Milieubarometerrapport 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieubarometerrapport 2013"

Transcriptie

1 Milieubarometerrapport 2013 Koninklijke Woudenberg

2 Milieubarometer Koninklijke Woudenberg Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de milieubelasting van het bedrijf inzichtelijk maken. In dit rapport worden de Milieubarometer uitkomsten van Koninklijke Woudenberg samengevat in enkele grafieken en tabellen. CO2...3 Taartdiagram CO2...3 Meerjarengrafiek CO2 per medewerkers...4 CO2-footprint (thematisch)...5 Overige onderdelen...7 Kengetallen...7 Maatregelen...9 De Milieubarometer is een product van Stichting Stimular. Stichting Stimular verspreidt kennis over Duurzaam Ondernemen en ontwikkelt praktische instrumenten voor het midden- en kleinbedrijf en organisaties die daarmee vergelijkbaar zijn. Stichting Stimular is de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen! 2

3 CO2 Toelichting Taartdiagram CO De cirkelgrafiek toont de verdeling van de CO2-uitstoot over de thema s. Hoe groter de taartpunt, hoe meer dit thema bijdraagt aan de totale CO2-footprint van het bedrijf. Zakelijk verkeer - 37,0% Woon-werkverkeer - 0,326% Brandstoffen - 20,1% Elektriciteit - 42,6% 3

4 Toelichting Meerjarengrafiek CO2 per medewerkers Deze grafiek is een grafische weergave van de CO2-footprint in ton CO2 per jaar. Hoe groter een thema in deze grafiek, des te groter is de bijdrage van dat thema aan de uitstoot van broeikasgassen. Aan afval zijn geen CO2-cijfers toegekend. Indien de CO2-uitstoot gecompenseerd wordt, is de hoeveelheid CO2-compensatie weergegeven in de blauwe kolom. Ton CO2 / fte 3,5 3 2,5 2 Goederenvervoer Zakelijk verkeer Woon-werkverkeer Brandstoffen Elektriciteit Deze grafiek is berekend per fte zodat de uitkomst minder afhankelijk is van de bedrijfsgrootte en beter vergelijkbaar is met vorige jaren en/of andere bedrijven. 1, ,

5 Toelichting Deze CO2-footprint laat zien hoeveel broeikasgas wordt uitgestoten en eventueel gecompenseerd door inkoop van CO2-compensatie. De CO2-emissies zijn in deze footprint gegroepeerd per thema. In de footprint is ook af te lezen wat de grootste bijdrage aan de CO2-uitstoot veroorzaakt. CO2-footprint (thematisch) Elektriciteit CO 2 -parameter CO 2 -equivalent Ingekochte elektriciteit kwh 0,455 kg CO2 / kwh 164 ton CO2 Waarvan groene stroom uit windkracht 0 kwh -0,440 kg CO2 / kwh 0 ton CO2 Brandstoffen 164 ton CO2 Aardgas voor verwarming m3 1,83 kg CO2 / m3 77,5 ton CO2 Warmte (o.a. Stadsverwarming) 0 GJ 20,0 kg CO2 / GJ 0 ton CO2 Water & afvalwater 77,5 ton CO2 Drinkwater 0 m3 0,298 kg CO2 / m3 0 ton CO2 Afvalwater 0 VE 39,9 kg CO2 / VE 0 ton CO2 Emissies 0 ton CO2 Oplosmiddelen 0 kg 8,00 kg CO2 / kg 0 ton CO2 Mobiele werktuigen 0 ton CO2 Schone benzine 0 liter 2,78 kg CO2 / liter 0 ton CO2 Diesel 0 liter 3,14 kg CO2 / liter 0 ton CO2 Zwavelhoudende diesel 0 liter 3,14 kg CO2 / liter 0 ton CO2 Woon-werkverkeer 0 ton CO2 Openbaar vervoer personenkm 0,0650 kg CO2 / personenkm 1,26 ton CO2 Zakelijk verkeer 1,26 ton CO2 Personenwagen in km (scope 1) 0 km 0,210 kg CO2 / km 0 ton CO2 Personenwagen (in liters) benzine 403 liter 2,78 kg CO2 / liter 1,12 ton CO2 Personenwagen (in liters) diesel liter 3,14 kg CO2 / liter 141 ton CO2 Bestelwagen (in liters) diesel 0 liter 3,14 kg CO2 / liter 0 ton CO2 Vliegtuig regionaal (<700 km) 0 personen km 0,270 kg CO2 / personen km 0 ton CO2 Vliegtuig Europa ( km) 0 personen km 0,201 kg CO2 / personen km 0 ton CO2 Vliegtuig mondiaal (>2500 km) 0 personen km 0,134 kg CO2 / personen km 0 ton CO2 142 ton CO2 5

6 Goederenvervoer Bestelwagen (in liters) diesel 0 liter 3,14 kg CO2 / liter 0 ton CO2 Kleine vrachtwagen in km 0 km 0,502 kg CO2 / km 0 ton CO2 Vrachtwagen (in liters) diesel 0 liter 3,14 kg CO2 / liter 0 ton CO2 Binnenvaart (bulk) 0 ton km 0,0600 kg CO2 / ton km 0 ton CO2 0 ton CO2 Totaal Compensatie Netto CO2-uitstoot 386 ton CO2 0 ton CO2 386 ton CO2 6

7 Overige onderdelen Toelichting De kengetallen hiernaast vertalen de jaargegevens zoals totaal elektriciteitsverbruik naar meer begrijpelijke getallen zoals kwh/m2 vloeroppervlak of afvalscheidingspercentage. Kengetallen maken het ook mogelijk de milieuprestatie met grotere of kleinere organisaties te vergelijken. Kengetallen 2013 Elektriciteit Percentage nacht- of dalverbruik elektriciteit % 49,1 Elektriciteitsverbruik per vloeroppervlak kwh/m2 136 Brandstoffen Brandstof voor verwarming per gebouwinhoud m3 gas eq./m3 3,51 Water & afvalwater Waterverbruik per medewerker m3/fte 0 Afval Afvalscheiding % Ongesorteerd afval per medewerker kg/fte 0 Gesorteerd afval per medewerker kg/fte 0 Afval per medewerker kg/fte 0 Afval per omzet ton kg/ton 0 Gevaarlijk afval per medewerker kg/fte 0 Vervoer Brandstof mobiele werktuigen per buitenmedewerker liter diesel eq./fte 0 Brandstof mobiele werktuigen per omzet liter diesel eq./ton 0 Brandstof mobiele werktuigen per Totaal van de aanneemsommen lt diesel eq./totaal van de aanneemsommen Brandstof zakelijk wegverkeer per medewerker liter diesel eq./fte 344 Zakelijke kilometers per medewerker km/fte Zakelijke kilometers per Totaal van de aanneemsommen km/totaal van de aanneemsommen 0,0240 Brandstof goederenvervoer (op de weg) per Totaal van de aanneemsommen lt diesel eq./totaal van de aanneemsommen 0 0 7

8 Kengetallen Totaal voertuigbrandstof per Totaal van de aanneemsommen liter diesel eq./totaal van de aanneemsommen ,00152 Kosten Totale milieukosten per medewerker /fte 637 Totale milieukosten als percentage van de omzet % 0,280 Afvalkosten als percentage van de omzet % 0 Kosten zakelijk verkeer per medewerker /fte 291 Kosten goederenvervoer t.o.v. de omzet % 0 Bedrijfsvoering Vloeroppervlak per binnenmedewerker m2/fte Grondstoffen Grondstof 1 per medewerker xxx/fte 0 8

9 Toelichting De Milieubarometer bevat een maatregelenmodule met de maatregelen die gangbaar zijn in de branche. De lijst hiernaast geeft weer welke van de maatregelen uit de Milieubarometer al zijn uitgevoerd en welke nog in de planning staan. Ook maatregelen die niet van toepassing en nog niet beoordeeld zijn, zijn in deze tabel opgenomen. Maatregelen Status Elektriciteit Perslucht Compressor zoveel mogelijk uit Te beoordelen Perslucht Detecteer en repareer perslucht lekkages Te beoordelen Perslucht Optimale regeling van de compressor van het persluchtsysteem Te beoordelen Perslucht Vervang pneumatische apparaten door elektrische Te beoordelen Gebouwverwarming Frequentiegeregelde cv-pomp Te beoordelen Ventilatie Frequentiegeregelde ventilator van de (stof)afzuiginstallatie Te beoordelen Verlichting Daglicht via dak Te beoordelen Verlichting Vervang conventionele TL-verlichting Te beoordelen Verlichting Daglichtafhankelijke regeling van verlichting Te beoordelen Verlichting Ruimte leeg: licht uit door sensor Te beoordelen Verlichting Schakel buitenverlichting op schemerschakelaar en bewegingssensor Te beoordelen Verlichting Schakel verlichting per (deel van) ruimte Te beoordelen Duurzame energie Hybride stroomaggregaat Te beoordelen Duurzame energie Stap over op groene stroom Te beoordelen Elektrische apparatuur Meerdere kleinere i.p.v. enkele grote aggregaten Te beoordelen Elektrische apparatuur Zet apparatuur buiten werktijd uit Te beoordelen Management: meten Registreer, analyseer en verminder uw energieverbruik Te beoordelen Brandstoffen Perslucht Gebruik restwarmte compressor Te beoordelen Beperking energieverlies Isoleer leidingen Te beoordelen Beperking energieverlies Isoleer plat dak Te beoordelen Beperking energieverlies Isoleer schuin dak Te beoordelen Beperking energieverlies Isoleer spouwmuur Te beoordelen Beperking energieverlies Verbeter kierdichting Te beoordelen Gebouwverwarming HR-ketel Te beoordelen Gebouwverwarming HR-luchtverwarmer in hoge ruimten en hallen Te beoordelen Gebouwverwarming Optimaliserende regeling (van opstarten) verwarming Te beoordelen Gebouwverwarming Stralingsverwarming Te beoordelen Gebouwverwarming Weersafhankelijke regeling op de cv-ketel Te beoordelen Ventilatie Frequentiegeregelde ventilator van de (stof)afzuiginstallatie Te beoordelen Management: meten Registreer, analyseer en verminder uw energieverbruik Te beoordelen 9

10 Maatregelen Status Water & afvalwater (warm) water Waterbesparende toiletreservoirs Te beoordelen (warm) water Waterbesparende urinoirs Te beoordelen Emissies Lijmen en kitten Biologisch afbreekbare lijmen en lijmen zonder organische oplosmiddelen Te beoordelen Lijmen en kitten Maak kitgereedschap schoon met zeep of een mes Te beoordelen Bedrijfsafval Uitvoering bouw Afvalregistratie op de bouwplaats Te beoordelen Uitvoering bouw Controleer bouwplaats op milieu- en veiligheidszaken Te beoordelen Uitvoering bouw Richt materialenopslag goed in Te beoordelen Uitvoering bouw Vul containers goed en controleer op afvalscheiding Te beoordelen Afvalscheiding Afspraken met afvalinzamelaar over bouwafvalscheiding Te beoordelen Afvalscheiding Bespreek afvalbeheer met bouwplaatsmedewerkers Te beoordelen Afvalscheiding Scheiden van (bouw- en timmer-) hout Te beoordelen Afvalscheiding Scheiden van kunststof op de bouwplaats Te beoordelen Afvalscheiding Scheiden van papier en karton op de bouwplaats Te beoordelen Afvalscheiding Scheiden van puin Te beoordelen Afvalscheiding Zet afvalcontainers goed neer Te beoordelen Inkoop en voorraadbeheer Afspraken met leveranciers over verpakkingen van bouwmaterialen Te beoordelen Inkoop en voorraadbeheer Laat onderaannemers zelf materiaal inkopen Te beoordelen Inkoop en voorraadbeheer Retourpallets Te beoordelen Inkoop en voorraadbeheer Stel inkoopnormen van bouwmaterialen bij Te beoordelen Inkoop en voorraadbeheer Verplicht onderaannemers zelf hun afval mee te nemen Te beoordelen Gevaarlijk afval Lijmen en kitten Gebruik kitpistool optimaal Te beoordelen Lijmen en kitten Maak kitgereedschap schoon met zeep of een mes Te beoordelen Lijmen en kitten Verminder afvoer van ongebruikte lijmen Te beoordelen Lijmen en kitten Verminder verpakkingsafval van lijmen Te beoordelen Onderhoud van voertuigen Biologisch afbreekbare smeermiddelen en oliën Te beoordelen Uitvoering bouw Controleer bouwplaats op milieu- en veiligheidszaken Te beoordelen 10

11 Maatregelen Status Uitvoering bouw Voorkom gevaarlijk afval op de bouwplaats Te beoordelen Afvalscheiding Scheiden van gevaarlijk afval op de bouwplaats Te beoordelen Inkoop en voorraadbeheer Bulkverpakking voor kit Te beoordelen Inkoop en voorraadbeheer Verplicht onderaannemers zelf hun afval mee te nemen Te beoordelen Inkoop en voorraadbeheer Voorkom gevaarlijk afval op de bouwplaats Te beoordelen Mobiele werktuigen Mobiele werktuigen GTL in dieselmotoren Te beoordelen Mobiele werktuigen Roetfilters op mobiele werktuigen Te beoordelen Mobiele werktuigen Schone en zuinige mobiele werktuigen Te beoordelen Mobiele werktuigen Start - Stop - Systeem voor mobiele werktuigen Te beoordelen Woon-werkverkeer Vervoer: voorzieningen Voorzieningen die het gebruik van de fiets ondersteunen Te beoordelen Vervoer: voorzieningen Vanpoolen Te beoordelen Vervoer: voorzieningen Stel een auto voor zakenreizen beschikbaar Te beoordelen Vervoer: organisatie Regeling die het gebruik van de fiets ondersteunt Te beoordelen Vervoer: organisatie Carpoolen Te beoordelen Vervoer: organisatie Regeling die woon-werk autokilometers tot maximum vergoedt Te beoordelen Vervoer: organisatie Aannamebeleid gericht op medewerkers die nabij wonen Te beoordelen Zakelijk verkeer Vervoer: inkoop voertuigen Schone en zuinige bestelauto's Te beoordelen Vervoer: inkoop voertuigen Aardgas auto's Te beoordelen Vervoer: voorzieningen Vergroen uw wagenpark en voertuigonderhoud Te beoordelen Vervoer: voorzieningen Brandstofbesparende apparatuur Te beoordelen Vervoer: voorzieningen Voorzieningen die het gebruik van de fiets ondersteunen Te beoordelen Vervoer: voorzieningen Stel een auto voor zakenreizen beschikbaar Te beoordelen Vervoer: voorzieningen Roetfilters op dieselvoertuigen Te beoordelen Vervoer: voorzieningen Oplaadpunt voor elektrische voertuigen Te beoordelen Vervoer: organisatie Acquireer in de buurt Te beoordelen Vervoer: organisatie Monitor brandstofverbruik Te beoordelen Vervoer: organisatie Regeling die het gebruik van de fiets ondersteunt Te beoordelen Vervoer: rijden Band op spanning Te beoordelen 11

12 Maatregelen Status Vervoer: rijden Energiezuinige rijstijl (Het Nieuwe Rijden) Te beoordelen Goederenvervoer Vervoer: inkoop voertuigen Schone en zuinige bestelauto's Te beoordelen Vervoer: inkoop voertuigen Grotere of lichtere vrachtauto's Te beoordelen Vervoer: inkoop voertuigen Aardgas auto's Te beoordelen Vervoer: voorzieningen Vergroen uw wagenpark en voertuigonderhoud Te beoordelen Vervoer: voorzieningen Brandstofbesparende apparatuur Te beoordelen Vervoer: voorzieningen Roetfilters op dieselvoertuigen Te beoordelen Vervoer: organisatie Acquireer in de buurt Te beoordelen Vervoer: organisatie Monitor brandstofverbruik Te beoordelen Vervoer: rijden Band op spanning Te beoordelen Vervoer: rijden Energiezuinige rijstijl (Het Nieuwe Rijden) Te beoordelen Bedrijfsgegevens Management: algemeen Stimuleer goed gedrag Te beoordelen Management: meten Vergelijk uw Milieubarometer met branchegenoten Te beoordelen Grondstoffen Onderhoud van voertuigen Biologisch afbreekbare smeermiddelen en oliën Te beoordelen Inkoop en voorraadbeheer Afspraken met leveranciers over verpakkingen van bouwmaterialen Te beoordelen Inkoop en voorraadbeheer Beoordeel leveranciers op hun milieuprestaties Te beoordelen Inkoop en voorraadbeheer Bulkverpakking voor kit Te beoordelen Inkoop en voorraadbeheer Retourpallets Te beoordelen Inkoop en voorraadbeheer Stel inkoopnormen van bouwmaterialen bij Te beoordelen 12

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 SnelleVliet Touringcars BV Milieubarometer - 2014 SnelleVliet Touringcars BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Stimular Milieubarometer - 2013 Stimular Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de milieubelasting

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2011

Milieubarometerrapport 2011 Milieubarometerrapport Stimular Milieubarometer - Stimular Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de milieubelasting van

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014 (2014 mei t/m dec)

Milieubarometerrapport 2014 (2014 mei t/m dec) Milieubarometerrapport 2014 (2014 mei t/m dec) DZyzzion Milieubarometer - 2014 (2014 mei t/m dec) DZyzzion Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar

Nadere informatie

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Over dit rapport... 3 1.2 Betrokkenen... 3 1.3 Over het bedrijf... 3 1.4 MVO-beleid... 3 2 Scope... 4 2.1 Organisatorische afbakening... 4 2.2 CO2-emissies... 5 2.3 Periode...

Nadere informatie

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma Heerenveen, 10 maart 2012 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur COLOFON Het format

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Energie- / CO 2 -reductieplan. Van de Haar Groep. Wekerom, 10-12- 14

CO 2 Prestatieladder. Energie- / CO 2 -reductieplan. Van de Haar Groep. Wekerom, 10-12- 14 CO 2 Prestatieladder Energie- / CO 2 -reductieplan Van de Haar Groep Wekerom, 10-12- 14 Inhoudsopgave 1 - Doel, inhoud en structuur energie- / CO2 reductieplan... 3 2 Beleid en doelstellingen op gebied

Nadere informatie

Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede

Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede Plan van Aanpak CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Aann.bedrijf. Kanaalstraat 329 Enschede Het vermenigvuldigen van deze documentatie en/of verstekken van gegevens aan derden

Nadere informatie

MKB-Ondernemers: "Duurzaam ondernemen loont"

MKB-Ondernemers: Duurzaam ondernemen loont M I L I E U T I P S VOOR HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF VOOR WIE? Voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Laat u inspireren! MKB-Ondernemers: "Duurzaam ondernemen loont" Via milieuzorg naar duurzaam

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag. Koninklijke Bammens

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag. Koninklijke Bammens Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag Koninklijke Bammens Maarssen, 7 februari 2014 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag. Koninklijke Bammens

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag. Koninklijke Bammens Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag Koninklijke Bammens Maarssen, 25 maart 2014 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd

Nadere informatie

Eindrapportage 2015 Blauwzaam Energieconvenant II Resultaten 2011-2014

Eindrapportage 2015 Blauwzaam Energieconvenant II Resultaten 2011-2014 Eindrapportage 2015 Blauwzaam Energieconvenant II Resultaten 2011-2014 Opgesteld door: Rianne van der Veen Stichting Stimular Rotterdam, 30 juli 2015 In samenwerking met de 18 deelnemers van Blauwzaam

Nadere informatie

Plan van Aanpak. CO 2 -footprint conform ISO 14064-1 CO 2 -reductiedoelen CO 2 -reductiemaatregelen

Plan van Aanpak. CO 2 -footprint conform ISO 14064-1 CO 2 -reductiedoelen CO 2 -reductiemaatregelen CO 2 -footprint conform ISO 14064-1 CO 2 -reductiedoelen CO 2 -reductiemaatregelen Vandervalk+degroot-groep Waalwijk, 24 december 2013 Auteur(s): Arend-Jan Costermans Ed den Breejen Antoine Steentjes Joni

Nadere informatie

M I L I E U ( B A R O M E T E R ) T R E N D S V A N O V E R H E I D S K A N T O R E N

M I L I E U ( B A R O M E T E R ) T R E N D S V A N O V E R H E I D S K A N T O R E N U ( O T ) T S V O V S K T O en publicatie van Stichting Stimular in samenwerking met leden van het etwerk uurzame edrijfsvoering Overheden O O F O eze publicatie is eind 2013 opgesteld door Stichting Stimular.

Nadere informatie

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur CO 2 -halfrapportage 2014 Januari - Juni Heerenveen, 28 oktober 2014 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur C O L O F O N Het format voor deze rapportage is opgesteld door Stichting

Nadere informatie

CO2-prestatieplan. Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht. Tel : 0184-433095. : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.

CO2-prestatieplan. Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht. Tel : 0184-433095. : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht. CO2-prestatieplan Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl Versie : 2.0 Datum : 24-10-2014 Inleiding Organisatie

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Klimaatneutrale dienst

Klimaatneutrale dienst Klimaatneutrale dienst U heeft het voornemen om een klimaatneutrale dienst op de markt te brengen en wilt dit op een verantwoorde manier oppakken. Hieronder worden daar richtlijnen voor gegeven. Gradatie

Nadere informatie

Slim en schoon vervoer

Slim en schoon vervoer Slim vervoer Sneller rendabel dan u denkt! Koos van Etten, QHSE manager bij Quaron NV in Zwijndrecht Uit onze Milieubarometer blijkt dat vervoer vanuit milieu-oogpunt voor ons een belangrijk aandachtspunt

Nadere informatie

INLEIDING...2. 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3. 1.2 Verantwoordelijke...

INLEIDING...2. 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3. 1.2 Verantwoordelijke... INHOUDSOPGAVE INLEIDING...2 1. Carbon Footprint 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3 1.2 Verantwoordelijke... 5 1.3 Rapportageperiode... 5 1.4 Afbakening

Nadere informatie

INLEIDING...2. 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3. 1.2 Verantwoordelijke...

INLEIDING...2. 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3. 1.2 Verantwoordelijke... INHOUDSOPGAVE INLEIDING...2 1. Carbon Footprint 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3 1.2 Verantwoordelijke... 5 1.3 Rapportageperiode... 5 1.4 Afbakening

Nadere informatie

De werkplaats voor Duurzaam Ondernemen. IVVU-leergang Duurzaamheid in de zorg. Resultaten

De werkplaats voor Duurzaam Ondernemen. IVVU-leergang Duurzaamheid in de zorg. Resultaten De werkplaats voor Duurzaam Ondernemen IVVU-leergang Duurzaamheid in de zorg Resultaten R A P P O R T A G E G E G E V E N S Rotterdam, 29 januari 2013 Projectnummer Stimular: 465 Opdrachtgever: IVVU (Vereniging

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013

Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013 CO2-ladder Emissie Inventarisatie 31 januari 2014 3.A.1 Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013 Aannemingsbedrijf Stuit BV Inhoud 1. Inleiding & beschrijving van de organisatie... 3 2. Verantwoordelijke...

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep. Goedkeuring. Directeur. P.Th.W. Klaver. Handtekening: Datum: 10-01-2014

CO2-Prestatieladder. CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep. Goedkeuring. Directeur. P.Th.W. Klaver. Handtekening: Datum: 10-01-2014 CO2-Prestatieladder CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep Goedkeuring Organisatie: Naam: Handtekening: Directeur Klaver Giant Groep P.Th.W. Klaver Datum: 10-01-2014 CO2 reductieplan (2013.003) Pagina 1

Nadere informatie

Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder

Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder CO 2 -prestatieladder Niek Konijn Holding B.V. Niveau 3 Auteur(s): J.N. Bruinsma (Niek Konijn Holding B.V.) M. de Lange (Nedcon Organisatieadvies

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. EMISSIE INVENTARIS 2013 OPDRACHTGEVER DATUM 21 mei 2014 OPGESTELD DOOR GEAUTORISEERD LEIDER

Nadere informatie

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 41 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 Samenvatting; Klaver fietsparkeren neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en energie heel serieus. Sinds de invoering van de door ProRail opgestelde

Nadere informatie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014. Energiemanagementprogramma

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014. Energiemanagementprogramma Jansen Venneboer te Wijhe Ondernemende partner in techniek Jaar 2014 Energiemanagementprogramma Auteur: A.T. Buitenhuis Eindverantwoordelijke: A.T. Buitenhuis Jansen Venneboer Datum: april 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Emissie-inventaris 2013 (managementreview)

Emissie-inventaris 2013 (managementreview) Emissie-inventaris 2013 (managementreview) Baggerbedrijf West Friesland BV Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, juni-juli 2014 Auteurs: M.

Nadere informatie