Groene bedrijfsvoering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groene bedrijfsvoering"

Transcriptie

1 Groene bedrijfsvoering Emissie-inventaris DWA 2011

2 2

3 DWA installatie- en energieadvies (DWA) is een adviesbureau met ambitie. Met meer dan honderd collega s werken wij aan de verduurzaming van onder meer woningen, kantoren, gemeenten en provincies. Onze missie is: goed rentmeesterschap is een opdracht. Wij adviseren vanuit het besef van een geschonken werkelijkheid, waarin we de opdracht hebben zorgvuldig om te gaan met onze aarde, met mens, dier en milieu. Het is niet meer dan logisch dat we de eigen bedrijfsvoering ook zo groen mogelijk willen maken. Het is dan ook niet meer dan logisch dat we de eigen bedrijfsvoering ook zo groen mogelijk willen maken. In 2008 is voor het eerst een milieujaarverslag van onze bedrijfsvoering gepubliceerd. Later is dit verder geprofessionaliseerd. De emissie-inventaris 2011 is beschreven volgens de norm NEN-ISO Deze publieksversie geeft de belangrijkste resultaten van de inventarisatie kort weer. DWA legt ook wat de eigen bedrijfsvoering betreft de lat hoog. Wij willen in onze branche koploper zijn. Dat betekent dat wij vooroplopen als het gaat om een duurzame bedrijfsvoering en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om dit te bereiken hebben we concrete doelen geformuleerd om komende jaren nog beter te presteren. 3

4 4 Voor een adviesbureau als het onze zijn de meest relevante milieuaspecten: mobiliteit (woon-werk en zakelijke verplaatsingen) en kantoor (huisvesting en interne bedrijfsvoering). Deze zijn dan ook onder de loep genomen. Kantoor Energieverbruik bedrijfslocaties DWA heeft vier locaties: Bodegraven (hoofdkantoor), Rijssen, Amsterdam en Ede. In alle gevallen wordt het kantoorpand of delen van een kantoorpand gehuurd. Hieronder wordt weergegeven hoe het gas- en elektraverbruik is voor deze locaties en hoe zich dat verhoudt tot het gemiddelde gebruik in kantoren. Gasverbruik In de volgende tabel is het gasverbruik en de uitstoot van 2011 weergegeven en afgezet tegen Benchmark gasverbruik Jaar Gasverbruik (m 3 ) ,95 4, ,52 3,53 Verschil -17% -15% -15% Specifiek gebruik (m 3 /m 2 ) Het verschil tussen de reductie van het gasverbruik en de reductie in komt door het gebruik van een iets andere emissie per m 3 : vorig jaar is hiervoor de methodiek van Agentschap NL gehanteerd, dit jaar die van de -Prestatieladder. De Milieubarometer publiceert jaarlijks een Milieubarometerbenchmark. Voor het gemiddelde gasverbruik van kantoorpanden is gebruikgemaakt van de Milieubarometerbenchmark Een vergelijk tussen de benchmark en het verbruik van DWA is opgenomen in de volgende tabel. DWA Milieubarometer 2011 Verschil Gasverbruik (m 3 /m 3 1, % gebouw) Gasverbruik (m 3 /fte) % Verschil -17% -15% -15% Op basis van deze benchmark scoort DWA circa 60%-70% beter dan het gemiddelde. Dit wordt met name veroorzaakt door het ontbreken van een gasaansluiting in Bodegraven. Zonder de locatie Bodegraven is het specifiek gebruik 2,83 m 3 /m 3, wat 5% hoger is dan de benchmark. Elektraverbruik De locatie in Bodegraven heeft gedeeltelijk eigen opwekking door middel van pv-panelen. Deze eigen opwekking is verrekend met het bruto gebruik. Alleen het netto verbruik is opgenomen in de berekeningen. In de volgende tabel is de uitstoot vergeleken met die van vorig jaar. Elektraverbruik Elektraverbruik DWA (kwh) Gemiddelde emissie (g/kwh) , ,43 81 Verschil 3% -61% -60% 7% Specifiek verbruik (kwh/m 2 )

5 De emissiereductie is met name het gevolg van een andere emissiefactor voor groene elektriciteit. Tot 2010 was die gelijk aan 300 gram/kwh; vanaf 2011 is die afhankelijk van de bron van de elektriciteit. Het absolute verbruik is licht toegenomen. Een vergelijk tussen de benchmark en het verbruik van DWA is opgenomen in de volgende tabel. Benchmark elektraverbruik DWA Milieubarometer 2011 Afwijking Elektraverbruik (kwh/m 2 gebouw) 81 91,6-12% Elektraverbruik (kwh/fte) % Verschil -17% -15% -15% Op basis van deze benchmark scoort DWA 10-30% beter dan het gemiddelde. Dit is een goede prestatie, zeker omdat er in de locatie Bodegraven ook elektriciteit wordt gebruikt voor verwarming van het pand. Papierverbruik Gewicht (kg) CO2-uitstoot Uitstoot (kg/fte) ,34 36, ,72 27,07 Verschil -18% -18% -26% Duidelijk blijkt een afname van het papierverbruik binnen DWA. Dit beeld is deels correct, omdat er vaker zaken digitaal worden afgehandeld. Gedeeltelijk is dit beeld echter ook onterecht, omdat er vaker extern wordt geprint en geplot. De externe plotopdrachten zijn niet verwerkt in deze staat. Vanaf volgend jaar zullen ook deze worden meegenomen. Op dit moment is er geen goede benchmark beschikbaar. In de milieubarometer zijn de resultaten qua papierverbruik namelijk niet meer expliciet opgenomen. Papiergebruik Het papierverbruik is inzichtelijk gemaakt door al het ingekochte papier in de berekening op te nemen. Dit omvat onder andere: Kopieer- en printpapier Bedrijfsbrochures Visitekaartjes Enveloppen Kerstkaarten Et cetera. Op basis van deze benchmark scoort DWA 10-30% beter dan het gemiddelde. Dit is een goede prestatie, zeker omdat er in de locatie Bodegraven ook elektriciteit wordt gebruikt voor verwarming van het pand. 5

6 Mobiliteit Leaseauto s DWA heeft 15 bedrijfs- of leaseauto s in haar wagenpark. Door middel van tankpassen en de gegevens die beschikbaar zijn bij de leasemaatschappijen is het brandstofverbruik over 2011 achterhaald. Het brandstofverbruik wordt vermenigvuldigd met de conversiefactoren uit de Handleiding -Prestatieladder. Bij het gebruik van leaseauto s is er geen inzicht in de mate waarin de auto s voor privédoeleinden worden gebruikt. Hierom is het volledige gebruik van de leaserijders meegenomen in onderstaande resultaten. Deze keuze betekent dat de emissie van leaserijders niet meegerekend is met de emissie in de categorie woon-werkverkeer. In de onderstaande tabellen is de uitstoot vergeleken met die van vorig jaar. Voor deze posten zijn nog geen goede benchmarks beschikbaar. Kilometers leaseauto s Afgelegde afstand (km) (ton/fte) ,4 0, ,8 0, Gemiddelde uitstoot (g/km) Verschil - 0,4% - 3,9% - 6,3% - 3,6% Zakelijke kilometers met privéauto s Zakelijke kilometers Afstand (ton/fte) ,67 0, ,4 1, Verschil 11% 8% 6% -2% Gemiddelde uitstoot (g/ km) De totaal afgelegde afstand is met ruim 10% toegenomen; per fte met 6%. De gemiddelde uitstoot per kilometer is met 2% gedaald. Zakelijke vliegreizen Zakelijke vliegreizen Aantal vliegreizen Afgelegde afstand (km) -uitstoot Uitstoot (ton/fte) ,91 0, ,70 0,03 Verschil 200% 252% 197% 187% Het vliegverkeer is in 2011 verdrievoudigd ten opzichte van De percentages zijn dus hoog; in absolute zin blijft er sprake van incidenteel gebruik van het vliegtuig. Zakelijke OV-kilometers De uitstoot is bepaald op basis van het gecombineerde treingebruik van stoptrein en intercity volgens de - Prestatieladder. 6

7 7

8 Zakelijke OV-kilometers Afstand (ton/fte) ,27 0, ,96 0,02 65 Verschil -14% -14% -17% 0% Gemiddelde uitstoot (g/km) De toename van de emissie per kilometer. Dit wordt veroorzaakt doordat er relatief minder gefietst is, en meer gebruik gemaakt is van de auto als vervoersmiddel. Een vergelijk met de Milieubarometerbenchmark 2010 is opgenomen in de volgende tabel. 8 In 2011 is het aantal OV-kilometers met 14% afgenomen. Voor deze categorie is nog geen goede benchmark beschikbaar. Woon-werkverkeer De reis tussen woning en kantoor leggen DWA-ers hoofdzakelijk per auto, fiets en trein af. Het totaal van de uitstoot die hiermee gemoeid is, vergeleken met die van 2010, is opgenomen in de volgende tabel. Kilometers woon-werkverkeer Afstand (km) (ton/fte) ,9 1, ,04 1, Verschil -7% 6% 4% 14% Gemiddelde uitstoot (g/km) De volgende zaken zijn opvallend in het vergelijk met 2010: De afname van het totale aantal kilometers. Dit komt onder andere doordat er steeds meer mensen zijn die één dag in de week thuiswerken. Door onder andere de toename van thuiswerken is het totaal aantal kilometers afgenomen. Benchmark kilometers woon-werkverkeer DWA Milieubarometer 2010 Afwijking Woon-werk verkeer (km/fte) % Totaaloverzicht Op basis van bovenstaande emissies is het volgende totaaloverzicht te maken. Uitstoot Omschrijving 2010 (ton/ fte) 2011 (ton/ fte) Verschil Gasverbruik 0,23 0,19-16% Elektriciteitsgebruik 1,00 0,39-61% Papierverbruik 0,04 0,03-32% Leaseauto's 0,95 0,89-6% Zakelijk vervoer privéauto's 0,96 1,01 5% Zakelijke vliegreizen 0,01 0,03 169% Zakelijke OV-kilometers 0,02 0,02-17% Woon-werkverkeer 1,34 1,38 3% Totaal 4,55 3,95-13% De totale uitstoot per fte is in 2011 met 13% gedaald. Deze daling wordt echter volledig veroorzaakt door de andere rekenwijze bij de uitstoot van elektriciteit. Zonder deze aanpassing was de uitstoot gelijk gebleven.

9 Uit het emissieoverzicht blijkt dat DWA op een aantal punten goed op weg is, maar op bepaalde punten ook nog het een en ander kan verbeteren. Met name bij het onderdeel mobiliteit valt winst te behalen. In 2011 is daarom een aangepast mobiliteitsbeleid vastgesteld, dat ingaat per 1 januari Hiermee wordt een reductie van 10% van de per fte beoogd. Verdeling Vervoer woon-werk Vervoer zakelijk Per 1 januari 2012 is een aangepast mobiliteitsbeleid ingevoerd, waarmee een reductie van 10% van de per fte wordt beoogd. 9

10 DWA stimuleert haar medewerkers om ook privé minder energie te gebruiken. Overige duurzaamheidsinitiatieven DWA vindt het belangrijk actief bij te dragen aan diverse initiatieven voor de reductie van -uitstoot. Hieronder enkele voorbeelden hiervan. Competitie privé-energiegebruik DWA stimuleert haar medewerkers om ook privé minder energie te gebruiken. Uit onderzoek blijkt dat zeker wat betreft het energiegebruik van consumenten gedrag een belangrijke rol speelt. Vaak zijn reducties van 50% haalbaar met uitsluitend gedragsmaatregelen. Een belangrijke voorwaarde om gedrag te beïnvloeden, is inzicht. Elke medewerker wordt daarom gevraagd om per kwartaal de meterstanden voor gas, elektra en warmte door te geven. Op basis hiervan wordt het gebruik bepaald. Dit gebruik wordt gecorrigeerd voor de gezinsgrootte. Het gecorrigeerde gebruik wordt gebruikt voor het bepalen van de - uitstoot. Deze wordt geranked en gecommuniceerd naar de deelnemers. Hierdoor ontstaat enerzijds inzicht in de -uitstoot van medewerkers en worden deze anderzijds gestimuleerd om het beter te doen dan collega s. 10 Lidmaatschappen DWA participeert in diverse organisaties en initiatieven die ieder op hun manier bijdragen aan verduurzaming van de samenleving. Hiernaast een overzicht van de belangrijkste organisaties.

11

DGMR Totaal. Figuur 1. DGMR - Milieubelasting per jaar

DGMR Totaal. Figuur 1. DGMR - Milieubelasting per jaar Notitie Project DGMR Duurzaam Betreft Milieubarometer 2011-2012 Ons kenmerk A.2007.5221.01.N006 Versie 001 Datum 7 oktober 2013 Verwerkt door VI GA Contactpersoon drs. ing. B.E.A. (Bianca) van Osch E-mail

Nadere informatie

Energie auditverslag Tauw

Energie auditverslag Tauw Energie auditverslag Tauw 1 september 2014 Verantwoording Titel Energie auditverslag Tauw Projectleider Manja Nicolai-Buijen Auteur(s) Jurgen Ooms Projectnummer 0495501 Aantal pagina's 22 (exclusief bijlagen)

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. EMISSIE INVENTARIS 2013 OPDRACHTGEVER DATUM 21 mei 2014 OPGESTELD DOOR GEAUTORISEERD LEIDER

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Jaarverslag 2012 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 10 juli 2013 Samenvatting De totale emissies van Grontmij Nederland B.V. in 2012 bedroegen 10.020

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0321 Carbon Footprint Analyse 2010 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 H2

Carbon Footprint Analyse 2012 H2 JAARGANG 4, NR. 2B 13 MEI 2013 Carbon Footprint Analyse 2012 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard 2.A.3 Energieaudit Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra 2014 Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011-S1 MDB B.V.

Carbon Footprint Analyse 2011-S1 MDB B.V. Carbon Footprint Analyse 2011-S1 B.V. Inhoudsopgave Voorwoord Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint-analyse Grondslag van

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 15 JUL 2010 REF.NR.: 10.A0141A Carbon Footprint Analyse 2009 Fri-Jado B.V. Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatie

Nadere informatie

CO 2 -emissie Strukton Rail 2011. 1. Samenvatting. 2. Inleiding

CO 2 -emissie Strukton Rail 2011. 1. Samenvatting. 2. Inleiding CO 2 -emissie Strukton Rail 2011 1. Samenvatting 1,3% daling CO 2 -uitstoot per miljoen euro geactiveerde productie Afname brandstofverbruik leaseauto s met 1,4% Toename uitstoot woon-werkverkeer met 19%

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 H2

Carbon Footprint Analyse 2014 H2 JAARGANG 3, NR. 1 11 JANUARI 2015 REF.NR.: 15.R.0101 Carbon Footprint Analyse 2014 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 Q2

Carbon Footprint Analyse 2010 Q2 Carbon Footprint Analyse 2010 Q2 Deze Carbon Footprint-analyse omvat de CO 2 -uitstoot (één van de zes broeikasgassen) van B.V., betreffende scope l en ll, over de periode van 1 april 2010 tot en met 30

Nadere informatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2013-H1. Eekels Technology B.V.

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2013-H1. Eekels Technology B.V. Eekels Technology B.V. A. Plesmanlaan 2 9615 TH Kolham Postbus 4 9600 AA Hoogezand Telefoon +31 598 36 17 36 Fax +31 598 36 17 20 info@eekels.com www.eekels.com Rapportage CFA 2013-H1 1 van 19 Auteur(s)

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 4 MRT 2011 REF.NR.: 10.A0465 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijke persoon ISO 14064 verklaring Verificatie verklaring Organisatie grenzen

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

CO 2 rapportage jaar 2012 Boskalis Dolman B.V.

CO 2 rapportage jaar 2012 Boskalis Dolman B.V. CO 2 rapportage jaar 2012 Boskalis Dolman B.V. CO 2 emissie / footprint jaar 2012 Auteur D. Verkuijl Verificatie R. Westerveld Autorisatie E. Meeldijk Kenmerk CO 2 rapportage jaar 2012 Datum September

Nadere informatie

Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2012

Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2012 September 2013 BBV nr: 2013/336972 Gemeente Haarlem monitor 2012 Gemeente Haarlem monitor 2012 1. Samenvatting en conclusies. Inleiding Voor het vijfde jaar op rij worden hier de energie- en -gegevens

Nadere informatie

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206 2012 Meetresultaten Jade Beheer B.V. 2012 In navolging op de rapportages van 2013 Q1/Q2 en 2012 Q3/Q4 is het helaas met de kennis van nu noodzakelijk enkele wijzigingen op die rapportages kenbaar te maken.

Nadere informatie

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Handboek Het opstellen van een CO 2 -footprint Voor leveranciers van Beelen Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Inhoud 1. Wat is uw Footprint?... 3 2. Hoe gaat u te werk?...

Nadere informatie