Milieubarometerrapport 2014 (2014 mei t/m dec)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieubarometerrapport 2014 (2014 mei t/m dec)"

Transcriptie

1 Milieubarometerrapport 2014 (2014 mei t/m dec) DZyzzion

2 Milieubarometer (2014 mei t/m dec) DZyzzion Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de milieubelasting van het bedrijf inzichtelijk maken. In dit rapport worden de Milieubarometer uitkomsten van DZyzzion samengevat in enkele grafieken en tabellen. Dit is het eerste Milieubarometerrapport van DZyzzion. Wij zijn per 1 mei 2014 gestart. Daarom heeft dit verslag op de periode mei t/m december Wij doen er alles aan om onze milieubelasting zo klein mogelijk te houden, onder meer door de inkoop van groene stroom en groen gas, grotendeels elektrisch rijden en (vrijwel) papierloos werken. Voor vrijwel alle kengetallen scoort DZyzzion ruimschoots beter dan het gemiddelde kantoor. Milieu...3 Taartdiagram milieumeter...3 CO2...4 CO2-footprint (thematisch)...4 Overige onderdelen...5 Kengetallen...5 Maatregelen...7 Volgend jaar zal de milieubelasting verder afnemen door de installatie van zonnepanelen en het volledig overschakelen op Hollandse windstroom. Op termijn zullen we overschakelen op volledig elektrisch rijden. De CO2-footprint over 2014 bedraagt 0,895 ton. Daarvan wordt 0,192 ton gecompenseerd door de inkoop van groen gas. De resterende uitstoot van 0,703 ton wordt gecompenseerd via aankoop van CO2-credits (in aanvraag). De Milieubarometer is een product van Stichting Stimular. Stichting Stimular verspreidt kennis over Duurzaam Ondernemen en ontwikkelt praktische instrumenten voor het midden- en kleinbedrijf en organisaties die daarmee vergelijkbaar zijn. Stichting Stimular is de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen! 2

3 Milieu Toelichting Taartdiagram milieumeter 2014 Deze grafiek toont de verdeling van de milieubelasting over de thema s. Hoe groter het aandeel in de cirkel, hoe meer dit thema bijdraagt aan de totale milieubelasting van het bedrijf. Kantoorpapier - 0,62% Zakelijk verkeer - 62% Gevaarlijk afval - 0,58% Bedrijfsafval - 0,62% Brandstof & warmte - 15% Elektriciteit - 21% 3

4 CO2 Toelichting CO2-footprint (thematisch) Deze CO2-footprint laat zien hoeveel broeikasgas wordt uitgestoten en eventueel gecompenseerd door inkoop van CO2-compensatie. De CO2-emissies zijn in deze footprint gegroepeerd per thema. In de footprint is ook af te lezen wat de grootste bijdrage aan de CO2-uitstoot veroorzaakt. Elektriciteit CO 2 -parameter CO 2 -equivalent Ingekochte elektriciteit kwh 0,526 kg CO2 / kwh 0,854 ton CO2 Waarvan groene stroom uit biomassa 664 kwh -0,337 kg CO2 / kwh -0,224 ton CO2 Waarvan groene stroom uit windkracht 698 kwh -0,526 kg CO2 / kwh -0,367 ton CO2 Waarvan groene stroom uit waterkracht 244 kwh -0,526 kg CO2 / kwh -0,128 ton CO2 Waarvan groene stroom uit zonne-energie 18,0 kwh -0,526 kg CO2 / kwh -0,00947 ton CO2 Brandstof & warmte Subtotaal 0,125 ton CO2 Aardgas voor verwarming 105 m3 1,83 kg CO2 / m3 0,192 ton CO2 Zakelijk verkeer Subtotaal 0,192 ton CO2 Openbaar vervoer 654 personenkm 0,0650 kg CO2 / personenkm 0,0425 ton CO2 Personenwagen (in liters) benzine 192 liter 2,78 kg CO2 / liter 0,532 ton CO2 Kantoorpapier Subtotaal 0,575 ton CO2 Papier met milieukeurmerk 2,50 kg 1,21 kg CO2 / kg 0,00302 ton CO2 Subtotaal Totaal Compensatie Netto CO2-uitstoot 0,00302 ton CO2 0,895 ton CO2 0,896 ton CO2-0, ton CO2 4

5 Overige onderdelen Toelichting De kengetallen hiernaast vertalen de jaargegevens zoals totaal elektriciteitsverbruik naar meer begrijpelijke getallen zoals kwh/m2 vloeroppervlak of afvalscheidingspercentage. Kengetallen maken het ook mogelijk de milieuprestatie met grotere of kleinere organisaties te vergelijken. De rechter kolom toont het branchegemiddelde. Uit de verschillen met het gemiddelde blijkt waar het bedrijf laag, gemiddeld of juist hoog scoort ten opzichte van branchegenoten. De verschillen en overeenkomsten zijn aanknopingspunten om extra milieuwinst en/of financiële winst te behalen. Kengetallen 2014 (1) 2013 (2) Elektriciteit Elektriciteitsverbruik per medewerker kwh/fte Elektriciteitsverbruik per vloeroppervlak kwh/m2 9,15 85,6 Brandstoffen Brandstof voor verwarming per gebouwinhoud m3 gas eq./m3 2,28 2,21 Brandstof voor verwarming per medewerker m3 gas eq./fte Afval Afval per medewerker kg/fte 4,9 170 Totaal bedrijfsafval per medewerker kg/fte 4,6 170 Percentage gevaarlijk afval % 6,12 0,142 Gevaarlijk afval per medewerker kg/fte 0,3 0,241 Afvalscheiding % 59,2 49,8 Percentage ongesorteerd bedrijfsafval % 40,8 50,2 Ongesorteerd afval per medewerker kg/fte 2 85,3 Gesorteerd afval per medewerker kg/fte 2,9 84,7 Papierafval per medewerker kg/fte 2 65,1 Percentage papierafval % 40,8 38,3 Vervoer Brandstof zakelijk wegverkeer per medewerker liter diesel eq./fte Zakelijke kilometers per medewerker km/fte Aandeel OV, fiets en lopen in zakelijk verkeer % 5,58 13,3 CO2 en Compensatie Totale CO2 emissie ton CO2 0,895 3, mei t/m dec 2 Gemiddelde kantoor met grijze stroom - per fte 5

6 Kengetallen 2014 (1) 2013 (2) Totale CO2 emissie per medewerker ton CO2/fte 0,895 3,70 Totale CO2 emissie vertaald naar autokilometer Rondjes om de evenaar 0,106 0,440 Draaiuren windturbine ter compensatie CO2 emissie uur 2,26 9,33 M2 zonnecellen ter compensatie CO2 emissie m2 15,1 62,6 Totale CO2 uitstoot komt overeen met ton kolen 0,358 1,48 Gebouwgebonden CO2 emissie per medewerker ton CO2/fte 0,125 1,70 CO2 emissie elektriciteit ton CO2 0,125 1,36 CO2 emissie brandstoffen ton CO2 0 0,341 CO2 emissie zakelijk verkeer ton CO2 0,575 0,933 CO2 emissie papier ton CO2 0, ,0588 CO2-Prestatieladder CO2 emissie brandstof voor verwarming per gebouwinhoud CO2 emissie zakelijk verkeer met (lease)wagenpark per medewerker kgco2/m3 0 3,15 ton CO2/fte 0,532 0,830 CO2 emissie scope 1 per medewerker ton CO2/fte 0,724 1,15 CO2 emissie scope 2 per medewerker ton CO2/fte 0,125 1,48 CO2 emissie scope 1 & 2 ton CO2 0,849 2,63 Kantoorpapier Papierinkoop per medewerker kg/fte 2,5 48, mei t/m dec 2 Gemiddelde kantoor met grijze stroom - per fte 6

7 Toelichting Onderstaande maatregelenlijst geeft weer welke van de maatregelen uit de Milieubarometer al zijn uitgevoerd en welke nog in de planning staan. De maatregelen uit de lijst die nog niet beoordeeld zijn of welke niet van toepassing zijn, zijn niet opgenomen in deze tabel. Maatregelen Status Elektriciteit Gebouwverwarming Frequentiegeregelde cv-pomp Gedaan Verlichting Vervang conventionele TL-verlichting Gedaan Elektrische apparatuur Zet apparatuur buiten werktijd uit Gedaan ICT Voorkom obstakels in luchtstromen serverruimte Gedaan Management: meten Registreer, analyseer en verminder uw energieverbruik Gedaan Brandstof & warmte Beperking energieverlies Isoleer leidingen Gedaan Beperking energieverlies Isoleer plat dak Gedaan Beperking energieverlies Isoleer spouwmuur Gedaan Gebouwverwarming Controleer structureel functioneren van de cv-regeling Gedaan Gebouwverwarming HR-ketel Gedaan Gebouwverwarming Juiste instelling van de stookgrens Gedaan Gebouwverwarming Recirculeer ventilatielucht voor 100% bij opwarming gebouw met balansventilatie Gedaan Gebouwverwarming Temperatuursensoren klimaatinstallatie op de juiste plaats Gedaan Ventilatie Win warmte terug uit ventilatielucht Gedaan Management: meten Registreer, analyseer en verminder uw energieverbruik Gedaan Bedrijfsafval Afvalscheiding Scheiden van GFT (groente, fruit en tuinafval) Gedaan Afvalscheiding Scheiden van papier en karton Gedaan Afvalscheiding Scheiden van wit- en bruingoed Gedaan Kantoorwerk Print en kopieer dubbelzijdig Gedaan Kantoorwerk Verminder het papiergebruik Gedaan Gevaarlijk afval Afvalscheiding Scheiden van gevaarlijk afval Gedaan Zakelijk verkeer Vervoer: inkoop voertuigen Zuinige personenauto's Gedaan Vervoer: voorzieningen Faciliteiten voor teleconferentie Gedaan Vervoer: voorzieningen Brandstofbesparende apparatuur Gedaan 7

8 Maatregelen Status Vervoer: voorzieningen Voorzieningen die het gebruik van de fiets ondersteunen Gedaan Vervoer: voorzieningen Oplaadpunt voor elektrische voertuigen Gedaan Vervoer: organisatie Acquireer in de buurt Gedaan Vervoer: organisatie Monitor brandstofverbruik Gedaan Vervoer: planning Routeplanning en/of navigatie zakelijk verkeer Gedaan Vervoer: rijden Band op spanning Gedaan Vervoer: rijden Verklein de rol- en luchtweerstand van voertuigen Gedaan Vervoer: rijden Energiezuinige rijstijl (Het Nieuwe Rijden) Gedaan Kantoorpapier Kantoorwerk Digitaal factureren Gedaan Kantoorwerk Hanteer milieucriteria bij de inkoop van kantoorartikelen Gedaan Kantoorwerk Papier met een milieukeurmerk Gedaan Kantoorwerk Print en kopieer dubbelzijdig Gedaan Kantoorwerk Verminder het papiergebruik Gedaan 8

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma Heerenveen, 10 maart 2012 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur COLOFON Het format

Nadere informatie

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Over dit rapport... 3 1.2 Betrokkenen... 3 1.3 Over het bedrijf... 3 1.4 MVO-beleid... 3 2 Scope... 4 2.1 Organisatorische afbakening... 4 2.2 CO2-emissies... 5 2.3 Periode...

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Eindrapportage 2015 Blauwzaam Energieconvenant II Resultaten 2011-2014

Eindrapportage 2015 Blauwzaam Energieconvenant II Resultaten 2011-2014 Eindrapportage 2015 Blauwzaam Energieconvenant II Resultaten 2011-2014 Opgesteld door: Rianne van der Veen Stichting Stimular Rotterdam, 30 juli 2015 In samenwerking met de 18 deelnemers van Blauwzaam

Nadere informatie

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur CO 2 -halfrapportage 2014 Januari - Juni Heerenveen, 28 oktober 2014 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur C O L O F O N Het format voor deze rapportage is opgesteld door Stichting

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Energie- / CO 2 -reductieplan. Van de Haar Groep. Wekerom, 10-12- 14

CO 2 Prestatieladder. Energie- / CO 2 -reductieplan. Van de Haar Groep. Wekerom, 10-12- 14 CO 2 Prestatieladder Energie- / CO 2 -reductieplan Van de Haar Groep Wekerom, 10-12- 14 Inhoudsopgave 1 - Doel, inhoud en structuur energie- / CO2 reductieplan... 3 2 Beleid en doelstellingen op gebied

Nadere informatie

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Conform niveau op de CO2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 1 Inleiding... 3 2 Doelstellingen... 4 3 Planning meetmomenten...

Nadere informatie

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 41 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 Samenvatting; Klaver fietsparkeren neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en energie heel serieus. Sinds de invoering van de door ProRail opgestelde

Nadere informatie

ENERGIEBELEIDSPLAN 2013-2016

ENERGIEBELEIDSPLAN 2013-2016 ENERGIEBELEIDSPLAN 2013-2016 RIGD-LOXIA Opdrachtgever K.F. Veninga LOXIA B.V. G.H.W. Veringa Kenmerk: Energiebeleidsplan 2013-2016 Versie 3.0 Definitief Utrecht, 2 april 2013 2013, LOXIA B.V. Alle rechten

Nadere informatie

MKB-Ondernemers: "Duurzaam ondernemen loont"

MKB-Ondernemers: Duurzaam ondernemen loont M I L I E U T I P S VOOR HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF VOOR WIE? Voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Laat u inspireren! MKB-Ondernemers: "Duurzaam ondernemen loont" Via milieuzorg naar duurzaam

Nadere informatie

Klimaatneutrale dienst

Klimaatneutrale dienst Klimaatneutrale dienst U heeft het voornemen om een klimaatneutrale dienst op de markt te brengen en wilt dit op een verantwoorde manier oppakken. Hieronder worden daar richtlijnen voor gegeven. Gradatie

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Bijlage E Energiemanagement Actieplan CO2- Prestatieladder Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Sarens Nederland Pagina 28 van 40 E.1 Inleiding Uit CO2 uitstoot berekeningen over 2013

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014 JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014 LOXIA B.V. 16 april 2015 078395605:A - Definitief B02015.000062.0100 Samenvatting LOXIA B.V. publiceert jaarlijks een energie-efficiency rapportage. In de rapportages

Nadere informatie

ENERGIE MEETPLAN 2012-2015 VAN DEN HEUVEL AANNEMINGSBEDRIJF B.V.

ENERGIE MEETPLAN 2012-2015 VAN DEN HEUVEL AANNEMINGSBEDRIJF B.V. ENERGIE MEETPLAN 2012-2015 VAN DEN HEUVEL AANNEMINGSBEDRIJF B.V. Projectgegevens Opsteller B. Ketelaars Versie 2013-2 Status Definitief Naam Datum Paraaf CO2 Verantwoordelijke B. Ketelaars 01-09-2013 Directievertegenwoordiger

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

Energiemeetplan 2015-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energiemeetplan 2015-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energiemeetplan 2015-2017 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1 Vestiging Capelle aan den IJssel 5 4 Beheersing doelstellingen

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 Haarlem

CO2-monitor 2013 Haarlem CO2-monitor 2013 Haarlem 1. Samenvatting en conclusies. Zes jaar monitoring Voor u ligt de zesde editie van de CO2-monitor van Haarlem. Hierin ziet u een verloop van het energieverbruik vanaf 2008, het

Nadere informatie

3.A.1 Emissie-inventarisatie 2010 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.A.1 Emissie-inventarisatie 2010 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.A.1 Emissie-inventarisatie 2010 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EI2010 11.04 1 september 2011 Gereed voor verificatie Opgesteld

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 09 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteur(s): Dhr. S. van Dam,

Nadere informatie

Jaarrapport Milieu 2013

Jaarrapport Milieu 2013 Jaarrapport Milieu 2013 Juli 2014 Antoni van Leeuwenhoek Servicediensten, afdeling KAM Trudi Hengeveld, milieucoördinator Plesmanlaan 121 1066 CX Amsterdam Tel. (020) 512 1985 Hoewel bij het opstellen

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

BIJLAGE KAM-JAARVERSLAG

BIJLAGE KAM-JAARVERSLAG BIJLAGE KAM-JAARVERSLAG 2014 CO2-PRESTATIELADDER Holding Heezen B.V. Boven Zijde 7 5626 EB Eindhoven Datum: 7 mei 2015 1. Rapportage emissie inventaris 1.1 Bedrijfsgegevens Tabel 1: Bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

MILON. Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014

MILON. Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014 MILON Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014 Versie 1; 26 juni 2015 Inleiding MILON onderneemt maatschappelijk verantwoord. Dat is een doel, maar zit eveneens opgesloten in het DNA van het bedrijf.

Nadere informatie

Energie auditverslag Tauw

Energie auditverslag Tauw Energie auditverslag Tauw 1 september 2014 Verantwoording Titel Energie auditverslag Tauw Projectleider Manja Nicolai-Buijen Auteur(s) Jurgen Ooms Projectnummer 0495501 Aantal pagina's 22 (exclusief bijlagen)

Nadere informatie