Energie auditverslag Tauw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energie auditverslag Tauw"

Transcriptie

1 Energie auditverslag Tauw 21 november 2011

2

3 Verantwoording Titel Energie auditverslag Tauw Projectleider René Tankink Auteur(s) Pieter Luiten Projectnummer Aantal pagina's 20 (exclusief bijlagen) Datum 21 november 2011 Handtekening Colofon Tauw bv Business Unit Bedrijven Handelskade 11 Postbus AC Deventer Telefoon Fax Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Tauw. Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Tauw hoge prioriteit. Tauw hanteert daartoe een managementsysteem dat is gecertificeerd dan wel geaccrediteerd volgens: - NEN-EN-ISO 9001 Energie auditverslag Tauw 3\20

4 4\20 Energie auditverslag Tauw

5 Inhoud Verantwoording en colofon Inleiding Het energieverbruik CO2-emissies CO2-emissies Specificatie naar bron Aardgasverbruik Brandstofverbruik zakelijk verkeer leaseauto s Elektriciteitsverbruik Ingekochte warmte Brandstofverbruik zakelijk verkeer privéauto Brandstofverbruik zakelijk verkeer huurauto Brandstofverbruik zakelijke vliegtuigreizen Mogelijke maatregelen Reductiedoelstelling Doelstellingen Energie auditverslag Tauw 5\20

6 6\20 Energie auditverslag Tauw

7 1 Inleiding Tauw heeft een eigen CO2-voetafdruk opgesteld. Deze CO2-voetafdruk betreft een inventaris van het energiegebruik en de daaraan verbonden CO2-uitstoot. De inspanningen van Tauw om CO2-emissie te reduceren gaan nog veel verder. De impact van onze initiatieven en projectadvisering op duurzaamheid is groot. Onze medewerkers zijn zich hier zeer van bewust en zien dit dan ook als de grote uitdaging binnen hun adviespraktijk. In het kader van certificering van Tauw b.v. voor de CO2-prestatieladder is een energie audit verslag opgesteld. Het energie audit verslag betreft een inventarisatie van alle energiestromen en de mogelijkheden tot reductie hierin. Het energie audit verslag is opgesteld conform de richtlijnen in NEN-EN Volledigheidshalve wordt ook verwezen naar de aan dit document gerelateerde documenten: CO2-voetafdruk CO2-reductiedoelstelling Energie management programma 1.1 Het energieverbruik Het energieverbruik van Tauw valt conform de scoop 1 en 2 van de CO2-prestatieladder in twee hoofdgroepen onder te verdelen: Energieverbruik van de kantoren Ruimteverwarming kantoren (m 3 aardgas) Elektragebruik kantoren (kwh elektriciteit) Energieverbruik als gevolg van mobiliteit Zakelijke km s met leaseauto s Zakelijke km s met privéauto s Zakelijke km s met vliegtuig In het kader van het opstellen van de CO2-voetafdruk zijn al deze energieverbruiken over 2010 gekwantificeerd. De resultaten hiervan zijn in hoofdstuk twee vermeld alsmede de mogelijke maatregelen om tot reductie te komen. In hoofdstuk 3 tenslotte zijn de reductiedoelstelingen genoemd. Energie auditverslag Tauw 7\20

8 8\20 Energie auditverslag Tauw

9 2 CO2-emissies 2.1 CO2-emissies 2010 In 2010 staat de totale CO 2 emissie van Tauw gelijk aan ruim ton CO 2, zie tabel 2.1. Het grootste aandeel hierin, ruim 30 procent, komt van het brandstofverbruik zakelijk verkeer leaseauto s. In tabel 2.1 staan daarnaast de CO 2 emissie uitgedrukt in het aantal medewerkers en per vierkante meter vloeroppervlak weergegeven. Tabel 2.1 CO 2 emissie Tauw ten opzichte van aantal medewerkers en vierkante meter vloeroppervlak in 2010 Soort emissie CO 2 (ton/jaar) Percentage CO 2 per medewerker (ton/fte)* CO 2 per vloeroppervlak VVO (ton/100 m 2 )* Directe CO 2 emissies - Aardgasverbruik 803,59 27,38 0,96 3,50 - Brandstofverbruik zakelijk verkeer leaseauto s 905,67 30,85 1,09 - Indirecte CO 2 emissies door energieopwekking - Elektriciteitsverbruik 510,00 17,37 0,61 2,22 - Ingekochte warmte 13,92 0,47 0,02 0,06 Overige indirecte CO 2 emissies - Brandstofverbruik zakelijk verkeer privéauto 595,25 20,28 0, Brandstofverbruik zakelijke vliegtuigreizen 106,86 3,64 0,13 - Totaal 2.935,29 100,00 3,52 5,78 Het aantal medewerkers staat in het referentiejaar 2010 gelijk aan 833,465 fte en het totaal verhuurbaar vloer oppervlak (VVO) staat gelijk aan m 2 De zes emissies vallen uiteen in twee hoofdactiviteiten die de uitstoot van CO 2 bepalen, namelijk Zakelijk verkeer: brandstofverbruik leaseauto, privéauto en vliegtuigreizen Energieverbruik gebouwen: aardgasverbruik, elektriciteitsverbruik en ingekochte warmte Voor het zakelijke verkeer betreft dit 55 procent van de totale CO 2 emissie. Voor het energieverbruik betreft dit 45 procent. In tabel 2.2 staan de tonnen CO 2 emissie gerelateerd aan de twee hoofdactiviteiten weergegeven. Voor het zakelijke verkeer komt dit neer op ruim ton CO 2 per jaar. Voor het energieverbruik gebouwen betreft dit ruim ton CO 2 per jaar. Energie auditverslag Tauw 9\20

10 Tabel 2.2 CO 2 emissie Tauw naar hoofdactiviteit Hoofdactiviteit CO 2 (ton/jaar) Percentage CO 2 (ton/fte) CO 2 (ton/100 m 2 ) Zakelijk verkeer 1.607,78 54,77 1,93 Energieverbruik gebouwen 1.327,51 45,23 1,59 5, Specificatie naar bron Aardgasverbruik De verwarming van kantoren vindt voornamelijk plaats met behulp van aardgas. Het totale aardgasverbruik, in combinatie met de conversiefactor gepubliceerd in het Handboek CO 2 -Prestatieladder 2.0 van SKAO bepaald de CO 2 emissie. Het totale aardgasverbruik voor Tauw betrof in 2010 ongeveer 440 duizend m 3 met een daarmee samenhangende totale CO 2 emissie van 803 ton. De hoeveelheid CO 2 emissie van het aardgasverbruik betreft ruim 27 procent van de gehele CO 2 emissie van Tauw in Tauw Deventer Handelskade 11 neemt met circa 70 procent het grootste deel van de CO 2 uitstoot voor haar rekening gevolgd door Tauw Deventer Kamperstraat met bijna 9 procent. Tabel 2.3 Aardgasverbruik en CO 2 in Omschrijving Hoeveelheid (m 3 ) CO 2 emissie Percentage (ton/jaar) Tauw Amsterdam ,03 3,24 Tauw Assen * 22,29 2,77 Tauw Deventer Handelskade ,14 0,52 Tauw Deventer Handelskade ** 626,16 77,92 Tauw Deventer Kamperstraat ,16 6,37 Tauw Deventer Nijmegensestraat N.v.t. (archief) N.v.t. (archief) N.v.t. (archief) Tauw Deventer Berkelweg N.v.t. (parkeerterrein) N.v.t. (parkeerterrein) N.v.t. (parkeerterrein) Tauw Eindhoven ,17 3,26 Tauw Rotterdam ,48 5,41 Tauw Utrecht*** N.v.t. (stadswarmte) N.v.t. (stadswarmte) N.v.t. (stadswarmte) De Haan ,17 0,52 Totaal , * Schatting van jaarafrekening afgeleid. ** Voor het gebruik van de WKK is m 3 aardgas gebruikt voor opwekking elektra en m 3 voor de opwekking van warmte. De totale hoeveelheid aardgas die gebruikt is betreft m 3 1 De conversiefactor zoals opgenomen in het Handboek CO 2 -Prestatieladder 2.0 betreft voor aardgas g CO 2 /Nm 3 brandstof. 1 Nm 3 betreft 1 m 3 onder standaard druk en temperatuur 10\20 Energie auditverslag Tauw

11 2.2.2 Brandstofverbruik zakelijk verkeer leaseauto s Binnen Tauw bestaat het zakelijke verkeer uit leaseauto s, huurauto s en privéauto s. De hoeveelheid verbruikte liters brandstof van het brandstofverbruik zakelijk verkeer van de leaseauto, in combinatie met de conversiefactor gepubliceerd in het Handboek CO 2 -Prestatieladder 2.0 van SKAO bepaald de CO 2 emissie. De totale hoeveelheid brandstof betreft (inclusief brandstof voor woon-werk- en privé kilometers) ruim liter. In TSP staan de kilometers geregistreerd, zowel van de zakelijke-, de woon/werk-, en privé kilometers. Zie voor de aantallen tabel 5. De hoeveelheid CO 2 emissie van het brandstofverbruik zakelijk verkeer leaseauto, exclusief het percentage afkomstig van de gereden woon-werk- en privékilometers, betreft 905,67 ton 2. Dit komt overeen met ruim 30 procent van de gehele CO 2 emissie van Tauw in Tabel 2.4 Brandstofverbruik verkeer leaseauto s en CO 2 in 2010 Brandstoftype Aantal Hoeveelheid Conversiefactor CO 2 CO 2 auto s (liter) (g CO 2 / liter) emissie (ton/jaar) emissie (ton/auto) Benzine , ,14 5,22 Diesel , ,32 7,53 Totaal , ,46 12,75 Tabel 2.5 Zakelijke-, woon/werk-, en privé kilometers van de leaseauto s en percentages in 2010 Kilometer soort Brandstoftype Hoeveelheid Percentage kilometers Zakelijk Gemiddeld brandstoftype ,68 Woon werk Gemiddeld brandstoftype ,55 Privé Gemiddeld brandstoftype ,78 Totaal Totale CO2 uitstoot van het aantal liters van de leaseauto s betreft ruim ton per jaar, inclusief het aantal kilometers voor het woon-werk en privé verkeer. Gekeken naar het aantal kilometers betreft het percentage kilometers voor woon-werk en privé verkeer ruim 48 procent. Wanneer dit getal afgetrokken wordt van de totale CO2 uitstoot op basis van het aantal liters brandstof kom je uit op ruim 905 ton en 6,59 ton CO2 per auto Energie auditverslag Tauw 11\20

12 2.2.3 Elektriciteitsverbruik Verlichting, ventilatie en koeling van de kantoren en het gebruik van kantoorapparatuur, waaronder ICT-apparatuur vindt plaats met behulp van elektriciteit. Het totale elektriciteitsverbruik, in combinatie met de conversiefactor gepubliceerd in het Handboek CO 2 -Prestatieladder 2.0 van SKAO bepaald de CO 2 emissie. Het totale elektriciteitsverbruik voor Tauw betrof in 2010 ongeveer 2 miljoen kwh. Dit is inclusief kwh dat duurzaam is opgewekt met behulp van een WKK installatie in Deventer. De totale CO 2 emissie, exclusief de hoeveelheid kwh opgewekt met de WKK, bedraagt ruim 510 ton. De hoeveelheid CO 2 emissie van het elektriciteitsgebruik betreft ruim 17 procent van de gehele CO 2 emissie van Tauw in Tauw Rotterdam neemt het grootste deel voor haar rekening gevolgd door Tauw Utrecht. Tabel 2.6 Elektriciteit en CO 2 in Omschrijving Hoeveelheid CO 2 emissie Percentage (kwh) (ton/jaar) Tauw Amsterdam ,74 10,13 Tauw Assen ,88 10,55 Tauw Deventer Handelskade * 19,33 3,79 Tauw Deventer Handelskade 11 Tauw Deventer Kamperstraat ,85 17,01 Tauw Deventer Nijmegensestraat (archief) ,67 0,13 Tauw Deventer Berkelweg (parkeerterrein) 161 0,07 0,01 Tauw Eindhoven ,79 10,34 Tauw Rotterdam ,56 28,51 Tauw Utrecht ,75 18,17 De Haan ,87 1,35 Totaal ,52 100,00 * Met behulp van de WKK is kwh aan elektriciteit opgewekt (groene stroom). Dit is in mindering gebracht op het totale elektriciteitsverbruik van de Handelskade van kwh. Het extra aardgas dat nodig is voor de werking van de WKK staat opgeteld bij het totale aardgasverbruik van de vestiging Deventer. In tabel 2.7 staat de totale CO 2 emissie vanuit elektriciteitsgebruik per kantoor per vierkante meter weergegeven. Daarnaast staat ook het gemiddelde gasverbruik per m 2 opgenomen. Wanneer de CO 2 emissie wordt weergegeven per m 2 komt een iets ander beeld naar voren dan bij de absolute emissie. Tauw Rotterdam stoot per vierkante meter de meeste CO 2 uit, gevolgd door Tauw Assen. 3 De conversiefactor zoals opgenomen in het Handboek CO 2 -Prestatieladder 2.0 betreft voor elektriciteit grijze stroom, 2010 en later 455 g CO 2 /kilowattuur 12\20 Energie auditverslag Tauw

13 Tabel 2.7 CO 2 emissie elektriciteit per m 2 vloeroppervlak Locatie Vloeroppervlak Gemiddeld CO 2 emissie VVO (m 2 ) elektraverbruik per (kg/m 2 jaar) m 2 Tauw Amsterdam ,53 36,64 Tauw Assen ,60 44,86 Tauw Deventer Handelskade ,39 2,00 Tauw Deventer Handelskade 11 Tauw Deventer Kamperstraat ,87 36,34 Tauw Deventer Nijmegensestraat (archief) 660 2,25 1,02 Tauw Deventer Berkelweg (parkeerterrein) 800 0,20 0,09 Tauw Eindhoven ,04 43,70 Tauw Rotterdam ,04 51,44 Tauw Utrecht ,16 36,02 De Haan ,14 30,55 Totaal ,85 22, Ingekochte warmte Het kantoor te Utrecht wordt verwarmd met behulp van warmte afkomstig van de stadsverwarming. De totale hoeveelheid ingekochte warmte, in combinatie met de conversiefactor gepubliceerd in het Handboek CO 2 -Prestatieladder 2.0 van SKAO bepaald de CO 2 emissie. In totaal is in GJ warmte ingekocht voor de verwarming van het deel van het kantoor dat door Tauw in gebruik is. Dit resulteert in een totale CO 2 emissie van 12 ton. De hoeveelheid CO 2 emissie van ingekochte warmte betreft ongeveer 0,5 procent van de gehele CO 2 emissie van Tauw in Brandstofverbruik zakelijk verkeer privéauto Binnen Tauw bestaat het zakelijke verkeer uit leaseauto s, huurauto s en privéauto s. De hoeveelheid gereden kilometers van het brandstofverbruik zakelijk verkeer van de privéauto, in combinatie met de conversiefactor gepubliceerd in het Handboek CO 2 -Prestatieladder 2.0 van SKAO bepaald de CO 2 emissie. De totale hoeveelheid gereden kilometers betreft De hoeveelheid CO 2 emissie van het brandstofverbruik zakelijk verkeer privéauto betreft ruim 595 ton/jaar. Dit komt overeen met ongeveer 20 procent van de gehele CO 2 emissie van Tauw in Energie auditverslag Tauw 13\20

14 Tabel 2.8 Brandstofverbruik zakelijk verkeer privéauto en CO 2 in 2010 Tauw Gereden Aantal Conversiefactor (g CO 2 emissie kilometers medewerkers CO 2 /km) (ton/jaar) (km/jaar) Benzine <1,4 ltr ,28 Benzine 1,4-2,0 ltr ,56 Benzine >2,0 ltr ,42 Benzine gemiddeld ,74 Diesel <1,7 ltr ,26 Diesel 1,7-2,0 ltr ,11 Diesel >2,0 ltr ,97 Diesel gemiddeld ,88 LPG ,78 Onbekend ,75 Totaal ,74 Tabel 2.9 Brandstofverbruik zakelijk verkeer privéauto en CO 2 in 2010 De Haan Gereden kilometers Conversiefactor gemiddeld (g CO 2 emissie (ton/jaar) (km/jaar) CO 2 /km) Benzine ,81 Totaal , Brandstofverbruik zakelijk verkeer huurauto Binnen Tauw bestaat het zakelijke verkeer uit leaseauto s, huurauto s en privéauto s. De hoeveelheid gereden kilometers van het brandstofverbruik zakelijk verkeer van de huurauto, in combinatie met de conversiefactor gepubliceerd in het Handboek CO 2 -Prestatieladder 2.0 van SKAO bepaald de CO 2 emissie. De totale hoeveelheid gereden kilometers betreft De hoeveelheid CO 2 emissie van het brandstofverbruik zakelijk verkeer huurauto betreft ruim 96 ton. 14\20 Energie auditverslag Tauw

15 Tabel 2.10 Brandstofverbruik zakelijk verkeer huurauto en CO 2 in 2010 Aantal Gereden Conversiefactor CO 2 emissie huurdagen kilometers gemiddeld (g (ton/jaar) (km/jaar) CO 2 /km) Benzine ,35 Diesel ,35 Totaal , Brandstofverbruik zakelijke vliegtuigreizen Tauw-medewerkers gebruiken het vliegtuig voor zakelijk gebruik om grote afstanden te overbruggen. De hoeveelheid kilometers voor het vliegverkeer, in combinatie met de conversiefactoren gepubliceerd in het Handboek CO 2 -Prestatieladder 2.0 van SKAO bepaald de CO 2 emissie. De totale hoeveelheid gevlogen kilometers in 2010 betreft De hoeveelheid CO 2 emissie van het brandstofverbruik zakelijke vliegtuigreizen betreft ruim 106 ton. Dit komt overeen met 3 procent van de gehele CO 2 emissie van Tauw in Tabel 2.11 Brandstofverbruik zakelijke vliegtuigreizen en CO 2 in 2010 Categorie Aantal Afstand Conversiefactor CO 2 emissie vliegtuigreizen vliegtuigreizen gemiddeld (g (ton/jaar) (km/jaar) CO 2 /km) Vervoer < ,75 Vervoer ,17 Vervoer > ,94 Totaal , Mogelijke maatregelen Voor het realiseren van de reductiedoelstellingen zijn diverse maatregelen mogelijk. Dit geldt zowel voor de emissiebronnen die vallen onder scope 1 als de emissiebronnen die vallen onder scope 2. In onderstaande tabel zijn diverse mogelijkheden genoemd. Dit is geen limitatieve lijst. Met de jaarlijkse brainstorm in de klankbordgroep en de mogelijkheden voor het aandragen van energiebesparende maatregelen via sharepoint, kunnen nieuwe maatregelen worden benoemd. Voorwaarde voor het plaatsen van de maatregel op de lijst, is de verwachting dat er een significante CO 2 reductie kan worden gerealiseerd. Energie auditverslag Tauw 15\20

16 CO 2 emissie Mogelijke reductiemaatregelen 2010 (ton/jaar) Scope ,26 Aardgasverbruik 803,59 Groen gas inkopen Zakelijk verkeer leaseauto's 905,67 Nieuwe leaseauto s maximaliseren aan CO 2 uitstoot Aandacht besteden aan "Het Nieuwe Rijden" (gedrag) Banden op spanning houden en vullen met stikstof Stimuleren carpoolen Stimuleren videoconferencing Aanschaf elektrische auto om ervaring op te doen Aanschaf elektrische scooter s voor de korte zakelijke kilometers Scope ,29 Elektriciteit + warmte 523,92 Groene stroom inkopen Installeren Windows 7 op PC (heeft beter energiemanagement) voor reductie energieverbruik computers Lichtniveau per ruimte (kantoren. overlegruimte) nalopen en eventueel aanpassen (check op arbeidsomstandigheden met luxmeter) Energieverbruik mee laten wegen bij inkoop van elektrische apparatuur Vergroten van de mogelijkheden voor digitale levering van rapporten e.d. Zakelijk verkeer 595,25 Stimuleren carpoolen privéauto Stimuleren thuiswerken Stimuleren videoconferencing Aanschaf elektrische scooter s voor de korte zakelijke kilometers Zakelijke vliegtuigreizen 106,86 Stimuleren videoconferencing Stimuleren korte vluchten vervangen door treinreizen (of evt. auto) Totaal 2.935,29 16\20 Energie auditverslag Tauw

17 De grootste CO 2 emissiebron binnen Tauw is gerelateerd aan het vervoer. Daarom is besloten om hiervoor in 2011 beleid te ontwikkelen om deze emissiesbron als eerste te reduceren. De te nemen maatregelen zijn; Cleaner car contract; dit is een overeenkomst met de leasemaatschappij waarin is vastgelegd dat Tauw in 2012 alleen nog wagens afneemt met een CO2-emissie < 120 gram/km Alle banden van de lease auto s worden afgevuld met stikstof De lease rijders krijgen een cursus het nieuwe rijden aangeboden De medewerkers kunnen zakelijk reizen met de NS-business card Samen met het platform samen elektrisch wil Tauw haar wagenpark verduurzamen. Tauw schaft in dit kader een elektrische auto aan om dit vervoermiddel en de mogelijkheden voor Tauw uit te proberen Voor de vestiging van Tauw in Assen staan twee elektrische scooters ter beschikking voor de kortere afstanden. Juist de overbrugging met de auto van deze afstanden, produceert relatief veel CO 2 Opstellen beleid voor E-werken Stimuleren van videoconferencing In kaart brengen van type auto en soort brandstof van privéauto s die gebruikt worden voor zakelijke kilometers. Dit om de betrouwbaarheid van de metingen te vergroten De verantwoordelijkheid voor deze maatregelen zijn verdeeld zoals beschreven in het energiemanagementsysteem. De afdeling Facilitaire Ondersteuning is verantwoordelijk voor de inkoop van energie, papier, afvalverwerking et cetera, het wagenpark en de gebouwen binnen Tauw. De IT-afdeling is verantwoordelijk voor de mogelijkheden van CO 2 -reductie door de inzet van IT-techniek. Dit betreft zowel het energiezuiniger maken van de IT-systemen als het ondersteunen met IT-technologie van andere werkwijzen waardoor CO 2 -reductie wordt gerealiseerd (bijvoorbeeld thuiswerken). De afdeling P&O is verantwoordelijk voor de mogelijkheden van CO 2 -reductie met betrekking tot woon/werk verkeer van de medewerkers, inzet van privé voertuigen voor dienstreizen en andere manieren van werken zoals thuiswerken. Met deze maatregelen wordt verwacht dat in 2012 de reductie-doelstelling van 5 % ten opzichte van 2010 zal worden gerealiseerd. Naar verwachting zal dit beleid in 2013 tot meer CO 2 reductie leiden, doordat steeds meer zuinige lease auto s in gebruik worden genomen. Voor 2012 zal er beleid worden ontwikkeld voor de inkoop van groene stroom met als doel om hiermee uiterlijk in 2013 te beginnen. Daarnaast zal gekeken worden naar de mogelijkheden van groen gas. Hierbij wordt niet aardgas bedoeld dat vervolgens gecompenseerd worden met de aanplant van bijvoorbeeld bomen. Als er interessante mogelijkheden zijn, kan er eventueel besloten worden om over te gaan tot groen gas. Deze markt wordt gevolgd. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de afdeling Facilitaire Ondersteuning. Energie auditverslag Tauw 17\20

18 In 2012 zal er tevens beleid worden gemaakt voor de mogelijkheden tot verdere energiebesparing door meer toepassen van IT-technologie en de verdere reductie van het energieverbruik van de IT-apparatuur. Met de invoering zal uiterlijk vanaf 2013 worden begonnen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de IT-afdeling. Tenslotte wordt er integraal beleid gemaakt voor de energiebesparingmogelijkheden die gerelateerd zijn aan de huisvesting. Dit zal plaatsvinden per vestiging, doch vooral richten op de locatie te Deventer omdat hier het energieverbuik relatief hoog is. De interessante mogelijkheden worden uiterlijk vanaf 2013 ingevoerd. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de afdeling Facilitaire Ondersteuning. 18\20 Energie auditverslag Tauw

19 3 Reductiedoelstelling Tauw streeft naar continue verbetering van de energie-efficiëntie en vermindering van de CO 2 - uitstoot in haar bedrijfsvoering. Dit komt (deels) voort uit haar wil om op duurzame wijze te werken aan de verbetering van de leefomgeving. Zowel binnen als buiten Nederland. Deels ook om de bedrijfsvoering te optimaliseren. 3.1 Doelstellingen Tauw stelt zich tot doel gesteld om de CO 2 -uitstoot per fte van scope 1 en 2 emissies, de komende jaren te reduceren met: % ten opzichte van % ten opzichte van % ten opzichte van 2010 Deze doelstellingen zijn in de directievergadering van 17 oktober 2011 door de directie van Tauw vastgesteld. Het realiseren van bovenstaande primaire doelstelling is leidend. De CO 2 -uitstoot van scope 1 en 2 gezamenlijk dient te voldoen aan bovengenoemde doelstelling. Secundair wordt getracht om deze reductie gelijkmatig voor zowel de scope 1 als scope 2 emissies te realiseren. Dus de doelstellingen voor scope 1 en scope 2 zijn beide: % ten opzichte van % ten opzichte van % ten opzichte van 2010 Als de reductie van de ene scope achterblijft, dient dit gecompenseerd te worden door de andere scope om de primaire doelstelling te realiseren. De scope 1 en 2 emissies in de projecten wordt vooral bepaald door het zakelijk verkeer. Ook op dit gebied zijn de doelstellingen; % ten opzichte van % ten opzichte van % ten opzichte van 2010 Energie auditverslag Tauw 19\20

20 20\20 Energie auditverslag Tauw

Reductiedoelstelling scope 1 en 2 emissies en jaarplan

Reductiedoelstelling scope 1 en 2 emissies en jaarplan Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 7 december 2011 Kenmerk N001-0495501BUJ-evp-V03-NL Reductiedoelstelling scope 1 en 2 emissies en jaarplan Tauw streeft naar continue verbetering van de energie-efficiëntie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 13 augustus 2013 Kenmerk N028-0495501BUJ-los-V01-NL 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de -prestatieladder. Hiervoor heeft zij onder

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2011 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage 2011 scope 1 en 2 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 1 juli 2013 Kenmerk N021-0495501BUJ-los-V01-NL 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de -Prestatieladder. Hiervoor heeft zij onder andere

Nadere informatie

Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014

Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014 Notitie Contactpersoon Martine Burgstaller Datum 7 oktober 2014 Kenmerk N049-0495501MBQ-cri-V01-NL Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2013 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage 2013 scope 1 en 2 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 14 augustus 2013 Kenmerk N031-0495501BUJ-los-V01-NL Voortgangsrapportage 2013 scope 1 en 2 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de -prestatieladder.

Nadere informatie

Energie auditverslag Tauw

Energie auditverslag Tauw Energie auditverslag Tauw 1 september 2014 Verantwoording Titel Energie auditverslag Tauw Projectleider Manja Nicolai-Buijen Auteur(s) Jurgen Ooms Projectnummer 0495501 Aantal pagina's 22 (exclusief bijlagen)

Nadere informatie

Carbon footprint BT Nederland NV 2014

Carbon footprint BT Nederland NV 2014 Carbon footprint BT Nederland NV 2014 1 Inleiding Ten behoeve van het behalen van niveau 3 van de CO 2 Prestatieladder heeft BT Nederland N.V. (hierna BT Nederland) haar CO 2-uitstoot (scope 1 & 2 emissies)

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2011 scope 1, 2 en 3

Voortgangsrapportage 2011 scope 1, 2 en 3 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 2 juli 2012 Kenmerk N015-0495501BUJ-los-V01-NL 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de CO 2 -Prestatieladder. Hiervoor heeft zij onder

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma Tauw

Energiemanagementprogramma Tauw Energiemanagementprogramma Tauw 17 april 2012 Energiemanagementprogramma Tauw Verantwoording Titel Energiemanagementprogramma Tauw Opdrachtgever Stuurgroep CO2-prestatieladder Projectleider Manja Buijen

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Energie audit verslag

Energie audit verslag Energie audit verslag Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV juni 2011 2010.0001-10 Inleiding Cauberg-Huygen is sinds 1975 koploper in oplossingen voor de bouw- en infrasector, industrie en ruimtelijke

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: Doc.nr: Red1213 CO 2-reductierapport 2012-2013 Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF)

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT 2014

CARBON FOOTPRINT 2014 CARBON FOOTPRINT 2014 HOGESCHOOL UTRECHT 16 april 2015 078353524:A - Definitief C05013.000012.0500 Inhoud 1 Uitgangspunten... 3 1.1 Boundaries... 3 1.2 Scope definitie... 3 1.3 Gehanteerde uitgangspunten...

Nadere informatie

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV december 2011 2010.0001-15 Inleiding Cauberg-Huygen is sinds 1975 koploper in oplossingen voor de bouw- en infrasector, industrie

Nadere informatie

Energiemeetplan 2015-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energiemeetplan 2015-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energiemeetplan 2015-2017 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1 Vestiging Capelle aan den IJssel 5 4 Beheersing doelstellingen

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT 2015 Hogeschool Utrecht 3 MAART 2016

CARBON FOOTPRINT 2015 Hogeschool Utrecht 3 MAART 2016 Hogeschool Utrecht 3 MAART 2016 Contactpersonen IR. B. (BAȘAK) KARABULUT Adviseur T +31 (0)88 4261 322 M +31 (0)6 312 02492 E basak.karabulut@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus 4205 3006 AE Rotterdam

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2017. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2012-2017. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2012-2017 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

Milieu jaarverslag 2013-Q4

Milieu jaarverslag 2013-Q4 Milieu jaarverslag 2013-Q4 1. Inleiding In dit verslag worden gegevens gepubliceerd ten aanzien van energie met daaraan gekoppeld de CO 2 footprint. De dataverzameling en rapportage voor CO 2 gebeurt conform

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015

Energie meetplan 2013-2015 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2015 Ko Hartog Elektrotechniek BV Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten

Nadere informatie

Plan van aanpak CO2-reductie

Plan van aanpak CO2-reductie Plan van aanpak CO2-reductie 2012-2016 Opdrachtgever Movares Johan van den Elzen Ondertekenaar Movares Nederland B.V. Frans Gebraad Kenmerk CO-FG-120015321 - Versie 1.0 Utrecht, 8 november 2012 Vrijgegeven

Nadere informatie

Energiemanagement plan

Energiemanagement plan Energiemanagement plan Overzicht energiestromen / -verbruikers en CO2-emissie inventarisatie 2014 Aannemingsbedrijf B.V. 1 Inleiding Het inventariseren en analyseren van de energiestromen binnen het bedrijf,

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015

Energie meetplan 2013-2015 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Organisatie Kenmerk Document Ploegmakers Groep B.V. CO2 PRESTATIELADDER 3.B.2_2 Energiemeetplan 2013-2015 Datum 2015-04-21 Versie

Nadere informatie

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 )

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 ) Juli 2017 Extern Sinds november 2013 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat. In eerste instantie op niveau 3 van de ladder en vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Nadere informatie

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Hollandridderkerk Groep

Hollandridderkerk Groep 2.A.3 Energie audit 2013 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EA2013 13.02 11 april 2013 Gereed Opgesteld door: M. Waarts KAM-coördinator

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A3 Hoogland Vastgoedonderhoud 5 Scope 1

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

2012/2013. [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3. CO2 prestatieladder niv. 3. Struyk Verwo Aqua

2012/2013. [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3. CO2 prestatieladder niv. 3. Struyk Verwo Aqua 2012/2013 CO2 prestatieladder niv. 3 Struyk Verwo Aqua [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3 3.B.2_1 Energiereductieprogramma 1. ALGEMEEN... 3 1.1 ENERGIEREDUCTIEDOELSTELLING...

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2017 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies

Nadere informatie

Groene bedrijfsvoering

Groene bedrijfsvoering Groene bedrijfsvoering Emissie-inventaris DWA 2011 2 DWA installatie- en energieadvies (DWA) is een adviesbureau met ambitie. Met meer dan honderd collega s werken wij aan de verduurzaming van onder meer

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2012

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2012 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2012 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 01-10-2013 F. Wuts Draft 1.0 7-10-2013 F. Wuts Final 1.1 20-01-2014 F. Wuts Emissie

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie-inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage 1 e halfjaar 2010 (januari juli 2010) Opgesteld door: TL Gecontroleerd

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 4 3.1. Vestiging Oosterhout 4 Scope 1 emissies 4 Scope

Nadere informatie

Energie meetplan 2015-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2015-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 215-217 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 3.1. 4 Vestiging A 3.2. 6 Vestiging B 6 6 3.3. 7 Werkplaats

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnRP2014 14.02 24 april 2014 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep

CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep Zienergie BV Dokter Stolteweg 2 8025 AV Zwolle Postbus 10055 8000 GB Zwolle Tel: 038-8531395 E-mail: d.vandewoestijne@zienergie.nl Versie Datum Opgesteld

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Eerste halfjaar 2012

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Eerste halfjaar 2012 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2012 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 01-10-2013 F. Wuts Draft 1.0 7-10-2013 F. Wuts Final 2 Energie Management Programma

Nadere informatie

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV juni 2011 2010.0001-07 Inleiding Cauberg-Huygen is sinds 1975 koploper in oplossingen voor de bouw- en infrasector, industrie

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies

Nadere informatie

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020]

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] 2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Co2-prestatieladder 3.0 2015 Inhoud Inleiding... 2 1.1. Doelstellingen... 3 1.2. Planning meetmomenten... 3 1.3.

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: Doc.nr: 10.A0320 CO 2 -reductierapport Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF) Accorderingslijst

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie Beoordelingsverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

CO 2 Footprint LOXIA B.V.

CO 2 Footprint LOXIA B.V. CO 2 Footprint LOXIA B.V. Naam: LOXIA B.V. Contactpersoon: Dhr. Veringa Telefoonnummer: 06 5073 6371 Plaats: Utrecht Footprint conform: CO2-prestatieladder 2.1 (18 juli 2012), ISO 14064 CO 2-emissiefactoren:

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage H1-2014

Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Naam Paraaf Datum Steller W.B.R. Weening November 2014 Inhoudsopgave D38.Carbon Footprint Report H1-2014.doc 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder).

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder). 1 I N L E I D I N G 1. 1 O v e r d i t r a p p o r t Dit rapport beschrijft de CO 2 -footprint, de CO 2 -reductiedoelstellingen en CO 2 - reductiemaatregelen van OBO BETTERMANN. OBO BETTERMANN werkt met

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2012 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2012 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.1 Energiereductieprogramma 2012 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnRP2012 12.04 3 september 2012 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 G.R.M. Maassen 24-10-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Energie meetplan 2019-2024. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2019-2024. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2019-2024 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging Aartsdijkweg 45 5 Scope 1 emissies 5 Scope

Nadere informatie

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar)

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Dit document bevat: - De uitgewerkte actuele emissie inventaris 2009 o de analyse van de emissie inventaris

Nadere informatie

CO 2 Footprint LOXIA B.V.

CO 2 Footprint LOXIA B.V. CO 2 Footprint LOXIA B.V. Naam: Contactpersoon: LOXIA B.V. Dhr. Veringa Telefoonnummer: 06 5073 6371 Plaats: Utrecht Footprint conform: CO2-prestatieladder 2.2 (4 april 2014), NEN-EN-ISO 14064-1 CO 2-emissiefactoren:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Tweede halfjaar 2013

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Tweede halfjaar 2013 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2013 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 04-12-2013 F. Wuts Draft 0.2 1-2-2014 F. Wuts Aanpassing naar aanleiding van Audit

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 30 januari 2015 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

Werken aan minder CO2

Werken aan minder CO2 Werken aan minder CO2 Emissie-inventaris DWA 2013 Goed rentmeesterschap inspireert ons steeds opnieuw om bij te dragen aan een duurzame samenleving. Daar rekenen we voor én tekenen we voor. Het levert

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen September 2017 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de voortgang van onze scope 3 doelstellingen. Recent hebben

Nadere informatie

Energiemanagement plan

Energiemanagement plan Energiemanagement plan Overzicht energiestromen / -verbruikers en CO2-emissie inventarisatie 2015 - halfjaarlijkse rapportage Aannemingsbedrijf B.V. 1 Inleiding Het inventariseren en analyseren van de

Nadere informatie

Energiebeoordelingsverslag 2016

Energiebeoordelingsverslag 2016 Energiebeoordelingsverslag 2016 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Conform niveau op de CO2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 1 Inleiding... 3 2 Doelstellingen... 4 3 Planning meetmomenten...

Nadere informatie

CO 2 emissie inventarisatie januari- December 2013 (3-A-1)

CO 2 emissie inventarisatie januari- December 2013 (3-A-1) Gebr. van der Lee CO 2 emissie inventarisatie januari- December 2013 (3-A-1) CO²- Bewust Lelystad, april 2014 Inhoudsopgave 1. CO2-emissie inventaris... 3 1.1 Grondslag CO2-emissie inventaris... 3 1.2.

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 4 Beheersing doelstellingen 6 4.1. Scope 1 & 2 Kantoor

Nadere informatie

Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM

Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM Memo Aan Kopie aan Directie BAM Techniek Cindy Ensink Manager KAM Van Afdeling Telefoon direct Fax direct E-mail Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM kam@bamtechniek.nl

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2012

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2012 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2012 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 01-10-2013 F. Wuts Draft 1.0 15-10-2013 F. Wuts Final 1.1 20-01-2014 F. Wuts Emissie

Nadere informatie

CO2 footprint rapportage e half jaar

CO2 footprint rapportage e half jaar CO2 footprint rapportage 2017 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon: 038 85

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 PAGINA i van 13 Carbon footprint 2013 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2013_2.0 Versie: 2.0 Status: Def Uitgegeven

Nadere informatie

InAxtion Uitzendgroep B.V.

InAxtion Uitzendgroep B.V. InAxtion Uitzendgroep B.V. 3.B.2. Energiemanagement Actieplan CO₂-Prestatieladder 20141210 Energiemanagement Actieplan Was getekend 10 december 2014. Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

Half jaarlijkse rapportage Carbon Footprint 2014

Half jaarlijkse rapportage Carbon Footprint 2014 Het overzicht van de totale CO 2 uitstoot van Alphabet Nederland B.V. per 3-6-214 Scope Bron / Soort CO2 uitstoot (ton) Subtotaal Gasverbruik Hoofdkantoor 25 Overige locaties (11) 47 72 Directe emissies

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A (Binnenbaan 37 te Rhoon) incl. werkplaats

Nadere informatie

CO 2 emissie inventarisatie januari-juli 2012 (3-A-1)

CO 2 emissie inventarisatie januari-juli 2012 (3-A-1) Gebr. van der Lee CO 2 emissie inventarisatie januari-juli 2012 (3-A-1) CO²- Bewust Directie: E. van der Lee Communicatiemanager: T. Hoebee KAM-Coördinator: A. Werkmeester Lelystad, september 11 Inhoudsopgave

Nadere informatie

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan Datum: april 2015 versie 3 Pagina 1 van 6 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2017 V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan te Nijkerk Datum: april 2015 versie 3 Pagina 2 van 6 Inhoud 1 Inleiding energie meetplan

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.C.1-4.B.2 5.B.1 Halfjaarrapportage 2016 H1 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1 Scope 1 emissies 5 3.2 Scope 2 emissies 7 4 Beheersing

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen C.S.C. Ceelen Sport Constructies Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0

CO2 reductiedoelstellingen C.S.C. Ceelen Sport Constructies Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 CO2 reductiedoelstellingen 2016 C.S.C. Ceelen Sport Constructies Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 5 2.1. Subdoelstelling

Nadere informatie

CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 Tabel 1: CO 2-footprint Waalpartners 2016

CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 Tabel 1: CO 2-footprint Waalpartners 2016 Projectgegevens Opdrachtgever Waalpartners bv Projectnaam Energie en CO2 management Projectnummer 9031.17 Memonummer Me01CvH9031.17 Onderwerp Energie- en CO2 beoordelingsrapportage 2016 Auteur Cisca van

Nadere informatie

InAxtion Uitzendgroep B.V.

InAxtion Uitzendgroep B.V. InAxtion Uitzendgroep B.V. 3.B.2. Energiemanagement Actieplan CO₂-Prestatieladder 20151216 Energiemanagement Actieplan Was getekend 16 december 2015. Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2011 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2011 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B. Energiereductieprogramma 0 ten behoeve van de CO-Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status ERP0.0 september 0 Gereed voor certificatie Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

InAxtion Uitzendgroep B.V. 3.B.2. Energiemanagement Actieplan CO ₂ -Prestatieladder. Energiemanagement Actieplan

InAxtion Uitzendgroep B.V. 3.B.2. Energiemanagement Actieplan CO ₂ -Prestatieladder. Energiemanagement Actieplan InAxtion Uitzendgroep B.V. 3.B.2. Energiemanagement Actieplan CO ₂ -Prestatieladder Energiemanagement Actieplan 2016-2020 Was getekend 7 juni 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2017. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2017. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2017 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.C.1 Energie Audit Verslag 19 maart 2014 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V.

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. 2016 (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding... 2 1 Energiebeleid... 3 2 Huidig energieverbruik en trendanalyse... 3 3 Voortgang

Nadere informatie