Jaarverslag Talenta 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Talenta 2010"

Transcriptie

1 Jaarverslag Talenta 2010 christelijke organisatie voor jobcoaching en re-integratie

2 1. Terugblik Talenta 2010 Adri den braber, directeur Nieuwe start Het jaar 2010 zal vooral herinnerd worden als het jaar waarin de organisatie een nieuwe naam kreeg. Het oude vertrouwde OVERSTAP werd Talenta. Een nieuwe start per 1 september met een frisse huisstijl, aansprekende website en een stevige PR-campagne. Na 4 jaren van explosieve groei was het een verademing om in 2010 te kunnen constateren dat er wat stabilisatie ontstond. Dat gaf ons de gelegenheid om extra aandacht te schenken aan de organisatiestructuur. Plannen die al een paar jaar stonden geparkeerd, konden eindelijk ten uitvoer worden gebracht. Zo is de administratieve organisatie op orde gebracht en werd er een start gemaakt met het communicatie- en competentiebeleid. Aspecten die nodig zijn om een professionele, gezonde en, ook voor medewerkers, aantrekkelijke organisatie te zijn. Voor het eerst werden de regionale teams intensief betrokken bij het tot stand komen van het jaarplan en de begroting. Het enthousiasme en de betrokkenheid was daarbij groot en leverde veel ideeën op. Het is een aanzet om te komen tot een verdere doorontwikkeling van de organisatie in de richting van zelfsturende regio s. Van OVERSTAP naar Talenta Dit jaar namen we het belangrijke besluit om de overkoepelende stichting NOHE-Overstap in 2011 op te heffen. NOHE-Overstap is de stichting waarin Talenta samenwerkte met NOHE. Ooit is de stichting ontstaan om een erkenning te krijgen van het UWV. Met die erkenning werd het voor beide stichtingen mogelijk om hun activiteiten gefinancierd te krijgen. Omdat beide organisaties inmiddels dermate groot zijn dat ze elk een erkenning van het UWV kunnen ontvangen, was de oorspronkelijke reden voor een overkoepelende stichting niet meer aanwezig. We kwamen tot de conclusie dat het voor de verdere doorontwikkeling van beide organisaties beter zou zijn om zelfstandig verder te gaan. De betrokkenheid van Talenta op het onderwijs bleef onverminderd groot. De bijdrage die de consulenten en coaches kunnen bieden om leerlingen te helpen bij hun stages en bij het verlaten van de school is nu duidelijk in beeld gekomen. Stage- pagina 2

3 jobcoaching binnen VO en MBO voorziet in een behoefte. Ook de financieringsmogelijkheden van dergelijke trajecten is toegenomen. De leerlingen uit de zogenaamde clustervoorzieningen b.v. ZMLK gaan eveneens profiteren van de expertise van Talenta. Een ontwikkeling die we voor deze leerlingen met recht passend mogen noemen. Passend is ook de toename van het aantal mogelijkheden om leer- /werktrajecten en arbeidstraining te volgen. Zowel individuele plaatsen binnen reguliere bedrijven en instellingen als ook grotere groepen van 20 deelnemers in zogenaamde leerwerk- en arbeidstrainingscentra. Vooral in de zorg zagen we een uitbreiding. Op deze wijze konden we meer schoolverlaters aan werk helpen en, zoveel als haalbaar, de nodige scholing aanbieden. Ook heeft Talenta meer schoolverlaters in dienst genomen en via detachering aan werk geholpen. Een vorm van dienstverlening die duidelijk in een behoefte voorziet. We waren al een paar jaar op zeer bescheiden schaal actief in Drenthe. In 2010 zagen we duidelijk kansen en mogelijkheden om onze activiteiten in het noorden uit te breiden door een jobcoach te benoemen in Beilen. Ook het Brabantse land kwam meer in beeld. Er zijn gesprekken gevoerd met een christelijke jongerenorganisatie uit Eindhoven om te bezien of we een bijdrage kunnen leveren aan het verkrijgen en behouden van werk voor de jongeren die met die organisatie in contact komen. Bezinning Tenslotte willen we niet onvermeld laten dat het regeerakkoord tot de nodige bezinning heeft geleid. Het beleid van het nieuwe kabinet volgen we op de voet en heeft al geleid tot een aantal strategische keuzes. Ze bieden ons nieuwe uitdagingen waar we als Talenta graag mee aan de slag gaan in Het betreden van de gemeentelijk markt is een feit; de eerste stappen daarvoor zijn reeds gezet. 2. Terugblik vanuit de regio Zuid-West Jacob Herrewijnen: In onze regio zijn er in 2010 veel zorgen geweest van persoonlijke aard. Enkele collega s waren zelf ziek en anderen hadden in familie zorgen om gezondheid. Dit alles heeft de onderlinge band verstevigd. Wat het werk betreft zijn er mooie zaken bereikt binnen de regio s West en Zuid-West. We denken aan de twee collega s die de Melba- en de ID-cursus hebben gevolgd en met succes hebben afgerond. In beide regio s zijn er in zorginstellingen Leerwerktrajecten gestart die de waardering van deelnemers, scholen en het UWV oogsten. We hopen hiermee ook in de toekomst met de veranderende voorzieningen ons verder te mogen profileren. Zuid-Oost Theo Ebbers: Als team van Zuid-Oost hebben we in het afgelopen jaar zowel de netwerken alsmede de samenwerking met christelijke organisaties verstevigd. Ook hebben we een start gemaakt met het regiogestuurde werken waarbij de kwaliteiten van elke collega en van het team als geheel in de regio ingezet worden. De kennis en ervaring die we inmiddels in huis hebben zijn we breder gaan inzetten door ook mensen vanuit de ziektewet en met een bijstanduitkering te bemiddelen naar een betaalde werkplek. Noord-West Pita Versluis: Er is veel gebeurd. Te veel om op te noemen. Al onze cliënten mochten hun baan behouden, alle schoolverlaters konden aan het werk, ook wij konden ons werk blijven doen. Het lijkt zo gewoon, maar dat is het niet! Nieuw in 2010 was het opstellen van het jaarplan. Voor onze regio zijn daar belangrijke aandachtspunten uit voortgekomen, nl.: uitbreiding naar het noorden, spreekuur starten in Katwijk aan Zee en vervolgens in andere gemeenten, verdere uitbouw werkgeversnetwerk. meer weten? kijk op Jaarverslag Talenta 2010 pagina 3

4 Noord: Gert Smit: Per 1 september 2010 is Talenta ook actief in Groningen, Friesland en Drenthe. De doelstelling is om ook in regio Noord de dienstverlening van Talenta aan te bieden. Hierbij ligt de focus op maatwerktrajecten en advies voor de christelijke achterban. Door samenwerking met regionale werkgevers en het opzetten van werkprojecten wordt het netwerk verder uitgebreid. Vanuit de diverse LeerWerkCentra, kerken, scholen en hulpverleningsorganisaties willen we het aanspreekpunt zijn tussen cliënt, werkgever en overheid. Hierbij willen we de bestaande contacten met diverse gemeenten verder gaan uitbreiden waardoor er nog meer kansen ontstaan voor de werkzoekenden in deze regio. Noord-Oost Herman Beldman: Het aantal cliënten in regio Oost/Noordoost nam in 2010 licht toe. We kregen trouwens meer en meer te maken met mensen met een WAO/WIA- en WW-uitkering en mensen die in dienst zijn bij een werkgever, maar ziek thuis zitten en niet terug kunnen naar hun eigen werk. Eind 2010 zijn we, ook vanwege naamsbekendheid, begonnen met het houden van spreekuren. De eersten zijn gehouden op Urk en in Kampen. In 2011 breidt zich dat uit. Wij zijn ons meer gaan richten op andere doelgroepen. Zo kwamen we bijv. bij gemeenten, voor het begeleiden van werkzoekenden met een bijstandsof Wet WIJ-uitkering. 3. Cliënt aan het woord Petra Westeneng De jobcoach geloofde wél in me Petra Westeneng wilde meer dan het werk dat ze deed, maar dacht dat ze het niet kon. En begeleiding van Talenta leek haar suf en niet nodig. Haar jobcoach zette echter door. Ik ben blij dat ik toch wél ben begeleid. Het gaat nu veel beter met me. Het werk bij de groenteboer, dat Petra eerst deed, vond ze best. Toch gaf het me geen voldoening. Ik zat helemaal niet goed in m n vel. Dat zag de jobcoach ook. Hij adviseerde me iets met m n sociale kant te doen. Daar geloofde Petra niet in. Ik dacht dat ik dat toch niet kon. De jobcoach van Talenta geloofde wél in Petra en gaf niet op. Hij ging op het Hoornbeeck College praten, om te kijken wat er voor mij mogelijk was. En hij ging werk voor me zoeken. Inmiddels is Petra vier jaar onderwijsassistente op een basisschool, in de groepen 1, 2 en 3. Ik heb het heel erg naar m n zin. Ik werk ook nog een dag in de thuiszorg, en volg de opleiding Helpende, om een diploma te halen. Maar het liefst werk ik wel met de kinderen. Dankzij de jobcoach, die toch doorzette, heb ik het nu heel erg naar m n zin en doe ik werk dat ik leuk vind. 4. Werkgever aan het woord Peter Oskam Samen werken, daar draait het om Samenwerken is niet alleen het sleutelwoord van Talenta. Ook voor Peter Oskam, filiaalmanager van de C1000 in Gouda, draait het om samenwerken. Met een prachtig resultaat: een cliënt die op de winkelvloer én in haar privéleven tot bloei komt. Inmiddels werkt Maaike Bakker al vier jaar bij Oskam in de supermarkt. Toen ze binnenkwam, was ze onzeker. Dat zag je aan alles. Haar lichaamshouding, haar werk. Maar wat is dat meisje opgeknapt toen ze hier, onder begeleiding van Talenta, aan het werk ging. Die begeleiding bestond niet alleen in het aanleren van de praktische vaardigheden, legt Oskam uit. Juist ook de begeleiding door de jobcoach in de persoonlijke ontwikkeling heeft haar erg goed gedaan. Zij kwam tot bloei in alle opzichten. Op de winkelvloer, maar ook in haar privéleven. Dat noem ik nu echt een win-winsituatie. Oskam heeft in Maaike een medewerkster met toevoegde waarde voor zijn winkel. Het is een ontzettend vrolijk en klantvriendelijk meisje, dat gewaardeerd wordt door klanten en collega s. Het resultaat van de samenwerking tussen Maaike, haar jobcoach en ons. pagina 4

5 Arno Knobbout Vertrouwen geeft zelfvertrouwen Vertrouwen hebben in je werknemer, dát is volgens slager Arno Knobbout uit Buren belangrijk. Geef ze hun eigen taken en verantwoordelijkheden, in kleine stapjes. Dat geeft hen zelfvertrouwen. Toen de jobcoach van Talenta een jaar of vijf geleden belde naar Knobbout om te vragen of hij voor Jacqueline een plekje had, hield hij eerst de boot af. Tot hem werd uitgelegd wat Talenta voor werk doet. Dat trok mij over de streep. Ik wilde Jacqueline, die van de Johannes de Swaef school in Ede kwam, graag een kans geven. En het gaat buitengewoon goed, mag ik wel zeggen. Dat het goed gaat in de slagerij, is voor een deel een kwestie van vertrouwen, vindt de slager. Natuurlijk heeft dit meisje een wat lager niveau en een vorm van autisme. Dat merk je best weleens. Maar ik heb haar stap voor stap haar eigen taken en verantwoordelijkheden gegeven. Ik geloof in haar, en dat heeft positieve invloed. Op haar persoon en op haar werk. Jacqueline maakt zelf de broodjes gezond, zorgt ervoor dat alles blinkt en glimt in de slagerij én maakt tegenwoordig ook zelfstandig machinaal grillworsten. De samenwerking met Talenta vindt Knobbout ideaal. Die man komt binnen, en gaat gewoon helpen met worstjes verpakken. Dát noem ik begeleiding op de werkvloer. Nee, ik ben echt alleen maar tevreden. Jacqueline heeft een volwaardige werkplek, de begeleiding gaat op een natuurlijke manier en ik heb de voldoening dat ik iets beteken voor m n medemens. 5. Wat hebben wij gedaan? En wie hebben wij geholpen? 5.1. Ontwikkeling aantal cliënten In de laatste twee jaar is er een duidelijke groei in de vraag naar hulpverlening op het terrein van arbeidsbemiddeling en begeleiding bij het werk. Totaal aantal cliënten (vrijwillige en betaalde hulpverlening) Aantal aanmeldingen cliënten Aantal cliënten waarbij hulpverleningstraject is afgesloten Netto af- of toename Jaarverslag Talenta 2010 pagina 5

6 5.2. Re-integratie voor mensen die geen werk hebben Veel mensen zouden graag willen werken, maar vinden het lastig om zelf een baan te vinden. Dit kan zijn vanwege verstandelijke, lichamelijke of psychische beperkingen. De grootste doelgroep van Talenta is nog steeds de jongeren van het Praktijkonderwijs. Daarnaast helpen wij steeds meer volwassenen die in de Ziektewet, WAO of WIA zitten om een baan te vinden. Onze belangrijkste opdrachtgever is het UWV. Re-integratie vanuit uitkering UWV (Wajong, WW, WIA/WAO, Ziektewet) Aantal gestarte trajecten in jaar Aantal afgeronde trajecten van dit jaar (peildatum 28 febr. 2011): Resultaat: Plaatsing in regulier werk (Voorlopig) plaatsingspercentage 84% 92% Talenta gaat zich meer richten op mensen die een uitkering krijgen van de gemeente. Dit is nu nog incidenteel, maar in 2011 willen we ons hier actief op inzetten. Re-integratie vanuit uitkering gemeente (Bijstand/Wet WIJ) Aantal gestarte trajecten in jaar 3 4 Aantal afgeronde trajecten van dit jaar (peildatum 28 febr. 2011): 2 1 Resultaat: Plaatsing in regulier werk 2 1 (Voorlopig) plaatsingspercentage 100% 100% 5.3. Re-integratie voor mensen met werk Sommige mensen hebben wel werk, maar kunnen dit door ziekte tijdelijk of structureel niet aan. De werkgever is verplicht om zorg te dragen voor de re-integratie van zijn of haar werknemer. Hij kan daarbij Talenta inschakelen. Re-integratie 2e spoor Aantal gestarte trajecten: 6 10 Aantal afgeronde trajecten van dit jaar (peildatum 28 febr. 2011): 6 2 Resultaat: Plaatsing in regulier werk 4 2 (Voorlopig) plaatsingspercentage 67% 100% 5.4. Jobcoaching Talenta biedt ook hulp bij het houden van de baan: jobcoaching genoemd. De hulp die hierbij geboden wordt, bestaat bijvoorbeeld uit het leren omgaan met leidinggevenden/collega s, het helpen bij het opbouwen van arbeidsritme en het leren omgaan met dragen van verantwoordelijkheid voor eigen werk. Begeleiding bij werk (jobcoaching) Opdrachtgever UWV UWV Aantal gestarte trajecten: Aantal afgeronde trajecten van dit jaar (peildatum 28 febr. 2011): Resultaat: Behoud van werk pagina 6

7 6. Een kijkje achter de schermen: de organisatie Talenta 6.1. Aan het roer in 2010 De Stichting OVERSTAP Begeleid Werken bestaat per 1 januari Per 1 september hebben we onze nieuwe naam geïntroduceerd: Talenta. Het bestuur van Talenta wordt per gevormd door: De heer A. Lock De heer C. Giljam Mevr. J.M. Overeem-Prins vacature Dhr. M. Goedegebuur Voorzitter Penningmeester Secretaris Algemeen bestuurslid De dagelijkse leiding is in handen van de directeur, de heer A. den Braber Personeelsbeleid Het personeelsbestand van de Stichting Talenta heeft een forse groei doorgemaakt in de afgelopen jaren: Medewerkers Fte per Fte per Totaal fte Talenta 32,9 34,0 Aantal medewerkers Talenta Verhouding indirect/direct personeel 25,8% 28,2% Het ziekteverzuimpercentage 1 in 2010 van de Stichting Talenta was: Medewerkers Ziekteverzuim Talenta 8,21% 3,6% Wij vinden de deskundigheid van onze medewerkers erg belangrijk. Daarom investeren wij actief in het opleiden van medewerkers, waarbij wij in 2009 een inhaalslag hebben gemaakt. Scholing Gemiddeld aantal Scholingsdagen Talenta per fte 11,8 4, Huisvesting Het kantoor van Talenta is gevestigd in Ridderkerk, we hebben een nevenvestiging in Barneveld. De meeste medewerkers werken vanuit huis. 1 Excl. zwanger-, ouderschapsverlof en zorgverlof meer weten? kijk op Jaarverslag Talenta 2010 pagina 7

8 7. Kort financieel verslag 2010 Wij maken graag onze financiële gegevens transparant. Alle cijfers die gepresenteerd worden, hebben betrekking op de overkoepelende stichting NOHE-OVERSTAP. Talenta is een uitvoerende organisatie van NOHE-OVERSTAP, de omzet is gerealiseerd binnen de overkoepelende stichting. Resultaten x e x e Netto-omzet Som der bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Som der financiële baten en lasten 9 9 Resultaat vóór belastingen Belastingen hierover Resultaat na belastingen Balans x e x e Activa Vorderingen Liquide middelen Passiva Eigen Vermogen Kortlopende schulden Een exemplaar van de volledige jaarrekening kunt u opvragen bij ons kantoor in Ridderkerk. christelijke organisatie voor jobcoaching en re-integratie Kastanjelaan CM Ridderkerk Postbus AK Ridderkerk telefoon

Jaarverslag. christelijke organisatie voor jobcoaching en re-integratie

Jaarverslag. christelijke organisatie voor jobcoaching en re-integratie Jaarverslag Talenta 2012 christelijke organisatie voor jobcoaching en re-integratie Inhoudsopgave Pagina 3 Voorwoord Pagina 4 Terugblik op 2012 Pagina 5 Pagina 8 Pagina 10 Klantreferentie: Gemeente Barneveld

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Jongeren houden (van) werk!

Jongeren houden (van) werk! Jongeren houden (van) werk! Duurzame arbeidsparticipatie na het praktijkonderwijs Het vinden e n behouden van een baan is voor niemand makkelijk in tijden van crisis. Ook jongeren van het praktijkonderwijs

Nadere informatie

Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie 2010-2014

Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie 2010-2014 Successen en lessen re-integratie 2010-2014 INHOUD op werk feiten en cijfers 2 De afgelopen jaren is het aantal mensen in de bijstand in heel Nederland toegenomen. Ook Almeerders hebben de gemeente vaker

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned Creatieve samenwerking tussen gemeenten en re-integratiebedrijven

Nadere informatie

JAARBEELD. transparant. met passie

JAARBEELD. transparant. met passie JAARBEELD 2013 flexibel De kern van ons jaar transparant resultaatgericht professioneel met passie VOORWOORD TRANSPARANT We werken al tien jaar samen met PAUW Timo van Haaren Technical Manager bij Aerox

Nadere informatie

Werken met Wajongers

Werken met Wajongers Werken met Wajongers INTRODUCTIE De land- en tuinbouw kent een diversiteit aan arbeidskrachten. Mannen, vrouwen, ouderen, jongeren, autochtonen, allochtonen én mensen met een arbeidsbeperking. Deze laatste

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking Jaarverslag 2007 INHOUD VOORWOORD 4 Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek PROCESONDERSTEUNING 29 Personeel en organisatie Arbo Bezwaren- en geschillencommissie Vertrouwenspersonen Medezeggenschap

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

PARTICIPATIE CARROUSEL FACTOR M Opdracht van gemeente Rotterdam aan Factor M gericht op de inschakeling in het arbeidsproces van werkzoekenden.

PARTICIPATIE CARROUSEL FACTOR M Opdracht van gemeente Rotterdam aan Factor M gericht op de inschakeling in het arbeidsproces van werkzoekenden. www.factor-m.nl Mens, Maatschappij, Meedoen en Motivatie; dat is waar Factor M voor staat! Factor M werkt vanuit de overtuiging dat ieder mens kan en moet deelnemen aan de maatschappij door naar eigen

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning jaarverslag 2009 2 3 Inhoud Voorwoord 8 DOELSTELLINGEN & REALISATIE Sociaal en bedrijfseconomisch 14 Van Invloed Ontwikkelingen 20 Missie Werk met meerwaarde 24 STARTSCHOT Instroomfase 30 INVESTEREN IN

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. Zeer geachte lezer,

Inhoud. Colofon. Zeer geachte lezer, Jaarbeeld 2010 Inhoud Pagina 2 Pagina 3-4 Pagina 5-6 Pagina 7-11 Pagina 12-16 Pagina 17-38 Pagina 39-40 Pagina 41-44 Pagina 45-48 Pagina 49 Voorwoord door Bas van Drooge, directeur DZB In vogelvlucht ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Eindrapport van een verkennend onderzoek naar de succesvolle (her)instroom van langdurig werklozen in reguliere arbeid voor Gemeente Breda Lectoraat

Nadere informatie

leren en werken: op de kaart

leren en werken: op de kaart leren en werken: op de kaart Duurzaamheid op de arbeidsmarkt is juist in economisch onzekere tijden uiterst belangrijk. Door de specifieke aandacht die leerwerkloketten schenken aan het begeleiden van

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,-

JAARVERSLAG 2014. Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,- JAARVERSLAG 2014 Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,- H E T E F F E C T V A N S A M E N W E R K E N Waarom moeilijk doen als het samen kan? Als initiatiefnemer van de Roosendaalse Uitdaging grijp ik

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 inhoud 2 VOORWOORD 5 DOELSTELLINGEN & REALISATIE 9 Realisatie Sluitende begroting Ontwikkelingen 11 Verantwoordelijkheid Werken naar vermogen Iedereen is nodig Economische

Nadere informatie

Investeren in kennis loont!

Investeren in kennis loont! > Ondernemerspassie Investeren in kennis loont! Bedrijven die groeien hebben mensen die groeien loont. Zeker met het Ervaringscertificaat. Dat geeft precies aan hoeveel uw medewerkers weten en kunnen.

Nadere informatie

Praktijkgids realisatie banenafspraak bij het Rijk

Praktijkgids realisatie banenafspraak bij het Rijk I N C L U S I E F Praktijkgids realisatie banenafspraak bij het Rijk Instroom van mensen met een arbeidsbeperking; anders én leuk! Inspirerende verhalen van collega s Handige checklist Zo creëer je duurzame,

Nadere informatie

Werken aan economische participatie. 29 best practices

Werken aan economische participatie. 29 best practices Werken aan economische participatie 29 best practices Auteurs: Anne van der Vinne m.m.v. Jamila Achahchah en Paul van Yperen. Met tekstbijdragen van Jetta Klijnsma, Wil Verschoor en Annie Oude Avenhuis.

Nadere informatie

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 COLOFON Tekst: Realisatie: Drukwerk: Eindredactie: NPV Muntz Apeldoorn Zalsman Kampen b.v. dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Inhoudsopgave De NPV in het land pagina 4

Nadere informatie