Tabel 1 aantal fte bij DGMR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tabel 1 aantal fte bij DGMR"

Transcriptie

1 Notitie Project DGMR Duurzaam/CO 2 -Prestatieladder Betreft Emissie inventaris Ons kenmerk A N005 Versie 001 Datum 10 september 2013 Verwerkt door PKO - Contactpersoon P.L.P. (Patrick) Koster 1. Inleiding Door deskundig te adviseren in allerlei projecten draagt adviesbureau DGMR dagelijks bij aan een duurzamere woon- en werkomgeving. Wij streven ernaar de gevolgen voor mens en milieu van onze eigen bedrijfsvoering zo veel mogelijk te beperken. Duurzaam Ondernemen staat bij DGMR hoog op de agenda. DGMR hecht veel belang aan het verminderen van CO 2 -emissies. Voortvloeiend hieruit heeft DGMR daarom in 2011 (periode ) een eerste emissie-inventaris uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CO 2 -prestatieladder en de ISO Daarnaast zijn door DGMR reductiedoelstellingen opgesteld voor de periode (boekjaren). Deze reductiedoelstellingen worden in het najaar van 2013 opnieuw geformuleerd voor een periode van 3 jaren. Voorliggende notitie beschrijft: de emissie-inventaris voor het boekjaar Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De emissie-inventaris wordt jaarlijks uitgevoerd. Voorliggende emissieinventaris is een update van de emissie-inventaris voor de periode De CO 2 -emissies over de periode in relatie tot de reductiedoelstellingen van de periode Beschrijving van de organisatie 2.1 Organisatorische grenzen De emissie-inventaris is uitgevoerd voor de vier verschillende vestigingen te samen. In de periode was 161 fte aan personeel in dienst bij DGMR. In de volgende tabel is weergegeven hoe het aantal fte is verdeeld over de vestigingen. In de tabel is ook weergegeven hoe dit de jaren ervoor was verdeeld. Tabel 1 aantal fte bij DGMR Vestiging Arnhem 63,8 67, Den Haag 56,2 58, Drachten 13,2 15, Sittard 9,65 8, Totaal Document

2 Er is in de periode van bij DGMR sprake van een toename van 7 fte ten opzichte van de periode Deze toename is verspreid over de vestigingen Arnhem, Den Haag en Drachten. In Sittard is sprake van een afname van het aantal medewerkers. Per 31 december 2013 wordt de vestiging in Sittard opgeheven. DGMR is georganiseerd rondom een aantal separate B.V. s. In de emissie-inventaris zijn de volgende B.V. s van DGMR Raadgevende Ingenieurs B.V. beschouwd: DGMR Bouw B.V., DGMR Industrie Verkeer en Milieu B.V., DGMR Software B.V., DGMR Beheer B.V. en DGMR Projecten B.V.. In de volgende figuur is een overzicht gegeven van deze organisatiestructuur. 2.2 Verdeling van verantwoordelijkheden In deze paragraaf is beschreven welke partijen invloed hebben op het energieverbruik en wiens activiteiten kunnen leiden tot significante veranderingen in het energieverbruik. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen gebouwgebonden energieverbruik en mobiliteit. Op het gebouwengebonden energieverbruik hebben huurder en verhuurder invloed. De categorie huurder kan nog uitgesplitst worden in directie, gebouwbeheerder, ICT en werknemers. Tabel 2 Verantwoordelijkheden gebouwgebonden energieverbruik Verantwoordelijke Verhuurder Vestigingsmanager Gebouwbeheerder ICT Medewerker Taak Beheer en onderhoud aan verlichting en klimaatbeheersing. Onderhoud contact met verhuurder over verlichting en klimaatbeheersing Dagelijks onderhoud & reparatie Verantwoordelijk voor inkoop ICT apparatuur Verantwoordelijk voor gebruik ICT apparatuur Op het mobiliteitsgerelateerde energieverbruik hebben werkgever en werknemer invloed. Omdat DGMR gedeeltelijk eigendom is van de werknemers lopen deze twee in elkaar over. Gemakshalve spreken wij in het vervolg over directie en werknemers, al doet dit geen recht aan de eigendomsverhoudingen. emissie-inventaris doc

3 Tabel 3 Verantwoordelijkheden mobiliteitgebonden energieverbruik Verantwoordelijke Taak Directie Verantwoordelijk voor leasebeleid Verantwoordelijk voor locatiekeuze bij verhuizing van vestigingen Rol in het stimuleren van OV gebruik middels arbeidsvoorwaarden Werknemers Verantwoordelijk voor de keuze van vervoersmiddel Verantwoordelijk voor rijstijl 2.3 Verhuizingen en overige wijzigingen in de bedrijfsvoering Wijzigingen voor de periode ten opzichte van de periode : De vestiging in Den Haag is op 9 februari 2011 verhuisd. De vestiging in Drachten is in mei 2012 verhuisd. Dit komt volgend jaar (periode juli 2012 juni 2013) terug in de resultaten. In de autoleaseregeling hebben over deze periode geen wijzigingen plaatsgevonden. Met ingang van 1 juli 2012 (boekjaar ) is de leaseregeling wel aangepast. Per functiecategorie geldt een maximale toegestane CO 2 -uitstoot, waarbij een extra budget wordt toegekend wanneer voor een extra lage CO 2 -uitstoot wordt gekozen (hiervoor zijn tabellen opgesteld). Tevens onderzoekt DGMR de mogelijkheden voor het invoeren van een mobiliteitsbudget. Verwachting is dat deze vanaf 1 januari 2014 zal worden ingevoerd. 3. Beschrijving emissie-inventaris Zoals beschreven in het vorige hoofdstuk wordt de emissie-inventaris uitgevoerd voor alle vier de vestigingen van DGMR. Voor alle vier de vestigingen wordt de emissie-inventaris uitgevoerd voor de scope 1, 2 en 3 emissies. Wat onder deze drie scopes wordt verstaan is hieronder toegelicht. Eveneens is aangegeven welke emissies van DGMR hieraan gekoppeld zijn. Scope 1 emissies omvatten alle directe emissies veroorzaakt door de eigen organisatie: Aardgas voor verwarming Zakelijk verkeer door gebruik van eigen wagenpark (bestelwagens) Scope 2 emissies omvatten alle emissie voor de opwekking van de gebruikte energie: Ingekochte elektriciteit Zakelijk verkeer: o Personenwagens o Vliegtuig Europa (<700 km) o Vliegtuig Europa ( km) o Vliegtuig mondiaal (> km) emissie-inventaris doc

4 Scope 3 emissies omvatten alle overige indirecte emissies veroorzaakt door activiteiten van de eigen organisatie: Drinkwater Afvalwater Woon-werkverkeer o Openbaar vervoer o Personenwagen Zakelijk verkeer o Openbaar vervoer Kantoorpapier o Standaard (houtvrij) papier o Papier met milieukeurmerk De CO 2 -emissies als gevolg van afvalinzameling- en verwerking zijn niet in beeld gebracht. De gegevens die hierover bekend zijn nog niet voldoende bruikbaar om aan te geven wat representatieve CO 2 -emissies ten gevolge van afvalinzameling en verwerking zijn. Als referentiejaar voor deze energie-inventaris ( ) wordt het boekjaar gehanteerd. Vanaf dit jaar is per boekjaar de CO 2 -emissie van DGMR bijgehouden. 4. Kwantificering van CO 2 -emissies De CO 2 -emissies worden elke periode bepaald met behulp van de Milieubarometer van de Stichting Stimular. De Milieubarometer geeft inzicht in de totale milieubelasting van een bedrijf; alle aspecten worden meegenomen. Binnen de Milieubarometer is er een optie CO 2 -meter. Met behulp van deze optie worden de CO 2 -emissies ten gevolge van de activiteiten van DGMR in beeld gebracht. Hierbij dient het volgende te worden opgemerkt: De eisen van de CO 2 -Prestatieladder zijn wat betreft groene stroom strenger dan volgens de CO 2 -meter van de Milieubarometer Per 1 juli 2011 worden de eisen van de CO 2 -Prestatieladder gehanteerd. Dit houdt tevens in dat de ingekochte elektriciteit alleen als groen wordt beschouwd, als sprake is van gecertificeerde groene stroom (met een garantie van oorsprong). Dit is in geen van de vier vestigingen van DGMR het geval. Vanaf juni 2012 wordt in de nieuwe vestiging in Drachten gebruik gemaakt van Boerderijstroom (met een garantie van oorsprong), vanaf januari 2014 wordt in Arnhem gebruik gemaakt van Hydro energie. Voor het energieverbruik in Den Haag loopt overleg met de verhuurder. 4.1 Gegevens De gegevens waarmee de Milieubarometer de CO 2 -emissies berekend worden als volgt verzameld: Ingekochte elektriciteit: gegevens zijn te vinden op de jaarafrekeningen of worden opgevraagd bij de beheerder van het pand. Aardgas voor verwarming: gegevens zijn te vinden op de jaarafrekeningen of worden opgevraagd bij de beheerder van het pand. emissie-inventaris doc

5 Drinkwater: gegevens zijn te vinden op de jaarafrekeningen of worden opgevraagd bij de beheerder van het pand. Afvalwater: veel bedrijven hebben een apart afvalwatersysteem. Bij DGMR is dit niet het geval en het afvalwater van DGMR is dan ook gelijk aan huishoudelijk afvalwater. Om het aantal vervuilingseenheden (VE) te kunnen berekenen wordt het waterverbruik (m 3, zie gegevens van het drinkwater) vermenigvuldigd met het afvalwatercoëfficiënt. Voor huishoudelijk afvalwater is deze afvalwatercoëfficiënt gelijk aan 0,023 (VE per m 3 water). Woon-werkverkeer: o Openbaar vervoer: dit is het aantal km s woon-werkverkeer per jaar. Bij openbaar vervoer wordt ook het aantal km s op de fiets meegenomen. De gegevens worden per medewerker aangeleverd door PZ. o Auto: dit is het aantal km s woon-werkverkeer per jaar. Let hierbij op dat het zakelijk verkeer hierbij niet meegenomen wordt. De gegevens worden per medewerker aangeleverd door PZ. Zakelijk verkeer: o Openbaar vervoer: dit is het aantal km zakelijk verkeer dat met het openbaar vervoer of op de fiets wordt afgelegd. Het aantal zakelijke km met het openbaar vervoer wordt bepaald door het aantal zakelijke km met de personenwagen te vermenigvuldigen met algemene kentallen van de CBS over de vervoersverdeling van het zakelijk verkeer. o Personenwagens: het totaal aantal zakelijke kilometer dat met de auto wordt afgelegd is te achterhalen via het aantal gedeclareerde km van het personeel met een lease-auto. En het aantal gedeclareerde km van het personeel met een eigen auto. o Bestelwagens: de vestigingen DH en AH beschikken over een meetbus (en een bestelwagen bij de vestiging DH). Het aantal kilometers dat is gereden, is terug te vinden in een lijst waarop iedereen na afloop van gebruik van de wagen de kilometerstand invult. o Vliegtuig: de tickets voor vliegreizen worden in het algemeen via een creditcard betaald. De geboekte vliegreizen zijn in principe dus via de afschriften van de creditcards terug te vinden (via de afdeling administratie). De afgelegde vliegafstand is niet terug te vinden op de afschriften. Voor iedere vliegreis wordt via internet opgezocht wat de vliegafstand is van de gemaakte reis. Standaard (houtvrij) papier: het aantal pakken standaard printpapier is terug te vinden op de inkoopfacturen. Wanneer bekend is hoeveel pakken papier besteld zijn, wordt het aantal pakken papier vermenigvuldigd met het gewicht van 1 pak papier. Voor het standaard printpapier van DGMR is het gewicht van 1 pak papier gelijk aan kg (dit is het gewicht van 1 pak A4-papier met 500 vellen van 80 gr/m 2 ). Het gewicht van 1 pak A3-papier met 500 vellen van 80 gr/m 2 is gelijk aan kg. Papier met milieukeurmerk: wordt op een zelfde wijze als hierboven berekend. 4.2 Onzekerheden in gegevens Van een aantal gegevens wordt een inschatting gemaakt. Het betreft de hoeveelheid ingekochte elektriciteit, aardgas en water van de panden in Drachten en Sittard. In Drachten en Sittard is DGMR in de periode gevestigd in een verzamelpand met andere bedrijven. De gegevens over elektriciteit, aardgas en water worden voor deze vestigingen daarom ook bepaald op basis van het vloeroppervlak dat DGMR huurt in deze verzamelpanden. emissie-inventaris doc

6 Om de CO 2 -emissie van het vervoer met de personenwagen en de bestelwagen te bepalen wordt uitgegaan van het aantal gereden kilometers met deze voertuigen. De werkelijke CO 2 -emissie ten gevolge van het vervoer zou in werkelijkheid anders kunnen zijn, omdat gebruik wordt gemaakt van de conversiefactor voor personenwagens waarvan het brandstoftype niet bekend is. De leaseauto s van DGMR zijn echter klasse A en B, zodat verwacht kan worden dat de werkelijke CO 2 - emissie iets lager is. Vanaf juli 2011 is per leaseauto het brandstofverbruik bijgehouden. In tabel 2 is dus voor voor de leaseauto s gerekend met het brandstofverbruik in plaats van met afgelegde kilometers. 5. Monitoring 5.1 Totale emissie-inventaris In tabel 2 op de volgende pagina is een overzicht gegeven van de totale CO 2 -emissie van DGMR voor het boekjaar Ter vergelijking is de CO 2 -emissie van het boekjaar opgenomen. emissie-inventaris doc

7 Tabel 2 CO 2 -emissie, DGMR totaal Milieugegeven CO2-equivalent Milieugegeven CO2-equivalent CO2 Scope 1 Brandstoffen Aardgas voor verwarming m3 109 ton CO m3 111 ton CO2 Zakelijk verkeer Bestelwagen in km km 5,43 ton CO km 5,61 ton CO2 114 ton CO2 117 ton CO2 CO2 Scope 2 Elektriciteit Ingekochte elektriciteit* kwh 132 ton CO kwh 204 ton CO2 Zakelijk verkeer Personenwagen totaal: 157 ton CO2 139,5 ton CO2 Personenwagen in km** km 157 ton CO km 33,3 ton CO2 Personenwagen in liters benzine** nnb liter 53,0 ton CO2 Personenwagen in liter diesel** nnb liter 53,2 ton CO2 Vliegtuig Europa (<700 km) km 2,14 ton CO km 0,86 ton CO2 Vliegtuig Europa ( km) pers. km 2,93 ton CO pers. km 1,21 ton CO2 Vliegtuig mondiaal (>2500 km) pers. km 3,32 ton CO pers. km 5,09 ton CO2 297 ton CO2 351 ton CO2 CO2 Scope 3 Water & afvalwater Drinkwater 998 m3 0,297 ton CO2 959 m3 0,286 ton CO2 Afvalwater 22,9 VE 0,915 ton CO2 28 VE 1,12 ton CO2 Woon-werkverkeer Openbaar vervoer pers. km 14 ton CO pers. km 14,3 ton CO2 Personenwagen km 210 ton CO km 251 ton CO2 Zakelijk verkeer Openbaar vervoer pers. km 5,99 ton CO pers. km 1,27 ton CO2 Kantoorpapier Standaard (houtvrij) papier 0 kg 0 ton CO2 0 kg 0 ton CO2 Papier met milieukeurmerk kg 5,58 ton CO kg 5,68 ton CO2 237 ton CO2 274 ton CO2 Totaal 648 ton CO2 741 ton CO2 emissie-inventaris doc

8 *Let op: in deze emissie-inventaris is voor groene stroom het volgende als uitgangspunt genomen: Den Haag heeft grijze stroom. In de andere drie vestigingen wordt gebruik gemaakt van ongespecificeerde groene stroom **Let op: vanaf juni 2011 wordt het zakelijk verkeer uitgedrukt in liters brandstof i.p.v. in km s. Dit geeft een nauwkeuriger beeld. Uit bovenstaande tabel blijkt het volgende: Scope 1 Het aardgasverbruik is in het boekjaar iets toegenomen ten opzichte van het boekjaar De bijdrage van de bestelbus is toegenomen, omdat deze bus in de periode meer is gebruikt (meer kilometers). De totale CO 2 -uitstoot van scope 1 is iets toegenomen (2%). Scope 2 De CO 2 -uitstoot ten gevolge van het elektriciteitsverbruik van DGMR is met ruim 50% toegenomen ten opzichte van Alleen de vestiging in Arnhem kent een afname met 13%. In de andere vestigingen is sprake van een toename van 50-60% van het elektriciteitsverbruik. De oorzaak hiervan is dat het elektriciteitsverbruik van Den Haag, Sittard en Drachten over was geschat. Tevens is vestiging Den Haag in 2011 verhuisd naar een groter pand. Het aantal kilometers voor het zakelijk verkeer, zowel met personenauto als met vliegtuig (binnen en buiten Europa) is met 11% afgenomen ten opzichte van de periode ervoor. De totale CO 2 -uitstoot van scope 2 is met 18% toegenomen. Scope 3 Er is sprake van een lichte toename van de hoeveelheden water en afvalwater, evenals van het aantal kilometers woon-werkverkeer per openbaar vervoer. Dit hangt zeer waarschijnlijk samen met de lichte toename in het aantal fte. Het aantal woon-werk kilometers per auto is toegenomen. Netto is sprake van een aanzienlijke afname van de CO 2 -uitstoot van het woon-werkverkeer. Het aantal kilometers zakelijk verkeer per openbaar vervoer is afgenomen. De hoeveelheid gebruikt papier is zeer licht toegenomen. De totale CO 2 -uitstoot van scope 3 is toegenomen met 16%. emissie-inventaris doc

9 CO 2 -uitstoot totaal DGMR Als wij de CO 2 -emissie in het algemeen beschouwen zien we dat deze is gestegen in de periode ten opzichte van en wel met 14%. Deze toename hangt vooral samen met een toename in het elektriciteitsverbruik (zie toelichting per scope hierboven). 6. Verbeteringen ten aanzien van de kwaliteit Leaseauto s In paragraaf 4.2 is aangegeven dat de CO 2 -emissie van de leaseauto s van DGMR waarschijnlijk overschat zijn. Dit komt doordat in de emissie-inventaris uitgegaan is van een conversiefactor voor auto s waarvan het brandstoftype niet bekend is. DGMR heeft echter alleen leaseauto s in klasse A en B waardoor hoogstwaarschijnlijk een lagere conversiefactor toegepast kan worden bij de berekeningen van de CO 2 -emissie. Daarnaast wordt ook gerekend met de conversiefactoren per voertuigkilometer. DGMR heeft vanaf boekjaar per leaseauto bijhouden welke brandstoftype zij hebben. Dit geeft nauwkeuriger inzicht in de uitstoot. Energieverbruik Den Haag Uit de inventaris blijkt ook dat voor het pand in Den Haag de energiegegevens gedeeltelijk niet terug te herleiden zijn. Voor het boekjaar is daarom een inschatting van het energiegebruik gemaakt. Er wordt nu bij ieder pand jaarlijks de meterstanden bijgehouden in plaats van de energiegegevens bij de beheerders op te vragen of te herleiden van de jaarrekeningen van de energieleveranciers. 7. Emissie inventaris in relatie tot de reductiedoelstellingen Reductiedoelstellingen DGMR heeft voor 1 juli 2013 de volgende doelstellingen geformuleerd: Vervoer: De CO2-uitstoot voor het gebruik van de personenwagen voor het zakelijk verkeer wordt met 10% gereduceerd ten opzichte van het referentiejaar DGMR heeft vanaf het boekjaar per leaseauto bijgehouden welke brandstoftype zij hebben en hoeveel brandstof wordt verbruikt. Dit is reeds ingevoerd en is in de personeelsafspraken opgenomen. Energie: De nieuwe huisvesting van de vestigingen van DGMR scoort minimaal energielabel C. Toetsing aan reductiedoelstellingen 1 DGMR is voor haar werkzaamheden afhankelijk van vervoer. Onderzocht wordt waar dit nog efficiënter ingevuld kan worden. emissie-inventaris doc

10 Vervoer In onderstaande tabel is aangegeven hoe de uitstoot van het zakelijk verkeer zich heeft ontwikkeld tussen de periodes en : Tabel 3 CO 2 uitstoot zakelijk verkeer Wijziging in CO 2 uitstoot Omschrijving Aantal Uitstoot Aantal km/liters Uitstoot (in ton km (in ton CO 2 ) CO 2 ) Bestelbus , km 5,61 +3,3% Personenauto km 139,5-11,1% l benzine l diesel Vliegtuig < 700 km , ,86-59,8% Vliegtuig ( , ,21-58,7.% km)* Vliegtuig (> , ,09-53,3% km) Openbaar vervoer , ,22-79,6% Totaal 176,8 153,5-13,2% *Let op: vanaf wordt onderscheid gemaakt in aantal vliegkilometers < en > 700 km In de periode is 13,2% minder CO 2 uitgestoten door het zakelijk verkeer, ten opzichte van In het referentiejaar was de uitstoot van het zakelijk verkeer 183,9 ton, zodat in de periode (153,5 ton) sprake is van een afname van 16,5% ten opzichte van het referentiejaar. Hiermee is de reductiedoelstelling van 10% ruim gehaald. Energie: In maart 2011 is DGMR Den Haag naar een nieuw pand verhuisd. Dit pand voldoet aan A-label. Hiermee is aan de doelstelling voor energie voor dit pand voldaan. In juni 2012 is DGMR Drachten naar een nieuw, energiezuinig pand verhuisd. Dit pand voldoet aan A+-label. Dit label is op 21 september 2012 definitief vastgesteld. emissie-inventaris doc

11 8. Verantwoording emissie-inventaris Auteur: ir. E.M.W. (Marlies) Ballemans Paraaf auteur: Gecontroleerd door: P.L.P. (Patrick) Koster Paraaf gecontroleerd: Goedgekeurd door: ir. I.M. (Ieke) Kuijpers-van Gaalen Paraaf goedgekeurd: emissie-inventaris doc

12 Bijlage 1 Duurzaam ondernemen agenda DGMR (acties ) emissie-inventaris doc

13 Doelen / indicatoren Het gebruik van de personenwagen voor het zakelijk verkeer wordt met 10% gereduceerd. CO 2 -uitstoot DGMR volgens milieubarometer; CO 2 -uitstoot per medewerkers De nieuwe huisvesting van de vestigingen van DGMR scoort minimaal energielabel C Milieukosten per medewerker (via Milieubarometer) Acties Verantw. Datum Gereed Toelichting Huisvesting Duurzaamheidcriteria zwaar meewegen bij besluitvorming nieuwe kantoorpand Den Haag ln 2010 Toepassen checklist Kansen bij verkassen. Van locatiekeuze t/m beheer. Deelname lid stuurgroep duurzaamheid in verhuiscommissie. Verhuizing uitgesteld tot Nieuwe pand rond CS i.v.m. bereikbaarheid. Programma van eisen stelt minimaal een C-label. Duurzaamheidcriteria zwaar meewegen bij vi 2011 Programma van eisen stelt minimaal een C-label. besluitvorming nieuwe kantoorpand Drachten Vervoer Onderzoeken hoe het interne zakelijk verkeer bos 2011 nog verder beperkt kan worden (videoconferencingsysteem, OV, carpoolen) Combi van leaseauto met OV onderzoeken Pko, Ta, Bt 2013 Goedkopere auto binnen budget, ruimte over voor trajectkaart? Leaseplan: mobility mix. ING: voorstel uitgewerkt. Onderhanden. Jaarlijks brandstof verbruik en gereden Pko/Be 2011 Op bureaudag 2010 aangekondigd door Paul. Vanaf januari 2011 kilometers leaserijders monitoren, prijs (doorlopend) eerste ronde. Eerste prijs uitgereikt op bureaudag van 3 januari 2011 uitloven voor leaserijder die meeste brandstof/co 2 weet te besparen Mogelijkheden onderzoeken rijden op Pko 2011 Vooralsnog beperkt aantal pompstations voor aardgas aanwezig. alternatieve brandstoffen Mogelijkheden onderzoeken fiscaal voordeel carpoolen pko 2011 Document

Notitie. Project. l:\doc\a\2007\522103\a2007522103n002.docx 01-09-2011 1. CO 2 -prestatieladder

Notitie. Project. l:\doc\a\2007\522103\a2007522103n002.docx 01-09-2011 1. CO 2 -prestatieladder Notitie Project CO 2 -prestatieladder Betreft reductiedoelstellingen (boekjaar 2009-2012) Ons kenmerk A.2007.5221.03.N002 Versie 001 Datum 1 september 2011 Verwerkt door BOS BRA Contactpersoon drs. ing.

Nadere informatie

DGMR Totaal. Figuur 1. DGMR - Milieubelasting per jaar

DGMR Totaal. Figuur 1. DGMR - Milieubelasting per jaar Notitie Project DGMR Duurzaam Betreft Milieubarometer 2011-2012 Ons kenmerk A.2007.5221.01.N006 Versie 001 Datum 7 oktober 2013 Verwerkt door VI GA Contactpersoon drs. ing. B.E.A. (Bianca) van Osch E-mail

Nadere informatie

Milieubarometer 2010-2011

Milieubarometer 2010-2011 NOTITIE Nr. : A.2007.5221.01.N005 Versie : definitief Project : DGMR Duurzaam Betreft : Milieubarometer 2010-2011 Datum : 6 januari 2012 Milieubarometer 2010-2011 Inleiding De milieubarometer is een instrument,

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. EMISSIE INVENTARIS 2013 OPDRACHTGEVER DATUM 21 mei 2014 OPGESTELD DOOR GEAUTORISEERD LEIDER

Nadere informatie

Milieubarometer 2009-2010

Milieubarometer 2009-2010 NOTITIE Nr. : A.2007.5221.01.N004 Versie : definitief Project : DGMR Duurzaam Betreft : Milieubarometer 2009-2010 Datum : 26 juli 2011 Milieubarometer 2009-2010 Inleiding De milieubarometer is een instrument,

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 VINCI Energies Netherlands BV Milieubarometer - 2014 VINCI Energies Netherlands BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie

Nadere informatie

Carbon footprint BT Nederland NV 2014

Carbon footprint BT Nederland NV 2014 Carbon footprint BT Nederland NV 2014 1 Inleiding Ten behoeve van het behalen van niveau 3 van de CO 2 Prestatieladder heeft BT Nederland N.V. (hierna BT Nederland) haar CO 2-uitstoot (scope 1 & 2 emissies)

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnRP2014 14.02 24 april 2014 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014 (Som van 2014)

Milieubarometerrapport 2014 (Som van 2014) Milieubarometerrapport 2014 (Som van 2014) 00 Totaal V+G en Grootvalk Milieubarometer - 2014 (Som van 2014) 00 Totaal V+G en Grootvalk Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Locatie Bolswarderbaan Antonius Zorggroep Milieubarometer - 2013 Locatie Bolswarderbaan Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013 (Som van 2013)

Milieubarometerrapport 2013 (Som van 2013) Milieubarometerrapport 2013 (Som van 2013) 00 Totaal V+G en Grootvalk Milieubarometer - 2013 (Som van 2013) 00 Totaal V+G en Grootvalk Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 DARETRONICS B.V. Milieubarometer - 2013 DARETRONICS B.V. Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Groene bedrijfsvoering

Groene bedrijfsvoering Groene bedrijfsvoering Emissie-inventaris DWA 2011 2 DWA installatie- en energieadvies (DWA) is een adviesbureau met ambitie. Met meer dan honderd collega s werken wij aan de verduurzaming van onder meer

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 VINCI Energies Netherlands BV Milieubarometer - 2015 VINCI Energies Netherlands BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012

Milieubarometerrapport 2012 Milieubarometerrapport 2012 Cyber Adviseurs Milieubarometer - 2012 Cyber Adviseurs Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2016

Milieubarometerrapport 2016 Milieubarometerrapport 2016 VINCI Energies Netherlands BV Milieubarometer - 2016 VINCI Energies Netherlands BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2012 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2012 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.1 Energiereductieprogramma 2012 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnRP2012 12.04 3 september 2012 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 Tabel 1: CO 2-footprint Waalpartners 2016

CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 Tabel 1: CO 2-footprint Waalpartners 2016 Projectgegevens Opdrachtgever Waalpartners bv Projectnaam Energie en CO2 management Projectnummer 9031.17 Memonummer Me01CvH9031.17 Onderwerp Energie- en CO2 beoordelingsrapportage 2016 Auteur Cisca van

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Wissels Groep Milieubarometer - 2013 Wissels Groep Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011. Ingenieurs met een verhaal.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011. Ingenieurs met een verhaal. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011. Ingenieurs met een verhaal. EMISSIE INVENTARISATIE BOOT, jaar 2014 OPDRACHTGEVER DATUM

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder).

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder). 1 I N L E I D I N G 1. 1 O v e r d i t r a p p o r t Dit rapport beschrijft de CO 2 -footprint, de CO 2 -reductiedoelstellingen en CO 2 - reductiemaatregelen van OBO BETTERMANN. OBO BETTERMANN werkt met

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012

Milieubarometerrapport 2012 Milieubarometerrapport 2012 Klomp Beheer Amsterdam BV Technisch Buro Klomp BV Milieubarometer - 2012 Klomp Beheer Amsterdam BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 Aannemingsbedrijf Dubbink Vriezenveen B.V. Milieubarometer - 2015 Aannemingsbedrijf Dubbink Vriezenveen B.V. Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

DE CO 2 -PRESTATIELADDER

DE CO 2 -PRESTATIELADDER DE CO 2 -PRESTATIELADDER Een Inleiding Door Hanno Schrauwen, Energie & Technisch adviseur BVR Groep B.V. Met dank aan Stichting Stimular (www.stimular.nl) 1 Opbouw presentatie - CO 2 - CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012

Milieubarometerrapport 2012 Milieubarometerrapport 2012 Stimular Milieubarometer - 2012 Stimular Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de milieubelasting

Nadere informatie

20140813.v2 2014 Q1/Q2

20140813.v2 2014 Q1/Q2 2014 Voortgang CO2-prestatieladder 2014 OFN heeft, samen met OFS, in het begin van niveau 5 bereikt op de CO 2 -prestatieladder. Dit is de hoogst haalbare trede op de ladder. Zoals gebruikelijk blikken

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Stimular Milieubarometer - 2013 Stimular Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de milieubelasting

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2012

Milieubarometerrapport 2012 Milieubarometerrapport 2012 Gebroeders Van der Plas Milieubarometerrapport - Gebroeders Van der Plas - 2012 Milieubarometer - 2012 Gebroeders Van der Plas Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2011

Milieubarometerrapport 2011 Milieubarometerrapport Stimular Milieubarometer - Stimular Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de milieubelasting van

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1 CO₂-Prestatieladder Hoogstraten Wegenbouw is sinds 2014 gecertificeerd op niveau 3 voor de CO₂ - Prestatieladder. Er is een plan van aanpak geschreven conform de norm ISO 14064-1. Hieruit is over 2013

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 4A Milieuwinst Milieubarometer - 2015 4A Milieuwinst Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 Buro Cleijsen - De Koninggroep Milieubarometer - 2015 Buro Cleijsen - De Koninggroep Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014

Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014 Notitie Contactpersoon Martine Burgstaller Datum 7 oktober 2014 Kenmerk N049-0495501MBQ-cri-V01-NL Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten

Nadere informatie

20140813.v2 2014 Q1/Q2

20140813.v2 2014 Q1/Q2 2014 Voortgang CO2-prestatieladder 2014 OFS heeft, samen met OFN, in het begin van niveau 5 bereikt op de CO 2 -prestatieladder. Dit is de hoogst haalbare trede op de ladder. Zoals gebruikelijk blikken

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport Oostenrijk Groep BV Milieubarometer - Oostenrijk Groep BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die

Nadere informatie

Hollandridderkerk Groep

Hollandridderkerk Groep 2.A.3 Energie audit 2013 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EA2013 13.02 11 april 2013 Gereed Opgesteld door: M. Waarts KAM-coördinator

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 DARETRONICS B.V. Milieubarometer - 2015 DARETRONICS B.V. Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

2012/2013. [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3. CO2 prestatieladder niv. 3. Struyk Verwo Aqua

2012/2013. [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3. CO2 prestatieladder niv. 3. Struyk Verwo Aqua 2012/2013 CO2 prestatieladder niv. 3 Struyk Verwo Aqua [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3 3.B.2_1 Energiereductieprogramma 1. ALGEMEEN... 3 1.1 ENERGIEREDUCTIEDOELSTELLING...

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.C.1-4.B.2 5.B.1 Halfjaarrapportage 2016 H1 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies december 2015 Opgesteld door: E. Goudvis Rapportage 2015 S1 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 Gemeentehuis Achtkarspelen Gemeente Achtkarspelen Milieubarometer - 2014 Gemeentehuis Achtkarspelen Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

Voortgangsrapportage over 2015 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 / 3.B.1

Voortgangsrapportage over 2015 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 / 3.B.1 Voortgangsrapportage over 2015 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 / 3.B.1 Barendrecht, 27 juni 2016 Geaccordeerd door: L.A. Droog Directeur CO 2 prestatieladder voortgangsrapportage 2015 Synorga Groep B.V. 27

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 Stimular Milieubarometer - 2014 Stimular Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de milieubelasting

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 Staro Natuur en Buitengebied Milieubarometer - 2015 Staro Natuur en Buitengebied Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 3 en 4 Akkoord Directie: 31 december Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 3 en 4 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 Staro Natuur en Buitengebied Milieubarometer - 2014 Staro Natuur en Buitengebied Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 -reductiedoelen en reductiemaatregelen

Voortgangsrapportage CO 2 -reductiedoelen en reductiemaatregelen Voortgangsrapportage CO 2 -reductiedoelen en reductiemaatregelen periode Q1 + Q2, jaar 2014 Roosendaal, 03-10-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien,

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage 2016-1 UItstoot [ton CO2] CO 2 -Prestatieladder 2016-1 Inventarisatie 2016-1 200 180 186 160 140 149 144 138 148 120 100 80 60 40 20 0 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 UItstoot [ton

Nadere informatie

CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep

CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep Zienergie BV Dokter Stolteweg 2 8025 AV Zwolle Postbus 10055 8000 GB Zwolle Tel: 038-8531395 E-mail: d.vandewoestijne@zienergie.nl Versie Datum Opgesteld

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV.

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon Footprint 1 e half jaar 2015 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres:

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 Van Doorn Dakspecialist Zuid-West B.V. Milieubarometer - 2014 Van Doorn Dakspecialist Zuid-West B.V. Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport Verheij Integrale groenzorg Milieubarometer - Verheij Integrale groenzorg Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.3.2 Emissie-inventaris met CO 2 -Footprint 7 juli 2014 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Half jaarlijkse rapportage Carbon Footprint 2014

Half jaarlijkse rapportage Carbon Footprint 2014 Het overzicht van de totale CO 2 uitstoot van Alphabet Nederland B.V. per 3-6-214 Scope Bron / Soort CO2 uitstoot (ton) Subtotaal Gasverbruik Hoofdkantoor 25 Overige locaties (11) 47 72 Directe emissies

Nadere informatie

Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2012

Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2012 Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2012 ICT staat voor groen! 2012 ICT - Alle rechten voorbehouden - WWW.ICT.NL pagina 1 Historie Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 13-8-2012 F. Wuts Initiële versie

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT Ingenieurs met een verhaal.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT Ingenieurs met een verhaal. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2016. Ingenieurs met een verhaal. EMISSIE INVENTARISATIE BOOT, jaar 2015 OPDRACHTGEVER DATUM

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Verheij Infra b.v Milieubarometer - 2013 Verheij Infra b.v Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: Doc.nr: Red1213 CO 2-reductierapport 2012-2013 Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF)

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BRANDSTOF... 4 REDUCTIEDOELSTELLING... 4 RESULTATEN... 4 3. ELEKTRICITEIT... 5 4. GROENAFVAL... 6 KETENANALYSE... 6 REDUCTIEDOELSTELLING... 6 HOEVEELHEID

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2017 (doelstelling basis 2012 voor 2017)

Milieubarometerrapport 2017 (doelstelling basis 2012 voor 2017) Milieubarometerrapport 2017 (doelstelling basis 2012 voor 2017) Broekema Wegenbouw bv Milieubarometer - 2017 (doelstelling basis 2012 voor 2017) Broekema Wegenbouw bv De Milieubarometer vertaalt gegevens

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 13 augustus 2013 Kenmerk N028-0495501BUJ-los-V01-NL 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de -prestatieladder. Hiervoor heeft zij onder

Nadere informatie

CO2-footprint Priva B.V.

CO2-footprint Priva B.V. 2011 CO2-footprint Priva B.V. Priva B.V. 10/9/2012 Inleiding Duurzaamheid is het bestaansrecht van Priva, dus geen etiket of modetrend. Priva ontwikkelt en levert producten en diensten voor duurzame, vernieuwende

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2011

Milieubarometerrapport 2011 Milieubarometerrapport 2011 Jac. Barendregt Milieubarometer - 2011 Jac. Barendregt Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon Footprint 2013 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. April 2014 Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres: Groenestein 12b

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 PAGINA i van 13 Carbon footprint 2013 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2013_2.0 Versie: 2.0 Status: Def Uitgegeven

Nadere informatie

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO2 emissies juni 2014 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2013 Energieverbruik en CO 2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

CO 2 en energiereductiedoelstellingen

CO 2 en energiereductiedoelstellingen CO 2 en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 N.G. Geelkerken Site Manager International Paint (Nederland) bv Januari 2011 Inhoud 1 Introductie 3 2 Co2-reductie scope 4 2.1. Wagenpark 4 3 Co2-reductie

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventaris met CO2-Footprint www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 BVR Groep B.V. Milieubarometer - 2013 BVR Groep B.V. Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 Broekema Wegenbouw bv Milieubarometer - 2014 Broekema Wegenbouw bv Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele Datum: 11-9-2015 Versie: 3 A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2016

Milieubarometerrapport 2016 Milieubarometerrapport 2016 BV Aannemingsbedrijf BTZ Milieubarometer - 2016 BV Aannemingsbedrijf BTZ Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Werken aan minder CO2

Werken aan minder CO2 Werken aan minder CO2 Emissie-inventaris DWA 2013 Goed rentmeesterschap inspireert ons steeds opnieuw om bij te dragen aan een duurzame samenleving. Daar rekenen we voor én tekenen we voor. Het levert

Nadere informatie

CO 2 Footprint CO 2 Emissie inventarisatie CO2 FOOTPRINT 2013 V2 - PAG 1

CO 2 Footprint CO 2 Emissie inventarisatie CO2 FOOTPRINT 2013 V2 - PAG 1 CO 2 Footprint 2013 CO 2 Emissie inventarisatie CO2 FOOTPRINT 2013 V2 - PAG 1 Inhoudsopgave Organisatie... 3 Rapporterende organisatie... 3 Verantwoordelijk persoon... 3 Organisatorische grenzen... 3 Wijzigingen

Nadere informatie

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206 2012 Meetresultaten Jade Beheer B.V. 2012 In navolging op de rapportages van 2013 Q1/Q2 en 2012 Q3/Q4 is het helaas met de kennis van nu noodzakelijk enkele wijzigingen op die rapportages kenbaar te maken.

Nadere informatie

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma Heerenveen, 10 maart 2012 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur COLOFON Het format

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2013 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage 2013 scope 1 en 2 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 14 augustus 2013 Kenmerk N031-0495501BUJ-los-V01-NL Voortgangsrapportage 2013 scope 1 en 2 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de -prestatieladder.

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2016

Milieubarometerrapport 2016 Milieubarometerrapport 2016 Boom+Verweij Milieubarometer - 2016 Boom+Verweij Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de

Nadere informatie

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13 Carbon Footprint 2014 Van Raaijen Groep BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint Van Raaijen Groep B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Van Raaijen Groep BV Bezoekadres: De Binderij 54 Postcode en plaats: 1321 EK

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT 2014

CARBON FOOTPRINT 2014 CARBON FOOTPRINT 2014 HOGESCHOOL UTRECHT 16 april 2015 078353524:A - Definitief C05013.000012.0500 Inhoud 1 Uitgangspunten... 3 1.1 Boundaries... 3 1.2 Scope definitie... 3 1.3 Gehanteerde uitgangspunten...

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 Boom+Verweij Milieubarometer - 2015 Boom+Verweij Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie-inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage 1 e halfjaar 2010 (januari juli 2010) Opgesteld door: TL Gecontroleerd

Nadere informatie