Hollandridderkerk Groep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hollandridderkerk Groep"

Transcriptie

1 2.A.3 Energie audit 2013 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EA april 2013 Gereed Opgesteld door: M. Waarts KAM-coördinator Geverifieerd door: M. Veenstra Directeur Getekend voor akkoord:

2 0 Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Energieaspecten Scope Scope Meetonnauwkeurigheden en onzekerheden Wijzigingen Herberekening in ton CO Herberekening in verbruik 6 4 Reductiemaatregelen Geformuleerde maatregelen, voortgang en resultaat 7 5 Conclusie Resultaat Aanbevelingen Referentie 9 Pagina 2 van 9

3 1 Inleiding Hollandridderkerk geeft de zorg voor het milieu hoge prioriteit bij haar bedrijfsvoering. Daarom heeft zij (milieu-)doelstellingen en energiereductiemaatregelen opgesteld om haar CO 2 - uitstoot en haar energieverbruik te verminderen. De in 2013 te realiseren doelstellingen en maatregelen zijn opgenomen in het energiereductieprogramma en vertaald op het netwerk in zogenaamde voortgangsformulieren. In het kader van het milieubeleid heeft Hollandridderkerk al diverse procedures en richtlijnen (eigen eisen) opgesteld voor: Energielabel wagenpark; Inkoop groene stroom; Inkoop van machines en apparatuur (BBT s en energiezuinig); Kwaliteit en milieu. Het doel van Hollandridderkerk is om ieder jaar minimaal 2 % per jaar te reduceren op de totale CO 2 -emissie ten opzichte van het voorgaande jaar. Hollandridderkerk wil dit bereiken door het nastreven van de geformuleerde doelstellingen geldend voor de meest significante energieaspecten zoals ingekochte elektriciteit en zakelijk verkeer. De energie audit richt zich op de getroffen maatregelen van CO 2 - en energiereductie en de mogelijkheden om uitstoot verder terug te dringen. De energie audit is onderdeel van het energiemanagementsysteem volgens ISO en zoals bedoeld onder 2.A.3 en 1.B.2 van het handboek CO 2 -Prestatieladder versie 2.1 van SKAO. Pagina 3 van 9

4 2 Aanwezige energieaspecten Hollandridderkerk maakt gebruik van de Milieubarometer. Hierdoor zijn de energieaspecten en energiestromen geïdentificeerd en kan bepaald worden welke aspecten een belangrijk effect hebben of kunnen hebben op de CO 2 -uitstoot. Er zullen in 2013 geen nieuwe energieaspecten of -stromen bijkomen. 2.1 Scope 1 Uitstoot van emissie door het gebruik van aardgas wordt veroorzaakt tijdens het verwarmen en het op temperatuur houden van het bedrijfspand bestaande uit kantoren, productiehal en magazijn. Het luchtbehandelingssysteem regelt de temperatuur. De geplaatste verwarmingen kunnen afzonderlijk geregeld worden. Emissies Uitstoot van emissie door het gebruik van koudemiddel - R407c en koudemiddel - R 410a wordt veroorzaakt door het bijvullen van de airco s wegens het vervangen van het koudemiddel of wegens een eventuele lekkage. Koudemiddelen maken deel uit van de Greenhouse Gases en zijn om te rekenen naar CO₂equivalenten, maar zijn zelf geen CO₂. Hoewel het nog niet vereist is neemt Hollandridderkerk deze koudemiddelen wel op in de inventaris. Zakelijk verkeer Uitstoot van emissie door zakelijk verkeer wordt veroorzaakt door het hebben van een wagenpark bestaande uit bestickerde wagens voor de afdeling Koeriersdienst en wagens voor de account managers en andere zakelijke rijders. 2.2 Scope 2 Uitstoot van emissie door het gebruik van elektriciteit wordt veroorzaakt tijdens de algehele bedrijfsvoering door een uitgebreid machinepark, door de geplaatste verlichting, door het gebruik van elektrische handgereedschappen en door het gebruik van kantoor apparatuur, zoals pc, monitor, kopieerapparaat, e.d.. Privéauto voor zakelijk verkeer Uitstoot van emissie door privéauto voor zakelijk verkeer wordt veroorzaakt indien een medewerker in zijn of haar privéauto bedrijfsmatige kilometers rijdt. Dit kan zijn vanwege het bezoeken van klanten, het bijwonen van een opleiding/training/cursus/beurs/seminar of het (tijdelijk) gedetacheerd zijn bij een klant. Zakelijke vliegreizen Uitstoot van emissie door zakelijke vliegreizen wordt veroorzaakt tijdens vluchten door medewerkers die een leverancier of een klant bezoeken. Zakelijke vliegreizen komen zeer weinig voor. Pagina 4 van 9

5 3 Meetonnauwkeurigheden en onzekerheden 3.1 Wijzigingen Er zijn wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van het basisjaar 2010 en het jaar 2011 vanwege veranderde conversiefactoren en nauwkeurigere monitoring en metingen. 3.2 Herberekening in ton CO 2 Energiestroom 2010 (basisjaar) * 2011 * 2012 Scope 1 Aardgas voor verwarming m ,4 71 Emissies Koudemiddel R-407c kg 0 8,9 0 Koudemiddel R-410a kg Zakelijk verkeer Personenwagen benzine liter 7,4 9,3 18,17 Personenwagen diesel liter 56,6 52,6 26,32 Bestelwagen diesel liter 13,6 6,9 7,15 Personenwagen hybride km x 1,35 5,07 Scope 2 Ingekochte elektriciteit kwh 426,6 402,9 386,47 Privéauto voor zakelijk verkeer Personenwagen km 4,5 4,2 4,15 Zakelijke vliegreizen Vliegtuig Regionaal p/km 1,1 0,9 0,75 Vliegtuig Europa p/km 0 0 0,79 Vliegtuig Mondiaal p/km Totaal * na herberekening Pagina 5 van 9

6 3.3 Herberekening in verbruik Energiestroom 2010 (basisjaar) * 2011 * 2012 Scope 1 Aardgas voor verwarming m Emissies Koudemiddel R-407c kg Koudemiddel R-410a kg Zakelijk verkeer Personenwagen benzine liter Personenwagen diesel liter Bestelwagen diesel liter Personenwagen hybride km x Scope 2 Ingekochte elektriciteit kwh Privéauto voor zakelijk verkeer Personenwagen km Zakelijke vliegreizen Vliegtuig Regionaal p/km Vliegtuig Europa p/km Vliegtuig Mondiaal p/km * na herberekening Pagina 6 van 9

7 4 Reductiemaatregelen 4.1 Geformuleerde maatregelen, voortgang en resultaat Hieronder staan de geformuleerde CO 2 - en energiereductiemaatregelen die zijn opgesteld door de directie tijdens het management review 2012 en naar aanleiding van de uitkomst van de CO 2 -footprint Scope 1 Maatregel: Flappen plaatsen voor roldeur magazijn ter voorkoming van warmteverlies (extra stoken) in de koudere maanden en tocht. Voortgang: Er heeft een gesprek plaatsgevonden met een leverancier. Vanwege het begin van het voorjaar en de zomer werd besloten het onderzoek uit te stellen. Ter voorkoming van warmteverlies en tocht wordt bij het aanbellen van een leverancier eerst via de deur gekeken wat er afgeleverd wordt alvorens de roldeur wordt geopend. Daarnaast is een afgeschermde werkruimte gecreëerd onder de entresol. Resultaat: Niet meetbaar Scope 2 Maatregel: Onderzoek naar inkoop van windenergie. Voortgang: Er is een contract voor twee jaar met Essent afgesloten voor de levering van Windkracht220, 100 % windenergie afkomstig van Nederlandse windmolens, ingaande per 1 januari Resultaat: Nog niet meetbaar. Verwacht wordt, dat de uitstoot van elektriciteit in 2013 onder de 14 ton CO 2 blijft. Maatregel: Vervangen van 2 hijswerktuigen door 1 hijswerktuig. Voortgang: Op 26 juli 2012 is de nieuwe reachstapelaar (Crown SHr 5540) afgeleverd. Resultaat: Niet meetbaar, omdat het opladen van de reachstapelaar niet apart wordt gemeten. De Hawker Lifetech lader heeft een kortere laadtijd, lagere gebruikskosten en (daardoor) een kleinere CO 2 -voetafdruk Algemene reductiemaatregelen Maatregel: Stimuleren van werknemers wonend binnen een straal van 5 kilometer om met de fiets te komen. Voortgang: Via het (milieu-)adviesteam en De Groene Hollander is in april 2012 aandacht besteed aan mobiliteit, waarbij woon-werkverkeer de basis vormt. Zie De Groene Hollander editie 2 Mobiliteit. Resultaat: Niet meetbaar. Er is in 2012 gebruik gemaakt van het Fietsplan. Dit kan te maken hebben met de nieuwe regeling die in 2014 zal worden ingevoerd waardoor medewerkers nog hun voordeel willen behalen of De Groene Hollander die een bijdrage heeft geleverd om medewerkers bewust te maken. Legenda Ingevoerd of meetbaar resultaat Niet ingevoerd of niet meetbaar resultaat Pagina 7 van 9

8 5 Conclusie 5.1 Resultaat 2012 Aandeel per scope in tonnen CO 2 -uitstoot Aandeel per aspect van de totale CO 2 -uitstoot (13,7) Emissies (0) Zakelijk verkeer (10,9) (74,3) Privéauto voor zakelijk verkeer (0,8) Zakelijke vliegreizen (0,3) Pagina 8 van 9

9 5.1.1 Algemeen De doelstelling om de totale CO 2 -uitstoot in 2012 (520 ton) met 2 % te verminderen ten opzichte van het voorgaande jaar 2011(was 529 ton, maar na herberekening 547 ton) is behaald. Omgerekend een vermindering van 4,94 % ton CO Scope 1 In 2012 is het verbruik aardgas voor verwarming (38.902) met m 3 gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar 2011 (32.564). Een stijging van 1,19 %. Er is geen analyse gedaan naar het aantal graaddagen. Emissie In 2012 is geen koudemiddel toegevoegd. Zakelijk verkeer In 2012 is het totaal aantal liters benzine en diesel (17.211,81) afgenomen met 5.133,63 liters ten opzichte van 2011 (22.345,44). Een opvallende stijging van het aantal liters benzine en een daling van het aantal liters diesel omdat enkele dieselvoertuigen zijn vervangen door benzinevoertuigen. De gegevens van de hybride voertuigen worden vanaf 2011 opgenomen in Personenwagen hybride (in km) Scope 2 Hoewel het elektriciteitsverbuik in 2012 ( ) met kwh is afgenomen ten opzichte van 2011( ) bleef de grootste belasting (74,3 %) bij de algemene bedrijfsvoering. Dit aspect verdiende reeds hoge prioriteit bij het nemen van mogelijke maatregelen ten aanzien van de vermindering van het totale verbruik en de totale uitstoot. Een vermindering van de uitstoot zal worden bereikt door het afnemen van Windkracht220 van Essent. Deze energievorm wordt opgewekt door Nederlandse windmolens. Vanwege de lage conversiefactor voor windenergie zal in 2013 de grootste belasting gaan geven bij de algemene bedrijfsvoering. Privéauto voor zakelijk verkeer In 2012 is het aantal kilometer (19.758) afgenomen met km ten opzichte van 2011 (21.491). Een daling van 8,2 %. Zakelijke vliegreizen In 2012 is het aantal kilometer (6.742) toegenomen met km ten opzichte van 2011 (3.338). Een stijging van 2,02 %. De toename van het aantal kilometer is incidenteel. 5.2 Aanbevelingen Het aantal getankte liters benzine of diesel voor de gereden privékilometers en het woonwerkverkeer wordt vanaf 2012 niet meegenomen in de berekening. Deze kilometers (berekend in liters benzine of diesel) vallen in scope 3. Herberekeningen van basisjaar 2010 en Blijven monitoren of iedere zakelijke rijder de kilometerstand invoert bij het tanken. Op deze wijze kan het verbruik per voertuig nauwkeurig worden berekend en ontstaat er een correcter beeld van de zakelijk getankte liters brandstof (scope 1). 5.3 Referentie Bij deze audit is gebruik gemaakt van het Energiemeetplan Pagina 9 van 9

3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnMA2012 12.01 3 september 2012 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

3.A.1 Emissie-inventarisatie 2010 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.A.1 Emissie-inventarisatie 2010 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.A.1 Emissie-inventarisatie 2010 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EI2010 11.04 1 september 2011 Gereed voor verificatie Opgesteld

Nadere informatie

3.A.1 Emissie-inventarisatie 2014 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder

3.A.1 Emissie-inventarisatie 2014 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventarisatie 2014 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder Documentnummer Versienummer Datum Status EI2014 14.01 2 februari 2015 Gereed Opgesteld door: M. Waarts KAM-coördinator Geverifieerd

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

[3.B.2_2 Energie management actieplan]

[3.B.2_2 Energie management actieplan] 2012 CO2 prestatieladder niv. 3 Struyk Verwo Aqua [3.B.2_2 Energie management actieplan] CO2-prestatieladder Niv. 3 3.B.2_2 Energie management actieplan 1. ALGEMENE EISEN... 3 1.1 ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM...

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 H2

Carbon Footprint Analyse 2012 H2 JAARGANG 4, NR. 2B 13 MEI 2013 Carbon Footprint Analyse 2012 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0321 Carbon Footprint Analyse 2010 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede

Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede Plan van Aanpak CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Aann.bedrijf. Kanaalstraat 329 Enschede Het vermenigvuldigen van deze documentatie en/of verstekken van gegevens aan derden

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD... 3 2 ORGANISATIE...

Nadere informatie

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 2013 Maart 2014 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Opdrachtgever: HKV 3.B.2 Energiemanagement actieplan ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder AL0011 oktober 2014 Opdrachtgever: HKV 3.B.2 Energiemanagement actieplan ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2011. Rapportage CO2 emissie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2011. Rapportage CO2 emissie Jansen Venneboer te Wijhe Ondernemende partner in techniek Jaar 2011 Rapportage CO2 emissie Auteur: J.H. van Mierlo Eindverantwoordelijke: J.H. van Mierlo Jansen Venneboer Datum: maart 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2014-2016

Energiemanagement actieplan 2014-2016 Energiemanagement actieplan 2014-2016 Auteurs: Frans van de Put, Jacqueline van Gelderen Verharen, Gerda de Raad en Geert Jan Prins Versienummer: 1 Versie datum: 16 september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014. Energiemanagementprogramma

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014. Energiemanagementprogramma Jansen Venneboer te Wijhe Ondernemende partner in techniek Jaar 2014 Energiemanagementprogramma Auteur: A.T. Buitenhuis Eindverantwoordelijke: A.T. Buitenhuis Jansen Venneboer Datum: april 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

Plan van Aanpak. CO 2 -footprint conform ISO 14064-1 CO 2 -reductiedoelen CO 2 -reductiemaatregelen

Plan van Aanpak. CO 2 -footprint conform ISO 14064-1 CO 2 -reductiedoelen CO 2 -reductiemaatregelen CO 2 -footprint conform ISO 14064-1 CO 2 -reductiedoelen CO 2 -reductiemaatregelen Vandervalk+degroot-groep Waalwijk, 24 december 2013 Auteur(s): Arend-Jan Costermans Ed den Breejen Antoine Steentjes Joni

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 H2

Carbon Footprint Analyse 2014 H2 JAARGANG 3, NR. 1 11 JANUARI 2015 REF.NR.: 15.R.0101 Carbon Footprint Analyse 2014 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

2013 : januari t/m december. Scope 1 en 2 volgens ISO 14064-1

2013 : januari t/m december. Scope 1 en 2 volgens ISO 14064-1 CO 2- emissie rapportage 2013 : januari t/m december Scope 1 en 2 volgens ISO 14064-1 Vandervalk+degroot-groep Waalwijk, 15 juli 2014 Auteur(s): Arend-Jan Costermans Ed den Breejen Antoine Steentjes Joni

Nadere informatie

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste Carbon Footprint over 2010 en 2011, en de eerste Carbon Footprint Analyse over 2011. Daarin

Nadere informatie

Emissiereductie Voortgangsrapportage Q1 2012

Emissiereductie Voortgangsrapportage Q1 2012 Titel: Emissiereductie Voortgangsrapportage Q1 2012 ASSET Rail Bezoekadres: Postadres: Tel: Fax: e-mail: Houtakker 33 Postbus 204 6680 AE Bemmel 0481 470 310 0481 463 143 info@assetrail.nl Documentcode

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

Emissie-inventarisatie 2011 t.b.v. de CO 2 -Prestatieladder. Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN

Emissie-inventarisatie 2011 t.b.v. de CO 2 -Prestatieladder. Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Emissie-inventarisatie 2011 t.b.v. de CO 2 -Prestatieladder Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN 8 maart 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. ORGANISATIE... 4 2.1 Organogram

Nadere informatie

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013 Grouttech Carbon Footprint 2013 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2.

CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2. 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2. CARBON FOOTPRINT -EMISSIE INVENTARIS 4 DOCUMENTNAAM AUTEUR: VERSIE: DATUM: STATUS: 3A1-2A3-1B2 CO2-VERSLAG 2014 Hakkers KAM B 21-05-2015 DEFINITIEF AUTORISATIE OPGESTELD DOOR:

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

3.D.1 Actieve deelname initiatief. Hollandridderkerk en SecuredDocuments

3.D.1 Actieve deelname initiatief. Hollandridderkerk en SecuredDocuments 3.D.1 Actieve deelname initiatief ten behoeve van de CO2-Prestatieladder Hollandridderkerk en SecuredDocuments Documentnummer NLCO2NTRL04 Opgesteld door: M. Waarts KAM-coördinator Versienummer 14.01 Geverifieerd

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

Periodieke rapportage t/m december 2013 [3.A.1] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 30-1-2014, Geactualiseerd d.d.

Periodieke rapportage t/m december 2013 [3.A.1] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 30-1-2014, Geactualiseerd d.d. Periodieke rapportage t/m december 2013 [3.A.1] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 30-1-2014, Geactualiseerd d.d. 18-4-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving

Nadere informatie