Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2"

Transcriptie

1 Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen Voortgang subdoelstelling kantoren Voortgang subdoelstelling auto s Voortgang subdoelstelling vliegreizen 5 3 Kritische prestatie indicatoren KPI s subdoelstelling kantoren KPI s subdoelstelling auto s 6 4 Ontwerp CO Ketenanalyse Reductiemogelijkheden Reductiedoelstellingen Nieuw project 9 Colofon 10 3.B.1_2 Review CO 2 reductiedoelstellingen /10

3 1 Inleiding Twee maal per jaar voert Dutch Rail Control een review uit m.b.t. de CO 2- reductiedoelstellingen. Tijdens deze halfjaarlijkse audits worden alle genoemde maatregelen gecheckt aan de hand van constateringen en Kritische Prestatie Indicatoren. Dit document beschrijft deze review over Deze review is uitgevoerd op door André van de Giessen. 3.B.1_2 Review CO 2 reductiedoelstellingen /10

4 2 Voortgang subdoelstellingen In dit hoofdstuk wordt kwalitatief aangegeven hoe het staat met de maatregelen die mogelijk moeten maken dat de doelstellingen behaald worden Voortgang subdoelstelling kantoren Maatregelen Constateringen Overstappen op groene stroom Huidige energieleverancier levert geen groene stroom. Volgende actie is het overstappen naar groene stroom. Actie ligt bij Hans, zie notulen managementoverleg Onderzoek Greenchoice of Eneco Hollandse Wind. 2. Gedrag en bewustzijn medewerkers beïnvloeden 3. Onderzoek naar aanwezige apparatuur Continue proces: zie notulen werkoverleg 69 en periodieke communicatie over brandstof verbruik. Onderzoek moet nog uitgevoerd worden. Noodzaak wordt minder omdat er veel minder papier wordt geprint doordat er gebruik wordt gemaakt van pdf-writers en de pdf-viewer waarin opmerkingen geplaatst kan worden. Deze programma is in 2014 aangeschaft en wordt veelvuldig gebruikt Voortgang subdoelstelling auto s Maatregelen Constateringen Bij vervanging kiezen voor schonere Drie van de 5 auto s zijn vervangen. 1 plug in en zuinigere auto s; Hybrid, 2 14% modellen 2. Minimaal één auto s aanschaffen die rijdt op alternatieve brandstoffen; 3. Per autogebruiker verbruik berekenen en vergelijken met het normverbruik van de auto; 4. Alle medewerkers instrueren op het toepassing van Het Nieuwe Rijden ; Begin 2014 is de eerste hybride auto afgeleverd. Dit gebeurt halfjaarlijks. Het levert veel positieve discussie op en vooral veel vergelijk. Heeft plaatsgevonden. Mail Di :25. Maatregelen zijn algemeen bekend bij medewerkers en behoeft geen aparte instructie. Nog bespreken in volgende werkoverleg. 3.B.1_2 Review CO 2 reductiedoelstellingen /10

5 5. Band op spanning promoten en periodiek laten controleren; Wordt frequent meegenomen in werkoverleg. Zie werkoverleg 69. Bijhouden gereisde kilometers per trein Maatregelen Constateringen Eenmaal per jaar bepalen hoeveel kilometer Uitgevoerd voor het jaar met de trein is gereisd. Doel van de maatregel wordt de komende jaren gedefinieerd. Eerst inzichtelijk krijgen hoeveel er wordt gereisd met de trein. Het bepalen van de reiskilometers is niet uit de gegevens te halen, alleen de treinreiskosten In 2014 is door DRC voor 3575,- euro aan treinkaartjes gekocht Voortgang subdoelstelling vliegreizen Maatregelen Constateringen Als er gereisd wordt in Europa dan Bij de eerstvolgende geplande reis wordt gekeken heeft de trein voorkeur boven het naar de trein als alternatief. vliegtuig Maatregel heeft nog niet plaatsgevonden. 3.B.1_2 Review CO 2 reductiedoelstellingen /10

6 3 Kritische prestatie indicatoren In dit hoofdstuk wordt kwantitatief aangegeven of de voortgang van de reductie in lijn loopt met de targets KPI s subdoelstelling kantoren Subdoelstelling: Dutch Rail Control reduceert het energieverbruik van kantoren met 90%. KPI Target 2020 Realisatie Elektriciteitsverbruik per FTE (in kg CO 2) 0,1 2,9 Gasverbruik per FTE (in kg CO 2) 2 1, KPI s subdoelstelling auto s Subdoelstelling: Dutch Rail Control reduceert het verbruik per gereden km met 10%. KPI Target 2020 Realisatie Auto verbruik per FTE (in kg CO 2) 24,5 28,1 3.B.1_2 Review CO 2 reductiedoelstellingen /10

7 4 Ontwerp CO2.0 Het team van CO 2 Seminar.nl organiseert een aantal keer per jaar bijeenkomsten, dit is onder de stichting Nederland CO 2 neutraal onder gebracht. Momenteel zijn DRC en Logitech lid van het initiatief Nederland CO 2 Neutraal. Tijdens de bijeenkomst van NL CO 2 neutraal kwam André van de Giessen van DRC op het idee voor een sector initiatief om CO2 reductie in het ontwerpfase te gaan behalen. Het idee van André: Kunnen we niet zelf een sector-initiatief ontwikkelen dat dichtbij onszelf staat, waar we concreet iets mee kunnen doen op CO 2 gebied. In het ontwerp wordt de basis gelegd voor de uiteindelijke realisatie. Vanuit de ketenanalyse weten we waarop we kunnen reduceren, we moeten alleen van elkaar weten wat de ontwerpmogelijkheden zijn. Zoals we het nu voor ogen hebben kan het daadwerkelijk tot een sector-initiatief komen. Dan is het niet alleen Logitech en DRC, dan is het de(ontwerp) railinfra sector. Denk aan de treinbeveiliging discipline, civiele techniek en meer partijen die zich erbij aan kunnen sluiten. Dit willen we zeker zo gaan opzetten, we starten alleen in een klein verband om ervaring op te doen. Een eerste stap is om elkaar beter te leren kennen, daar draait de 1e bijeenkomst om. In het tweede overleg wordt ingegaan op de raakvlakken tussen de disciplines en in het derde overleg willen we gaan bespreken waar we CO2 reductie kunnen gaan behalen en een reductie doelstelling gaan vastleggen. Overleg 1 is geweest op en overleg 2 op Het derde overleg wordt binnen afzienbare tijd gepland. Tijdens de Railtech-beurs, waar DRC en Logitech een stand delen, wordt een prijsvraag georganiseerd met als vraag wie de origineelste CO2 reductie maatregel weet te bedenken in de ontwerpfase. De beurs staat gepland voor maart B.1_2 Review CO 2 reductiedoelstellingen /10

8 5 Ketenanalyse In het kader van het behalen van niveau 5 op de CO 2-Prestatieladder voert DRC een analyse uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. Dit document beschrijft de ketenanalyse van het project vervanging bovenleidingbalken. Bij het benoemen van reductiedoelstellingen en maatregelen is het niet alleen van belang hoeveel CO 2 hiermee bespaard kan worden, maar ook hoeveel invloed DRC heeft op het deel van de keten. Als ontwerpende partij kan DRC haar invloed het beste aanwenden door: - te kiezen voor een bepaald product - te kiezen voor een bepaalde leverancier - te kiezen voor een vervoersmethode Het bovenstaande vooronderstelt dat er inderdaad de mogelijkheid is voor DRC om een keuze te maken. Dit hangt onder andere af van het de voorschriften van de opdrachtgever, het aanbod, flexibiliteit van de leverancier en economische en praktische omstandigheden Reductiemogelijkheden De reductiemogelijkheden zijn in twee categorieën op gedeeld. Als eerste wordt gekeken naar de aanpassingen die gedaan kunnen worden aan het materiaal. DRC kan invloed uitoefenen in het ontwerp en op basis hiervan is het mogelijke om reducties te bewerkstelligen. De tweede categorie zijn reductiemogelijkheden in het proces. Op basis van de analyse komen de volgende mogelijkheden om CO 2-uitstoot te reduceren naar voren: Materiaal - Slankere constructies en hogere staalkwaliteit; - Ontwerpaanpassingen (verbeteringen); - Toepassen betonconstructie voor de palen. Proces - Lange aaneengesloten buitendienststellingen (transport machines personeel etc.); - Processtappen samenvoegen; - Schonere transportmiddelen/materieel. In het algemeen heeft DRC een nieuwe kijk op hun werkzaamheden gekregen. Uit deze, maar ook uit andere ketenanalyses, blijkt dat de materiaal component in projecten zorgt voor de grootste uitstoot. DRC is zich er van bewust dat ontwerpaanpassingen m.b.t. materialen een grootte impact op de CO2 uitstoot kunnen hebben. DRC gaat komend jaar onderzoeken wat hun invloed in andere projecten is en wat de mogelijkheden zijn om materiaal gebruik te reduceren. DRC zal bij het eerstvolgende project wat betrekking heeft op bovenleidingportalen toetsen welke van de bovenstaande maatregelen toegepast kunnen worden binnen het project. 3.B.1_2 Review CO 2 reductiedoelstellingen /10

9 5.2. Reductiedoelstellingen Op basis van bovenstaande mogelijkheden is de volgende reductiedoelstelling vastgesteld: - 5% CO 2-reductie in 2017 tov binnen de uitgevoerde projecten die betrekking hebben op bovenleidingsportalen Nieuw project DRC heeft momenteel een nieuw project onder handen voor het vervangen van bovenleidingbalken. Vanuit het contract is geen ruimte voor CO2 reducerende initiatieven maar DRC wil de opdrachtgever ProRail voorzien van advies op dit gebied. De doelstelling is om de komende periode een interne brainstorm sessie te houden en de uitkomst ervan met ProRail te bespreken. De sessie staat gepland voor maart B.1_2 Review CO 2 reductiedoelstellingen /10

10 Colofon auteur(s) André van de Giessen kenmerk CO2 reductiedoelstellingen DRC datum versie 1.0 status Definitief 2014 CO2seminar.nl alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming vooraf van de rechthebbende(n) op het auteursrecht c.q.de uitgever van deze uitgave T.B.Lindhout worden verveelvoudigt en/ of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins. 3.B.1_2 Review CO 2 reductiedoelstellingen /10

CO2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

CO2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 CO2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2017

CO2 reductiedoelstellingen 2017 CO2 CO2 reductiedoelstellingen 2017 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling Pand 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2013

CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2013 Sanitas Groep te Barendrecht CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2013 Sanitas Groep Zuideinde 68 2991 LK Barendrecht 10 januari 2014 CO2 inventarisatie Sanitas Groep Pagina 1 Inhoudsopgave Verklaring 3 Inleiding

Nadere informatie

S.A.M. Schagen BV. 3.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

S.A.M. Schagen BV. 3.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 S.A.M. Schagen BV 3.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen 2016 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Halfjaarlijkse publicatie januari t/m juni 2013. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Energie Management Programma A&M Recycling

Energie Management Programma A&M Recycling Energie Management Programma A&M Recycling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1 Maatregelen voor behalen

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteur(s): Dhr. S. van Dam,

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform de CO2-prestatieladder 2.2

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform de CO2-prestatieladder 2.2 CO2 reductiedoelstellingen 2020 Conform de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling lease-auto

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van PUK Benelux B.V. Auteur(s): Mevr. Giezen-van Laarhoven, CO 2-functionaris Dhr. D. Slothouber,

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris, Zwatra B.V. M. de Lange, extern

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): Jeroen de Beer, CO 2-functionaris, Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld.

Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. CO 2 Reductiebeleid 1. Inleiding Europcar wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2. Het CO 2 reductiebeleid van Europcar

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

CO₂ - Communicatieplan Krinkels B.V.

CO₂ - Communicatieplan Krinkels B.V. CO₂ - Communicatieplan Krinkels B.V. Inhoud 1.0 Inleiding... 2 2.0 Visie op energieverbruik en CO₂ uitstoot... 2 3.0 Doelstellingen... 3 3.1 Communicatief... 3 4.0 Doelgroep... 4 4.1 Intern... 4 4.2 Extern...

Nadere informatie

Management review CO 2-prestatieladder 2014

Management review CO 2-prestatieladder 2014 Grouttech Management review 2014 Inleiding Grouttech heeft in november 2014 het CO 2-bewust certificaat niveau 3 voor de CO 2-Prestatieladder behaald. Halfjaarlijks worden in een managementreview de energieprestaties,

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Inhoud INLEIDING... 3 ANALYSE... 4 DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN... 4 COMMUNICATIEDOELSTELLING... 5 DOELGROEPEN... 5 INTERNE DOELGROEPEN... 6 EXTERNE DOELGROEPEN...

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 09 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie