Reductie doelstellingen (B: Reductie)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reductie doelstellingen (B: Reductie)"

Transcriptie

1 Reductie doelstellingen (B: Reductie) Eis 3.B.1. Barendrecht, 28 oktober 2014 Auteur: E. Oudshoorn Geaccordeerd door: L.A. Droog Directeur E. Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk CO 2 prestatieladder eis 3.B.1 Synorga Groep B.V. 28 oktober 2014 blad 1 van 11

2 1. Reductiebeleid 1. Beleidsverklaring Directie De CO 2 -footprint van het jaar 2012 wordt genomen als referentiejaar om reductiedoelstellingen op te stellen voor de komende jaren. Deze doelstellingen zullen kwantitatief gesteld worden voor een periode van drie jaar. Deze doelen worden uiteengezet waarbij de omvang van de doelstelling, in het licht van de uitgangssituatie, dermate veelzeggend is dat in redelijkheid van een serieuze uitdaging gesproken kan worden. Synorga Groep BV heeft zich als doel gesteld om haar CO 2 uitstoot te reduceren. De doelstelling voor 2015 is 7,5% CO 2 reductie ten opzichte van 2012 gerelateerd aan het aantal FTE s. Deze reductie is gebaseerd op scope 1 en scope 2. De reductiemaatregelen hebben betrekking op onderstaande energiestromen en zijn bedoeld voor de gehele organisatie. Energiestromen Ruimte verwarming kantoor in M 3 Elektra gebruik kantoor in kwh Brandstoffen voor alle bedrijfsauto s in liter diesel Brandstoffen voor alle bedrijfsauto s in liter benzine Het thema energiebesparing is een belangrijk onderdeel op de agenda van Synorga. Door middel van de CO 2 prestatieladder wil de directie nog meer aansturen op de vermindering van CO 2 uitstoot. Daarnaast is het van belang om dit met de gehele organisatie te doen. CO 2 prestatieladder eis 3.B.1 Synorga Groep B.V. 28 oktober 2014 blad 2 van 11

3 2. Kwantitatieve doelen voor 2015 Scope 1 Doelstelling Scope 2 Doelstelling Scope 1 + Scope 2 Doelstelling Doelstelling: 7,5% CO 2 - reductie in 2015 ten opzicht van 2012, gerelateerd aan het aantal FTE s. Doelstelling: 10% CO 2 reductie in 2015 ten opzicht van 2012, gerelateerd aan het aantal FTE s. Doelstelling: 7,5% CO 2 reductie in 2015 ten opzichte van 2012, gerelateerd aan het aantal FTE s. Verbruik CO2- equivalent in Ton CO Gasverbruik ,82 16,34 18,51 in M3 Brandstof ,7 101,71 83,36 benzine in liter Brandstof ,19 172,66 189,45 diesel in liter Elektriciteit in ,53 35,08 37,7 kwh Totaal 324, , ,02 FTE CO 2 per FTE 4,71 4,67 4,8 1 In 2010 en 2011 is het totaal lager omdat de gegevens van de obronweg niet zijn meegenomen in de berekeningen. 2 In 2010 en 2011 is het totaal lager omdat de gegevens van de obronweg niet zijn meegenomen in de berekeningen. CO 2 prestatieladder eis 3.B.1 Synorga Groep B.V. 28 oktober 2014 blad 3 van 11

4 3. Reductie maatregelen Scope Energiestroom Maatregel Besparing Verantwoordelijk Wanneer 1 Brandstof voor verwarming CV ketel aanpassen aan het seizoen 20 ton CO 2 reductie op voertuig 2 keer per jaar (begin zomer begin Voertuig brandstof Mobiliteitsscan 2 Auto s vervangen van label C naar A- of B-label brandstof voor ,5% CO 2 reductie in 2015 t.o.v gerelateerd aan Fte s L.A. Droog L.A. Droog winter) Q Voor 2015 Opzetten van een Green Driver Challenge Monitoren tevredenheid aanschaf eerste elektrische bedrijfswagen 2 Elektriciteit Aanzetten energiebeheer op desktops Aanschaffen energiezuinig apparatuur Nieuwe zonnepanelen plaatsen 4 ton CO 2 reductie op elektriciteit voor % CO 2 reductie in 2015 t.o.v gerelateerd aan FTE s E. Oudshoorn Q1 en A L.A. Droog 2013/2014 S. Wilkens Q S. Wilkens Voortdurend E. Oudshoorn 2014/2015 CO 2 prestatieladder eis 3.B.1 Synorga Groep B.V. 28 oktober 2014 blad 4 van 11

5 2. CO 2 - reductieplan In dit hoofdstuk staat per scope een kort overzicht van de energieverbruikers. Daarnaast worden de reeds genomen maatregelen benoemd en de maatregelen die gepland zijn om de CO 2 - uitstoot te verminderen. 1. Scope 1 Onder scope 1 vallen de uitstoot van de brandstof van bedrijfsauto s en het gasverbruik in de kantoorpanden van Synorga. Brandstoffen voor verwarming Het brandstof verbruik komt geheel voor rekening van de verwarming van de bedrijfspanden van Synorga. Tijdens de bouw van het nieuwe bedrijfspand in 2007 zijn er diverse energie zuinige maatregelen doorgevoerd. Dit bewijst ook het energielabel A+ dat het bedrijfspand op de Deventerseweg mag dragen. Reductiemaatregel Aanpassen van CV aan seizoen Voertuig brandstof Het wagenpark van Synorga is verantwoordelijk voor het grootste gedeelte (83%) van de CO 2 uitstoot. Een specificatie over deze uitstoot is opgemaakt in het energie audit verslag. Op dit onderdeel is een grote besparing te behalen. De afgelopen jaren zijn er al verschillende maatregelen genomen om het brandstofverbruik van het wagenpark te reduceren. Zo rijden er alleen nog maar auto s met maximaal een c- label, is er een bandenlucht pomp aangeschaft en wordt er strenger op toegezien dat alle bedrijfsauto s op tijd een onderhoudsbeurt ondergaan. Om aan te tonen dat Synorga verduurzaming van het wagenpark erg serieus neemt is in 2012 de eerste elektrische bedrijfsauto aangeschaft en is er tevens een elektrische laadpaal op het bedrijfsterrein geplaatst. Deze laadpaal is beschikbaar voor alle bezoekers van Synorga en van bezoekers van Vaanpark 4. Om onnodig brandstof verbruik tegen te gaan wordt er tijdens de planning rekening gehouden met de routes en zijn de meeste bedrijfswagens uitgerust met een blackbox. Elke week wordt er een uitdraai gemaakt van de gereden kilometers om te bij te houden of er onregelmatigheden in zitten. Om de komende drie jaar de beoogde reductie te behalen zijn er verschillende reductiemaatregelen opgesteld. CO 2 prestatieladder eis 3.B.1 Synorga Groep B.V. 28 oktober 2014 blad 5 van 11

6 Reductiemaatregelen: Uitvoeren van een mobiliteitsscan door gebruik te maken van de mobiliteitsvoucher van AgentschapNL. Overgaan op auto s met A- of B-label. Op dit moment rijden er nog vier auto s met een C-label. Twee van deze auto s worden voor 2015 vervangen. Het vervangen van een C-label auto naar een A- of B-label kan een minimale besparing van 5% per auto opleveren. Opzetten van een Green Driver Challenge. Door middel van het aanpassen van de rijstijl van alle rijders in een bedrijfsauto zal de totale CO 2 -uitstoot aanzienlijk dalen. Rijden volgens Het Nieuwe Rijden kan 8% brandstof per jaar besparen. Medewerkers voorlichten op welke manieren brandstof verminderd kan worden. Monitoren tevredenheid eerste elektrische bedrijfswagen. Deze maatregelen hangen samen met elkaar en het is daarom niet mogelijk om aparte reductie te bepalen. Reductie scope 1: 20 ton CO 2 7,5 % besparing op brandstof 2. Scope 2 Elektriciteit Het bedrijfspand van Synorga is gebouwd in 2007 met een energielabel A+. Maatregelen die al zijn genomen om de uitstoot van CO 2 te verminderen zijn onder andere; Energiezuinige verlichting met aanwezigheidsdetectie Airco s zijn gekoppeld aan verlichting (en daarmee aan aanwezigheidsdetectie) Lichtdoorlatende panelen in bedrijfsruimten Zonwerende screens op ramen Ventilatie wordt na kantoortijd automatisch uitgeschakeld Delen van printers s avonds wordt centraal de stroom uitgeschakeld zodat alleen de noodzakelijke apparaten aanblijven Uiteraard kan er ook op elektriciteit nog wel iets bespaard worden. Een optie is om over te stappen naar een duurzame vorm van elektriciteit zoals Hollandse wind. Dit is een optie die Synorga nog in overweging neemt omdat het wel in één keer een grote reductiemaatregel is maar het creëert geen bewustwording bij de medewerkers om actief aan de gang te gaan met het verminderen van CO 2 uitstoot. CO 2 prestatieladder eis 3.B.1 Synorga Groep B.V. 28 oktober 2014 blad 6 van 11

7 Reductiemaatregelen: Bij vervanging en uitbreiding aanschaffen van energiezuinige apparatuur Plaatsen van nieuwe zonnepanelen Aanzetten van energiebeheer op de desktops Bewust gebruik aansturen verwarming en koeling Reductie: 4 Ton CO 2 10 % besparing op elektriciteit CO 2 prestatieladder eis 3.B.1 Synorga Groep B.V. 28 oktober 2014 blad 7 van 11

8 3. CO 2 - reductievoortgang In 2013 zijn de doelstellingen opgezet voor realisatie van 7,5% CO 2 reductie eind 2015 t.o.v. het basisjaar Synorga is nu bijna 1 jaar bezig met het opzetten en realiseren van haar opgestelde doelstellingen. In onderstaand overzicht is de voortgang en status vastgelegd per oktober Scope 1 Gas Reductie maatregelen t/m 2015 CV ketel 2x aanpassen/seizoen Realisatie Status oktober 2014 Doorlopend Wordt uitgevoerd bij eerst volgende onderhoudsbeurt Brandstof Mobiliteitsscan Q Is uitgevoerd door 3PM, zie rapport Adviezen met laag en/of beperkte investering zijn geïmplementeerd (zie driver chalenge) 2 auto s vervangen van label C of ouder Dec Bedrijfsauto s (geel kenteken) zijn vervangen voor een label B naar minimaal label B 1 Bedrijfsauto (geel kenteken) is extra aangeschaft met een label A 2 bedrijfsauto (grijs kenteken) zijn vervangen voor energiezuinige (geen label) 2 bedrijfsauto (grijs kenteken) zijn extra aangeschaft welke energiezuiniger zijn dan eerdere type (geen label) Opzet green driver challenge Q1/ Doelstelling brandstof reductie/berijder van 5% eind 2014 t.o.v Half okt tussenstand/berijder Doelstelling per berijder om maximaal 10% te tanken langs de snelweg eind 2015 t.o.v. Q Half okt tussenstand/berijder Registratie bandenspanning/kwartaal Half okt tussenstand/berijder Monitoring aanschaf elektrische auto Verslag opgesteld door directie CO 2 prestatieladder eis 3.B.1 Synorga Groep B.V. 28 oktober 2014 blad 8 van 11

9 Scope 2 Elektriciteit Aanzetten energiebeheer op desktop Aanschaf energiezuinig apparatuur Q Doorlopend 2013 o Alle computers/laptop s zijn ingesteld op energiebesparing LED-verlichting toiletten, directiekamer en 2 spreekkamers 2014 o Vaatwasser o Koffiemachine o Nieuwe zonnepanelen Nog geen actie Bewuster gebruik verwarming & koeling?? Nog geen actie CO 2 prestatieladder eis 3.B.1 Synorga Groep B.V. 28 oktober 2014 blad 9 van 11

10 Scope 1 Gas Reductie maatregelen t/m 2015 CV ketel 2x aanpassen/seizoen Aanvullende doelstelling Realisatie Acties t/m november 2015 Doorlopend Wordt uitgevoerd bij elke onderhoudsbeurt Cv-installatie verlagen met 1 graad Celsius Brandstof Mobiliteitsscan Q Gerealiseerd auto s vervangen Dec 2015 Gerealiseerd Q van label C of ouder naar minimaal label B Aanvulling doelstelling 2014 Vervangen 4 bedrijfsauto s (grijs kenteken) voor energiezuinige auto s t.o.v. vorige type Vervangen 5 bedrijfsauto s slechter dan label B (geel kenteken) voor minimaal label B 2015 Vervangen 22 bedrijfsauto s (grijs/geel kenteken) voor energiezuinige auto s Opzet green driver challenge Aanscherping doelstelling Monitoring aanschaf elektrische auto t.o.v. vorige type Q1/ Doelstelling brandstof reductie/berijder van 5% eind 2014 t.o.v Half okt tussenstand/berijder Doelstelling per berijder om maximaal 10% te tanken langs de snelweg eind 2015 t.o.v. Q Half okt tussenstand/berijder Registratie bandenspanning/kwartaal Half okt tussenstand/berijder Doelstelling brandstof reductie/berijder van 7,5% eind 2015 t.o.v Per kwartaal analyse resultaten Gerealiseerd Q CO 2 prestatieladder eis 3.B.1 Synorga Groep B.V. 28 oktober 2014 blad 10 van 11

11 Scope 2 Reductie maatregelen t/m 2015 Realisatie Acties t/m november 2015 Elektriciteit Aanzetten energiebeheer op desktop Aanschaf energiezuinig apparatuur Q Gerealiseerd Q Doorlopend 2015 o Servers vervangen Nieuwe zonnepanelen Nader onderzoek opbrengst huidige zonnepanelen Nader onderzoek naar haalbaarheid en mogelijkheden aanvullende zonnepanelen Bewuster gebruik verwarming & koeling Overstap energieleverancier Afstelling aanwezigheidsdetectie analyse kantoorruimten i.c.m. verwarming/koeling Okt 14 Overstap naar groene stroom CO 2 prestatieladder eis 3.B.1 Synorga Groep B.V. 28 oktober 2014 blad 11 van 11

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma Heerenveen, 10 maart 2012 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur COLOFON Het format

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014 CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de

Nadere informatie

CO2-Reductieplan. Klaver Infratechniek B.V. Techniek voor en door de mens. Versie 1.1 28 november 2011

CO2-Reductieplan. Klaver Infratechniek B.V. Techniek voor en door de mens. Versie 1.1 28 november 2011 CO2-Reductieplan Klaver Infratechniek B.V. Versie 1.1 28 november 2011 Techniek voor en door de mens Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Energie en CO2 Reductie scope 1... 4 1.1 Wagenpark en brandstof... 4

Nadere informatie

Energie beleid, reductiedoelstellingen

Energie beleid, reductiedoelstellingen Inhoudsopgave Inleiding... 2 Directie verklaring CO 2 footprint HIG... 2 Energiebeoordeling... 2 Analyse vroeger en huidig energieverbruik... 2 Gebieden met significant energiegebruik en verbruik... 3

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur CO 2 -halfrapportage 2014 Januari - Juni Heerenveen, 28 oktober 2014 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur C O L O F O N Het format voor deze rapportage is opgesteld door Stichting

Nadere informatie

Management review Coolmark B.V. Mei 2014

Management review Coolmark B.V. Mei 2014 Management review Coolmark B.V. Mei 2014 CO 2 Prestatieladder 2.2 Coolmark B.V. Zweth 6 2991 LH Barendrecht Postbus 393 2990 AJ Barendrecht Tel: 0180-751300 Fax: 0180-751305 E-mail: info@coolmark.nl Versie

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen

Review CO2 reductiedoelstellingen Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3.

Nadere informatie

Jaar 2014. CO2-reductie doelstellingen. Auteur: A.T. Buitenhuis Eindverantwoordelijke: A.T. Buitenhuis Jansen Venneboer Datum: april 2014

Jaar 2014. CO2-reductie doelstellingen. Auteur: A.T. Buitenhuis Eindverantwoordelijke: A.T. Buitenhuis Jansen Venneboer Datum: april 2014 Jansen Venneboer te Wijhe Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014 CO2-reductie doelstellingen Auteur: A.T. Buitenhuis Eindverantwoordelijke: A.T. Buitenhuis Jansen Venneboer Datum: april 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 ~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013 er T e - 4 bf/ S-.; WE 1 Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 Inhoudsopgave : - 1.. ~1 ~..

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 09 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd Koopmans Bouw b.v. 12 Reductieplan Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 22 info@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteur(s): Dhr. S. van Dam,

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Opdrachtgever: HKV 3.B.2 Energiemanagement actieplan ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder AL0011 oktober 2014 Opdrachtgever: HKV 3.B.2 Energiemanagement actieplan ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep. Goedkeuring. Directeur. P.Th.W. Klaver. Handtekening: Datum: 10-01-2014

CO2-Prestatieladder. CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep. Goedkeuring. Directeur. P.Th.W. Klaver. Handtekening: Datum: 10-01-2014 CO2-Prestatieladder CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep Goedkeuring Organisatie: Naam: Handtekening: Directeur Klaver Giant Groep P.Th.W. Klaver Datum: 10-01-2014 CO2 reductieplan (2013.003) Pagina 1

Nadere informatie

Energie management actieplan. Copier Groep B.V.

Energie management actieplan. Copier Groep B.V. Energie management actieplan Copier Groep B.V. Aspect van de CO 2 prestatieladder: 3.B.2. Datum: 31 maart 2015 Versie: 00 Auteur: M.J.A. Rijpert Vrijgegeven: T.J. Crum, J. Copier Voorwoord Voor u ligt

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2013-2014 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.1 Datum: 26-mei-2014 Doc.nr: Red1314 Alfen B.V. CO 2-reductierapport 2013-2014 Doc. nr. Red1314 26-mei-2014

Nadere informatie

Energie management actieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum van uitgave

Nadere informatie

Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede

Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede Plan van Aanpak CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Aann.bedrijf. Kanaalstraat 329 Enschede Het vermenigvuldigen van deze documentatie en/of verstekken van gegevens aan derden

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014 Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen (09-01-2015) 1/18 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2

Nadere informatie