HANDLEIDING IMPORTFUNCTIE TRACK VERZUIM 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING IMPORTFUNCTIE TRACK VERZUIM 4"

Transcriptie

1 HANDLEIDING IMPORTFUNCTIE TRACK VERZUIM 4

2 Copyright Tredin B.V. te Lelystad Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden) door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tredin B.V. Dit document is enkel en alleen bedoeld voor intern gebruik voor de daartoe benoemd(e) bedrijf/bedrijven. Versie december

3 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Doel Vragen? Werking Formaat werknemersbestand Werknemergegevens Mutaties Uit dienst melden van werknemers Bestandsindeling werknemersgegevens: Formaat verzuimmeldingen Formaat meldingenbestand Scenario s voor het aanleveren van ziek- en hersteldmeldingen Scenario ziekmelding Scenario wijzigingmelding Scenario hersteldmelding Scenario onterechte ziekmelding Scenario onterechte hersteldmelding Scenario correctie datum hersteldmelding later dan de oorspronkelijk hersteldmelding Scenario correctie datum hersteldmelding eerder dan de oorspronkelijk hersteldmelding Scenario correctie datum ziekmelding eerder dan de oorspronkelijk ziekmelding Scenario correctie datum ziekmelding later dan de oorspronkelijk ziekmelding Scenario reden van verzuim is gewijzigd Scenario werknemer werkt hele dag en meld zich s middags om 12:00 uur ziek Versie december

4 1 Inleiding Werknemergegevens, verzuim- en herstelmeldingen zijn elementen die onontbeerlijk zijn voor een goede registratie van werknemers en hun verzuim. Deze gegevens kunnen automatisch worden verwerkt in Track Verzuim, het arbomanagementsysteem van Tredin. Voor het automatisch verwerken van gegevens is een importmodule ontwikkeld. In deze handleiding wordt uiteengezet, wat de voorwaarden en definities zijn om gegevens in Track Verzuim te kunnen importeren. 1.1 Doel Het doel van de importfunctie is het verzamelen van binnengekomen bestanden en de verwerking van de bestanden. De bestanden zullen werknemer- en verzuimgegevens bevatten, welke verwerkt worden in de Track Verzuim. 1.2 Vragen? Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van deze handleiding, dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk. Ons telefoonnummer is of stuur een aan: Versie december

5 2 Werking Voor elke opdrachtgever wordt een inrichting gemaakt voor het importeren van werknemers en/of verzuimmeldingen. Er worden met de opdrachtgever afspraken gemaakt over het te exportbestand. In bijlage 1 wordt een stroomschema weergegeven welke stappen er nodig zijn om een exportbestand van uit het bronsysteem in te lezen in Track Verzuim. De gegevens bevinden zich in één CSV-bestand (Comma Seperated Value). Er zijn twee soorten CSV-bestanden te onderscheiden: Werknemergegevens en verzuimmeldingen. Een csv-bestand kan met behulp van Microsoft Excel of exportfunctie van PersoneelsInformatieSysteem (=bronsysteem) worden gemaakt. LET OP: het scheidingsteken moet een punt-komma zijn. De bestandsnaam van de aan te leveren CSV-bestanden bepaalt of het om werknemergegevens of om verzuimmeldingen gaat. Hieronder de beschrijving: <SOORT><RELATIENUMMER><extra toevoeging>.csv, waarbij: <SOORT> = WN, in geval van werknemergegevens of ZH in geval van verzuimmeldingen <RELATIENUMMER> = het relatienummer van de werkgever <extra toevoeging> = de opdrachtgever kan hier zelf een extra toevoeging aan de bestandsnaam geven. Deze is vrij invulbaar en is optioneel. Het relatienummer is een nummer dat door Tredin wordt uitgegeven. Bij onderwijsinstellingen is dit nummer het werkgeversnummer van het bestuur. Dit nummer wordt uitgegeven door de overheid. Om de import van werknemersgegevens goed te laten verlopen, dient de bestandnaam "WN12345.CSV" te zijn. Verzuimmeldingen dienen aangeleverd te worden middels het bestand "ZH12345.CSV". Verderop wordt beschreven hoe elke CSV-bestand moet worden samengesteld. Aandachtspunt bestanden: Het werknemersbestand en het meldingsbestand dienen elke apart te worden opgestuurd of aangeboden. Versie december

6 3 Formaat werknemersbestand 3.1 Werknemergegevens De bestanden dienen volgens een vast formaat aangeleverd te worden. Het importbestand is opgebouwd uit kolommen waarin de correcte waarden dienen te staan. Hiervan mag niet worden afgeweken, omdat het inlezen in het systeem in een vaste volgorde plaatsvindt. Op de volgende pagina wordt per veld/kolom weergegeven wat de definities zijn per veld. In de eerst kolom wordt verwezen naar een relatienummer. De eerste rij bevat een korte omschrijving van wat er in de desbetreffende kolom staat. De daaropvolgende rijen zijn alle aparte records die als aparte documenten zullen worden geïmporteerd. 3.2 Mutaties De eerste export van werknemersgegevens bevat alle gegevens van de werknemers volgens de velddefinities beschreven op de volgende pagina. Dit betekent dat het gehele werknemersbestand (alleen de werknemers die op startdatum contract in dienst zijn) van de relatie moet worden geëxporteerd volgens voorgeschreven opmaak. Elk volgend bestand mag weer een totaal exportbestand zijn van de werknemers. Het is niet noodzakelijk om zelf een filter te bouwen, die er voor zorgt dat alleen de mutaties in het exportbestand worden weergegeven. De importfunctie van Track Verzuim heeft intelligentie om zelf op basis van de reeds bekende gegevens en de aangeleverde gegevens te weten wat de daadwerkelijke mutaties zijn. Hieronder is een voorbeeld van een werknemersbestand. 3.3 Uit dienst melden van werknemers Voor het uit dienst melden van een werknemer dient in het aan te leveren bestand aaltijd de volledige gegevensset van een werknemer te worden aangeboden en de daar bijbehorende laatste werkdag. Versie december

7 3.4 Bestandsindeling werknemersgegevens: Nr. Verplicht Naam veld Type Beschrijving Opmaak/Voorbeelden Extra informatie 1. Nee Relatienummer A30 Relatienummer van de opdrachtgever aangeleverd door Tredin In overleg met de opdrachtgever kan per werknemer een kenmerk worden meegegeven om een extra niveau in Track Verzuim te realiseren. 2. Ja Achternaam A128 Achternaam van de desbetreffende werknemer 3. Nee Voornaam A128 Voornaam van de desbetreffende werknemer 4. Ja Voorletters A128 Voorletters van de desbetreffende werknemer V.O.O.R.L.E.T.T.E.R.S of VOORLETTERS 5. Nee Tussenvoegsel A128 Tussenvoegsel van de desbetreffende werknemer de, van der, van, el 6. Nee Achtervoegsel A128 Achtervoegsel van de desbetreffende werknemer Sr., Jr. 7. Ja Geslacht L1 Geslacht van de desbetreffende werknemer M of V 8. Ja Geboortedatum D10 Geboortedatum van de desbetreffende werknemer dd-mm-jjjj Een andere datumnotatie is op aanvraag mogelijk 9. Nee NaamPartner A128 Achternaam van de partner 10. Ja Straatnaam A128 Straatnaam van de desbetreffende werknemer 11. Ja Huisnummer A128 Huisnummer van de desbetreffende werknemer 134 of 234A 12. Nee Huisnummer toevoeging A128 Huisnummertoevoeging van de desbetreffende werknemer 13. Ja Postcode A7 Postcode van de desbetreffende werknemer 8232 VS 14. Ja Woonplaats A128 Woonplaats van de desbetreffende werknemer 15. Ja Telefoon A24 Telefoonnummer van de desbetreffende werknemer 16. Nee Mobiel A24 Mobiele telefoonnummer van de desbetreffende werknemer 17. Nee Fax A24 Faxnummer van de desbetreffende werknemer 18. Nee werk A128 Werk adres van de desbetreffende werknemer 19. Ja privé A128 Privé adres van de desbetreffende werknemer Verplicht bij van de Digitale Verzuimcoach Versie december

8 20. Ja Personeelsnummer A15 Personeelsnummer dat in het eigen personeelsinformatiesysteem wordt gebruikt 21. Ja BSN A9 Burger Service Nummer (BSN) van de desbetreffende werknemer 22. Ja Functie A128 Functiebenaming van de desbetreffende werknemer 23. Nee Dienstverbandnummer A15 Dienstverbandnummer van werknemer dat in het eigen personeelsinformatiesysteem wordt gebruikt 24. Ja Afdelingsnaam A128 Naam van de afdeling of organisatorische eenheid 25. Ja Afdelingsnr A128 Nummer van de afdeling of organisatorische eenheid 26. Ja Eerste werkdag dienstverband D10 Eerste werkdag van het dienstverband van de desbetreffende werknemer bij de opdrachtgever 27. Nee Laatste werkdag D10 Laatste werkdag van het dienstverband van de dienstverband desbetreffende werknemer 28. Ja Parttimefactor N1,4 Parttimefactor wordt gebruikt om het aantal werkbare uren per week te berekenen 29. Nee Arbeidsgehandicapt L1 geeft aan of Werknemer status Arbeidsgehandicapt heeft 30. Nee WIA L1 Geeft aan of werkemer een WIA/WAO status heeft Er vindt een controle plaatst of het BSN juist is. Mocht bij controle blijken dat het BSN niet juist is, wordt het volledige record afgekeurd. dd-mm-jjjj dd-mm-jjjj Waarden tussen 0,0000 en 1,5000 J of N J of N Alleen, indien per werknemer méér dan één dienstverband voorkomt. Wanneer deze optie wordt gebruikt is het verplicht om ook per dienstverband ziek- en hersteld te melden. In combinatie met afdelingenboek wordt op basis van deze sleutel een werknemer gekoppeld aan een afdeling. Een andere datumnotatie is op aanvraag mogelijk Een andere datumnotatie is op aanvraag mogelijk Een andere notatie is op aanvraag mogelijk Versie december

9 4 Formaat verzuimmeldingen Het inlezen van de verzuimmeldingen wordt op basis van het meldingenbestand uitgevoerd. Het BSN i.c.m. personeelsnummer en/of dienstverbandnummer geldt als zoeksleutel: indien er geen werknemer aanwezig is met het aangeleverde BSN i.c.m. personeelsnummer en/of dienstverbandnummer, dan wordt het desbetreffende record niet verwerkt! Het betreffende record wordt afgekeurd in de importdatabase. Tevens is het mogelijk om bij meerdere dienstverbanden ook per dienstverband verzuim te melden. Wanneer deze optie wenselijk is, is zowel bij de aanlevering van de werknemers als de verzuimmeldingen het verplicht om een dienstverbandnummer op te geven. Dit dienstverbandnummer komt oorspronkelijk uit het bronsysteem. Voorbeelden percentage AO Belangrijk bij het Percentage AO is, dat er altijd wordt uitgegaan dat een werknemer arbeidsongeschikt is. Dit is van belang om uiteindelijk correcte verzuimstatistieken te bedrijven. Hieronder een aantal voorbeelden: Als een werknemer zich honderd procent heeft hersteld, dan is de waarde Percentage AO 0. Als een werknemer zich zestig procent heeft hersteld, dan is de waarde Percentage AO 50. Als een werknemer zich volledig heeft ziek gemeld, dan is de waarde Percentage AO 100. Tevens wordt de soort melding (verzuim-, wijzigings- of herstelmelding) bepaald aan de hand van het AO-percentage. Hieronder enkele voorbeelden: AO = 100% AO = 50% AO = 0% Ziekmelding Wijzigingsmelding Herstelmelding Tevens kan er worden aangegeven of een verzuimende werknemer op een ander adres wordt verpleegd. Dit wordt vertaald in het bestand als drie velden: VerpleegAdres, VerpleegPostcode, VerpleegPlaats. Wanneer een werknemer zich thuis bevindt gedurende zijn of haar verzuimperiode, dan is niet noodzakelijk om zijn thuis adres in te vullen. Versie december

10 4.1 Formaat meldingenbestand Nr. Verplicht Naam veld Type Beschrijving Opmaak/Voorbeelden Extra informatie 1. Ja Relatienummer A30 Relatienummer van de opdrachtgever aangeleverd door Tredin 2. Ja BSN A9 Burger Service Nummer (BSN) van de desbetreffende werknemer Ja Personeelsnummer A15 Personeelsnummer dat in het eigen personeelsinformatiesysteem wordt gebruikt 4. Nee Dienstverbandnummer A15 Dienstverbandnummer van werknemer dat in het eigen personeelsinformatiesysteem wordt gebruikt Alleen, indien per werknemer méér dan één dienstverband voorkomt. Wanneer deze optie wordt gebruikt is het verplicht om ook per dienstverband zieken hersteld te melden. 5. Ja Datum D10 Datum van de ziek-, wijzigings- of herstelmelding Opmaak dd-mm-jjjj Een andere datumnotatie is op aanvraag mogelijk 6. Ja Klacht A24 Hoofdcategorie ziektebeeld. De volgende hoofdcategorieën zijn te onderscheiden: armen/nek/schouder botbreuken griep/verkoudh/luchtweg hart- en vaatziekten hoofdpijn overig psychisch rug/benen snijwonden zwangerschap(klachten) 7. Nee Opmerking A128 Extra informatie omtrent het ziektebeeld 8. Ja Ongeval L1 Gaat het om een ongeval J of N Wanneer niet mogelijk is om deze aan te leveren, dan standaard N aanleveren 9. Ja Percentage AO N3 Het percentage van de arbeidsongeschiktheid die Waarden tussen 0 en 100. Afronden naar gehele getallen. Versie december

11 op het moment van de melding daadwerkelijk is. 10. Nee VerpleegAdres A128 Verpleegadres van de werknemer 11. Nee VerpleegPostcode A128 Verpleegpostcode van de werknemer 12. Nee VerpleegPlaats A128 Verpleegplaats van de werknemer 13. Ja Zwangerschap L1 Wanneer er sprake is van zwangerschapverlof dan J aangeven, anders N J of N Versie december

12 4.2 Scenario s voor het aanleveren van ziek- en hersteldmeldingen Scenario ziekmelding Werknemer is ziek gemeld per Onderstaande regel wordt dan aangeboden. armen/nek/schouder;;n;100;;;;n Scenario wijzigingmelding Werknemer is per voor 50% gaan werken. Onderstaande regel wordt dan aangeboden. 1385; ; ;001;05-01 armen/nek/schouder;;n;5 2009;;armen/nek/schouder;;N;50;;;;N 0;;;;N Scenario hersteldmelding Werknemer is hersteld gemeld per Onderstaande regel wordt dan aangeboden. 1385; ; ;001;13-01 armen/nek/schouder;;n; 2009;;armen/nek/schouder;;N;0;;;;N 0;;;;N Scenario onterechte ziekmelding Werknemer is ziek gemeld per Onderstaande regel wordt dan aangeboden. armen/nek/schouder;;n;100;;;;n Later blijkt dat werknemer onterecht is ziek gemeld. De oorspronkelijke ziekmelding dient te worden verwijderd. Dit dient dan als volgt te worden aangeboden: armen/nek/schouder;;n;0;;;;n Scenario onterechte hersteldmelding Werknemer is ziek gemeld per Onderstaande regel wordt dan aangeboden. griep/verkoudh/luchtweg;;n;100;;;;n Werknemer is hersteld gemeld per Onderstaande regel wordt dan aangeboden. 1385; ; ;001;05-01 griep/verkoudh/luchtweg;;n;0;;;;n Later blijkt dat werknemer onterecht is hersteld gemeld. De werknemer moet dan per datum van de hersteldmelding weer worden ziek gemeld. Dit dient dan als volgt te worden aangeboden: 1385; ; ;001;05-01 griep/verkoudh/luchtweg;;n;100;; ;;N;100;;;;N Scenario correctie datum hersteldmelding later dan de oorspronkelijk hersteldmelding Werknemer is ziek gemeld per Onderstaande regel wordt dan aangeboden. griep/verkoudh/luchtweg;;n;100;;;;n Werknemer is hersteld gemeld per Onderstaande regel wordt dan aangeboden. 1385; ; ;001;05-01 griep/verkoudh/luchtweg;;n;0;;;;n Later blijkt dat werknemer niet 5-1 is hersteld gemeld, maar De werknemer moet dan per datum van de hersteldmelding weer worden ziek gemeld en vervolgens een nieuwe hersteldmelding aanleveren. Dit dient dan als volgt te worden aangeboden: 1385; ; ;001;05-01 griep/verkoudh/luchtweg;;n;100;;;;n 1385; ; ;001; ;; griep/verkoudh/luchtweg;;n;0;;;;n Versie december

13 4.2.7 Scenario correctie datum hersteldmelding eerder dan de oorspronkelijk hersteldmelding Werknemer is ziek gemeld per Onderstaande regel wordt dan aangeboden. griep/verkoudh/luchtweg oudh/luchtweg;;n;100;;;;n Werknemer is hersteld gemeld per Onderstaande regel wordt dan aangeboden. 1385; ; ;001;05-01 griep/verkoudh/luchtweg;;n;0;;;;n Later blijkt dat werknemer niet 5-1 is hersteld gemeld, maar De werknemer moet dan per worden hersteld gemeld. Dit dient dan als volgt te worden aangeboden: 1385; ; ;001;04-01 griep/verkoudh/luchtweg;;n;0;;;;n Scenario correctie datum ziekmelding eerder dan de oorspronkelijk ziekmelding Werknemer is ziek gemeld per Onderstaande regel wordt dan aangeboden. griep/verkoudh/luchtweg;;n;100;;;;n Later blijkt dat werknemer niet is ziek gemeld, maar Dit dient dan als volgt te worden aangeboden: 1385; ; ;001; ;; 2008;; griep/verkoudh/luchtweg;;n;100;;;;n Scenario correctie datum ziekmelding later dan de oorspronkelijk ziekmelding Werknemer is ziekgemeld per Onderstaande regel wordt dan aangeboden. griep/verkoudh/luchtweg;;n;100;;;;n Later blijkt dat werknemer niet is ziek gemeld, maar De werknemer moet dan per worden hersteld gemeld en vervolgens per ziek gemeld. Dit dient dan als volgt te worden aangeboden: griep/verkoudh/luchtweg;;n;0;;;;n 1385; ; ;001;04-01 griep/verkoudh/luchtweg;;n;100;;;;n Scenario reden van verzuim is gewijzigd Werknemer is ziek gemeld per met griepklachten. Onderstaande regel wordt dan aangeboden. griep/verkoudh/luchtweg;;n;100;;;;n Later blijkt dat werknemer niet met griepklachten is uitgevallen. Het gaat om psychische klachten. Dit dient dan als volgt te worden aangeboden: psychisch;;n;100;;;;n Scenario werknemer werkt hele dag en meld zich s middags om 12:00 uur ziek. Werknemer is ziek gemeld per om 12:00 uur met griepklachten. Onderstaande regels dienen te worden aangeboden: griep/verkoudh/luchtweg;;n;50;;;;n 1385; ; ;001;02-01 griep/verkoudh/luchtweg;;n;100;;;;n Versie december

14 Bijlage 1 Stroomschema Export-Import Start Klant PIS Klant Exporteer gegevens Exportbestand PIS Klant Upload gegevens importdatabase Track Verzuim Exportbestand PIS Importdatabase Systeem Verwerken exportbestand PIS Afgekeurde records Goedgekeurde records Systeem Verwerking goedgekeurde records in Track Verzuim Track Verzuim Einde Versie december

HANDLEIDING. Importsheet v5

HANDLEIDING. Importsheet v5 HANDLEIDING Importsheet v5 Toelichting Importsheet v5 Inleiding: Deze snelgids helpt u verder met het correct invoeren van uw werknemers in Verzuimsignaal. Overzicht van kolomnamen en of deze verplicht

Nadere informatie

Handleiding People Inc. - ArboUnie link

Handleiding People Inc. - ArboUnie link Handleiding People Inc. - ArboUnie link I Installatie en Gebruik Arbo Unie link voor People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc. - ArboUnie link 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Werking... van de link 2

Nadere informatie

gravita PSUR-C conversie en import van relaties in PSU Relatiebeheer Algemeen

gravita PSUR-C conversie en import van relaties in PSU Relatiebeheer Algemeen gravita PSUR-C conversie en import van relaties in PSU Relatiebeheer Algemeen Het converteren van adres- en andere relatiegegevens in PSU Relatiebeheer, en wat dat betreft elke koppeling tussen verschillende

Nadere informatie

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Waarom uploaden? Het uploaden van kaarthouders is een optie die u kunt gebruiken wanneer u meerdere kaarthouders onder één afdeling snel wilt toevoegen

Nadere informatie

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk

Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Uploaden/wijzigen van meerdere kaarthouders tegelijk Waarom uploaden? Het uploaden van kaarthouders is een optie die u kunt gebruiken wanneer u meerdere kaarthouders onder één afdeling snel wilt toevoegen

Nadere informatie

Handleiding People Inc. - Maetis link

Handleiding People Inc. - Maetis link Handleiding People Inc. - Maetis link I Handleiding Installatie en Gebruik Maetis link voor People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc. - Maetis link 1.1 Inleiding... 1. Werking... van de link 1.3

Nadere informatie

Releasenotes Verzuimsignaal. Versie: VS In business for people.

Releasenotes Verzuimsignaal. Versie: VS In business for people. Releasenotes Verzuimsignaal Versie: VS.2.049.00 In business for people. Unit4 Verzuimsignaal Telefoon 074-2455444 Postbus 313 Fax 074-2455445 7550 AH Hengelo Internet http://www.unit4.com/nl/software/hr/unit4-verzuimsignaal

Nadere informatie

Handleiding Meldpunt 1 HOE WERKT HET MELDLOKET?

Handleiding Meldpunt 1 HOE WERKT HET MELDLOKET? Handleiding Meldpunt 1 HOE WERKT HET MELDLOKET? U hebt toegang tot het digitale meldloket van Interpolis. Op de site www.interpolis.nl/personeel kunt u uw verzuim- en herstelmeldingen en wijzigingen doorgeven.

Nadere informatie

Handleiding ChainWise Data import Module

Handleiding ChainWise Data import Module Handleiding ChainWise Data import Module Versie: 1.1 Datum: Januari 2013 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 3 Uploaden naar tijdelijk tabel... 4 3.1 Uploaden... 4 3.2 Koppelingen... 4 3.3 Opslaan en Errors...

Nadere informatie

Handleiding importeren bestanden in ZooEasy Online

Handleiding importeren bestanden in ZooEasy Online Handleiding importeren bestanden in ZooEasy Online Datum: 22-6-2012 Versie: 1.03 Inhoudsopgave 1. WERKWIJZE AANMAKEN IMPORTBESTANDEN... 4 2. BESTANDSSTRUCTUREN... 4 3. STAPPENPLAN... 4 3.1. AANMAKEN BESTANDEN...

Nadere informatie

AFO 441 Inlezen te converteren bestand

AFO 441 Inlezen te converteren bestand AFO 441 Inlezen te converteren bestand 441.1 Inleiding (importeren lenersrecords) Het systeem biedt de mogelijkheid lenersrecords in te lezen, te updaten en te schrappen via fileimport. Het importeren

Nadere informatie

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden Support Note Rekeningschema importeren in Davilex Online In deze Support Note leest u hoe u een rekeningschema importeert in Davilex Online en wordt toegelicht welke voorwaarden bij de import gelden. Davilex

Nadere informatie

Klanthandleiding Meldpunt

Klanthandleiding Meldpunt Klanthandleiding Meldpunt Oktober 2017 Inhoudsopgave 1. Inloggen 3 1.1 Uitloggen... 4 1.2 Zoekschermen... 4 2. Menukeuzes 5 2.1 Aanpassen werknemergegevens.. 5 2.2 Verzuim- en hersteldmeldingen invoeren..

Nadere informatie

Handleiding Occure verzuimportaal

Handleiding Occure verzuimportaal Handleiding Occure verzuimportaal April 2015 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Inloggen Inloggen Checklist voor verdere handelingen 3. Openingsscherm Mijn Dashboard Overzicht Actueel Verzuim, Acties, Managementrapportages

Nadere informatie

1 van 34. Click & Claim Gebruikershandleiding Voor werkgevers

1 van 34. Click & Claim Gebruikershandleiding Voor werkgevers 1 van 34 Click & Claim Gebruikershandleiding Voor werkgevers Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Algemeen 3 Inloggen 3 Nieuws 4 Inbox 4 Overzichten 5 Uploads 5 Werknemers 6 Werknemerdetails 7 Verzuim 7 Verzuimdetails

Nadere informatie

WMO303 Excel formaat

WMO303 Excel formaat WMO303 Excel formaat Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Excel- formaat... 3 2/5 1 Inleiding In Wmo- Ned is een factuurcontrole opgenomen op basis van het landelijke WMO303- bericht. Hiermee is het mogelijk

Nadere informatie

In de tabel hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende velden die kunnen voorkomen in uw import-bestand.

In de tabel hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende velden die kunnen voorkomen in uw import-bestand. Algemeen Met behulp van deze handleiding zal u leren hoe u een bestand in het juiste formaat kan aanmaken en importeren naar uw winkelwagen. U zal merken dat dit zeer weinig moeite vergt en u op die manier

Nadere informatie

Keuzelijst. Handleiding Meldpunt. Inloggen:

Keuzelijst. Handleiding Meldpunt. Inloggen: Handleiding Meldpunt Inloggen: U bereikt de site door op Meldpunt te klikken op de site van Arbo Unie. Het is ook mogelijk rechtstreeks in de ardressenbalk van Internet Explorer het adres. https://meldpunt.arbounie.nl

Nadere informatie

Ziek- en herstelmeldingen, inclusief vervangingen

Ziek- en herstelmeldingen, inclusief vervangingen Ziek- en herstelmeldingen, inclusief vervangingen Ziek melding Inzicht Grip Herstel melding Vervangingen Grip op bedrijfsvoering en sturen op onderwijskwaliteit Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Inloggen...

Nadere informatie

Deze declaratie betreft de periode van tot

Deze declaratie betreft de periode van tot DECLARATIEFORMULIER Let op! Voor een snelle en correcte afwikkeling dient u: - de declaratie binnen één maand na afloop van het kalenderkwartaal/de kalendermaand volledig ingevuld en ondertekend in te

Nadere informatie

SNELGIDS VERZUIMSIGNAAL

SNELGIDS VERZUIMSIGNAAL SNELGIDS VERZUIMSIGNAAL Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Inloggen...3 Werknemer zoeken...3 Werknemer toevoegen...3 Ziekmelden...3 Hersteld melden...4 Overige protocollen...4 Dossiers...4 Taken...4

Nadere informatie

gravita PSUP-C conversie en import van NAW in PSU Postbode Algemeen

gravita PSUP-C conversie en import van NAW in PSU Postbode Algemeen gravita PSUP-C conversie en import van NAW in PSU Postbode Algemeen Het converteren van adresgegevens in PSU Postbode, en wat dat betreft elke koppeling tussen verschillende programma s, is een flink werk.

Nadere informatie

R E L A T I E B E H E E R. Copyright 2001-2006 Beuvink Advies en Service

R E L A T I E B E H E E R. Copyright 2001-2006 Beuvink Advies en Service R E L A T I E B E H E E R Copyright 2001-2006 Beuvink Advies en Service Beuvink Advies en Service. Alles van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt worden door middel van druk,

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Loket

Handleiding Digitaal Loket Wat is het Digitaal Loket SAZAS? Het Digitaal Loket SAZAS vindt u op www.sazas.nl. Het Digitaal Loket bevat de gegevens van uw verzuimverzekering. Het is uw verzekeringsdossier. Zo kunt u snel en gemakkelijk

Nadere informatie

Deze declaratie betreft de periode van tot. nee, omdat; wordt automatisch toegestuurd door de Arbo-dienst. anders nl.

Deze declaratie betreft de periode van tot. nee, omdat; wordt automatisch toegestuurd door de Arbo-dienst. anders nl. DECLARATIEFORMULIER Let op! Voor een snelle en correcte afwikkeling dient u: - de declaratie binnen één maand na afloop van het kalenderkwartaal/de kalendermaand volledig ingevuld en ondertekend in te

Nadere informatie

O wordt automatisch toegestuurd door de Arbo-dienst

O wordt automatisch toegestuurd door de Arbo-dienst DECLARATIEFORMULIER Let op! Voor een snelle en correcte afwikkeling dient u: De declaratie binnen één maand na afloop van het kalenderkwartaal/de kalendermaand volledig ingevuld en ondertekend in te sturen.

Nadere informatie

SCHADEAANGIFTEFORMULIER

SCHADEAANGIFTEFORMULIER TM BENEFITS SCHADEAANGIFTEFORMULIER Polisnummer Schadenummer Verzekeringsnemer Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Bankrekeningnummer Is er recht op aftrek BTW? A. ALGEMENE VRAGEN 1. Schadedatum (dd-mm-jjjj)

Nadere informatie

Releasenotes VerzuimSignaal. Versie: VS In business for people.

Releasenotes VerzuimSignaal. Versie: VS In business for people. Releasenotes VerzuimSignaal Versie: VS.2.050.00 In business for people. Unit4 VerzuimSignaal Telefoon 074-2455444 Postbus 313 Fax 074-2455445 7550 AH Hengelo Internet http://www.unit4.com/nl/software/hr/unit4-verzuimsignaal

Nadere informatie

Import in Loon vanuit extern pakket (HRM en tijdsregistratie)

Import in Loon vanuit extern pakket (HRM en tijdsregistratie) Import in Loon vanuit extern pakket (HRM en tijdsregistratie) Inhoud In het kort... 1 Waarom import vanuit een extern pakket?... 1 Kan het externe pakket wel exporteren naar Loon?... 2 Identificatie van

Nadere informatie

Leerlinggegevens importeren

Leerlinggegevens importeren Leerlinggegevens importeren De leerlingen (en docenten) zijn als klant opgenomen in het Wise-systeem. De Bibliotheek importeert hiertoe jaarlijks een bestand uit de leerlingenadministratie van de school.

Nadere informatie

Importeren van gegevens in Loon

Importeren van gegevens in Loon Importeren van gegevens in Loon Interfacebeschrijving Technische documentatie voor softwareontwikkelaars Menno Wilmans Loon Salarissoftware BV Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Formaat... 2 Structuur...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING UPLOADEN RESPONDENTEN FARMACIE

GEBRUIKERSHANDLEIDING UPLOADEN RESPONDENTEN FARMACIE GEBRUIKERSHANDLEIDING UPLOADEN RESPONDENTEN FARMACIE V31-03-14 Uploaden respondentenbestand in Excel via de portal In dit document wordt het gebruik van de portal uitgelegd waarmee u beveiligd uw respondent

Nadere informatie

Aanvraag Internetspaarrekening

Aanvraag Internetspaarrekening Aanvraag Internetspaarrekening Wat Hoe Stap 1 Uw gegevens U geeft hier uw gegevens als rekeninghouder in Het aanvragen van een nieuwe rekening doet u in verschillende stappen: Vul hier de persoonsgegevens

Nadere informatie

HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL. Versie t.b.v. VerzuimSignaal. versie 2

HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL. Versie t.b.v. VerzuimSignaal. versie 2 HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL Versie t.b.v. VerzuimSignaal 1/ 14 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk: 1. Algemeen blz. 3 1.1. Inleiding blz. 3 1.2. Inloggen blz. 3 1.3. Systeemeisen blz. 3 1.4. Servicedesk blz. 3 Hoofdstuk:

Nadere informatie

Handleiding Extractie patiëntenbestand

Handleiding Extractie patiëntenbestand Handleiding Extractie patiëntenbestand Auteurs Diverse medewerkers PharmaPartners B.V. Redactie PharmaPartners Redactie, onderdeel PharmaPartners College 28 augustus 2013 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Excel declaratie format

Excel declaratie format Inkoopbureau H-10 Excel declaratie format Invulinstructie voor het gebruik van het Excel Declaratie format voor de jeugdzorg Het Inkoopbureau H-10 14-9-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Excel declaratie

Nadere informatie

Handleiding Werkgeversportaal voor Zorg en Inkomen. www.werkgeversportaal.nl

Handleiding Werkgeversportaal voor Zorg en Inkomen. www.werkgeversportaal.nl Handleiding Werkgeversportaal voor Zorg en Inkomen. www.werkgeversportaal.nl Auteurs: Aïcha Ouaziki & Emily van den Heuvel Datum: December 2008 (versie 2.0) Inhoudsopgave Pag. Introductie 2 1. Inlogprocedure

Nadere informatie

Wijzigingen Release 1.4 oktober 2010

Wijzigingen Release 1.4 oktober 2010 Wijzigingen Release 1.4 oktober 2010 Inleiding Er is met name geïnvesteerd in meer controle voor beheerders, zodat deze MWIB zelf beter kunnen beheren. De mogelijkheid om acties te verwijderen is toegevoegd,

Nadere informatie

HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL. Versie t.b.v. VerzuimSignaal Lite

HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL. Versie t.b.v. VerzuimSignaal Lite HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL Versie t.b.v. VerzuimSignaal Lite INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk: 1. Algemeen blz. 3 1.1. Inleiding blz. 3 1.2. Inloggen blz. 3 1.3. Systeemeisen blz. 3 1.4. Servicedesk blz. 3 Hoofdstuk:

Nadere informatie

Releasenotes Verzuimsignaal. Versie: VS In business for people.

Releasenotes Verzuimsignaal. Versie: VS In business for people. Releasenotes Verzuimsignaal Versie: VS.2.048.00 In business for people. Unit4 Verzuimsignaal Telefoon 074-2455444 Postbus 313 Fax 074-2455445 7550 AH Hengelo Internet http://www.unit4.com/nl/software/hr/unit4-verzuimsignaal

Nadere informatie

Opstarthandleiding Click & Claim Verkorte Versie. 1 van 15

Opstarthandleiding Click & Claim Verkorte Versie. 1 van 15 Opstarthandleiding Click & Claim Verkorte Versie 1 van 15 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding: Click & Claim opstarten 3 2. In- en uitloggen Click & Claim 4 3. Click & Claim gebruiksklaar maken 5 3.1. Inlezen

Nadere informatie

Meer over samengestelde ziekteperiode

Meer over samengestelde ziekteperiode Meer over samengestelde ziekteperiode Er zijn veel regels en daardoor haken en ogen bij ziekte rondom zwangerschap en bevalling. De arbodiensten van Zorg van de Zaak netwerk willen u graag informeren over

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden Light module Export. Versie: 1.01 16 maart 2005

Handleiding PSU Boekhouden Light module Export. Versie: 1.01 16 maart 2005 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 Handleiding PSU Boekhouden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Release 1.3 Gebruikershandleiding Datum: oktober 2012 All rights reserved Alle rechten zijn voorbehouden. Deze documentatie blijft eigendom van Ternair Software Solutions b.v. en is uitsluitend bedoeld

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Bijlage importbestanden

Bijlage importbestanden Bijlage importbestanden Versiebeheer Versie Datum Omschrijving Door 4.0 1 juli 2015 Aanpassingen i.v.m. release Facet 4.0. Michel Leertouwer/Mieke Huizinga/Martine Stijnenbosch 4.1 29 juli 2015 Aanpassing

Nadere informatie

1 INLEIDING INLOGGEN BEHEER GEBRUIKER MUTATIES ONLINE CORRECTIES DOORVOEREN OP EERDERE MUTATIES... 17

1 INLEIDING INLOGGEN BEHEER GEBRUIKER MUTATIES ONLINE CORRECTIES DOORVOEREN OP EERDERE MUTATIES... 17 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 INLOGGEN... 2 3 BEHEER GEBRUIKER... 4 3.1 GEBRUIKER TOEVOEGEN... 4 3.2 GEBRUIKER WIJZIGEN... 4 4 MUTATIES ONLINE... 5 4.1 AANMELDEN NIEUWE WERKNEMER... 6 4.2 BESTAANDE

Nadere informatie

Handleiding SOOB Subsidiepunt voor opleiders

Handleiding SOOB Subsidiepunt voor opleiders Handleiding SOOB Subsidiepunt voor opleiders Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Begrippenlijst... 4 3. Inloggen... 5 4. Opleidingen registreren... 6 5. De aanvraag namens het bedrijf voorbereiden... 7

Nadere informatie

Alure - stappenplan Importeren relaties

Alure - stappenplan Importeren relaties Alure - stappenplan Importeren relaties Versie 1.0 06-10-2014 Inhoudsopgave Stap 1. Definiëren lijst... 2 Stap 2. Selecteren velden... 2 Stap 3. Excel bestand... 3 Stap 4. Instellingen - Dossiernummer...

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE AALTEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE AALTEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE AALTEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Aalten Adres Markt 7, Aalten E-mailadres gemeente@aalten.nl Telefoonnummer 0543-493333 Declaratieformat

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Schadelastrapportage

Gebruikershandleiding Schadelastrapportage Gebruikershandleiding Schadelastrapportage DOCUMENT VERSIE v1.03 DATUM 31-10-2014 AUTEUR I-Signaal Copyright 2014 i-signaal B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Uploaden van contactpersonen

Uploaden van contactpersonen Uploaden van contactpersonen 1. Inleiding Wanneer je sms berichten wilt versturen naar een vaste groep contactpersonen kun je de contactpersonen in één keer toevoegen (uploaden). Je kunt de contactpersonen

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Diverse sport en spel op tijdbasis, zoals squash, tennis, fitness, paintball. Diensten en producten op dagdelen zoals vergaderzalen en bootverhuur

Diverse sport en spel op tijdbasis, zoals squash, tennis, fitness, paintball. Diensten en producten op dagdelen zoals vergaderzalen en bootverhuur Interface naar AFAS Achtergrond i-reserve i-reserve is een applicatie waarmee online reserveringen kunnen worden gemaakt. Primaire doelgroep van i-reserve is het MKB. De ondernemer heeft i-reserve draaien

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? HOE WERKT DEZE HANDLEIDING?

VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? HOE WERKT DEZE HANDLEIDING? MBO Card 2015-2016 VOOR WIE IS DEZE HANDLEIDING? Deze handleiding is bedoeld voor de persoon of de personen die op de MBO-scholen de taken verrichten die met de MBO Card te maken hebben. CJP noemt de persoon

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Harlingen Adres Voorstraat 35 E-mailadres gemeentebestuur@harlingen.nl Telefoonnummer 140517

Nadere informatie

Koppelingen Visma Software Talent & Salaris. Koppeling ZKV (IZZ) Visma Software Talent & Salaris. Visma Software B.V. Juli 2015 Pagina 1

Koppelingen Visma Software Talent & Salaris. Koppeling ZKV (IZZ) Visma Software Talent & Salaris. Visma Software B.V. Juli 2015 Pagina 1 Koppeling ZKV (IZZ) Visma Software Visma Software B.V. Juli 2015 Pagina 1 Versiebeheer Versie Release Datum Omschrijving Referentie 0.1 20.00 Juli 2015 Eerste oplevering van dit document 0.2 20.10 Sept

Nadere informatie

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland DinZ Web ZVW Gebruikershandleiding Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden van gegevens voor Qualiview

GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden van gegevens voor Qualiview GEBRUIKERSHANDLEIDING Uploaden van gegevens voor Qualiview Inhoudsopgave 1. Gebruik Excel upload... 3 1.1 Stap 1: Excel bestand vullen... 3 1.2 Stap 2: Benodigde gebruikersgegevens... 4 1.2.1 Eenmalig

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Bestandsbeschrijving. bestand Verwerkingsverslag

Bestandsbeschrijving. bestand Verwerkingsverslag Bestandsbeschrijving bestand Verwerkingsverslag Versie: 1.1 Status: Definitief Datum: 3 februari 2015 Inleiding Nadat DUO het aanleverbestand Inschrijvingen en graden NBO voor HO heeft ingelezen, zal DUO

Nadere informatie

Handleiding voor het aanleveren van telefoonnummers voor Nummerherkenning

Handleiding voor het aanleveren van telefoonnummers voor Nummerherkenning Handleiding voor het aanleveren van telefoonnummers voor Nummerherkenning 1. Stap voor stap nummers aanleveren Stap 1) Inloggen op de website voor nummerherkenning Stap 2) Soort kantoor aangeven Stap 3)

Nadere informatie

Snelstartgids DM WEB PORTAAL 2014. MediSoft. Versie 01.01 21-05-2014

Snelstartgids DM WEB PORTAAL 2014. MediSoft. Versie 01.01 21-05-2014 2014 Versie 01.01 21-05-2014 Inhoudsopgave 1. Wat is het dashboard?... 2 2. Hoe meld ik verzuim... 3 3. Hoe meld ik herstel... 4 4. Hoe zoek ik een dossier... 5 5. Hoe maak ik een nieuw dossier... 6 6.

Nadere informatie

WMO303 Excel formaat

WMO303 Excel formaat versie datum Opmerking Auteur 1.0 29 8 2014 Initieel Berend Kruit 1.1 28 11 2014 Diverse kleine aanpassingen Berend Kruit 1.2 19 12 2014 Kolom beschikkingnummer toegevoegd Berend Kruit WMO303 Excel formaat

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Bestanden importeren.

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Bestanden importeren. Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Bestanden importeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betaalbestanden importeren 2 Bestanden importeren U kunt een betalingsbestand uit

Nadere informatie

Aanleveren werknemer gegevens

Aanleveren werknemer gegevens Aanleveren werknemer gegevens Inhoud Toelichting op het invullen van het blad... 3 Toelichting per component... 4 Personeelsnummer... 4 Achternaam (geboortenaam)... 4 Voorletters... 4 Adres (buitenlands)...

Nadere informatie

Importeren van bestanden met ledengegevens in PC-Leden

Importeren van bestanden met ledengegevens in PC-Leden Importeren van bestanden met ledengegevens in PC-Leden 1. Inleiding In PC-Leden kunnen bijna alle gegevens die op het ledenscherm zijn te zien, geïmporteerd worden. Vereisten U heeft PC-Leden versie 6.1.0

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Schiermonnikoog Adres Nieuwestreek 5 E-mailadres Postbus20@schiermonnikoog.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Handleiding. Uploaden Excelsheet met urenoverzicht in my.tentoo

Handleiding. Uploaden Excelsheet met urenoverzicht in my.tentoo Handleiding Uploaden Excelsheet met urenoverzicht in my.tentoo Aanvragen account voor my.tentoo Je maakt gebruik van de importmodule van my.tentoo. Met deze module kan je digitale bestanden importeren

Nadere informatie

Handleiding sms-dienst Adviesburo Pompoen

Handleiding sms-dienst Adviesburo Pompoen Handleiding sms-dienst Adviesburo Pompoen Index Inleiding 1 Stap 1: Inloggen 2 Stap 2: Dashboard 3 Stap 3: SMS Center 4 Stap 4: Nieuw bericht (ongepersonaliseerd) 5 Stap 5: Importeer CSV 7 Stap 6: Het

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Coachview.net Eenmalige Imports

Coachview.net Eenmalige Imports Coachview.net Eenmalige Imports Versie: Juli 2011, Revisie 2 Coachview.net: 2.1 Auteur(s): Remy Remery Dé nieuwe manier van samenwerken Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 BELANGRIJKSTE TERMEN... 3 2. IMPORT

Nadere informatie

Uitleg conversie bestand

Uitleg conversie bestand Uitleg conversie bestand Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 November 2013 versie 1.0 pagina 1 van 11 Inhoudsopgave 1 Voor u begint...4

Nadere informatie

Gebruikershandleiding WVP Kalender 2013

Gebruikershandleiding WVP Kalender 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1 WVP Kalender... 3 1.2 Voor wie?... 3 1.3 Handleiding... 3 2. Inloggen... 4 3. Startpagina... 5 3.1 Bovenbalk... 5 3.2 Menu startpagina... 6 3.2.1

Nadere informatie

Handleiding gegevens aanleveren

Handleiding gegevens aanleveren Handleiding gegevens aanleveren 1 1. Het aanleveren van de leerling- en docentgegevens 1.1 Voor wie is deze handleiding bestemd? Deze handleiding is bedoeld voor de CJP Cultuurkaart-projectcoördinatoren

Nadere informatie

Met deze handleiding kunt u in alle rust de werking van het LeadQ lead management systeem in u opnemen.

Met deze handleiding kunt u in alle rust de werking van het LeadQ lead management systeem in u opnemen. Handleiding LeadQ Lite (60 dagen Pilot) Met deze handleiding kunt u in alle rust de werking van het LeadQ lead management systeem in u opnemen. Mocht u na het lezen van deze handleiding er toch nog niet

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Export. Versie: 1.01 3 mei 2005

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Export. Versie: 1.01 3 mei 2005 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 Handleiding PSU Boekhouden

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE ZUTPHEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE ZUTPHEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE ZUTPHEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Zutphen Adres s Gravenhof 2, Zutphen E-mailadres info@zutphen.nl Telefoonnummer 14 0575 Declaratieformat

Nadere informatie

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Inhoud Keuzes in werken met combinatie The Nanny & imuis... 1 Automatische koppeling... 2 Controle stappen... 2 Exporteren machtigingen vanuit The Nanny...

Nadere informatie

Snelgids Verzuimsignaal 2

Snelgids Verzuimsignaal 2 Snelgids Verzuimsignaal 2 Inhoudsopgave Inloggen.Pag.3 Contactpersonen aanvullen en wachtwoorden veranderen.pag.3 Valideren en wachtwoord vergeten..pag.4 Instellen signalen.pag.5 Werknemer toevoegen...pag.7

Nadere informatie

Gebruikershandleiding HR Access in-service Self Service

Gebruikershandleiding HR Access in-service Self Service HR Access in-service Self Service Gebruikershandleiding Module Self Service en Rapportages Versie 0.5 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Over deze handleiding 3 2 Starten met RAET Online... 4 2.1 Inloggen

Nadere informatie

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op Mijn BTER... 4 2. Wijzigen accountgegevens... 5 3. Extra Verlofdagen (EVD)... 6 3.1 Opvoeren nieuwe declaratie.... 6 3.2

Nadere informatie

Login. Login pagina Bardiensten On-Line. Alvorens men met het bardiensten on-line programma kan werken dient men eerst in te loggen.

Login. Login pagina Bardiensten On-Line. Alvorens men met het bardiensten on-line programma kan werken dient men eerst in te loggen. INHOUDSOPGAVE Login... 2 Gebruikte symbolen... 3 Bewerken diensten... 5 Bewerken evenementen... 6 Bewerken ledensoort... 7 Bewerken tijden... 8 Schema soort... 9 Schema schema tijden... 10 Bewerken Verenigings

Nadere informatie

Poortcontroles en afhandeling OLP

Poortcontroles en afhandeling OLP Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Poortcontroles en afhandeling OLP De uitvoering

Nadere informatie

Excel declaratie format

Excel declaratie format Excel declaratie format Invulinstructie voor het gebruik van het Excel declaratie format voor de jeugdzorg H10 Inkoopbureau 13-1-2017 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Excel declaratie format... 2 Systeem controles:...

Nadere informatie

Promedico VDF 10 - bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg

Promedico VDF 10 - bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg Promedico VDF 10 - bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg Inhoudsopgave Algemeen:... 2 Stappenplan: Bestand aanmaken.... 3 Eerste keer dat u een bestand wilt gaan aanmaken voor VIP-Calculus:...

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Amersfoort Adres Stadhuisplein 1, Amersfoort E-mailadres info@amersfoort.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Inhoud Inhoudsopgave...2 1. Gebruik Excel upload...3

Inhoud Inhoudsopgave...2 1. Gebruik Excel upload...3 Inhoud Inhoudsopgave...2 1. Gebruik Excel upload...3 1.1 Stap 1: Excel bestand vullen...3 1.2 Stap 2: Benodigde gebruikersgegevens...4 1.2.1 Eenmalig het wachtwoord wijzigen vóór gebruik:...4 1.3 Stap

Nadere informatie

Uitvoeringsprotocol. WGA eigenrisicodragerschap. Aon Hewitt

Uitvoeringsprotocol. WGA eigenrisicodragerschap. Aon Hewitt Uitvoeringsprotocol WGA eigenrisicodragerschap Aon Hewitt Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Doelstelling uitvoeringsprotocol... 1 2 Schadeprocedure... 1 2.1 Melden langdurig verzuim... 1 2.2 Schademelding

Nadere informatie

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen.

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen. Hoofdstuk 1 Fysio Prestatie Monitor instellen en gebruiken De Fysio Prestatie Monitor (FPM) is een online meetinstrument van Qualizorg dat de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg in kaart brengt, en

Nadere informatie

Importeer producten. Handleiding Versie

Importeer producten. Handleiding Versie Importeer producten Handleiding Versie 1.3 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Importtaak Aanmaken 5 2.1 Een nieuwe importaak aanmaken

Nadere informatie

BESCHRIJVING AANLEVEREN IN XML

BESCHRIJVING AANLEVEREN IN XML Stichting Laan van Zuid Hoorn 165 Fondsenbeheer Waterbouw 2289 DD Rijswijk ZH Tel: 070-3171717 www.sfwaterbouw.nl BESCHRIJVING AANLEVEREN IN XML Documentgegevens (versies) Versie Datum Auteur Opmerkingen

Nadere informatie

MKBPLUSDIENSTEN. Werkgevershandleiding

MKBPLUSDIENSTEN. Werkgevershandleiding MKBPLUSDIENSTEN Inhoud Dashboard... 2 Berichten... 2 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 3 Ziek melden... 3 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 3 Verzuimrapportage... 4 Werknemerdata...

Nadere informatie

Etiketten maken (post)

Etiketten maken (post) Etiketten maken (post) Het is mogelijk om van de gegevens uit Sportlink Club etiketten aan te maken. Allereerst moet u hiervoor de gegevens vanuit Sportlink Club exporteren naar Excel. In Excel dient u

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.00 april 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

Werkgeversportaal Bpf HiBiN

Werkgeversportaal Bpf HiBiN Werkgeversportaal Bpf HiBiN Handleiding Handleiding werkgeversportaal versie 2017.1 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1. Inleiding... 3 1.2. Wijzigen van gegevens... 3 1.3. Factuur op basis van aangeleverde

Nadere informatie

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken pagina 1 van 10 In deze handleiding leest u hoe u leerlingaccounts kunt beheren en hoe u ervoor zorgt dat de inlogaccounts van leraren en leerlingen klaar

Nadere informatie

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem Vrumun

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem Vrumun HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem Vrumun naar PERIDOS Inleiding U bent verantwoordelijk voor het al dan niet aanleveren van gegevens aan Peridos. Daarbij

Nadere informatie

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet De Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet geeft een overzicht van de productcodes die per gemeente worden gebruikt voor de informatie-uitwisseling

Nadere informatie