Milieubarometerrapport 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieubarometerrapport 2012"

Transcriptie

1 Milieubarometerrapport 2012 Aannemingsbedrijf Stuit BV

2 Milieubarometer Aannemingsbedrijf Stuit BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de milieubelasting van het bedrijf inzichtelijk maken. In dit rapport worden de Milieubarometer uitkomsten van Aannemingsbedrijf Stuit BV samengevat in enkele grafieken en tabellen. CO2...3 Taartdiagram CO2...3 CO2-footprint (thematisch)...4 CO2-footprint (per scope)...6 Overige onderdelen...7 Kengetallen...7 Maatregelen...9 Invoergegevens...13 De Milieubarometer is een product van Stichting Stimular. Stichting Stimular verspreidt kennis over Duurzaam Ondernemen en ontwikkelt praktische instrumenten voor het midden- en kleinbedrijf en organisaties die daarmee vergelijkbaar zijn. Stichting Stimular is de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen! 2

3 CO2 Toelichting Taartdiagram CO De cirkelgrafiek toont de verdeling van de CO2-uitstoot over de thema s. Hoe groter de taartpunt, hoe meer dit thema bijdraagt aan de totale CO2-footprint van het bedrijf. Kantoorpapier - 0,0720% Zakelijk verkeer - 63,5% Woon-werkverkeer - 2,00% Mobiele werktuigen - 20,8% Emissies - 0,0392% Water & afvalwater - 0,0645% Brandstoffen - 9,51% Elektriciteit - 4,01% 3

4 Toelichting CO2-footprint (thematisch) Deze CO2-footprint laat zien hoeveel broeikasgas wordt uitgestoten en eventueel gecompenseerd door inkoop van CO2-compensatie. De CO2-emissies zijn in deze footprint gegroepeerd per thema. In de footprint is ook af te lezen wat de grootste bijdrage aan de CO2-uitstoot veroorzaakt. CO 2 -parameter CO 2 -equivalent Elektriciteit Ingekochte elektriciteit kwh 0,455 kg CO 2 / kwh 5,88 ton CO 2 Waarvan groene stroom (standaard) 0 kwh -0,440 kg CO 2 / kwh 0 ton CO 2 Subtotaal 5,88 ton CO 2 Brandstoffen Aardgas voor verwarming m3 1,83 kg CO 2 / m3 gas eq. 13,6 ton CO 2 Propaan 260 liter 2,10 kg CO 2 / m3 gas eq. 0,398 ton CO 2 Water & afvalwater Subtotaal 14,0 ton CO 2 Drinkwater 50,0 m3 0,298 kg CO 2 / m3 0,0149 ton CO 2 Afvalwater 2,00 VE 39,9 kg CO 2 / VE 0,0797 ton CO 2 Emissies Subtotaal 0,0946 ton CO 2 Oplosmiddelen 8,00 liter 8,00 kg CO 2 / kg 0,0576 ton CO 2 Subtotaal 0,0576 ton CO 2 Mobiele werktuigen Benzine 390 liter 2,78 kg CO 2 / liter brandstof 1,08 ton CO 2 Zwavelhoudende diesel liter 3,14 kg CO 2 / liter brandstof 29,4 ton CO 2 Subtotaal 30,5 ton CO 2 Woon-werkverkeer Personenwagen km 0,210 kg CO 2 / km 2,93 ton CO 2 Subtotaal 2,93 ton CO 2 Zakelijk verkeer Personenwagen (in liters) benzine liter 2,78 kg CO 2 / liter 26,9 ton CO 2 Personenwagen (in liters) diesel liter 3,14 kg CO 2 / liter 66,4 ton CO 2 Subtotaal 93,2 ton CO 2 Goederenvervoer Vrachtwagen (in liters) diesel 0 liter 3,14 kg CO 2 / liter 0 ton CO 2 Subtotaal 0 ton CO 2 4

5 Kantoorpapier Standaard (houtvrij) papier 35,0 A4 pak (80 grams) 1,21 kg CO 2 / kg 0,106 ton CO 2 Subtotaal 0,106 ton CO 2 Totaal 147 ton CO 2 Compensatie 0 ton CO 2 - Netto CO2-uitstoot 147 ton CO 2 5

6 Toelichting CO2-footprint (per scope) Deze CO2-footprint is conform de eisen voor de CO2-prestatieladder van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen). De CO2-uitstoot is verdeeld over de scopes 1, 2 en 3. Scope 1 is de directe uitstoot van broeikasgassen door het bedrijf. Scope 2 is de indirecte uitstoot door het gebruik van energie die elders uitstoot veroorzaakt. Scope 3 is de overige uitstoot. Thema CO 2 -parameter CO 2 -equivalent CO2 scope 1 Aardgas voor verwarming Brandstoffen m3 1,83 kg CO 2 / m3 gas eq. 13,6 ton CO 2 Propaan Brandstoffen 260 liter 2,10 kg CO 2 / m3 gas eq. 0,398 ton CO 2 Oplosmiddelen Emissies 8,00 liter 8,00 kg CO 2 / kg 0,0576 ton CO 2 Benzine Mobiele werktuigen 390 liter 2,78 kg CO 2 / liter brandstof 1,08 ton CO 2 Zwavelhoudende diesel Mobiele werktuigen liter 3,14 kg CO 2 / liter brandstof 29,4 ton CO 2 Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer liter 2,78 kg CO 2 / liter 26,9 ton CO 2 Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer liter 3,14 kg CO 2 / liter 66,4 ton CO 2 Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 0 liter 3,14 kg CO 2 / liter 0 ton CO 2 CO2 scope 2 Subtotaal 138 ton CO 2 Ingekochte elektriciteit Elektriciteit kwh 0,455 kg CO 2 / kwh 5,88 ton CO 2 Subtotaal 5,88 ton CO 2 Totaal 144 ton CO 2 Compensatie 0 ton CO 2 - CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 144 ton CO 2 6

7 Overige onderdelen Toelichting De kengetallen hiernaast vertalen de jaargegevens zoals totaal elektriciteitsverbruik naar meer begrijpelijke getallen zoals kwh/m2 vloeroppervlak of afvalscheidingspercentage. Kengetallen maken het ook mogelijk de milieuprestatie met grotere of kleinere organisaties te vergelijken. De rechter kolom toont het branchegemiddelde. Uit de verschillen met het gemiddelde blijkt waar het bedrijf laag, gemiddeld of juist hoog scoort ten opzichte van branchegenoten. De verschillen en overeenkomsten zijn aanknopingspunten om extra milieuwinst en/of financiële winst te behalen. Kengetallen Elektriciteit 2012 (1) 2008 (2) Elektriciteitsverbruik per vloeroppervlak kwh/m2 27,2 44,7 Percentage nacht- of dalverbruik elektriciteit % 36,4 0 Brandstoffen Brandstof voor verwarming per gebouwinhoud m3 gas eq./m3 4,62 2,17 Water & afvalwater Waterverbruik per medewerker m3/fte 3,03 Afval Afvalscheiding % 97,4 34,8 Afval per medewerker kg/fte Ongesorteerd afval per medewerker kg/fte Gesorteerd afval per medewerker kg/fte Gevaarlijk afval per medewerker kg/fte 0,848 Afval per omzet ton kg/ton 21,5 Vervoer Brandstofverbruik mobiele werktuigen per Totaal van de aanneemsommen Brandstofverbruik mobiele werktuigen per omzet lt diesel eq./totaal van de aanneemsommen liter diesel eq./ton 214 Zakelijke kilometers per medewerker km/fte Zakelijke kilometers per Totaal van de aanneemsommen Brandstofverbruik zakelijk wegverkeer per medewerker Brandstof goederenvervoer (op de weg) per Totaal van de aanneemsommen Totaal verbruik voertuigbrandstof per Totaal van de aanneemsommen km/totaal van de aanneemsommen liter diesel eq./fte lt diesel eq./totaal van de aanneemsommen liter diesel eq./totaal van de aanneemsommen 0, ,177 0, ,0152 0, Gemiddeld klein bouwbedrijf 2008 per euro aanneemsom 7

8 Kengetallen Kosten Totale milieukosten als percentage van de omzet % 1,68 Totale milieukosten per medewerker /fte Afvalkosten als percentage van de omzet % 0,376 Kosten zakelijk verkeer per medewerker /fte Kosten goederenvervoer t.o.v. de omzet % 0 Grondstoffen Grondstof 1 per medewerker xxx/fte (1) 2008 (2) Gemiddeld klein bouwbedrijf 2008 per euro aanneemsom 8

9 Toelichting Maatregelen De Milieubarometer bevat een maatregelenmodule met de maatregelen die gangbaar zijn in de branche. De lijst hiernaast geeft weer welke van de maatregelen uit de Milieubarometer al zijn uitgevoerd en welke nog in de planning staan. Ook maatregelen die niet van toepassing en nog niet beoordeeld zijn, zijn in deze tabel opgenomen. Bedrijfsgegevens Stimuleer goed gedrag Vergelijk uw Milieubarometer met branchegenoten Elektriciteit Optimale regeling van de compressor van het persluchtsysteem Detecteer en repareer perslucht lekkages Compressor zoveel mogelijk uit Vervang pneumatische apparaten door elektrische Frequentiegeregelde cv-pomp Frequentiegeregelde ventilator van de (stof)afzuiginstallatie Maak gebruik van daglicht via dak Vervang conventionele TL door hoogfrequente TL-verlichting (HF-TL) Schakel verlichting per (deel van) ruimte Schakel buitenverlichting op schemerschakelaar en bewegingssensor Ruimte leeg: licht uit door sensor Daglichtafhankelijke regeling van verlichting Stap over op groene stroom Zet apparatuur buiten werktijd uit Brandstoffen Gebruik restwarmte compressor Verbeter kierdichting Isoleer spouwmuur Isoleer schuin dak Isoleer plat dak Isoleer leidingen Weersafhankelijke regeling op de cv-ketel Stralingsverwarming Optimaliserende regeling verwarming HR-luchtverwarmer in hoge ruimten en hallen HR-ketel Frequentiegeregelde ventilator van de (stof)afzuiginstallatie Status Doen op korte termijn Doen op lange termijn Gedaan Nader onderzoeken Nader onderzoeken Doen op korte termijn 9

10 Maatregelen Water & afvalwater Waterbesparende urinoirs Waterbesparende toiletreservoirs Emissies Biologisch afbreekbare lijmen en lijmen zonder organische oplosmiddelen Maak kitgereedschap schoon met zeep of een mes Bedrijfsafval Controleer bouwplaats op milieu- en veiligheidszaken Afvalregistratie op de bouwplaats Richt materialenopslag goed in Vul containers goed en controleer op afvalscheiding Afspraken met afvalinzamelaar over bouwafvalscheiding Zet afvalcontainers goed neer Bespreek afvalbeheer met bouwplaatsmedewerkers Scheiden van papier en karton op de bouwplaats Scheiden van (bouw- en timmer-) hout Scheiden van puin Scheiden van kunststof op de bouwplaats Stel inkoopnormen van bouwmaterialen bij Afspraken met leveranciers over verpakkingen van bouwmaterialen Retourpallets Laat onderaannemers zelf materiaal inkopen Verplicht onderaannemers zelf hun afval mee te nemen Gevaarlijk afval Maak kitgereedschap schoon met zeep of een mes Gebruik kitpistool optimaal Verminder afvoer van ongebruikte lijmen Verminder verpakkingsafval van lijmen Biologisch afbreekbare smeermiddelen en oliën Controleer bouwplaats op milieu- en veiligheidszaken Voorkom gevaarlijk afval op de bouwplaats Scheiden van gevaarlijk afval op de bouwplaats Verplicht onderaannemers zelf hun afval mee te nemen Status 10

11 Maatregelen Voorkom gevaarlijk afval op de bouwplaats Bulkverpakking voor kit Mobiele werktuigen Start - Stop - Systeem voor mobiele werktuigen Schone en zuinige mobiele werktuigen Roetfilters op mobiele werktuigen Efficiënt gebruik van mobiele werktuigen Woon-werkverkeer Voorzieningen die het gebruik van de fiets ondersteunen Vanpoolen Stel een auto voor zakenreizen beschikbaar Regeling die het gebruik van de fiets ondersteunt Carpoolen Regeling die woon-werk autokilometers tot maximum vergoedt Aannamebeleid gericht op medewerkers die nabij wonen Zakelijk verkeer Schone en zuinige bestelauto's Roetfilters op dieselvoertuigen Aardgas auto's Vergroen uw wagenpark en voertuigonderhoud Brandstofbesparende apparatuur Voorzieningen die het gebruik van de fiets ondersteunen Stel een auto voor zakenreizen beschikbaar Roetfilters op dieselvoertuigen Acquireer in de buurt Monitor brandstofverbruik Regeling die het gebruik van de fiets ondersteunt Controleer en onderhoud voertuigen regelmatig Band op spanning Energiezuinige rijstijl (Het Nieuwe Rijden) Goederenvervoer Schone en zuinige bestelauto's Roetfilters op dieselvoertuigen Status 11

12 Maatregelen Aardgas auto's Vergroen uw wagenpark en voertuigonderhoud Brandstofbesparende apparatuur Roetfilters op dieselvoertuigen Acquireer in de buurt Monitor brandstofverbruik Controleer en onderhoud voertuigen regelmatig Band op spanning Energiezuinige rijstijl (Het Nieuwe Rijden) Kantoorpapier Papier met een milieukeurmerk Print en kopieer dubbelzijdig Verminder het papiergebruik Grondstoffen Biologisch afbreekbare smeermiddelen en oliën Stel inkoopnormen van bouwmaterialen bij Afspraken met leveranciers over verpakkingen van bouwmaterialen Retourpallets Beoordeel leveranciers op hun milieuprestaties Bulkverpakking voor kit Status 12

13 Invoergegevens 2012 Bedrijfsgegevens Medewerkers fte 16,5 Productieomvang Totaal van de aanneemsommen Omzet Vloeroppervlak bedrijfsgebouwen m2 475 Gebouwinhoud m Elektriciteit Ingekochte elektriciteit kwh Waarvan nachtverbruik kwh Waarvan groene stroom (standaard) kwh 0 Brandstoffen Aardgas voor verwarming m3 gas eq Propaan m3 gas eq. 190 Graaddagen normaal graaddagen Graaddagen dit jaar graaddagen Water & afvalwater Drinkwater m3 50,0 Afvalwater VE 2,00 Emissies Oplosmiddelen kg 7,20 Bedrijfsafval Groenafval kg Papier en karton kg 200 Kunststof - PVC kg Hout - A kg Hout - B kg Hout - C kg Hout - pallets kg Puin - schoon kg Puin - vuil kg Ongesorteerd bouw- en sloopafval kg Ongesorteerd bedrijfsafval kg Tonercartridges kg 0 Gevaarlijk afval Verfblikken / -emmers met resten kg 0 13

14 Invoergegevens 2012 Oplosmiddelen kg 0 Spuitbussen kg 0 Oliehoudend afval divers kg 0 Accu's kg 12,0 Batterijen kg 2,00 TL-buizen / hogedruklampen / spaarlampen kg 0 Ongesorteerd gevaarlijk afval kg 0 Mobiele werktuigen Benzine liter brandstof 390 Zwavelhoudende diesel liter brandstof Woon-werkverkeer Personenwagen km Zakelijk verkeer Personenwagen (in liters) benzine liter Personenwagen (in liters) diesel liter Goederenvervoer Vrachtwagen (in liters) diesel liter 0 Kantoorpapier Standaard (houtvrij) papier kg 87,5 Grondstoffen Grondstof 1 Eenheden 0 Grondstof 2 Eenheden 0 14

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 SnelleVliet Touringcars BV Milieubarometer - 2014 SnelleVliet Touringcars BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Stimular Milieubarometer - 2013 Stimular Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de milieubelasting

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014 (2014 mei t/m dec)

Milieubarometerrapport 2014 (2014 mei t/m dec) Milieubarometerrapport 2014 (2014 mei t/m dec) DZyzzion Milieubarometer - 2014 (2014 mei t/m dec) DZyzzion Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2011

Milieubarometerrapport 2011 Milieubarometerrapport Stimular Milieubarometer - Stimular Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de milieubelasting van

Nadere informatie

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Over dit rapport... 3 1.2 Betrokkenen... 3 1.3 Over het bedrijf... 3 1.4 MVO-beleid... 3 2 Scope... 4 2.1 Organisatorische afbakening... 4 2.2 CO2-emissies... 5 2.3 Periode...

Nadere informatie

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma Heerenveen, 10 maart 2012 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur COLOFON Het format

Nadere informatie

Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede

Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede Plan van Aanpak CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Aann.bedrijf. Kanaalstraat 329 Enschede Het vermenigvuldigen van deze documentatie en/of verstekken van gegevens aan derden

Nadere informatie

MKB-Ondernemers: "Duurzaam ondernemen loont"

MKB-Ondernemers: Duurzaam ondernemen loont M I L I E U T I P S VOOR HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF VOOR WIE? Voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Laat u inspireren! MKB-Ondernemers: "Duurzaam ondernemen loont" Via milieuzorg naar duurzaam

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag. Koninklijke Bammens

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag. Koninklijke Bammens Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag Koninklijke Bammens Maarssen, 7 februari 2014 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Energie- / CO 2 -reductieplan. Van de Haar Groep. Wekerom, 10-12- 14

CO 2 Prestatieladder. Energie- / CO 2 -reductieplan. Van de Haar Groep. Wekerom, 10-12- 14 CO 2 Prestatieladder Energie- / CO 2 -reductieplan Van de Haar Groep Wekerom, 10-12- 14 Inhoudsopgave 1 - Doel, inhoud en structuur energie- / CO2 reductieplan... 3 2 Beleid en doelstellingen op gebied

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag. Koninklijke Bammens

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag. Koninklijke Bammens Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag Koninklijke Bammens Maarssen, 25 maart 2014 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd

Nadere informatie

Plan van Aanpak. CO 2 -footprint conform ISO 14064-1 CO 2 -reductiedoelen CO 2 -reductiemaatregelen

Plan van Aanpak. CO 2 -footprint conform ISO 14064-1 CO 2 -reductiedoelen CO 2 -reductiemaatregelen CO 2 -footprint conform ISO 14064-1 CO 2 -reductiedoelen CO 2 -reductiemaatregelen Vandervalk+degroot-groep Waalwijk, 24 december 2013 Auteur(s): Arend-Jan Costermans Ed den Breejen Antoine Steentjes Joni

Nadere informatie

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur CO 2 -halfrapportage 2014 Januari - Juni Heerenveen, 28 oktober 2014 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur C O L O F O N Het format voor deze rapportage is opgesteld door Stichting

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. EMISSIE INVENTARIS 2013 OPDRACHTGEVER DATUM 21 mei 2014 OPGESTELD DOOR GEAUTORISEERD LEIDER

Nadere informatie

M I L I E U ( B A R O M E T E R ) T R E N D S V A N O V E R H E I D S K A N T O R E N

M I L I E U ( B A R O M E T E R ) T R E N D S V A N O V E R H E I D S K A N T O R E N U ( O T ) T S V O V S K T O en publicatie van Stichting Stimular in samenwerking met leden van het etwerk uurzame edrijfsvoering Overheden O O F O eze publicatie is eind 2013 opgesteld door Stichting Stimular.

Nadere informatie

Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013

Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013 CO2-ladder Emissie Inventarisatie 31 januari 2014 3.A.1 Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013 Aannemingsbedrijf Stuit BV Inhoud 1. Inleiding & beschrijving van de organisatie... 3 2. Verantwoordelijke...

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

CO2-prestatieplan. Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht. Tel : 0184-433095. : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.

CO2-prestatieplan. Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht. Tel : 0184-433095. : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht. CO2-prestatieplan Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl Versie : 2.0 Datum : 24-10-2014 Inleiding Organisatie

Nadere informatie

Eindrapportage 2015 Blauwzaam Energieconvenant II Resultaten 2011-2014

Eindrapportage 2015 Blauwzaam Energieconvenant II Resultaten 2011-2014 Eindrapportage 2015 Blauwzaam Energieconvenant II Resultaten 2011-2014 Opgesteld door: Rianne van der Veen Stichting Stimular Rotterdam, 30 juli 2015 In samenwerking met de 18 deelnemers van Blauwzaam

Nadere informatie

Emissie-inventaris 2013 (managementreview)

Emissie-inventaris 2013 (managementreview) Emissie-inventaris 2013 (managementreview) Baggerbedrijf West Friesland BV Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, juni-juli 2014 Auteurs: M.

Nadere informatie

INLEIDING...2. 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3. 1.2 Verantwoordelijke...

INLEIDING...2. 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3. 1.2 Verantwoordelijke... INHOUDSOPGAVE INLEIDING...2 1. Carbon Footprint 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3 1.2 Verantwoordelijke... 5 1.3 Rapportageperiode... 5 1.4 Afbakening

Nadere informatie

Slim en schoon vervoer

Slim en schoon vervoer Slim vervoer Sneller rendabel dan u denkt! Koos van Etten, QHSE manager bij Quaron NV in Zwijndrecht Uit onze Milieubarometer blijkt dat vervoer vanuit milieu-oogpunt voor ons een belangrijk aandachtspunt

Nadere informatie

De werkplaats voor Duurzaam Ondernemen. IVVU-leergang Duurzaamheid in de zorg. Resultaten

De werkplaats voor Duurzaam Ondernemen. IVVU-leergang Duurzaamheid in de zorg. Resultaten De werkplaats voor Duurzaam Ondernemen IVVU-leergang Duurzaamheid in de zorg Resultaten R A P P O R T A G E G E G E V E N S Rotterdam, 29 januari 2013 Projectnummer Stimular: 465 Opdrachtgever: IVVU (Vereniging

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

Energie management actieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum van uitgave

Nadere informatie

INLEIDING...2. 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3. 1.2 Verantwoordelijke...

INLEIDING...2. 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3. 1.2 Verantwoordelijke... INHOUDSOPGAVE INLEIDING...2 1. Carbon Footprint 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3 1.2 Verantwoordelijke... 5 1.3 Rapportageperiode... 5 1.4 Afbakening

Nadere informatie

Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam. rapport 4GDJ-CO2.EEI.R. Opdrachtgever : Gebr.

Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam. rapport 4GDJ-CO2.EEI.R. Opdrachtgever : Gebr. Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam rapport 4GDJ-CO2.EEI.R Opdrachtgever : Gebr. de Jongh BV Rapportnummer : 4GDJ-CO2.EEI.R Auteur : drs. ing. J.A. van

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder

Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder CO 2 -prestatieladder Niek Konijn Holding B.V. Niveau 3 Auteur(s): J.N. Bruinsma (Niek Konijn Holding B.V.) M. de Lange (Nedcon Organisatieadvies

Nadere informatie

MKB-Milieubarometer. Achtergronden, herzien 2004. Rapport. M.I. (Margret) Groot M.J. (Martijn) Blom. Oplossingen voor.

MKB-Milieubarometer. Achtergronden, herzien 2004. Rapport. M.I. (Margret) Groot M.J. (Martijn) Blom. Oplossingen voor. CE Oplossingen voor milieu, milieu, economie en technologie en technologie Oude Oude Delft Delft 180 2611 HH HH Delft tel: tel: 0152 2 150 150 fax: fax: 0152 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl website: website:

Nadere informatie