Rapportage Jade Beheer 2012 versie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206"

Transcriptie

1 2012

2 Meetresultaten Jade Beheer B.V In navolging op de rapportages van 2013 Q1/Q2 en 2012 Q3/Q4 is het helaas met de kennis van nu noodzakelijk enkele wijzigingen op die rapportages kenbaar te maken. De werkelijke CO 2 -emissie voor Jade Beheer over 2012 is als volgt: Totale CO2-emissie in kg CO 2 -emissies Jade Beheer B.V Scope I 2012 Bron Conversie factor Scope I Brandstofgebruik van het eigen wagenpark Het brandstofverbruik van het eigen wagenpark is gewijzigd ten opzichte van de eerder uitgebrachte rapportage. Dit heeft te maken met een verschil in de achterliggende documentatie van het brandstofverbruik bij OFN. Hierin waren een aantal liters meegenomen die in werkelijkheid niet meegenomen hadden mogen worden. Hoeveelheid Schatting ja/nee kg CO2- emissie Scope I - Directe CO 2 -emissies % Scope I.1 - Aardgasverbruik huisvesting g CO2 / ltr m % % van totaal Scope I.2 - Brandstofverbruik % Scope I.2 a - Brandstofverbruik eigen materieel % Benzine g CO2 / ltr 0 liter Diesel g CO2 / ltr 958 liter % LPG g CO2 / ltr 0 liter Stookolie g CO2 / ltr 0 liter Bio-ethanol g CO2 / ltr 0 liter verkeer OVERHEAD % Benzine g CO2 / ltr liter % Diesel g CO2 / ltr liter % LPG g CO2 / ltr 494 liter 919 0% verkeer PROJECTEN % Benzine g CO2 / ltr liter % Diesel g CO2 / ltr liter % LPG g CO2 / ltr 0 liter Scope II - Indirecte CO 2 -emissies door energieopwekking % Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik Grijs 2010 en 455 g CO2 / kwh 34260,9 KWh % later Groen Waterkr g CO2 / kwh KWh acht Scope II.2 - Brandstofverbruik zakelijk verkeer privéauto Benzine g CO2 / ltr 0 liter Diesel g CO2 / ltr 0 liter LPG g CO2 / ltr 0 liter Scope II.3 - Brandstofverbruik zakelijk verkeer vliegtuig < 700 km 270 g / km 0 km km 200 g / km 0 km > km 135 g / km 0 km

3 Scope II 2012 Scope II Elektriciteitsgebruik De CO 2 -emissie die gemeten is voor ingekochte elektriciteit is kg. Aanvankelijk werd gedacht dat dit een stuk lager zou zijn, dit is ook zo gerapporteerd. Er is uitgegaan van groene stroom bij OFN. Er zijn bij het afsluiten van de overstap naar Groene stroom toezeggingen gedaan door de energiemaatschappij. Deze toezeggingen waren naar ons idee afdoende, maar dit bleek in werkelijkheid niet afdoende te zijn. Daardoor mag er niet gerekend worden met de CO 2 -emissie van groene stroom, maar dient er uitgegaan te worden van grijze stroom. Dit heeft een negatief gevolg voor de CO 2 -emissie. Meetresultaten OFN B.V Deze aanpassingen hebben geleid tot het volgende overzicht over heel 2012 van OFN. Totale CO2-emissie in kg CO 2 -emissies OFN B.V Bron Conversie factor Hoeveelheid Schatting ja/nee kg CO2- emissie Scope I - Directe CO 2 -emissies % Scope I.1 - Aardgasverbruik huisvesting g CO2 / ltr m % % van totaal Scope I.2 - Brandstofverbruik % Scope I.2 a - Brandstofverbruik eigen materieel Benzine g CO2 / ltr liter Diesel g CO2 / ltr liter LPG g CO2 / ltr liter Stookolie g CO2 / ltr liter Bio-ethanol g CO2 / ltr liter verkeer OVERHEAD % Benzine g CO2 / ltr liter % Diesel g CO2 / ltr liter % LPG g CO2 / ltr liter verkeer PROJECTEN % Benzine g CO2 / ltr liter % Diesel g CO2 / ltr liter % LPG g CO2 / ltr liter Scope II - Indirecte CO2-emissies % Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik Groen Waterkr 455 g CO2 / kwh KWh % acht Scope II.2 - Brandstofverbruik zakelijk verkeer privéauto Benzine g CO2 / ltr liter Diesel g CO2 / ltr liter LPG g CO2 / ltr liter Scope II.3 - Brandstofverbruik zakelijk verkeer vliegtuig < 700 km 270 g / km km km 200 g / km km > km 135 g / km km

4 Meetresultaten OFS B.V In deze rapportage zijn in onderstaand overzicht eveneens de totale CO 2 -emissie van OFS over 2012 weergegeven: Totale CO2-emissie in kg CO 2 -emissies OFS B.V Bron Conversie factor Hoeveelheid Schatting ja/nee kg CO2- emissie Scope I - Directe CO 2 -emissies % Scope I.1 - Aardgasverbruik huisvesting g CO2 / ltr m3 nee % % van totaal Scope I.2 - Brandstofverbruik % Scope I.2 a - Brandstofverbruik eigen materieel % Benzine g CO2 / ltr liter Diesel g CO2 / ltr 958 liter nee % LPG g CO2 / ltr liter Stookolie g CO2 / ltr liter Bio-ethanol g CO2 / ltr liter verkeer OVERHEAD % Benzine g CO2 / ltr liter nee % Diesel g CO2 / ltr liter nee % LPG g CO2 / ltr 494 liter 919 0% verkeer PROJECTEN % Benzine g CO2 / ltr liter Diesel g CO2 / ltr liter nee % LPG g CO2 / ltr liter Scope II - Indirecte CO 2 -emissies % Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik Grijs 2010 g CO2 / 455 Andelst en later kwh KWh deels % Scope II.1 - Elektriciteitsverbruik Grijs 2010 g CO2 / 455 Drachten en later kwh 150 KWh ja 68 0% Scope II.2 - Brandstofverbruik zakelijk verkeer privéauto Benzine g CO2 / ltr liter Diesel g CO2 / ltr liter LPG g CO2 / ltr liter Scope II.3 - Brandstofverbruik zakelijk verkeer vliegtuig < 700 km 270 g / km km km 200 g / km km > km 135 g / km km

5 Directe emissie Scope I en II emmissie Voortgang doelstellingen Jade Beheer Op basis van deze werkelijke gegevens kan er goed een vergelijk getrokken worden met de doelstellingen en de voortgang van Jade Beheer binnen deze doelstellingen. Doelstelling Jade Beheer Scope I en II Jade Beheer heeft in het basisjaar 2010 de volgende doelstelling gesteld: De reductiedoelstelling van Jade Beheer B.V. is 6% eind 2013 (4% eind 2012) voor scope I en II. Hierbij is de toevoeging aangegeven dat dit onder voorbehoudt is van FTE of omzet stijging. Voortgang Scope I en II In onderstaande tabel is te zien hoe het verloop is geweest van de CO 2 -emissies in de afgelopen 3 jaar voor beide bedrijven en dus Jade Beheer. Jade Beheer B.V. OFN B.V. OFS B.V Q1/Q Q3/Q Q1/Q Q3/Q Scope I en II CO 2 -emissies 2010 tm 2012 De tabel geeft aan dat er in plaats van een reductie eind 2012 de CO 2 -emissies is toegenomen. De CO 2 -emissies is in 2012 ten opzichte van het basisjaar met maar liefst 5% toegenomen. Bij OFN is de stijging iets meer dan een 0,5 %, voor OFS is dit meer dan 6% stijging. De stijging wordt met name veroorzaakt door een toename in de Scope I emmissies. Zowel OFN als OFS hebben hier, zoals in onderstaande table is weergegeven, een flinke toename gehad in plaats van een afname. Jade Beheer B.V. OFN B.V. OFS B.V Scope I CO 2 -emissies 2010 tm Q1/Q Q3/Q Deze stijging is zowel absoluut als relatief groot te noemen. Dit valt te relateren aan het aantal kilometers dat door beide bedrijven gereden is. Beide bedrijven hebben geïnvesteerd in het verschonen van het wagenpark. Dit heeft positieve gevolgen gehad. Echter zijn het aantal kilometers dusdanig gestegen, dat hier geen absoluut voordeel bij behaald is. Onderstaande tabel geeft weer hoe het kilometerverloop en het gemiddeld verbruik bij OFN de afgelopen periode is geweest.

6 Verbruik wagenpark OFN Periode Kilometers Brandstof liters per 100km 2012 Q3-Q , Q1-Q , Q3-Q , Q1-Q , ,17 Verbruik wagenpark OFN Stel dat het verbruik in 2012 gelijk was gebleven als in 2010 had het aantal liters in werkelijkheid 29% hoger liggen. Diezelfde vergelijking zou ook getrokken kunnen worden voor de daaraan gerelateerde CO 2 -emissie. Omzet OFN/OFS versus Doelstellingen Jade Beheer In de doelstellingen van Jade Beheer is er een duidelijke relatie gelegd met de omzetontwikkelingen van het bedrijf. Naar mate de organisatie groeit of krimpt in omzet, heeft dit ook direct gevolg tot de CO 2 -emissie. In onderstaande tabel zijn de omzetten procentueel weergegeven: Omzet tov OFN 100,0% 137,7% 131,2% OFS 100,0% 116,0% 118,0% Totaal 100,0% 131,3% 127,2% Omzet OFN/OFS tov basisjaar 2010 Deze tabel lijkt duidelijk de lift zien waarin zowel OFN als OFS zich momenteel in bevindt. Beide organisaties zijn qua omzet grootte flink gegroeid. OFN zelfs meer dan 31% in vergelijking tot het basisjaar Op basis van deze gegevens is er een analyse gemaakt in hoeverre de CO 2 -emissie zou zijn gestegen/ gelijk gebleven als de omzet gelijk was gebleven. Dit geeft het volgende overzicht: CO2 emmissie OFN -28,8% -23,3% OFS -12,5% -9,9% Totaal -13,1% -10,5% CO 2 -emissie bij gelijkgebleven omzet Dit laat zien dat er wanneer de omzet gelijk was gebleven er, in plaats van 5% toename in 2012, een reductie zou hebben plaatsgevonden van meer dan 10%. Kortom, de CO 2 -emissie per omgezette Euro is met met 10,5% gedaald. FTE OFN/OFS versus Doelstellingen Jade Beheer Naast de koppeling van de doelstellingen met FTE s heeft Jade Beheer ook een koppeling gemaakt met het aantal FTE s. Voor beide organisaties geldt dat een toename of afname in het aantal FTE s direct gevolgen heeft tot de uitstoot van CO 2. Onderstaande grafiek geeft de toename van het aantal FTE s weer:

7 Aantal FTE's OFS en OFN Totaal OFS OFN Aantal FTE s OFN en OFS in 2010 tm Bij beide organisaties is het aantal FTE s aanzienlijk toegenomen. Om aan te geven hoe groot deze toename is, bij OFN is het aantal FTE s in 2012 zelfs 33% hoger dan in 2012! Dit heeft invloed op de CO 2 -emissie. Bij een gelijk gebleven aantal FTE s zou de CO 2 -emissie er als volgt uitzien: CO2 reductie per FTE OFN -15,9% -24,5% OFS -11,6% -5,2% Totaal -12,8% -10,5% CO2-reductie per FTE s OFN en OFS in vergelijking tot het basisjaar 2010 Bovenstaande tabel laat zien dat de gemiddelde CO 2 -uitstoot per FTE gedaald is in 2012 tot meer dan 10,5% in vergelijking tot het basisjaar Doelstelling Jade Beheer Scope III Jade Beheer heeft 2 ketenanalyses opgezet in 2011 en heeft daarbij de volgende doelstellingen geformuleerd: Woon-werk verkeer Jade Beheer stelt als doel om de CO 2 -uitstoot eind 2014 met betrekking tot het woon-werkverkeer met 2% te verminderen. Ketenanalyse Abri Jade Beheer stelt als doel om de CO 2 -uitstoot eind 2014 met betrekking tot de ketenanalyse abri met 2% te verminderen. Voortgang Scope III woon-werk Zowel OFN als OFS hebben halfjaarlijks bijgehouden wat de vorderingen zijn omtrent de CO 2 -uitstoot met betrekking tot het woon-werkverkeer. Onderstaande tabel geeft de vorderingen weer in 2010:

8 kg CO 2 woon kg CO 2 woon werkverkeer werkverkeer Q1-Q Q3-Q4 OFN OFS OFN OFS OFN OFS Auto Lease Trein Verschil in kg CO2-uitstoot woon-werkverkeer 2010 en 2012 Q1-Q2, Q3-Q4 kg CO 2 woon werkverkeer De tabel laat de verhoudingen zien tussen Auto s-lease en het verbruik van OFN en OFS. OFN en OFS hebben in de afgelopen periode zich ingezet om dit te reduceren. Zo is er een fietsplan uitgedeeld en zijn er diverse communicatiemomenten geweest om dit meermaals onder de aandacht te brengen. Dit heeft er mede toe geleid dat er een reductie gerealiseerd is. Uit de cijfers van 2012 blijkt dat de CO 2 -uitstoot gedaald is met meer dan 3% ten opzichte van Daarmee kan geconcludeerd worden dat Jade Beheer erg goed op schema ligt. Doelstellingen en voortgang alternatieve energie Jade Beheer heeft als doelstelling gesteld om in 2012 over te stappen naar alternatieve energie en zodoende een reductie te realiseren van 1,23% CO 2 ten opzichte van het totaal en basisjaar Voor beide organisaties is het niet gelukt om deze overstap te realiseren. OFS zit in een huur pand en heeft eind 2012 de toezegging gehad dat zij mogelijk tot een overstap over willen gaan in OFN is begin 2012 overgestapt naar groene stroom, maar deze voldoet niet aan dankzij het ontbreken van een Certiq certificaat. Dankzij het 3-jarig contract is het helaas niet mogelijk om de komende 2 jaar alsnog over te stappen op echte groene stroom. In 2012 heeft OFN onderzoek gedaan naar zonnepanelen op het dak van het kantoorpand van OFN. Helaas blijkt dit niet rendabel en tevens niet realistisch omwille van de historische waarde van het pand. Voortgang Scope III abri In 2012 zijn er gesprekken gevoerd met de provincie Zuid-Holland, de gebruiker van de abri s. Hierdoor is er meer inzicht gekomen in de werkelijke cijfers. In onderstaand overzicht is een herzien overzicht van tabel 19 weergegeven.

9 Onderdeel Aantal Ketenanalyseoverzicht 2012 Conversiefactor kg kg CO 2 per CO 2 eq % % CO 2 Grondstofwinning en productie halffabrikaat % Aluminium 99,84 kg 3, % Beton 0,54 m % Glas 181,06 kg 0, % Kunststof 8,03 kg 1,9 15 1% Rubber 0,71 kg 2,6 2 0% Staal 97,29 kg 3, % Transport halffabrikaten (project Zuid Holland = 36 abri's) km 34 2% Bestelbus km 0, % Vrachtwagen km 0, % Afwerking halffabrikaten 41 2% Transport (project Zuid Holland = 36 abri's) 836 km 0, % Energieverbruik 5 h 0,08 1 0% Galvaniseren 14,33 kg 0 Stralen en metaliseren 14,17 kg 0 Poedercoating 26,75 m2 4,6 27 1% Anodiseren 7 m % Projectactiviteiten (project Zuid Holland = 36 abri's) km 12 1% Auto km 0,236 1 Auto km 0, % Transport klant (project Zuid Holland = 36 abri's) km 39 2% Bestelbus 84 km 0, % Vrachtwagen km 0, % Gebruik grijze elektriciteit kw/h 0, % Totaal kg CO % In de gesprekken met de klant is duidelijk geworden dat het aantal branduren waar in de ketenanalyse van uit is gegaan (24/7) niet correct is. In werkelijkheid brand de verlichting in de abri niet 8760 uur per jaar, maar Dit heeft natuurlijk een enorm effect p de werkelijke CO 2 -uitstoot. Daarnaast is duidelijk geworden dat er in de provincie Zuid-Holland niet de grijze stroom gehanteerd wordt, terwijl hier wel in de analyse vanuit is gegaan. Helaas is de provincie nog niet in staat geweest om een specificatie te geven van het type stroom en de daarbij horende CO 2 -uitstoot dat wel gehanteerd wordt in de provincie. Vandaar dat er nu is besloten om nog uit te gaan van het slechtste scenario, grijze stroom. Hopelijk wordt dit in Q1-Q2 van 2013 wel duidelijk. Waar de CO 2 -uitstoot uit de analyse neerkwam op een totaal van kg CO 2 is dit in werkelijkheid kg CO 2 per abri. Hiermee zijn er nog geen resultaten geboekt met betrekking tot de doelstelling. Wel is er een aanzet gegeven om dit verder in te gaan vullen. Conclusie Het bedrijf heeft zich enorm goed ingezet om haar CO 2 -uitstoot te reduceren. Zowel OFN als OFS zijn qua omzet en FTE s flink gegroeid, iets wat uiteraard een gezonde ontwikkeling is. Zowel de gemiddelde Scope I en II CO 2 -uitstoot per FTE als de gemiddelde uitstoot per omgezette Euro zijn in de afgelopen periode met meer dan 10% gedaald. Op basis van bovenstaande informatie valt wel te concluderen dat Jade Beheer er niet in is geslaagd haar absolute doelstellingen te realiseren. In

10 plaats van een absolute reductie is CO 2 -uitstoot juist gestegen met ongeveer 5%. Echter valt dit door de groei in omzet en FTE goed te verklaren. Met betrekking tot de Scope III doelstellingen ligt Jade Beheer de doelstelling voor het woon-werk verkeer voor op schema. Jade Beheer heeft meer gereduceerd dan vooraf ten doel is gesteld voor Toch blijft OFN en OFS zich inzetten om deze reductie te vergroten. De doelstelling aangaande de ketenanalyse van de abri heeft Jade Beheer het afgelopen jaar meer inzicht gekregen in de werkelijke cijfers. In het volgende jaar zullen er meer acties ondernomen om ook hier CO 2 te reduceren.

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard 2.A.3 Energieaudit Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra 2014 Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Jaarverslag 2012 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 10 juli 2013 Samenvatting De totale emissies van Grontmij Nederland B.V. in 2012 bedroegen 10.020

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

Management review CO2-reductiesysteem

Management review CO2-reductiesysteem -Prestatieladder Management review CO2-reductiesysteem Van der nde Beheermaatschappij B.V. Rapportage juli 2014 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der nde -Prestatieladder

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Inhoud INLEIDING... 3 ANALYSE... 4 DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN... 4 COMMUNICATIEDOELSTELLING... 5 DOELGROEPEN... 5 INTERNE DOELGROEPEN... 6 EXTERNE DOELGROEPEN...

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

CO 2 -emissie Strukton Rail 2011. 1. Samenvatting. 2. Inleiding

CO 2 -emissie Strukton Rail 2011. 1. Samenvatting. 2. Inleiding CO 2 -emissie Strukton Rail 2011 1. Samenvatting 1,3% daling CO 2 -uitstoot per miljoen euro geactiveerde productie Afname brandstofverbruik leaseauto s met 1,4% Toename uitstoot woon-werkverkeer met 19%

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 09 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015

ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015 ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015 Inhoud P0.6 - ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM 1 Algemeen... 3 2 Algemeen... 4 2.1 Bepalen grootte van het bedrijf m.b.t. CO 2- uitstoot...

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2013-2014 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.1 Datum: 26-mei-2014 Doc.nr: Red1314 Alfen B.V. CO 2-reductierapport 2013-2014 Doc. nr. Red1314 26-mei-2014

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

Ketenanalyse Virtualisatie

Ketenanalyse Virtualisatie Ketenanalyse Virtualisatie Auteur: F. A. van der Wind Consultant Atos Gecontroleerd door: A. Boss Consultant Atos Becommentarieerd door: K. van den Berg Consultant Primum Goedgekeurd door: J. van Rooy

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Bijlage E Energiemanagement Actieplan CO2- Prestatieladder Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Sarens Nederland Pagina 28 van 40 E.1 Inleiding Uit CO2 uitstoot berekeningen over 2013

Nadere informatie

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld.

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. CO 2 Reductiebeleid 1. Inleiding Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2. Het CO 2 reductiebeleid van Europcar

Nadere informatie

Energie beleid, reductiedoelstellingen

Energie beleid, reductiedoelstellingen Inhoudsopgave Inleiding... 2 Directie verklaring CO 2 footprint HIG... 2 Energiebeoordeling... 2 Analyse vroeger en huidig energieverbruik... 2 Gebieden met significant energiegebruik en verbruik... 3

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie