Jaarverslag. Talenta christelijke organisatie voor jobcoaching en re-integratie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Talenta 2011. christelijke organisatie voor jobcoaching en re-integratie"

Transcriptie

1 Jaarverslag Talenta 2011 christelijke organisatie voor jobcoaching en re-integratie

2 Voorwoord Het is mij een genoegen u dit jaarverslag te mogen aanbieden. Het geeft u inzicht in het reilen en zeilen van Talenta. Mijn verwachting is dat ook u bij het lezen onder de indruk komt van het vele werk dat is verzet. Werk dat mooie resultaten heeft opgeleverd; daarvan getuigen de cijfers en de persoonlijke verhalen van cliënten en werkgevers in dit jaarverslag. Het beleid van Talenta stond vooral in het teken van de Wet Werken Naar Vermogen en de aangekondigde bezuinigingsoperaties. Onder leiding van een projectgroep is Talenta op weg naar 2013; het jaar waarin volgens verwachting de Wet Werken Naar Vermogen in werking treedt. We mogen constateren dat we met een ambitieus en enthousiast team voortvarend aan de slag zijn gegaan. En niet zonder resultaat; u leest in dit jaarverslag bijvoorbeeld over een forse toestroom van cliënten. Ook leest u dat onze pogingen om werkzaam te zijn voor gemeenten nu reeds haar vruchten afwerpt. Wat ons opvalt is het feit dat we een hoog plaatsingspercentage hebben. En dat nog wel in een periode waarbij er sprake is van crisis en werkloosheid. Fijn ook om te constateren dat werkgevers bereid zijn om mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden. Ook Talenta brengt dat als werkgever in de praktijk, zoals u kunt lezen. Adri den braber, directeur Op de cover: Iemand die wil werken, verdient een kans. Maarten van Rietschoten hoofd administratie & personeelszaken GKB Groep, Barendrecht Werkplek voor: Wajonger In het vorige jaarverslag maakten we melding van de ontwikkelingen in Passend Onderwijs. Ook daarvan zien we nu resultaten voor leerlingen uit cluster 4. Speciaal voor deze leerlingen zijn er nu trajecten ontwikkeld. Mooi dat we ook hierin mogen samenwerken aan het realiseren van onze missie: mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt toeleiden naar werk en dit werk behouden. We zijn dankbaar dat we dit werk met elkaar mogen doen in afhankelijkheid van God, onze Schepper en Onderhouder. Zijn zegen is ook in dit werk onmisbaar. We laten u in paragraaf 2 graag kennisnemen van de ontwikkelingen en de resultaten uit de onderscheiden regio s. Daarbij treft u ook diverse kengetallen aan. In paragraaf 3 zijn cliënten en werkgevers aan het woord over hun ervaringen met Talenta. 2

3 Terugblik op 2011 West Nieuwe ontwikkelingen en een gestage stroom nieuwe aanmeldingen maakten 2011 voor regio West tot een boeiend jaar. De eerste opdrachten voor re-integratie 2de spoor kwamen binnen en er werd met verschillende gemeenten contact gelegd. Kans in kwekerij In september startten twaalf werknemers met een leerwerktraject in het bedrijf KB Orchids in Poortugaal. Zij zijn in dienst bij Melior Personeelsdiensten en worden gedetacheerd bij KB Orchids. Talenta verzorgt de begeleiding op de werkvloer. In december startten zij de opleiding, die op locatie wordt gegeven door het Wellant College. Alle gestarte werknemers zijn Wajongeren, aangedragen door Talenta, UWV en andere jobcoachorganisaties. Een prachtig voorbeeld van samenwerking, waardoor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans krijgen. Na een aantal jaren werken en leren stromen de kandidaten uit naar een reguliere baan. Collega s Per 1 oktober is jobcoach Klariska Stout met veel enthousiasme aan de slag gegaan als teamleider. Zij nam de taken van Jacob Herrewijnen over. In november trad er een nieuwe collega in dienst: Pieter de Ruijter. Pieter heeft al een aantal jaren ervaring als jobcoach. Vanwege een visuele beperking wordt hij tijdens zijn werk vergezeld door zijn blindengeleidehond Siem. Zuidwest In regio Zuidwest zijn in 2011 nieuwe stappen gezet door Talenta. Een belangrijke basis voor de komende jaren, waarin we sterke groei in deze regio verwachten. Nieuwe deelnemers De Randhof Het LWC De Randhof in Goes kreeg te maken met de eerste doorstroom naar de locatie Moerzicht in Yerseke. Door deze doorstroom konden er weer nieuwe deelnemers aan de slag in De Randhof. Ook op Moerzicht vindt Jaarverslag Talenta

4 coaching plaats door Talenta. Samen met de leidinggevenden van De Randhof zijn de werkzaamheden van begeleiders en coach geëvalueerd en zijn er nieuwe afstemmingsafspraken gemaakt. Sociale onderneming op Zuid-Beveland In het vierde kwartaal ging een sociale onderneming van start in s-gravenpolder, met nevenlocaties in de omgeving. Naast Maatwerk Zeeland participeren Talenta, VMBO-/PrO- en MBO-scholen en Psyent Nederland (patiëntenbelangenorganisatie) in een convenant. Collega s In september konden we Ellen de Visser uit Oostkapelle verwelkomen als jobcoach. Ellen was kort daarvoor afgestudeerd in de opleiding MWD in Ede en heeft tijdens haar stage werkervaring opgedaan bij een jobcoach- en re-integratiebedrijf. Ze heeft de plaats ingenomen van collega Nellie van Belzen, die Talenta verliet. Op verzoek van de ZML-afdeling van de Eben- Haëzerschool in Kapelle begeleidt Talenta scholieren bij hun stage. Collega Piet Dingemanse is daarvoor tien tot vijftien uur per week gedetacheerd naar deze school. Midden Midden is de nieuwe naam voor regio Zuidoost. De oude naam zorgde regelmatig voor verwarring en deed geen recht aan de geografische grenzen van de regio. Groei 2011 was een druk jaar waarin zich veel nieuwe ontwikkelingen, uitdagingen én aanmeldingen aandienden. De omzet vertoonde een aanzienlijke groei. De naamsbekendheid en zichtbaarheid van Talenta beginnen in de regio duidelijk vruchten af te werpen. Dienstverlening verbreed Om opdrachtgevers breder te bedienen en te anticiperen op de marktontwikkelingen, is ook in regio Midden ingezet op verbreding van de dienstverlening. Voor drie gemeenten worden inmiddels re-integratietrajecten uitgevoerd. Voor diverse werkgevers zijn 2de-spoortrajecten ingezet en met verschillende grote bedrijven (waaronder een retailketen) werden afspraken over werkplekken gemaakt. Vijftien cliënten werden gedetacheerd bij bedrijven of gezinnen. Netwerker/trajectbegeleider Per 1 december trad Kees Wisserhof in dienst als netwerker/trajectbegeleider. Kees richt zich vooral op het contacten leggen met werkgevers en de bemiddeling van WWB-cliënten voor gemeenten. Noordwest Ook het team van regio Noordwest slaat haar vleugels uit. Vanaf maart tot september is er één keer per maand spreekuur gehouden in de gemeente Katwijk. Dit werd gecombineerd met een advertentiecampagne in plaatselijke media en kerkbodes en leverde zowel naamsbekendheid als opdrachten op. Werkgeversnetwerk Om het regionale werkgeversnetwerk uit te breiden en de dienstverlening 2de spoor verder uit te rollen, is Richard Dorstein als freelancer de regio komen versterken. Hij heeft brede ervaring als HR-manager in de top van de retailsector. Versterking Meer werk betekent dat er ook meer mensen nodig zijn. Per 1 december kreeg de regio versterking van jobcoach Joanne Stolk. Zij rondde recent haar studie arbeids- en organisatiepsychologie af aan de Erasmus Universiteit. Noord In september 2010 begon Talenta actief haar dienstverlening aan te bieden in Groningen, Friesland en Drenthe. In 2011 groeide het aantal opdrachten en opdrachtge- 4

5 Terugblik op 2011 vers aanzienlijk. Daarom is per 1 mei Hennie Barelds in dienst gekomen als jobcoach. Zij werkt zestien tot vierentwintig uur per week. Daarvan werkt zij zestien uur als jobcoach op het leerwerkcentrum in Hooghalen. Ook teamleider Gert Smit werkt acht uur op dit leerwerkcentrum. Dankzij de samenwerking met LWC Hooghalen en de gemeenten ontstaan er nieuwe kansen. Talenta heeft inmiddels voor zeven cliënten van de gemeente Midden Drenthe de opdracht ontvangen hen te bemiddelen naar werk. 2de-spoortrajecten Per 1 oktober is Hans Huberts het team komen versterken als freelancer. Hij is HR-specialist en werkt 24 uur per week aan het opzetten van de dienst re-integratie 2de spoor in de regio. Jaarverslag Talenta

6 Het Meubelpalet en De Geitenmeijerij De samenwerking met het leerwerkcentrum Het Meubelpalet levert een gestage groei van deelnemers op. Het VSB-fonds beloonde die samenwerking met een donatie van ruim e ,- waaruit onder andere de begeleiding door Talenta bekostigd kan worden. Ook de samenwerking met zorg- en logeerboerderij De Geitenmeijerij van familie Meijer gaf kansen en mogelijkheden. Samen hebben we inmiddels een viertal trajecten uitgevoerd voor de gemeente Ooststellingwerf. Werken in het groen In samenwerking met Booiman Tuinen uit Beilen, SW-bedrijf Alescon, het Werkvoorzieningschap en de gemeente Midden Drenthe startte Talenta een pilot Werken naar Vermogen in het groen. Cliënten uit de Wajong, de WWB-WIJ en PGB-WSW gaan aan het werk bij Booiman Tuinen en kunnen zo werkervaring opdoen in een regulier bedrijf, onder begeleiding van Talenta. In Assen kreeg de samenwerking met zorgboerderij Ko-bus vorm, doordat twee cliënten er een werkplek vonden. Ook door deze samenwerking zijn er weer diverse contacten gelegd met medewerkers van het UWV, de gemeente Assen en Alescon. Noordoost Ook in de regio Noordoost is sprake van gestage groei. Om alle cliënten genoeg begeleiding te kunnen bieden en aan de vraag van opdrachtgevers te voldoen, is team Noordoost uitgebreid. Per 1 juli zijn Peter Qualm en Tineke Droogendijk in dienst gekomen. Peter en Tineke hadden tijdens hun stage al werkervaring opgedaan bij Talenta. Maatwerktraject Voortgezet onderwijs Samen met de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap (cluster 4) heeft de regio Noordoost trajecten ontwikkeld voor leerlingen. Het gaat om leerlingen die niet in staat zijn op een gewone manier hun diploma te behalen. Daarbij zijn niet hun verstandelijke vermogens de belemmering, maar meer hun psychische problematiek. Deze leerlingen zullen de Jacobus Fruytier zonder 6

7 Terugblik op 2011 Landelijk Beleidsontwikkelingen Talenta heeft in 2011 een speerpunt gemaakt van de voorbereiding op de Wet Werken naar Vermogen. Dit wetsvoorstel wordt in 2012 door de Tweede en Eerste Kamer behandeld. Als deze Wet wordt aangenomen heeft dit grote consequenties voor Talenta. Daarom is een projectgroep ingesteld. Deze projectgroep heeft zich gebogen over de vraag hoe we de omslag kunnen maken naar We hebben hier beleid op ontwikkeld: we willen in 2012 de ombuiging maken naar verbreding van het aanbod van diensten en opdrachtgevers. We zullen ons meer gaan richten op gemeenten (i.v.m. de Wet Werken naar Vermogen) en werkgevers (2de-spoortrajecten). Communicatie en PR In 2011 heeft Talenta beleid gemaakt om communicatie en PR inhoud te geven. Dit heeft geleid tot de benoeming van een medewerker voor PR en communicatie. Blik op Werk Keurmerk In 2011 heeft Talenta opnieuw een tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren onder cliënten en opdrachtgevers. Cliënten waardeerden Talenta bovengemiddeld met een 7,9 (het landelijk gemiddelde was 7,3). Opdrachtgevers gaven ons een 7,8 (landelijk gemiddelde was 7,5). Hoewel het de vraag is of kwaliteit in een cijfer is te vatten, zijn we blij met dit resultaat. diploma verlaten, maar dankzij deze trajecten niet zonder perspectief. In de maatwerktrajecten voor verschillende opleidingen op mbo niveau 2 worden praktijk en de theorie geïntegreerd. Jaarverslag Talenta

8 Cliënt aan het woord Anne Gouw Ik wilde mezelf bewijzen Anne Gouw (22) had jarenlang een plekje in de dagbesteding. Toch wilde hij wel eens iets anders dan de zorgboerderij. Een betaalde baan, dat was zijn droom. Hoewel zijn omgeving er twijfels over had, werd een jobcoach van Talenta ingeschakeld om een traject op te starten. Nu heb ik een baan en het gaat super! Hoewel hij het werk op een zorgboerderij leuk vond, voelde Anne zich niet meer zo thuis in deze omgeving. Ik wilde mezelf bewijzen tegenover andere mensen. De ouders van Anne wilden het één keer proberen en vroegen Talenta om betaald werk te zoeken voor hun zoon. Een jobcoach van Talenta ging aan de slag en vond werk voor Anne bij GKB in Barendrecht, aanleggers en inrichters van openbare ruimten. Tegen alle verwachtingen in werd het traject een groot succes. Super Anne is een echte doorzetter. Hij werkt inmiddels meer dan een half jaar bij GKB. Hier doet hij van alles: maaien, straatwerk, speelveldjes aanleggen, plantjes poten. Hij vindt het super en heerlijk. Samen met een collega gaat hij iedere dag op pad. Eerst met een vaste collega, inmiddels met steeds meer verschillende mensen. Jobcoach Lisette komt iedere week een keer langs om te praten. Anne vindt dat prima. Dan heb ik een extra pauze, grapt hij. En serieus: Ze regelt allerlei dingen met het UWV en ook bespreken we hoe het op het werk gaat. Het is lichamelijk zwaar werk, maar we proberen mijn conditie langzamerhand op te bouwen. Dat gaat steeds beter. Werkgever aan het woord Maarten van Rietschoten Hé krullenbol! Werkgever Maarten van Rietschoten komt aanlopen en geeft Anne een veeg over zijn krullen. Maarten is blij dat GKB heeft besloten om Anne een kans te bieden. Lisette kwam aanwandelen en vroeg om een plekje voor deze jongen. Na intern overleg hebben we besloten om het te proberen en daar hebben we geen spijt van gehad. Inmiddels is Anne helemaal gewend bij GKB. Hij is enthousiast en gemotiveerd. En daarbij niet op zijn mondje gevallen. Toen hij hier net kwam werken, vroeg hij meteen om een auto van de zaak. Hij wilde graag precies weten wanneer hij die kon verwachten. Natuurlijk weet je dat iemand een 8

9 Janneke Het is een feest als Janneke er is Na een jaar samenwerken is er veel gebeurd, vertelt werkgever Isabel Sanmartin van kinderdagverblijf Kindertijd. Vorig jaar is Janneke bij ons in dienst gekomen en nu heeft zij een betaalde baan in een sector waar zij erg gelukkig is. De collega s vinden het fijn om met haar samen te werken en voor de kinderen is het elke dag weer een feest als Janneke er is. Janneke (20) heeft een Wajong-uitkering en heeft het niet altijd gemakkelijk. Daarnaast heeft zij bepaalde beperkingen waardoor het voor haar niet vanzelfsprekend is om zelfstandig een betaalde baan te vinden en te behouden. Isabel vertelt hoe Janneke in dienst gekomen is. Zij liep al stage bij ons vanuit haar opleiding, Helpende Welzijn. Na haar stageperiode startte zij met de opleiding SPW, maar helaas bleek al snel dat dit niet het juiste traject voor haar was. Op dat moment kwam Talenta om de hoek kijken. We hebben samen gekeken naar mogelijkheden die er waren om Janneke in dienst te nemen. We waren blij met deze adviezen en hebben besloten om haar een kans te geven. Advies Inmiddels werkt Janneke nu een jaar bij Kindertijd. Wat meteen opvalt, is haar vrolijkheid en de manier waarop de kinderen op haar reageren. Het is duidelijk dat Janneke graag met kleine kinderen werkt en dat kinderen graag bij haar in de buurt zijn. Talenta is nog steeds bij het traject betrokken. Isabel waardeert de samenwerking. Het contact is heel prettig en het is fijn om er als werkgever niet alleen voor te staan. Naast administratieve en financiële adviezen ondersteunt de jobcoach ook het leertraject van Janneke. Er vinden regelmatig voortgangsgesprekken plaats waarin gekeken wordt naar haalbare doelen. De uitkomst van het traject? Isabel geeft aan dat Janneke erg gegroeid is in haar functioneren. Er zijn zelfs extra taken bij gekomen die van grote waarde zijn voor het kinderdagverblijf. Gedurende dit traject worden de kwaliteiten van Janneke steeds meer zichtbaar. Ook wordt duidelijk waar haar grenzen zijn bereikt. Dat alles is winst, zowel voor Janneke als voor ons! Hij hoort er echt bij gebruiksaanwijzing heeft, maar die lopen hier meer rond. Hij past goed in het team. Anne gáát er echt voor. Ook hij heeft zich weleens verslapen. Maar hij stuurt dan meteen een sms dat hij een paar minuten later is. Samenwerking Maarten vindt het als werkgever fijn dat er een jobcoach bij het traject betrokken is. Lisette komt regelmatig langs en alles verloopt soepel, er is een prima samenwerking. Samen zijn we steeds op zoek naar het beste voor Anne. Hij is hier helemaal opgebloeid. In de toekomst zouden we dit best vaker willen, mits we zelf ook voldoende begeleiders hebben. Wat Maarten de meerwaarde van Talenta vindt? De christelijke identiteit is heel belangrijk. Ons bedrijf heeft een christelijke achtergrond. Daar willen we graag iets van uitstralen. We vinden het fijn dat de jobcoach aansluit bij onze normen en waarden. En verder is Talenta een professionele organisatie. Jaarverslag Talenta

10 Wat hebben wij gedaan? En wie hebben wij geholpen? Ontwikkeling aantal cliënten Talenta merkte de laatste jaren een duidelijke groei in de vraag naar hulpverlening op het terrein van arbeidsbemiddeling en begeleiding bij het werk. In 2011 is het aantal aanmeldingen ook weer gestegen. Totaal aantal cliënten (vrijwillige en betaalde hulpverlening) Aantal aanmeldingen cliënten Aantal cliënten waarbij hulpverleningstraject is afgesloten Netto af- of toename Aantal cliënten in begeleiding (betaalde trajecten) Economische crisis Vanwege de economische crisis is het moeilijker om mensen te plaatsen. Dit was vooral in de tweede helft van 2011 merkbaar. Werkgevers zijn onzeker over de toekomst en daarom terughoudend. Wel merken we dat het voor mensen met een Wajong-uitkering minder moeilijk is om een werkplek te vinden, dan voor bijvoorbeeld mensen met een Bijstandsuitkering. De beschikbaarheid van financiële voorzieningen voor werkgevers speelt daar een belangrijke rol in. 10

11 Zo werken wij voor gemeenten: de praktijk (1) De gemeente Veenendaal vroeg ons een klant vanuit de WWB te bemiddelen naar werk. De klant, een allochtone vrouw van midden dertig, had nog nooit betaalde arbeid verricht. Door haar thuissituatie (gescheiden, twee kinderen) was de stap naar arbeid nog groter voor haar. Bovendien sprak zij gebrekkig Nederlands. We hebben direct ingezet op het opdoen van arbeidservaring, het wennen aan een arbeidsritme en het omgaan met de bijbehorende discipline. Op ons arbeidstrainingscentrum in Rhenen (een imkerij) is zij aan de slag gegaan. Aanvankelijk had de klant weinig motivatie en zag zij veel praktische blokkades, waaronder haar kapotte fiets. Onze jobcoach ging met de klant naar de fietsenmaker om de fiets te laten repareren en bracht haar bij haar werk. Dat gaf haar meer vertrouwen bij de start. Een prachtig voorbeeld van onze praktische en doortastende insteek. Na vijftien jaar Bijstand is deze dame aan het werk. Dankzij onze begeleiding, de inzet van de werkgever en de nauwe contacten met de gemeente heeft zij nieuw perspectief. De stap naar reguliere arbeid is in zicht. Re-integratie voor mensen die geen werk hebben Veel mensen willen graag werken, maar vinden het lastig om zelf een baan te vinden. Dit kan zijn vanwege verstandelijke, fysieke of psychische beperkingen.een belangrijke doelgroep van Talenta zijn jongeren met een Wajong-uitkering. Daarnaast helpen wij steeds meer volwassenen die in de Ziektewet, WAO of WIA zitten, bij het vinden van een baan. Re-integratie vanuit uitkering UWV (Wajong, WW, WIA/WAO, Ziektewet) Aantal gestarte trajecten in jaar Aantal afgeronde trajecten in jaar (peildatum 20 febr. 2012): Resultaat van de afgeronde trajecten: Plaatsing in regulier werk Voorlopig plaatsingspercentage (van afgeronde trajecten in jaar) 85% 82% Het plaatsingspercentage geeft het aantal succesvol afgeronde re-integratietrajecten weer. Dit is bij Talenta bijzonder hoog, voor de doelgroep van het UWV. Het landelijk gemiddelde ligt rond de 40%. Gerealiseerd plaatsingspercentage UWV afgelopen jaren (Voorlopig) plaatsingspercentage 91% 75% 85% Gemeenten Talenta richt zich steeds meer op gemeenten. Een belangrijke ontwikkeling, omdat vanaf 2013 de verantwoordelijkheid voor mensen met een Wajong-uitkering naar verwachting wordt overgeheveld naar de gemeenten. Dat heeft alles te maken met de nieuwe Wet Werken naar Vermogen, die in 2012 in de Tweede Kamer wordt behandeld. In de afgelopen jaren bemiddelden wij voor steeds meer gemeenten mensen met een bijstandsuitkering naar werk. Re-integratie vanuit uitkering gemeente Aantal gestarte trajecten in jaar 5 8 Aantal afgeronde trajecten van dit jaar (peildatum 20 febr. 2012): 2 6 Resultaat van de afgeronde trajecten: Plaatsing in regulier werk 2 6 (Voorlopig) plaatsingspercentage 100% 100% Jaarverslag Talenta

12 Re-integratie voor mensen met werk Sommige mensen hebben wel werk, maar zijn door ziekte langdurig uitgevallen. Terugkeer naar hetzelfde werk bij dezelfde werkgever is niet meer mogelijk. In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter is de werkgever verplicht om te zorgen voor de re-integratie van zijn of haar werknemer naar ander werk. Dit wordt re-integratie 2de spoor genoemd. De werkgever kan daarbij Talenta inschakelen, zodat het 2de-spoortraject meer kans van slagen heeft. Re-integratie 2de spoor (via werkgever/verzekeraar) Aantal gestarte trajecten in jaar Aantal afgeronde trajecten van dit jaar (peildatum 20 febr. 2012): 12 8 Resultaat van de afgeronde trajecten: plaatsing in regulier werk 8 7 (Voorlopig) plaatsingspercentage 67% 88% Jobcoaching Talenta biedt ook hulp bij het behouden van werk: jobcoaching. De begeleiding die hierbij geboden wordt, bestaat onder andere uit het leren omgaan met leidinggevenden en collega s, het helpen bij het opbouwen van arbeidsritme en het leren omgaan met verantwoordelijkheid voor eigen werk. Begeleiding bij werk (jobcoaching) voor opdrachtgever UWV Aantal gestarte trajecten in jaar Aantal afgeronde trajecten in jaar (peildatum ) Resultaat van de afgeronde trajecten: behoud van werk Zo werken wij voor gemeenten: de praktijk (2) De gemeente Scherpenzeel meldde bij ons een Nederlandse man van 56 jaar aan. Na vier jaar Bijstand was deze man nog niet aan het werk. Met zijn autochtone achtergrond en jaren ervaring in coördinerende en leidinggevende functies had hij op het eerste oog een prima profiel voor de arbeidsmarkt. Toch ervoer de klantmanager van de gemeente deze klant als problematisch bij het bemiddelen naar werk. Onze jobcoach ging onmiddellijk aan de slag. Hij benaderde een landelijke organisatie voor ontwikkelingshulp, die een vrijwillige coördinator voor het vrijwilligerswerk zocht. Hij wist de organisatie te overtuigen van het belang van een betaalde medewerker met een passend profiel, in plaats van een vrijwilliger. Dat resulteerde er uiteindelijk in dat de klant aan de slag kon. Eerst een aantal weken met behoud van uitkering, zodat de werkgever goed kon beoordelen of de klant in zijn organisatie past. Inmiddels is de klant als betaalde kracht aan de slag, tot grote tevredenheid van zijn werkgever. De klant heeft een prachtige baan die past bij zijn competenties, waardoor de kans op uitval minimaal is. De gemeente Scherpenzeel heeft in korte tijd via Talenta weer één van haar klanten nieuw perspectief kunnen geven en tegelijk een forse besparing gerealiseerd. 12

13 Jaarverslag Talenta

14 Een kijkje achter de schermen: de organisatie Talenta In het derde kwartaal is afscheid genomen van mevrouw Overeem-Prins. Vier jaar heeft zij haar kennis en ervaring ingebracht in het bestuur. Vanwege verhuizing en het verkrijgen van een nieuwe baan heeft ze haar plaats beschikbaar gesteld aan een ander. Mevrouw Van Gelder uit Nieuwerkerk aan den IJssel heeft per 1 april 2011 haar plaats ingenomen. Zij was voorheen locatiemanager van Beth-San in Moerkapelle. Ook is in de vacature van de heer Van Ruitenburg voorzien door de komst van de heer De Ruijter, directeur van de Merwestreek Groep in Hardinxveld-Giessendam. Aan het roer in 2011 Het bestuur van Talenta wordt per gevormd door: Naam bestuurslid De heer A. Lock De heer B.A. de Ruijter Mevrouw A. van Gelder De heer M. Goedegebuur Vacature Bestuursfunctie Voorzitter Penningmeester Secretaris Algemeen bestuurslid Algemeen bestuurslid In 2011 is een tweetal bestuursleden afgetreden. Na bijna 4 jaar trouwe inzet is mevrouw J.M. Overeem - Prins (secretaris) in juli gestopt met haar bestuurswerk. Haar plaats is ingenomen door mevrouw A. van Gelder. In december is de heer C. Giljam (penningmeester) teruggetreden. Hij heeft zich 6 jaar ingezet voor het bestuur van Talenta. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur, de heer A. den Braber. Personeelsbeleid Het personeelsbestand van de Stichting Talenta maakte het achterliggende jaar een forse groei door. Medewerkers Fte per Fte per Totaal fte Talenta 34,0 38,2 Aantal medewerkers Talenta (excl. gedetacheerden) Verhouding indirect/direct personeel 25,3% 20,5% Ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschaps-, ouderschaps- en zorgverlof) van Stichting Talenta Medewerkers Ziekteverzuim Talenta 3,6% 2,8% Deskundigheid van onze medewerkers is belangrijk voor de kwaliteit van het werk. Daarom investeren wij actief in het opleiden van medewerkers. Scholing Gemiddeld aantal scholingsdagen Talenta per fte 4,6 3,0 14 pagina 14

15 Detachering Talenta heeft een aantal cliënten in dienst, die worden gedetacheerd bij werkgevers. Gedetacheerd Aantal medewerkers Talenta in detachering 4,29 9,42 Huisvesting Het kantoor van Talenta is gevestigd in Ridderkerk en de nevenvestiging in Barneveld. De meeste medewerkers werken vanuit huis. Kort financieel verslag 2011 Hieronder vindt u een overzicht van de financiële ontwikkelingen en resultaten van Aantallen zijn x e Resultaten Netto-omzet Som der bedrijfskosten Bedrijfsresultaat 0 37 Som der financiele baten en lasten 14 9 Resultaat voor belastingen Belastingen hierover -1-5 Resultaat na belastingen Balans Activa Inventarissen 36 - Vorderingen Liquide middelen Passiva Eigen Vermogen Voorzieningen 20 - Kortlopende schulden Een exemplaar van de volledige jaarrekening kunt u opvragen bij ons kantoor in Ridderkerk. Jaarverslag Talenta

16 Kostenneutraal sociaal ondernemen, dat wil iedereen toch? Benjamin de Jong, financieel directeur Van der Starre Group, Boskoop Werkplek voor: medewerkers, 6 Wajongers Kastanjelaan 10 Postbus 433 telefoon CM Ridderkerk 2980 AK Ridderkerk

Jaarverslag. christelijke organisatie voor jobcoaching en re-integratie

Jaarverslag. christelijke organisatie voor jobcoaching en re-integratie Jaarverslag Talenta 2012 christelijke organisatie voor jobcoaching en re-integratie Inhoudsopgave Pagina 3 Voorwoord Pagina 4 Terugblik op 2012 Pagina 5 Pagina 8 Pagina 10 Klantreferentie: Gemeente Barneveld

Nadere informatie

Jaarverslag Talenta 2010

Jaarverslag Talenta 2010 Jaarverslag Talenta 2010 christelijke organisatie voor jobcoaching en re-integratie 1. Terugblik Talenta 2010 Adri den braber, directeur Nieuwe start Het jaar 2010 zal vooral herinnerd worden als het jaar

Nadere informatie

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Onderzoek is uitgevoerd en gerapporteerd door Panteia in opdracht van Loopbaankamer Tilburg Bronvermelding van hieronder vermeldde gegevens: Panteia,

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde Samen werken aan werk Atlant Groep Werk met meerwaarde Zoek je werk? En kun je daarbij wat hulp gebruiken? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Wij begeleiden namelijk al jarenlang mensen die door

Nadere informatie

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld Bijlage bij visiedocument Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten Gemeente Barneveld 1. Inleiding Om het visiedocument in het juiste perspectief te plaatsen, is het van belang een duidelijk overzicht

Nadere informatie

meer dan re-integratie

meer dan re-integratie meer dan re-integratie is een goed re-integratiebureau? wij werken ONS ANTWOORD HIEROP IS: Een re-integratiebureau dat dagelijks met toewijding, zorg en passie werknemers en werkgevers begeleidt en ondersteunt,

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

Gemeente Kampen, Social Return. Inkoop Zorg t.b.v de inkooptafel van 22 september 2016

Gemeente Kampen, Social Return. Inkoop Zorg t.b.v de inkooptafel van 22 september 2016 Gemeente Kampen, Social Return Inkoop Zorg t.b.v de inkooptafel van 22 september 2016 Focus op drie punten Bouwblokkenmethode is aangepast aan huidige wet- en regelgeving. Belangrijk: hoogste waarde geldt!

Nadere informatie

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt!

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt! Percuris Re-integratie & Jobcoaching Gewoon doen werkt! Wij handelen daadkrachtig en resultaatgericht Percuris is een deskundige partner voor re-integratie, jobcoaching en outplacement. Organisaties, bedrijven

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

Ongekende mogelijkheden

Ongekende mogelijkheden Ongekende mogelijkheden overzicht van de mogelijkheden bij het in dienst nemen van 45-plussers Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze brochure, neemt u dan contact op met het

Nadere informatie

Afstand tot de arbeidsmarkt? De mobiliteitscoach helpt! Het beste uit jezelf

Afstand tot de arbeidsmarkt? De mobiliteitscoach helpt! Het beste uit jezelf Afstand tot de arbeidsmarkt? De mobiliteitscoach helpt! BEGELEIDING WERKBIJ EN NAAR Het beste uit jezelf Werken met Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt BEGELEIDING WERKBIJ EN NAAR Je wilt graag

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

De markt beweegt verder Rechte tellingen. Rapport: nog te verschijnen

De markt beweegt verder Rechte tellingen. Rapport: nog te verschijnen De markt beweegt verder Rechte tellingen Rapport: nog te verschijnen September 2010 Projectnummer: 09/516 V. Veldhuis, MSc drs T.J. Veerman m.m.v. drs. D.A.G. Arts J.W. van Egmond AStri Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt?

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Afstand tot de arbeidsmarkt? De jobcoach helpt! Het beste uit jezelf

Afstand tot de arbeidsmarkt? De jobcoach helpt! Het beste uit jezelf Afstand tot de arbeidsmarkt? De jobcoach helpt! BEGELEIDING WERKBIJ EN NAAR Het beste uit jezelf Werken met Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt BEGELEIDING WERKBIJ EN NAAR Je wilt graag werken maar

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

Zelfstandig, ondernemend en meedoen?

Zelfstandig, ondernemend en meedoen? Het leert jongeren een vak en begeleidt hen 1,5 jaar om de patronen te doorbreken die hen belemmeren om op eigen kracht aan een baan te komen. Een belangrijke meerwaarde van deze benadering is dat de leerlingen

Nadere informatie

De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio. De Werkschool. Worden wie je bent

De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio. De Werkschool. Worden wie je bent De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio De Werkschool Worden wie je bent De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio Om de landelijke formule van

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Dienstverlening voor het verbinden van mens en organisatie

Dienstverlening voor het verbinden van mens en organisatie Dienstverlening voor het verbinden van mens en organisatie Dienstenbedrijf. Verbindt! Het Dienstenbedrijf biedt u als werkgever vijf winstpunten en daarmee een goede deal. Het Dienstenbedrijf verbindt

Nadere informatie

Werken en leren bij The Colour Kitchen

Werken en leren bij The Colour Kitchen Werken en leren bij The Colour Kitchen The Colour Kitchen The Colour Kitchen is een professioneel en commercieel horeca concept met een groot maatschappelijk hart. Wij willen samen met onze gasten én onze

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Artemis Coaching Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Artemis Coaching Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werk vinden is niet voor iedereen even gemakkelijk. Bijvoorbeeld voor mensen

Nadere informatie

De match die werkt! De activiteiten van de jobcoach zijn gericht op het behouden van de match!

De match die werkt! De activiteiten van de jobcoach zijn gericht op het behouden van de match! De match die werkt! De activiteiten van de jobcoach zijn gericht op het behouden van de match! De match die werkt! Een baan vinden en behouden is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Soms is hier extra

Nadere informatie

LEERWERKBEDRIJF KRINGLOOPWINKEL WERKPLAATS. Jaarverslag 2014. Stichting Vrienden van De Zaak van Ermelo

LEERWERKBEDRIJF KRINGLOOPWINKEL WERKPLAATS. Jaarverslag 2014. Stichting Vrienden van De Zaak van Ermelo 1 LEERWERKBEDRIJF KRINGLOOPWINKEL WERKPLAATS Jaarverslag 2014 Stichting Vrienden van De Zaak van Ermelo 2 Voorwoord Op 31 augustus 2012 is De Zaak van Ermelo BV opgericht als sociale onderneming en leerwerkbedrijf,

Nadere informatie

Datum uw brief 31 maart 2008

Datum uw brief 31 maart 2008 Directie Inwoners SP fractie van de gemeente Nijmegen ter attentie van mw. S. Akdemir Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt.

Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt. Meedoen met werk Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt. U werkt niet. Misschien heeft u nog nooit gewerkt. Of het wel geprobeerd maar dat ging mis. Dat kan allerlei redenen hebben. U heeft

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Duurzaam aan het werk

Duurzaam aan het werk Visio Zicht op Werk Duurzaam aan het werk Bent u zelf slechtziend of blind en wilt u graag zo goed mogelijk (blijven) functioneren op uw werk? Heeft u een slechtziende of blinde werknemer? Begeleidt u

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Budgetbeheer Bewindvoering beschermingsbewind Budgetcoaching voor ondernemers Schuldhulpverlening

Budgetbeheer Bewindvoering beschermingsbewind Budgetcoaching voor ondernemers Schuldhulpverlening Juristnet Financiele zorg Budgetbeheer Bewindvoering beschermingsbewind Budgetcoaching voor ondernemers Schuldhulpverlening Juristnet reintegratie dienstverlening inclusief Leer en werk trajecten 2014

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt Methodiekbeschrijving Januari 2008 Laat Zien Wat Je Kunt Deel 1: Methodiekbeschrijving Het is bij de juiste methodiekvaststelling bepalend uit welke personen de doelgroep bestaat. De methodiek is vooral

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Toolbox Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken is

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumheffing White Paper

Participatiewet en Quotumheffing White Paper Participatiewet en Quotumheffing White Paper 6 oktober 2015 Participatiewet Wat is de Participatiewet? Heeft uw onderneming meer dan 25 werknemers, dan moet u aan de slag met de Participatiewet. Deze wet

Nadere informatie

Hans van Rooij VERSTAG

Hans van Rooij VERSTAG Hans van Rooij VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers Intersectorale mobiliteit Informatie voor werkgevers Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en professionals. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers

Financiële voordelen werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op belastingdienst.nl.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden. Antwoord: Leeftijdsopbouw WWB-bestand: 27 tot 45 jaar 67 personen 45 tot 60 jaar 82 personen 60 tot 65 jaar 22 personen

Vragen en antwoorden. Antwoord: Leeftijdsopbouw WWB-bestand: 27 tot 45 jaar 67 personen 45 tot 60 jaar 82 personen 60 tot 65 jaar 22 personen Aanvullende vragen burgerraadslid mw. A. van Esch (fractie PK) betreffende plan van aanpak re-integratie van uitkeringsgerechtigden (n.a.v. Politieke avond d.d. 12 maart 2009) en beantwoording. Politieke

Nadere informatie

Werken en leren bij the Colour Kitchen

Werken en leren bij the Colour Kitchen Werken en leren bij the Colour Kitchen THE COLOUR KITCHEN The Colour Kitchen is een professioneel en commercieel horecaconcept met een groot maatschappelijk hart. Wij willen samen met onze gasten én onze

Nadere informatie

Maatschappelijke Participatie

Maatschappelijke Participatie Maatschappelijke Participatie Marjolein Kolstein September 2016 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Het antwoord op uw personele vraagstuk

Het antwoord op uw personele vraagstuk BD Recruitment BV Het antwoord op uw personele vraagstuk Wie bepaalt bij welk re-integratiebedrijf ik terecht kan? De gemeente of UWV WERKbedrijf maakt bij uw re-integratietraject vaak gebruik van een

Nadere informatie

Werk voor jongeren. De winst van maatwerk: Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn

Werk voor jongeren. De winst van maatwerk: Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn Werk voor jongeren Meer aandacht voor participatie Sommige werkgevers zijn sowieso geïnteresseerd in een jongere met een vlekje. Maar vaak gaat het er toch vooral om dat ze hun werk goed doen. Debby Kamstra,

Nadere informatie

Richtinggevend in werk

Richtinggevend in werk Uitzendbureau Schakelen en bemiddelen in werk Payroll Payroll diensten voor publieke sector en MKB Verzuimbegeleiding Verzuimbegeleiding op maat bij u gereguleerd Re-integratie Samen werk en mens matchen

Nadere informatie

Voor mensen met een arbeidshandicap.

Voor mensen met een arbeidshandicap. Voor mensen met een arbeidshandicap. Inhoudsopgave 1. Ambitie 2. Ontstaan van Ambitie. 3. Begeleid Werken 4. Jobcoaches en werkbegeleiders 5. Ervaringen 6. Met Ambitie aan het werk 7. Aanmelden Ambitie

Nadere informatie

Op eigen kracht maar niet alleen

Op eigen kracht maar niet alleen uwv.nl/wajong werk.nl Op eigen kracht maar niet alleen Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/wajong.

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Schuldhulpmaatje West-Friesland

Jaarverslag 2016 Schuldhulpmaatje West-Friesland Jaarverslag 2016 Schuldhulpmaatje West-Friesland Inhoud: Hulpvragers Maatjes Coördinatoren Sponsors Financiën Bestuur Toekomst Namens het bestuur mag ik u verslag uitbrengen van de activiteiten van Schuldhulpmaatje-WF

Nadere informatie

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl Werkzoekenden in Westfriesland Ik ben WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland Wij zijn WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland is dé arbeidsbemiddelaar van Westfriesland. Wij begeleiden

Nadere informatie

Ik wil weer aan het werk met een Individuele re-integratieovereenkomst. Als u zelf uw re-integratie wilt regelen

Ik wil weer aan het werk met een Individuele re-integratieovereenkomst. Als u zelf uw re-integratie wilt regelen Ik wil weer aan het werk met een Individuele re-integratieovereenkomst Als u zelf uw re-integratie wilt regelen Wat is een Individuele re-integratieovereenkomst? U krijgt een uitkering van UWV en bent

Nadere informatie

Succesvolle matching & begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking

Succesvolle matching & begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking Succesvolle matching & begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking Radar is uw zorgzame partner in business www.radar.org Wel de voldoening & de voordelen, niet de rompslomp We werken gewoon als

Nadere informatie

INTER-PSY Lente Symposium

INTER-PSY Lente Symposium INTER-PSY De kracht van de patiënt Erik Goos, Egbert de Jong & Marida Vermeulen Inhoud seminar Deel 1: De eerste stap richting werk begint bij de zorg Erik Goos, manager IP Participeert & IP Begeleidt

Nadere informatie

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013 Stichting Z11 Jongerencoaching Jaarverslag 2013 Inhoud Visie en Missie Z11 Hoofdstuk 1 - Activiteiten - Samenwerking - Resultaat en kosten - Organisatie Hoofdstuk 2 - Ontwikkelingen Hoofdstuk 3 - Financiële

Nadere informatie

KansenNet Jaarverslag.

KansenNet Jaarverslag. KansenNet Jaarverslag 2016 www.kansennet.nl INLEIDING Met Energie en Enthousiasme KansenNet heeft het jaar 2016 met trots en tevredenheid afgesloten. Opnieuw hebben 167 vrijwilligers bestuur, coördinatoren

Nadere informatie

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com Juristnet reintegratie dienstverlening inclusief Leer en werk trajecten 2014 En inclusief innovatieve reintegratie dienstverlening c.q. 12 XR en LT reintegratie trajecten 1 Juristnet reintegraties inleiding.

Nadere informatie

10-3-2016. 3. Definiëring doelgroepen

10-3-2016. 3. Definiëring doelgroepen 3. Definiëring doelgroepen UITGANGSPUNTEN VISIENOTA Participatie op het hoogst haalbare niveau. Investeren in de hele groep. Bevorderen optimale loonwaardeontwikkeling. Integrale toeleiding WMO/Participatie/Jeugd.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project Bouwen aan actieve informatievoorziening

Nadere informatie

Werkgroep resultaten en opbrengsten

Werkgroep resultaten en opbrengsten Werkgroep resultaten en opbrengsten Domein INK: Resultaten en opbrengsten Thema: Leeropbrengsten Prestatie-indicator: Niveau Leeropbrengsten, niveau 80% van de haalt minimaal zijn uitstroomprofiel en uitstroomniveau.

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken LEREND VERANDEREN IN HAARLEMMERMEER Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wie in een organisatie succesvol veranderingen wil realiseren,

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers

Financiële voordelen voor werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op

Nadere informatie

Werk Eerst leidt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt toe naar betaalde arbeid met duurzaam perspectief.

Werk Eerst leidt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt toe naar betaalde arbeid met duurzaam perspectief. Werk Eerst leidt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt toe naar betaalde arbeid met duurzaam perspectief. Dit kunnen mensen met een uitkering zijn, maar ook mensen met een beperking (fysiek

Nadere informatie

WERKFIT-TRAJECT. Toegang tot het online vacaturesysteem Begeleiding van onze psycholoog of psychiater indien gewenst. Looptijd

WERKFIT-TRAJECT. Toegang tot het online vacaturesysteem Begeleiding van onze psycholoog of psychiater indien gewenst. Looptijd OVER JASNANTE Ieder mens is anders en daarmee ook ieder re-integratie traject. Jasnante biedt maatwerk en bekijkt per persoon wat iemand nodig heeft om in beweging te komen en zijn of haar loopbaan op

Nadere informatie

Van Dreumel Human Capital B.V.

Van Dreumel Human Capital B.V. Cliënten Audit Rapport Norm : Blik op Werk Keurmerk Scope: Begeleiding van zieke werknemers, Outplacement, Reïntegratieactiviteite tweede spoor, Vacaturebemiddeling. Datum: 26-29 augustus 2014 DNV Team

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V.

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Renga B.V. Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Renga B.V. Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik op Werk

Nadere informatie

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in uw bedrijf

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in uw bedrijf Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in uw bedrijf Wat levert het u op? Hoe kunnen wij u helpen? Wat zijn de mogelijkheden? Dagbesteding Leren & Werken Betaalde baan Wat biedt Philadelphia u? Goed

Nadere informatie

Participatiewet. Veranderingen voor de Oosterschelderegio. 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper.

Participatiewet. Veranderingen voor de Oosterschelderegio. 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper. Participatiewet Veranderingen voor de Oosterschelderegio 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper www.goes.nl Inhoud Huidige situatie Wwb, Wsw en Wajong Veranderingen Participatiewet Wet maatregelen Wwb Regionale

Nadere informatie

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar TRAININGSCENTRUM Schakel naar een passend vervolgtraject Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar Wat is een Trainingscentrum? Bij de Trainingscentra van Lijn5

Nadere informatie

Vraag en antwoord voor ouders. Steun waar nodig. Speciaal waar het moet

Vraag en antwoord voor ouders. Steun waar nodig. Speciaal waar het moet Vraag en antwoord voor ouders Steun waar nodig Speciaal waar het moet Regulier waar mogelijk, steun waar nodig, speciaal waar het moet Alle kinderen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 817 Sociale werkvoorziening Nr. 99 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Werkgroep resultaten en opbrengsten

Werkgroep resultaten en opbrengsten Werkgroep resultaten en opbrengsten Domein INK: Resultaten en opbrengsten Thema: Leeropbrengsten Prestatie-indicator: Niveau Leeropbrengsten, niveau 80% van de haalt minimaal zijn uitstroomprofiel en uitstroomniveau.

Nadere informatie

re-integratie presentatie ten behoeve van congres reuma werkt op 17 mei 2011 Jan van den Berg Boudewijn Röling

re-integratie presentatie ten behoeve van congres reuma werkt op 17 mei 2011 Jan van den Berg Boudewijn Röling re-integratie presentatie ten behoeve van congres reuma werkt op 17 mei 2011 Jan van den Berg Boudewijn Röling re-integratie: wie doet wat? spoor 1: zolang er een dienstverband bestaat is de werkgever

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Stichting Opvang Ezels

Jaarverslag 2016 Stichting Opvang Ezels Jaarverslag 2016 Stichting Opvang Ezels verslag van de voorzitter Het jaar 2016 was voor Stichting Opvang Ezels een bijzonder Jaar. Het jaar startte met een bestuur van geheel andere samenstelling dan

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van InterLuceo Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: InterLuceo Inleiding Voor u ligt de definitieve rapportage van het tevredenheidsonderzoek van

Nadere informatie

samen werken aan werk

samen werken aan werk samen werken aan werk Wat is baanbrekend? Baanbrekend Nieuwe Waterweg Noord (NWN) is een bijzondere samenwerking tussen Randstad Nederland en de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. Ons doel

Nadere informatie

gezinsvormen [ behandeling in een gezin ]

gezinsvormen [ behandeling in een gezin ] gezinsvormen [ behandeling in een gezin ] 03 Gezinshuis meestal een passend antwoord op een uithuisplaatsing voorwoord Ambiq biedt specialistische zorg aan kinderen, jongeren, hun ouders en volwassenen

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

Werkgelegenheidsplan. Werkervaring opdoen bij Philips? Maak gebruik van het Philips Werkgelegenheidsplan

Werkgelegenheidsplan. Werkervaring opdoen bij Philips? Maak gebruik van het Philips Werkgelegenheidsplan Werkgelegenheidsplan Werkervaring opdoen bij Philips? Maak gebruik van het Philips Werkgelegenheidsplan Vergroot je kansen op een betaalde baan Ingrid Hurkens (48), verkoopmedewerker MyShop: Ik hoor gewoon

Nadere informatie

Nieuwe Start Zonder Risico-verzekering

Nieuwe Start Zonder Risico-verzekering Nieuwe Start Zonder Risico-verzekering Re-integreren zonder risico INHOUDSOPGAVE Wat biedt de Nieuwe Start Zonder Risico-verzekering? 3 Voor wie kunt u de Nieuwe Start Zonder Risico-verzekering inzetten?

Nadere informatie

Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan!

Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan! Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan! EVC en EVP bieden impuls aan eigen ontwikkeling Door: Marijke Vromans Onlangs behaalden 25 medewerkers van de gemeente Hoogezand-Sappemeer een ervaringscertificaat

Nadere informatie

Drie Sporen: Onze doelen richten daarom op:

Drie Sporen: Onze doelen richten daarom op: beleidsplan 2009 MEEDOEN IN DE MAATSCHAPPIJ In ons Beleidskader Participatie, Re-integratie en Inkomenswaarborg (oktober 2004) worden beleidsuitgangspunten en specifieke doelgroepen aangegeven. Dit beleidskader

Nadere informatie

Chronisch ziek en Werk. Ton van Hout Projectcoördinator t.vanhout@reumabond.nl 06-53275486

Chronisch ziek en Werk. Ton van Hout Projectcoördinator t.vanhout@reumabond.nl 06-53275486 Chronisch ziek en Werk Ton van Hout Projectcoördinator t.vanhout@reumabond.nl 06-53275486 Introductie. Reumapatiëntenbond Reumafonds Reuma in Nederland 2 Omvang van groep mensen met een reumatische aandoening

Nadere informatie

KPC groep Den Bosch 5 10 2011

KPC groep Den Bosch 5 10 2011 PAG 1 KPC groep Den Bosch 5 10 2011 De rol van de Wajong netwerken; arbeidstoeleiding nu en in de toekomst Erik Voerman Businessadviseur UWV WERKbedrijf PAG 2 Inhoud Doelstelling samenwerking PrO/VSO scholen

Nadere informatie

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return 1. Verklaring gebruikte termen Social Return Arrangement Een arrangement is een samenwerkingsverband op maat, met specifieke afspraken binnen

Nadere informatie

Toelichting. Artikelsgewijs

Toelichting. Artikelsgewijs Toelichting Algemeen Deze verordening regelt de ondersteuning die de gemeente biedt bij de arbeidsinschakeling van werklozen die horen tot de doelgroep. De opdracht om die ondersteuning te bieden is geregeld

Nadere informatie