Vraag en antwoord voor docenten. Steun waar nodig. Speciaal waar het moet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vraag en antwoord voor docenten. Steun waar nodig. Speciaal waar het moet"

Transcriptie

1 Vraag en antwoord voor docenten Steun waar nodig Speciaal waar het moet

2 Regulier waar mogelijk, steun waar nodig, speciaal waar het moet Alle kinderen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Dat is het doel van de Wet Passend Onderwijs. Om onze kinderen onderwijs en ondersteuning naar Bijbelse waarden en normen te kunnen geven, werken de reformatorische scholen voor voortgezet speciaal (VSO) en voortgezet onderwijs (VO) samen. Dit samenwerkingsverband heet RefSVO. Het uitgangspunt van RefSVO is dat uw leerling goed regulier onderwijs krijgt, steun krijgt als dat nodig is en speciaal onderwijs als dat voor hem of haar het beste is. Wat de rol van RefSVO is, leggen we graag uit aan de hand van vragen en antwoorden.

3 Ik ben docent op het Voortgezet Onderwijs. Wat betekent passend onderwijs voor mij en mijn leerlingen? Uw school heeft als opdracht voor iedere leerling een passende onderwijsplek te realiseren. RefSVO hanteert als uitgangspunt: thuisnabij onderwijs. Dat betekent dat uw leerlingen zoveel mogelijk de extra ondersteuning binnen uw VO-school krijgen. U geeft uw onderwijs in de context van uw klas. Ook dat is een uitgangspunt van RefSVO. Dat betekent dat u als docent het onderwijs zo veel mogelijk afstemt op wat een leerling nodig heeft. Mijn leerling is chronisch/langdurig ziek of heeft een lichamelijke beperking. Wat dan? Uw school kan van RefSVO extra middelen krijgen om u en uw leerling extra te ondersteunen. Samen met de ouders bepaalt u wat nodig is om u te ondersteunen en uw leerling te helpen. En als het bij mij in de klas niet meer gaat? RefSVO vindt het van belang dat de school zo snel mogelijk in gesprek gaat met de ouders. Samen met de ouders gaat u kijken op welke manier uw leerling in zijn of haar ontwikkeling het beste ondersteund kan worden. Als het in de klas niet lukt, wordt er hulp binnen de eigen school ingezet. Als het nodig is wordt een andere oplossing gezocht, bijvoorbeeld een plaats binnen een school voor VSO. Er is dan al regelmatig contact geweest met de ouders van de leerling. Maar heeft mijn school daar wel het geld voor? Uw school krijgt van het Rijk en van RefSVO geld om extra hulp aan uw leerling te kunnen geven. RefSVO verwacht van de scholen dat ze nadenken over de manier waarop ze het geld het beste kunnen inzetten. Ik ben docent op het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Hebben mijn leerlingen en ik ook met passend onderwijs te maken? Jazeker. Samen met de ouders van uw leerling heeft u besloten dat het VSO de meest passende plek is voor uw leerling. Op uw school krijgen uw leerlingen het onderwijs en de ondersteuning die zij nodig hebben. Als docent stemt u, net als in het VO, het onderwijs ook zo veel mogelijk af op wat uw leerling nodig heeft. Uw VSO-school participeert ook in het samenwerkingsverband RefSVO. Hoe gaat het als ik een leerling heb met een verstandelijke beperking? Er zijn grote verschillen in verstandelijke mogelijkheden bij uw leerlingen. U ervaart dat iedere dag. Voor een groot deel kunt u daaraan tegemoetkomen met de reguliere middelen die de school ontvangt. De verstandelijke beperking kan zo zijn, dat de school extra middelen kan aanvragen bij RefSVO. De zorgcoördinator kan vertellen wanneer daar sprake van is. Maar als het voor de leerling beter is, dan hoort plaatsing in het VSO-ZML ook tot de mogelijkheden. Ik heb echter ook hoogbegaafde leerlingen. Wat wordt er van mij verwacht? Hoogbegaafde leerlingen en hun ouders mogen verwachten dat u tegemoet komt aan wat zij nodig hebben. Vaak zal dit gewoon in de klas kunnen gebeuren door extra uitdaging aan te bieden. Soms is toch wat extra s nodig. De school heeft middelen gekregen om hiervoor beleid te maken. Wat wordt er van mij verwacht als mijn leerling extra hulp nodig heeft bij zijn gedrag? Samen met de ouders bespreekt u wat deze leerling aan extra hulp nodig heeft. De school heeft hiervoor middelen ontvangen. Als u behoefte hebt aan bijvoorbeeld begeleiding of coaching door een deskundige, dan kan dat door school geregeld worden. Samen met u wordt bepaald welke ondersteuning u zult krijgen en hoe u kunt afstemmen op uw leerling. U betrekt de ouders hierbij.

4 In mijn klas zit een blinde/slechtziende leerling of dove/slechthorende leerling of een leerling met een taalontwikkelingsstoornis. Heeft dat iets met passend onderwijs te maken? Jazeker. Ook voor die leerlingen willen de scholen binnen RefSVO graag een passende onderwijsplek realiseren. De middelen voor deze begeleiding ontvangt de school niet via RefSVO. Deze kunnen echter wel beschikbaar komen vanuit de organisatie die uw leerling begeleidt. Voor informatie over de begeleiding van uw leerling met bovengenoemde problematiek, kunt u het beste contact opnemen met de zorgcoördinator van uw school. Ik werk in het VO. Voor de ontwikkeling van mijn leerling is het beter dat hij naar het VSO gaat. Kan dat? Dat kan. Misschien geeft u dit zelf aan of de ouders van uw leerling vinden dit. Het is belangrijk om hierover met de ouders in gesprek te gaan. Voor sommige leerlingen is het VSO de meest passende plek. Het is echter wel goed om te weten dat uw school de verantwoordelijkheid heeft om de juiste begeleiding te geven. Als die begeleiding toch niet leidt tot een goede ontwikkeling van uw leerling zal uw school een verklaring aanvragen om uw leerling op het VSO toe te laten. Ik heb kinderen in mijn klas die buiten school of waarvan de ouders ook begeleiding krijgen. Hoe moet ik daarmee omgaan? Uw leerling groeit op in verschillende opvoedsituaties. Als hulp gegeven wordt in meerdere situaties is afstemmen en samenwerken van groot belang voor de ontwikkeling van uw leerling. RefSVO adviseert ouders om hierover open te zijn naar uw school. Ouders mogen erop vertrouwen dat hun informatie bij u in veilige handen is. Het kan zijn dat u het nodig vindt dat in het gezin extra begeleiding komt, bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning. Bespreek met de zorgcoördinator hoe dit het beste met ouders kan worden gedeeld. Ik heb best veel leerlingen die extra hulp nodig hebben. Ik maak me zorgen of dat niet ten koste gaat van de andere leerlingen. Dit is een begrijpelijke vraag en het is goed om deze ook te stellen. Doe dat ook steeds in het gesprek met elkaar op school. Ook uw school zal zich steeds afvragen of de hulp die aan kinderen geboden wordt niet ten koste gaat van de andere kinderen in de klas. Verwacht wordt dat er in de komende jaren meer kinderen in uw klas zullen zitten, die extra hulp nodig hebben. Dat zal niet van het ene op het andere moment gaan. Scholen zullen zich hierin ook gaandeweg ontwikkelen en de middelen die ze hiervoor krijgen zo dicht mogelijk bij de klas inzetten. Uitgangspunt van RefSVO is dat kinderen zo veel mogelijk thuisnabij onderwijs krijgen. Als u zich zorgen maakt, deelt u deze dan met de zorgcoördinator van uw school. Blijft mijn leerling altijd in het VSO als hij daar toegelaten is? De keuze voor VSO voor uw leerling is een weloverwogen keuze geweest, die de school samen met de ouders gemaakt heeft. Het VSO bleek de meest passende plek voor uw leerling. De kans dat uw leerling in het VSO blijft, is groot. Toch kan het gebeuren dat tijdelijke verklaringen voor het voortgezet speciaal onderwijs worden afgegeven. Uw school zal bij het aflopen van de termijn kijken of uw leerling in staat is om terug te gaan naar een VOschool en of de VO-school zich zo ontwikkeld heeft, dat zij uw leerling kan begeleiden. Als hiervan sprake is, kan terugplaatsing volgen. Dit zal altijd in overleg met de ouders gebeuren. Er wordt telkens weer gezocht naar de meest passende plek voor uw leerling. Hoe word ik betrokken bij de ontwikkelingen rond Passend Onderwijs? Uw school zorgt ervoor dat docenten nauw betrokken worden bij de ontwikkeling en begeleiding van de leerlingen. Dit gebeurt onder andere door overlegmomenten en informatievoorziening. Op school worden docenten vertegenwoordigd via de medezeggenschapsraad. RefSVO heeft ook een platform waarin docenten vertegenwoordigd zijn. Dit is de ondersteuningsplanraad (OPR). Hierin hebben 4 ouders, 2 docenten en 2 leerlingen zitting. Zij proberen de belangen van ouders, docenten en leerlingen te behartigen.

5 Meer informatie U bent in de communicatie over begeleiding van het kind in uw klas het eerste aanspreekpunt voor ouders. Belangrijk is om zorgen over de ontwikkeling van een leerling in een vroegtijdig stadium met ouders te delen en samen na te denken over wat goed is voor uw leerling. Op kunt u en kunnen ouders veel informatie vinden. Bij het Samenwerkingsverband RefSVO zijn de volgende scholen aangesloten: Voortgezet Onderwijs: Calvijn College, Goes (www.calvijncollege.nl) Driestar College, Gouda (www.driestarcollege.nl) Gomarus Scholengemeenschap, Gorinchem (www.gomarus.nl) Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, Apeldoorn (www.jfsg.nl) Van Lodenstein College, Amersfoort (www.vanlodenstein.nl) Pieter Zandt Scholengemeenschap, Kampen (www.pieterzandt.nl) Wartburg College, Rotterdam (www.wartburg.nl) Voortgezet Speciaal Onderwijs: De Rank, Barendrecht (www.derankzml.nl) Eben-Haëzerschool, Kapelle (www.zml.specialescholenkapelle.nl) Obadjaschool, Zwolle (www.so-zwolle.nl) Rehobothschool, Ede (www.rehobothso.nl) Samuëlschool, Gouda (www.samuelschoolgouda.nl) Bezoekadres: Kastanjelaan CM Ridderkerk Postadres: Postbus AA Ridderkerk Contact: Johan Flier (directeur-bestuurder) Heleen van den Bos (managementassistente/ beleidsmedewerkster)

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school Zoveel mogelijk kinderen samen naar school 2 inleiding De wet is gewijzigd en dat brengt vernieuwingen met zich mee op de basisschool. Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS. Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving?

KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS. Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving? KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving? PASSEND ONDERWIJS... MINDER NIEUW DAN HET LIJKT De invoering van passend onderwijs. Al

Nadere informatie

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons?

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? Wat is er aan de hand? Elk kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs. Voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige handicap

Nadere informatie

Scholen zijn zeer welwillend, maar ze weten soms niet wat ze moeten doen

Scholen zijn zeer welwillend, maar ze weten soms niet wat ze moeten doen Onderwijsgeschillen Scholen zijn zeer welwillend, maar ze weten soms niet wat ze moeten doen Leon t Hart Het eerste jaar zal het nog wel druk worden. Maar als na verloop van tijd de lijnen wat duidelijker

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Ook deze jeugd heeft de toekomst!

Ook deze jeugd heeft de toekomst! Ook deze jeugd heeft de toekomst! In de tijden van bezuinigingen wordt volop gekeken waar het voor minder kan. Uitkeringen staan onder druk en wie maar enigszins kan werken, moet aan de slag. Op papier

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt het gevoel van samen Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt U bent aan zet! Als cliënt van Archipel kunt u zelf aangeven op welke punten u ondersteuning

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie

op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen

op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen lachten op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen Klachten op school Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden

Nadere informatie

MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg Dankzij MEE kunnen we de zorg en hulp thuis

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER

DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER DEELNEMEN AAN DE SAMENLEVING IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER BETEKENIS BOVEN BEPERKING Ieder mens is uniek en doet mee. We betekenen allemaal iets in het leven van anderen en omgekeerd. We houden van elkaar,

Nadere informatie

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Uw kind is of komt

Nadere informatie

GRENZEN STELLEN BIJ PUBERS: een moeilijke evenwichtsoefening

GRENZEN STELLEN BIJ PUBERS: een moeilijke evenwichtsoefening GRENZEN STELLEN BIJ PUBERS: een moeilijke evenwichtsoefening 2 Grenzen stellen bij pubers Kan dat? Mag ik dat toelaten? Ben ik te streng? Ben ik ouderwets? Met deze en soortgelijke vragen worden we regelmatig

Nadere informatie

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Pleegzorg, dat doen we samen Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Uw kinderen wonen (tijdelijk) in een pleeggezin of u bent pleegouder die voor deze kinderen zorgt. U krijgt te maken

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

ALS UW KIND BETROKKEN IS BIJ PESTEN

ALS UW KIND BETROKKEN IS BIJ PESTEN ALS UW KIND BETROKKEN IS BIJ PESTEN Pesten komt veel voor. In Nederland wordt één op de vijf kinderen gepest. Of ze pesten zelf. Daarnaast zijn veel kinderen als meeloper betrokken bij pesten. Kinderen

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie