CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 3 van de CO2-prestatieladder 2.1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 van de CO2-prestatieladder 2.1"

Transcriptie

1 CO2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 van de CO2-prestatieladder 2.1

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen Subdoelstelling kantoren Subdoelstelling leaseauto s Subdoelstelling privéauto s Subdoelstelling projecten Generieke maatregelen 5 3 uitvoeren reductiemaatregelen Maatregelen kantoren Maatregelen leaseauto s Maatregelen projecten Overige maatregelen 9 Colofon 9 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen /9

3 1 Context Duurzaam gebruik van grondstoffen en intelligent gebruik van energie maken een belangrijk deel uit van de filosofie van de Max Bögl-Groep. De verantwoordelijkheid naar toekomstige generaties vereist een omslag in ons denken over gebruik van grondstoffen en energie. Max Bögl Nederland brengt deze verantwoordelijkheid onder meer tot uitdrukking door zich te certificeren voor de CO2-Prestatieladder. Voor Max Bögl Nederland is de CO 2 footprint opgesteld voor scope 1& 2 volgens eisen zoals gesteld in ISO en het GHG Protocol. De footprint is opgesplitst in een footprint voor het kantoor en een footprint voor de projecten. Deze zijn terug te vinden in de documenten 3.A.1_1 Emissie inventaris kantoren H1 2012, respectievelijk 3.A.1_2 Emissie inventaris projecten H In dit document worden de scope 1 & 2 CO 2 reductiedoelstelling van Max Bögl Nederland gepresenteerd. In hoofdstuk 2 worden deze doelstellingen opgesplitst in subdoelstellingen. Alle maatregelen die worden getroffen om deze subdoelstelling te behalen worden hier genoemd. De doelstellingen zijn opgesteld in overleg met -en goedkeuring van- het management. De (sub)doelstellingen en maatregelen worden elk half jaar gereviewed. Indien de review hiertoe aanleiding geeft worden de maatregelen bijgesteld. Zie hiervoor ook de stuurcyclus als opgenomen in document 2.C.2_1 Stuurcyclus Doelstellingen Op basis van enkele voorbeeldberekeningen zijn onderstaande generieke doelstellingen vastgesteld: Scope 1 & 2 doelstellingen Max Bögl Nederland B.V. Max Bögl wil in 2015 ten opzichte van % minder CO 2 uitstoten in de bedrijfsvoering*. Max Bögl wil in 2015 ten opzichte van % minder CO 2 uitstoten in de projecten**. Max Bögl wil in 2020 ten opzichte van % minder CO2 uitstoten in de bedrijfsvoering*. Max Bögl wil in 2020 ten opzichte van % minder CO2 uitstoten in de projecten**. *Gerelateerd aan het aantal FTE. **Gerelateerd aan omzet en type projecten. 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen /9

4 2 Subdoelstellingen Elke doelstelling voor 2015 wordt in dit hoofdstuk verder gespecificeerd Subdoelstelling kantoren Max Bögl reduceert het energieverbruik van kantoren met 4% (per FTE). Maatregelen - Licht in vergaderruimte uitschakelen; - Energieverbruik telefoons reduceren; - Monitor automatisch na 5 minuten op stand-by; - Reduceren gebruik printer 2.2. Subdoelstelling leaseauto s Max Bögl reduceert de CO2 uitstoot van leaseauto s met 14% (per km). Maatregelen - Carpoolen stimuleren; - Het nieuwe rijden introduceren; - 1 hybride auto in 2015; - Op intranet: 10 tips om brandstofverbruik van de auto te reduceren; - De groep van leaserijders zelf met ideeën laten komen Subdoelstelling privéauto s Max Bögl reduceert de CO 2 uitstoot van privéauto s met 2% (per auto). Maatregelen - Carpoolen stimuleren; - Het nieuwe rijden introduceren; - Gebruik leaseauto s voor zakelijke ritten stimuleren. 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen /9

5 2.4. Subdoelstelling projecten Max Bögl reduceert de CO 2 uitstoot van projecten met 6% (in relatie tot omzet en type projecten). Maatregelen - Onderzoek uitvoeren naar energieverbruik van bouwketen; - Verwarming en koeling van bouwketen effectief inregelen; - Energie audit uitvoeren op het gasverbruik; - Energie audit uitvoeren op het dieselverbruik van bedrijfsmiddelen; - Bij aanvragen van materieel ook CO 2-reducerend materieel (bv hybride) aanvragen; - Machines bij korte vrijmelding niet weg laten halen; - Groene stroom van SMK keurmerk inkopen bij projecten. NIEUW - De projectleider van elk nieuw project zal voor de start van de uitvoering de mogelijkheden onderzoeken om CO2-productie te reduceren. De initiatieven zullen worden besproken met de directie van MBNL en de desbetreffende deskundigen binnen de organisatie van de Opdrachtgever Generieke maatregelen Max Bögl reduceert jaarlijks de CO 2 uitstoot Maatregelen - Faciliteiten voor conference calls op elke locatie aanwezig; - Informeren naar mogelijkheid groen / bio gas; - Laptops sneller laten opstarten; - Wekelijkse energiebespaartips. 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen /9

6 3 uitvoeren reductiemaatregelen De belangrijkste maatregelen uit het vorige hoofdstuk worden in dit hoofdstuk verder gespecificeerd Maatregelen kantoren Maatregel: Energieverbruik hardware (telefoon, monitor, laptop, printer) Overleg met afdeling ICT & coördinator duurzaamheid holding over instellingen diverse hardware (telefoon, monitor, laptop, printer). Overleg Q Verslaglegging overleg. Overleg leidt wel of niet tot aanpassing apparaatinstellingen. Maatregel: Verlichting Overleg met beheerder kantoor over separate schakeling verlichting vergaderruimte / bergruimte / kantoren over verlichtingsplan. Alwin Pfaller (i.s.m. Irmita de Groot) Overleg Q Verslaglegging overleg. Overleg leidt wel of niet tot aanpassing verlichtingsplan door gebouwbeheerder. 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen /9

7 3.2. Maatregelen leaseauto s Maatregel: Het nieuwe rijden introduceren - Sprittspartipps (intranet) vertalen en onder NL-collega s verspreiden; - Kwartaalrapportages opvragen bij leasemij gekoppeld aan normverbruik auto. - Flyer. - Mail. - Q-rapportages. Werkelijk verbruik i.r.t. normverbruik leaseauto s Q Ieder Q Maatregel: De groep van leaserijders zelf met ideeën laten komen. Leaserijders oproepen zelf met initiatieven (ludieke acties, tips, competities, etc.) te komen om de co2-uitstoot te reduceren. Q Bijeenkomsten B.V. - Mail. Oproep leidt wel of niet tot initiatieven. Alternatief is om initiatieven zelf (door CO2-team) op te zetten en uit te rollen Maatregelen projecten Maatregel: Onderzoek uitvoeren naar energieverbruik van bouwketen. - Maandelijkse verbruikswaarden (gas / elektra) in kaart brengen; - Kwalitatieve energieaudit op bouwplaatsen uitvoeren (wat zit achter welke meter aangesloten?) Maarten de Jong (i.s.m. Sjonnie Baars) Q Excellijsten Energieverbruik bouwketen (indien n.a.v. het onderzoek maatregelen worden getroffen). 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen /9

8 Maatregel: Energie audit uitvoeren op het dieselverbruik van bedrijfsmiddelen. In kaart brengen wat het dieselverbruik per Q bedrijfsmiddel is. Maarten de Jong (i.s.m. & Alwin Pfaller) Excellijsten. Dieselverbruik bedrijfsmiddelen (indien n.a.v. het onderzoek maatregelen worden getroffen). Maatregel: Verwarming van bouwketen effectief inregelen In overleg met deskundige (Team Optimax) instructies opstellen voor co2-verstandig ventileren, koelen en verwarmen van bouwketen (op basis van de bestaande middelen). - Instructies; - Flyers; - Intranet. Energieverbruik bouwketen. Q Maatregel: Onderzoek uitvoeren naar energie efficiënt snijbranden Overleg voeren met deskundigen op gebied van snijbranden t.a.v. te gebruiken materieel, materiaal en werkwijze. Maarten de Jong Q Overleggen; - Materiaal (bv type gas) / Materieel; - Instructies. - Verbeterpunten uit overleg met deskundigen leidt tot veranderingen in inkoop van materiaal / materieel; - Verbeterpunten uit overleg met deskundigen leidt tot een andere werkwijze m.b.t. snijbranden; - Gasverbruik. 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen /9

9 3.4. Overige maatregelen Maatregel: Laptops sneller laten opstarten Opstarttijd en gevolgen ( s avonds niet uitschakelen laptop/pc) bij ICT onder de aandacht brengen. Q ; - Telefoon. Overleg met ICT leidt wel of niet tot verkorten opstarttijd laptops pc s. Maatregel: Energiespaartips Energiespaartips van intramax (intranet) vertalen en onder NL-collega s verspreiden. - Flyers in bouwketen - ; - Bijeenkomsten. Energieverbruik diverse locaties. Ieder Q Colofon auteur(s), AlwinPfaller, Maarten de Jong, Thijs Lindhout kenmerk CO2reductiedoelstellingen Max Bögl datum 16 januari 2013 versie 0.3 status Definitief 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen /9

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren Fout! Bladwijzer niet

Nadere informatie

Voortgang CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

Voortgang CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Voortgang CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2. Voortgang

Nadere informatie

CO 2- reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO2-Prestatieladder 2.1

CO 2- reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO2-Prestatieladder 2.1 CO 2- reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO2-Prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 CO2 reductiedoelstellingen 2020 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.1

CO2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.1 CO2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform de CO2-prestatieladder 2.2

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform de CO2-prestatieladder 2.2 CO2 reductiedoelstellingen 2020 Conform de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling lease-auto

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

CO 2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 4.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 1.2. Doelstelling ten aanzien

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2017. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

CO2 reductiedoelstellingen 2017. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 CO2 reductiedoelstellingen 2017 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 4.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen 2017 2/9 1 Inleiding In dit document worden de scope 1 & 2 CO 2 reductiedoelstelling

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2024

CO2 reductiedoelstellingen 2024 Revisiedatum: 25-06- CO2 reductiedoelstellingen 2024 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen 2024 1/14 Revisiedatum: 25-06- Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2017

CO2 reductiedoelstellingen 2017 CO2 CO2 reductiedoelstellingen 2017 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling Pand 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

CO2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 CO2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

CO2 reductiedoelstellingen 2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 CO2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2017

CO2 reductiedoelstellingen 2017 CO2 reductiedoelstellingen 2017 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling

Nadere informatie

S.A.M. Schagen BV. 3.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

S.A.M. Schagen BV. 3.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 S.A.M. Schagen BV 3.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen 2016 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Halfjaarlijkse publicatie januari t/m juni 2013. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014 Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen (09-01-2015) 1/18 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2

Nadere informatie

Energiefactor Ref. jaar 2013 Target 2016* T.o.v. 2013 Target 2021* T.o.v. 2013

Energiefactor Ref. jaar 2013 Target 2016* T.o.v. 2013 Target 2021* T.o.v. 2013 CO2prestatieladder Revisiedatum: 16102014 CO2 reductiedoelstellingen 2016 Conform niveau 5 op de CO2prestatieladder 2.2 Inleiding In dit document wordt de scope 1 & 2 CO 2 reductiedoelstelling van Protinus

Nadere informatie

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014 Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 (23-09-2014) 1/12 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

ENERGIE MEETPLAN 2012-2015 VAN DEN HEUVEL AANNEMINGSBEDRIJF B.V.

ENERGIE MEETPLAN 2012-2015 VAN DEN HEUVEL AANNEMINGSBEDRIJF B.V. ENERGIE MEETPLAN 2012-2015 VAN DEN HEUVEL AANNEMINGSBEDRIJF B.V. Projectgegevens Opsteller B. Ketelaars Versie 2013-2 Status Definitief Naam Datum Paraaf CO2 Verantwoordelijke B. Ketelaars 01-09-2013 Directievertegenwoordiger

Nadere informatie

S.A.M. Schagen BV. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

S.A.M. Schagen BV. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 S.A.M. Schagen BV 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A (Binnenbaan 37 te Rhoon) incl. werkplaats

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2017 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2017 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.1 CO2 Energie meetplan -2017 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging Middenweg Noordeloos 5 Scope 1 emissies

Nadere informatie

M.WESTRA BV Nederland

M.WESTRA BV Nederland M.WESTRA BV Nederland CO 2 reductiedoelstellingen 2014-2018 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Versiebeheer Aanpassing Initialen Datum versie 1.0 Opzet ML 20 januari 2015 CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Conform niveau op de CO2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 1 Inleiding... 3 2 Doelstellingen... 4 3 Planning meetmomenten...

Nadere informatie

CO2-Reductiedoelstellingen 2015. Naar aanleiding van de CO2 footprintberekening en energie audit

CO2-Reductiedoelstellingen 2015. Naar aanleiding van de CO2 footprintberekening en energie audit Naar aanleiding van de CO2 footprintberekening en energie audit 2/6 Inleiding In dit document wordt de scope 1 & 2 CO 2 reductiedoelstelling van voestalpine WBN gepresenteerd. Aanleiding is het vastleggen

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2017

Energie meetplan 2013-2017 Energie meetplan 2013-2017 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging Van der Horst 5 3.2. Vestiging Tedab 6

Nadere informatie

Reductiebeleid en doelstellingen CO2-prestatieladder. Eis 3.B.1

Reductiebeleid en doelstellingen CO2-prestatieladder. Eis 3.B.1 Reductiebeleid en doelstellingen CO2-prestatieladder Eis 3.B.1 COLOFON Project : Reductiebeleid en doelstellingen CO2-prestatieladder Omvang rapport : 9 pagina's Auteur : Erik de Vries Bijdrage : Reinder

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A (Binnenbaan 37 te Rhoon) incl. werkplaats

Nadere informatie

Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2

Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2 Review(Interne audit) CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO

Nadere informatie

Energie Management Programma 3.B.2

Energie Management Programma 3.B.2 Energie Management Programma 3.B.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Reductiedoelstellingen 2012-2016... 3 3 Reductiemaatregelen... 5 4 Budgettering... 6 Schuuring Pagina 1 van 6 1 Inleiding Dit document

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie