MeDirect. kwartaalrapport. april - juni All content 2019 MeDirect Meer info op

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MeDirect. kwartaalrapport. april - juni All content 2019 MeDirect Meer info op"

Transcriptie

1 MeDirect kwartaalrapport april - juni 2019 All content 2019 MeDirect Meer info op

2 Positieve resultaten tijdens tweede kwartaal 2019 Philippe Delva CEO MeDirect Ondanks enige volatiliteit in mei en zwakkere economische cijfers gedurende de hele periode, eindigde het tweede kwartaal postief, met een stijging van zowel aandelen als obligaties. Het herwonnen optimisme is vooral te danken aan de berichtgeving van de Amerikaanse en Europese centrale bank, die meer genegen lijken te zijn om over te gaan tot het verlagen van de beleidsrente, mocht dat nodig worden geacht om de economische groei op peil te houden. Onze Portefeuilles konden hier mee van profiteren en leverden opnieuw positieve rendementen over het tweede kwartaal: +1,5% voor de defensieve portefeuille, +1,4% voor de behoudende portefeuille, +1,3% voor de evenwichtige portefeuille, +1,9% voor de groei portefeuille en +0,9% voor de dynamische portefeuille. Voor we verder ingaan op de prestaties per portefeuille, geven we inzicht over hoe we bij MeDirect omgaan met de opbouw van een goede portefeuille. We hanteren hiervoor een 12-stappenproces dat consequent wordt afgestemd en toegepast om tot een robuuste portefeuille te komen. Deze methode in combinatie met lagere kosten(0,9% jaarlijkse beheersvergoeding), maken het verschil en dragen bij tot het behalen van solide rendementen op lange termijn voor onze klanten.. INHOUDSTAFEL 1. Positieve resultaten tijdens tweede kwartaal Het 12-stappenproces voor de opbouw van een uitstekende portefeuille 3. Prestaties MeDirect Portefeuilles tweede kwartaal Rendement over één, drie, vijf en tien jaar 5. Overzicht fondsen en wegingen in de portefeuilles op 30/06/ /7 online inzage in de evolutie van uw portefeuille Voor een goede portefeuille gebaseerd op fondsen is ook de beleggingshorizon van belang. Wij gaan altijd uit van een minimale belegging op 5 à 10 jaar. Op korte termijn kunnen zich er altijd marktschommelingen voordoen. Het diversifiëren, of spreiden, van het risico van de portefeuille over verschillende activaklassen, sectoren, regio s en ook in de tijd, biedt de beste bescherming tegen toekomstige volatiliteit en is tevens cruciaal voor een gezond langetermijnrendement.hieronder het gemiddelde jaarrendement van onze portefeuilles over de voorbije vijf jaar, tot 30 juni

3 Grafiek: Gemiddeld jaarendement over de voorbije 5 jaar *Bovenstaande rendementen vermelden de geannualiseerde brutorendementen (exclusief beheersvergoeding en mogelijke taksen) van 01/07/ /06/2019. In het verleden behaalde resultaten zijn natuurlijk geen indicatie voor toekomstige prestaties, maar geven wel inzicht in de kwaliteit van de portefeuilles Het 12-stappenproces voor de opbouw van een uitstekende portefeuille Belangrijkste punten Om een robuuste portefeuille op te bouwen is het noodzakelijk dat 12 stappen consequent worden afgestemd en toegepast. Dit proces biedt ondersteuning bij het vereenvoudigen en in werkbare fasen indelen van een complex systeem.bepaalde ontwikkelde markten zijn nu net zo aantrekkelijk voor ons als opkomende markten. Dit is de structuur die alle portefeuilles die onder toezicht staan van MeDirect aanhouden, waardoor een betrouwbare aanpak mogelijk is. Bij beleggen gaat het vaak om het omzetten en vereenvoudigen van wat complex is in hanteerbare en relevante delen. Als dit bij herhaling kan worden gedaan, bent u goed op weg naar een gezond, voor risico gecorrigeerd rendement. Met dit in het achterhoofd dachten we dat het nuttig zou zijn om toe te lichten waarom we hebben gekozen voor een 12-stappenproces dat consistent kan worden gebruikt voor de opbouw van de portefeuille - en waarom dit een belegger helpt om zijn doelstellingen te bereiken. Om te beginnen, zijn er drie kernelementen van kennis nodig zijn. We hebben een vergelijking gemaakt met de selectiemethode voor een sportteam, maar hetzelfde geldt voor de bouw van een huis, de bouw van een schip of de opbouw van een portefeuille: 2

4 Waardeer de regels weet wat het doel is, inclusief de parameters en alle beperkingen. Rangschik de spelers verkrijg een grondig inzicht in elke uitvoeringsvariant, waarbij rekening wordt gehouden met zowel de verwachte beloning als de risico s die daaraan verbonden zijn. Selecteer het team bekijk alle beschikbare informatie, ga na hoe iedere uitvoeringsvariant zou kunnen samenwerken en vindt de meest geschikte allesomvattende oplossing. Natuurlijk moeten we benadrukken dat dit proces iteratief is. We weten nooit hoe een bepaalde speler zal presteren op een bepaalde dag, en ook niet of er een storm zal losbarsten. Maar als het kader op holistische wijze wordt gevolgd, zou het op de lange termijn resultaten moeten opleveren. Vertalen we dit naar een kader specifiek gericht op investeren, dan zijn de volgende 12 stappen naar onze mening het meest geschikt om beleggers te helpen: Het Mandaat Investeringslandschap Voortgang Portefeuille 1. Opstellen van de investeringsdoelen 2. Vaststellen van de beperkingen van de portefeuille 3. Bepalen van de regels voor de portefeuilleconstructie 4. Vaststellen welke investeringen beschikbaar zijn 5. Inzicht in beloningen versus risico s 6. Ontwikkelen van kwaliteitskenmerken voor de portefeuille 7. Rangschikken van de opportuniteiten 8. Opstellen van alle haalbare portefeuille-iteraties 9. Ontwikkelen van kwaliteitskenmerken voor de portefeuille 10. Vaststellen van de meest aantrekkelijke portefeuillesamenstelling 11. Itereren van de dimensionering van de portefeuille 12. Finaliseren van portefeuilleallocaties Gezamenlijk stellen deze stappen ons in staat om een duidelijk beleggingsproces te creëren dat de kans op het bereiken van de doelstellingen van een belegger vergroot. Voor nadere context zullen we trachten een deel van het jargon af te pellen en elk van de 12 stappen in volgorde doornemen. 1. Opstellen van de investeringsdoelen Deze doelgebaseerde aanpak is essentieel voor uw succes en is een gemeenschappelijk kenmerk van elke portefeuille waarop MeDirect toeziet. Met een duidelijk omschreven doel voor ogen zijn we in staat om de juiste parameters, beperkingen en regels voor de opbouw van de portefeuille vast te stellen om het gegeven mandaat te realiseren. 2. Vaststellen van de beperkingen van de portefeuille Dit is onze voorwaartse verdediging en een deel van het proces dat bijzondere aandacht krijgt. Bij het bepalen van de parameters, beperkingen en regels zullen we rekening houden met een verscheidenheid aan factoren, maar de belangrijkste overwegingen zijn: De minimale tijdshorizon van een beleggersprofiel Eventuele risicolimieten van het beleggersprofiel Eventuele beperkingen aan het investeringsuniversum Maatregelen ter vermijding van concentratierisico s (bijv. maximale blootstelling aan een valuta) 3

5 3. Bepalen van de regels voor de portefeuilleconstructie Deze stap is een leidraad in opbouw van portefeuilles waarin het meeste kapitaal wordt toegewezen aan de aantrekkelijkste kansen en waarin in de loop van de tijd posities worden opgebouwd om positiegrootte op intelligente wijze af te stemmen op niveaus van investeringsovertuiging. Om de inzetregels ( rules of engagement ) uit te bouwen, kunnen we in deze stap de volgende voorbeelden in overweging nemen: Bereik van de posities bijvoorbeeld: of de kleinste positie een bepaald niveau moet overstijgen. Stappen positiegrootte bijvoorbeeld: de vraag of de posities met minimale stappen moeten toenemen of afnemen. Laag risico/defensieve dimensionering posities bijvoorbeeld: of contant geld wordt beschouwd als standaard activa wanneer de opportuniteitenset niet aantrekkelijk is. Opbrengst een maximaal opbrengstenniveau dat voor de strategie is vastgesteld. 4. Vaststellen welke investeringen beschikbaar zijn Zodra we het eens zijn over het mandaat en de regels om de overeenkomst aan te gaan, proberen we een portefeuille samen te stellen met de best mogelijke investeringen. We weten namelijk dat beslissingen over vermogensallocatie een belangrijke aanjager zijn voor de resultaten, en daarom leggen we een belangrijke nadruk op de waardebepalingen van de verschillende activaklassen. We koppelen dit ook aan een uitgebreid investeringsselectiekader, inclusief toezicht op de investeringsvehikels van onze voorkeur. We benadrukken dat ons proces van meet af aan niet geautomatiseerd of overmatig kwantitatief is. In plaats daarvan volgt ons proces van vermogensallocatie een consistente en gedisciplineerde werkwijze, waarbij wordt gekeken naar hoe aantrekkelijk de in aanmerking komende beleggingen zijn ten opzichte van de rest van het beleggingsuniversum. Alhoewel niet noodzakelijkerwijs volledig, geeft onderstaande lijst een indicatie van het door MeDirect in overweging genomen spectrum van vermogensallocatie. Aandelen 200 markten en sub-markten, waaronder: VS aandelen per type, omvang & sector VK aandelen per type, omvang & sector Europese aandelen (excl. VK) Asia Pacific (excl. Japan) Opkomende Markten Japan Vastrentende waarden 150 markten en sub-markten, waaronder: Staatsobligaties Bedrijfsobligaties Inflatiegebonden obligaties Wereldwijde High Yield obligaties Schuldpapier opkomende markten Cash Valuta Meer dan 30 valuta, waaronder: US dollar Pond sterling Euro Japanse yen Chinese yuan Alternatieve activa Diverse alternatieven, waaronder: Infrastructuur Onroerend goed (Global REITs) Commodities Hedge funds Comercieel vastgoed 4

6 In dit verband moeten we erkennen dat het beleggingsuniversum enorm groot en complex is, met tienduizenden opererende open fondsen en nog veel meer directe aandelen en obligaties. We zouden op elke willekeurige dag een nieuwe toetreder, een fusie of een afbouw van een fonds kunnen waarnemen. We nemen ook veranderingen waar binnen fondsen, zoals het vertrek van een gerenommeerde manager of nieuwe medewerkers met een conflicterende werkwijze. Dit brengt extra risico s met zich mee voor het proces van portefeuillebeheer en vereist daarom zorgvuldige aandacht. De kern van het kwalitatieve beleggingsproces wordt gevormd door het concept van een beoordelingsstructuur met vijf pijlers. Deze pijlers - People, Process, Performance, Parent en Price zijn de ruggengraat van onze benadering voor het beoordelen van de investeringsselectie. Het proces waarbij we van analytisch onderzoek naar selectiebeslissingen gaan omvat de constructie en doorlopend onderhouden van een Kooplijst. In die zin is het vinden van investeringsmogelijkheden niet alleen een kwestie van goede ideeën, maar ook van het selecteren van investeringen die elkaar aanvullen en een actieve rol spelen in het bereiken van het uiteindelijke doel. Vanuit het perspectief van vermogensallocatie en investeringsselectie begint dit bij gedegen kennis van het speelveld waarop we actief zijn en grondig begrip van de rol die iedere activaklasse in een portefeuille heeft. 5. Inzicht in beloningen versus risico s Risicobeheersing op portefeuilleniveau kan complex en veelzijdig zijn, en variëren in de tijd. Onze definitie van investeringsrisico ( kapitaalverlies ), houdt in dat we geloven dat een van de beste manieren om risico s te beperken de aankoop is van sterke beleggingsvehikels in fundamenteel sterke activaklassen. In al onze analyses willen we een duidelijk handvat hebben om te bepalen of we de juiste mate van risico nemen, rekening houdend met onze visie op de markten. Om dit te bereiken passen we waarderingsanalyses toe, ondersteund door diepgaand fundamenteel onderzoek om kansen te vinden. Wij streven ernaar om over het hoofd geziene investeringen aan te kopen, vooral investeringen met een solide basis voor een aantrekkelijke prijs. Onze waarderingsanalyse vertelt ons hoe aantrekkelijk geprijsd een investering is, waarbij inzicht in de fundamentele aandrijvers van activaprijzen de kans vergroot dat we meer krijgen dan we betalen. Om deze reden zijn waarderingen en risico s nauw met elkaar verbonden. Uiteindelijk ondersteunt dit deel van de portefeuilleconstructie het feit dat portefeuilles worden beheerd met duidelijk inzicht in het risico en de te verwachten opbrengsten. 6. Toekennen van overtuigingsniveaus Investeren vergt van ons dat we onafhankelijk en nieuwsgierig zijn, voortdurend in ontwikkeling en op zoek naar betere manieren om geld toe te wijzen. Daarom vereist investeren, zelfs al hebben we een brede opportuniteitenset, ervaring, toewijding en de toepassing van een robuust en herhaalbaar vermogensallocatieproces. Dankzij deze beoordelingsgedreven aanpak kunnen we de toepassing van onze beste beleggingsideeën maximaliseren en houden we rekening met de complexiteit en de veelzijdigheid van investeringsrisico s. We ontleden deze overtuigingen en rangschikken elk vermogensbestanddeel op vier manieren: Absolute waardering we willen duidelijk inzicht in wat elk vermogensbestanddeel over een tijdshorizon van 10 jaar kan opleveren. 5

7 Relatieve waardering we willen weten hoe goed de activa in vergelijking met andere markten scoren. Tegendraads sentiment we willen vaststellen of het huidige sentiment onze overtuiging op lange termijn ondersteunt. Fundamenteel risico we willen duidelijk inzicht hebben in het scala aan mogelijke scenario s, en in het risico dat een beoordelingsfout zou kunnen veroorzaken. 7. Rangschikken van de opportuniteitenset Investeren gaat om het rangschikken van onze overtuigingen en risicobeheersing. En daarom werkt ons wereldwijde team samen om, gewapend met onze analyse, het beschikbare investeringsuniversum te rangschikken. We streven ernaar om de grootste blootstelling te krijgen voor onze beste ideeën die het meest ondergewaardeerd zijn (dat wil zeggen, het grootste verschil tussen prijs en reële waarde hebben), terwijl robuuste vermogensallocaties worden opgebouwd om het hoofd te bieden aan uitdagende investeringsomgevingen of investeringsfouten. Om dit te onderbouwen: we weten dat als waarderingsgedreven beleggers succesvol willen zijn, ze dit op onconventionele wijze moeten doen. Ze moeten hun vooroordelen overwinnen en vaak tegen de opvattingen van hun collega s ingaan. Veel beleggers kunnen dit mentaal niet opbrengen, waardoor slechts een beperkt aantal in staat is om de marktbenchmark over een lange periode te verslaan. Daarom houden we in het kader van ons onderzoek naar de kapitaalmarkten voortdurend het sentiment in het oog en streven we een tegendraadse aanpak na. Het algemene idee is om overwogen te zijn op activa met een laag sentiment en vice versa. In de praktijk stellen we een rangschikking op van het beleggingsuniversum om het landschap op een gestructureerde manier te begrijpen. 8. Opstellen van alle haalbare portefeuille-iteraties Een zeer belangrijk evaluatiepunt bij het monitoren van portefeuilles is de manier waarop de geselecteerde beleggingen elkaar aanvullen. Dit deel van het proces bestaat uit kwalitatieve beoordelingen, die worden ondersteund door grondig onderzoek. Dit is opgebouwd rond een veelheid van factoren, waaronder eventuele vooringenomenheid op het gebied van stijl en grootte, omdat beleggers hier op de lange termijn al dan niet van kunnen profiteren. In veel gevallen is het niet het bepalen van de reële waarde zelf waar men mee te maken krijgt, maar wat men doet als de prijs sterk afwijkt van de reële waarde. Wij blijven van mening dat de bereidheid om anders te zijn en te handelen op basis van grote verschillen tussen prijs en reële waarde essentieel is voor succes op lange termijn. Hoewel dit deel van het investeringsproces veel meer kwalitatief is dan kwantitatief, zullen we waar nodig gebruik maken van een reeks instrumenten om met het grootst mogelijke vertrouwen beslissingen te kunnen nemen. Wij voeren grondig onderzoeks uit op alle portefeuille-iteraties - met behulp van eigen MeDirect-maatstaven én standaardpraktijken - om te komen tot onze sterkste overtuigingen. 9. Ontwikkelen van kwaliteitskenmerken voor de portefeuille De volgende stap is om dit samen te brengen in een portefeuillecontext. Het is daarom belangrijk om risico s en rendement te begrijpen en vooruit te kijken naar de toekomst, en niet naar het verleden: het zou ook niet veilig zijn om bij het autorijden alleen in de achteruitkijkspiegel te kijken. Ons onderzoek levert niet alleen inzicht op in toekomstige investeringsmogelijkheden, maar ook in de fundamentele risicofactoren die daaraan ten grondslag 6

8 liggen. Door deze toekomstgerichte risicofactoren beter te begrijpen kunnen we de portefeuilles voor de toekomst diversifiëren in plaats van deze beslissingen op het verleden baseren. Bijvoorbeeld: we kunnen deflatie en negatieve economische groei beschouwen als een belangrijk risico voor een portefeuille met meerdere activa. Hoewel obligaties in deze omgeving goed kunnen presteren, kunnen we uiteindelijk een zeer hoge prijs betalen voor deze dekking, vergelijkbaar met een te dure verzekering. Dit is een dure strategie die in de meeste omgevingen geneigd is om waarde te verliezen gezien de hoge prijzen die betaald worden. Het gaat dus om meer dan alleen het verspreiden van risico, omdat investeringen in verschillende activaklassen door dezelfde economische ontwikkelingen kunnen worden beïnvloed. 10. Vaststellen van de meest aantrekkelijke portefeuillesamenstelling Het primaire doel van deze fase van het proces is ervoor te zorgen dat het concentratierisico wordt beperkt en dat elke beslissing over een portefeuille is gebaseerd op een duidelijk beeld van welke risico s zich kunnen voordoen en welke mix van investeringstypen de meeste risicogewogen rendementen kan opleveren. Inherent hieraan is dat niet van alle activa mag worden verwacht dat zij gelijktijdig goed presteren. Om dit te bereiken, passen we een robuuste risicomethodologie toe om de overlapping van activa te beoordelen. Dit omvat een analyse van risico s en traditionele correlatiebeoordelingen om te zien hoe complementair deze zijn binnen het volledige kader. Het doel is om voor elk vermogensbestanddeel een specifieke rol vast te stellen in de totale beleggingsmix. Met toegang tot dit inzicht en deze overtuiging rond ons beleggingsproces kunnen we vervolgens een effectieve totaaloplossing voor onze klanten implementeren. Risicobeheersing staat dan ook centraal in dit deel van het proces, dat een plek krijgt in samenhang met ons investeringsselectiekader. we vervolgens een effectieve totaaloplossing voor onze klanten implementeren. Risicobeheersing staat dan ook centraal in dit deel van het proces, dat een plek krijgt in samenhang met ons investeringsselectiekader. 11. Itereren van de dimensionering van de portefeuille Met een duidelijk idee van hoe de portefeuille zich zal gedragen, zijn we in staat om onze inzichten van de juiste investeringsvehikels te voorzien. Dit betekent dat het team de blootstelling van de portefeuille kan toespitsen op de beste ideeën (dat wil zeggen: selecties waarvan wij denken dat ze de grootste kans maken om het best te presteren), terwijl de diversificatie in ons selectieproces behouden blijft. Dit wordt zodanig vormgegeven dat het bestand is tegen uitdagende investeringsomgevingen. In het kader van dit proces moeten de portefeuillebeheerders de volgende investeringsoverwegingen in acht nemen: Waarom hebben we het (of zouden we dit moeten hebben)? Welke rol speelt het? Wat zijn onze verwachtingen? Welke problemen/risico s zijn er? Waarom zouden we het verkopen? 12. Finaliseren van portefeuilleallocaties Rekening houdend met al het bovenstaande zijn we uiteindelijk in staat om de meest geschikte oplossing te kiezen. Deze beoordelingsgedreven fase stelt ons in staat om het potentieel van de portefeuille te maximali- 7

9 seren en rekening te houden met de complexiteit van investeringsrisico. Om beleggers voor te bereiden op de toekomst, gebruikt het beleggingsteam zijn expertise om robuuste beleggingsoplossingen te creëren die ontworpen zijn om goed te presteren in verschillende omgevingen in plaats van als optimaal te worden beschouwd op basis van verwachte resultaten of een specifieke omgeving. Als stelregel vermijden we kortetermijnvoorspellingen op basis van het vermogen om specifieke omgevingen te voorspellen. In plaats daarvan proberen we te anticiperen op verschillende omgevingen door portefeuilles te bouwen die in veel mogelijke scenario s standhouden - zelfs in scenario s die we nog niet eerder hebben gezien. In feite betekent dit dat er compromissen moeten worden gesloten om de waarschijnlijkheid en het effect van negatieve resultaten te beperken. Dit zorgt voor betrouwbaarheid en draagt uiteindelijk bij aan het waarborgen dat de resultaten in overeenstemming zijn met de belangen van een eindbelegger. 8

10 Prestaties MeDirect Portefeuilles tweede kwartaal 2019 Fundflows: wat vertellen ze ons? In het tweede kwartaal van 2019 leverde het MeDirect Online Vermogensbeheer een rendement op tussen de +2,78% voor het Defensief profiel en +5,77% voor het Dynamisch profiel. Startdatum Einddatum 1-apr jun-19 Defensief +2,78% Behoudend +3,89% Evenwichtig +4,81% Groei +5,37% Dynamisch +5,77% Bovenstaande rendementen zijn brutorendementen (exclusief beheersvergoeding van 0,90% en mogelijke taksen) van 01/04/ /06/2019. De Defensieve Portefeuille Vermogensallocatie: Portefeuilledatum: 30/06/19 % Aandelen 8,00 Obligaties 60,00 Cash 24,00 Andere 8,00 Totaal 100,00 Over de laatste drie maanden tot eind juni 2019 bedroeg het rendement van de Defensieve Portefeuille 1,5%. De sterke markt blijft in 2019 beleggers stimuleren. Ondanks enige volatiliteit in mei en zwakkere economische cijfers gedurende de hele periode, eindigde het tweede kwartaal positief, met een stijging van zowel aandelen als obligaties. Dit was het gevolg van het feit dat de centrale banken hun verruimingsgezinde toon kracht bijzetten, waardoor de aanhoudende zorgen rond Brexit, handelsoorlogen en risico s op een recessie werden getemperd. De robuustheid van de aandelenmarkten verbergt wel enkele onderliggende nuances. Ondanks een relatief zwak Japan en een buitengewoon sterk opkomend Europa blijven de prestaties van de ontwikkelde markten beter dan die van de opkomende markten over 1, 3, 5 en 10 jaar voornamelijk dankzij zeer sterke Amerikaanse aandelen in deze perioden. Deze trend zette door in het tweede kwartaal, ondanks duidelijke waarschuwingen voor een zogenaamde winstrecessie. Bedrijfswinsten daalden in het eerste 9

11 kwartaal licht en zullen naar verwachting in het tweede kwartaal opnieuw dalen. We zijn blij met de positieve rendementen, maar we moeten niet vergeten dat dit een echte uitdaging vormt voor de prestatieverwachtingen, omdat de markten van vandaag de rendementen van morgen hebben opgegeten. Om dit te verzachten is het van het grootste belang om te voorkomen dat ongewoon hoge prijzen worden betaald voor ongewoon hoge opbrengsten. De winstmarges in ontwikkelde landen zakken momenteel terug van hun historisch hoge niveau (voornamelijk gestimuleerd door ontwikkelingen in de VS), wat de impact van gematigde omzetgroei en de moeite voor bedrijven om kosten altijd weer verder te verlagen laat zien. inkrimping van de kredietspreiding en omgekeerde rendementscurves. De obligatierendementen zijn in de loop van het kwartaal aanzienlijk gedaald en de markten voor vastrentende producten hebben zich daarom met risicovolle activa hersteld. Dit geldt in het bijzonder voor bedrijfsobligaties, die naast de dalende rentetarieven hebben geprofiteerd van aanzienlijk lagere kredietspreiding en daardoor beter hebben gepresteerd dan staatsobligaties. Dat gezegd hebbende zijn obligaties van opkomende markten dit jaar de uitblinkers: ze hebben hun verliezen van 2018 afgebouwd en sterke resultaten geboekt bij de uitgifte van zowel lokale valuta s als harde valuta s. Met betrekking tot het rendement was... Met betrekking tot defensieve activa hebben beleggers zich gericht op negatieve rendementen, Deze inhoud is voorbehouden voor klanten van het MeDirect Vermogensbeheer. Nog geen klant? Aarzel niet om een simulatie te maken op de website en ontdek zo uw beleggersprofiel. 10

12 De Behoudend Portefeuille Vermogensallocatie: Portefeuilledatum: 30/06/19 % Aandelen 19,00 Obligaties 54,00 Cash 20,00 Andere 7,00 Totaal 100,00 Over de laatste drie maanden tot eind juni 2019 bedroeg het rendement van de Behoudende Portefeuille 1,4%. De sterke markt blijft in 2019 beleggers stimuleren. Ondanks enige volatiliteit in mei en zwakkere economische cijfers gedurende de hele periode, eindigde het tweede kwartaal positief, met een stijging van zowel aandelen als obligaties. Dit was het gevolg van het feit dat de centrale banken hun verruimingsgezinde toon kracht bijzetten, waardoor de aanhoudende zorgen rond Brexit, handelsoorlogen en risico s op een recessie werden getemperd. De robuustheid van de aandelenmarkten verbergt wel enkele onderliggende nuances. Ondanks een relatief zwak Japan en een buitengewoon sterk opkomend Europa blijven de prestaties van de ontwikkelde markten beter dan die van de opkomende markten over 1, 3, 5 en 10 jaar voornamelijk dankzij zeer sterke Amerikaanse aandelen in deze perioden. Deze trend zette door in het tweede kwartaal, ondanks duidelijke waarschuwingen voor een zogenaamde winstrecessie. Bedrijfswinsten daalden in het eerste kwartaal licht en zullen naar verwachting in het tweede kwartaal opnieuw dalen. We zijn blij met de positieve rendementen, maar we moeten niet vergeten dat dit een echte uitdaging vormt voor de prestatieverwachtingen, omdat de markten van vandaag de rendementen van morgen hebben opgegeten. Om dit te verzachten is het van het grootste belang om te voorkomen dat ongewoon hoge prijzen worden betaald voor ongewoon hoge opbrengsten. De winstmarges in ontwikkelde landen zakken momenteel terug van hun historisch hoge niveau (voornamelijk gestimuleerd door ontwikkelingen in de VS), wat de impact van gematigde omzetgroei en de moeite voor bedrijven om kosten altijd weer verder te verlagen laat zien. Met betrekking tot defensieve activa hebben beleggers zich gericht op negatieve rendementen, inkrimping van de kredietspreiding en omgekeerde rendementscurves. De obligatierendementen zijn in de loop van het kwartaal aanzienlijk gedaald en de markten voor vastrentende producten hebben zich daarom met risicovolle activa hersteld. Dit geldt in het bijzonder voor bedrijfsobligaties, die naast de dalende rentetarieven hebben geprofiteerd van aanzienlijk lagere kredietspreiding en daardoor beter hebben gepresteerd dan staatsobligaties. Dat gezegd hebbende zijn obligaties van opkomende markten dit jaar de uitblinkers: ze hebben hun verliezen van 2018 afgebouwd en sterke resultaten geboekt bij de uitgifte van zowel lokale valuta s als harde valuta s. Wat de prestaties van de fondsen betreft binnen de portefeuille... 11

13 Deze inhoud is voorbehouden voor klanten van het MeDirect Vermogensbeheer. Nog geen klant? Aarzel niet om een simulatie te maken op de website en ontdek zo uw beleggersprofiel. De Evenwichtige Portefeuille Vermogensallocatie: Portefeuilledatum: 30/06/19 % Aandelen 38,00 Obligaties 42,00 Cash 15,00 Andere 5,00 Totaal 100,00 Over de laatste drie maanden tot eind juni 2019 bedroeg het rendement van de Evenwichtige Portefeuille 1,3%. De sterke markt blijft in 2019 beleggers stimuleren. Ondanks enige volatiliteit in mei en zwakkere economische cijfers gedurende de hele periode, eindigde het tweede kwartaal positief, met een stijging van zowel aandelen als obligaties. Dit was het gevolg van het feit dat de centrale banken hun verruimingsgezinde toon kracht bijzetten, waardoor de aanhoudende zorgen rond Brexit, handelsoorlogen en risico s op een recessie werden getemperd. De robuustheid van de aandelenmarkten verbergt wel enkele onderliggende nuances. Ondanks een relatief zwak Japan en een buitengewoon sterk opkomend Europa blijven de prestaties van de ontwikkelde markten beter dan die van de opkomende markten over 1, 3, 5 en 10 jaar voornamelijk dankzij zeer sterke Amerikaanse aandelen in deze perioden. Deze trend zette door in het tweede kwartaal, ondanks duidelijke waarschuwingen voor een zogenaamde 12

14 winstrecessie. Bedrijfswinsten daalden in het eerste kwartaal licht en zullen naar verwachting in het tweede kwartaal opnieuw dalen. We zijn blij met de positieve rendementen, maar we moeten niet vergeten dat dit een echte uitdaging vormt voor de prestatieverwachtingen, omdat de markten van vandaag de rendementen van morgen hebben opgegeten. Om dit te verzachten is het van het grootste belang om te voorkomen dat ongewoon hoge prijzen worden betaald voor ongewoon hoge opbrengsten. De winstmarges in ontwikkelde landen zakken momenteel terug van hun historisch hoge niveau (voornamelijk gestimuleerd door ontwikkelingen in de VS), wat de impact van gematigde omzetgroei en de moeite voor bedrijven om kosten altijd weer verder te verlagen laat zien. rendementscurves. De obligatierendementen zijn in de loop van het kwartaal aanzienlijk gedaald en de markten voor vastrentende producten hebben zich daarom met risicovolle activa hersteld. Dit geldt in het bijzonder voor bedrijfsobligaties, die naast de dalende rentetarieven hebben geprofiteerd van aanzienlijk lagere kredietspreiding en daardoor beter hebben gepresteerd dan staatsobligaties. Dat gezegd hebbende zijn obligaties van opkomende markten dit jaar de uitblinkers: ze hebben hun verliezen van 2018 afgebouwd en sterke resultaten geboekt bij de uitgifte van zowel lokale valuta s als harde valuta s. Wat de prestaties van de fondsen betreft binnen de portefeuille... Met betrekking tot defensieve activa hebben beleggers zich gericht op negatieve rendementen, inkrimping van de kredietspreiding en omgekeerde Deze inhoud is voorbehouden voor klanten van het MeDirect Vermogensbeheer. Nog geen klant? Aarzel niet om een simulatie te maken op de website en ontdek zo uw beleggersprofiel. 13

15 De Groei Portefeuille Vermogensallocatie: Portefeuilledatum: 30/06/19 % Aandelen 57,00 Obligaties 31,00 Cash 9,00 Andere 3,00 Totaal 100,00 Over de laatste drie maanden tot eind juni 2019 bedroeg het rendement van de Groei Portefeuille 1,2%. De sterke markt blijft in 2019 beleggers stimuleren. Ondanks enige volatiliteit in mei en zwakkere economische cijfers gedurende de hele periode, eindigde het tweede kwartaal positief, met een stijging van zowel aandelen als obligaties. Dit was het gevolg van het feit dat de centrale banken hun verruimingsgezinde toon kracht bijzetten, waardoor de aanhoudende zorgen rond Brexit, handelsoorlogen en risico s op een recessie werden getemperd. De robuustheid van de aandelenmarkten verbergt wel enkele onderliggende nuances. Ondanks een relatief zwak Japan en een buitengewoon sterk opkomend Europa blijven de prestaties van de ontwikkelde markten beter dan die van de opkomende markten over 1, 3, 5 en 10 jaar voornamelijk dankzij zeer sterke Amerikaanse aandelen in deze perioden. Deze trend zette door in het tweede kwartaal, ondanks duidelijke waarschuwingen voor een zogenaamde winstrecessie. Bedrijfswinsten daalden in het eerste kwartaal licht en zullen naar verwachting in het tweede kwartaal opnieuw dalen. We zijn blij met de positieve rendementen, maar we moeten niet vergeten dat dit een echte uitdaging vormt voor de prestatieverwachtingen, omdat de markten van vandaag de rendementen van morgen hebben opgegeten. Om dit te verzachten is het van het grootste belang om te voorkomen dat ongewoon hoge prijzen worden betaald voor ongewoon hoge opbrengsten. De winstmarges in ontwikkelde landen zakken momenteel terug van hun historisch hoge niveau (voornamelijk gestimuleerd door ontwikkelingen in de VS), wat de impact van gematigde omzetgroei en de moeite voor bedrijven om kosten altijd weer verder te verlagen laat zien. Met betrekking tot defensieve activa hebben beleggers zich gericht op negatieve rendementen, inkrimping van de kredietspreiding en omgekeerde rendementscurves. De obligatierendementen zijn in de loop van het kwartaal aanzienlijk gedaald en de markten voor vastrentende producten hebben zich daarom met risicovolle activa hersteld. Dit geldt in het bijzonder voor bedrijfsobligaties, die naast de dalende rentetarieven hebben geprofiteerd van aanzienlijk lagere kredietspreiding en daardoor beter hebben gepresteerd dan staatsobligaties. Dat gezegd hebbende zijn obligaties van opkomende markten dit jaar de uitblinkers: ze hebben hun verliezen van 2018 afgebouwd en sterke resultaten geboekt bij de uitgifte van zowel lokale valuta s als harde valuta s. Wat de prestaties van de fondsen betreft binnen de portefeuille... 14

16 Deze inhoud is voorbehouden voor klanten van het MeDirect Vermogensbeheer. Nog geen klant? Aarzel niet om een simulatie te maken op de website en ontdek zo uw beleggersprofiel. De Dynamisch Portefeuille Vermogensallocatie: Portefeuilledatum: 30/06/19 % Aandelen Obligaties 17,00 Cash 7.00 Andere 0.00 Totaal 100,00 Over de laatste drie maanden tot eind juni 2019 bedroeg het rendement van de Dynamische Portefeuille 0,9%. De sterke markt blijft in 2019 beleggers stimuleren. Ondanks enige volatiliteit in mei en zwakkere economische cijfers gedurende de hele periode, eindigde het tweede kwartaal positief, met een stijging van zowel aandelen als obligaties. Dit was het gevolg van het feit dat de centrale banken hun verruimingsgezinde toon kracht bijzetten, waardoor de aanhoudende zorgen rond Brexit, handelsoorlogen en risico s op een recessie werden getemperd. De robuustheid van de aandelenmarkten verbergt wel enkele onderliggende nuances. Ondanks een relatief zwak Japan en een buitengewoon sterk opkomend Europa blijven de prestaties van de ontwikkelde markten beter dan die van de opkomende markten over 1, 3, 5 en 10 jaar voornamelijk dankzij zeer sterke Amerikaanse aandelen in deze perioden. Deze trend zette door in het tweede kwartaal, ondanks duidelijke waarschuwingen voor een zogenaamde winstrecessie. Bedrijfswinsten daalden in het eerste kwartaal licht en zullen naar verwachting in het tweede kwartaal opnieuw dalen. 15

17 We zijn blij met de positieve rendementen, maar we moeten niet vergeten dat dit een echte uitdaging vormt voor de prestatieverwachtingen, omdat de markten van vandaag de rendementen van morgen hebben opgegeten. Om dit te verzachten is het van het grootste belang om te voorkomen dat ongewoon hoge prijzen worden betaald voor ongewoon hoge opbrengsten. De winstmarges in ontwikkelde landen zakken momenteel terug van hun historisch hoge niveau (voornamelijk gestimuleerd door ontwikkelingen in de VS), wat de impact van gematigde omzetgroei en de moeite voor bedrijven om kosten altijd weer verder te verlagen laat zien. Met betrekking tot defensieve activa hebben beleggers zich gericht op negatieve rendementen, inkrimping van de kredietspreiding en omgekeerde rendementscurves. De obligatierendementen zijn in de loop van het kwartaal aanzienlijk gedaald en de markten voor vastrentende producten hebben zich daarom met risicovolle activa hersteld. Dit geldt in het bijzonder voor bedrijfsobligaties, die naast de dalende rentetarieven hebben geprofiteerd van aanzienlijk lagere kredietspreiding en daardoor beter hebben gepresteerd dan staatsobligaties. Dat gezegd hebbende zijn obligaties van opkomende markten dit jaar de uitblinkers: ze hebben hun verliezen van 2018 afgebouwd en sterke resultaten geboekt bij de uitgifte van zowel lokale valuta s als harde valuta s. Wat de prestaties van de fondsen betreft binnen de portefeuille, Deze inhoud is voorbehouden voor klanten van het MeDirect Vermogensbeheer. Nog geen klant? Aarzel niet om een simulatie te maken op de website en ontdek zo uw beleggersprofiel. Op pagina 18 van dit kwartaalrapport vindt u een overzicht van de fondsen per portefeuille. De rendementen in dit rapport zijn brutorendementen (exclusief beheersvergoeding en mogelijke taksen). MeDirect rekent geen instap en uitstap- of transactiekosten aan. Beheerskosten, administratiekosten en andere kosten die van de activa van het fonds worden afgehouden, worden meegerekend, maar zijn reeds opgenomen in de NIW (netto inventariswaarde). Deze kosten worden door de fondsbeheerders van de onderliggende fondsen berekend en door Morningstar aan MeDirect geleverd. Fondsen of ICB s zijn collectieve beleggingen die afhankelijk zijn van de beleggingsdoelstelling van de ICB. Een ICB kan investeren in aandelen, vastrentende producten of vastgoed, of in een combinatie van deze categorieën (bron: Morningstar.be). De waarde van deze ICB s kan schommelen en het kapitaal is niet gegarandeerd. U moet de KIID en het prospectus doorlezen; deze zijn te vinden op be/nl-be/beleggingsfondsen/zoeken. Beleggen in financiële markten en effecten brengt risico s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige prestaties. Er kunnen beleggingsverliezen voorkomen en beleggers kunnen een deel van hun beleggingen in het fonds verliezen. De afdeling van Morningstar die de vermogensallocatie, de vragenlijst betreffende risicotolerantie en de fondsenselectie levert voor MeDirect Vermogensbeheer, is Morningstar Investment Management Europe. De volgende roerende voorheffingen zijn van toepassing op inkomsten die ontvangen zijn uit fondsbeleggingen: 30% roerende voorheffing op dividenduitbetalingen en 30% roerende voorheffing op kapitaalwinsten uit de verkoop van deelbewijzen in fondsen die meer dan 10% van de intrinsieke waarde in schuldbewijzen beleggen. Het rendement op dergelijke fondsen zal worden berekend op basis van (A) het verschil tussen (i) de netto inventariswaarde van de deelbewijzen op de datum van verkoop en (ii) de netto inventariswaarde van de deelbewijzen op de datum van aankoop, vermenigvuldigd met (B) het percentage van de activa van dat fonds dat belegd is in schuldbewijzen ( activatest ). 16

18 Rendement over één, drie, vijf en tien jaar De MeDirect Vermogensbeheerportefeuilles zijn samengesteld met het oog op rendementen op de middellange tot lange termijn (minstens 5 jaar maar eerder 10 jaar of meer). Door de portefeuilles op lange termijn te houden, vervagen kortetermijnprijsschommelingen. Hieronder vindt u de rendementen van onze vijf portefeuilles (Defensief tot Dynamisch). 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Startdatum 1-jan-18 1-jan-16 1-jan-14 1-jan-09 Einddatum 31-dec dec dec dec-18 Defensief Benchmark defensief -2,56% 0,00% 0,95% 1,36% 2,97% 3,40% 5,59% 4,40% MeDirect portefeuilleprestaties Behoudend Benchmark behoudend Evenwichtig Benchmark evenwichtig Groei Benchmark groei Dynamisch Benchmark dynamisch -3,89% -0,33% -5,99% -1,84% -7,71% -3,64% -9,07% -5,44% 1,33% 2,09% 1,55% 2,54% 1,72% 2,79% 1,94% 3,00% 3,93% 4,54% 4,49% 5,46% 4,96% 5,88% 5,23% 6,26% 6,76% 5,99% 8,43% 7,49% 9,39% 8,65% 10,20% 9,59% De getoonde prestatie is het geannualiseerde (rendement per jaar) en gesimuleerde brutorendement. De portefeuilles van MeDirect werden op 31 maart 2014 samengesteld. De getoonde prestaties vóór deze datum zijn gebaseerd op historische data waarmee een backtest werd uitgevoerd. De data wordt berekend op basis van het gewogen gemiddelde van de huidige fondsen in de portefeuille (vanaf 31 maart 2014) en gaan terug tot één, drie, vijf en tien jaar. Voor de fondsen met een kortere geschiedenis is een index gebruikt. De fondswegingen werden ieder kwartaal geherbalanceerd om in lijn te blijven met hun doelstellingen. Gedurende de backtest blijft de vermogensallocatie onveranderd. De rendementen zijn exclusief MeDirect beheerskosten en mogelijke taksen, maar nemen wel de onderliggende beheerkosten van de fondsbeheerders in rekening. De prestaties worden uitsluitend voor illustratieve doeleinden gebruikt en moeten niet worden gezien als feitelijke portefeuilleresultaten. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties. Voor de samenstelling van elke benchmark kunt u terecht op rendementsoverzicht 17

19 Overzicht fondsen en wegingen in de portefeuilles op 30/06/2019 Categorie Fondsen ISIN Defensief Behoudend Evenwichtig Groei Dynamisch Aandelen VS Aandelen Dodge & Cox Worldwide US Stock A IE00B50MWL50 0% 3% 6% 12% 15% Europese Aandelen Invesco Pan European StructEq Z EUR Acc LU % 11% 13% 15% 17% Eurozone Aandelen Verenigd Koninkrijk Aandelen Japan Aandelen BGF Euro-Markets D4 EUR LU % 0% 7% 13% 16% Threadneedle (Lux) UK Equity Income IE Euro Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I EUR LU % 0% 2% 3% 4,5% IE00B45R5B91 2% 3% 6% 8% 10,5% Opkomende Comgest Growth Emerging IE00BD5HXC97 0% 2% 4% 6% 13% Deze inhoud Mkts is EUR voorbehouden Z Acc voor klanten van het MeDirect Vermogensbeheer. Nog geen klant? Aarzel niet om markten een simulatie te maken op de website en ontdek zo uw beleggersprofiel. Aandelen Vast inkomen US-Treasury Global-Agg Corp Vanguard US Govt Bd Idx Ins EURH Acc IE % 8% 5% 5% 4% Robeco Global Credits FH LU % 6% 5% 3% 0% Euro-Agg BGF Euro Bond D2 LU % 19% 14% 12% 8% Global- Treasury Euro Govt Inflation Linked EM Hard (Global Diversified) EM Local (Global Diversified) Cash EUR cash Legg Mason BW Glb Fxd Inc X Acc Hg Vanguard Euroz InfLnk Bd Idx Ins EUR Acc Neuberger Berman EM DbtHrdCcy EUR I Acc Investec GSF EM LclCcyDynDbt I Acc EUR BNY Mellon Absolute Ret Eq EUR T Acc H IE00B7VSFL77 8% 7% 5% 3% 0% IE00B04GQR24 9% 7% 4% 0% 0% IE00B986G486 0% 2% 3% 3% 0% LU % 5% 6% 5% 5% IE00B3TH3V40 8% 7% 5% 3% 0% Amundi Fds Cash EUR RE-C LU % 20% 15% 9% 7% 18

20 24/7 online inzage in de evolutie van uw Portefeuille U hoeft natuurlijk niet te wachten op het driemaandelijks digitaal rapport. Via ons online platform heeft u altijd inzage in de meest recente details van uw Portefeuille, op het moment dat het u uitkomt. 24 uur per dag, 7 dagen per week. U vindt er uitgebreide informatie zoals de samenstelling en het totaalrendement van uw Portefeuille, maar ook de rendementen en details van elk fonds. 19

21 CONTACTEER ONS Heeft u vragen of wenst u graag wat meer uitleg over het MeDirect online vermogensbeheer? U kunt ons bereiken via van maandag tot vrijdag 09u00 20u00 en op zaterdag van 09u00 14u00 of via medirect.be

Kwartaalrapport Vermogensbeheer All content 2017 MeDirect Meer info op Juli - september 2017

Kwartaalrapport Vermogensbeheer All content 2017 MeDirect Meer info op  Juli - september 2017 www.medirectbank.be Kwartaalrapport Vermogensbeheer Juli - september 2017 All content 2017 MeDirect Meer info op www.medirectbank.be MeDirect-beheer viert haar derde verjaardag met sterke resultaten Het

Nadere informatie

MeDirect. kwartaalrapport. januari - maart All content 2019 MeDirect Meer info op

MeDirect. kwartaalrapport. januari - maart All content 2019 MeDirect Meer info op MeDirect kwartaalrapport januari - maart 2019 All content 2019 MeDirect Meer info op www.medirect.be Een uitstekend eerste kwartaal na woelig einde van 2018 Philippe Delva CEO MeDirect stijging van 4,1%.

Nadere informatie

MeDirect. kwartaalrapport. oktober - december All content 2019 MeDirect Meer info op

MeDirect. kwartaalrapport. oktober - december All content 2019 MeDirect Meer info op MeDirect kwartaalrapport oktober - december 2018 All content 2019 MeDirect Meer info op www.medirect.be Korte termijn volatiliteit - Lange termijn stabiliteit In het laatste MeDirect kwartaalrapport hebben

Nadere informatie

MeDirect. kwartaalrapport. juli - september All content 2018 MeDirect Meer info op

MeDirect. kwartaalrapport. juli - september All content 2018 MeDirect Meer info op MeDirect kwartaalrapport juli - september 2018 All content 2018 MeDirect Meer info op www.medirect.be Al 5 jaar lang uw partner voor slimmer beleggen Philippe Delva CEO MeDirect In 2014 hebben we samen

Nadere informatie

Kwartaalrapport Vermogensbeheer All content 2016 MeDirect Meer info op Januari - Maart 2016

Kwartaalrapport Vermogensbeheer All content 2016 MeDirect Meer info op  Januari - Maart 2016 www.medirectbank.be Kwartaalrapport Vermogensbeheer Januari - Maart 2016 All content 2016 MeDirect Meer info op www.medirectbank.be MeDirect beheer doet het beter dan de brede markten in een volatiel 1

Nadere informatie

Kwartaalrapport Vermogensbeheer All content 2016 MeDirect Meer info op Oktober - December 2015

Kwartaalrapport Vermogensbeheer All content 2016 MeDirect Meer info op  Oktober - December 2015 www.medirectbank.be Kwartaalrapport Vermogensbeheer Oktober - December 2015 All content 2016 MeDirect Meer info op www.medirectbank.be MeDirect beheer levert opnieuw solide rendementen in 2015 In 2015

Nadere informatie

Online. vermogensbeheer. voor iedereen. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn

Online. vermogensbeheer. voor iedereen. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn Online vermogensbeheer voor iedereen Want beleggen kan ook eenvoudig zijn MeDirect maakt kwalitatief vermogensbeheer toegankelijk vanaf slechts 10.000 initiële inleg, tegen lage kosten en 24/7 online te

Nadere informatie

MeDirect. vermogensbeheer. U leunt achterover terwijl onze beleggingsexperts het werk doen voor u. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn

MeDirect. vermogensbeheer. U leunt achterover terwijl onze beleggingsexperts het werk doen voor u. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn MeDirect vermogensbeheer U leunt achterover terwijl onze beleggingsexperts het werk doen voor u Want beleggen kan ook eenvoudig zijn MeDirect maakt kwalitatief vermogensbeheer toegankelijk vanaf slechts

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

MeDirect. vermogensbeheer. U leunt achterover terwijl onze beleggingsexperts het werk doen voor u. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn

MeDirect. vermogensbeheer. U leunt achterover terwijl onze beleggingsexperts het werk doen voor u. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn MeDirect vermogensbeheer U leunt achterover terwijl onze beleggingsexperts het werk doen voor u Want beleggen kan ook eenvoudig zijn MeDirect maakt kwalitatief vermogensbeheer toegankelijk vanaf slechts

Nadere informatie

Kwartaalrapport Vermogensbeheer

Kwartaalrapport Vermogensbeheer Kwartaalrapport Vermogensbeheer April - Juni 2015 medirectbank.be Portefeuilles van MeDirect houden goed stand tijdens woelig kwartaal Xavier De Pauw CEO MeDirect Na een sterk eerste kwartaal van 2015,

Nadere informatie

Kwartaalrapport Vermogensbeheer All content 2017 MeDirect Meer info op Oktober - december 2016

Kwartaalrapport Vermogensbeheer All content 2017 MeDirect Meer info op  Oktober - december 2016 www.medirectbank.be Kwartaalrapport Vermogensbeheer Oktober - december 2016 All content 2017 MeDirect Meer info op www.medirectbank.be Positieve rendementen voor alle portefeuilles in een toch wel ongewoon

Nadere informatie

Kwartaalrapport Vermogensbeheer

Kwartaalrapport Vermogensbeheer Kwartaalrapport Vermogensbeheer Januari - Maart 2015 medirectbank.be Portefeuilles van MeDirect blijven sterk presteren Xavier De Pauw CEO MeDirect Welkom bij ons kwartaalverslag voor de periode januari

Nadere informatie

Online. vermogensbeheer. voor iedereen. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn

Online. vermogensbeheer. voor iedereen. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn Online vermogensbeheer voor iedereen Want beleggen kan ook eenvoudig zijn MeDirect maakt kwalitatief vermogensbeheer toegankelijk vanaf slechts 5.000 initiële inleg, tegen lage kosten en 24/7 online te

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Online. vermogensbeheer. voor iedereen. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn

Online. vermogensbeheer. voor iedereen. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn Online vermogensbeheer voor iedereen Want beleggen kan ook eenvoudig zijn MeDirect maakt kwalitatief vermogensbeheer toegankelijk vanaf slechts 5.000 initiële inleg, tegen lage kosten en 24/7 online te

Nadere informatie

Online. vermogensbeheer. voor iedereen. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn

Online. vermogensbeheer. voor iedereen. Want beleggen kan ook eenvoudig zijn Online vermogensbeheer voor iedereen Want beleggen kan ook eenvoudig zijn MeDirect maakt kwalitatief vermogensbeheer toegankelijk vanaf slechts 5.000 initiële inleg, tegen lage kosten en 24/7 online te

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Het leven is aan de vroege vogels. KEYPRIVATE New Generation Portfolio Management

Het leven is aan de vroege vogels. KEYPRIVATE New Generation Portfolio Management Het leven is aan de vroege vogels KEYPRIVATE New Generation Portfolio Management Wat is vermogensbeheer? $ Roerend vermogen toevertrouwen aan een beheerder $ Beheerder neemt investeringsbeslissingen $

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Juni 2015

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Juni 2015 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Juni 2015 130 125 120 115 110 105 95 90 Rendement sinds 31/12/2014 (% verandering in EUR) MSCI Europe MSCI EMU MSCI United Kingdom ( ) MSCI World ex-europe (

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

Gespreid beleggen in topfondsen via kant-en-klare Modelportefeuilles (fondsenspaarplannen)

Gespreid beleggen in topfondsen via kant-en-klare Modelportefeuilles (fondsenspaarplannen) Gespreid beleggen in topfondsen via kant-en-klare Modelportefeuilles (fondsenspaarplannen) Xavier De Pauw MeDirect Bank Johan De Pauw MijnKapitaal.be MEDIRECT.BE, DÉ ONLINE FONDSENBANK MeDirect Bank is

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een discretionair beheersmandaat

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

Beleggen in het Werknemers Pensioen

Beleggen in het Werknemers Pensioen Kwartaalbericht Beleggen in het Werknemers Pensioen Het Werknemers Pensioen van a.s.r. is een moderne DC-regeling. Het kent drie lifecycles: defensief, neutraal en offensief. Alle lifecycles van het Werknemers

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit?

1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit? Sparen en beleggen Het conservatief beleggersprofiel 1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit? BNP Paribas Fortis stelt een beleggingsportefeuille voor, samengesteld

Nadere informatie

Het leven is aan de vroege vogels. KEYPRIVATE New Generation Portfolio Management

Het leven is aan de vroege vogels. KEYPRIVATE New Generation Portfolio Management Het leven is aan de vroege vogels KEYPRIVATE New Generation Portfolio Management Wat is vermogensbeheer? $ Roerend vermogen toevertrouwen aan een beheerder. $ Beheerder neemt beleggingsbeslissingen. $

Nadere informatie

JULI Ontdek ook verhalen op Vertrouw het beheer van uw kapitaal toe aan. experts. Architas NV Vorstlaan, 36 B-1170 Brussel

JULI Ontdek ook verhalen op   Vertrouw het beheer van uw kapitaal toe aan. experts. Architas NV Vorstlaan, 36 B-1170 Brussel JULI 2018 Ontdek ook verhalen op www.architas.be Vertrouw het beheer van uw kapitaal toe aan experts Architas NV Vorstlaan, 36 B-1170 Brussel WELKOM BIJ ARCHITAS U beschikt over een aanzienlijk kapitaal

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 30 september 2017

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 30 september 2017 FACT SHEET 30 september 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Robeco Life Cycle Funds

Robeco Life Cycle Funds Robeco Life Cycle Funds KWARTAALBERICHT Q1 2019 Terugblik 2 Portefeuille en verwachtingen 3 In het kort... 4 Productkenmerken 4 Contact & Informatie 5 Terugblik De aandelenbeurzen schoten meteen vanaf

Nadere informatie

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Bij AXA Private Management doen we er alles voor opdat u zich vrij zou voelen U vertrouwt ons uw geld toe Wij zorgen ervoor dat het opbrengt

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

Vermogensbeheer voor iedereen. Xavier De Pauw, CEO

Vermogensbeheer voor iedereen. Xavier De Pauw, CEO Vermogensbeheer voor iedereen Xavier De Pauw, CEO MeDirect, één jaar actief en al een mooi resultaat Ondertussen hebben vele duizenden klanten hun weg gevonden naar MeDirect. Onze formule van een transparante

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Capital Life Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Situatie op 31/10/2014 Capital Balanced Benchmark obligaties: EuroMTS Global Index Datum Performance (%) Sterren NIW Info oprichting 1 maand 3 maanden

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Nieuwsbericht. Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint Nederlandse Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt

Nieuwsbericht. Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint Nederlandse Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt /fdmorningstar Threadneedle valt drie keer in de prijzen, Delta Lloyd wint se Aandelen. FD Morningstar Awards 2010 uitgereikt AMSTERDAM, 9 maart 2010 Op een druk bezochte avond zijn in Hotel Krasnapolsky

Nadere informatie

Robeco Life Cycle Funds. Kwartaalbericht Q4 2017

Robeco Life Cycle Funds. Kwartaalbericht Q4 2017 2 I nleiding Robeco Life Cycle Funds Kwartaalbericht Q4 2017 3 Resultaten 4 Vooruitblik Kwartaalbericht Q4 2017 Inleiding In dit kwartaalbericht voor de Robeco Life Cycle fondsen vindt u de resultaten

Nadere informatie

Robeco Life Cycle Funds

Robeco Life Cycle Funds Robeco Life Cycle Funds KWARTAALBERICHT Q3 2018 Terugblik 2 Portefeuille en verwachtingen 3 In het kort... 4 Productkenmerken 4 Contact & Informatie 5 Terugblik In het begin van het derde kwartaal werden

Nadere informatie

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig Today s Vermogensbeheer Wij verzorgen persoonlijk en onafhankelijk vermogensbeheer voor zowel particulieren als ondernemingen. Op basis van uw specifieke situatie geeft Today s Vermogensbeheer invulling

Nadere informatie

Addendum. Prospectus van 1 mei 2018 RZL Beleggingsfondsen N.V.

Addendum. Prospectus van 1 mei 2018 RZL Beleggingsfondsen N.V. Addendum Prospectus van 1 mei 2018 RZL Beleggingsfondsen N.V. 1 augustus 2018 Inhoudsopgave 1 Wijziging Hoofdstuk 11, Supplementen, paragraaf 11.2.1 Beleggingsbeleid RZL Azië Aandelenfonds' 2 Wijziging

Nadere informatie

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW KAPITAAL Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

Allianz Pensioen Lifecycles

Allianz Pensioen Lifecycles Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Pensioen Lifecycles Samenstelling en beleggingsschema s actieve en passieve lifecycles 1 Allianz Pensioen Lifecycles Voor de opbouw van pensioenkapitaal

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW kapitaal Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

BIL Classic Traditioneel discretionair beheer

BIL Classic Traditioneel discretionair beheer _ NL PRIVATE BANKING BIL Classic Traditioneel discretionair beheer We hebben dezelfde belangen. Die van u. Private Banking BIL Classic Uw kapitaal wordt belegd in een portefeuille die op een dynamische

Nadere informatie

Confianza. Rabobank Leiden-Katwijk Private Banking - Vermogensmanagement. Rabobank Private Banking - Vermogensmanagement

Confianza. Rabobank Leiden-Katwijk Private Banking - Vermogensmanagement. Rabobank Private Banking - Vermogensmanagement Confianza Rabobank Leiden-Katwijk Private Banking - Vermogensmanagement Filmpje Agenda Profiel Rabobank Rente ontwikkeling Beleggingsfilosofie Rendementen Profiel Rabobank Totaal belegd vermogen via de

Nadere informatie

Invesco Workshop. Een verhaal over beleggen in ideeën. Mieke Hofman, Invesco Asset Management S.A. voor Finance Avenue, 15 november 2014.

Invesco Workshop. Een verhaal over beleggen in ideeën. Mieke Hofman, Invesco Asset Management S.A. voor Finance Avenue, 15 november 2014. Invesco Workshop Een verhaal over beleggen in ideeën. Mieke Hofman, Invesco Asset Management S.A. voor Finance Avenue, 15 november 2014. Het dilemma van de belegger Waarom nadenken over lange termijn investeringen?

Nadere informatie

Welkom bij webinar over beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI over het eerste kwartaal 2016

Welkom bij webinar over beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI over het eerste kwartaal 2016 Welkom bij webinar over beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI over het eerste kwartaal 2016 Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1 Marktontwikkelingen eerste kwartaal 2016

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

SLIM BELEGGEN ZONDER IN/UITSTAPKOSTEN

SLIM BELEGGEN ZONDER IN/UITSTAPKOSTEN SLIM BELEGGEN ZONDER IN/UITSTAPKOSTEN BIJ DÉ BELGISCHE FONDSENBANK. WANT SLIM INVESTEREN IS UW GELD GOED PARKEREN Xavier De Pauw CEO MeDirect Bank MEDIRECT, DE BELGISCHE FONDSENBANK 2 STERKE GROEI VOOR

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

Deutsche Bank Wealth Management 0

Deutsche Bank Wealth Management 0 0 Standaard risicoprofielen Bandbreedtes Vermogensbeheer Risico Profielen Conservative Core Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Aandelen 0% 20% 40% 20% 40% 60% 40% 60% 80% Vastrentende

Nadere informatie

Robeco Life Cycle Funds

Robeco Life Cycle Funds Robeco Life Cycle Funds KWARTAALBERICHT Q4 2018 Terugblik 2 Portefeuille en verwachtingen 3 In het kort... 4 Productkenmerken 4 Contact & Informatie 5 Terugblik De recordstanden op de wereldwijde aandelenmarkten

Nadere informatie

Finance Avenue 16 november 2013. Gilles Coens Verantwoordelijke portefeuillebeheer en advies

Finance Avenue 16 november 2013. Gilles Coens Verantwoordelijke portefeuillebeheer en advies Finance Avenue 16 november 2013 Gilles Coens Verantwoordelijke portefeuillebeheer en advies Wie zijn wij? Dichtbij en ten dienste van de klant Een luisterend oor inspelend op de behoe5e van de klant Een

Nadere informatie

Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv

Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv Growth Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN Begin juli bouwde de beheerder aandelen

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Robeco ONE KWARTAALBERICHT Q Hoge rendementen voor de Robeco ONE portefeuilles. Zowel aandelen als obligaties stuwen het resultaat

Robeco ONE KWARTAALBERICHT Q Hoge rendementen voor de Robeco ONE portefeuilles. Zowel aandelen als obligaties stuwen het resultaat KWARTAALBERICHT Q1 2019 Hoge rendementen voor de portefeuilles Zowel aandelen als obligaties stuwen het resultaat Aandelengewicht iets afgebouwd, nog wel licht overwogen Kwartaalbericht Q1 2019 Inleiding

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

Levensloop Rendement Bouw

Levensloop Rendement Bouw Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER. Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional. www.fortuneo.be

MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER. Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional. www.fortuneo.be MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional www.fortuneo.be WAAROM ZOU U KIEZEN VOOR VERMOGENSBEHEER? U wilt graag BELEGGEN, maar weet niet hoe

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Bij AXA Private Management doen we er alles voor opdat u zich vrij zou voelen U vertrouwt ons uw geld toe Wij zorgen ervoor dat het opbrengt

Nadere informatie

Beleggingsmogelijkheden Bruto Flexioen

Beleggingsmogelijkheden Bruto Flexioen Voor pensioenfonds deelnemers 2019 Beleggingsmogelijkheden Bruto Flexioen l Via uw werkgever, de Rabobank of een van haar aangesloten ondernemingen, kunt u vrijwillig aanvullend bruto bijsparen naast uw

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

MULTIMANAGEMENT DE AANPAK VAN AG INSURANCE VOOR HET BEHEER VAN ZIJN FONDSEN

MULTIMANAGEMENT DE AANPAK VAN AG INSURANCE VOOR HET BEHEER VAN ZIJN FONDSEN MULTIMANAGEMENT DE AANPAK VAN AG INSURANCE VOOR HET BEHEER VAN ZIJN FONDSEN Wilt u de voordelen genieten van een belegging in aandelen, obligaties of vastgoed op basis van fondsen, maar laat u de selectie

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 10 november

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Over Oase-Investors http://www.oase-investors.com Oase-Investors: Beleggen met Respect

Over Oase-Investors http://www.oase-investors.com Oase-Investors: Beleggen met Respect Over Oase-Investors Oase-Investors is een onafhankelijk platform in vermogensbegeleiding. Portfolio monitoring is onze specialiteit. We bespreken ook vrijblijvend uw vragen betreffende fiscale vermogens-

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

Robeco Life Cycle Funds

Robeco Life Cycle Funds Robeco Life Cycle Funds KWARTAALBERICHT Q2 2019 Terugblik 2 Portefeuille en verwachtingen 3 In het kort... 4 Productkenmerken 4 Contact & Informatie 5 Terugblik In de eerste maand van het kwartaal bleef

Nadere informatie