DGMR Totaal. Figuur 1. DGMR - Milieubelasting per jaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DGMR Totaal. Figuur 1. DGMR - Milieubelasting per jaar"

Transcriptie

1 Notitie Project DGMR Duurzaam Betreft Milieubarometer Ons kenmerk A N006 Versie 001 Datum 7 oktober 2013 Verwerkt door VI GA Contactpersoon drs. ing. B.E.A. (Bianca) van Osch Inleiding De milieubarometer is een instrument, ontwikkeld door de Stichting Stimular, waarmee de milieubelasting van een (MKB-)bedrijf gemakkelijk in kaart kan worden gebracht. DGMR monitort hiermee jaarlijks de milieubelasting van haar vier vestigingen (Arnhem, Den Haag, Drachten en Sittard). Hiermee is in 2007 begonnen. Toen zijn ook de gegevens over het jaar 2006 ingevoerd. Voor dit eerste jaar waren nog niet alle gegevens voorhanden. Voor die onderwerpen zijn de branchegemiddelden voor kantoren gehanteerd of anderszins schattingen gemaakt. Deze gegevens zijn daarom minder betrouwbaar. Vanaf boekjaar worden de gegevens per boekjaar ingevoerd. De gegevens worden nu systematisch verzameld en zijn daardoor ook betrouwbaarder. Vanaf boekjaar is ook het brandstofgebruik van het zakelijk verkeer door leasewagens gebruikt. Hiermee wordt een beter inzicht wordt verkregen in het werkelijke verbruik en de CO 2 -uitstoot van ons vervoer. 1

2 DGMR Totaal Figuur 1. DGMR - Milieubelasting per jaar De totale milieubelasting van DGMR is het afgelopen jaar toegenomen. In was de milieubelasting 101% ten opzichte van het referentiejaar Voor het boekjaar was dit 110%. De verschillen ten opzichte van worden veroorzaakt door het elektriciteitsverbruik en het woon-werkverkeer. In het boekjaar zijn alle vestigingen, met uitzondering van Den Haag, overgestapt op groene stroom. De milieubelasting voor het woon-werkverkeer is gestegen vanwege het toegenomen aantal fte (van 154 naar 161). Vanaf boekjaar zijn namelijk ook Bureau De Haan, Sensornet en Landstra in de milieubarometer zijn meegenomen. 2

3 Figuur 2. DGMR - Verdeling milieubelasting Verreweg de grootste milieubelasting bij DGMR wordt veroorzaakt door het vervoer. Zakelijk verkeer 25% en woon-werkverkeer 41%. Gas en elektra (beide 14%) leveren een kleinere bijdrage. De milieubelasting van watergebruik, papiergebruik en afval zijn hierbij vergeleken verwaarloosbaar. 3

4 Figuur 3. DGMR - Milieubelasting per fte De milieubelasting per medewerker vertoonde eerst een lichte daling. In het boekjaar steeg deze weer. Dit had vooral te maken met de stijging van het energieverbruik door de ruimere huisvesting van Arnhem en Sittard. In het boekjaar is ook de verhuizing van Den Haag naar de Casuariestraat verwerkt. Ten opzichte van is een lichte stijging te zien van de milieubelasting per fte. In was de milieubelasting 71% ten opzichte van het referentiejaar Voor het boekjaar was dit 75%. De milieubelasting van het woon-werkverkeer laat een lichte toename zien, die aan de andere kant (deels) wordt gecompenseerd door een lichte afname van de milieubelasting door zakelijk verkeer. In het boekjaar zijn ook de vestigingen Drachten en Sittard overgestapt op groene stroom. Den Haag is echter verhuisd naar een groter pand waardoor het elektriciteitsverbruik per fte is toegenomen. 4

5 Figuur 4. DGMR - Toename milieubelasting per fte tussen en In onderstaande tabel laten wij voor een aantal opvallende indicatoren zien hoe de milieubelasting van het afgelopen boekjaar zich verhoudt tot de milieubelasting in het boekjaar Indicator Procentuele verandering Elektriciteitsverbruik per medewerker -14.8% Brandstof voor verwarming per medewerker -2.4% Gebouwgebonden energieverbruik +12.9% Woonwerk kilometers per medewerker +6.0% Aandeel OV, fiets en lopen in woonwerk verkeer -9.2% Zakelijke kilometers per medewerker -23.8% Totale CO 2 emissie per medewerker -5.1% Gebouwgebonden CO 2 emissie per medewerker -23.1% 5

6 Figuur 5. DGMR - CO 2 -uitstoot per jaar De totale CO 2 -uitstoot van DGMR laat een vergelijkbare ontwikkeling zien als de totale milieubelasting. De toename komt op conto van het woon-werkverkeer. De totale CO 2 -uitstoot van DGMR bedraagt 638 ton. 6

7 DGMR Arnhem Figuur 6. Arnhem Milieubelasting per jaar De totale milieubelasting van de vestiging Arnhem is de eerste drie jaar geleidelijk gestegen met de toename van het aantal medewerkers. In het jaar is de stijging aanzienlijk groter, hetgeen te verklaren is door de verhuizing naar een groter pand. Doordat in volledig is overgestapt op groene stroom neemt de milieubelasting ten opzichte van aanzienlijk af. In is een verder daling te zien vanwege het woon-werkverkeer bij een ongeveer gelijk blijvende omvang van de vestiging. Ook de milieubelasting voor het zakelijke verkeer is afgenomen. Vanaf het boekjaar wordt van de leaserijders bijgehouden wat het brandstofverbruik is in plaats van het aantal zakelijke kilometers. Dit kan een gunstig effect hebben op de milieubelasting. Het woon-werkverkeer neemt in echter weer toe. Dit komt met name doordat Bureau De Haan en Landstra nu in de milieubarometer zijn meegenomen waardoor het aantal fte s is gestegen. De andere indicatoren blijven ongeveer gelijk. Figuur 7. Arnhem Milieubelasting per fte Als wij kijken naar de milieubelasting per fte is het beeld enigszins voorspelbaar en vergelijkbaar met de totale milieubelasting van de vestiging Arnhem. Het aantal fte is het afgelopen jaar toegenomen in Arnhem (van 68 naar 71 fte). Deze toename komt doordat Bureau De Haan en Ladstra nu in de milieubarometer zijn meegenomen. 7

8 DGMR Den Haag Figuur 8. Den Haag Milieubelasting per jaar Sinds het boekjaar is Den Haag gevestigd aan de Casuariestraat. In de energiegegevens zien we het effect van de verhuizing terug. De vestiging aan de Casuariestraat (2.112 m 2 ) is ruimer dan de vestiging aan de Eisenhowerlaan (1.380 m 2 ). Het nieuwe pand is echter beter geïsoleerd waardoor het energieverbruik vanwege een groter pand wordt gecompenseerd. De toename in de milieubelasting wordt met name veroorzaakt door een toename in het elektriciteitsverbruik. Sensornet wordt nu ook in de milieubarometer mee genomen. 8

9 Figuur 9. Den Haag Milieubelasting per fte Het aantal fte is het afgelopen jaar toegenomen in Den Haag (van 61 naar 64 fte). Deze toename komt doordat Sensornet nu in de milieubarometer is meegenomen. De milieubelasting per fte is flink gestegen vanwege het elektriciteitsgebruik (in verband met een groter pand). 9

10 DGMR Drachten Figuur 10. Drachten Milieubelasting per jaar In het boekjaar zien we een afname van de milieubelasting door het elektriciteitsverbruik vanwege de overstap op groene stroom. Deze afname wordt echter deels gecompenseerd door de toename van het aantal km woon-werkverkeer vanwege het groter aantal fte s. Figuur 11. Drachten Milieubelasting per fte De totale milieubelasting per fte is significant afgenomen als gevolg van de overstap op groene stroom. Ook is de milieubelasting per fte van het zakelijke verkeer aanzienlijk verminderd. 10

11 DGMR Sittard Figuur 12. Sittard Milieubelasting per jaar De totale milieubelasting is afgenomen ten opzichte van het vorige jaar. Dit wordt met name veroorzaakt door het elektriciteitsverbruik. In Sittard is men in het boekjaar overgestapt op groene stroom. De afname van de milieubelasting door het elektriciteitsverbruik wordt voor een klein deel gecompenseerd door het toegenomen aantal zakelijke km. Figuur 13. Sittard Milieubelasting per fte De milieubelasting per fte vanwege het elektriciteitsverbruik komt door de overstap naar groene stroom. Deze afname wordt echter grotendeels gecompenseerd door andere thema s. Het aantal fte is afgenomen (van 7 naar 6 fte). Dit effect zie je deels terug in de milieubelasting voor de verwarming van het pand (gasverbruik). Doordat het vloeroppervlak gelijk is gebleven wordt er relatief meer energie gebruikt per fte. Verder wordt de toename veroorzaakt door aantal zakelijke km per fte. 11

12 Vergelijking vestigingen Figuur 14. Milieubelasting per fte per vestiging Wanneer we de vestigingen onderling op basis van de milieubelasting per fte vergelijken, dan treden er aanzienlijke verschillen op. In de bovenstaande grafiek is dit inzichtelijk gemaakt vestiging (1= Arnhem, 2= Den Haag, 3= Drachten, 4= Sittard). In Sittard heeft men relatief gezien een grote huisvesting, hierdoor is de milieu-impact per fte hoger vanwege het gasverbruik. In Drachten is het gasverbruik juist heel gering door het gebruik van een warmtepomp. In Drachten is de bijdrage van het verkeer het grootst. Dat wordt veroorzaakt door het grote verzorgingsgebied en de geringe beschikbaarheid van openbaar vervoer. Daardoor zijn de afgelegde afstanden relatief groot en is het aandeel OV klein. Bij de vestiging Den Haag wordt een groot aandeel van de milieubelasting per fte veroorzaakt door het elektriciteitsverbruik. Op de vestiging Arnhem is milieubelasting per fte het laagst. 12

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206 2012 Meetresultaten Jade Beheer B.V. 2012 In navolging op de rapportages van 2013 Q1/Q2 en 2012 Q3/Q4 is het helaas met de kennis van nu noodzakelijk enkele wijzigingen op die rapportages kenbaar te maken.

Nadere informatie

Energie auditverslag Tauw

Energie auditverslag Tauw Energie auditverslag Tauw 1 september 2014 Verantwoording Titel Energie auditverslag Tauw Projectleider Manja Nicolai-Buijen Auteur(s) Jurgen Ooms Projectnummer 0495501 Aantal pagina's 22 (exclusief bijlagen)

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 Haarlem

CO2-monitor 2013 Haarlem CO2-monitor 2013 Haarlem 1. Samenvatting en conclusies. Zes jaar monitoring Voor u ligt de zesde editie van de CO2-monitor van Haarlem. Hierin ziet u een verloop van het energieverbruik vanaf 2008, het

Nadere informatie

Eindrapportage 2015 Blauwzaam Energieconvenant II Resultaten 2011-2014

Eindrapportage 2015 Blauwzaam Energieconvenant II Resultaten 2011-2014 Eindrapportage 2015 Blauwzaam Energieconvenant II Resultaten 2011-2014 Opgesteld door: Rianne van der Veen Stichting Stimular Rotterdam, 30 juli 2015 In samenwerking met de 18 deelnemers van Blauwzaam

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Jaarverslag 2012 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 10 juli 2013 Samenvatting De totale emissies van Grontmij Nederland B.V. in 2012 bedroegen 10.020

Nadere informatie

Energie management actieplan. Copier Groep B.V.

Energie management actieplan. Copier Groep B.V. Energie management actieplan Copier Groep B.V. Aspect van de CO 2 prestatieladder: 3.B.2. Datum: 31 maart 2015 Versie: 00 Auteur: M.J.A. Rijpert Vrijgegeven: T.J. Crum, J. Copier Voorwoord Voor u ligt

Nadere informatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

CO 2 -emissie Strukton Rail 2011. 1. Samenvatting. 2. Inleiding

CO 2 -emissie Strukton Rail 2011. 1. Samenvatting. 2. Inleiding CO 2 -emissie Strukton Rail 2011 1. Samenvatting 1,3% daling CO 2 -uitstoot per miljoen euro geactiveerde productie Afname brandstofverbruik leaseauto s met 1,4% Toename uitstoot woon-werkverkeer met 19%

Nadere informatie

April 2012. Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2010

April 2012. Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2010 April 2012 Gemeente Haarlem monitor 2010 Gemeente Haarlem monitor 2010 1. Samenvatting en conclusies. Inleiding Haarlem is al een aantal jaren bezig met het monitoren van haar -uitstoot. Zo weet Haarlem

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

Management review CO2-reductiesysteem

Management review CO2-reductiesysteem -Prestatieladder Management review CO2-reductiesysteem Van der nde Beheermaatschappij B.V. Rapportage juli 2014 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der nde -Prestatieladder

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014 JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014 LOXIA B.V. 16 april 2015 078395605:A - Definitief B02015.000062.0100 Samenvatting LOXIA B.V. publiceert jaarlijks een energie-efficiency rapportage. In de rapportages

Nadere informatie

Management review CO 2-prestatieladder 2014

Management review CO 2-prestatieladder 2014 Grouttech Management review 2014 Inleiding Grouttech heeft in november 2014 het CO 2-bewust certificaat niveau 3 voor de CO 2-Prestatieladder behaald. Halfjaarlijks worden in een managementreview de energieprestaties,

Nadere informatie

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 41 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 Samenvatting; Klaver fietsparkeren neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en energie heel serieus. Sinds de invoering van de door ProRail opgestelde

Nadere informatie

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Opdrachtgever: Directie HKV LIJN IN WATER 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris 2011 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Auteurs: M. de Jong en A. Nijhof Datum: 12 oktober

Nadere informatie

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard 2.A.3 Energieaudit Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra 2014 Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

Energie Management Programma 3.B.2

Energie Management Programma 3.B.2 Energie Management Programma 3.B.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Reductiedoelstellingen 2012-2016... 3 3 Reductiemaatregelen... 5 Schuuring Pagina 1 van 5 1 Inleiding Dit document beschrijft het Energiemanagementprogramma

Nadere informatie

Hebben autobelastingen en accijnzen effect?

Hebben autobelastingen en accijnzen effect? milieu, economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 fax: 015 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl e-mail: ce@ce.nl website:

Nadere informatie

De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in Nederland geleverde elektriciteit

De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in Nederland geleverde elektriciteit De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in geleverde elektriciteit Feiten en conclusies uit de notitie van ECN Beleidsstudies Sinds 1999 is de se elektriciteitsmarkt gedeeltelijk geliberaliseerd. In

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS MEI 2012 Pagina 1 van 25 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 5 Conclusies 6 Algemene tevredenheid 7 Tevredenheid per categorie 12 Overstappen 16 Energiebesparing en groene energie

Nadere informatie

Kantorenmonitor Holland Rijnland

Kantorenmonitor Holland Rijnland Kantorenmonitor Holland Rijnland Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 4 Kantorenvoorraad in Holland Rijnland 7 Bestaande kantorenvoorraad 7 Kantoren 8 Kantorenstand 9 Ontwikkelingen in 21, 211 en 212 12 Kantorenvoorraad

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2013-H1. Eekels Technology B.V.

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2013-H1. Eekels Technology B.V. Eekels Technology B.V. A. Plesmanlaan 2 9615 TH Kolham Postbus 4 9600 AA Hoogezand Telefoon +31 598 36 17 36 Fax +31 598 36 17 20 info@eekels.com www.eekels.com Rapportage CFA 2013-H1 1 van 19 Auteur(s)

Nadere informatie

CO 2 Reductie Het Nieuwe Werken in 2020

CO 2 Reductie Het Nieuwe Werken in 2020 CO 2 Reductie Het Nieuwe Werken in 2020 CO 2 Reductie Het Nieuwe Werken in 2020 - Eindrapport Door: Vincent Hoen en Wouter Meindertsma Datum: 9 Oktober 2012 Projectnummer: SPLNL12605 Ecofys 2012 in opdracht

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten

Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten Duurzaamheid Houten Resultaten onderzoek Burgerpanel 2013 In opdracht van de gemeente Houten September 2013 Rianne van Beek MSc Freek Damen MSc Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA

Nadere informatie

S.A.M. Schagen BV. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

S.A.M. Schagen BV. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 S.A.M. Schagen BV 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1

Nadere informatie

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Ing. B.G.G. Verbong Id. nr. 0509744 TU Eindhoven Augustus 2005 Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Datum Augustus 2005 Auteur Afstudeerbedrijf

Nadere informatie