Samenvatting Biologie Gedrag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting Biologie Gedrag"

Transcriptie

1 Samenvatting Biologie Gedrag Samenvatting door een scholier 1211 woorden 21 juni ,7 235 keer beoordeeld Vak Biologie Samenvatting biologie hoofdstuk Gedrag Basisstof 1 Gedrag: alle waarneembare activiteiten van een dier of mens. Bestaan niet alleen uit bewegingen. Ook geluiden maken, slapen, van kleur veranderen, geurstoffen afscheiden, een lichaamshouding handhaven, enz zijn voorbeelden van gedrag. De meeste gedragingen komen tot stand door de werking van spieren. Sommige komen tot stand oor de werking van klieren. Bij de meeste gedragingen reageert een dier of mens op prikkels. In zintuigcellen (receptoren) ontstaan onder invloed van deze prikkels impulsen. Zenuwcellen (conductoren) geleiden en verwerken impulsen. Respons: de reactie van een dier op prikkels. Het gedrag van een dier of mens is opgebouwd uit een groot aantal handelingen (of gedragselementen.) Ethologie: de studie van gedrag. Hierbij maakt een etholoog een nauwkeurige beschrijving van iedere handeling. Deze moet wel objectief zijn. Alleen werkelijk gebeurde feiten mogen erin worden vermeld, geen meningen of interpretaties. Ethogram: een objectieve beschrijving van de verschillenden type handelingen van een diersoort. Protocol: een lijst van achtereenvolgens waargenomen handelingen van een dier Basisstof 2 Gedrag is georganiseerd in gedragssystemen. Gedragssysteem: een groep van samenhangende handelingen. Handelingen hebben meestal een gemeenschappelijk doen. Ze volgen elkaar in een vaste volgorde op. Pagina 1 van 5

2 Gedragsketen: als het effect van de ene handeling leidt tot een volgende handeling. Balts: bestaat uit een aantal karakteristieke handelingen die een gedragsketen vormen. Basisstof 3 Gedrag wordt veroorzaakt door inwendige en uitwendige factoren. Bij de meeste gedragingen reageert een mens of dier op prikkels vanuit de omgeving. De prikkels zijn uitwendige factoren. Niet elke prikkel leidt tot een respons. Uit alle opgevangen prikkels worden alleen die prikkels geselecteerd die belangrijk zijn. Bij het tot stand komen van gedrag spelen ook inwendige factoren een rol. Een meeuw bijvoorbeeld braakt voedsel op voor een jong, wanneer het jong pikt naar de rode plek op de snavel van de ouder. Honger is een inwendige factor. Inwendige factoren die d kans bepalen dat een bepaald gedrag word uitgevoerd noemen we motiverende factoren. Motivatie (drang) is de bereidheid tot het verrichten van een bepaald gedrag. Bijvoorbeeld: voortplantingsdrang, honger en dorst. Het hormoonstelsel en het zenuwstelsel beïnvloeden de motivatie. Voortplantingsdrang komt vooral voor door de afgifte van bepaalde hormonen. Voedingsdrang ontstaat doordat de zintuigen veranderingen in je lichaam waarnemen. Centra voor honger en dorst in de hersenstam verwerken deze gegevens. Bij veel soorten dieren heeft de daglengte invloed op de voortplanting. Bij vogels bijvoorbeeld gaat de hypofyse onder invloed van de toenemende hoeveelheid licht in het voorjaar hormonen afgeven. Onder invloed van hypofyse hormonen komen de geslachtsorganen tot ontwikkeling en gaan ze geslachtshormonen produceren. Bij amfibieën worden deze processen beïnvloed door de temperatuur. Als in het voorjaar de temperatuur stijgt, gaan amfibieën voortplantingsgedrag vertonen. Sleutelprikkel: is een prikkel die een doorslaggevende rol speelt bij het veroorzaken van een bepaald gedrag. Het is bekend dat een meeuwenjong naar de rode vlek van een ouders pikt zodat dat voedsel opbraakt. Meeuwenjongen pikken blijkbaar ook naar de rode snavelvlek op een model van de kop van een meeuw. Naar een model met een zwarte plek pikken ze minder vaak. De rode snavelvlek is de sleutelprikkel voor meeuwenjongen om te pikken. Overigens bleek een volledig rode snavel een veel sterker pikgedrag te veroorzaken dan de snavel met de rode vlek. Dit heten supranormale prikkels. Een supranormale prikkel is effectiever bij het veroorzaken van een bepaald gedrag dan de normale Pagina 2 van 5

3 sleutelprikkel. Basisstof 4 Gedrag wordt bepaald door erfelijke factoren en leerprocessen. Bij alle diergroepen en mensen komen leerprocessen voor. Leren kan op verschillende manieren plaatsvinden: door inprenting, door gewenning, door conditionering, door imitatie en door inzicht. Inprenting: wanneer de dieren alleen iets leren in een bepaalde korte periode in hun leven. (De gevoelige periode. Het leren kennen van ouders of soortgenoten berust bij vele dieren op inprenting. Gewenning: als de kans op een reactie op een prikkel afneemt bij herhaaldelijke toediening van die prikkel. Vb. een muis vertoont een schrikreactie na een hard geluid. Een muis duikt dan doodstil in elkaar en blijft enkele minuten zo zitten. Wanneer et geluid wordt herhaald, duurt de schrikreactie steeds korter. Op het laatst komt er geen schrikreactie meer. Bij gewenning gaat het om het afleren van reacties op bepaalde prikkels uit de omgeving. Conditionering: een dier leert een bepaald via beloning of straf. In natuurlijke omstandigheden leren veel dieren proefondervindelijk door conditionering. De dieren leren van de ervaringen die ze opdoen bij het uitvoeren van een bepaald gedrag. Proefondervindelijk leren heet ook wel: trial and error. Als een hond bijvoorbeeld al speeksel begint te produceren voordat hij inraking is gekomen met voedsel noemt Pavlov dit een: geconditioneerd reflex. Skinnerbox : in de kooi is een hefboompje. Wanneer er op gedrukt word valt er een voedselbrokje in de bak. Imitatie (nabootsing): wanneer dieren leren door het gedrag van soortgenoten na te doen. Jonge vogels leren de zang door de geluiden van de ouders na te bootsen. Inzicht: wanneer een dier of mens in een onbekende situatie de oplossing van een probleem vindt door verschillende vroeger opgedane ervaringen te combineren. BASISSTOF 5 Sociaal gedrag: het gedrag van soortgenoten ten opzichte van elkaar. Bij sociaal gedrag is een handeling van de ene soortgenoot de prikkel voor de volgende handeling van de Pagina 3 van 5

4 andere soortgenoot. De handelingen bij sociaal gedrag heten signalen. Door signalen is de communicatie tussen soortgenoten mogelijk. Kunnen worden gegeven door middel van: kleuren, geuren, geluiden, houdingen of gebaren. Pikorde: de rangorde bij kippen. De plaats in de rangorde houdt verband met het gehalte aan mannelijk geslachtshormoon. Dominante hennen hebben een hoger testosteron gehalte dan minder dominante hennen. Dreiggedrag: is vaak voldoende om een conflict te beëindigen. Bij het dreigen kunnen de dieren imponeergedrag vormen: ze maken zich zo groot en indrukwekkend mogelijk. Verzoeningsgedrag: gedrag van het ondergeschikte dier tegenover de dreighouding van het dominante dier. Sommige soorten insecten leven in staten: grote groepen met een sterke taakverdeling. Voorbeelden hiervan zijn: bijen, mieren en termieten. Functie van de bijen koningin is het leggen van eieren. Werkbijen: de geslachtsorganen zijn niet tot ontwikkeling gekomen. Hierdoor kunnen ze geen eieren leggen. Bijna alle taken in een bijenstaat worden uitgevoerd door werkbijen. Darren: bevruchten de koningin, hierna worden ze verjaagt en gaan ze vrij snel dood van de honger. De koningin legt bevruchte en onbevruchte eieren. Uit bevruchte eieren ontwikkelen zich werkbijen en uit de onbevruchte ontstaan darren. Geritualiseerd gedrag: de handelingen bij de balts worden vaak overdreven, omgevormd en/of versneld uitgevoerd, zodat ze een signaalfuctie krijgen. Bij zoogdieren wordt de bereidheid tot paring bronst genoemd. Door middel van territtoriumgedrag verdedigt het mannetje dit gebied tegen binnendringende soortgenoten. Dor het vormen van een territorium w0rd een zekere hoeveelheid voedsel of ruimte vastgesteld om nakomelingen groot te kunnen brengen. Ambivalent gedrag: gedrag dat is samengesteld uit 2 of meerdere handelingen. Dit is een voorbeeld van conflictgedrag. Conflictgedrag ontstaat als voor meerdere gedragssystemen een even sterke motivatie bestaat. Overspronggedrag lijkt meestal zinloos gedrag. Pagina 4 van 5

5 Omgerichtgedrag: agressief gedrag word niet gericht op de soortgenoot maar op iets anders. BAISISSTOF 6 Gedrag van mensen wordt ook bepaal door erfelijke factoren en leersprocessen. Erfelijke factoren: zuiggedrag bij baby s, en de gelaatsuitdrukkingen bij vreugde woede en angst. Normen: zijn gedragregels waarvan veel mensen vinden dat je je daaraan moet houden. Waarden: zijn uitgangspunten die mensen gebruiken bij het inrichten van hun leven. Bijvoorbeeld eerlijkheid, respect voor anderen, rechtvaardigheid en vrijheid. Rolgedrag: gedrag dat anderen van iemand verwachten in een bepaalde situatie Mensen zijn gevoelig voor sleutelprikkels. Zij vinden bijvoorbeeld bepaalde kenmerken van een baby schattig. De sleutelprikkels van een schattig, lief wezentje zijn: een rond gezicht, bolle wangen, een hoog naar voren gewelfd voorhoofd, grote ogen, een wipneus, een klein zuigmondje, een in verhouding groot hoofd en mollige lichaamsvormen. Dit heet het kinderschema!!! Pagina 5 van 5

In zintuigcellen (receptoren) ontstaan onder invloed van prikkels impulsen, zenuwcellen conductoren) geleiden en verwerken impulsen.

In zintuigcellen (receptoren) ontstaan onder invloed van prikkels impulsen, zenuwcellen conductoren) geleiden en verwerken impulsen. Samenvatting door B. 797 woorden 26 oktober 2014 8.1 19 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Gedrag: alle waarneembare activiteiten van een dier of een mens. Handeling: reactie op prikkels.

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 9 - Gedrag

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 9 - Gedrag Samenvatting Biologie Hoofdstuk 9 - Gedrag Samenvatting door Wil 975 woorden 6 juli 2014 7,1 13 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Gedrag: Alles wat een mens of dier doet. Waaruit bestaat

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Gedrag

Samenvatting Biologie Gedrag Samenvatting Biologie Gedrag Samenvatting door Quintin 1754 woorden 2 april 2016 8,5 2 keer beoordeeld Vak Biologie Onderwerp Gedrag Inhoud Wat is gedrag? Hoe wordt gedrag veroorzaakt? Hoe wordt gedrag

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 6 + 9: Regeling en Gedrag

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 6 + 9: Regeling en Gedrag Samenvatting Biologie Hoofdstuk 6 + 9: Regeling en Gedrag Samenvatting door R. 858 woorden 19 juni 2014 7 7 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Zintuig = orgaan dat reageert op prikkels

Nadere informatie

3,7. Samenvatting door een scholier 1551 woorden 15 maart keer beoordeeld

3,7. Samenvatting door een scholier 1551 woorden 15 maart keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 1551 woorden 15 maart 2016 3,7 6 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar 12.1 Gedrag: alles wat mensen/dieren doen: alle reacties die ze vertonen. Je reageert op een

Nadere informatie

Ethologie. De studie van het gedrag. Doel : Nauwkeurig leren bestuderen van een gedragssysteem van een dier en het leren verwerken van de observaties.

Ethologie. De studie van het gedrag. Doel : Nauwkeurig leren bestuderen van een gedragssysteem van een dier en het leren verwerken van de observaties. Ethologie De studie van het gedrag Doel : Nauwkeurig leren bestuderen van een gedragssysteem van een dier en het leren verwerken van de observaties. Tijd : In het veld : 90 minuten Uitwerking : 60 minuten

Nadere informatie

Conflictsituatie =gedragssystemen die tegelijkertijd opgewekt worden(voortplanten & prooi zijn)

Conflictsituatie =gedragssystemen die tegelijkertijd opgewekt worden(voortplanten & prooi zijn) Samenvatting door een scholier 1107 woorden 1 oktober 2003 5,3 61 keer beoordeeld Vak Biologie Smnvt hfst.11 Bio 1 Ethologie Gedrag is er altijd,ook als het dier niet actief is =is het resultaat van zintuigen,zenuwen,

Nadere informatie

auteurs ARTEUNIS BOS MARIANNE GOMMERS ONNO KALVERDA RUUD PASSIER THEO DE ROUW GERARD SMITS BEN WAAS RENÉ WESTRA

auteurs ARTEUNIS BOS MARIANNE GOMMERS ONNO KALVERDA RUUD PASSIER THEO DE ROUW GERARD SMITS BEN WAAS RENÉ WESTRA 4 HAVO biologie voor jou uitwerkingenboek BIOLOGIE VOOR DE BOVENBOUW havo auteurs ARTEUNIS BOS MARIANNE GOMMERS ONNO KALVERDA RUUD PASSIER THEO DE ROUW GERARD SMITS BEN WAAS RENÉ WESTRA VIJFDE DRUK MALMBERG

Nadere informatie

Samenvatting Biologie H3+8

Samenvatting Biologie H3+8 Samenvatting Biologie H3+8 Samenvatting door Marjolein 2704 woorden 20 december 2017 0 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie samenvatting hoofdstuk 3 en 8 https://www.scholieren.com/verslag/samenvatting-biologie-h38

Nadere informatie

www.samengevat.nl voorbeeldhoofdstuk havo biologie

www.samengevat.nl voorbeeldhoofdstuk havo biologie www.samengevat.nl voorbeeldhoofdstuk havo biologie www.samengevat.nl havo biologie Drs. E.J. van der Schoot Drs. A.N. Leegwater Voorwoord Beste docent, Voor u ligt een deel van de nieuwe Samengevat havo

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Paragraaf 1 alles wat dieren en mensen doen of laten. een actie van binnen af (binnen het individu) waarop

Hoofdstuk 1 Paragraaf 1 alles wat dieren en mensen doen of laten. een actie van binnen af (binnen het individu) waarop Hoofdstuk 1 Paragraaf 1 Gedrag: Uitwendige prikkel: Inwendige prikkel: Sleutelprikkels: Signalen: Gedragseenheden: Gedragsketen: Gedragssysteem: Functies van gedrag: alles wat dieren en mensen doen of

Nadere informatie

Samenvatting Biologie homeostase, gedrag, bescherming

Samenvatting Biologie homeostase, gedrag, bescherming Samenvatting Biologie homeostase, gedrag, bes Samenvatting door een scholier 3228 woorden 17 juni 2010 6,8 7 keer beoordeeld Vak Biologie Biologie hoofdstuk Homeostase. Elke cel in je lichaam is omgeven

Nadere informatie

4 b HAVO. biologie voor jou leeropdrachtenboek

4 b HAVO. biologie voor jou leeropdrachtenboek 4 b HAVO biologie voor jou leeropdrachtenboek 4 b HAVO biologie voor jou leeropdrachtenboek BIOLOGIE VOOR DE BOVENBOUW havo auteurs ARTEUNIS BOS MARIANNE GOMMERS ONNO KALVERDA RUUD PASSIER THEO DE ROUW

Nadere informatie

H7 Zintuigelijke waarneming:

H7 Zintuigelijke waarneming: Samenvatting door een scholier 1383 woorden 31 mei 2010 7,5 32 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou H7 Zintuigelijke waarneming: Een zintuig is een orgaan dat reageert op prikkels. -

Nadere informatie

Bekijk de afbeelding. De bloem van een anemoon gaat open. Een zeeanemoon spreidt zijn tentakels. Is er in dit verhaal sprake van gedrag? Leg uit.

Bekijk de afbeelding. De bloem van een anemoon gaat open. Een zeeanemoon spreidt zijn tentakels. Is er in dit verhaal sprake van gedrag? Leg uit. Naam:. Groep: Datum: 1. Wat is gedrag? Bekijk de afbeelding. De bloem van een anemoon gaat open. Een zeeanemoon spreidt zijn tentakels. Is er in dit verhaal sprake van gedrag? Leg uit. Antwoord:.. Vraag

Nadere informatie

Samenvatting door J woorden 14 oktober keer beoordeeld. Samenvatting hoofdstuk 1 gedrag. Paragraaf 1 communicatie. Iets duidelijk maken

Samenvatting door J woorden 14 oktober keer beoordeeld. Samenvatting hoofdstuk 1 gedrag. Paragraaf 1 communicatie. Iets duidelijk maken Samenvatting door J. 2361 woorden 14 oktober 2015 5 10 keer beoordeeld Vak Biologie Samenvatting hoofdstuk 1 gedrag Paragraaf 1 communicatie Iets duidelijk maken Je komt vaak in contact met andere. Je

Nadere informatie

Veranderingen waarop je kunt reageren, heten prikkels. Als een prikkel van buiten het organisme komt, noem je dat een uitwendige prikkel.

Veranderingen waarop je kunt reageren, heten prikkels. Als een prikkel van buiten het organisme komt, noem je dat een uitwendige prikkel. Samenvatting door Esmee 2079 woorden 8 maart 2017 8,1 24 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar 4.1, 4.2, 4.3 + extra 4.3, 4.4 + extra 4.4 en 4.5 4.1 Prikkels en gedrag Alles wat een mens of dier

Nadere informatie

7,3. Het zenuwstelsel. Zenuwcellen en zenuwen. Samenvatting door een scholier 1716 woorden 24 februari keer beoordeeld

7,3. Het zenuwstelsel. Zenuwcellen en zenuwen. Samenvatting door een scholier 1716 woorden 24 februari keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 1716 woorden 24 februari 2008 7,3 67 keer beoordeeld Vak Biologie Biologie Samenvatting Thema 7: Regeling en gedrag Het zenuwstelsel Bij het waarnemen speelt het zenuwstelsel

Nadere informatie

4 keer beoordeeld 30 mei 2017

4 keer beoordeeld 30 mei 2017 8 Samenvatting door een scholier 1301 woorden 4 keer beoordeeld 30 mei 2017 Vak Biologie Methode Biologie voor jou H6 Waarneming, regeling en gedrag Zintuigen in het algemeen zintuig orgaan dat reageert

Nadere informatie

Diergedrag vmbo-b12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Diergedrag vmbo-b12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 07 June 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/62396 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Regeling

Samenvatting Biologie Regeling Samenvatting Biologie Regeling Samenvatting door P. 1319 woorden 20 maart 2016 10 1 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Biologie samenvatting Regeling SE2 Het zenuwstelsel Het zenuwstelsel

Nadere informatie

Module Ethologie 93003_module Ethologie_2eproef.indd :41

Module Ethologie 93003_module Ethologie_2eproef.indd :41 Module Ethologie Colofon Auteur Henriëtte van Grinsven Esther van Schuur Marianne de Jonge Marieke Poort Redactie Tekstak, bureau voor tekst en redactie Beeld ARKA Media BV Het Ontwikkelcentrum heeft ernaar

Nadere informatie

Werkstuk Biologie Regeling en Gedrag.

Werkstuk Biologie Regeling en Gedrag. Werkstuk Biologie Regeling en Gedrag. Werkstuk door een scholier 2029 woorden 5 oktober 2007 6,1 24 keer beoordeeld Vak Biologie 1 Het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel bestaat uit het centrale zenuwstelsel

Nadere informatie

Diergedrag vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/62477

Diergedrag vmbo-kgt12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/62477 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 28 februari 2017 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/62477 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

2. Hoe wordt gedrag. veroorzaakt?

2. Hoe wordt gedrag. veroorzaakt? Deze basisstof vervangt de basisstof in je hand- en werkboek. 2. Hoe wordt gedrag veroorzaakt? In deze basisstof zoek je enkele foto s van mensen of dieren die bepaald gedrag vertonen. Je kunt ook zelf

Nadere informatie

Werkbladen Hondengedrag: Kalmerende signalen

Werkbladen Hondengedrag: Kalmerende signalen Werkbladen Hondengedrag: Kalmerende signalen Figuur 1: Artikel NRC Blaffende honden De wetenschappers in het bovenstaande artikel denken dat honden hard hun best doen om met ons te communiceren op de manier

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Homeostase bij de mens en gedrag

Samenvatting Biologie Homeostase bij de mens en gedrag Samenvatting Biologie Homeostase bij de mens en gedrag Samenvatting door een scholier 1440 woorden 27 juni 2007 6 17 keer beoordeeld Vak Biologie Biologie 5.1 + 5.2 We hebben een zenuwstelsel. Door impulsen,elektrisch,snel,kortdurend,via

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 1, 7 en 8

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 1, 7 en 8 Samenvatting Biologie Hoofdstuk 1, 7 en 8 Samenvatting door een scholier 1255 woorden 18 maart 2009 3,2 5 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Biologie Samenvatting H.1,7,8 Hoofdstuk 1 gedrag 1.1

Nadere informatie

Er worden bij de opdrachten geen vragen gesteld met pasklare antwoorden. De leerlingen

Er worden bij de opdrachten geen vragen gesteld met pasklare antwoorden. De leerlingen diergedrag in Artis: 1999/2006/2010 antwoorden Er worden bij de opdrachten geen vragen gesteld met pasklare antwoorden. De leerlingen zijn voor het grootste deel zelf verantwoordelijk voor hun conclusies

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 1: Gedrag, Hoofdstuk 5: Seksualiteit, Hoofdstuk 7: Erfelijkheid

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 1: Gedrag, Hoofdstuk 5: Seksualiteit, Hoofdstuk 7: Erfelijkheid Samenvatting Biologie Hoofdstuk 1: Gedrag, Hoofdstuk 5: Seksualiteit, Hoofdstuk 7: Erfelijkheid Samenvatting door een scholier 2252 woorden 25 januari 2004 6,5 59 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar

Nadere informatie

Woordweb. Dit woordweb hebben wij met zijn drieën in week 1 gemaakt. Het gaat over gedrag. We hebben goed nagedacht over waar wat moet.

Woordweb. Dit woordweb hebben wij met zijn drieën in week 1 gemaakt. Het gaat over gedrag. We hebben goed nagedacht over waar wat moet. Woordweb Dit woordweb hebben wij met zijn drieën in week 1 gemaakt. Het gaat over gedrag. We hebben goed nagedacht over waar wat moet. Gerbils Woestijnratten Ethogram Gerbils Omgeving: Bij een ethogram

Nadere informatie

Samenvattingen. Samenvatting Thema 6: Regeling. Basisstof 1. Zenuwstelsel regelt processen:

Samenvattingen. Samenvatting Thema 6: Regeling. Basisstof 1. Zenuwstelsel regelt processen: Samenvatting Thema 6: Regeling Basisstof 1 Zenuwstelsel regelt processen: - regelen werking spieren en klieren - verwerking van impulsen van zintuigen Zintuigcellen: - staan onder invloed van prikkels

Nadere informatie

4 HAVO thema 8 Gedrag EXAMENTRAINER OEFENVRAGEN

4 HAVO thema 8 Gedrag EXAMENTRAINER OEFENVRAGEN Examentrainer Vragen Manenloze leeuwen 'Prachtig!' zei hij, nadat hij ze enige tijd had bestudeerd, 'hiervoor zijn we gekomen. Ze hebben écht geen manen.' Aan het woord is Craig Packer, dé deskundige op

Nadere informatie

H.6 regeling. Samenvatting

H.6 regeling. Samenvatting H.6 regeling Samenvatting Zenuwstelsel Het zenuwstelsel bestaat uit: Centrale zenuwstelsel ( bestaat uit: grote hersenen, kleine hersenen, hersenstam en ruggenmerg Zenuwen Functies van zenuwstelsel: Verwerken

Nadere informatie

vis in stukjes aan te bieden. Daarna kan je het effect op de gezondheid van de roofvissen bestuderen.

vis in stukjes aan te bieden. Daarna kan je het effect op de gezondheid van de roofvissen bestuderen. diergedrag in Artis: 1999/2006/2010/2012/2014 antwoorden Er worden bij de opdrachten geen vragen gesteld met pasklare antwoorden. De leerlingen zijn voor het grootste deel zelf verantwoordelijk voor hun

Nadere informatie

1 Gedrag Natuurlijk gedrag Afwijkend gedrag Afsluiting 14

1 Gedrag Natuurlijk gedrag Afwijkend gedrag Afsluiting 14 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 1 Gedrag 9 1.1 Natuurlijk gedrag 9 1.2 Afwijkend gedrag 11 1.3 Afsluiting 14 2 Verzorging van dieren 15 2.1 Dieren lokken en vangen 15 2.2 Hanteren 19 2.3 Ogen, oren en neus

Nadere informatie

Voortplanting bij dieren vmbo-b34

Voortplanting bij dieren vmbo-b34 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres VO-content 20 december 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationale licentie https://maken.wikiwijs.nl/73579 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs

Nadere informatie

Verslag Biologie Ethologie rat

Verslag Biologie Ethologie rat Verslag Biologie Ethologie rat Verslag door N. 3989 woorden 25 maart 2014 6,3 6 keer beoordeeld Vak Biologie Inleiding Het verslag is ingedeeld naar de stappen die genoemd waren in de opdracht. Elke stap

Nadere informatie

Voortplanting bij dieren vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Voortplanting bij dieren vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 13 July 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/73579 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Module Ethologie. -voetafdruk van dit drukwerk is berekend met ClimateCalc en gecompenseerd bij: treesforall.nl. De CO 2

Module Ethologie. -voetafdruk van dit drukwerk is berekend met ClimateCalc en gecompenseerd bij: treesforall.nl. De CO 2 Module Ethologie De CO 2 -voetafdruk van dit drukwerk is berekend met ClimateCalc en gecompenseerd bij: treesforall.nl www.climatecalc.eu Cert. no. CC-000057/NL Colofon Auteur Esther van Schuur Henriëtte

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2007 tijdvak 2 biologie CSE GL en TL Bijlage met informatie 700045-2-617b De kip en het ei Informatie 1 Uiterlijk kam oog snavel kinlellen Borst P tenen Een witte leghorn Al 7000

Nadere informatie

Extra: Voortplanting hv12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Extra: Voortplanting hv12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 24 October 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/79063 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Nectar 4 e editie, leerjaar 1, havo/vwo

Nectar 4 e editie, leerjaar 1, havo/vwo Nectar 4 e editie, leerjaar 1, havo/vwo Uitwerkingen Hoofdstuk 4 Gedrag DO-IT 4.1 Hoe gedragen je klasgenoten zich? 1 a eigen antwoord b eigen antwoord 2 eigen antwoord 3 a eigen antwoord b Eens / Oneens,

Nadere informatie

LET OP!!! Om een oordeel te geven over gedrag moet het hele plaatje meegenomen worden (lichaamstaal, omgeving, wat gebeurde ervoor en erna, enz.

LET OP!!! Om een oordeel te geven over gedrag moet het hele plaatje meegenomen worden (lichaamstaal, omgeving, wat gebeurde ervoor en erna, enz. Kynologisch Instructeur Module A Hoofdstuk 3: Gedrag van Honden Kynocademy 1 LET OP!!! Om een oordeel te geven over gedrag moet het hele plaatje meegenomen worden (lichaamstaal, omgeving, wat gebeurde

Nadere informatie

Proefexamen ANATOMIE EN FYSIOLOGIE

Proefexamen ANATOMIE EN FYSIOLOGIE Proefexamen ANATOMIE EN FYSIOLOGIE Deelexamen In dit proefexamen worden over de volgende onderwerpen vragen gesteld: zenuwstelsel hormoonstelsel zintuigen geslachtsorganen Beschikbare tijd: 45 minuten

Nadere informatie

4 Gedrag. 4.2 Aapt een aap echt na? 4.4 Hoe leven dieren samen in een groep? 4.1 Opdrachten 1-24. 4.2 Opdrachten 1-20. 4.

4 Gedrag. 4.2 Aapt een aap echt na? 4.4 Hoe leven dieren samen in een groep? 4.1 Opdrachten 1-24. 4.2 Opdrachten 1-20. 4. 4 Gedrag DO-IT Datum 4.2 Aapt een aap echt na? 4.4 Hoe leven dieren samen in een groep? PARAGRAFEN Datum 4.1 Opdrachten 1-24 4.2 Opdrachten 1-20 4.3 Opdrachten 1-16 4.4 Opdrachten 1-16 Samenvatten Test

Nadere informatie

Oefenstencil opdrachten ter voorbereiding op het SE1. Cellen Kattenziekte

Oefenstencil opdrachten ter voorbereiding op het SE1. Cellen Kattenziekte Oefenstencil opdrachten ter voorbereiding op het SE1 Cellen Kattenziekte Hieronder staat een aantal mogelijke eigenschappen van ziekteverwekkers: 1 bevat een kern; 2 bevat DNA en/of RNA; 3 deelt zich in

Nadere informatie

4,8. Praktische-opdracht door een scholier 1160 woorden 5 februari keer beoordeeld. Inleiding

4,8. Praktische-opdracht door een scholier 1160 woorden 5 februari keer beoordeeld. Inleiding Praktische-opdracht door een scholier 1160 woorden 5 februari 2002 4,8 48 keer beoordeeld Vak Biologie Inleiding In deze Praktische Opdracht staat de Orang Oetan centraal. Deze aap is de vertegenwoordiger

Nadere informatie

diergedrag in Artis diergedrag in Artis: 1999/2006/2010 lespakket diergedrag voor bovenbouw havo/vwo

diergedrag in Artis diergedrag in Artis: 1999/2006/2010 lespakket diergedrag voor bovenbouw havo/vwo diergedrag in Artis diergedrag in Artis: 1999/2006/2010 lespakket diergedrag voor bovenbouw havo/vwo diergedrag in Artis: 1999/2006/2010 inhoud In deze inhoudsopgave ziet u per thema de verschillende dieren

Nadere informatie

Module: Leren (en) veranderen - h45. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Module: Leren (en) veranderen - h45. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 20 July 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/74804 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Je leeft samen. Ruim 80% van de wereldbevolking is religieus. In de oertijd leefden mensen al in groepen. BASISSTOF EXTRA BASISSTOF SAMENVATTING 94

Je leeft samen. Ruim 80% van de wereldbevolking is religieus. In de oertijd leefden mensen al in groepen. BASISSTOF EXTRA BASISSTOF SAMENVATTING 94 8 Je leeft samen BASISSTOF 1 Iedereen is anders 80 2 Wat is gedrag? 82 3 Sociaal gedrag 85 4 Communicatie 88 5 Met elkaar omgaan 90 EXTRA BASISSTOF 6 Vandalisme 92 SAMENVATTING 94 Ruim 80% van de wereldbevolking

Nadere informatie

6,7. Samenvatting door een scholier 1580 woorden 20 juni keer beoordeeld

6,7. Samenvatting door een scholier 1580 woorden 20 juni keer beoordeeld Samenvatting door een scholier 1580 woorden 20 juni 2011 6,7 3 keer beoordeeld Vak Biologie Les 1. - Organen zorgen bijvoorbeeld voor je bloedsomloop, spijsvertering en uitscheiding. - Onder alle omstandigheden

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 6 t/m 10

Samenvatting Biologie Hoofdstuk 6 t/m 10 Samenvatting Biologie Hoofdstuk 6 t/m 10 Samenvatting door een scholier 1144 woorden 18 april 005 4,5 6 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar 6. seksualiteit 6.1 Primaire geslachtskenmerken: de geslachtsorganen

Nadere informatie

Begrippen hoofdstuk 8.

Begrippen hoofdstuk 8. biologie Pagina 1 Begrippen hoofdstuk 8. donderdag 13 juni 2013 8:35 Signalen Ritueel Balts Rangorde Communicatie Rolpatroon Imitatie Inzicht Trial and error Gewenning Conditionering Inprenten Gedragselement

Nadere informatie

GEDRAAG JE! Leerlingenhandleiding - Antwoorden INHOUD

GEDRAAG JE! Leerlingenhandleiding - Antwoorden INHOUD GEDRAAG JE! Leerlingenhandleiding - Antwoorden INHOUD Context 1: Hoe gedraag jij je? 2 Context 2: Diermanager 15 Gedraag je! 2 Context 1: HOE GEDRAAG JIJ JE? Les 1 Ben jij prikkelbaar? Opdracht 1 We bekijken

Nadere informatie

Regeling. Regeling is het regelen van allerlei processen in het lichaam. Regeling vindt plaats via twee orgaanstelsels: Zenuwstelsel.

Regeling. Regeling is het regelen van allerlei processen in het lichaam. Regeling vindt plaats via twee orgaanstelsels: Zenuwstelsel. Regeling Regeling is het regelen van allerlei processen in het lichaam. Regeling vindt plaats via twee orgaanstelsels: (1) Zenuwstelsel (2) Hormoonstelsel Verschillen in bouw en functie: bestaat uit functie

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Basisstof 1 tot 10

Samenvatting Biologie Basisstof 1 tot 10 Samenvatting Biologie Basisstof 1 tot 10 Samenvatting door Binc 2141 woorden 16 januari 2018 0 keer beoordeeld Vak Biologie Biologie B1: Reageren op je omgeving Reageren op je omgeving doe je met Zintuigen,

Nadere informatie

Fenotype nakomelingen. donker kort 29 donker lang 9 wit kort 31 wit- lang 11

Fenotype nakomelingen. donker kort 29 donker lang 9 wit kort 31 wit- lang 11 1. Bij honden is het allel voor donkerbruine haarkleur (E) dominant over het allel voor witte haarkleur (e). Het allel voor kort haar (F) is dominant over het allel voor lang haar (f). Een aantal malen

Nadere informatie

Eindexamen biologie vmbo gl/tl 2007 - II. De kip en het ei. Informatie 1 Uiterlijk. - www.vmbogltl.nl www.examen-cd.nl -

Eindexamen biologie vmbo gl/tl 2007 - II. De kip en het ei. Informatie 1 Uiterlijk. - www.vmbogltl.nl www.examen-cd.nl - De kip en het ei Informatie 1 Uiterlijk kam oog snavel kinlellen Borst P tenen Een witte leghorn Al 7000 jaar geleden werden kippen (of hoenderen) als huisdieren gehouden. Men vermoedt dat de kip afstamt

Nadere informatie

2 Voortplanten met organen Bouw en werking van geslachtsorganen Werking van geslachtshormonen Afsluiting 31

2 Voortplanten met organen Bouw en werking van geslachtsorganen Werking van geslachtshormonen Afsluiting 31 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 1 Voortplanten van genen 9 1.1 Genetica 9 1.2 Kruisingen 13 1.3 Crossing-over en mutatie 16 1.4 Erfelijkheid en praktijk 17 1.5 Inteelt en inteeltdepressie 21 1.6 Afsluiting

Nadere informatie

Examentrainer. Vragen vmbo-bk. Scan

Examentrainer. Vragen vmbo-bk. Scan THEMA 4 REGELING EXAMENTRAINER OEFENVRAGEN 3 VMBO-bk Examentrainer Vragen vmbo-bk Scan In een Engelse folder staat informatie over een bepaald apparaat. Hiermee kan het centrale zenuwstelsel onderzocht

Nadere informatie

WIE DURFT MIJ BETER TE LEREN KENNEN? WIE DURFT MIJ BETER TE LEREN KENNEN?

WIE DURFT MIJ BETER TE LEREN KENNEN? WIE DURFT MIJ BETER TE LEREN KENNEN? Lesboek VMBO 3/4 & HAVO 3 WIE DURFT MIJ BETER TE LEREN KENNEN? WIE DURFT MIJ BETER TE LEREN KENNEN? Excursie safaripark Beekse Bergen Docent: Klas: Naam (of naam groep) 2 Welkom in safaripark Beekse Bergen

Nadere informatie

Zenuwstelsel a3. Wat kun je hier intekenen wat goed weergeeft waar dit hoofdstuk over gaat?

Zenuwstelsel a3. Wat kun je hier intekenen wat goed weergeeft waar dit hoofdstuk over gaat? Zenuwstelsel a3 Wat kun je hier intekenen wat goed weergeeft waar dit hoofdstuk over gaat? Bewustwording 1 Wanneer wordt een mens zich bewust van prikkels? A Als de prikkels worden omgezet in impulsen.

Nadere informatie

Lesboek VMBO 3/4 & HAVO 3

Lesboek VMBO 3/4 & HAVO 3 Lesboek VMBO 3/4 & HAVO 3 WIE DURFT MIJ BETER TE LEREN KENNEN? Werkbladen bovenbouw havo/vwo Werkbladen VMBO 3/4 & HAVO 3 Excursie safaripark Beekse Bergen docent: klas: Naam (of naam groep): Welkom in

Nadere informatie

DIERGEDRAG IN ARTIS. Lespakket diergedrag voor bovenbouw vmbo VERWERKING

DIERGEDRAG IN ARTIS. Lespakket diergedrag voor bovenbouw vmbo VERWERKING DIERGEDRAG IN ARTIS Lespakket diergedrag voor bovenbouw vmbo VERWERKING Diergedrag in Artis, oktober 2008, update maart 2010/2014 UITWERKEN VAN JE RESULTATEN Je hebt in Artis een aantal onderzoeken gedaan

Nadere informatie

Til kippen nooit aan poten of vleugels op! Het is pijnlijk, met risico op letsel.

Til kippen nooit aan poten of vleugels op! Het is pijnlijk, met risico op letsel. 11. Stress en stress signalen A. Nuttige informatie: Til kippen nooit aan poten of vleugels op! Het is pijnlijk, met risico op letsel. Heeft een hoge aaibaarheidsfactor, maar houdt er meestal niet van

Nadere informatie

Begrippenlijst Ethologie

Begrippenlijst Ethologie Ethologie 1/8 Ethologie Een overzicht van de belangrijkste vetgedrukte termen in de te kennen hoofdstukken van de cursus Ethologie en dierenwelzijn van Prof. Dr. M. Nelissen met omschrijving zoals gegeven

Nadere informatie

DIERGEDRAG IN ARTIS. Lespakket diergedrag voor bovenbouw vmbo VERWERKING

DIERGEDRAG IN ARTIS. Lespakket diergedrag voor bovenbouw vmbo VERWERKING DIERGEDRAG IN ARTIS Lespakket diergedrag voor bovenbouw vmbo VERWERKING Diergedrag in Artis, oktober 2008 UITWERKEN VAN JE RESULTATEN Je hebt in Artis een aantal onderzoeken gedaan naar het gedrag van

Nadere informatie

DIERGEDRAG IN ARTIS. Lespakket diergedrag voor bovenbouw vmbo OPDRACHTEN

DIERGEDRAG IN ARTIS. Lespakket diergedrag voor bovenbouw vmbo OPDRACHTEN DIERGEDRAG IN ARTIS Lespakket diergedrag voor bovenbouw vmbo OPDRACHTEN Diergedrag in Artis, 2008/2010/2014 INHOUDSOPGAVE inleiding... 3 1. hoe gaan dieren met elkaar om?... 5 1.1 de zwarte kuifmakaak...

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Examenstof 2006 grootste gedeelte

Samenvatting Biologie Examenstof 2006 grootste gedeelte Samenvatting Biologie Examenstof 2006 grootste gedeelte Samenvatting door een scholier 5914 woorden 23 mei 2006 6,7 37 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Samenvatting 1e en 2e boek

Nadere informatie

Profielwerkstuk Biologie Invloed van kou op het concentratievermogen

Profielwerkstuk Biologie Invloed van kou op het concentratievermogen Profielwerkstuk Biologie Invloed van kou op het concentratievermogen Profielwerkstuk door R. 1428 woorden 20 februari 2013 7,2 19 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Voorwoord Wij hebben

Nadere informatie

Samenvatting door Hidde 506 woorden 31 maart keer beoordeeld. Biologie Hoofdstuk 14: Zenuwstelsel Centraal zenuwstelsel

Samenvatting door Hidde 506 woorden 31 maart keer beoordeeld. Biologie Hoofdstuk 14: Zenuwstelsel Centraal zenuwstelsel Samenvatting door Hidde 506 woorden 31 maart 2017 0 keer beoordeeld Vak Biologie Biologie Hoofdstuk 14: Zenuwstelsel 14.1 Centraal zenuwstelsel Zenuwstelsel bestaat uit 2 delen: - centraal zenuwstelsel

Nadere informatie

diergedrag in Artis diergedrag in Artis: 1999/2006/2010/2014 lespakket diergedrag voor bovenbouw havo/vwo

diergedrag in Artis diergedrag in Artis: 1999/2006/2010/2014 lespakket diergedrag voor bovenbouw havo/vwo diergedrag in Artis diergedrag in Artis: 1999/2006/2010/2014 lespakket diergedrag voor bovenbouw havo/vwo diergedrag in Artis: 1999/2006/2010/2012/2014 inhoud In deze inhoudsopgave ziet u per thema de

Nadere informatie

4, Geprikkeld gedrag. 1.2 De zweep voor het publiek. 1.3 Seks: vechten, vluchten of vriendjes worden?

4, Geprikkeld gedrag. 1.2 De zweep voor het publiek. 1.3 Seks: vechten, vluchten of vriendjes worden? Samenvatting door Een scholier 1638 woorden 5 juni 2003 4,2 28 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou H1 1.1 Geprikkeld gedrag Inwendige prikkel: hormonen Gemotiveerd: door de dalende temperatuur

Nadere informatie

Gedrag van dieren Opdracht Met wie? Waar? Hoe lang? Wanneer?

Gedrag van dieren Opdracht Met wie? Waar? Hoe lang? Wanneer? 2 Gedrag van dieren Oriëntatie Hé, jij daar, gedraag je! Dat hoor je vast wel eens. Een goed weerwoord is: Dat doe ik toch. Immers, zoals je nu zit en handelt, dat is je gedrag. ethologie Oriënterende

Nadere informatie

Samenvatting Biologie voor Jou 1B Thema 6 Waarnemen, regeling en gedrag. Zintuig = orgaan dat reageert op prikkels uit de omgeving

Samenvatting Biologie voor Jou 1B Thema 6 Waarnemen, regeling en gedrag. Zintuig = orgaan dat reageert op prikkels uit de omgeving Samenvatting Biologie voor Jou 1B Thema 6 Waarnemen, regeling en gedrag 6.1 Zintuig = orgaan dat reageert op prikkels uit de omgeving Prikkel = invloed uit de omgeving van een organisme Alle zintuigen

Nadere informatie

Uit waarnemingen en voorbeelden de relatie prikkel-reactie vaststellen

Uit waarnemingen en voorbeelden de relatie prikkel-reactie vaststellen School: Vak: AV Biologie Leerplan: D/2012/7841/003 Handboek: Biogenie 3.1 (leerboek + werkboek) Leerkracht: Graad: 2de graad ASO Leerjaar: 1ste leerjaar Aantal lestijden/week: 1u/week Schooljaar: les leerplan

Nadere informatie

Samenvatting Biologie Thema 4:

Samenvatting Biologie Thema 4: Samenvatting door L. 717 woorden 19 juni 2013 4,8 5 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Biologie voor jou Samenvatting Biologie Thema 4: Zintuig Ligging Prikkel Waarneming Gezichts~ In de ogen Licht Zien

Nadere informatie

Van cel tot organisme hv12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/62551

Van cel tot organisme hv12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/62551 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 25 oktober 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/62551 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

LANDSEXAMEN MAVO

LANDSEXAMEN MAVO LANDSEXAMEN MAVO 2018-2019 Examenprogramma BIOLOGIE M.A.V.O. 1 Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het commissie-examen. Het centraal examen wordt afgenomen in één zitting

Nadere informatie

Samenvatting door een scholier 1969 woorden 29 juni keer beoordeeld. Hoofdstuk 6.

Samenvatting door een scholier 1969 woorden 29 juni keer beoordeeld. Hoofdstuk 6. Samenvatting door een scholier 1969 woorden 29 juni 2003 7 26 keer beoordeeld Vak Methode Biologie Nectar Hoofdstuk 6. In elke levensfase vinden veranderingen plaats.zo beginnen er ergens tussen je 10e

Nadere informatie

REGELING. 1 G o e d g e r e g e l d. 2 Z e n u w s t e l s e l

REGELING. 1 G o e d g e r e g e l d. 2 Z e n u w s t e l s e l REGELING 1 G o e d g e r e g e l d In je lichaam gebeuren veel dingen te gelijk: je haalt adem, je beweegt je spieren, je hart klopt, reservevoedsel wordt opgeslagen, enzovoort. Het zenuwstelsel en het

Nadere informatie

Voorplanting bij dieren vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/63322

Voorplanting bij dieren vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/63322 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 23 december 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres https://maken.wikiwijs.nl/63322 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van

Nadere informatie

LESPAKKET GEDRAG. Naam. Dierenrijk is onderdeel van

LESPAKKET GEDRAG. Naam. Dierenrijk is onderdeel van LESPAKKET GEDRAG VMBO Naam Docent Klas LEKKER BEESTEN TUSSEN DE DIEREN Dierenrijk is onderdeel van WELKOM IN DIERENRIJK GEDRAG Om ervoor te zorgen dat je een leuke en leerzame excursie hebt, volgen hier

Nadere informatie

Workshop Gedrag in de klas

Workshop Gedrag in de klas Workshop Gedrag in de klas Annemieke Kornblum 17 maart 2016 Programma Opening: Welkom Kern: 1. Welke leiderschapsstijl heb je en wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk? 2. Wat zijn executieve functies?

Nadere informatie

Afweer systeem tegen ziektes, moederlijk hormoon,ontwikkeling, vogels, testosteron

Afweer systeem tegen ziektes, moederlijk hormoon,ontwikkeling, vogels, testosteron Niet-technische samenvatting 2015311 1 Algemene gegevens 1.1 Titel van het project Heeft de kwaliteit van het afweer systeem bij de vader een invloed on de kwetsbaarheid van de kinderen voor moederlijk

Nadere informatie

Ontwerp. Motivatie voor het vak Biologie. Een lessenserie voor 4 vwo over gedrag.

Ontwerp. Motivatie voor het vak Biologie. Een lessenserie voor 4 vwo over gedrag. Ontwerp Motivatie voor het vak Biologie Een lessenserie voor 4 vwo over gedrag. Marieke Sol juni 2008 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 3 2.1 De probleemstelling 3 2.2 Huidige situatie 3 2.3

Nadere informatie

Voortplantingshormonen

Voortplantingshormonen Voortplantingshormonen De menstruatiecyclus bij de mens is een gebeurtenis waarbij verschillende processen tegelijkertijd en in onderlinge afhankelijkheid plaats vinden. De aanvang, het voortduren en het

Nadere informatie

H5 Begrippenlijst Zenuwstelsel

H5 Begrippenlijst Zenuwstelsel H5 Begrippenlijst Zenuwstelsel acetylcholine Vaak voorkomende neurotransmitter, bindt aan receptoren en verandert de permeabiliteit van het postsynaptische membraan voor specifieke ionen. animatie synaps

Nadere informatie

Uit waarnemingen en voorbeelden de relatie prikkel- reactie vaststellen

Uit waarnemingen en voorbeelden de relatie prikkel- reactie vaststellen School: Vak: AV Biologie Leerplan: D/2012/7841/004 Handboek: Biogenie 3.2 (leerboek + werkboek) Leerkracht: Graad: 2de graad ASO Leerjaar: 1ste leerjaar Aantal lestijden/week: 2u/week Schooljaar: les leerplan

Nadere informatie

Van cel tot organisme vmbo-b12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/62357

Van cel tot organisme vmbo-b12. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/62357 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 09 juni 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/62357 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Thema 1: Inleiding in de biologie

Thema 1: Inleiding in de biologie Thema 1: Inleiding in de biologie Bs. 1: Biologie is de studie van alle organismen en hun omgeving. Organismen: Alle levende wezens. Levenverschijnselen: Alle organismen vertonen levensverschijnselen.

Nadere informatie

Meer dan na-apen! Over het gedrag van apen voor voortgezet onderwijs, onderbouw

Meer dan na-apen! Over het gedrag van apen voor voortgezet onderwijs, onderbouw Meer dan na-apen! Over het gedrag van apen voor voortgezet onderwijs, onderbouw instructies voor de leraar Inhoud Dit practicum houdt zich bezig met diergedrag en gedragsonderzoek aan een aantal verschillende

Nadere informatie

Het chemische brein: antwoorden bij de lesbladen 1

Het chemische brein: antwoorden bij de lesbladen 1 Het chemische brein: antwoorden bij de lesbladen 1 Inleiding Beste leerkracht, De voornaamste doelstellingen van de les over het chemische brein, zijn: De leerlingen - kunnen omschrijven wat hormonen en

Nadere informatie

Thema: Gedrag - h45. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/74802

Thema: Gedrag - h45. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/74802 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 26 augustus 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres https://maken.wikiwijs.nl/74802 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 1 biologie CBT Biologie GL/TL 1e tijdvak 2012 CBT 1 lees verder 4 Beoordelingsmodel Vraag Antwoord Scores Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt

Nadere informatie

Een Kennisboek voor mensen over honden. Jan van den Brand

Een Kennisboek voor mensen over honden. Jan van den Brand Een Kennisboek voor mensen over honden Jan van den Brand Wat alle hondeneigenaren moeten weten Ontstaan van gedrag Hoe honden leren Een Kennisboek 2 Voor Eigenaren Van Een Hond Auteursrecht Niets uit deze

Nadere informatie

Zintuigelijke waarneming

Zintuigelijke waarneming Zintuigelijke waarneming Biologie Havo klasse 5 HENRY N. HASSENKHAN SCHOLENGEMEENSCHAP LELYDORP [HHS-SGL] Docent: A. Sewsahai Doelstellingen De student moet de verschillende typen zintuigen kunnen opnoemen

Nadere informatie