Bestandsbeschrijving. bestand Verwerkingsverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestandsbeschrijving. bestand Verwerkingsverslag"

Transcriptie

1 Bestandsbeschrijving bestand Verwerkingsverslag Versie: 1.1 Status: Definitief Datum: 3 februari 2015

2 Inleiding Nadat DUO het aanleverbestand Inschrijvingen en graden NBO voor HO heeft ingelezen, zal DUO een verwerkingsverslag aanleveren via de beveiligde site. Op basis van dit verwerkingsverslag kan een instelling nagaan of de aangeleverde deelnames en resultaten succesvol zijn verwerkt door DUO. Wanneer de aangeleverde gegevens niet zijn verwerkt, wordt aangegeven welke fout zich hierbij heeft voorgedaan. Sortering van het verslag De velden worden als volgt geordend binnen het verslag. Allereerst zullen alle deelnames worden getoond en daarna komen alle resultaten aan bod. Zowel deelnames als resultaten worden gesorteerd op de volgorde waarin deze zijn ingelezen bij DUO; op volgorde van de Datum Levering. De verwerkingsstatus laat zien of de deelname of resultaat al dan niet succesvol is verwerkt. Het verwerkingsverslag is mede omdat de deelnames en resultaten gesplitst worden, niet geschikt om als aanleverbestand Inschrijvingen en graden NBO voor het HO te gebruiken. Het verwerkingsverslag is als volgt opgebouwd: Veld BRIN Veld BRIN Kolomnaam in bestand BRIN-code Omschrijving Unieke code dat de onderwijsinstelling identificeert. Er mag maar 1 BRIN code per bestand voorkomen. Dit om te kunnen herleiden waar de betreffende student de opleiding heeft genoten. Dit is vooraf al ingegeven in het door DUO geleverde bestand. Formaat AN4 Het BRIN bestaat uit 2 cijfers gevolgd door 2 hoofdletters Controles bij verwerking Alle regels in het bestand dienen dezelfde BRIN te hebben Overige opmerkingen Een deelname wordt uniek geïdentificeerd door de combinatie van BRIN en inschrijvingvolgnummer Een resultaat wordt uniek geïdentificeerd door de combinatie van BRIN en resultaatvolgnummer Veld Vestigingsnummer Veld BRIN volgnummer Kolomnaam in bestand Vestigingsnummer Voorgeprojecteerd Nee Omschrijving Volgnummer horende bij de BRIN die onderwijslocatie aangeeft, waar de student de opleiding volgt. Geeft aan, aan welke vestiging de student staat ingeschreven. Formaat AN2 Het BRIN volgnummer bestaat uit 2 cijfers Controles bij verwerking BRIN volgnummer in combinatie met BRIN moet bekend zijn binnen DUO en geldig zijn op datum inschrijving. Veld Inschrijvingvolgnummer Veld Inschrijvingvolgnummer Kolomnaam in Inschrijvingvolgnummer bestand (bij deelnames) Omschrijving Nummer die een deelname aan een opleiding uniek maakt. Een student kan bijvoorbeeld van studie variant wisselen binnen dezelfde instelling of in een volgende fase terechtkomen van de opleiding. Dit maakt de aanlevering uniek. Het nummer wordt in eerste instantie door DUO bepaald of kan naar eigen keuze worden gevuld. Formaat AN20 alleen bestaande uit letters en cijfers

3 Door DUO bepaald op basis van, * + studiejaar op basis van datum inschrijving, opleidingscode en correspondentienummer. Een instelling kan ook een eigen nummer aanleveren, dan nemen we deze over. * Matrix waardebepaling op basis van inschrijvingsvorm, opleidingsvorm en opleidingsfase Controles bij verwerking Inschrijvingsvorm Opleidingsvorm Opleidingsfase Matrixwaarde S VT A A S VT B B S VT D C S VT I D S VT M E S VT Q F S DT A G S DT B H S DT D I S DT I J S DT M K S DT Q L S DU A M S DU B N S DU D O S DU I P S DU M Q S DU Q R E VT A S E VT B T E VT D U E VT I V E VT M W E VT Q X E DT A Y E DT B Z E DT D 0 E DT I 1 E DT M 2 E DT Q 3 Het inschrijvingvolgnummer moet per BRIN-nummer uniek zijn. Veld Correspondentienummer Veld O&W Correspondentienummer Kolomnaam in bestand Correspondentienummer (indien bekend) Omschrijving De unieke aanduiding zoals toegekend door de DUO voor natuurlijke personen waarmee zij een relatie onderhoudt in het kader van haar dienstverlening. Formaat AN2..12 Het OWCorrespondentienummer bestaat uit 2 tot 12 cijfers en voldoet aan de 13-proef. MOD(OW Correspondentienummer:13)=0 Indien nodig wordt dit nummer door DUO opgevuld met voorloopnullen Controles bij verwerking Correspondentienummer moet bekend zijn binnen DUO Overige opmerkingen Wanneer een instelling een nieuw persoon toevoegt in het bestand, kan

4 het zijn dat er door DUO nog geen O&W correspondentienummer is uitgegeven voor deze persoon. Mag bij aanlevering worden aangeleverd inclusief koppeltekens; bijvoorbeeld (bij het inlezen worden alle aanwezige koppeltekens verwijderd). Veld Inschrijvingsvorm Veld Inschrijvingsvorm Kolomnaam in bestand Inschrijvingsvorm (bij deelnames) Omschrijving De hoedanigheid waarin de onderwijsvolger zich heeft aangemeld. Formaat AN1 Toegestane waarden: E Extraneus S Student Controles bij verwerking Veld Opleidingscode Veld Opleidingscode Kolomnaam in bestand Opleidingscode Omschrijving De code van de opleiding binnen het codestelsel. Voor de juiste vastleggen van een opleiding bij een student. Formaat AN5 bestaande uit maximaal 5 cijfers Controles bij verwerking - De opleiding dient bekend te zijn bij DUO. - De combinatie van opleidingscode, opleidingsfase en instelling dient bekend te zijn bij DUO. Veld Opleidingsfase Veld Opleidingsfase Kolomnaam in bestand Opleidingsfase Omschrijving Aanduiding van een deel van de opleiding waarin de student zich bevindt. Formaat AN1 Toegestane waarden: A Associate Degree B Bachelor M Master D Propedeuse bachelor Q Post Initiële Master (PIM) I Initiële opleiding Controles bij verwerking De combinatie van opleidingscode, opleidingsfase en instelling dient bekend te zijn bij DUO. Veld Opleidingsvorm Veld Onderwijsvorm Kolomnaam in bestand Opleidingsvorm Omschrijving Uitputtende lijst ten behoeve van alle onderwijssectoren voor de manier waarop de kennisoverdracht is ingericht wat betreft fysieke aanwezigheid op de onderwijslocatie en de duur daarvan. Formaat AN4 Toegestane waarden: VT voltijd DT deeltijd DU duaal Controles bij verwerking Enkel voltijd- en duaalstudenten komen in aanmerking voor

5 studiefinanciering Veld Datum inschrijving Veld Datum inschrijving Kolomnaam in bestand Datum inschrijving Omschrijving De datum vanaf wanneer de student is ingeschreven voor de opleiding. Formaat AN8 JJJJMMDD Vier cijfers voor het jaartal, gevolgd door twee cijfers voor de maand en twee cijfers voor de dag. Controles bij verwerking De datum inschrijving dient binnen een studiejaar te liggen Veld Datum uitschrijving Veld Datum uitschrijving Kolomnaam in bestand Datum uitschrijving Omschrijving De datum waarop de student is uitgeschreven voor de opleiding. Aanvullende opmerking: De laatste datum waarop de inschrijving daadwerkelijk actief was. Formaat AN8 JJJJMMDD Vier cijfers voor het jaartal, gevolgd door twee cijfers voor de maand en twee cijfers voor de dag. Controles bij verwerking De datum uitschrijving dient na de datum inschrijving te liggen (binnen hetzelfde studiejaar) Veld Achternaam Veld Achternaam Kolomnaam in bestand Achternaam Omschrijving De naamgegevens van de persoon met uitzondering van de voornamen. Formaat AN200 Controles bij verwerking Diakrieten

6 Veld Voorvoegsels Veld Voorvoegsel Kolomnaam in bestand Voorvoegsels Omschrijving Het deel van de geslachtsnaam dat voorkomt in de voorvoegseltabel en door een spatie van de geslachtsnaam is gescheiden Formaat AN10 Controles bij verwerking Diakrieten Veld Voornamen Veld Voornamen Kolomnaam in bestand Voornamen Omschrijving De verzameling namen, die gescheiden door spaties, aan de geslachtsnaam voorafgaat. Formaat AN200 Controles bij verwerking Diakrieten Veld Geboortedatum Veld Geboortedatum Kolomnaam in bestand Geb. datum Omschrijving De datum waarop de natuurlijke persoon is geboren Formaat AN8 JJJJMMDD Vier cijfers voor het jaartal, gevolgd door twee cijfers voor de maand en twee cijfers voor de dag. Controles bij verwerking Geboortedatum moet liggen voor datum inschrijving Veld Geslacht Veld Geslacht Kolomnaam in bestand Geslacht Omschrijving De aanduiding van het geslacht van de natuurlijke persoon Formaat AN1 M Man V Vrouw O Onbekend Controles bij verwerking Veld Datum diploma behaald Veld Datum diploma behaald Kolomnaam in bestand Datum diploma behaald (bij resultaten) Omschrijving Datum waarop de student het resultaat heeft behaald Formaat AN8 JJJJMMDD Vier cijfers voor het jaartal, gevolgd door twee cijfers voor de maand en twee cijfers voor de dag. Controles bij verwerking

7 Veld Resultaatvolgnummer Veld Resultaatvolgnummer Kolomnaam in Resultaatvolgnummer bestand (bij resultaten) Omschrijving Een door de instelling aan het onderwijsresultaat toegekend volgnummer ten behoeve van de registratie van een onderwijsresultaat bij DUO. Formaat AN20 alleen bestaande uit letters en cijfers Door DUO bepaald op basis van, * + studiejaar uit datum diploma behaald, opleidingscode en correspondentienummer. Een instelling kan ook een eigen nummer aanleveren, dan nemen we deze over. * Matrix waardebepaling op basis van inschrijvingsvorm, opleidingsvorm en opleidingsfase Inschrijvingsvorm Opleidingsvorm Opleidingsfase Matrixwaarde S VT A A S VT B B S VT D C S VT I D S VT M E S VT Q F S DT A G S DT B H S DT D I S DT I J S DT M K S DT Q L S DU A M S DU B N S DU D O S DU I P S DU M Q S DU Q R E VT A S E VT B T E VT D U E VT I V E VT M W E VT Q X E DT A Y E DT B Z E DT D 0 E DT I 1 E DT M 2 E DT Q 3 Controles bij verwerking Het Resultaatvolgnummer moet per BRIN-nummer uniek zijn. Veld Postcode Veld Postcode Kolomnaam in bestand Postcode Omschrijving De door de PTT vastgestelde code behorende bij de straatnaam en het

8 huisnummer Formaat AN6 NNNNAA Controles bij verwerking De postcode bestaat uit 4 cijfers en 2 hoofdletters. Veld Huisnummer Veld Huisnummer Kolomnaam in bestand Huisnr Omschrijving De numerieke aanduiding zoals deze door het gemeentebestuur aan het object is toegekend Formaat AN5 Controles bij verwerking mag uit maximaal 5 cijfers bestaan Veld Huisnummer Toevoeging Veld Huisnummer toevoeging Kolomnaam in bestand Huisnr Toevoeging Omschrijving Die letters of tekens die noodzakelijk zijn om, naast het juiste huisnummer de brievenbus te vinden Formaat AN5 Controles bij verwerking Zie lijst met toegestane diakrieten Veld DatumLevering Veld Datum Levering Kolomnaam in bestand DatumLevering Omschrijving Datum en tijdstip waarop de deelname of resultaat is vastgelegd bij DUO. Formaat EEJJMMDD UU:MM:SS EEJJMMDD UU:MM:SS Veld Verwerkingsstatus Veld Verwerkingsstatus Kolomnaam in bestand Verwerkingsstatus Omschrijving Status die aangeeft of de deelname of resultaat succesvol is verwerkt bij DUO. Deze is Niet verwerkt indien er een fout is opgetreden of Succesvol verwerkt als deze goed is opgeslagen. Bij de status Niet verwerkt zal het veld foutmelding een foutcode bevatten. Formaat AN18 Succesvol verwerkt Niet verwerkt Veld Foutmelding Veld Foutcode Kolomnaam in bestand Foutmelding Omschrijving Zodra een deelname of resultaat niet goed verwerkt kan worden binnen DUO, wordt deze afgekeurd. Er zal dan een foutmelding worden teruggekoppeld, zodat de instelling deze kan herstellen. Formaat AN Zie foutcodes

9 Foutcodes In dit deel staan de foutmeldingen beschreven, zoals deze met het verwerkingsverslag kunnen terugkomen. Zodra een deelname of resultaat niet goed verwerkt kan worden, zal dit teruggekoppeld worden naar de instelling. Binnen DUO kan de deelname of resultaat niet verder verwerkt worden. In het verwerkingsverslag is daarom het veld foutmelding zal gevuld, met een foutcode en de status van de deelname of resultaat is Niet verwerkt. Het is aan de HO instelling de fout te herstellen en het bestand met Inschrijvingen en graden HO opnieuw aan te leveren. Wat wordt er van de instelling verwacht? Het gaat erom dat de fout wordt hersteld en dat de deelname of resultaat correct bij DUO vastgelegd wordt. Pas de fout aan in het aanleverbestand en laat het inschrijfvolgnummer voor deelnames of en het resultaatvolgnummer voor resultaten intact. Dit kan alleen de gewijzigde deelname of resultaat zijn, dan wel een nieuwe stand. Het verwerkingsverslag is mede omdat de deelnames en resultaten gesplitst worden, niet geschikt om als aanleverbestand te gebruiken. Welke foutcodes kunnen er ontstaan: BRIN_opleidingscode_onbekend De combinatie van instelling en opleiding is niet geldig op de peildatum. Pas de opleidingscode aan indien deze onjuist is en stuur de wijziging opnieuw op. CROHO bevat het geldige overzicht van opleidingen per instelling ( Is er iets anders aan de hand, neem dan contact op met DUO. BRIN_opleidingscode_vestiging_onbekend De combinatie van instelling, vestiging en opleiding is niet geldig op de peildatum. Pas de opleidingscode of vestigingsnummer aan. CROHO bevat het geldige overzicht van opleidingen en vestigingen per instelling ( BRIN_opleidingscode_vestiging_vorm_onbekend De combinatie van instelling, vestiging, opleiding en opleidingsvorm is niet geldig op de peildatum. Pas de opleidingscode, vestigingsnummer of opleidingsvorm aan. CROHO bevat het geldige overzicht van opleidingen en vestigingen per instelling ( Daarnaast kan het zijn, dat bij de gekozen opleidingscode een incorrecte opleidingsvorm is gekozen. Ook dit is te achterhalen in CROHO of dit is toegestaan bij de gekozen opleiding. Let op: in CROHO heet dit veld Onderwijsvorm. datum_inschrijving_datum_uitschrijving De datum uitschrijving ligt voor de datum inschrijving. Pas de datum inschrijving of datum uitschrijving aan en zorg dat ze binnen hetzelfde studiejaar vallen. extraneus_duaal De combinatie van de opleidingsvorm Duaal met inschrijvingsvorm Extraneus is bij wet niet toegestaan. Pas daarom de opleidingsvorm of inschrijvingsvorm aan. geen_propedeutische_fase De opleiding heeft aan de opgegeven instelling geen propedeutische fase. Pas zonodig de opleidingscode of opleidingsfase aan. inschrijvingsvolgnummer_persoon Bij een bestaande inschrijving (uniek geïdentificeerd door BRIN i.c.m. inschrijvingvolgnummer) mag de persoon niet worden veranderd. Is het inschrijvingvolgnummer hergebruikt bij een ander persoon? Pas het inschrijvingvolgnummer aan. Indien het een nieuwe deelname betreft, kan er ook voor worden gekozen het inschrijvingsvolgnummer simpelweg leeg te laten. opleidingscode_opleidingsfase De combinatie opleidingsfase en opleidingscode is niet toegestaan. Pas zonodig de opleidingscode of opleidingsfase aan. Dit is ook te achterhalen in CROHO (

10 periode_inschrijving_studiejaar De periode van een deelname moet geheel binnen een studiejaar vallen. Een studiejaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus in het eerstvolgende kalenderjaar. resultaatvolgnummer_persoon Bij een onderwijsresultaat mag de persoon niet worden veranderd. Is het resultaatvolgnummer hergebruikt bij een ander persoon? Pas het resultaatvolgnummer aan. Indien het een nieuw resultaat betreft, kan er ook voor worden gekozen het resultaatvolgnummer simpelweg leeg te laten. correspondentienummer_onbekend Het aangeleverde correspondentienummer bestaat niet. Pas het correspondentienummer aan of neem contact op met DUO over het juiste correspondentienummer. correspondentienummer_verhangen Het correspondentienummer is van een verhangen persoon. De persoon zou bekend moeten zijn onder een ander correspondentienummer. Pas het correspondentienummer aan of neem contact op met DUO over het juiste correspondentienummer.

Toelichting op gegevens van DUO

Toelichting op gegevens van DUO Toelichting op gegevens van DUO (DUO = Dienst Uitvoering Onderwijs) Inleiding Via Suwinet-Inkijk zijn gegevens over opleidingen en diploma's van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) te raadplegen. Hiermee

Nadere informatie

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Waarom uploaden? Het uploaden van kaarthouders is een optie die u kunt gebruiken wanneer u meerdere kaarthouders onder één afdeling snel wilt toevoegen

Nadere informatie

Bijlage importbestanden

Bijlage importbestanden Bijlage importbestanden Versiebeheer Versie Datum Omschrijving Door 4.0 1 juli 2015 Aanpassingen i.v.m. release Facet 4.0. Michel Leertouwer/Mieke Huizinga/Martine Stijnenbosch 4.1 29 juli 2015 Aanpassing

Nadere informatie

Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr»

Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr» «NAAM_WG» «STRAAT_HUISNR» «postcode» «PLAATS» behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klantteam StiPP 088-008 40 60 950-«aansluitnr» onderwerp Aanpassing PDO bericht Bijlage: specificaties PDO bericht

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING UPLOADEN RESPONDENTEN FARMACIE

GEBRUIKERSHANDLEIDING UPLOADEN RESPONDENTEN FARMACIE GEBRUIKERSHANDLEIDING UPLOADEN RESPONDENTEN FARMACIE V31-03-14 Uploaden respondentenbestand in Excel via de portal In dit document wordt het gebruik van de portal uitgelegd waarmee u beveiligd uw respondent

Nadere informatie

De teamleider is een coördinator van de lotenverkoop binnen uw vereniging, hij of zij heeft een aantal lotenverkopers onder zich.

De teamleider is een coördinator van de lotenverkoop binnen uw vereniging, hij of zij heeft een aantal lotenverkopers onder zich. 1. Inleiding Hieronder vindt u uitgebreide informatie over het invoeren van lotenkopers. U vindt hier alles over het gebruik van de knoppen en achterliggende invoer- en beheerschermen. 2. Het gemak van

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? HOE WERKT DEZE HANDLEIDING?

VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? HOE WERKT DEZE HANDLEIDING? MBO Card 2015-2016 VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? Deze handleiding is bedoeld voor de persoon of de personen die op de MBO-scholen de taken verrichten die met de MBO Card te maken hebben. CJP noemt de persoon

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Voorschriften bestandsformaat en uploadprocedure

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Voorschriften bestandsformaat en uploadprocedure Voorschriften bestandsformaat en uploadprocedure 1 Opmerkingen vooraf Let op: Het is mogelijk dat uw instelling voor andere doeleinden en op al of niet reguliere basis databestanden levert aan het CBS.

Nadere informatie

Toelichting op gegevens van DUO via Suwinet-Inkijk

Toelichting op gegevens van DUO via Suwinet-Inkijk Toelichting op gegevens van DUO via Suwinet-Inkijk Inleiding. Via Suwinet-Inkijk zijn gegevens over opleidingen en diploma's van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) te raadplegen. Momenteel worden deze

Nadere informatie

UPLOAD FACILITEIT NSE 2015. Instructie voor leveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2015

UPLOAD FACILITEIT NSE 2015. Instructie voor leveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2015 UPLOAD FACILITEIT NSE 2015 Instructie voor leveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2015 Inhoud Inleiding en Processchema... 3 Belangrijk om vooraf te weten...

Nadere informatie

Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011

Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011 Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011 2011 Sander Annink - Teamleider Studentregistratie Saxion SISLINK 2010 Kom verder. Saxion. Waarom deze masterclass en wat gaan we doen?

Nadere informatie

HANDLEIDING IMPORTFUNCTIE TRACK VERZUIM 4

HANDLEIDING IMPORTFUNCTIE TRACK VERZUIM 4 HANDLEIDING IMPORTFUNCTIE TRACK VERZUIM 4 Copyright Tredin B.V. te Lelystad Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden) door middel van druk,

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN LEVERING TELBESTAND STUDIELINK. Versie: Definitief 1.3

PROGRAMMA VAN LEVERING TELBESTAND STUDIELINK. Versie: Definitief 1.3 PROGRAMMA VAN LEVERING TELBESTAND STUDIELINK Versie: Definitief 1.3 VERSIEBEHEER EN VERZENDLIJST Versie Datum Bijzonderheden Auteur 1.0 2009 1 e opzet Harm Abel Kunnen 1.1 01-08-2013 Aanpassingen n.a.v.

Nadere informatie

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW Versie 1.0 Datum November 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau 1 Inleiding... 4 Aanlevermethoden bestanden...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING BESTANDSKOPPELING OVERGANGSRECHT KINDREGELINGEN. Versie 1.0 Datum Augustus 2014 Communicatie Inlichtingenbureau

GEBRUIKERSHANDLEIDING BESTANDSKOPPELING OVERGANGSRECHT KINDREGELINGEN. Versie 1.0 Datum Augustus 2014 Communicatie Inlichtingenbureau GEBRUIKERSHANDLEIDING BESTANDSKOPPELING OVERGANGSRECHT KINDREGELINGEN Versie 1.0 Datum Augustus 2014 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau Inleiding... 4 Bestandskoppeling met het Inlichtingenbureau...

Nadere informatie

Excel declaratie format

Excel declaratie format Inkoopbureau H-10 Excel declaratie format Invulinstructie voor het gebruik van het Excel Declaratie format voor de jeugdzorg Het Inkoopbureau H-10 14-9-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Excel declaratie

Nadere informatie

Instructie voor het aanleveren van Studentgegevens

Instructie voor het aanleveren van Studentgegevens Instructie voor het aanleveren van Studentgegevens Voor NSE 2016 Manier van aanleveren Het is belangrijk dat u de studentgegevens aanlevert in Excel en daaraan de volgende naam geeft: BRIN-code gevolgd

Nadere informatie

Bron Definities Onderwerpen

Bron Definities Onderwerpen Bron De kengetallen van de HBO-raad over studenten zijn gebaseerd op een extract uit het Centraal Register Inschrijvingen Hoger Onderwijs (CRIHO) dat de IB-groep in de eerste week van december 2010 heeft

Nadere informatie

Subsector politicologie en bestuurskundige opleidingen

Subsector politicologie en bestuurskundige opleidingen Subsector politicologie en bestuurskundige Samenvatting... 2 Weinig deeltijd... 2 Wo-instroom... 3 Weinig uitval iets toegenomen... 3 Veel switch... 3 Vier in herstel... 3 Veel studenten raden opleiding

Nadere informatie

WMO303 Excel formaat

WMO303 Excel formaat WMO303 Excel formaat Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Excel- formaat... 3 2/5 1 Inleiding In Wmo- Ned is een factuurcontrole opgenomen op basis van het landelijke WMO303- bericht. Hiermee is het mogelijk

Nadere informatie

Handleiding acroho. voor instellingen

Handleiding acroho. voor instellingen Handleiding acroho voor instellingen Versiebeheer Versie Datum Status Auteur Opmerking 0.1 08-06-2012 Concept DSO/KLC/I&K 1.0 19-06-2012 Definitief DSO/KLC/I&K 2.0 06-02-2013 Definitief DSO/KLC/I&K 3.0

Nadere informatie

Subsector pedagogische opleidingen

Subsector pedagogische opleidingen Samenvatting... 2 Gemiddeld in aantal en inschrijvingen... 2 Meeste instroom in hbo-... 3 Weinig uitval... 3 Relatief minder switchers... 3 Hoog rendement in hbo-bachelor en wo-master... 3 Accreditatie-uitkomsten:

Nadere informatie

1. Studenttevredenheid TOELICHTING

1. Studenttevredenheid TOELICHTING 1. Studenttevredenheid TOELICHTING Dit criteria geeft een beeld van het oordeel dat studenten over hun studie geven. Het is een eenvoudige maar robuuste indicatie van hoe de studenten de kwaliteit van

Nadere informatie

GEMMA e-formulieren Vaste blokken Release 1.5 Inhoud

GEMMA e-formulieren Vaste blokken Release 1.5 Inhoud GEMMA e-formulieren Vaste blokken Release 1.5 Inhoud 1.1 Burger of Organisatie... 2 1.2 Contactgegevens Organisatie... 2 1.3 Contactgegevens Organisatie Buitenland... 4 1.4 Contactgegevens Persoon... 5

Nadere informatie

Addendum op Programma van Eisen en XSD s elektronische gegevensuitwisseling tussen PO-instellingen en DUO

Addendum op Programma van Eisen en XSD s elektronische gegevensuitwisseling tussen PO-instellingen en DUO Addendum op Programma van Eisen en XSD s elektronische gegevensuitwisseling tussen PO-instellingen en DUO Sector: PO Addendum: WV_0216 Versie: 1.0 Datum: 8-12-2015 Status: definitief; productiedatum 13

Nadere informatie

Invulinstructie berichtenverkeer

Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie excelformat bericht JW301 Het bericht JW301 Zorgopdracht in Excel heeft verschillende velden die ingevuld moeten worden wanneer de gemeente een zorgopdracht

Nadere informatie

Internet Bankieren. De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand.

Internet Bankieren. De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand. Internet Bankieren De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand. Deze formaatspecificatie is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van buitenlandse betaalopdrachten in ABN AMRO Internet Bankieren. 1.

Nadere informatie

Addendum op Programma van Eisen en XSD s elektronische gegevensuitwisseling tussen PO-instellingen en DUO

Addendum op Programma van Eisen en XSD s elektronische gegevensuitwisseling tussen PO-instellingen en DUO (1) DUO BRON pagina : 1 van 7 Addendum op Programma van Eisen en XSD s elektronische gegevensuitwisseling tussen PO-instellingen en DUO Sector: PO Addendum: WV_0213 Versie: 1.0 Datum: 27-10-2015 Status:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5294 31 maart Rectificatie Regeling tot wijziging van de Regeling SUWI in verband met eenmalige gegevensuitvraag en de

Nadere informatie

Functionele Dataservice Beschrijving

Functionele Dataservice Beschrijving Functionele Dataservice Beschrijving onderwerp Dataservice Contactgegevens datum 20-04-206 versie Versiebeheer Versie Datum Opmerking 20-04-206 Het afgeleide gegeven in de Persoon /uitgebreiderechtsvorm

Nadere informatie

GBA gegevens tbv inlezen door GSD Professional

GBA gegevens tbv inlezen door GSD Professional Voornamen ClientSuwi Voornamen x Voorvoegsel ClientSuwi Voorvoegsel x Significant deel van de achternaam ClientSuwi SignificantDeelVanDeAchternaam x Geboortedatum ClientSuwi Geboortedat x servicenummer

Nadere informatie

Algemene vragen U kunt met al uw vragen en het aanleveren van bestanden terecht bij de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners:

Algemene vragen U kunt met al uw vragen en het aanleveren van bestanden terecht bij de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners: Handleiding CORFU Inleiding Het Centraal Administratiekantoor (CAK) is onder andere verantwoordelijk voor het berekenen, vaststellen en innen van de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s.

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s. 1. Het Internet Schooldossier (ISD) Het Internet Schooldossier (ISD) is een beveiligde website van de Inspectie van het Onderwijs waarlangs de onderwijsinstellingen gegevens met de Inspectie kunnen uitwisselen.

Nadere informatie

Gegevensgroep Context SGR-entiteit SGR-attribuut/gegevenselement Bron / beheerder Persoonsgegevens Client SUWI Persoon Burgerservicenummer GBA

Gegevensgroep Context SGR-entiteit SGR-attribuut/gegevenselement Bron / beheerder Persoonsgegevens Client SUWI Persoon Burgerservicenummer GBA Gegevensgroep Context SGR-entiteit SGR-attribuut/gegevenselement Bron / Persoonsgegevens Client SUWI Persoon Burgerservicenummer GBA Aanvullende persoonsgegevens Arbeids- en/of sgegevens Voornamen Voorvoegsel

Nadere informatie

Handleiding BudgetBoek

Handleiding BudgetBoek Handleiding BudgetBoek versie : 1.0 wijziging : 4-1-2010 Inhoud 1. BudgetBoek...4 1.1. Persoon...4 1.2. Registrant...4 1.3. Budgethouder...4 1.4. Budgetpost...4 1.5. Budgetgroep...5 1.6. Rekening...5 1.7.

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Diploma s in het Hoger Onderwijs (DIPLOMAHOTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Diploma s in het Hoger Onderwijs (DIPLOMAHOTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Diploma s in het Hoger Onderwijs (DIPLOMAHOTAB) Datum: 18 mei 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Handleiding gebruik Basispoort XML Maker

Handleiding gebruik Basispoort XML Maker Handleiding gebruik Basispoort XML Maker 1 / 10 Basispoort - Handleiding XML Maker Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Downloaden en gebruiken... 3 1.3 Importeren bestand... 3 1.4 Nieuw bestand...

Nadere informatie

U geeft aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).

U geeft aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Informatie aangifte briefadres Beste heer/mevrouw, U geeft aan dat u zich op een briefadres wilt laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Wij verzoeken u om alle aangehechte pagina s volledig

Nadere informatie

GEMMA e-formulier Specificatie Inschrijven (bouw)kavel GS25BGI

GEMMA e-formulier Specificatie Inschrijven (bouw)kavel GS25BGI GEMMA e-formulier Specificatie Inschrijven (bouw)kavel GS25BGI Doel van het document: Deze GEMMA e-formulier specificatie omschrijft de KING standaard voor formulieren waarmee leveranciers een elektronisch

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Communiceren met PC Leden

Handleiding Digitaal Communiceren met PC Leden Handleiding Digitaal Communiceren met PC Leden 1 SPORTTAAL PC LEDEN...2 1.4 INLEIDING SPORTTAAL...2 2 PC LEDEN INRICHTEN VOOR SPORTTAAL...3 2.4 PC LEDEN VERSIE...3 2.5 BONDSINFORMATIE OM TE KUNNEN COMMUNICEREN...3

Nadere informatie

Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 16: Toets of nummer een BSN is

Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 16: Toets of nummer een BSN is Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 16: Toets of nummer een BSN is Versie 3.1 Datum 3 maart 2015 Inhoud Inhoud 2 Inleiding 4 1 Hoofdscenario 4 1.1 Initiatie 4 1.1.1 Ontvang bericht toets of nummer

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs Informatiebulletin IB groep BO/SBO/SO/VSO Betrokken bij het Onderwijs II Informatiebulletin IB groep Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Voorbereiding aansluiten BRON 2 1.1 Certificaat installeren 2 2. Aansluiten

Nadere informatie

Quick Reference Card Atos e-suite

Quick Reference Card Atos e-suite Subjecten Subjecten zijn personen en bedrijven zoals die zijn opgeslagen in het Gegevensmagazijn van de Atos e-suite. De persoons- en bedrijfsgegevens kunnen via de e-suite niet worden gewijzigd; deze

Nadere informatie

Handleiding ChainWise Data import Module

Handleiding ChainWise Data import Module Handleiding ChainWise Data import Module Versie: 1.1 Datum: Januari 2013 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 3 Uploaden naar tijdelijk tabel... 4 3.1 Uploaden... 4 3.2 Koppelingen... 4 3.3 Opslaan en Errors...

Nadere informatie

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel.

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel. WAARDERINGSKAMER MEMO Datum: 25 september 2015 Betreft: Overzicht release LV WOZ Versie 7.2.10 Datum inproductiename: 30-9-2015 Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra

Nadere informatie

WMO303 Excel formaat

WMO303 Excel formaat versie datum Opmerking Auteur 1.0 29 8 2014 Initieel Berend Kruit 1.1 28 11 2014 Diverse kleine aanpassingen Berend Kruit 1.2 19 12 2014 Kolom beschikkingnummer toegevoegd Berend Kruit WMO303 Excel formaat

Nadere informatie

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN?

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Wil je je aanmelden voor een opleiding bij de HAN? Meld je dan aan via Studielink. Studielink is de online inschrijfapplicatie voor het Nederlandse

Nadere informatie

I605 SOA validaties alle controles nu optioneel Naam minstens de naam aanwezig voornaam tweede voornaam naam foneem Aanvangsdatum aanvangsdatum

I605 SOA validaties alle controles nu optioneel Naam minstens de naam aanwezig voornaam tweede voornaam naam foneem Aanvangsdatum aanvangsdatum I605 SOA validaties In de nieuwe implementatie van het I605 formulier zijn een aantal controles met betrekking tot de persoonsgegevens gewijzigd ten opzichte van de mainframe versie. Hieronder volgt een

Nadere informatie

GEMMA e-formulier Specificatie Bewijs van in leven zijn aanvragen GS15BLZ

GEMMA e-formulier Specificatie Bewijs van in leven zijn aanvragen GS15BLZ GEMMA e-formulier Specificatie Bewijs van in leven zijn aanvragen GS15BLZ Doel van het document: Deze GEMMA e-formulier specificatie omschrijft de KING standaard voor formulieren waarmee leveranciers een

Nadere informatie

Promedico VDF 10 - bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg

Promedico VDF 10 - bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg Promedico VDF 10 - bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg Inhoudsopgave Algemeen:... 2 Stappenplan: Bestand aanmaken.... 3 Eerste keer dat u een bestand wilt gaan aanmaken voor VIP-Calculus:...

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Passend Onderwijs 17-6-2014. Inhoud. Informatiesessie. Juni 2014. Waarom passend onderwijs. Situaties en acties WPO (incl. SBAO)

Passend Onderwijs 17-6-2014. Inhoud. Informatiesessie. Juni 2014. Waarom passend onderwijs. Situaties en acties WPO (incl. SBAO) Passend Onderwijs Informatiesessie Juni 2014 Inhoud Waarom passend onderwijs Situaties en acties WPO (incl. SBAO) Situaties en acties WEC cluster 1 en 2 Situaties en acties WEC cluster 3 en 4 Stand van

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde hoofddiploma's in het hoger beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde hoofddiploma's in het hoger beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB) Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde hoofddiploma's in het hoger beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB) Datum:25 mei 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Wijziging Terugbetalen studieschuld

Wijziging Terugbetalen studieschuld Wijziging Terugbetalen studieschuld Dit formulier Wijzigingen die van belang zijn voor de terugbetaling van uw studieschuld kunt u snel en eenvoudig doorgeven via mijnduonl. Kunt u geen gebruik maken van

Nadere informatie

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK HOGER ONDERWIJS. De Staat van het Onderwijs 2014/2015. April 2016

TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK HOGER ONDERWIJS. De Staat van het Onderwijs 2014/2015. April 2016 TECHNISCH RAPPORT SECTORHOOFDSTUK HOGER ONDERWIJS De Staat van het Onderwijs 2014/2015 April 2016 INHOUD Inleiding 3 Belangrijkste bevindingen en aandachtspunten 4 1 Databronnen en definities 5 1.1 Databronnen

Nadere informatie

Subsector psychologie

Subsector psychologie Samenvatting... 2 Gemiddeld qua aantallen opleidingen... 2 Groot aantal studenten... 3 Grotendeels wo-subsector... 3 Weinig mbo-instroom in hbo-bachelor... 3 Weinig uitval... 3 Minste switch... 3 Diplomarendement

Nadere informatie

Programma van Levering

Programma van Levering Programma van Levering uitwisseling maandrapportages relatief verzuim Betreft: Technische en organisatorische aspecten m.b.t. bestanden en uitwisseling Plaats Groningen Datum 25-11-2015 Auteur DUO, RNE

Nadere informatie

GEMMA e-formulier Specificatie Afspraak maken grofvuil ophalen GS32GVO

GEMMA e-formulier Specificatie Afspraak maken grofvuil ophalen GS32GVO GEMMA e-formulier Specificatie Afspraak maken grofvuil ophalen GS32GVO Doel van het document: Deze GEMMA e-formulier specificatie omschrijft de KING standaard voor formulieren waarmee leveranciers een

Nadere informatie

De VVE UP module in ESIS Versie 1.01 Datum 12 november 2013

De VVE UP module in ESIS Versie 1.01 Datum 12 november 2013 De VVE UP module in ESIS Versie 1.01 Datum 12 november 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 1 En bij peuterspeelzalen gaat het om:... 1 Overzicht van de te nemen stappen... 2 1. Toegang tot

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden van gegevens voor Qualiview

GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden van gegevens voor Qualiview GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden van gegevens voor Qualiview Inhoudsopgave 1. Gebruik Excel upload... 3 1.1 Stap 1: Excel bestand vullen... 3 1.2 Stap 2: Benodigde gebruikersgegevens... 4 1.2.1 Eenmalig

Nadere informatie

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen.

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen. Hoofdstuk 1 Fysio Prestatie Monitor instellen en gebruiken De Fysio Prestatie Monitor (FPM) is een online meetinstrument van Qualizorg dat de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg in kaart brengt, en

Nadere informatie

GEMMA e-formulier Specificatie Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen GS30BGB

GEMMA e-formulier Specificatie Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen GS30BGB GEMMA e-formulier Specificatie Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen GS30BGB Doel van het document: Deze GEMMA e-formulier specificatie omschrijft de KING standaard voor formulieren waarmee leveranciers

Nadere informatie

GEMMA e-formulier Specificatie Eigen verklaring rijbewijs GS13EVR

GEMMA e-formulier Specificatie Eigen verklaring rijbewijs GS13EVR GEMMA e-formulier Specificatie Eigen verklaring rijbewijs GS13EVR Doel van het document: Deze GEMMA e-formulier specificatie omschrijft de KING standaard voor formulieren waarmee leveranciers een elektronisch

Nadere informatie

HBO/WO TABBLAD OMSCHRIJVING INHOUD HBO en WO 100_n_opl en n_inst_2015 Aantal bekostigde en niet bekostigde opleidingen en instellingen HBO en WO

HBO/WO TABBLAD OMSCHRIJVING INHOUD HBO en WO 100_n_opl en n_inst_2015 Aantal bekostigde en niet bekostigde opleidingen en instellingen HBO en WO HBO/WO TABBLAD OMSCHRIJVING INHOUD HBO en WO 100_n_opl en n_inst_ Aantal bekostigde en niet bekostigde opleidingen en instellingen HBO en WO 200_ofdinschrijvingen Hoofdinschrijvingen HBO 301 instroom_ba

Nadere informatie

Kijk voor meer informatie op de website van CEO-Ergo: https://ceo.ergotherapie.nl.

Kijk voor meer informatie op de website van CEO-Ergo: https://ceo.ergotherapie.nl. CEOErgo instellen en gebruiken v2 Hoofdstuk 1 CEO instellen en gebruiken Vanaf 2015 levert CEOErgo in samenwerking met Ergotherapie Nederland een digitaal cliëntervaringsonderzoek voor ergotherapeuten.

Nadere informatie

Bijlage 3 bij regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC

Bijlage 3 bij regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC Bijlage 3 bij regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC PvE financiële gegevens Inleiding Algemeen Voor het bekostigen van scholen en voor het maken en evalueren van beleid zijn gegevens nodig van

Nadere informatie

Inschrijfformulier leerling Hartelijk dank voor het aanmelden van uw kind op onze basisschool de Wieken. Om uw kind in onze administratie te kunnen verwerken vragen wij U om dit inschrijfformulier volledig

Nadere informatie

KEY2PARKEREN. Koppeling Tradelec

KEY2PARKEREN. Koppeling Tradelec KEY2PARKEREN Koppeling Tradelec Product: Koppeling: Key2Parkeren Bestandskoppeling Tradelec Versie: 1.0 Datum: 05-01-2015 Status: Gepubliceerd Auteur: Centric Netherlands, Public Sector Solutions, Belastingen

Nadere informatie

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015 Instructie Inleiding Gemeenten en cursusinstellingen kunnen online kandidaten aanmelden voor het centraal inburgeringsexamen. Daarvoor kunt u gebruik maken van het Online Aanmeld Systeem Examens (). is

Nadere informatie

GEMMA e-formulier Specificatie Hond aan- of afmelden voor hondenbelasting GS09HAB

GEMMA e-formulier Specificatie Hond aan- of afmelden voor hondenbelasting GS09HAB GEMMA e-formulier Specificatie Hond aan- of afmelden voor hondenbelasting GS09HAB Doel van het document: Deze GEMMA e-formulier specificatie omschrijft de KING standaard voor formulieren waarmee leveranciers

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

Poortcontroles en afhandeling OLP

Poortcontroles en afhandeling OLP Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Poortcontroles en afhandeling OLP De uitvoering

Nadere informatie

Documentatierapport Jaarcohort geslaagden uit het Hoger Onderwijs (AFSTUHOTAB)

Documentatierapport Jaarcohort geslaagden uit het Hoger Onderwijs (AFSTUHOTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Jaarcohort geslaagden uit het Hoger Onderwijs (AFSTUHOTAB) Datum: 30 juli 2013 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

XML-/ASCII-KOPPELING JOURNAALPOSTEN 1/5

XML-/ASCII-KOPPELING JOURNAALPOSTEN 1/5 XML-/ASCII-KOPPELING JOURNAALPOSTEN 1/5 Met deze optie kunt u in King een bestand in ASCII of XML-formaat inlezen met journaalposten, die door een ander programma zijn aangemaakt. Hierdoor bespaart u tijd,

Nadere informatie

Documentatierapport Inschrijvingen in het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs (ONDERWIJSINSCHRTAB)

Documentatierapport Inschrijvingen in het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs (ONDERWIJSINSCHRTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Inschrijvingen in het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs (ONDERWIJSINSCHRTAB) Datum: 17 juni 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

GEMMA e-formulier Specificatie Verhuizing naar het buitenland GS12VBD

GEMMA e-formulier Specificatie Verhuizing naar het buitenland GS12VBD GEMMA e-formulier Specificatie Verhuizing naar het buitenland GS12VBD Doel van het document: Deze GEMMA e-formulier specificatie omschrijft de KING standaard voor formulieren waarmee leveranciers een elektronisch

Nadere informatie

Handleiding. Zorgregelbestanden

Handleiding. Zorgregelbestanden Handleiding Zorgregelbestanden Inleiding Wij stellen periodiek een zorgregelbestand beschikbaar aan de gemeenten. Met het zorgregelbestand is het voor u mogelijk om de facturen, die ingediend zijn door

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden Excel bestand

GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden Excel bestand GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden Excel bestand Uitleg Excelbestand uploaden - Handmatig aanmelden patiënten In dit document wordt het gebruik van Qualiview uitgelegd. Omdat u gebruik maakt van software waarmee

Nadere informatie

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken houdende de vaststelling van de tarieven voor het bel-me-niet-register en de bestandsindeling

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken houdende de vaststelling van de tarieven voor het bel-me-niet-register en de bestandsindeling Onderwerp Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken houdende de vaststelling van de tarieven voor het bel-me-niet-register en de bestandsindeling Regeling van de Staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

Bijlage 2 bij regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC

Bijlage 2 bij regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC Bijlage 2 bij regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC PvE organisatiegegevens Inleiding Algemeen Voor het bekostigen van scholen en voor het maken en evalueren van beleid zijn gegevens nodig van

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Openbare webservice diergeneeskunderegister

Openbare webservice diergeneeskunderegister Titel Onderwerp Beschrijving webservice Versie 1.1 Datum 24-06-2015 Documentnaam Diris openbare webservice v1.1 Auteur CIBG / ICT unit Inhoud 1 Revisie historie... 3 2 Inleiding... 4 3 ListVcpApprox...

Nadere informatie

GEMMA e-formulier Specificatie Uittreksel uit de Burgerlijke Stand aanvragen GS07UBS

GEMMA e-formulier Specificatie Uittreksel uit de Burgerlijke Stand aanvragen GS07UBS GEMMA e-formulier Specificatie Uittreksel uit de Burgerlijke Stand aanvragen GS07UBS Doel van het document: Deze GEMMA e-formulier specificatie omschrijft de KING standaard voor formulieren waarmee leveranciers

Nadere informatie

Inschrijven via My.ORWEJA.nl - 1

Inschrijven via My.ORWEJA.nl - 1 Inschrijven via My.ORWEJA.nl Online inschrijven voor wedstrijden is vanaf 2013 mogelijk via Orweja.nl en My.ORWEJA.nl; het online wedstrijdenregistratiesysteem van ORWEJA. Voordat u zich kunt inschrijven

Nadere informatie

Opdrachtenboek Aanmelden en Checklistbeheer

Opdrachtenboek Aanmelden en Checklistbeheer FF Opdrachtenboek Aanmelden en Checklistbeheer ICS (Informatie, Communicatie en Studenten) Universiteit Leiden Postbus 9512 2300 RA Leiden 071 527 6969 VISI Opgaveset Aanmelden en checklistbeheer Opdrachtgever:

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Harlingen Adres Voorstraat 35 E-mailadres gemeentebestuur@harlingen.nl Telefoonnummer 140517

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Hoofddiploma in het Hoger Beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Hoofddiploma in het Hoger Beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Hoofddiploma in het Hoger Beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB) Datum: 18 mei 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders Wijzigingen Student Dit formulier Dit formulier is voor studenten die studiefinanciering ontvangen of weer willen ontvangen en een wijziging willen doorgeven. Je hoeft alleen de vragen op het formulier

Nadere informatie

CSV Formaatbeschrijving

CSV Formaatbeschrijving CSV Formaatbeschrijving CSV Formaatbeschrijving CSV (Comma Separated Values) is het oudste en eenvoudigste bestandsformaat dat er bestaat. Het bestaat uitsluitend uit tekstgegevens, die worden gescheiden

Nadere informatie

Aanvraag Ov-vergoeding buitenland

Aanvraag Ov-vergoeding buitenland Aanvraag Ov-vergoeding buitenland 1 Je gegevens Dit formulier Met dit formulier kun je een maandelijkse vergoeding aanvragen als je tijdelijk een deel van je Nederlandse studie in het buitenland volgt.

Nadere informatie

Key2Parkeren. Koppeling Module vergunningen - Extern financieel pakket

Key2Parkeren. Koppeling Module vergunningen - Extern financieel pakket Key2Parkeren Koppeling Module vergunningen - Extern financieel pakket Product: Koppeling: Key2Parkeren Bestandskoppeling Module Vergunningen - Extern Financieel pakket Versie: 1.0 Datum: 05-01-2015 Status:

Nadere informatie

Handleiding Hulpmiddelen en Voorzieningen

Handleiding Hulpmiddelen en Voorzieningen Handleiding Hulpmiddelen en Voorzieningen Van: Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners Datum: 25-8-2014 Versie: Concept 0.10 Handleiding Hulpmiddelen en Voorzieningen Standaard WMO 2015 20140825 0.10.docx

Nadere informatie

Aanvraag Internetspaarrekening

Aanvraag Internetspaarrekening Aanvraag Internetspaarrekening Wat Hoe Stap 1 Uw gegevens U geeft hier uw gegevens als rekeninghouder in Het aanvragen van een nieuwe rekening doet u in verschillende stappen: Vul hier de persoonsgegevens

Nadere informatie

Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008

Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008 12345 december 2007 Toelichting Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008 Waarom deze toelichting? Vanaf 1 januari 2008 verandert de controle op de aangiften loonheffingen. In de aangiften

Nadere informatie

Inhoud Inhoudsopgave...2 1. Gebruik Excel upload...3

Inhoud Inhoudsopgave...2 1. Gebruik Excel upload...3 Inhoud Inhoudsopgave...2 1. Gebruik Excel upload...3 1.1 Stap 1: Excel bestand vullen...3 1.2 Stap 2: Benodigde gebruikersgegevens...4 1.2.1 Eenmalig het wachtwoord wijzigen vóór gebruik:...4 1.3 Stap

Nadere informatie

Handleiding importeren bestanden in ZooEasy Online

Handleiding importeren bestanden in ZooEasy Online Handleiding importeren bestanden in ZooEasy Online Datum: 22-6-2012 Versie: 1.03 Inhoudsopgave 1. WERKWIJZE AANMAKEN IMPORTBESTANDEN... 4 2. BESTANDSSTRUCTUREN... 4 3. STAPPENPLAN... 4 3.1. AANMAKEN BESTANDEN...

Nadere informatie