CO 2 - en energiereductiedoelstellingen Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc."

Transcriptie

1 CO 2 - en energiereductiedoelstellingen Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: Doc.nr: Red1213

2 CO 2-reductierapport Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF) Accorderingslijst Naam M. Roeleveld (ALF) Paraaf Versiebeheer Versie Datum Auteur Opmerkingen feb-13 H. van der Vlugt Initiële versie Copyright 2013, Business Improvement ii

3 CO 2-reductierapport Inhoud 1 INTRODUCTIE CO 2 -REDUCTIE SCOPE I WAGENPARK KOELMIDDELEN CO 2 -REDUCTIE SCOPE II CO 2 -REDUCTIE ELEKTRICITEIT OVERZICHT DOELEN DIRECTIEVERKLARING... 9 Copyright 2013, Business Improvement iii

4 1 Introductie Terugdringen van CO 2 -emissie is van wezenlijk belang voor de beheersing van klimaatveranderingen, de zorg voor een leefbare omgeving en de zorg voor een leefbaar milieu. Alfen B.V. (verder: Alfen) onderschrijft een ambitieus milieubeleid en wil met een eigen concreet programma bijdragen aan de reductie van hun CO 2 -uitstoot. In 2010 is Alfen gecertificeerd op niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder en is de ambitie uitgesproken om eind 2012 de CO 2 uitstoot met 16% (per FTE) te hebben verminderd t.o.v. het referentiejaar Om dit te bewerkstelligen is destijds een reductieplan opgesteld, gestoeld op 4 pijlers: Zuiniger eigen wagenpark; Overstap naar groene stroom; Reductie van het elektriciteitsverbruik; Verhogen van het bewustzijn van de medewerkers. Begin 2013 is vastgesteld dat het beleid en het actieplan hebben geresulteerd in het terugdringen van de CO 2 uitstoot met 9% (per FTE). Ondanks dat de ambitie niet volledig is gehaald zijn onderstaande concrete stappen wel gerealiseerd. De effectuering van eigen wagenpark naar 100% ABC labels is afgerond. Hiervan heeft de helft een A-label. In de laatste helft van 2012 zijn er 4 elektrische auto s met range extender bijgekomen (vervanging); Hoofdvestiging aan de Hefbrugweg is over naar groene stroom (windkracht); TL-armaturen fabriekshal en 50% kantoren zijn vervangen door een energiezuinige uitvoering; Als gevolg van een grotere bewustzijn bij de medewerkers zijn diverse verbetervoorstellen aangedragen. Een goed voorbeeld hiervan is het op een simpele wijze optimaliseren van de aansturing van de verwarmingseenheden (regeling i.p.v. aan/uit) waardoor er in de nachtelijke uren minder gas wordt verbruikt Onderwerpen die een grotere impact hebben gehad op de toename van de CO 2 uitstoot dan voorzien, zijn: Door de sterke toename van het aantal medewerkers is een 2e pand in Almere in gebruik genomen; I.v.m. de opstart van nieuwe activiteiten zijn verhoudingsgewijs meer km s gemaakt met auto en vliegtuig. Omdat de geldigheid van het CO 2 -bewust certificaat eind 2013 afloopt, en Alfen B.V. dan een hernieuwde keuze zal maken op welke wijze zij haar CO 2 -beleid vorm gaat geven, is besloten om alleen voor het jaar 2013 een nieuwe reductiedoelstelling te formuleren. Copyright 2013, Business Improvement 4

5 Op basis van de reeds genomen maatregelen en analyse van de huidige energiestromen heeft Alfen zich als doel gesteld om in eind 2013 haar CO 2 -uitstoot met 7% te hebben verminderd ten opzichte van de CO 2 -uitstoot in Alfen reduceert haar CO 2 -uitstoot op de volgende punten: Verder doorvoeren van het beleid t.a.v. energiezuinigere auto s; Afronden van de vervangingsactie verlichting kantoren; Overstap naar groene stroom op de tweede locatie (Splijtbakweg) in Almere. In de reductie van CO 2 is onderscheid gemaakt in CO 2 -uitstoot die vast en variabel is. Vaste CO 2 -uitstoot is niet afhankelijk van het aantal FTE wat in dienst is. Vaste uitstoot omvat het energieverbruik door: brandstoffen, koeling en elektra. Variabele CO 2 -uitstoot is wel sterk afhankelijk van het aantal FTE wat in dienst is. Variabele uitstoot omvat het energieverbruik door het eigen wagenpark, het zakelijk gebruik van de privé auto en het zakelijk vliegen. Dit plan maakt integraal onderdeel uit van het Energie Management Systeem (EMS) van Alfen. De doelstellingen hebben effect op alle scopes en worden periodiek geëvalueerd zodat eventueel kan worden bijgestuurd of aangevuld tijdens de realisatie. Tijdens deze bijsturing dienen de consequenties voor het bedrijfsvoeringsysteem te worden nagegaan en vastgelegd. De constateringen, conclusies en maatregelen worden schriftelijk vastgelegd. In de onderstaande figuur is de evaluatie schematisch weergegeven. Copyright 2013, Business Improvement 5

6 2 CO 2 -reductie scope I Binnen scope I wordt in 2013 reductie op de CO 2 -uitstoot behaald op het verbruik van het wagenpark en het niet lekken van koelmiddelen. De scope I CO 2 -uitstoot zal daardoor eind % lager liggen dan in Wagenpark Doelstelling: 2% reductie op de CO 2 -uitstoot van het eigen wagenpark, en 1% reductie op de variabele uitstoot van CO 2. Gerealiseerd eind 2013 ten opzichte van De grootste CO 2 -uitstoot binnen Alfen wordt veroorzaakt door het eigen wagenpark. In onderstaand figuur staat de verdeling van het verbruik van de verschillende brandstoffen: 0% 18% benzine diesel lpg 82% Figuur1: verdeling brandstofverbruik 2012 Het beleid van Alfen is er op gericht om te beschikken over een zo zuinig mogelijk eigen wagenpark. Daartoe wordt bij vervanging alleen een auto aangeschaft die beschikt over een A, B of C-label. In 2012 is daarnaast begonnen met de aanschaf van (half) elektrische auto s. Dit beleid zal in 2013 worden voortgezet waarbij een 6tal auto s zal worden vervangen. Dit moet leiden tot een zuiniger brandstofverbruik en de CO2-emissie van het wagenpark met 2% verminderen ten opzichte van Voor de totale variabele uitstoot betekent dit een reductie van 1% eind 2013 ten opzichte van Koelmiddelen Doelstelling: 100% reductie op de CO 2 -uitstoot van de gebruikte koelmiddelen. Gerealiseerd eind 2013 ten opzichte van In 2012 is een airco systeem afgebroken waarbij een grote lekkage van koelmiddelen (R-22) is vastgesteld. Naar verwachting zal in 2013 na controle worden vastgesteld dat er geen verdere lekkage heeft plaatsgevonden. Dit draagt bij aan de reductie van de vaste CO 2 -uitstoot. Copyright 2013, Business Improvement 6

7 3 CO 2 -reductie scope II Binnen scope II wordt reductie op de CO 2 -uitstoot behaald door meer groene stroom te gebruiken in plaats van grijze. De scope II CO 2 -uitstoot zal daardoor eind % lager liggen dan in CO 2 -reductie elektriciteit Doelstelling: 63% reductie op de uitstoot van CO 2 door elektraverbruik is eind 2013 gerealiseerd ten opzichte van In 2009 werd binnen Alfen alleen gebruik gemaakt van grijze stroom. Door in 2011 over te stappen op groene stroom (Windkracht220) voor de hoofdvestiging is al snel een forse reductie op de uitstoot van CO 2 gerealiseerd. Deze reductie wordt nog hoger door in 2013 ook de nevenvestiging op de Splijtbakweg in Almere over te zetten op groene stroom. Dit zal voor het elektraverbruik leiden tot 63% reductie van de CO 2 - uitstoot. Daarmee wordt de vast CO2-uitstoot in 2013 met 26% verlaagd ten opzichte van Hierbij is rekening gehouden met de verwachting dat doorr een intensiever gebruik van de testruimten en het toenemen van oplaadacties voor elektrische auto's het elektriciteitsverbruik zal toenemen. Copyright 2013, Business Improvement 7

8 4 Overzicht doelen Bij de bepaling van de CO 2 reductiedoelstelling voor de periode , is onderscheid gemaakt in vaste en variabele uitstoot en in scope I en scope II uitstoot. Algemene doelstelling is om eind 2013 de CO 2 -uitstoot te hebben verminderd met 7% ten opzichte van de CO 2 -uitstoot van Reductiedoelstelling , vast en variabel Vaste CO2-uitstoot Brandstoffen Vast 114,5 114,5 0% Koeling Vast 24, % Elektra Vast 31,0 11,5-63% Vast totaal % Variabale CO2-uitstoot Lease auto's Variabel 510,1 502,3-2% Zakelijk vliegen Variabel 25,4 25,4 0% Zakelijk gebruik privé auto Variabel 14,4 14,4 0% Variabel totaal % CO2-uitstoot Totaal % CO2-emissie factor hoeveelheid eenheid hoeveelheid eenheid CO2-emissie [ton] CO2-factor hoeveelheid CO2-emissie [ton] reductie Scope 1: Directe emissie 649,4 616,7-5% Stationaire verbrandingsapparatuur 114,5 114,5 0% - Aardgas g CO2 / Nm Nm3 88, ,9 0% - Diesel g CO2 / liter liter 11, ,3 0% - Huurauto (diesel) g CO2 / liter 467 liter 1, ,5 0% - Huurauto (benzine) g CO2 / liter liter 12, ,5 0% - Huurauto (brandstoftype niet bekend) g CO2 / liter 135 liter 0, ,3 0% Airco en koelingapparatuur 24, % - Koudemiddel - R kg CO2 / liter 13,7 kg 24, , % Gebruik eigen wagenpark , ,3-2% - Benzine g CO2 / liter liter 83, ,9-2% - Diesel g CO2 / liter liter 426, ,3-2% - LPG g CO2 / liter 33 liter 0, ,1 0% CO2-emissie factor hoeveelheid eenheid hoeveelheid eenheid CO2-emissie [ton] CO2-factor hoeveelheid CO2-emissie [ton] reductie Scope 2: indirecte emissie 70,8 51,3-28% Elektriciteitsgebruik , ,5-63% - Grijze stroom: 2010 en later (NL) 455 g CO2 / kwh kwh 20, ,7-97% - Grijze stroom: 2010 en later (B) 455 g CO2 / kwh kwh 5, ,5 5% - Windkracht 15 g CO2 / kwh kwh 5, ,3 5% Privé auto's voor zakelijk verkeer 14,4 14,4 0% - Personenauto, brandstoftype niet bekend 210 g CO2 / voertuigkm km 14, ,4 0% Zakelijk vliegen3 25,4 25,4 0% - Afstand < 700 km 270 g CO2 / reizigerskm reizigerskm 4, ,6 0% - Afstand km 200 g CO2 / reizigerskm reizigerskm 19, ,9 0% - Afstand > km 135 g CO2 / reizigerskm reizigerskm 0, ,9 0% Copyright 2013, Business Improvement 8

9 5 Directieverklaring Hierbij verklaart de directie van Alfen B.V., vertegenwoordigd door de heer M. Roeleveld, directievoorzitter, dat zij het eens is met en achter de doelstellingen staat, zoals beschreven in dit rapport. Voor akkoord, Alfen B.V. M. Roeleveld Directievoorzitter Copyright 2013, Business Improvement 9

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2013-2014 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.1 Datum: 26-mei-2014 Doc.nr: Red1314 Alfen B.V. CO 2-reductierapport 2013-2014 Doc. nr. Red1314 26-mei-2014

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Inhoud. 1. Introductie. 2. Inventarisatie. 3. CO 2 reductie Scope I. 4. CO 2 reductie Scope II. 5. Voortgang

CO 2 Prestatieladder. Inhoud. 1. Introductie. 2. Inventarisatie. 3. CO 2 reductie Scope I. 4. CO 2 reductie Scope II. 5. Voortgang Inhoud blz. 1. Introductie 2. Inventarisatie 3. CO 2 reductie Scope I 3.1 Stationaire verbrandingsgassen 3.2 Eigen vervoer 3.3 Lease auto s 4. CO 2 reductie Scope II 4.1 Elektriciteit 4.2 Zakenreizen met

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 H2

Carbon Footprint Analyse 2012 H2 JAARGANG 4, NR. 2B 13 MEI 2013 Carbon Footprint Analyse 2012 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon

Nadere informatie

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013 Grouttech Carbon Footprint 2013 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0321 Carbon Footprint Analyse 2010 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Management review CO 2-prestatieladder 2014

Management review CO 2-prestatieladder 2014 Grouttech Management review 2014 Inleiding Grouttech heeft in november 2014 het CO 2-bewust certificaat niveau 3 voor de CO 2-Prestatieladder behaald. Halfjaarlijks worden in een managementreview de energieprestaties,

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 H2

Carbon Footprint Analyse 2014 H2 JAARGANG 3, NR. 1 11 JANUARI 2015 REF.NR.: 15.R.0101 Carbon Footprint Analyse 2014 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 4 MRT 2011 REF.NR.: 10.A0465 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijke persoon ISO 14064 verklaring Verificatie verklaring Organisatie grenzen

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014 CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN DOUWE HOEKSTRA TRANSPORT & KRAANVERHUUR B.V. Datum: 14 november 2013 Bedrijf: Contactpersoon: Douwe Hoekstra Transport & Kraanverhuur B.V. Waldwei 16 8581 KA Elahuizen T: 0514

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

CO 2 -REDUCTIEPLAN. Versie 1.1 Datum: 4 OKTOBER 2012

CO 2 -REDUCTIEPLAN. Versie 1.1 Datum: 4 OKTOBER 2012 Versie 1.1 Datum: 4 OKTOBER 2012 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES - AANDRIJFSYSTEMEN - TECHNISCHE AUTOMATISERING PANELENBOUW - SERVICE EN ONDERHOUD - PLAATWERK - TECHNISCHE DIENSTVERLENING DOMOTICA - ENERGIEMANAGEMENT

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom

Nadere informatie

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2013-H1. Eekels Technology B.V.

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2013-H1. Eekels Technology B.V. Eekels Technology B.V. A. Plesmanlaan 2 9615 TH Kolham Postbus 4 9600 AA Hoogezand Telefoon +31 598 36 17 36 Fax +31 598 36 17 20 info@eekels.com www.eekels.com Rapportage CFA 2013-H1 1 van 19 Auteur(s)

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep. CO2 reductieplan (2015.001) Pagina 1 van 11

CO2-Prestatieladder. CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep. CO2 reductieplan (2015.001) Pagina 1 van 11 CO2-Prestatieladder CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep CO2 reductieplan (2015.001) Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3 2 CO 2 -reductie scope 1... 4 2.1 Wagenpark... 4 2.1.1 Vervangingsbeleid...

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010

Carbon Footprint Analyse 2010 JAARGANG 1, NR. 1 24 JANUARI 2012 REF.NR.: 11.A0310A Carbon Footprint Analyse 2010 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 Q2

Carbon Footprint Analyse 2010 Q2 Carbon Footprint Analyse 2010 Q2 Deze Carbon Footprint-analyse omvat de CO 2 -uitstoot (één van de zes broeikasgassen) van B.V., betreffende scope l en ll, over de periode van 1 april 2010 tot en met 30

Nadere informatie

CO2-Reductieplan. Klaver Infratechniek B.V. Techniek voor en door de mens. Versie 1.1 28 november 2011

CO2-Reductieplan. Klaver Infratechniek B.V. Techniek voor en door de mens. Versie 1.1 28 november 2011 CO2-Reductieplan Klaver Infratechniek B.V. Versie 1.1 28 november 2011 Techniek voor en door de mens Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Energie en CO2 Reductie scope 1... 4 1.1 Wagenpark en brandstof... 4

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep. Goedkeuring. Directeur. P.Th.W. Klaver. Handtekening: Datum: 10-01-2014

CO2-Prestatieladder. CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep. Goedkeuring. Directeur. P.Th.W. Klaver. Handtekening: Datum: 10-01-2014 CO2-Prestatieladder CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep Goedkeuring Organisatie: Naam: Handtekening: Directeur Klaver Giant Groep P.Th.W. Klaver Datum: 10-01-2014 CO2 reductieplan (2013.003) Pagina 1

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD... 3 2 ORGANISATIE...

Nadere informatie

Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede

Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede Plan van Aanpak CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Aann.bedrijf. Kanaalstraat 329 Enschede Het vermenigvuldigen van deze documentatie en/of verstekken van gegevens aan derden

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2013

Carbon Footprint Analyse 2013 JAARGANG 2, NR. 1 31 OKTOBER 2014 REF.NR.: 14.R.0603A Carbon Footprint Analyse 2013 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 41 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 Samenvatting; Klaver fietsparkeren neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en energie heel serieus. Sinds de invoering van de door ProRail opgestelde

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Opdrachtgever: Directie HKV LIJN IN WATER 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris 2011 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Auteurs: M. de Jong en A. Nijhof Datum: 12 oktober

Nadere informatie

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 2013 Maart 2014 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg

Nadere informatie

Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder

Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder CO 2 -prestatieladder Niek Konijn Holding B.V. Niveau 3 Auteur(s): J.N. Bruinsma (Niek Konijn Holding B.V.) M. de Lange (Nedcon Organisatieadvies

Nadere informatie