het UWV kan een werknemer in bijzondere gevallen op grond van diens persoonlijke omstandigheden tijdelijk ontheffen van de sollicitatieplicht. Dat is mogelijk als: - iemand in het kader van een reïntegratietraject minimaal 20 uur per week vrijwilligerswerk verricht; - als iemand intensieve mantelzorg verricht; - als er een calamiteit optreedt in de gezinssituatie (bijvoorbeeld een sterfgeval of ernstige ziekte). Per 1 januari 2007 Maatwerk bij sollicitatieplicht. Het CWI en het UWV maken met alle werklozen afspraken over het vinden van werk. Persoonlijke kansen en mogelijkheden staan daarbij centraal. Een reïntegratiecoach doet de begeleiding. Na drie maanden werkloosheid vindt een poortwachtertoets plaats, waarbij de pogingen om werk te vinden van de werkloze worden beoordeeld. Zijn de afspraken niet nagekomen, dan kan het UWV besluiten de uitkering te korten. Mantelzorgforfait: Het kalenderjaar waarin mantelzorgers tijd kwijt zijn aan zorg voor een ziek familielid of kennis telt als een half jaar mee voor het arbeidsverleden. Mantelzorg is de zorg voor zieken of gehandicapten die de meer gebruikelijke zorg overstijgt en niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt verleend. In de regel is er een sociale relatie tussen de mantelzorger en degene die de zorg ontvangt. Bij WW- en WIA-aanvragen vanaf 1 januari 2008 zal het UWV beoordelen of het kalenderjaar 2007 voor de helft meetelt voor het arbeidsverleden. Per 1 mei 2007 Bij kortdurende ziekte (minder dan 13 weken) wordt de WW-uitkering voortgezet. Voor mensen die nu een WW-uitkering hebben, verandert er niets in de hoogte of de duur van hun WWuitkering. Mocht een WW-gerechtigde werk vinden voordat de termijn van zijn WW-uitkering verstreken is, dan blijven de oude rechten gedurende vijf jaar gehandhaafd. Uitgangspunt is dat het aan het werk gaan geen nadelige gevolgen heeft voor de werknemer. ABC-tje

7 DE COLUMN DOOR HENK VAN ENGELEN, VAKBONDSBESTUURDER WISSELING VAN DE WACHT...! AFTREDEN VAN MINISTER DONNER VAN JUSTITIE! TWEEDE KAMER VERKIEZINGEN IN NOVEMBER! WANKELT DE MONOPOLIEPOSITIE VAN HOLLAND CASINO OF? De Tweede Kamer verkiezingen staan voor de deur en het gevecht om de macht in Den Haag is na de recente Algemene Beschouwingen weer losgebarsten. Volgens de peilingen wordt het een nek aan nek strijd tussen Balkenende en Bos. Minister Dekker en Donner zijn i.v.m. het rapport over de Schipholbrand eind september plotseling afgetreden en vrijwel direct opgevolgd door een tweetal oud-ministers uit een paar kabinetten terug! Als het gaat om de koers en (het behoud van) de monopolieposite van Holland Casino, dan is de minister van Justitie (was dus Piet Hein Donner) hierbij een zeer belangrijke schakel. Op onze website kun je een aantal (politieke) antwoorden van de minister lezen op Tweede Kamervragen over o.a. het Nederlandse kansspelbeleid en de monopoliepositie van Holland Casino hierin, het wel of niet uitbreiden door HC met winkels of bioscopen en het wel of niet gaan exploiteren van casino s in het buitenland; het wel of niet uitbreiden van het huidige aantal HC-vestigingen etc. etc.. Ook de druk op Nederland vanuit andere markten in Europa speelt een grote rol. De overheid in het spanningsveld van winst maken bij Holland Casino en tegelijkertijd een restrictief kansspelbeleid uitvoeren, is ook een belangrijk punt. Zoals je ziet, zijn het allemaal belangrijke en erg actuele onderwerpen die betrekking hebben op álle medewerkers van Holland Casino. Het gaat hierbij om jullie toekomst en om het behoud en de uitbreiding van de werkgelenheid. De politiek lijkt een ver van mijn bed show!, maar komt soms akelig dichtbij. Het bestuur van de Vakbond ABC heeft op 21 september jl. een brief aan de minister van Justitie gestuurd (zie ook blz. 8). Aanleiding voor deze brief is de beslissing van de minister om voorlopig het aantal HC-vestigingen, na Venlo en Leeuwarden, niet verder uit te breiden. De ABC doet in de brief dan ook een dringend beroep op de minister om deze beslissing te heroverwegen. Oud-minister Donner zal onze brief inmiddels niet meer kunnen beantwoorden, maar we zijn benieuwd naar de reactie op de brief van zijn opvolger minister van Justitie Hirsch Ballin. We houden jullie natuurlijk op de hoogte van déze en andere ontwikkelingen. Tot de volgende keer! MEDEDELING VAKBOND ABC Mensen die hun belastingaangifte (gratis) laten invullen door de Vakbond ABC dienen vanaf te beschikken over een DigiD-code (uitspraak is digidee). Dit is in plaats gekomen van de elektronische handtekening. Indien u zelf over een computer met internetverbinding beschikt, kunt u deze zelf aanvragen. Is dit niet het geval, dan dient u een kopie van debetreffende brief van de Belastingdienst op te sturen c.q. af te geven bij de Vakbond ABC, Valkenburgerweg 75, 6419 AP HEERLEN. We zullen dan hierover met u contact opnemen! COLOFON Redactie ABC-tje: F. Bronneberg H. van Engelen J. Hurxkens (eindredactie) I. Kandhai (eind- en hoofdredactie) Redactie-adres: Valkenburgerweg AP Heerlen Grafische verzorging: Lay-out + Drukwerk: Vijgenboom, Venlo 7 ABC-tje

8 ABC-tje

9 VOOR U GELEZEN Noot van de redactie: Op 21 september jl. is minister Donner van Justitie afgetreden. Tot aan de verkiezingen is minister Ernst Hirsch Ballin benoemd als zijn opvolger. Mede i.v.m. de a.s. verkiezingsstrijd en de uiteindelijke uitslag, is het nog maar afwachten wat de nieuwe kleur van de volgende minister van Justitie zal worden. Veel blijft dus voorlopig nog open en ook onzeker. ENKELE ANTWOORDEN VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE OP SCHRIFTELIJKE KAMERVRAGEN OVER DE UITSPRAKEN VAN DE BESTUURSVOORZITTER VAN HOLLAND CASINO EN EUROCOM- MISSARIS MCCREEVY OVER HET NEDERLANDSE KANSSPELBELEID (Noot van de redactie: Op de ABC-website kunt u de volledige brief lezen waarin de minister van Justitie antwoord geeft op schriftelijke Kamervragen). Vraag 3 Hoe oordeelt u over de ambities van de directeur van Holland Casino om Holland Casino uit t breiden, onder andere met bioscopen en winkels en door casino s in het buitenland te exploiteren? Vraag 4 Bent u van menig dat Holland Casino onder het huidige beleid met bioscopen en winkels kan uitbreiden en casino s in het buitenland zou mogen exploiteren? Vraag 6 Acht u eventuele uitbreiding van Holland Casino in lijn met restrictief beleid? Vraag 8 Bent u van mening dat de directeur van Holland Casino met zijn uitspraken over ambities om uit te breiden, het restrictieve beleid ondergraaft? Bent u van mening dat zijn uitspraken de kritiek van de Europese Commissie bevestigen dat Nederland geen restrictief beleid voert? Vraag 9 Bent u bereid om ervoor te zorgen dat de uitspraken van de directeur van Holland Casino worden ingetrokken dan wel te zorgen dat deze niet zullen worden omgezet in beleid? Antwoorden op vraag 3, 4, 6, 8 en 9 Het restrictief kansspelbeleid, dat zich richt op het reguleren en beheersen van kansspelen, is gebaseerd op de kanalisatiegedachte. Een uitbreiding van het aantal casino s wordt, evenals gebeurd is bij het toestaan van twee nieuwe vestigingen (Venlo en Leeuwarden) eind 2004, beoordeeld vanuit het restrictief beleid. Vooralsnog is er geen reden het aantal casino s uit te breiden. Het kansspelbeleid richt zich op kansspelen. Het exploiteren van bioscopen en/of winkels door Holland Casino is ook niet aan de orde. Evenmin past het in het restrictieve beleid dat Nederlandse kansspelorganisaties buiten Nederland kansspelen aanbieden, dan wel participeren in buitenlandse kansspelorganisaties. MINISTER ROEPT HOLLAND CASINO TOT DE ORDE Het SP-Kamerlid Jan de Wit is verheugd dat de minister van Justitie bestuursvoorzitter Kivits van Holland Casino publiekelijk tegenspreekt. Kivits had enorme uitbreidingsplannen, terwijl het beleid voor het overheidsbedrijf is om kansspelen te ontmoedigen. De Wit heeft altijd aangedrongen op het in toom houden van Holland Casino, dat in het kader van het ontmoedigingsbeleid immers is opgericht om het gokken gereguleerd en binnen de perken te houden. Minister Donner verzekert de SP dat van uitbreiding buiten de normen die eerder met de Kamer zijn afgesproken, zeker geen sprake kan zijn. Kivits, die in een interview uitbreidingsplannen voor buitenlandse casino s, bioscopen, winkels en een scala aan nieuwe casino s in Nederland uit de doeken deed, heeft zijn plannen onder politieke druk inmiddels ingetrokken. De Wit vindt dit verstandig en noemt het een overwinning: Een gokje wagen kan best leuk zijn, maar Kivits realiseerde zich blijk- 9 ABC-tje

10 baar onvoldoende dat velen de inzet eigenlijk niet kunnen missen. Ik ben blij dat Donner nu korte metten maakt met de expansiedrift, daar hebben wij ons lang voor ingezet. De sfeer van rücksichtsloze inhalerigheid moet niet rond een staatsbedrijf als Holland Casino hangen. Op verzoek van De Wit werd ook de brief van eurocommissaris McCreevy openbaar gemaakt. Daarin werd Nederland nogmaals verzocht om de Nederlandse gokmarkt open te stellen voor concurrentie, iets waar Brussel al lange tijd op aandringt. De SP is hier fel tegen omdat dit botst met het terughoudend gokbeleid. Het aantal gokmogelijkheden moet juist beperkt worden om gokverslaving tegen te gaan. Minister Donner onderschrijft nu dit standpunt van de SP in reactie op de brief van McCreevy. Hij stelt dat het Nederlandse gokbeleid niet in strijd is met de Europese regels. De Wit: Als het gaat om gokken moet je niet alleen kijken naar de economische kant, zoals Brussel dat doet. Het is ook een verslaving en we moeten ruimte houden om hier beleid op te voeren, onafhankelijk van wat de markt allemaal wil. Ik ben zeer verheugd met het feit dat de minister onze stellingname deelt en Europese bemoeienis afwijst. Bron: SP.nl / Nieuwsberichten. DONNER: KANSSPELBELEID NIET IN STRIJD MET EUROPESE RECHT Dinsdag 29 augustus 17:15. Bron: Ministerie van Justitie Het Nederlandse kansspelbeleid is niet in strijd met de Europese regels, dat blijkt uit een brief van de Nederlandse regering aan de Europese Commissie. Minister Donner van Justitie heeft deze brief vandaag aan de Tweede Kamer gestuurd. Nederland reageert met de brief op kritiek van Eurocommissaris McCreevy (interne markt) dat het kansspelbeleid niet in overeenstemming lijkt met het vrij verkeer van diensten. Het algemeen belang om kansspelverslaving tegen te gaan, illegaliteit en criminaliteit te bestrijden en consumenten te beschermen, rechtvaardigt het restrictieve beleid dat Nederland voert op het gebied van de kansspelen, zo blijkt uit de brief. De Europese regels staan de lidstaten ook toe om op deze gronden beperkingen te maken op het vrij verkeer van diensten. Omdat de brief van de Eurocommissaris afgelopen zomer in de publiciteit raakte, wordt de Nederlandse reactie daarop nu bij wijze van hoge uitzondering openbaar gemaakt, aldus de minister in zijn toelichting aan de Tweede Kamer. Minister Donner voelt er niet voor om het Nederlandse kansspelbeleid te versoepelen. Dat blijkt uit antwoorden op kamervragen van de SP die eveneens vandaag mede namens de minister van Financiën aan de Kamer zijn gestuurd. Ook ziet de minister geen reden Holland Casino toestemming te geven voor het openen van meer casino s in Nederland of daarbuiten. De minister van Justitie schrijft dat het kansspelbeleid is gebaseerd op de kanalisatiegedachte: als illegaal aanbod van kansspelen ontstaat door de klaarblijkelijke speelbehoefte, wordt bekeken of hiervoor een legaal alternatief geboden kan worden. Daarbij worden dan de potentiële nadelige effecten van kansspelen zoveel mogelijk tegengegaan. De uitbreiding van het aantal casino s wordt beoordeeld vanuit het restrictief beleid. Vooralsnog is er geen reden om het aantal casino s uit te breiden. Het exploiteren van bioscopen en/of winkels door Holland Casino is niet aan de orde. Evenmin past het in het restrictieve beleid dat Nederlandse kansspelorganisaties buiten Nederland kansspelen aanbieden, danwel participeren in buitenlandse kansspelorganisaties. Holland Casino kan geen van deze activiteiten ontplooien zonder toestemming van de minister van Justitie. De directeur van Holland Casino heeft aan de minister van Justitie laten weten het te betreuren dat de weergave van zijn gesprek in NRC Handelsblad op 31 juli onnauwkeurig is en bepaalde nuanceringen mist. In dat interview stond onder meer dat Holland Casino ook in het buitenland casino s zou willen exploiteren.het restrictieve Nederlandse kansspelbeleid zou deze uitbreidingsplannen in de weg staan. (Antwoord kamervragen over het Nederlandse kansspelbeleid, Ministerie van Justitie). (Noot van de redactie: Op de ABC-website kunt u de brief lezen waarin de minister van Justitie antwoord geeft op schriftelijke Kamervragen.) ABC-tje

11 CONTRIBUTIEREGELING VAKBOND ABC PER CONTRIBUTIE SOORT BEDRAG PER MAAND Individueel lidmaatschap 11,- Parttimers (20 uur per week of minder) 7,- Gezins-/partnercontributie - voor 2 personen 15,- - voor ieder volgend inwonend gezinslid met loon/uitkering 6,- Gepensioneerden (65 plus) 7,- Gezins-/partner contributie voor twee 65-plussers 10,- Vrijwillige klasse Uiteraard staat het ieder lid vrij om méér contributie te betalen LEDENWERFPREMIES ELK LID MAAKT ÉÉN LID! Actieve ledenwervers krijgen voor ieder geworven lid een VVV IRIS-CHEQUE ter waarde van 10,00. Om de ledenwervers uit te dagen tot het werven van méér leden, is er ook een extra bonus van 50,00 bij iedere mijlpaal van 10 nieuwe leden. Let op! Ook in 2006 loopt de telling van het aantal geworven leden per ledenwerver door. Dus hebt u in leden geworven, dan gaan die 4 leden mee naar het jaar 2006 etc etc. D.w.z. dat u nu veel makkelijker de mijlpaal van 10 nieuwe leden kunt bereiken en dus de extra bonus van 50,- Onder het motto Elk lid werft één lid hoopt het bestuur op zeer korte termijn vele ledenwervers te mogen feliciteren met het behalen van hun premie van 10,00 en wie weet zelf met de extra bonus van 50,00. Alvast succes iedereen, die nu al start met ledenwerven! Kijk en Vergelijk! EXCLUSIEF PREMIEVOORDEEL VOOR ALLE LEDEN VAN DE VAKBOND ABC! Uw voordelen: Al uw schadeverzekeringen voordelig in 1 pakket ondergebracht. Zeer ruime verzekeringsvoorwaarden; Al mogelijk met 1 verzekering. Uw lopende verzekeringen worden automatisch voor u opgezegd. Wilt u eens vergelijken hoe groot uw voordeel is? Vraag een offerte aan via Assurantiën Offermanns via of bel naar: ABC-tje

12 Opsturen in een envelop aan: De Vakbond ABC p/a Antwoordnummer VB Heerlen Aanmeldingsformulier Ik wens een individueel lidmaatschap Ik wens een part-time lidmaatschap (20 uur per week of minder) Ik wens een gezins-/partnerlidmaatschap en een gezinscontributie voor elk gezinslid s.v.p. een apart formulier invullen Ik wens een lidmaatschap voor gepensioneerden Ik wens naast het ABC-tje ook het vakblad Vizier te ontvangen Ik word lid van de Vakbond ABC per eerste van de maand... en verleen tot wederopzegging machtiging om van mijn rekening af te schrijven de bedragen, die ik volgens de geldende contributieregeling verschuldigd zal zijn. Naam en Voorletters Naam: (deze strook niet invullen) Straat en Huisnummer: Postcode en Woonplaats: Bondsnummer: Telefoon privé: adres: Geboortedatum: Man / Vrouw Werkzaam bij: Vestiging: Functie: Bedr. code: Bondsgroep: Mijn bank / giro - rek. nr. Plaats: Datum: Bedrag: Bet. w.: Handtekening: Let op: elke vraag altijd invullen!! Lid v.a.: Deze aanmelding werd opgenomen door: Naam van de werver: Bondsnummer: Bondsnummer werver: ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel Valkenburgerweg AP Heerlen Tel.: Fax: Internet:

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO CAO ACTUEEL In deze rubriek houden wij jullie op de hoogte van alle actuele zaken en het nieuws over de nieuwe CAO-onderhandelingen met Holland Casino voor een nieuwe CAO in 2006. CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN

Nadere informatie

Vizier. Voor u gelezen: Waarom verdienen mannen meer dan vrouwen? Oproep deelname hoofdbestuursverkiezingen. Oproep Algemene Vergadering 2014

Vizier. Voor u gelezen: Waarom verdienen mannen meer dan vrouwen? Oproep deelname hoofdbestuursverkiezingen. Oproep Algemene Vergadering 2014 Vizier Jaargang 70 Nummer 2 mei 2014 Voor u gelezen: Waarom verdienen mannen meer dan vrouwen? Oproep deelname hoofdbestuursverkiezingen Oproep Algemene Vergadering 2014 Oproep Ledenvergaderingen Bondsgroepen

Nadere informatie

Vizier. Zomerflits handige tips. Roger van den Broek en Wil Kapell nieuwe vakbondsbestuurders OR-verkiezingen Sabic en Vixia

Vizier. Zomerflits handige tips. Roger van den Broek en Wil Kapell nieuwe vakbondsbestuurders OR-verkiezingen Sabic en Vixia Vizier Jaargang 64 nummer 3 zomer 2008 Het hart van de organisatie, het secretariaat van de Vakbond ABW: v.l.n.r.: Karin Jelsma, Bea Dresen en Nicole Ermers. Zomerflits handige tips Roger van den Broek

Nadere informatie

De vakbond die opkomt voor jouw belangen

De vakbond die opkomt voor jouw belangen De vakbond die opkomt voor jouw belangen Wat doen de bonden met de grote onvrede bij TNT? Uitkomsten BVPP onderzoek Tevredenheid BVPP en werk Onderhandelingsresultaat CEVA Interview met Cor Ariens Het

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit.

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit. FNV Bondgenoten Neem gratis mee! Ouderenwijzer Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud 2 Gelukkig mankeer ik niks > Column Willem Banning 2 Aftrekpost specifieke zorgkosten

Nadere informatie

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 Pesten op het werk: het vergeten taboe Eric de Macker voorzitter CNV Publieke Zaak Kent u de fiscale spelregels? Vitamine CNV werkt! februari 2009 F B T O R E I S V E R Z

Nadere informatie

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk JA ARGANG 1 JUNI 2007 NR 3 Help, mijn collega zit in de put Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk F B T O A U T O V E R Z E K E R I N G S P E C

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW Inhoud: Wanneer hebt u recht op een WW-uitkering? 4 Hoe vraagt u een WW-uitkering aan? 5 Hoe lang hebt u recht op een WW-uitkering? 6 Wat telt

Nadere informatie

Veiligheid heeft een prijs

Veiligheid heeft een prijs 08 december 2013 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Dit blad nu ook in de App Store! Zie pagina 13! AFMP oproep aan kabinet: Veiligheid heeft een prijs @AnneMarieSnels voorzitter

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

Groen. werken. Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen

Groen. werken. Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen JA ARGANG 1 AUGUSTUS 2007 NR 4 Groen werken Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen rsc Flesje. Luiers. Pensioen? Nu de baby

Nadere informatie

Tips van een netwerker. Over kantoortijgers en werkschapen. Interview met Jacques Kragt. Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had:

Tips van een netwerker. Over kantoortijgers en werkschapen. Interview met Jacques Kragt. Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had: Tips van een netwerker Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had: Het college van bestuur had wel zin in de gouden eieren die deze gans zou gaan leggen. Via een (achteraf gezien) zeer onhandige

Nadere informatie

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er 71 jaargang 18, maart 2008 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel In dit nummer: 18e jaargang, september 2008 Van de voorzitter 1 Van de redactie 2 Actie leden werving 3 Rectificatie

Nadere informatie

GRAfIMEdIA & techniek Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? www.fnvkiem.

GRAfIMEdIA & techniek Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? www.fnvkiem. KIJK OOK OP INTERNET WWW.FNVKIEM.NL Grafimediadag: We print it! P02 Broese en Peereboom maakt doorstart P07 GRAfIMEdIA & techniek Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl. accepteer geen geweld EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Wat hebben we bereikt in 2011? Nieuw: digitaal magazine! JAARGANG 5 maart 2012 NR 1

MijnVakb nd.nl. accepteer geen geweld EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Wat hebben we bereikt in 2011? Nieuw: digitaal magazine! JAARGANG 5 maart 2012 NR 1 JAARGANG 5 maart 2012 NR 1 MijnVakb nd.nl accepteer geen geweld Wat hebben we bereikt in 2011? Nieuw: digitaal magazine! EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR Advertentie Zelfde werk......andere zorg Inhoud Algemeen

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI 01 2015 BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OVERLEG OP VOLLE TOEREN MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC TON DE ZEEUW VOORZITTER HOOFDBESTUUR Een echte samenleving

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

Meeting. 'Maak strategisch gebruik van social media' OR poptempel Paradiso. De dialoogfabriek Constructief ruziemaken

Meeting. 'Maak strategisch gebruik van social media' OR poptempel Paradiso. De dialoogfabriek Constructief ruziemaken Meeting 16 Een uitgave van FNV Formaat Voorjaar 2013 De dialoogfabriek Constructief ruziemaken Rechtspraak Reorganisatie en medezeggenschap TOPcollege Over de macht van aandeelhouders OR poptempel Paradiso

Nadere informatie

- Schrijf 11 april 2014 voor de Algemene Vergadering alvast in uw agenda! - Nieuws over de financiële situatie van uw pensioen!

- Schrijf 11 april 2014 voor de Algemene Vergadering alvast in uw agenda! - Nieuws over de financiële situatie van uw pensioen! Scan deze QR-code en surf naar www.ac-hop.nl - Schrijf 11 april 2014 voor de Algemene Vergadering alvast in uw agenda! - Nieuws over de financiële situatie van uw pensioen! - Fred Veer kijkt in deze editie

Nadere informatie

VOBP Nieuws 2014/3. Van onze Voorzitter. Pensioen. Uw Pensioen

VOBP Nieuws 2014/3. Van onze Voorzitter. Pensioen. Uw Pensioen VOBP Nieuws 2014/3 Van onze Voorzitter Laat ik beginnen met u allemaal namens het Bestuur van VOBP een bijzonder plezierige kerstperiode te wensen, met uw naasten en met festiviteiten die u het meeste

Nadere informatie

GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 VOORWOORD

GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 VOORWOORD ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 GEWESTBRIEF VOORWOORD Wat gebeurt er allemaal Terugkijkend op het jaar 2009 is er om ons heen heel veel gebeurd. In 2008 een creditcrisis. Banken die

Nadere informatie

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30

Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort, (033) 467 37 30 ROUTEBESCHRIJVING NAAR REGARDZ EENHOORN TE AMERSFOORT Regardz De Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan, LH Amersfoort, (0) 0 Amersfoort heeft een zeer goede bereikbaarheid in Nederland. Centraal gelegen in Nederland

Nadere informatie

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF. Jaargang 6 nr.1 Februari 2010

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF. Jaargang 6 nr.1 Februari 2010 VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF Jaargang 6 nr.1 Februari 2010 1. Voorwoord van de Redactie EEN GOED BEGIN Het jaar is goed begonnen. We weten weer wat een winter is! We hebben

Nadere informatie

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet JAARGANG 6 NUMMER 4 DECEMBER 2010 M A G A Z I N E Een historisch moment Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet Ik ben gek op geld Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie