Voortgangsbericht CO 2 -prestatieladder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgangsbericht CO 2 -prestatieladder"

Transcriptie

1 Voortgangsbericht CO 2 -prestatieladder November 2013 CO2 prestatieladder November 2013

2 CO2 prestatieladder November 2013

3 INHOUD BLAD 1 INLEIDING 2 2 DOEL, RESULTATEN EN MAATREGELEN CO 2 voetafdruk kentallen eerste half jaar 2013 (2012) Scope 1 & 2 doelstelling kantoren Scope 1 & 2 doelstelling zakelijke reizen Scope 3 doelstellingen Kwalitatieve verbeteringen 6 3 COLOFON 7-1 -

4 1 INLEIDING Twee keer per jaar controleert Royal HaskoningDHV de voortgang van de CO 2-reductiedoelstellingen. De reductievoorstellen zijn vastgesteld na de officiële start van het bedrijf op 1 januari De doelstelling is om jaarlijks gemiddeld 4% minder CO 2 per FTE uit te stoten. In een periode van 5 jaar geeft dit een doelstelling van 20%. De referentie is de CO 2 voetafdruk die is bepaald voor 2012, voor het bedrijf in Nederland, exclusief NACO BV (een internationaal opererend onderdeel). De voortgang van alle maatregelen die zijn getroffen om deze doelstelling te behalen worden in dit rapport kwalitatief (constateringen) en kwantitatief (KPI s) beschreven, waarbij het kwantitatieve deel is opgesteld aan de hand van werkelijke verbruikscijfers over het eerste half jaar van Vanwege de organisatieveranderingen die gepaard gingen met de fusie van de twee CO 2 PLgecertificeerde bedrijven DHV en Royal Haskoning, heeft de vaststelling en verificatie van de voetafdruk 2012 meer doorlooptijd gevraagd dan voorgaande jaren. In juni 2013 heeft de audit plaats gevonden, waarin de certificaten zijn samengevoegd. In september/oktober heeft de verificatie van de voetafdruk voor 2012 plaatsgevonden en is de voetafdruk bepaald voor het eerste half jaar van 2013 (november). Gedurende het jaar is er frequent overleg tussen de Directeur Corporate Responsibility, de directeur QHSE, en de directeur Procurement & Facility Management en de projectleider beheer CO 2- prestatieladder om voortgang en maatregelen door te spreken. Voor u ligt de rapportage over de voetafdruk van het eerste half jaar en de uitgevoerde reductiemaatregelen tot en met november

5 2 DOEL, RESULTATEN EN MAATREGELEN In dit hoofdstuk wordt de stand van zaken toegelicht van de maatregelen die zijn opgesteld om de CO 2- reductiedoelstellingen van 20% in 2017 te behalen, ten opzichte van Deze maatregelen zijn in december 2012 opgesteld en door de Raad van Bestuur goedgekeurd in maart 2013, in het kader van de CR policy, CR Charter - en terug te vinden in het document Sustainability Agenda Facilities. In het CR jaarverslag 2012 is de bedrijfsbrede aanpak ten aanzien van duurzaamheid te vinden, inclusief de internationale CO2-voetafdruk. In de doelstellingen streven wij er primair naar om twee zaken te meten en te beïnvloeden: scope 1&2 voor onze kantoren (4% reductie gemiddeld per jaar in de periode door minder energieverbruik en méér hernieuwbare energie) scope 1&2 van zakelijke mobiliteit (4% reductie gemiddeld per jaar in de periode door minder energieverbruik en méér hernieuwbare energie) Daarnaast streven we naar reductie van het papierverbruik, hergebruik van materialen en naar bewust woon-werkverkeer. Deze factoren zijn onderdeel van ons beleid, echter niet allen kwantitatief meegenomen vertaald in doelen. 2.1 CO 2 voetafdruk kentallen eerste half jaar 2013 (2012) De volgende kwantitatieve gegevens worden gebruikt om onze prestaties te monitoren: Scope 1&2 Eenheid Totaal e half jaar 2013 % van 2012 Elektriciteit niet-hernieuwbaar kwh % Elektriciteit hernieuwbaar kwh % Gas m % Stookolie l 125 Stadsverwarming GJ % Autoreizen huurauto's (zakelijk) km % Autoreizen privé auto's (zakelijk) km % Vliegreizen totaal km % Zakelijke treinreizen (NS Businesscard) km % Scope 3 Eenheid Totaal e half jaar 2013 % van 2012 Papier kg % - 3 -

6 Uitgedrukt in CO2-equivalenten ziet het er als volgt uit: Scope 1 en e helft 2013 [ton/jaar] [%] [ton/jaar] [%] Totaal kantoren % % Totaal zakelijke reizen % % TOTAAL % % Hoewel we pas met de volledige jaaroverzichten een zinvolle vergelijk kunnen maken, omdat het jaarpatroon niet gelijkmatig over het jaar is verdeeld, zien we wel dat onze CO2-uitstoot in het eerste half jaar 41% van 2012, de uitstoot van kantoren minder dan de helft is van 2012 (24%), terwijl mobiliteit ongeveer de helft is vergelijken met 2012 (51%). 2.2 Scope 1 & 2 doelstelling kantoren Doelstelling: De CO 2 uitstoot scope 1 & 2 door kantoren met 20% verminderen ( ) We streven naar energiebesparing en verduurzaming voor al onze kantoren (gas en elektriciteit). Om deze te kunnen realiseren zijn er energieprestatiescans uitgevoerd voor de kantoren Nijmegen, Eindhoven, en Amersfoort. Daarnaast zijn er diverse maatregelen genomen (e.g. beter inregelen installaties). Belangrijk is daarnaast de overstap naar een elektriciteitsleverancier met 100% windenergie, met garanties van oorsprong ( groen conform de definitie van SKAO). Het energieverbruik is nog relatief hoog, omdat we te maken hebben met leegstand binnen de kantoren. We hebben daardoor veel vierkante meters ten opzichte van het aantal medewerkers. De verwachting is dat het totale elektraverbruik van onze kantoren in 2017 de doelstelling zal halen als gevolg van inkrimping in kantooroppervlakte. Maatregelen: Q1 Q2 Actieve energiemonitoring gebaseerd op de energie scan kantoor Nijmegen (2012) Energie scan kantoor Eindhoven ( ); Stand-by switch koffie automaten NL (Jan/Feb. 2013) Overgestapt naar green energie (conform CO 2-prestatieladder) sinds (Nijmegen, Steenwijk, Amersfoort, Eindhoven, Groningen, Nijmegen2, NACO Den Haag, Rotterdam, Satijnbloem Rotterdam, Hedel) inclusief garanties van oorsprong. Energie scan kantoor Amersfoort ( ); Voor kantoor Amersfoort wordt sinds de verbouwing in 2010 (hogere isolatie en nieuwe installaties) het gasverbruik gevolgd om verwachtingen te toetsen

7 Gepland: - Energiescan Rotterdam 2.3 Scope 1 & 2 doelstelling zakelijke reizen Doelstelling: De CO 2 uitstoot scope 1 & 2 door zakelijke reizen met 20% verminderen ( ) Streven naar reductie van CO 2-uitstoot door zakelijk reizen in 2013 is met name ingevuld door: uitbreiding van Video Conferencing installaties, software op laptops die mobiel werken, bellen en schermdelen mogelijk maakt, beleid en voorbeeldgedrag management om voor interne vergaderingen niet te reizen (teleconferencing of videoconferencing) door flexibel werken op alle kantoren gemakkelijk te maken (access tot systemen, één landelijke toegangspas kantoren, flexwerkplekken, NS business card). Inmiddels rijden er 79 hybride voertuigen (incl. plug in hybrides), één auto op groen gas en drie elektrische poolauto s. Door de toename van de internationale samenwerking blijft zakelijke vliegen een aandachtspunt. Beleid hierop is aangescherpt (strengere goedkeuringsprocedure voor vliegreizen). Maatregelen Q1 Q2 Lange termijn plan voor verbetering van mobiliteit Standaard winterbanden voor huurauto's tijdens winterperiode (midden 2013) Overgestapt naar A-label huurauto's als standard ( ) Introductie van Band op Spanning in alle kantoren Vergroting van e-auto laadfaciliteiten in Amersfoort/Groningen Integratie van het toegangscontrolesysteem voor de 10 kantoren in NL Introductie van parkeerbeleid in kantoren R dam/eindhoven Mogelijkheid om met NACO-netwerk verbonden te zijn buiten het kantoor Q3 Haalbaarheid studie om rijstijl te veranderen om ongelukken te vermijden en brandstof en geld te sparen Vliegreizen Q1 Nieuwe mondiaal reisbeleid ( ) met bedoeling om reizen te verminderen Nieuwe VC-sets in Amersfoort/Zaandam Haalbaarheid studie voor biobrandstof gebruik - 5 -

8 Q2 Q3 Nieuwe VC-sets in Maastricht/Goes/The Hague/Amersfoort Nieuwe VC-sets in 6 UK kantoren Upgrade I-rooms Groningen/Eindhoven Vertaling van reisbeleid naar procedures en richtlijnen Momenteel staan er 25 VC-installaties in de Nederlandse kantoren van RHDHV, beschikbaar voor alle medewerkers (te reserveren). 2.4 Scope 3 doelstellingen RHDHV streeft naar hergebruik van materialen (veel meubilair wordt hergebruikt, vanuit ICT doen we mee aan Recover-E, een hergebruik en recycling initiatief van RHDHV en Siso). Daarnaast streven we naar verdere reductie van papiergebruik en afval (catering). Q1 Q2 Overgestapt naar 100% gebruik van kartonnen bekers voor koffie automaten Hergebruik van overtollige meubels (Brabant museum, 2 sport club, gedeeltelijk afgebroken en verscheept naar gebruikers in Afrika); Maatregelen - Dubbelzijdig printen - Nieuw printerpark met follow-me printing. Inmiddels uitgerold en gecommuniceerd - Onderzoek naar gebruik van duurzaam papier. 2.5 Kwalitatieve verbeteringen Persoonlijk mobiliteitsbudget Mobiliteitsregelingen zijn onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Momenteel wordt een test gedaan met mobiliteitsbudgetten voor een kleine groep mensen. Bij het vaststellen van nieuwe arbeidsvoorwaarden wordt verduurzaming en de mogelijkheden van persoonlijke mobiliteitsbudgetten meegenomen. Duurzaam gedrag/ bewustwording Op 10/10, de dag van de duurzaamheid zijn diverse activiteiten georganiseerd op de diverse kantoren om mensen bewust te maken van CO 2 en van onze maatregelen en doelstellingen. Op kantoren werd vleesloze lunch geserveerd, de fietsenmaker was aanwezig, en er was een prijsvraag uitgeschreven met multiple-choice vragen. De goede antwoorden en de winnaar zijn aan het eind van de dag bekend gemaakt. Ook is het medewerker initiatief voor zonnepanelen (privé) gepromoot. Inmiddels zijn er meer dan 800 panelen geïnstalleerd. RHDHV heeft landelijk meegedaan aan 2-op-5, fietscampagne: E-fietsen promotie voor woonwerkverkeer

9 In onze duurzaamheidstool voor projecten worden teams gewezen op het bewust omgaan met duurzaamheid in het project, en in hun gedrag (reizen, printen etc.). Duurzaam Inkopen Duurzaamheid is onderdeel van de standaard inkoopprocedure. RHDHV doet tevens mee met de Green Deal Circulair Inkopen (getekend op 12 november 2013). 3 COLOFON Opdrachtgever : Royal HaskoningDHV Project : VoortgangsrapportageError! Reference source not found. Dossier : CO2-prestatieladder Omvang rapport : 7 pagina s Auteurs : Luc Maassen, Ben van de Vondervoort, Marjolein Demmers Interne controle : Henriko van de Pol, Frits Smedts Projectleider : Ben van de Vondervoort Projectmanager : Marjolein Demmers Datum : 26 november

CO 2 -emissie Strukton Rail 2011. 1. Samenvatting. 2. Inleiding

CO 2 -emissie Strukton Rail 2011. 1. Samenvatting. 2. Inleiding CO 2 -emissie Strukton Rail 2011 1. Samenvatting 1,3% daling CO 2 -uitstoot per miljoen euro geactiveerde productie Afname brandstofverbruik leaseauto s met 1,4% Toename uitstoot woon-werkverkeer met 19%

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2. Voortgang subdoelstelling

Nadere informatie

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 41 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 Samenvatting; Klaver fietsparkeren neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en energie heel serieus. Sinds de invoering van de door ProRail opgestelde

Nadere informatie

Energie auditverslag Tauw

Energie auditverslag Tauw Energie auditverslag Tauw 1 september 2014 Verantwoording Titel Energie auditverslag Tauw Projectleider Manja Nicolai-Buijen Auteur(s) Jurgen Ooms Projectnummer 0495501 Aantal pagina's 22 (exclusief bijlagen)

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Energiemanagement Strukton Groep

Energiemanagement Strukton Groep Energiemanagement Strukton Groep Krispijn Beek Strukton Bouw, Civiel & Worksphere 24 mei 2012 Versie 1.2 1 Energiemanagement Strukton Groep Inhoud 2 Energiemanagement Strukton Groep 3 Energiemanagement

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Jaarverslag 2012 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 10 juli 2013 Samenvatting De totale emissies van Grontmij Nederland B.V. in 2012 bedroegen 10.020

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

www.pwc.nl PwC & milieumaatregelen november 2013 part of it:

www.pwc.nl PwC & milieumaatregelen november 2013 part of it: www.pwc.nl PwC & milieumaatregelen november 2013 Inhoud Corporate Responsibility: inleiding & context 3 PwC & milieumaatregelen: - Mobiliteit 5-11 - In & rond gebouwen 12-18 - ICT-apparatuur 19-21 - Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Altijd een oplossing verder 2 Duurzaamheidsverslag 2011 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011 DHV Duurzaamheidsverslag 2011 3 Leeswijzer Dit duurzaamheidsverslag

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie

Energie beleid, reductiedoelstellingen

Energie beleid, reductiedoelstellingen Inhoudsopgave Inleiding... 2 Directie verklaring CO 2 footprint HIG... 2 Energiebeoordeling... 2 Analyse vroeger en huidig energieverbruik... 2 Gebieden met significant energiegebruik en verbruik... 3

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

Energie management actieplan. Copier Groep B.V.

Energie management actieplan. Copier Groep B.V. Energie management actieplan Copier Groep B.V. Aspect van de CO 2 prestatieladder: 3.B.2. Datum: 31 maart 2015 Versie: 00 Auteur: M.J.A. Rijpert Vrijgegeven: T.J. Crum, J. Copier Voorwoord Voor u ligt

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie Siemens Nederland N.V.

Scope 3 emissie inventarisatie Siemens Nederland N.V. Scope 3 emissie inventarisatie Siemens Nederland N.V. Uitgiftedatum 06-09- 2013 Vertrouwelijk - 1 / 21 - Inhoud Beleidsverklaring... 3 Samenvatting inventarisatie scope 3 emissies Siemens Nederland...

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld.

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. CO 2 Reductiebeleid 1. Inleiding Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2. Het CO 2 reductiebeleid van Europcar

Nadere informatie

CO2-beleidsplan & milieuzorgprogramma. BK Groep. Periode 2012 t/m 2015. Versienummer: 1.2. Plaats, datum: IJmuiden, 22 mei 2013.

CO2-beleidsplan & milieuzorgprogramma. BK Groep. Periode 2012 t/m 2015. Versienummer: 1.2. Plaats, datum: IJmuiden, 22 mei 2013. CO2-beleidsplan & milieuzorgprogramma Periode 2012 t/m 2015 Versienummer: 1.2 Plaats, datum: IJmuiden, 22 mei 2013 Auteur: drs. M. van Alphen Autorisatie: de heer A. Zijl Paraaf: bk groep Dokweg 17A Postbus

Nadere informatie