Energie auditverslag Tauw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energie auditverslag Tauw"

Transcriptie

1 Energie auditverslag Tauw 1 september 2014

2

3 Verantwoording Titel Energie auditverslag Tauw Projectleider Manja Nicolai-Buijen Auteur(s) Jurgen Ooms Projectnummer Aantal pagina's 22 (exclusief bijlagen) Datum 1 september 2014 Handtekening Ontbreekt in verband met digitale verwerking. Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven. Colofon Tauw bv BU Industry Handelskade 37 Postbus AC Deventer Telefoon Fax Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Tauw. Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Tauw hoge prioriteit. Tauw hanteert daartoe een managementsysteem dat is gecertificeerd dan wel geaccrediteerd volgens: - NEN-EN-ISO 9001 Energie auditverslag Tauw 3\22

4 4\22 Energie auditverslag Tauw

5 Inhoud Verantwoording en colofon Inleiding Het energiegebruik Energiegebruik Omschrijving energiegebruik in Niet meegenomen energiegebruik in deze energie audit Specificatie naar bron Aardgasverbruik Elektriciteitsgebruik Ingekochte warmte Brandstofverbruik zakelijk verkeer leaseauto s Brandstofverbruik zakelijke vliegtuigreizen Conclusies Vergelijking met doelstellingen Conclusie Mogelijke maatregelen Actieplan Energiegebruik in gebouwen Vervoer Maatregelen en doelstellingen Literatuurlijst Energie auditverslag Tauw 5\22

6 6\22 Energie auditverslag Tauw

7 1 Inleiding Tauw is in bezit van een certificering voor de CO2-prestatieladder. Een van de eisen die gesteld wordt in het kader van de CO2-prestatieladder is eis 2.A.3. die hieronder is weergegeven. 2.A.3. Het bedrijf beschikt over een actueel energie auditverslag voor het bedrijf en de projecten waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is. Als toelichting hierbij staat in het handboek de volgende tekst: Let wel, het betreft hier een energie auditverslag van een beperkte energie audit. Het gaat hier met name om een analyse van de meest significante energieaspecten. Een energie audit geeft het bedrijf meer zekerheid dat alle relevante energiestromen (2.A) en reductie potentieel (2.B) in beeld zijn. Zie ook de energie audit in de begrippenlijst (Bijlage A.5). Het gaat hier om hetgeen gesteld is in de NEN in en A.4.3 identificatie en beoordelen van energieverbruik en dan specifiek de items in het kader. Voor rapportage over projecten in een bepaalde fase, zie het Reglement. De significante veranderingen (in het kader, item b) betekenen onder andere dat voor projecten waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is, onderzocht is of de te verwachten en werkelijke meest materiële emissies afwijken van die van het bedrijf als geheel. Een en ander dient voldoende aan bod te komen opdat is aangetoond dat aan de eis Het bedrijf heeft inzicht in eigen energie verbruik is voldaan. Geïdentificeerde verbeterpunten dienen opgepakt en opgevolgd te worden. Dit betekent dat bekeken wordt of en hoe dit invloed heeft op de doelstellingen. In bijlage A.5 staat verder nog het volgende: Energie audit Een energie audit is een milieu audit met de focus op de energieaspecten van het bedrijf. Om gerichte maatregelen te kunnen nemen voor het verminderen van het energieverbruik en de daaraan verbonden kosten is het nodig een inzicht te verwerven in het bestaande energieverbruik, in de verdeling ervan over de verschillende bedrijfsdoeleinden, de oorzaken van energieverlies, et cetera. Zie ook NEN-ISO Om te voldoen aan deze vereisten in het kader van certificering van Tauw bv voor de CO2-prestatieladder is dit energie auditverslag opgesteld. Het energie auditverslag betreft een inventarisatie van alle energiestromen en de mogelijkheden tot reductie hierin. Het energie auditverslag is opgesteld conform de richtlijnen in NEN-ISO Energie auditverslag Tauw 7\22

8 Er is geen energie audit van de projecten opgesteld omdat er geen projecten liepen in 2013 waarvoor gunningsvoordeel is verkregen. 1.1 Het energiegebruik Het energieverbruik van Tauw valt conform de scope 1 en 2 van de CO2-prestatieladder in twee hoofdgroepen onder te verdelen: Energieverbruik van de kantoren Ruimteverwarming kantoren (m 3 aardgas) Elektragebruik kantoren (kwh elektriciteit) Energieverbruik als gevolg van mobiliteit Zakelijke kilometers met leaseauto s Zakelijke kilometers met privéauto s Zakelijke kilometers met vliegtuig In het kader van het opstellen van de energie audit en als input voor de CO2-voetafdruk zijn al deze energiegebruiken over 2013 gekwantificeerd. De resultaten hiervan zijn in hoofdstuk 2 vermeld. In hoofdstuk 3 staan de mogelijke maatregelen om tot reductie te komen. In hoofdstuk 4 ten slotte zijn de reductiedoelstellingen genoemd. 8\22 Energie auditverslag Tauw

9 2 Energiegebruik In dit hoofdstuk wordt het energiegebruik van de verschillende activiteiten van Tauw beschreven. 2.1 Omschrijving energiegebruik in 2013 Het energiegebruik van Tauw wordt veroorzaakt door de volgende zes activiteiten: Gebouw gebonden en directe omgeving van de kantoren: 1. Aardgasgebruik voor ruimteverwarming en tapwaterverwarming 2. Elektriciteitsgebruik voor gebouwinstallaties, buitenverlichting en ICT-apparatuur 3. Ingekochte warmte voor ruimteverwarming Vervoer: 4. Brandstofgebruik zakelijk verkeer met leaseauto s 5. Brandstofgebruik zakelijk verkeer met privéauto s 6. Brandstofgebruik zakelijke vliegreizen Niet meegenomen energiegebruik in deze energie audit Tauw heeft naast de hiervoor genoemde energiegebruikende activiteiten nog een aantal activiteiten waarbij beperkte energiestromen worden gebruikt. Deze twee energiestromen zijn niet meegenomen in deze energie audit: 1. Elektriciteitsgebruik door Tauw-apparatuur bij klanten 2. Elektriciteitsgebruik en verwarming bij medewerkers door thuiswerken Elektriciteitsgebruik door Tauw-apparatuur bij klanten Hierbij moet gedacht worden aan elektrische apparatuur in meetbussen, maar ook aan het energiegebruik van laptops van medewerkers die bij klanten werken. De energie die door deze apparatuur wordt gebruikt wordt geleverd door de klanten waar deze apparatuur wordt ingezet. De hoeveelheid energie die door deze apparatuur wordt gebruikt is niet te traceren. Daarnaast is deze hoeveelheid energie zeer beperkt ten opzichte van het totaalgebruik van Tauw. Elektriciteitsgebruik en verwarming bij medewerkers door thuiswerken Het thuiswerkbeleid van Tauw is de afgelopen jaren verruimd. Hierdoor wordt er meer en meer thuis gewerkt. Bij thuiswerken wordt over het algemeen gebruikt gemaakt van een laptop die elektriciteit gebruikt. Ook zal in sommige gevallen de verwarming aanstaan speciaal voor de thuiswerkende medewerker. Dit brengt extra energiegebruik met zich mee. De gebruikte hoeveelheid energie voor dit doel is niet te traceren en is daarom buiten beschouwing gelaten. Energie auditverslag Tauw 9\22

10 De hiervoor gebruikte energie wordt vooralsnog als beperkt geschat ten opzichte van het totale energiegebruik van Tauw. Het thuiswerken is beperkt tot één dag per week, en er is slechts een beperkte groep medewerkers die hier gebruik van maakt. 2.2 Specificatie naar bron Aardgasverbruik De verwarming van kantoren vindt voornamelijk plaats met behulp van aardgas. Het totale aardgasverbruik voor Tauw betrof in 2013 ongeveer m 3. Tabel 2.1 Aardgasverbruik en CO 2 in 2010 en 2013 Omschrijving Hoeveelheid (m 3 ) (2010) Hoeveelheid (m 3 ) (2013) Percentage (2013) Tauw Amsterdam ,6 Tauw Assen ,7 Tauw Deventer Handelskade ,1 Tauw Deventer Handelskade ,4 Tauw Deventer Kamperstraat ,9 Tauw Eindhoven ,7 Tauw Rotterdam ,8 De Haan ,8 Totaal Verklaringen voor de veranderingen tussen 2010 en 2013: Tauw Amsterdam: Lichte daling omdat 2013 een warmer jaar was dan 2010 Tauw Assen: Lichte daling omdat 2013 een warmer jaar was dan 2010 Deventer Handelskade 5: Het appartement is in 2013 niet meer in gebruik geweest en alleen vorstvrij gehouden. Daardoor is het gasverbruik sterk afgenomen 1 Schatting voor 2010 van jaarafrekening afgeleid. 2 In 2010 is voor het gebruik van de WKK is m 3 aardgas gebruikt voor opwekking elektra en m 3 voor de opwekking van warmte. De rest is gebruikt door het CV-systeem. De totale hoeveelheid aardgas die gebruikt is betreft m 3. In 2013 is van het gebruik van de WKK m 3 gebruikt voor elektriciteit opwekking, m 3 voor de opwekking warmte. De totale hoeveelheid gebruikte aardgas is m 3. De rest is gebruikt door het CV-systeem. 3 Waarde bij 2013 is van \22 Energie auditverslag Tauw

11 Deventer Handelskade 11: In 2010 was het laboratorium van AL-West nog aanwezig in dit pand. De gasrekening werd naar rato van het aantal vierkante meters vloeroppervlak verdeeld. In 2013 is AL-West uit het pand vertrokken. Vanaf 1 april is het totale gasverbruik aan Tauw toegerekend. De WKK heeft de eerste vier maanden gedraaid in 2013, daarna is gebruik gemaakt van het vernieuwde verwarmingssysteem met een hoger verwarmingsrendement Deventer Kamperstraat: In 2010 was de Tauw Repro nog gehuisvest aan de Kamperstraat. De Repro is sindsdien uitbesteed. Daardoor is het gasverbruik sterk gedaald. In 2014 is in de ruimte van de Repro het proeflab ingericht. Het gasgebruik zal in 2014 waarschijnlijk weer stijgen Tauw Eindhoven: Lichte daling omdat 2013 een warmer jaar was dan 2010 Tauw Rotterdam: In Rotterdam stond de luchtbehandeling verkeerd afgesteld. Hierdoor bleef de luchtbehandeling dag en nacht op hoog vermogen draaien. Met een tijdklok is dit verbeterd De Haan: Lichte daling omdat 2012 een warmer jaar was dan Elektriciteitsgebruik Verlichting, ventilatie en koeling van de kantoren en het gebruik van kantoorapparatuur, waaronder ICT-apparatuur vindt plaats met behulp van elektriciteit. Het totale elektriciteitsgebruik voor Tauw betrof in 2013 ongeveer 1,9 miljoen kwh. Sinds 2010 is dit een daling van 11,1 %. Deze aanzienlijke besparing is mogelijk geweest doordat er een aantal ingrijpende veranderingen zijn geweest in het kantorenbestand van Tauw. Tauw is aan het overgaan op flexwerken. Hierdoor kon het aantal vierkante meters kantooroppervlak sterk worden gereduceerd. Daarnaast zijn er verbouwingen geweest bij verschillende kantoren om ze aan te passen op het flexwerken, waarbij het energiesysteem en energiegebruik ook onder de loep is genomen en waar nodig aangepast. Tabel 2.2 Elektriciteitgebruik in 2010 en 1013 Omschrijving Hoeveelheid Hoeveelheid Percentage 2010 (kwh) 2013 (kwh) (2013) Tauw Amsterdam ,2 Tauw Assen ,4 Tauw Deventer Handelskade 5 * ** ,0 Tauw Deventer Handelskade 11 Tauw Deventer Kamperstraat ,9 Tauw Deventer Nijmegensestraat (archief) ,1 Tauw Deventer Berkelweg (parkeerterrein) ,0 Energie auditverslag Tauw 11\22

12 Omschrijving Hoeveelheid Hoeveelheid Percentage 2010 (kwh) 2013 (kwh) (2013) Tauw Eindhoven ,9 Tauw Rotterdam ,0 Tauw Utrecht ,8 De Haan *** ,6 Totaal * In 2010 is met behulp van de WKK is kwh aan elektriciteit opgewekt. Het weergegeven getal is inclusief het gebruik van de zelf opgewekte elektriciteit. ** In 2013 is met behulp van de WKK kwh aan elektriciteit opgewekt. Het weergegeven getal is inclusief het gebruik van de zelf opgewekte elektriciteit. Er is in kwh terug geleverd aan het net dit is niet meegerekend. *** Waarde van 2012 Verklaring voor de wijzigingen ten opzichte van Tauw Amsterdam: Geen significante wijzigingen Tauw Assen: Door een meterwisseling kunnen in dit getal kleine afwijkingen zitten Tauw Deventer Handelskade: In 2010 was het laboratorium van AL-West nog aanwezig in dit pand. De elektriciteitsrekening werd naar rato van het aantal vierkante meters vloeroppervlak verdeeld. In 2013 is AL-West uit het pand vertrokken. Vanaf 1 april is al het elektriciteitsgebruik aan Tauw toegerekend Deventer Kamperstraat: Sinds 2010 is de repro vertrokken vanaf de Kamperstraat. Daardoor is het elektriciteitsgebruik gedaald Deventer Nijmegense straat: Aan de Nijmegense straat is het archief gevestigd. Hier is in 2013 een opruimactie uitgevoerd. Om de opruimmedewerkers comfortabel te kunnen laten werken is er met elektrokacheltjes verwarmd. Normaal wordt de ruimte niet verwarmd Deventer Berkelweg: Voor het parkeerterrein zijn geen significante wijzigingen Tauw Eindhoven: Sinds 2010 zijn er wijzigingen in de andere huurders geweest die een invloed uit kunnen oefenen op het elektriciteitsgebruik in het gehele pand. Door een lagere bezetting is er minder vloeroppervlak in gebruik bij Tauw. Hierdoor is er minder verlichting aan in Eindhoven Tauw Rotterdam: In Rotterdam was de installatie van de luchtbehandeling verkeerd afgesteld en bleef deze dag en nacht op hoog toeren draaien. Klokprogramma is hier op aangepast Tauw Utrecht: Tijdens renovatie is verlichting vervangen door energiezuinige verlichting en we hebben daar nu een deel leegstand. Voor het lege gedeelte wordt geen elektriciteit meer toegeschreven aan Tauw De Haan: Geen duidelijke verklaring voor de daling 12\22 Energie auditverslag Tauw

13 Omdat Tauw in de verschillende kantoren een verschillend vloeroppervlak huurt zijn de gebouwen op basis van de totaalgebruiken niet te vergelijken. Daarom is het elektriciteitsgebruik uitgedrukt per vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak. Het resultaat van deze berekening staat hieronder in tabel 2.3. Tabel 2.3 Elektriciteitgebruik per m 2 vloeroppervlak in 2010 en 2013 Locatie Vloeroppervlak VVO (m 2 ) 2010 Gemiddeld elektragebruik (kwh per m 2 ) 2010 Vloeroppervlak VVO (m 2 ) 2013 Gemiddeld elektraverbruik (kwh per m 2 ) 2013 Tauw Amsterdam , ,16 Tauw Assen , ,16 Tauw Deventer Handelskade , ,12 Tauw Deventer Handelskade 11* Tauw Deventer Kamperstraat , ,98 Tauw Deventer Nijmegensestraat (archief) 660 2, ,73 Tauw Deventer Berkelweg (parkeerterrein) 800 0, ,19 Tauw Eindhoven , ,45 Tauw Rotterdam , ,48 Tauw Utrecht , ,42 De Haan , ,61 Totaal/gemiddeld **91, **73,7 *Vanaf maart 2013 een wijziging in verband met het verhuizen van het laboratorium uit het gebouw. Hierdoor zijn alle energiekosten voor Tauw. In 2014 zal het aantal vierkante meters weer sterk teruggebracht worden tot ongeveer m 2 vanwege afstoten van 4 van de 6 gebouwdelen. ** Archief en parkeerterrein niet meegerekend De energiegebruiken voor de kantoren liggen rond de kwh per m 2. Alleen het kantoor in Utrecht gebruikt fors minder energie (56 kwh/m 2 ) door leegstand. Deventer en Eindhoven gebruiken relatief veel energie. Voor Deventer wordt dit in 2014 aangepakt met het vertrek uit oudere gebouwdelen. In Eindhoven komt het hoge energiegebruik mogelijk door andere gebruikers. Ter illustratie: het elektriciteitsgebruik per m 2 vloeroppervlak over 94 overheidskantoren is 110 kwh/m 2. Bij organisaties < 1500 FTE komt dit gemiddelde uit op 76 kwh/m 2. Beste score is 49 kwh/m 2 [1]. Opgemerkt moet worden dat gekoelde kantoren, zoals die van Tauw, meestal rond de 100 kwh/m 2 zitten en ongekoelde kantoren rond de 60 kwh/m 2 [2]. Het elektriciteitsgebruik van de kantoren van Tauw is dus relatief laag in vergelijking met de meeste gekoelde kantoren. Energie auditverslag Tauw 13\22

14 In 2014 zal het elektriciteitsgebruik per m 2 vloeroppervlak weer iets stijgen omdat een gedeelte van de gebouwen zal worden afgestoten. Hierdoor neemt het elektriciteitsgebruik wel af, maar neemt het aantal m 2 nog sterker af. Gevolg is dat het elektriciteitsgebruik per m 2 toe zal nemen Ingekochte warmte Het kantoor te Utrecht wordt verwarmd met behulp van warmte afkomstig van de stadsverwarming. De ingekochte warmte in 2013 betrof 671,2 GJ. In 2010 was dit nog 638 GJ. In 2010 stond een gedeelte van het pand leeg. In dit gedeelte van het pand werd daardoor weinig energie gebruikt. Omdat het warmtegebruik wordt verrekend over de verhuurde vierkante meters kwam dit in 2010 laag uit. Sinds dien zijn de andere vierkante meters verhuurd en wordt daar ook meer warmte gevraagd waardoor het totaal gestegen is en er dus ook meer aan Tauw wordt toegerekend Brandstofverbruik zakelijk verkeer leaseauto s Binnen Tauw bestaat het zakelijke verkeer uit leaseauto s, huurauto s en privéauto s. De totale hoeveelheid brandstof betreft (inclusief brandstof voor woon-werk en privékilometers van leaseauto s) ruim liter. In het weekstatenprogramma staan de kilometers geregistreerd, zowel van de zakelijke-, de woon/werk-, en privékilometers. Zie voor de aantallen tabel 2.5. In tabel 2.4 staan de hoeveelheden brandstoffen die in de jaren 2010 en 2013 zijn gebruikt voor Tauw. Tabel 2.4 Brandstofverbruik verkeer leaseauto s en huurauto s in 2010 en 2013 Brandstoftype Hoeveelheid (liter) Hoeveelheid (liter) Procentuele toe- of afname Benzine ,0 % Diesel ,2 % Totaal ,6 % Tabel 2.5 Zakelijke-, woon/werk-, en privékilometers van de leaseauto s en percentages in 2010 en 2013 Kilometer soort Hoeveelheid kilometers 2010 Percentage 2010 (%) Hoeveelheid kilometers 2013 Percentage 2013 (%) Zakelijk , ,3 Privé , ,4 Zakelijk met privé auto , ,0 Huurauto* , ,3 Totaal * In 2013 is de brandstof die met uitleen tankpassen is getankt ook meegenomen bij de huurauto s. Waarschijnlijk is dit in 2010 niet gebeurd. 14\22 Energie auditverslag Tauw

15 Het aantal gereden kilometers is nauwelijks gedaald, in totaal slechts km minder, hoewel er ruim 15 % minder medewerkers (uitgedrukt in FTE) bij Tauw werkten in 2013 ten opzichte van De hoeveelheid brandstof is wel sterk gedaald tussen 2010 en Per 100 kilometer werd in ,5 liter brandstof (diesel en benzine) gebruikt. In 2010 was dit nog 7,3 liter brandstof (diesel en benzine). De voertuigen in de Tauw-vloot zijn dus (gewogen) gemiddeld een stuk zuiniger geworden. Door de afname van het aantal FTE zijn er per FTE zijn meer kilometers gereden. Dit geldt zowel voor zakelijke als privékilometers. Er is wel een sterke daling van het aantal kilometers dat met een privéauto zijn gereden. De stijging van het aantal kilometers komt doordat de markt voor Tauw moeilijker is geworden in de periode tussen 2010 en Er moet meer geïnvesteerd worden in klantencontacten om de sales op niveau te houden en dit uit zich in meer vervoerskilometers om het aantal klantencontacten te behalen. Per FTE is de gereden afstand km en het geregistreerde brandstofgebruik 790 liter(benzine en diesel gecombineerd). In 2010 was dit km en 753 liter (benzine en diesel gecombineerd) Brandstofverbruik zakelijke vliegtuigreizen Tauw-medewerkers gebruiken het vliegtuig voor zakelijk gebruik om grote afstanden te overbruggen. De totale hoeveelheid gevlogen kilometers in 2013 betreft km. Tabel 2.6 Brandstofverbruik zakelijke vliegtuigreizen en CO 2 in 2010 en 2013 Categorie Aantal vliegtuigreizen 2010 Afstand vliegtuigreizen (km/jaar) 2010 Aantal vliegtuigreizen 2013 Afstand vliegtuigreizen (km/jaar) 2013 Vervoer < Vervoer Vervoer > Totaal De toename van de vliegtuigkilometers ligt vooral in het aantal reizen boven de km. De andere categorieën zijn afgenomen. Er wordt bij Tauw steeds meer gekeken naar de mogelijkheid om per trein te rijden als er op vergelegen locaties gewerkt moet worden. Voor afstanden boven de kilometer is dit nagenoeg ondoenlijk. De toename voor de reizen per vliegtuig boven de kilometer komt vooral omdat er een aantal projecten in Zuidoost-Azië en India zijn uitgevoerd. Doordat Tauw in 2013 in haar beleid heeft opgenomen om slechts in beperkte mate in het buitenland actief te zijn buiten de landen waar wij vestigingen hebben is het de verwachting dat het aantal vluchten boven de km weer zal dalen in de toekomst. Energie auditverslag Tauw 15\22

16

17 3 Conclusies Tussen 2010 en 2013 zijn er veel veranderingen geweest bij Tauw die invloed hebben gehad op het energiegebruik van de organisatie. Het aantal medewerkers is sinds 2010 gedaald, waardoor er minder kantoorruimte nodig is. Dit effect is versterkt doordat bij Tauw tegenwoordig steeds meer volgens het flexwerken wordt gewerkt. Hierdoor kon vloeroppervlak worden afgestoten en zal er ook in 2014 en 2015 nog vloeroppervlak worden afgestoten. Voor alle afgestoten vierkante meters hoeft door Tauw ook geen energie meer te worden gebruikt. Naast het afstoten is het overgebleven vloeroppervlak met de verbouwingen voor het flexwerken ook zo energiezuinig mogelijk gemaakt. Deze ingrepen hebben geresulteerd in een daling van het elektriciteitsgebruik van 11,1 %. In dezelfde periode is het aardgasgebruik afgenomen met 33,8 %. Opgemerkt moet worden dat een gedeelte van de elektriciteit in 2013 nog is opgewekt met de WKK op locatie Deventer. De hoeveelheid energie die gebruikt is voor vervoer is ook afgenomen in de periode van 2010 naar Er zijn 11,6 % minder liters brandstof gebruikt. Omgerekend betekent dit dat er 12,6 % minder energie gebruikt is voor het vervoer per auto. Tabel 3.1 Daling in het energiegebruik en het aantal FTE s Energiegebruik Eenheid Afname Aardgas M 3-33,8 % Elektriciteit kwh -11,1 % Vervoer MJ -12,6 % Aantal medewerkers FTE -15,4 % De besparingen zijn significant maar moeten in het licht worden gezien van een vermindering van het aantal medewerkers. In 2010 bedroeg de capaciteit bij Tauw 829,3 FTE in 2013 was dit 701,4 FTE. Dit houdt een daling in van 15,4 %. Wanneer gekeken wordt naar het energiegebruik per FTE is dus alleen het aardgasgebruik per FTE gedaald. De overige energiegebruiken (Elektriciteit en vervoer) per FTE zijn gestegen. Energie auditverslag Tauw 17\22

18 3.1 Vergelijking met doelstellingen In het voorgaande energie auditrapport zijn de doelstellingen voor de jaren 2012, 2013 en 2014 vermeld. Deze doelstellingen zijn: Tauw stelt zich tot doel om de CO 2 -uitstoot per FTE van scope 1 en 2 emissies, de komende jaren te reduceren met: % ten opzichte van % ten opzichte van % ten opzichte van 2010 Gebaseerd op de gegevens uit de voortgangsrapportages over 2010 (3,50 ton per FTE) en 2013 (3,28 ton per FTE) is er een daling bewerkstelligd van 6,3 % in de CO 2 -uitstoot per FTE. Hiermee wordt de doelstelling voor 2013 niet gehaald. De belangrijkste reden hiervoor is de sterke daling van het aantal FTE bij Tauw in de tussenliggende periode. Op alle fronten is namelijk een substantiële daling van de CO 2 -uitstoot bewerkstelligd. Doordat het medewerkersbestand echter ook hard is gedaald is de CO 2 -uitstoot per medewerker beperkt gebleven. Dat de CO 2 -uitstoot per FTE gedaald is terwijl het energiegebruik per FTE gestegen is komt door twee redenen. Tauw heeft het elektriciteitsgebruik vergroend. Hierdoor is de CO 2 -uitstoot per kwh sterk afgenomen. In deze energie audit zijn het elektriciteitsgebruik en het gasverbruik beide apart meegerekend. Een gedeelte van het gasverbruik van Tauw wordt in de WKK omgezet in warmte en elektriciteit. Alle CO 2 die hier bij vrij komt wordt toegerekend aan het gasverbruik, de elektriciteit die zelf opgewekt is, is afgetrokken van het werkelijke verbruik en hiervoor hoeft dus ook geen CO 2 te worden berekend. 3.2 Conclusie Geconcludeerd moet worden dat de beoogde doelstellingen voor de CO 2 -prestatieladder niet behaald zijn. De belangrijkste reden hiervoor is de sterke afname in het medewerkersbestand. Bij een gelijkblijvend medewerkersbestand zou de doelstelling naar verwachting wel gehaald zijn. Het is onrealistisch om met de huidige kennis te verwachten dat de doelstelling voor 2014 wel gehaald wordt. Geadviseerd wordt daarom de doelstellingen voor 2014 aan te passen. 18\22 Energie auditverslag Tauw

19 4 Mogelijke maatregelen Voor het realiseren van de energiebesparing zijn diverse maatregelen mogelijk. Dit geldt voor alle gebruikte energiesoorten. In onderstaande tabel zijn diverse mogelijkheden genoemd. Dit is geen limitatieve lijst. Met de jaarlijkse brainstorm in de klankbordgroep en de mogelijkheden voor het aandragen van energiebesparende maatregelen via SharePoint, kunnen nieuwe maatregelen worden benoemd. Tabel 4.1 Mogelijke maatregelen voor het realiseren van energiebesparing Energiegebruik 2013 Mogelijke reductiemaatregelen Aardgasverbruik m 3 Optimalisatie gebouwbeheersing Elektriciteit kwh Optimalisatie verlichting Energieverbruik mee laten wegen bij inkoop van elektrische apparatuur Vergroten van de mogelijkheden voor digitale levering van rapporten en dergelijke Bij de voorgenomen renovaties energiezuinige maatregelen nemen zoals energiezuinige verlichting, bewegingssensoren, daglichtafhankelijke schakeling CO 2 -reductie door overschakelen op groene stroom in Eindhoven, Rotterdam en een gedeelte van Utrecht Warmte 671,2 GJ Betere gebouwbeheersing Zakelijk verkeer km Stimuleren videoconferencing leaseauto's l benzine Stimuleren carpoolen l diesel Stimuleren thuiswerken Stimuleren gebruik openbaar vervoer Aandacht besteden aan Het Nieuwe Rijden (gedrag) Banden op spanning houden en vullen met stikstof Zakelijke vliegtuigreizen 303 vluchten Stimuleren videoconferencing km Stimuleren korte vluchten vervangen door treinreizen (of eventueel auto) Energie auditverslag Tauw 19\22

20 5 Actieplan Dit actieplan beslaat de periode tot De maatregelen die in 2014 worden genomen zijn echter veel gedetailleerder weergegeven dan de maatregelen die richting 2020 gepland staan. Het blijkt namelijk lastig om zover in de toekomst te kijken. Eerst staan de maatregelen genoemd voor energiebesparing in de gebouwen. Daarna volgende energiebesparingsmaatregelen. 5.1 Energiegebruik in gebouwen Per jaartal staan de acties vermeld. Er kan nog geen besparingspotentieel worden berekend omdat de plannen nog niet geheel uitgekristalliseerd zijn Verminderen vloeroppervlak locatie Deventer, en energiezuinig inrichten van begane grond en verdieping 1. Gebouwgebonden installaties vervangen door energiezuinigere installaties Invoeren flexwerken bij Tauw Rotterdam en teruggave van vloeropppervlak aan de verhuurder. In het overige gedeelte wordt energiezuinige verlichting toegepast. Invoeren flexwerken bij Tauw Assen en teruggave van vloeropppervlak aan de verhuurder. In het overige gedeelte wordt energiezuinige verlichting toegepast Renovatie verdieping twee in Deventer waarbij energiebesparende maatregelen worden toegepast Onderzoeken of het flexwerken inmiddels zo ver gevorderd is dat de verwarming en verlichting van verschillende verdiepingen in Deventer in tijd geschakeld kan worden zodat hiermee energie bespaard kan worden Bij aflopen huurcontracten van de vestigingen energiebesparende maatregelen eisen van de verhuurder. In ieder geval bemetering per verdieping Bij aflopen huurcontracten van de vestigingen energiebesparende maatregelen eisen van de verhuurder. In ieder geval bemetering per verdieping. 20\22 Energie auditverslag Tauw

21 2020 Bij aflopen huurcontracten van de vestigingen energiebesparende maatregelen eisen van de verhuurder. In ieder geval bemetering per verdieping. 5.2 Vervoer De maatregelen die genomen kunnen worden tot 2020 zijn: Stimuleren videoconferencing Alle banden van de leaseauto s worden afgevuld met stikstof en maandelijks op druk gebracht De leaserijders krijgen een cursus het nieuwe rijden aangeboden Competitie zuinig rijden met een significante bonus voor leaserijders? Bijvoorbeeld helft van de brandstofkosten terug als je onder de officiële norm zit? Verder aanscherpen brandstofgebruik per kilometer voor de leaseauto s Meedoen aan LowCar diet De populariteit van leaseauto s verminderen. Bijvoorbeeld door: Leasegrens verhogen tot km De keuze van leaseauto s beperken tot twee zuinige types De privékilometers per kilometer afrekenen in plaats van een vast bedrag per maand Carpoolen tussen vestigingen stimuleren Vervoer tussen vestigingen onderling per auto verbieden, of verplicht carpoolen Stimuleren openbaar vervoer: Iedereen die meer dan km met het openbaar vervoer rijdt krijgt een OV jaarkaart die ook privé gebruikt kan worden 5.3 Maatregelen en doelstellingen Welke maatregelen, zowel voor het gebouwgebonden energiegebruik als voor transport, zullen worden ingevoerd is nog niet besloten. Dit hangt ook af van de aanpassing in de doelstellingen voor 2014 en doelstellingen die voor de jaren worden gesteld. De doelstellingen voor scope 1, 2 en 3 worden in een apart document vastgesteld. Energie auditverslag Tauw 21\22

22 6 Literatuurlijst [1] Bezocht op [2] Bezocht \22 Energie auditverslag Tauw

Energie auditverslag Tauw

Energie auditverslag Tauw Energie auditverslag Tauw 21 november 2011 Verantwoording Titel Energie auditverslag Tauw Projectleider René Tankink Auteur(s) Pieter Luiten Projectnummer 0495613 Aantal pagina's 20 (exclusief bijlagen)

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 13 augustus 2013 Kenmerk N028-0495501BUJ-los-V01-NL 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de -prestatieladder. Hiervoor heeft zij onder

Nadere informatie

Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014

Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014 Notitie Contactpersoon Martine Burgstaller Datum 7 oktober 2014 Kenmerk N049-0495501MBQ-cri-V01-NL Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2011 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage 2011 scope 1 en 2 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 1 juli 2013 Kenmerk N021-0495501BUJ-los-V01-NL 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de -Prestatieladder. Hiervoor heeft zij onder andere

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2013 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage 2013 scope 1 en 2 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 14 augustus 2013 Kenmerk N031-0495501BUJ-los-V01-NL Voortgangsrapportage 2013 scope 1 en 2 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de -prestatieladder.

Nadere informatie

Reductiedoelstelling scope 1 en 2 emissies en jaarplan

Reductiedoelstelling scope 1 en 2 emissies en jaarplan Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 7 december 2011 Kenmerk N001-0495501BUJ-evp-V03-NL Reductiedoelstelling scope 1 en 2 emissies en jaarplan Tauw streeft naar continue verbetering van de energie-efficiëntie

Nadere informatie

Plan van aanpak CO2-reductie

Plan van aanpak CO2-reductie Plan van aanpak CO2-reductie 2012-2016 Opdrachtgever Movares Johan van den Elzen Ondertekenaar Movares Nederland B.V. Frans Gebraad Kenmerk CO-FG-120015321 - Versie 1.0 Utrecht, 8 november 2012 Vrijgegeven

Nadere informatie

Carbon footprint BT Nederland NV 2014

Carbon footprint BT Nederland NV 2014 Carbon footprint BT Nederland NV 2014 1 Inleiding Ten behoeve van het behalen van niveau 3 van de CO 2 Prestatieladder heeft BT Nederland N.V. (hierna BT Nederland) haar CO 2-uitstoot (scope 1 & 2 emissies)

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen September 2017 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de voortgang van onze scope 3 doelstellingen. Recent hebben

Nadere informatie

Groene bedrijfsvoering

Groene bedrijfsvoering Groene bedrijfsvoering Emissie-inventaris DWA 2011 2 DWA installatie- en energieadvies (DWA) is een adviesbureau met ambitie. Met meer dan honderd collega s werken wij aan de verduurzaming van onder meer

Nadere informatie

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 )

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 ) Juli 2017 Extern Sinds november 2013 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat. In eerste instantie op niveau 3 van de ladder en vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2012

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2012 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2012 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 01-10-2013 F. Wuts Draft 1.0 15-10-2013 F. Wuts Final 1.1 20-01-2014 F. Wuts Emissie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2011 scope 1, 2 en 3

Voortgangsrapportage 2011 scope 1, 2 en 3 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 2 juli 2012 Kenmerk N015-0495501BUJ-los-V01-NL 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de CO 2 -Prestatieladder. Hiervoor heeft zij onder

Nadere informatie

CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 Tabel 1: CO 2-footprint Waalpartners 2016

CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 Tabel 1: CO 2-footprint Waalpartners 2016 Projectgegevens Opdrachtgever Waalpartners bv Projectnaam Energie en CO2 management Projectnummer 9031.17 Memonummer Me01CvH9031.17 Onderwerp Energie- en CO2 beoordelingsrapportage 2016 Auteur Cisca van

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

CO2 footprint rapportage e half jaar

CO2 footprint rapportage e half jaar CO2 footprint rapportage 2017 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon: 038 85

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2012

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2012 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2012 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 01-10-2013 F. Wuts Draft 1.0 7-10-2013 F. Wuts Final 1.1 20-01-2014 F. Wuts Emissie

Nadere informatie

Werken aan minder CO2

Werken aan minder CO2 Werken aan minder CO2 Emissie-inventaris DWA 2013 Goed rentmeesterschap inspireert ons steeds opnieuw om bij te dragen aan een duurzame samenleving. Daar rekenen we voor én tekenen we voor. Het levert

Nadere informatie

Voortgangsrapportage scope 3 eerste halfjaar 2013

Voortgangsrapportage scope 3 eerste halfjaar 2013 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 14 augustus 2013 Kenmerk N026-0495501BUJ-los-V02-NL Voortgangsrapportage scope 3 eerste halfjaar 2013 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013 JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013 LOXIA B.V. 30 april 2013 Definitief CO 2 prestatieladder Samenvatting LOXIA B.V. publiceert jaarlijks een energie-efficiency rapportage. In de rapportages worden

Nadere informatie

De emissies gemeten over 2014 zijn te zien in het sectordiagram hieronder. Het diagram voor basisjaar 2012 staat er ter vergelijking naast.

De emissies gemeten over 2014 zijn te zien in het sectordiagram hieronder. Het diagram voor basisjaar 2012 staat er ter vergelijking naast. Memo Betreft Informatiebulletin CO 2 Prestatieladder - 8 Datum 8 mei 2015 In dit eerste informatiebulletin van 2015 willen wij u inlichten over het beleid, energieverbruik en Trends in 2014, projecten

Nadere informatie

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw.

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. 3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. Datum: 12-05-2016 Versie: 1 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Prins Bouw de voorgang op de CO 2 reductiedoelstellingen laten zien, door

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder).

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder). 1 I N L E I D I N G 1. 1 O v e r d i t r a p p o r t Dit rapport beschrijft de CO 2 -footprint, de CO 2 -reductiedoelstellingen en CO 2 - reductiemaatregelen van OBO BETTERMANN. OBO BETTERMANN werkt met

Nadere informatie

Energie Auditverslag (periode 2016)

Energie Auditverslag (periode 2016) Energie Auditverslag (periode 2016) Son, Maart 2017 Pagina 1 van 6 1. Introductie A. Jansen B.V. heeft een inventarisatie uitgevoerd over alle energiestromen binnen haar bedrijfsvoering. Dit document geeft

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Management review Coolmark B.V. Mei 2014

Management review Coolmark B.V. Mei 2014 Management review Coolmark B.V. Mei 2014 CO 2 Prestatieladder 2.2 Coolmark B.V. Zweth 6 2991 LH Barendrecht Postbus 393 2990 AJ Barendrecht Tel: 0180-751300 Fax: 0180-751305 E-mail: info@coolmark.nl Versie

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 1 e halfjaar 215 & Monitoring doelstellingen 215 scope 1 en 2 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma Tauw

Energiemanagementprogramma Tauw Energiemanagementprogramma Tauw 17 april 2012 Energiemanagementprogramma Tauw Verantwoording Titel Energiemanagementprogramma Tauw Opdrachtgever Stuurgroep CO2-prestatieladder Projectleider Manja Buijen

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

3 Scope 3. 3.1 Woon-werkverkeer

3 Scope 3. 3.1 Woon-werkverkeer Notitie Contactpersoon Jurgen Ooms Datum 4 maart 2014 Kenmerk N037-0495501JUO-sbb-V02-NL Voortgangsrapportage scope 3 s over 2013 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de Prestatieladder.

Nadere informatie

Hollandridderkerk Groep

Hollandridderkerk Groep 2.A.3 Energie audit 2013 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EA2013 13.02 11 april 2013 Gereed Opgesteld door: M. Waarts KAM-coördinator

Nadere informatie

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 UNCLASSIFIED TOL: 0006 0000795431 CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 Conform de CO 2 prestatieladder 3.0 CO 2 reductieplan: doelstellingen en

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

20140813.v2 2014 Q1/Q2

20140813.v2 2014 Q1/Q2 2014 Voortgang CO2-prestatieladder 2014 OFS heeft, samen met OFN, in het begin van niveau 5 bereikt op de CO 2 -prestatieladder. Dit is de hoogst haalbare trede op de ladder. Zoals gebruikelijk blikken

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie Beoordelingsverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Energie audit verslag

Energie audit verslag Energie audit verslag Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV juni 2011 2010.0001-10 Inleiding Cauberg-Huygen is sinds 1975 koploper in oplossingen voor de bouw- en infrasector, industrie en ruimtelijke

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Eerste halfjaar 2012

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Eerste halfjaar 2012 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Eerste halfjaar 2012 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 01-10-2013 F. Wuts Draft 1.0 7-10-2013 F. Wuts Final 2 Energie Management Programma

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern Energie Management Actieplan 2014 tot 2017 -Extern Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Opgesteld door: G.J. Bos (Directie) E. Drijfhout (CO2-functionaris) CO2-Prestatieladder Niveau 3 Energie Management

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 PAGINA i van 13 Carbon footprint 2013 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2013_2.0 Versie: 2.0 Status: Def Uitgegeven

Nadere informatie

20140813.v2 2014 Q1/Q2

20140813.v2 2014 Q1/Q2 2014 Voortgang CO2-prestatieladder 2014 OFN heeft, samen met OFS, in het begin van niveau 5 bereikt op de CO 2 -prestatieladder. Dit is de hoogst haalbare trede op de ladder. Zoals gebruikelijk blikken

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Tweede halfjaar 2013

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Tweede halfjaar 2013 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2013 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 04-12-2013 F. Wuts Draft 0.2 1-2-2014 F. Wuts Aanpassing naar aanleiding van Audit

Nadere informatie

2012/2013. [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3. CO2 prestatieladder niv. 3. Struyk Verwo Aqua

2012/2013. [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3. CO2 prestatieladder niv. 3. Struyk Verwo Aqua 2012/2013 CO2 prestatieladder niv. 3 Struyk Verwo Aqua [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3 3.B.2_1 Energiereductieprogramma 1. ALGEMEEN... 3 1.1 ENERGIEREDUCTIEDOELSTELLING...

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A3 Hoogland Vastgoedonderhoud 5 Scope 1

Nadere informatie

Management review Coolmark B.V. Mei 2013

Management review Coolmark B.V. Mei 2013 Management review Coolmark B.V. Mei 2013 CO 2 Prestatieladder 2.1 Coolmark B.V. Zweth 6 2991 LH Barendrecht Postbus 393 2990 AJ Barendrecht Tel: 0180-751300 Fax: 0180-751305 E-mail: info@coolmark.nl Versie

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies

Voortgangsrapportage CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies Voortgangsrapportage CO 2 - reductiedoelstellingen scope 1 & 2 -emissies BESIX Nederland Branch 17 oktober 2011 Definitief rapport BESIX Nederland Branch Trondheim 22-24 Postbus 8 2990 AA Barendrecht

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 2014

Carbon Footprint Rapportage 2014 Carbon Footprint Rapportage 2014 Versiedatum: 19 februari 2015 4.B.2&5.B.1+2 Rapportage Carbon Footprint 2014 1 van 11 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1... 4 2.1 Gasverbruik... 5 2.2 Zakelijk verkeer in

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 G.R.M. Maassen 24-10-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2013

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2013 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 213 & Monitoring doelstellingen 213 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg 4 7418 CK DEVENTER

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage 2016-1 UItstoot [ton CO2] CO 2 -Prestatieladder 2016-1 Inventarisatie 2016-1 200 180 186 160 140 149 144 138 148 120 100 80 60 40 20 0 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 UItstoot [ton

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele Datum: 11-9-2015 Versie: 3 A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

CO2-prestatieladder 3.B.1_2 Review CO2 reductiedoelstellingen 2015 H1 Revisiedatum: Inhoudsopgave

CO2-prestatieladder 3.B.1_2 Review CO2 reductiedoelstellingen 2015 H1 Revisiedatum: Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 1. Review CO2 reductiedoelstellingen... 2 1.1 Inleiding... 2 2. Voortgang subdoelstellingen... 3 2.1 Voortgang subdoelstelling gas verbruik reduceren... 3 2.2 Voortgang

Nadere informatie

Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013

Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013 Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013 Inhoud 1 Aanleiding 1 2 Werkwijze 2 2.1. Bronnen 2 2.2. Kentallen 2 3 CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie 3 4 Ontwikkeling 5 5

Nadere informatie

Reductie doelstellingen (B: Reductie)

Reductie doelstellingen (B: Reductie) Reductie doelstellingen (B: Reductie) Eis 3.B.1. Barendrecht, oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk 1 1. Reductiebeleid

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015

Energie meetplan 2013-2015 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2015 Ko Hartog Elektrotechniek BV Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2017. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2012-2017. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2012-2017 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 31 maart 2017 Versie: 2 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015

Energie meetplan 2013-2015 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Organisatie Kenmerk Document Ploegmakers Groep B.V. CO2 PRESTATIELADDER 3.B.2_2 Energiemeetplan 2013-2015 Datum 2015-04-21 Versie

Nadere informatie

Schotpoort Traffic Center. Overzicht CO2-Footprint 2015

Schotpoort Traffic Center. Overzicht CO2-Footprint 2015 Schotpoort Traffic Center Overzicht CO2-Footprint 2015 Titel: CO2-Footprint 2015 Versie: 1.0 Datum: 1 juli 2016 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opdrachtgever: Schotpoort Transport Groep BV Opgesteld

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingenvoestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO2 reductiedoelstellingenvoestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO2 reductiedoelstellingenvoestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2.

Nadere informatie

CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep

CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep Zienergie BV Dokter Stolteweg 2 8025 AV Zwolle Postbus 10055 8000 GB Zwolle Tel: 038-8531395 E-mail: d.vandewoestijne@zienergie.nl Versie Datum Opgesteld

Nadere informatie

Management review CO 2-prestatieladder 2014

Management review CO 2-prestatieladder 2014 Grouttech Management review 2014 Inleiding Grouttech heeft in november 2014 het CO 2-bewust certificaat niveau 3 voor de CO 2-Prestatieladder behaald. Halfjaarlijks worden in een managementreview de energieprestaties,

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnRP2014 14.02 24 april 2014 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV december 2011 2010.0001-15 Inleiding Cauberg-Huygen is sinds 1975 koploper in oplossingen voor de bouw- en infrasector, industrie

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

DGMR Totaal. Figuur 1. DGMR - Milieubelasting per jaar

DGMR Totaal. Figuur 1. DGMR - Milieubelasting per jaar Notitie Project DGMR Duurzaam Betreft Milieubarometer 2011-2012 Ons kenmerk A.2007.5221.01.N006 Versie 001 Datum 7 oktober 2013 Verwerkt door VI GA Contactpersoon drs. ing. B.E.A. (Bianca) van Osch E-mail

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Monitoring scope 1 en 2

Monitoring scope 1 en 2 WerkBewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Onderdeel CO2 prestatieladder Datum 25 november 2016 Project 080365 Bijlage bij 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 1 en

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2017 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. EMISSIE INVENTARIS 2013 OPDRACHTGEVER DATUM 21 mei 2014 OPGESTELD DOOR GEAUTORISEERD LEIDER

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 G.R.M. Maassen 2-9-2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Energiemeetplan 2015-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energiemeetplan 2015-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energiemeetplan 2015-2017 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1 Vestiging Capelle aan den IJssel 5 4 Beheersing doelstellingen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 1 e helft 2014 2014 Orona the Netherlands B.V. Pagina 2/5 Voortgangsrapportage Carbon footprint 2014 l versie 1.0 Verantwoording Titel : 2014 Revisie : 1.0 Datum : 23 september 2014 Auteur(s) : mw. M. Losekoot (IMR Advies)

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2017 H1

Periodieke rapportage 2017 H1 Periodieke rapportage 2017 H1 20-07-2017 Periodieke rapportage 2017 H1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2 BASISGEGEVENS... 3 2.1 Beschrijving de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Basisjaar... 3 2.4 Rapportageperiode... 3 2.5 Verificatie...

Nadere informatie

(Energie) management-actieplan

(Energie) management-actieplan (Energie) management-actieplan Eis 3.B.2 Barendrecht, Oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk Inhoud 1. Inleiding 3

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele Datum: 11-09- Versie: 2 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 (1) Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen Arnold Maassen Holding BV Verslag energieaudit Verslag over het jaar 2014 G.R.M. Maassen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Inventarisatie van energieverbruik en emissiebronnen... 3 3 Energieverbruik en CO 2 Footprint...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 30 januari 2015 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

CO2 Footprint 2012 Goudappel Groep

CO2 Footprint 2012 Goudappel Groep CO2 Footprint 2012 Goudappel Groep Zienergie BV Dokter Stolteweg 2 8025 AV Zwolle Postbus 10055 8000 GB Zwolle Tel: 038-8531395 E-mail: d.vandewoestijne@zienergie.nl Versie Datum Opgesteld door Geaccordeerd

Nadere informatie

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon:

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan Datum: april 2015 versie 3 Pagina 1 van 6 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2017 V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan te Nijkerk Datum: april 2015 versie 3 Pagina 2 van 6 Inhoud 1 Inleiding energie meetplan

Nadere informatie

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl EMISSIE- INVENTARIS 015 -mei 016, www.dehaasmaassluis.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Introductie 3 1. Organisatorische grens 3 1.3 Basisjaar 3 1.4 Wijziging berekening ten opzichte van 014 3 1.5

Nadere informatie