Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010-2011"

Transcriptie

1 Masterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden Sander Annink - Teamleider Studentregistratie Saxion SISLINK 2010 Kom verder. Saxion.

2 Waarom deze masterclass en wat gaan we doen? Inwerkingtreding nieuwe bekostiging (uitvoeringsbesluit 2008) > in -en uitschrijving Inwerkingtreding Wet Versterking Besturing (september 2010) Regeling collegegelden Saxion Vragen en opmerkingen aan het eind

3 Nieuw bekostigingstelsel Bekostiging inschrijving: maximaal nominale studieduur + eenmaal de bijbehorende graad Bachelors en masters aparte opleidingen Alle jaren dat de student inschrijving(en) in het Nederlandse hoger onderwijs heeft gehad tellen mee (teller gaat dus niet meer op nul bij inschrijving bij nieuwe instelling) Uitzonderingen: > Subsidieregeling tweede graad (ins. 2009/2010) > Bekostiging inschrijving zorg of onderwijs (1e keer)

4 Wanneer bekostiging van inschrijving? De student dient op de peildatum 30 september (dit was 1 oktober) het volledige wettelijke collegegeld te hebben voldaan. NB >Instellingen hebben geen invloed meer op de bekostiging. DUO bepaalt aan de hand van de aanlevering van inschrijvingen met status betaald Ja of Nee welke inschrijvingen wel en welke inschrijvingen niet bekostigd worden.

5 Wanneer bekostiging van een graad? Persoon staat op het moment van afstuderen ingeschreven als student (dus geen extraneus) + Student voldoet aan het nationaliteitsvereiste Student voldoet aan het woonlandbeginsel (GBA verificatie aanwezig bij instelling, bij maand afstuderen moet er sprake zijn van een GBA adres, probleem internationale studenten en Nederlandse studenten die adres opzeggen in Nederland). Deze maatregel staat lijnrecht tegen over internationalisering van onderwijs!! NB > Er mag niet eerder een graad in het HO zijn behaald (uitgezonderd zorg of onderwijs of vallend onder de subsidieregeling) > Per bachelor- of masteropleiding mag slechts 1 graad worden verleend

6 Regeling collegegelden Wettelijk collegegeld (artikel 7.45 WHW) OPLEIDINGSVORM BEDRAG UITZONDERINGEN Voltijd en duaal 1.672,- Geen Deeltijd 1.420,- Compacte opleidingen (ABR, MIM, FEM) Master Advanced Nursing Practice Master Health Care & Social Work Lerarenopleiding basisonderwijs (PABO) 1.672, , , ,-

7 Wanneer wettelijk collegegeld? Student heeft niet eerder een bachelor- of mastergraad behaald. Geldt niet wanneer student een opleiding op het gebied van onderwijs of zorg volgt. Student is woonachtig in Nederland, België, Luxemburg of een van de deelstaten Noord-Rijnland-Westfalen, Nedersaksen of Bremen in Duitsland. Student behoort tot één van de groepen van personen, bedoeld in artikel 2.2 van de Wet studiefinanciering 2000 of bezit de Surinaamse nationaliteit. Dit dient de student bij inschrijving aan te tonen. In alle andere gevallen: instellingscollegegeld

8 Instellingscollegegeld (artikel 7.46 WHW) Het instellingscollegegeld is ten minste gelijk aan de hoogte van het wettelijk voltijds collegegeld CATEGORIE STUDENT Student met een niet EU/EER-nationaliteit of student die niet voldoet aan woonlandbeginsel Student die eerder een bachelor- of mastergraad heeft behaald Student die zich inschrijft via het UAF, de stichting voor vluchtelingenstudenten BEDRAG 7.200, , ,- UITZONDERINGEN Geen Studieroute BK5 (kopopleiding Technische Bedrijfskunde) Geen Overgangsregeling voor zittende studenten: ingeschreven voor 30 september 2009 mogen opleiding afmaken tegen wettelijk voltijds collegegeld 1.672,-

9 Voldoening collegegeld Door of namens de student middels: Betaling ineens, dan wel Betaling in termijnen (via machtiging) > 10 termijnen vanaf augustus > administratiekosten 24,- > machtigen is alleen mogelijk indien er geen schulden uit een voorgaand studiejaar openstaan. Collegegeld is verschuldigd vóór realisatie van de inschrijving Indien de werkgever betaalt, dient de student voor aanvang van de studie een schuldbekentenis te hebben ondertekend > na 1 september dient de student zelf het collegegeld te voldoen en dit terug te vragen aan de werkgever

10 Strakkere regels wanbetalers Student is verantwoordelijk voor voldoende saldo > indien niet geïnd kan worden gaat vordering na één aanmaning over naar het incassobureau > bij een tweede aanmaning moet de student het resterende collegegeld in één keer voldoen en wordt de student uitgesloten van termijnbetaling Iedere betaling van de student heeft altijd betrekking op de oudste openstaande schuld Wanneer een student nog een schuld heeft openstaan en geen regeling heeft getroffen kan de student zich niet herinschrijven en ontvangt de student geen getuigschrift

11 Vermindering, vrijstelling en Wettelijk collegegeld: terugbetaling collegegeld Bij tussentijdse inschrijving is de student een gedeelte van het collegegeld verschuldigd, naar rato van het aantal maanden van inschrijving Iedere student die wettelijk collegegeld betaalt, heeft na uitschrijving recht op terugbetaling van het betaalde collegegeld over de maanden dat de student niet meer is ingeschreven (NIEUW) Instellingscollegegeld: Regels zijn per groep verschillend. Lijn is alleen restitutie bij afstuderen vóór februari

12 Vragen? Hoe doen andere instellingen het?

Regeling collegegelden Saxion 2014-2015

Regeling collegegelden Saxion 2014-2015 Regeling collegegelden Saxion 2014-2015 Colofon Datum 26 maart 2014 Referentie 2014000134 Status Vastgesteld Auteur Werkgroep collegegelden Voorzitter: Sander Annink (Servicecentrum Informatie) Secretaris:

Nadere informatie

Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015

Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015 Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015 Dienst Finance and Control 08-07-2014 Versie 2014.02 Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015/versie

Nadere informatie

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder:

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder: Regeling inschrijving en collegegeld 2015/2016 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

voor hoger onderwijs op grond van artikel 7.48 WHW; toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding van de RU;

voor hoger onderwijs op grond van artikel 7.48 WHW; toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding van de RU; Regeling Aanmelding en Inschrijving 2014 2015 Regeling ter uitwerking van de wettelijke bepalingen inzake inschrijving en collegegeld in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW),

Nadere informatie

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 INSCHRIJVEN... 2 Verificatie persoonsgegevens... 2 Verificatie vooropleidingsgegevens... 2 Wijziging aanmelding of gegevens...

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSBESLUIT UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 2012-2013

INSCHRIJVINGSBESLUIT UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 2012-2013 INSCHRIJVINGSBESLUIT UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 2012-2013 Vastgesteld door het College van Bestuur bij besluit d.d. 19 januari 2012, nr. I REGELS VAN PROCEDURELE AARD Artikel 1 INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015 REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015 De Regeling Inschrijving en Collegegeld van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is gebaseerd op de artikelen 7.31a

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie

Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie Hogeschoolgids Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student

Nadere informatie

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees Hogeschoolgids Rotterdam Academy Associate degrees editie augustus 2013 vooraf pagina 002 vooraf De hogeschool kan verwant aan een bacheloropleiding een tweejarig Associate-degreeprogramma instellen. De

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Instituut voor Financieel Management

Instituut voor Financieel Management Hogeschoolgids Instituut voor Financieel Management BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede

Nadere informatie

Instituut voor Engineering en Applied Science

Instituut voor Engineering en Applied Science Hogeschoolgids Instituut voor Engineering en Applied Science BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus

Nadere informatie

Instituut voor Commercieel Management

Instituut voor Commercieel Management Hogeschoolgids Instituut voor Commercieel Management BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 832 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met onder meer versterking van de rechtspositie

Nadere informatie

3 Prestatiebeurs. 3.1 Kenmerken prestatiebeurs. 3.2 Giften en leningen

3 Prestatiebeurs. 3.1 Kenmerken prestatiebeurs. 3.2 Giften en leningen 29 3 Prestatiebeurs Als je op of na 1 september 1996 voor het eerst studiefinanciering ontvangt voor het volgen van een opleiding in het Hoger Onderwijs (HBO of WO), word je afgerekend op je studieprestaties

Nadere informatie

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders Wijzigingen Student Dit formulier Dit formulier is voor studenten die studiefinanciering ontvangen of weer willen ontvangen en een wijziging willen doorgeven. Je hoeft alleen de vragen op het formulier

Nadere informatie

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Aangenaam, wij zijn DUO DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM, AVD EN AHB

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM, AVD EN AHB ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM, AVD EN AHB Datum vaststelling academiedirectie(s) 24-6 (AHB) 1-7 (ADT) 2-7 (AAFM) Datum advies opleidingscommissie 12-5 (AHB) 19-6 (ADT) 20-5

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar: Open Universiteit Faculteit Psychologie T.a.v. mw. Susan Meijer Antwoordnummer 4400 6400 VC Heerlen Verzoek

Nadere informatie

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten

Nadere informatie

Welkom bij DUO. Johannes Bos Servicekantoor Enschede

Welkom bij DUO. Johannes Bos Servicekantoor Enschede Welkom bij DUO Johannes Bos Servicekantoor Enschede Onderwerpen 1. Hervorming studiefinanciering 2. Vereenvoudigingen 3 OV kaart/studentenreisproduct Hervorming studiefinanciering Basisbeurs wordt lening

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs (géén rijbewijs) naar: Open Universiteit, Faculteit Informatica, t.a.v. Heleen

Nadere informatie

Profileringsfondsen in het hoger onderwijs Een advies over de bereikbaarheid en kenbaarheid

Profileringsfondsen in het hoger onderwijs Een advies over de bereikbaarheid en kenbaarheid Profileringsfondsen in het hoger onderwijs Een advies over de bereikbaarheid en kenbaarheid Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Oktober 2012 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb).

Nadere informatie

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Datum. De colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs. Betreft Inwerkingtreding Wet studievoorschot hoger onderwijs

Datum. De colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs. Betreft Inwerkingtreding Wet studievoorschot hoger onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs.. Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Bacheloropleiding People and Business Management

Bacheloropleiding People and Business Management Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding People and Business Management Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Management en Recht: ja, onder voorbehoud Advies verwerkt van

Nadere informatie