Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 CO 2 - en energiereductiedoelstellingen Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.1 Datum: 26-mei-2014 Doc.nr: Red1314

12 Alfen B.V. CO 2-reductierapport Doc. nr. Red mei-2014 Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF) Accorderingslijst Naam M. Roeleveld (ALF) Paraaf Versiebeheer Versie Datum Auteur Opmerkingen mei-14 H. van der Vlugt Initiële versie mei-14 B.Bor Reductie wagenpark aangepast Copyright 2014, Qonsultar ii

13 Alfen B.V. CO 2-reductierapport Doc. nr. Red mei-2014 Inhoud 1 INTRODUCTIE CO 2 -REDUCTIE SCOPE I WAGENPARK AARDGASVERBRUIK CO 2 -REDUCTIE SCOPE II OVERZICHT DOELEN DIRECTIEVERKLARING... 9 Copyright 2014, Qonsultar iii

14 Alfen B.V. CO 2 reductierapport Doc. nr. Red mei Introductie Terugdringen van CO 2 -emissie is van wezenlijk belang voor de beheersing van klimaatveranderingen, de zorg voor een leefbare omgeving en de zorg voor een leefbaar milieu. Alfen B.V. (verder: Alfen) onderschrijft een ambitieus milieubeleid en wil met een eigen concreet programma bijdragen aan de reductie van de CO 2 -uitstoot. In 2010 is Alfen gecertificeerd op niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder en is de ambitie uitgesproken om eind 2012 de CO 2 uitstoot met 16 procent (per FTE) te hebben verminderd t.o.v. het referentiejaar Om dit te bewerkstelligen is destijds een reductieplan opgesteld, gestoeld op 4 pijlers: Zuiniger eigen wagenpark; Overstap naar groene stroom; Reductie van het elektriciteitsverbruik; Verhogen van het bewustzijn van de medewerkers. Begin 2013 is vastgesteld dat het beleid en het actieplan hebben geresulteerd in het terugdringen van de CO 2 uitstoot met 9 procent (per FTE). De oorspronkelijke ambitie is daarmee niet volledig gehaald. Aan de ene kant zijn in die periode wel een aantal concrete stappen gerealiseerd die hebben geleid tot een structurele vermindering van de CO 2 uitstoot, met name door de overstap op groene stroom. Aan de andere kant heeft de groei van activiteiten geleid tot een extra vestiging en meer mobiliteit waardoor de CO 2 uitstoot is toegenomen. Omdat de geldigheid van het CO 2 -bewust certificaat eind 2013 zou aflopen, en Alfen dan een hernieuwde keuze moest maken op welke wijze zij haar CO 2 -beleid vorm geeft, is begin 2013 besloten om alleen voor het jaar 2013 een nieuwe reductiedoelstelling te formuleren. Het doel werd om eind 2013 de CO 2 -uitstoot met 9 procent te hebben verminderd ten opzichte van de CO 2 -uitstoot in Op basis van de Carbon Footprint rapportages over 2013 is vastgesteld dat dit doel niet is gehaald. Dit ondanks de positieve vaststelling dat er in dat jaar geen lekkages van koelmiddelen zijn geweest, dat nu alle in Nederland gebruikte elektriciteit van windkracht is, en het wagenpark verder zuiniger is geworden. De absolute groei van het aantal eigen wagens, de grootste bron van CO 2 uitstoot binnen Alfen, is de oorzaak dat de CO 2 -uitstoot in 2013 ten opzichte van 2012 niet met de gewenste 9 procent maar met 2 procent is gedaald. In 2014 zal Alfen zich, binnen de boundary van TBI moederbedrijf Wolter & Dros, gaan certificeren voor de CO 2 -Prestatieladder op nivo 4. Vooruitlopend op die certificering is besloten om op basis van een nieuw referentiejaar, het jaar 2013, reductiemaatregelen en doelstellingen te formuleren. Copyright 2014, Qonsultar 4

15 Alfen B.V. CO 2 reductierapport Doc. nr. Red mei-2014 Doelstelling is om de CO 2 uitstoot over 2014 ten opzichte van 2013 te verminderen met 7 procent 1. Daarbij wordt vooral ingezet op het wagenpark en indirect op de gunstige weersomstandigheden in combinatie met maatregelen om de vraag naar CVwarmte te verminderen. In de reductie van CO 2 wordt niet alleen, conform de CO 2 -Prestatieladder onderscheid gemaakt in scope 1 (directe) en scope 2 en 3 (indirecte) CO 2 uitstoot, maar is ook onderscheid gemaakt in CO 2 -uitstoot die vast en variabel is. Vaste CO 2 -uitstoot is niet afhankelijk van het aantal FTE wat in dienst is. Vaste uitstoot omvat het energieverbruik door: brandstoffen, koeling en elektra. Variabele CO 2 -uitstoot is wel sterk afhankelijk van het aantal FTE wat in dienst is. Variabele uitstoot omvat het energieverbruik door het eigen wagenpark, het zakelijk gebruik van de privé auto en het zakelijk vliegen. In verband met de gewenste certificering op nivo 4 zullen in de komende maanden ook nog maatregelen en doelstellingen worden vastgelegd voor overige indirecte en variabele emissies van scope 3 zoals woon-werkverkeer, afval en uitbestede diensten. Dit plan maakt integraal onderdeel uit van het Energie Management Systeem (EMS) van Alfen. De doelstellingen hebben effect op alle scopes en worden periodiek geëvalueerd zodat eventueel kan worden bijgestuurd of aangevuld tijdens de realisatie. Tijdens deze bijsturing dienen de consequenties voor het bedrijfsvoeringsysteem te worden nagegaan en vastgelegd. De constateringen, conclusies en maatregelen worden schriftelijk vastgelegd. In de onderstaande figuur is de evaluatie schematisch weergegeven. 1 Voor de onderbouwing van de gekwantificeerde doelstellingen in dit rapport wordt verwezen naar Doelstellingen 2014.xlsx. Copyright 2014, Qonsultar 5

16 Alfen B.V. CO 2 reductierapport Doc. nr. Red mei CO 2 -reductie scope I Binnen scope I wordt in 2014 reductie op de CO 2 -uitstoot behaald op het verbruik van brandstoffen door het wagenpark en een verminderde vraag naar aardgas voor verwarming. De scope I CO 2 -uitstoot zal daardoor eind procent lager liggen dan in Wagenpark Doelstelling: 11% reductie op de CO 2 -uitstoot van brandstoffen door het eigen wagenpark, en daarmee 8% reductie op de variabele uitstoot van CO 2. Gerealiseerd eind 2014 ten opzichte van Het beleid van Alfen is er op gericht om te beschikken over een zo zuinig mogelijk eigen wagenpark. Daartoe wordt bij vervanging alleen een auto aangeschaft die beschikt over een A, B of C-label. In 2012 is daarnaast begonnen met de aanschaf van (half) elektrische auto s. Dit beleid zal in 2014 worden voortgezet waarbij een vijftal diesel auto s zal worden vervangen (zuiniger) en er naar verwachting 5 wagens zullen verdwijnen. Dit moet leiden tot een zuiniger brandstofverbruik en de CO 2 -emissie van het gebruik van brandstoffen door het eigen wagenpark met 11 procent verminderen ten opzichte van Voor de totale variabele uitstoot betekent dit een reductie van 8 procent eind 2014 ten opzichte van Aardgasverbruik Doelstelling: 8% reductie op de CO 2 -uitstoot door aardgasverbruik. Gerealiseerd eind 2014 ten opzichte van Op basis van de zachte winter begin 2014 kan worden verwacht dat het aardgasverbruik over 2014 ten opzichte van 2013 beduidend lager zal liggen. Daarnaast zijn binnen Alfen een aantal maatregelen genomen die het warmteklimaat positief moeten beïnvloeden, en daardoor de vraag naar aardgas voor verwarming zullen verminderen. Het gaat daarbij om een aanpassing aan de CV ketel, isolatie van het fabrieksdak en het neerdrukken van warmte van boven naar beneden via ventilatoren. Op grond van deze verwachting en maatregelen wordt een reductie bereikt van 8 procent van het aardgasverbruik over 2014 ten opzichte van 2013 de doelstelling. Copyright 2014, Qonsultar 6

17 Alfen B.V. CO 2 reductierapport Doc. nr. Red mei CO 2 -reductie scope II Binnen scope II wordt in 2014 ten opzichte van 2013 geen reductie op de CO 2 -uitstoot behaald. De trends in het verbruik zijn stijgend door ontwikkelingen aan klantzijde (meer en verder reizen) en de groei van het elektriciteitsverbruik door de overstap op hybride /elektrische auto s. Verdere mogelijke reductiemaatregelen zijn vooralsnog niet haalbaar. Wel zal het algemene beleid op het gebied van het bewust gebruik van elektriciteit, zakelijke (vlieg)reizen worden voortgezet. Copyright 2014, Qonsultar 7

18 Alfen B.V. CO 2 reductierapport Doc. nr. Red mei Overzicht doelen Algemene doelstelling is om eind 2014 de CO 2 -uitstoot te hebben verminderd met 7 procent ten opzichte van de CO 2 -uitstoot van Reductiedoelstelling , vast en variabel Vaste CO 2 -uitstoot ton CO Brandstoffen Vast 102,8 102,1-1% Koeling Vast 0,0-0% Elektra Vast 10,5 10,7 2% Vast totaal % Variabale CO 2 -uitstoot ton CO Lease auto's Variabel 568,8 507,9-11% Zakelijk vliegen Variabel 24,1 32,1 33% Zakelijk gebruik privé auto Variabel 16,1 19,4 21% Variabel totaal % ton CO CO 2 -uitstoot Totaal % Copyright 2014, Qonsultar 8

19 Alfen B.V. CO 2 reductierapport Doc. nr. Red mei Directieverklaring Hierbij verklaart de directie van Alfen B.V., vertegenwoordigd door de heer M. Roeleveld, directievoorzitter, dat zij het eens is met en achter de doelstellingen staat, zoals beschreven in dit rapport. Voor akkoord, Alfen B.V. M. Roeleveld Directievoorzitter Copyright 2014, Qonsultar 9

CO2-Prestatieladder. CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep. CO2 reductieplan (2015.001) Pagina 1 van 11

CO2-Prestatieladder. CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep. CO2 reductieplan (2015.001) Pagina 1 van 11 CO2-Prestatieladder CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep CO2 reductieplan (2015.001) Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3 2 CO 2 -reductie scope 1... 4 2.1 Wagenpark... 4 2.1.1 Vervangingsbeleid...

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Kraaijvanger Urbis. CO 2 Voortgangsrapportage 2010. Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3

Kraaijvanger Urbis. CO 2 Voortgangsrapportage 2010. Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3 Kraaijvanger Urbis CO 2 Voortgangsrapportage 2010 Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3 Inhoud voortgangsrapportage 2010 1. Directieverklaring 2. Organisatie a. Rapporterende organisatie b. Verantwoordelijke

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard 2.A.3 Energieaudit Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra 2014 Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur CO 2 -halfrapportage 2014 Januari - Juni Heerenveen, 28 oktober 2014 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur C O L O F O N Het format voor deze rapportage is opgesteld door Stichting

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Inhoud INLEIDING... 3 ANALYSE... 4 DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN... 4 COMMUNICATIEDOELSTELLING... 5 DOELGROEPEN... 5 INTERNE DOELGROEPEN... 6 EXTERNE DOELGROEPEN...

Nadere informatie

Ketenanalyse Virtualisatie

Ketenanalyse Virtualisatie Ketenanalyse Virtualisatie Auteur: F. A. van der Wind Consultant Atos Gecontroleerd door: A. Boss Consultant Atos Becommentarieerd door: K. van den Berg Consultant Primum Goedgekeurd door: J. van Rooy

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015

ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015 ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015 Inhoud P0.6 - ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM 1 Algemeen... 3 2 Algemeen... 4 2.1 Bepalen grootte van het bedrijf m.b.t. CO 2- uitstoot...

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnMA2012 12.01 3 september 2012 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Bijlage E Energiemanagement Actieplan CO2- Prestatieladder Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Sarens Nederland Pagina 28 van 40 E.1 Inleiding Uit CO2 uitstoot berekeningen over 2013

Nadere informatie

Handboek Samen zorgen voor minder CO2

Handboek Samen zorgen voor minder CO2 3.B.2 Handboek Samen zorgen voor minder CO2 Aqualectra Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

3.C.1 Communicatieplan

3.C.1 Communicatieplan 3.C.1 Communicatieplan Versie : 3 Datum: 30-04-2015 Auteur: RvD 1. Uitgangssituatie 2. Doelstelling 3. Interne middelen 4. Externe middelen 5. Planning 6. Budget 2015-4 1. Uitgangssituatie Aqualectra is

Nadere informatie

1 Achtergrond. 1.1 Overzicht uitstoot ketenanalyse. Onderwerp voortgangsrapportage. Aan J.M. Kuling. Datum 29 maart 2010

1 Achtergrond. 1.1 Overzicht uitstoot ketenanalyse. Onderwerp voortgangsrapportage. Aan J.M. Kuling. Datum 29 maart 2010 Memo Onderwerp voortgangsrapportage Aan J.M. Kuling 1 Achtergrond HVL B.V. heeft in het kader van een Carbon Footprint Analyse naast een inventarisatie van de organisatie eigen directe en indirecte CO

Nadere informatie

MILON. Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014

MILON. Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014 MILON Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014 Versie 1; 26 juni 2015 Inleiding MILON onderneemt maatschappelijk verantwoord. Dat is een doel, maar zit eveneens opgesloten in het DNA van het bedrijf.

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

1 Reductiedoelstellingen

1 Reductiedoelstellingen 1 Reductiedoelstellingen De algemene bedrijfsdoelstelling is het reduceren van 4,1 % CO2 emissie in 2014-2015 ten opzichte van de uitstoot van het basis jaar 2013. Het plan van aanpak in het volgende hoofdstuk

Nadere informatie

[3.B.2_2 Energie management actieplan]

[3.B.2_2 Energie management actieplan] 2012 CO2 prestatieladder niv. 3 Struyk Verwo Aqua [3.B.2_2 Energie management actieplan] CO2-prestatieladder Niv. 3 3.B.2_2 Energie management actieplan 1. ALGEMENE EISEN... 3 1.1 ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM...

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

Hesselink Koffie. Opgemaakt door Daniëlle de Bruin. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014. 1 van 10. Datum: 15 december 2014

Hesselink Koffie. Opgemaakt door Daniëlle de Bruin. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014. 1 van 10. Datum: 15 december 2014 1 van 10 Rapportage CO -voetafdruk Opgemaakt door Daniëlle de Bruin Hesselink Koffie Periode: 1 januari t/m 31 december 014 Datum: 15 december 014 Climate Neutral Group BV Donkerstraat 19a 3511 KB Utrecht

Nadere informatie

Voortgangsrapportage scope 3 ketenanalyses; 1 e halfjaar 2011 : A.P. Kleiberg Datum : 07-10-2011 Pagina : 1 van 5

Voortgangsrapportage scope 3 ketenanalyses; 1 e halfjaar 2011 : A.P. Kleiberg Datum : 07-10-2011 Pagina : 1 van 5 Datum : 07-10-2011 Pagina : 1 van 5 1. Inleiding In deze voortgangsrapportage willen we de voortgang op de doelstellingen en maatregelen behandelen die naar aanleiding van de ketenanalyses scope 3 zijn

Nadere informatie