ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel"

Transcriptie

1 UITNODIGING Na een periode van vijf en een half jaar de functie van voorzitter van de Vakbond ABW en Vakbond ABC bekleed te hebben, zal de heer Okke Verstrenge vanaf 1 oktober a.s. de beide bonden verlaten en gaan werken als algemeen directeur van de Ashbourne Group in Heerlen. Daarom nodigen wij u uit voor de afscheidsreceptie op woensdag 28 september a.s. van uur in de manegezaal van Auberge de Rousch te Heerlen. Het adres is Kloosterkensweg 17, 6419 PJ Heerlen. ABC-tje NIEUWSBRIEF Nr. 4 5 e jaargang - augustus 2005 Tevens kunt u kennis maken met de opvolger van Okke Verstrenge, de heer Harry Boesten. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Vakbond ABC, Namens het bestuur, Jack Hurxkens, penningmeester. Abdel Bouanani, secretaris. In deze nieuwsbrief: Nieuwe datum CAO-overleg blz. 1 Uitnodiging Okke Verstrenge blz. 1 Inlever dvd-actie vakbonden succesvol blz. 1 Brief Vakbond ABC aan HC blz. 2 Exclusief premievoordeel ABC-leden blz. 2 Afscheidsinterview Okke Verstrenge blz. 3+4 Ledenwerfpremies 2005 blz. 4 Stelling van de maand blz. 4 Algemene Ledenvergadering 2005 blz. 5+6 Voor u gelezen blz. 6 Personeelsdossier blz. 7 Even voorstellen blz. 9 Bedrijfsarts en spreekuur blz. 10 De column van Henk van Engelen blz. 11 Nieuwe contributieregeling blz. 11 Aanmeldingsformulier blz. 12 Om te noteren: Het volgende nummer van t ABC-tje verschijnt op maandag 23 oktober U kunt kopij inleveren tot en met woensdag 28 september a.s. Houd de prikborden in de vestigingen in de gaten voor de laatste actualiteiten. Het ABC-tje verschijnt minimaal 7 keer per jaar. LAATSTE NIEUWS!! Bij het gereed maken van de kopij van t ABC-tje bereikte ons het bericht dat HC de vakbonden heeft uitgenodigd voor (hernieuwd) CAO- Overleg en wel op 31 augustus a.s. om uur.de locatie is nog niet bekend. DVD ACTIE DE GEZAMENLIJKE VAKBONDEN HEBBEN DE LEDEN DE AFGELOPEN PERIODE OPGEROEPEN OM GEVOLG TE GEVEN AAN DE ACTIE-OPROEP OM ALLE ZGN. HOLLAND CASINO BONUS DVD S BIJ DE KADERLEDEN IN DE VESTIGINGEN IN TE LEVEREN. BIJ HET GEREEDKOMEN VAN T ABC-TJE BLEEK DAT ER GOED GEVOLG IS GEGEVEN AAN DE INLEVER-ACTIE VAN DE BONDEN. VIA ONZE SITE EN DE PUBLICATIEBORDEN IN DE VESTIGINGEN HOUDEN WE JULLIE OP DE HOOGTE VAN HET VERDERE TRAJECT. HIERBIJ ALVAST DANK VOOR JULLIE INZET TOT DIT MOMENT!!! WORDT VERVOLGD! ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel Valkenburgerweg AP Heerlen Tel.: Fax: Internet:

2 Aan het bestuur van Holland Casino T.a.v. de heer B. Ancion Post bus AJ Hoofddorp Heerlen, 8 augustus 2005 BRIEF AAN HOLLAND CASINO VERSTUURD OP 8 AUGUSTUS 2005 Kenmerk : OVE/ Betreft : Uitslag stemming leden CAO eindbod Geachte heer Ancion, Op 27 juni 2005 heeft u namens Holland Casino een schriftelijk eindbod aan de vakorganisaties gedaan, welke de Vakbond ABC aan haar leden heeft voorgelegd. Tevens heeft u hierbij aangegeven dat uw eindbod niet onderhandelbaar was. Hierbij deel ik u mede dat onze leden, na een uitgebreide schriftelijke stemming, unaniem het door u gedane eindbod hebben afgewezen. ABC is bereid om alsnog via onderhandelingen tot een akkoord te komen en roept u hierbij op om alsnog via de weg van onderhandelingen tot een voor beide partijen bevredigend akkoord te komen. Onderstaand in het kort onze eisen conform het door ons gedane eindbod : Een CAO met een looptijd van 9-maanden, te weten van 1 april 2005 tot en met 31 december 2005; Een structurele loonsverhoging van 1% per 1 april 2005; Loondoorbetaling bij ziekte conform uw laatste voorstel; Doorschuiven van de discussie omtrent de uitbreiding van de HAY-populatie tot 1 januari 2006; Compensatie feestdagen conform uw voorstel, echter zonder afspraken over het werken op 4 mei. Indien wij vóór 30 augustus uur van u geen reactie hebben ontvangen, waaruit blijkt dat u bereid bent tot hernieuwd overleg, dan zijn wij genoodzaakt tot het stellen van een formeel ultimatum. ABC zal zich dan beraden op collectieve acties, waarbij wij zoveel mogelijk schadebeperkend zullen optreden. Indien u besluit om de onderhandelingen te hervatten zijn wij bereikbaar via de volgende telefoonnummers: Okke Verstrenge of Hubert Vankan Wij zien uw reactie met veel belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet, Okke Verstrenge, voorzitter Vakbond ABC EXCLUSIEF PREMIEVOORDEEL VOOR ALLE LEDEN VAN VAKBOND ABC! Uw voordelen: Al uw schadeverzekeringen voordelig in 1 pakket ondergebracht; Zeer ruime verzekeringsvoorwaarden; Al mogelijk met 1 verzekering; Uw lopende verzekeringen worden automatisch voor u opgezegd. Wilt u eens vergelijken hoe groot uw voordeel is? Vraag een offerte aan via Assurantiën Offermanns via of bel naar: ABC-tje

3 ZE VERDIENEN ALLEMAAL EEN GROTE PLUIM! OKKE VERSTRENGE VERLAAT TROTS ZIJN VAKBOND Vijf en een half jaar lang was Okke Verstrenge het boegbeeld van de Vakbond ABW EN Vakbond ABC. In het najaar zegt hij de vakbond waarwel om aan een nieuwe periode in zijn loopbaan te beginnen. Okke wordt algemeen directeur van de Ashbourne Groep, waarvan de wortels in Engeland liggen en dat zijn vleugels verder wil uitspreiden in Europa, te beginnen in Nederland. Okke Verstrenge verlaat Limburg niet. Zijn nieuwe standplaats wordt Maastricht (of Heerlen). Ik kan het me zelf niet meer herinneren, maar volgens onze bondssecretaris Indra Kandhai heb ik tijdens mijn sollicitatiegesprek gezegd dat ik zeker vijf jaar zou blijven. Als ik tenminste zou worden aangenomen. Ik wist toen al zeker dat de Vakbond ABW zeker niet mijn laatste professionele uitdaging zou zijn, vertelt de scheidende voorzitter. Hij werd aangenomen en zijn verwachting is uitgekomen. Ik had niet het gevoel dat ik weg moest. Maar dan komen aanbiedingen voorbij. Ik had zelfs het voorrecht dat ik mocht kiezen. Weloverwogen heeft hij de beslissing genomen om aan een nieuwe opdracht te beginnen. De klus waaraan ik vijf jaar geleden ben begonnen, is zeker niet geklaard, maar de Vakbond ABW is op de goede weg. Ik verwacht van mijn opvolger dat hij zeker niet van koers zal veranderen, maar wel met nieuwe verrassende ideeën komt. De Ashbourne Groep is een organisatie die bestaat uit drie onderdelen: bedrijfseconomisch advies, horeca-exploitatie en het organiseren van festivals en evenementen. Geheel iets anders dan het werk als voorzitter van de Vakbond ABW en ABC. Als algemeen directeur moet ik van voren af aan beginnen. Het is voor een deel onbekend terrein. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik vijf jaar geleden ook nauwelijks van de Vakbond ABW had gehoord. Ik zie het als een enorme uitdaging dat ik aan deze klus kan beginnen, zegt hij vol vertrouwen. De laatste vijf jaar is veel gebeurd. De weg die de Vakbond ABW insloeg, betekende een hele ommezwaai. Bij mijn aanstelling had ik me voorgenomen om een aantal zaken te realiseren. Zo wilde ik de ABW-doelen meer naar buiten dragen. De Vakbond ABW moest een duidelijke plek in vakbondsland innemen. Daarnaast werd er bewust voor gekozen om meer naar buiten te treden: vaker de media op te zoeken om meer naamsbekendheid te krijgen. Maar misschien wel één van de belangrijkste taken was toch wel het voortbestaan van onze bijzondere vakbond te garanderen. Dat was en is alleen maar mogelijk als je uitbreidt, zonder het overzicht te verliezen. De komst van de vakbond voor het casinopersoneel ABC betekende een goede stap in die richting. We kregen er in één klap 1400 leden bij. Vergeet ook het AXA-initiatief niet. Dank zij deze nieuwe werkwijze zitten we vaker dan ooit aan de cao-onderhandelings-tafel, legt Okke Verstrenge uit. Heel duidelijk spreekt Okke zijn waardering uit voor zijn collega s op kantoor en in het bestuur van beide bonden. Ik kwam als vreemde vijf jaar geleden opdraven met wilde plannen. Ik heb veel krediet 3 ABC-tje

4 en ruimte gekregen voor mijn plannen van iedereen en dat waardeer ik nog steeds enorm. Zij verdienen allemaal een dikke pluim op de hoed. Over enkele maanden zit Okke aan de andere kant van de onderhandelingstafel: niet meer als vakbondsbestuurder maar als directeur. Deze plek is hem overigens niet vreemd. Voor zijn komst naar de Vakbond ABW was Okke projectmanager bij de werkgevers-organisatie LOZO. Ik heb ervaren dat, hoewel elkaars belangen verschillend zijn, het voor iedereen goed is als je met elkaar in gesprek blijft. Daar hebben beiden voordeel van. Goede voorbeelden zijn DSM en Sabic, waar blijkt dat je door respectvol naar elkaar te luisteren veel samen kunt bereiken. Voor zijn opvolger heeft hij de tip, de weg te vervolgen die jaren geleden is ingeslagen. Ik weet zeker dat de stappen die we toen genomen hebben, uiteindelijk onze redding zijn geweest. Hoewel we er jarenlang nauwelijks last van hebben gehad, merkt ook de ABW de geringe stijging en zelfs daling van het aantal leden. Soms, na het voeren van acties, mag je enkele nieuwe leden bijschrijven, maar dat is vaak oorlogswinst. Die houd je moeilijk vast. De Vakbond ABW moet over de grenzen heen blijven kijken. De vakbondsjaren hebben Okke doen groeien als mens. Komende vanuit het Rotterdamse ben ik iemand van snelle stappen, vlot thuis. Van nature ben ik iemand die recht door zee gaat en geen blad voor de mond neemt. Niet lullen, maar poetsen, zeggen ze in Rotterdam. De Limburgers zijn veel voorzichtiger. Ik heb geleerd om beter na te denken voordat ik iets zeg. Ik weet zeker dat de vakbondsjaren van mij een diplomatieker mens hebben gemaakt. In dit nummer van t ABC-tje plaatsen we alvast een foto van de opvolger van Okke, de heer Harry Boesten. In het volgende nummer volgt een uitgebreid interview. LEDENWERFPREMIES: ELK LID MAAKT ÉÉN LID! Actieve ledenwervers krijgen voor ieder geworven lid een VVV IRIS-CHEQUE ter waarde van 10,00. Om de ledenwervers uit te dagen tot het werven van méér leden, is er ook een extra bonus van 50,00 bij iedere mijlpaal van 10 nieuwe leden. Let op! Vanaf 1 januari 2004 loopt de telling van het aantal geworven leden per ledenwerver door. Dus hebt u in leden geworven, dan gaan die 5 leden mee naar het jaar 2005 etc etc. D.w.z. dat u nu veel makkelijker de mijlpaal van 10 nieuwe leden kunt bereiken en dus de extra bonus van 50,-. Onder het motto Elk lid werft één lid hoopt het bestuur op zeer korte termijn vele ledenwervers te mogen feliciteren met het behalen van hun premie van 10,00 en wie weet zelf met de extra bonus van 50,00. Alvast succes iedereen, die nu al start met ledenwerven! Welke ledenwervers volgen? Wie laat zeer binnenkort de ledenteller op 1500 staan? STELLING VAN DE MAAND! Binnenkort met het mes op de CAO-tafel of.? ABC-tje

5 ALGEMENE LEDENVERGADERING 2005 VAN DE VAKBOND ABC IN UTRECHT Op woensdag 15 juni jl. vond vanaf uur in zaal 3 van HC Utrecht de algemene ledenvergadering (ALV) van de Vakbond ABC plaats. In het vorige nummer brachten we reeds onder uw aandacht een van de punten die in deze ALV geagendeerd stond, nl. de contributieverhoging per In deze editie gaan we uitvoeriger in op deze ALV. Voorzitter Okke Verstrenge heette alle aanwezigen welkom en richtte een bijzonder welkom tot het erelid Hein Meijer. Na het welkomstwoord van de voorzitter begon het statutair deel van de vergadering. Vaststellen presentielijst De presentielijst c.q. het aantal stemgerechtigden werd vastgesteld. Aanwezig waren de volgende 19 kader- en bestuursleden (in alfabetische volgorde): Geert Beelen, Abdel Bouanani (secretaris), Raymond van der Broeck (bestuurslid), Ad Brokken, Henk van Engelen (bestuurder), Pieter Heinink (bestuurslid), Jack Hurxkens (penningmeester), Indra Kandhai (bestuurslid), Kathleen Boijeng, Fred Eradus, Wil Franssen, Michel Groeneveld, Rolf Haseloop (bestuurslid), John Koster, Majanca de Leur, Hein Meijer (erelid), Michael van Milligen, Albert Padt en Okke Verstrenge (voorzitter). In totaal waren er 19 stemgerechtigden Verslag Algemene Ledenvergadering d.d Het verslag werd ongewijzigd vastgesteld met dank aan Abdel Bouanani voor het maken van het verslag. Financiën Vakbond ABW/ABC Penningmeester Jack Hurxkens meldde dat dit jaar 2 aparte jaarrekeningen zijn ontvangen van de accountant, t.w. een jaarrekening van de ABW en een van de ABC. Beide jaarrekeningen zijn weliswaar van aparte rechtspersonen, maar ze moeten toch in combinatie worden gezien. De toelichting geldt voor beide jaarrekeningen. De jaarrekening van de Vakbond ABC is voorheen via een verdeelsleutel (4,3%) vastgesteld. Dat gebeurde deels arbitrair door de accountant en deels gebeurde dit op basis van het aantal leden. In 2004 is toch meer en meer gekozen om de samenstelling op feitelijkheden vast te stellen. D.w.z. dat zoveel als mogelijk het toedelen van de direct toerekenbare baten en kosten aan de individuele bonden heeft plaatsgevonden. Dit gaat natuurlijk niet met alle inkomsten. Hierbij moet men denken aan bijv. de overheadkosten, zoals het salaris van de bestuurders + secretariaat, het inhuren van advocatenkantoor Bronneberg en het gebouw e.d. Deze posten zijn niet sec toe te bedelen aan de individuele vakbonden. Dit gebeurt nog steeds op basis van de verdeelsleutel (4,3%). Om maar met de deur in huis te vallen meldde de penningmeester dat beide bonden het boekjaar afgesloten hebben met een negatief saldo, voor de Vakbond ABW bedraagt die ,- en voor de Vakbond ABC 4.193,-. Een aantal eenmalige uitgaven drukte in het boekjaar zwaar op de jaarrekening van de Vakbond ABW. Zo moest, dat is statutair vastgelegd, een bedrag van euro gestort worden in het Wachtgeldfonds. Dit fonds is bedoeld om weknemers van de ABW in geval van calamiteiten niet in de kou te laten staan. Zij kunnen dan aanspraak maken op dit fonds. Het zestigjarig bestaansfeest van de bond kostte euro. Verder leidden het wegvallen van de betaling van de contributie van de ABW-leden bij Please door de werkgever en een toename van oninbare contributies, tot een negatieve post van? ,-. Ook de oninbare bedragen worden steeds hoger. Men moet steeds meer bedragen afschrijven omdat mensen hun contributie niet meer betalen. Om druk te zetten achter de betaling, is een incassobureau ingeschakeld. De effecten hiervan zijn nog niet te zien op de tijdens de jaarvergadering gepresenteerde jaarrekening, maar zal volgend jaar zeker effect hebben. Deze drie posten bij elkaar geteld levert een bedrag op van 75,600,00, waarvan men kan zeggen dat dit eenmalige posten zijn geweest waardoor de ABW in 2004 een negatief saldo heeft gehaald. Bij de Vakbond ABC leidden de volgende posten tot een negatief saldo o.a. het inhuren van A. Ruijten en D. de Boer inzake de pensioenkwestie bij HC, de toename van de oninbare contributies, het slaapen waakonderzoek en de reiskosten. Hoewel we te maken hebben met een negatief saldo is wel duidelijk waardoor het werd veroorzaakt. 5 ABC-tje

6 Penningmeester Jack Hurxkens legde uit dat we de bedrijfskosten nagenoeg gelijk hebben kunnen houden. Om volgend jaar weer groen te kunnen schrijven werd voorgesteld om per de contributie te verhogen met 1,- voor een individueel lidmaatschap en 1,50 per gezinslidmaatschap. De voorgestelde contributieverhoging werd door de vergadering aanvaard. Het negatieve saldo zou eigenlijk ten laste moeten worden gebracht aan de stakingskas en het eigen vermogen, maar het hoofdbestuur heeft besloten om het negatieve saldo niet ten nadele van de stakingskas te brengen. Het volledige negatieve saldo zal worden afgeboekt op het eigen vermogen. De penningmeester merkte op dat het uitgangspunt van de vakbond is dat de contributie-ontvangsten dekkend moeten zijn voor de bedrijfskosten of te wel het bedrijfsresultaat moet minimaal 0 zijn. Om te voorkomen dat in de toekomst wederom negatieve bedrijfsresultaten worden behaald heeft het bestuur zowel een PR-plan voor de ABW ontwikkeld om meer leden te werven als een voorstel ingediend tot contributieverhoging. Ook meldde de penningmeester dat het bondskantoor toe is aan een opknapbeurt. Aangezien dit grote uitgaven zijn, is dit voorlopig uitgesteld tot nader orde. Hein Meijer vroeg wat de buscampagne van de ABW vorig jaar heeft opgeleverd.. De penningmeester gaf aan dat het niet te meten is, maar gevoelsmatig had hij niet de indruk dat het daadwerkelijk iets heeft opgeleverd. De voorzitter vulde aan dat onder het PR-plan een nieuwe campagne valt die in het najaar van 2005 van start gaat, nl. een commercial op de Limburgse radio- en tv-zender L1. Om te kunnen meten wat deze campagne gaat opleveren aan nieuwe leden, zullen alle nieuwe leden benaderd worden en bevraagd worden over hoe ze lid geworden zijn van de bond. Aangezien er geen vragen meer waren, werden de Jaarrekening Vakbond ABW/ABC vastgesteld met dank aan de penningmeester. Na de rondvraag bedankte de voorzitter alle aanwezigen voor hun inbreng. Niets meer aan de orde zijnde sloot hij onder dankzegging om uur de vergadering. VOOR U GELEZEN Topsalarissen Het is een kwestie van tijd, maar ook in niet beursgenoteerde ondernemingen zullen de topsalarissen weldra flink gaan stijgen. Minister De Geus van Sociale Zaken steunt het voorstel van de Tweede Kamer dat bedrijven de ondernemingsraad (OR) verplicht moeten informeren over beloningen/bonussen aan de top. Prestatieloon Nederlandse werknemers zien prestatiebeloning niet zitten. Uit een onderzoek blijkt dat twee op de drie ondervraagden liever een vast salaris ontvangen dan een variabel prestatieloon. Dat blijkt uit onderzoek van Blauw Research onder 440 werknemers van 18 jaar en ouder in opdracht van Uitzendconcern Randstad.Het wantrouwen van het prestatieloon houdt verband met onzekerheid over de economische situatie en het niet vertrouwen van de bazen. Ongeveer de helft van de werknemers verwacht dat die niet eerlijk zijn als het gaat om het inschatten van prestaties en het toekennen van passend salaris. Liefst 94 % van de ondervraagden vindt een vast loon aantrekkelijker wegens de zekerheid van hun inkomsten. Nederland valt daarmee duidelijk uit de toon in vergelijking tot bijvoorbeeld Duitsland, waar driekwart het vaste inkomensniveau belangrijk zegt te vinden, aldus de onderzoekers. Eén op de tien Nederlanders met een baan heeft op het moment te maken met prestatiebeloning. In Duitsland ligt het percentage twee keer zo hoog. Ongewenst seksueel gedrag op het werk neemt toe Het aantal werknemers dat geconfronteerd wordt met seksuele intimidatie stijgt. In 2004 zegt 8,5 % van de vrouwen en 3 % van de mannen wel eens te maken hebben gehad met ongewenst seksueel gedrag van een collega. Werknemers met een flexibel contract hebben er vaker mee te maken dan mensen in vast dienst. Arbeidtijdenwet De Arbeidstijdenwet wordt aanzienlijk eenvoudiger. De ministerraad voert op voorstel van Minister De Geus (Sociale Zaken) een aantal wijzigingen door die betrekking hebben op onder meer minimumrusttijden, zondagsarbeid en pauzes.daarbij wordt het advies opgevolgd dat de SER daar afgelopen februari over gaf. Het kabinet wil het voorstel nog dit jaar bij het parlement indienen. ABC-tje

7 Regelmatig krijgen we n.a.v. personeelsdossiers diverse vragen van onze leden. Vragen als; hoe weet ik of de afd. HR mijn dossier op tijd opschoont?, hoe kan het dat er in mijn dossier een schriftelijke waarschuwing zit van 5 jaar oud?, welke medische gegevens e.d. bevinden zich in mijn dossier, wie bepaalt wat er wel of niet in een personeelsdossier komt?, kan ik mijn dossier gewoon inzien bij de afd.hr?, worden veel gesteld door onze leden. Reden voor de redactie van het ABC-tje om zich te informeren bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) onder de loep te nemen. In het vorige nummer van t ABC-tje gingen we in op vragen als op welke grond het aanleggen van personeelsdossiers is toegestaan, aan welke voorwaarden moet een werkgever zich houden bij het verwerken van personeelsgegevens, moeten personeelsadministraties gemeld worden bij het CBP, wat mag er in een personeelsdossier staan, in welke gevallen mag een werkgever gegevens aan derden verstrekken, wat zijn de regels omtrent gegevensverwerking van sollicitanten en waar moet een werkgever zich houden bij overdracht van personeelsdossiers? In dit artikel gaan we deze keer in op de volgende twee onderwerpen: Vrijstelling van meldingsplicht; Bewaartermijn van gegevens; PERSONEELSDOSSIERS VRAGEN VAN DE LEDEN Vrijstelling van meldingsplicht De WBP bepaalt dat de verantwoordelijke zijn geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens moet melden aan het CBP. Een handmatige verwerking van persoonsgegevens hoeft alleen te worden gemeld indien die is onderworpen aan een voorafgaand onderzoek door het CBP. De meldingen zorgen voor openheid rond de verwerking van persoonsgegevens. Zij stellen de betrokkenen in staat om na te gaan hoe met hun persoonsgegevens wordt omgegaan en zo nodig gebruik te maken van hun rechten. Ook maken de meldingen een effectief toezicht door het CBP mogelijk. Van een aantal veel voorkomende verwerkingen van persoonsgegevens is het onwaarschijnlijk dat de privacy van de betrokkenen daardoor wordt geschaad. Zij zijn daarom van de meldingsplicht vrijgesteld. Om welke verwerkingen het gaat, is geregeld in het Vrijstellingsbesluit. Wilt u meer hierover weten, surf dan naar Bewaartermijnen van gegevens Dossiers bevatten vaak informatie die veel over u zegt. Om een goede administratie bij te kunnen houden moeten bepaalde gegevens gedurende een bepaalde periode worden bewaard. Maar u wilt niet dat allerlei informatie zomaar bij instanties blijft liggen. Daarom is het belangrijk dat gegevens niet langer worden bewaard dan nodig is. Omdat heel veel mensen dit niet weten, zetten we uiteen hoe lang persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen bewaard mogen worden aan de hand van een aantal vragen: Hoe lang mogen gegevens over het algemeen bewaard worden? De algemene regel is dat persoonsgegevens niet langer bewaard mogen worden dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. De verantwoordelijke bepaalt aan de hand van het doel hoe lang het noodzakelijk is om uw gegevens te bewaren. Wat betekent het melden bij het CBP voor het bewaren van gegevens? Verwerkingen van persoonsgegevens moeten gemeld worden bij het CBP, tenzij hiervoor een vrijstelling geldt. Wat betekent het Vrijstellingsbesluit voor het bewaren van gegevens? Er zijn een aantal verwerkingen die geen meldingsplicht hebben. Deze worden genoemd in het Vrijstellingsbesluit. In dit besluit wordt onder meer beschreven wat in bepaalde situaties de bewaartermijn is van de betreffende gegevens. Hoe lang mogen gegevens van sollicitanten bewaard worden? In een sollicitatieprocedure vraagt het bedrijf of de organisatie waar u solliciteert bepaalde informatie, zoals geboortedatum, opleidingsniveau en werkervaring. Deze gegevens kunt u schriftelijk geven door middel van bijvoorbeeld een sollicitatiebrief of een curriculum vitae. Tijdens het sollicitatiegesprek kunnen de personen die bij het sollicitatiegesprek aanwezig zijn aantekeningen maken van de 7 ABC-tje

8 antwoorden die u geeft, het verloop van het gesprek en de indruk die zij van u krijgen. Ook een assessment maakt soms deel uit van de procedure. Al deze gegevens moeten uiterlijk vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, verwijderd worden. Wel kunt u toestemming geven om uw gegevens tot maximaal een jaar te bewaren, bijvoorbeeld omdat er op een later tijdstip een functie beschikbaar komt. Hoe lang mogen gegevens van personeel bewaard worden? Uw werkgever beschikt over uiteenlopende informatie die mogelijk is opgenomen in verschillende dossiers. Bijvoorbeeld een verslag van het functioneringsgesprek, wanneer en hoe vaak u afwezig bent, uw sofi-nummer en de hoogte van uw salaris. De gegevens mogen alleen bewaard worden wanneer ze ter zake dienend zijn. Het is bijvoorbeeld in de meeste gevallen niet nodig om informatie over een functioneringsgesprek van tien jaar geleden nog te bewaren. Er zijn immers inmiddels al andere gesprekken geweest en de oude situatie kan geheel veranderd zijn. De werkgever mag uw gegevens volgens het Vrijstellingsbesluit niet langer bewaren dan twee jaar nadat u uit dienst bent getreden. Wel kan het zijn dat de werkgever de gegevens langer moet bewaren om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Zo moet uw werkgever bepaalde gegevens zeven jaar bewaren voor de fiscus. Tevens kan de ex-werkgever uw gegevens langer bewaren indien u een arbeidsconflict met hem heeft. Hoe lang mogen videobeelden bewaard worden? Op veel plaatsen wordt voor de veiligheid van klanten, personeelsleden, voorbijgangers en het toezicht op objecten gewaakt met videocamera s. De beelden die de camera maakt, mogen volgens het Vrijstellingsbesluit 24 uur worden bewaard. Het komt voor dat een camera een bepaald incident vastlegt, zoals bijvoorbeeld een winkeldiefstal. De beelden mogen dan bewaard worden tot het geconstateerde incident is afgehandeld. Indien u meer wilt weten over cameratoezicht en uw rechten, dan kunt u terecht bij uw vakbondsbestuurder, Henk van Engelen. Hoe lang mogen medisch gegevens bewaard worden? Door hulpverleners, bijvoorbeeld een huisarts, worden uw medische gegevens in een dossier bewaard. De bewaartermijn van deze dossiers wordt over het algemeen geregeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Hierin staat dat de hulpverlener de gegevens gedurende tien jaren bewaart, tenzij het voor een zorgvuldige hulpverlening nodig is om de gegevens langer te bewaren. Waar kunt u terecht met vragen en klachten? Als u vragen of klachten hebt over de bewaartermijn van uw gegevens door een bedrijf of instelling, dan moet u zich in eerste instantie wenden tot dat bedrijf of die instelling dat verantwoordelijk is voor het beheer van de gegevens. Het is raadzaam eerst (telefonisch) contact op te nemen met de betreffende organisatie over de wijze waarop u uw klacht kunt indienen. Sommige organisaties hebben daar speciale formulieren voor. Reageert het bedrijf of de instelling niet of niet naar uw tevredenheid op uw vragen of klachten, dan kunt u het CBP vragen om advies of uw klacht te onderzoeken. Hoe de klachtprocedure verloopt, kunt u lezen in het informatieblad Uw klacht en het College bescherming persoonsgegevens, welke u kunt downloaden via In de volgende editie van t ABC-tje gaan we in op: Recht op inzage personeelsdossier; Verstrekken van personeelsgegevens aan derden. Informatie Heeft u n.a.v. dit artikel vragen, dan kunt u terecht bij de vakbondsbestuurder Henk van Engelen, tel of ABC-tje

9 EVEN VOORSTELLEN... KADERLID MAJANCA DE LEUR VAN HC EINDHOVEN De vlotte babbel komt Majanca de Leur goed van pas. Als kaderlid van de Vakbond ABC bij Holland Casino in Eindhoven laat ze vaak genoeg haar stem horen. Iemand moet dit werk doen. Laat mij het dan maar doen, motiveert ze haar beweegredenen om op haar werkplek actief te zijn voor dé vakbond voor casinopersoneel. Als de mensen tevreden zijn, is dat ook goed voor het bedrijf, vindt Majanca. Ze is al tien jaar actief als vakbondslid. Collega Geert Beelen vroeg haar na te denken over het werk in de belangenvertegenwoordiging. Ze zei ja. Eerst als kaderlid van de Unie. Snel na de oprichting van ABC, stapte ze over. Je merkt dat het goed is als je per beroepsgroep georganiseerd bent. Je belangen zijn heel specifiek en worden beter behandeld. Er zit veel kennis bij ABC. Het is een goede groep. Majanca heeft geen moment spijt van de overstap, die ze samen met veel collega s deed. Ik ben ook als kaderlid van ABC verder gegaan met het werk binnen Holland Casino. Mensen weten me te vinden. Als ik niet meteen raad kan geven, verwijs ik door. Een groot voordeel van het kaderwerk noemt Majanca de contacten die ze met collega-kaderleden van andere vestigingen heeft. Dat overleg is een prima zaak. Wij zijn toch een speciale beroepsgroep, met onze eigen kenmerken. Het is interessant om met anderen te praten over de situaties in andere vestigingen. Bovendien vind ik het leuk om collega s van andere vestigingen te ontmoeten. Twaalf jaar geleden begon Majanca aan haar opleiding tot croupier in Holland Casino Breda. Na een half jaar ging ze aan de slag in Eindhoven. Op mijn achttiende bezocht ik voor het eerst een casino. Ik wist meteen dat het mijn wereldje zou kunnen zijn. De sfeer, de entourage. Alles vond ik geweldig. Ik heb meteen gesolliciteerd, maar kreeg een afwijzing omdat ik met 18 jaar te jong was. We bellen je wel als je 20 wordt. En dat gebeurde ook. Ik was een paar maanden twintig jaar en toen mocht ik samen met 11 anderen aan de opleiding beginnen. De groep telde 106 sollicitanten. Mooi toch als jij wel wordt uitgekozen. Het werken in de Eindhovense vestiging bevalt haar prima. Het is een leuke groep. Een groot deel van mijn sociale leven speelt zich er af. Als je onregelmatig werkt, is het moeilijk om mensen te vinden die vrij zijn als jij ook vrij bent. Dan kom je al snel bij je collega s terecht. In al die jaren heb ik een groot hart voor Holland Casino gekregen. Ik zou er niet meer weg willen of weg kunnen, zegt ze lachend. Als bijzitter maakte Majanca de vorige CAO-onderhandelingen mee. Een boeiende klus. Het verloopt allemaal niet zoals we dat hadden gehoopt. Er zijn nogal wat hete hangijzers: het pensioen om een voorbeeld te noemen. Als ik vragen krijg van collega s, gaan die meestal over de CAO, maar ook over (jaar)-contracten, werktijden of werken op 4 mei. De activiteiten als kaderlid stonden de laatste tijd op een laag pitje. Daar komt verandering in. Te beginnen met de komst van een computer: Zonder ben je tegenwoordig nergens. Snel reageren op zaken is een must, vertelt de geboren en getogen Bredase. Ze heeft er weer veel zin in. Ik ben heel enthousiast, dat kan wel eens verkeerd worden uitgelegd. Ik praat hard, snel en veel. Tsja.Van nature ben ik strijdlustig, in positieve zin. Ik voel me een mensen- mens en in een tijd dat ons bedrijf heel bedrijfsmatig wordt gerund is het belangrijk dat je er voor de mensen staat, reageert ze heel resoluut. Naast mensen-mens is Majanca ook hondenmens. Sinds kort heeft ze dagelijks gezelschap van Chihuahua Benz ( kleine hond, grote naam) Dan moet je er regelmatig uit om een frisse neus te halen. reageert ze lachend. 9 ABC-tje

10 BEDRIJFSARTS EN SPREEKUUR VRAGEN Bij de Vakbond ABC krijgen we nogal wat vragen over de bedrijfsarts en het spreekuur over wat die voor de werknemer kan betekenen en wat die wel/niet kan doen als het gaat om verzuimpreventie en advisering en begeleiding bij herstel en terugkeer naar werk. Reden voor de redactie om in t ABC-tje via deze rubriek steeds aandacht hieraan te besteden. In deze editie bespreken we de volgende vraag: Mag de bedrijfsarts zonder vooraf toestemming aan mij te hebben gevraagd, overleggen met mijn huisarts of medisch specialist? Antwoord Nee, dat mag niet. Wanneer je bedrijfsarts meent dat overleg met de huisarts of medisch specialist nodig is, dan moet de bedrijfsarts dat eerst duidelijk bespreken met jou. Hij/zij moet uitleggen waarom dat nodig is en jou om toestemming vragen en dit allemaal ook aantekenen in jouw medisch dossier. De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en de LHV (Landelijke Vereniging van Huisartsen) hebben een brief opgesteld die bedrijfsartsen en huisartsen kunnen gebruiken om met elkaar te overleggen. Deze brief wordt door de vragende arts (meestal de bedrijfsarts) aan jou meegegeven om af te geven aan de andere arts (meestal de huisarts of medisch specialist). Zo weet je ook altijd wat in de brief staat en waarvoor je toestemming hebt gegeven. Soms stuurt de ontvangende arts weer een brief terug, soms bellen de artsen met elkaar. De artsen moeten je ook altijd weer vertellen wat zij hebben overlegd en dat opschrijven in jouw medisch dossier. Informatie Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, mail naar Henk van Engelen, Bellen kan ook en wel of !!! ATTENTIE ABC-LEDEN!!! Mogen we even uw aandacht? Als u belt met het bondskantoor, kunt u dan uw lidmaatschapskaart bij de hand hebben? Waarom? Omdat op uw lidmaatschapskaart uw bondsnummer staat en die hebben wij o.a. nodig voor: - het maken van een afspraak - - het opsturen van informatie - - het spreken van een vakbondsbestuurder - - het behartigen van uw belangen - Als uw gegevens wijzigen, geef dit dan tijdig telefonisch door: tel of via het adres COLOFON Redactie ABC-tje: F. Bronneberg, H. van Engelen, J. Hurxkens, I. Kandhai (hoofdredactie) en O. Verstrenge (eindredactie). Redactie-adres: Valkenburgerweg AP Heerlen Grafische verzorging: Lay-out + Drukwerk: Vijgenboom, Maastricht ABC-tje

11 DE COLUMN DOOR HENK VAN ENGELEN, VAKBONDSBESTUURDER Op 9 augustus jl. zijn de vakbonden door Holland Casino uitgenodigd om eind augustus weer verder te onderhandelen over een nieuwe CAO. Vandaag vernamen we dat de definitieve datum 31 augustus a.s. om uur is. Zoals jullie weten hebben wij op 27 juni jl. na de 7e CAO onderhandelingsronde, alle overleg met Holland Casino opgeschort. Het door HC gedane slechte eindbod was voor ons onacceptabel en verder praten had geen zin. Op 8 juli jl. heeft de ABC haar leden middels een schriftelijke stemming opgeroepen om massaal NEE te stemmen tegen het CAO eindbod van HC. Jullie hebben met het retourneren van de stemformulieren een massaal en eenduidig NEE laten horen. Zo n 99 % heeft NEE gezegd tegen het eindbod. Ook aan de actieoproep om de zgn. Bonus DVD in te leveren bij de diverse kaderleden in de vestigingen is goed gevolg gegeven. Op 8 augustus jl. heeft de ABC per brief aan Holland Casino de uitslag van de schriftelijke stemming eindbod CAO laten weten en tevens HC opgeroepen om alsnog via de weg van onderhandelingen tot een voor beide partijen bevredigend akkoord te komen. Verder hebben wij in de brief onze eisen vermeld, conform het door ons gedane eindbod. (Elders in het ABC-tje treffen jullie deze ABCbrief aan) Ook de andere vakbonden hebben HC op dezelfde wijze schriftelijk opgeroepen tot hernieuwd overleg. En zoals eerder vermeld is Holland Casino direct na het ontvangen van de brief ingegaan op het verzoek, door de vakbonden uit te nodigen voor hernieuwd CAO-overleg en wel op 31 augustus a.s. om uur. De locatie staat nog niet vast. Tot die tijd blijven collectieve acties van de vakbonden uit. De ABC is erg benieuwd of het deze keer wel gaat lukken om gezamenlijk te komen tot een goede en rechtvaardige nieuwe CAO voor de medewerkers. ZIJ HEBBEN ER RECHT OP EN DE VAKBOND ABC GAAT ER VOOR!!! NIEUWE CONTRIBUTIEREGELING PER Bij de oprichting van de Vakbond ABC (13 juni 2001) is er een contributieregeling vastgesteld. De contributie voor de Vakbond ABC behoort tot de laagste van het land. Dat komt omdat de Vakbond ABC weinig overhead-kosten heeft en geen winsten nastreeft, maar gewoon de belangen van haar leden behartigt. Bovendien kent de Vakbond ABC de uiterst voordelige gezins-/partnercontributie, ongeacht het feit of uw partner wel/niet bij Holland Casino werkt. Ook met deze contributie profiteren al deze leden 100% van het totale service-pakket van de Vakbond ABC. Volledigheidshalve in onderstaande tabel de contributieregeling per 1 juli 2005 (bedragen per maand in euro). Individueel lidmaatschap 11,00 Gezins-/partnerlidmaatschap > voor 2 personen 15,00 > voor ieder volgend inwonend gezinslid met loon/uitkering 6,00 Part-timers > 20 uur of minder per week 7,00 Gepensioneerden (65-plus) 7,00 Gezins-/partnerlidmaatschap 10,00 Vrijwillige (hogere) klasse Uiteraard staat het ieder lid vrij om méér contributie te betalen dan de regeling aangeeft. 11 ABC-tje

12 Opsturen in een envelop aan: De Vakbond ABC p/a Antwoordnummer VB Heerlen Aanmeldingsformulier Ik wens een individueel lidmaatschap Ik wens een part-time lidmaatschap (20 uur per week of minder) Ik wens een gezins-/partnerlidmaatschap en een gezinscontributie voor elk gezinslid s.v.p. een apart formulier invullen Ik wens een lidmaatschap voor gepensioneerden Ik wens naast het ABC-tje ook het vakblad Vizier te ontvangen Ik word lid van de Vakbond ABC per eerste van de maand... en verleen tot wederopzegging machtiging om van mijn rekening af te schrijven de bedragen, die ik volgens de geldende contributie-regeling verschuldigd zal zijn. Naam en Voorletters Meisjesnaam: (deze strook niet invullen) Straat en Huisnummer: Postcode en Plaats: Bondsnummer: Telefoon privé: 0 -adres: Geboortedatum: Man / Vrouw Werkzaam bij: Vestiging: Functie: Bedr. code: Bondsgroep: Mijn bank / giro - rek. nr. Plaats: Datum: Bedrag: Bet. w.: Handtekening: Let op: elke vraag altijd invullen!! Lid v.a.: Deze aanmelding werd opgenomen door: Naam van de werver: Bondsnummer: Bondsnummer werver: ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel Valkenburgerweg AP Heerlen Tel.: Fax: Internet:

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO CAO ACTUEEL In deze rubriek houden wij jullie op de hoogte van alle actuele zaken en het nieuws over de nieuwe CAO-onderhandelingen met Holland Casino voor een nieuwe CAO in 2006. CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN

Nadere informatie

KLARE TAAL OR VERKIEZINGEN DE STEMMEN ZIJN GETELD DE UITSLAG IS BEKEND DE VERKIEZINGS- CAMPAGNE VAN DE VAKBOND ABC IS SUCCESVOL VERLOPEN

KLARE TAAL OR VERKIEZINGEN DE STEMMEN ZIJN GETELD DE UITSLAG IS BEKEND DE VERKIEZINGS- CAMPAGNE VAN DE VAKBOND ABC IS SUCCESVOL VERLOPEN OR VERKIEZINGEN DE STEMMEN ZIJN GETELD ABC-tje NIEUWSBRIEF Nr. 5 6 e jaargang - oktober/november 2006 DE UITSLAG IS BEKEND In deze nieuwsbrief: Uitslag OR-verkiezingen 2006 blz.1+2 Stelling van de maand

Nadere informatie

Vizier. Voor u gelezen: Waarom verdienen mannen meer dan vrouwen? Oproep deelname hoofdbestuursverkiezingen. Oproep Algemene Vergadering 2014

Vizier. Voor u gelezen: Waarom verdienen mannen meer dan vrouwen? Oproep deelname hoofdbestuursverkiezingen. Oproep Algemene Vergadering 2014 Vizier Jaargang 70 Nummer 2 mei 2014 Voor u gelezen: Waarom verdienen mannen meer dan vrouwen? Oproep deelname hoofdbestuursverkiezingen Oproep Algemene Vergadering 2014 Oproep Ledenvergaderingen Bondsgroepen

Nadere informatie

Vizier. Zomerflits handige tips. Roger van den Broek en Wil Kapell nieuwe vakbondsbestuurders OR-verkiezingen Sabic en Vixia

Vizier. Zomerflits handige tips. Roger van den Broek en Wil Kapell nieuwe vakbondsbestuurders OR-verkiezingen Sabic en Vixia Vizier Jaargang 64 nummer 3 zomer 2008 Het hart van de organisatie, het secretariaat van de Vakbond ABW: v.l.n.r.: Karin Jelsma, Bea Dresen en Nicole Ermers. Zomerflits handige tips Roger van den Broek

Nadere informatie

kloppende hart van de vakbond

kloppende hart van de vakbond JA ARGANG 2 APRIL 2008 NR 2 Het regiokantoor: het kloppende hart van de vakbond Vrijwilligersmanagement Muskusratvangers in de steigers zijn buitenmensen Maiko is de beste mountainbiker met diabetes. Inhoud

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus FNV Bondgenoten Ziekmakende verzuimbureaus Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 Resultaten meldpunt VerzuimReductie 6 Het oordeel over de verzuimbegeleiding door VerzuimReductie 9 Conclusies 15 Aanbevelingen

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

NCF behaalt goede resultaten bij OR-verkiezingen. Finanzien. Jaargang 13 nummer 4, april 2009 Verschijnt 11 x per jaar www.ncfned.

NCF behaalt goede resultaten bij OR-verkiezingen. Finanzien. Jaargang 13 nummer 4, april 2009 Verschijnt 11 x per jaar www.ncfned. Van der Smissen: Ik voel me als een vis in het water 4 NCF behaalt goede resultaten bij OR-verkiezingen 7 8 NCF en Finse vakbond gaan samenwerken Finanzien Jaargang 13 nummer 4, april 2009 Verschijnt 11

Nadere informatie

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND NOTITIE KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND Woord vooraf Veiligheid in de zorg door openheid De kwaliteit van de zorg is het afgelopen jaren veel in het nieuws geweest. Hoewel de roep om openheid

Nadere informatie

jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie

jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie ABGP magazine APRIL/MEI 2011 C O L O F O N Bondskantoor Langsom 3a 1066 EW Amsterdam Tel. 020-6672555 Fax 020-6194643 K.v.K. V 532048 ABN-AMRO: 49.47.70.791

Nadere informatie

De vakbond die opkomt voor jouw belangen

De vakbond die opkomt voor jouw belangen De vakbond die opkomt voor jouw belangen Wat doen de bonden met de grote onvrede bij TNT? Uitkomsten BVPP onderzoek Tevredenheid BVPP en werk Onderhandelingsresultaat CEVA Interview met Cor Ariens Het

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

Tips van een netwerker. Over kantoortijgers en werkschapen. Interview met Jacques Kragt. Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had:

Tips van een netwerker. Over kantoortijgers en werkschapen. Interview met Jacques Kragt. Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had: Tips van een netwerker Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had: Het college van bestuur had wel zin in de gouden eieren die deze gans zou gaan leggen. Via een (achteraf gezien) zeer onhandige

Nadere informatie

Aan iedereen die zich heeft aangemeld als sollicitant voor de Tweede Kamer-fractie van GroenLinks. Utrecht, april 2012

Aan iedereen die zich heeft aangemeld als sollicitant voor de Tweede Kamer-fractie van GroenLinks. Utrecht, april 2012 Aan iedereen die zich heeft aangemeld als sollicitant voor de Tweede Kamer-fractie van GroenLinks Utrecht, april 2012 Beste GroenLinks sympathisant, Hartelijk dank voor je interesse in GroenLinks en in

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft

Wie schrijft die blijft Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Verbindt! Verzuim en werk. Het (niet) verrichten van passende arbeid actueler dan ooit. Rondetafelgesprek Tweede Kamer over beroepsziekten

Verbindt! Verzuim en werk. Het (niet) verrichten van passende arbeid actueler dan ooit. Rondetafelgesprek Tweede Kamer over beroepsziekten Verbindt! Magazine over Verzuim, Re-integratie en Financiën (VeReFi) CS Verzuim en werk 4juli 2014 We kunnen het niet maken Wajongers niet aan het werk te helpen Het (niet) verrichten van passende arbeid

Nadere informatie

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er 71 jaargang 18, maart 2008 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel In dit nummer: 18e jaargang, september 2008 Van de voorzitter 1 Van de redactie 2 Actie leden werving 3 Rectificatie

Nadere informatie

JAARGANG 2 DECEMBER 2008 NR 6. Voorzitter. Paul Koeslag. neemt afscheid. Agressie en werken in de publieke sector Leden waarderen bond met een 7,5

JAARGANG 2 DECEMBER 2008 NR 6. Voorzitter. Paul Koeslag. neemt afscheid. Agressie en werken in de publieke sector Leden waarderen bond met een 7,5 JAARGANG 2 DECEMBER 2008 NR 6 Voorzitter Paul Koeslag neemt afscheid Agressie en werken in de publieke sector Leden waarderen bond met een 7,5 Haal het beste uit de zorg met de Beter Af Polis Nu 25% EXTRA

Nadere informatie

UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING

UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING 1 UITNODIGING 18 e ALGEMENE VERGADERING Woensdag 22 april 2015 Van der Valk, hotel Spier, Oude Postweg 8 9417TG SPIER Route: http://www.hotelspier.nl/nl/routebeschrijving/ Ieder (heel) uur vertrekt van

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Tussenstand. De reorganisatie en de IV-keten Pagina 10. Kaderdag Rijksvakbonden. Kariem Saleh Bakir, werkzaam als heffer OB. Uitgave 4 - Oktober 2011

Tussenstand. De reorganisatie en de IV-keten Pagina 10. Kaderdag Rijksvakbonden. Kariem Saleh Bakir, werkzaam als heffer OB. Uitgave 4 - Oktober 2011 Magazine voor de leden van de NCF Tussenstand De reorganisatie en de IV-keten Pagina 10 Uitgave 4 - Oktober 2011 PAG 14 Rinus is niet meer nodig, interview met Rinus Oudeman. PAG 4 Kaderdag Rijksvakbonden.

Nadere informatie

Marechaussee. vereniging maart. WUL-dictaat van tafel. Meer grip op ontgroeningen. door defensiebonden. tijdens coördinatiefase

Marechaussee. vereniging maart. WUL-dictaat van tafel. Meer grip op ontgroeningen. door defensiebonden. tijdens coördinatiefase Marechaussee vereniging maart 02 2013 WUL-dictaat van tafel door defensiebonden Meer grip op ontgroeningen tijdens coördinatiefase rené SCHILPEROORT vicevoorzitter hoofdbestuur Onbehoorlijk en discriminerend

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN groei PERSONEELSMAGAZINE VAN DE GROEILING JAARGANG 3 FEBRUARI 2012 T THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN STICHTING

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie