Jaarverslag. christelijke organisatie voor jobcoaching en re-integratie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. christelijke organisatie voor jobcoaching en re-integratie"

Transcriptie

1 Jaarverslag Talenta 2012 christelijke organisatie voor jobcoaching en re-integratie

2 Inhoudsopgave Pagina 3 Voorwoord Pagina 4 Terugblik op 2012 Pagina 5 Pagina 8 Pagina 10 Klantreferentie: Gemeente Barneveld Klantreferentie: Gereformeerde Gemeente Zeist De organisatie Talenta Pagina 12 Kort Financiëel verslag

3 1 Voorwoord Veel dynamiek, nieuwe kansen, externe ontwikkelingen, economische uitdagingen, gepassioneerde medewerkers en samenwerking als kracht. Dat is Talenta 2012 in anderhalve regel. Vanzelfsprekend vertellen we u graag wat we precies gedaan hebben in het achterliggende jaar. Dat leest u in dit jaarverslag van 2012, mét de bijbehorende cijfers. Ook aan onze branche en organisatie gaat de crisis niet voorbij. De voorzieningen waarmee onze diensten gefinancierd worden, staan onder druk. De Participatiewet (voorheen de Wet Werken naar Vermogen) is in wording, maar niemand weet precies hoe dat uit gaat pakken. Dat deze wet grote gevolgen krijgt, is in ieder geval zeker. Door bezuinigingen brengen veel gemeenten de inzet van re-integratiemiddelen sterk terug. Tegelijkertijd komen er -door de crisis- meer mensen op straat te staan en zijn werkgevers terughoudend met nieuwe medewerkers in dienst te nemen. Ontwikkelingen die ervoor zorgen dat Talenta te maken heeft met stevige uitdagingen. Toch hebben we ook in 2012 vastgehouden aan de kracht van onze dienstverlening: samenwerken. Met elkaar als medewerkers van Talenta, met christelijke zorgpartners, met scholen, met opdrachtgevers, met cliënten. Die samenwerking leverde prachtige resultaten op. Daar zijn we dankbaar voor, in het besef van onze afhankelijkheid van Gods zegen. Namens het bestuur en alle medewerkers van Talenta, Johan Knuivers, directeur a. i. Jaarverslag Talenta

4 2 Terugblik op Groei aantal cliënten Ook in 2012 steeg het aantal aanmeldingen onder andere door meer naamsbekendheid en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Totaal aantal clienten (vrijwillige en betaalde hulpverlening) Aantal aanmeldingen cliënten Aantal clienten waarbij hulpverleningstraject is afgesloten Netto af- of toename Aantal cliënten in begeleiding (betaalde trajecten) Binnen bij gemeenten De lijn die we in 2011 hadden ingezet in de benadering van gemeenten, is in 2012 actief en enthousiast doorgezet. Er is op allerlei niveaus en via diverse ingangen contact gezocht. Dat heeft resultaat opgeleverd. We waren voor gemeenten of contractpartner of voerden op individuele basis trajecten uit. Zo werkten we bijvoorbeeld voor de gemeenten Veenendaal, Scherpenzeel en Midden-Drenthe. We merken dat gemeenten graag samenwerken met een partij die een duidelijke, betrokken en praktische aanpak heeft. Overigens zijn gemeenten duidelijk in afwachting van de Participatiewet. Daardoor is de inzet van re-integratiemiddelen in veel gevallen teruggebracht of zelfs stopgezet. Dat maakt de concrete samenwerking lastiger, maar biedt wel kansen voor creatieve dienstverlening (zie kader, gemeente Barneveld). Re-integratie vanuit uitkering gemeente Aantal gestarte trajecten in jaar Aantal afgeronde trajecten in jaar (peildatum ) Resultaat van de afgeronde trajecten: Plaatsing in regulier werk Plaatsingspercentage (van afgeronde trajecten in jaar) 100% 100% 67% 4

5 Klantreferentie Gemeente Barneveld kiest voor creatief en efficiënt Zeker in een tijd van economische tegenwind en bezuinigingen is creatief zijn belangrijk, vindt de gemeente Barneveld. De Veluwse gemeente koos daarom voor een unieke vorm van samenwerken met Talenta. Doordat Talenta voor de gemeente Barneveld een klant vanuit de sociale werkvoorziening begeleidde naar een reguliere werkplek, kwam klantmanager Andrea Doornbosch in contact met Talenta. Verhaal De aanpak van Talenta viel ons op, vertelt Doornbosch. Er wordt niet louter technisch naar het cv van iemand gekeken, maar naar de mens en het verhaal erachter. Dat maakt de plaatsing zorgvuldiger en de begeleiding prettig voor de klant. Bovendien heeft Talenta een groot werkgeversnetwerk en contact met allerlei ondernemers. Dat maakt de kans op een plaatsing aanzienlijk groter. Creatief zijn Genoeg reden voor de gemeente Barneveld om een speciale vorm van samenwerking met Talenta aan te gaan. Door de economische ontwikkelingen staat de arbeidsmarkt onder druk en neemt de vraag naar slimme maatregelen toe. Dat vraagt om creatief denken en zoeken naar oplossingen die niet standaard zijn. Dat bracht ons op het idee om Talenta één dag in de week in te huren. Namens ons gaan zij op zoek naar werkplekken. Ze stellen hun kennis, ervaring en ondernemersnetwerk beschikbaar. Op die manier kunnen wij efficiënt werken aan onze ambitie: mensen vanuit een uitkering op een reguliere werkplek duurzaam aan de slag zien te krijgen. Jaarverslag Talenta

6 6

7 2.3 Re-integratie voor mensen die geen werk hebben Veel mensen willen graag werken, maar vinden het lastig om zelf een baan te vinden. Dit kan zijn vanwege verstandelijke, fysieke of psychische beperkingen. Een belangrijke doelgroep van Talenta zijn jongeren met een Wajong-uitkering. Daarnaast helpen wij steeds meer volwassenen die in de Ziektewet, WAO of WIA zitten, bij het vinden van een baan. Re-integratie vanuit uitkering UWV (Wajong, WW, WIA/WAO, Ziektewet) Aantal gestarte trajecten in jaar (met toekenning) Aantal afgeronde trajecten in jaar (peildatum: ) Resultaat van de afgeronde trajecten: Plaatsing in regulier werk Plaatsingspercentage (van afgeronde trajecten in jaar) 85% 82% 78% 2.4 Re-integratie Tweede Spoor in 2012 en outplacement Twee jaar geleden, in 2011, is Re-integratie Tweede Spoor toegevoegd aan ons dienstenportfolio. In 2012 hebben we de markt daar actief mee benaderd en is er flink geïnvesteerd in kennis op het gebied van Tweede Spoor. Dat werpt z n vruchten af in de praktijk van alledag. Een groeiend aantal werkgevers doet een beroep op Talenta voor de zorgvuldige begeleiding van hun medewerkers naar ander werk. Lees op hoe s Heerenloo De Vallei dat doet. Re-integratie 2de spoor (via werkgever/verzekeraar) en outplacement Aantal gestarte trajecten in jaar (met toekenning) afgeronde trajecten van dit jaar (peildatum: ) Aantal resultaat van de afgeronde trajecten: plaatsing in regulier werk Plaatsingspercentage (van afgeronde trajecten in jaar) 67% 88% 82% Jaarverslag Talenta

8 2.5 Jobcoaching Talenta biedt ook hulp bij het behouden van werk: jobcoaching. De begeleiding die hierbij geboden wordt, bestaat onder andere uit het leren omgaan met leidinggevenden en collega s, het helpen bij het opbouwen van arbeidsritme en het leren omgaan met verantwoordelijkheid voor eigen werk. Begeleiding bij werk (jobcoaching) voor opdrachtgever UWV Aantal gestarte trajecten in jaar (met toekenning) Aantal afgeronde trajecten in jaar (peildatum ) Resultaat van de afgeronde trajecten: behoud van werk Succes-percentage (van afgeronde trajecten in jaar) 95% 94% 93% 2.6 Talenta voor en met ondernemers Sociaal ondernemen is voor veel werkgevers een belangrijk issue, maar ze vinden het soms lastig om te bepalen hoe ze dat vorm kunnen geven. Daarom lanceerde Talenta in 2012 de StartToWork Scan: een quick scan, die de mogelijkheden voor sociaal ondernemen binnen de organisatie zichtbaar maakt. Steeds meer werkgevers wisten Talenta te vinden met hun vacatures. Met die werkplekken konden we ook voor opdrachtgevers als gemeenten en UWV onze diensten waarmaken. Op leest u inspirerende voorbeelden van de samenwerking met ondernemers. 2.7 Talenta voor kerken In toenemende mate worden kerken geconfronteerd met gemeenteleden die hun baan kwijtraken. Soms is er voor hen geen financiële voorziening waaruit re-integratie betaald kan worden. Daarom is Talenta in 2012 kerken actief gaan benaderen om de samenwerking te zoeken. Steeds meer kerken gaan daar positief op in. Zij financieren in veel gevallen de trajecten of een gedeelte daarvan, waardoor we hun gemeenteleden weer perspectief kunnen geven. Een prachtige samenwerking, die bovendien raakt aan de kern van onze missie: als christenen samen anderen verder helpen. 8

9 Klantreferentie: Kerkenraad Zeist Werk vinden of houden is té belangrijk om anderen er niet bij te helpen Wat geen werk hebben betekent voor mensen, maakt ouderling Van de Lagemaat uit de Gereformeerde Gemeente in Zeist regelmatig van dichtbij mee. Mensen raken erdoor in een isolement en krijgen een negatief zelfbeeld. De problemen stapelen zich veel weet van de persoon en zijn omstandigheden, is het wel belangrijk betrokken te blijven. Door constructief samen te werken en elkaar vertrouwen te geven, help je met elkaar iemand aan het werk. Het is de investering waard en gewoon té belangrijk om na te laten. dan al gauw op. Daarom is het ontzettend belangrijk ze aan werk te helpen. Voor de Gereformeerde Gemeente van Zeist is de hulp van Talenta bij het zoeken naar werk een vrij nieuwe vorm van samenwerken. Het bevalt uitstekend, constateert Van de Lagemaat tevreden. We werken eigenlijk als een soort driehoek met elkaar: het betreffende gemeentelid, de kerkenraad en Talenta. We hebben samen gesprekken en overleggen over mogelijke werkplekken. Gedurende het traject valt er soms nieuw licht op de problematiek, waardoor de aanpak bijgesteld moet worden. Die flexibiliteit is geen enkel probleem. Positief denken Van de Lagemaat ontdekte meer voordelen van de samenwerking met Talenta. Ze hebben de expertise die wij als kerkenraad missen. Hun werkgeversnetwerk is groot, waardoor ze sneller een werkplek vinden. Werkgevers gaan ook eerder overstag als ze weten dat de aspirant-werknemer wordt begeleid. Bovendien heeft de hulp van Talenta ook psychologische waarde. Het helpt mensen weer positief te denken. Zonder uitzicht op werk ligt depressie al gauw op de loer. Constructief Wat Van de Lagemaat betreft zal hij nog vaak een beroep doen op Talenta. Ik zie veel mogelijkheden, ook voor kwetsbare jongeren, die communicatief zwak zijn. Als kerkenraad moet je niet alles zelf willen doen. Omdat je als begeleidende ouderling of diaken Jaarverslag Talenta

10 2.8 Scholen en leerwerktrajecten Talenta werkte ook in 2012 met een groot aantal reformatorische en christelijke scholen samen. Zo verzorgden we succesvol trajecten stagejobcoaching via de Gomarus. Vanuit het Voortgezet Onderwijs krijgen we veel positieve feedback op onze dienstverlening. Met de leerwerktrajecten die onze jobcoaches begeleiden, realiseren de scholen sluitende aanpak. De doorstroom van de leerlingen is beter, de kans op tussentijdse uitval aanzienlijk kleiner. Ook ouders zijn positief. Ze laten Talenta regelmatig weten blij te zijn dat hun kind door onze jobcoaches begeleidt wordt. Samen met de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap werden in 2012 maatwerktrajecten ontwikkeld voor Cluster 4-leerlingen. Doordat we er geen subsidie voor kregen, moesten we dit veelbelovende project voorlopig on hold zetten. In 2012 kregen de eerste cliënten in leerwerkcentrum Zorgwaard hun MBO-diploma. Een prachtig resultaat, dat wat ons betreft illustratief is voor de waarde van leerwerkplekken voor cliënt én ondernemer. De ondernemer heeft er drie bekwame en gemotiveerde medewerkers bij, de cliënten hebben duurzaam perspectief. 2.9 Overige diensten Ook detachering via Talenta of door bemiddeling van Talenta nam toe in Detacheren biedt zowel de werknemer als de werkgever voordelen en geeft beiden de kans om op een veilige manier de (werk)relatie aan te gaan. In 2012 verzorgden we een groeiend aantal particuliere trajecten, die door de cliënt zelf gefinancierd werden. Detachering Fte per Fte per Aantal fte medewerkers Talenta in detachering 9,42 14, Toegenomen naamsbekenheid In 2012 heeft Talenta in twee landelijke dagbladen - het RD en het ND - een intensieve advertentiecampagne gevoerd. De naamsbekendheid nam hierdoor sterk toe. Dat bleek onder andere uit de aanmeldingen van zowel cliënten als werkgevers. Bovendien leidde de campagne tot betaalde trajecten. Daarnaast nam de naamsbekendheid toe door regionale spreekuren en door persberichten in lokale kranten. Ook deze communicatiemiddelen leidden tot betaalde trajecten. In Zeeland droeg deelname aan de Zeeuwse Gezinsbeurs en de Beroepenmarkt op het Calvijn College sterk bij aan de naamsbekendheid. 10

11 3 De organisatie Talenta 3.1 Aan het roer in 2012 Bestuurssamenstelling per Naam bestuurslid De heer A. Lock De heer B.A. de Ruijter Mevrouw A. van Gelder De heer H. van Hartingsveldt Vacature Bestuursfunctie Voorzitter Penningmeester Secretaris Algemeen bestuurslid Algemeen bestuurslid De dagelijkse leiding was in handen van de directeur, de heer A. den Braber, die om gezondheidsredenen zijn taken enige tijd niet of slechts gedeeltelijk kon uitoefenen. Om die reden is per 5 december dhr. J.K. Knuivers als interimdirecteur benoemd. 3.2 Personeelsbeleid Het aantal fte nam in 2012 licht af, het aantal medewerkers is gelijk gebleven. Medewerkers Fte per Fte per Totaal fte Talenta 38,63 36,01 Aantal medewerkers Talenta (excl. gedetacheerden) Huisvesting Het kantoor van Talenta is gevestigd in Ridderkerk. De nevenvestiging in Barneveld werd verwisseld voor een locatie in Veenendaal, aan de Plesmanstraat. De meeste medewerkers werken vanuit huis. Jaarverslag Talenta

12 4 Kort financieel verslag 2012 Hieronder vindt u een overzicht van de financiële ontwikkelingen en resultaten van Dankzij het eigen vermogen van de organisatie en voldoende solvabiliteit kon het negatieve exploitatiesaldo prima worden opgevangen. Resultaten 2012 (x 1000) 2011 (x 1000) Netto-omzet Som der bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Som der financiele baten en lasten 5 14 Resultaat voor belastingen Belastingen hierover 1-1 Resultaat na belastingen Balans 2012 (x 1000) 2011 (x 1000) Activa Inventarissen Vorderingen Liquide middelen Passiva Eigen Vermogen Voorzieningen 8 20 Kortlopende schulden Een exemplaar van de volledige jaarrekening kunt u opvragen bij ons kantoor in Ridderkerk. 12

13 Jaarverslag Talenta

14 Kostenneutraal sociaal ondernemen, dat wil iedereen toch? Benjamin de Jong, financieel directeur Van der Starre Group, Boskoop Werkplek voor: medewerkers, 6 Wajongers Kastanjelaan 10 Postbus 433 telefoon CM Ridderkerk 2980 AK Ridderkerk

Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie 2010-2014

Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie 2010-2014 Successen en lessen re-integratie 2010-2014 INHOUD op werk feiten en cijfers 2 De afgelopen jaren is het aantal mensen in de bijstand in heel Nederland toegenomen. Ook Almeerders hebben de gemeente vaker

Nadere informatie

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned Creatieve samenwerking tussen gemeenten en re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Meer dan de moeite waard

Meer dan de moeite waard werk.nl uwv.nl wajongwerkt.nl Meer dan de moeite waard Mensen uit de Wajong in dienst bij uw bedrijf Meer weten? Wilt u meer weten over het in dienst nemen van iemand uit de Wajong of heeft u vragen? Bel

Nadere informatie

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Voorwoord Twee maanden na het verschijnen van het rapport Grip op nieuwe taken van Leiden, waarin de decentralisaties van de AWBZ en Jeugdzorg

Nadere informatie

De overheidswerkgever werkt inclusief! Arbeidsparticipatie van theorie naar praktijk

De overheidswerkgever werkt inclusief! Arbeidsparticipatie van theorie naar praktijk De overheidswerkgever werkt inclusief! Arbeidsparticipatie van theorie naar praktijk De overheidswerkgever werkt inclusief! Arbeidsparticipatie van theorie naar praktijk Informatie voor werkgevers over

Nadere informatie

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Colofon Inhoud 4 Voorwoord 2 In de publicatie komen de volgende organisaties en sportclubs aan bod:

Nadere informatie

Verstevigen en verbinden

Verstevigen en verbinden 2012 Verstevigen en verbinden JAARBERICHT 2012 Voorwoord De ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, passend bij Welzijn nieuwe stijl, en de aangekondigde transities van AWBZ, Jeugdzorg, Participatie en passend

Nadere informatie

September 2014 nr 1. Outplacement. Investeren in nieuw werk loont!

September 2014 nr 1. Outplacement. Investeren in nieuw werk loont! September 2014 nr 1 Outplacement Investeren in nieuw werk loont! Inhoudsopgave Inleiding... 3 Outplacement als oplossing voor boventalligheid... 4 Vormen van outplacement... 6 Beslisboom... 9 Resultaten

Nadere informatie

Duurzaam werken aan werk. Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties

Duurzaam werken aan werk. Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties Duurzaam werken aan werk Inspiratiegids voor gemeenten en uitzendorganisaties Colofon 2013 Duurzaam werken aan werk is een gezamenlijke uitgave van de ABU en de VNG Journalistieke productie: Eric Hoogeweg,

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk

Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk Participatiewet & Werkbedrijf Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. Het sociaal akkoord dat het kabinet op 11 april 2013 heeft gesloten met werkgevers

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

De klant is een welkome gast

De klant is een welkome gast iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector jaargang 9 nummer 2 izainbedrijf juni 2013 izainbedrijf Informatiekrant voor werkgevers 1 We spreken medewerkers bewust aan op ongezond gedrag Zie pagina

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Investeren in kennis loont!

Investeren in kennis loont! > Ondernemerspassie Investeren in kennis loont! Bedrijven die groeien hebben mensen die groeien loont. Zeker met het Ervaringscertificaat. Dat geeft precies aan hoeveel uw medewerkers weten en kunnen.

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Meedoen doet ertoe. Hoe gemeenten, Sociale Diensten en sociaal werkers samen bijdragen aan participatie

Meedoen doet ertoe. Hoe gemeenten, Sociale Diensten en sociaal werkers samen bijdragen aan participatie Meedoen doet ertoe Hoe gemeenten, Sociale Diensten en sociaal werkers samen bijdragen aan participatie 10 redenen om voor sociaal werkers te kiezen www.sociaalwerkers.nl 2 Meedoen doet ertoe Participatie

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Werken aan economische participatie. 29 best practices

Werken aan economische participatie. 29 best practices Werken aan economische participatie 29 best practices Auteurs: Anne van der Vinne m.m.v. Jamila Achahchah en Paul van Yperen. Met tekstbijdragen van Jetta Klijnsma, Wil Verschoor en Annie Oude Avenhuis.

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 COLOFON Tekst: Realisatie: Drukwerk: Eindredactie: NPV Muntz Apeldoorn Zalsman Kampen b.v. dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Inhoudsopgave De NPV in het land pagina 4

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Handreiking Functiecreatie bij NS

Handreiking Functiecreatie bij NS Handreiking Functiecreatie bij NS Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Voorwoord Colofon In opdracht van NS Auteur: Dr. Brigitte van Lierop Omslagfoto: Maikel Bader, Maikel Bader maakt

Nadere informatie

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf Doen wat werkt Eén jaar UWV WERKbedrijf Inhoud Resultaat door samenwerking (voorwoord) 3 Vraag en aanbod gekoppeld 5 Zelfredzaamheid en ondersteuning 5 Onze schakelfunctie 5 Ontsluiten arbeidsmarktinformatie

Nadere informatie

VOORWOORD. Peter van Weert, voorzitter

VOORWOORD. Peter van Weert, voorzitter Jaarverslag 2010-2011 Bestuur SupportPunt Eindhoven v.l.n.r. Henk van Beurden, Wil van de Molengraft, Peter van Weert (voorzitter), Theo Rens, Arjen Buit (directeur) In 2010 en 2011 heeft SupportPunt

Nadere informatie