Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2"

Transcriptie

1 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 13 augustus 2013 Kenmerk N BUJ-los-V01-NL 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de -prestatieladder. Hiervoor heeft zij onder andere een carbon footprint opgesteld met 2010 als referentiejaar. Deze notitie geeft inzicht in de voortgang met betrekking tot -reductie voor scope 1 en 2 ten opzichte van het referentiejaar In deze voortgangsrapportage beslaat het heel 2012, vanaf 2013 verschijnt elk halfjaar een voortgangsrapportage. Naast inzicht geven in de -uitstoot komen ook de genomen maatregelen in 2012 om de -uitstoot terug te dringen aan bod. 2 Scope 1 en 2 Tabel 2.1 -emissie Tauw ten opzichte van aantal medewerkers en vierkante meter vloeroppervlak in 2010 Soort emissie (ton/jr) 2010 (ton/jr) 2012 % 2010 % 2012 (ton/fte)* 2010 (ton/fte)** 2012 (ton/100 m 2 )* 2010 (ton/100 m 2 )** 2012 Directe -emissies - Aardgasverbruik 772,79 516,38 26,61 21,33 0,93 0,65 3,36 2,26 - Brandstofverbruik zakelijk verkeer leaseauto s Indirecte -emissies door energieopwekking 905,59 967,34 31,18 39,97 1,09 1,23 - Elektriciteitsverbruik 508,88 283,26 17,52 11,70 0,61 0,36 2,21 1,24 - Ingekochte warmte 13,92 12,85 0,48 0,53 0,02 0,02 0,06 0,06 Overige indirecte -emissies - Brandstofverbruik zakelijk verkeer privéauto - Brandstofverbruik zakelijke vliegtuigreizen 596,55 523,81 20,54 21,64 0,72 0,66 106,86 116,82 3,68 4,83 0,13 0,15 Totaal 2.904, , ,50 3,07 5,63 3,55 * Het aantal medewerkers staat in het referentiejaar 2010 gelijk aan 829,3 fte en het totaal verhuurbaar vloer oppervlak (VVO) staat gelijk aan m 2 ** Het aantal medewerkers staat in 2012 gelijk aan 789,4 fte en het totaal verhuurbaar vloer oppervlak (VVO) staat gelijk aan m 2 1\11

2 2.1 Voortgang in relatie tot de reductiedoelstellingen Tauw heeft zich in 2011 tot doel gesteld om de -uitstoot per fte van scope 1 en 2 emissies, de komende jaren te reduceren met: % ten opzichte van % ten opzichte van % ten opzichte van 2010 Het realiseren van bovenstaande primaire doelstelling is leidend. De -uitstoot van scope 1 en 2 gezamenlijk dient te voldoen aan bovengenoemde doelstelling. Secundair wordt getracht om deze reductie gelijkmatig voor zowel de scope 1 als scope 2 emissies te realiseren. Dus de doelstellingen voor scope 1 en scope 2 zijn beide; % ten opzichte van % ten opzichte van % ten opzichte van 2010 Tabel 2.2 Afname ten opzichte van referentiejaar scope 1 en 2 Afname ten opzichte van referentiejaar Af/toename 2012 in procent Scope 1 2,02 1,88-6,95 Scope 2 1,48 1,19-19,82 Totaal 3,50 3,07 Tabel 2.3 Afname ten opzichte van referentiejaar zakelijk verkeer en energieverbruik gebouwen Afname ten opzichte van referentiejaar Af/toename 2012 in procent Zakelijk verkeer 1,94 2,04 5,00 Energieverbruik gebouwen 1,56 1,03-34,02 Totaal 3,50 3,07 Wanneer je kijkt naar de cijfers in de tabellen 2.2 en 2.3 blijkt dat we in 2012 voor scope 1 de reductiedoelstelling voor 2012 gehaald hebben. Voor scope 2 heeft Tauw de reductiedoelstelling voor 2014 twee jaar eerder al bijna behaald. Een sterkere focus op de markt met als gevolg meer kilometers blijkt ook uit de stijging van vijf procent op het zakelijk verkeer. De reductie op het energieverbruik is fors. De belangrijkste oorzaak hiervoor betreft de grote opwekking van elektra door de WKK installatie en de overstap van grijze naar groene stroom voor een aantal locaties. In het volgende hoofdstuk komen de verschillende scope 1 en 2 emissiebronnen aan bod. 2\11

3 3 Directe en indirecte emissiebronnen scope 1 en Aardgasverbruik De verwarming van kantoren vindt voornamelijk plaats met behulp van aardgas. Het totale aardgasverbruik, in combinatie met de conversiefactor gepubliceerd in het Handboek -Prestatieladder 2.0 van SKAO bepaald de -emissie. Het totale aardgasverbruik voor Tauw betrof in 2012 ongeveer 282 duizend m 3 met een daarmee samenhangende totale -emissie van 516 ton. Tauw Deventer Handelskade 11 neemt met circa 73 procent het grootste deel van de -uitstoot voor haar rekening gevolgd door Tauw Rotterdam met circa 7 procent. In tabel 5.1 staat de totale -emissie vanuit aardgasgebruik per kantoor per vierkante meter, inclusief het gemiddelde gasverbruik per m 2, weergegeven. Verwarming van de locatie Utrecht vindt plaats met behulp van stadswarmte. Deze oppervlakte is dan ook niet meegenomen in de totale oppervlakte. Ook Nijmegensestraat en Berkelweg zijn niet meegenomen aangezien hier geen gebruik van aardgas plaatsvindt. Wanneer de -emissie wordt weergegeven per m 2 komt een ander beeld naar voren dan bij de absolute emissie. Tauw Deventer Handelskade 11 stoot per vierkante meter de meeste uit, gevolgd door Tauw Deventer Handelskade 5. Een vergelijking tussen 2010 en 2012 laat een duidelijke daling zien in het aardgasverbruik. Ondanks een daling in het totale verbruik heeft op sommige locaties een stijging plaatsgevonden. Voor een belangrijk deel heeft dit te maken met het koude voorjaar van De daling wordt veroorzaakt door verschillende oorzaken. Zo stond de woning aan de Handelskade in Deventer de 2 e helft van 2012 leeg. Ook in het kantoor aan de Handelskade hebben verscheidene onderdelen leeg gestaan. Het pand aan de Kamperstraat in Deventer wordt weinig meer gebruikt. Voor het kantoor in Rotterdam heeft een daling in het aantal m 2 plaatsgevonden. Tabel 3.1 Aardgasverbruik en in 2012 Omschrijving Hoeveelheid Percentage (m 3 ) Tauw Amsterdam ,86 4,04 Tauw Assen ,22 4,69 Tauw Deventer Handelskade ,51 0,49 Tauw Deventer Handelskade 11* ,66 72,75 Tauw Deventer Kamperstraat ,54 5,91 Tauw Deventer Nijmegensestraat Tauw Deventer Berkelweg N.v.t. (archief) N.v.t. 3\11

4 Omschrijving Hoeveelheid Percentage (m 3 ) (parkeerterrein) Tauw Eindhoven ,42 4,54 Tauw Rotterdam ,95 6,77 Tauw Utrecht** N.v.t. (stadswarmte) De Haan ,23 0,82 Totaal , * Voor het gebruik van de WKK is m 3 aardgas gebruikt voor opwekking elektra en m 3 voor de opwekking van warmte. De totale hoeveelheid aardgas die gebruikt is betreft m 3 ** Tauw Utrecht maakt voor de verwarming van haar gebouw gebruik van stadswarmte Tabel 3.2 -emissie aardgas per m 2 vloeroppervlak 2012 Locatie Vloeroppervlak Gemiddeld VVO (m 2 ) gasverbruik per m 2 (kg/m 2 jaar) per jaar Tauw Amsterdam ,10 14,77 Tauw Assen ,05 20,16 Tauw Deventer Handelskade ,76 25,11 Tauw Deventer Handelskade ,52 39,27 Tauw Deventer Kamperstraat ,00 12,78 Tauw Deventer Nijmegensestraat N.v.t. (archief) Tauw Deventer Berkelweg N.v.t. (parkeerterrein) Tauw Eindhoven ,63 19,39 Tauw Rotterdam ,06 12,89 Tauw Utrecht N.v.t. (stadswarmte) De Haan 255 9,08 16,58 Totaal ,02 27, Brandstofverkeer zakelijk verkeer leaseauto s Binnen Tauw bestaat het zakelijke verkeer uit leaseauto s, huurauto s en privéauto s. De hoeveelheid verbruikte liters brandstof van het brandstofverbruik zakelijk verkeer van de leaseauto, in combinatie met de conversiefactor gepubliceerd in het Handboek -Prestatieladder 2.0 van SKAO bepaald de -emissie. De totale hoeveelheid brandstof betreft (inclusief brandstof voor woon-werk- en privé kilometers) ruim liter. 4\11

5 In MX1 staan de kilometers geregistreerd, zowel van de zakelijke-, de woon-werk-, en privé kilometers. Zie voor de aantallen in 2012 tabel 5.3. De -emissie van het brandstofverbruik zakelijk verkeer leaseauto, exclusief het percentage afkomstig van de gereden woon-werk- en privé kilometers, betreft 967 ton 1 een toename van een aantal tientallen tonnen in vergelijking met Een verklaring voor deze toename van betreft het hogere percentage zakelijke kilometers dat gereden is met de leaseauto ten opzichte van Een mogelijke verklaring hiervoor is een verandering in de marktbenadering als gevolg van de economische crises. Werknemers van Tauw hebben een sterkere focus op de markt gekregen en een daarbij behorende stijging van het aantal zakelijke kilometers. Het totaal aantal kilometers en het aantal liters verschilt niet heel veel met Door een verschuiving van het aantal kilometers is nog een beperkte vergroening te merken. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk ook te maken met de gebruikte conversiefactoren. Wanneer gebruik gemaakt zou worden van een betere definiëring van het type auto is deze verschuiving wel terug te zien. Gestreefd wordt om deze gegevens vanaf 2013 ook toe te passen bij het berekenen van de carbon footprint. Tabel 3.3 Brandstofverbruik verkeer leaseauto s en in 2012 Brandstoftype Aantal Hoeveelheid auto s (liter) (g / liter) emissie emissie (ton/auto) Benzine , ,67 7,35 Diesel , ,98 7,85 Elektrisch 1 Totaal/gemiddeld , ,65 7,65 Tabel 3.4 Zakelijke-, woon-werk-, en privé kilometers van de leaseauto s en percentages in 2012 Kilometer soort Brandstoftype Hoeveelheid kilometers Percentage Zakelijk Gemiddeld brandstoftype ,51 Woon werk Gemiddeld brandstoftype ,19 Privé Gemiddeld brandstoftype ,30 1 Totale -uitstoot van het aantal liters van de leaseauto s betreft in 2012 ruim ton per jaar, inclusief het aantal kilometers voor het woon-werk en privé verkeer. Gekeken naar het aantal kilometers betreft het percentage kilometers voor woon-werk en privé verkeer ruim 45 procent. Wanneer dit getal afgetrokken wordt van de totale -uitstoot op basis van het aantal liters brandstof kom je uit op ruim 967 ton en 4,17 ton per auto 5\11

6 3.3 Elektriciteitsverbruik Verlichting, ventilatie en koeling van de kantoren en het gebruik van kantoorapparatuur, waaronder ICT-apparatuur vindt plaats met behulp van elektriciteit. Het totale elektriciteitsverbruik, in combinatie met de conversiefactor gepubliceerd in het Handboek -Prestatieladder 2.0 van SKAO bepaald de -emissie. Het totale elektriciteitsverbruik voor Tauw betrof in 2012 ruim 2 miljoen kwh. Dit is inclusief kwh dat duurzaam is opgewekt met behulp van een WKK installatie in Deventer. De totale -emissie, exclusief de hoeveelheid kwh opgewekt met de WKK, bedraagt 275 ton. Tauw Rotterdam neemt het grootste deel voor haar rekening gevolgd door Tauw Deventer Kamperstraat. In tabel 6.2 staat de totale -emissie vanuit elektriciteitsgebruik per kantoor per vierkante meter weergegeven. Daarnaast staat ook het gemiddelde gasverbruik per m 2 opgenomen. Wanneer de -emissie wordt weergegeven per m 2 komt een iets ander beeld naar voren dan bij de absolute emissie. Tauw Rotterdam stoot per vierkante meter de meeste uit, gevolgd door Tauw Amsterdam. Tauw Utrecht laat, in vergelijking met 2011, een sterke stijging zien van het elektriciteitsverbruik. Voor een belangrijk deel heeft dit te maken met centrale rol die Tauw Utrecht heeft gekregen in het reorganisatietraject waar Tauw in 2012 mee is begonnen. Ook het pand aan de Nijmegenstraat in Deventer laat een grote stijging zien ten op zichten van Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met de opruimacties die plaatsgevonden hebben in het archief tijdens de winterperiode. Het archief is in die periode met heaters verwarmt. Ondanks deze stijging van het elektraverbruik in een aantal locaties is de totale -uitstoot fors gedaald. Dit heeft voor het grootste deel te maken met het opwekken van elektra en warmte afkomstig van de WKK in 2012 en de overstap naar groene stroom van een aantal vestigingen. Tabel 3.5 Elektriciteit en in 2012 Omschrijving Hoeveelheid Percentage (kwh) Tauw Amsterdam ,85 6,30 ** ,18 0,42 Tauw Assen ,05 14,84 Tauw Deventer Handelskade ,00 0,00 Tauw Deventer Handelskade 11* 455 Tauw Deventer Kamperstraat ,34 19,89 Tauw Deventer Nijmegensestraat (archief) ,27 0,45 6\11

7 Omschrijving Hoeveelheid Percentage (kwh) Tauw Deventer Berkelweg (parkeerterrein) ,07 0,03 Tauw Eindhoven ,46 13,58 Tauw Rotterdam ,23 26,20 ** ,20 3,60 *** ,42 0,50 Tauw Utrecht ,75 9,09 ** ,90 3,14 *** ,37 0,13 De Haan ,18 1,83 Totaal ,26 100,00 * Met behulp van de WKK is kwh aan elektriciteit opgewekt. Hiervoor is m 3 aardgas gebruikt. Het aardgas gebruikt ten behoeve van de opwekking van elektriciteit is meegeteld in het totale aardgasverbruik van Tauw Deventer Handelskade voor de bepaling van de totale -uitstoot. De opgewekte elektriciteit is in mindering gebracht op het totale elektriciteitsverbruik van Tauw Deventer Handelskade van kwh. In dit geval is er dus sprake van teruglevering aan het net. Praktisch is dit door Al-West gebruikt. ** Dit betreft het deel van de elektriciteit dat groene stroom (waterkracht) betreft. *** Dit betreft het deel van de elektriciteit dat groene stroom (elektriciteit uit biomassa) betreft. Tabel 3.6 -emissie elektriciteit per m 2 vloeroppervlak 2012 Locatie Vloeroppervlak Gemiddeld VVO (m 2 ) elektraverbruik per (kg/m 2 jaar) m 2 Tauw Amsterdam ,37 13,48 Tauw Assen ,94 35,01 Tauw Deventer Handelskade 5 Tauw Deventer Handelskade ,00 0,00 Tauw Deventer Kamperstraat ,81 23,57 Tauw Deventer Nijmegensestraat (archief) 660 4,23 1,93 Tauw Deventer Berkelweg (parkeerterrein) 800 0,20 0,09 Tauw Eindhoven ,97 31,84 Tauw Rotterdam ,51 31,13 Tauw Utrecht ,43 13,46 De Haan ,61 20,30 Totaal ,00 12,44 7\11

8 3.4 Ingekochte warmte Het kantoor te Utrecht wordt verwarmd met behulp van warmte afkomstig van de stadsverwarming. De totale hoeveelheid ingekochte warmte, in combinatie met de conversiefactor gepubliceerd in het Handboek -Prestatieladder 2.0 van SKAO bepaald de -emissie. In totaal is in GJ warmte ingekocht voor de verwarming van het deel van het kantoor dat door Tauw in gebruik is. Dit resulteert in een totale -emissie van 12 ton. Een vergelijking tussen 2010 en 2012 laat een lichte daling zien voor de hoeveelheid GJ. Tabel 3.7 Ingekochte warmte en in 2012 Omschrijving Hoeveelheid GJ g /GJ Warmte (stadsverwarming) 642, , Brandstofverbruik zakelijk verkeer privéauto Binnen Tauw bestaat het zakelijke verkeer uit leaseauto s, huurauto s en privéauto s. De hoeveelheid gereden kilometers van het brandstofverbruik zakelijk verkeer van de privéauto, in combinatie met de conversiefactor gepubliceerd in het Handboek -Prestatieladder 2.0 van SKAO bepaald de -emissie. De totale hoeveelheid gereden kilometers betreft De hoeveelheid -emissie van het brandstofverbruik zakelijk verkeer privéauto betreft ruim 426 ton/jaar. Tauw laat een duidelijke afname zien van het aantal gereden zakelijke kilometers ten opzichte van Dit heeft ook te maken met een afname van het aantal medewerkers dat in 2012 zakelijke kilometers heeft gereden. De toename bij De Haan heeft te maken met een stijging van het totaal aantal kilometers. Tabel 3.8 Brandstofverbruik zakelijk verkeer privéauto en in 2012 Tauw Gereden Aantal kilometers medewerkers (g /km) (km/jaar) Onbekend ,60 Totaal ,60 8\11

9 Tabel 3.9 Brandstofverbruik zakelijk verkeer privéauto en in 2012 De Haan Gereden kilometers (km/jaar) gemiddeld (g /km) Benzine <1, ,12 Benzine 1,4-2,0 ltr ,25 Totaal , Brandstofverbruik zakelijk verkeer huurauto Binnen Tauw bestaat het zakelijke verkeer uit leaseauto s, huurauto s en privéauto s. De hoeveelheid gereden kilometers van het brandstofverbruik zakelijk verkeer van de huurauto, in combinatie met de conversiefactor gepubliceerd in het Handboek -Prestatieladder 2.0 van SKAO bepaald de -emissie. De totale hoeveelheid gereden kilometers betreft De hoeveelheid -emissie van het brandstofverbruik zakelijk verkeer huurauto betreft een kleine 96 ton. Uit een vergelijking tussen 2010 en 2012 blijkt dat deze hoeveelheid nagenoeg gelijk is ondanks een forse stijging van het aantal huurdagen. Het totaal aantal gereden kilometers blijft echter groten deels gelijk. Tabel 3.10 Brandstofverbruik zakelijk verkeer huurauto en in 2012 Aantal Gereden huurdagen kilometers gemiddeld (g (km/jaar) /km) Benzine ,16 Diesel ,68 Totaal , Brandstofverbruik zakelijke vliegtuigreizen Tauw-medewerkers gebruiken het vliegtuig voor zakelijk gebruik om grote afstanden te overbruggen. De hoeveelheid kilometers voor het vliegverkeer, in combinatie met de conversiefactoren gepubliceerd in het Handboek -Prestatieladder 2.0 van SKAO bepaald de -emissie. De totale hoeveelheid gevlogen kilometers in 2012 betreft De hoeveelheid -emissie van het brandstofverbruik zakelijke vliegtuigreizen betreft 116 ton. De toename van de -uitstoot ten opzichte van 2010 komt voort uit een grote toename van het aantal vluchten met een afstand van meer van kilometer. Het aantal vluchten is gedaald ten opzichte van 2010, maar het aantal gevlogen kilometers is gestegen. 9\11

10 De vluchten over de kortere afstanden zijn opnieuw gedaald. De toename van het aantal vluchten in 2012 heeft vooral te maken met het uitvoeren van een aantal buitenlandse projecten. Tabel 3.11 Brandstofverbruik zakelijke vliegtuigreizen en in 2012 Categorie Aantal Afstand vliegtuigreizen vliegtuigreizen gemiddeld (g (km/jaar) /km) Vervoer < ,50 Vervoer ,77 Vervoer > ,12 Totaal ,38 Tabel 3.12 Brandstofverbruik zakelijke vliegtuigreizen en in 2012 / projecten Categorie Aantal Afstand vliegtuigreizen vliegtuigreizen gemiddeld (g (km/jaar) /km) Vervoer < ,15 Vervoer ,85 Vervoer > ,45 Totaal ,44 4 Genomen maatregelen in 2012 Beleid aangescherpt om als Tauw waar mogelijk naar A-label gebouwen te gaan. Tauw neemt dit uitgangspunt nu standaard mee bij de verlenging van de huurcontracten Samen met de eigenaar van het pand in Capelle afgesproken om pand naar A-label te brengen als Tauw de binnenzijde van het pand gaat renoveren (verwachting is begin 2014) Thuiswerk is officieel toegestaan voor 1 dag per week. Meer dagen thuiswerken is in overleg met de leidinggevende Op alle vestigingen wil Tauw de komende tijd waar mogelijk het flexibele werkplek concept invoeren In 2012 is Tauw gestart met de reductie van m 2 in de verschillende locaties. In Capelle heeft Tauw het aantal m 2 terug gebracht van m 2 naar m 2. Tauw gaat dit nog verder terugbrengen in 2013/2014 naar m 2 10\11

11 In Utrecht en Amsterdam hebben we ruimte onderverhuurd aan derden. Op deze manier maken meer mensen gebruik van dezelfde m 2, dat op die manier ook te zien is als een reductie van m 2 Op de koffieautomaten is een tijdklok geplaatst waarbij s nachts en in het weekend deze uit staan In Eindhoven heeft Tauw de verlichting energie zuiniger gemaakt door in de traditionele armaturen een TL5-adaptor en buis toe te passen. De toiletten zijn uitgevoerd met automatische kranen om water te besparen Reductie energie verbruik IT Netwerk. Door verdere virtualisatie van servers en het vervangen van het Hardware platform heeft Tauw het verbruik van ca. 30KW terug gebracht naar ca. 13KW. Deze reductie vindt stapsgewijs plaats Het bedrijfsrestaurant is gesloten. Dit bespaart naast veel afval ook veel energie De normen voor -uitstoot zijn per naar beneden bijgesteld voor het wagenpark In 2012 is er een elektrische scooter aangeschaft voor de locatie Amsterdam De elektrische auto heeft in kilometer gereden In 2012 hebben 66 medewerkers een training het nieuwe rijden gevolgd. Via Alphabet zijn deze trainingen verzorgt. Het verzorgen van trainingen is onderdeel van het leasecontract 11\11

Voortgangsrapportage 2013 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage 2013 scope 1 en 2 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 14 augustus 2013 Kenmerk N031-0495501BUJ-los-V01-NL Voortgangsrapportage 2013 scope 1 en 2 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de -prestatieladder.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014

Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014 Notitie Contactpersoon Martine Burgstaller Datum 7 oktober 2014 Kenmerk N049-0495501MBQ-cri-V01-NL Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2011 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage 2011 scope 1 en 2 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 1 juli 2013 Kenmerk N021-0495501BUJ-los-V01-NL 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de -Prestatieladder. Hiervoor heeft zij onder andere

Nadere informatie

Energie auditverslag Tauw

Energie auditverslag Tauw Energie auditverslag Tauw 21 november 2011 Verantwoording Titel Energie auditverslag Tauw Projectleider René Tankink Auteur(s) Pieter Luiten Projectnummer 0495613 Aantal pagina's 20 (exclusief bijlagen)

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2011 scope 1, 2 en 3

Voortgangsrapportage 2011 scope 1, 2 en 3 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 2 juli 2012 Kenmerk N015-0495501BUJ-los-V01-NL 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de CO 2 -Prestatieladder. Hiervoor heeft zij onder

Nadere informatie

Carbon footprint BT Nederland NV 2014

Carbon footprint BT Nederland NV 2014 Carbon footprint BT Nederland NV 2014 1 Inleiding Ten behoeve van het behalen van niveau 3 van de CO 2 Prestatieladder heeft BT Nederland N.V. (hierna BT Nederland) haar CO 2-uitstoot (scope 1 & 2 emissies)

Nadere informatie

Energie auditverslag Tauw

Energie auditverslag Tauw Energie auditverslag Tauw 1 september 2014 Verantwoording Titel Energie auditverslag Tauw Projectleider Manja Nicolai-Buijen Auteur(s) Jurgen Ooms Projectnummer 0495501 Aantal pagina's 22 (exclusief bijlagen)

Nadere informatie

Monitoring scope 1 en 2

Monitoring scope 1 en 2 Werk Bewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen projectnr. 080365 Onderdeel CO2 prestatieladder 12 jun 2015 Bijlage bij - 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 1 en 2 1

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Reductiedoelstelling scope 1 en 2 emissies en jaarplan

Reductiedoelstelling scope 1 en 2 emissies en jaarplan Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 7 december 2011 Kenmerk N001-0495501BUJ-evp-V03-NL Reductiedoelstelling scope 1 en 2 emissies en jaarplan Tauw streeft naar continue verbetering van de energie-efficiëntie

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT 2015 Hogeschool Utrecht 3 MAART 2016

CARBON FOOTPRINT 2015 Hogeschool Utrecht 3 MAART 2016 Hogeschool Utrecht 3 MAART 2016 Contactpersonen IR. B. (BAȘAK) KARABULUT Adviseur T +31 (0)88 4261 322 M +31 (0)6 312 02492 E basak.karabulut@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus 4205 3006 AE Rotterdam

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 G.R.M. Maassen 24-10-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Voortgangsrapportage scope 3 eerste halfjaar 2013

Voortgangsrapportage scope 3 eerste halfjaar 2013 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 14 augustus 2013 Kenmerk N026-0495501BUJ-los-V02-NL Voortgangsrapportage scope 3 eerste halfjaar 2013 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Half jaarlijkse rapportage Carbon Footprint 2014

Half jaarlijkse rapportage Carbon Footprint 2014 Het overzicht van de totale CO 2 uitstoot van Alphabet Nederland B.V. per 3-6-214 Scope Bron / Soort CO2 uitstoot (ton) Subtotaal Gasverbruik Hoofdkantoor 25 Overige locaties (11) 47 72 Directe emissies

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT 2014

CARBON FOOTPRINT 2014 CARBON FOOTPRINT 2014 HOGESCHOOL UTRECHT 16 april 2015 078353524:A - Definitief C05013.000012.0500 Inhoud 1 Uitgangspunten... 3 1.1 Boundaries... 3 1.2 Scope definitie... 3 1.3 Gehanteerde uitgangspunten...

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 G.R.M. Maassen 2-9-2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 30 januari 2015 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 )

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 ) Juli 2017 Extern Sinds november 2013 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat. In eerste instantie op niveau 3 van de ladder en vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO 2013 Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2 Energieverbruik en CO 2 -footprint... 3 2.1 Referentiejaar... 3 2.2 CO 2 Footprint, doelstellingen en trendanalyse...

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 PAGINA i van 13 Carbon footprint 2013 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2013_2.0 Versie: 2.0 Status: Def Uitgegeven

Nadere informatie

Monitoring scope 1 en 2

Monitoring scope 1 en 2 Werk Bewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen projectnr. 080365 Onderdeel CO2 prestatieladder 13 jul 2016 Bijlage bij - 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 1 en 2 1

Nadere informatie

Monitoring scope 1 en 2

Monitoring scope 1 en 2 WerkBewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Onderdeel CO2 prestatieladder Datum 25 november 2016 Project 080365 Bijlage bij 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 1 en

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 3 en 4 Akkoord Directie: 31 december Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 3 en 4 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope

Nadere informatie

Energie Auditverslag (periode 2016)

Energie Auditverslag (periode 2016) Energie Auditverslag (periode 2016) Son, Maart 2017 Pagina 1 van 6 1. Introductie A. Jansen B.V. heeft een inventarisatie uitgevoerd over alle energiestromen binnen haar bedrijfsvoering. Dit document geeft

Nadere informatie

CO2 footprint rapportage e half jaar

CO2 footprint rapportage e half jaar CO2 footprint rapportage 2017 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon: 038 85

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2 BASISGEGEVENS... 3 2.1 Beschrijving de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Basisjaar... 3 2.4 Rapportageperiode... 3 2.5 Verificatie...

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 2014

Carbon Footprint Rapportage 2014 Carbon Footprint Rapportage 2014 Versiedatum: 19 februari 2015 4.B.2&5.B.1+2 Rapportage Carbon Footprint 2014 1 van 11 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1... 4 2.1 Gasverbruik... 5 2.2 Zakelijk verkeer in

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4

Nadere informatie

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste Carbon Footprint over 2010 en 2011, en de eerste Carbon Footprint Analyse over 2011. Daarin

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele Datum: 11-9-2015 Versie: 3 A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 Tabel 1: CO 2-footprint Waalpartners 2016

CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 Tabel 1: CO 2-footprint Waalpartners 2016 Projectgegevens Opdrachtgever Waalpartners bv Projectnaam Energie en CO2 management Projectnummer 9031.17 Memonummer Me01CvH9031.17 Onderwerp Energie- en CO2 beoordelingsrapportage 2016 Auteur Cisca van

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 31 maart 2017 Versie: 2 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Eerste halfjaar 2012

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Eerste halfjaar 2012 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2012 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 01-10-2013 F. Wuts Draft 1.0 7-10-2013 F. Wuts Final 2 Energie Management Programma

Nadere informatie

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 9 mei 2017 Versie: 5 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt ingegaan

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief Periodieke rapportage 2 e helft 18 maart 2015 versie definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2012

Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2012 Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2012 ICT staat voor groen! 2012 ICT - Alle rechten voorbehouden - WWW.ICT.NL pagina 1 Historie Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 13-8-2012 F. Wuts Initiële versie

Nadere informatie

Milieu jaarverslag 2013-Q4

Milieu jaarverslag 2013-Q4 Milieu jaarverslag 2013-Q4 1. Inleiding In dit verslag worden gegevens gepubliceerd ten aanzien van energie met daaraan gekoppeld de CO 2 footprint. De dataverzameling en rapportage voor CO 2 gebeurt conform

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

CO2-footprint Priva B.V.

CO2-footprint Priva B.V. 2011 CO2-footprint Priva B.V. Priva B.V. 10/9/2012 Inleiding Duurzaamheid is het bestaansrecht van Priva, dus geen etiket of modetrend. Priva ontwikkelt en levert producten en diensten voor duurzame, vernieuwende

Nadere informatie

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar)

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Dit document bevat: - De uitgewerkte actuele emissie inventaris 2009 o de analyse van de emissie inventaris

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen September 2017 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de voortgang van onze scope 3 doelstellingen. Recent hebben

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 1 e halfjaar 215 & Monitoring doelstellingen 215 scope 1 en 2 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.C.1-4.B.2 5.B.1 Halfjaarrapportage 2016 H1 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele Datum: 11-09- Versie: 2 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 (1) Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

3 Scope 3. 3.1 Woon-werkverkeer

3 Scope 3. 3.1 Woon-werkverkeer Notitie Contactpersoon Jurgen Ooms Datum 4 maart 2014 Kenmerk N037-0495501JUO-sbb-V02-NL Voortgangsrapportage scope 3 s over 2013 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de Prestatieladder.

Nadere informatie

Groene bedrijfsvoering

Groene bedrijfsvoering Groene bedrijfsvoering Emissie-inventaris DWA 2011 2 DWA installatie- en energieadvies (DWA) is een adviesbureau met ambitie. Met meer dan honderd collega s werken wij aan de verduurzaming van onder meer

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 H2

Periodieke rapportage 2016 H2 Periodieke rapportage 2016 H2 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: Doc.nr: Red1213 CO 2-reductierapport 2012-2013 Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF)

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

Voortgangsrapportage over 2015 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 / 3.B.1

Voortgangsrapportage over 2015 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 / 3.B.1 Voortgangsrapportage over 2015 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 / 3.B.1 Barendrecht, 27 juni 2016 Geaccordeerd door: L.A. Droog Directeur CO 2 prestatieladder voortgangsrapportage 2015 Synorga Groep B.V. 27

Nadere informatie

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Carbon Footprint 2014

Carbon Footprint 2014 Carbon Footprint 2014 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Projectnummer: 550613 Versie: 1.1 Datum: 19-6-2015 Status: Defintief Adres Kievitsweg 13 9843 HA, Grijpskerk Contact Tel. 0594-280 123 E-mail: info@oosterhofholman.nl

Nadere informatie

CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep

CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep Zienergie BV Dokter Stolteweg 2 8025 AV Zwolle Postbus 10055 8000 GB Zwolle Tel: 038-8531395 E-mail: d.vandewoestijne@zienergie.nl Versie Datum Opgesteld

Nadere informatie

Carbon Footprint Tauw bv 2016

Carbon Footprint Tauw bv 2016 Carbon Footprint Tauw bv 2016 19 april 2017 Verantwoording Titel Carbon Footprint Tauw bv 2016 Opdrachtgever Annemieke Nijhof Projectleider Martine Burgstaller Auteur(s) Miriam Bakker-Verdurmen Projectnummer

Nadere informatie

Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint

Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint Rekenkundige onderbouwing van de herberekening van het basisjaar en eventuele tussenliggende jaren. Loodgietersbedrijf RéVé B.V. Doc.code: HBF Versie: 1 Datum: 10

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2 Akkoord Directie: 30 juni Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 1 en 2 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope 2:

Nadere informatie

Scope 1 & 2 doelstellingen Pilkes. Pilkes wil in 2015 ten opzichte van % minder CO2 uitstoten

Scope 1 & 2 doelstellingen Pilkes. Pilkes wil in 2015 ten opzichte van % minder CO2 uitstoten Juli 216 Extern Vanaf januari is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de -Prestatieladder. Dit is het hoogste niveau op de ladder. Inmiddels is er een nieuwe versie van de norm, de -Prestatieladder

Nadere informatie

CO 2 Footprint LOXIA B.V.

CO 2 Footprint LOXIA B.V. CO 2 Footprint LOXIA B.V. Naam: LOXIA B.V. Contactpersoon: Dhr. Veringa Telefoonnummer: 06 5073 6371 Plaats: Utrecht Footprint conform: CO2-prestatieladder 2.1 (18 juli 2012), ISO 14064 CO 2-emissiefactoren:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2012

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2012 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2012 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 01-10-2013 F. Wuts Draft 1.0 7-10-2013 F. Wuts Final 1.1 20-01-2014 F. Wuts Emissie

Nadere informatie

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 UNCLASSIFIED TOL: 0006 0000795431 CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 Conform de CO 2 prestatieladder 3.0 CO 2 reductieplan: doelstellingen en

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief

CO 2 Nieuwsbrief CO 2 Nieuwsbrief 2-2015 Inleiding Roelofs registreert en rapporteert zijn CO2-emissies conform de NEN-ISO 14064-1. Het energieverbruik en diens resulterende emissies zijn opgedeeld in drie groepen. Emissies

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2012

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2012 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2012 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 01-10-2013 F. Wuts Draft 1.0 15-10-2013 F. Wuts Final 1.1 20-01-2014 F. Wuts Emissie

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl EMISSIE- INVENTARIS 015 -mei 016, www.dehaasmaassluis.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Introductie 3 1. Organisatorische grens 3 1.3 Basisjaar 3 1.4 Wijziging berekening ten opzichte van 014 3 1.5

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

CO 2 Footprint LOXIA B.V.

CO 2 Footprint LOXIA B.V. CO 2 Footprint LOXIA B.V. Naam: Contactpersoon: LOXIA B.V. Dhr. Veringa Telefoonnummer: 06 5073 6371 Plaats: Utrecht Footprint conform: CO2-prestatieladder 2.2 (4 april 2014), NEN-EN-ISO 14064-1 CO 2-emissiefactoren:

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 Versienummer: 2 Versie datum: 2-11-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013 JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013 LOXIA B.V. 30 april 2013 Definitief CO 2 prestatieladder Samenvatting LOXIA B.V. publiceert jaarlijks een energie-efficiency rapportage. In de rapportages worden

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015 Opdrachtgever : Directie Project : Opgesteld : RBe Gecontroleerd : KvV Vrijgegeven : RBe Referentie : Periodieke rapportage 1e helft 2015 Versie : 1.0 Status : Definitief

Nadere informatie

Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint

Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint Herberekening Basisjaar CO 2 -Footprint Rekenkundige onderbouwing van de herberekening van het basisjaar en eventuele tussenliggende jaren. Zwatra B.V. Doc.code: HBF Versie: 1 Datum: 19 november 2015 Status:

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: Doc.nr: 10.A0320 CO 2 -reductierapport Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF) Accorderingslijst

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies juni 2015 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2014 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder).

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder). 1 I N L E I D I N G 1. 1 O v e r d i t r a p p o r t Dit rapport beschrijft de CO 2 -footprint, de CO 2 -reductiedoelstellingen en CO 2 - reductiemaatregelen van OBO BETTERMANN. OBO BETTERMANN werkt met

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 2012

Carbon Footprint Rapportage 2012 Carbon Footprint Rapportage 2012 Versiedatum: 10 april 2013 4.B.2&5.B.1+2 Rapportage Carbon Footprint 2012 1 van 13 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1... 4 2.1 Aardgas... 5 2.2 Zakelijk verkeer in personenauto

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 1 e helft 2014 2014 Orona the Netherlands B.V. Pagina 2/5 Voortgangsrapportage Carbon footprint 2014 l versie 1.0 Verantwoording Titel : 2014 Revisie : 1.0 Datum : 23 september 2014 Auteur(s) : mw. M. Losekoot (IMR Advies)

Nadere informatie

Graag informeren wij u over de behaalde resultaten in 2014 inzake de CO 2 -prestatieladder.

Graag informeren wij u over de behaalde resultaten in 2014 inzake de CO 2 -prestatieladder. MDB B.V. 5 Memo Onderwerp CO 2 prestatieladder nieuwsbrief MDB en SSC Graag informeren wij u over de behaalde resultaten in 2014 inzake de CO 2 prestatieladder. Scope 1, directe CO 2emissies door aardgas,

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V.

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. 1 Beschrijving van de Organisatie Hieronder volgt een korte beschrijving van de organisatie. Verdere informatie is te vinden op de website: http://www.speerinfra.nl/

Nadere informatie

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO 2014 Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2 Energieverbruik en CO 2 -footprint... 3 2.1 Referentiejaar... 3 2.2 CO 2 Footprint, doelstellingen en trendanalyse...

Nadere informatie

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw.

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. 3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. Datum: 12-05-2016 Versie: 1 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Prins Bouw de voorgang op de CO 2 reductiedoelstellingen laten zien, door

Nadere informatie

CO 2 -emissie voortgangsrapportage 2015 Centercon B.V.

CO 2 -emissie voortgangsrapportage 2015 Centercon B.V. CO 2 -emissie voortgangsrapportage Centercon B.V. Prestatieladder 3.0 Versie 10 juni Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 September 2016 Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Centercon

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 2e helft

Carbon Footprint Analyse 2014 2e helft CO 2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2014 2e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 17 maart 2015 Referentie 1000110-0496.3.1 Auteur(s) Richard Fikse (RiF) Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon:

Nadere informatie