Jaarverslag. Talenta christelijke organisatie voor jobcoaching en re-integratie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Talenta 2011. christelijke organisatie voor jobcoaching en re-integratie"

Transcriptie

1 Jaarverslag Talenta 2011 christelijke organisatie voor jobcoaching en re-integratie

2 Voorwoord Het is mij een genoegen u dit jaarverslag te mogen aanbieden. Het geeft u inzicht in het reilen en zeilen van Talenta. Mijn verwachting is dat ook u bij het lezen onder de indruk komt van het vele werk dat is verzet. Werk dat mooie resultaten heeft opgeleverd; daarvan getuigen de cijfers en de persoonlijke verhalen van cliënten en werkgevers in dit jaarverslag. Het beleid van Talenta stond vooral in het teken van de Wet Werken Naar Vermogen en de aangekondigde bezuinigingsoperaties. Onder leiding van een projectgroep is Talenta op weg naar 2013; het jaar waarin volgens verwachting de Wet Werken Naar Vermogen in werking treedt. We mogen constateren dat we met een ambitieus en enthousiast team voortvarend aan de slag zijn gegaan. En niet zonder resultaat; u leest in dit jaarverslag bijvoorbeeld over een forse toestroom van cliënten. Ook leest u dat onze pogingen om werkzaam te zijn voor gemeenten nu reeds haar vruchten afwerpt. Wat ons opvalt is het feit dat we een hoog plaatsingspercentage hebben. En dat nog wel in een periode waarbij er sprake is van crisis en werkloosheid. Fijn ook om te constateren dat werkgevers bereid zijn om mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden. Ook Talenta brengt dat als werkgever in de praktijk, zoals u kunt lezen. Adri den braber, directeur Op de cover: Iemand die wil werken, verdient een kans. Maarten van Rietschoten hoofd administratie & personeelszaken GKB Groep, Barendrecht Werkplek voor: Wajonger In het vorige jaarverslag maakten we melding van de ontwikkelingen in Passend Onderwijs. Ook daarvan zien we nu resultaten voor leerlingen uit cluster 4. Speciaal voor deze leerlingen zijn er nu trajecten ontwikkeld. Mooi dat we ook hierin mogen samenwerken aan het realiseren van onze missie: mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt toeleiden naar werk en dit werk behouden. We zijn dankbaar dat we dit werk met elkaar mogen doen in afhankelijkheid van God, onze Schepper en Onderhouder. Zijn zegen is ook in dit werk onmisbaar. We laten u in paragraaf 2 graag kennisnemen van de ontwikkelingen en de resultaten uit de onderscheiden regio s. Daarbij treft u ook diverse kengetallen aan. In paragraaf 3 zijn cliënten en werkgevers aan het woord over hun ervaringen met Talenta. 2

3 Terugblik op 2011 West Nieuwe ontwikkelingen en een gestage stroom nieuwe aanmeldingen maakten 2011 voor regio West tot een boeiend jaar. De eerste opdrachten voor re-integratie 2de spoor kwamen binnen en er werd met verschillende gemeenten contact gelegd. Kans in kwekerij In september startten twaalf werknemers met een leerwerktraject in het bedrijf KB Orchids in Poortugaal. Zij zijn in dienst bij Melior Personeelsdiensten en worden gedetacheerd bij KB Orchids. Talenta verzorgt de begeleiding op de werkvloer. In december startten zij de opleiding, die op locatie wordt gegeven door het Wellant College. Alle gestarte werknemers zijn Wajongeren, aangedragen door Talenta, UWV en andere jobcoachorganisaties. Een prachtig voorbeeld van samenwerking, waardoor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans krijgen. Na een aantal jaren werken en leren stromen de kandidaten uit naar een reguliere baan. Collega s Per 1 oktober is jobcoach Klariska Stout met veel enthousiasme aan de slag gegaan als teamleider. Zij nam de taken van Jacob Herrewijnen over. In november trad er een nieuwe collega in dienst: Pieter de Ruijter. Pieter heeft al een aantal jaren ervaring als jobcoach. Vanwege een visuele beperking wordt hij tijdens zijn werk vergezeld door zijn blindengeleidehond Siem. Zuidwest In regio Zuidwest zijn in 2011 nieuwe stappen gezet door Talenta. Een belangrijke basis voor de komende jaren, waarin we sterke groei in deze regio verwachten. Nieuwe deelnemers De Randhof Het LWC De Randhof in Goes kreeg te maken met de eerste doorstroom naar de locatie Moerzicht in Yerseke. Door deze doorstroom konden er weer nieuwe deelnemers aan de slag in De Randhof. Ook op Moerzicht vindt Jaarverslag Talenta

4 coaching plaats door Talenta. Samen met de leidinggevenden van De Randhof zijn de werkzaamheden van begeleiders en coach geëvalueerd en zijn er nieuwe afstemmingsafspraken gemaakt. Sociale onderneming op Zuid-Beveland In het vierde kwartaal ging een sociale onderneming van start in s-gravenpolder, met nevenlocaties in de omgeving. Naast Maatwerk Zeeland participeren Talenta, VMBO-/PrO- en MBO-scholen en Psyent Nederland (patiëntenbelangenorganisatie) in een convenant. Collega s In september konden we Ellen de Visser uit Oostkapelle verwelkomen als jobcoach. Ellen was kort daarvoor afgestudeerd in de opleiding MWD in Ede en heeft tijdens haar stage werkervaring opgedaan bij een jobcoach- en re-integratiebedrijf. Ze heeft de plaats ingenomen van collega Nellie van Belzen, die Talenta verliet. Op verzoek van de ZML-afdeling van de Eben- Haëzerschool in Kapelle begeleidt Talenta scholieren bij hun stage. Collega Piet Dingemanse is daarvoor tien tot vijftien uur per week gedetacheerd naar deze school. Midden Midden is de nieuwe naam voor regio Zuidoost. De oude naam zorgde regelmatig voor verwarring en deed geen recht aan de geografische grenzen van de regio. Groei 2011 was een druk jaar waarin zich veel nieuwe ontwikkelingen, uitdagingen én aanmeldingen aandienden. De omzet vertoonde een aanzienlijke groei. De naamsbekendheid en zichtbaarheid van Talenta beginnen in de regio duidelijk vruchten af te werpen. Dienstverlening verbreed Om opdrachtgevers breder te bedienen en te anticiperen op de marktontwikkelingen, is ook in regio Midden ingezet op verbreding van de dienstverlening. Voor drie gemeenten worden inmiddels re-integratietrajecten uitgevoerd. Voor diverse werkgevers zijn 2de-spoortrajecten ingezet en met verschillende grote bedrijven (waaronder een retailketen) werden afspraken over werkplekken gemaakt. Vijftien cliënten werden gedetacheerd bij bedrijven of gezinnen. Netwerker/trajectbegeleider Per 1 december trad Kees Wisserhof in dienst als netwerker/trajectbegeleider. Kees richt zich vooral op het contacten leggen met werkgevers en de bemiddeling van WWB-cliënten voor gemeenten. Noordwest Ook het team van regio Noordwest slaat haar vleugels uit. Vanaf maart tot september is er één keer per maand spreekuur gehouden in de gemeente Katwijk. Dit werd gecombineerd met een advertentiecampagne in plaatselijke media en kerkbodes en leverde zowel naamsbekendheid als opdrachten op. Werkgeversnetwerk Om het regionale werkgeversnetwerk uit te breiden en de dienstverlening 2de spoor verder uit te rollen, is Richard Dorstein als freelancer de regio komen versterken. Hij heeft brede ervaring als HR-manager in de top van de retailsector. Versterking Meer werk betekent dat er ook meer mensen nodig zijn. Per 1 december kreeg de regio versterking van jobcoach Joanne Stolk. Zij rondde recent haar studie arbeids- en organisatiepsychologie af aan de Erasmus Universiteit. Noord In september 2010 begon Talenta actief haar dienstverlening aan te bieden in Groningen, Friesland en Drenthe. In 2011 groeide het aantal opdrachten en opdrachtge- 4

5 Terugblik op 2011 vers aanzienlijk. Daarom is per 1 mei Hennie Barelds in dienst gekomen als jobcoach. Zij werkt zestien tot vierentwintig uur per week. Daarvan werkt zij zestien uur als jobcoach op het leerwerkcentrum in Hooghalen. Ook teamleider Gert Smit werkt acht uur op dit leerwerkcentrum. Dankzij de samenwerking met LWC Hooghalen en de gemeenten ontstaan er nieuwe kansen. Talenta heeft inmiddels voor zeven cliënten van de gemeente Midden Drenthe de opdracht ontvangen hen te bemiddelen naar werk. 2de-spoortrajecten Per 1 oktober is Hans Huberts het team komen versterken als freelancer. Hij is HR-specialist en werkt 24 uur per week aan het opzetten van de dienst re-integratie 2de spoor in de regio. Jaarverslag Talenta

6 Het Meubelpalet en De Geitenmeijerij De samenwerking met het leerwerkcentrum Het Meubelpalet levert een gestage groei van deelnemers op. Het VSB-fonds beloonde die samenwerking met een donatie van ruim e ,- waaruit onder andere de begeleiding door Talenta bekostigd kan worden. Ook de samenwerking met zorg- en logeerboerderij De Geitenmeijerij van familie Meijer gaf kansen en mogelijkheden. Samen hebben we inmiddels een viertal trajecten uitgevoerd voor de gemeente Ooststellingwerf. Werken in het groen In samenwerking met Booiman Tuinen uit Beilen, SW-bedrijf Alescon, het Werkvoorzieningschap en de gemeente Midden Drenthe startte Talenta een pilot Werken naar Vermogen in het groen. Cliënten uit de Wajong, de WWB-WIJ en PGB-WSW gaan aan het werk bij Booiman Tuinen en kunnen zo werkervaring opdoen in een regulier bedrijf, onder begeleiding van Talenta. In Assen kreeg de samenwerking met zorgboerderij Ko-bus vorm, doordat twee cliënten er een werkplek vonden. Ook door deze samenwerking zijn er weer diverse contacten gelegd met medewerkers van het UWV, de gemeente Assen en Alescon. Noordoost Ook in de regio Noordoost is sprake van gestage groei. Om alle cliënten genoeg begeleiding te kunnen bieden en aan de vraag van opdrachtgevers te voldoen, is team Noordoost uitgebreid. Per 1 juli zijn Peter Qualm en Tineke Droogendijk in dienst gekomen. Peter en Tineke hadden tijdens hun stage al werkervaring opgedaan bij Talenta. Maatwerktraject Voortgezet onderwijs Samen met de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap (cluster 4) heeft de regio Noordoost trajecten ontwikkeld voor leerlingen. Het gaat om leerlingen die niet in staat zijn op een gewone manier hun diploma te behalen. Daarbij zijn niet hun verstandelijke vermogens de belemmering, maar meer hun psychische problematiek. Deze leerlingen zullen de Jacobus Fruytier zonder 6

7 Terugblik op 2011 Landelijk Beleidsontwikkelingen Talenta heeft in 2011 een speerpunt gemaakt van de voorbereiding op de Wet Werken naar Vermogen. Dit wetsvoorstel wordt in 2012 door de Tweede en Eerste Kamer behandeld. Als deze Wet wordt aangenomen heeft dit grote consequenties voor Talenta. Daarom is een projectgroep ingesteld. Deze projectgroep heeft zich gebogen over de vraag hoe we de omslag kunnen maken naar We hebben hier beleid op ontwikkeld: we willen in 2012 de ombuiging maken naar verbreding van het aanbod van diensten en opdrachtgevers. We zullen ons meer gaan richten op gemeenten (i.v.m. de Wet Werken naar Vermogen) en werkgevers (2de-spoortrajecten). Communicatie en PR In 2011 heeft Talenta beleid gemaakt om communicatie en PR inhoud te geven. Dit heeft geleid tot de benoeming van een medewerker voor PR en communicatie. Blik op Werk Keurmerk In 2011 heeft Talenta opnieuw een tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren onder cliënten en opdrachtgevers. Cliënten waardeerden Talenta bovengemiddeld met een 7,9 (het landelijk gemiddelde was 7,3). Opdrachtgevers gaven ons een 7,8 (landelijk gemiddelde was 7,5). Hoewel het de vraag is of kwaliteit in een cijfer is te vatten, zijn we blij met dit resultaat. diploma verlaten, maar dankzij deze trajecten niet zonder perspectief. In de maatwerktrajecten voor verschillende opleidingen op mbo niveau 2 worden praktijk en de theorie geïntegreerd. Jaarverslag Talenta

8 Cliënt aan het woord Anne Gouw Ik wilde mezelf bewijzen Anne Gouw (22) had jarenlang een plekje in de dagbesteding. Toch wilde hij wel eens iets anders dan de zorgboerderij. Een betaalde baan, dat was zijn droom. Hoewel zijn omgeving er twijfels over had, werd een jobcoach van Talenta ingeschakeld om een traject op te starten. Nu heb ik een baan en het gaat super! Hoewel hij het werk op een zorgboerderij leuk vond, voelde Anne zich niet meer zo thuis in deze omgeving. Ik wilde mezelf bewijzen tegenover andere mensen. De ouders van Anne wilden het één keer proberen en vroegen Talenta om betaald werk te zoeken voor hun zoon. Een jobcoach van Talenta ging aan de slag en vond werk voor Anne bij GKB in Barendrecht, aanleggers en inrichters van openbare ruimten. Tegen alle verwachtingen in werd het traject een groot succes. Super Anne is een echte doorzetter. Hij werkt inmiddels meer dan een half jaar bij GKB. Hier doet hij van alles: maaien, straatwerk, speelveldjes aanleggen, plantjes poten. Hij vindt het super en heerlijk. Samen met een collega gaat hij iedere dag op pad. Eerst met een vaste collega, inmiddels met steeds meer verschillende mensen. Jobcoach Lisette komt iedere week een keer langs om te praten. Anne vindt dat prima. Dan heb ik een extra pauze, grapt hij. En serieus: Ze regelt allerlei dingen met het UWV en ook bespreken we hoe het op het werk gaat. Het is lichamelijk zwaar werk, maar we proberen mijn conditie langzamerhand op te bouwen. Dat gaat steeds beter. Werkgever aan het woord Maarten van Rietschoten Hé krullenbol! Werkgever Maarten van Rietschoten komt aanlopen en geeft Anne een veeg over zijn krullen. Maarten is blij dat GKB heeft besloten om Anne een kans te bieden. Lisette kwam aanwandelen en vroeg om een plekje voor deze jongen. Na intern overleg hebben we besloten om het te proberen en daar hebben we geen spijt van gehad. Inmiddels is Anne helemaal gewend bij GKB. Hij is enthousiast en gemotiveerd. En daarbij niet op zijn mondje gevallen. Toen hij hier net kwam werken, vroeg hij meteen om een auto van de zaak. Hij wilde graag precies weten wanneer hij die kon verwachten. Natuurlijk weet je dat iemand een 8

9 Janneke Het is een feest als Janneke er is Na een jaar samenwerken is er veel gebeurd, vertelt werkgever Isabel Sanmartin van kinderdagverblijf Kindertijd. Vorig jaar is Janneke bij ons in dienst gekomen en nu heeft zij een betaalde baan in een sector waar zij erg gelukkig is. De collega s vinden het fijn om met haar samen te werken en voor de kinderen is het elke dag weer een feest als Janneke er is. Janneke (20) heeft een Wajong-uitkering en heeft het niet altijd gemakkelijk. Daarnaast heeft zij bepaalde beperkingen waardoor het voor haar niet vanzelfsprekend is om zelfstandig een betaalde baan te vinden en te behouden. Isabel vertelt hoe Janneke in dienst gekomen is. Zij liep al stage bij ons vanuit haar opleiding, Helpende Welzijn. Na haar stageperiode startte zij met de opleiding SPW, maar helaas bleek al snel dat dit niet het juiste traject voor haar was. Op dat moment kwam Talenta om de hoek kijken. We hebben samen gekeken naar mogelijkheden die er waren om Janneke in dienst te nemen. We waren blij met deze adviezen en hebben besloten om haar een kans te geven. Advies Inmiddels werkt Janneke nu een jaar bij Kindertijd. Wat meteen opvalt, is haar vrolijkheid en de manier waarop de kinderen op haar reageren. Het is duidelijk dat Janneke graag met kleine kinderen werkt en dat kinderen graag bij haar in de buurt zijn. Talenta is nog steeds bij het traject betrokken. Isabel waardeert de samenwerking. Het contact is heel prettig en het is fijn om er als werkgever niet alleen voor te staan. Naast administratieve en financiële adviezen ondersteunt de jobcoach ook het leertraject van Janneke. Er vinden regelmatig voortgangsgesprekken plaats waarin gekeken wordt naar haalbare doelen. De uitkomst van het traject? Isabel geeft aan dat Janneke erg gegroeid is in haar functioneren. Er zijn zelfs extra taken bij gekomen die van grote waarde zijn voor het kinderdagverblijf. Gedurende dit traject worden de kwaliteiten van Janneke steeds meer zichtbaar. Ook wordt duidelijk waar haar grenzen zijn bereikt. Dat alles is winst, zowel voor Janneke als voor ons! Hij hoort er echt bij gebruiksaanwijzing heeft, maar die lopen hier meer rond. Hij past goed in het team. Anne gáát er echt voor. Ook hij heeft zich weleens verslapen. Maar hij stuurt dan meteen een sms dat hij een paar minuten later is. Samenwerking Maarten vindt het als werkgever fijn dat er een jobcoach bij het traject betrokken is. Lisette komt regelmatig langs en alles verloopt soepel, er is een prima samenwerking. Samen zijn we steeds op zoek naar het beste voor Anne. Hij is hier helemaal opgebloeid. In de toekomst zouden we dit best vaker willen, mits we zelf ook voldoende begeleiders hebben. Wat Maarten de meerwaarde van Talenta vindt? De christelijke identiteit is heel belangrijk. Ons bedrijf heeft een christelijke achtergrond. Daar willen we graag iets van uitstralen. We vinden het fijn dat de jobcoach aansluit bij onze normen en waarden. En verder is Talenta een professionele organisatie. Jaarverslag Talenta

10 Wat hebben wij gedaan? En wie hebben wij geholpen? Ontwikkeling aantal cliënten Talenta merkte de laatste jaren een duidelijke groei in de vraag naar hulpverlening op het terrein van arbeidsbemiddeling en begeleiding bij het werk. In 2011 is het aantal aanmeldingen ook weer gestegen. Totaal aantal cliënten (vrijwillige en betaalde hulpverlening) Aantal aanmeldingen cliënten Aantal cliënten waarbij hulpverleningstraject is afgesloten Netto af- of toename Aantal cliënten in begeleiding (betaalde trajecten) Economische crisis Vanwege de economische crisis is het moeilijker om mensen te plaatsen. Dit was vooral in de tweede helft van 2011 merkbaar. Werkgevers zijn onzeker over de toekomst en daarom terughoudend. Wel merken we dat het voor mensen met een Wajong-uitkering minder moeilijk is om een werkplek te vinden, dan voor bijvoorbeeld mensen met een Bijstandsuitkering. De beschikbaarheid van financiële voorzieningen voor werkgevers speelt daar een belangrijke rol in. 10

11 Zo werken wij voor gemeenten: de praktijk (1) De gemeente Veenendaal vroeg ons een klant vanuit de WWB te bemiddelen naar werk. De klant, een allochtone vrouw van midden dertig, had nog nooit betaalde arbeid verricht. Door haar thuissituatie (gescheiden, twee kinderen) was de stap naar arbeid nog groter voor haar. Bovendien sprak zij gebrekkig Nederlands. We hebben direct ingezet op het opdoen van arbeidservaring, het wennen aan een arbeidsritme en het omgaan met de bijbehorende discipline. Op ons arbeidstrainingscentrum in Rhenen (een imkerij) is zij aan de slag gegaan. Aanvankelijk had de klant weinig motivatie en zag zij veel praktische blokkades, waaronder haar kapotte fiets. Onze jobcoach ging met de klant naar de fietsenmaker om de fiets te laten repareren en bracht haar bij haar werk. Dat gaf haar meer vertrouwen bij de start. Een prachtig voorbeeld van onze praktische en doortastende insteek. Na vijftien jaar Bijstand is deze dame aan het werk. Dankzij onze begeleiding, de inzet van de werkgever en de nauwe contacten met de gemeente heeft zij nieuw perspectief. De stap naar reguliere arbeid is in zicht. Re-integratie voor mensen die geen werk hebben Veel mensen willen graag werken, maar vinden het lastig om zelf een baan te vinden. Dit kan zijn vanwege verstandelijke, fysieke of psychische beperkingen.een belangrijke doelgroep van Talenta zijn jongeren met een Wajong-uitkering. Daarnaast helpen wij steeds meer volwassenen die in de Ziektewet, WAO of WIA zitten, bij het vinden van een baan. Re-integratie vanuit uitkering UWV (Wajong, WW, WIA/WAO, Ziektewet) Aantal gestarte trajecten in jaar Aantal afgeronde trajecten in jaar (peildatum 20 febr. 2012): Resultaat van de afgeronde trajecten: Plaatsing in regulier werk Voorlopig plaatsingspercentage (van afgeronde trajecten in jaar) 85% 82% Het plaatsingspercentage geeft het aantal succesvol afgeronde re-integratietrajecten weer. Dit is bij Talenta bijzonder hoog, voor de doelgroep van het UWV. Het landelijk gemiddelde ligt rond de 40%. Gerealiseerd plaatsingspercentage UWV afgelopen jaren (Voorlopig) plaatsingspercentage 91% 75% 85% Gemeenten Talenta richt zich steeds meer op gemeenten. Een belangrijke ontwikkeling, omdat vanaf 2013 de verantwoordelijkheid voor mensen met een Wajong-uitkering naar verwachting wordt overgeheveld naar de gemeenten. Dat heeft alles te maken met de nieuwe Wet Werken naar Vermogen, die in 2012 in de Tweede Kamer wordt behandeld. In de afgelopen jaren bemiddelden wij voor steeds meer gemeenten mensen met een bijstandsuitkering naar werk. Re-integratie vanuit uitkering gemeente Aantal gestarte trajecten in jaar 5 8 Aantal afgeronde trajecten van dit jaar (peildatum 20 febr. 2012): 2 6 Resultaat van de afgeronde trajecten: Plaatsing in regulier werk 2 6 (Voorlopig) plaatsingspercentage 100% 100% Jaarverslag Talenta

12 Re-integratie voor mensen met werk Sommige mensen hebben wel werk, maar zijn door ziekte langdurig uitgevallen. Terugkeer naar hetzelfde werk bij dezelfde werkgever is niet meer mogelijk. In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter is de werkgever verplicht om te zorgen voor de re-integratie van zijn of haar werknemer naar ander werk. Dit wordt re-integratie 2de spoor genoemd. De werkgever kan daarbij Talenta inschakelen, zodat het 2de-spoortraject meer kans van slagen heeft. Re-integratie 2de spoor (via werkgever/verzekeraar) Aantal gestarte trajecten in jaar Aantal afgeronde trajecten van dit jaar (peildatum 20 febr. 2012): 12 8 Resultaat van de afgeronde trajecten: plaatsing in regulier werk 8 7 (Voorlopig) plaatsingspercentage 67% 88% Jobcoaching Talenta biedt ook hulp bij het behouden van werk: jobcoaching. De begeleiding die hierbij geboden wordt, bestaat onder andere uit het leren omgaan met leidinggevenden en collega s, het helpen bij het opbouwen van arbeidsritme en het leren omgaan met verantwoordelijkheid voor eigen werk. Begeleiding bij werk (jobcoaching) voor opdrachtgever UWV Aantal gestarte trajecten in jaar Aantal afgeronde trajecten in jaar (peildatum ) Resultaat van de afgeronde trajecten: behoud van werk Zo werken wij voor gemeenten: de praktijk (2) De gemeente Scherpenzeel meldde bij ons een Nederlandse man van 56 jaar aan. Na vier jaar Bijstand was deze man nog niet aan het werk. Met zijn autochtone achtergrond en jaren ervaring in coördinerende en leidinggevende functies had hij op het eerste oog een prima profiel voor de arbeidsmarkt. Toch ervoer de klantmanager van de gemeente deze klant als problematisch bij het bemiddelen naar werk. Onze jobcoach ging onmiddellijk aan de slag. Hij benaderde een landelijke organisatie voor ontwikkelingshulp, die een vrijwillige coördinator voor het vrijwilligerswerk zocht. Hij wist de organisatie te overtuigen van het belang van een betaalde medewerker met een passend profiel, in plaats van een vrijwilliger. Dat resulteerde er uiteindelijk in dat de klant aan de slag kon. Eerst een aantal weken met behoud van uitkering, zodat de werkgever goed kon beoordelen of de klant in zijn organisatie past. Inmiddels is de klant als betaalde kracht aan de slag, tot grote tevredenheid van zijn werkgever. De klant heeft een prachtige baan die past bij zijn competenties, waardoor de kans op uitval minimaal is. De gemeente Scherpenzeel heeft in korte tijd via Talenta weer één van haar klanten nieuw perspectief kunnen geven en tegelijk een forse besparing gerealiseerd. 12

13 Jaarverslag Talenta

14 Een kijkje achter de schermen: de organisatie Talenta In het derde kwartaal is afscheid genomen van mevrouw Overeem-Prins. Vier jaar heeft zij haar kennis en ervaring ingebracht in het bestuur. Vanwege verhuizing en het verkrijgen van een nieuwe baan heeft ze haar plaats beschikbaar gesteld aan een ander. Mevrouw Van Gelder uit Nieuwerkerk aan den IJssel heeft per 1 april 2011 haar plaats ingenomen. Zij was voorheen locatiemanager van Beth-San in Moerkapelle. Ook is in de vacature van de heer Van Ruitenburg voorzien door de komst van de heer De Ruijter, directeur van de Merwestreek Groep in Hardinxveld-Giessendam. Aan het roer in 2011 Het bestuur van Talenta wordt per gevormd door: Naam bestuurslid De heer A. Lock De heer B.A. de Ruijter Mevrouw A. van Gelder De heer M. Goedegebuur Vacature Bestuursfunctie Voorzitter Penningmeester Secretaris Algemeen bestuurslid Algemeen bestuurslid In 2011 is een tweetal bestuursleden afgetreden. Na bijna 4 jaar trouwe inzet is mevrouw J.M. Overeem - Prins (secretaris) in juli gestopt met haar bestuurswerk. Haar plaats is ingenomen door mevrouw A. van Gelder. In december is de heer C. Giljam (penningmeester) teruggetreden. Hij heeft zich 6 jaar ingezet voor het bestuur van Talenta. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur, de heer A. den Braber. Personeelsbeleid Het personeelsbestand van de Stichting Talenta maakte het achterliggende jaar een forse groei door. Medewerkers Fte per Fte per Totaal fte Talenta 34,0 38,2 Aantal medewerkers Talenta (excl. gedetacheerden) Verhouding indirect/direct personeel 25,3% 20,5% Ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschaps-, ouderschaps- en zorgverlof) van Stichting Talenta Medewerkers Ziekteverzuim Talenta 3,6% 2,8% Deskundigheid van onze medewerkers is belangrijk voor de kwaliteit van het werk. Daarom investeren wij actief in het opleiden van medewerkers. Scholing Gemiddeld aantal scholingsdagen Talenta per fte 4,6 3,0 14 pagina 14

15 Detachering Talenta heeft een aantal cliënten in dienst, die worden gedetacheerd bij werkgevers. Gedetacheerd Aantal medewerkers Talenta in detachering 4,29 9,42 Huisvesting Het kantoor van Talenta is gevestigd in Ridderkerk en de nevenvestiging in Barneveld. De meeste medewerkers werken vanuit huis. Kort financieel verslag 2011 Hieronder vindt u een overzicht van de financiële ontwikkelingen en resultaten van Aantallen zijn x e Resultaten Netto-omzet Som der bedrijfskosten Bedrijfsresultaat 0 37 Som der financiele baten en lasten 14 9 Resultaat voor belastingen Belastingen hierover -1-5 Resultaat na belastingen Balans Activa Inventarissen 36 - Vorderingen Liquide middelen Passiva Eigen Vermogen Voorzieningen 20 - Kortlopende schulden Een exemplaar van de volledige jaarrekening kunt u opvragen bij ons kantoor in Ridderkerk. Jaarverslag Talenta

16 Kostenneutraal sociaal ondernemen, dat wil iedereen toch? Benjamin de Jong, financieel directeur Van der Starre Group, Boskoop Werkplek voor: medewerkers, 6 Wajongers Kastanjelaan 10 Postbus 433 telefoon CM Ridderkerk 2980 AK Ridderkerk

Jaarverslag. christelijke organisatie voor jobcoaching en re-integratie

Jaarverslag. christelijke organisatie voor jobcoaching en re-integratie Jaarverslag Talenta 2012 christelijke organisatie voor jobcoaching en re-integratie Inhoudsopgave Pagina 3 Voorwoord Pagina 4 Terugblik op 2012 Pagina 5 Pagina 8 Pagina 10 Klantreferentie: Gemeente Barneveld

Nadere informatie

Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie 2010-2014

Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie 2010-2014 Successen en lessen re-integratie 2010-2014 INHOUD op werk feiten en cijfers 2 De afgelopen jaren is het aantal mensen in de bijstand in heel Nederland toegenomen. Ook Almeerders hebben de gemeente vaker

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

VOORWOORD. Peter van Weert, voorzitter

VOORWOORD. Peter van Weert, voorzitter Jaarverslag 2010-2011 Bestuur SupportPunt Eindhoven v.l.n.r. Henk van Beurden, Wil van de Molengraft, Peter van Weert (voorzitter), Theo Rens, Arjen Buit (directeur) In 2010 en 2011 heeft SupportPunt

Nadere informatie

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned Creatieve samenwerking tussen gemeenten en re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Werken met Wajongers

Werken met Wajongers Werken met Wajongers INTRODUCTIE De land- en tuinbouw kent een diversiteit aan arbeidskrachten. Mannen, vrouwen, ouderen, jongeren, autochtonen, allochtonen én mensen met een arbeidsbeperking. Deze laatste

Nadere informatie

JAARBEELD. transparant. met passie

JAARBEELD. transparant. met passie JAARBEELD 2013 flexibel De kern van ons jaar transparant resultaatgericht professioneel met passie VOORWOORD TRANSPARANT We werken al tien jaar samen met PAUW Timo van Haaren Technical Manager bij Aerox

Nadere informatie

Praktijkgids realisatie banenafspraak bij het Rijk

Praktijkgids realisatie banenafspraak bij het Rijk I N C L U S I E F Praktijkgids realisatie banenafspraak bij het Rijk Instroom van mensen met een arbeidsbeperking; anders én leuk! Inspirerende verhalen van collega s Handige checklist Zo creëer je duurzame,

Nadere informatie

Werken aan economische participatie. 29 best practices

Werken aan economische participatie. 29 best practices Werken aan economische participatie 29 best practices Auteurs: Anne van der Vinne m.m.v. Jamila Achahchah en Paul van Yperen. Met tekstbijdragen van Jetta Klijnsma, Wil Verschoor en Annie Oude Avenhuis.

Nadere informatie

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Colofon Inhoud 4 Voorwoord 2 In de publicatie komen de volgende organisaties en sportclubs aan bod:

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning jaarverslag 2009 2 3 Inhoud Voorwoord 8 DOELSTELLINGEN & REALISATIE Sociaal en bedrijfseconomisch 14 Van Invloed Ontwikkelingen 20 Missie Werk met meerwaarde 24 STARTSCHOT Instroomfase 30 INVESTEREN IN

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

IN PRAKTIJK. Ervaringen met EVC bij het Rijk

IN PRAKTIJK. Ervaringen met EVC bij het Rijk IN PRAKTIJK IN PRAKTIJK INHOUDSOPGAVE Voorwoord 6 Inleiding 7 EVC in vijf stappen 9 EVC bij VWS: hbo-niveau alsnog verzilveren 11 EVC bij DJI: breed scholings- en ontwikkelinstrument 22 EVC bij de Belastingdienst:

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

PARTICIPATIE CARROUSEL FACTOR M Opdracht van gemeente Rotterdam aan Factor M gericht op de inschakeling in het arbeidsproces van werkzoekenden.

PARTICIPATIE CARROUSEL FACTOR M Opdracht van gemeente Rotterdam aan Factor M gericht op de inschakeling in het arbeidsproces van werkzoekenden. www.factor-m.nl Mens, Maatschappij, Meedoen en Motivatie; dat is waar Factor M voor staat! Factor M werkt vanuit de overtuiging dat ieder mens kan en moet deelnemen aan de maatschappij door naar eigen

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Eindrapport van een verkennend onderzoek naar de succesvolle (her)instroom van langdurig werklozen in reguliere arbeid voor Gemeente Breda Lectoraat

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg

Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag 2011 Voorwoord Samen kunnen wij meer Samen komen wij verder.. Het recht op bescherming staat steeds meer onder druk.

Nadere informatie

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Doreen Admiraal Hans Meijer Wim Uphoff Ric Vos Ivonne de Vrind Lay-out: Lilian Admiraal Inhoudsopgave

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen stichting Assen voor Assen / juli 2011 Auteur / redacteur Noor van Leeuwen, NL consulting

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord 3 1. 2014 in vogelvlucht 4 1.1 Voorbereiding op de participatiewet 4 1.2 De resultaten van Avelingen Groep kort samengevat 4 1.3 Lokale aanhechting 5

Nadere informatie

Gezinsbegeleiding voor Turkse ouders van CI-kinderen Interview Evelien Ribbens over Werkpad Auris-hyves voor doven en slechthorenden.

Gezinsbegeleiding voor Turkse ouders van CI-kinderen Interview Evelien Ribbens over Werkpad Auris-hyves voor doven en slechthorenden. 50 jaargang Gezinsbegeleiding voor Turkse ouders van CI-kinderen Interview Evelien Ribbens over Werkpad Auris-hyves voor doven en slechthorenden 4 jaargang 50 augustus 2009 inhoud 4 nieuws 6 reportage

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 inhoud 2 VOORWOORD 5 DOELSTELLINGEN & REALISATIE 9 Realisatie Sluitende begroting Ontwikkelingen 11 Verantwoordelijkheid Werken naar vermogen Iedereen is nodig Economische

Nadere informatie