Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten"

Transcriptie

1 Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen kunnen, niet op wat ze niet meer kunnen. Als gedeeltelijk arbeidsgeschikte kunt u ondersteuning krijgen bij het weer aan het werk gaan (re-integratie). Maar ook als u belemmeringen ondervindt bij uw werk door ziekte of handicap (een structurele functionele beperking) kunt u in aanmerking komen voor ondersteuning. Hiervoor zijn allerlei re-integratie-instrumenten: Welke ondersteuning is er voor u bij ziekte of handicap? Welke ondersteuning is er als u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent? Waar komt u voor in aanmerking als u 35% of meer arbeidsongeschikt bent? Hoe gaat re-integratie als u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent? Wat voor mogelijkheden zijn er als u een WAJONG-uitkering heeft? Welke mogelijkheden heeft u als herkeurde WAO-er? Welke ondersteuning kunt u verwachten van het UWV? Wat zijn werkplekaanpassingen? Kan uw werkgever subsidie krijgen? Wat houdt no-riskpolis in? Wat is premiekorting? Wat is een proefplaatsing? Wat doet een jobcoach? Kunt u een eigen bedrijf starten? Wat is een re-integratietraject? Kunt u uw eigen terugkeer naar werk regelen? Laatste nieuws Meer informatie Welke ondersteuning is er voor de werknemer bij ziekte of een handicap? Als de werknemer vanwege de ziekte of handicap hulpmiddelen of ondersteuning nodig heeft op de werkplek dan kan de werknemer voor de aanschaf daarvan aanspraak maken op een vergoeding. De werknemer hoeft hiervoor niet twee jaar ziek te zijn of bij een WIA-keuring gedeeltelijk arbeidsgeschikt te zijn bevonden. De werknemer moet deze voorzieningen mee kunnen nemen als hij bij een andere werkgever aan de slag gaat. Denk hierbij aan aangepast vervoer van en naar uw werk, maar ook aan de inschakeling van een doventolk. De werknemer kan zelf een aanvraag voor het aanpassen van de werkplek bij het UWV indienen. Informeer bij het UWV. de werkgever subsidie aanvragen bij het UWV. Dit kan alleen als de werknemer een contract heeft van minimaal zes maanden, of als de werknemer met elkaar opvolgende contracten minimaal zes maanden in dienst is. De werknemer hoeft niet eerst twee jaar ziek te zijn of bij een WIA-keuring gedeeltelijk arbeidsgeschikt te zijn bevonden voordat de werkgever deze subsidie kan aanvragen. Welke ondersteuning is er als de werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is? Hierbij wordt onderscheid gemaakt of de werknemer bij zijn huidige werkgever aan het werk blijft of dat er bij de huidige werkgever geen passend werk is.

2 In dienst bij de huidige werkgever Blijft de werknemer aan het werk bij de werkgever dan kan het UWV een vergoeding voor werkplekaanpassing en andere voorzieningen verstrekken. Ook kan de werkgever subsidie aanvragen bij het UWV voor de kosten van aanpassingen en niet-meeneembare voorzieningen op uw werkplek. Huidige werkgever heeft geen passend werk Kan de werknemer niet in dienst blijven bij de werkgever omdat er geen passend werk is, dan kan de werkgever in aanmerking komen voor een werkloosheidsuitkering (WW). Bij het CWI kan de werknemer zich inschrijven als werkzoekende. De werknemer vindt daar informatie over vacatures, de arbeidsmarkt en scholing. Het UWV biedt ondersteuning bij het zoeken naar werk, bijvoorbeeld door het aanbieden een re-integratietraject. Soms biedt het starten van een eigen bedrijf meer mogelijkheden om weer terug te keren in het arbeidsproces. Ook dan kan het UWV een vergoeding voor werkplekaanpassing en voorzieningen verstrekken. Als de werknemer binnen vijf jaar in dienst treedt bij een nieuwe werkgever, zijn er een aantal re-integratie-instrumenten om hem tegemoet te komen: no-riskpolis premiekorting proefplaatsing de nieuwe werkgever subsidie aanvragen bij het UWV. Ook kan de werknemer aanspraak maken op een vergoeding voor werkplekaanpassing en andere voorzieningen. Informeer bij het UWV. Als de werknemer geen werkloosheidsuitkering (meer) ontvangt, komt de werknemer eventueel in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Informeer dit bij de gemeente. Waar komt de werknemer voor in aanmerking als hij 35% of meer arbeidsongeschikt is? Het UWV biedt ondersteuning bij het zoeken naar werk, bijvoorbeeld door het aanbieden van een re-integratietraject. Ook kan het UWV een vergoeding voor werkplekaanpassing en andere voorzieningen verstrekken. Voor de kosten van aanpassingen en niet-meeneembare voorzieningen op de werkplek kan de werkgever subsidie aanvragen bij het UWV. Als de werkgever niet bij UWV verzekerd is (eigen risicodrager), moet de werkgever en niet het UWV met de werknemer de re-integratiemogelijkheden bespreken. Als de werknemer voldoende werkt en daarmee minimaal de helft van wat de werknemer (nog) kan verdienen verdient, dan krijgt de werknemer een WGA-loonaanvulling. Dit wordt tot 65e jaar elke maand bekeken. De WGA vult het loon aan met 70% van het verschil tussen het oude loon (met een maximum) en het loon bij volledige benutting van de resterende verdiencapaciteit. Zo krijgt de werknemer een groot deel van het verschil 'terug'. Het loont dus om te werken naar vermogen. Daarnaast biedt het starten van een eigen bedrijf soms meer mogelijkheden om weer terug te keren in het arbeidsproces. Ook dan kan het UWV een vergoeding voor werkplekaanpassing en voorzieningen verstrekken. Hoe gaat re-intregratie als de werknemer volledig arbeidsongeschikt is? Als de werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is en dat is tijdens de keuring vastgesteld dat het voor de werknemer niet mogelijk is om te werken. Daarom krijgt de

3 werknemer geen ondersteuning bij het zoeken naar werk. Er zijn in deze specifieke situatie misschien wel mogelijkheden om als vrijwilliger of in het kader van de WSW aan het werk te gaan. Informeer dit bij de gemeente of het CWI. De werknemer kan als hij vindt dat hij wel nog kan werken, bij het UWV ook vragen om een herbeoordeling. Mocht de werknemer op eigen houtje werk vinden, dan kan de werknemer wel recht hebben op werkplekaanpassingen. Ook kan de werkgever aanspraak maken op de no-riskpolis en subsidie voor voorzieningen op de werkplek. Voor het aanvragen daarvan kan de werknemer bij het UWV terecht. De werkgever kan premiekorting toepassen bij zijn belastingaanvraag. Wat voor mogelijkheden zijn er als u een WAJONG-uitkering heeft? Het UWV biedt ondersteuning bij het zoeken naar werk, bijvoorbeeld door het aanbieden van een re-integratietraject. Ook kan het UWV een vergoeding voor werkplekaanpassing en andere voorzieningen verstrekken. Voor de kosten van aanpassingen en niet-meeneembare voorzieningen op de werkplek kan de werkgever subsidie aanvragen bij het UWV. Voor WAJONG-ers zijn er ook nog de volgende mogelijkheden: Als de werknemer begeleiding op het werk nodig heeft, dan kan de werknemer die krijgen in de persoon van een jobcoach. Als de werknemer ernstige scholingsbelemmeringen heeft, is er een subsidieregeling om scholing te kunnen volgen. Als de werknemer aantoonbaar onder het wettelijk minimumloon presteert kan het UWV de werkgever loondispensatie verlenen. De werkgever kan de werknemer dan tijdelijk minder dan het minimumloon betalen. Als de werknemer minder verdient dan hij nog zou kunnen verdienen (verdiencapaciteit), dan kan de werknemer maximaal vier jaar lang een aanvulling op het loon (loon- en inkomenssuppletie) van het UWV krijgen. Als de werknemer gaat werken behoudt de werknemer vijf jaar lang het recht op een WAJONG-uitkering. In die vijf jaar wordt wat de werknemer verdiend in mindering gebracht op de uitkering. Welke mogelijkheden heeft de werknemer als herkeurde WAO-er? Het UWV biedt ondersteuning bij het zoeken naar werk, bijvoorbeeld door het aanbieden van een re-integratietraject. de werkgever subsidie aanvragen bij het UWV. Ook kan het UWV een vergoeding voor werkplekaanpassing en andere voorzieningen verstrekken. Als de werknemer minder verdient dan hij nog zou kunnen verdienen (verdiencapaciteit), dan kan de werknemer maximaal vier jaar lang een aanvulling op uw loon (loon- en inkomenssuppletie) van het UWV krijgen. Daarnaast biedt het starten van een eigen bedrijf soms meer mogelijkheden om weer terug te keren in het arbeidsproces. Ook dan kan het UWV een vergoeding voor werkplekaanpassing en voorzieningen verstrekken. Informeer bij het UWV. Welke ondersteuning kan de werknemer verwachten van het UWV? De werknemer kan bij het UWV zo nodig aanspraak maken op ondersteuning bij het zoeken naar werk, bijvoorbeeld in de vorm van een re-integratietraject. De re-integratiecoach van het UWV bespreekt wat de re-integratiemogelijkheden (nog) zijn. Dat wordt vastgelegd in de zogenoemde re-integratievisie. De re-integratievisie bevat een duidelijk stappenplan en omschrijft ook de algemene rechten en plichten die daarbij horen. Meer informatie bij het UWV.

4 Als de werkgever niet bij UWV verzekerd is (eigen risicodrager), moet hijzelf en niet het UWV met de werknemer de re-integratiemogelijkheden bespreken. Wat zijn werkplaatsaanpassingen? Als de werknemer vanwege de ziekte of handicap hulpmiddelen of ondersteuning nodig heeft op de werkplek kan de werknemer voor de aanschaf daarvan aanspraak maken op een vergoeding. Ongeacht of de werknemer een uitkering van het UWV ontvangt. De werknemer moet deze voorzieningen mee kunnen nemen als hij bij een andere werkgever aan de slag gaat. Denk hierbij aan aangepast vervoer van en naar het werk, maar ook aan de inschakeling van een doventolk. De werknemer kan zelf een aanvraag voor het aanpassen van de werkplek bij het UWV indienen. Informeer bij het UWV. Kan de werkgever subsidie krijgen? de werkgever subsidie aanvragen bij het UWV. De kosten om de werknemer in dienst te houden of te nemen moeten dan hoger zijn dan een bepaald drempelbedrag, het UWV heeft formulieren om dat te berekenen. Als de werkgever geen premiekorting krijgt, is er geen drempelbedrag. Verder kan dit alleen als de werknemer een contract heeft van minimaal zes maanden, of als de werknemer met elkaar opvolgende contracten minimaal zes maanden in dienst is. De werknemer hoeft niet eerst twee jaar ziek te zijn of bij een WIA-keuring gedeeltelijk arbeidsgeschikt te zijn bevonden voordat de werkgever deze subsidie kan aanvragen. Wat houdt no-riskpolis in? Als de werknemer gedeeltelijk arbeidsgeschikt is en een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) ontvangt, kan de werkgever die de werknemer in dienst houdt of neemt recht hebben op de no-riskpolis. De werkgever krijgt dan het loon dat hij doorbetaalt als de werknemer ziek wordt, gecompenseerd. Het aanvragen van de no-riskpolis kan bij het UWV. Als de werknemer na twee jaar ziekte niet arbeidsongeschikt wordt bevonden, maar toch niet langer bij de voormalige werkgever in dienst kan blijven vanwege de ziekte of het gebrek, kan de nieuwe werkgever ook in aanmerking komen voor de no-riskpolis. De werknemer mag niet al in dienst zijn bij een andere werkgever 13 weken voor het einde van de tweejarige periode van ziekte. Om in aanmerking te komen voor de no-riskpolis moet de werknemer wel binnen vijf jaar weer aan het werk zijn. De no-riskpolis geldt maximaal vijf jaar. Dit betekent dat de no-riskpolis vijf jaar lang nadat de werknemer na de ziekte en de vaststelling van het recht op een WIA-uitkering weer aan de slag is gegaan geldig is. Als de werkgever de werknemer in dienst houdt, is de no-riskpolis vijf jaar lang na de vaststelling van het recht op een WIA-uitkering van toepassing. Eenmalige verlenging is mogelijk als de werknemer een aanzienlijk verhoogde kans op ziekte of arbeidsongeschiktheid heeft. Wat is premiekorting? Als de werknemer gedeeltelijk arbeidsgeschikt is en een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) ontvangt, kan de werkgever die de werknemer in dienst houdt of neemt recht hebben op premiekorting.

5 Als de werknemer na twee jaar ziekte niet arbeidsongeschikt wordt bevonden, maar toch niet langer bij de voormalige werkgever in dienst kan blijven vanwege de ziekte of gebrek (na twee jaar ziekte), kan de nieuwe werkgever hiervoor ook in aanmerking komen. De werknemer moet dan wel binnen vijf jaar weer aan het werk zijn. De werkgever krijgt korting op de arbeidsongeschiktheidspremies en werkloosheidspremies als hij u in dienst neemt of houdt. Over het jaar 2005 kan premiekorting bij het UWV worden aangevraagd. Vanaf 2006 past de werkgever de premiekorting zelf toe bij zijn belastingaanvraag. Meer informatie bij het UWV. De premiekorting duurt maximaal drie jaar. Wat is een proefplaatsing? Als de werknemer of de werkgever twijfelt aan het succes van de terugkeer in het arbeidsproces, kan de werkgever de werknemer een proefplaats aanbieden voor maximaal drie maanden. Tijdens deze maanden werkt de werknemer onbetaald op proef. De uitkering gaat tijdens de proefplaatsing gewoon door. Om van het UWV toestemming te krijgen voor een proefplaatsing, moet er reëel uitzicht zijn op werk met hetzelfde aantal of meer uren dan de proefplaatsing en voor ten minste zes maanden. Meer informatie op de website van het UWV. Wat doet een jobcoach? Als de werknemer extra begeleiding nodig heeft om het werk te doen, kan de werknemer die krijgen in de persoon van een jobcoach. Hij heeft vooral een coachende en sturende functie. In dit geval zal de werknemer vaak verstandelijke of psychische belemmeringen hebben bij het uitvoeren van zijn taken. De jobcoach kan de werknemer in het eerste jaar voor maximaal 15% van de werkuren begeleiden, het tweede jaar maximaal 7,5% en het derde en volgende jaren maximaal 6% van de werkuren. Kan de werknemer een eigen bedrijf starten? Soms biedt het starten van een eigen bedrijf meer mogelijkheden om weer terug te keren in het arbeidsproces dan werken in loondienst. De werknemer kan bijvoorbeeld als zelfstandig ondernemer zijn werkzaamheden beter afstemmen op zijn eigen mogelijkheden. Ook in dat geval kan de werknemer in aanmerking komen voor werkplekaanpassingen of andere voorzieningen. Informeer hiervoor bij het UWV. De werknemer kan onder voorwaarden in aanmerking komen voor een starterskrediet. Het krediet heeft de vorm van een rentedragende lening of borgstelling van maximaal (2006). Ook hiervoor kan de werknemer bij het UWV terecht. Wat is een re-integratietraject? Een re-integratietraject wordt meestal uitgevoerd door een re-integratiebedrijf. Het reintegratiebedrijf begeleidt de werknemer bij het zoeken naar werk door gesprekken te voeren over de mogelijkheden en het maken van een re-integratieplan. Daarin legt het met de werknemer zo concreet mogelijk afspraken en doelen vast, en ook de specifieke rechten en plichten van alle betrokkenen. Als dat nodig is, regelt het re-integratiebedrijf een beroepskeuzetest, sollicitatietraining, scholing of cursus. Het UWV heeft in de regio met minimaal twee re-integratiebedrijven contracten afgesloten, zodat de werknemer kan kiezen welk bedrijf het beste bij hem past.

6 Kan de werknemer zijn eigen terugkeer naar werk regelen? Als de werknemer zelf een ander re-integratieplan voor ogen heeft waarmee hij denkt weer aan de slag te kunnen of als de werknemer behoefte heeft aan een gespecialiseerd reintegratiebedrijf, dan kunt de werknemer kiezen voor een individuele reintegratieovereenkomst (IRO). Voor meer informatie zie Zelf een re-integratietraject kiezen (IRO en PRB) De brancheorganisatie Boaorea heeft een keurmerk ontwikkeld voor re-integratiebedrijven. Informatie hierover kunt u vinden op Laatste nieuws Gedeeltelijk arbeidsgeschikten zijn gemotiveerde werknemers die geknipt zijn voor de juiste baan. Niet de beperking van mensen moet voorop staan, maar juist hun mogelijkheden. Dit is de kern van een campagne van SZW, de werkgevers- en werknemersorganisaties, de Commissie Werkend Perspectief, UWV en CWI, die moet leiden tot een positief beeld van gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers. Op staat uitgebreide informatie over regelingen en praktijkervaringen. Meer informatie: Deze website voor werkgevers, werknemers en gedeeltelijk arbeidsongeschikten is een initiatief van de Commissie Het Werkend Perspectief en is bedoeld om de kennis over belemmeringen door ziekte of handicap en werk te vergroten. en UWV doet er samen met CWI (Centrum voor Werk en Inkomen) alles aan om mensen (weer) aan het werk te helpen. Alleen als blijkt dat werken op dat moment echt onmogelijk is, zorgt UWV voor een tijdelijke uitkering. Naast het verstrekken van uitkeringen, stimuleert en ondersteunt UWV bij re-integratie. Hiertoe schakelt UWV re-integratiebedrijven in die uitkeringsgerechtigden trajecten op maat bieden. WAOcafé.nl WAOcafé.nl is een ontmoetingsplaats voor WAO'ers op het internet. Hier vindt u antwoorden op uw vragen over regelgeving op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De Re-integratiemonitor is te vinden op de website van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI). Bij Re-integratie staan, behalve algemene informatie ook heel veel links naar veel verschillende instanties en instellingen die zich bezig houden met re-integratie. Heeft u naar aanleiding van deze tekst nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Publieksinformatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Postbus 90801, 2509 LV Den Haag, telefoon (gratis). Voor algemene vragen aan de rijksoverheid kunt u gratis bellen met de Postbus 51 Infolijn, tel , of raadpleeg

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW

Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW Werkloosheidswet (WW) Informatie voor werknemers over de WW Inhoud: Wanneer hebt u recht op een WW-uitkering? 4 Hoe vraagt u een WW-uitkering aan? 5 Hoe lang hebt u recht op een WW-uitkering? 6 Wat telt

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen?

Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? werk.nl uwv.nl Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen? Met een WW-uitkering of met een ziekte of handicap een eigen bedrijf beginnen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs?

Afkomstig uit het primair onderwijs? Afkomstig uit het primair onderwijs? Wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 Participatiefonds UWV Loyalis Maatwerkadministraties

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 Versie 2.1, december 2013 Auteur Anja van Bourgondi├źn Inhoud Inleiding 3 1. Naamswijziging WWB naar Participatiewet 5 2. Afsluiten WSW en beperking

Nadere informatie

A. Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever

A. Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever Bijlage: detacheringstoolkit A. Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever Handleiding voor werkgevers voor het detacheren van zieke werknemers ter bevordering van re-integratie bij

Nadere informatie

Meer dan de moeite waard

Meer dan de moeite waard werk.nl uwv.nl wajongwerkt.nl Meer dan de moeite waard Mensen uit de Wajong in dienst bij uw bedrijf Meer weten? Wilt u meer weten over het in dienst nemen van iemand uit de Wajong of heeft u vragen? Bel

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever

Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever detacheringstoolkit Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever Handleiding voor werkgevers voor het detacheren van zieke werknemers ter bevordering van re-integratie bij een andere

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Ik kan wel wat ondersteuning. het (zoeken naar) werk. Voorzieningen en vergoedingen die u kunt krijgen van UWV als u een ziekte of handicap heeft

Ik kan wel wat ondersteuning. het (zoeken naar) werk. Voorzieningen en vergoedingen die u kunt krijgen van UWV als u een ziekte of handicap heeft Ik kan wel wat ondersteuning gebruiken bij het (zoeken naar) werk Voorzieningen en vergoedingen die u kunt krijgen van UWV als u een ziekte of handicap heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk

Nadere informatie

Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid

Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid Onderwijs Jouw partner in de school Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid Inhoud Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1. Algemeen---------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Een extra reden om mij aan te nemen. Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Een extra reden om mij aan te nemen. Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering Een extra reden om mij aan te nemen Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft of heeft gehad Waarom deze brochure? U heeft een tijd niet kunnen werken omdat u arbeids ongeschikt

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Hoe zit het met de Re-integratie?

Hoe zit het met de Re-integratie? Hoe zit het met de Re-integratie? Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie