Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus AA Heerhugowaard

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard"

Transcriptie

1 2.A.3 Energieaudit Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra 2014 Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus AA Heerhugowaard Tel: Fax:

2 Energieauditverslag 2014 Dit document betreft een audit om energiestromen die zij in haar xls in kaart heeft gebracht verder te analyseren. Een samenvatting is weergegeven in de het document carbon footprint. 1.A.1 Excel sheet Footprint publicatie energiestromen 3.A.1 Carbon Footprint Aqualectra heeft met haar beleid omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen de wens uitgesproken om inzicht te krijgen in het CO₂ verbruik van haar organisatie. Met deze rapportage heeft Aqualectra de belangrijkste emissies in kaart te hebben gebracht. Bewustwording van en inzicht hebben in ons CO₂ verbruik is een belangrijk onderdeel gericht op onze rol en bijdrage aan een beter milieu. Het verminderen van onze CO₂ uitstoot is onderdeel van ons beleid op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om hier handen en voeten aan te geven is het verminderen van CO₂ uitstoot gekoppeld aan het wegwerken van verspilling en daarmee aan de methodiek Lean Manufacturing. 3.B.2 Handboek samen zorgen voor minder CO₂ 1.A.1 Excel sheet Footprint publicatie energiestromen Belangrijkste Energiestromen De totale uitstoot van scope 1 en 2 in 2014 bedroeg 176,5 ton. Dit is een daling van (afgerond)11%, ten opzichte van 2013 en een daling ten opzichte van, ons basisjaar van (afgerond) 42% Er is een daling te zien binnen scope I met (afgerond) 8% en een daling van (afgerond) 20% binnen scope ll. De daling binnen beide scopes is gevolg van het reduceren in zakelijke kilometers, zowel met huurauto als privé auto. De afname in kilometers is te verklaren door de herinrichting van de verkooporganisatie, waardoor het aantal mensen buiten de deur is gereduceerd. Hierdoor is het aantal zakelijk gereden KM met een huurauto of privé auto met ruim 50% gereduceerd. Met deze herinrichting hebben wij een kleine kg/ CO₂/jaar gereduceerd ten opzichte van 2013 en een reductie in de uitstoot van ruim 50% binnen zowel het onderdeel huur auto s als in het onderdeel zakelijk verkeer privé auto s. De totale reductie binnen het onderdeel verwarming gebouwen is resultaat van een afname in gasverbruik van (afgerond) 36% op Flemingstraat 23. Aan Flemingstraat 48 is het gasgebruik met (afgerond) 7% toegenomen, welke gecontroleerd met het overzicht aan gewogen graaddagen die wordt bijgehouden en berekend door KNMI Berkhout. Uitleg gewogen graaddagen (bron mindergas.nl) april t/m september: 0,8 maart en oktober: 1,0 november t/m februari: 1,1 Behalve de buitentemperatuur, zijn er per jaargetijde nog meer weersomstandigheden van invloed op de thermostaat. Denk bijvoorbeeld aan de warmte van zonnestralen op het huis. Om de invloed van die wisselingen op de berekeningen te minimaliseren, worden de graaddagen vermenigvuldigd met een seizoensafhankelijke weegfactor. Dit noemen we gewogen graaddagen. De weegfactor is als volgt gedurende het jaar: Aqualectra 2.A.3 Energieauditverslag 2014, juni 2015 Pagina 2 van 7

3 De overige energiestromen zijn nagenoeg gelijk gebleven. Hieruit kunnen we concluderen dat de geïmplementeerde reductiemaatregelen, van voorgaande jaren, doeltreffend zijn en deze in stand gehouden kunnen worden. Als we kijken naar de belangrijkste energiestromen in het bedrijf dan zijn dit het elektriciteitsverbruik, de leaseauto s en de verwarming van de gebouwen. Aqualectra bezit in zeer beperkte mate airco- en ventilatievoorzieningen. Gezien het beperkte aantal en daarbij nog eens het minimale gebruik (veelal wordt er gebruik gemaakt van natuurlijke ventilatie middels het openzetten van raampartijen) hebben wij deze emissie niet los gespecificeerd. Mocht Aqualectra overgaan tot uitbreiding van deze ventilatievoorziening dan zullen wij deze meenemen als aparte emissie. Scope I Leaseauto's 76281, , , , ,9 Huurauto's 12917, ,3 8413,7 5256,1 6592, ,8 3030,8 gebouwen 50339, , , , , ,5 Scope I Leaseauto's 89,2% 90,4% 100,0% 99,2% 99,8% 93,2% 93,0% Huurauto's 153,5% 155,1% 100,0% 62,5% 78,4% 46,0% 36,0% 85,5% 121,7% 100,0% 98,4% 104,5% 94,0% 98,3% gebouwen Totale CO2-uitstoot Scope I 140,4 ton (bron 1.A.1 Excel sheet Footprintpublicatie energiestromen) Onzekerheidsmarge in de berekening onderdeel huurauto s Het onderdeel huurauto s genereert een overzicht met gereden km, deze wordt middels de omrekenfactor van het RDW omgerekend naar liters en vervolgens naar CO₂ uitstoot. Scope II Elektriciteitsverbruik , , , , ,9 Zakelijke vliegreizen 2999,7 1015,2 7798,2 744,6 358, ,9 359,6 Zakelijk verkeer privé auto's 9913, , , , ,9 6617,2 Scope II Elektriciteitsverbruik 89,4% 88,1% 100,0% 25,9% 24,9% 90,7% 22,5% Zakelijke vliegreizen 38,5% 13,0% 100,0% 9,5% 4,6% 100,3% 4,6% Zakelijk verkeer 69,2% 93,5% 100,0% 100,9% 89,8% 51,4% 46,2% privé auto's Totale CO2-uitstoot Scope II 36,1 ton (bron 1.A.1 Excel sheet Footprintpublicatie energiestromen) Onzekerheidsmarge in de berekening onderdeel elektriciteitsverbruik Het elektriciteitsverbruik wordt opgenomen middels een eigen meting en vervolgens vergeleken met de factuur en gegevens van de leverancier. De toegeleverde informatie van leverancier lopen over het Aqualectra 2.A.3 Energieauditverslag 2014, juni 2015 Pagina 3 van 7

4 Kalenderjaar heen. We gaan daarom uit van onze eigen meting en gebruiken de informatie van de leverancier om onze eigen meting te toetsen. Onzekerheden die van toepassing zijn binnen onze scope hebben we weergegeven in het document 3.A.1 Carbon Footprint. Verdeling CO₂ emissies % 4% 16% 45% Leaseauto's huurauto's verwarming gebouwen 33% Elektriciteitsverbruik Zakelijke vliegrijzen 2% Zakelijk verkeer privé auto's Aqualectra heeft twee projectgebieden gedefinieerd. Kantoor (overhead) en Werkplaats Het projectgebied werkplaats is waar onze focus op ligt. Aqualectra is al geruime tijd bewust bezig met het verminderen van de CO₂ uitstoot. Hierover werd tot voor kort niet gecommuniceerd, maar gewoon gedaan. Groots communiceren over zaken die voor ons normaal zijn, is niet direct onze werkwijze. We staan voor het leveren van een kwalitatief prima product tegen goede voorwaarden en Aqualectra is zich bewust van haar verantwoordelijkheid voor mens en milieu. Scope 1 Totaal Kantoor 9,5 13,4 10,8 10,5 10,7 11,5 Werkplaats , ,5 142,7 128,9 Scope 2 Totaal Kantoor 24,4 23,9 24,5 0,8 0,8 0,8 Werkplaats 104,1 104, ,9 44,4 35,3 (zie 1.A.1 Excel Sheet Footprint publicatie energiestromen) Doelstelling Aqualectra heeft zich ten doel gesteld om ieder jaar ten minste 2,5% CO 2 te reduceren binnen scope I en scope II. Lean Manufacturing is onze methodiek welke we gebruiken om bewustwording te creëren binnen de projectgebieden voor het verminderen van verspilling en dus het reduceren van CO₂. Verder gebruiken we de meest gangbare methodiek voor het managen van onze gegevens omschreven in ISO 50001en overeenkomstig is met de Deming circle. Onze jaarlijkse reductie doelstelling heeft een geldigheidstermijn van 5 jaar opvolgend vanaf het jaar van certificering. Deze doelstelling zal worden behaald door diverse maatregelen op diverse bronnen van uitstoot. Hierdoor blijft het beleid rondom CO 2 -reductie breed. In de eerste jaren zal de reductie vermoedelijk hoger zijn maar Aqualectra b.v. zal vast houden aan haar doelstelling om deze ook op lange termijn de te kunnen blijven waarmaken. 3.B.1 Reductiebeleid en doelstellingen 3.C.1 Communicatieplan Certificaat niveau 3 Aqualectra 2.A.3 Energieauditverslag 2014, juni 2015 Pagina 4 van 7

5 120,00% 100,00% Reductie van 11,2% ten opzichte van 2013 Reductie van 42 % ten opzicht van 80,00% 60,00% 40,00% Scope 1 Scope 2 Totaal 20,00% 0,00% Scope I 180,00% 160,00% 140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% Leaseauto's Huurauto's gebouwen 120,00% 0,00% ,00% 80,00% Elektriciteitsverbruik 60,00% 40,00% 20,00% Zakelijke vliegreizen Zakelijk verkeer privé auto's Scope II 0,00% Aqualectra 2.A.3 Energieauditverslag 2014, juni 2015 Pagina 5 van 7

6 Uitstoot leaseauto s De uitstoot van leaseauto s (brongegevens leasemaatschappij Athlon) wordt veroorzaakt door uitstoot van het zakelijk wagenpark. Het wagenpark bestaat uit respectievelijk 7 persoonlijke leaseauto s die voornamelijk gebruikt worden door de buitendienst verkoop en 5 bedrijfswagens die gebruikt worden voor de afdeling Service & Onderhoud. Zowel het aantal leaserijders als de uitstoot van CO₂ is nagenoeg gelijk gebleven. De toename verwachte toename in uitstoot binnen het onderdeel leaseauto s is uitgebleven. Dit mogelijk door het beleid m.b.t. wijziging naar A label auto s en de aangeboden training E-drive. Verder zullen we het wagenpark en haar CO₂ uitstoot gaan monitoren per KM aan uitstoot. Op deze manier kunnen we wel groeien in aantal maar toch reduceren per gereden KM Het totale wagenpark zorgt voor zo n 79,5 ton CO₂ uitstoot. Dit is een daling van 7,8% ten opzichte van vorig jaar, Hierin is duidelijk te zien dat het verhogen van het aantal hybride leaseauto s direct terug te zien in de CO₂ uitstoot, daar het aantal gereden KM s vrijwel gelijk is gebleven. De uitstoot van ons wagenpark genereert 45 % van de totale CO₂ uitstoot bij Aqualectra Uitstoot huurauto s De uitstoot van het onderdeel huurauto s (brongegevens verhuurmaatschappij Martin Schilder) is in 2014 met (afgerond) 54% gedaald ten opzichte van Deels is dit te verklaren door de herinrichting van de verkooporganisatie. Door deze maatregel zijn het aantal mensen op de weg verminderd en is de reductie in uitstoot een direct resultaat. De uitstoot van huurauto s genereert 1,7% van de totale CO₂ uitstoot bij Aqualectra. Voor de verwarming van de gebouwen (32,7% van de totale CO₂ uitstoot) maakt Aqualectra gebruik van gas (brongegevens eigen meting en toetsing met gegevens gas leverend bedrijf). Ondanks de stijging op Flemingstraat 48 van (afgerond) 7%, zorgt de daling op Flemingstraat 23 van (afgerond) 36%, totaal voor een daling van Hier is een totale daling van (afgerond) 6%. Deze stijging is toe te schrijven aan het weer. Het was in 2013 gemiddeld kouder dan in 2012 en dus waren er meer graaddagen. Om een beeld te krijgen of wij het aardgasverbruik kunnen toeschrijven aan het klimaat hebben we onze gegevens van ons grootste pand, Flemingstraat 48 vanuit de financiële administratie afgezet tegen de gewogen graaddagen via Ons gasverbruik komt redelijk overeen met de informatie verkregen via mindergas.nl, KNMI weerstation Berkhout. Het verschil aan het einde van het jaar zit in een storing van het verwarmingsysteem, hierdoor is meer gas verbruikt dan noodzakelijk. Het extra verbruik in augustus en september ten opzichte van de graaddagen valt dus niet toe te schrijven aan het klimaat. Aqualectra heerhugowaard had zich in 2013 aangesloten bij het keteninitiatief alternatieve energie om samen met een aantal bedrijven van het bedrijventerrein Heerhugowaard, een beeld te vormen of Aqualectra 2.A.3 Energieauditverslag 2014, juni 2015 Pagina 6 van 7

7 er mogelijkheden zijn voor het gebruiken van andere vormen van verwarming, bijvoorbeeld het gebruiken van restwarmte van andere bedrijven. We hebben echter moeten concluderen dat wij te ver verwijdert zitten van de overige leden om een rendabel net op te kunnen zetten. Elektriciteitsverbruik De uitstoot van het onderdeel elektriciteitsverbruik (brongegevens eigen meting met toetsing van de gegevens factuur/ overzicht leverancier) is in 2014 met (afgerond) 9% gereduceerd ten opzichte van Deze reductie is deels toe te schrijven aan het afstoten van de vestiging in Emmen. Door deze wijziging binnen de organisatie hebben op de lokatie Emmen in het 4 e kwartaal vrijwel geen productiewerkzaamheden plaatsgevonden. De uitstoot van Elektriciteit is 16,5% van ons totaal. Het elektriciteitsverbruik wordt voornamelijk gegenereerd door het gebruik aan verlichting. Aqualectra wordt verlicht doormiddel van TL-verlichting. Er worden 2 TL buizen toegepast per armatuur. In de werkplaatsen hangen in totaal 308 TL buizen van 58 watt. Dit is alleen de werkvloer en niet op de testafdeling en de engineering. Voor 2014 was er een reductiedoelstelling geformuleerd om onderzoek te doen naar een andere vorm van verlichting. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden, echter deze heeft niet geleid tot het aanschaffen van andere armaturen, wel tot het schoonmaken en daarmee het verbeteren van de lichtkwaliteit. Vliegreizen In 2014 zijn het aantal zakelijke vliegreizen vrijwel gelijkgebleven. (brongegevens vliegmaatschappij of via ww.skyscanner.nl), enerzijds is er waar mogelijk gekozen voor het onderhouden van de contacten via andere kanalen zoals telefoon en mail. Anderzijds is er geen noodzaak geweest tot het gebruiken van deze vorm van transport. Hiermee is geen noemenswaardige CO₂ reductie of toename ten opzichte van De vliegreizen drukken nagenoeg niet op het totaal aan CO₂ uitstoot die Aqualectra in 2014 gegenereerd heeft. Hier zijn voor 2015 geen reductiedoelstellingen voor vormgegeven. Uitstoot zakelijk verkeer privé auto Het zakelijk verkeer privé auto s (bron eigen registratie PZ) is gedaald met (afgerond) 49%, ten opzichte van Ook is dit te verklaren door de herinrichting van de verkooporganisatie. Door deze maatregel zijn het aantal mensen op de weg verminderd en is de reductie in uitstoot een direct resultaat. Aqualectra genereert met het zakelijk verkeer privé auto s 3,7 % van haar totale CO₂ uitstoot. Ons doel om een beter beeld te vormen over welk type auto nu ingezet wordt is behaald. Conclusie Het uitwerken van onze CO₂ uitstoot in deze energieaudit heeft inzicht gegeven in het waarom achter onze CO₂ uitstoot over het jaar 2014 in relatie met 2013 en ons basisjaar. We hebben vanuit de energieaudit doelstellingen gegenereerd voor Deze doelstellingen zijn uitgewerkt en gecommuniceerd. Deels zal deze informatie terug komen in verslag Carbon Footprint. We menen echter dat herhaling van informatie niet storend is. Herhaling is immers een belangrijk onderdeel binnen onze communicatiestructuur. 3.B.1 Reductiebeleid en doelstellingen Aqualectra 2.A.3 Energieauditverslag 2014, juni 2015 Pagina 7 van 7

Handboek Samen zorgen voor minder CO2

Handboek Samen zorgen voor minder CO2 3.B.2 Handboek Samen zorgen voor minder CO2 Aqualectra Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Ketenanalyse Virtualisatie

Ketenanalyse Virtualisatie Ketenanalyse Virtualisatie Auteur: F. A. van der Wind Consultant Atos Gecontroleerd door: A. Boss Consultant Atos Becommentarieerd door: K. van den Berg Consultant Primum Goedgekeurd door: J. van Rooy

Nadere informatie

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur CO 2 -halfrapportage 2014 Januari - Juni Heerenveen, 28 oktober 2014 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur C O L O F O N Het format voor deze rapportage is opgesteld door Stichting

Nadere informatie

Kraaijvanger Urbis. CO 2 Voortgangsrapportage 2010. Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3

Kraaijvanger Urbis. CO 2 Voortgangsrapportage 2010. Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3 Kraaijvanger Urbis CO 2 Voortgangsrapportage 2010 Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3 Inhoud voortgangsrapportage 2010 1. Directieverklaring 2. Organisatie a. Rapporterende organisatie b. Verantwoordelijke

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015

ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015 ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015 Inhoud P0.6 - ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM 1 Algemeen... 3 2 Algemeen... 4 2.1 Bepalen grootte van het bedrijf m.b.t. CO 2- uitstoot...

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

MILON. Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014

MILON. Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014 MILON Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014 Versie 1; 26 juni 2015 Inleiding MILON onderneemt maatschappelijk verantwoord. Dat is een doel, maar zit eveneens opgesloten in het DNA van het bedrijf.

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Inhoud INLEIDING... 3 ANALYSE... 4 DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN... 4 COMMUNICATIEDOELSTELLING... 5 DOELGROEPEN... 5 INTERNE DOELGROEPEN... 6 EXTERNE DOELGROEPEN...

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

3.C.1 Communicatieplan

3.C.1 Communicatieplan 3.C.1 Communicatieplan Versie : 3 Datum: 30-04-2015 Auteur: RvD 1. Uitgangssituatie 2. Doelstelling 3. Interne middelen 4. Externe middelen 5. Planning 6. Budget 2015-4 1. Uitgangssituatie Aqualectra is

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

VrijstellingOldtimer.nl

VrijstellingOldtimer.nl het complete en eerlijke verhaal 2013 VrijstellingOldtimer.nl Wouter van Embden / Arjan Lenoir Stichting Autobelangen 27-9-2013 VrijstellingOldtimer.nl, het complete en eerlijke verhaal Stichting Autobelangen,

Nadere informatie

CO 2 Reductie Het Nieuwe Werken in 2020

CO 2 Reductie Het Nieuwe Werken in 2020 CO 2 Reductie Het Nieuwe Werken in 2020 CO 2 Reductie Het Nieuwe Werken in 2020 - Eindrapport Door: Vincent Hoen en Wouter Meindertsma Datum: 9 Oktober 2012 Projectnummer: SPLNL12605 Ecofys 2012 in opdracht

Nadere informatie

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014 Uitleg Zonnepanelen Januari 2014 www.groenzonnig.nl/houten houten@groenzonnig.nl 1 Deze uitleg over zonnepanelen is gebaseerd op de kennis die we hebben opgedaan bij de voorbereiding van vele informatieavonden

Nadere informatie

Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020

Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020 Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020 Stichting Peakoil Nederland, November 2009 Auteurs: Rembrandt Koppelaar,

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep. CO2 reductieplan (2015.001) Pagina 1 van 11

CO2-Prestatieladder. CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep. CO2 reductieplan (2015.001) Pagina 1 van 11 CO2-Prestatieladder CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep CO2 reductieplan (2015.001) Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3 2 CO 2 -reductie scope 1... 4 2.1 Wagenpark... 4 2.1.1 Vervangingsbeleid...

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Bijlage E Energiemanagement Actieplan CO2- Prestatieladder Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Sarens Nederland Pagina 28 van 40 E.1 Inleiding Uit CO2 uitstoot berekeningen over 2013

Nadere informatie

Business case één reclasseringsorganisatie

Business case één reclasseringsorganisatie Business case één reclasseringsorganisatie Eindrapport Den Haag, 10 november 2014 PS/PD/AV/KtW/14P000530B5 Inleiding Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat wij in de afgelopen periode in opdracht

Nadere informatie

Evaluatie Lokale Klimaatagenda (LKA) 2011-2014. Opdrachtgever Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Evaluatie Lokale Klimaatagenda (LKA) 2011-2014. Opdrachtgever Ministerie van Infrastructuur en Milieu Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Rapport Evaluatie Lokale Klimaatagenda (LKA) 2011-2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Op weg naar minder administratieve lasten

Op weg naar minder administratieve lasten Op weg naar minder administratieve lasten Wet Langdurige zorg Ernie van Dooren Myriam Martens Petra Ebben-de Jong Frédérique Bakker Noortje Peters 30 november 2013 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding...

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie