Milieubarometerrapport 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieubarometerrapport 2011"

Transcriptie

1 Milieubarometerrapport Stimular

2 Milieubarometer - Stimular Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de milieubelasting van het bedrijf inzichtelijk maken. In dit rapport worden de Milieubarometer uitkomsten samengevat in enkele grafieken en tabellen. We meten jaarlijks de milieuprestatie van onze eigen organisatie met de Milieubarometer. Uit onze Milieubarometer blijkt dat woon-werkverkeer en zakelijk verkeer het merendeel van onze milieubelasting veroorzaken. Vervoer is dus ons belangrijkste aandachtspunt. De impact van brandstoffen is laag omdat ons kantoor wordt verwarmd met stadsverwarming en dit heeft een lage milieubelasting. Ons kantoor maakt gebruik van groene stroom van Eneco. Deze groene stroom is niet volledig in Nederland opgewekt en voldoet daarmee niet aan de eisen voor groene stroom in de CO2-Prestatieladder. Om deze reden vullen we ons elektriciteitsgebruik als grijze stroom in. Als huurder in een verzamelpand kunnen wij niet zelf voor Nederlandse groene stroom kiezen. Milieu...3 Meerjarengrafiek milieumeter...3 CO2...4 CO2-footprint (thematisch)...4 Kosten...5 Meerjarengrafiek kosten...5 Overige onderdelen...6 Kengetallen...6 Maatregelen...8 De milieubelasting per fte is in hoger dan in De milieubelasting van woonwerkverkeer is toegenomen doordat in twee nieuwe medewerkers in dienst zijn getreden die verder van hun werk wonen. De impact van het zakelijke verkeer is afgenomen doordat we minder zakelijke kilometers per fte hebben gemaakt en iets meer met OV en fiets hebben gereisd. De score op zakelijk verkeer wordt mede bepaald door de aard en uitvoeringslocatie van onze projecten. Stimular scoort beter dan het gemiddelde per fte uit de Milieubarometerbenchmark Overheidskantoren. Zie voor meer informatie over de benchmark kantoor. Voor woon-werkverkeer maakt Stimular per fte meer kilometers, maar omdat deze meestal (94%) met OV en fiets worden afgelegd, is de milieubelasting van woonwerkverkeer per fte toch vergelijkbaar met het gemiddelde overheidskantoor. De Milieubarometer is een product van Stichting Stimular. Stichting Stimular verspreidt kennis over Duurzaam Ondernemen en ontwikkelt praktische instrumenten voor het midden- en kleinbedrijf en organisaties die daarmee vergelijkbaar zijn. Stichting Stimular is de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen! 2

3 Milieu Toelichting Meerjarengrafiek milieumeter Deze grafiek toont de verdeling van de milieubelasting over de thema s. De berekende milieuscore is de som van milieuschade zoals fijn stof, verzuring en het broeikaseffect. De milieubelasting van het referentiejaar (meestal het eerste jaar) is daarbij op 100% gesteld. Deze grafiek is berekend per fte zodat de uitkomst minder afhankelijk is van de bedrijfsgrootte en beter vergelijkbaar is met vorige jaren en/of andere bedrijven. De staaf tegen de grijze achtergrond toont het branchegemiddelde. Uit het verschil hiermee blijkt op welke thema's het bedrijf laag, gemiddeld of juist hoog scoort ten opzichte van branchegenoten. % t.o.v. Gemiddeld kantoor met grijze stroom per fte / fte Gemiddeld kantoor met grijze stroom per fte (branchegemiddelde) 5 Kantoorpapier Zakelijk verkeer Woonwerkverkeer Gevaarlijk afval Bedrijfsafval Emissies Water & afvalwater Brandstoffen Elektriciteit 3

4 CO2 Toelichting CO2-footprint (thematisch) Deze CO2-footprint laat zien hoeveel broeikasgas wordt uitgestoten en eventueel gecompenseerd door inkoop van CO2-compensatie. De CO2-emissies zijn in deze footprint gegroepeerd per thema. In de footprint is ook af te lezen wat de grootste bijdrage aan de CO2-uitstoot veroorzaakt. CO 2 -parameter CO 2 -equivalent Elektriciteit Ingekochte elektriciteit kwh 0,455 kg CO 2 / kwh 2,20 ton CO 2 Subtotaal 2,20 ton CO 2 Brandstoffen Warmte (o.a. Stadsverwarming) 45,4 GJ 0,633 kg CO 2 / m3 gas eq. 0,909 ton CO 2 Subtotaal 0,909 ton CO 2 Water & afvalwater Drinkwater 40,2 m3 0,298 kg CO 2 / m3 0,0120 ton CO 2 Afvalwater 3,00 VE 39,9 kg CO 2 / VE 0,120 ton CO 2 Woon-werkverkeer Subtotaal 0,132 ton CO 2 Openbaar vervoer personenkm 0,0650 kg CO 2 / km 4,62 ton CO 2 Personenwagen km 0,210 kg CO 2 / km 1,03 ton CO 2 Zakelijk verkeer Subtotaal 5,65 ton CO 2 Openbaar vervoer personenkm 0,0650 kg CO 2 / km 0,999 ton CO 2 Personenwagen in km km 0,210 kg CO 2 / km 1,86 ton CO 2 Deelwagen in km km 0,210 kg CO 2 / km 1,05 ton CO 2 Vliegtuig Europa ( km) 0 personen km 0,201 kg CO 2 / personen km 0 ton CO 2 Kantoorpapier Subtotaal 3,91 ton CO 2 Papier met milieukeurmerk 125 kg 1,21 kg CO 2 / kg 0,151 ton CO 2 Subtotaal 0,151 ton CO 2 Totaal 13,0 ton CO 2 Compensatie 11,0 ton CO 2 - Netto CO2-uitstoot 1,96 ton CO 2 4

5 Kosten Toelichting Meerjarengrafiek kosten Deze grafiek toont de milieukosten voor zover deze bij de verschillende items zijn ingevuld. Hoe groter het aandeel in de staaf, hoe meer dit thema bijdraagt aan de totale milieukosten van het bedrijf. Euro / fte Kantoorpapier Deze grafiek is berekend per fte zodat de uitkomst minder afhankelijk is van de bedrijfsgrootte en beter vergelijkbaar is met vorige jaren en/of andere bedrijven. De staaf tegen de grijze achtergrond toont het branchegemiddelde. Uit het verschil hiermee blijkt op welke thema's het bedrijf laag, gemiddeld of juist hoog scoort ten opzichte van branchegenoten Zakelijk verkeer Woonwerkverkeer Water & afvalwater Brandstoffen Elektriciteit Gemiddeld kantoor met grijze stroom per fte (branchegemiddelde) 5 5

6 Overige onderdelen Toelichting De kengetallen hiernaast vertalen de jaargegevens zoals totaal elektriciteitsverbruik naar meer begrijpelijke getallen zoals kwh/m2 vloeroppervlak of afvalscheidingspercentage. Kengetallen maken het ook mogelijk de milieuprestatie met grotere of kleinere organisaties te vergelijken. Kengetallen Elektriciteit Elektriciteitsverbruik per vloeroppervlak kwh/m2 24,4 24,2 26,2 24,2 76,1 Elektriciteitsverbruik per medewerker kwh/fte (1) 2009 (2) 2010 (3) (4) Gemiddeld kantoor met grijze stroom per fte Brandstoffen Brandstof voor verwarming per gebouwinhoud m3 gas eq./m3 5,75 4,60 2,82 2,61 2,06 Brandstof voor verwarming per medewerker m3 gas eq./fte Gebouwgebonden energie Gebouwgebonden energieverbruik GJ ,1 85,3 28,4 Gebouwgebonden energieverbruik per medewerker GJ/fte 18,9 17,8 13,2 11,1 28,4 Water & afvalwater Waterverbruik per medewerker m3/fte 4,36 5,38 5,26 5,24 9,33 Afval Afvalscheiding % 64,5 64,5 64,5 64,5 44,6 Afval per medewerker kg/fte 57,0 62,8 60,7 55,1 182 Ongesorteerd afval per medewerker kg/fte 20,3 22,3 21,6 19,6 101 Vervoer Woon-werkkilometers per medewerker km/fte Aandeel OV, fiets en lopen in woon-werkverkeer % 77,4 86,9 89,4 94,4 50,2 Zakelijke kilometers per medewerker km/fte Aandeel OV, fiets en lopen in zakelijk verkeer % 37,7 50,2 48,6 53,4 19, Gemiddeld kantoor met grijze stroom per fte 6

7 Kengetallen 2008 (1) 2009 (2) 2010 (3) (4) Gemiddeld kantoor met grijze stroom per fte CO2 en Compensatie CO2 emissie elektriciteit ton CO2 2,22 2,20 2,38 2,20 1,14 CO2 emissie brandstoffen ton CO2 2,00 1,60 0,982 0,909 0,415 CO2 emissie woon-werkverkeer ton CO2 3,08 2,65 3,32 5,65 0,710 CO2 emissie zakelijk verkeer ton CO2 6,68 4,39 4,11 3,91 0,326 CO2 emissie papier ton CO2 0,172 0,368 0,151 0,151 0,0500 Totale CO2 emissie per medewerker ton CO2/fte 1,89 1,61 1,55 1,66 2,60 Gebouwgebonden CO2 emissie per medewerker ton CO2/fte 0,571 0,565 0,483 0,407 1,56 Gebouwgebonden CO2 emissie per vloeroppervlak kg CO2/m2 21,1 19,0 16,8 15,6 47,2 Kantoorpapier Papierinkoop per medewerker kg/fte 19,3 45,4 18,0 16,3 41,3 Bedrijfsvoering Vloeroppervlak per medewerker m2/fte 27,0 29,7 28,8 26,1 33, Gemiddeld kantoor met grijze stroom per fte 7

8 Toelichting Onderstaande maatregelenlijst geeft weer welke van de maatregelen uit de Milieubarometer al zijn uitgevoerd en welke nog in de planning staan. De maatregelen uit de lijst die nog niet beoordeeld zijn of welke niet van toepassing zijn, zijn niet opgenomen in deze tabel. Maatregelen Bedrijfsgegevens Stimuleer goed gedrag Vergelijk uw Milieubarometer met branchegenoten Elektriciteit In onderstaande lijst staan de rendabele energiemaatregelen (terugverdientijd < 5 jaar) die de overheid voor uw branche heeft geselecteerd. Zonwering (voor gekoelde ruimtes) Koel door gebruik koude buitenlucht Vervang conventionele TL door hoogfrequente TL-verlichting (HF-TL) Zet apparatuur buiten werktijd uit Zet energiebeheer van terminals en servers aan Benut ICT-capaciteit in serverruimtes optimaal Voorkom obstakels in luchtstromen serverruimte Pas follow-me printing toe Status Doen op korte termijn Brandstoffen In onderstaande lijst staan de rendabele energiemaatregelen (terugverdientijd < 5 jaar) die de overheid voor uw branche heeft geselecteerd. Isoleer spouwmuur Water & afvalwater Waterbesparende toiletreservoirs Waterbesparende kranen Onderhoud kranen en warmwatertoestellen Koel water uit kraan i.p.v. uit flessen Bedrijfsafval Scheiden van papier en karton Scheiden van wit- en bruingoed Scheiden van glas Afspraken met afvalinzamelaar over afvalscheiding Doen op lange termijn 8

9 Maatregelen Verminder het papiergebruik Print en kopieer dubbelzijdig Retourverpakkingen Afspraken met leveranciers over verpakkingen Bulkverpakkingen Status Woon-werkverkeer Regeling voor thuiswerken en/of telewerken Regeling met aangepaste werktijden of -wijzen en minder reisdagen Regeling voor fiets-van-de-zaak Regeling die het gebruik van de fiets ondersteunt Verhuiskostenregeling die stimuleert dichter bij werk te wonen Regeling die woon-werk autokilometers tot maximum vergoedt Parkeerbeleid Aannamebeleid gericht op medewerkers die nabij wonen Mobiliteitsbudgetten Voorzieningen die het gebruik van de fiets ondersteunen Stel een auto voor zakenreizen beschikbaar Zakelijk verkeer Acquireer in de buurt Regeling die het gebruik van de fiets ondersteunt Gecombineerd (openbaar) vervoer op maat Voorzieningen die het gebruik van de fiets ondersteunen Deel- of dienstfietsen voor zakelijk gebruik Stel een auto voor zakenreizen beschikbaar Energiezuinige rijstijl (Het Nieuwe Rijden) Kantoorpapier Verminder het papiergebruik Hanteer milieucriteria bij de inkoop van kantoorartikelen Print en kopieer dubbelzijdig Papier met een milieukeurmerk Doen op korte termijn 9

10 Maatregelen CO2-compensatie Klimaatneutraal ondernemen Klimaatcompensatie Status 10

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma Heerenveen, 10 maart 2012 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur COLOFON Het format

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

Eindrapportage 2015 Blauwzaam Energieconvenant II Resultaten 2011-2014

Eindrapportage 2015 Blauwzaam Energieconvenant II Resultaten 2011-2014 Eindrapportage 2015 Blauwzaam Energieconvenant II Resultaten 2011-2014 Opgesteld door: Rianne van der Veen Stichting Stimular Rotterdam, 30 juli 2015 In samenwerking met de 18 deelnemers van Blauwzaam

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

MKB-Ondernemers: "Duurzaam ondernemen loont"

MKB-Ondernemers: Duurzaam ondernemen loont M I L I E U T I P S VOOR HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF VOOR WIE? Voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Laat u inspireren! MKB-Ondernemers: "Duurzaam ondernemen loont" Via milieuzorg naar duurzaam

Nadere informatie

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur CO 2 -halfrapportage 2014 Januari - Juni Heerenveen, 28 oktober 2014 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur C O L O F O N Het format voor deze rapportage is opgesteld door Stichting

Nadere informatie

Klimaatneutrale dienst

Klimaatneutrale dienst Klimaatneutrale dienst U heeft het voornemen om een klimaatneutrale dienst op de markt te brengen en wilt dit op een verantwoorde manier oppakken. Hieronder worden daar richtlijnen voor gegeven. Gradatie

Nadere informatie

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Over dit rapport... 3 1.2 Betrokkenen... 3 1.3 Over het bedrijf... 3 1.4 MVO-beleid... 3 2 Scope... 4 2.1 Organisatorische afbakening... 4 2.2 CO2-emissies... 5 2.3 Periode...

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Jaarrapport Milieu 2013

Jaarrapport Milieu 2013 Jaarrapport Milieu 2013 Juli 2014 Antoni van Leeuwenhoek Servicediensten, afdeling KAM Trudi Hengeveld, milieucoördinator Plesmanlaan 121 1066 CX Amsterdam Tel. (020) 512 1985 Hoewel bij het opstellen

Nadere informatie

MKB-Milieubarometer. Achtergronden, herzien 2004. Rapport. M.I. (Margret) Groot M.J. (Martijn) Blom. Oplossingen voor.

MKB-Milieubarometer. Achtergronden, herzien 2004. Rapport. M.I. (Margret) Groot M.J. (Martijn) Blom. Oplossingen voor. CE Oplossingen voor milieu, milieu, economie en technologie en technologie Oude Oude Delft Delft 180 2611 HH HH Delft tel: tel: 0152 2 150 150 fax: fax: 0152 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl website: website:

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

ENERGIEBELEIDSPLAN 2013-2016

ENERGIEBELEIDSPLAN 2013-2016 ENERGIEBELEIDSPLAN 2013-2016 RIGD-LOXIA Opdrachtgever K.F. Veninga LOXIA B.V. G.H.W. Veringa Kenmerk: Energiebeleidsplan 2013-2016 Versie 3.0 Definitief Utrecht, 2 april 2013 2013, LOXIA B.V. Alle rechten

Nadere informatie

CO 2 Reductie Het Nieuwe Werken in 2020

CO 2 Reductie Het Nieuwe Werken in 2020 CO 2 Reductie Het Nieuwe Werken in 2020 CO 2 Reductie Het Nieuwe Werken in 2020 - Eindrapport Door: Vincent Hoen en Wouter Meindertsma Datum: 9 Oktober 2012 Projectnummer: SPLNL12605 Ecofys 2012 in opdracht

Nadere informatie

Energie management actieplan. Copier Groep B.V.

Energie management actieplan. Copier Groep B.V. Energie management actieplan Copier Groep B.V. Aspect van de CO 2 prestatieladder: 3.B.2. Datum: 31 maart 2015 Versie: 00 Auteur: M.J.A. Rijpert Vrijgegeven: T.J. Crum, J. Copier Voorwoord Voor u ligt

Nadere informatie

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Conform niveau op de CO2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 1 Inleiding... 3 2 Doelstellingen... 4 3 Planning meetmomenten...

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag van Zalsman

Duurzaamheidsverslag van Zalsman Duurzaamheidsverslag van Zalsman Dit is het eerste gedrukte duurzaamheidsverslag van Zalsman, geproduceerd op onze meest innovatieve printer: De Ricoh VC60000. Een allround alleskunner en één van de eersten

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014 JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014 LOXIA B.V. 16 april 2015 078395605:A - Definitief B02015.000062.0100 Samenvatting LOXIA B.V. publiceert jaarlijks een energie-efficiency rapportage. In de rapportages

Nadere informatie

Energie auditverslag Tauw

Energie auditverslag Tauw Energie auditverslag Tauw 1 september 2014 Verantwoording Titel Energie auditverslag Tauw Projectleider Manja Nicolai-Buijen Auteur(s) Jurgen Ooms Projectnummer 0495501 Aantal pagina's 22 (exclusief bijlagen)

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 Haarlem

CO2-monitor 2013 Haarlem CO2-monitor 2013 Haarlem 1. Samenvatting en conclusies. Zes jaar monitoring Voor u ligt de zesde editie van de CO2-monitor van Haarlem. Hierin ziet u een verloop van het energieverbruik vanaf 2008, het

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 41 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 Samenvatting; Klaver fietsparkeren neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en energie heel serieus. Sinds de invoering van de door ProRail opgestelde

Nadere informatie

Hesselink Koffie. Opgemaakt door Daniëlle de Bruin. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014. 1 van 10. Datum: 15 december 2014

Hesselink Koffie. Opgemaakt door Daniëlle de Bruin. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014. 1 van 10. Datum: 15 december 2014 1 van 10 Rapportage CO -voetafdruk Opgemaakt door Daniëlle de Bruin Hesselink Koffie Periode: 1 januari t/m 31 december 014 Datum: 15 december 014 Climate Neutral Group BV Donkerstraat 19a 3511 KB Utrecht

Nadere informatie

3.A.1 Emissie-inventarisatie 2010 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.A.1 Emissie-inventarisatie 2010 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.A.1 Emissie-inventarisatie 2010 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EI2010 11.04 1 september 2011 Gereed voor verificatie Opgesteld

Nadere informatie

April 2012. Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2010

April 2012. Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2010 April 2012 Gemeente Haarlem monitor 2010 Gemeente Haarlem monitor 2010 1. Samenvatting en conclusies. Inleiding Haarlem is al een aantal jaren bezig met het monitoren van haar -uitstoot. Zo weet Haarlem

Nadere informatie

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206 2012 Meetresultaten Jade Beheer B.V. 2012 In navolging op de rapportages van 2013 Q1/Q2 en 2012 Q3/Q4 is het helaas met de kennis van nu noodzakelijk enkele wijzigingen op die rapportages kenbaar te maken.

Nadere informatie

Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V.

Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V. Analyserapport Energiestromen Legrand Nederland B.V. 2013 Versie 1.2 Maart 2014 Organisatie Legrand Nederland B.V. gevestigd in Boxtel maakt onderdeel uit van de Legrand Group, wereldwijde specialist in

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

BIJLAGE KAM-JAARVERSLAG

BIJLAGE KAM-JAARVERSLAG BIJLAGE KAM-JAARVERSLAG 2014 CO2-PRESTATIELADDER Holding Heezen B.V. Boven Zijde 7 5626 EB Eindhoven Datum: 7 mei 2015 1. Rapportage emissie inventaris 1.1 Bedrijfsgegevens Tabel 1: Bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie