ABC-tje. NIEUWSBRIEF Nr e jaargang - juni 2004 ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VAKBOND ABC IN UTRECHT. In deze nieuwsbrief:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABC-tje. NIEUWSBRIEF Nr. 4. 4 e jaargang - juni 2004 ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VAKBOND ABC IN UTRECHT. In deze nieuwsbrief:"

Transcriptie

1 In deze nieuwsbrief: ABC-tje NIEUWSBRIEF Nr. 4 4 e jaargang - juni 2004 ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VAKBOND ABC IN UTRECHT Op dinsdag 18 mei jl. vond vanaf uur in de Royal Flush zaal van HC Utrecht de algemene ledenvergadering (ALV) van de Vakbond ABC plaats. De middag begon met het welkomstwoord van vicevoorzitter Indra Kandhai. Daar voorzitter Okke Verstrenge wegens ziekte verhinderd was, zat zij de vergadering voor. Zij heette alle aanwezigen welkom en richtte een bijzonder welkom tot Max van der Wal en Pieter Heinink die door diverse omstandigheden even uit de running waren en nu weer terug waren en penningmeester Jack Hurxkens die door het overlijden van zijn moeder na een paar weken uit ons midden te zijn geweest weer acte de presence gaf. Na het welkomstwoord van de voorzitter begon het statutair deel van de vergadering. Vaststellen presentielijst en aantal stemgerechtigden De presentielijst c.q. het aantal stemgerechtigden werd vastgesteld. Bericht van afmelding was ontvangen van (in alfabetische volgorde) Kathleen Boijeng, Wil Franssen, Michel Groeneveld, John Koster, Majanca van de Leur, John Petrus en Rob Valentijn. Benoeming stembureau Vervolgens vond de benoeming plaats van het stembu- Algemene Ledenvergadering blz De column van Henk v. Engelen blz. 3 Planning spreekuur Vakbond ABC blz. 4 Ik ben blij dat ik ABC-lid ben blz. 4 Periodiek overleg HC en bonden blz. 4 Even voorstellen blz. 5 Voor u gelezen blz. 6 De column van Okke Verstrenge blz. 7 Op het spreekuur blz. 8 Exclusief premievoordeel blz. 8 Kaderscholing Vakbond ABC blz Contributieregeling blz. 11 Ledenwerfpremies 2004 blz. 11 Aanmeldingsformulier blz. 12 Om te noteren: Het volgende ABC-tje verschijnt op 24 juli U kunt kopij inleveren tot en met 28 juni a.s.. Houd de prikborden in de vestigingen en de website (www.vakbondabc.nl) in de gaten voor de laatste actualiteiten. Op 23 september 2004 bestaat de zustervakbond ABW 60 jaar. Op die dag is er vanaf uur tot en met uur een congres met als titel De toekomst van de vakbeweging. Aansluitend vindt van uur een receptie plaats in Auberge de Rousch te Heerlen. Het ABC-tje verschijnt minimaal 7 keer per jaar. Fotografie: Jack Hurxkens & Indra Kandhai Redactie: F. Bronneberg, J. Hurxkens, I. Kandhai (hoofdredactie) en O. Verstrenge (eindredactie). Redactie-adres: Valkenburgerweg AP Heerlen Grafische verzorging: Drukkerij Vijgenboom Maastricht - Venlo ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel Valkenburgerweg AP Heerlen Tel.: Fax: Internet:

2 reau, dat nodig was voor de tussentijdse bestuursverkiezingen later. Deze bestond uit de heren Pieter Heinink, Jacco Zwieringa en Albert Padt. Verslag Algemene Ledenvergadering Het verslag van de ALV van vorig jaar werd ongewijzigd vastgesteld. Indra Kandhai bedankte Albert Padt voor het maken van het verslag. Financiën Vakbond ABW/ABC Penningmeester Jack Hurxkens informeerde of de meegestuurde financiële stukken bij de aanwezigen duidelijk was. Aangezien dit het geval was, merkte hij op dat de bond het jaar 2003 afgesloten heeft met een positief resultaat. Hij memoreerde dat vorig jaar voor een geheel nieuwe opzet van de jaarrekening is gekozen, een vorm conform het Burgerlijk Wetboek. In die opzet is een scheiding gemaakt tussen de inkomsten en uitgaven van de Vakbond ABW en Vakbond ABC, de Algemene Bond voor Casinopersoneel. Uit de vragen die vanuit de vergadering kwamen bleek o.a. dat juist die scheiding en de verdeelsleutel die daarop wordt losgelaten, niet helemaal duidelijk was. Afgesproken is dat de penningmeester en bestuurslid Pieter Heinink zullen proberen die financiële gegevens inzichtelijk te maken en in een volgende kadervergadering hierop terug te komen. Namens het stembureau vertelde Pieter Heinink de uitslag. Deze was zeer spannend. Met slechts 1 stemverschil werd Rolf Haseloop gekozen. Gezien deze uitslag moedigde hij Wil Sanders aan om zeker niet de moed op te geven. De voorzitter bedankte beide heren voor hun kandidaatstelling en feliciteerde Rolf Haseloop met zijn bestuurszetel. Ledenwerving/Beleidspunten Alle aanwezigen noemden naast de reeds bestaande acties ook een aantal constructieve ideeën m.b.t. dit punt. Het bestuur zal kijken naar de uitvoering hiervan en komt in een kadervergadering hierop terug. Na de rondvraag bedankte Indra Kandhai alle aanwezigen voor hun inbreng en constructief meedenken in deze ALV. Ook woorden van dank sprak ze uit jegens het voltallige ABC-bestuur. Ze benadrukte dat het bestuur in het afgelopen verslagjaar gezamenlijk weer heel veel klussen heeft geklaard. Afrondend daagde ze alle aanwezigen uit om ervoor te zorgen dat in de ALV van volgend jaar meer deelnemers aanwezig zijn. Eenieder een behouden thuiskomst wensend, sloot ze de vergadering om uur af. Bestuursverkiezingen Na een korte pauze ging de vergadering verder en wel met de tussentijdse bestuursverkiezingen. Indra Kandhai gaf aan dat artikel 10 uit de Statuten van de Vakbond ABC hierbij gehanteerd zal worden. Maar voordat overgegaan werd tot het voorstellen van de kandidaten én de stemming, memoreerde ze dat door het opstappen van Hein Meijer er een vacature in het ABCbestuur was ontstaan. Hein Meijer was niet aanwezig, maar ze stond graag stil bij zijn toegevoegde waarde t.b.v. de Vakbond ABC. Binnenkort zal Hein Meijer nog persoonlijk bedankt worden voor zijn inzet c.q. betekenis tot nu toe. Vervolgens stelde Indra Kandhai de 2 kandidaten Rolf Haseloop en Wil Sanders in de gelegenheid om iets over zichzelf te vertellen en het waarom van hun kandidaatstelling toe te lichten. Hierna werd overgegaan tot de stemming. Het ABC-bestuur per 18 mei 2004: v.l.n.r. 1e rij: Jack Hurxkens (penningmeester), Indra Kandhai (vice-voorzitter), Jacqueline Gijswijt (HC AMS), Raymond van der Broeck (HC VKG). v.l.n.r. 2e rij: Pieter Heinink (HC AMS), Abdel Bouanani (HC SCH/secretaris) en Rolf Haseloop (HS GRON). Op de foto ontbreekt voorzitter Okke Verstrenge. ABC-tje

3 DE COLUMN... door Henk van Engelen, vakbondsbestuurder De deelnemers aan de ALV: Een impressie van de zaal. Namens het stembureau vertelt Pieter Heinink de uitslag van de verkiezingen. SLAVENDRIJVERS Menig huisarts vindt bedrijfsartsen nog steeds slavendrijvers en evenzoveel bedrijfsartsen blijven de huisarts zien als een veredeld maatschappelijk werker. Een rampzalige situatie, waarin helaas maar langzaam verandering komt. Het goede nieuws is dat er in elk geval aan de kant van de huisartsen sprake is van voortschrijdend inzicht. Volgens TNO Arbeid, het Nederlandse Kenniscentrum Arbeid en Klachten Bewegingsapparaat (AKB) is sinds 1997 onder huisartsen de onduidelijkheid over de positie van de bedrijfsartsen sterk verminderd. Rolf Haseloop (HC GRON) Wil Sanders (HC BREDA) Het slechte nieuws is dat van een verbeterde samenwerking tussen beide disciplines nog geen sprake is. Zo informeren veel bedrijfsartsen de huisarts nog niet bij een doorverwijzing. De nadelige effecten van de decennialange scheiding tussen BEHANDELING en CONTROLE zijn dan ook verre van verdwenen. Controleer dus ook zelf, is altijd beter!!! 3 ABC-tje

4 PLANNING SPREEKUUR VAKBOND ABC IN ALLE HC-VESTIGINGEN IN DE PERIODE ZOMER 2004 Vanaf 1 januari 2004 komt de vakbondsbestuurder Henk van Engelen naar alle HC-vestigingen toe en houdt spreekuur in de vestiging. De tijden zullen veelal liggen tussen en uur, maar we adviseren jullie om op de verschillende aankondigingen in de vestigingen te letten. MET WELKE VRAGEN KUN JE TERECHT OP HET ABC SPREEKUUR? Een paar voorbeelden : CAO zaken Ziekte, verzuim, WAO, reïntegratie, spreekuur ArboUnie, HSK-trajecten, Wet Poortwachter, second opinion etc. Arbeidsovereenkomst, aanstelling en ontslag Deeltijd Functionerings en beoordelingsgesprekken Disciplinaire maatregelen Gesprekken met leidinggevenden / gespreksverslagen Roken en de wet Conflicten Arbeidstijdenwet, roosters en de diverse vormen van verlof Functieomschrijving, opgedragen en/of tijdelijke werkzaamheden Ongewenst gedrag PERIODIEK OVERLEG HC EN VAKBONDEN De vakbonden en Holland Casino hebben een aantal keren per jaar een zgn. periodiek overleg. In het onderstaande een terugkoppeling uit het periodiek overleg met Holland Casino op 7 juni.: Inkomensgarantievoorziening HC Breda (versie maart 2004) HAY-systematiek Werkgroepen CAO: - Leeftijdsbewustpersoneelsbeleid - Kinderopvang - Pensioenen - CAO/Personeelsgids CAO-nalevingscommissie (HC en Vakbonden) o.a.: - Herstructurering Hoofdkantoor - Salarisbetalingen - Werving nieuwe medewerkers (UTR/ENS en SCH) - Kinderopvang (o.a. toereikendheid van het budget) - Studentencontracten (aanstelling/arbeidsvoorwaarden) - 10 % korten zieke werknemer (tussenstand resultaat/effect) Heb je vragen en/of opmerkingen over bovenstaande onderwerpen, bel rechtstreeks met het ABC-kantoor ( ) of de bestuurder Henk van Engelen ). Houd ook de ABC-pamfletten in je eigen vestiging in de gaten! IK BEN BLIJ DAT IK ABC-LID BEN Toen ik twee jaar geleden bij Holland Casino ging werken, was lid worden van een vakbond nou niet echt het eerste waaraan ik dacht. Alles is toch goed geregeld bij een bedrijf als Holland Casino. De waan van de dag en de aandacht van politiek en media leggen toch druk op de organisatie. Bezuinigingen en reorganisaties zijn ook bij Holland Casino aan de orde van de dag. Daarom vind ik het een prettig idee dat de Vakbond ABC achter me staat. Niet alleen collectief maar ook individueel kan ik op bijstand en ondersteuning rekenen bij bijvoorbeeld eventuele arbeidsconflicten. Mijn ervaring met ABC is dat zij midden in de organisatie staat, dicht bij de leden en dus toegankelijk. ABC weet als geen ander de weg en daar heb ik een goed gevoel bij. De vakbond ABC is meer dan alleen een vakbond in slechte tijden. Dus beste collega s, meld je ook aan want samen staan we altijd sterker! Groet van een collega ABC-tje

5 EVEN VOORSTELLEN: KADER- EN OR-LID KATHLEEN BOIJENG (HC NIJMEGEN).. Je kunt zoveel uit dit werk halen Vakbondswerk heeft Kathleen Boijeng (48) altijd al geïnteresseerd. Toch duurde het tot oktober 2002 voordat ze een zetel kreeg in de Ondernemingsraad (OR) van Holland Casino. Het bestuur van de Vakbond ABC heeft me gevraagd of ik me niet verkiesbaar wilde stellen voor een plek in de OR. Voordat ik ja zei, heb ik goed overwogen of het tijdstip wel goed was om aan deze klus te beginnen. De kinderen zijn nog klein en ik werk parttime. Bovendien betekent het lidmaatschap van de OR dat je voor een deel vrijgesteld bent van je gewone werk. Ik wilde graag inschatten of ik het contact met de werkvloer niet te veel zou gaan verliezen. Kathleen besloot er toch voor te gaan. Spijt heeft ze nooit van deze beslissing gehad. Ik wist van tevoren dat het niet gemakkelijk zou zijn. Op het moment dat ik mijn debuut maakte was er nauwelijks overleg tussen de directie van Holland Casino en de OR, legt Kathleen uit. Ze is van mening dat deze OR, die voor het merendeel bestaat uit leden van de Vakbond ABC, zich goed heeft weten te profileren in een roerige tijd. Op dit moment zitten we in een traject van mediation. Er wordt in ieder geval weer goed overleg gevoerd. Kathleen heeft de indruk dat sinds de komst van deze OR het begrip medezeggenschap meer is gaan leven onder de medewerkers van Holland Casino. Er zijn veel veranderingen gaande binnen Holland Casino en de OR wil daar graag bovenop zitten. Mijn lidmaatschap van de OR begon in een hectische periode. Maar ook als ik in een gewone - OR had gezeten, had ik het leerzaam werk gevonden. Je haalt zoveel uit dit werk. Je leert inzicht te krijgen in een bedrijf en je dient je heel breed open te stellen voor de meest uiteenlopende ontwikkelingen. Kathleen Boijeng is lange tijd lid geweest van de Unie voordat ze zich aansloot bij ABC. Ik ben niet meteen lid geworden, omdat ik wilde afwachten hoe de bond zich zou ontwikkelen. Ik had snel door dat het de goede kant opging. Toen ben ik lid geworden. Kathleen is enthousiast over de werkwijze van de ABC. Ze roemt de korte lijnen en de snelle antwoorden op vragen. ABC heeft veel kennis in huis. Henk van Engelen is heel ervaren in het oplossen van problemen. Ik hoor een vraag altijd aan, maar verwijs vervolgens meestal door naar Henk, vertelt Kathleen. Bij de Unie vormen de HC-medewerkers slechts een klein onderdeel. De Vakbond ABC is er alleen voor HC-personeelsleden. Kathleen heeft inmiddels ervaren dat door de komst van de Vakbond ABC, andere bonden zich meer gingen profileren, om beter voor de dag te komen. Ik zeg altijd: áls je maar lid bent van een bond. Dan heb je recht van spreken en kun je proberen iets te doen. Het is momenteel een drukke tijd in vakbondsland. De nieuwe cao moet grondig worden voorbereid en in werkgroepen worden daarnaast ook thema s behandeld als kinderopvang en ouderenbeleid. Met name ouderenbeleid en arbozaken mogen rekenen op Kathleens belangstelling. Arbo is op dit moment een belangrijk onderwerp. Er wordt veel aandacht besteed aan het voorkomen van ziekteverzuim, wao-instroom. Een actueel onderwerp is het zit-stabeleid aan de speeltafels. Er dient voldoende afwisseling te zijn om klachten te voorkomen. Voor de directie van Holland Casino was het even wennen toen enkele jaren geleden een groot aantal werknemers lid werden van een bond die er alleen is voor casinopersoneel. Binnen Holland Casino was men niet gewend aan vakbondstaal. De Vakbond ABC is heel direct. Dat was wel eens even slikken voor de andere kant van de tafel. Kathleen is door haar OR- en vakbondswerk nog maar eenmaal per veertien dagen aan het werk als croupier. De overige uren komen geheel voor rekening van het medezeggenschapswerk. Ik probeer vaak genoeg op de werkvloer te zijn om het contact met collega s niet te verliezen. Ze weten me bovendien snel te vinden als iets niet in orde is. zegt ze lachend. Als ze niet in de weer is met de OR en ABC, besteedt Kathleen haar tijd aan haar gezin, de tuin en leest ze graag een boek. Ook politiek interesseert haar. Je kunt natuurlijk wel klagen over alles en nog wat, maar doe er dan ook iets aan, bijvoorbeeld door actief lid te worden van een vakbond. Want hoe luidt het spreekwoord ook alweer: álle kleine beetjes helpen. 5 ABC-tje

6 VOOR U GELEZEN VEEL ZIEKMELDINGEN DOOR SLECHTE SFEER Eenderde van alle ziekmeldingen kan voorkomen worden door een gezondere bedrijfscultuur. Dat staat in het onlangs verschenen promotieonderzoek van organisatie-psycholoog J. Hell. Volgens Hell is er op afdelingen waar een goede, collegiale sfeer hangt aantoonbaar minder verzuim dan op afdelingen waar dat niet zo is. Zijns inziens spelen 7 aspecten een rol bij verzuim, waaronder tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid. Ook de vraag hoe tolerant een bedrijf omgaat met verzuim, speelt een rol. NIEUWE WET BIEDT MEER MOGELIJKHEID VOOR MAAT- WERK BINNEN DE MEDEZEGGENSCHAP Het kabinet wil de kwaliteit van de medezeggenschap verbeteren door meer maatwerk mogelijk te maken, door de betrokkenheid bij het werk van de ondernemingsraad (OR) te stimuleren en de regelgeving eenvoudiger en toegankelijker te maken. De Wet op de ondernemingsraden wordt daartoe vervangen door de Wet medezeggenschap werknemers. De nieuwe wet biedt werkgevers- en werknemersorganisaties de mogelijkheid zelf afspraken te maken over hoe zij de medezeggenschap in de onderneming willen vormgeven. Ook wordt het mogelijk om met instemming van de ondernemingsraad de wettelijke bevoegdheden van de OR te beperken. Verkiezingen voor ondernemingsraden zullen voortaan in één bepaalde week in het jaar plaatsvinden.dit heeft het kabinet besloten op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De huidige wet is volgens het kabinet inmiddels door verschillende veranderingsrondes te ingewikkeld en te ontoegankelijk geworden.werknemers en werkgevers krijgen meer vrijheid om in CAO's af te wijken van de wettelijk verplichte structuur van medezeggenschap. Zij kunnen dan zelf afspreken hoe de medezeggenschap in de onderneming vorm krijgt. De nieuwe wet biedt, net als de oude wet, de mogelijkheid om met instemming van de ondernemer de OR meer bevoegdheden te geven dan is voorgeschreven. De nieuwe wet maakt het ook mogelijk met instemming van de ondernemingsraad de bevoegdheden van de OR te beperken. De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. OR KRIJGT INFORMATIE OVER BELONINGSVERHOUDING IN BEDRIJVEN Ondernemingsraden krijgen in het vervolg informatie over de beloningsverhoudingen in het bedrijf. Het gaat om ondernemingsraden van bedrijven die meer dan 100 werknemers hebben en die verplicht zijn om een volledig jaarverslag op te stellen. Ook alle organisaties in de (semi-)overheidssfeer met 100 of meer werknemers die in hoofdzaak publieke taken uitvoeren krijgen een dergelijke informatieplicht. In totaal gaat het om ongeveer 3000 bedrijven en instellingen. Dit heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het kabinet vindt dat ondernemingsraden belang hebben bij een goed functioneren van de onderneming. Hoogte en structuur van de beloning van bestuurders en toezichthouders zijn hierbij belangrijke aspecten. Transparantie - ook naar de ondernemingsraad - is volgens het kabinet een belangrijk instrument om goed ondernemingsbestuur te bevorderen. Daarnaast is transparantie richting de ondernemingsraad belangrijk bij de discussie over beloningsvraagstukken in Nederland. Informatie over de beloningsverhoudingen moet minimaal één keer per jaar schriftelijk worden gegeven. De ondernemer moet ook informatie verstrekken over verwachte belangrijke wijzigingen in de beloningsverhoudingen. Het informatierecht voor de ondernemingsraad wordt opgenomen in de wijziging van de Wet op de ondernemingsraden, die in voorbereiding is. De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het kabinetsstandpunt 'Informatierecht Ondernemingsraad inzake beloningsverhoudingen' aan de Tweede Kamer wordt gezonden. GESPREIDE BETALING LESGELD Het lesgeld kan met ingang van 2005 in 6 termijnen worden betaald. Tot nu toe is gespreide betaling in 3 maanden mogelijk. Wanneer ouders of leerlingen voor gespreide betaling kiezen, worden 6 termijnen afgeschreven in de maanden oktober (25 %), november (25 %), januari (12,5 %), februari (12,5 %), maart (12,5 %) en april (12,5 %). Leerlingen die op 1 augustus van het betreffende schooljaar 16 jaar of ouder zijn, zijn verplicht lesgeld te betalen. Voor het schooljaar is dit vastgesteld op 936,-. Ouders met een laag of midden inkomen kunnen een beroep doen op de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. Ouders met een inkomen tot ,- (schooljaar 2004/2005) hebben recht op een maximale bijdrage. Bij hen wordt het lesgeld volledig vergoed. Daarnaast ontvangen de ouders een bijdrage in de schoolkosten. Voor het vmbo en onderbouw havo/vwo is de maximale bijdrage 559,07 per jaar. Voor bovenbouw havo/vwo is de maximale tegemoetkoming 634,50 per jaar. In het middelbaar beroepsonderwijs is dat maximaal 936,66 euro. Is het inkomen hoger dan ,- dan geldt: hoe hoger het inkomen, hoe lager de tegemoetkoming. Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal schoolgaande kinderen in het gezin. (RVD, ) ABC-tje

7 DIT MOEST ME EVENTJES VAN T HART door Okke Verstrenge, voorzitter Vakbond ABC U kunt zich geld besparen! We hebben u al eens eerder uitgelegd wat het verschil in dienstverlening is tussen uw Vakbond ABC en een rechtsbijstandverzekering. En dat het beslist loont om eens kritisch te kijken of u wel beide zou moeten hebben! Uit de Consumentenbond Geldgids van mei 2004, waarin een groot aantal bijstandsverzekeringen met elkaar vergeleken is, wordt onze stelling nog eens bevestigd! Want: "Een verzekeraar neemt niet alles in behandeling"(!) en "Problemen die al bij het afsluiten van de verzekering bestaan of die u op dat moment kunt zien aankomen vallen buiten de dekking"(!) "Ze nemen geen zaken in behandeling onder een bepaald bedrag"(!!!) "Als u er te vaak een beroep op doet, krijgt u een waarschuwing en kan de verzekering worden aangepast (beperktere dekking, hogere premie) of opgezegd" (!!!!!) Kunt u het zich al voorstellen bij de vakbond? Niet in behandeling nemen? Opzeggen omdat je te vaak komt of belt? Hogere contributie betalen omdat je teveel op het spreekuur komt? Natuurlijk niet!! Jij wist dat natuurlijk al, maar zeg dat nou ook eens tegen je collega en maak hem/haar lid van de grootste vakbond! Tja, en dan de politiek en de media: er is de laatste maanden weer veel te doen geweest over HC: de Open TBC, Holland Casino Eredivisie, uitbreiding casino s Randstad, het debat in de Tweede Kamer, maar ook de plannen met betrekking tot F&B en de pensioenbesprekingen tussen HC en de bonden: we hebben het er druk mee. Uiteindelijk blijven we "tambouren" op twee trommels: strategisch gezien houdt de ABC vast aan het uitgangspunt dat in 2002 geformuleerd is: uitbreiding kan op beperkte schaal, maar HC blijft in handen van de overheid: geen vrijemarktwerking! Ik denk dat HC prima kan blijven functioneren zoals het nu doet en dat daar verder geen enorme expansie meer achteraan hoeft te komen. Ons andere "trommeltje" is het sociaal beleid van HC: al heel vaak heb ik jullie gemeld dat de ABC nog teveel individuele dossiers krijgt met zaken die soms terecht, maar ook heel vaak "niet door de beugel kunnen": kwesties waarbij het management onzorgvuldig met de werknemer(s) omgaat. Ik roep HC dan ook op waar te maken wat we vorig jaar in een informele sfeer eens met elkaar bespraken: zorg dat je een goed sociaal beleid formuleert/hebt en (nog veel belangrijker) zorg dat je vervolgens dit aan je (midden)management kenbaar maakt en controleer ook de uitvoering hiervan. Er is voor ons, maar zeker ook voor HC, nog genoeg te doen! Tot de volgende keer! Mogen we even uw aandacht?!!! ATTENTIE ABC-LEDEN!!! Als u belt met het bondskantoor, kunt u dan uw lidmaatschapskaart bij de hand hebben? Waarom? Omdat op uw lidmaatschapskaart uw bondsnummer staat en die hebben wij o.a. nodig voor: - het maken van een afspraak - het opsturen van informatie - het spreken van een vakbondsbestuurder - het behartigen van uw belangen Als uw gegevens wijzigen, geef dit dan tijdig door! 7 ABC-tje

8 OP HET SPREEKUUR VAN DE VAKBOND ABC Zoals u weet houdt de Vakbond ABC twee keer in de week spreekuur op afspraak en wel op dinsdag en donderdag. In 't ABC-tje behandelen we telkens een praktijkvoorbeeld van wat er zoal tijdens het spreekuur boven tafel komt. Uiteraard met de bedoeling om andere leden, die mogelijk met ongeveer hetzelfde probleem te maken hebben of zullen krijgen, te informeren. De volgende case kwam aan de orde op het ABC-spreekuur. WERKEN IN DE ZOMERVAKANTIE Mijn dochter is 16 jaar en wil in de zomervakantie een paar weken gaan werken, en daarna misschien elke zaterdag. Heeft dat gevolgen voor de kinderbijslag die we voor haar ontvangen? Ieder kind mag een bepaald bedrag bijverdienen zonder dat dit van invloed is op de kinderbijslag. Hoeveel, dat hangt af van de situatie. Is ze jonger dan 16 jaar en woont ze thuis, dan mag ze het hele jaar zoveel bijverdienen als ze wilt. Is ze 16 of 17 jaar, dan geldt het volgende: Woon je thuis, dan moeten je bijverdiensten lager zijn dan 1.175,-- netto per kwartaal Woon je niet thuis, dan is dit bedrag 1.662,- netto voor enkele kinderbijslag en 1.024,- netto voor dubbele kinderbijslag. Deze bedragen gelden tot oktober Met vakantiewerk in de zomer vakantie mag uw dochter 1.050,- netto verdienen bovenop de al genoemde bedragen. In de meeste gevallen moeten u als ouders ook nog aantonen dat u uw dochter onderhoudt. Wil je meer daarover weten, vraag de gratis brochure aan over de Informatie over de kinderbijslag, 16 jaar en ouder. Informatie Wilt u meer informatie hierover, dan kunt u terecht bij de vakbondsbestuurders Ellen Keulen en Jack Hurxkens. Let wel de spreekuren zijn alleen op afspraak!! Tevens kunt u telefonisch op woensdag en vrijdag alsmede via altijd terecht met uw vragen. SURF VOOR HET LAATSTE NIEUWS NAAR DE WEBSITE VAN DE VAKBOND ABC: NL LET OP! BINNENKORT WORDT DE WEBSITE VERNIEUWD! EXCLUSIEF PREMIEVOORDEEL VOOR ALLE LEDEN VAN DE VAKBOND ABC! ABC-tje Profiteer van de voordelige Doorlopende reisverzekering! Uw voordelen: Al uw schadeverzekeringen voordelig in 1 pakket ondergebracht; Zeer ruime verzekeringsvoorwaarden; Al mogelijk met 1 verzekering; Uw lopende verzekeringen worden automatisch voor u opgezegd. Wilt u eens vergelijken hoe groot uw voordeel is? Vraag een offerte aan via Assurantiën Offermanns via of bel naar:

9 EERSTE KADERSCHOLING VAN DE VAKBOND ABC VAN START Eindelijk was het zo ver! Op maandag 19 april jl. ging, sinds het 3 jarig bestaan van de Vakbond ABC, voor de eerste keer de tweedaagse kaderscholing van de Vakbond ABC van start en wel in kasteel Vaeshartelt te Maastricht. Deze kaderscholing kwam tot stand in samenwerking met Myra Witpen van opleidingsinstituut Odyssee Medezeggenschap en Indra Kandhai, bestuurslid Vakbond ABC. Ruim 14 deelnemers hadden zich opgegeven voor deze scholing die vanwege verkeerschaos op de randweg Eindhoven iets later van start ging dan gepland. Voorzitter Okke Verstrenge was samen met penningmeester Jack Hurxkens en bestuurslid Indra Kandhai naar Maastricht gekomen om persoonlijk de deelnemers een hart onder de riem te steken. Hij gaf aan dat hij trots was op de deelnemers aan de cursus, maar ook op de trainer en de bond; omdat het weer gelukt was een groep relatief nieuwe kaderleden professioneler te ontwikkelen. Voor de voorzitter is het motto van de cursus drieledig: je wordt er zelf beter,slimmer van; het bedrijf waarin je werkt profiteert en de bond heeft er voordeel van. Okke Verstrenge wenste de deelnemers veel succes en gaf ze het advies zichzelf te blijven, dan zal het overleg goed gaan en hij voegde eraan toe dat er binnen de bond veel werk te doen is. "Zorg dat ze niet om je heen kunnen", voegde de voorzitter er nog aan toe. inleiding werd niet alleen aangegeven hoe een presentatie voorbereid wordt, maar ook werden tips gegeven waarop men moet letten tijdens de presentatie. De tweede dag werd besteed aan de module Assertiviteit. Hier leerde men om in een gesprek met een collega,bestuurder, OR/OC-vergadering, zijn gedachten, ideeën of argumenten helder en overtuigend naar voren te brengen. De deelnemers oefenden om inzicht te krijgen in hun eigen gedrag en maakten tevens een begin hoe ze hun standpunten c.q. ideeën op een effectieve manier onder de aandacht kunnen brengen. De kaderscholing werd afgesloten door de presentatie die men de vorige avond had voorbereid, op een duidelijke en overtuigende manier over te brengen. Hierbij werd gebruik gemaakt van de video. Alle deelnemers kregen feedback op hun op de video opgenomen presentatie. De kaderscholing werd afgesloten met een evaluatie. Hieruit bleek dat de module Arbeidsrecht het hoogst gewaardeerd werd, gevolgd door de modules Presentatie en assertiviteit. Er werd gekozen voor een vervolg inzake de modules Arbeidsrecht en Assertiviteit. In de kaderledenvergadering van 18 mei jl. is afgesproken dat de deelnemers aan deze kaderscholing aan Indra Kandhai precies aangeven op welke onderdelen ze een vervolg willen. Na deze inspirerende woorden startte de scholing met de module Arbeidsrecht gegeven door mr. Frans Bronneberg, de bekende advocaat van de Vakbond ABC. Na een inleiding ging hij o.a. in op: Arbeidsrecht Wet op de CAO Rechtspositie van werknemers Ontslagrecht Aangezien Frans Bronneberg een man uit de praktijk is, kon hij de theorie aan de hand van concrete voorbeelden op een zeer levendige manier overbrengen op de deelnemers, hetgeen ook zeer positief bevonden is door de deelnemers. In de middag ging de kaderscholing verder met de module Relatie met de achterban vanuit OR/OC en de vakbond. Met behulp van de marketingmix werden ideeën gedaan om deze relatie te verbeteren. De eerste dag werd afgesloten met de module Voorbereiding van de presentaties. Via een Voorzitter Okke Verstrenge spreekt de aanwezigen toe. V.l.n.r.: Myra Witpen (trainer Odyssee MZ), Henk van Engelen (vakbondsbestuurder Vakbond ABC), mr. Frans Bronneberg en Okke Verstrenge (voorzitter Vakbond ABC) Indra Kandhai heeft inmiddels een optie op maandag 1 en dinsdag 2 november a.s. en deze optie ook g d naar de deelnemers. Let op bij voortgang moeten er wel minimaal 14 deelnemers zijn. 9 ABC-tje

10 De deelnemers luisteren aandachtig. Het uitreiken van een collegetas aan Wil Sanders en Kathleen Boijeng. De deelnemers aan de kaderscholing Vakbond ABC. V.l.n.r. staand: Abdel Bouanani, Jacco Zwieringa, Majanca de Leur, Michael van Milligen, Jan Willem Schoorl en Wil Sanders. V.l.n.r. zittend: John Koster, Rolf Haseloop, John Petrus en Kathleen Boijeng. Op de foto ontbreken Albert Padt en Raymond van der Broeck. ABC-tje

11 LEDENWERFPREMIES ELK LID MAAKT ÉÉN LID! Het bestuur wil ledenwervers uitdagen tot het werven van méér leden. Daarom is de ledenwerfpremie voor ieder geworven lid 10,00. Daarnaast geldt een extra bonus van 50,- voor ledenwervers bij iedere mijlpaal van 10 nieuwe leden. Nieuw is het volgende: het bestuur heeft onlangs besloten om vanaf 1 januari 2004 de telling van het aantal geworven leden per ledenwerver door te laten lopen. Dus hebt u in leden geworven, dan gaan die 60 leden mee naar het jaar 2005 etc etc. Graag herinneren we jullie ook aan de prachtige prijs die te winnen is in het kader van het 60-jarig bestaan van de Vakbond ABW. Alle leden die in de periode tot en met leden werven, komen nl. in aanmerking voor een reischeque ter waarde van 1000,-. Aarzel niet en ga voor die prijs! Onder het motto 'Elk lid werft één lid' hoopt het bestuur op zeer korte termijn vele ledenwervers te mogen feliciteren met het behalen van hun premie van 10,00 en wie weet zelf met de extra bonus van 50,00. Alvast succes iedereen, die nu al start met ledenwerven! Welke ledenwervers volgen? Wie laat zeer binnenkort de ledenteller op 1500 staan? CONTRIBUTIEREGELING PER ONGEWIJZIGD Bij de oprichting van de Vakbond ABC (13 juni 2001) is er een contributieregeling vastgesteld. Deze contributieregeling blijft per 1 januari 2004 ongewijzigd. De contributie voor de Vakbond ABC behoort tot de laagste van het land. Dat komt omdat de Vakbond ABC weinig overhead-kosten heeft en geen winsten nastreeft, maar gewoon de belangen van haar leden behartigt. Bovendien kent de Vakbond ABC de uiterst voordelige gezins-/partnercontributie, ongeacht het feit of uw partner wel/niet bij Holland Casino werkt. Ook met deze contributie profiteren al deze leden 100% van het totale service-pakket van de Vakbond ABC. Volledigheidshalve in onderstaande tabel de contributieregeling per 1 januari Categorie (bedragen per maand in euro) Individueel lidmaatschap 10,00 Gezins-/partnerlidmaatschap > voor 2 personen 13,50 > voor ieder volgend inwonend gezinslid met loon/uitkering 5,00 Part-timers > 20 uur of minder per week 6,00 Gepensioneerden (65-plus) 6,00 Gepensioneerden (65-plus) Gezins-/partnerlidmaatschap 8,50 Vrijwillige (hogere) klasse Uiteraard staat het ieder lid vrij om méér contributie te betalen dan de regeling aangeeft. 11 ABC-tje

12 Opsturen in een envelop aan: De Vakbond ABC p/a Antwoordnummer VB Heerlen Aanmeldingsformulier Ik wens een individueel lidmaatschap Ik wens een part-time lidmaatschap (20 uur per week of minder) Ik wens een gezins-/partnerlidmaatschap en een gezinscontributie voor elk gezinslid s.v.p. een apart formulier invullen Ik wens een lidmaatschap voor gepensioneerden Ik wens naast het ABC-tje ook het vakblad Vizier te ontvangen Ik word lid van de Vakbond ABC per eerste van de maand... en verleen tot wederopzegging machtiging om van mijn rekening af te schrijven de bedragen, die ik volgens de geldende contributie-regeling verschuldigd zal zijn. Naam en Voorletters Meisjesnaam: (deze strook niet invullen) Straat en Huisnummer: Postcode en Plaats: Bondsnummer: Telefoon privé: 0 -adres: Geboortedatum: Man / Vrouw Werkzaam bij: Vestiging: Functie: Bedr. code: Bondsgroep: Mijn bank / giro - rek. nr. Plaats: Datum: Bedrag: Bet. w.: Handtekening: Let op: elke vraag altijd invullen!! Lid v.a.: Deze aanmelding werd opgenomen door: Naam van de werver: Bondsnummer: Bondsnummer werver: ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel Valkenburgerweg AP Heerlen Tel.: Fax: Internet:

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel UITNODIGING Na een periode van vijf en een half jaar de functie van voorzitter van de Vakbond ABW en Vakbond ABC bekleed te hebben, zal de heer Okke Verstrenge vanaf 1 oktober a.s. de beide bonden verlaten

Nadere informatie

KLARE TAAL OR VERKIEZINGEN DE STEMMEN ZIJN GETELD DE UITSLAG IS BEKEND DE VERKIEZINGS- CAMPAGNE VAN DE VAKBOND ABC IS SUCCESVOL VERLOPEN

KLARE TAAL OR VERKIEZINGEN DE STEMMEN ZIJN GETELD DE UITSLAG IS BEKEND DE VERKIEZINGS- CAMPAGNE VAN DE VAKBOND ABC IS SUCCESVOL VERLOPEN OR VERKIEZINGEN DE STEMMEN ZIJN GETELD ABC-tje NIEUWSBRIEF Nr. 5 6 e jaargang - oktober/november 2006 DE UITSLAG IS BEKEND In deze nieuwsbrief: Uitslag OR-verkiezingen 2006 blz.1+2 Stelling van de maand

Nadere informatie

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland Waar kies je voor? We leven in een dynamische tijd. De wereldeconomie staat voor uitdagingen die in tientallen jaren niet zo groot zijn geweest. Ook het bedrijfsleven moet zich voortdurend aanpassen aan

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent.

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

Nautilus International is de vakbond voor werknemers in de maritieme sector en is actief in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Zwitserland.

Nautilus International is de vakbond voor werknemers in de maritieme sector en is actief in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Zwitserland. Voor zoet en zout FNV Waterbouw is dé Nederlandse vakbond voor werknemers in de waterbouw. Deze bond is ontstaan uit de samenwerking tussen de bonden FNV Bouw (werknemers in de baggersector) en Nautilus

Nadere informatie

OUDERINFORMATIEBRIEF VSO

OUDERINFORMATIEBRIEF VSO OUDERINFORMATIEBRIEF VSO Jaargang 8 Maand: Januari 20-12-2013 Beste ouders en verzorgers, 2013 zit er alweer bijna op, de eerste periode van dit schooljaar is weer voorbij gevlogen. We hebben een drukke

Nadere informatie

GMR Stichting kom Leren Oproep kandidaatstelling

GMR Stichting kom Leren Oproep kandidaatstelling Maastricht, 2 juni 2017 Aan het personeel en de ouders/verzorgers van de leerlingen van stichting kom Leren, De GMR van stichting kom Leren is op zoek naar enthousiaste leden, die er een uitdaging in zien

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever

Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever Toelichting U heeft als verzekerde van VGZ recht op verzekerde prestaties, als u zich daadwerkelijk bij VGZ

Nadere informatie

De Rechtsbijstandverzekering.

De Rechtsbijstandverzekering. De Rechtsbijstandverzekering. Goed geregeld via Sandd (algemeen) Adecco Group Nederland tot E 5,- korting Verzeker u van juridische hulp Ruzie met de buren. Een conflict met de aannemer. Een meningsverschil

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen de

Nadere informatie

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014 VANUIT DE SCHOOLLEIDING Start nieuwe schooljaar Het nieuwe schooljaar is deze week van start gegaan. Op maandagmorgen waren er heel veel kinderen die zin hadden om weer naar school te gaan! Gelukkig want

Nadere informatie

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik..

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. CNV Unie ledenenquête kunststof- en rubberindustrie oktober 2015 1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. Onzin, daar hebben we vakbonden voor Ben benieuwd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier.

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. Datum Onderwerp advies Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door Geachte -------------------------, Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. De

Nadere informatie

Wehl, 26 februari Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015.

Wehl, 26 februari Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015. Wehl, 26 februari 2015 Aan: De besturen en directeuren van de bij het PON aangesloten scholen. Onderwerp: Uitnodiging voor ALV van 11 maart 2015. Algemene mededeling m.b.t. eventuele stemmingen tijdens

Nadere informatie

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Concept Tik en Tel Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Inhoudsopgave Het voorblad 1 De inhoudsopgave 2 De briefing 3 De debriefing 4 Het concept van Tik en Tel 5 De planning 6 De begroting 7 De feedback

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015. Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015. Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015 Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze (2014-2015) 4 4. Bezetting

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

PR Beleid. Verdiepingstraining

PR Beleid. Verdiepingstraining PR Beleid Verdiepingstraining Mediation in arbeidsconflicten Introductie Als ondernemingsraad heeft u de taak om een aantal zaken aan uw achterban kenbaar te maken zoals een jaarverslag, agenda s e.d.

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk loont!

Vrijwilligerswerk loont! Vrijwilligerswerk loont! Informatie voor vrijwilligers van CNV Publieke Zaak Meedenken, meepraten en meedoen! Denkt u er wel eens aan om vrijwilligerswerk te gaan doen? Om iets extra s te betekenen voor

Nadere informatie

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT INHOUDSOPGAVE 2Work Arbeidsjuristen Organisatie...1 Docenten...1 Aanbod Vast programma...2 Op maat...2 Extra s...2 Opleidingen (vast programma) OR &

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2013-2014. Akersluis 1A 1068 ER Amsterdam

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2013-2014. Akersluis 1A 1068 ER Amsterdam Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2013-2014 Akersluis 1A 1068 ER Amsterdam 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze (2013-2014) 4 4. Bezetting

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond (VGR) Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond De vergadering wordt geleid door dhr. Riekus Wolzak. Notulist is Jan

Nadere informatie

EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING RIJKSOVERHEID GRIP OP JE TOEKOMST?

EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING RIJKSOVERHEID GRIP OP JE TOEKOMST? EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING GRIP OP JE TOEKOMST? INVESTEER IN JE VERDERE LOOPBAAN MET EEN LOOPBAANSCAN OF WORK- SHOP VAN FNV (RIJKS)OVERHEID!

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent.

Nadere informatie

Een eerlijke kans op overheidsopdrachten voor kleinere ondernemers

Een eerlijke kans op overheidsopdrachten voor kleinere ondernemers Aanbestedingsrecht Een eerlijke kans op overheidsopdrachten voor kleinere ondernemers In de zomer van 2010 heeft de ministerraad ingestemd met een wetsvoorstel van de minister van economische zaken over

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Doelstelling pagina 4 Beleidsplan 2016 pagina 4 Begrotingsbeleid pagina 4 Gebeurtenissen 2015 pagina 5 Bestuurssamenstelling pagina 5 Fractiesamenstelling

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9 Competentiescan blz. 1 van 5 Vragen competentiescan POP Leidinggevenden Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier mindervalide ruiter. Naam en voorletters: Roepnaam: Adres: Postcode woonplaats: Geboortedatum: E-mail adres: Telefoon :

Aanmeldingsformulier mindervalide ruiter. Naam en voorletters: Roepnaam: Adres: Postcode woonplaats: Geboortedatum: E-mail adres: Telefoon : Gegevens toekomstig ruiter: Naam en voorletters: Roep Adres: Postcode woonplaats: Geboortedatum: Telefoon : Geslacht: Aanmelding betreft: man vrouw Rij-ervaring: ja nee Zo ja, hoelang: waar: jeugd (6-17

Nadere informatie

Bent u tevreden? Of juist niet?

Bent u tevreden? Of juist niet? Bent u tevreden? Of juist niet? Trivire zet zich in voor goede dienstverlening aan iedere klant. Wij horen graag wat u van ons vindt. Als we een compliment verdienen, maar óók als er iets misgaat. Want

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

Aanvraagformulier A tot Z

Aanvraagformulier A tot Z 1. Gegevens tussenpersoon Tussenpersoonnummer Kantoornaam Contactpersoon E-mailadres Telefoonnummer 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletters Woonadres Huisnummer Postcode Woonplaats Geboortedatum

Nadere informatie

Slim omgaan met geld

Slim omgaan met geld Slim omgaan met geld Deel 1 Oorzaken en financieel overzicht. Dit werkboek is van: Datum: 1 Copyright - Drukke Moeders Marijke Minten Welkom Drukke Moeders Online Cursus Financiën Werkboek Dit is een werkboek

Nadere informatie

Een van uw medewerkers wordt ziek?

Een van uw medewerkers wordt ziek? Een van uw medewerkers wordt ziek? Samen zoeken we naar de beste oplossing! arboconvenant meubelindustrie voor betere werkomstandigheden Het Verzuimsteunpunt Meubelindustrie brengt partijen bij elkaar

Nadere informatie

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen.

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Sinds mijn afstuderen in 2008, heb ik gewerkt als waarnemend huisarts in de kop van Noord-Holland. Dat was een goede start. Ik heb ongelooflijk

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank te Utrecht. Datum: Rapportnummer: 2013/0008

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank te Utrecht. Datum: Rapportnummer: 2013/0008 Rapport Rapport over een klacht betreffende het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank te Utrecht. Datum: Rapportnummer: 2013/0008 2 Klacht Op 20 juni 2012 ontving de Nationale ombudsman een

Nadere informatie

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder?

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector 2 jaar doorbetaald Werken als het kan En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector Arbeidsongeschiktheid betekent dat je niet of maar deels je normale functie uit

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 10, nr. 9. DATUM: 13

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

Overstapmap Stichting Alphatrots

Overstapmap Stichting Alphatrots Overstapmap Stichting Alphatrots De meeste alphahulpen die nu via een thuiszorginstelling werken kunnen vanaf 1 januari 2009 flink meer verdienen. Dit is mogelijk dankzij Stichting Alphatrots, de enige

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee

Nadere informatie

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD! po Inhoud Inleiding blz. 3 Samenstelling

Nadere informatie

Aanvraagformulier VGZ

Aanvraagformulier VGZ Aanvraagformulier VGZ 1. Gegevens tussenpersoon DFD De Financiële Dienstverleners Tussenpersoonsnummer: 1170 Collectiviteitsnummer: C9102 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletter(s) Woonadres

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

Jaargang 5 - nummer 1 week 38. In dit nummer. Van de directeur

Jaargang 5 - nummer 1 week 38. In dit nummer. Van de directeur Jaargang 5 - nummer 1 week 38 In dit nummer Van de directeur 1 Ziekmelden 2 Ouderraad 2 Vakantieregeling 2015-2016 3 Vakantierooster en vrij vragen 4 Introductieprogramma klas G3A 5 Wat staat er op het

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 juli 2013, grote zaal van Rockwool te Roermond.

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 juli 2013, grote zaal van Rockwool te Roermond. (VGR) Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 juli 2013, grote zaal van Rockwool te Roermond N o t u l e n De vergadering wordt geleid door dhr. Riekus Wolzak. Notulist

Nadere informatie

Aanmeldformulier. Wens je je post op een ander adres dan het woonadres van de verzekerden te ontvangen, vul dan hier een afwijkend adres in.

Aanmeldformulier. Wens je je post op een ander adres dan het woonadres van de verzekerden te ontvangen, vul dan hier een afwijkend adres in. Aanmeldformulier Energiek Munsterstraat 6 Postbus 166 7400 AD Deventer Klantenservice (0570) 687 077, op werkdagen te bereiken van 8.00 tot 17.30 uur, op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur Fa (0570) 687 066

Nadere informatie

Helen Parkhurst Ouder Info

Helen Parkhurst Ouder Info Helen Parkhurst Ouder Info Schooljaar 2012-2013 Nummer 18 Datum: 27 mei 2013 Agenda juni 2012 7 juni: Studiemiddag, alle leerlingen vrij Locatie GL vanaf 11.45 uur Locatie GS vanaf 11.55 uur 10 juni: GMR

Nadere informatie

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7.

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7. Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7 Informatieboekje 2 Beste aankomende HVV-er Van harte welkom bij HVV 70. We zijn

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt De keukenkastjes hangen nu wel recht Familie Smit uit Venlo Onze nieuwe keuken was door de keukenleverancier niet goed gemonteerd. Op onze verzoeken

Nadere informatie

FIT VOOR DE ARBEIDSMARKT

FIT VOOR DE ARBEIDSMARKT FIT VOOR DE ARBEIDSMARKT WERKLOOS? DOE MEE AAN FIT VOOR DE ARBEIDSMARKT Werkloos? Doe dan mee aan Fit voor de Arbeidsmarkt en vergroot je de kans op een nieuwe baan. Schrijf je meteen in! Alleen of samen

Nadere informatie

VOORBEELD Bemiddelingsovereenkomst Gastouder-Vraagouder

VOORBEELD Bemiddelingsovereenkomst Gastouder-Vraagouder VOORBEELD Bemiddelingsovereenkomst Gastouder-Vraagouder Partijen Gastouder Gegevens Gastouder Straat en huisnummer Postcode en plaats Telefoonnummer E-mail BSN Gegevens Vraagouder(s) Vraagouder 1 (voorletters

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement artikel 1: In het bestuur dienen de afdelingen/samenwerkingsverbanden zo evenwichtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. artikel 2: Indien een bestuurslid zich herkiesbaar stelt,

Nadere informatie

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Waarom bent u uitgenodigd? Hoe gaat zo n gesprek over uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven

Nadere informatie

FINANCIEEL BELEID DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE EIGEN CIJFERS

FINANCIEEL BELEID DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE EIGEN CIJFERS FINANCIEEL BELEID DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE EIGEN CIJFERS Tweedaagse Open Inschrijvingscursus Financieel Beleid in de Gehandicaptenzorg data 21 en 22 juni 2012 2 en 3 juli 2012 11 en 12 september 2012

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 080.00 ingediend door: tegen: hierna te noemen klager`, hierna te noemen 'verzekeraar. De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-132 d.d. 6 mei 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. S.N.W. Karreman, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-132 d.d. 6 mei 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. S.N.W. Karreman, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-132 d.d. 6 mei 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. S.N.W. Karreman, secretaris) Samenvatting Rechtsbijstandverzekering. In een geval

Nadere informatie

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst.

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst. Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016, nr. 1 september 2015 Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van september 2015. In deze nieuwsbrief: Van de directeur Nieuws van de Ouderraad

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Mededelingen:

Nieuwsbrief. Mededelingen: Nieuwsbrief 06-11-2014 Schooljaar 2014-2015 Mededelingen: Sinterklaas Vorige week woensdag hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 met veel plezier in de schatkamer van Sinterklaas aangegeven welk cadeautje

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Omdat dit de laatste Info van dit schooljaar is wil ik u hierbij een heel fijne kerstvakantie wensen en een mooie start van het nieuwe schooljaar.

Omdat dit de laatste Info van dit schooljaar is wil ik u hierbij een heel fijne kerstvakantie wensen en een mooie start van het nieuwe schooljaar. Info 5 2016/2017 Datum: 09-12-2016 Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant, We hebben een heerlijk Sinterklaasfeest achter de rug. Iedereen bedankt voor de hulp! In deze Info wat foto s,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Jaarverslag 2015 Voorwoord Beste collega s voor u ligt het Jaarverslag 2015 van de ondernemingsraad van AB Zuid- Holland. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om het jaarverslag

Nadere informatie

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting:

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten

Nadere informatie

CONCEPT Huishoudelijk Reglement van de ondernemersvereniging MKB ETTEN-LEUR

CONCEPT Huishoudelijk Reglement van de ondernemersvereniging MKB ETTEN-LEUR CONCEPT Huishoudelijk Reglement van de ondernemersvereniging MKB ETTEN-LEUR Begripsbepalingen In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: De vereniging: Ondernemersvereniging MKB Etten-Leur gevestigd

Nadere informatie

Service Level Agreement. Van

Service Level Agreement. Van Service Level Agreement Van Voor. Paraaf Pagina 1 van 8 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2 Modulaire opbouw dienstverlening 3 3. Module communicatie 3 4. Module beheer 4 5. Voorwaarden voor opdrachtgever 5

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine Notulen MR vergadering 29 maart 2016 Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine 1. Opening. Bart opent de vergadering. De notulen van 4

Nadere informatie

OR-OPLEIDINGEN OPLEIDINGEN. 2Work Arbeidsjuristen is gespecialiseerd in het adviseren, procederen en opleiden in arbeidsrecht.

OR-OPLEIDINGEN OPLEIDINGEN. 2Work Arbeidsjuristen is gespecialiseerd in het adviseren, procederen en opleiden in arbeidsrecht. OR-OPLEIDINGEN INHOUDSOPGAVE 2WORK ARBEIDSJURISTEN 2Work Arbeidsjuristen Aanbod.. Opleidingen (vast programma) OR & de WOR.. OR & Arbeidsvoorwaarden. OR & Reorganiseren. Praktische informatie.. Kosten

Nadere informatie

Procedure werving MR-ouderlid

Procedure werving MR-ouderlid Procedure werving MR-ouderlid 1. Opstellen wervingstekst voor Nieuwsslinger en Facebook 2. Verzamelen ingekomen reacties 3. Versturen bevestiging naar geïnteresseerden met daarin uitleg over de vervolgprocedure

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden. Enquête (1 november tot 15 november)

Nieuwe schooltijden. Enquête (1 november tot 15 november) Nieuwe schooltijden Enquête (1 november tot 15 november) Elk kind moet volgens de wet in 8 jaar een minimum aantal uren onderwijs krijgen. De school ontvangt van het rijk geld op basis van dat aantal uren.

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit (maximaal) 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

Jaarverslag. Medezeggenschapsraad. Islamitische basisschool. Ibn-i Sina

Jaarverslag. Medezeggenschapsraad. Islamitische basisschool. Ibn-i Sina Jaarverslag Medezeggenschapsraad Islamitische basisschool Ibn-i Sina Schooljaar 2013/2014 I nhoud van dit jaarverslag In dit jaarverslag komt het volgende aan de orde: Wat is het doel van een MR-jaarverslag?...2

Nadere informatie

t Wiekendje Agenda: Vrijdag 30 september: speelgoedtijd groepen 1-2.

t Wiekendje  Agenda: Vrijdag 30 september: speelgoedtijd groepen 1-2. t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Vrijdag 30 september: speelgoedtijd groepen 1-2. Maandag 3 oktober: erfgoedproject Kort en Klein Dinsdag 4 oktober: dierendag Dinsdag 4 oktober: GMR-vergadering Woensdag

Nadere informatie

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee

Nadere informatie

1. Naar gelijke schooltijden maakt een pas op de plaats

1. Naar gelijke schooltijden maakt een pas op de plaats Nieuwsbulletin voor ouders over het project Naar gelijke schooltijden No 3, Februari 2012 Vorig jaar is het project Naar gelijke schooltijden van start gegaan. Binnen de Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING OBS DE BAAYAERT DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Oudervereniging: de afvaardiging

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

1Nieuwe leerlingen De volgende nieuwe leerlingen kwamen de afgelopen periode bij ons op school:

1Nieuwe leerlingen De volgende nieuwe leerlingen kwamen de afgelopen periode bij ons op school: Bladzijde 1 Geachte Ouders 28 mei 2014 Geachte Ouders Nieuwe leerlingen Verkiezingen Bladzijde 2 Verkiezingen Akkefietjes Avondvierdaagse Bladzijde 3 Fotograaf Verkeersdiploma Bladzijde 4 Verkeersdiploma

Nadere informatie

Behoefte aan onderzoek, begeleiding en/of coaching? Adviesbureau Kans en de CNV Onderwijs Academie staan voor u klaar.

Behoefte aan onderzoek, begeleiding en/of coaching? Adviesbureau Kans en de CNV Onderwijs Academie staan voor u klaar. Langer ziek wat nu? CNV Onderwijs is er voor u! Ziekte, iedereen kan er mee te maken krijgen. Van griep tot langdurige burn-out. Ook al valt het allemaal onder de noemer ziekte, de achtergrond is heel

Nadere informatie

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT INHOUDSOPGAVE 2Work Arbeidsjuristen Organisatie...1 Docenten...1 Aanbod Vast programma...2 Op maat...2 Extra s...2 Opleidingen (vast programma) OR &

Nadere informatie

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8 Nieuwsbrief maart 2015: Nieuws vanuit: De directie Bijgaand treft u weer onze nieuwe maandbrief aan. Het is alweer de maandbrief van de maand maart. In deze maand start straks de lente weer. Deze maand

Nadere informatie

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 INLEIDING De bonden ontvangen vanuit hun achterban signalen over werkdruk in relatie tot

Nadere informatie

Aanvraagformulier Avéro Achmea

Aanvraagformulier Avéro Achmea Aanvraagformulier Avéro Achmea 1. Gegevens tussenpersoon Tussenpersoonnummer Kantoornaam Contactpersoon E-mailadres Telefoonnummer 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletter(s) Woonadres Huisnummer

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Nieuwsbrief uur. Wij trekken aan de bel... Bellentrekkers gezocht

Nieuwsbrief uur. Wij trekken aan de bel... Bellentrekkers gezocht Nieuwsbrief Jaargang 20 - nummer 12 februari 2015 Wij trekken aan de bel... Bellentrekkers gezocht Het Liliane Fonds roept alle basisscholen in Nederland op om op donderdag 12 maart 2015 één minuut lang

Nadere informatie