Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014"

Transcriptie

1 Notitie Contactpersoon Martine Burgstaller Datum 7 oktober 2014 Kenmerk N MBQ-cri-V01-NL Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de -prestatieladder. Hiervoor heeft zij onder andere een carbon footprint opgesteld met 2010 als referentiejaar. Deze notitie geeft inzicht in de voortgang met betrekking tot -reductie voor scope 1 en 2 ten opzichte van het referentiejaar Deze voortgangsrapportage beslaat het eerste halfjaar van Naast inzicht geven in de -uitstoot komen ook de genomen maatregelen in de eerste helft van 2014 om de -uitstoot terug te dringen aan bod. 2 Scope 1 en 2 Tabel 2.1 -emissie Tauw ten opzichte van aantal medewerkers en vierkante meter vloeroppervlak Soort emissie (ton/jr) 2010 (ton/jr) 2014 * % 2010 % 2014 (ton/fte)* 2010 (ton/fte)** 2014 (ton/100 m 2 )** (ton/100 m 2 )*** Directe -emissies - Aardgasverbruik 772,79 160,29 26,61 12,88 0,93 0,24 3,36 0,72 - Brandstofverbruik zakelijk verkeer leaseauto s Indirecte -emissies door energieopwekking 905,59 387,14 31,18 51,09 1,09 0, Elektriciteitsverbruik 508,88 92,81 17,52 7,53 0,61 0,14 2,21 0,42 - Ingekochte warmte 13,92 3,65 0,48 0,29 0,02 0,01 0,06 0,02 Overige indirecte -emissies - Brandstofverbruik zakelijk verkeer privéauto - Brandstofverbruik zakelijke vliegtuigreizen 596,55 442,22 20,54 25,47 0,72 0, ,86 34,89 3,68 2,75 0,13 0, Totaal 2.904, , ,50 1,87 5,63 1,16 Voortgangsrapportage scope 1&2 analyse 1 ste halfjaar \11

2 * Gegevens van 2014 gaan alleen over het eerst half jaar. De gegevens van 2010 hebben betrekking op het hele jaar. ** Het aantal medewerkers staat in het referentiejaar 2010 gelijk aan 829,3 fte en het totaal verhuurbaar vloer oppervlak (VVO) staat gelijk aan m 2 *** Het aantal medewerkers staat in het eerste halfjaar van 2014 gelijk aan 679,9 fte ( ) en het totaal verhuurbaar vloer oppervlak (VVO) staat gelijk aan m Voortgang in relatie tot de reductiedoelstellingen Tauw heeft zich in 2011 tot doel gesteld om de -uitstoot per fte van scope 1 en 2 emissies, de komende jaren te reduceren met: % ten opzichte van % ten opzichte van % ten opzichte van 2010 Het realiseren van bovenstaande primaire doelstelling is leidend. De -uitstoot van scope 1 en 2 gezamenlijk dient te voldoen aan bovengenoemde doelstelling. Secundair wordt getracht om deze reductie gelijkmatig voor zowel de scope 1 als scope 2 emissies te realiseren. Dus de doelstellingen voor scope 1 en scope 2 zijn beide; % ten opzichte van % ten opzichte van % ten opzichte van 2010 De gegevens van 2014 worden in tabel 2.2 en 2.3 vermenigvuldigd met twee om gegevens van 2014 beter te kunnen vergelijken met het referentiejaar. De half jaar cijfers van 2010 zijn niet bekend. Tabel 2.2 Afname ten opzichte van referentiejaar scope 1 en 2 Afname ten opzichte van referentiejaar (schatting hele jaar) Af/toename 2014 in procent Zakelijk verkeer 1,94 2,96 52,74 Energieverbruik gebouwen 1,56 0,77-50,45 Totaal 3,50 3,74 6,75 2\11 Voortgangsrapportage scope 1&2 analyse 1ste halfjaar 2014

3 Tabel 2.3 Afname ten opzichte van referentiejaar zakelijk verkeer en energieverbruik gebouwen Afname ten opzichte van referentiejaar (schatting hele jaar) Af/toename 2014 in procent Scope 1 2,02 2,39 18,31 Scope 2 1,48 1,35-9,04 Totaal 1,75 3,74 6,75 Wanneer je kijkt naar de cijfers in de tabellen 2.2 en 2.3 valt de grote afname op van het energieverbruik en een grote toename voor het zakelijk verkeer. Voor scope 1 is een toename te zien en een kleine afname voor scope 2. Uit gegevens blijkt dat het niet waarschijnlijk is dat de doelstellingen voor 2014 voor scope 1 & 2 gehaald gaan worden. De absolute -emissies zijn sterk gedaald ten opzichte van 2010 maar doordat de emissies per FTE worden uitgedrukt is de relatieve daling zeer beperkt. Dit komt deels door een sterke daling van het aantal FTE en doordat er in 2014 grote wisselingen hebben plaatsgevonden in de kantoren in Deventer waardoor langere tijd een groter kantooroppervlak door Tauw moest worden beheerd en uiteindelijk verbouwd omdat het laboratorium van AL-West uit het eigen pand van Tauw is vertrokken. Dit brengt voor 2014 extra emissies met zich mee. De doelstellingen voor scope 1 & 2 voor 2014 worden daarom aangepast. Er is gekozen voor een absolute doelstelling omdat het aantal FTE bij Tauw nog steeds licht daalt en dit een grote onzekere invloed uitoefent. Er is ook rekening gehouden met de piek die is ontstaan doordat er meer vierkante meters vloeroppervlak in beheer is in 2014 door verbouwingen en verhuizingen. De doelstellingen voor scope 1 & 2 voor 2014 worden als volgt: Scope 1: De emissie in 2014 laten dalen tot 1625 ton. (2010: 1678 ton ) Scope 2: De emissie in 2014 laten dalen tot 780 ton. (2010: 1226 ton ) 2.4 Overzicht ten opzichte van referentiejaar scope 1 en (ton ) 2014 (ton ) 1 ste half jaar 2014 (ton ) (schatting) Scope , ,84 Scope ,60 915,20 Totaal 2.903, , ,20 Voortgangsrapportage scope 1&2 analyse 1ste halfjaar \11

4 Op basis van bovenstaande gegevens en de schatting voor het hele jaar 2014 wordt de doelstelling voor scope 1 gehaald. Voor scope 2 wordt doelstelling niet gehaald op basis van de schatting voor het gehele jaar Echter het effect van de verbouwing in Deventer en Amsterdam zal in laatste helft van 2014 merkbaar zijn. 3 Directe en indirecte emissiebronnen scope 1 en Aardgasverbruik Een vergelijking tussen 2010 en 2014 laat een duidelijke daling zien in het aardgasverbruik voor alle locaties. De daling wordt veroorzaakt door verschillende oorzaken. Diverse locaties hebben het aantal m 2 verminderd. In Deventer is een grote verbouwing afgerond. De wijzigingen worden in hoofdstuk 4 beschreven. Tabel 3.1 Aardgasverbruik en in het eerste halfjaar van 2014 Omschrijving Hoeveelheid Conversiefactor -emissie Percentage (m 3 ) Tauw Amsterdam ,78 5,37 Tauw Assen ,99 4,27 Tauw Deventer Handelskade ,45 0,27 Tauw Deventer Handelskade ,36 71,77 Tauw Deventer Kamperstraat ,30 5,07 Tauw Deventer Nijmegensestraat nvt (archief) Tauw Deventer Berkelweg nvt (parkeerterrein) Tauw Eindhoven ,69 5,32 Tauw Rotterdam ,71 5,94 Tauw Utrecht* ntv (stadswarmte) De Haan # ,24 1,98 Totaal , * Tauw Utrecht maakt voor de verwarming van haar gebouw gebruik van stadswarmte # Gegevens uit 2012 gebruikt 4\11 Voortgangsrapportage scope 1&2 analyse 1ste halfjaar 2014

5 Tabel 3.2 -emissie aardgas per m 2 vloeroppervlak in het eerste halfjaar van 2014 Locatie Vloeroppervlak VVO (m 2 ) Gemiddeld gasverbruik per m 2 -emissie (kg/m 2 jaar) per jaar Tauw Amsterdam ,41 6,22 Tauw Assen ,19 5,82 Tauw Deventer Handelskade ,46 4,49 Tauw Deventer Handelskade ,72 12,27 Tauw Deventer Kamperstraat ,90 3,47 Tauw Deventer Nijmegensestraat nvt (archief) Tauw Deventer Berkelweg nvt (parkeerterrein) Tauw Eindhoven ,94 7,20 Tauw Rotterdam ,15 3,92 Tauw Utrecht nvt (stadswarmte) De Haan # 255 6,96 12,70 Totaal ,72 8, Brandstofverkeer zakelijk verkeer leaseauto s De -emissie van het brandstofverbruik zakelijk verkeer leaseauto, exclusief het percentage afkomstig van de gereden woon-werk en privékilometers, betreft 387 ton 1. De gegevens uit 2014 laten een daling zien van de -emissie ten opzichte van Tabel 3.3 Brandstofverbruik verkeer leaseauto s en in het eerste halfjaar van 2014 Brandstoftype Aantal auto s Hoeveelheid (liter) Conversiefactor (g / liter) emissie emissie (ton/auto) Benzine ,56 4,37 Diesel ,48 2,52 Elektrisch * 1 Nvt Totaal ,04 3,15 * Emissie wordt meegerekend bij elektriciteit van Tauw Deventer 1 Totale -uitstoot van het aantal liters van de leaseauto s betreft ruim 595 ton eerste half jaar 2014, inclusief het aantal kilometers voor het woon-werk en privé verkeer. Gekeken naar het aantal kilometers betreft het percentage kilometers voor woonwerk en privé verkeer 35 procent. Wanneer dit getal afgetrokken wordt van de totale -uitstoot op basis van het aantal liters brandstof kom je uit op ruim 387 ton en 2,0 ton per auto Voortgangsrapportage scope 1&2 analyse 1ste halfjaar \11

6 Tabel 3.4 Zakelijke-, woon-werk-, en privékilometers van de leaseauto s en percentages in het eerste halfjaar van 2014 Kilometer soort Brandstoftype Hoeveelheid Percentage kilometers Zakelijk Gemiddeld brandstoftype ,06 Woon werk Gemiddeld brandstoftype 490,650 16,38 Privé Gemiddeld brandstoftype ,56 Totaal , Elektriciteitsverbruik In tabel 3.5 staat de totale -emissie vanuit elektriciteitsgebruik per kantoor per vierkante meter weergegeven. Daarnaast staat ook het gemiddelde gasverbruik per m 2 opgenomen. Wanneer de -emissie wordt weergegeven per m 2 komen Tauw Eindhoven en Tauw Amsterdam in de top 2. Wanneer gekeken wordt naar de gemiddelde hoeveelheid benodigde elektriciteit per m 2 komt een ander beeld naar voren. Tauw Deventer (Handelskade) neemt het grootste deel voor haar rekening gevolgd door Tauw Assen. Een vergelijking tussen 2010 en 2013 laat een stijging zien in het totale elektriciteitsverbruik maar een daling in de - emmisie. Dit heeft voor het grootste deel te maken met het stilleggen van de WKK in 2013 en de overstap naar groene stroom van een aantal vestigingen. 6\11 Voortgangsrapportage scope 1&2 analyse 1ste halfjaar 2014

7 Tabel 3.5 Elektriciteit en in het eerste halfjaar van 2014 Omschrijving Hoeveelheid Conversiefactor -emissie Percentage (kwh) Tauw Amsterdam ,24 22,22 Tauw Assen ,68 0,71 Tauw Deventer Handelskade 5 Nvt (opgenomen bij handelskade 11) Tauw Deventer Handelskade 11* ,78 8,14 Tauw Deventer Kamperstraat ,32 1,38 Tauw Deventer Nijmegensestraat (archief) ,02 0,02 Tauw Deventer Berkelweg (parkeerterrein) ,00 0,00 Tauw Eindhoven ,37 21,31 Tauw Rotterdam * ,48 39,31 Tauw Utrecht ** ,82 0,86 *** ,10 4,29 De Haan # ,78 2,91 Totaal ,59 100,00 * Dit betreft het deel van de elektriciteit dat groene stroom (waterkracht) betreft ** Dit betreft het deel van de elektriciteit dat groene stroom (windkracht) betreft ** Dit betreft het deel van de elektriciteit dat groene stroom (elektriciteit uit biomassa) betreft Voortgangsrapportage scope 1&2 analyse 1ste halfjaar \11

8 Tabel 3.6 -emissie elektriciteit per m 2 vloeroppervlak in het eerste halfjaar van 2014 Locatie Vloeroppervlak VVO Gemiddeld -emissie (m 2 ) elektraverbruik per (kg/m 2 jaar) Tauw Amsterdam ,06 15,04 Tauw Assen ,61 0,56 Tauw Deventer Handelskade 5 Tauw Deventer Handelskade ,65 3,25 Tauw Deventer Kamperstraat ,81 0,55 Tauw Deventer Nijmegensestraat (archief) 660 1,82 0,03 Tauw Deventer Berkelweg (parkeerterrein) 800 0,06 0,00 Tauw Eindhoven ,07 16,86 Tauw Rotterdam ,38 14,73 Tauw Utrecht ,78 0,32 De Haan # ,00 10,92 Totaal ,50 4,22 m Ingekochte warmte Tabel 3.7 Ingekochte warmte en in het eerste halfjaar van 2014 Omschrijving Hoeveelheid GJ Conversiefactor g -emissie /GJ Warmte (stadsverwarming) 182, ,65 8\11 Voortgangsrapportage scope 1&2 analyse 1ste halfjaar 2014

9 3.5 Brandstofverbruik zakelijk verkeer privéauto Tabel 3.8 Brandstofverbruik zakelijk verkeer privéauto en in het eerste halfjaar van 2014 Tauw Gereden Aantal Conversiefactor (g -emissie kilometers medewerkers /km) (km/jaar) Onbekend ,24 Totaal ,24 Brandstofverbruik zakelijk verkeer privéauto en in het eerste halfjaar van 2014 van De Haan zijn niet bekend. Per 1 juli 2014 maakt De Haan geen deel meer uit van Tauw Brandstofverbruik zakelijk verkeer huurauto Tabel 3.9 Brandstofverbruik zakelijk verkeer huurauto en in het eerste halfjaar van 2014 Aantal Getankte liters Conversiefactor (g -emissie huurdagen (liter/jaar) / liter) Benzine ,41 Diesel ,20 Totaal , Brandstofverbruik zakelijke vliegtuigreizen Tabel 3.10 Brandstofverbruik zakelijke vliegtuigreizen en in het eerste halfjaar van 2014 Categorie Aantal vliegtuigreizen Afstand vliegtuigreizen Conversiefactor gemiddeld (g -emissie (km/jaar) /km) Vervoer < ,0 Vervoer ,22 Vervoer > ,85 Totaal ,06 Voortgangsrapportage scope 1&2 analyse 1ste halfjaar \11

10 Tabel 3.11 Brandstofverbruik zakelijke vliegtuigreizen en in het eerste halfjaar van 2014 / projecten Categorie Aantal Afstand Conversiefactor -emissie vliegtuigreizen vliegtuigreizen gemiddeld (g (km/jaar) /km) Vervoer < ,00 Vervoer ,79 Vervoer > ,10 Totaal ,83 4 Genomen maatregelen in het eerste halfjaar van 2014 In 2014 heeft Tauw de volgende maatregelen genomen. Daarnaast hebben een aantal maatregelen ook een effect op 2014 of zullen starten in Starten met m 2 reductie van de verschillende locaties en het verduurzamen van de panden: Begin 2013 is het laboratorium van AL-West, dat gehuisvest was in de gebouwen aan de Handelskade, verhuisd naar een nieuwe locatie. Hiermee is er circa m 2 vrijgekomen. Hierop heeft Tauw gebouw 1 tot en met 4 per 1 juli 2014 afgestoten, welke gehuurd waren en een energielabel G kennen. De renovatie van gebouw 5/6 is in april 2014 afgerond. De oude CV installatie is vervangen door nieuwe ketels. Tevens is de WKK komen te vervallen. Het gebouw heeft nu gebouwlabel A. Door het toepassen van het nieuwe werken biedt het gebouw na renovatie voldoende ruimte voor Tauw om alle medewerkers van de locatie Deventer hierin te huisvesten. Door de renovatie en het invoeren van het nieuwe werken zal het energie verbruik drastisch reduceren In Capelle gaat Tauw de m 2 terug brengen in september 2014 naar m 2. Tauw heeft samen met de eigenaar van Capelle afgesproken om het pand naar een A-label te brengen als Tauw de binnenzijde van het pand gaat renoveren Nieuw contract is per 1 juni 2014 afgesloten voor de locatie Amsterdam. In Amsterdam is de m 2 terug gebracht van m 2 naar 952 m 2. Het pand heeft een A-label. Er wordt nog gesproken met de eigenaar om over te stappen op groene stroom. De groene energie van Main wordt niet geaccepteerd als groene stroom Op de locatie Tauw Eindhoven zijn eind 2013 een viertal ruimtes buiten gebruikgesteld. Hiermee vindt onder andere een reductie plaats door minder verwarming, minder energie ten behoeve van de schoonmaak, et cetera. 10\11 Voortgangsrapportage scope 1&2 analyse 1ste halfjaar 2014

11 Het huurcontract loopt nog en de verhuurder is niet verplicht binnen de contractduur een wijziging te accepteren Voor de locatie Assen loopt het huurcontract tot 1 oktober Er zijn gesprekken gestart met de verhuurder om volgend jaar naar 1 etage te gaan In Utrecht is een van de vier vleugels buiten gebruik gesteld. Hiermee vindt onder andere een reductie plaats door minder verwarming, minder energie ten behoeve van de schoonmaak, et cetera Op alle locaties wordt de komende tijd het flexibele werkplekconcept ingevoerd op basis van een flexfactor van 0,7 per medewerker Communicatieplatform Microsoft Lync is in 2014 uitgerold. Dit systeem is gekoppeld met het huidige videoconferencesysteem waardoor er makkelijk medewerkers bij te schakelen zijn die elders werken. Eerder moest iedereen op een Tauw-locatie aanwezig zijn om gebruik te kunnen maken van de videoconference. Tevens biedt dit systeem via standaardprotocollen mogelijkheden om met derden (buiten Tauw) een videoconference op te zetten. Dit zal ook het aantal (zakelijke) kilometers verder reduceren In 2013/2014 is een project opgestart met betrekking tot een digitaal archief. Doel hiervan is het gebruik van papier sterk terug te dringen en om ook het flexibele werkconcept te ondersteunen. Het kunnen werken Any-time, Any-Where, Any-Device Voorstel normen voor uitstoot wagenpark nog verder naar beneden bij te stellen In 2014 zijn er wederom mogelijkheden geboden om een deel van de aanschafkosten van een elektrische fiets terug te krijgen Per 1 juli 2014 maakt De Haan geen onderdeel meer uit van Tauw. Voortgangsrapportage scope 1&2 analyse 1ste halfjaar \11

Voortgangsrapportage 2013 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage 2013 scope 1 en 2 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 14 augustus 2013 Kenmerk N031-0495501BUJ-los-V01-NL Voortgangsrapportage 2013 scope 1 en 2 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de -prestatieladder.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 13 augustus 2013 Kenmerk N028-0495501BUJ-los-V01-NL 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de -prestatieladder. Hiervoor heeft zij onder

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2011 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage 2011 scope 1 en 2 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 1 juli 2013 Kenmerk N021-0495501BUJ-los-V01-NL 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de -Prestatieladder. Hiervoor heeft zij onder andere

Nadere informatie

Energie auditverslag Tauw

Energie auditverslag Tauw Energie auditverslag Tauw 21 november 2011 Verantwoording Titel Energie auditverslag Tauw Projectleider René Tankink Auteur(s) Pieter Luiten Projectnummer 0495613 Aantal pagina's 20 (exclusief bijlagen)

Nadere informatie

Voortgangsrapportage scope 3 eerste halfjaar 2013

Voortgangsrapportage scope 3 eerste halfjaar 2013 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 14 augustus 2013 Kenmerk N026-0495501BUJ-los-V02-NL Voortgangsrapportage scope 3 eerste halfjaar 2013 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren

Nadere informatie

3 Scope 3. 3.1 Woon-werkverkeer

3 Scope 3. 3.1 Woon-werkverkeer Notitie Contactpersoon Jurgen Ooms Datum 4 maart 2014 Kenmerk N037-0495501JUO-sbb-V02-NL Voortgangsrapportage scope 3 s over 2013 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de Prestatieladder.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2011 scope 1, 2 en 3

Voortgangsrapportage 2011 scope 1, 2 en 3 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 2 juli 2012 Kenmerk N015-0495501BUJ-los-V01-NL 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de CO 2 -Prestatieladder. Hiervoor heeft zij onder

Nadere informatie

Reductiedoelstelling scope 1 en 2 emissies en jaarplan

Reductiedoelstelling scope 1 en 2 emissies en jaarplan Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 7 december 2011 Kenmerk N001-0495501BUJ-evp-V03-NL Reductiedoelstelling scope 1 en 2 emissies en jaarplan Tauw streeft naar continue verbetering van de energie-efficiëntie

Nadere informatie

Carbon footprint BT Nederland NV 2014

Carbon footprint BT Nederland NV 2014 Carbon footprint BT Nederland NV 2014 1 Inleiding Ten behoeve van het behalen van niveau 3 van de CO 2 Prestatieladder heeft BT Nederland N.V. (hierna BT Nederland) haar CO 2-uitstoot (scope 1 & 2 emissies)

Nadere informatie

Energie auditverslag Tauw

Energie auditverslag Tauw Energie auditverslag Tauw 1 september 2014 Verantwoording Titel Energie auditverslag Tauw Projectleider Manja Nicolai-Buijen Auteur(s) Jurgen Ooms Projectnummer 0495501 Aantal pagina's 22 (exclusief bijlagen)

Nadere informatie

Monitoring scope 1 en 2

Monitoring scope 1 en 2 Werk Bewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen projectnr. 080365 Onderdeel CO2 prestatieladder 12 jun 2015 Bijlage bij - 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 1 en 2 1

Nadere informatie

Half jaarlijkse rapportage Carbon Footprint 2014

Half jaarlijkse rapportage Carbon Footprint 2014 Het overzicht van de totale CO 2 uitstoot van Alphabet Nederland B.V. per 3-6-214 Scope Bron / Soort CO2 uitstoot (ton) Subtotaal Gasverbruik Hoofdkantoor 25 Overige locaties (11) 47 72 Directe emissies

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 G.R.M. Maassen 24-10-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Groene bedrijfsvoering

Groene bedrijfsvoering Groene bedrijfsvoering Emissie-inventaris DWA 2011 2 DWA installatie- en energieadvies (DWA) is een adviesbureau met ambitie. Met meer dan honderd collega s werken wij aan de verduurzaming van onder meer

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Monitoring scope 1 en 2

Monitoring scope 1 en 2 Werk Bewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen projectnr. 080365 Onderdeel CO2 prestatieladder 13 jul 2016 Bijlage bij - 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 1 en 2 1

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 1 e halfjaar 215 & Monitoring doelstellingen 215 scope 1 en 2 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2012

Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2012 Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2012 ICT staat voor groen! 2012 ICT - Alle rechten voorbehouden - WWW.ICT.NL pagina 1 Historie Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 13-8-2012 F. Wuts Initiële versie

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 Tabel 1: CO 2-footprint Waalpartners 2016

CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 Tabel 1: CO 2-footprint Waalpartners 2016 Projectgegevens Opdrachtgever Waalpartners bv Projectnaam Energie en CO2 management Projectnummer 9031.17 Memonummer Me01CvH9031.17 Onderwerp Energie- en CO2 beoordelingsrapportage 2016 Auteur Cisca van

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 G.R.M. Maassen 2-9-2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Monitoring scope 1 en 2

Monitoring scope 1 en 2 WerkBewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Onderdeel CO2 prestatieladder Datum 25 november 2016 Project 080365 Bijlage bij 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 1 en

Nadere informatie

CO 2 Footprint LOXIA B.V.

CO 2 Footprint LOXIA B.V. CO 2 Footprint LOXIA B.V. Naam: LOXIA B.V. Contactpersoon: Dhr. Veringa Telefoonnummer: 06 5073 6371 Plaats: Utrecht Footprint conform: CO2-prestatieladder 2.1 (18 juli 2012), ISO 14064 CO 2-emissiefactoren:

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013 JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013 LOXIA B.V. 30 april 2013 Definitief CO 2 prestatieladder Samenvatting LOXIA B.V. publiceert jaarlijks een energie-efficiency rapportage. In de rapportages worden

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

CO2 footprint rapportage e half jaar

CO2 footprint rapportage e half jaar CO2 footprint rapportage 2017 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon: 038 85

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Voortgangsrapportage eerste helft 2015 CO 2 prestatieladder. Korte Leidsedwarsstraat 45vkorte lijn

Voortgangsrapportage eerste helft 2015 CO 2 prestatieladder. Korte Leidsedwarsstraat 45vkorte lijn Voortgangsrapportage eerste helft 2015 CO 2 prestatieladder Korte Leidsedwarsstraat 45vkorte lijn 22 oktober 2015 Verantwoording Titel Voortgangsrapportage eerste helft 2015 CO2 prestatieladder Opdrachtgever

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT 2015 Hogeschool Utrecht 3 MAART 2016

CARBON FOOTPRINT 2015 Hogeschool Utrecht 3 MAART 2016 Hogeschool Utrecht 3 MAART 2016 Contactpersonen IR. B. (BAȘAK) KARABULUT Adviseur T +31 (0)88 4261 322 M +31 (0)6 312 02492 E basak.karabulut@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus 4205 3006 AE Rotterdam

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2 BASISGEGEVENS... 3 2.1 Beschrijving de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Basisjaar... 3 2.4 Rapportageperiode... 3 2.5 Verificatie...

Nadere informatie

Carbon Footprint Tauw bv 2016

Carbon Footprint Tauw bv 2016 Carbon Footprint Tauw bv 2016 19 april 2017 Verantwoording Titel Carbon Footprint Tauw bv 2016 Opdrachtgever Annemieke Nijhof Projectleider Martine Burgstaller Auteur(s) Miriam Bakker-Verdurmen Projectnummer

Nadere informatie

Werken aan minder CO2

Werken aan minder CO2 Werken aan minder CO2 Emissie-inventaris DWA 2013 Goed rentmeesterschap inspireert ons steeds opnieuw om bij te dragen aan een duurzame samenleving. Daar rekenen we voor én tekenen we voor. Het levert

Nadere informatie

Voortgangsrapportage over 2015 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 / 3.B.1

Voortgangsrapportage over 2015 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 / 3.B.1 Voortgangsrapportage over 2015 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 / 3.B.1 Barendrecht, 27 juni 2016 Geaccordeerd door: L.A. Droog Directeur CO 2 prestatieladder voortgangsrapportage 2015 Synorga Groep B.V. 27

Nadere informatie

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 )

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 ) Juli 2017 Extern Sinds november 2013 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat. In eerste instantie op niveau 3 van de ladder en vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 PAGINA i van 13 Carbon footprint 2013 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2013_2.0 Versie: 2.0 Status: Def Uitgegeven

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie-inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage 1 e halfjaar 2010 (januari juli 2010) Opgesteld door: TL Gecontroleerd

Nadere informatie

CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep

CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep Zienergie BV Dokter Stolteweg 2 8025 AV Zwolle Postbus 10055 8000 GB Zwolle Tel: 038-8531395 E-mail: d.vandewoestijne@zienergie.nl Versie Datum Opgesteld

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 30 januari 2015 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4

Nadere informatie

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste Carbon Footprint over 2010 en 2011, en de eerste Carbon Footprint Analyse over 2011. Daarin

Nadere informatie

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO 2013 Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2 Energieverbruik en CO 2 -footprint... 3 2.1 Referentiejaar... 3 2.2 CO 2 Footprint, doelstellingen en trendanalyse...

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.C.1-4.B.2 5.B.1 Halfjaarrapportage 2016 H1 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2013

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2013 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 213 & Monitoring doelstellingen 213 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg 4 7418 CK DEVENTER

Nadere informatie

DGMR Totaal. Figuur 1. DGMR - Milieubelasting per jaar

DGMR Totaal. Figuur 1. DGMR - Milieubelasting per jaar Notitie Project DGMR Duurzaam Betreft Milieubarometer 2011-2012 Ons kenmerk A.2007.5221.01.N006 Versie 001 Datum 7 oktober 2013 Verwerkt door VI GA Contactpersoon drs. ing. B.E.A. (Bianca) van Osch E-mail

Nadere informatie

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Eerste halfjaar 2012

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Eerste halfjaar 2012 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2012 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 01-10-2013 F. Wuts Draft 1.0 7-10-2013 F. Wuts Final 2 Energie Management Programma

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 3 en 4 Akkoord Directie: 31 december Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 3 en 4 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope

Nadere informatie

Plan van aanpak CO2-reductie

Plan van aanpak CO2-reductie Plan van aanpak CO2-reductie 2012-2016 Opdrachtgever Movares Johan van den Elzen Ondertekenaar Movares Nederland B.V. Frans Gebraad Kenmerk CO-FG-120015321 - Versie 1.0 Utrecht, 8 november 2012 Vrijgegeven

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT 2014

CARBON FOOTPRINT 2014 CARBON FOOTPRINT 2014 HOGESCHOOL UTRECHT 16 april 2015 078353524:A - Definitief C05013.000012.0500 Inhoud 1 Uitgangspunten... 3 1.1 Boundaries... 3 1.2 Scope definitie... 3 1.3 Gehanteerde uitgangspunten...

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele Datum: 11-9-2015 Versie: 3 A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Milieu jaarverslag 2013-Q4

Milieu jaarverslag 2013-Q4 Milieu jaarverslag 2013-Q4 1. Inleiding In dit verslag worden gegevens gepubliceerd ten aanzien van energie met daaraan gekoppeld de CO 2 footprint. De dataverzameling en rapportage voor CO 2 gebeurt conform

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 UNCLASSIFIED TOL: 0006 0000795431 CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 Conform de CO 2 prestatieladder 3.0 CO 2 reductieplan: doelstellingen en

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2012

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2012 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2012 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 01-10-2013 F. Wuts Draft 1.0 7-10-2013 F. Wuts Final 1.1 20-01-2014 F. Wuts Emissie

Nadere informatie

CO 2 Footprint LOXIA B.V.

CO 2 Footprint LOXIA B.V. CO 2 Footprint LOXIA B.V. Naam: Contactpersoon: LOXIA B.V. Dhr. Veringa Telefoonnummer: 06 5073 6371 Plaats: Utrecht Footprint conform: CO2-prestatieladder 2.2 (4 april 2014), NEN-EN-ISO 14064-1 CO 2-emissiefactoren:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2012

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2012 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2012 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 01-10-2013 F. Wuts Draft 1.0 15-10-2013 F. Wuts Final 1.1 20-01-2014 F. Wuts Emissie

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele Datum: 11-09- Versie: 2 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 (1) Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 H2

Periodieke rapportage 2016 H2 Periodieke rapportage 2016 H2 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. EMISSIE INVENTARIS 2013 OPDRACHTGEVER DATUM 21 mei 2014 OPGESTELD DOOR GEAUTORISEERD LEIDER

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder).

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder). 1 I N L E I D I N G 1. 1 O v e r d i t r a p p o r t Dit rapport beschrijft de CO 2 -footprint, de CO 2 -reductiedoelstellingen en CO 2 - reductiemaatregelen van OBO BETTERMANN. OBO BETTERMANN werkt met

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2013-2014 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.1 Datum: 26-mei-2014 Doc.nr: Red1314 Alfen B.V. CO 2-reductierapport 2013-2014 Doc. nr. Red1314 26-mei-2014

Nadere informatie

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan Datum: april 2015 versie 3 Pagina 1 van 6 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2017 V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan te Nijkerk Datum: april 2015 versie 3 Pagina 2 van 6 Inhoud 1 Inleiding energie meetplan

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen September 2017 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de voortgang van onze scope 3 doelstellingen. Recent hebben

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2 Akkoord Directie: 30 juni Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 1 en 2 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope 2:

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar)

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Dit document bevat: - De uitgewerkte actuele emissie inventaris 2009 o de analyse van de emissie inventaris

Nadere informatie

Management review Coolmark B.V. Mei 2014

Management review Coolmark B.V. Mei 2014 Management review Coolmark B.V. Mei 2014 CO 2 Prestatieladder 2.2 Coolmark B.V. Zweth 6 2991 LH Barendrecht Postbus 393 2990 AJ Barendrecht Tel: 0180-751300 Fax: 0180-751305 E-mail: info@coolmark.nl Versie

Nadere informatie

Emissie-inventaris 2015

Emissie-inventaris 2015 1 Emissie-inventaris 2015 Scope 1 omvang eenheid conversiefactor ton CO 2 4.807,00 m 3 1.884 9,1 18,112776 Brandstofverbruik wagenpark (diesel) 100.818,91 liters 3.230 325,6 980.508 Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen

Nadere informatie

Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM

Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM Memo Aan Kopie aan Directie BAM Techniek Cindy Ensink Manager KAM Van Afdeling Telefoon direct Fax direct E-mail Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM kam@bamtechniek.nl

Nadere informatie

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206 2012 Meetresultaten Jade Beheer B.V. 2012 In navolging op de rapportages van 2013 Q1/Q2 en 2012 Q3/Q4 is het helaas met de kennis van nu noodzakelijk enkele wijzigingen op die rapportages kenbaar te maken.

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 31 maart 2017 Versie: 2 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: Doc.nr: Red1213 CO 2-reductierapport 2012-2013 Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF)

Nadere informatie

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 9 mei 2017 Versie: 5 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt ingegaan

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011 2e helft

Carbon Footprint Analyse 2011 2e helft Concept CO 2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2011 2e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 21 maart 2012 Referentie 1000110-0313.0.1 Auteur(s) HEVO B.V.-> de heer ir. R. Fikse Niets

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief Periodieke rapportage 2 e helft 18 maart 2015 versie definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

Energiemeetplan 2015-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energiemeetplan 2015-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energiemeetplan 2015-2017 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1 Vestiging Capelle aan den IJssel 5 4 Beheersing doelstellingen

Nadere informatie

Carbon Footprint Schindler Liften B.V. Rapportage 01/2009-12/2009* *2009 = referentiejaar. www.schindler.nl

Carbon Footprint Schindler Liften B.V. Rapportage 01/2009-12/2009* *2009 = referentiejaar. www.schindler.nl Carbon Footprint Schindler Liften B.V. Rapportage 01/2009-12/2009* *2009 = referentiejaar www.schindler.nl Wat Schindler Liften B.V. doet voor een beter milieu. Mobiliteit is essentieel in de wereld waarin

Nadere informatie

CO2 Footprint 2012 Goudappel Groep

CO2 Footprint 2012 Goudappel Groep CO2 Footprint 2012 Goudappel Groep Zienergie BV Dokter Stolteweg 2 8025 AV Zwolle Postbus 10055 8000 GB Zwolle Tel: 038-8531395 E-mail: d.vandewoestijne@zienergie.nl Versie Datum Opgesteld door Geaccordeerd

Nadere informatie

20140813.v2 2014 Q1/Q2

20140813.v2 2014 Q1/Q2 2014 Voortgang CO2-prestatieladder 2014 OFS heeft, samen met OFN, in het begin van niveau 5 bereikt op de CO 2 -prestatieladder. Dit is de hoogst haalbare trede op de ladder. Zoals gebruikelijk blikken

Nadere informatie

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon:

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011. Ingenieurs met een verhaal.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011. Ingenieurs met een verhaal. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011. Ingenieurs met een verhaal. EMISSIE INVENTARISATIE BOOT, jaar 2014 OPDRACHTGEVER DATUM

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 2e helft

Carbon Footprint Analyse 2014 2e helft CO 2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2014 2e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 17 maart 2015 Referentie 1000110-0496.3.1 Auteur(s) Richard Fikse (RiF) Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 1e helft

Carbon Footprint Analyse 2012 1e helft Concept CO 2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2012 1e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 15 oktober 2012 Referentie 1000110-0336.0.1 Auteur(s) HEVO B.V.-> de heer ir. R. Fikse

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

CO 2 emissie scope e helft e helft 2011

CO 2 emissie scope e helft e helft 2011 Werk Bewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen projectnr. 080365 Onderdeel CO2 prestatieladder 16 dec 2015 Bijlage bij - 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 3 1 Periode:

Nadere informatie