CO2 Footprint 2012 Goudappel Groep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO2 Footprint 2012 Goudappel Groep"

Transcriptie

1 CO2 Footprint 2012 Goudappel Groep

2 Zienergie BV Dokter Stolteweg AV Zwolle Postbus GB Zwolle Tel: Versie Datum Opgesteld door Geaccordeerd door D. van de Woestijne W. Dommerholt Zienergie BV Goudappel Groep CO2 Footprint

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Over dit rapport Wijzigingen referentie jaar Leeswijzer Over Goudappel Groep BV CO 2 footprint Afbakening CO 2 footprint Scopes van de CO2 footprint Organisatorische grenzen Referentie Verificatieverklaring Energie review CO 2 uitstoot per thema CO 2 uitstoot naar scope Analyse van de CO 2 footprint Scope 1: directe CO2-emissie Scope 2: indirecte CO2-emissie Scope 3: emissie door derden Kwantificeringsmethodes Vergelijking energieverbruik en benchmark Invloed van meetonnauwkeurigheden en onzekerheden binnen scope 1 en CO 2 compensatie Energieprestatie indicatoren Voortgang reductiedoelstellingen Verwarming van gebouwen Elektriciteit Zakelijk verkeer Woonwerk verkeer CO 2 reductie CO2 Footprint

4 1 Inleiding 1.1 Over dit rapport Deze rapportage bevat de CO 2 emissie inventaris (footprint) van Goudappel Groep BV over het jaar De CO 2 footprint geeft een beeld van de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door activiteiten van Goudappel Groep BV. De aanleiding voor het opstellen van dit rapport is de eis vanuit de CO 2 Prestatieladder om jaarlijks een emissie inventaris op te stellen en deze te vergelijken met het referentiejaar. In het geval van Goudappel Groep BV is dat Op basis van deze rapportage kunnen de reductiedoelstellingen en aanpak waar noodzakelijk worden bijgesteld Wijzigingen referentie jaar Ten opzichte van CO 2 footprint rapportage van 2011 (d.d. 28 februari 2013) zijn om verschillende redenen een aantal verbruiksgegevens van 2011 herzien. Dit heeft gezorgd voor een gewijzigde CO 2 footprint van Het gaat hier om de volgende wijzingen. Onderdeel Oude waarde Gecorrigeerde waarde Toelichting Woonwerk verkeer km km Rekenfout hersteld Gasverbruik huurpand Deventer Elektraverbruik huurpand Deventer m m kwh kwh Bijgesteld op basis van afrekening servicekosten 2011 ipv naar rato vloeroppervlak Gasverbruik Amsterdam m m3 Bijgesteld op basis van afrekening servicekosten ipv inschatting van verhuurder De herziene footprint over 2011 zal als referentie dienen voor deze en komende CO 2 footprint rapportages CO2 Footprint

5 1.2 Leeswijzer Deze rapportage is opgesteld conform de eisen van ISO Tabel 1 vormt de leeswijzer van deze rapportage op basis van de ISO Normonderdeel Invulling/referentie naar rapportage a) Beschrijving van de rapporterende organisatie Paragraaf 1.3 b) Verantwoordelijke persoon Paragraaf 1.3 c) Verslagperiode Paragraaf 1.1 d) Documentatie van de organisatiegrenzen Paragraaf e) Directe emissies, in tonnen CO2e Tabel 2 f) Beschrijving CO2 emissies van verbranding van biomassa (4.2.2); n.v.t. g) Reducties of verwijdering GHG removals,in tonnen CO2e (4.2.2), indien van toepassing; n.v.t. h) Uitsluitingen GHG bronnen Paragraaf i) Indirecte emissie Tabel 2 j) Basisjaar en referentiejaar Paragraaf 1.1 k) Wijzigingen in basisjaar of overige historische data Paragraaf 1.1 l) Kwantificeringsmethoden en toelichting op de keuze Paragraaf m) toelichting van veranderingen van kwantificeringsmethoden welke voorafgaand gebruikt zijn (4.3.3); n.v.t. n) referentie/documentatie emissiefactoren en verwijderingsfactoren (4.3.5); Paragraaf 3.1 o) beschrijving van invloed van onzekerheden met betrekking tot de nauwkeurigheid van de emissie- en verwijderingsdata (5.4); Paragraaf p) Verklaring van overeenstemming met ISO ; Paragraaf 1.2 q) statement met betrekking tot de verificatie van de emissie-inventaris, inclusief vermelding van de mate van zekerheid. n.v.t. Tabel 1: Eisen ISO CO2 Footprint

6 1.3 Over Goudappel Groep BV Goudappel is een adviesbureau gericht op mobiliteitsvraagstukken. Mobiliteit, omdat wij ons verplaatsen, is de drijfveer van ons bedrijf. Wij dragen bij aan bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en economische vitaliteit in Nederland en daarbuiten. Wij verbinden expertises, belangen en partijen. Dat doen wij vanuit kennisleiderschap en niet alleen. Samen met zusterbedrijven uit de Goudappel Groep, onze klanten, partners en maatschappelijke organisaties werken wij aan integrale oplossingen, voor de reis van vandaag en de wereld van morgen. Goudappel Groep bestaat uit de werkmaatschappijen Goudappel Coffeng BV, Omnitrans International BV en Tiem BV. Daarnaast heeft Goudappel Groep een belang in MAPtm BV en een minderheidsbelang in MINT in België. In Nederland voert Goudappel haar activiteiten uit vanuit vestigingen in Deventer (hoofdkantoor) Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden en Amsterdam. CO2 Footprint

7 2 CO 2 footprint 2.1 Afbakening CO 2 footprint Scopes van de CO2 footprint De CO 2 footprint analyse brengt de verschillende bronnen van de uitstoot van broeikasgassen in kaart. Daarbij worden de verschillende vormen van uitstoot omgerekend naar CO 2 equivalenten. De methode van de CO 2 Prestatieladder maakt onderscheid tussen directe en indirecte emissies en emissies door derden. Dit onderscheid vertaalt zich in drie scopes: o Scope 1: Directe emissies Bijvoorbeeld: aardgasverbruik of brandstofverbruik van lease- en bedrijfsauto s. o Scope 2: Indirecte emissies Bijvoorbeeld: elektriciteitsverbruik en zakelijk gebruik privé auto door werknemers. o Scope 3: Emissie door derden Bijvoorbeeld: woon werkverkeer, emissie door afval en emissie door uitbesteed werk. SKAO rekent Business Travel en Personal cars for business travel tot scope 2. Figuur 1: Scopediagram CO 2 prestatieladder Voor deze CO 2 footprint zijn de emissies uit Scope 1 en 2 in kaart gebracht. Hierbij zijn geen bronnen van CO 2 uitstoot weggelaten. CO2 Footprint

8 2.1.2 Organisatorische grenzen De CO 2 footprint heeft betrekking op Goudappel Groep BV, met de werkmaatschappijen Goudappel Coffeng BV, Omnitrans International BV, Tiem BV en MAPtm BV. Figuur 2: Structuur Goudappel Groep BV De deelname van Goudappel in Mint NV betreft een minderheidsbelang. Een A-C analyse heeft aangewezen dat Mint NV niet tot de A- aanbieders behoort. Mint NV is daarom niet in de inventarisatie betrokken. De verantwoordelijkheid voor het opstellen van deze rapportage ligt bij de directie van Goudappel Groep BV. De verantwoordelijke persoon is dhr. J. Benschop, directeur van Goudappel Groep BV Referentie Deze CO 2 footprint is opgesteld over Goudappel Groep BV heeft eerder in 2011 een (geverifieerde) footprint opgesteld. Dit jaar geldt dan ook als basisjaar (referentiejaar). Voor de berekening van de CO 2 footprint is gebruik gemaakt van de CO 2 emissiefactoren van de CO 2 prestatieladder Verificatieverklaring De CO 2 footprint rapportage over 2012 zal niet door een externe instelling worden geverifieerd. CO2 Footprint

9 2.2 Energie review Binnen deze organisatorische grens zijn de volgende energiestromen geïdentificeerd: Elektraverbruik en verwarming van de gebouwen in Deventer, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden en Amsterdam. Brandstofverbruik (lease)auto s. Zakelijk verkeer met huur auto s Zakelijk verkeer met privé auto s Zakelijk verkeer met OV Zakelijk vliegverkeer Woon-werkverkeer In tabel 2 staan de energiestromen en de bijbehorende CO 2 emissies. Verkeer zakelijk Emissiefactor CO2-eq. Leaseauto in km km 210 gram/voertuigkm 85 Huurauto in km km 210 gram/voertuigkm 16 Zakelijk gebruik privéauto in km km 210 gram/voertuigkm 208 Openbaar Vervoer km 65 gram/reizigerskm 38 Luchtvaart regionaal (<700 km) km 270 gram/reizigerskm 1 Luchtvaart Europa ( km) km 200 gram/reizigerskm 3 Luchtvaart Mondiaal (>2500 km) km 135 gram/reizigerskm 27 Woonwerk verkeer Emissiefactor CO2-eq. Openbaar vervoer km 65 gram/reizigerskm 38 Personenauto km 210 gram/voertuigkm 294 Elektra Emissiefactor CO2-eq. Deventer eigendom kwh 455 gram/kwh 157 Deventer huur kwh 455 gram/kwh 21 Den Haag kwh 455 gram/kwh 42 Eindhoven kwh 455 gram/kwh 13 Leeuwarden kwh 455 gram/kwh 4 Amsterdam kwh 455 gram/kwh 4 Verwarming Emissiefactor CO2-eq. Deventer eigendom m gram/m3 36 Deventer huur m gram/m3 18 Den Haag 273 GJ gram/gj 3 Eindhoven m gram/m3 9 Leeuwarden 587 m gram/m3 1 Amsterdam m gram/m3 10 Tabel 2: Energiestromen Goudappel Groep BV 2012 CO2 Footprint

10 2.2.1 CO 2 uitstoot per thema Figuur 3 geeft een overzicht van de CO 2 uitstoot per thema en figuur 4 laat zien hoe het energieverbruik (gas, stadsverwarming en elektriciteit) is verdeeld over de verschillende vestigingen. Figuur 3: CO2 Footprint per thema Figuur 4: CO 2 uitstoot energieverbruik per vestiging CO2 Footprint

11 De CO 2 uitstoot ten gevolge van verwarming is nagenoeg gelijk gebleven. Het elektriciteitsverbruik en woonwerkverkeer is licht gedaald. De toename van de uitstoot in het zakelijk verkeer zit in de toename in het aantal gereden kilometers met de lease-auto s van MAPtm en een toename in het gebruik van huurauto s. Tegelijk is het zakelijk gebruik van privé auto en openbaar vervoer verminderd, waardoor het zakelijk autogebruik per saldo met 5% is afgenomen. In de uitstoot per vestiging zitten weinig verschillen ten opzichte van Opvallendste verschil is de afname in elektriciteitsverbruik van het eigendomsdeel in Deventer CO 2 uitstoot naar scope Onderstaande tabel geeft een overzicht van de CO 2 uitstoot onderverdeeld naar de scope zoals beschreven in paragraaf De uitstoot is daarin vergeleken met de gecorrigeerde CO 2 footprint uit het referentiejaar Soorten emissies Hoeveelheid in 2012 CO2 uitstoot 2012 CO2 uitstoot 2011 (ref) (ton/jaar) (%) (ton/jaar) (%) Aardgas verbruik Scope Nm³ 74 7% 71 7% Lease- en huurauto's Scope km % 82 8% Elektriciteit verbruik Scope kwh % % Stadswarmte Scope GJ 3 0% 3 0% Zakelijk gebruik privéauto Scope km % % Zakelijke vliegreizen Scope km 31 3% 20 2% Woonwerk verkeer Scope km % % Openbaar vervoer Scope km 76 7% 85 8% Totaal % % Soorten emissies CO2 uitstoot 2012 CO2 uitstoot 2011 (ref) (ton/jaar) (%) (ton/jaar) (%) Scope 1 CO2 Prestatieladder % % Scope 2 CO2 Prestatieladder % % Scope 3 CO2 Prestatieladder % % Totaal % % Tabel 2: CO 2 uitstoot naar scope CO2 Footprint

12 2.3 Analyse van de CO 2 footprint De totale CO 2 uitstoot van Goudappel Groep BV in 2012 bedraagt CO 2 equivalenten. Dit is 60 ton (ruim 5 %) minder dan in Scope 1: directe CO2-emissie De directe CO 2 emissie bedraagt 185 ton CO 2 equivalent. Het grootste deel van de directe CO 2 emissie wordt veroorzaakt door het brandstofverbruik van de lease- en huurauto s, namelijk 101 ton. Dit is 10% van de totale uitstoot van Goudappel Groep. Gasverbruik voor verwarming van de kantoren zorgt voor 7% van de totale emissie. De totale de scope 1 emissie is met ruim 14% toegenomen, hetgeen vooral komt door meer kilometers met lease- en huurauto s, zie ook par ) Scope 2: indirecte CO2-emissie De indirecte CO 2 emissie bedraagt 483 CO 2 equivalent. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het elektriciteitsverbruik binnen de kantoren van Goudappel. Dit zorgt voor 23% van de totale emissie. Het elektriciteitsverbruik is enigszins teruggelopen ten opzichte van Daarnaast blijft het zakelijk gebruik van de privé auto een belangrijke verbruikspost, al heeft hier wel een aanzienlijke reductie plaatsgevonden (14%). In 2012 zijn er meer vliegkilometers gemaakt door de medewerkers van Goudappel Groep. Omdat dit een relatief lage uitstoot met zich meebrengt, heeft deze toename weinig effect op de CO 2 footprint. In totaal is de scope 2 emissie met bijna 7% afgenomen. In 2012 is de CO 2 uitstoot van scope 1 en 2 samen met 13 ton afgenomen. Dit is een reductie van 2%, terwijl hiervoor 2012 nog geen reductiedoelstellingen waren geformuleerd Scope 3: emissie door derden Het woonwerk verkeer zorgt voor de grootste uitstoot binnen Goudappel Groep. In vergelijking met 2011 is de totale uitstoot van deze categorie wel aanzienlijk afgenomen (bijna 12%). Hetzelfde geldt voor het zakelijk gebruik van het openbaar vervoer (ruim 10%). Dit hangt deels samen met een afname van het totaal aantal fte binnen Goudappel Groep BV, van 241 naar 216. De CO 2 uitstoot per fte is wel nagenoeg gelijk gebleven. In totaal is de scope 3 emissie met ruim 11% afgenomen. CO2 Footprint

13 2.3.4 Kwantificeringsmethodes De kwantificering van de bronnen van CO 2 emissie naar CO 2 - emissiewaarden is gedaan door geregistreerde volume-eenheden van de gebruikte brandstoffen te benutten. In die situaties waar geen volume-eenheden van brandstof beschikbaar waren, is gebruik gemaakt van de meest betrouwbare informatie die beschikbaar was. In het geval van voertuigkilometers is gebruik gemaakt van de kilometerregistratie. Elektriciteitsgebruik is genomen aan de hand van geijkte meters en/of aan de hand van de facturen van het energiebedrijf. Voor het gebruik van de huurpanden waar de energiekosten in de servicekosten verrekend zijn, is het totale energieverbruik van het pand naar rato van de hoeveelheid gehuurd vloeroppervlak (m²) toegerekend. Bij de huurpanden waar de verhuurders totaal geen inzicht geven in het energieverbruik, is een schatting van het energieverbruik gedaan op basis van het bouwjaar van het pand en een vergelijkbaar energieverbruik per m² vloeroppervlak of op basis van de eindafrekening van de verhuurder en een gemiddelde energieprijs. Voor de omrekening naar CO 2 emissiewaarden is gebruik gemaakt van de emissiefactoren uit het Handboek CO 2 Prestatieladder versie Vergelijking energieverbruik en benchmark In tabel 3 zijn de belangrijkste energiestromen weergegeven met de interne en externe variabelen die daar invloed op hebben. Energiegebruik en verbruik % van CO2 uitstoot Invloed Externe variabelen Schatting toekomstig gebruik Woon-werkverkeer 31% Type voertuig, gedrag medewerkers Zakelijk verkeer 39% Type voertuig, gedrag medewerkers Geen grote wijziging* Geen grote wijziging* Elektriciteit 23% Verlichting, apparatuur, koeling, gedrag medewerkers, energiebron Geen wijziging Gasverbruik verwarming 7% Tabel 3: Energiegebruik en -verbruik Installatie gebouwen, gedrag medewerkers * mogelijk aansluiting Lean & Green en maatregelen SlimWerken SlimReizen Graaddagen Geen wijziging CO2 Footprint

14 Aspect Kengetal Eenheid Goudappewoud Arcadis Oranje- Kantoor 1 Verwarming gas per medewerker m 3 / fte Elektriciteit kwh per medewerker kwh / fte Elektriciteit kwh per kwh / vloeroppervlak m Gebouw CO 2 per medewerker CO 2 / fte 1,47 1,17 0,95 2,29 Zakelijk verkeer medewerker CO 2 per CO 2 / fte 1,46 2,96 2,86 Woonwerk CO 2 per medewerker CO 2 / fte 1,36 0,57 1,63 Woonwerk km per medewerker km / fte Totaal CO 2 per medewerker CO 2 / fte 4,76 4,70 5,48 NB Tabel 4: Benchmark energieverbruik Verwarming Uit de benchmark blijkt dat Goudappel een relatief laag gasverbruik per medewerker heeft in vergelijking met het gemiddelde kantoorgebruik. Wel moet hierbij opgemerkt worden dat het gasverbruik sterk verschilt, afhankelijk van de energieprestatie van het gebouw. In de waarde voor Kantoor uit de Milieubarometer zitten veel verouderde overheidsgebouwen met een relatief hoog gasverbruik voor verwarming. Elektriciteit Ook voor het elektriciteitsverbruik zit Goudappel onder het gemiddelde per medewerker voor Kantoor. Het gebruik per m² vloeroppervlak bevindt zich op een vergelijkbaar niveau als bijvoorbeeld Arcadis, ook een zakelijke dienstverlener. Ook hier zit weer veel verschil tussen de installatie van gebouwen wat ook blijkt uit de cijfers van de verschillende vestigingen van bijvoorbeeld Arcadis (van 80 tot 160 kwh / m2). Op het totale energieverbruik van gebouwen is nog winst te behalen, gezien de uitstoot per medewerker ten opzichte van bijvoorbeeld Arcadis en Oranjewoud. Oorzaak is vooral het relatief grote aantal m2 per medewerker bij Goudappel. Voor de gebouwen zijn ook de belangrijkste CO2 doelen geformuleerd. Zakelijk Verkeer De CO 2 uitstoot als gevolg van zakelijk vervoer is laag in vergelijking met bijvoorbeeld Arcadis en Oranjewoud. Dit is het gevolg van een actief beleid om voor duurzame mobiliteit te kiezen vanuit de eigen werkzaamheden en een veelvuldig gebruik (25%) van openbaar vervoer. Woon-werkverkeer De CO 2 uitstoot als gevolg van woonwerk verkeer is vergelijkbaar met andere bedrijven. Eventuele aansluiting bij Lean & Green en mogelijke maatregelen naar SlimWerken SlimReizen kunnen mogelijk nog enige winst opleveren 1 Gemiddeld voor kantoren (veel overheidskantoren), bron: Milieubarometer CO2 Footprint

15 2.3.6 Invloed van meetonnauwkeurigheden en onzekerheden binnen scope 1 en 2 Uit de footprint blijkt dat het overgrote deel van de CO 2 emissie van Goudappel komt uit het brandstofverbruik voor voertuigen gevolg door het elekriciteitsverbruik. Het is daarom van belang om deze uitstoot nauwkeurig vast te leggen. Brandstofverbruik vervoer (Scope 2&3) Het overgrote deel van de CO 2 uitstoot als gevolg van het zakelijk verkeer is gebaseerd op gedeclareerde kilometers van privé auto s van werknemers. Hierbij wordt uitgegaan van een gemiddeld brandstofverbruik per km. Hier kunnen echter grote verschillen in zitten per voertuig. Voor de CO 2 Prestatieladder is deze aanname acceptabel. De CO 2 uitstoot als gevolg van het woonwerk verkeer is gebaseerd op de woonwerk afstand en het type vervoermiddel dat gebruikt wordt voor woonwerk verkeer (zoals bekend bij de HR afdeling). Voor bepaalde categorieën zijn aannames gemaakt voor de verdeling tussen vervoermiddelen: Mobilitycard: 50% km met OV 50% km met auto Fietsplan/OV: 90% km met OV 10% km met auto Ook voor het woonwerk verkeer wordt uitgegaan van een gemiddeld brandstofverbruik per autokilometer. Dit kan in werkelijkheid verschillen per voertuig. De CO 2 uitstoot als gevolg van het zakelijk verkeer met OV is gebaseerd op de rapportage van de aanbieder van de mobiliteitskaart. Hierin zitten echter ook woonwerk OV kilometers. Deze zijn van het totaal aantal OV kilometers afgetrokken. Een aantal werknemers maakt ook zakelijke OV kilometers met een OV jaarkaart. Deze kilometers worden niet geregistreerd. Voor dit aantal kilometers is een inschatting gemaakt op basis van de verhouding mobiliteitskaarten OV jaarkaarten en het aantal kilometers geregistreerd met de mobiliteitskaarten. Energieverbruik (Scope 1 en 2) Het elektriciteitsverbruik van het eigendomsdeel, de vestiging Amsterdam en Eindhoven zijn op basis van het verbruik in de eindafrekening van Het elektriciteitsverbruik in Leeuwarden is weergegeven op basis van de eindafrekening van 2011, omdat de gegevens over 2012 (nog) ontbreken. Hetzelfde geldt voor het huurpand in Deventer. Het verbruik in Den Haag is gebaseerd op het totale verbruik van het pand en het deel dat Goudappel hier huurt (20%). Het verbruik in Deventer in het huurdeel is gebaseerd op het verbruik per m2 van het eigendom deel aangezien dit gebouw een vergelijkbare infrastructuur heeft. Het gasverbruik van het eigendomsdeel in Deventer en de vestiging Amsterdam zijn bepaald op basis van het verbruik in de eindafrekening van CO2 Footprint

16 Het verbruik in Den Haag is gebaseerd op het totale verbruik van het pand in 2011 (bij het ontbreken van de gegevens over 2012) en het deel dat Goudappel hier huurt (20%). Het verbruik van het huurpand in Deventer is gebaseerd op het verbruik per m2 van het eigendom deel, gezien dit gebouw een vergelijkbare infrastructuur heeft. Het verbruik in Leeuwarden is gebaseerd op de eindafrekening van 2011, bij het ontbreken van de gegevens voor 2012, het verbruik in Eindhoven is gebaseerd op de eindafrekening van Voor beide panden is de gemiddelde gasprijs in de betreffende jaren aangehouden volgens de Vereniging van Energiebedrijven. Het kantoor in Leeuwarden is gevestigd in een energiezuinig pand. Het gasverbruik van de vestiging in Leeuwarden is dan ook vrij laag in vergelijking met het verbruik in andere vestigingen. Vooral de geschatte waarden op basis van de rekening en de gemiddelde energieprijs zijn onzeker omdat niet bekend is welke prijs de pandeigenaar betaalt. Dit gaat om de panden in Leeuwarden en Eindhoven. Omdat deze panden een relatief kleine invloed (3,0%) hebben op de totale footprint, is deze onzekerheid acceptabel te noemen CO 2 compensatie Goudappel compenseert de CO 2 uitstoot sinds 2008 met een bijdrage aan de (eigen) stichting Iganga ( waarbij een fictieve prijs van15 euro per ton CO 2 uitstoot geldt. Vanuit deze stichting worden projecten gefinancierd in ontwikkelingslanden die bijdragen aan lokale duurzame mobiliteit. 2.4 Energieprestatie indicatoren Op basis van de analyse van de CO 2 uitstoot en het significante energieverbruik, zijn de volgende indicatoren bepaald om de energieprestatie van Goudappel Groep BV te meten en te monitoren. Indicator Eenheid Waarde 2012 Waarde 2011 % Verschil Totale CO 2 uitstoot per medewerker ton CO 2/fte 4,76 4,90-1,9% Elektraverbruik per medewerker kwh/fte 2.453, ,00-15,0% Gasverbruik verwarming per medewerker m 3 /fte 187,31 162,00 15,6% CO 2 uitstoot zakelijk verkeer per medewerker ton CO 2/fte 1,46 1,65-11,5% % groene Gebruik duurzame energie stroom/gas Tabel 5: Energieprestatie indicatoren Goudappel Groep BV CO2 Footprint

17 De totale CO 2 uitstoot per medewerker is licht gedaald t.o.v. van het referentiejaar Zoals ook uit figuur 3 blijkt, is dit vooral toe te rekenen aan een vermindering van het elektra verbruik en het woonwerk verkeer. De energieprestatie van mobiliteit is ook verbeterd. Ondanks een toename in het gebruik van lease- en huurauto s is door afname van woonwerk verkeer en het gebruik van privé-auto s de CO 2 uitstoot voor mobiliteit per medewerker gedaald. De energieprestatie van het gasverbruik is verslechterd. Dit kan verklaard worden dat er in 2012 enigszins meer gas verbruikt is en er minder medewerkers in dienst zijn. 2.5 Voortgang reductiedoelstellingen In het kader van certificering voor de CO 2 Prestatieladder zijn er door Goudappel Groep BV reductiedoelstellingen opgesteld voor de periode Als laatste onderdeel van deze rapportage zal de footprint van 2012 vergeleken worden met de doelstellingen die zijn opgesteld Verwarming van gebouwen Taakstelling: 40% CO 2 reductie per fte in 2015 t.o.v Tussenresultaat: 16% groei van de CO 2 uitstoot per fte in 2012 t.o.v In het afgelopen jaar heeft Goudappel Groep nog geen reductie kunnen realiseren op de verwarming van gebouwen. Dit heeft vooral te maken met het feit dat er een teruggang is geweest in het aantal medewerkers, zonder dat het aantal m² gebouwen verminderd is. De verwachting is dat Goudappel Groep als gevolg van efficiënter kantoorgebruik (verkleining van het kantooroppervlak in Deventer en Den Haag) in 2014 een duidelijke reductie kan laten zien op deze verbruikspost. Daarnaast zullen maatregelen die voortvloeien uit maatwerkadviezen voor de gebouwen die in gebruik zijn vanaf 2013 ook voor reductie kunnen zorgen Elektriciteit Taakstelling: 40% CO 2 reductie per fte in 2015 t.o.v Tussenresultaat: 15% reductie van de CO 2 uitstoot per fte in 2012 t.o.v In het afgelopen jaar heeft Goudappel Groep een reductie kunnen realiseren op het elektraverbruik per medewerker van 15%. Dit is waarschijnlijk vooral het gevolg van minder gebruik van apparatuur door de teruggang in het aantal medewerkers van 241 naar 216. Het totale elektraverbruik was in 2012 ook lager dan in het jaar ervoor (4,4%). De verwachting is dat als gevolg van bovengenoemd efficiënter kantoorgebruik Goudappel Groep vanaf 2014 haar elektraverbruik fors zal kunnen verlagen. CO2 Footprint

18 2.5.3 Zakelijk verkeer Voor het zakelijk verkeer heeft Goudappel Groep BV geen taakstelling geformuleerd Woonwerk verkeer Taakstelling: 5% CO 2 reductie per fte in 2015 t.o.v Tussenresultaat: 1,4%% reductie van de CO 2 uitstoot per fte in 2012 t.o.v De CO 2 uitstoot van het woonwerk-verkeer per medewerker is in 2012 nagenoeg gelijk gebleven. De verwachting is dat er op dit vlak de komende jaren verdere reductie gaat plaatsvinden, onder meer door het uitvoeren van maatregelen uit de Slim Reizen Scan op alle vestigingen van Goudappel Groep in CO 2 reductie Goudappel Groep streeft er naar om de CO 2 uitstoot per fte voor scope 1 & 2 emissies in 2015 met 15% te reduceren t.o.v. het referentiejaar Daarbij werd verwacht dat er in 2012 nog geen reductie zou plaatsvinden, omdat er nog maar weinig reductiemaatregelen zijn geïmplementeerd. Desondanks is er al bijna 2% reductie gerealiseerd. Dit is vooral toe te wijzen aan een vermindering van het zakelijk gebruik van de privé auto s en de verminderde uitstoot van het woonwerk verkeer. CO2 Footprint

CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep

CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep Zienergie BV Dokter Stolteweg 2 8025 AV Zwolle Postbus 10055 8000 GB Zwolle Tel: 038-8531395 E-mail: d.vandewoestijne@zienergie.nl Versie Datum Opgesteld

Nadere informatie

CO2 Footprint 2013 Goudappel Groep

CO2 Footprint 2013 Goudappel Groep CO2 Footprint 2013 Goudappel Groep Zienergie BV Dokter Stolteweg 2 8025 AV Zwolle Postbus 10055 8000 GB Zwolle Tel: 038-8531395 E-mail: d.vandewoestijne@zienergie.nl Versie Datum Opgesteld door Geaccordeerd

Nadere informatie

CO2 Footprint e half jaar Goudappel Groep

CO2 Footprint e half jaar Goudappel Groep CO2 Footprint 2016 1 e half jaar Goudappel Groep Zienergie BV Dokter Stolteweg 2 8025 AV Zwolle Postbus 10055 8000 GB Zwolle Tel: 038-8531395 E-mail: j.vandiepen@zienergie.nl Versie Datum Opgesteld door

Nadere informatie

CO2 Footprint 2014 Goudappel Groep

CO2 Footprint 2014 Goudappel Groep CO2 Footprint 2014 Goudappel Groep Zienergie BV Dokter Stolteweg 2 8025 AV Zwolle Postbus 10055 8000 GB Zwolle Tel: 038-8531395 E-mail: d.vandewoestijne@zienergie.nl Versie Datum Opgesteld door Geaccordeerd

Nadere informatie

CO2 Footprint 2015 Goudappel Groep

CO2 Footprint 2015 Goudappel Groep CO2 Footprint 2015 Goudappel Groep Zienergie BV Dokter Stolteweg 2 8025 AV Zwolle Postbus 10055 8000 GB Zwolle Tel: 038-8531395 E-mail: j.vandiepen@zienergie.nl Versie Datum Opgesteld door Geaccordeerd

Nadere informatie

CO2 Footprint e half jaar Goudappel Groep

CO2 Footprint e half jaar Goudappel Groep CO2 Footprint 2015 1 e half jaar Goudappel Groep Zienergie BV Dokter Stolteweg 2 8025 AV Zwolle Postbus 10055 8000 GB Zwolle Tel: 038-8531395 E-mail: d.vandewoestijne@zienergie.nl Versie Datum Opgesteld

Nadere informatie

CO2 Footprint rapportage 2015 Raedthuys Holding B.V.

CO2 Footprint rapportage 2015 Raedthuys Holding B.V. CO2 Footprint rapportage 2015 Raedthuys Holding B.V. Naam opdrachtgever: Raedthuys Holding B.V. Adres: Hengelosestraat 569 Plaats: Enschede Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats

Nadere informatie

CO 2 -footprint rapportage 2014 Amfors Holding B.V.

CO 2 -footprint rapportage 2014 Amfors Holding B.V. CO 2 -footprint rapportage 2014 Amfors Holding B.V. Naam opdrachtgever: Amfors Holding B.V. Adres: Uraniumweg 15 Plaats: Amersfoort Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Meridiaan 61 Plaats Gouda Telefoon:

Nadere informatie

CO 2 footprint Valmont Nederland B.V. 2012

CO 2 footprint Valmont Nederland B.V. 2012 CO 2 footprint Valmont Nederland B.V. 2012 CO2 Prestatieladder 2.1 Valmont Nederland B.V. Den Engelsman 3 6026 RB Maarheeze Postbus 2632 6026 ZG Maarheeze Tel: (31) 495 599 959 Fax: (31) 495 591 781 E-mail:

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

Carbon Footprint rapportage 2014. Conform ISO 14064-1. Pagina van 12

Carbon Footprint rapportage 2014. Conform ISO 14064-1. Pagina van 12 Carbon Footprint rapportage 2014 Conform ISO 14064-1 Pagina van 12 1 Naam: Carbon Footprint rapportage 2014 conform ISO 14064-1 Documentversie: 1.1 Datum: Maart 2015 Contactpersoon: Arnoud Fokkens, arnoud.fokkens@ziut.nl,

Nadere informatie

Carbon Footprint rapportage 2013. Conform ISO 14064-1. Pagina van 12

Carbon Footprint rapportage 2013. Conform ISO 14064-1. Pagina van 12 Carbon Footprint rapportage 2013 Conform ISO 14064-1 Pagina van 12 1 Naam: Carbon Footprint rapportage 2013 conform ISO 14064-1 Documentversie: 1.1 Datum: Maart 2014 Contactpersoon: Arnoud Fokkens, arnoud.fokkens@ziut.nl,

Nadere informatie

Carbon Footprint rapportage 2015. Conform ISO 14064-1. Pagina van 12

Carbon Footprint rapportage 2015. Conform ISO 14064-1. Pagina van 12 Carbon Footprint rapportage 2015 Conform ISO 14064-1 Pagina van 12 1 Naam: Carbon Footprint rapportage 2015 conform ISO 14064-1 Documentversie: 1.1 Datum: Maart 2016 Contactpersoon: Arnoud Fokkens, arnoud.fokkens@ziut.nl,

Nadere informatie

CO 2 Footprint LOXIA B.V.

CO 2 Footprint LOXIA B.V. CO 2 Footprint LOXIA B.V. Naam: Contactpersoon: LOXIA B.V. Dhr. Veringa Telefoonnummer: 06 5073 6371 Plaats: Utrecht Footprint conform: CO2-prestatieladder 2.2 (4 april 2014), NEN-EN-ISO 14064-1 CO 2-emissiefactoren:

Nadere informatie

CO 2 Footprint LOXIA B.V.

CO 2 Footprint LOXIA B.V. CO 2 Footprint LOXIA B.V. Naam: LOXIA B.V. Contactpersoon: Dhr. Veringa Telefoonnummer: 06 5073 6371 Plaats: Utrecht Footprint conform: CO2-prestatieladder 2.1 (18 juli 2012), ISO 14064 CO 2-emissiefactoren:

Nadere informatie

CO 2 footprint Coolmark B.V. 2013

CO 2 footprint Coolmark B.V. 2013 CO 2 footprint Coolmark B.V. 2013 Prestatieladder 2.2 Coolmark B.V. Zweth 6 2991 LH Barendrecht Postbus 393 2990 AJ Barendrecht Tel: 0180-751300 Fax: 0180-751305 E-mail: info@coolmark.nl Versie Datum Opgesteld

Nadere informatie

Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2013 V&M Elektrotechniek B.V. Barendrecht, 3 november 2014

Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2013 V&M Elektrotechniek B.V. Barendrecht, 3 november 2014 Rapport Managementrapport Verificatie emissie inventaris 2013 V&M Elektrotechniek B.V. Barendrecht, 3 november 2014 KEMA Emission Verification Services B.V. Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem Postbus 9599,

Nadere informatie

Carbon footprint BT Nederland NV 2014

Carbon footprint BT Nederland NV 2014 Carbon footprint BT Nederland NV 2014 1 Inleiding Ten behoeve van het behalen van niveau 3 van de CO 2 Prestatieladder heeft BT Nederland N.V. (hierna BT Nederland) haar CO 2-uitstoot (scope 1 & 2 emissies)

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Versie Datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 28-02-2014 W. Dommerholt J. Benschop Zienergie BV Postbus

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015 Opdrachtgever : Directie Project : Opgesteld : RBe Gecontroleerd : KvV Vrijgegeven : RBe Referentie : Periodieke rapportage 1e helft 2015 Versie : 1.0 Status : Definitief

Nadere informatie

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V.

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. 1 Beschrijving van de Organisatie Hieronder volgt een korte beschrijving van de organisatie. Verdere informatie is te vinden op de website: http://www.speerinfra.nl/

Nadere informatie

CO 2 Emissie Rapportage. Samen energiek sterk voor onze toekomst. CO 2 Emissie rapportage 2014

CO 2 Emissie Rapportage. Samen energiek sterk voor onze toekomst. CO 2 Emissie rapportage 2014 Tijssens Electrotechniek B.V. De Boelakkers 25 5591 RA Heeze CO 2 Emissie Rapportage Samen energiek sterk voor onze toekomst 2014 Pagina 1 Inhoud 1. Directieverklaring 3-4 2. Rapporterende organisatie

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Carbon Footprint rapportage

Carbon Footprint rapportage Carbon Footprint rapportage code: B1408 Carbon Footprint rapportage conform ISO 14064-1 t.b.v. de CO2-prestatieladder ABT bv Verantwoordelijk : L. te Laak Versie : 1 Datum : 25 oktober 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie-inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage 1 e halfjaar 2010 (januari juli 2010) Opgesteld door: TL Gecontroleerd

Nadere informatie

CO 2 footprint Coolmark B.V. 2014

CO 2 footprint Coolmark B.V. 2014 CO 2 footprint Coolmark B.V. 2014 CO 2 Prestatieladder 2.2 Coolmark B.V. Zweth 6 2991 LH Barendrecht Postbus 393 2990 AJ Barendrecht Tel: 0180-751300 Fax: 0180-751305 E-mail: info@coolmark.nl Versie Datum

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder).

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder). 1 I N L E I D I N G 1. 1 O v e r d i t r a p p o r t Dit rapport beschrijft de CO 2 -footprint, de CO 2 -reductiedoelstellingen en CO 2 - reductiemaatregelen van OBO BETTERMANN. OBO BETTERMANN werkt met

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Emissie-inventarisrapport

Emissie-inventarisrapport Emissie-inventarisrapport CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: S. Gorter Algemeen directeur Naam: M. van Vuuren-Sanders Datum: Datum: Handtekening: Handtekening: Cofely Energy & Infra BV Kamer van

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.3.2 Emissie-inventaris met CO 2 -Footprint 7 juli 2014 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse S1-2015

Carbon Footprint Analyse S1-2015 Lekdijk Oost 21 2861 GA Bergambacht Postbus 4 2860 AA Bergambacht Telefoon (088) - 099 88 00 info@mdb.nl www.mdb.nl IBAN NL03ABNA0587773073 KvK Gouda 29022863 BTW NL005147244B01 ISO 9001 - BRL 6000 - VCA**

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

CO 2 footprint Coolmark B.V. 2012

CO 2 footprint Coolmark B.V. 2012 CO 2 footprint Coolmark B.V. 2012 Prestatieladder 2.1 Coolmark B.V. Zweth 6 2991 LH Barendrecht Postbus 393 2990 AJ Barendrecht Tel: 0180-751300 Fax: 0180-751305 E-mail: info@coolmark.nl Versie Datum Opgesteld

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 13 augustus 2013 Kenmerk N028-0495501BUJ-los-V01-NL 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de -prestatieladder. Hiervoor heeft zij onder

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. EMISSIE INVENTARIS 2013 OPDRACHTGEVER DATUM 21 mei 2014 OPGESTELD DOOR GEAUTORISEERD LEIDER

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 2e helft

Carbon Footprint Analyse 2014 2e helft CO 2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2014 2e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 17 maart 2015 Referentie 1000110-0496.3.1 Auteur(s) Richard Fikse (RiF) Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies december 2015 Opgesteld door: E. Goudvis Rapportage 2015 S1 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD... 3 2 ORGANISATIE...

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

Grouttech Carbon Footprint 2014H2. Handboek 3.0

Grouttech Carbon Footprint 2014H2. Handboek 3.0 Grouttech Carbon Footprint 2014H2 Handboek 3.0 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 1e helft

Carbon Footprint Analyse 2014 1e helft CO-2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2014 1e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 18 september 2014 Referentie 1000110-0453.1.0 Auteur(s) Richard Fikse (RiF) Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 13-1-2015

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 13-1-2015 CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4 Versie: 1.0, 13-1-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011 2e helft

Carbon Footprint Analyse 2011 2e helft Concept CO 2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2011 2e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 21 maart 2012 Referentie 1000110-0313.0.1 Auteur(s) HEVO B.V.-> de heer ir. R. Fikse Niets

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief Periodieke rapportage 2 e helft 18 maart 2015 versie definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

Grouttech Carbon Footprint 2015H1

Grouttech Carbon Footprint 2015H1 Grouttech Carbon Footprint 2015H1 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13 Carbon Footprint 2014 Van Raaijen Groep BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint Van Raaijen Groep B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Van Raaijen Groep BV Bezoekadres: De Binderij 54 Postcode en plaats: 1321 EK

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 1e helft

Carbon Footprint Analyse 2012 1e helft Concept CO 2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2012 1e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 15 oktober 2012 Referentie 1000110-0336.0.1 Auteur(s) HEVO B.V.-> de heer ir. R. Fikse

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 1 e helft 2010

Carbon Footprint Analyse 1 e helft 2010 Concept CO2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 1 e helft 2010 Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 13 september 2010 Referentie 1000110-0107.01 Auteur Corine Koolen Niets uit

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2015 1e helft

Carbon Footprint Analyse 2015 1e helft CO 2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2015 1e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 6 augustus 2015 Referentie 1000110-0507.1.1 Auteur(s) Richard Fikse (RiF) Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 20 APRIL 2012 REF.NR.: 12.A0432 Carbon Footprint Analyse 2011 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Verificatie

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris 2013 Visser Assen Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien juni 2014 Definitief S.G. Jonker R. van der Veen AMK Inventis Advies en Opleiding 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl EMISSIE- INVENTARIS 015 -mei 016, www.dehaasmaassluis.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Introductie 3 1. Organisatorische grens 3 1.3 Basisjaar 3 1.4 Wijziging berekening ten opzichte van 014 3 1.5

Nadere informatie

Groene bedrijfsvoering

Groene bedrijfsvoering Groene bedrijfsvoering Emissie-inventaris DWA 2011 2 DWA installatie- en energieadvies (DWA) is een adviesbureau met ambitie. Met meer dan honderd collega s werken wij aan de verduurzaming van onder meer

Nadere informatie

Milieu jaarverslag 2013-Q4

Milieu jaarverslag 2013-Q4 Milieu jaarverslag 2013-Q4 1. Inleiding In dit verslag worden gegevens gepubliceerd ten aanzien van energie met daaraan gekoppeld de CO 2 footprint. De dataverzameling en rapportage voor CO 2 gebeurt conform

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 2e helft

Carbon Footprint Analyse 2010 2e helft CO2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2010 2e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 21 oktober 2011 Referentie 1000110-0227.2.0 Auteur(s) Richard Fikse (RiF) Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014

Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014 Notitie Contactpersoon Martine Burgstaller Datum 7 oktober 2014 Kenmerk N049-0495501MBQ-cri-V01-NL Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q2. Versie: 1.0, 10-7-2015

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q2. Versie: 1.0, 10-7-2015 CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q2 Versie: 1.0, 10-7-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

1 van 10. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2014

1 van 10. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2014 1 van 10 Periodieke rapportage: CO2 Rapportage 2014 eerste helft Periode: 1 januari t/m 30 juni 2014 2 van 10 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving

Nadere informatie

CO 2 Footprint LOXIA B.V.

CO 2 Footprint LOXIA B.V. CO 2 Footprint LOXIA B.V. Naam: Contactpersoon: LOXIA B.V. Dhr. Veringa Telefoonnummer: 06 5073 6371 Plaats: Utrecht Footprint conform: CO2-prestatieladder 3.0 (10 juni 2015), NEN-EN-ISO 14064-1 CO 2-emissiefactoren:

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT 2011 1. Directieverklaring

CARBON FOOTPRINT 2011 1. Directieverklaring 1. Directieverklaring De bescherming van het milieu geldt als een belangrijk aandachtspunt van onze organisatie. Wij beschouwen dit dan ook als een onlosmakelijk onderdeel van ons bedrijfsproces. Het doel

Nadere informatie

P. DE BOORDER & ZOON B.V.

P. DE BOORDER & ZOON B.V. Footprint 2013 Wapeningscentrale P. DE BOORDER & ZOON B.V. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 31 maart 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. K. De Boorder 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014

Carbon Footprint Analyse 2014 JAARGANG 3, NR.1 28 SEPTEMBER 2015 REF.NR.: 15.R.0917 Carbon Footprint Analyse 2014 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Bezoekadres: Batuwseweg 43 3411 KX Lopikerkapel Tel: 0348-554986 Fax: 0348-550611 E-mail: info@kleverbv.nl CO₂ Footprint 2014 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 3 2.1. Footprint berekening 3 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: december 2015 Versie 4 Dec 2015 Pagina

Nadere informatie

CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015

CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015 CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015 Referentie : CO 2 prestatieladder 2.2-3.A.1 Revisie : 2.0 (correcties op 1.0) Datum : 20150901 Status : Definitief Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011. Ingenieurs met een verhaal.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011. Ingenieurs met een verhaal. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011. Ingenieurs met een verhaal. EMISSIE INVENTARISATIE BOOT, jaar 2014 OPDRACHTGEVER DATUM

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 30 januari 2015 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport 2014, 1 e helft. Opgesteld volgens de eisen van ISO en het Greenhouse Gas Protocol

Emissie inventaris rapport 2014, 1 e helft. Opgesteld volgens de eisen van ISO en het Greenhouse Gas Protocol Emissie inventaris rapport 2014, 1 e helft Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 3 2 Beschrijving van de organisatie 4 2.1.

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q1. Versie: 1.0, 14-4-2015

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q1. Versie: 1.0, 14-4-2015 CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q1 Versie: 1.0, 14-4-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

CO2 footprint. 2011 InTraffic

CO2 footprint. 2011 InTraffic CO2 footprint 2011 InTraffic Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 17/2/2011 Marije de Vreeze Opzet structuur 0.2 22/2/2012 Marije de Vreeze Gegevens CO2 footprint 0.3 13/3/2012 Marije de

Nadere informatie

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013 Grouttech Carbon Footprint 2013 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie

Grouttech Carbon Footprint 2016H1

Grouttech Carbon Footprint 2016H1 Grouttech Carbon Footprint 2016H1 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Datum 16/09/2013 Revisie 00 Opm. Start

Datum 16/09/2013 Revisie 00 Opm. Start Page 1 of 9 Datum 16/09/2013 Revisie 00 Opm. Start Emissiestromen Page 2 of 9 Baggerprojecten BeNeLux (zonder gunningsvoordeel) Baggerprojecten Buiten BeNeLux (outside boundery) Kantoren Bergen op Zoom

Nadere informatie

Footprint 2014. Rollecate Groep. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Footprint 2014. Rollecate Groep. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Footprint 2014 Rollecate Groep Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien Handtekening Juni 2015 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. R. van t Hull AMK Inventis Advies en Opleiding

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 H2

Carbon Footprint Analyse 2012 H2 JAARGANG 4, NR. 2B 13 MEI 2013 Carbon Footprint Analyse 2012 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon

Nadere informatie

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon:

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 1e helft 2010

Carbon Footprint Analyse 1e helft 2010 CO2-inventarisatie Carbon Footprint Analyse 1e helft 2010 Opdrachtgever HEVO B.V. Project 1000110 Datum 8 november 2010 Referentie 1000110-0162.2.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM

Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM Memo Aan Kopie aan Directie BAM Techniek Cindy Ensink Manager KAM Van Afdeling Telefoon direct Fax direct E-mail Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM kam@bamtechniek.nl

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Emissie-inventaris Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2014 3.A. Emissie-inventaris 2014 (2015.001) Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Beschrijving van

Nadere informatie

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar)

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Dit document bevat: - De uitgewerkte actuele emissie inventaris 2009 o de analyse van de emissie inventaris

Nadere informatie