KLARE TAAL OR VERKIEZINGEN DE STEMMEN ZIJN GETELD DE UITSLAG IS BEKEND DE VERKIEZINGS- CAMPAGNE VAN DE VAKBOND ABC IS SUCCESVOL VERLOPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KLARE TAAL OR VERKIEZINGEN DE STEMMEN ZIJN GETELD DE UITSLAG IS BEKEND DE VERKIEZINGS- CAMPAGNE VAN DE VAKBOND ABC IS SUCCESVOL VERLOPEN"

Transcriptie

1 OR VERKIEZINGEN DE STEMMEN ZIJN GETELD ABC-tje NIEUWSBRIEF Nr. 5 6 e jaargang - oktober/november 2006 DE UITSLAG IS BEKEND In deze nieuwsbrief: Uitslag OR-verkiezingen 2006 blz.1+2 Stelling van de maand blz. 2 Viering eerste lustrum Vakbond ABC blz. 3 Algemene Ledenvergadering 2006 blz. 4 Even voorstellen: Jordy Vreman blz. 5 Veranderingen in de WW blz. 6 De column van Henk van Engelen blz. 7 Brief naar minister Donner blz. 8 Voor u gelezen blz Contributieregeling blz. 11 Ledenwerfpremies blz. 11 Exclusief premievoordeel ABC-leden blz. 11 Aanmeldingsformulier blz. 12 Om te noteren: Het volgende ABC-tje verschijnt op maandag 18 december U kunt kopij inleveren tot en met woensdag 22 november. Het ABC-tje verschijnt minimaal 7 keer per jaar. Kijk voor het laatste nieuws op onze website: DE VERKIEZINGS- CAMPAGNE VAN DE VAKBOND ABC IS SUCCESVOL VERLOPEN ABC-OR LEDEN SPREKEN JOUW TAAL KLARE TAAL De gekozen kandidaten van de Vakbond ABC vindt u terug op pagina 2. ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel Valkenburgerweg AP Heerlen Tel.: Fax: Internet:

2 BEDANKTBEDANKTBEDANKTBE VAKBOND ABC FELICITEERT 7 OR-LEDEN! DANKTBEDANKTBEDANKTBEDA NKTBEDANKTBEDANKTBEDANK TBEDANKTBEDANKTBEDANKTB EDANKTBEDANKTBEDANKTBED ANKTBEDANKTBEDANKTBEDAN KTBEDANKTBEDANKTBEDANKT Jacqueline Gijswijt Fred Erdaus Ad Brokken BEDANKTBEDANKTBEDANKTBE HC Amsterdam HC Groningen HC Nijmegen DANKTBEDANKTBEDANKTBEDA NKTBEDANKTBEDANKTBEDANK TBEDANKTBEDANKTBEDANKTB EDANKTBEDANKTBEDANKTBED ANKTBEDANKTBEDANKTBEDAN KTBEDANKTBEDANKTBEDANKT Max van der Wal Raymond vd Broeck Geert Beelen Judith Vos-Hasert BEDANKTBEDANKTBEDANKTBE HC Rotterdam HC Valkenburg HC Venlo HC Zandvoort/ Schiphol Airport DANKTBEDANKTBEDANKTBEDA Bedankt voor jullie steun en vertrouwen! NKTBEDANKTBEDANKTBEDANK TBEDANKTBEDANKTBEDANKTB De Vakbond ABC is blij en tevreden met EDANKTBEDANKTBEDANKTBED de goede verkiezingsuitslag van de ORverkiezingen bij Holland Casino. Én nu maar hopen dat de a.s. Tweede ANKTBEDANKTBEDANKTBEDAN Kamer verkiezingen ook goed uitpakken voor het behoud van de monopoliepositie KTBEDANKTBEDANKTBEDANKT van Holland Casino!!! BEDANKTBEDANKTBEDANKTBE ABC-tje

3 VIERING EERSTE LUSTRUM VAKBOND ABC Op woensdag 7 juni jl. vond in de Strijp zaal van hotel Van der Valk te Eindhoven de viering plaats van het eerste lustrum van de Vakbond ABC. Indra Kandhai opende vanwege ziekte van de voorzitter de vergadering. Voordat de agenda ter hand werd genomen sprak ze de ruim 30 aanwezigen eerst toe. Zo stelde ze in haar toespraak dat de viering van het eerste lustrum van de Vakbond ABC zeker een applaus waard is. Nauwelijks had V.l.n.r.: Penningmeester Jack Hurxkens, Indra Kandhai (bestuurslid) en Abdel Bouanani (secretaris). ze die woorden uitgesproken en volgde er een luid applaus van alle aanwezigen. Ze merkte op dat de Vakbond ABC als jonge bond heel trots mag zijn op het bereiken van deze mijlpaal en vooral ook op datgene wat bestuur en kaderleden samen als bond hebben verricht c.q. bereikt. Ze legde de nadruk op het woord samen, want alleen kun je dit succes niet behalen. Ze gaf aan dat in het kader van het eerste lustrum een ABC Special is uitgegeven met interviews met Henk Kivits, Henk van Engelen, de oprichters Pieter Heinink en Hein Meijer en gelukwensen & boodschappen van kaderleden en bestuur. Het liefst had ze alle kaderleden aan het woord had gelaten in deze Special, maar dit was vanwege de speciale vormgeving niet mogelijk. Het leuke van deze Special is volgens Indra dat je leest dat iedereen die aan het woord is, positief is over de ABC en dat doet goed. In chronologische volgorde blikte Indra even terug en stond stil bij een aantal highlites in het vijfjarig bestaan van de ABC, zoals: 1. De oprichting van de ABC op 13 juni 2001 in vergadercentrum Hoog Brabant in Utrecht. Het oprichtingsbestuur bestond toen uit Hein Meijer en Pieter Heinink, Ferdi Daleman, Raymond van der Broeck, Albert Padt, Jack Hurxkens, Okke Verstrenge en haar persoon. 2. De lancering van een eigen website op 13 juni 2001, beheerd toen door Ferdi Daleman. 3. Het hebben van een eigen brochure, ook wel bekend als Wegwijzer ABC. In deze staat wie de ABC is, wat ze doet en waarom ze de beste en goedkoopste vakbond bij HC is. 4. Het uitgeven van een eigen periodiek, ook wel bekend als ABC-tje, waarvan drukwerk & lay out van het eerste nummer volledig in eigen beheer is gemaakt. Van de inhoud tot aan kopieën maken en het in elkaar nieten. 5. Het organiseren van onze eerste kaderledenvergadering op 30 augustus 2001 in Holland Casino Rotterdam. Kaderlid Max van der Wal heette ons allen van harte welkom in zijn werkgebied. In korte tijd had de Vakbond ABC een kader verspreid over alle HC-vestigingen in het land. 6. Al gauw na de oprichting had de ABC 400 leden. Dus volgens de penningmeester Jack Hurxkens genoeg leden om een vakbondsbestuurder aan te nemen. Op 14 januari 2002 treedt Henk van Engelen in dienst als de vakbondsbestuurder sec voor HC, iets wat de andere vakbonden zeker niet hebben!! 7. Ruim een jaar na de oprichting stond de teller op 1000 leden. Succes dus! De vestigingen Amsterdam en Valkenburg hadden de meeste leden. Dit was ook een beetje logisch, daar dit de bolwerken waren van de oprichters!! 8. Op 3 oktober 2002 doet de ABC mee aan de ORverkiezingen bij HC. Met 8 leden komen we in de OR. 9. Op 30 oktober 2002 hielden we onze eerste ALV in Utrecht en wel in hetzelfde vergadercentrum als ten tijde van onze oprichting. 10. In de ALV van vond er een bestuurswisseling plaats. Albert Padt en Ferdi Daleman traden af en in hun plaats werden Jacqueline Gijswijt en Abdel Bouanani gekozen. 11. In november 2003 wierp onze Petitie Achter de facade van glitter en goud veel stof op. We werden bestormd door de Nederlandse pers die wilde weten wat er aan de hand was. Deze actie leidde ook tot boze reacties bij een aantal leden die hun lidmaatschap opzegde. 12. Op 18 mei 2004 vond in de ALV weer een bestuurswisseling plaats. Hein Meijer trad af, de reden waarom is inmiddels bekend en zijn zetel werd bekleed door Rolf Haseloop. En in de ALV 2006, vonden er weer bestuursverkiezingen plaats. 13. Ledenvoordelen. Via het AXA-privépakket biedt de ABC vanaf 2004 aan haar leden een fikse korting op een aantal verzekeringspakketten. Gauw volgde ook een aanbod van The Phonehouse in Amersfoort met een leuk aanbod m.b.t. mobiele telefonie voor de leden. En in januari 2006 hebben we weer voordelen aan de leden kunnen bieden. Er zijn met het verzekeringskantoor Offermans Joosten Groep uit Geleen afspraken gemaakt om een scherp geprijsde en 3 ABC-tje

4 complete ziektekostenverzekering te kunnen aanbieden. Leden konden gebruik maken van de korting op deze ziektekostenverzekering zolang als ze lid zijn van de Vakbond ABC. 14. Scholing. Om er voor te zorgen dat de kaderleden hun werk goed kunnen uitvoeren, is de bond gestart met de kaderscholing. In april 2004 en oktober 2004 hebben circa 12 deelnemers uit diverse vestigingen deelgenomen aan de modules Pensioen, Ontslagrecht, wet op de CAO, vergader- en onderhandelingstechnieken en assertiviteitstraining. 15. Erelidmaatschap. Ook werd het erelidmaatschap uitgereikt aan Hein Meijer op 28 september 2004 ter gelegenheid van zijn zilveren dienstjubileum bij HC. Inmiddels zijn we 5 jaar verder. De ABC heeft zich meer dan bewezen en is bij HC niet meer weg te denken. Onze individuele belangenbehartiging is altijd heel sterk geweest, en collectief moeten we als grootste vakbond het spel bepalen. Indra Kandhai benadrukte dat we als Vakbond ABC moeten blijven onthouden hoe we als Vakbond ABC zijn ontstaan, nl. uit onvrede in de andere grotere vakbonden. En dat mogen we niet, nee moeten we volgens haar niet uit het oog verliezen, anders onderscheiden we ons niet meer. Iets dat we met z n allen toch nog willen. Deze statement bracht haar tot de afronding van De aanwezigen luisteren aandachtig haar betoog over de markante zaken in de afgelopen vijf jaar. Ze deed een dringend beroep op een ieder die vandaag aanwezig was, om mee te helpen aan datgene waarvoor de Vakbond ABC staat, nl. het bieden van een goede en deskundige behartiging van de belangen van onze leden. Op het bondskantoor gebeurt dat samen met het ABC-bestuur, en in de vestigingen met de kaderleden. Ze eindigde met de woorden Samen met de kaderleden gaan we aan de slag! Op naar ons tweede lustrum, proficiat! ALGEMENE LEDENVERGADERING 2006 Na de toespraak van Indra Kandhai werd de agenda van de Algemene Ledenvergadering ter hand genomen. Allereerst werd i.v.m. de verkiezingen het aantal stemgerechtigden vastgesteld. hoogtepunten van het afgelopen jaar, t.w. de CAOonderhandelingen en de inzet van Hubert Vankan, het Slaap-/Waakonderzoek, het inzetten van David de Boer en Arno Ruijten voor het Pensioendossier en de vertrekkende voorzitter Okke Verstrenge en de nieuwe voorzitter Harrie Boesten. Na de terugblik van Abdel Bouanani was penningmeester Jack Hurxkens aan zet. Hij leidde de aanwezigen via een powerpoint presentatie door de financiën. Ondanks stevige koerswinsten moest de penningmeester over 2005 rood schrijven. De op papier zo fraaie cijfers zijn vooral een papieren winst. De bezoekers kregen tekst en uitleg via de beamer in de zaal. Vervolgens verleende de ALV hem decharge. Na de presentatie van de penningmeester was het tijd voor de bestuursverkiezingen. Vakbondsbestuurder Henk van Engelen maakt de verkiezingsuitslag bekend. Daarna volgde het verslag van de ALV van vorig jaar. Met inachtneming van een aantal tekstuele aanpassingen werd het verslag 2005 door de aanwezigen met dank aan de secretaris Abdel Bouanani vastgesteld. Vervolgens blikte Abdel Bouanani terug op zijn ABC-tje Indra Kandhai legde uit dat voor een goed verloop van de verkiezingen een stembureau benoemd moet worden. Vanwege het onpartijdige karakter werd deze bemand door de volgende delegatie vanuit de ABW, t.w. hoofdbestuurslid Fred Foxen en de vakbondsbestuurders Ellen Keulen en Jan Haagmans. Vakbondsbestuurder Henk van Engelen kreeg de taak van voorzitter van het stembureau. >>>

5 EVEN VOORSTELLEN KADER- EN OC-LID JORDY VREMAN VAN HC UTRECHT Arbozaken hoog op de agenda Arbozaken is het duidelijke antwoord van Jordy Vreman (28) uit Elst op de vraag wat hij een belangrijk gespreksonderwerp vindt voor de Onderdeelcommissie (OC). Als het aan hem ligt, mag er meer aandacht zijn voor de Arboproblemen waar Holland Casino-medewerkers mee worden geconfronteerd. Te vaak vallen collega s voor langere tijd uit. Dat moet je proberen te voorkomen, zegt hij resoluut. Jordy maakt inmiddels vier jaar deel uit van de OC van Holland Casino Utrecht. Voor leden van de Vakbond ABC is hij als kaderlid een vraagbaak. Jordy Vreman werkt sinds 2000 bij Holland Casino. Hij was bezig met het afronden van zijn opleiding Facilitaire Dienstverlening toen hij meer dan normale belangstelling kreeg voor het werk van zijn neef in Holland Casino Nijmegen. Hij vertelde me dat in Utrecht ook een vestiging zou worden geopend. Ik heb een open sollicitatiebrief gestuurd. Jordy was op dat moment werkzaam in de horeca en de link met gasten wilde hij houden. Ik ga graag met mensen om en zeker met mensen die een avondje plezier willen beleven, zegt hij lachend. Jordy werd aangenomen bij Holland Casino en volgde zijn opleiding in de Nijmeegse vestiging. Vervolgens ging hij als medewerker Speelautomaten aan de slag in de nieuwe vestiging in Utrecht. Al vrij snel kreeg Jordy belangstelling voor medezeggenschap. Voorwaarde om deel uit te kunnen maken van de OC, is dat je een contract voor onbepaalde tijd moet hebben. Ik moest op dat moment wachten om van de OC deel uit te kunnen maken. In de tussentijd nam Jordy de tijd om de bonden die betrokken zijn bij de cao-onderhandelingen bij HC met elkaar te vergelijken. De keuze was toen snel gemaakt. Henk van Engelen heeft me wegwijs gemaakt binnen de ABC. Ik ben van mening dat je veel beter kunt kiezen voor een bond die alleen gericht is op HC-medewerkers, dan voor een bond waar je niet veel meer bent dan een nummer. Jordy nam in de OC het stokje over van John Koster. Niemand van mijn afdeling wilde zich beschikbaar stellen voor een plek in de OC. Mij interesseert dat werk en ik besloot de stap te maken. Toen er nieuwe OC-verkiezingen kwamen stelde Jordy zich herkiesbaar. Hij had de smaak te pakken. Mijn vader is politiek actief. Ook hij zet zich graag in voor anderen. Ik heb het dus niet van een vreemde. Van hem heb ik veel geleerd als het gaat om het opkomen voor anderen. Jordy bevalt het werk als kader- en OC-lid, waarin hij fungeert als secretaris, goed. Toch is het vaak zwaar. Gelukkig heb ik ook veel geleerd van Niek Huismans, voorzitter van het DB. Hij heeft me op sleeptouw genomen en me snel vertrouwd gemaakt met de OC. Inmiddels is hij goed ingewerkt en probeert Jordy zich met name in te zetten voor de Arbozaken. Niet dat andere onderwerpen me minder interesseren, maar ik denk dat HC als werkgever veel te winnen heeft bij een goed arbobeleid. Mijn vriendin Yvonne, die als croupier bij HC werkt, is bijvoorbeeld acht maanden thuis geweest. Als je een goed preventief beleid voert, kun je veel ellende voorkomen, weet hij zeker. Hoewel Jordy werkzaam is in HC Utrecht, heeft hij zijn oud-collega s van HC Nijmegen niet uit het oog verloren. Sterker nog, sinds een aantal jaren loopt hij met een grote HC-delegatie de Vierdaagse. Geweldig om te doen. Je verlegt je grenzen. De eerste tien kilometer zijn iedere dag weer het moeilijkst. Ik probeer met een minimale training, vier dagen lang vijftig kilometer per dag te lopen. Ik weet zeker dat iedereen, die geen last heeft van lichamelijke mankementen, de Vierdaagse kan voltooien. Het HC-team was van plan om dit jaar de allerlaatste vijf kilometer niet in bedijfskleding te lopen, zoals vorig jaar, maar in gele polo-shirts. De nette pakken waren toch niet de meest ideale wandeluitrusting. Helaas moet het plan tot volgend jaar worden uitgesteld omdat de Vierdaagse in verband met de tropische temperaturen na de eerste wandeldag werd afgelast. [Vervolg algemene ledenvergadering] Indra Kandhai legde vervolgens uit dat het ABCbestuur bestaat uit 8 personen, t.w. vanuit de ABW H. Boesten (voorzitter), J. Hurxkens (penningmeester) en zij zelf en vanuit HC de volgende 5 personen Abdel Bouanani (secretaris), Raymond van der Broeck, Jacqueline Gijswijt, Rolf Haseloop en Pieter Heinink. Voor de bestuursverkiezingen kandideerden de bovenstaande 5 personen aangevuld met Will Sanders. Kortom er waren 5 bestuurszetels beschikbaar en er kandideerden 6 personen. Na het stemmen volgde een korte pauze. Dit gaf het stembureau de tijd om de stemmen te tellen. Na de pauze maakte Henk van Engelen de verkiezingsuitslag bekend: Abdel Bouanani, Raymond van der Broeck, Rolf Haseloop, Pieter Heinink en Will Sanders. Indra Kandhai vond het jammer dat Jacqueline Gijswijt niet gekozen was en dankte haar voor haar inzet en vooral ook haar constructieve manier van besturen. Om uur sloot Indra Kandhai de vergadering en bedankte alle aanwezigen voor hun inbreng. Na de ALV vond een feestelijke borrel plaats in de Havana zaal. 5 ABC-tje

6 VERANDERINGEN IN DE WW Het jaar 2006 kan bestempeld worden als het jaar waarin veel veranderd is in de WW. Zo is per 1 april jl. de wekeneis aangepast. Verder is het vanaf 1 juli jl. voor WW-gerechtigden makkelijker geworden om een eigen bedrijf te starten en per 1 oktober zal de hoogte en de duur van de WW-uitkering worden aangepast. Ook hoeft u dan niet langer te protesteren tegen uw ontslag om in aanmerking te kunnen komen voor een WW-uitkering. In het onderstaande een overzicht van de wijzigingen die op verschillende momenten nog in werking zullen treden. Per 1 oktober 2006 De hoogte van de WW-uitkering wordt in alle gevallen (de kortdurende en de loongerelateerde uitkering) de eerste twee maanden 75% van het loon, en daarna 70% van het loon. Een werknemer die in de 36 weken voor de eerste werkloosheidsdag minimaal 26 weken in loondienst heeft gewerkt (wekeneis), krijgt recht op een loongerelateerde WW-uitkering van drie maanden. Nu is dit nog een uitkering ter hoogte van 70% van het minimumloon voor de duur van een half jaar. Voor een langere uitkering moet de werknemer in minimaal vier van de laatste vijf kalenderjaren over minstens 52 dagen loon hebben ontvangen (jareneis). Voor de werknemer die aan beide eisen voldoet, duurt de uitkering in maanden even lang als het arbeidsverleden in jaren. Bijvoorbeeld achttien jaar arbeidsverleden geeft recht op achttien maanden WW. De uitkeringsduur wordt verkort naar maximaal 38 maanden. Een werknemer die op of na 1 oktober 2006 werkloos wordt en dan 50 jaar of ouder is, kan na afloop van zijn WW-uitkering aanspraak maken op een uitkering ter hoogte van het sociaal minimum, maar zonder vermogenstoets: de IOW. Het wetsvoorstel voor de IOW wordt na de zomer bij de Tweede Kamer ingediend. Een werknemer hoeft niet langer te protesteren tegen zijn ontslag. Anders dan nu wordt de WWuitkering niet langer geweigerd omdat een werknemer met zijn ontslag instemt. Daarmee vervalt de noodzaak om pro forma procedures te voeren. Een werknemer die wordt ontslagen omdat hij zich ernstig heeft misdragen of die zelf ontslag neemt, kan nog wel verwijtbaar werkloos zijn. Het UWV kan een werknemer in bijzondere gevallen op grond van diens persoonlijke omstandigheden tijdelijk ontheffen van de sollicitatieplicht. Dat is mogelijk als: - iemand in het kader van een reïntegratietraject minimaal 20 uur per week vrijwilligerswerk verricht; - als iemand intensieve mantelzorg verricht; - als er een calamiteit optreedt in de gezinssituatie (bijvoorbeeld een sterfgeval of ernstige ziekte). Per 1 januari 2007 Maatwerk bij sollicitatieplicht. Het CWI en het UWV maken met alle werklozen afspraken over het vinden van werk. Persoonlijke kansen en mogelijkheden staan daarbij centraal. Een reïntegratiecoach doet de begeleiding. Na drie maanden werkloosheid vindt een poortwachtertoets plaats, waarbij de pogingen om werk te vinden van de werkloze worden beoordeeld. Zijn de afspraken niet nagekomen, dan kan het UWV besluiten de uitkering te korten. Mantelzorgforfait: Het kalenderjaar waarin mantelzorgers tijd kwijt zijn aan zorg voor een ziek familielid of kennis telt als een half jaar mee voor het arbeidsverleden. Mantelzorg is de zorg voor zieken of gehandicapten die de meer gebruikelijke zorg overstijgt en niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt verleend. In de regel is er een sociale relatie tussen de mantelzorger en degene die de zorg ontvangt. Bij WW- en WIA-aanvragen vanaf 1 januari 2008 zal het UWV beoordelen of het kalenderjaar 2007 voor de helft meetelt voor het arbeidsverleden. Per 1 mei 2007 Bij kortdurende ziekte (minder dan 13 weken) wordt de WW-uitkering voortgezet. Voor mensen die nu een WW-uitkering hebben, verandert er niets in de hoogte of de duur van hun WWuitkering. Mocht een WW-gerechtigde werk vinden voordat de termijn van zijn WW-uitkering verstreken is, dan blijven de oude rechten gedurende vijf jaar gehandhaafd. Uitgangspunt is dat het aan het werk gaan geen nadelige gevolgen heeft voor de werknemer. ABC-tje

7 DE COLUMN DOOR HENK VAN ENGELEN, VAKBONDSBESTUURDER WISSELING VAN DE WACHT...! AFTREDEN VAN MINISTER DONNER VAN JUSTITIE! TWEEDE KAMER VERKIEZINGEN IN NOVEMBER! WANKELT DE MONOPOLIEPOSITIE VAN HOLLAND CASINO OF? De Tweede Kamer verkiezingen staan voor de deur en het gevecht om de macht in Den Haag is na de recente Algemene Beschouwingen weer losgebarsten. Volgens de peilingen wordt het een nek aan nek strijd tussen Balkenende en Bos. Minister Dekker en Donner zijn i.v.m. het rapport over de Schipholbrand eind september plotseling afgetreden en vrijwel direct opgevolgd door een tweetal oud-ministers uit een paar kabinetten terug! Als het gaat om de koers en (het behoud van) de monopolieposite van Holland Casino, dan is de minister van Justitie (was dus Piet Hein Donner) hierbij een zeer belangrijke schakel. Op onze website kun je een aantal (politieke) antwoorden van de minister lezen op Tweede Kamervragen over o.a. het Nederlandse kansspelbeleid en de monopoliepositie van Holland Casino hierin, het wel of niet uitbreiden door HC met winkels of bioscopen en het wel of niet gaan exploiteren van casino s in het buitenland; het wel of niet uitbreiden van het huidige aantal HC-vestigingen etc. etc.. Ook de druk op Nederland vanuit andere markten in Europa speelt een grote rol. De overheid in het spanningsveld van winst maken bij Holland Casino en tegelijkertijd een restrictief kansspelbeleid uitvoeren, is ook een belangrijk punt. Zoals je ziet, zijn het allemaal belangrijke en erg actuele onderwerpen die betrekking hebben op álle medewerkers van Holland Casino. Het gaat hierbij om jullie toekomst en om het behoud en de uitbreiding van de werkgelenheid. De politiek lijkt een ver van mijn bed show!, maar komt soms akelig dichtbij. Het bestuur van de Vakbond ABC heeft op 21 september jl. een brief aan de minister van Justitie gestuurd (zie ook blz. 8). Aanleiding voor deze brief is de beslissing van de minister om voorlopig het aantal HC-vestigingen, na Venlo en Leeuwarden, niet verder uit te breiden. De ABC doet in de brief dan ook een dringend beroep op de minister om deze beslissing te heroverwegen. Oud-minister Donner zal onze brief inmiddels niet meer kunnen beantwoorden, maar we zijn benieuwd naar de reactie op de brief van zijn opvolger minister van Justitie Hirsch Ballin. We houden jullie natuurlijk op de hoogte van déze en andere ontwikkelingen. Tot de volgende keer! MEDEDELING VAKBOND ABC Mensen die hun belastingaangifte (gratis) laten invullen door de Vakbond ABC dienen vanaf te beschikken over een DigiD-code (uitspraak is digidee). Dit is in plaats gekomen van de elektronische handtekening. Indien u zelf over een computer met internetverbinding beschikt, kunt u deze zelf aanvragen. Is dit niet het geval, dan dient u een kopie van debetreffende brief van de Belastingdienst op te sturen c.q. af te geven bij de Vakbond ABC, Valkenburgerweg 75, 6419 AP HEERLEN. We zullen dan hierover met u contact opnemen! COLOFON Redactie ABC-tje: F. Bronneberg H. van Engelen J. Hurxkens (eindredactie) I. Kandhai (eind- en hoofdredactie) Redactie-adres: Valkenburgerweg AP Heerlen Grafische verzorging: Lay-out + Drukwerk: Vijgenboom, Venlo 7 ABC-tje

8 ABC-tje

9 VOOR U GELEZEN Noot van de redactie: Op 21 september jl. is minister Donner van Justitie afgetreden. Tot aan de verkiezingen is minister Ernst Hirsch Ballin benoemd als zijn opvolger. Mede i.v.m. de a.s. verkiezingsstrijd en de uiteindelijke uitslag, is het nog maar afwachten wat de nieuwe kleur van de volgende minister van Justitie zal worden. Veel blijft dus voorlopig nog open en ook onzeker. ENKELE ANTWOORDEN VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE OP SCHRIFTELIJKE KAMERVRAGEN OVER DE UITSPRAKEN VAN DE BESTUURSVOORZITTER VAN HOLLAND CASINO EN EUROCOM- MISSARIS MCCREEVY OVER HET NEDERLANDSE KANSSPELBELEID (Noot van de redactie: Op de ABC-website kunt u de volledige brief lezen waarin de minister van Justitie antwoord geeft op schriftelijke Kamervragen). Vraag 3 Hoe oordeelt u over de ambities van de directeur van Holland Casino om Holland Casino uit t breiden, onder andere met bioscopen en winkels en door casino s in het buitenland te exploiteren? Vraag 4 Bent u van menig dat Holland Casino onder het huidige beleid met bioscopen en winkels kan uitbreiden en casino s in het buitenland zou mogen exploiteren? Vraag 6 Acht u eventuele uitbreiding van Holland Casino in lijn met restrictief beleid? Vraag 8 Bent u van mening dat de directeur van Holland Casino met zijn uitspraken over ambities om uit te breiden, het restrictieve beleid ondergraaft? Bent u van mening dat zijn uitspraken de kritiek van de Europese Commissie bevestigen dat Nederland geen restrictief beleid voert? Vraag 9 Bent u bereid om ervoor te zorgen dat de uitspraken van de directeur van Holland Casino worden ingetrokken dan wel te zorgen dat deze niet zullen worden omgezet in beleid? Antwoorden op vraag 3, 4, 6, 8 en 9 Het restrictief kansspelbeleid, dat zich richt op het reguleren en beheersen van kansspelen, is gebaseerd op de kanalisatiegedachte. Een uitbreiding van het aantal casino s wordt, evenals gebeurd is bij het toestaan van twee nieuwe vestigingen (Venlo en Leeuwarden) eind 2004, beoordeeld vanuit het restrictief beleid. Vooralsnog is er geen reden het aantal casino s uit te breiden. Het kansspelbeleid richt zich op kansspelen. Het exploiteren van bioscopen en/of winkels door Holland Casino is ook niet aan de orde. Evenmin past het in het restrictieve beleid dat Nederlandse kansspelorganisaties buiten Nederland kansspelen aanbieden, dan wel participeren in buitenlandse kansspelorganisaties. MINISTER ROEPT HOLLAND CASINO TOT DE ORDE Het SP-Kamerlid Jan de Wit is verheugd dat de minister van Justitie bestuursvoorzitter Kivits van Holland Casino publiekelijk tegenspreekt. Kivits had enorme uitbreidingsplannen, terwijl het beleid voor het overheidsbedrijf is om kansspelen te ontmoedigen. De Wit heeft altijd aangedrongen op het in toom houden van Holland Casino, dat in het kader van het ontmoedigingsbeleid immers is opgericht om het gokken gereguleerd en binnen de perken te houden. Minister Donner verzekert de SP dat van uitbreiding buiten de normen die eerder met de Kamer zijn afgesproken, zeker geen sprake kan zijn. Kivits, die in een interview uitbreidingsplannen voor buitenlandse casino s, bioscopen, winkels en een scala aan nieuwe casino s in Nederland uit de doeken deed, heeft zijn plannen onder politieke druk inmiddels ingetrokken. De Wit vindt dit verstandig en noemt het een overwinning: Een gokje wagen kan best leuk zijn, maar Kivits realiseerde zich blijk- 9 ABC-tje

10 baar onvoldoende dat velen de inzet eigenlijk niet kunnen missen. Ik ben blij dat Donner nu korte metten maakt met de expansiedrift, daar hebben wij ons lang voor ingezet. De sfeer van rücksichtsloze inhalerigheid moet niet rond een staatsbedrijf als Holland Casino hangen. Op verzoek van De Wit werd ook de brief van eurocommissaris McCreevy openbaar gemaakt. Daarin werd Nederland nogmaals verzocht om de Nederlandse gokmarkt open te stellen voor concurrentie, iets waar Brussel al lange tijd op aandringt. De SP is hier fel tegen omdat dit botst met het terughoudend gokbeleid. Het aantal gokmogelijkheden moet juist beperkt worden om gokverslaving tegen te gaan. Minister Donner onderschrijft nu dit standpunt van de SP in reactie op de brief van McCreevy. Hij stelt dat het Nederlandse gokbeleid niet in strijd is met de Europese regels. De Wit: Als het gaat om gokken moet je niet alleen kijken naar de economische kant, zoals Brussel dat doet. Het is ook een verslaving en we moeten ruimte houden om hier beleid op te voeren, onafhankelijk van wat de markt allemaal wil. Ik ben zeer verheugd met het feit dat de minister onze stellingname deelt en Europese bemoeienis afwijst. Bron: SP.nl / Nieuwsberichten. DONNER: KANSSPELBELEID NIET IN STRIJD MET EUROPESE RECHT Dinsdag 29 augustus 17:15. Bron: Ministerie van Justitie Het Nederlandse kansspelbeleid is niet in strijd met de Europese regels, dat blijkt uit een brief van de Nederlandse regering aan de Europese Commissie. Minister Donner van Justitie heeft deze brief vandaag aan de Tweede Kamer gestuurd. Nederland reageert met de brief op kritiek van Eurocommissaris McCreevy (interne markt) dat het kansspelbeleid niet in overeenstemming lijkt met het vrij verkeer van diensten. Het algemeen belang om kansspelverslaving tegen te gaan, illegaliteit en criminaliteit te bestrijden en consumenten te beschermen, rechtvaardigt het restrictieve beleid dat Nederland voert op het gebied van de kansspelen, zo blijkt uit de brief. De Europese regels staan de lidstaten ook toe om op deze gronden beperkingen te maken op het vrij verkeer van diensten. Omdat de brief van de Eurocommissaris afgelopen zomer in de publiciteit raakte, wordt de Nederlandse reactie daarop nu bij wijze van hoge uitzondering openbaar gemaakt, aldus de minister in zijn toelichting aan de Tweede Kamer. Minister Donner voelt er niet voor om het Nederlandse kansspelbeleid te versoepelen. Dat blijkt uit antwoorden op kamervragen van de SP die eveneens vandaag mede namens de minister van Financiën aan de Kamer zijn gestuurd. Ook ziet de minister geen reden Holland Casino toestemming te geven voor het openen van meer casino s in Nederland of daarbuiten. De minister van Justitie schrijft dat het kansspelbeleid is gebaseerd op de kanalisatiegedachte: als illegaal aanbod van kansspelen ontstaat door de klaarblijkelijke speelbehoefte, wordt bekeken of hiervoor een legaal alternatief geboden kan worden. Daarbij worden dan de potentiële nadelige effecten van kansspelen zoveel mogelijk tegengegaan. De uitbreiding van het aantal casino s wordt beoordeeld vanuit het restrictief beleid. Vooralsnog is er geen reden om het aantal casino s uit te breiden. Het exploiteren van bioscopen en/of winkels door Holland Casino is niet aan de orde. Evenmin past het in het restrictieve beleid dat Nederlandse kansspelorganisaties buiten Nederland kansspelen aanbieden, danwel participeren in buitenlandse kansspelorganisaties. Holland Casino kan geen van deze activiteiten ontplooien zonder toestemming van de minister van Justitie. De directeur van Holland Casino heeft aan de minister van Justitie laten weten het te betreuren dat de weergave van zijn gesprek in NRC Handelsblad op 31 juli onnauwkeurig is en bepaalde nuanceringen mist. In dat interview stond onder meer dat Holland Casino ook in het buitenland casino s zou willen exploiteren.het restrictieve Nederlandse kansspelbeleid zou deze uitbreidingsplannen in de weg staan. (Antwoord kamervragen over het Nederlandse kansspelbeleid, Ministerie van Justitie). (Noot van de redactie: Op de ABC-website kunt u de brief lezen waarin de minister van Justitie antwoord geeft op schriftelijke Kamervragen.) ABC-tje

11 CONTRIBUTIEREGELING VAKBOND ABC PER CONTRIBUTIE SOORT BEDRAG PER MAAND Individueel lidmaatschap 11,- Parttimers (20 uur per week of minder) 7,- Gezins-/partnercontributie - voor 2 personen 15,- - voor ieder volgend inwonend gezinslid met loon/uitkering 6,- Gepensioneerden (65 plus) 7,- Gezins-/partner contributie voor twee 65-plussers 10,- Vrijwillige klasse Uiteraard staat het ieder lid vrij om méér contributie te betalen LEDENWERFPREMIES ELK LID MAAKT ÉÉN LID! Actieve ledenwervers krijgen voor ieder geworven lid een VVV IRIS-CHEQUE ter waarde van 10,00. Om de ledenwervers uit te dagen tot het werven van méér leden, is er ook een extra bonus van 50,00 bij iedere mijlpaal van 10 nieuwe leden. Let op! Ook in 2006 loopt de telling van het aantal geworven leden per ledenwerver door. Dus hebt u in leden geworven, dan gaan die 4 leden mee naar het jaar 2006 etc etc. D.w.z. dat u nu veel makkelijker de mijlpaal van 10 nieuwe leden kunt bereiken en dus de extra bonus van 50,- Onder het motto Elk lid werft één lid hoopt het bestuur op zeer korte termijn vele ledenwervers te mogen feliciteren met het behalen van hun premie van 10,00 en wie weet zelf met de extra bonus van 50,00. Alvast succes iedereen, die nu al start met ledenwerven! Kijk en Vergelijk! EXCLUSIEF PREMIEVOORDEEL VOOR ALLE LEDEN VAN DE VAKBOND ABC! Uw voordelen: Al uw schadeverzekeringen voordelig in 1 pakket ondergebracht. Zeer ruime verzekeringsvoorwaarden; Al mogelijk met 1 verzekering. Uw lopende verzekeringen worden automatisch voor u opgezegd. Wilt u eens vergelijken hoe groot uw voordeel is? Vraag een offerte aan via Assurantiën Offermanns via of bel naar: ABC-tje

12 Opsturen in een envelop aan: De Vakbond ABC p/a Antwoordnummer VB Heerlen Aanmeldingsformulier Ik wens een individueel lidmaatschap Ik wens een part-time lidmaatschap (20 uur per week of minder) Ik wens een gezins-/partnerlidmaatschap en een gezinscontributie voor elk gezinslid s.v.p. een apart formulier invullen Ik wens een lidmaatschap voor gepensioneerden Ik wens naast het ABC-tje ook het vakblad Vizier te ontvangen Ik word lid van de Vakbond ABC per eerste van de maand... en verleen tot wederopzegging machtiging om van mijn rekening af te schrijven de bedragen, die ik volgens de geldende contributieregeling verschuldigd zal zijn. Naam en Voorletters Naam: (deze strook niet invullen) Straat en Huisnummer: Postcode en Woonplaats: Bondsnummer: Telefoon privé: adres: Geboortedatum: Man / Vrouw Werkzaam bij: Vestiging: Functie: Bedr. code: Bondsgroep: Mijn bank / giro - rek. nr. Plaats: Datum: Bedrag: Bet. w.: Handtekening: Let op: elke vraag altijd invullen!! Lid v.a.: Deze aanmelding werd opgenomen door: Naam van de werver: Bondsnummer: Bondsnummer werver: ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel Valkenburgerweg AP Heerlen Tel.: Fax: Internet:

De werkloosheidswet (WW)

De werkloosheidswet (WW) FNV Bondgenoten De werkloosheidswet (WW) Wat zijn mijn rechten en plichten? Colofon: Dit is een uitgave van Stichting FNV Pers t.b.v. FNV Bondgenoten Maart 2009 Tekst: Maaike Zorgman en Desiree van Lent

Nadere informatie

ABC-tje. NIEUWSBRIEF Nr. 4. 4 e jaargang - juni 2004 ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VAKBOND ABC IN UTRECHT. In deze nieuwsbrief:

ABC-tje. NIEUWSBRIEF Nr. 4. 4 e jaargang - juni 2004 ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VAKBOND ABC IN UTRECHT. In deze nieuwsbrief: In deze nieuwsbrief: ABC-tje NIEUWSBRIEF Nr. 4 4 e jaargang - juni 2004 ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VAKBOND ABC IN UTRECHT Op dinsdag 18 mei jl. vond vanaf 14.30 uur in de Royal Flush zaal van HC

Nadere informatie

BBBrief.nl. Nummer 4 oktober 2006 BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl. 1 Afgezien van uw eigen telefoonkosten

BBBrief.nl. Nummer 4 oktober 2006 BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl. 1 Afgezien van uw eigen telefoonkosten BBBrief.nl Nummer 4 oktober 2006 BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl Hierbij de nieuwste uitgave van BBBrief.nl. BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl, met daarin

Nadere informatie

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW Inhoud: Wanneer hebt u recht op een WW-uitkering? 4 Hoe vraagt u een WW-uitkering aan? 5 Hoe lang hebt u recht op een WW-uitkering? 6 Wat telt

Nadere informatie

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW Inhoud: Wanneer hebt u recht op een WW-uitkering? 4 Hoe vraagt u een WW-uitkering aan? 5 Hoe lang hebt u recht op een WW-uitkering? 6 Wat telt

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW per 1 oktober 2006

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW per 1 oktober 2006 Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW per 1 oktober 2006 Inhoudsopgave Werkloosheidswet: wijzigingen in 2006 1 Wanneer hebt u recht op een WW-uitkering en wat zijn uw plichten? 3

Nadere informatie

Wat doet FNV Taxi? CAO. Aanbesteden. Kaderleden. Bestuurders. Taxiconsulenten

Wat doet FNV Taxi? CAO. Aanbesteden. Kaderleden. Bestuurders. Taxiconsulenten Wat doet FNV Taxi? Aanbesteden CAO Taxiconsulenten Bestuurders Kaderleden Doe mee voor een sterkere Taxisector! De afgelopen tien jaar is er veel veranderd in de taxisector. Sinds 2001 zijn de aanbestedingen

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel UITNODIGING Na een periode van vijf en een half jaar de functie van voorzitter van de Vakbond ABW en Vakbond ABC bekleed te hebben, zal de heer Okke Verstrenge vanaf 1 oktober a.s. de beide bonden verlaten

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

DE WERKLOOSHEIDSWET (WW) De meest gestelde vragen

DE WERKLOOSHEIDSWET (WW) De meest gestelde vragen DE WERKLOOSHEIDSWET (WW) De meest gestelde vragen INHOUDSOPGAVE VRAAG 1 Heb ik recht op WW? 04 VRAAG 2 Hoe lang heb ik recht op WW? 06 VRAAG 3 Hoe hoog is mijn WW-uitkering? 08 VRAAG 4 Mijn WW-uitkering

Nadere informatie

WERKGEVER FAILLIET...

WERKGEVER FAILLIET... WERKGEVER FAILLIET... EN NU? Bij een (dreigend) faillissement komt er veel op je af. Raak je je baan kwijt? Hoe lang krijg je nog je salaris? Komt er misschien een doorstart? En hoe gaat het dan verder?

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Sociale Verzekeringen Nr. SV/F&W/05/89716 s -Gravenhage, 11 november 2005 Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Werkloosheidswet

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie

Nautilus International is de vakbond voor werknemers in de maritieme sector en is actief in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Zwitserland.

Nautilus International is de vakbond voor werknemers in de maritieme sector en is actief in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Zwitserland. Voor zoet en zout FNV Waterbouw is dé Nederlandse vakbond voor werknemers in de waterbouw. Deze bond is ontstaan uit de samenwerking tussen de bonden FNV Bouw (werknemers in de baggersector) en Nautilus

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

PERSONELE SPELREGELS INVESTERINGSAGENDA UITGELEGD

PERSONELE SPELREGELS INVESTERINGSAGENDA UITGELEGD PERSONELE SPELREGELS INVESTERINGSAGENDA UITGELEGD PERSONELE SPELREGELS INVESTERINGSAGENDA FNV Overheid en de andere vakbonden hebben overeenstemming bereikt over de personele gevolgen van de Investerings

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Profiel van de Vereniging.

Profiel van de Vereniging. Profiel van de Vereniging. In juli 1987 werd in Rotterdam officieel de Vereniging van Gepensioneerden KBB opgericht. Een belangenvereniging voor gepensioneerden uit het voormalige KBB concern. Na de fusie

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Besluit Deeltijd WW tot behoud vakkrachten (wederopenstelling) Ben Brandsma, 16 november 2009

Besluit Deeltijd WW tot behoud vakkrachten (wederopenstelling) Ben Brandsma, 16 november 2009 Besluit Deeltijd WW tot behoud vakkrachten (wederopenstelling) Ben Brandsma, 16 november 2009 Over deze presentatie Doelstelling en uitgangspunten deeltijd-ww Voorwaarden voor deeltijd-ww Duur en verlenging

Nadere informatie

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer Regelingen en voorzieningen CODE 2.1.1.61 verwachte wijzigingen Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer bronnen Nieuwsbericht ministerie van SZW d.d. 18.02.2014 TRA 2014, afl. 3

Nadere informatie

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project Bouwen aan actieve informatievoorziening

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

Wat kost een rechtszaak?

Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Wat kost een rechtszaak? Dat is de grote vraag en het antwoord of liever gezegd het niet- antwoord daarop, weerhoudt een aantal mensen een rechtszaak te beginnen of als gedaagde

Nadere informatie

ONTSLAGEN of baan opgezegd. Wat betekent dit voor uw pensioen?

ONTSLAGEN of baan opgezegd. Wat betekent dit voor uw pensioen? ONTSLAGEN of baan opgezegd Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Ontslagen of baan opgezegd? 3 2. Wat betekent ontslag voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1. U bouwt geen ouderdomspensioen meer op 3

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Uitkeringssysteem werkloosheid: vergelijking huidige regeling - kabinetsvoorstellen - voorstellen hervorming WW

Uitkeringssysteem werkloosheid: vergelijking huidige regeling - kabinetsvoorstellen - voorstellen hervorming WW Uitkeringssysteem werkloosheid: vergelijking huidige regeling - kabinetsvoorstellen - voorstellen hervorming WW Deze bijlage bevat een schema met een vergelijking tussen de hoofdlijnen van: de huidige

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud Neem geen risico met uw inkomen 4 Wettelijke regelingen 5 OHRA Inkomensgarantieplan Basis 7 OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier.

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. Datum Onderwerp advies Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door Geachte -------------------------, Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. De

Nadere informatie

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering In deze uitgave: Jaargang 19 (2014) november nr. 235 Ontslagrecht WW-uitkering Arbeidsrecht Actueel Op 29 november 2013 heeft de regering het wetsvoorstel voor de Wet werk en zekerheid ingediend. Het wetsvoorstel

Nadere informatie

De Rechtsbijstandverzekering.

De Rechtsbijstandverzekering. De Rechtsbijstandverzekering. Goed geregeld via Sandd (algemeen) Adecco Group Nederland tot E 5,- korting Verzeker u van juridische hulp Ruzie met de buren. Een conflict met de aannemer. Een meningsverschil

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers):

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers): VAN : Willem van Teeseling AAN : Bestuur en leden SNF BETREFT : Vernieuwingen in wetgeving in kader Wet werk en inkomen. DATUM : 13 juni 2014 C.C. : Op 11 juni 2014 is door de Eerste Kamer de wet aangenomen.

Nadere informatie

LEDENWERF SPECIAL JAARGANG 1 LEDENWERFSPECIAL

LEDENWERF SPECIAL JAARGANG 1 LEDENWERFSPECIAL LEDENWERF SPECIAL Mogen wij ons even voorstellen? Seniorenbelang Nissewaard is eind vorig jaar opgericht na het opheffen van de afdeling Spijkenisse van de ANBO, om de belangen van de senioren in de gemeente

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Aanvraag voor offerte Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Waarom dit formulier? U gaat (tijdelijk) minder werken, minder verdienen of u gaat met onbetaald verlof. Daardoor bouwt u (tijdelijk)

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag.

Nadere informatie

Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt

Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt Deeltijd-WW, en nu? Wat u moet weten als u een uitkering krijgt Werk boven uitkering UWV stimuleert mensen om aan het werk te gaan en ondersteunt ze daarbij. Is werken niet mogelijk, dan verstrekt UWV

Nadere informatie

Handboek Politiek deel 2

Handboek Politiek deel 2 Handboek Politiek deel 2 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok TC De Viskoerier Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014 Uitnodiging jaarvergadering Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok Agenda: 1 Opening. 2 Verslag jaarvergadering 2013. (bij

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid BESLUIT:

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid BESLUIT: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 april 2005, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/F&W/2005/30639, houdende wijziging

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen?

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen? Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in!

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Wilt u weg bij uw werkgever? Wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? Wilt u uw vaststellingsovereenkomst zelf opstellen of laten checken?

Nadere informatie

Workshop Arbeidsrecht

Workshop Arbeidsrecht Workshop Arbeidsrecht 2 Augustus 2014 Amsterdam Amsterdam, 2 Augustus 2014 Overzicht 1. Arbeidsovereenkomsten 2. Arbeidsvoorwaarden 3. Ontslag 4. WW- uitkering By Stichting Sajaam 1 1. Soort contracten

Nadere informatie

voor 1-1-2013 en na 1-1-2013 Partner in gezond ondernemerschap

voor 1-1-2013 en na 1-1-2013 Partner in gezond ondernemerschap Starten als zelfstandig ondernemer vanuit de WW voor 1-1-2013 en na 1-1-2013 1 Partner in gezond ondernemerschap A Varrolaan 100, Utrecht P Postbus 85400, 3508 AK Utrecht T 088-0997 010 F 088-0997 099

Nadere informatie

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade U bent gaan werken bij een werkgever die valt onder de CAO Metaal en Techniek of CAO Motorvoertuigenen Tweewielerbedrijven. Daardoor

Nadere informatie

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel)

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer De Goudse Zorg Polis Collectief aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer 001 5449(okt2009)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken

Nadere informatie

Workshop Tweede Kamerverkiezingen

Workshop Tweede Kamerverkiezingen Workshop Tweede Kamerverkiezingen Korte omschrijving workshop In deze workshop leren de deelnemers wat de Tweede Kamer doet, hoe ze moeten stemmen en op welke partijen ze kunnen stemmen. De workshop bestaat

Nadere informatie

Algemene informatie faillissement FNV KIEM

Algemene informatie faillissement FNV KIEM Algemene informatie faillissement FNV KIEM Inleiding Als u deze informatie leest dan heeft u er waarschijnlijk mee te maken of u krijgt hiermee te maken dat uw werkgever failliet wordt verklaard. In een

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Ware Volks Partij/ WVP

Huishoudelijk Reglement Ware Volks Partij/ WVP Huishoudelijk Reglement Ware Volks Partij/ WVP 1. Statuten De vereniging Ware Volks Partij/ WVP werkt volgens de Statuten die zijn opgesteld in de notariële akte van 5 september 2013 waarvan een verkort

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

Vakmensen. Thema. Weten, denken. doen. bij een reorganisatie AANDACHT NODIG VOOR JOUW KWETSBARE BAAN?

Vakmensen. Thema. Weten, denken. doen. bij een reorganisatie AANDACHT NODIG VOOR JOUW KWETSBARE BAAN? Thema Weten, en, denken doen bij een reorganisatie Vakmensen AANDACHT NODIG VOOR JOUW KWETSBARE BAAN? EEN REORGANISATIE? ZO KRIJG JE WAT JE NODIG HEBT Eerst bescherming van jou Als de reorganisatie gevolgen

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO CAO ACTUEEL In deze rubriek houden wij jullie op de hoogte van alle actuele zaken en het nieuws over de nieuwe CAO-onderhandelingen met Holland Casino voor een nieuwe CAO in 2006. CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN

Nadere informatie

Ontslag. Informatie voor werknemers

Ontslag. Informatie voor werknemers Ontslag Informatie voor werknemers Foto: Francis Lukombo Wanneer mag u worden ontslagen? Voor ontslag van een werknemer heeft een werkgever goede redenen nodig. U mag dus niet zomaar worden ontslagen.

Nadere informatie

Inventarisatie Hersteladvies

Inventarisatie Hersteladvies Inventarisatie Hersteladvies Lees onderstaande zorgvuldig door: Om u een passend herstel advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u onderstaand formulier volledig

Nadere informatie

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: Arbeidsovereenkomst Na het arbeidsvoorwaardengesprek stelt een werkgever meestal een arbeidsovereenkomst op. Klakkeloos ondertekenen is niet verstandig. Wat houdt een arbeidsovereenkomst in en wat hoort

Nadere informatie

WERKGEVER FAILLIET... WERKGEVER FAILLIET... EN NU? EN NU?

WERKGEVER FAILLIET... WERKGEVER FAILLIET... EN NU? EN NU? Vakmensen WERKGEVER FAILLIET... EN NU? Bij een (dreigend) faillissement komt er veel op je af. Raak jij je baan kwijt? Krijg jij nog wel salaris? Van wie dan? En hoe lang nog? Komt er misschien een doorstart?

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen met betrekking tot ouderen van 55 + en de arbeidsmarkt?...2 2 Oudere werknemers moeten goedkoper

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

KADEROPLEIDING BASIS. Iets voor jou?

KADEROPLEIDING BASIS. Iets voor jou? KADEROPLEIDING BASIS Iets voor jou? KADEROPLEIDING BASIS KaderOpleiding Basis is de opleiding voor beginnende vrijwilligers van FNV. Voor mensen die samen met hun collega s actief aan belangenbehartiging

Nadere informatie

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken?

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? AEGON Woonlastenverzekering Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? U raakt arbeidsongeschikt. Of u verliest uw baan. Dat betekent dat uw

Nadere informatie

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden

Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Alles over ontslag met wederzijds goedvinden Uw dienstverband bij uw werkgever kan op verschillende manieren eindigen. Behalve ontslag via UWV WERKbedrijf of via de kanton rechter, kunnen u en uw werkgever

Nadere informatie

AANVRAAG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE KINDEROPVANG

AANVRAAG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE KINDEROPVANG AANVRAAG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE KINDEROPVANG Wat is het? In sommige gezinnen zijn ernstige problemen. Lichamelijke, psychische of sociale problemen. Of verschillende problemen tegelijk. Dat kan slecht

Nadere informatie

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel)

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer De Goudse Zorg Polis Collectief aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer 001 5449(nov2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg

Nadere informatie

Doorwerken na AOW. Doorwerken na AOW

Doorwerken na AOW. Doorwerken na AOW Doorwerken na AOW Doorwerken na AOW Vanaf volgend jaar wordt het voor AOW ers makkelijker om door te werken op basis van een arbeidsovereenkomst, bij de eigen of bij een andere werkgever. Op dit moment

Nadere informatie

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015 Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015 datum ontvangst: Clientnr: Werkprocesnr: 1. Uw gegevens ( kopie paspoort of identiteitskaart bijvoegen) Burgerservicenummer Voorletters en naam

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

Onconventionele stappen in de gemeente Lingewaard

Onconventionele stappen in de gemeente Lingewaard IEDEREEN HEEFT RECHT OP WERK Onconventionele stappen in de gemeente Lingewaard Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman De gemeente Lingewaard startte ruim een jaar geleden een onconventionele

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 21-04-2005

Nieuwsbrief van d.d. 21-04-2005 Nieuwsbrief van d.d. 21-04-2005 Nummer: 06-2005 1) Belastingcontrole. Vaak komt de vraag naar voren of de belastingdienst ook vragen mogen stellen aan derden betreffende uw belastingplicht. Hof Den Haag

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Veranderingen Arbeidsrecht 2015

Veranderingen Arbeidsrecht 2015 Veranderingen Arbeidsrecht 2015 De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers) Tijdelijke contracten, ketenbepaling Tot nu toe kon een medewerker op basis van een tijdelijk contract worden aangenomen.

Nadere informatie

HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v.

HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v. HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v. Leden art. 1 Een verzoek om als lid te worden toegelaten, dient op een voor dit doel ontworpen aanmeldingsformulier, bij bet secretariaat te worden ingediend.

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

AGENDA. - Allereerste vragen en aandachtspunten - WW - Bijstand - IOAW - IOW - Wat nu?

AGENDA. - Allereerste vragen en aandachtspunten - WW - Bijstand - IOAW - IOW - Wat nu? Versie: april 2013 AGENDA - Allereerste vragen en aandachtspunten - WW - Bijstand - IOAW - IOW - Wat nu? De WW eisen 1: Belangrijkste eis: DOE ER ALLES AAN OM UIT DE WW TE BLIJVEN Referte eis: De WW eisen

Nadere informatie

Wegwijzer WSW. Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten.

Wegwijzer WSW. Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten. WAJONG PARTICIPATIEWET WSW Wegwijzer Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten. De Gemiva-SVG Groep ondersteunt mensen die door een beperking of chronische

Nadere informatie

FIT VOOR DE ARBEIDSMARKT

FIT VOOR DE ARBEIDSMARKT FIT VOOR DE ARBEIDSMARKT WERKLOOS? DOE MEE AAN FIT VOOR DE ARBEIDSMARKT Werkloos? Doe dan mee aan Fit voor de Arbeidsmarkt en vergroot je de kans op een nieuwe baan. Schrijf je meteen in! Alleen of samen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Ontslagen of baan opgezegd. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Ontslagen of baan opgezegd. Wat betekent dit voor uw pensioen? Ontslagen of baan opgezegd Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Ontslagen of baan opgezegd? 3 2. Wat betekent ontslag voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1 U bouwt geen ouderdomspensioen meer op 3 2.2

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 invullen iinvullen Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 In te vullen door SoZaWe: Datum ontvangst Cliëntnummer Werkprocesnummer Consulent Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea invullen iinvullen Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen!

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband

Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Aanvraag voor offerte Vrijwillige voortzetting binnen dienstverband Waarom dit formulier? U gaat (tijdelijk) minder werken, minder verdienen of u gaat met onbetaald verlof. Daardoor bouwt u (tijdelijk)

Nadere informatie

Werkloos Wat betekent dat voor uw pensioen?

Werkloos Wat betekent dat voor uw pensioen? Werkloos Wat betekent dat voor uw pensioen? Inhoud Voorwoord 3 1 Wat u meteen moet doen als u werkloos wordt 3 2 Hebt u recht op premievrije pensioenopbouw door het Aanvullingsfonds van uw sector? 4 3

Nadere informatie

SAMEN STAAN WE STERK! Sluit je aan bij de kadergroep farmaceutische groothandel!

SAMEN STAAN WE STERK! Sluit je aan bij de kadergroep farmaceutische groothandel! SAMEN STAAN WE STERK! Sluit je aan bij de kadergroep farmaceutische groothandel! WERKEN BIJ MEDIQ EN BROCACEF, MOOI WERK! EN DAT WILLEN WE GRAAG ZO HOUDEN. Wij zijn de kadergroep farmaceutische groothandel.

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is. 1.2 Cliëntenraad: De op basis

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie